MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU

 Sinonim, Antonim  Hiponim, Homonim (Homograf, Homofon)  Polisem
Click to edit Master subtitle style DIBENTANGKAN OLEH : NOOR AFIFAH BT ABD WAHAB NURAIN BT MOHAMAD ZEE OPSYEN : PISMP BM/PJ/MU SEMESTER 6 PENSYARAH: PUAN ZALEHA BT MOHD NOOR

7/8/12

MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU

Makna leksikal bermaksud makna yang terdapat dalam kamus atau makna perkataan yang terlepas daripada hubungannya dengan perkataan lain dalam ayat. Contohnya, perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari dan pelarian 7/8/12 memiliki makna leksikal, kerana

7/8/12 • • . iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama.SINONIMI • Sinonimi merujuk kepada hubungan natara sinonim. Disebut juga sebagai perkataan seerti. Sinonim ialah kesamaan makna perkataan.

• Pemilihan penggunaan perkataan yang bersinonim bergantung pada penutur itu sendiri. Contohnya : •  Dia sedang menyiapkan kerjanya. •7/8/12 Persamaan semantik antara .  Dia sedang menyiapkan tugasnya.

‘gadis’ Merujuk kepada manusia yang sama jantina. Contoh :  ‘wanita’.  ‘wanita’ mempunyai ciri semantik • • ‘dewasa’ 7/8/12  ‘gadis’ mempunyai ciri semantik .• Terdapat perkataan yang tidak bersinonim tetapi berkongsi ciri semantik yang sama.

Perkataan ‘hangat’ dan ‘panas’ • .merujuk cuaca (tidak boleh ditukar ganti)  Hari ini cuaca panas. . = Air itu panas.maksud sama jika merujuk air (boleh bertukar ganti)  Air itu hangat. / Hari ini cuaca 7/8/12 hangat. .• Terdapat perkataan yang sama makna dan kelihatan bersinonim tetapi mempunyai nilai rasa yng berbeza.

• • . Disebut juga sebagai perkataan 7/8/12 berlawanan.ANTONIMi • Antonimi mempunyai maksud yang berlawanan daripada sinonimi yang merujuk hubungan antara antonim. Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama.

• Tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu. Kata nafi “tidak” digunakan bagi menunjukkan pertentangn makna tersebut. Contohnya :  lena – tidak lena 7/8/12 • • .

menunjukkan Makna kata adjektif hubungan darjah yang menunjukkan pasangan darjah ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. pasangan komplemen Keterangan pasangan perkataan berlawanan yang melengkapi antara satu sama lain. Contoh i. tidur – jaga hidup – mati tidak tidur tidur ii. ii. iii. ii. jual – beli pekerja majikan . iii.• Jenis antonim : Jenis Antonim i. hubungan bertentangan 7/8/12 Kedua-dua pasangan kata tersebut dari segi semantiknya membawa makna yang setara. ii. besar – kecil tebal – nipis i. i.

Homonim (Homograf.Hiponi. Homofon) Click to edit Master subtitle style 7/8/12 .

Hiponim ialah kata yang mempunyai lingkungan dalam struktur makna. • 7/8/12 .1.iaitu makna sesuatu ungkapan itu merupakan sebahagian daripada makna ungkapan ini.

kerusi memang perabot tetapi perabot bukanlah kerusi semata-mata sebaliknya merangkum perabot lain. Dalam hal ini. Sebagai contoh. 7/8/12 . kerusi ialah hiponim terhadap perabot kerana kerusi tergolong dalam makna perabot.2.

Hal ini dapat difahami daripada rajah yang berikut. PERABOT (mempunyai makna umum) Kerusi Meja Almari Katil (mempunyai makna khusus) 7/8/12 .3.

kata kerusi berhiponim dengan kata perabot tetapi kata perabot tidak berhiponim dengan kata kerusi. Berbeza daripada sinonim dan antonim.4. hubungan antara dua kata yang berhiponim adalah satu arah. Contohnya. 7/8/12 .

atau kedua-duanya tetapi mempunyai makna yang berbeza.Homonim. 7/8/12 . sama ada daripada segi sebutan. ejaan. Homonim ialah dua kata atau lebih yang memiliki bentuk yang sama. Homofon dan Homograf 1.

Kata ini popular dalam bahasa Melayu sehingga dijadikan teka teki oleh orang Melayu.2. • 7/8/12 . Antara kata bahasa Melayu yang tergolong sebagai homonim termasuklah kata ketam.

3. kata ketam ini memiliki tiga pengertian yang berbeza (kamus membezakan ketiga-tiganya dengan meletakkan angka Roman selepas setiap kata masukan) I. ketam pisau tidak berhulu untuk menuai padi II. Dalam kamus. ketam binatang berkulit keras dan berkaki sepuluh 7/8/12 . ketam alat untuk melicinkan kayu III.

rawan. sari. batu.4. dan sebagainya. ulas. 7/8/12 . Contoh lain homonim termasuklah lompang. buku. pasang.

Homofon pula merujuk kepada kata-kata yang sama sebutannya/bunyinya tetapi berbeza daripada segi ejaan dan maknanya. 7/8/12 .• 5.

• 6. Yang berikut ini adalah antara kata bahasa Melayu yang tergolong sebagai homofon.  baka (asal keturunan) dengan baqa (kekal)  bang (seruan azan) dengan bank (institusi kewangan)  duet (nyanyian berpasangan) dengan duit (wang) 7/8/12 • • • •  jin (makhluk halus) dengan jean .

Homograf pula merujuk kepada kata-kata yang sama ejaannya tetapi mempunyai sebutan yang berbeza dan sudah tentulah maknanya juga berbeza.7. 7/8/12 .

dan sepak. perang.8. Jadual yang berikut memperincikan kata yang disenaraikan itu. 7/8/12 . rendang. selak. Antara kata bahasa Melayu yang tergolong sebagai homograf termasuklah bela. semak.

7/8/12 .

Polisem perkataan yang mempunyai bentuk yang sama tetapi mendukung banyak makna. tekanan bendaperkataan Contohnya. dan sebagainya. menyebelah. POLISEMI • • v. drama yang mengisahkan perkara yang serius (seperti pergolakan rumah tangga. diselesaikan) 7/8/12 .• Polisemi merujuk kepada hubungan antara polisem. tidak ringan iv. berkenaan dengan novel.) iii. memihak vi. kuat berat mempunyai sembilan makna yang berbeza. perjuangan politik. amat sangat. ii. i. sukar (dilakukan.

• Mempunyai makna yang lebih luas daripada homonim. Tidak terbatas pada perkataan sahaja tetapi juga kelompok kata dan ayat. makan gaji. makan garam 7/8/12 . Pemenggalan bunyi Imbuhan pe+latih am/bil/kan/tong • • Contoh: Kelompok kata Oraang yang melatih atau orang yang dilatih makan nasi.

setiap perkataan mempunya makna yang tersendiri berdasarkan penggunaanya. v 7/8/12 . Perkataan adalah berhubung antara satu dengan yang lain melalui pelbagai cara mengikut kesesuaian.v Kesimpulannya.

SEKIAN TERIMA KASIH  7/8/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful