Percepț ia publicului român asupra TVR

Notă: prin rețeaua TVR se înțelege totalitatea posturilor tv transmise existente în cadrul Societatii Romane de Televiziune, adică TVR1, TVR2, TVR3, TVR Internațional și TVR Info.

1. Deț ineț i un televizor?
DA NU (STOP CHESTIONAR)

2. Care este sursa de informare preferată de dumneavoastră?
televiziune radio presa scrisă internet

3. Cât de familiar consideraț i că sunteț i cu programele difuzate în reț eaua TVR?
foarte familiar oarecum familiar deloc familiar

4. Care este frecvenț a cu care urmăriț i programele TVR?
zilnic de câteva ori pe săptămână de câteva ori pe lună o dată la câteva luni niciodată

5. Ca sursă de informare, cât de credibile credeț i că sunt programele emise de reț eaua TVR?
foarte credibile relativ credibile deloc credibile

6. Ce fel de programe preferaț i să urmăriț i în reț eaua TVR? (mai multe răspunsuri posibile)
știri divertisment talkshow-uri culturale sportive filme (artistice și/sau seriale)

7. Consideraț i că programele emise de TVR sunt:
de calitate superioară de calitate medie de calitate slabă

8. Consideraț i că asupra televiziunii române publice ș i-a pus amprenta politicul?
da nu nu știu

9. Comparativ cu posturile comerciale, consideraț i că TVR face uz de ”senzaț ional”:
mai mult în egală măsură mai puțin

10. Consideraț i că spaț iul alocat publicităț ii în cadrul reț elei TVR este:
prea larg suficient prea restrâns

11. Consideraț i că spaț iul alocat emisiunilor pentru copii în cadrul reț elei TVR este:
prea larg suficient prea restrâns

12. Bifaț i posturile din reț eaua TVR pe care le urmăriț i cel mai des (posibilitate de a alege mai multe răspunsuri): (mai multe răspunsuri posibile)
TVR1 TVR2 TVR3 TVR Cultural TVR Info TVR Internațional

13. Numiț i prima emisiune de divertisment difuzată în reț eaua TVR, care vă vine în minte: 14. Numiț i prima emisiune culturală difuzată în reț eaua TVR, care vă vine în minte: 15. Numiț i primul eveniment cu caracter sportiv difuzat în reț eaua TVR, care vă vine în minte: 16. Numiț i primul film serial difuzat în reț eaua TVR, care vă vine în minte: 17. Care este, în opinia dumneavoastră, programul reprezentativ pentru TVR, de la prima emisie (în 1956) până în prezent?
Teleenciclopedia Viața satului Tezaur folcloric Telecinemateca Telejurnal Gala desenului animat Robingo Surprize surprize

18. Ce emisiuni de divertisment urmăriț i la TVR? (mai multe răspunsuri posibile)
O dată-n viață Dănutz SRL ÎNtrecerea anilor Ne vedem la TVR Perechea potrivită Tonomatul DP2 La mustață Confesiuni Videoterapia Atenție, se cantă Tezaur folcloric

19. Ce emisiuni culturale urmăriț i la TVR? (mai multe răspunsuri posibile)
Garantat 100% 50 de minute cu Pleșu și Liiceanu De ce aș citi?

20. Ce seriale urmăriț i la TVR? (mai multe răspunsuri posibile)
Anatomia lui Grey CSI: Crime și investigații Legendele palatului: Concubine regelui Regina Esther Miracole M-am săturat! Regele Qian Starhunter

21. Ce evenimente sportive cu caracter ciclic urmăriț i la TVR? (mai multe răspunsuri posibile)
Formula 1 Campionatul Mondial de Fotbal Cupa Davis Jocurile Olimpice UEFA Champions League Campionatul Mondial de Natație Campionatul European de Atletism Campionatul Național de Polo Campionatul Național de Baschet Campionatul European de Gimnastică Campionatului European de Patinaj Artistic

22. Ce programe de divertisment cu caracter ciclic urmăriț i la TVR? (mai multe răspunsuri posibile)
Eurovision Cerbul de aur Festivalul MAMAIA Festivalul MAMAIA COPIILOR Festivalul FLORI DE MAI

23. Sunteț i de acord cu următoarele afirmaț ii?
DA NU TVR este o rețea de televiziuni sigură pentru Parțial de acord Nu știu/Nu răspund

copii. TVR emite programe de calitate. TVR este o sursă de cultură. TVR este o importantă instituție publică. Programele emise de TVR sunt corecte și echilibrate. TVR reflectă în mod corect imaginea României.

24. Părerea dumneavostră generală despre reț eaua TVR este:
favorabilă nefavorabilă nu am o opinie.

Introduceț i datele dumneavoastră:
Sex Vârstă Locație Ocupație Nivel educație

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful