You are on page 1of 6

BERIMAN KEPADA QADA DAN QADAR PENGERTIAN QA DA' QADA' & QADAR

Bahasa: Penyempurnaan sesuatu perkara berdasarkan ketetapan Allah yang azali Istilah Syarak: Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali Contoh: Allah mencipta manusia yang telah mendiami bumi

QA DAR

Bahasa: Hukum. iaitu ketentuan sesuatu perkara mengikut kadar yang tertentu Istilah Syarak: ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk Contoh: Ketentuan Allah sejah azali bahawa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi

;Contoh Qada dan Qadar: pembinaan bangunan melalui dua peringkat Peringkat pertama: [Qadar] Jurutera akan melukis pelan bangunan, menentukan bentuk bangunan .dgn menggunakan ilmu kejuruteraan .Peringkat kedua [Qada]: Jurutera berjaya membina bangunan itu :Perbezaan keduanya ]Qadar: berkaitan dgn sifat kehendak dan ilmu Allah[ Iradah Qada: berkaitan dengan sifat kekuasan [Qudrah] dan perbuatan Allah swt

1. Dalil / Bukti Setiap Sesuatu Yg Berlaku Mengikut Ketetapan Allah

( 49 :)
Maksudnya : Sesungguhnya kami ciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan
: Beriman kepada Qada dan Qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah mengetahui segala perkara yang akn berlaku kepada.semua makhluk Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkaar pun yg terlepas daripadaketentuan Allah swt Muslim juga wajib beriman bahawa perkara yg berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allahyg telah temaktub sejak azali

2. Sabda Rasulullah saw;

..... [[ .
Maksudnya: [Iman] bahawa kamu percaya kepada Allah, Malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari qiamat dan kamu percaya kepada kadarnya baik dan buruk

3. Dalil Aqal Fikiran:


Allah bersifat IRADAH, QUDRAH dan ILMU. Dengan beriman kepada Qada dan Qadar bererti kita telah meyakini sifat-sufat kesempurnaan Allah. Oleh itu setiap mukmin wajib beriman kepada Qada dan Qadar. Sesiapa yang ingkar adalah KAFIR.

Qada dan Qadar rukun yang akhir Jangan bergantung nasib dan taqdir Semua manusia mesti berfikir Supaya iman tidak tergelincir

JENIS-JENIS QADA

QADA'
MUBRAM
Ialah : Perlaksanaan suatu yang telah ditetapkan oleh Allah & Tidak akan berubah Contoh : Kelahiran Atau kematian/ Ajal / Mati/kejadian siang dan malam

QADA' MU'ALLAQ
Ialah : Perlaksanaan suatu perkara mengikut ketetapan Allah, berdasarkan Usaha & Ikhtiar manusia .(boleh berubah dgn ikhtiar & doa) Hasilnya tidak dapat diketahui sebelum ia berlaku Hadis Rasulullah saw; ] ] Maksudnya:Tidak boleh dihindarkan Qada melainkan dengan doa Contoh : Rezeki, Kejayaan,kegagalan,, Kesenangan , kesusahan @ kemalangan yg menimpa seseorang,penyakit-dll(ia Ia ada kaitan dgn Usaha & Ikhtiar @ Sebab Musabab ) Jelasnya: -Doa boleh mengubah Qada Muallaq tetapi tidak mengubah Qada Mubram. -Setiap muslim digalakkan berdoa kerana mendapat kasih sayang Allah kpd org berdoa

KONSEP IKHTIAR, TAWAKKAL DAN AFAALUL IBAD

IKHTIAR MANUSIA
IKHTIAR : Ialah usaha manusia utk membuat sesuatu mengikut pilihannya utk mencapai matlamat dengan berpandukan hukum syarak Manusia dikurniakan akal fikran untuk berfikir, tenaga untuk bekerja, dan kemahuan serta perasaan untuk melakukan sesuatu. Justeru itu mereka diberi kebebasan memilih untuk melakukan sesuatu perkara tetapi masih tertakluk kepadaa kehendak / keizinan Allah Dalam ertikata lain : manusia boleh berikhtiar @ berusaha tetapi kejayaan adalah ditentukan oleh Allah.SWT. Firman Allah surah taubah ayat 105;

Maksudnya: Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; ..". Oleh itu: hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh. Tetapi jangan usaha saja tanpa berdoa dan bertawakkal

TAWAKKAL

TAWAKKAL

: Ialah berserah kpd Allah setelah berusaha & berikhtiar dengan sewajarnya.

Firman Allah surah Ali Imran ayat 159:

Maksdunya: maka apabila kamu telah berazam/ berusaha bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakkal kepadanya Setiap mukmin wajib bertawakal kpd Allah dlm segala urusan & pekerjaan Bertawakkal adalah tanda keyakinan penuh seseorang kepada Allah, yang berkuasa menentukan suatu perkara yg dihajati. Tawakal hendaklah didahului dengan usaha. Bertawakal sahaja tanpa berusaha adalah bertentangan dengan prinsip Islam.

Galeri ilmu; Satu hari Saidina Umar al-Khattab bertemu dgn serombongan jemaah haji dari Yaman yg datang tanpa bekalan. Umar bertanya; Siapakah kamu? Mereka menjawab: kami ialah orang yang bertawakkal. Lalu Umar menjawab: Tidak! kamu ialah orang yang tidak berusaha

HIKMAH TAWAKKAL :

Mengukuhkan keimanan & ketaqwaan kepada Allah Terhindar dari perasaan kecewa & putus asa Meningkatkan usaha dengan bersungguh-sungguh Menjauhi sifat angkuh & sombong

Kerana yakin Allah Maha Berkuasa terhadap segala sesuatu Kerana segala sesuatu berlaku kerana kehendak Allah Kerana yakin Allah akan memakbulkannya Kerana menyedari bahawa segala kejayaan merupakan kurniaan Allah

AFAIL AL-IBAD[ AFAIL AL-IBAD:

Ialah perbuatan manusia yang terbahagi kepada dua jenis

Afilaalul Ikhtiariah

Afilaalul Ikhtiariah

Perbuatan yg lahir dari kehendak dan usaha ;manusia sendiri Contoh;Menunaikan solat atau belajar

[] Perbuatan yang lahir


tanpa daripada kehendak dan usaha .manusia Contoh; Menggigil kerana demam

MANUSIA:
Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perbuatan ikhtiari.Allah akan mempersoalkan kita keatas perbuatan tersebut.

AFAIL AL-IBAD

berkait rapat dgn IKHTIAR seorang manusia, USAHA hendaklah disertai dengan TAWAKKAL

BERIMAN DGN QADA DAN QADAR

pendorong kita BERUSAHA kerana manusia TIDAK MENGETAHUI KETENTUAN ALLAH SWT

HIKMAH BERIMAN KEPADA QADA' & QADAR


Bertambah yakin kepada kekuasaan Allah Tidak sombong apabila berjaya Tidak kecewa apabila gagal Mendorong kita berusaha dengan rajin & istiqamah ( berterusan) Bersyukur apabila memperoleh nikmat Tabah menghadapi dugaan

SALAH FAHAM KONSEP QADA DAN QADAR


ISU Musuh Islam sentiasa mencari peluang memburukkan Islam. Mereka mengatakan ;

Kelemahan & kemunduran umat Islam adalah disebabkan Kepercayaan mereka kpd

qada' & qadar serta Tawakkal. Segala perkara yang telah ditentukan Allah, manusia tidak perlu berusaha. Kalau Allah

telah sudah menentukan keggalan maka usaha yg bersungguh-sungguh tidak bermakna lagi. Rezaki segantang tak kan jadi secupak.

Meletakkan kesalahan pd takdir : Apa boleh buat, sudah takdir aya jadi begini. Dakwaan mereka ini sudah pastinya tidak berasas sama sekali kerana kelemahan umat

Islam bukanlah berpunca dari kepercayaan kpd qada' & qadar tetapi disebabkan kekeliruan & tidak faham mereka terhadap konsep qada' & qadar. Berikan hujjah anda untuk menyangkal dakwaan mereka & menegaskan, kepercayaan kepada qada' & qadar mendorong kepada kemajuan .

KEKELIRUAN / SALAH FAHAM TENTANG QADA' & QADAR 1. Menyerahkan untung nasib kepada Allah tanpa perlu berusaha & berikhtiar mencari rezeki. Mereka mengatakan :" Rezeki secupak tidak akan jadi segantang" Alasan mereka : segala sesuatu telah ditentukan Allah

2.Menyalahkan taqdir apabila ditimpa kesusahan ,kerana beranggapan kesusahan mereka itu telah ditentukan Allah. Mereka mengatakan Apa boleh buat, sudah ditakdirkan kehidupan saya susah/ miskin

3.Menjadikan takdir sebagai helah untuk melakukan kejahatan @ mengikut hawa nafsu kerana mereka mengatakan Allah telah tentukan syurga & neraka kpd setiap orang

1.

SEJAUH MANAKAH KEPERCAYAAN KPD QADA' & QADAR MEMBAWA KEMAJUAN ? JELASKAN HUJJAH ANDA Beriman kpd qada' & qadar bukan bererti berdiam diri & menyerahkan nasib semata-mata kpd Allah, Tetapi ia mendorong seseorang supaya gigih dan berusaha untuk memperolehi kehidupan yang lebih baik kerana manusia tidak mengetahui ketentuan Allah swt

2.

Beriman kpd qada' & qadar menjadikan seseorang lebih yakin dgn kekuasaan Allah & boleh menghindarkan sifat kecewa dan putus asa dan akan melahirkan sifat positif ke arah kecemerlangan

3. 4. 5.

Beriman kepada qada' & qadar dapat membina umat yang berani berjihad untuk mempertahanan Agama Islam daripda musuh Islam Beriman kepada qada'& qadar menyebabkan umat Islam tabah menghadapi cabaran Beriman kepada qada'& qadar akan mengeratkan hubungan manusia dengan Allah swt. Manusia sentiasa berdoa dan bertawakkal kepada Allah dan Allah akan membantu hamba-hambanya yang hampir dengannya.

LATIHAN 1.

Apakah maksud doa?

2. Nyatakan dua kepentingan doa dalam kehidupan anda sebagai seorang murid sekolah 3. Senaraikan dua faktor yang menyebabkan doa seseorang tidak dimakbulkan. 4. 5. 6. 7. 8. Apakah maksud tawakkal Nyatakan pengertian Qada dan Qadar segi bahsa dan istilah Jelaskan dua hikmat beriman kepada Qada dan Qadar Nyatakan contoh Qada Muallaq dan Qada Mubram Bagaimanakah cara beriman dengan Qada dan Qadar.