TEMA PROIECTULUI DE CONSTRUCŢII METALICE

Se cere întocmirea proiectului faza „Proiect Tehnic” a unui imobil de birouri avand regimul de inaltime S+P+nE. Se vor intocmi planurile cu detalii de execuţie pentru cateva elemente structurale care apartin constructiei respective (un tronson de stalp, o grinda principala, o contravantuire verticala). Otelul folosit : S355 (conf. SR EN 10025-2/2004). Alcătuirea şi calculul platformei se fac în conformitate cu normele in vigoare. Date de tema: Geometrie Nr. Ord. 5k1 5k1+1 5k1+2 5k1+3 5k1+4 D[m] x t[m] 7,5 x 9,0 7,0 x 9,0 8,0 x 9,0 6,5 x 8,5 7,5 x 8,5 Amplasament Nr. Ord. Amplasament

4k2 Bucuresti

4k2+1 Ploiesti

4k2+2 Brasov

4k2+3 Giurgiu

Sisteme de contravantuiri Nr. Ord. 3k3 Ax „4” si „5” Contravantuiri in „X” Inaltime de nivel Nr. Ord. he Nr. de travei Nr. Ord. nt Nr. de nivele Nr. Ord. nn

3k3+1 Contravantuiri in „V”

3k3+2 Pereti de forfecare

2k4 3,50 4k5+3 9

2k4+1 3,20 4k5+2 5 4k5+1 7 4k5 6

4k6+3 12
ELEVATIE

4k6+2 10

4k6+1 8

4k6 6
VEDERE IN PLAN

he

E7

7
t

E6

he

6
t

he

E5

5
t

E4

he

4
E3

he

ZONA CONTRAVANTUITA conf. nr. de ordine

t

3
E2

he

t
E1

he

2

he

P

t
D 6.0m

1
D

D

6,0m

D

H

I

J

K

NOTA: Restul cadrelor sunt contavantuite conform configuratiei geometrice atasate (pag4 ÷ pag.6). 1

detalii de noduri (scara 1:5. secţiuni transversale.greutate proprie planseu din beton armat (13cm grosime x 25kN/m2) . şed.planseu curent 3. Piese desenate: 1. Conţinutul proiectului A.30 kN/m2 2.spatii tehnice (instalatii) 0. Refacerea calculului static cu noile sectiuni Imbinari: stalp-stalp. incarcari Predimensionare si modelarea structurii in ETABS Analiza modala si calcul static Verificari de rezistenta. secţiuni longitudinale (scara 1:100) 2.70 kN/m2 . 1:5) II. 1 2 3 4. stabilitate.00 kN/m2 3. grinda. 1:5) 5. 5 6. 1:5) 4. stalp:  elevaţie şi vederile tălpilor (scara 1:20)  detalii şi secţiuni caracteristice (scara 1:10.3 verificari de rezistenta si stabilitate 3. grinda-stalp.greutate proprie pardoseala (inclusiv sapa) (5cm grosime x 22kN/m2 ) . Memoriu tehnic cu descrierea soluţiei structurii de rezistenţă a cladirii 2. Actiunea vantului (W) conform NP-082-04 4.greutate proprie elemente structurale (evaluata de programul de calcul) . Piese scrise 1.ultimul planseu (echipamente) 5. grinda principala:  elevaţie şi vederile tălpilor (scara 1:20)  detalii şi secţiuni caracteristice (scara 1:10. Cadrul din axul „4”: elevaţie. contravantuiri verticale:  Schema de axe (scara 1:50)  elevaţie (scara 1:20)  detalii şi secţiuni caracteristice (scara 1:10. contravantuiri verticale Notare partiala Desen cadru contravantuit si detalii de imbinare Desene ale elementelor structurale: stalp.2 predimensionare 3.inchideri exterioare (panouri de inchidere) 0. Schema axelor in plan.4 imbinari B. 7 8 9 10.60 kN/m2 . 1:10) 3. Eşalonarea redactării proiectului Nr. Permanente (P) .elemente de compartimentare 0. Date de temă Încărcări 1. 11 12 13 14 Conţinutul proiectului Tema proiectului. Caiet de sarcini pentru realizarea structurii metalice 3. Note de calcul pentru 3.I.1 evaluarea incarcarilor 3.00 kN/m2 . Incarcari variabile (Q) . contravantuire Calculul static neliniar Memoriu tehnic si Caiete de sarcini Susţinere de predare III. Actiunea zapezii (S) conform CR 1-1-3-2005 2 .

. 15........ Bibliografie 1. N 1 D [m] 7 t [m] 9 he [m] 3... NP082-04 6. seminarii... Termenul limită de susţinere şi promovare a proiectului cu notă distinct este ultima zi a sesiunii de examene din toamnă......... Principii de aplicare a Normativului P100/1-2006 dupa abrogarea STAS 10108/0-78... CR0-2005 5........ Aplicarea EC3 in Romania..... Structuri metalice multietajate amplasate in zone seismice .... travei 7 Nr..1...7......SR EN 1998-1-2008 4..... 14. în sesiunea în care acesta este programat.. Au dreptul de a se prezenta la examenul pentru o anumită disciplină. 2.13-14/2007. Extras din Regulamentul privind desfasurarea activitatii studentilor din UTCB: 2...Paul IOAN si Stefan Betea IMPORTANT: Toate piesele scrise şi desenate enumerate în temă sunt obligatorii.. nivele 8 Indrumator: Maria DASCALESCU 3 ..... P100-1/2006 8...... lucrări practice... AISC341-05 + supliment 11.2 Sistem de contravantuire in „V” Amplasament Ploiesti Nr..6. 13..1. Nerespectarea oricărei date de temă atrage după sine pierderea dreptului de susţinere a proiectului.... ASTANEH 10.. Exemplu de proiectare structuri metalice publicat in Buletinul constructiilor vol..IV. Curs construcţii metalice 2. proiecte) pentru disciplina respectivă...... Numele si prenumele studentului:. P100-3/2009 9. Predarea se va face cu cel puţin trei zile înainte de susţinere...... total sau parţial în condiţiile stabilite de titularul de curs şi anunţate studenţilor la începutul semestrului. Studentul care a lipsit la mai mult de jumătate din numărul şedintelor de proiect nu va putea susţine proiectul în semestrul în care acesta a fost programat şi va fi obligat să-l refacă... FEMA 273 si 356 12. CR-1-1-3-2005 7........... SR EN 1993-1-1-2006 3..... numai studenţii care au participat la cel puţin 2/3 din numărul cumulat de ore (cursuri. Proiectul prevăzut cu notă distinctă se încheie şi se susţine până la ultima zi a sesiunii ulterioare semestrului în care este programat.

5. 6 4 .3 AX 1 AXE 2.

AX 7 AX H 5 .

J AX K 6 .AX I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful