SURAT TIDAK RASMI

1. Alamat saya. 1 2. Tarikh 3. Menemui sahabatku Ali yang berada 2 di ________ semoga sihat sejahtera. 4. Saudara/saudari 5. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk 6. Isi-isi -7S 4 5 6 7. Sekianlah dahulu 8. Tandatangan

3

INGA
Ala&Tari Menemui Saudara Tu Seksi di TT kanan

T

7 8

SURAT RASMI
1 1 Saya 3 3 5 5 saya……. 6 6 8. Tujuan saya / isi-isi / penutup 9. Sekian, terima kasih 1. Alamat 4 4 2. garis 3. Alamat penerima 4. Tarikh 5. Tuan, 6. Tajuk/Perkara 7. Berhubung perkara di atas,

7

7 2. 3. 2. 4. 3. 5. 4. 5 8

10.Yang benar, 11.Tandatangan 12.Nama (HURUF BESAR)

INGAT

9

LAPORAN 11
12 1. LAPORAN….. 2. Isi-isi 1 3. Dilaporkan/Disediakan/Ditulismol eh, 4. Tarikh 5. Tandatangan 2 6. Nama (HURUF BESAR) INGAT LAPORAN isi Ditulis, Tari kanan, TT kiri 3 4

10

Ala gari Ala, Tari Tuan:Tajuk`Berhubung Seksi di TT kiri’

5 6

CATATAN, PERBUALAN
1

1.Catatan 2.Tarikh/Hari 3.Masa-pagi,tengah hari, petang, (tanda : mesti lurus/tegak)

malam

2

Perbualan : Tarikh tidak perlu
3

FAKTA 3 BENTUK i)Cara-cara/ Langkah-langkah ii)Faedah / Kebaikan iii)Kegunaan

FORMULA MENULIS AYAT i)Cara-cara / Langkah-langkah Kita mestilah/ hendaklah / haruslah ….. seperti ……supaya ii) Faedah / Kebaikan Kita dapat ……….. seperti ………… iii)Kegunaan a)………. Boleh dibuat ………….. digunakan untuk ………… b) Kita boleh membuat …………… daripada ………….. digunakan untuk………. c)………………. Digunakan untuk ……………. Supaya …………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful