MODEL TEHNICO-ECONOMIC CADRU PENTRU CREŞTEREA ALBINELOR

1. Familia de albine Familia de albine este formată dintr-un număr de 40-60.000 indivizi, din care: • 1 matcă, cu rol în reproducere • 2-300 trântori cu rol în reproducere • 34-50.000 albine lucrătoare. 2. Sistematizarea stupilor • Tipuri de stupi DENUMIREA STUPULUI Stup multietajat STAS nr.8128/77 NUMĂRUL DE CORPURI ŞI RAME Trei corpuri cu 10 rame fiecare de 435/230 mm pentru cuib şi recoltă la cerere şi un magazin cu 10 rame 435/162 mm Un corp cu 10 rame de 435/300 mm pentru cuib şi un magazin cu 10 rame de 435/162 mm Un corp cu 10 rame şi diafragmă (sau 11 rame de 435/300 mm) pentru cuib şi două magazine cu câte 10 rame fiecare de 435/162 mm Un corp cu 20 rame de 435300 mm

TIPUL DE STUP Vertical

Vertical

Stup vertical cu un corp şi magazin STAS nr.11383/80 Stup RA-1001 N.I. nr.8137/78

Vertical • • • Orizontal •

Stup orizontal STAS nr.4170/76

Amplasarea stupilor Stupii se amplasează cu urdinişurile spre sud sau sud-est. În cadrul stupinei distanţa între stupi pe rând trebuie să fie de 2-3 m, iar între rândurile de stupi de 3-4 m. Sistemul de aşezare al stupilor pe vetre poate fi sub formă de: - şah - grupată - aşezare în V - aşezare în zig-zag - aşezare în linie

1

salopeta şi halatul apicol .masca apicolă . o Unelte pentru extracţia mierii .vase pentru limpezirea cerii. • Organizarea stupinei SCOPUL ASIGURAREA SURSEI DE CULES ASIGURĂ PĂTRUNDEREA RAZELOR SOLARE ASIGURĂ EVIDENŢA CORECTĂ A EFECTIVULUI PENTRU ÎNCEPĂTORI PENTRU CUNOAŞTEREA SITUAŢIEI DIN STUP SALOPETE ALBE PENTRU MUNCITORI NR.lada de lucru o Unelte pentru însârmarea ramelor . perforatorul. o Unelte pentru extragerea cerii . randalina apicolă. ALEGEREA VETREI DE STUPINĂ 2. 3. 2 • .tavă de descăpăcit. masă de descăpăcit.afumătorul apicol . o Echipamente pentru lucrări în stupină .stupii . pintenul apicol. maturatoare. • AŞEZAREA STUPILOR SPRE S-S. centrifuga.topitorul de ceară . NUMEROTAREA STUPILOR PROCURAREA STUPILOR ŞI A FAMILIILOR DE ALBINE EVIDENĂA ÎN STUPINĂ PROTECŢIA MUNCII Cerinţe microclimat În stup temperatura trebuie să fie de 35º C. în tot timpul anului.dalta apicolă .şorţul apicol .ridicătorul de rame . strecurători de miere. filtre.CRT.cuţite de descăpăcit.şablonul.peria apicolă . 4. ACŢIUNEA 1. 6.mănuşi apicole.V.. Echipamente o Echipamente ce asigură procesul de lucru în stupină .scaunul apicol . 5. aerisit şi fără curenţi de aer.

utilizarea economică a hranei. 3 .îngrijirea familiilor în perioada premergătoare culesului. dacă e nevoie.pregătirea inventarului.asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare. Creşterea albinelor . Reproducţia la albine La albine reproducţia este sexuată sau partenogenetică.culesul.să asigure producţii mari de miere. .Îngrijirea prin controale periodice şi asigurarea hranei suplimentare. din ouăle fecundate rezultă albine lucrătore şi mătci-2 caste. . . .controlul de fond. 5. . 21 zile la albine lucrătoare şi 24 zile la trântori. Durata stadiilor de dezvoltare:16 zile la matcă. Vara –Asigurarea dezvoltării familiilor puternice.lărgirea cuiburilor.să clădească mulţi faguri.3. 4.obţinerea de familii puternice.dezvoltarea rapidă în primăvară. .Exploatarea familiilor de albine . .revizia de primăvară. Hrănirea şi îngrijirea familiilor de albine Iarna . . 6.iernarea fără pierderi. . . iar din ouăle nefecundate rezultă trântori-1castă. .

. KG. .apilarnilul. . 8.păstrarea igienei în stup.aplicarea tratamentelor preventive şi curative recomandate. combustibil KG. . FAM.lăptişorul de matcă.00 4 . Roitul .scoaterea fagurilor cu cantităţi mari de miere din stup şi lăsarea în cuib a 5-6 kg miere. .stupii se transportă noaptea.fixarea ramelor.665.00 150. Calcule economice estimate pentru anul 2008 pentru 100 familii UM Venituri (V) • vânzare producţie principală • vânzare producţie secundară • subvenţii naţionale şi europene Cheltuieli (C) • furaje • material biologic • energie.00 3.închiderea urdinişurilor.50 247. • apă.dezinfecţia utilajelor şi a ustensilelor.propolisul. NR.00 44.000.5 9.menţinerea stupilor în stare activă tot timpul anului. .natural . 9. 11.400 10 100 75 30 Preţ lei/UM 10. .00 Total lei 44. . .artificial 10.izolarea şi carantina familiilor bolnave.aşezarea pe vatră. .000. .00 18.7.30 300. Cantitate 4. . . Produsele stupului .pregătirea familiilor pentru transport .păstura. Măsuri sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor în stupină . .fixarea părţilor componente ale stupului. KG.mierea.introducerea şi păstarea în efectiv numai a familiilor sănătoase. .00 1059.ceara.00 15.150.00 763. . Stupăritul pastoral . .polen.dezinfecţia anuală.

Depunerea se face la începutul fiecărui an (pentru anul 2008 perioada de depunere a cererilor a fost între 01.484. Legii nr. 125/2006.50+subventii • Pentru a beneficia de subvenţii. solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul Fermelor. conform OUG nr. 64/31.00 25.00 25. în acord cu reglementările comunitare în domeniu. Se acordă plăţi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi plăţi naţionale complementare din bugetul Ministerului Agriculturii. 06. formată din parcele de cel puţin 0. 03.C) 12.lanţul alimentar . iar suprafaţa pe care o posedă să nu fie mai mică de 1 ha. Subvenţiile se acordă în urma completării unei cereri care se depune la sediul APIA unde îşi are domiciliu solicitantul.• medicamente • forţa de muncă • alte cheltuieli Rezultat financiar (R = V .Trasabilitatea  Înregistrarea tuturor elementelor care constituie trasabilitate respectiv : . 255 din 30 aprilie 2008 pentru stabilirea modului de implementare. Trasabilitatea 13.00 5. 2008. a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti naţionale directe complementare în sectorul zootehnic.03. 2008.2008). crescătorii din sectorul zootehnic trebuie să ţină cont de prevederile Ordinului nr.071.lanţul furajer .525.lanţul de distribuţie şi comercializare filiera de 5 .00 1.3 ha.lanţul animalier . Modul de acordare a subventiilor • • • • • LEI ZILE 9 221 119. Pentru a beneficia de subvenţii. 13.00 1000.lanţul medicamentos . H:G:3/2008 reglementeaza subventia la miere.15. 139/2007 şi OM nr.