Orice text se afla in afara tabelului nu este luat în considerare. Itemii pot fi simpli sau grupati.

Conventia de rezolvare itemilor grupati este: A – dacă numai răspunsurile 1, 2 si 3 sunt corecte, B – dacă numai răspunsurile 1 si 3 sunt corecte, C – dacă numai solutiile 2 si 4 sunt corecte, D – dacă numai solutia 4 este corectă, E – dacă toate cele patru solutii sunt corecte sau sunt false. Pentru intrebarile de tip item grupat (multiplu) se precedă textul cu *, pentru ca softul sa le recunoască. Observaţii: − pentru caracterele grecești, α, β, γ, δ folosiţi Insert → Symbol sau Insert → Equation. − pentru fracţii și ecuaţii folosiţi Microsoft Equation Editor (prin Insert → Equation) − pentru structuri chimice care nu pot fi desenate cu Microsoft Equation Editor, puteţi introduce imagini − NU folosiţi Insert Object sau obiecte (ecuaţii, formule) create cu alte aplicaţii decât Microsoft Equation Editor pentru că pot apărea probleme de procesare. − NU puneţi ; sau . la finalul răspunsurilor pentru itemii simplii: acestea vor fi amestecate − NU folosiţi liste pentru introducerea răspunsurilor (- și +). Microsoft Word și programele similare convertesc automat caracterul – la început de rând în listă (exemplu lista de observaţii). Încercaţi să preveniţi acest comportament. − NU introduceţi imagini, formule, ecuaţii mai mari decât jumătatea paginii; subiectele vor fi imprimate în format A4, pe două coloane, imaginile prea late vor fi scalate inferior, ceea ce va rezulta în calitate scăzută. 1 Acesta este textul unui item simplu. După el urmează răspunsurile, având convenţa: “+” – un răspuns correct, “-“ – un răspuns greșit. Discul clar din structura miofibrilei are următoarele caracteristici: + diviziunea osteoblastelor (acesta este răspunsul correct, toate celelalte sunt gresite) - hipertrofierea condrocitelor - apoptoza condrocitelor - diviziunea condrocitelor - transformarea fibroblaste lor în osteoblaste 2 Discul clar din structura miofibrilei are următoarele caracteristici, observabile din figură:

+ apare în structura miofibrilei muşchiului neted - conţine actină şi miozină - este format numai din filamente de actină - este străbătut la mijloc de membrana Z - îşi micşorează dimensiunile în timpul contracţiei 3 În atriul drept se deschid, folosind o formulă.

venele subclaviculare .tractul optic ajunge la corpul geniculat extern 5 *Răspundeţi correct despre analizatorul acustico-vestibular: . prin urmare este de tip item grupat. doar că există doar 4 răspunsuri și mai mult de unul este corect.vena cavă superioară .Melcul osos are o formă conică + Crestele ampulare conţin cellule de susţinere 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 .Urechea medie este situată în stânca temporarului + Fereastra ovală este situată pe peretele medial al urechii medii .vena cavă inferioară .a +b 3 = ? 5 + venele pulmonare . Convenţia de completare a răspunsurilor este aceeași.sinusul coronarian 4 *Această întrebare începe cu “*”. Alege și răspunsul corect despre analizatori: + în derm nu se găsesc vase limfatice + primul neuron al căii olfactive este situate în bulbul olfactiv + cristalinul conţine vase sangvine .