Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament
Escola Josep Boada

CALENDARI ESCOLAR

CURS 2012-13

Av. Mas Recs s/n
17421 Riudarenes
Tel. 972 85 61 11
ceipriudarenes@xtec.cat
www.xtec.cat/ceipriudarenes

SETEMBRE
Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

OCTUBRE
Ds
1
8
15
22
29

Dg
2
9
16
23
30

Dl
1
8
15
22
29

Dt
2
9
16
23
30

Dc
3
10
17
24
31

Dj
4
11
18
25

Dv
5
12
19
26

NOVEMBRE
Ds
6
13
20
27

Dg
7
14
21
28

Dl

Dt

Dc

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Dj
1
8
15
22
29

Dv
2
9
16
23
30

DESEMBRE
Ds
3
10
17
24

Dg
4
11
18
25

303

GENER
Dl

Dt

7
14
21
28

8
15
22
29

Dc
2
9
16
23
30

Dj
3
10
17
24
31

Dv
4
11
18
25

FEBRER
Ds
5
12
19
26

Dg
6
13
20
27

Dl

Dt

Dc

Dj

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

MAIG
Dl

Dt

6
13
20
27

7
14
21
28

Dc
1
8
15
22
29

Dj
2
9
16
23
30

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

MARÇ

Dv
1
8
15
22

Ds
2
9
16
23

Dg
3
10
17
24

Ds
1
8
15
22
29

Dg
2
9
16
23
30

Dl

Dt

Dc

Dj

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Ds
4
11
18
25

Dg
5
12
19
26

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

x

Dg
2
9
16
23
30

Dv
5
12
19
26

Ds
6
13
20
27

Dg
7
14
21
28

ABRIL
Dv
1
8
15
22
29

Ds
2
9
16
23
30

Dg
3
10
17
24
31

Dl
1
8
15
22
29

JUNY
Dv
3
10
17
24
31

7
14
21
28

Ds
1
8
15
22
29

Dies festius

Horari: de 9h a 12’30h i de 15h a 16’30h
Horari jornada intensiva: de 9 a 13h

FESTES LOCALS: 17 de setembre (Festa Major) i 12 de novembre (Sant Martí).
DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ: 2 de novembre, 7 de desembre, 11 de febrer i 20 de maig.

Dt
2
9
16
23
30

Dc
3
10
17
24

Dj
4
11
18
25