You are on page 1of 402

MGA REHIYON SA PILIPINAS

REGION I
REGION IV - B

REGION II REGION V REGION IX


REGION XIII

REGION III REGION VI REGION X

REGION IV - A

REGION VII REGION XI ARMM

REGION VIII

REGION XII

CAR

NCR

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION


Ilocos galing sa salitang looc o dalampasigang patag at mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ng pook.

Region I ILOCOS REGION


Ilocos galing sa salitang looc o dalampasigang patag at mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ng pook. - matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon

Region I ILOCOS REGION


Ilocos galing sa salitang looc o dalampasigang patag at mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ng pook. - matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon - nakalatag sa tabi ng mahabang kabundukan ng Cordillera sa silangan samantalang ang mga pamayanan ay makikita sa bulubunduking dako at dalampasigan na nakaharap sa West Philippine Sea na nasa gawing kanluran.

Region I ILOCOS REGION


Ilocos galing sa salitang looc o dalampasigang patag at mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ng pook. - matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon - nakalatag sa tabi ng mahabang kabundukan ng Cordillera sa silangan samantalang ang mga pamayanan ay makikita sa bulubunduking dako at dalampasigan na nakaharap sa West Philippine Sea na nasa gawing kanluran. - topograpiya: liku-likong bundok at malalawak na lambak, makikitid at kakaunti ang kapatagan.

Region I ILOCOS REGION


Ilocos galing sa salitang looc o dalampasigang patag at mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ng pook. - matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon - nakalatag sa tabi ng mahabang kabundukan ng Cordillera sa silangan samantalang ang mga pamayanan ay makikita sa bulubunduking dako at dalampasigan na nakaharap sa West Philippine Sea na nasa gawing kanluran. - topograpiya: liku-likong bundok at malalawak na lambak, makikitid at kakaunti ang kapatagan. - kinabibilangan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan

Region I ILOCOS REGION


Mainit ang klima sa mga lugar na malapit sa dalampasigan (beach), malamig naman sa dako ng kabundukan ng Cordillera. Tuyo ang klima mula Nobyembre hanggang April at maulan sa ibang buwan.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION

Region I ILOCOS REGION


Likas na masisipag, matitiyaga at matitipid ang mga mamamayan ng Rehiyon I na makatutulong sa mabilis na pagunlad nito.

RETURN

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION


Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba at mayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako.

Region II CAGAYAN VALLEY REGION


Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba at mayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako. Nasa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon.

Region II CAGAYAN VALLEY REGION


Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba at mayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako. Nasa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon. Hangganan: - bulubundukin ng Cordillera sa kanluran - Sierra Madre sa silangan - Bundok Caraballo sa timog Ilog Cagayan pinakamahabang ilog sa Pilipinas

Region II CAGAYAN VALLEY REGION


Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba at mayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako. Nasa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon. Hangganan: - bulubundukin ng Cordillera sa kanluran - Sierra Madre sa silangan - Bundok Caraballo sa timog Ilog Cagayan pinakamahabang ilog sa Pilipinas kinabibilangan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Viscaya

Region II CAGAYAN VALLEY REGION


Ang Isla ng Batanes ay mabulkan at daanan ng bagyo, kaya mabato, bako-bako, matatarik at malalalim ang mga dalisdis ng mga burol at bundok. Ang mga kabundukang ito ay siyang nagsasanggalang sa ibang mga lalawigang sakop ng rehiyon laban sa bagyo at hangin.

Region II CAGAYAN VALLEY REGION


Ang Isla ng Batanes ay mabulkan at daanan ng bagyo, kaya mabato, bako-bako, matatarik at malalalim ang mga dalisdis ng mga burol at bundok. Ang mga kabundukang ito ay siyang nagsasanggalang sa ibang mga lalawigang sakop ng rehiyon laban sa bagyo at hangin. May kainitan ang klima sa buong rehiyon maliban sa mga bayang nasa dakong bulubundukin .

Region II CAGAYAN VALLEY REGION


Ang Isla ng Batanes ay mabulkan at daanan ng bagyo, kaya mabato, bako-bako, matatarik at malalalim ang mga dalisdis ng mga burol at bundok. Ang mga kabundukang ito ay siyang nagsasanggalang sa ibang mga lalawigang sakop ng rehiyon laban sa bagyo at hangin. May kainitan ang klima sa buong rehiyon maliban sa mga bayang nasa dakong bulubundukin. Dinaraan ng mga bagyo tuwing Hulyo hanggang Oktubre.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION

Region II CAGAYAN VALLEY REGION Ang uri ng pamumuhay ng mga tagaRegion II ay naaayon sa kanilang kapaligiran.

RETURN

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON


Hangganan: - Pangasinan sa hilaga - Silangang Cordillera sa silangan - Look ng Maynila sa kanluran - Rizal sa timog

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON


Hangganan: - Pangasinan sa hilaga - Silangang Cordillera sa silangan - Look ng Maynila sa kanluran - Rizal sa timog Malawak ang mga kapatagan sa rehiyong ito at pinatataba ng mga Ilog Agno, Pampanga at Angat ang mga lupa rito.

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON


Hangganan: - Pangasinan sa hilaga - Silangang Cordillera sa silangan - Look ng Maynila sa kanluran - Rizal sa timog Malawak ang mga kapatagan sa rehiyong ito at pinatataba ng mga Ilog Agno, Pampanga at Angat ang mga lupa rito. Tig-anim na buwan ang tag ulan at tag araw sa rehiyong ito.

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON


Hangganan: - Pangasinan sa hilaga - Silangang Cordillera sa silangan - Look ng Maynila sa kanluran - Rizal sa timog Malawak ang mga kapatagan sa rehiyong ito at pinatataba ng mga Ilog Agno, Pampanga at Angat ang mga lupa rito. Tig-anim na buwan ang tag ulan at tag araw sa rehiyong ito. Angkop pagtaniman ng palay dahil sa magandang klima at matabang lupa

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON


Tinaguriang BANGA NG BIGAS NG BAYAN at ANG KAMALIG NG PALAY NG PILIPINAS dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa bansa.

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON


Tinaguriang BANGA NG BIGAS NG BAYAN at ANG KAMALIG NG PALAY NG PILIPINAS dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa bansa. Binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales

MGA PRODUKTO NG REHIYON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Region III CENTRAL O GITNANG LUZON

Nakatulong ang pagkakaroon ng malawak na kapatagan ng Region III sa mabilis na pag-unlad nito.

RETURN

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION


Nabuo noong Oktubre 23, 1988 sa bisa ng Republic Act 6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling gobyerno) sa Cordillera

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION


Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act 6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling gobyerno) sa Cordillera. Binubuo ng mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province.

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION


Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act 6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling gobyerno) sa Cordillera. Binubuo ng mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Talampas at kapatagan ang topograpiya ng rehiyong ito.

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION


Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act 6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling gobyerno) sa Cordillera. Binubuo ng mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Talampas at kapatagan ang topograpiya ng rehiyong ito. Matatagpuan sa rehiyong ito ang Bundok Pulag, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas.

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION


Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act 6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling gobyerno) sa Cordillera. Binubuo ng mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Talampas at kapatagan ang topograpiya ng rehiyong ito. Matatagpuan sa rehiyong ito ang Bundok Pulag, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Malamig ang klima sa rehiyong ito.

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION Binubuo ng ibat ibang pangkat tulad ng Ifugao at Bontoc ng Mountain Province, Kalinga at Isney ng Kalinga at Apayao, Tingguian at Ilocano ng Abra at Kankanai ng Benguet.

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

Kalinga

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

MGA PRODUKTO NG REHIYON

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION

Ang Cordillera Administrative Region (CAR) ay binuo upang panatilihin ang kulturang Ifugao.

RETURN

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION


Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal.

NATIONAL CAPITAL REGION


Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa

NATIONAL CAPITAL REGION


Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa Ito ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya at kalakalan ng bansa.

NATIONAL CAPITAL REGION


Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa Ito ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya at kalakalan ng bansa. Nasa rehiyong ito ang kabisera o kapitolyo ng bansa ang Maynila

NATIONAL CAPITAL REGION


Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa Ito ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya at kalakalan ng bansa. Nasa rehiyong ito ang kabisera o kapitolyo ng bansa ang Maynila. Nalalatagan ng kapatagan na walang mataas na lugar.

NATIONAL CAPITAL REGION


Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa Ito ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya at kalakalan ng bansa. Nasa rehiyong ito ang kabisera o kapitolyo ng bansa ang Maynila. Nalalatagan ng kapatagan na walang mataas na lugar. Ang klima rito ay tag-ulan mula Hunyo hanggang Nobyembre at tag-araw mula Disyembre hanggang Mayo.

NATIONAL CAPITAL REGION


Mga Bumubuo sa National Capital Region
Caloocan City Las Pias City Makati City Malabon City Mandaluyong City Manila Marikina City Muntinlupa Navotas Pasay City Pasig City Pateros Paraaque City Quezon City San Juan City Taguig City Valenzuela City

MGA PRODUKTO NG REHIYON

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

NATIONAL CAPITAL REGION

Ito ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya at kalakalan ng bansa.

RETURN

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON
Binubuo ng lupang alluvial ang pinakamainam na uri ng lupa sa pagtatanim at mataas na lupaing bulkaniko.

REGION IV A CALABARZON
Binubuo ng lupang alluvial ang pinakamainam na uri ng lupa sa pagtatanim at mataas na lupaing bulkaniko. Ang Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa bansa, ang Lawa ng Taal at Look ng Tayabas ang ilan lamang sa mga anyong-tubig na may malaking pakinabang sa kabuhayan ng mga mamamayan.

REGION IV A CALABARZON
Binubuo ng lupang alluvial ang pinakamainam na uri ng lupa sa pagtatanim at mataas na lupaing bulkaniko. Ang Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa bansa, ang Lawa ng Taal at Look ng Tayabas ang ilan lamang sa mga anyong-tubig na may malaking pakinabang sa kabuhayan ng mga mamamayan. Nalalatagan ang rehiyong ito ng mga bundok, bulubundukin at bulkan na may dulot na kapakinabanga sa mga buhay at ari-arian ng mga mamamayan.

REGION IV A CALABARZON
Binubuo ng mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

REGION IV A CALABARZON

Mayaman sa likas na yaman ang Region IV A. Tinatawag din itong rehiyon ng niyog.

RETURN

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan.

REGION IV B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Nahati ang Region IV sa Region IV A at Region IV B noong May 17, 2002.

REGION IV B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Nahati ang Region IV sa Region IV A at Region IV B noong May 17, 2002. Naibilang ang Palawan sa Region VI noong May 23, 2005

REGION IV B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Nahati ang Region IV sa Region IV A at Region IV B noong May 17, 2002. Naibilang ang Palawan sa Region VI noong May 23, 2005 Mindoro nalalatagan ng malalawak, mabababa at maburol na lupain.

REGION IV B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Nahati ang Region IV sa Region IV A at Region IV B noong May 17, 2002. Naibilang ang Palawan sa Region VI noong May 23, 2005 Mindoro nalalatagan ng malalawak, mabababa at maburol na lupain. Mangyan mga unang tao sa isla ng Mindoro

REGION IV B MIMAROPA
Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw na kawangis ng kalabaw.

REGION IV B MIMAROPA
Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw na kawangis ng kalabaw. Marinduque nalalatagan ng mga bundok at madawag na kagubatan. Nakalatag naman paikot sa pulo ang mga makikitid na baybay-dagat.

REGION IV B MIMAROPA
Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw na kawangis ng kalabaw. Marinduque nalalatagan ng mga bundok at madawag na kagubatan. Nakalatag naman paikot sa pulo ang mga makikitid na baybay-dagat. Romblon nalalatagan ng bulubundukin na may baku-bakong lupain at naliligiran ng makikitid na baybay-dagat.

REGION IV B MIMAROPA
Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw na kawangis ng kalabaw. Marinduque nalalatagan ng mga bundok at madawag na kagubatan. Nakalatag naman paikot sa pulo ang mga makikitid na baybay-dagat. Romblon nalalatagan ng bulubundukin na may baku-bakong lupain at naliligiran ng makikitid na baybay-dagat. Mahabang tag-ulan at maikling tag-ulan ang klima sa Romblon.

REGION IV B MIMAROPA
Palawan Pilipinas. panlima sa pinakamalaking pulo sa

REGION IV B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan

REGION IV B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito.

REGION IV B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan. Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito. May maliliit at makikitid na piraso ng baybaydagat ang lalawigang ito.

REGION IV B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan. Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito. May maliliit at makikitid na piraso ng baybaydagat ang lalawigang ito. Mayaman sa yamang dagat ang Palawan

REGION IV B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan. Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito. May maliliit at makikitid na piraso ng baybaydagat ang lalawigang ito. Mayaman sa yamang dagat ang Palawan Tahanan ito ng mga kakaibang hayop gaya ng mouse deer o pilandok.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA

REGION IV B MIMAROPA

Mayaman sa likas na yaman ang Region IV B. Magkakaiba iba ang katangiang pisikal ng rehiyong ito

RETURN

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION


Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito ay napaliligiran ng dalawang anyong tubig

REGION V BICOL REGION


Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito ay napaliligiran ng dalawang anyong tubig Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo.

REGION V BICOL REGION


Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito ay napaliligiran ng dalawang anyong tubig Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo. Daanan ng bagyo ang rehiyong ito mula Karagatang Pasipiko patungong West Philippine Sea

REGION V BICOL REGION


Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito ay napaliligiran ng dalawang anyong tubig Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo. Daanan ng bagyo ang rehiyong ito mula Karagatang Pasipiko patungong West Philippine Sea Tinaguriang Rehiyon ng Abaka dahil sagana sa produktong abaka.

REGION V BICOL REGION


Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito ay napaliligiran ng dalawang anyong tubig Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo. Daanan ng bagyo ang rehiyong ito mula Karagatang Pasipiko patungong West Philippine Sea Tinaguriang Rehiyon ng Abaka dahil sagana sa produktong abaka.

REGION V BICOL REGION

Kinabibilangan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION

REGION V BICOL REGION


Angkop ang klima ng Rehiyon V sa pagtatanim ng abaka kaya tinawag itong rehiyon ng abaka. Isang tangway ang malaking bahagi ng Rehiyon V. Maulan at daanan ng bagyo ang Region V

RETURN

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS


Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa pinakamalaking pulo sa bansa.

REGION VI WESTERN VISAYAS


Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa pinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique, Iloilo, Aklan at Capiz

REGION VI WESTERN VISAYAS


Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa pinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique, Iloilo, Aklan at Capiz Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental

REGION VI WESTERN VISAYAS


Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa pinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique, Iloilo, Aklan at Capiz Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental Tinatawag din REHIYON NG ASUKAL

REGION VI WESTERN VISAYAS


Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa pinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique, Iloilo, Aklan at Capiz Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental Tinatawag din REHIYON NG ASUKAL Ang kanlurang bahagi ng Panay ay tig anim na buwang tag-ulan at tag-araw. Ang silangang bahagi naman ay tatlong tagaraw at siyam na buwan ng tag-ulan.

REGION VI WESTERN VISAYAS


Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa pinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique, Iloilo, Aklan at Capiz Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental Tinatawag din REHIYON NG ASUKAL Ang kanlurang bahagi ng Panay ay tig anim na buwang tag-ulan at tag-araw. Ang silangang bahagi naman ay tatlong tagaraw at siyam na buwan ng tag-ulan. Ang lalawigan ng Capiz ang tinuturing na Seafood Capital ng bansa.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

REGION VI WESTERN VISAYAS

Angkop ang klima ng Rehiyon VI sa pagtatanim ng asukal kaya tinawag itong rehiyon ng asukal.

RETURN

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS


Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental at Siquijor.

REGION VII CENTRAL VISAYAS


Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental at Siquijor. Cebu nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid ang baybaying kapatan.

REGION VII CENTRAL VISAYAS


Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental at Siquijor. Cebu nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid ang baybaying kapatan. Ito rin ang sentro ng rehiyon. Sentro rin ng industriya, komersyo, transportasyon, pananalapi at edukasyon.

REGION VII CENTRAL VISAYAS


Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental at Siquijor. Cebu nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid ang baybaying kapatan. Ito rin ang sentro ng rehiyon. Sentro rin ng industriya, komersyo, transportasyon, pananalapi at edukasyon. Kilala sa paggawa ng gitara at pagiging makasaysayang lugar.

REGION VII CENTRAL VISAYAS


Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental at Siquijor. Cebu nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid ang baybaying kapatan. Ito rin ang sentro ng rehiyon. Sentro rin ng industriya, komersyo, transportasyon, pananalapi at edukasyon. Kilala sa paggawa ng gitara at pagiging makasaysayang lugar.

REGION VII CENTRAL VISAYAS


Bohol kilala dahil sa mga beaches, tarsier at Chocolate Hills.

REGION VII CENTRAL VISAYAS


Bohol kilala dahil sa mga beaches, tarsier at Chocolate Hills. Negros Oriental nalalatagan ng mga burol, talampas at mga bundok.

REGION VII CENTRAL VISAYAS


Bohol kilala dahil sa mga beaches, tarsier at Chocolate Hills. Negros Oriental nalalatagan ng mga burol, talampas at mga bundok. Siquijor maburol at may makikitid na baybaying kapatagan sa paligid ng pulo.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

REGION VII CENTRAL VISAYAS

Makasaysayan ang mga lalawigan sa Region VI lalo na sa lalawigan ng Cebu.

RETURN

REGION VIII EASTERN VISAYAS

REGION VIII EASTERN VISAYAS


Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon

belt.

REGION VIII EASTERN VISAYAS


Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon

belt.
Mayroon itong maalong dalampasigan.

REGION VIII EASTERN VISAYAS


Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon

belt.
Mayroon itong maalong dalampasigan. Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan na siyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon.

REGION VIII EASTERN VISAYAS


Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon

belt.
Mayroon itong maalong dalampasigan. Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan na siyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyong ito.

REGION VIII EASTERN VISAYAS


Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon

belt.
Mayroon itong maalong dalampasigan. Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan na siyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyong ito. Tinaguriang LUKLUKAN NG KASAYSAYAN dahil sa mga makasaysayang pangyayari sa rehiyong ito. -pagdating ni Magellan -unang misa sa Pilipinas -ang pagbabalik ni Gen. Douglas MacArthur

REGION VIII EASTERN VISAYAS


Leyte bulubundukin ang topograpiya

REGION VIII EASTERN VISAYAS


Leyte bulubundukin ang topograpiya Samar di-gaanong mabundo subalit maburol Kinabibilangan ng Samar, Eastern Samar, Biliran, Nirthern Samar, Southern Leyte at Leyte

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION VIII EASTERN VISAYAS

REGION VIII EASTERN VISAYAS

REGION VIII EASTERN VISAYAS

REGION VIII EASTERN VISAYAS

REGION VIII EASTERN VISAYAS

REGION VIII EASTERN VISAYAS

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION VIII EASTERN VISAYAS

REGION VIII EASTERN VISAYAS

REGION VIII EASTERN VISAYAS

REGION VIII EASTERN VISAYAS


Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon belt. Mayroon itong maalong dalampasigan. Walang takdang panahon para sa tag-init o tagulan na siyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyong ito

RETURN

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA


Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at Zamboanga Sibugay.

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA


Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at Zamboanga Sibugay. Tinaguriang LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA MINDANAO

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA


Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at Zamboanga Sibugay. Tinaguriang LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA MINDANAO Sentro ng Barter Trade.

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA


Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at Zamboanga Sibugay. Tinaguriang LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA MINDANAO Sentro ng Barter Trade. Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik ang mga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan. Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak ang kagubatan.

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA


Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at Zamboanga Sibugay. Tinaguriang LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA MINDANAO Sentro ng Barter Trade. Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik ang mga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan. Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak ang kagubatan. Isa itong tangway dahil napapaligiran ng Sulu Sea, Moro Gulf at Mindanao Sea.

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA


Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at Zamboanga Sibugay. Tinaguriang LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA MINDANAO Sentro ng Barter Trade. Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik ang mga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan. Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak ang kagubatan. Isa itong tangway dahil napapaligiran ng Sulu Sea, Moro Gulf at Mindanao Sea. Paggawa ng goma ang pangunahing industriya sa rehiyong ito.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA

REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA


Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at Zamboanga Sibugay. Tinaguriang LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA MINDANAO Sentro ng Barter Trade. Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik ang mga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan. Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak ang kagubatan. Isa itong tangway dahil napapaligiran ng Sulu Sea, Moro Gulf at Mindanao Sea. Paggawa ng goma ang pangunahing industriya sa rehiyong ito.

RETURN

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO


Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental

REGION X NORTHERN MINDANAO


Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon talampas na ibat iba ang taas at may malalalim na bangin at lambak sa pagitan.

REGION X NORTHERN MINDANAO


Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon talampas na ibat iba ang taas at may malalalim na bangin at lambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito.

REGION X NORTHERN MINDANAO


Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon talampas na ibat iba ang taas at may malalalim na bangin at lambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito. Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksing kapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol

REGION X NORTHERN MINDANAO


Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon talampas na ibat iba ang taas at may malalalim na bangin at lambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito. Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksing kapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol. Kagubatan ang mahigit sa kalahati ng lupain ng Misamis Occidental at Misamis Oriental.

REGION X NORTHERN MINDANAO


Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon talampas na ibat iba ang taas at may malalalim na bangin at lambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito. Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksing kapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol. Kagubatan ang mahigit sa kalahati ng lupain ng Misamis Occidental at Misamis Oriental. Maulan dito buong taon kaya malamig ang panahon. Katamtaman ang init. Bihira ring magkabagyo dito dahil malayo sa daanan ng bagyo.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION X NORTHERN MINDANAO

REGION X NORTHERN MINDANAO


Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon talampas na ibat iba ang taas at may malalalim na bangin at lambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito. Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksing kapatagan sa tabingdagat kalapit ng burol. Kagubatan ang mahigit sa kalahati ng lupain ng Misamis Occidental at Misamis Oriental. Maulan dito buong taon kaya malamig ang panahon. Katamtaman ang init. Bihira ring magkabagyo dito dahil malayo sa daanan ng bagyo.

RETURN

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley.

REGION XI DAVAO REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at yamang-tubig ng rehiyon.

REGION XI DAVAO REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at yamang-tubig ng rehiyon. Maburol at mabundok ang rehiyon.

REGION XI DAVAO REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at yamang-tubig ng rehiyon. Maburol at mabundok ang rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyon. Mahalaga rin ang industriya ng pangingisda

REGION XI DAVAO REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at yamang-tubig ng rehiyon. Maburol at mabundok ang rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyon. Mahalaga rin ang industriya ng pangingisda Sa rehiyong ito, matatagpuan ang Mt. Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION

REGION XI DAVAO REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at yamangtubig ng rehiyon. Maburol at mabundok ang rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyon. Mahalaga rin ang industriya ng pangingisda Sa rehiyong ito, matatagpuan ang Mt. Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas.

RETURN

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN


Binubuo ng mga lalawigan ng North Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Saranggani.

REGION XII SOCCSKSARGEN Binubuo ng mga lalawigan ng North Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Saranggani. Maiksi at di-gaanong mainit sa rehiyong ito.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION XII SOCCSKSARGEN

REGION XII SOCCSKSARGEN


Binubuo ng mga lalawigan ng North Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Saranggani. Maiksi at di-gaanong mainit sa rehiyong ito.

RETURN

REGION XIII CARAGA REGION

REGION XIII CARAGA REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur.

REGION XIII CARAGA REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur. Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901

REGION XIII CARAGA REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur. Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901 Ito ay may bulubundukin at may masusukal na kagubatan.

REGION XIII CARAGA REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur. Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901 Ito ay may bulubundukin at may masusukal na kagubatan. Maulan dito sa loob ng isang taon ngunit bihira ang bagyo.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

REGION XIII CARAGA REGION

REGION XIII CARAGA REGION

REGION XIII CARAGA REGION

REGION XIII CARAGA REGION

REGION XIII CARAGA REGION

REGION XIII CARAGA REGION

REGION XIII CARAGA REGION

REGION XIII CARAGA REGION

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

REGION XIII CARAGA REGION

REGION XIII CARAGA REGION


Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur. Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901 Ito ay may bulubundukin at may masusukal na kagubatan. Maulan dito sa loob ng isang taon ngunit bihira ang bagyo.

RETURN

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO


Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi.

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO


Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Marawi, Lanao Del Sur Islamic City of the Philippines.

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO


Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Marawi, Lanao Del Sur Islamic City of the Philippines. Natatag dahil sa Kasunduan sa Tripoli sa pagitan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong Disyembre 23, 1976 upang makamit ang isang makatarungan at makabuluhang pamahalaan ng mga Muslim na Pilipino at mapabuti ang kanilang kalagayan at pamumuhay.

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO


Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Marawi, Lanao Del Sur Islamic City of the Philippines. Natatag dahil sa Kasunduan sa Tripoli sa pagitan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong Disyembre 23, 1976 upang makamit ang isang makatarungan at makabuluhang pamahalaan ng mga Muslim na Pilipino at mapabuti ang kanilang kalagayan at pamumuhay. Napaliligiran ng tubig kayat maraming yamang dagat ang nakukuha rito.

MGA PRODUKTO NG REHIYON

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

MGA MAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO

AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO


Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Marawi, Lanao Del Sur Islamic City of the Philippines. Natatag dahil sa Kasunduan sa Tripoli sa pagitan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong Disyembre 23, 1976 upang makamit ang isang makatarungan at makabuluhang pamahalaan ng mga Muslim na Pilipino at mapabuti ang kanilang kalagayan at pamumuhay. Napaliligiran ng tubig kayat maraming yamang dagat ang nakukuha rito.

RETURN

MARAMING SALAMAT PO!

Inihanda ni: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan I July 10, 2011