SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVOD ZA ELEKTROSTROJARSTVO I AUTOMATIZACIJU

SKLOPNI I ZAŠTITNI UREĐAJI U POSTROJENJIMA OPĆI TERMINI I DEFINICIJE IZ PODRUČJA SKLOPNIH APARATA I OPREME NISKOG, SREDNJEG I VISOKOG NAPONA

Doc. dr. sc. Stjepan Štefan

Sklopka nekad može uklapati. Osigurač (fuse) je sklopni aparat koji služi za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja ili samo od kratkog spoja s time što velike struje prekida još u porastu. Sklopnik (contactor) je mehanički sklopni aparat koji ima samo jedan položaj mirovanja. Kombinacija s osiguračima (fuse-combination unit) je kombinacija mehaničkog sklopnog aparata i jednog ili više osigurača sklopljenog u jedinstveni aparat koji je sastavio proizvođač ili se to radi po njegovim uputama. Rastavna sklopka (switch disconnector) je sklopka koja u otvorenom položaju zadovoljava izolacijske zahtjeva određene za rastavljač. Sklopni aparat (switching device) je aparat namijenjen uklapanju i/ili prekidanju struje u jednom ili više strujnih krugova. Rastavljač (disconnector) je mehanički sklopni aparat koji u otvorenom položaju osigurava rastavni razmak. Prekidač (circuit breaker) je mehanički sklopni aparat koji može uklapati.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije OPĆI TERMINI I DEFINICIJE ZA NISKONAPONSKE SKLOPNE APARATE I OSIGURAČE Termini i definicije iz područja sklopnih aparata i opreme niskog napona određeni su normom IEC 60050 . te uklapati. kao što je kratki spoj. kao što je kratki spoj. kao što su struje kratkog spoja. određeno vrijeme voditi i prekidati struju u nenormalnim uvjetima pogona. voditi i prekidati struju u normalnim uvjetima pogona (pod kojima se podrazumijevaju eventualno i određeni uvjeti preopterećenja) i u određenom vremenu podnositi struje u nenormalnim uvjetima pogona. Ovdje se navode samo osnovne definicije. Rastavljač može otvarati i zatvarati strujne krugove kada se prekida ili uklapa neznatna struja ili kad nema znatnije promjene napona na priključnicama svakog pola. On je također u stanju trajno voditi struje u normalnim uvjetima pogona i određeno vrijeme voditi struje u nenormalnim uvjetima. voditi i prekidati struju u normalnim uvjetima pogona. Sklopka (switch) je mehanički sklopni aparat koji može uklapati. Pomoćni sklopnik (auxiliary contactor) je sklopnik koji se primjenjuje kao upravljačka sklopka. voditi i prekidati struje u normalnim uvjetima pogona i u uvjetima preopterećenja. Sklopka s osiguračima (switch-fuse) je sklopka kod koje jedan ili više polova imaju u seriju ugrađen osigurač s kojim čine kombinirani aparat. 1 . koji se ne pokreće ručno (već najčešće elektromagnetom) i koji može uklapati. Prekidanje strujnog kruga se vrši taljenjem posebno oblikovane rastalnice. ali ne i prekidati struje kratkog spoja. Mehanički sklopni aparat (mechanical switching device) je sklopni aparat namijenjen otvaranju ili zatvaranju jednog ili više strujnih krugova pomoću kontakata koji se razdvajaju.Poglavlje 441.

Glavni strujni krug (main circuit) čine svi vodljivi dijelovi sklopnog aparata koji se nalaze u strujnom krugu kojeg on treba zatvarati ili otvarati. a zatvara prije nekog drugog kontakta. priborom. Lučni kontakt (arcing contact)je kontakt namijenjen da se na njemu stvori električni luk. tropolnim itd. u električni odvojenoj. zaštitnom i regulacijskom opremom. Pol sklopnog aparata (pole of a switching device) je dio sklopnog aparata koji pripada isključivo jednoj. ovisno o njihovom relativnom kretanju tijekom jedne operacije. Upravljački strujni krug (control circuit) čine svi vodljivi dijelovi sklopnog aparata (osim glavnog strujnog kruga) koji se nalaze u strujnom krugu koji služi za upravljanje operacijama zatvaranja ili otvaranja. namijenjen da u zatvorenom položaju vodi struju glavnog strujnoga kruga.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije Osigurač sklopka (fuse-switch) je sklopka kojoj rastalni uložak ili držač osigurača s rastalnim uloškom čine pomični kontakt. Razvodna aparatura (switchgear) je sklopna aparatura uglavnom namijenjena uporabi pri proizvodnji. prijenosu. Sklopna aparatura (switch gear and controlgear) je opći pojam primjenljiv na sklopne aparate i njihove kombinacije s pripadnom upravljačkom. Pomoćni kontakt (auxiliary contact) je kontakt u pomoćnom strujnom krugu mehaničkog sklopnog aparata koji se mehanički pokreće sklopnim aparatom. plaštem i nosivim konstrukcijama. ili za obje. kojeg štiti od oštećivanja. Lučna komora (arcing chamber) je komora u koju se premješta luk da bi se olakšalo njegovo gašenje. Sklopni aparat s jednim polom naziva se jednopolnim. Lučni kontakt može služiti kao glavni kontakt. otvaraju ili zatvaraju strujni krug ili (u slučaju kliznih ili zakretnih kontakata) održe kontinuitet strujnog kruga. sklopnog aparata.). Upravljačka aparatura (control gear) je sklopna aparatura uglavnom namijenjena uporabi za upravljanje opremom. 2 . to može biti i poseban kontakt tako izveden da se otvara poslije. vodljivoj stazi njegovog glavnog strujnog kruga. kao i na skupove takvih aparata i opreme s pripadnim međusobnim spojevima. odnosno trošilima električne energije. a s više polova može se nazvati višepolnim (dvopolnim. Glavni kontakt (main contact) je kontakt u glavnom strujnom krugu mehaničkog sklopnog aparata. Kontakt (mehaničkog sklopnog aparata) (contact of a mechanical switching device) je sklop od dva ili više vodljivih dijelova namijenjenih da međusobnim dodirom uspostave kontinuitet strujnog kruga i. niti upravljački strujni krug sklopnog aparata. mjernom. Pomoćni strujni krug (auxiliary circuit) čine svi vodljivi dijelovi sklopnog aparata namijenjeni za uključivanje u strujni krug koji nije niti glavni. distribuciji i pretvorbi električne energije. osim dijelova za učvršćivanje i pokretanje svih polova zajedno.

Nazivna termička struja može biti različita za razne oblike kućišta. Maksimalna vrijednost nazivnog pogonskog napona ne smije biti veća od nazivnog izolacionog napona.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije Okidač (mehaničkog sklopnog aparata) (release of a mechanical switching device) je naprava mehanički povezana sa mehaničkim sklopnim aparatom. Za opremu koja nema definiran nazivni izolacioni napon uzima se da je nazivni izolacioni napon jednak najvišoj vrijednosti nazivnog pogonskog napona opreme. koju sklopni aparat mora moći trajno voditi pod točno specificiranim uvjetima. 3 . Nazivni udarni podnosivi napon (Uimp) opreme je vršna vrijednost udarnog napona koju oprema podnosi bez greške pod određenim ispitnim uvjetima i čijom vrijednošću su definirani izolacioni razmaci. Nazivna termička struja (Ith) sklopnog aparata je najveća vrijednost struje koju aparat može voditi u trajanju od 8 sati . NAZIVLJE I DEFINICIJE ZA NAZIVNE KARAKTERISTIKE NISKONAPONSKIH SKLOPNIH APARATA I OSIGURAČA Termini i definicije iz područja sklopnih aparata i opreme niskog napona određeni su normom IEC 60050 . Nazivna trajna struja (lu) sklopnog aparata je efektivna vrijednost struje. izolacioni razmaci i ispitni uvjeti za provjeru dielektrične čvrstoće) Nazivni pogonski napon (Ue) opreme je vrijednost napona koja zajedno sa nazivnom pogonskom strujom i kategorijom upotrebe određuje primjenu opreme. Ovdje se navode samo definicije osnovnih karakteristika nekih tipova sklopnih aparata. POJMOVI. Nazivni impulsni podnosivi napon bit će jednak ili viši od vrijednosti postavljene za prelazne prenapone u sistemu u kojem se oprema ugrađuje.Poglavlje 151 i IEC 60050-Poglavlje 441 i IEC 60947. prethodno određene promjene jednog ili više električnih izlaznih krugova kada su ispunjeni izvjesni uvjeti u električnim ulaznim krugovima koje kontrolira relej. Nazivni izolacioni napon (Ui) opreme je vrijednost napona za koji je označen i na koji se odnose dielektrična ispitivanja. a za višepolnu opremu to je linijski napon. koja oslobađa organ za održavanje položaja i dopušta otvaranje ili zatvaranje mehaničkog sklopnog aparata. a da zagrijavanje pojedinih dijelova ne prede granice navedene u IEC 947 odnosno u pojedinačnim normama za određeni tip aparata ako se ispitivanje vrši u skladu s normom. Za jednopolnu opremu to je fazni napon. NAZIVNE KARAKTERISTIKE Nazivni napon (Niskonaponska oprema je definirana nazivnim pogonskim naponom koji se odnosi na uklopnu i prekidnu moć i nazivnim izolacionim naponom kojim su određene klizne staze. izolacioni razmaci i klizne staze. Nazivna frekvencija je frekvencija napajanja (mreže) za koju je oprema predviđena a u skladu sa drugim odgovarajućim karakteristikama. Relej električni (electrical relay) je uređaj projektiran tako da proizvodi trenutne. postavljena od proizvođača.

Uvjeti prekidanja određeni su: karakteristikama ispitnog kruga i povratni napon industrijske frekvencije.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije Prirodna struja je struja koja bi tekla u krugu ako svaki pol sklopnog aparata ili osigurač zamjeni vodič zanemarive impedancije.2/50 μs je vršna vrijednost udarnog napona čije nazivno trajanje čela iznosi 1.c. Nazivni podnosivi napon 50 Hz je efektivna vrijednost izmjeničnog ispitnog napona frekvencije 50 Hz koji sklopni aparat mora podnijeti u trajanju od 1 minute. prekidače) definira se s dvije vrijednosti: Nazivna granična prekidna moć Nazivna pogonska prekidna moć Nazivna prekidna moć osigurača je vrijednost (za a.n.41 do 2.c. vrijednost struje je r. IEC 60 947-1 (Faktor "n" ovisan je o ispitnoj struji i faktoru snage i kreće se u granicama 1. Vrijednost kratkotrajno podnosive struje neće biti manja od 12 puta maksimalna nazivna radna struja. Nazivna kratkospojna prekidna moć aparata je vrijednost kratkospojne prekidne moći navedene za aparat od strane proizvođača za određeni pogonski napon kod nazivne frekvencije i određenog faktora snage (ili vremenske konstante kod d.c.s.c. u skladu s odgovarajućom pojedinačnom normom za određeni proizvod. Nazivna uklopna moć sklopnog aparata je vrijednost struje navedena od proizvođača. Nazivna prekidna moć (za n. efektivnom vrijednošću a. faktor n dan je u tablici 16. a nazivno trajanje udarnog napona iznosi 50 μs. komponente).m. Ona se izražava vršnom vrijednošću prirodne struje. Nazivna prekidna moć je najveća vrijednost struje navedena od proizvođača koju sklopni aparat može prekinuti pri točno propisanim uvjetima. Nazivna kratkospojna uklopna moć aparata je vrijednost kratkospojne uklopne struje navedene za aparat od strane proizvođača za određeni pogonski napon kod nazivne frekvencije i određenog faktora snage (ili vremenske konstante kod d. Ona se izražava efektivnom vrijednošću prirodne struje (za a. koja će se vjerojatno pojaviti. 4 . Za izmjeničnu struju nazivna uklopna moć je određena kao efektivna vrijednost simetrične komponente struje. ukoliko drugačije nije naznačio proizvođač i trajanje struje će biti 1 s. Nazivna uklopna moć odnosi se na nazivni pogonski napon i nazivnu pogonsku struju. efektivna vrijednost izmjenične komponente) prirodne struje koju navodi proizvođač da osigurač može prekinuti kod određenog napona i pod propisanim uvjetima. koju aparat može bez problema uklopiti pod određenim uvjetima postavljenim od proizvođača. vrijednost (efektivna) izmjenične komponente i uzima se da njena vršna vrijednost.c. Nazivna kratkotrajno podnosiva struja je efektivna vrijednost struje koju sklopni aparat može voditi u zatvorenom položaju točno propisano vrijeme i pod točno propisanim uvjetima upotrebe. Nazivni podnosivi udarni napon oblika 1.). Za a.). Uklopni uvjeti određeni su: naponom napajanja i karakteristikama ispitnog kruga.2. Za izmjeničnu struju nazivna prekidna moć je određena kao efektivna vrijednost simetrične komponente struje. neće prelaziti n puta efektivna vrijednost.2).c.

• selektivnošću. Prekidno vrijeme je zbroj rastalnog vremena i trajanja luka. 5 . Vrijeme zatvaranja je vrijeme od početka impulsa za uklop do galvanskog dodira kontakata u svim polovima aparata. Joulov integral (I2t) je integral struje u određenom vremenskom intervalu I t = ∫ i 2 dt 2 0 t1 (I2t taljenja. Vrijeme uklapanja je vrijeme od početka impulsa za uklop do trenutka kad struja poteče u strujnom krugu. Karakteristika vrijeme . U slučaju a. Za vremena duža od 0. • faktorom snage ili vremenskom konstantom. za upotrebu u praksi razlika između rastalnog i prekidnog vremena je zanemariva. određenom kao višekratnikom nazivne pogonske struje. I2t prekidanja) Karakteristika I2t daje vrijednost I2t kao funkciju proradne struje pod navedenim uvjetima djelovanja. određenim kao višekratnikom nazivnog pogonskog napona. Određena je s jednim ili više slijedećih pogonskih uvjeta: • strujom (strujama). Rastalno vrijeme je vremenski integral od trenutka kad počne teći struja dovoljna da rastali jednu ili više rastalnica do trenutka pojave luka. • kratkospojnim karakteristikama. treba ga odabrati iz slijedeće serije: 24-48-60-110 ili 125-220 ili 250 V Za izmjenični upravljački napon preporuča se napon 230/400 V. Vrijeme otvaranja je vrijeme od početka impulsa za isklop do galvanskog razdvajanja kontakata u svim polovima aparata. Nazivna frekvencija upravljačkih i pomoćnih krugova je normizirana i iznosi 50 Hz.c. Kategorija upotrebe n.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije Nazivni napon upravljačkih i pomoćnih krugova može biti istosmjerni ili izmjenični. sklopnih aparata definirana je u ovisnosti o primjeni i naznačena je u odgovarajućim pojedinačnim normama.struja (I-t) je krivulja koja daje ovisnost rastalnog ili prekidnog vremena o prirodnoj struji pod navedenim uvjetima djelovanja. • naponom (naponima). Ukoliko se radi o istosmjernom naponu. Vrijeme otvaranja i vrijeme zatvaranja zajedničkim imenom nekad se zovu vremena odziva. Vrijeme prekidanja je vrijeme od početka impulsa za isklop do gašenja električnog luka u svim polovima aparata. Karakteristika propuštene struje daje propuštenu struju kao funkciju prirodne struje pod navedenim uvjetima djelovanja. to je maksimalna vrijednost koja se postiže bez obzira na sklapanje nesimetrije kratkospojne struje.n. • nekim drugim pogonskim uvjetima.1 s.

te osnovnih elemenata aparata vezanih za održavanje. 6 .Nazivna prekidna moć za neopterećeni zračni vod.Nazivna prekidna moć za motor u tijeku pokretanja. Osim kratkospojne prekidne moći.100 kA Vrijednost postotka istosmjerne komponente određuje se: a) za prekidače koje aktivira sama struja kratkog spoja (dakle bez nekog pomoćnog izvora) postotak istosmjerne komponente odgovara vremenskom intervalu koji odgovara minimalnom vremenu otvaranja prekidača. Ovdje se navode samo definicije osnovnih karakteristika nekih tipova sklopnih aparata. Prema tome nazivni napon sklopnog aparata treba odabrati tako da bude jednak ili veći od najveće vrijednosti pogonskog napona (50 Hz) na mjestu ugradnje.Nazivna prekidna moć za motor u vrtnji. Odabire se vrijednost iz standardiziranog niza: 400-630-800-1250-1600-2000-2500-3150-4000-5000-6300 A Nazivna prekidna struja je efektivna vrijednost simetrične komponente struje u trenutku galvanskog razdvajanja kontakata. odnosno z+10 ms. definiraju se i prekidne moći za druge strujne krugove kao na primjer . Nazivna trajna struja sklopnog aparata je efektivna vrijednost struje koju sklopni aparat mora moći trajno voditi pod točno specificiranim uvjetima pogona. . b) za prekidače koje aktivira jedino pomoćni izvor.6-7.31. .5 – 40 – 50 – 63 – 80 . i b) postotkom istosmjerne komponente. Efektivna vrijednost izmjenične komponente nazivne prekidne moći odabire se iz standardiziranog niza: 6.7). tada se prekidna moć definira samo efektivnom vrijednošću izmjenične komponente struje kratkog spoja. .Nazivna prekidna moć za složenu kondenzatorsku bateriju. .Nazivna prekidna moć za aktivno opterećenje (cosφ=0.Nazivna prekidna moć za zatvorenu petlju.Nazivna prekidna moć za jedinstvenu kondenzatorsku bateriju. za prekidače. postotak istosmjerne komponente odgovara vremenskom intervalu i koji je jednak minimalnom vremenu otvaranja prekidača plus jedna poluperioda nazivne frekvencije. Nazivna prekidna moć (za kratki spoj) je najveća vrijednost struje (kratkog spoja) koju sklopni aparat može prekinuti pri točno propisanim uvjetima upotrebe. Nazivna prekidna moć definira se sa dvije vrijednosti: a) efektivnom vrijednošću izmjenične komponente struje (kratkog spoja) u trenutku razdvajanja kontakata. . NAZIVNE KARAKTERISTIKE Nazivni napon sklopnog aparata označava gornju granicu najvišeg linijskog napona elektroenergetskog sustava za koji su sklopni aparati namijenjeni.2-12-24-36(38)-123-245-420-525-765 kV Nazivna frekvencija tropolnih sklopnih aparata je 50 Hz.3 – 8 – 10 . .Nazivna prekidna moć za neopterećeni transformator. Ako istosmjerna komponenta ne premašuje 20%.12.5 – 16 – 20 – 25 . Vrijednosti nazivnog napona odabiru se iz standardiziranog niza: 3. sklopke i sklopnike. .441. .Nazivna prekidna moć za neopterećeni kabel.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije OPĆI TERMINI I DEFINICIJE IZ PODRUČJA SKLOPNIH APARATA I OPREME SREDNJEG I VISOKOG NAPONA Termini i definicije iz područja sklopnih aparata i opreme srednjeg i visokog napona određeni su normom IEC 60050 .

Udarni napon karakteriziraju: polaritet. Nazivno trajanje kratkog spoja je vrijeme koje sklopni aparat može. Nazivni tlak komprimiranog plina za pogon i prekidanje je vrijednost tlaka plina kojim je sklopni aparat punjen. obično sporije. Nazivna kratkotrajna podnosiva struja je efektivna vrijednost struje koju sklopni aparat može voditi u zatvorenom položaju točno propisano vrijeme i pod točno propisanim uvjetima upotrebe. Nazivni slijed operacija treba odabrati od jednog od slijedećih standardnih sljedova: a) O-t-CO-t'-CO t = 3 min (za prekidače bez APU) t = 0. Prekidači konstruirani za određeni nazivni napon mogu se upotrijebiti i za niže nazivne napone. Pri tome odabrani prekidač mora imati nazivnu uklopnu moć jednaku ili veću od najveće tjemene vrijednosti struje kratkog spoja koja se može pojaviti na mjestu ugradnje. treba ga odabrati iz slijedeće serije: 24 – 48 – 60 – 110 ili 125 – 220 ili 250 V Za izmjenični upravljački napon preporuča se napon 230/400 V. Vrijednost ove struje jednaka je vrijednosti nazivne prekidne struje. Standardne vrijednosti nazivnog tlaka komprimiranog plina za pogon iznose: 0. nazivna tjemena vrijednost. Ukoliko se traži duže vrijeme. preporuča se vrijeme od 3 s. te se iz kataloga proizvođača odabere odgovarajući prekidač. nazivno trajanje čela. iznosi 2. Prekidača se obično biraju s obzirom na prekidnu snagu. odnosno jednaka je vrijednosti nazivne uklopne moći. kod nazivnog napona. a mehanički sklopni aparat može ju voditi u zatvorenom položaju pod točno propisanim uvjetima upotrebe. opada do nule.3 s (za prekidače s APU) t' = 3 min b) CO-t"-CO t" = 15 s (za prekidače bez APU). naglo raste do neke maksimalne vrijednosti. nazivno trajanje udarnog napona.1. 7 . Nazivna uklopna moć. Standardna vrijednost ovog vremena iznosi 1 s. Nazivna tjemena vrijednost kratkotrajne odnosi se na prvu poluperiodu nazivne kratkotrajne podnosive struje. Standardna vrijednost nazivne tjemene kratkotrajne struje je 2. bez znatnih oscilacija.5 puta efektivne vrijednosti simetrične komponente nazivne prekidne moći.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije Nazivna prekidna snaga je produkt prekidne struje i linijskog povratnog napona.5 puta veća od vrijednosti nazivne kratkotrajne struje.5 – 1 . Nazivna uklopna struja je tjemena vrijednost struje u trenutku galvanskog dodira kontakata. u zatvorenom položaju.6 – 2 – 3 – 4 MPa Standardne vrijednosti nazivnog tlaka plina za prekidanje nisu propisane. Nazivni napon upravljačkih i pomoćnih krugova može biti istosmjerni ili izmjenični. voditi svoju nazivnu kratkotrajnu podnosivu struju. Za viši nazivni napon prekidač se ne smije upotrijebiti bez obzira na prekidnu snagu. Na temelju neke od poznatih metoda izračuna se struja kratkog spoja (odnosno prekidna snaga) na mjestu ugradnje prekidača. ali sa manjom prekidnom snagom. Nazivna frekvencija upravljačkih i pomoćnih krugova je standardizirana i iznosi 50 Hz. Ukoliko se radi o istosmjernom naponu. a zatim. Udarni napon je kratkotrajni napon jednog polariteta koji. Nazivna uklopna moć (za kratki spoj) sklopnog aparata je najveća tjemena vrijednost struje koju on može uklopiti uz određeni napon i pod danim pogonskim uvjetima.

Sklopka je mehanički sklopni aparat koji može uklapati. voditi i prekidati struje u normalnim uvjetima pogona i u uvjetima preopterećenja. koji se ne pokreće ručno (već najčešće elektromagnetom) i koji može uklapati. ali ne i prekidati struje kratkog spoja. kao što su struje kratkog spoja. Vrijeme prekidanja je vrijeme od početka impulsa za isklop do gašenja električnog luka u svim polovima aparata. ali ne i trajno voditi struju u normalnim uvjetima pogona. Prekidač je mehanički sklopni aparat koji može uklapati. Rastavljač je mehanički sklopni aparat koji u otvorenom položaju osigurava rastavni razmak. te uklapati. voditi i prekidati struju u normalnim uvjetima pogona (pod kojima se podrazumijevaju eventualno i određeni uvjeti preopterećenja) i u određenom vremenu podnositi struje u nenormalnim uvjetima pogona. voditi i prekidati struju u normalnim uvjetima pogona. 8 . On je takoder u stanju trajno voditi struje u normalnim uvjetima pogona i određeno vrijeme voditi struje u nenormalnim uvjetima. Rastavljač može otvarati i zatvarati strujne krugove kada se prekida ili uklapa neznatna struja ili kad nema znatnije promjene napona na priključnicama svakog pola. Vrijeme otvaranja i vrijeme zatvaranja zajedničkim imenom nekad se zovu vremena odziva. Zemljospojnik je mehanički sklopni aparat za uzemljivanje dijelova strujnog kruga koji može voditi određeno vrijeme nenormalne struje. Vrijeme uklapanja je vrijeme od početka impulsa za uklop do pojave električnog luka u prvom polu. Mehanički sklopni aparat je sklopni aparat namijenjen otvaranju ili zatvaranju jednog ili više strujnih krugova pomoću kontakata koji se razdvajaju.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije Vrijeme otvaranja je vrijeme od početka impulsa za isklop do galvanskog razdvajanja kontakata u svim polovima aparata. TERMINI I DEFINICIJE SKLOPNIH APARATA I OPREME SREDNJEG I VISOKOG NAPONA Sklopni aparat je aparat namijenjen uklapanju i/ili prekidanju struje u jednom ili više strujnih krugova. određeno vrijeme voditi i prekidati struju u nenormalnim uvjetima pogona. kao što je kratki spoj. Vrijeme zatvaranja je vrijeme od početka impulsa za uklop do galvanskog dodira kontakata u svim polovima aparata. Rastavna sklopka je sklopka koja u otvorenom položaju zadovoljava izolacijske zahtjeve određene za rastavljač. Zemljospojnik može imati i nazivnu uklopnu moć na kratki spoj. Sklopka nekad može uklapati. kao što su struje kratkog spoja. Sklopnik je mehanički sklopni aparat koji ima samo jedan položaj mirovanja. kao što je kratki spoj.

to može biti i poseban kontakt tako izveden da se otvara poslije. zaštitnom i regulacijskom opremom. potporne. ili za obje. koja oslobađa organ za održavanje položaja i dopušta otvaranje ili zatvaranje mehaničkog sklopnog aparata. kao na primjer: potporne i provodne izolatore. sabirnice. Okidač (mehaničkog sklopnog aparata) je naprava mehanički povezana sa mehaničkim sklopnim aparatom. ovjesni materijal itd. a zatvara prije nekog drugog kontakta. prigušnice.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije Osigurač je sklopni aparat koji služi za zaštitu od kratkog spoja s time što velike struje prekida još u porastu. Pomoćni kontakt je kontakt u pomoćnom strujnom krugu mehaničkog sklopnog aparata koji se mehanički pokreće sklopnim aparatom. Prekidanje strujnog kruga se vrši taljenjem posebno oblikovane rastalnice. kondenzatore. Glavni strujni krug čine svi vodljivi dijelovi sklopnog aparata koji se nalaze u strujnom krugu kojeg on treba zatvarati ili otvarati. plaštom i nosivim konstrukcijama. Pomoćni strujni krug čine svi vodljivi dijelovi sklopnog aparata namijenjeni za uključivanje u strujni krug koji nije niti glavni. osim dijelova za učvršćivanje i pokretanje svih polova zajedno. tropolnim itd. mjernom. otvaraju ili zatvaraju strujni krug ili (u slučaju kliznih ili zakretnih kontakata) održe kontinuitet strujnog kruga. mjerne i signalne uređaje. spojne vodiče. kao i na skupove takvih aparata i opreme s pripadnim međusobnim spojevima. u električni odvojenoj. 9 . vodljivoj stazi njegovog glavnog strujnog kruga. Kontakt (mehaničkog sklopnog aparata) je sklop od dva ili više vodljivih dijelova namijenjenih da međusobnim dodirom uspostave kontinuitet strujnog kruga i. a s više polova može se nazvati višepolnim (dvopolnim. sklopnog aparata. stezaljke. niti upravljački strujni krug sklopnog aparata.). Upravljački strujni krug čine svi vodljivi dijelovi sklopnog aparata (osim glavnog strujnog kruga) koji se nalaze u strujnom krugu koji služi za upravljanje operacijama zatvaranja ili otvaranja. kojeg štiti od oštećivanja. Sklopni aparat s jednim polom naziva se jednopolnim. Oprema obuhvaća pogonske uređaje za aparate. Lučni kontakt je kontakt namijenjen da se na njemu stvori električni luk. Lučni kontakt može služiti kao glavni kontakt. otpornike. ovisno o njihovom relativnom kretanju tijekom jedne operacije. povodne i zatezne izolatore. Sklopna aparatura je opći pojam primjenljiv na sklopne aparate i njihove kombinacije s pripadnom upravljačkom. namijenjen da u zatvorenom položaju vodi struju glavnog strujnoga kruga. Pol sklopnog aparata je dio sklopnog aparata koji pripada isključivo jednoj. Glavni kontakt je kontakt u glavnom strujnom krugu mehaničkog sklopnog aparata. priborom. elektromagnete itd. Pribor obuhvaća onu opremu koja se ugrađuje u sklopne aparate i njihove sklopove. ventile.

Nazivna frekvencija je vrijednost frekvencije na kojoj se temelje zahtjevi ovog standarda. 10 . Pokazivač položaja je dio mehaničkog sklopnog aparata koji pokazuje nalazili se ovaj u otvorenom. Lučna komora je komora u koju se premješta električni luk da bi se olakšalo njegovo gašenje. zatvorenom ili uzemljenom položaju.Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima Termini i definicije Prekidna komora je uređaj koji okružuje lučne kontakte mehaničkog sklopnog aparata. čiji je zadatak da ograničuje električni luk i olakšava njegovo gašenje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful