You are on page 1of 7

Gr.1kl. 2 e Pan Tad. 26 III 2004 (15 min.

), 8 II 2005; 20 II 2005
Lp.

2aa 8 II 2007;2f-13II2008 2c 17II 2008 2d 2III09 Odpowied

1.

Pytanie problem Miejsce pikne i ciche; tu si czsto schrania Telimena, zowic je................................... . Uzupenij cytat. Zdumieli si suchacze..... Razem ze strn wiela Buchn dwik, jakby caa janczarska kapela Ozwaa si dzwonkami, z zelami, z bbenki, Brzmi Polonez Trzeciego Maja! skoczne dwiki (...) Jakiego fragmentu dziea dotyczy cytat? Wojski we dworze Soplicw peni funkcj........[wymie jedn] Gdzie studiowa Tadeusz? Kt zbada puszcz litewskich .............. A do samego rodka, do jdra gstwiny? Uzupenij cytat. Ona sama w rodku wysoko nad ptastwem si wznosi, Sama biaa i w dug bielizn ubrana O kim mowa? Kim bya ostatecznie wybranka Rejenta? Do ju tego przerwaa nie jestem planet Z aski Boej! Do, ........, ja jestem kobiet; (XII, 4678) Komu tymi sowy odpowiedziaa zagniewana Telimena? O roku w! kto ciebie widzia w naszym kraju! O ktry rok chodzi? Jaki tytu miaa ksika, z ktrej Wojski czerpa przepisy kulinarne? Kto z wielkich postaci historycznych zaywa tabaki z tabakiery ks. Robaka? Nieszczciem, Telimena siedziaa rd droki; Mrwki zncone blaskiem bieluchnej .............., Wbiegy (...) Uzupenij cytat. Gocie weszli w porzdku i stanli koem; ..........................najwysze bra miejsce za stoem; Uzupenij cytat. Brak ilu zbw w ustach Telimeny dopatrzy si Tadeusz? Synie szeroko na Litwie ................... zacianek Mstwem swoich szlachcicw, piknoci szlachcianek. Uzupenij cytat. Jaki stopie wojskowy mia Hrabia w armii polskiej w Ksistwie (na ktr to armi wyoy znaczn sum)? .

2.

3. 4. 5.

6.

7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

14. 15. 16.

Micha Waliski 2004 r.

17. 18. 19. 20.

Gdzie zmara Ewa, matka Zosi? Po zajedzie soplicowskim Tadeusz uciek do.......... Tadeusz suy w wojsku Ksistwa jako oficer w ............ . Wymie formacj wojskow. Podaj trzy fakty historyczne odegrane przez Jankiela w synnym koncercie.

Gr. II kl. 2 e Pan Tad. 26 III 2004 (15 min.), 8 II 2005; 20 II 2005
Lp. Pytanie problem

2aa 8 II 2007;2f-13II2008 2c 17II 2008 2d 2III09 Odpowied

1.

Kochana Zosiu, ju te cakiem zapominasz I na stan, i na wiek twj; wszak to dzi zaczynaszRok czternasty; czas rzuci indyki i kurki. Czyje to sowa? Na pozbawionej makijau twarzy Telimeny, obok ust. widoczne byy.... a/ pieprzyki b/ brodawki c/ piegi (niepotrzebne skrel)

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Do jakiej potrawy staropolskiej Wojski wrzuca kilka pereek i sztuk monety? [XII,141] Czy Zosia miaa okazj pozna Petersburg? Jaki przydomek mia Gerwazy, jak go nazywano? Hrabia jest dalekim krewnym - kogo? Kto opiekowa si Zosi bezporednio po zesaniu rodzicw? Wymie dwie bitwy, w ktrych uczestniczy ks. Robak. W jakim miecie Jacek Soplica zosta zakonnikiem bernardynem? Czy Sdzia by za modu zarczony z crk Wojskiego? Jak naprawd nazywa si Wojski? Sdzia by od brata Jacka Soplicy modszy/starszy? a/ starszy b/ modszy (niepotrzebne skrel) .

Syna Jacka Soplicy wychowywa............... Kto? Kim by yd Jankiel (zawd, zajcie)? Przydomek Maka Dobrzyskiego? Kto by wodzem duchowym zacianka?

Kapitan Nikita Rykow jest postaci.........

a/ pozytywn

Micha Waliski 2004 r.

18. 19.

Major Put jest postaci......... Na lubie Tadeusza i Zosi obecni byli dwaj twrcy Legionw. Podaj ich nazwiska.

b/ negatywn (niepotrzebne skrel) a/ negatywn b/ pozytywn (niepotrzebne skrel)

20.

Bo w graniu bya oww historyja krtka: Zrazu odzew dwiczcy, rzeki to pobudka; Potem jki po jkach skoml to psw granie; A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot to strzelanie. Jakiego fragmentu dziea dotyczy cytat?

kl. III e Pan Tadeusz test dodatkowy Lp. Pytanie problem Zegar kurantowy u wnicia alkowy we dworze soplicowskim za pocigniciem sznurka gra....... Podaj nazw melodii. Na cianach w dworku soplicowskim wisiay portrety..... Wymie dwa nazwiska. Jak misj peni na Litwie ks. Robak? Jak tytuowa siebie Gerwazy? W jaki sposb zgin Stolnik? Byam ja w Petersburgu nie raz, nie dwa razy! Mie wspomnienia! Wdziczne przeszoci obrazy! Kto to mwi? Ile karczm byo w Soplicowie? Muzyk zna, sam syn muzycznym talentem; Z cymbaami, narodu swego instrumentem (...). O jakim narodzie mowa? Jankiel dzierawi (arendowa)... a/ jedn karczm b/ dwie karczmy (niepotrzebne skrel) Odpowied

1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

10.

Tabaka, ktrej zaywa i ktr czstowa Robak, bya wytwarzana przez ksiy paulinw w ........ Podaj nazw miasta. Gupi ................gdyby w mateczniku siedzia, Nigdy by si o tobie Wojski nie dowiedzia;

11.

Micha Waliski 2004 r.

Uzupenij cytat.

12.

Umilkli strzelce, stali szczwacze zadziwieni Moc, czystoci, dziwna harmonij pieni. Jakiego fragmentu dotyczy cytat? Kto opowiedzia histori Domejki i Dowejki? Ile staww byo w Soplicowie? W ktrej ksidze spowiada si Jacek Soplica? Kto uratowa ycie Hrabiemu podczas zajazdu? Jakie odznaczenie pomiertnie cesarz Napoleon przyzna Jackowi Soplicy? Kim bya ostatecznie wybranka Asesora? Kto portretowa Zosi w czasie uczty w XII ks.? Na muraw czerwone poyskaj buty, Bije blask z karabeli, wieci si pas suty. Jakiego fragmentu dotyczy cytat?

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

KLUCZE:
Gr. 1 kl. III e Pan Tadeusz test Lp. Pytanie problem Miejsce pikne i ciche; tu si czsto schrania Telimena, zowic je................................... . Uzupenij cytat Zdumieli si suchacze..... Razem ze strn wiela Buchn dwik, jakby caa janczarska kapela Ozwaa si dzwonkami, z zelami, z bbenki, Brzmi Polonez Trzeciego Maja! skoczne dwiki (...) Jakiego fragmentu dziea dotyczy cytat? Wojski we dworze Soplicw peni funkcj.... Gdzie studiowa Tadeusz? Kt zbada puszcz litewskich .............. A do samego rodka, do jdra gstwiny? Uzupenij cytat Ona sama w rodku wysoko nad ptastwem si wznosi, Sama biaa i w dug bielizn ubrana O kim mowa? Kim bya ostatecznie wybranka Rejenta? Do ju tego przerwaa nie jestem planet Z aski Boej! Do, ........, ja jestem kobiet; (XII, 4678) Odpowied witynia dumania

1.

2.

Koncert Jankiela

3. 4. 5.

mistrz polowa, kuchni, marszaek dworu Wilno, uniwersytet

przepastne krainy

6.

Zosia

7. 8.

Telimena. Hrabiemu

Micha Waliski 2004 r.

9. 10. 11. 12.

Komu tymi sowy odpowiedziaa zagniewana Telimena? O roku w! kto ciebie widzia w naszym kraju! O ktry rok chodzi? Jaki tytu miaa ksika, z ktrej Wojski czerpa przepisy kulinarne? Kto z wielkich postaci historycznych zaywa tabaki z tabakiery ks. Robaka? Nieszczciem, Telimena siedziaa rd droki; Mrwki zncone blaskiem bieluchnej .............., Wbiegy (...) Uzupenij cytat Gocie weszli w porzdku i stanli koem; ..........................najwysze bra miejsce za stoem; Uzupenij cytat Brak ilu zbw w ustach Telimeny dopatrzy si Tadeusz? Synie szeroko na Litwie ................... zacianek Mstwem swoich szlachcicw, piknoci szlachcianek. Uzupenij cytat Jaki stopie wojskowy mia Hrabia w armii polskiej w Ksistwie (na ktr wyoy znaczna sum)? Gdzie zmara Ewa, matka Zosi? Po zajedzie soplicowskim Tadeusz uciek do.......... Tadeusz suy w wojsku Ksistwa jako oficer w ............. Wymie formacj wojskow. Podaj trzy fakty historyczne wygrane przez Jankiela w koncercie.

1812. Kucharz doskonay. Dbrowski, gdy w 1807 r. Gdask Niemcom odbiera.

poczoszki

13.

Podkomorzy.

14. 15.

Dwch. Dobrzyski

16. 17. 18. 19. 20.

pukownika Syberia. Ksistwa. uani

Sejm Czteroletni Konstytucja 3 maja wojna 1792 i zwycistwo Kociuszki nad Dubienk, rze Pragi, Targowica, Legiony

Gr. 1I kl. III e Pan Tadeusz test Lp. Pytanie problem Kochana Zosiu, ju te cakiem zapominasz I na stan, i na wiek twj; wszak to dzi zaczynasz Rok czternasty; czas rzuci indyki i kurki. Czyje to sowa? Na pozbawionej makijau twarzy Telimeny, obok ust. widoczne byy.... Odpowied Telimeny.

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Do jakiej potrawy staropolskiej Wojski wrzuca kilka pereek i sztuk monety? [XII,141] Czy Zosia miaa okazje pozna Petersburg? Jaki przydomek mia Gerwazy, jak go nazywano? Hrabia jest dalekim krewnym.................? Kto opiekowa si Zosi bezporednio po zesaniu rodzicw?

a/ b/ c/ piegi (niepotrzebne skrel) do rosou

Tak, gocia u Telimeny. Rbajo, Mopanku. Horeszkw po kdzieli. Telimena.

Micha Waliski 2004 r.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Wymie dwie bitwy, w ktrych uczestniczy ks. Robak. W jakim miecie Jacek Soplica zosta zakonnikiem bernardynem? Czy Sdzia by za modu zarczony z crk Wojskiego? Jak si naprawd nazywa Wojski? Sdzia by od brata Jacka Soplicy............

Syna Jacka Soplicy wychowywa............... Kim by yd Jankiel (zawd, zajcie)? Przydomek Maka Dobrzyskiego? Kto by wodzem duchowym zacianka? Kapitan Nikita Rykow jest postaci......... Major Put jest postaci......... Na lubie Tadeusza i Zosi obecni byli dwaj twrcy Legionw. Podaj ich nazwiska. Bo w graniu bya oww historyja krtka: Zrazu odzew dwiczcy, rzeki to pobudka; Potem jki po jkach skoml to psw granie; A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot to strzelanie. Jakiego fragmentu dziea dotyczy cytat?

Hohenlinden, oblenie Gdaska, Jena, Somosierra. Rzym. Tak, zmara jednak. Hreczecha. a/ b/ modszy (niepotrzebne skrel) Sdzia. arendarzkarczmarz Chrzciciel, Kropiciel Maciek Dobrzyski a/ pozytywn b/ (niepotrzebne skrel) a/ negatywn b/ (niepotrzebne skrel) Dbrowski i Kniaziewicz.

Koncert Wojskiego

Pan Tadeusz test dodatkowy Lp. Pytanie problem Zegar kurantowy u wnicia alkowy we dworze soplicowskim za pocigniciem sznurka gra....... Podaj nazw melodii. Na cianach w dworku soplicowskim wisiay portrety..... Wymie dwa nazwiska. Odpowied Mazurka Dbrowskiego

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Kociuszki, Rejtana, Jasiskiego, Korsaka By tajnym, politycznym kwestarzem Klucznikiem. Od kuli Jacka Soplicy. Telimena.

Jak misj peni na Litwie ks. Robak? Jak tytuowa siebie Gerwazy? Jak zgin Stolnik? Byam ja w Petersburgu nie raz, nie dwa razy! Mie wspomnienia! Wdziczne przeszoci obrazy! Kto to mwi? Ile karczm byo w Soplicowie? Muzyk zna, sam syn muzycznym talentem; Z cymbaami, narodu swego instrumentem (...). O jakim narodzie mowa? Jankiel dzierawi (arendowa)...

7. 8.

Dwie stara (Gerwazy) nowa (Protazy) ydzi.

9.

a/ jedn karczm b/ dwie karczmy (niepotrzebne skrel) Obie.

10.

Tabaka, ktrej zaywa i ktr czstowa Robak, bya wytwarzana przez ksiy

Micha Waliski 2004 r.

paulinw w ........ Podaj miasto.

Czstochowa.

11.

Gupi ................gdyby w mateczniku siedzia, Nigdy by si o tobie Wojski nie dowiedzia; Uzupenij cytat. Umilkli strzelce, stali szczwacze zadziwieni Moc, czystoci, dziwna harmonij pieni. Jakiego fragmentu dotyczy cytat? Kto opowiada histori Domejki i Dowejki? Ile staww byo w Soplicowie? W ktrej ksidze znajduje si spowied Jacka Soplicy? Kto uratowa ycie Hrabiemu podczas zajazdu? Jakie odznaczenie pomiertnie cesarz Napoleon przyzna Jackowi Soplicy? Kim bya ostatecznie wybranka Asesora? Kto portretowa Zosi w czasie uczty w XII ks.? Na muraw czerwone poyskaj buty, Bije blask z karabeli, wieci si pas suty. Jakiego fragmentu dotyczy cytat?

niedwiedziu!

12.

....................... koncertu Wojskiego

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Wojski. Dwa. X, Emigracja, Jacek. ks. Robak. Legia Honorowa. Tekla Hreczeszanka (ok. 50 lat) Hrabia. Polonez

Micha Waliski 2004 r.