You are on page 1of 2

Lampiran 3: Matlamat Kajian

Matlamat Kajian untuk Lesson Study


Fikirkan secara kritikal tentang prestasi pencapaian mata pelajaran pelajar anda.
(A) Situasi sebenar
Nyatakan Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) pelajar sekolah anda pada masa sekarang (Take-Off
Value, TOV). Apakah masalah yang dihadapi dalam proses meningkatkan prestasi pencapaian
mata pelajaran?

...

(B) Situasi yang dihasratkan:


Aspirasi Negara: kemenjadian murid direalisasikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Sasaran NKRA: Penambahbaikan GPMP sebanyak 0.05 dalam tempoh setahun.
Apakan Expected Targeted Result (ETR) Prestasi mata Pelajaran sekolah anda?

(C) Jurang Perbezaan:


Bandingkan GPMP yang diaspirasikan (ETR) dengan GPMP pelajar sekarang (TOV).
Apakah perbezaannya dari segi GPMP?
Apakah tindakan kritikal yang harus anda laksanakan untuk mencapai sasaran NKRA?

Lampiran 3: Matlamat Kajian

(D) Matlamat Kajian:


Dengan membuat perbandingan pencapaian pelajar sekarang (TOV) dengan pencapaian yang
diaspirasikan (ETR) berdasarkan GPMP, pasukan Lesson Study menetapkan matlamat kajian yang
praktikal ke arah perubahan yang dihasratkan.
Nyatakan matlamat kajian dalam pernyataan yang padat dan jelas maksudnya.
Matlamat Kajian Lesson Study anda: