4/22/2011

“ Add your company slogan ”

CHƯƠNG 2 – HÀNH VI CÁ NHÂN

TÍNH KHÍ

Th.S Phan Quốc Tấn

LOGO

Định nghĩa Là một thuộc tính tâm lý cá nhân phản ánh tốc độ, cường độ diễn biến hiện độ tượng tâm lý trong con người đó và được thể hiện qua hành vi bên ngoài của họ

1

4/22/2011

Đặc điểm
Tính khí xét cho cùng do hệ thần kinh con người q y quyết định, vì vậy nó mang y tố bẩm sinh. ị , ậy g yếu Căn cứ vào tính chất hoạt động của hệ thần kinh, con người có thể có nhiều loại tính khí khác nhau. Mỗi tính khí đều có 2 mặt ưu và nhược điểm của nó. Vì vậy, trên thực tế có những cô g việc p ù ó ậy, t ê t ực ữ g công ệc phù hợp với tính khí này nhưng không phù hợp với tính khí khác. Cho nên, cần phải giao công việc phù hợp với tính khí của mỗi người. (Xem bảng)

Đặc điểm (tt)
Tính khí giống nhau sẽ đẩy nhau, khác nhau sẽ hút nhau. Cho nên, trong tập thể cần p , g ập phải có tính khí khác nhau để bổ sung, hỗ trợ nhau. Tính khí khác nhau, trước cùng 1 tình huống, sẽ có cách hành động, xử sự không giống nhau. Đánh g á t á giá tính khí của nhân viên p ả t ậ â ê phải thận trọng.

2

4/22/2011

Các loại tính khí
Tính chất thần kinh
Cường độ hoạt động của hệ thần kinh Mạnh Mạnh Mạnh Yếu Trạng thái của hệ thần kinh Cân bằng Cân bằng Không cân bằng Không cân bằng Tốc độ chuyển đổi 2 quá trình của hệ thần kinh Nhanh Chậm Nhanh Chậm

Các loại tính khí
Linh hoạt Điềm tĩnh Sôi nổi Ưu tư

“Giải mã” trắc nghiệm về Tính khí

Bạn có muốn biết mình thuộc loại tính khí gì không?
Hãy thực hiện bài trắc nghiệm trong sách

HÀNH VI TỔ CHỨC (trang 359)

3

4/22/2011

Ưu nhược điểm của các loại tính khí
Tính khí Linh hoạt Điềm tĩnh Sôi nổi Ưu tư Ưu điểm
Dễ tiếp xúc, năng động, nhiều sáng kiến, kiến có nhiề mưu mẹo. nhiều m mẹo Công việc phù hợp: đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo, tự chủ như tiếp xúc khách hàng. Ít bị kích động, làm việc rất nguyên tắc, rất sâu sắc. Công việc phù hợp: công tác nhân sự, tổ chức, giải quyết chế độ chính sách. Mạnh, Mạnh nhiệt tình, táo bạo tình Công việc phù hợp: thử thách trong giai đoạn đầu, công việc phong trào Có trách nhiệm công việc, quan hệ tốt, có sự kiên trì, nhẹ nhàng Công việc phù hợp: đòi hỏi kiên trì, ổn định, có sự chỉ đạo như thủ quỹ, thủ kho.

Nhược điểm
-Tình cảm thay đổi nhanh chóng. - Nhận thức v.đề không sâu. ề
Công việc không phù hợp: Sự kiên trì, nhẫn nại như thủ kho, thủ quỹ. Ít sáng kiến, bảo thủ, hơi chậm, thích nghi kém. Công việc không phù hợp: đòi hỏi chủ động, sáng tạo như ngoại giao. Hấp tấp vội vàng nóng nảy dễ cọc. tấp, vàng, nảy, cọc Công việc không phù hợp: làm tổ chức, nhân sự, ngoại giao. Tác phong rụt rè, rất tự ti, ngại giao tiếp, khó thích nghi, thụ động. Công việc không phù hợp: nhân sự, mạo hiểm, đòi hỏi sáng tạo, chủ động.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful