INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI

Objektif 1. Memastikan arahan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan Lembaga Peperiksaan. 2. Mengenal pasti isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. 3. Membantu menyelesaikan isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru. Maklumat Sekolah
1. Nama Sekolah : 2. Alamat Sekolah:

3. No Tel Sekolah: 4. No. Faks Sekolah / E-Mel Sekolah: 5. PPD:

Maklumat Guru dan Murid
1. Nama Pengetua / Guru Besar: 2. Bilangan Guru PBS: 3. Bilangan murid PBS Thn 1 Tkn 1 Murid Normal Murid Pendidikan Khas Jumlah 0 0 0 0 0 0 Thn 2 Tkn 2 Thn 3 Tkn 3 Thn 4 Thn 5 Thn 6

Maklumat Pemantau
1. Tarikh 2. Masa ( Mula/ Tamat) 3. Kelas 4. Mata Pelajaran 5. Nama Guru 6. Opsyen Guru (Major/Minor) 7. Status Latihan KSSR 8. Pegawai Pemantau 9. Jawatan Pemantau 10.Bahagian/Jabatan 11. 12. 13. 14. Isikan Kod Sekolah yang terdaftar dalam rekod BPPDP Isikan Jenis Sekolah Isikan Gred Sekolah (A/B) Isikan Lokasi Sekolah (Bandar/Luar Bandar)
Contoh: Bahasa Inggeris Klik pilihan status Contoh: 16 Disember 2012

/

Contoh: 10.20 atau 02.00 Contoh: 2 Bakawali Contoh: Bahasa Inggeris

SKALA/ WAJARAN: 1 - Tiada 2 - Ada tetapi masih ada ruang untuk dipenambahbaikan 3 - Ada dan lengkap

Softcopy ii. home schooling ) A.0 3 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Surat Pekeliling Ikhtisas telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Surat Arahan Pelaksanaan telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Kes Khas Carta Organisasi Jawatankuasa PBS Jadual Pengoperasian PBS Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS A. Bahagian 4 Jawatankuasa PBS Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 1 1 1 1 1 2 1. Bahagian 1 Fail Induk Pengurusan PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 1 1 1 1 1 1 2 1.0 3 Bil Pengurusan murid pindah masuk Perkara a. Evidens/Fail Perkembangan murid dari sekolah lama 1 b. Hardcopy a.0 3 Bil 1 2 3 4 5 Dokumen KSSR/ KBSM /Pendidikan Khas Dokumen Standard Prestasi Perkara Dokumen Standard Prestasi Alternatif (Pendidikan Khas) Buku Panduan dan Peraturan PBS Manual Pengguna SPPBS A. Evidens/Fail Perkembangan Murid telah dihantar ke sekolah baru 2 b.Skor Pemantauan A. Bahagian 3 Pengurusan Kes-kes Khas (Pentadbir) Purata Skor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1. Hardcopy 3 4 Pengurusan murid sakit berpanjangan dilaksanakan mengikut prosedur Pengurusan murid baru (cth: pulang dari luar negara. Laporan Prestasi Murid (SPPBS) dihantar ke sekolah baru dalam bentuk: i. Softcopy ii. Bahagian 2 Pengurusan Dokumen PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 1 1 1 1 1 2 1. Laporan Prestasi Murid (SPPBS) telah dihantar ke sekolah baru i.0 3 Bil 1 2 3 4 5 Perkara Surat pelantikan JK PBS telah dikeluarkan dan diedarkan Senarai tugas JK PBS telah disediakan Tarikh mesyuarat JK PBS telah ditetapkan Minit mesyuarat disiapkan Keputusan mesyuarat dilaksanakan/tindakan susulan .

Pelajaran telah diwujudkan Nama murid dan nama kelas/ tingkatan telah didaftar ke dlm sistem Nama mata pelajaran telah didaftarkan ke dalam sistem B. Bahagian 4 Standard Prestasi (Guru) Purata Skor 1 2 3 4 5. Bahagian 2 Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 5. Bahagian 1 Jadual Pengoperasian PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 1 1 1 1 4 3.0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Jadual Kerja Pentaksiran telah disediakan Perkara Jadual Kerja Pentaksiran telah diedarkan kepada guru Jadual Kerja Pentaksiran dipamerkan di papan kenyataan Jadual Kerja Pentaksiran dipatuhi B.SKALA/ WAJARAN: STS ( 1 Skor) – Sangat Tidak Setuju TS ( 2 Skor) – Tidak Setuju TP ( 3 Skor) – Tidak Pasti S ( 4 Skor) – Setuju SS ( 5 Skor ) – Sangat Setuju B. Bahagian 3 Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 5.0 5 Bil 1 2 3 4 Jadual Pengoperasian PBS telah disediakan Perkara Jadual Pengoperasian PBS telah diedarkan kepada guru Jadual PBS dipamerkan pada papan kenyataan Jadual PBS dipatuhi B.0 5 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Guru memiliki standard prestasi Perkara Guru menggunakan Standard Prestasi untuk mentaksir murid Guru menggunakan Standard Prestasi untuk melapor perkembangan dan pencapaian murid Guru melaksanakan pentaksiran mengikut tahap kesediaan murid Guru memahami dengan jelas tentang pernyataan kriteria/deskriptor untuk memberikan maklumat pencapaian murid .0 5 1 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Surat login pengguna dan kata laluan telah diterima dpd JPN/PPD Nama Pengetua/ Guru Besar telah didaftar dalam sistem Nama Guru Mata Pelajaran telah didaftar ke dalam sistem Login pengguna dan kata laluan Guru M.

B. Bahagian 5 Pengurusan Prestasi Murid ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Bahagian 6 Pengurusan Evidens Murid ( Guru ) Purata Skor 1 2 3 4 5.0 5 1 1 1 2 Bil 1 2 3 Perkara Guru merekod prestasi murid dalam aplikasi SPPBS Pelaporan disediakan mengikut keperluan Memastikan keselamatan data prestasi murid B.0 5 Bil 1 Pengurusan Pementoran Perkara Taklimat / Latihan Luaran telah dijadualkan dan diadakan: a. Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d. Bahagian 8 Penjaminan Kualiti ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Latihan SPPBS Taklimat / Latihan dalaman telah dijadualkan dan diadakan: a.0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Perkara Laporan / taklimat kepada murid telah dijadualkan dan diadakan Laporan taklimat kepada ibu bapa / penjaga telah dijadualkan dan diadakan Surat siaran PBS kepada ibu bapa / penjaga telah diedarkan Jalinan / jaringan (jika berkaitan) diadakan dan dijadualkan B. Penataran KSSR c. Penataran PBS 2 b.0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Perkara Fail Perkembangan Murid (FPM) disediakan untuk semua murid Fail Showcase (FS) telah disediakan Evidens dikembalikan kepada murid kecuali evidens terbaik disimpan dalam FPM FPM dan FS disimpan di tempat yang selamat B. Penataran KSSR c. Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d. Penataran PBS 3 b. Bahagian 7 Pelan Komunikasi ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Latihan SPPBS 1 1 1 1 1 1 1 1 .

B.0 5.8 Cadangan Penambahbaikan .0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5 1 1 1 Bil 1 2 3 Pengesanan Dalaman Pengesanan Luaran Laporan Pengesanan Perkara Rumusan Pencerapan Bahagian A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Aspek Fail Induk Pengurusan PBS Pengurusan Dokumen PBS Pengurusan Kes-kes Khas (jika Berkaitan) Jawatankuasa PBS Sekolah Jadual Pengoperasian PBS Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah Aplikasi SPPBS Standard Prestasi Pengurusan Prestasi Murid Pengurusan Evidens Murid Pelan Komunikasi Penjaminan Kualiti Pengurusan Penyelarasan Pengurusan Pemantauan Pengurusan Pengesanan Purata Skor Keseluruhan Skor 1.0 5.0 5 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Perkara Jadual Maklumat Pemantauan diedarkan / diterima Instrumen Pemantauan sesuai / digunakan Laporan Pemantauan disediakan Laporan Pemantauan dibentangkan Tindakan susulan dijalankan B.0 1.0 5. Bahagian 11 Pengurusan Pengesanan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5.0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Perkara Jadual Penyelarasan Dalaman telah disediakan Jadual Penyelarasan Luaran telah disediakan Penyelarasan Tugasan dan Skor telah dibuat Laporan Penyelarasan telah disediakan B.0 5.0 3. Bahagian 9 Pengurusan Penyelarasan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Bahagian 10 Pengurusan Pemantauan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5.0 5.0 1.0 5.

Deskriptif Purata Skor Purata Skor Band 2: Tahu dan Faham Pengoperasian PBS. Catatan Pegawai Pemantau Pengesahan Pegawai Pemantau Guru Besar/Pengetua Nama : Cap Jawatan : Tarikh:__________________________ Nama : Cap Jawatan : Tarikh:__________________________ . Boleh dipertingkatkan. Tahap Pelaksanaan MEMUASKAN.

.

Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pelan Komunikasi Tahu.0 5. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Standard Prestasi Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Jadual Kerja 0 Pentaksiran Tahu.0 5.0 3.0 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Maklumat Pemantauan Nama Sekolah Kod Sekolah Jenis Sekolah Gred Sekolah Lokasi Sekolah Tarikh Masa Status Latihan KSSR Pegawai Pemantau : : : : : : : : : 0 0 0 0 0 00 Januari 1900 Mula: 0 0 0 / Tamat: 0 Dapatan dan Cadangan Penambahbaikan Bahagian A1 Skor 1. Faham dan Boleh Melaksana dengan Memuaskan Pengurusan Jadual Pengoperasian 0 0 0 0 0 Cadangan Penambahbaikan A2 A3 A4 B1 B2 Tahu.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Aplikasi SPPBS Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Penjaminan Kualiti Tahu. Ulasan Pemantau 0 Pegawai Pemantau Catatan : Pihak tuan dikehendaki membuat maklumbalas terhadap laporan ini dalam masa dua minggu daripada tarikh laporan ini dikeluarkan. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Pemantauan 0 0 0 0 0 0 0 0 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Tahu.0 5. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Penyelarasan Tahu.0 5.0 1. Tahap Pelaksanaan MEMUASKAN.0 5. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Pengesanan 0 Deskriptif Purata Skor Band 2: Tahu dan Faham Pengoperasian PBS.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5. Boleh dipertingkatkan.0 1. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Prestasi Murid Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Evidens Murid Tahu.0 Diskriptor Dapatan Tahu dan Faham Fail Induk Pengurusan Tahu dan Faham Pengurusan Dokumen Tahu dan Faham Pengurusan Kes-Kes Khas Tahu dan Faham Pengurusan JK PBS Tahu. .