Konstrukcija kroja

Sigurna sam dok listate razne modne časopise da ste bar jednom poželeli da sebi sami sašijete baš takav model.Imate materijal,imate mašinu, ali ne znate da napravite kroj. Pa hajde danas da krenemo sa izradom i konstrukcijom kroja za odevne predmete

Suknje
Hajde da krenemo od osnovnog kroja suknje. Da bi mogli da napravimo kroj neophodno je da uzmemo mere. Za suknju su nam neophodne ove mere: Obim struka Obim kukova Dužina od struka do kukova Dužina suknje Ravna suknja

RAVNA SUKNJA
Osnova svih osnova je ravna suknja

Da bi napravili kroj za ovu suknju neophodno je da povučete tri paralelne linije. Prva linija je linija struka, druga na rastojanju od struka do kukova i treća predstavlja dužinu modela.

Sve ostalo se vidi na slici. Rastojanje od tačke 1 do 2 predstavlja dužinu od struka do kukova. (1-3) je dužina modela (2-5) je polovina obima kukova plus 1cm za komotnost modela (2-4) je polovina od (2-5) (1-6) je četvrtina obima struka plus 3cm za ušitak plus 0,25cm za komotnost. U ovom kroju nisu uračunati dodaci za šavove i porub. Dodaci za šavove najčešće se uzimau 1,5cm, a dodaci za porub 4cm. Dubina ušitaka zavisi od visine stasa. Konfekcijski krojevi najčešće se izrađuju na bazi da je obim kukova veći za 24cm od obima struka pa je i ovaj kroj tako napravljen. Sa bočnih strana se skine po 3cm na prednjim i zadnjim delovima što ukupno iznosi12cm a ostalih 12cm doteramo sa ušicima. Ako je razlika manja od 24cm prave se manji ušici, a ako je razlika veća od 24cm onda se dodaju još jedni ušici.

Sad kad imamo kroj ravne suknje sve ostalo je igra. Od ove suknje sa malo mašte možemo da napravimo više varijanti. Neke žene zbog lakšeg hoda dodaju još koji centimetar pa dobiju suknju u "A"

Ja volim kada prati telo i kada je dužina do kolena.

Naravno, ako je rasečete po sredini možete umetnuti šlic ili faltu.

Ako usečete džep možete da izbegnete ušitke.

A ovo je model najčešće šivene teksas suknje.

Ako isečemo suknju duž ušitaka, takođe možemo da ubacio faltu ili šlic.

A kad napravimo sec na dubini zadnjih ušitaka, e onda nema kraja.

Muške pantalone
Najviše korišten deo muške garderobe su pantalone. U prodavnici ih ima raznih i uopšte nisu skupe. Međutim postoji jedan problem, naši standardi se nisu menjali godinama, a u međuvremenu se visina muške populacije promenila. Svaka generacija momaka je za par cm viša u odnosu na prethodnu. Zato se većina njih odlučuje da šije pantalone po meri. Kao kod suknje krenućemo od osnovnog kroja, pa ćemo ga posle dorađivati.Biće to klasične pantalone. Prvo treba da uzmete mere. Danas ćemo uzeti samo tri osnovne mere, a sve ostale mere ćemo izračunati iz tih osnovnih. -Visina -Obim struka -Obim kukova Da bi lakše mogli računati ja ću dati mere momka kome upravo šijem pantalone. Visina (VM)- 184cm Obim struka (OS)- 92cm Obim kukova (OK)- 106cm Ostale mere koje su nam potrebne ću napisati, staviti skraćenicu i izračunati. Dužina pantalona (DP)= 5/8VM-(5 do 8cm)=184*5/8-5=110cm Dubina sedišta (DS)=1/4OK-(2 do 4cm)=106*1/4-2,5=24cm Dužina koraka (DK)=DP-DS=110-24=86cm Visina kolena(VK)=1/2DK+6cm=86*1/2+6cm=49cm Obim nogavice na kolenu (ONK)=50cm Obim nogavice dole (ONK)=48cm Naravno obim nogavice zavisi od mode, ali mi ovde dajemo osnovni kroj, a posle ćemo ga dorađivati.

Konstrukcija kroja prednjeg dela Povući ćemo jednu vertikalnu liniju i na njoj označiti jednu tačku od koje ćemo početi. Obeležimo je sa 1.Iz te tačke ćemo povući jednu horizontalnu liniju. 1do2=DS=24cm Iz tačke 2 ćemo povući horizontalu. 1do3=DP=110cm Takođe iz tačke 3 povlačimo horizontalu. 3do4=VK=49cm 2do5=1/20*OK+3cm=8,3cm 5do6=1/4*OK+2cm=106/4+2=28,5cm 6do7=OK/20+1cm=106/20+1=6,3cm 5 do8=1/2(5do7) Iz 8 povučemo vertikalu i to nam je linija padanja niti od materijala, a i linija pegle. 9 do10=1/2*ONK-1,5cm=50/2-1,5=23,5cm.Prednji deo nogavice je uvek uži od zadnjeg dela nogavice, i u zavisnosti od modela to se kreće od (1do4cm) 11do12=1/2*OND-1,5cm=48/2-1,5=22,5cm Tačku 10 ćemo da spojimo sa tačkom 7. Tamo gde preseče horizontalu povučenu iz tačke 2 dobićemo tačku 14. Iz tačke 6 ćemo povući vertikalu i u preseku te vertikale sa datim horizontalama dobićemo tačku 16 i 13. 13 do15=1/2(13 do 14) 16 do17=1/4*OS+5cm(za faltice i ušitke)

Konstrukcija kroja zadnjeg dela Da bi konstruisali zadnji deo pantalona treba sve horizontalne linije sa prednjeg dela da produžimo. Merimo dužine i širine kroja kao za prednji deo , s tom razlikom da su tačke okrenute na suprotnu stranu(bočni šav je na desnoj strani, a unutrašnji šav nogavice na levoj strani) 2do18=2do3cm 8do19=1,5cm 19do20=OK/20 +1cm=6,3cm Kada smo odredili tačku 20 spojimo je sa tačkom 18. Iz tačke20 povučemo normalu na duž (18-20) 28 do29=ONK/2+1,5cm 23do28=23do29 Ako iz tačke 23povučemo liniju kroz tačku 19 gde preseče normalu iz tačke20 dobićemo tačku 25 19do21=OK/4-4cm=22,5cm 19do21=19do27 23do24=23do25 25do26=OS/4+3cm(za ušitak)=26cm Ovde treba dodati dodatke za šavove i porub i naravno treba napraviti džepove i dodati pojas i gajke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful