t c •

,

,,

~--~------------------------------------------------------------------------------------------------~-------.~.

en -I .» z
c
:TJ

~~ ~

"'U

II

0

2.00

,

»
,<11

'"
o o o o o '"
-t

:0

-c m m
l>

U)"'O

_,
}> :;::

rnO n~ ~a

o~ Z:t>
2 J> :t>

~
0 0

rz u. '" "'OI~ J>)> o0 zr '"0
Iff

,.t-

::0"'0 Ol:> Z;>O

o o

_,

<0 fiii"l

~;g
fA . 1>

z o

1>

2

;;0

!"
1>
0 0

'" 0
0 (jJ
N

::0
C fTI

m

:g
l> I

·z
:t>

~

0

"
<-

'"

0

o
-I 0

0

.G)
l>

Z

l>

'8
~
0

..
0

zZ l> I JJl. rn·
13 100

a

eo
300 2,e.0 1,00

a

l>" Il>

IT!

"tJ

o

6,00

'"
,.,B

'8
.'" 0 0
." '
0

or
c1>
(f)(jJ

'" g
.,3 Q,

r'lfTI

..
(5 0

"
(jJ

'"
0

-1-1 -("O"lJ
{/)"'O

rna
-1

n~ 0
2J>

'"

fTI

(JI(JI

, m. '

(J)

-z Oc;}
Z
tD

:0

00

;!
:lJ;;::
_"'0 Gl:t>

en
0 0

:Oz 00
OJ> "1

I'll

oJ>

z

:::;,
(.II

aJ
.fA

rn

0

'0 0

'"

!!I»
G')~

'0

1>

Z:t> "'0
fA

'" 'g '" '8

j,.

.. .. N" " e. a .. .. ,. '" .. .. ~ '" ~"'" "A ... .. .. .,
c
x:

'"
:>

~"0

:II:> ~!'>

QjQ)

0" ,,1> Cl)p ,,2
0

rA ~.
(/)J> n1~
.<G')

t-

C
a

'0

a

a

"0'"

111~

"'

It)

0" .. 0:
::;c -0.

U'J;o

°0 fTI::o

--I

VJ

6~

m

z
J> Z :t> Z

a

;;

0"
a
:>

OC
U'J§

iii :lEA

:;

Z

"0 :I

"0
:l

'i:
c
'0

~P

r

'" '" ~. .,
a

a :;'

,,2 >1;0

]>

z
r
1>

8

2: '" c:

0 :I

:r:~ Op 5i:r:

C

.1Il

1>

OJ

m

(]I

-..j

00

or ..
.,c:

rng z

m
340

»
(f)

.. 0 0"

3",

z

»
r-

;;0

00

rtIn1

FF

~~

,

2,~O

,

2,~0

,

."." 00

cz

r- - -----,-~~---,
I 1 :

ZO OJ> J>VJ

-I-

s

z~

I~

I

I " "

o~ "T]
:lEnI
J>~

no '" a 5~ '"
rn-l
Z:t> z

"'0 (/)0

'" 0
Ul

:::!
0

I 10

I I

-c
m

-I

reo rO:;I;

o
0
.(/)

"'Or
rnl

J>Z
z1>
<II

r

C

::0

!"
<II

.., '" 0

'"

it

:jI

0 '"

I

,

Z

1>

1>

t"

0

~

;t::>

J:
0
Z

l>

(J)
0

~oo
rnO F~
.."

e.oo

1,00

";;0

'"0
G')

11'1. 2

j;!n1

F
I,

X> :0 .X>

g.."
:z0

rtI-1 00 -IZ

eno

"'0

o o
::orn
:0
til (J)

!:ic rn~
fTI
"0r./)

;0
~ 3: a!;g
-I !!II:> oil:
Ul

-

»

G>

1>

Z

~~ ::!Gi az

~loll
,g '"
~II
5

Zz
0 10

5~

'"

0 0

OZ 00

"T]J>

o

oJ>

z

I~ n~I~I~ ::t?G;
~~
fTla

"X
fTlZ

~"
rn"'O

l>
.. ..
a a

Z

...,~
oj>

"'0

Tis

0

rn

6:
,0

j,.

<II

~~ z>
!"

I~
s

Xe
'l.t

<G'l
iii

z

GAl'

0-1 0_ rl>
~G')

Cz
Z

,.

'C

J~

0;

fTI -1-1 -<-u'"'O £TIm

~c

=:;;<;

J> Z J> Z til j,.

Y'

to

~m

,

-

'
t ~ ••

..i'

..;

C/).

'JJ

~

> z
~ ~
I,

)-

tJ

>

z U »
~

t:J J--I
'JJ
~

Cd

N tr1
tj
H
~ ~

>Z

0

e
H
~

Id
,.' .......

c
~

o0

H

Z » Z
0
H

~> C~
J--I (/J

to . J--I
I

Lr1 0

Z

0

N

>

C/). H

"

,

.

,

,

.;

"

I.

..... _.
j:I) j:I)

::I

9 '" '" 3 II> w g: " '" 3 • "tl ~ ". :s: C (jtIl lJl> "'0" "Oro C ::l :>~ :> <Q " .. _ i'i1l t~ i 0 3 0 kdi.. I 1 1 t rA 0(1) (j)(TI "0 :::: "0 . g '3 .:. _ . ( !.. :'Vfl1 ·. . ~.~ ~!-.J. ····ool <'t.1 810. Q...... t.z 2..... 01 3 '" ! ( "0 0 "0 . C 0.' ~" .i·-Iii ~o 8c :ili m 0 3 0 ~ 3 L.--------- _. . .. \ I I t . "C ". !.. "" '" o '" ..roliron -< I I I '" n "& £. c: 0 :if Q. \. ~ g '" =t."a " " "' ... "0 . .L.. . . <Q C5 z -1 (J)A c IllID A l> -I t 10 :u c <Q Z o l> l> n ". » (J) » Z o J> ::0 . m s -c Q . ! 1 1 1 I Zl~ Ul . '" " ~... I -I -0 fT1 1 I. -t I) n 2..'_· ~ 10 .)'- .. '" '" :::: 0' " c '" . 0.'l .. "' . < 0n ..26 ! ~ ::0 ·0 G')en I "C c ... '" 3 0 'T .' ".. 01 100 c:.5' . -j . .: " >< 0 ::J 0 . ~ '" ~ "' " :> "" to '" co ~ 0 a . I . " -"''' 0 0 0 .~_ ... ::3 0 0 0" "tJ 0 . ~ :1 3 0" 1 J g • ::j <II [ l~ ·----It=1 =======_::::l::> 'c.._. 1\ I i'l JI . .. .: ...· I \ 0 S 0 1 J I 3 . 0 . . 0" ii' " .. Q Q '" ~ zr s !.... e.. II> 0 ·0 '" '" " rc fl ~ :> " 8 :0 "~ S }. 3 co Q. " -".... o 0 I\) i ~ 3 ~~g" ~~ 'C jg... I I I I I 1 1 1 1 1 I I ~ r-o cnlCD 0... n '" "' e '" '" 3 a" '" c..g ~ 0 -1 C l> g <I 0 ~I~ ..::.. ~. .... '" ..ao: r--H. ...-il\j~ .... .(J)ID -I --< -0 rn N !.» "'C e ~~a 0 " < u. ~ ... .> Z . .._-L _. 0." <Q II> III s: e 0. 0Ii'" -mil 0. <Q ~ <> 0 n I "'l: '. "e " o ::r <1) . -~~i !' i ' II> rI! I~ I ! o...' ... z 3 !I ! E n'~ iDS i ~n. :s: 0 0 Q. '" g 1. <II zr .~ -~~ ~1l1) -I s..? 9 ID QI 0 s 0 .. ! .'..'\11 .> z'z c..J ~ 3 Co G:lt. -I ."l~ '" :'i: ~ s 0 8 ~ -~I:... ~~~ z-l n. --.> Or Z ·0 'm ::cJ II> '" '" g ~~ rom r rn r -j l> mr ~00 .... . '" o '" " 5' '" " Q ~Q ~ " 9.~\. 00 02 <("T12 enG) I 1 I I I I.... . ~ '" ~ :> . . iii I~I!).....-H '"" -I tl 0 -H p f11 '" r. m '" \n '" ... ~ '" 0 ~. C .~>~~~ (J)lCD -l. 0.J .. ~ 'r~IS ' I' ' "'I" 3 1~IR . o 0' :> "0 " flow . ~:t rti C ii !~ i I II~LiJ. '" S :. '" 2 :J: ...: " '" .» O'r '00 0 m :tI. '" ..j" 0 OJ' 0" ~0 3 ... -I):> I'I '.. 'm e -6" ~ -I " '" u)CD -lJ.> ..~~~. .J ·Z 'Z . 1 .' ~ " "" " e... ::1 r" OU) -00 G'lfTI A l> l> -0 Z (j) P 1> 0 p .\ ·G.. .» Z·· "J] en .---r-.-.._ . '" ~. ~=) I ro 3 I 3 . sr ... c cr c ir <0 0" 0 CT I I.c.3- 0" c:: c g "'" '" . -Il> ::rz G:I ~.m ~ '0 J. 0" S g =>.0 "J ! i- (I . . . c: .. ." '" se" ...:0 <> . "" '" co ~. (.--'\:.gl~ rn):> ZZ G'>c:. c. '" "0 fTl N in P 3 0 CD rc 0 '" '" l' 01 .-1M i~ 'l> ITl Z 2-1 ~ --< rl-O fTlJ....T C . I 0" 0 o " 0.:r:Z -j):> G'> IG'> 0 ::::0 '" _:oj '" _. .:. s '" '" ii' '" a. 2: '" 0" .1:> 2: Cl (/)0) ri-u rnlJ. 'a 0 g..:.. s· '" n " 0 0" 0 0 0::3 Q . <tI3 .l! 011D iii o .. j ' . 0.I -lID 3~1~ 1~ . . 1 r··. i..9 _L0 :ru 0 U1 3 ~ 3 ~£~~ Z (J)ICD -Il> or r ~ "O~ OU) G:lfTl » G> " l> -I -l rn -< "0 "" I" IIYll. . S g 2 ".

0 ~ I~ Ii .?. . CIJ ..OI~ VlVl ::j=l ~~ -IUl 62(1] I $: -{ '" U1 0 l> Z G) l> -u I I I c I 9 I U1 l> z 2 I L_J .i?' m .' .I -c m jJ ~ 0 .!.<1/." c: C :::0 r " fT1 OJ J> ::0 '"0 ~ 0 Z G) ~.:.0 I.-. _t ~-I 0 l> m -i l> Z l> :::0 I> c z G) » OJ ·1 ~E/43.:t> 'l> ..~~~ ~"'~..__ b__ -. i~ ~ ~s L Z (j) {Tl l> ~ I~ g ~g T- ~o._ ... z c A C :::0 J> $: J> Z G) » z OJ r .~ -. -I ~ z c :xJ ~~ __ '__ *--+ '~~I A:1 .. . .="""".!'I N 0 0 0 I ... ~' '.... . : m' z ~ ·z Z ~ l> o (J)\J m A -'-I rn~ 00 OG> Z» Z -fZ :t> l> » 1> I 0 ~ tn G) (J) (/) -- :t> I.

P (l' Z Z l> 3 1> 0 - ..:::-::::::::::: -= ... I {:I <S J. -c m :a z ):=-._ (J) '" "'"'" .l==:::ill= .bo :j~ .07 _J "0 • 0 ~ "0 0 00 l> 0.m' t..: 5..I I ..B ~ "I c:!.':1" I -==== -= -= G) jJ (J) i» -1 l> <rn rn::o ()Z F ~a--t t:::.---+ t=::::=:.l =. -IJ.1 =- . t::: .!____!8= ~ ()-~.J-- .-.:.) . <S 17>". (f)lJ (1..->-\1 . (J) C s: i: . o l> OJ r-~~J ~.~ ~ C. JAi.lillill ~fIUJ.. (l' Z > ~ Z (.3 na !II . _..r---.. I- - ~E iW "' _.i .. c: 003 .::1R= -_ ~_ _ I 1 -::::L ~: i..u ::0» £TI-l (1)- t.:=-..en .! I Cj- ~-= _ _ iJ:b -- ~ .l rn~ z alg --10 -2 OG) Z l> Z 0 0 ~(J) CIJ 0' ~ (1)(1) :I r I '" " 3_~ (J) l> . o ~ I- l>~ ·z rrn ::::.""0 ~(J) t=::::..::::::::::::7 r----_= I--I'm I'm - "'== -.. -+ I+._:. ----r--V/C==:::_J.:- ..t1' '=:r= u ~ ~ - '..-=. II~~ 1.is fP .t:::::=1lc_ . ~ I .c:I:j_l._ _J cl:d: I --'.. :::0 c Zl> l>r -l-l --1::0 r - s. ...:t> -I z· c ':c :t>. I. t::::::::. 1"/-1 I __ _ t:. C "a... ~r-I.rI. p-'m _ . 1:::::::=....m I:m m. E~ _i -=== r=: -:=-==== ~~! _ » ·z rr1() .L - ::::. 0 0> 0 "0 I\l £TIO ()--I .E N ~ 0 -J ~ 0 0 0 0 f i .= m -==== - z m z ~ ::0 CD Z l> 2 » z c A G) rn 0 -I () -I Z 0 G> 0 (f) -0 s V ]> CD Z l> Z j.!.. '0 't I Ir_ __ - _ je> --I Ot r l> » o ~ .... 1.1_-== L_ t-. :..- - -------.:::::::: -====---== -= i"m . = -= r i~ -'=== __ __ __ =.i-J. t:.\ _ .:r-""C". ~ ~ " rn l> Z G) ~ l> Z G) mO ()-1 -I~ 0 (j) OJ I C A ::0 C it> II r ~ CD ]> ::0 rn "'0 0 0 Z l> Z ~ III ~ fTI l> "'0 ::0 -l .\.l. -I> ~.~~ --.-~ (f)lJ b o o _(J) ~ 0.

.en o 60.0.'" !!' l> .....00". "" CO a.. 'I ~ -I ..o . .. ' 8 § 0 o ~ (II OJ z '" 8 :I 3 . iJ ".. 1i"I] . ..I1:~~:J ------.-..'#...1 :::.. ~ c. "" :> ~ (fJ ~~ Ol ::-' '" 0 ... III . _e J> ~ :r e.-'" 0 (.r... '" 0 o ""'" Ul ..:::::.2.:= Lso. I I SIO< V HWS '1 : I '..60."0 a.~-I--' 7o..(n -4 » C jJ z· :l> 0 rTJ l> ..~ r·_·_ I! I-$..1 r tf) J fTl-i l> »~ I..6 rn Ol . I o I z rn m ~ o 1> z o :u r l> t 6 25 I"'T·' I r 6 -I 1> :u A C c ~----:::·~--. L i.--'''''''''' G) :t> o () :s: 8 ~ ~ 0 ~ 0 8 A r r ~tf) 8 0..~ -1 C A C ::0 ::0 "0 Z .. . 01 00 (J1 ... .ctJ 0 3 3 (I) 8 8 3 3 .. I I I ~__:J i I I I:._----_j m :0 -c r tf) n -rn m l> z o l> ·z » z :0 G) o 0 fTJ en U) -uZ 92 C--o --0::oC G:ll> ~(j) j.0.. o c 10 Z s: c.-" [IJ [IJ m [IJ c. Z II (Jl o h 60x SOxB 0 0 0 III 0 '" 0 6 8 0 0 A rc rrT ~ 0 ~ 01 r i ':-1'.60.e ~~ '" " "E.+-..--------_-.

o g~ :~ l> ]> 8 i5 '1:'--==: _ r.) 0 ...0 0 0 . :::1=::~~:i~l I I I -l l> I I I r <Il (') .'" 0' -----1-----'... -i C L 60... o III .1 n ..:: Z OJ ' :::0 0 °l~ "-"" N N h '" -0 ~ 0 l> to )l> . ~-" m " -c Z ~ c-.: < .eo 0 '" 0 0 (ji a. S "1!1'~ -."'" "I--------:~-~+ I .8 x C ::0 f"".705 CJ) I. 00' =0 QQ' :7.~V~ 0 fT1 ~~~~~~--~~~~~~==~~==~~-~r.0 ttl o z m .. rrJ-l :::oC o l>-l C>l> rn(J) OJ -ll> r <.---JL =F.. . z.." '<..S0.' v s ao s v ". '" 0 -.' : j< _ ... <Il 0'0 ro~ -0 c 0 0 0 .I 0 ()) ." tn X· H ~W-V-IOOO L 5 m -f " ttl III (II" 1> Z CJ P 15 g~-~~. 0- 0> Z 1(. is . Ut 0 :3 '" N 0 0 0 0 -0 0 " o 0 8 0 0 . I I 1 o 'Z m :t> l> l> 'Z o 0 l> ':0 G) 'C/') rn -l r (J) CIJ IJIJZ (J) l>.-.==:: __ i rO ~~ . 0' Q. ':0 "'C :» m Z' C L-----------~1I~5~0~.:H 'J> H"900 H. 0 0 s: 0 t 0 8 3 Ut 0 0 '" 0 rn 3 3 Z '" 8 3 3 0 a !f' ('1 Co III " 0 j.~ ttl .V..- :JJ m Z IJ_---------. =_= -i.! r I (J) !f' ~ . I I I I I I I I I o or.! (5 '" Ut o -..0 ']--'~ gO ~! NO . ~o' rb .. • 0> a..

..~ C' ~ !" -. 1> -I A C ::0 C -u ''''0 Z "'0 -! l> 0 '" VI 0] .c ::0 C) '" VI 0 ':0] ~~ IT1 (f) Ul 0 0 --if ~ . -.2 . 0.- . . c 0 '" .III "'l"'l Ull>I 0 '" 8 1:1 0 0 ~ .. zr . <5 0 :J> ..- I~ - ...~~ l __ ....... [[ " :::r . --n 1] 0 .--.7' » ".. '" c: '" .......- (I) " .".~IO "" :f: 0101 '" gg 0]0] . In c rn .oJ> -I (3 0 -. 0 <II C' C Q UI .O :.. N ~.0 .. m In :1J '" (J) I I I m Z I I I I I I I I 1 I ' I I I '.~.:t> ~ H • 900 0 tau H:' V.... _'" .: :::ll=: UI ~ " "''' ~3 co.~.. ~ o· :!.0.. '" e ~ '" '" g. .. .o: if. -. 2 -0.~ \". .. c ~ 0. ~~ c ~ C -e "" =.::t? c .-e..... T o e.0 :'. _ .. I I I I I In I I I I I I I . L60r60xe I: 0 0.- ~-. '" a '" Q-....-'. A '1) 0... :+1 Ii ...' 5< '" !!..· ·z " m z h.. . '" "'l .-::'0] <.0 c " ~ Q' o " c -.-. 705 z· ::::c '-0 w H l> c lj . c 0 ..J 00 IDO:> Q oQ In I- ~...0. a _c ~ ~.. ..I "'''' '" "-'_ .:~ CD '. .=..::... c 1m .. €! -. 8 0 A ao '" . N '-"VI (JI' l> r. oQ =s 0. . . ~ '" S '" '" In << "..'::0 /g~ N ==:.o 0 3' C' til <l>I In <.. Q ~ 0..J-. 0. " :J 0. (. N » G) . - .~I$ ~ J ~en .. '" <5 is 0 r"'C 1m ~ ·Z C C _.=0 - c ·z l> l> » o c:~ ..

i-----------\-e~~ (J) '» ::0 -I C ~~ z: -N~~~~~~~O-M~Au~~m~o 00000000000000000000 --.. ~ :::0 g m u t t• ~t I 25 50..-·_"1-_"I=.~_..~...m-u~~mo.__ 00 ~~~~:~~.~.LI to U'l .T~l~'-~ Ul N CD o ..~~~~~~ _1_ - ~~~4-~4-~4-~4-}4~+4~~~~r+~rt~~.:!~~~:~!:~: m m m CD b.z C A ].8 ----------NNNNNNNNNNNN~W~~ -0.~~... 2' '~ r -I ..I 0' -I c 2 z 3:A: » (})r ro fT13 OJ> J> O(j) rr--.~_.~~ .~~4 ~==:~~~~:=:::::::~~::~:~:!!:~::~::~~::::::::: ~ mro NNNNNNNNNNN~W~~~~w~w~~~~~w~w~~~w~w~~~.... ~ ~ 0 tJoI U) (JI..~~r. -----------1---- ~--~----------------------~------------------------------------~.::0 I'TI 'C .---------------------------------------------------._r+~r+~r+~+1~+4~+1~+4~~~~~~313 ~~~~w~~w~~ •• ~~~~._---'-_ LW. -.~!.!.a.B.m~=N~-uO.~~~Nm~~m~~~~ID~~-~ID~~-~ID~m~... :xl --~----------NNNNroNNNNNN~ NA~~mwO-N~~A~m~~m~wO-NN~~~~~m~M ~Am-~~~N-OW~~~omON~m~O~~~@N~~O~ 33 o z o ·z "z l> m ~N~A~m~~wO-N~~~m~mmO-M~~~m~mIDO - - I\)NI\loI\)I\)NN~l\.Om~mIDO-Nw..~~~~~~d~~~g~.~._"..0.' I ~~ ~ ~ ~~:~:::~::~:::~::~r~I~~. D:) A ...Omm z 1=·~~~~.~_~.~.'ol\JtIJ H l>: ..~~~m~~~~g.0.~~mmm~~~~mID~IDU uO~~~OuO~O~O~ID.~_.~~~6~66~OOO~~~~6~~g~~~~~~6~~g~6~~~6~~~g m~O-NN~~~m~~m~~ ~m~~~~~~+--+ID~~~~~N~o~m~~~~+_o+_~+_+_+_+_+_+_+_+_~~~_1_+_+_+_+_+~~~~4_1_+_+-+-+-+-+_+_~~~_4_4_+-+-+~~~~+_+_~ ~~~~~~~~AA~AAA~ 9 ~ 3 §.~~u~uu~u~u~~mm~~mmmmm~~~~~~~~~~~mmmmm~mmmmID -N~~~m~mIDO-N~..um~mwo I· 75 65 L.~~.---- .~O •••• ~. o -.:. I\) W J:& ~ tJl...um~m~O-N~.:~=~i ------------------------~. ~p~tIJ~~~WW~~A~~A~~~~~~~~~~~~~~~~~mm~~~~m~~~~~~~~~~IDm~ro~mmmmmw »' _3 00.s=.j- (.~..:TL:--II~ lIJ z c m rr- m z . .I..~~~~~N~-m-~0.. 3° 3 3 .~~~~~~~!:!!....Y..~H -< -.~---------------------------------. ::3 ~~~~~~ci~~g~~~~66ci~~g._.~~A •• ~.uumm~~~~IDIDOOO--NN~w~.:-1 ~~-4-+-+-}~~~~4-4-+-+-+-+-+-+-+-+-+-r-~~~_1_t_+_t_+-t-t~~~4__r+_+_+_+_+_+_+_~~~_4_4_+_+_t-+~~~4-+_-1 mN~~0~-~Nm~~~ID~O~0~0~OU~UO~0~.... ------N > m ~~~~~~. ~~ 1_ "' . - N ~ s 0 ~ fJI "'- g !.~m~mIDO-Nw~um~mIDO-N~..i-_.u~~mm~~~~~~~OOO--NNNWw.J l> s z z. ..TI.. g o .~.

0 m C ~ r- ::c m . 50.1 '" 1501500 ~lIh~lIhlllhinhlu~.U 11.------------------'--_. skolo em em scales skoto liter liter scoles -I IT1 o o h . r .!.. () A1 ~. ~ i :» "'C ~ ~ 0 ~~ ~ '0 ~ rn m m ~ rn 0 rn 0 ~ ~ 15 l J...:~ ."" . . 0 z o l> Z ·Z > » . : '..~O~mm!!.::0 ~. 1> r..~ 25 '" h·326 !So c 'C A ::0 F ._ ! ~~-----------------------------------------------------~--------i------ <.::~~--=-~ r£'~1i1 f g r: L LOa.. i! i i ..0.~'---E-L-60-."-ttl :I1 ! z ~ '~ ..~ rn !o L---': 100 ! ---.j."'0 ~.l.--I en '» C :IJ z' (j) CI) ..I.__ Ie 25 ---to'-IlI.".. 25 p_.. i 1 G) ..-50....6 rn 'I"""':" l---r I ...In .2 ~' ~ (j) CI) ...ti1~ ~60... i ! iI ».50 - i :..D ! i . . en 110 10.4'1t. I I ..J 0 - '" . .6-0X-B~'?-L-10-0.-1 C Z ~ 9 g s 8 ~ ~ '" UI ~q}N?"! H-'--..t> --t z rn '(J) c m . § 3 3 U'J 8 g 2 ffj ~ ~ _U'J III (j) -.-B-i--~!--ffi-5~~~ '7\ (J) l> r l> 2 Z I ::0 0 l> i~:~~::~~==~~~~~~~):~:~:~:tE9~Y~..75 m . -i> (J1 J> 40 P+oI--------------.~I i ! .~~o..

hI m-o x + F + 50 ::0 m "'tJ ::tJ '1J fT1 0 --I () 0 --I Z 0 G) Z l> Z "r:. ::. ~ " r.. O.'-( \1 \ 1I . 10 til ..8 Ii~ ilg 3 -.... .~.. r c A C .. . F + 150 .Jj_. -. (I) I -----o o .. c QID n .. "" ~~ Sl .5F r m o 01 tIl ~ o In 'J> . l>l> S~ fTl \ (j) \1\\ ' A l> ' \~'~r (!I m' z o ·z l> . I \ I I I I o o til '" to 0 0 N o Q.» 'l> -I z· c (f) ~ '" o~ ~" ". en ~ .en ......>..0..." o" . I. ~"8'" _. . g .. 1 ----J(-1A a to \\ \. o rr1 -! 'J:> m r I r . - ...m CIJ »." fT1 :::0 :::0 .Ul r I <3 o x I' < e .... 900 ! 0' Q 1\ 1.. 3 3 -' J" ~ Y' ttl » '" " .~ z ::0 r.. \ .J ..n < hi max.. CD ! . 1m 0 :·z » o fT1 -i 1> l> hi max.. \ ).... (j) l:> to 0 o K '" '" Ol ca> X .\ 1 A . 1 \ .

. ~ -.UJ .Z '" '" 0 c A 0 ? 0 0 '" o .. ...' C . N:JICftC" "C . \ ~ 0 ~ ~ ~ f\. ".. ~ I'-.! i i z: C ~2. I'-- -..l-i-- 'C -< ::0 <.... '" - o0 -l -Z G) 0 1> Z ". ... '" 0 s» 0 M -u ITI -1 00 -l Z 0 G) Z 1> (..-0 I 'm Z ~ G> J> "1J C Z -l ·c 1\ \ \\ \ 1\ \ \ 1\ 1\ \ \ \ I}\ \ \ _. 0 ~ ~ OJ I [ CD I .I~ 1....0 . ~~ r---.' ~0 r UJ . o " - 0 1=' - r. ~..-~ _to O..=0 ..1 !ie I...." p N '" '" P? . r--... <. CI> '" N ..."::::.... -0 I b i ·S ':0 }So ~._ '" P ~ <.. b-. . - P Ol 9 iii 0 ec P 0 N - ? N N P '" '" 0 ... 1'\ <.. ~~.. PP 0 0 ID P 0 1=' " ~ 1=' - bukccn got~ openl.... 0:> z z .. 0 0 I- \ I\~.' .. -. -. ~ 00 0 1=' 0(..._ G> -.: .--- \ :Z .::0 1> ~. \ \ ~ I~oo1\/ ~ -. JOO_ ! "'tJ m . '" \ 1(.» .. . :::0 A C s:: "1J ·m G') s c I - f-- o ::0 ? I\~ \.. P P dolam In '"m· m .UJ _ .:r> :xl '. ..\ I~ I~ 1\ .-.ng pmtu '" - P Zj.I I r ~ 1>. o + '" + z I I ·0 z .~ I I I OJ ...~ r---.:..m :0 m Z ·0 ..rI'"i'....A '" .~ i"'-.o· . _.. I- .. i..----1 .._I- » r- P A --.CJ) .....--~r-.. ~ -.. "'" ~~ r-.. :-. -p~ » zr -'.>: ·z :r> ·z » o ~ .0..f) 0 ITI -i "'U r.T'" rn -l l> ~ ~.~ -::.~-. 0 1._ r-. p l ... I'\._ ~ ". 0'''' ~'" 0 .<. l> 'i - ·1 U) '~..? <J1 CO i'-..R' ~ I~ 1'\ -... 0 " I'-. "'~ to'" . ." A 0 . _ _ J p (I> ..

0 0' - o P 0 to bukoan '" o ~ e 0 '"pioW '" 0 -.I'1\ . "-r. oS 0'0 0" .. 8 t 3 Eta .... ?? 9Qle opening '" -----~=?=? ...!-tr-.t-I-. .t...1. -. C ?Ii: o \:\ 0f~ \~ ~< <... t-l- t.... .r-.\\~\ ~~ ~ -c rn ':.-- -I C.:. 0..I-0 " r-.. r-. r-. Q 0 0 0 0 l> (J) (f) 3 e =" Q IQ 3 0' Co O -\~ I\\~ \\1\. In ? U1 P . a ::E ""0 ~ ~ G') I..r.._ ~ .. 0' =0 ... .... In ? U) m '" CX> - 0 '" . I-... :--t-..... ~ 0 1--1--.. '" P - P . 0 0 ? '" I~~ 0 " 1\ o 0 1\ \ 0 r-. 0 '" 1\ "f\ 1"-~ l"r-. i'--f"--: t... \ 1\ 1\ '\ Iyl \ o~<>~ 1\ I m l~ 1\ 1% 1\ ~ ~+- I.." 0 0 0 i. . t-.r.l..t-I-r-- <.I.r-.\ ~~I\ .. ~ C 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 ~ 0 ~ ~ pp ~ (II p.lt-:- <.3 " D 0 0 II> 9 0 ~ 01 '3 a._ I-. 0 \ 1\ 1\ 1\ \ (..Ij-....t-. <. . r-. 3 3 I~ o o 0 I~~~r\~ "\1\ f'.0 0 0.t.r. P P P P II> 0 C I .I-l. 0 o 0(. l'. -..I'r-. it'" ..1"t- r... I\\~ '\ \!~l~\\~ . G) z G) fT1 r .r--.. t. '~ g !"~ _ ~ !:f OJ l> IT1 ::0 G) fll r '" a..t..t-. 0 i 0::.. 3 _.. 0 Q b .~ J' '" 0 r-.t-..In m .0 dolom mI - 0 . s- 0 0 3 Ci 3 0 a.r-.r-... 1'--r-..r--...s . bukocn b 0 J.~K K"i\ . o (. '5. co '" a III -.I-r-I-e to 0 0 " U) ~ l'-. 0 a... ~ .. r ~ ~ J> o '" ::u \1\ 1\ \ u< .. b<.. t'--.l.t..:. i-0 0 g C) "'l) ~ . ..tt.. .... ~~~~~ "'..0 0 (. a Q en 0 0 0 '.. P 0 \ 1\ 1\1'. 00 0 » Z a ~ o- o 0 0 N ? '-" 0 0 0 ~ ? ?? 0 CX> bukaan plntu '" -01 0 = 0 .r-.t0 f'.~ 1\ . ~ 0 ? t" '" 0 --. =0' Q !!.II-.. ::::re: C - 0''' a ..r-0 0 ... m 0 (" 0 0 0 39.t-:'" ..-i 'f'I'1 ::0 -< 3 3 A 3 0 0 N o ::.I-- l- l"- m 0 ~ t-9 0 (II . l. 0 -I~'~~~f'c- \ ~ \ 3 0 N . • It D 1\ .j I\) ()l e '" 0 S' " 0.. Ie 5'..1-.to '" '" '" '" '" ~ P P P 0 ~ 0> e- 0 I. t0 0 " f" t"-t-. . r-.r--.t..0 "-1 .-.. r--...'" '" '" '" .1 . 0 0 \ \ \ \~\...I'---.j b 0 0 dctem '" b ID p 0 p rn / gate - P to 9 [.I-1\ "lr-..I'-.. :It ..'<> ....~ ~ 1\ \1\-. <.i P j... 0 '1\ [\ f\ 1\ f\ "I~ f'..r..I-- -- .. \ <.l- f'. . 1\ ~ 1\ Jt> '... J'-.. '" "1'.i-- 1\1\'''. '" '" 0 '~ I r-. P opening m .I "0 ~ rn » ::0 ~ lJ ~Z I -I m 0 ~ . LA ~ ~~ 1\ Oz -:i--l go 0 0 < ..r-.» z: r G) :::c fT1 » ::0 l> CD f'T1 1{ !f ""0 0Z I ...I-.1\ \ -' 9: -e .. o 0 0 III e 0 .' B a !! zr ~ 0 :.. l.rK r--.r-..r- ' ...r... 1\ "r-. a 1>::r ~'" a. (.. 0 P 0> P .. 1'-.. r--. i-. ttt.\ f\ -... ~l\ 0 :: 1\ 1\ ~ - ." 0 o. '" 0 ? ... 0 0.I-- I'-.r-. 0(. t-.3 .. .. - \r. N I\) 0 UI plnlu • ~ CX> dolam m / gate 0 - ..=." M o r.. \o~% ~~ \ II ~ I\J\l\~\'~ ~~.\ 1\ ~ . I-- .! z 0 ? 00 00 o o p . r1'-. lr-.-.. o '0 ID 0 P 0 -- P ? plntu dolam m . t-. - -- r+ I-:-.. to N 0 '~ hl opening ." 0 . I'-r-. r-- I'-." 0. ..~ p 0 (.: c.. 1". ' t-.. m 3 z :. ~ -.. 0 0 > 'Z » l> o . (" 0 3 :. 0 ~ ./ gate ....(() '» ---t ~ C . r-.r-. r-.::.. r-.['--.i'. '" .. .. i'-f-. • bull 1_.... 0 o '" . "" 2D en o '. " Q ~D iii & ~~ '2 :. 'i. ~ . r-. 0 '" . P P Ol P opening '" In m ....

·z :JJ » :g 1 1 -~~.' o In . .. . 1 . . ...) rn Z "'0 ~ ~ ~. ...... _ -_ . 8 . 8 ~~ .. I !11 -:~ I .. ~~ "' "" . ' ~i'+' z .. _. ~:r UktI~On I:!en dlrr(enslons pin c ... l> 0 0 i:1 z (j) en Q~ Dl'" 2 z (j) l':I .... .. ... !~ It- • 105 8 d }.& WWt' :3 '" A_ ~ ~ t' s ..--'" ! .1 m z (. 1. ----+. I .. I ._..----~I- j. :tt-.. . ~8 33 3 l> -. " go> s ..._. ~.t> "i :. '" ~ - ~o 0 Q'c 0"3 o t: 00 ~~ "':! 0 0..0 -::I CII T r+> "'0 ._-.. 45 55 lis 145 '" . • s .~ 0 rTJ -I » r < V> l> ... \': . . 5· 1m j:g1 ~':'::j. r- 'e ~ . 8 ... .~ C ~ . f-. '" ~ ~ "" .o" . ~-lt= !::"" . . ~ .'" .1. . ~ ." i ~" L''J I . 55 "'''' 6 00 00 !\2 a 36 8 -~ ukurlln dimensions <I> > ·Z :t> . --. __ I ... .j> g C " =2.. __ I '_. I rn 'f! ~ I . a a 0 ~0 ~_ o" •. "!---. . I ... CJ) . Ul III ~---_. --- T '''--r.... .-:i Jnf t •3 ..-~ --~ 0 iO G) (J) U> - r---"'W ---. L l. {.. EJR..~--. o" l~L " .... '·0 ~ l>..C't] .. -.. . '- z ". ... 0 r ~ ~ 2l .. 0 -Ij .. . !!.....------1'--.. ..' _. --.. 1 1 I . ... J. " <: ._. .. .. . .~~I~~lr (II ~ ll--i· - is ~ . j ..~ _ _... 32 I~ .._. ----""\-- .l .8 ....lI ~·l ~ -rI~.. .j ~ 01 (5 lSI -a :::JJ :t> r Jh l> m m· Z < " s " <XI S ~2~ 00''''" -'C!!.~ _c c .» ~ 01 Z· '" 0 :::c ~l> 0 ITl ...r_...::::::::"'I 00 __ .'" . -J~ '" g I ~ . I.. -~ .._ _ c:o j "'II "'~lUI ai !-..0..... . --... . ... I " ..J N "''" 00 . ._.. i-T.---+. ~ '.. ~ 60 n .... -. I --. ...B~.~ '" 55 20 .--_. 1 -_. n ....~~~~~~..._J.:H ~ ....." " '" E!EJ ~ ..._:::::::....~ 1 ff"1 ! '" II> 0 ~ ... --. ...

2 ~ 1 '" o 0... I -. c c '" a '" ~ ...3 O:r " ~3 ........! Z' . -r Zc:. a... 0 '0 .'"'0 ---I v-.~ :> ::IJ t.. z1> I Z CD ~0 00 0. ~?'~ . ·z l> ""'- CD }:> o (J) j. 8 g 3 ~ y."'Il -Ic:.u~ r-l 'c:. _" . .0.' . o o I I o '" 0 0 0 ~ 3 e e -.. ~ so 0 ~" . '. C z· ·1 i..... .. ------ '-~--- -I .... . . - Q (D .. 3 3 OJ 01 -l~ 30 "'0 ::t:-l ~ 3 y.3~ -r ·~I"'r<'g>~ ~ • \ 0~ -g i I c rn z l> l> Z o £110 ()--l -10 _2 0(.. ~.~ s~ . ~ m m -to! !.. !':z G'l..u oc:. 3 /A /A ':i "' ~ " ~ 5 0 i3' " n 3 .. /..02 jJ L ~ ~.~.c--.... ~ ..~ ~"'O l> A z m m :::0 IJl O() tI ()() 1> r ~ fTl A (J) 5 "~ ""'D Ul (J) 10 r------I nn ro .. '" l • Ul 50mm ~I~o~o~m~mn_ I.' :." e..c> -._ 0.) (J)""U ~ __ f :i_r<'> .u .

. CIJ» I-j A Z-I 0::::07': m-j m-O Zm O[T1 «.~ ::J '" <: c: -1m o l> -o .02 A I. o S· ".63 'l> ::0 ~~ ~ 0.tI n__J . . 2.. :t> 'Z l> f.oZ - - II 0 0 0. "'U 0 ." 0''0 m :.~in :--1 I. . '" " m Z 'Z fTl_. <: " ~'g (') ::> o_ .-1 • fTI l> l> N N $: C ~ C -l -l r> 0' & '" ~ -".-l :r>0 UI N :l: c -i :r: s '" . '» o '"'0 z: _~ ~I~'O£_O 0.! z .Q.."O :. '". o "0 & 0' ::j A fTI ~ ~ 0 -f :-I l>.10 -i <5 0Z ::0 0 [T1 ~).'. c o~ .... S. o - <: 15 i5 z l> -lCIJ Im l> l> l> 0 z ~ (I) !!l .

u fA • .-r"'gl~ . .u Z (J)r »J> zS':: »l> r » CJ) z .:..~ l' I I I I .-0.:J :..-0 U'J o nl_. !'!:~ cc ~~ l> 2 Z J::> ~ ~ '-I C en I7J :z " iii ·z 'G) ~ 1> -l C z C b N b N C n n . °E . ~ ~ (II -::r c en CJ) Q) Ch ::.- m I I I I I ·z I I I I » » z I I I .Cn :---1 z. .C '" " 0.1 . ::: ::r '"0 l> '"0 3 c.. I o - - VI m VI rn VI aJ r c .. rO . 0 -IZ oC) J> VI m jJ oC ::J 2' oa °1'" -"._ '» ....: -+ 0 0 3 .. 1> '" (j) (j)111 '" Z» C A 0J~ ~~ IZ Pc) 1> 1> . r l> C ::0 1> Z • yo iz » b 0> '" " ~ a CD UI is 0 3 • • UI 0 <5 0 . <II ". ~ a "'~ Cc -". .'g c. '» f.VI :t> r..... ..\." :J: 'I 2 " n 0 ~ CJ) C) Z 0 ::0 l> z 1> r• :» .0 OZ -c G)::. ~\40 .0 '" '" . C :> ::0. en rN :JIll -I-l JllJll -<-olJ 'm )II VI O:l> Jllr (J) '·8. Zz rn ~ '" m -I I I I I I I I z o l> -. . ::... b '0 b b b (II V> ...- 0z I0 rn »» ::oz G»> m 'v (J1 :: " ." I I til <II <II ~ 1'1 '" -."..~ 0: ..

OJ (T1 TTl ~ ~ CO » z '" OJ 3 8 VI Ul o 3 '0 o '" rL_____...og~ Oio\l)"'Q)1D~0U10UlOO • "'1\)"'--00UlO<1l00 ~UlOOOOO r rr > •. .J 0 I ----.._ '0 W 00 '-. I : .l ..j z o ·z l> l> Z . NNI\)__ . i>lo.~ 0.. 0"'. :-. ~ ~ .-_ In " o o 3 o ..c9-::mm'". ~ 0 .:0 0..' 5 c: l> 1\ o A P 0 A o m jJ c "CO m l> o r'" '" owm t\) .0000 ~~ 000000 ~·Ul "..U1~~t: OOOOOO?PS5.. !" !'l !'l !'l N .5' 00 ~ _... ~LO 2 . • :::0 -::lI 0 . g: g: 0 33 rT 0'5 -0-02 '" 3 3 10 :r I" oQ r ~ ----0??.:l z 1.~ . o U\ " t\) o 7 o '" ~ ..r. ""\1 -.j O1<11~~QOOOO 0 ••••• 01 0 g.r- ....'.01~~OOlOOO(J1.._ i p ! r1) 2 '" o G) N '" '" o~ 30. I » z .. ~~ll~ .....(j) '» c 'l> ""C ~ z' fnG'l :00 ~II.! ~ A » Z C '''2 -i C A . J .... •1 I . _ .." I" 0' .. ~ _. I .?.". w ~ -l ~ G'I Z lJ ..--:> ~. I . :AJ ..'" -. C o G) s I' " c.005'£ 3 0 0 0 00 3 '[1"- "'"" ::rIC l !!..: ~00 ~ ~~ ~S I~ d z i 1 I ! I I ! i I. ~ :r.g - •••• -OIDQ) .' 1 1 I m I... v O"l o o '" o o ~I o I o I I r 111 111 : --:1=t j .t1:: c.• 3 1 J ::0 G) (J) fJ) l>. "8 t 8'~~ g: •••• ooooop'~ (.0 r . . ".!~~. o o OJ ~ ~ 0.. 000000 - o 0 0 0 P :? ? :? (o".. • m z rn o l> :::0 lJ ::0 lm " rn A ~ z "1J l> m Q '" '" " ~~r·-·T (: °1 "0 Q' m ~ I '" I Ir.. !!: 1:1 i5 IN » z c. . ~ ~ II " .. o '" o o A '" _ .

'!_ ... '" .-.. ~ .) ~.... ...-_::: ..40 ~l9 IT] 1J l'> r ~ -_ 0 3:'E. 0 :-c m :a Z '" - :. no: iii0<5 " nro e- . '" ...'" ..-.'3 33 n e til.... -.:'::::'"::-. N .! ~Z CO p ee . . '" ........40 'I 0....11 0 0 . '\ \ \ z m IT] d :z ::0 -i 0 rnA to IT] Zc \!2::o 0» ZZ (J) i ""'f *'..... '" '0 Q QI~' -"0 e tn » ---. ."~ _.. ------.. 0.--ri .... ..."" // . m 0 ~ . rn I... N 3 3s " a 3' ~~ ~ ... I "'.' """" 33 "'''' ::::..? ~ 3 " " '" '" " 00 Co r ~a n r~l l$l c.-----. ..~I~ -Ji~ <SO (D Cl 1m N l> l> (J) 0. .c: )( 0. W 0 - 'i-.. It ? o '" i: r-.. C l>~ c l> 2 G) r ~Z :.0 01 - _o - - a" 0' a..L.~ ~ 0> 0 0 0 IS> lSI 1\1 N .. .... .t> ----. N N <S> 1\1 l> lSI N <S> <S> IS> (D 8 !!l 8 Oi 0 c..J>.II OJ 0 0 M 0 Il) I!!! !l! ...~ p . 0> 0 -..-. . ---f o :r> l> (j) 'Z Z l . N 0 0 0 _o OJ ID OJ (0 0 .. ijj N l> IS> . "'0' .. :\ :. N -.------.'» ...(.. 3'~ "'0 =>0 0.I " 'I r:-•• .0 VI 11> 5 . ijj N 5 ._ .._-. » .-..---" /1 I I I I Gl16·14 / I I ~I 1 1 1 I I I /~ I r F~"" I I II " ~=-=:::-4~{l}....} th "0 o 00 <5> 11> "0(... '" .. __ . ~~ -. » P II> 9 p "~ ~C' o· ~~> .__ .... ~ ..» z' c .90 o ~ p (5 ! I ..) => - ~3 0: ~I" ~. ~... iii IS> N 1\1 N Q "...ijJ .A. . 0> 0 <II . (j) I' ~.. ! r------·· a·~ 33 0'" '00 00 ac c l\l l\l ~A L--l en -.. iii ~ ~ ~ '" -... N '" 11> -0- N Il) '" 0 0 OS> "n lSI . 5'~ ... 0 .l . '" o o 0 " -". .. '" N 0 '" 1:> 0 ~ Z o m "'00 "' >c c:._ "'..j=> !8o nO' fTIJ> G)co 03: ~ '" '" '" p ..I m _(f) '" .:::::::::. . N lSI N IX> lSI 0 Q lSI IS <5> N N Il) N l> (0 N IJI 1\1 to 9 9 II> 0 N 0 '" ~ 0 .11> 0 ~ '" s (3 ? ? (5 0 .....r en 1. .'" 0 0 lSI 1\1 N ". OS> iii P I> '1' ..... ... .0 ~ <S> PI VI 0 ~ 0 m 0 <5> <S> ..0:> . 0 0 0 lSI (..i5. _o 11> IX> '0 .c -~.l 0 <II '" 'i-.: -... ------. iii ill s in 'ji' m ../ . 2"0 --I r~ N a '" N VI s I~ . -.....l" 0> 0 Q ...'"~~ 3§ -" ~I\J 0. Z )::> .. 'II m ~ iJi <Ii ~ iii .." () z zC Z rn ijj N N OS> . '" :g ..: ..0: 9 01 .. I ._-_-_. (J)j.0 N .. '" '" ~ N I> ~ c.. rn 3: ~ rn z 'N 'l' i]5 '? is N N !l! .. 0.0 9 !g e ID p ::< '" II> 0 "!!! ...: . ..J ~ (5 '" 7.G') ~I !~J' LL ~--"- :z "0 (!! c A fTI Z -I C ~ S 0 '" 0r ::0 J> . -:: :~:_ ..0 IX> N _o th . . 0 '" . i: - s'o. CO s: )l " 8 j..1> 0 0 <S> .l>' 8 '" 8 ~ ·0 0 0 OJ IS> IS> b -0 0 0 <S> IS> 1\1 N N N OS> m 0 o .(. " ~~ _ rt> " 1.. ........ --.0 0 ~....-." 0'" il<5 ~~ '" ~Fii . 0 o :::0 » z: '" := '" '" " '" '" _.

..J ~ Wa t-- ~ f11 rn ~ C I !~-. Q '" ' ..» :a "tJ jJ '.r S' .=-Ju.:t>. r-----I . a ~ 0 '0 .. '.0 r-.. '" 8 n ... I .> ·Z » Z m· .JI:~ I .o·'''t\ '<1 9 ~ g • _o u. .I N o .1 : 'O.-I l> '0 :~ I " » . t g :.. '.m .0 OZ ZG> rrl' G> ._ ::t> :::::c Ci:i Ui 0 ~ 0 ~ 0 (D iii o ~ o . • ~ u.. ____ m". . b o . iC1' ~!l 0. 8 ~ o "h o ..m c- F . ..:. mz 03>.> lSI Q OS> Q 0.-n lSI 03 I ..:!~~l':~:· I ..: Oll ~~ 010-20 "'0 r.. ..--~-~. "v 0. .---3-:-: t. ~ 0> I N o o '" I ~n ::::: om zr - o~ II II l::! //\ . ~ h J __ ..: j n " Q ---}-- Q ~- IV .i ho. -I .I .. o .. I I i (j).:. r....---.:~-..0 N ~ __ i \ lI) [ 1 m Q 010-20 z o .~ I'J ho.r rn "" a '-C zG> :0 OZ - Z :::0 '-0 -<)g oC/) cl> ~~ rrll> ::02 WeD .I --I -s: (. ..~o:r ~ o'::r t -.... t..J::.f..1 --------r~-f-~ .\ ho rn r -. . ~ ~..:.. -- -----1 I """ oCt! - -:...e. I I I ~~ Sl in I . Ii' ...J---. ~ z o ..':_ 01 '_. I! bJ\. ..) » -c m ::.. r-~-. 0 r.----. .- :::=0 J I - . r---. :. . ~"'0 _ b o N· ----. G> (J) G> W:O o (J) ~ ~ sO »:0 C/)O -.~~ ~" 3>Z <11 . ~~~~r7 ~~~:o. 7 ..." .. ~-----J--. I I ir ~~~g :.. ~ Q -f z o '" : ~ l....» ~ Z: ·0 . I 7': Z. .C ~~ ~..

--~---~..... z rTl r (. ~1lJ I I ]I l> . (. __ - rTl 0< r N ~o -". 0 0 0 0 . U I rio !II I . i'Jc.'.... OJ!:! Gl rnfTl o'O -l s~~ OOP!J o 0 0 0 0 ~l I c~ fTlr . ...' . t t I . a.. ... ~rTl I I _(J) . . :J" Co rl11 l>~ OV'J rt'l0J 1-r-i-+--f---1f-+---1--t--l ~.. !II I !II I . '" o .[...> 'Z » l> m z o en 0 rn --l () -u 0 --l Z 0 (j) Z l> Z I~ r I'" (J) : I . '-.. .. ::r C7 -- 3' 3' ::r " " ::r 33 °l~ 0- } I ::r " 0"' -0 ::r 0» z CD ::ou) Om 0» »r :. r r . .01 " o 0 -l -jl> .0J 0000000 m :" .0)111 ... ..C> l> z t .. o " . ' 00 !II lit .. .:-0. (') fTI --l en 0 0 -1 Z 0 (j) Z l> Z l> l> w(J) -u Ji -... ~ F rn l> '" -l> ~I I t I I I r I CD :t. .....() rr rnc orn 'TI-l ::or ~og~~~~~~ o to 0 0 to to N . rio . m jJ . ~ o - en OJ'a... I I I t t r " .II j..t t I Ir ""R.t:.~ m (. a. . g -.:oc... -fTl Gs:: CD ~ ):ri o N ~ iii ? . " !II I . 0 - ...~.! .'.. r t . OO . rio tI z .. rn ~ N . 0000000 oiom~mu.:z):> V'JZ -Gl z rrJ» G)-i "'0 [l] x 1> °c Zz V'J):> Z rn r ~ 10<!II . ii li I. V'JO -jl> ::o'TI cil 0::0 -\ ::0- a. ~ m .

--..~..~--.1 ~~~I---~~--~I~Y(Do) '0 o ·z I 11:0 » IOp1 Ie. ----- r· I c l> :c ~I .- 1> :2 G') ----..-: I . z m m c I'..J- - - _ J: -c m ~g~g~8~:S 12 ~ CIJ o Z G) rn d Z rn ~ o '" rTl --1 l> '" o ::0 c r z (j) o I~ 5 .-. -------.:a l> Z (l " ~ o i· ! I» Z ~ Z ~ ..» z r [ .-.! m :ll m ·z :1> ::> z o !!!/ 11.----------. I~ t.--.-j F ~ ..1--------.

.... 0 » a 0 600 I z r~ ~ I I .': ~ i:-:""7 .. I~ 1 1 !a .nZ PI Q . I ::. . [ig:g i~ 1 go 9~ ~. I g..! :::a z » -::-==.~~~ s A I I» » ~ en Z G> (f) I . 0 s8 0 <5 ::r ID 0:. ~ .~ " ---------·· .. ."0 c: _ -0 (1) o -.: 0 8...:"...Il~: ..\ g ~ o a ~88 rg ...... !!!~ N~ ng r J/J m 1~ I rj8..: :::J' ~coli . g: !:tIt .._ _".. ~ I~ !i::::: I I' •• L I j ~ . .! Z n l:> Ui .. '" iii a.: .1.! r--.---. I ~ +~. m \3 m :TJ n 3 3 VJ " s -en a til g o 3 3 C . a 00 -. S~ l!l~T ~ i:ill:' ~ 5=§" s o a. ~ 0 " . g: I ~IJf ~ - H : ': ~ . 0 J> JJ (J)lq fTll-l nO o I f--I'- 1> III A (D U r+ 6\~ Zz I I . "~i..o o o o ii1 VJ j.> G)z ~~ "-!z ~:s:: r(. I fTl ~I ~I z J> '- o o 3 3 1i1~ dg n"l) ozr £l:> rn~ -lID I'IlfTl ~~ A ~0 fTl rn ~ }g rn Z X --·11 l I m ~~ fTl 5z )R ~ JTl r-----------._' -------..:a " -- m i Z > ·z » z l> o IIill'&§lI (f) o - . I :s. IIIIIIIi I I e·.: '" '" I··~··...::-::-::-::-==-::-::-::-::-::-==--:::.! 21 j..i-! :::r " i:r_ :::To' * '" 0 -.-- b. =-J OJ 0 1 ! ! I I I ~ ~ Z 0 C Z GJ <... I . .J f\) N .~--. 0 0 § co :t ~ ~ z 0 n 0. B5 :0 )3l (f) -0 I I I 1 1 "" ~ ...... I] rnj.. II!IIlIii 0 tJ) C N~ 'I z c m '" n ill VJ"lJ ! I -I I'll r- 0 I ~ ~ (J) rn~ ~VJ z).[::.--- ~I~ i _".J::iJ 1200 q 8~ § ~s .t===~========il=!=====:::==~ =-=-::-::-. rn ClJ co ~¥ :::ro 2~ "'~ :.. (]I 0 ~ (J1 hlllh 0 () Ii () II ~~~============~==========~ 1000 II r-------------------------~ IllIhlllh 00 (n ~ () OJ (n ~1~ Si-C =-"'Z --n 0 '" s. . "" c ~ s .! :0 I· ~~ ~e c~ -u N B :s: Co (j) i\:J 1100 IL.'3 I : 3"" ~~ --.

tJ i» :rI .....CDrn CD rn r I. ...~.j ..'.. I _- -' 1'__""" I o I '-i---t-~ :l c m . . '" 0 ~CD ()J o o 3 CD I lC :m . Z . I I ( 0 ::u (f) 1> CD M::J :r: ~ (J) --I m 0 . ~~ .~ 00 . ·1lit> .: : :0 : b II} '0 '" ..: ~ '" i» . » ::u fTl ~ () 0 Z~ Z --l z V 0 Z '0 (G) I \ I ~ ()J o J 3 o 0 () :!t> '\ ~.~ J> 0 g 3 ~ ~. ::0 m "r ) ~I I> 'Z » I l> Z . £ --I 0 r> (f) p.....~ 2: r -0 0 rn U) rn ~ o --I 0 d ~ zz 0 I 0 .-----0 .i OJ fTJ ~ o 0 I r [TJ OJ Il> :0 '"'C j:J » ::0 . ...~I I> iz· Iv . or fTle (J) --j (J):c.::I 9.

-a 0 fTI -i OC) -i Z I Z1> Z OJ ( 0 0 0 0 I.'. ...<..9 to 0 0 »1 CJ fT1 0 "0 111 C 1> r G) ~ Z CJ A cd "lJ iR r i.i !.:."'0 m ~ ._J 'Z I~ 5. 1:0 I .! (j) liS .0 ~[TI O~ uZ :r: 0 n " "' a 0~ o I -i Z pj d 0 -u ZZ o _(/) fTlJ> ~VJ 0 r::o Q. 0 "..~ -. . '(f) 'O~ -.3 .. I - 1 °0 ~~ 01> Zz I CD VJ »0 -~ en -u fTI o~ 0 '" 8 O~ l> I 1 I ?j I m -I Z . ..: . g- -" S :> ~ ~g IV .~ . l> '" u.~ g -..J . 0 0 Zz I l> VJ .......•. Z A ::0 CD z 0 ~ b . \.00 .m I I 1 I ! I 1 I !~ '___'ro '" \Z »0 -sS »0 . .' '0 "'. o ~~ .."o~ ~g o . ..'... " '" 8 "..... s- :JJ m Z I> Il=- ·Z l> o 'fr'~I~~ OJ ~I~ I o (I) . "'ca c .. CO (J} s» -0 0 " 0 b ro b '" i5 »0 ~ " S b Z 1> Z ):> 0 G) 92 1> .3 :3 Pl .~ . rZ 1>)::> Z:r: (J} CD CO I ~ '" ~ 0 I 1 z !Qi m g '" 8 j.~ ro _.(/) Jc. ! »0 <51 ~ .IO . r 0 lJ ITl rg n 0 . . -0 ~Ig-..1 c m J> :::tJ r j> 'lJ I"T1 0 od 0 to -i z G) Z 21> Z 0 r r--' I J J I I o I ( I 0 L IJ fTI OJ (J} r r r J 1 1 1 I I 1 1 (") f1l co -0 0 ~ » .'" o '" o '" :> im \I ... .

'" o .0 a . " ~ a. Q...~ z ·n " » ):> » ·z :z ~o 0_ Vi "'I"" . b· ? . ~a """ 3" ~ c ? :::: /1l I o --1 J> J> o ~ .- r r-4 .J> oo Z .3> CD . OJ" o 3 3 ":> c _ .a. ~ Q..:0 m C . 2. ... .

tt III --1 -0 --0 r> - » »z -l rn ~Ul --1 C 0 0 " ~ 1> 0 '" CO .-..... :r ::..0 =+. ~g."'" O'~ ~::':.Yl ~ 1560 loo.z C 'l> : / j'J ""U) . <> '" /.. " '" '" '" '" -2 OG) z» OJ <11 » (f) --w (J) ~z z rn I (j) " 9 A 9 A . Co r"U o A o ( 0 AU ::0 Z G) -0 C fTl 2 III VI » I ~"Q.. '" .o. 0 1 \0 jl. :E ~.:. »r -\ r u " » z r- '" 0 0 Ot 0 0 -'1 " 0 0 1. ..-f z c ~o 0 0 J. 0 s 5 o 3 3 Jl m . 1110 ? -I> I -l(f) »-\ ::Urn -' "7 f- J> I z m m a '::0 -<::0 WW Om VI 1> x::o » ~I~ c:: &I~ "'-c 0_ '0 00.J a .' ....".. " 10 i~'6(H ~~ --4 5i a .. . I . ' ""0 fTlO '\J 'jl 0-1 m OG) Zp -10 Z Z OJ -~ m m o ~ Z o o UJ OJ l> VI VI OJ co ·2 » :t> Z oj '" o N! " .. a. 1. . .!lOjt 50 ) 10 0 iii .". rn rn z G) J> ==9.' 3 o m\ G) ...'" ~..-'-- ::n IT1 :::0.-.0 . o oj ':TJ .l VI -.0"" »l> II G>""O -l-l 2:~ n~ .c -Ill 3~ o· IN c: 0-. 3.to rn-l c -iOJ :::tJ::A: 0 o III ·1" ~----------------~-------+~---------------+----~<11 I.0 <b". 'I' 550 500 I\) I\) ... 3 0 III I tT " o r> A' D '" r A -0 ~-l iter <il. II' a~ ~9 <I)'" '" 0.. 150 j >c"" mm 0... 0. _l P A o . "'0 '0 ::J _0.: -0 I "'j'" <11 -c: r ~ J:::o -l » rn " '" !=>. l_________ L_________ ~] £:I ! . I G) ! I rn I CD VI 0 UI 0 :.. . 0c Q[ "E... \ e 0 '" ..... - ! --------------------------------~------~------------------------------~~----------r----------r-'~-v.: 5'~ 0. o _.3 \1l ~ ". . 0--1 --10 fTlO G) '" ." "'-.50 50 r---r---I ~'" Z· r-....'-.a 0 (J) J --1 I o 10 0 0 1 C' 0 z G) tTl (J) '" 0 » f 0._ (j)U '0 00 rrl[Tl <I r ... :1:" 3 c g '" ~.0 '" ...'-::j ~~0 o ro. II' n Z Z0 Ul : ~ i '" ib (3 0.:i.

. ~ " -.." 0 0 I 3 N . . !'I uo J> A .: » ~(J) I e b 0 Ie 0 ~ l> I ~ (J) z I. ..3 ill :» :::0 c_ ill -1 .. ..._ 0 9 5> 1lo 0 3-~ ...-~ ....~.. '" '" 0 0 ill J> 0 0 0 0 I\l 0 0 J> 0 I 0 0 0 r ~ r: .. ~g ~o 0 0 Jr.0 . ~ ~ 21 A 3:: .1\) ... '"..) '" . " 3 -.......:. " 0::0 :. N '" ~.'~ KiO ~~ "1) :" m :..t r 0~ ZZ 1> s ~ r I~ I~ --t I~ "1J 0 jTJ ~ CD '" VI r I~ I~ G) Z r..N 0 O... 3':I\) .. ~» EL.. 3r 3. 0 0 0 0 0 3t" til 3 0" 0 ~' a a . ... 0 1.:::0 » ::0 'a .1 () () 6§ Zz :" . 0 ). g: 0 0 ~. o!!2 :...r 0 til '" ..::0 I· !" l' ~ .:: \ p 0 ~ 3t1l~ 3~ 3 m 0 .... . I I I .... hi C Z ~ .'I rtl 1 i I· r 1'1 r· =r .. 0 0 0 - . '" 0 "<D 0 0 9 ill . 0 '0 0 1Ul V'J 0 \ .::J r fll I\l ~t ..: <-. .. '\ l> z m rn r~ -c '" '" rtl r 8~ (. i.'_ 'A:J m Z 1 (J)~ ° > I ·z » :t> z ~d .. '" 0 . I ~ -j-l (DClJ 0 0 0 '..-J -['Tl ..!'l (. :t:>:t:> rfTI fTIr U) -j I~ -I ITl G) I~ ~ ze e '" '" '..... 0 0 '" ou) ~~. U. 0 .a...0 0> . :.:uz 5> til 0 . '" ..0 0 0 0 0 I\> ... . 0 0 0 0 0 "J> 0 :. ....-.. .:. ~ ..'l.....a 'r- m Z Z r- J> . . 0 0 r N 3.t'J Zz rn CD I .0 3': 0 3 'b '" '"8 'b 'b 8 3L: '" '" '" ...'I i1J .. r ~ 1. 0 '" ....1 ..-4 .. .'" 0 0 0 ~ e 0 0 0 0 ~L1 3 99 -til (3 3a 0 0 9 3 N J> C> 5> :t:>o o:!: :t:>fT1 z... 0 1lo bo 3 ~ 3 .. 0 '" I\> "~ ~ :to. " i) • 0 0 o· 9 U...-j "~ !! 1"1 gl~ -" cc -u ~ . .. ~ 3 o· '" :J 0 0 I <5 '" . " !e._ N " 0 ·z fI. r $ .(f) zi3 U):t:> Z U) P '" 0 b I\l 0 "-I . e .IIe l> U) J> . " xo N0 '" ~ .01.

~~~~g.Q~§§ §~~~~§l~~~§§ 8~~~8~!!. 7't-1 ~ II~ I 00 ~-+----i .. §~~~~~·~§~k~ ti8~~li:8e~~s.OOm 8!. en -i » z I~ :rJ J~~~-<~ -. §~~~~s~~~aa gg§~s~~~~es ~~~~~~~~~~~ ~~~~~tr.50m( Z ( 2.~~ g~~§g~$s~~e !Hi~~t:lg~~~ae ~~~~~~g~~~~ 88888888888 'ii§Hi5U~8§~~s a !l . .' .OOrn 2. N 0::0 2 §§§§§§IH~§§§ III ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~ < -I ~~~~~t~[.1. . _- 1>1 I m I.50m 3.OOm( Z ( 3. ~ (J) z -f l>o g 9 9 9 OJ "!: (:.a ':1.:: ..50m< Z ( a.. I yl - +r: " -. .~ 4.~ g ~ ~ §§ ~~~~~~ ~"t.~~*~~~~~~g.-' ~..OOm( Z {4.I3~!HI!::~& -l 1f'~EE~!s:Ei~!f~s !1i ~ 8 ~ & ~ ~ ~ ~ § ~ ~ t:. (J) 0 (/) .2 l> l> en 0 III -l 0 -u z z G) I -l 0 -00 1fT] »2 rn tIJ » z Z» I " (J) l> '-"' G: (.~l" G) §~~Rt~~~~~~ ~~@~§g§1S~~~ 3:~~~~~.§i it ~ ~~G~S9~S~~~ Ei ~~ ~ ~ g s ~fl: Z c -< 1) r -l ~~Hi~s~Hl~!n1~ !ii~tHnil~t:i!H.-~.: co l> ::tJ (j) !> Z -L o .t. '" .. s 5 ~ ~ 8 s ~~ S ~HHj5~!!i8§~~s ~~IH.:~~i.3b:13§~ §~.~i~~~~§§ !:l!5~~~Gj~!8aiGIit ~~~g~g@~8is ~~~~~~~~~~~ tHn:g~~~s~*a B8888888888 ~i£j5~!S:8§!f1!s 8~~~8@!. () T' ~» '" r 'Z . .W l'> s..E .l~~8~!!i!i~~~ I~ Z nl ll:i~I?~~~~e~5~ !S~~~i~~~~§§ z :z::.--------------------~. ~ =t ~ ..~ ~ t [. c G) gg~gg~gg~g~ '<e §.3~~§§ §~~~~m~~~§§ ~~~~~~~lfg~S g~~~s5i!!. I.:t~"'I"~~~~~ t:l-::li... " ._ m .5i§ ~~~~~~~~~t.g~81ii ~g!Hi~if:gtd. -~- ·f ..----:-~------:---..t:~Ci~ c: ::. ..II r N---+-'.JJ z » ::=a '~ ---.~~§@ @§~~~~~~~§§ t-" B g .. §§§§§~§§§§§ 9 3 ~[..50m 2..--- c G) fT1 .~§§ 8~~~85i!. '. ·1 • -~~~----------------..l$ 'Ow ~b~~~~~~~~~ .. ~l:l$~~~lni[9~~ o~ ::oz t.' I wi . z- l>1'l1 oS: ~ ~1!if~§!g~!HUil~ IJ I: ~ ~ G ~ ~..~& $~~~~~~~~~~ § S .'» ..~~J.OOm( Z < 2. l@ .' • m jl " m 0 Z :1>. C) .mil ~ . ~- .50m( Z < 4. ~~~R\S~~~~6~ ~@§~~~~s~~a ~~~G~~~~~~~ ta !Ua~~kl~5S~~B: I: ~~ /'Il Z 'Z ~ j..:~~~t.i ~ ~ g.OOm 3. :.50m 1. :...--------------------------------------------~----~-L_j I .:~~Glil 8~~~B5i!!i!Hi§~ !S~~~\Hi~{j.

i -: ..3M!5!:3!i! ~!!l8gj§§l.!§§9S~~!:l ~§~::I~~EE~!:E3~ ~ai!. . z ~ .. 1"'O-' ..:~9i~~~. ..$S~R~~2 0:..-I 0'''' E I() I() III I _': ~ .. ~ . ... tT I(f) if--.~S ~~~~:2."1r...3M!:'l~~~ ~:§g~§§9~~!5!:5:s §8§fl~5!§~~lS~)Q~ §§§E~E!§1'3_~lS!i\::l~§8§!1~5~~~::l~)Q.!i§~~S~~~~*a ~~~9~~S~~~~~~ ~:l~!!l~~~~~~~~a ~~~!!l~~~~~~~~a ~:l:l§~~~~~~~~~ !ii!ii!ii!ii!ii~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ §§§§§§§§§§§§§ ~~~~~~~5~~~~~ ~8~§3::l::!:!l33~!!l!5 ~~~!§S!:l:!l~5~!B.. "...Jt. i~ I ICJ) L ______ . ~Ol • . LJJ '" N' E I Z .0 len "' N' I" QIID ICC:: II <t.. .'I) Z ) W!..j §8~m~5~1'3~~-HH..J - W .c >.:2: 1<:1 I· Z .. ... ......!:i:§B§§l~ a§~§§!§:3g~~35~ .. " >.J !§~11l.I i ··. _____ -J ""'-".... ~ I[S u...J!:l6~~:s§!:i~§l !ll~§::l\:l!3S.. .. E E E I« Iz ... I" ~. 0- I en..'" EE 0 Il> 0 00 on 1<1: r)-:> ~l"' 00 " o" '" c '" ~ "~ '" ~:2 ".!) «O(f) ZZ «W 1-2 (f)O (f)o:.:§8gj§!39!:1!9!5!~!S ~~H:l~§!3::l!:l~!:'I!~:5~a§§§!3. c: .....J ~:c~~~~ ~] I~· .l'l w c.s. W ~ Q ~I . o ~~~~~~~~a~a~. I I 0::.-"-~-·-r-.J -0 2« Wo ~Z Oc:( :::..1 [I (\j: I:' T'-' I I I I z "~ « '~ " (f) N E E E E E a~~8a8~~§~~§~ @a~~§§~1iI~§~~§ §~~~§a§~a~§~~ ~~:g~~6~gi1i~am§ -~:aa~~~8§8g~~~ ~~~~~R~~~~~~~ ... .0 <C <. ·- WO\:'O WOO'I) z ) WQ c« Wlll'l) Z ) WOO'I WO..l~~a~M ~3.: '" ..1~ §8§rI~5!§:::l~lS!i\::I~ WO~'O )1 WIlL'O) I) I~ I w ~. 0 E 0 v Iii v Q' v « w C I~ jZ 0:::- ~Q N vil..- .I I I I I I I I -1------I I I I I I I t <r <r Z IZ _j w 0 0. I I I I I I ~r:~.gL18gj~a~P.. 0:: I~ I I I I I I J I [ I « 0 I 1 J I~ m I .W l_ I I I (9.J N § g§§~~~~~§§8g§§§~~§§~§~~~@ ~~~~~~~~~~~~§ §§§§§§§888888 ~~~~~~~~~~~~~ ~§:3fj\S!9!:l~!!l~~~:a ~!:lS!5Ei~~!g~~§:s ~ !ilg2~~~§@~M~§~~~gj~!3.-jT""l ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful