‫ממזמורי ליל הסדר‬

‫שהושרו בערבית‬

‫חַד ג ְַדי ָא ‪ּ -‬ו ָאחֶד ג ִ’יִדי‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחֵד ג ִ’ִדי‬
‫מצְִריתֵ ין‬
‫ַהלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫מג ִ’ִדי ֶן או ִבמַתְ לִיּכֵן*)‬
‫(והיו שנהגו לאמר ִב ַ‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחֵד ג ִ’ִדי‬
‫ּואִיג ֶ’ית (אִ)לאִ’טַה‪ּ ,‬ו ַא ָּכלֵית (אִ) ְלג ִ’ִדי‬
‫מג ִ’ִדי ֶן‪)...‬‬
‫מצְִריתֵ ין (או ְּב ַ‬
‫ַהלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחֵד ג ִ’ִדי‬
‫ו ַ ַאִיג ָ’א (אִ)ל ַּכלְב‪ּ ,‬ואַּכל (אִ)לאִ’טַה‪ַ ,‬הלִי אַּכלֵית (אִ) ְלג ִ’ִדי‬
‫מג ִ’ִדי ֶן‪)...‬‬
‫מצְִריתֵ ין (או ְּב ַ‬
‫ַהלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחֵד ג ִ’ִדי‬
‫וַאִיג ֶ’ית (אִ)ל ַעצַאי ֶה‪ַ ,‬דָרבית (אִ)ל ַּכלְב‪ַ ,‬הלִי ַאּכַל (אִ)לאִ’טַה‪,‬‬
‫מג ִ’ִדי ֶן‪)...‬‬
‫מצְִריתֵ ין (או ְּב ַ‬
‫הלי אּכלית (א) ְלג ִ’ִדי‪ַ ,‬הלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחֵד ג ִ’ִדי‬
‫וַאִיג ֵ’ית (אִ) ְלנ ַאר‪ּ ,‬וחַַראֵ’ית (אִ) ְל ַעצַאי ֶה ַהלִי ַדַרבֵית (אִ) ְל ַּכלְב‬
‫ַהלִי ַאּכַל (אִ)לאִ’טַה‪ַ ,‬הלִי ַא ַּכלֵית (אִ) ְלג ִ’ִדי‬
‫מג ִ’ִדי ֶן‪)...‬‬
‫מצְִריתֵ ין (או ְּב ַ‬
‫ַהלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחֵד ג ִ’ִדי‬
‫טפֵית (אִ) ְלנ ַאר‪ַ ,‬הּלִי חַָראֶ’ית (אִ) ְל ַעצַאי ֶה‪,‬‬
‫וַאִיג ֶ’ית (א) ְלמַאי ֵה‪ּ ,‬ו ַ‬
‫ַהלִי ַדָרּבֵית (אִ) ְל ַּכלְב‪ַ ,‬הלִי ַאּכַל (אִ)לאִ’טַה‪ַ ,‬הלִי אַּכלֵית ִא ְלג ִ’ִדי‬
‫מג ִ’ִדי ֶן‪)...‬‬
‫מצְִריתֵ ין (או ְּב ַ‬
‫ַהלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫ּו ַאחֵד ג ִ’יִדי ּו ַאחַד ג ִ’יִדי‬
‫טפֵית (אִ) ְלנ ַאר‬
‫ּוָאִיג ָ’א (אִ)לְתֹור‪ ,‬ו ַשִ ֵריב ִא ְלמַאי ֶה‪ ,‬הלי ַ‬
‫ַהלִי חַָראֶ’ית (אִ) ְל ַעצַאי ֶה‪ַ ,‬הלִי ַדָרּבֵית ִא ְל ַּכלְב‬
‫ַהלִי ַאּכַל (אִ)לאִ’טַה‪ַ ,‬הלִי אַּכלֵית ִא ְלג ִ’ִדי‬
‫מג ִ’ִדי ֶן‪)...‬‬
‫מצְִריתֵ ין (או ְּב ַ‬
‫ַהלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחֵד ג ִ’ִדי‬

‫‪44‬‬

‫"מכאן ומשאם" גיליון מס' ‪ 13‬אביב תשע"א אפריל ‪2011‬‬

‫וָאִיג ָ’א (אִ)לְַדבַאח‪ ,‬ו ַַדבַח (אִ)לְתֹור‪ַ ,‬הלִי שִ ֵרב (אִ) ְלמַאי ֶה‬
‫הלי טפית (אִ) ְלנ ַאר‪ַ ,‬הּלִי חַָראֶ’ית (אִ) ְל ַעצַאי ֶה‬
‫ַהלִי ַדָרבֵית (אִ)ל ַּכלְב‪ַ ,‬הלִי ַאּכַל (אִ)לאִ’טַה‪ַ ,‬הלִי אַּכלֵית (אִ) ְלג ִ’ִדי‬
‫מג ִ’ִדי ֶן‪)...‬‬
‫מצְִריתֵ ין (או ְּב ַ‬
‫ַהלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחֵד ג ִ’ִדי‬
‫מ ְלאָ� ַהמָּו ֶות‪ּ ,‬וַדּבָח (אִ)לַדבַאח‪ַ ,‬הלִי ַדבַח (אִ)לְתֹור‬
‫וָאִיג ָ’א ַ‬
‫טפֶית (אִל) נ ָאר ַהלִי חַָראֵ’ית (אִ)ל ֲעצָאי ֵֶה‪,‬‬
‫ַהלִי שְ ֶרב (אִ) ְלמַאי ֶה‪ַ ,‬הלִי ָ‬
‫ַהלִי ַדָרּבֵית (אִל) ַּכ ְל ְּב ‪ַ ,‬הלִי ַאּכַל (אִ)לאִ’טַה‪ַ ,‬הלִי אַּכלֵית ִא ְלג ִ’ִדי‪,‬‬
‫מג ִ’ִדי ֶן‪)...‬‬
‫מצְִריתֵ ין (או ְּב ַ‬
‫ַהלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחֵד ג ִ’ִדי‬
‫וָאִיג ַ’א ַהקָּדֹוש ּבָרֹו� הּוא‪,‬‬
‫מ ְלאָ� ַהמָּו ֶות‪,‬‬
‫ּוַדּבָח ַ‬
‫ַהלִי ַדּבַח (אִ)לְַדבַאח‪,‬‬
‫ַהלִי ַדבַח (אִ)לְּתֹור‪,‬‬
‫ַהלִי שִ ֶרב (אִ) ְלמַאי ֶה‪,‬‬
‫טפֵית (אִ) ְלנ ַאר‪,‬‬
‫ַהלִי ַ‬
‫ַהלִי חַַראֵ’ית (אִ)ל ַעצַאי ֶה‪,‬‬
‫ַהלִי ַדַרּבֵית (אִ)ל ַּכלְב‪,‬‬
‫ַהלִי ַאּכַל (אִ)לאִ’טַה‪,‬‬
‫ַהלִי ַא ָּכלֵית (אִ) ְלג ִ’ִדי‪,‬‬
‫מג ִ’ִדי ֶן‪)...‬‬
‫מצְִריתֵ ין‪( .‬או ְּב ַ‬
‫ַהלִי שְ תַ ַראלִי אִי ַּה ַאבִי ִב ַ‬
‫ו ַאחֵד ג ִ’ִדי ו ַאחַד ג ִ’ִדי חַד ג ְַדי ָא חַד ג ְַדי ָא‬
‫__________________________________________________________‬
‫*) ממזמורי ליל הסדר שהושרו בערבית באדיבותו של מאיר משען‬
‫**) מג’ידי‪ ,‬או מַתְ לִיּכ ‪ -‬מטבעות כסף שהיו נהוגים בימי האימפריה העות’מאנית‬

‫"מכאן ומשאם" גיליון מס' ‪ 13‬אביב תשע"א אפריל ‪2011‬‬

‫‪45‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful