Ο Ελληνισµός στην Τουρκία

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ĐSTANBUL’UN RUM ORTODOKS KĐLĐSELERĐ

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ AYA DĐMĐTRĐ BÜYÜKADA

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ AYA DĐMĐTRĐ KURUÇEŞME

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ AYA DĐMĐTRĐ KURTULUŞ

ΑΓΙΑ ΕΦΗΜΙΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ AYA EFĐMĐA KADIKÖY

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΜΕΣΑΧΩΡΟ AYA FOKA ORTAKÖY

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΑΤΑΒΛΑ
AYA HARALAMBOS AYAZMASI KURTULUŞ

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΒΕΚΙ AYA HARLAMBOS BEBEK

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΑΡΑΚΙ AYA YANNĐS FENERBAHÇE

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙ AYA KĐRĐAKĐ KUMKAPI

ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΓΡΙΚΑΠΙ AYA KĐRYAKO EĞRIKAPI

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΤΑΡΛΑΒΑΣΙΟΥ AYA KONSTANTIN
VE ELENĐ TARLABAŞI

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΑΒΑΧΤΣΕ AYA KONSTANTĐN VE ELEN
PASABAHÇE

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΑ AYA KONSTANTĐN SAMATYA

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΤΑΒΛΑ AYA LEFTER FERĐKÖY

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΟΤΣΑΜΟΥΣΤΑΦΑΠΑΣΑ AYA MĐNA
KOÇAMUSTAFAPAŞA

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΑΛΙ AYA NĐKOLA CĐVALĐ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΑ AYA NĐKOLA SAMATYA

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΚΑΠΙ AYA NĐKOLA TOPKAPI

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΗ AYA NĐKOLA HEYBELĐADA

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΧΩΡΙ AYA NĐKOLA YENĐKÖY

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ ΚΟΥΖΓΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ
AYA PANTELEĐMON KUZGUNCUK

ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΚΡΙ∆ΙΟΥ AYA PARASKEVĐ HASKÖY

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ AYA PARASKEVĐ TARABYA

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ) AYA STEFAN

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΒΛΑ AYATANAŞ KURTULUŞ

ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ ΑΚΣΑΡΑΥ AYA TODORĐ AKSARAY

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΛΚΗ AYA VARVARA HEYBELĐADA

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α AYA TRĐADA (TAKSĐM)

ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α ΒΑΧΑΡΙΓΙΕ AYA TRĐADA BAHARĐYE MODA

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ AYA YORGĐ BURGAZADA

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ AYA YORGĐ BAKIRKÖY

ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ĐSA MANASTIRI BÜYÜKADA

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε∆ΙΡΝΕΚΑΠΟΥ AYA YORGĐ EDĐRNEKAPI

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥ∆ΟΥΝΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ AYA YORGĐ KUDUNA
BÜYÜKADA

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ AYA YORGĐ KURUÇEŞME

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΗΡΑΣ AYA YORGĐ POTĐRA (FENER)

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΑ AYA YORGĐ SAMATYA

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΧΩΡΙ AYA YORGĐ YENĐKÖY

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΛ∆ΕΓΙΡΜΕΝ AYA YORGĐ YELDEĞĐRMEN

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ AYA PANTELEĐMON
KURUÇEŞME

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ AYA YANĐS BURGAZADA

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ EVANGELĐSTRĐA
DOLAPDERE

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΙΣΛΙ METAMORFOSĐS ŞĐŞLĐ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΞΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΠΚΑΠΙ
ALTI MERMER PANAYĐA TOPKAPI

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ PANAYA BÜYÜKADA

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥΧΛΙΟΥ PANAYĐA MUHLĐ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ PANAYĐA GALATASARAY

ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ PANAYĐA VLAHERNA

ΠΑΝΑΓΙΑ ∆ΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ PANAYĐA CĐHANNUMA BEŞĐKTAŞ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ PANAYĐA KAMARĐOTĐSA

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ PANAYĐA KUMKAPI

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΩΤΗΣ PANAYĐA KINALIADA

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ PROFĐT ĐLYA BURGAZADA

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ PROFĐT ĐLYA ARNAVUTKÖY

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ TAKSĐARHĐ ARNAVUTKÖY

Ο Ελληνισµός στην Τουρκία

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ĐSTANBUL’UN RUM ORTODOKS KĐLĐSELERĐ