LỜI NÓI ĐẦU

Ngày này thông tin di động là ngành công nghiệp viễn thông phát triển nhanh nhất với con số thuê bao đã đạt đến 3,6 tỷ tính đến cuối năm 2008. Khởi nguồn từ dịch vụ thoại đắt tiền cho một số ít người đi xe, đến nay với sự ứng dụng ngày càng rộng rãi các thiết bị thông tin di động thể hệ ba, thông tin di động có thể cung cấp nhiều hình loại dịch vụ đòi hỏi tốc độ số liệu cao cho người sử dụng kể cả các chức năng camera, MP3 và PDA. Với các dịch vụ đòi hỏi tốc độ cao ngày các trở nên phổ biến này, nhu cầu 3G cũng như phát triển nó lên 4G ngày càng trở nên cấp thiết. ITU đã đưa ra đề án tiêu chuẩn hoá hệ thống thông tin di động thế hệ ba với tên gọi IMT-2000 để đạt được các mục tiêu chính sau đây: √ Tốc độ truy nhập cao để đảm bảo các dịch vụ băng rộng như truy nhập internet nhanh hoặc các ứng dụng đa phương tiện, do yêu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ này. √ Linh hoạt để đảm bảo các dịch vụ mới như đánh số cá nhân toàn cầu và điện thoại vệ tinh. Các tính năng này sẽ cho phép mở rộng đáng kể tầm phủ của các hệ thống thông tin di động. √ Tương thích với các hệ thống thông tin di động hiện có để đảm bảo sự phát triển liên tục của thông tin di động . Nhiều tiêu chuẩn cho hệ thống thông tin di động thế hệ ba IMT-2000 đã được đề xuất, trong đó hai hệ thống WCDMA UMTS và cdma-2000 đã được ITU chấp thuận và đã được đưa vào hoạt động. Các hệ thống này đều sử dụng công nghệ CDMA điều này cho phép thực hiện tiêu chuẩn toàn thế giới cho giao diện vô tuyến của hệ thống thông tin động thế hệ ba. HSDPA (High Speech Downlink Packet Access: truy nhập gói đường xuống tốc độ cao) là một mở rộng của các hệ thống 3G WCDMA UMTS đã có thể cung cấp tốc độ lên đến 10 Mbps trên đường xuống. HSDPA là một chuẩn tăng cường của 3GPP-3G nhằm tăng dung lượng đường xuống bằng cách thay thế điều chế QPSK trong 3G UMTS bằng 16QAM trong HSDPA. HSDPA hoạt động trên cơ sở kết hợp ghép kênh theo thời gian (TDM) với ghép kênh theo mã và sử dụng thích ứng đường truyền. Nó cũng đưa ra một kênh điều khiển riêng để đảm bảo tốc độ truyền dẫn số liệu. Các kỹ thuật tương tự cũng được áp dụng cho đường lên trong chuẩn HSUPA (High Speech Uplink Packet Access). Hai công nghệ truy nhập HSDPA và HSUPA được gọi chung là HSPA (High Speed Packet Data). Để làm cho công nghệ 3GPP UTRA/UTRAN mang tính cạnh tranh hơn nữa (chủ yếu là để cạnh tranh với các công nghệ mới của 3GPP2 và WiMAX), 3GPP quyết định phát triển E-UTRA và EUTRAN (E: Elvolved ký hiệu cho phát triển) còn được gọi là siêu 3G (Super-3G) hay LTE (Long Term Evolution) mà thực chất là giai đoạn đầu 4G. Công việc phát triển sẽ tiến hành trong 10 năm và sau đó như là sự phát triển dài hạn (LTE: Long Term Evolution) của công nghệ truy nhập vô tuyến 3GPP. Trong giai đoạn này tốc độ số liệu đạt được 30-100Mbps với băng thông 20MHz. Tiếp sau LTE, IMT-Adv (IMT tiên tiến) sẽ được phát triển, đây sẽ là thời kỳ phát triển của 4G với tốc độ từ 100 đến 1000 Mbps và băng thông 100MHz. Hình L.1 cho thấy viễn cảnh của thông tin di động 4G về khả năng đáp ứng tốc độ chuyển động và và tốc độ truyền số liệu.

TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

1

B3G: Broad Band 3G: 3G băng rộng WLAN: Wirless Local Area Network: Mạng nội vùng không dây BWA: Broad Band Wirless Access: truy nhập không dây băng rộng
Hình L.1. Viễn cảnh thông tin di động 4G theo khả năng hỗ trợ tốc độ chuyển động và tốc độ truyền số liệu Hiện nay tai Việt Nam băng tần I dành cho WCDMA đã được chia là bốn khe và được cấp phát cho bốn nhà khai thác: Viettel, VMS, GPC, EVN+HT. Trong các năm tới 3GWCDMA UMTS sẽ được triển khai trên băng tần này. Bài giảng “Giới thiệu công nghệ 3G WCDMA UMTS” nhằm cung cấp các khái niệm cơ bản về công nghệ 3G WCDMA UMTS cho các cán bộ Tổng Công ty Viễn Thông Quân Đội (Viettel). Bài giảng bao gồm bốn chương. Chương đầu trình bày khái quát chung về sự phát triển của các hệ thống thông tin di động lên 4G, kiến trúc chung của một mạng 3G; các kiến trúc R3, R4, R5 và R6 của mạng thông tin di động 3G WCDMA UMTS. Chương hai trình bầy đa truy nhập CDMA và các kỹ thuật liên quan được áp dụng cho WCDMA. Chương ba giới thiệu giao diện vô tuyến cả WCDMA. Chương bốn giới thiêu công nghệ đa truy nhập tốc độ cao HSPA Các chương của tài liệu này đều được kết cấu theo modul để học viên dễ học học. Mỗi chương đều có phần giới thiệu chung, nội dung và tổng kết.

Hà Đông ngày 12 tháng 6 năm 2009 Tác giả

TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

2

MỤC LỤC

Chương 1...................................................................................5 TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA UMTS........................................5 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG..........................................................5 1.2. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG LÊN 4G........5 1.3. KIẾN TRÚC CHUNG CỦA MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G................................................................................7 1.4. CHUYỂN MẠCH KÊNH (CS), CHUYỂN MẠCH GÓI (PS), DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH KÊNH VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH GÓI......8 1.5. CÁC LOẠI LƯU LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC 3GWCDMA UMTS HỖ TRỢ ......................................................................11 1.6. KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS R3 ...................................12 1.7. KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS R4....................................19 1.8. KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS R5 và R6..........................21 1.9. CHIẾN LƯỢC DỊCH CHUYỂN TỪ GSM SANG UMTS..........23 1.10. CẤU HÌNH ĐỊA LÝ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G......................................................................................... 26 1.11. TỔNG KẾT....................................................................29 Chương 2.................................................................................29 CÔNG NGHỆ ĐA TRUY NHẬP CỦA WCDMA...............................29 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG........................................................30 2.2. TRẢI PHỔ VÀ ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO MÃ........30 2.3. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT.................................................34 2.4. CHUYỂN GIAO TRONG HỆ THỐNG CDMA........................34 2.5. MÁY THU PHÂN TẬP ĐA ĐƯỜNG HAY MÁY THU RAKE. . . .36 2.6. CÁC MÃ TRẢI PHỔ SỬ DỤNG TRONG WCDMA.................37 2.7. TRẢI PHỔ VÀ ĐIỀU CHẾ ĐƯỜNG LÊN..............................39 2.8. TRẢI PHỔ VÀ ĐIỀU CHẾ ĐƯỜNG XUỐNG........................41 2.9. TỔNG KẾT......................................................................44 Chương 3.................................................................................45 GIAO DIỆN VÔ TUYẾN CỦA WCDMA UMTS................................45 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG........................................................45 3.2. MỞ ĐẦU.........................................................................45 3.3. KIẾN TRÚC NGĂN XẾP GIAO THỨC CỦA GIAO DIỆN VÔ TUYẾN WCDMA/FDD..............................................................46 3.4. CÁC THÔNG SỐ LỚP VẬT LÝ VÀ QUY HOẠCH TẦN SỐ.....48 3.5. CÁC KÊNH CỦA WCDMA.................................................51 3.6. CẤU TRÚC KÊNH VẬT LÝ RIÊNG......................................59 3.7. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT MÁY PHÁT VÀ MÁY THU WCDMA.....60 3.8. PHÂN TẬP PHÁT............................................................61 3.9. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG WCDMA.......................63 3.10. CÁC KIỂU CHUYỂN GIAO VÀ CÁC SỰ KIỆN BÁO CÁO TRONG WCDMA..................................................................... 66
TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

3

..........3....2...........6......72 4.. TỔNG QUAN TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO (HSPA)................ TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO ĐƯỜNG XUỐNG (HSDPA) 74 4.................................................. GIỚI THIỆU CHUNG............. CÁC THÔNG SỐ MÁY THU VÀ MÁY PHÁT VÔ TUYẾN CỦA UE..........................................12..........94 Thuật ngữ và viết tắt... CHUYỂN GIAO TRONG HSDPA ...... AMR CODEC CHO W-CDMA .......100 TS...................................................3....... 96 Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………...................68 3......1......................... KIẾN TRÚC NGĂN XẾP GIAO THỨC GIAO DIỆN VÔ TUYẾN HSPA CHO SỐ LIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG...........................................................................71 4........................................68 3................ TỔNG KẾT. TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO ĐƯỜNG LÊN (HSUPA).......13.....7..........................5...... TỔNG KẾT....4...71 TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO (HSPA)......85 4.................91 4..............................71 4......................................69 Chương 4... Nguyễn Phạm Anh Dũng 4 ............................71 4...............11..............

Chương 1 TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA UMTS 1.2.1.3. Hướng dẫn • Học kỹ các tư liệu được trình bầy trong chương • Tham khảo thêm các tái liệu tham khảo cuối tài liệu 1. • Hiểu các kiến trúc mạng 3G WCDMA UMTS: R3. R4. GIỚI THIỆU CHUNG 1. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG LÊN 4G Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G được cho trên hình 1..2.1. Nguyễn Phạm Anh Dũng 5 . R5 và R6 • Chiến lược chuyển dịch GSM lên 3G UMTS 1.1. TS.1. Các chủ đề được trình bầy trong chương • Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G • Kiến trúc chung của một mạng thông tin di động 3G • Các khái niệm về các dịch vụ chuyển mạch kênh và các dịch vụ chuyển mạch gói • Các loại lưu lượng và các loại dịch vù mà 3G WCDMA UMTS có thể hỗ trợ • Kiến trúc 3G WCDMA UMTS qua các phát hành khác nhau: R3. R4 và R5 và chiến lược chuyển dịch GSM lên 3G UMTS 1.2. Mục đích chương • Hiểu lộ trình phát triển thông tin di động lên 4G • Hiểu được kiến trúc tổng quát của một mạng thông tin di động 3G.1 và lộ trình nghiên cứu phát triển trong 3GPP được cho trên hình 1.1.

cho thấy lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu trong các phát hành của 3GPP TS.2. Lịch trình nghiên cứu phát triển trong 3GPP Hình 1. Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G Hình 1.1.AMPS: Advanced Mobile Phone System TACS: Total Access Communication System GSM: Global System for Mobile Telecommucations WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access EVDO: Evolution Data Only IMT: International Mobile Telecommnications IEEE: Institute of Electrical and Electtronics Engineers WiFi: Wireless Fidelitity WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access LTE: Long Term Evolution UMB: Untra Mobile Broadband Hình 1.3. Nguyễn Phạm Anh Dũng 6 .

3. Lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu trong các phát hành của 3GPP 1.4 dưới đây cho thấy thí dụ về một kiến trúc tổng quát của TTDĐ 3G kết hợp cả CS và PS trong mạng lõi. Hình 1. Kiến trúc tổng quát của một mạng di động kết hợp cả CS và PS TS. KIẾN TRÚC CHUNG CỦA MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G Mạng thông tin di động (TTDĐ) 3G lúc đầu sẽ là mạng kết hợp giữa các vùng chuyển mạch gói (PS) và chuyển mạch kênh (CS) để truyền số liệu gói và tiếng. chuyển mạch kênh sẽ dần được thay thế bằng chuyển mạch gói.Hình 1. Nguyễn Phạm Anh Dũng 7 .3.4. Trên đường phát triển đến mạng toàn IP. Các trung tâm chuyển mạch gói sẽ là các chuyển mạch sử dụng công nghệ ATM. Các dịch vụ kể cả số liệu lẫn thời gian thực (như tiếng và video) cuối cùng sẽ được truyền trên cùng một môi trường IP bằng các chuyển mạch gói. RAN: Radio Access Network: mạng truy nhập vô tuyến BTS: Base Transceiver Station: trạm thu phát gốc BSC: Base Station Controller: bộ điều khiển trạm gốc RNC: Rado Network Controller: bộ điều khiển trạm gốc CS: Circuit Switch: chuyển mạch kênh PS: Packet Switch: chuyển mạch gói SMS: Short Message Servive: dịch vụ nhắn tin Server: máy chủ PSTN: Public Switched Telephone Network: mạng điện thoại chuyển mạch công cộng PLMN: Public Land Mobile Network: mang di động công cộng mặt đất Hình 1.

Kết nối này là tạm thời.4. video và các dịch vụ chuyển mạch gói chủ yếu để truy nhập internet. Việc nhóm các số liệu cần truyền được thực hiện bằng ghép kênh thống kê với ấn định tài nguyên động.5. Nguyễn Phạm Anh Dũng 8 . Chuyển mạch gói cho phép nhóm tất cả các số liệu của nhiều kết nối khác nhau phụ thuộc vào nội dung. Các công nghệ sử dụng cho chuyển mạch gói có thể là Frame Relay. ATM hoặc IP. CHUYỂN MẠCH KÊNH (CS). 3G cung cấp các dịch vụ chuyển mạch kênh như tiếng. TS. Dành riêng vì kết nối này và tài nguyên chỉ dành riêng cho cuộc gọi này. Tài liệu chỉ xét đề cập đến công nghệ duy nhất trong đó UMTS được gọi là 3G WCDMA UMTS 1. kiểu hay cấu trúc số liệu thành các gói có kích thước phù hợp và truyền chúng trên một kênh chia sẻ.Các miền chuyển mạch kênh (CS) và chuyển mạch gói (PS) được thể hiện bằng một nhóm các đơn vị chức năng lôgic: trong thực hiện thực tế các miền chức năng này được đặt vào các thiết bị và các nút vật lý. 3G UMTS (Universal Mobile Telecommunications System: Hệ thống thông tin di động toàn cầu) có thể sử dụng hai kiểu RAN. Chuyển mạch gói (PS: Packet Switch) là sơ đồ chuyển mạch thực hiện phân chia số liệu của một kết nối thành các gói có độ dài nhất định và chuyển mạch các gói này theo thông tin về nơi nhận được gắn với từng gói và ở PS tài nguyên mạng chỉ bị chiếm dụng khi có gói cần truyền. Kiểu thứ nhất sử dụng công nghệ đa truy nhập WCDMA (Wide Band Code Devision Multiple Acces: đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng) được gọi là UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Network: mạng truy nhập vô tuyến mặt đất của UMTS). DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH KÊNH VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH GÓI. Chẳng hạn có thể thực hiện chức năng chuyển mạch kênh CS (MSC/GMSC) và chức năng chuyển mạch gói (SGSN/GGSN) trong một nút duy nhất để được một hệ thống tích hợp cho phép chuyển mạch và truyền dẫn các kiểu phương tiện khác nhau: từ lưu lượng tiếng đến lưu lượng số liệu dung lượng lớn. Liên tục vì nó được cung cấp liên tục một tài nguyên nhất định (băng thông hay dung lượng và công suất) trong suốt thời gian cuộc gọi. Chuyển mạch kênh (CS: Circuit Switch) là sơ đồ chuyển mạch trong đó thiết bị chuyển mạch thực hiện các cuộc truyền tin bằng cách thiết lập kết nối chiếm một tài nguyên mạng nhất định trong toàn bộ cuộc truyền tin. Kiểu thứ hai sử dụng công nghệ đa truy nhập TDMA được gọi là GERAN (GSM EDGE Radio Access Network: mạng truy nhập vô tuyến dưa trên công nghệ EDGE của GSM). CHUYỂN MẠCH GÓI (PS). Thiết bị chuyển mạch sử dụng cho CS trong các tổng đài của TTDĐ 2G thực hiện chuyển mạch kênh trên trên cơ sở ghép kênh theo thời gian trong đó mỗi kênh có tốc độ 64 kbps và vì thế phù hợp cho việc truyền các ứng dụng làm việc tại tốc độ cố định 64 kbps (chẳng hạn tiếng được mã hoá PCM). Hình 1. liên tục và dành riêng. Tạm thời vì nó chỉ được duy trì trong thời gian cuộc gọi. cho thấy cấu trúc của CS và PS.

Hình 1. Dịch vụ này rất rất phù hợp cho các dịch vụ phi thời gian thực (truyền số liệu). Thông tin định tuyến trong tiêu đề gồm: đường dẫn ảo (VP) và kênh ảo (VC). Thông thường VP được thiết lập trên cơ sở số liệu của hệ thống tại thời điểm xây dựng mạng. cho phép thực hiện các chức năng CS và PS trong cùng một kiến trúc và thực hiện khai thác cũng như điều khiển chất lượng liên kết. Chuyển mạch gói có thể thực hiện trên cơ sở ATM hoặc IP. Chuyển mạch kênh (CS) và chuyển mạch gói (PS). Dịch vụ chuyển mạch kênh có thể được thực hiện trên chuyển mạch kênh (CS) hoặc chuyển mạch gói (PS). Thông thường dịch vụ này được áp dụng cho các dịch vụ thời gian thực (thoại). Thiết bị chuyển mạch ATM cho phép chuyển mạch nhanh trên cơ sở chuyển mạch phần cứng tham chuẩn theo thông tin định tuyến tiêu đề mà không thực hiện phát hiện lỗi trong từng tế bào.5. Dịch vụ chuyển mạch gói (PS Service) là dịch vụ trong đó nhiều đầu cuối cùng chia sẻ một kênh và mỗi đầu cuối chỉ chiếm dụng tài nguyên của kênh này khi có thông tin cần truyền và nó chỉ phải trả tiền theo lượng tin được truyền trên kênh. Nguyễn Phạm Anh Dũng 9 . Điều khiển kết nối bằng VC (tương ứng với kênh của người sử dụng) và VP (là một bó các VC) cho phép khai thác và quản lý có khả năng mở rộng và có độ linh hoạt cao. Dịch vụ chuyển mạch gói chỉ có thể được thực hiện trên chuyển mạch gói (PS). Một tế bào ATM gồm 5 byte tiêu đề (có chứa thông tin định tuyến) và 48 byte tải tin (chứa số liệu của người sử dụng). Dịch vụ chuyển mạch kênh (CS Service) là dịch vụ trong đó mỗi đầu cuối được cấp phát một kênh riêng và nó toàn quyển sử dụng tài nguyên của kênh này trong thời gian cuộc gọi tuy nhiên phải trả tiền cho toàn bộ thời gian này dù có truyền tin hay không. TS. Việc sử dụng ATM trong mạng lõi cho ta nhiều cái lợi: có thể quản lý lưu lượng kết hợp với RAN. ATM (Asynchronous Transfer Mode: chế độ truyền dị bộ) là công nghệ thực hiện phân chia thông tin cần phát thành các tế bào 53 byte để truyền dẫn và chuyển mạch. tuy nhiên nhờ sự phát triển của công nghệ dịch vụ này cũng được áp dụng cho các dịch vụ thời gian thực (VoIP).

Có hai cơ chế để thực hiện điều này: MIP (Mobile IP: IP di động) và GTP (GPRS Tunnel Protocol: giao thức đường hầm GPRS). Trong thông tin di động do vị trí của đầu cuối di động thay đổi nên cần phải có thêm tiêu đề bổ sung để định tuyến theo vị trí hiện thời của máy di động.6). TS. Sau đó mỗi gói được gán một tiêu đề chứa các thông tin địa chỉ cần thiết cho chuyển mạch.7 cho thấy quá trình định tuyến tunnel (chuyển mạch tunnel) trong hệ thống 3G UMTS từ tổng đài gói cổng (GGSN) cho một máy di động (UE) khi nó chuyển từ vùng phục vụ của một tổng đài gói nội hạt (SGSN1) này sang một vùng phục vụ của một tổng đài gói nội hạt khác (SGSN2) thông qua giao thức GTP. Thiết lập kết nối tunnel trong chuyển mạch tunnel Vì 3G WCDMA UMTS được phát triển từ những năm 1999 khi mà ATM là công nghệ chuyển mạch gói còn ngự trị nên các tiêu chuẩn cũng được xây dựng trên công nghệ này. Đóng bao và tháo bao cho gói IP trong quá trình truyền tunnel Hình 1. Nguyễn Phạm Anh Dũng 10 . Quá trình định tuyến này được gọi là truyền đường hầm (Tunnel).Chuyển mạch hay Router IP (Internet Protocol) cũng là một công nghệ thực hiện phân chia thông tin phát thành các gói được gọi là tải tin (Payload). Hình 1. Hình 1. Tunnel là một đường truyền mà tại đầu vào của nó gói IP được đóng bao vào một tiêu đề mang địa chỉ nơi nhận (trong trường hợp này là địa chỉ hiện thời của máy di động) và tại đầu ra gói IP được tháo bao bằng cách loại bỏ tiêu đề bọc ngoài (hình 1.6. Tuy nhiên hiện nay và tương lai mạng viễn thông sẽ được xây dựng trên cơ sở internet vì thế các chuyển mạch gói sẽ là chuyển mạch hoặc router IP.7.

Loại nền (Background. ô macro. ô pico.Dịch vụ số liệu tốc độ trung bình (64-144 viễn thông kbps) . QoS ở W-CDMA được phân loại như sau: Loại hội thoại (Conversational. truy nhập server chẳng hạn).Dịch vụ số liệu tốc độ cao (≥ 2Mbps) Dịch vụ đa . rt): Thông tin một chiều đòi hỏi dịch vụ luồng với trễ nhỏ (phân phối truyền hình thời gian thực chẳng hạn: Video Streaming) Loại tương tác (Interactive. Rb = 12. CÁC LOẠI LƯU LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC 3GWCDMA UMTS HỖ TRỢ Vì TTDĐ 3G cho phép truyền dẫn nhanh hơn.2Mbps) . nrt): Đòi hỏi các dịch vụ nỗ lực nhất được thực hiện trên nền cơ sở (e-mail.5.1.Dịch vụ âm thanh chất lượng cao (16-64 kbps) .1. ô micro. Vì thế mỗi kiểu lưu lượng cần đảm bảo một mức QoS nhất định tuỳ theo ứng dụng của dịch vụ.2 kbps Có thể tổng kết các dịch vụ do 3GWCDMA UMTS cung cấp ở bảng 1. Nguyễn Phạm Anh Dũng 11 .Dịch vụ truyền thanh FM (64-384 kbps) Dịch vụ Dịch vụ số liệu . Loại luồng (Streaming. Phân loại các dịch vụ ở 3GWDCMA UMTS Kiểu Phân loại Dịch vụ chi tiết Dịch vụ di Dịch vụ di động động Dịch vụ thông tin định vị Dịch vụ âm thanh Di động đầu cuối/di động cá nhân/di động dịch vụ . Bảng 1.1. rt): Thông tin tương tác yêu cầu trễ nhỏ (thoại chẳng hạn). Rb ≤ 384 kbps • Vùng 2: ngoại ô.Theo dõi di động/ theo dõi di động thông minh . Rb ≤ 2Mbps • Vùng 2: thành phố. tải xuống file: Video Download) Môi trường hoạt động của 3WCDMA UMTS được chia thành bốn vùng với các tốc độ bit Rb phục vụ như sau: • Vùng 1: trong nhà. nên truy nhập Internet và lưu lượng thông tin số liệu khác sẽ phát triển nhanh. Ngoài ra TTDĐ 3G cũng được sử dụng cho các dịch vụ tiếng. Rb ≤ 144 kbps • Vùng 4: Toàn cầu. nrt): Đòi hỏi trả lời trong một thời gian nhất định và tỷ lệ lỗi thấp (trình duyệt Web. Nói chung TTDĐ 3G hỗ trợ các dịch vụ tryền thông đa phương tiện.Dịch vụ truyền thanh AM (32-64 kbps) .Dịch vụ Video (384 kbps) TS.Dịch vụ số liệu tốc độ tương đối cao (144 kbps.

Phân loại phương tiện 1. âm thanh chất lượng cao (CD) và tốc độ truyền cao tại đầu cuối. R4 phát triển hơn R3 ở chỗ miền CS chuyển sang chuyển mạch mềm vì thế toàn bộ mạng truyền tải giữa các nút chuyển mạch đều trên IP. TS. mạng lõi (CN: Core Network) (xem hình 1. Một mạng UMTS bao gồm ba phần: thiết bị di động (UE: User Equipment). UTRAN gồm các hệ thống mạng vô tuyến (RNS: Radio Network System) và mỗi RNS bao gồm RNC (Radio Network Controller: bộ điều khiển mạng vô tuyến) và các nút B nối với nó. mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS (UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Network).Dịch vụ hình chuyển động (384kbps. UE bao gồm ba thiết bị: thiết bị đầu cuối (TE). chuyển mạch gói và HE (Home Environment: Môi trường nhà). KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS R3 WCDMA UMTS R3 hỗ trợ cả kết nối chuyển mạch kênh lẫn chuyển mạch gói: đến 384 Mbps trong miền CS và 2Mbps trong miền PS.2 Mbps) . Trong đó mạng lõi R3 và R4 bao gồm hai miền: miền CS (Circuit Switch: chuyển mạch kênh) và miền PS (Packet Switch: chuyển mạch gói). HE bao gồm các cơ sở dữ liệu: AuC (Authentication Center: Trung tâm nhận thực). thiết bị di động (ME) và module nhận dạng thuê bao UMTS (USIM: UMTS Subscriber Identity Module). UMTS cũng cung cấp thông tin vị trí tốt hơn và vì thế hỗ trợ tốt hơn các dịch vụ dựa trên vị trí. Mạng lõi CN bao gồm miền chuyển mạch kênh. HLR (Home Location Register: Bộ ghi định vị thường trú) và EIR (Equipment Identity Register: Bộ ghi nhận dạng thiết bị).Dịch vụ hình chuyển động thời gian thực (≥ 2 Mbps) Dịch vụ Internet Dịch vụ truy nhập Web (384 kbps-2Mbps) đơn giản Dịch vụ Dịch vụ Internet Dịch vụ Internet (384 kbps-2Mbps) Internet thời gian thực Dịch vụ internet Dịch vụ Website đa phương tiện thời gian thực đa phương tiện (≥ 2Mbps) 3G WCDMA UMTS được xây dựng theo ba phát hành chính được gọi là R3. R5. Nguyễn Phạm Anh Dũng 12 . Khi này miền CS sẽ đảm nhiệm các dịch vụ thoại còn số liệu được truyền trên miền PS. Các kết nối tốc độ cao này đảm bảo cung cấp một tập các dich vụ mới cho người sử dụng di động giống như trong các mạng điện thoại cố định và Internet. Dưới đây ta xét ba kiến trúc 3G WCDMA UMTS nói trên. Một tính năng khác cũng được đưa ra cùng với GPRS là "luôn luôn kết nối" đến Internet.Kiểu Dịch vụ chi tiết .6. Các dịch vụ này gồm: điện thoại có hình (Hội nghị video). R4.8). Việc kết hợp này phù hợp cho giai đoạn đầu khi PS chưa đáp ứng tốt các dịch vụ thời gian thực như thoại và hình ảnh.

Nó đảm nhiệm toàn bộ kết nối vật lý với mạng UMTS.1. tất cả chúng đều có màn hình lớn và ít phím hơn so với 2G.Hình 1. modem và máy tính bàn tay. Lý do chính là để tăng cường sử dụng đầu cuối cho nhiều dịch vụ số liệu hơn và vì thế đầu cuối trở thành tổ hợp của máy thoại di động. nên tên của nó được chuyển thành đầu cuối. Điều này đạt được nhờ tiêu chuẩn hóa giao diện vô tuyến và cài đặt mọi trí tuệ tại các card thông minh. họ phải tuân theo một tập tối thiểu các định nghĩa tiêu chuẩn để các người sử dụng bằng các đầu cuối khác nhau có thể truy nhập đến một số các chức năng cơ sở theo cùng một cách. Giá thành giảm nhanh chóng sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng mua thiết bị của UMTS. Kiến trúc 3G WCDMA UMTS R3 1. nhưng trong thực tế chỉ một số ít là được đưa vào sản xuất. 1. Mặc dù các đầu cuối dự kiến khác nhau về kích thước và thiết kế.8. Các nhà sản xuất chính đã đưa ra rất nhiều đầu cuối dựa trên các khái niệm mới.1. Giao diện Uu định nghĩa liên kết vô tuyến (giao diện WCDMA). Giao diện này tuân theo tiêu chuẩn cho các card thông minh. Thiết bị người sử dụng (UE) UE (User Equipment: thiết bị người sử dụng) là đầu cuối mạng UMTS của người sử dụng.1. Nguyễn Phạm Anh Dũng 13 . Các tiêu chuẩn này gồm: • Bàn phím (các phím vật lý hay các phím ảo trên màn hình) • Đăng ký mật khẩu mới • Thay đổi mã PIN • Giải chặn PIN/PIN2 (PUK) TS. Giao diện thứ hai là giao diện Cu giữa UMTS IC card (UICC) và đầu cuối. Có thể nói đây là phần hệ thống có nhiều thiết bị nhất và sự phát triển của nó sẽ ảnh hưởng lớn lên các ứng dụng và các dịch vụ khả dụng. Mặc dù các nhà sản xuất đầu cuối có rất nhiều ý tưởng về thiết bị. Các đầu cuối (TE) Vì máy đầu cuối bây giờ không chỉ đơn thuần dành cho điện thoại mà còn cung cấp các dịch vụ số liệu mới. Đầu cuối hỗ trợ hai giao diện.6.6.

6. UICC UMTS IC card là một card thông minh. UTRAN được định nghĩa giữa hai giao diện. Nó gồm các phần tử đảm bảo các cuộc truyền thông UMTS trên vô tuyến và điều khiển chúng. Nguyễn Phạm Anh Dũng 14 .• • Trình bầy IMEI Điều khiển cuộc gọi Các phần còn lại của giao diện sẽ dành riêng cho nhà thiết kế và người sử dụng sẽ chọn cho mình đầu cuối dựa trên hai tiêu chuẩn (nếu xu thế 2G còn kéo dài) là thiết kế và giao diện. Điều mà ta quan tâm đến nó là dung lượng nhớ và tốc độ bộ xử lý do nó cung cấp. Điểu này đảm bảo rằng chỉ người sử dụng đích thực mới được truy nhập mạng UMTS.1.2.1. SIM card lưu giữ thông tin cá nhân (đăng ký thuê bao) cài cứng trên card. Ứng dụng USIM chạy trên UICC. Mạng truy nhập vô tuyến UMTS UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network: Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS) là liên kết giữa người sử dụng và CN. TS. gồm hai phần: IuPS cho miền chuyển mạch gói và IuCS cho miền chuyển mạch kênh. Điều này đã thay đổi trong UMTS.6.3. Người sử dụng phải tự mình nhận thực đối với USIM bằng cách nhập mã PIN.6. Giao diện Iu giữa UTRAN và CN. USIM chứa các hàm và số liệu cần để nhận dạng và nhận thực thuê bao trong mạng UMTS. Mạng sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ cho người nào sử dụng đầu cuối dựa trên nhận dạng USIM được đăng ký.2. Ngoài ra có thể có nhiều USIM trên cùng một UICC để hỗ trợ truy nhập đến nhiều mạng. giao diện Uu giữa UTRAN và thiết bị người sử dụng. Điều này cho phép lưu nhiều ứng dụng hơn và nhiều chữ ký (khóa) điện tử hơn cùng với USIM cho các mục đích khác (các mã truy nhập giao dịch ngân hàng an ninh). Đây cũng chính là điểm truy nhập dịch vụ mà UTRAN cung cấp cho CN.2.6. USIM Trong hệ thống GSM. Modul nhận dạng thuê bao UMTS được cài như một ứng dụng trên UICC. một cho miền chuyển mạch gói (đến GPRS) và một đến miền chuyển mạch kênh (MSC). Nó được nối đến CN bằng hai kết nối.1. RNC RNC (Radio Network Controller) chịu trách nhiệm cho một hay nhiều trạm gốc và điều khiển các tài nguyên của chúng. 1. Giữa hai giao diện này là hai nút. 1. Nó có thể lưu cả bản sao hồ sơ của thuê bao. 1. Giao diện là kết hợp của kích cỡ và thông tin do màn hình cung cấp (màn hình nút chạm). 1. các phím và menu. RNC và nút B.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa của RNC là bảo vệ sự bí mật và toàn vẹn. Sau thủ tục nhận thực và thỏa thuận khóa, các khoá bảo mật và toàn vẹn được đặt vào RNC. Sau đó các khóa này được sử dụng bởi các hàm an ninh f8 và f9. RNC có nhiều chức năng logic tùy thuộc vào việc nó phục vụ nút nào. Người sử dụng được kết nối vào một RNC phục vụ (SRNC: Serving RNC). Khi người sử dụng chuyển vùng đến một RNC khác nhưng vẫn kết nối với RNC cũ, một RNC trôi (DRNC: Drift RNC) sẽ cung cấp tài nguyên vô tuyến cho người sử dụng, nhưng RNC phục vụ vẫn quản lý kết nối của người sử dụng đến CN. Vai trò logic của SRNC và DRNC được mô tả trên hình 1.9. Khi UE trong chuyển giao mềm giữa các RNC, tồn tại nhiều kết nối qua Iub và có ít nhất một kết nối qua Iur. Chỉ một trong số các RNC này (SRNC) là đảm bảo giao diện Iu kết nối với mạng lõi còn các RNC khác (DRNC) chỉ làm nhiệm vụ định tuyến thông tin giữa các Iub và Iur. Chức năng cuối cùng của RNC là RNC điều khiển (CRNC: Control RNC). Mỗi nút B có một RNC điều khiển chịu trách nhiệm cho các tài nguyên vô tuyến của nó.

Hình 1.9. Vai trò logic của SRNC và DRNC

1.6.2.2. Nút B
Trong UMTS trạm gốc được gọi là nút B và nhiệm vụ của nó là thực hiện kết nối vô tuyến vật lý giữa đầu cuối với nó. Nó nhận tín hiệu trên giao diện Iub từ RNC và chuyển nó vào tín hiệu vô tuyến trên giao diện Uu. Nó cũng thực hiện một số thao tác quản lý tài nguyên vô tuyến cơ sở như "điều khiển công suất vòng trong". Tính năng này để phòng ngừa vấn đề gần xa; nghĩa là nếu tất cả các đầu cuối đều phát cùng một công suất, thì các đầu cuối gần nút B nhất sẽ che lấp tín hiệu từ các đầu cuối ở xa. Nút B kiểm tra công suất thu từ các đầu cuối khác nhau và thông báo cho chúng giảm công suất hoặc tăng công suất sao cho nút B luôn thu được công suất như nhau từ tất cả các đầu cuối.

1.6.3. Mạng lõi
Mạng lõi (CN) được chia thành ba phần, miền PS, miền CS và HE. Miền PS đảm bảo các dịch vụ số liệu cho người sử dụng bằng các kết nối đến Internet và các mạng số liệu khác và miền CS đảm bảo các dịch vụ điện thoại đến các mạng khác bằng các kết nối TDM. Các nút B trong CN được kết nối với nhau bằng đường trục của nhà khai thác, thường sử dụng các công nghệ mạng tốc độ cao như ATM và IP. Mạng đường trục trong miền CS sử dụng TDM còn trong miền PS sử dụng IP.
TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

15

1.6.3.1. SGSN
SGSN (SGSN: Serving GPRS Support Node: nút hỗ trợ GPRS phục vụ) là nút chính của miền chuyển mạch gói. Nó nối đến UTRAN thông qua giao diện IuPS và đến GGSN thông quan giao diện Gn. SGSN chịu trách nhiệm cho tất cả kết nối PS của tất cả các thuê bao. Nó lưu hai kiểu dữ liệu thuê bao: thông tin đăng ký thuê bao và thông tin vị trí thuê bao. Số liệu thuê bao lưu trong SGSN gồm: • IMSI (International Mobile Subsscriber Identity: số nhận dạng thuê bao di động quốc tế) • Các nhận dạng tạm thời gói (P-TMSI: Packet- Temporary Mobile Subscriber Identity: số nhận dạng thuê bao di động tạm thời gói) • Các địa chỉ PDP (Packet Data Protocol: Giao thức số liệu gói) Số liệu vị trí lưu trên SGSN: • Vùng định tuyến thuê bao (RA: Routing Area) • Số VLR • Các địa chỉ GGSN của từng GGSN có kết nối tích cực

1.6.3.2. GGSN
GGSN (Gateway GPRS Support Node: Nút hỗ trợ GPRS cổng) là một SGSN kết nối với các mạng số liệu khác. Tất cả các cuộc truyền thông số liệu từ thuê bao đến các mạng ngoài đều qua GGSN. Cũng như SGSN, nó lưu cả hai kiểu số liệu: thông tin thuê bao và thông tin vị trí. Số liệu thuê bao lưu trong GGSN: • IMSI • Các địa chỉ PDP Số liệu vị trí lưu trong GGSN: • Địa chỉ SGSN hiện thuê bao đang nối đến GGSN nối đến Internet thông qua giao diện Gi và đến BG thông qua Gp.

1.6.3.3. BG
BG (Border Gatway: Cổng biên giới) là một cổng giữa miền PS của PLMN với các mạng khác. Chức năng của nút này giống như tường lửa của Internet: để đảm bảo mạng an ninh chống lại các tấn công bên ngoài.

TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

16

1.6.3.4. VLR
VLR (Visitor Location Register: bộ ghi định vị tạm trú) là bản sao của HLR cho mạng phục vụ (SN: Serving Network). Dữ liệu thuê bao cần thiết để cung cấp các dịch vụ thuê bao được copy từ HLR và lưu ở đây. Cả MSC và SGSN đều có VLR nối với chúng. Số liệu sau đây được lưu trong VLR: • IMSI • MSISDN • TMSI (nếu có) • LA hiện thời của thuê bao • MSC/SGSN hiện thời mà thuê bao nối đến Ngoài ra VLR có thể lưu giữ thông tin về các dịch vụ mà thuê bao được cung cấp. Cả SGSN và MSC đều được thực hiện trên cùng một nút vật lý với VLR vì thế được gọi là VLR/SGSN và VLR/MSC.

1.6.3.5. MSC
MSC thực hiện các kết nối CS giữa đầu cuối và mạng. Nó thực hiện các chức năng báo hiệu và chuyển mạch cho các thuê bao trong vùng quản lý của mình. Chức năng của MSC trong UMTS giống chức năng MSC trong GSM, nhưng nó có nhiều khả năng hơn. Các kết nối CS được thực hiện trên giao diện CS giữa UTRAN và MSC. Các MSC được nối đến các mạng ngoài qua GMSC.

1.6.3.6. GMSC
GMSC có thể là một trong số các MSC. GMSC chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng định tuyến đến vùng có MS. Khi mạng ngoài tìm cách kết nối đến PLMN của một nhà khai thác, GMSC nhận yêu cầu thiết lập kết nối và hỏi HLR về MSC hiện thời quản lý MS.

1.6.3.7. Môi trường nhà
Môi trường nhà (HE: Home Environment) lưu các hồ sơ thuê bao của hãng khai thác. Nó cũng cung cấp cho các mạng phục vụ (SN: Serving Network) các thông tin về thuê bao và về cước cần thiết để nhận thực người sử dụng và tính cước cho các dịch vụ cung cấp. Tất cả các dịch vụ được cung cấp và các dịch vụ bị cấm đều được liệt kê ở đây.

TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

17

1. Như: thông tin tính cước. AuC lưu giữ khóa bí mật chia sẻ K cho từng thuê bao cùng với tất cả các hàm tạo khóa từ f0 đến f5. Để định tuyến và tính cước các cuộc gọi. nhưng thường được thực hiện trong cùng một nút vật lý. Nguyễn Phạm Anh Dũng 18 . Cơ sở dữ liệu này chứa IMSI (International Mobile Subsscriber Identity: số nhận dạng thuê bao di động quốc tế). cả trong thời gian thực khi SGSN/VLR yêu cầu hay khi tải xử lý thấp. lẫn các AV dự trữ. Trung tâm nhận thực (AuC) AUC (Authentication Center) lưu giữ toàn bộ số liệu cần thiết để nhận thực. Đây là số nhận dạng duy nhất cho thiết bị đầu cuối. Danh mục xám chứa IMEI của các đầu cuối đang bị theo dõi còn danh mục đen chứa các số IMEI của các đầu cuối bị cấm truy nhập mạng. Các mạng ngoài Các mạng ngoài không phải là bộ phận của hệ thống UMTS. Tuy nhiên cần đảm bảo rằng AuC chỉ cung cấp thông tin về các vectơ nhận thực (AV: Authetication Vector) cho HLR. HLR còn lưu giữ thông tin về SGSN và VLR nào hiện đang chịu trách nhiệm thuê bao. dung lượng của từng HLR và tổ chức bên trong mạng. Cơ sở dữ liệu này được chia thành ba danh mục: danh mục trắng.6. ít nhất một MSISDN (Mobile Station ISDN: số thuê bao có trong danh bạ điện thoại) và ít nhất một địa chỉ PDP (Packet Data Protocol: Giao thức số liệu gói). Danh mục này cũng có thể được sử dụng để cấm các seri máy đặc biệt không được truy nhập mạng khi chúng không hoạt động theo tiêu chuẩn. xám và đen. tốc độ số liệu và thư thoại cũng có trong danh sách cùng với các hạn chế dịch vụ như các hạn chế chuyển mạng.Bộ ghi định vị thường trú (HLR) HLR là một cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ quản lý các thuê bao di động. Danh mục trắng chứa các số IMEI được phép truy nhập mạng. IMEI của nó sẽ bị đặt vào danh mục đen vì thế nó bị cấm truy nhập mạng. Các dịch vụ khác như chuyển hướng cuộc gọi. HLR và AuC là hai nút mạng logic. Nó liên kết với HLR và được thực hiện cùng với HLR trong cùng một nút vật lý. Khi một đầu cuối được thông báo là bị mất cắp. Nhưng thông tin quan trọng nhất là hiện VLR và SGSN nào đang phụ trách người sử dụng. các dịch vụ nào được cung cấp và các dịch vụ nào bị từ chối và thông tin chuyển hướng cuộc gọi.4. Nó tạo ra các AV. Bộ ghi nhận dạng thiết bị (EIR) EIR (Equipment Identity Register) chịu trách nhiệm lưu các số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (IMEI: International Mobile Equipment Identity). HLR lưu giữ mọi thông tin về người sử dụng và đăng ký thuê bao. Cả IMSI và MSISDN có thể sử dụng làm khoá để truy nhập đến các thông tin được lưu khác. Một mạng di động có thể chứa nhiều HLR tùy thuộc vào số lượng thuê bao. mật mã hóa và bảo vệ sự toàn vẹn thông tin cho người sử dụng. Các mạng ngoài có thể là các TS. nhưng chúng cần thiết để đảm bảo truyền thông giữa các nhà khai thác.

Ban đầu được thiết kế để đảm bảo chuyển giao mềm giữa các RNC. Lưu thông kênh chung 4. IuPS cho miền chuyển mạch gói. MSC chứa tất cả các phần mềm điều khiển cuộc gọi. Đây là giao diện RNC-RNC.10 cho thấy kiến trúc cơ sở của 3G UMTS R4. IuCS cho miền chuyển mạch kênh. CN có thể kết nối đến nhiều UTRAN cho cả giao diện IuCS và IuPS. Lưu thông kênh riêng 3. nhưng trong quá trình phát triển nhiều tính năng mới được bổ sung.6. Giao diện Uu là giao diện vô tuyến của WCDMA trong UMTS. kiến trúc chuyển mạch phân bố và chuyển mạch mềm được đưa vào. MSC được chia thành MSC server và cổng các phương tiện (MGW: Media Gateway). Di động giữa các RNC 2. √ Giao diện Iu. √ Giao diện Iur. 1. √ Giao diện Cu. ISDN hay các mạng số liệu như Internet. Các giao diện Vai trò các các nút khác nhau của mạng chỉ được định nghĩa thông qua các giao diện khác nhau. Thay cho việc có các MSC chuyển mạch kênh truyền thống như ở kiến trúc trước. Nhưng một UTRAN chỉ có thể kết nối đến một điểm truy nhập CN.5. KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS R4 Hình 1. Nó gồm hai phần. Giao diện Cu là giao diện chuẩn cho các card thông minh. Giao diện này đảm bảo bốn tính năng nổi bật sau: 1.7. Khác với GSM đây là giao diện mở. Ma trận chuyển mạch nằm trong MGW được MSC Server điều khiển và có thể đặt xa MSC Server. PSTN (Public Switched Telephone Network: Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng). 1. quản lý di động có ở một MSC tiêu chuẩn.mạng điện thoại như: PLMN (Public Land Mobile Network: mạng di động mặt đất công cộng). TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng 19 . Giao diện Iu kết nối UTRAN và CN. Quản lý tài nguyên toàn cục √ Giao diện Iub. Miền PS kết nối đến các mạng số liệu còn miền CS nối đến các mạng điện thoại. Về căn bản. Các giao diện này được định nghĩa chặt chẽ để các nhà sản xuất có thể kết nối các phần cứng khác nhau của họ. Giao diện Iub nối nút B và RNC. Sự khác nhau cơ bản giữa R3 và R4 là ở chỗ khi này mạng lõi là mạng phân bố và chuyển mạch mềm. Giao diện này nằm giữa nút B và đầu cuối. Đây là giao diện mà qua đó UE truy nhập vào phần cố định của mạng. Tuy nhiên nó không chứa ma trận chuyển mạch. Trong UE đây là nơi kết nối giữa USIM và UE √ Giao diện Uu.

3GPP đề nghị sử dụng (không bắt buộc) giao thức Điều khiển cuộc gọi độc lập vật mang (BICC: Bearer Independent Call Control) được xây dựng trên cơ sở khuyến nghị Q.10. PSTN chẳng hạn. TS. Từ hình 1. Giao thức này được ITU và IETF cộng tác phát triển. Để thí dụ. Đây là mạng truyền tải hoàn toàn IP.248. Đường truyền cho các cuộc gọi chuyển mạch kênh được thực hiện giữa RNC và MGW.1902 của ITU. Giao thức điều khiển cuộc gọi giữa MSC Server và GMSC Server có thể là một giao thức điều khiển cuộc gọi bất kỳ. Như vậy chuyển đổi mã chỉ cần thực hiện tại điểm này. Trong nhiều trường hợp đường trục gói sử dụng Giao thức truyền tải thời gian thực (RTP: Real Time Transport Protocol) trên Giao thức Internet (IP). MGW này sẽ chuyển tiếng thoại được đóng gói thành PCM tiêu chuẩn để đưa đến PSTN. Truyền tải kiểu này cho phép tiết kiệm đáng kể độ rộng băng tần nhất là khi các MGW cách xa nhau. Nó có tên là điều khiển cổng các phương tiện (MEGACO: Media Gateway Control). ta giả thiết rằng nếu tiếng ở giao diện vô tuyến được truyền tại tốc độ 12. Thông thường MGW nhận các cuộc gọi từ RNC và định tuyến các cuộc gọi này đến nơi nhận trên các đường trục gói.Hình 1.10 ta thấy lưu lượng số liệu gói từ RNC đi qua SGSN và từ SGSN đến GGSN trên mạng đường trục IP. Cả số liệu và tiếng đều có thể sử dụng truyền tải IP bên trong mạng lõi. Giao thức điều khiển giữa MSC Server hoặc GMSC Server với MGW là giao thức ITU H. Kiến trúc mạng phân bố của phát hành 3GPP R4 Báo hiệu điều khiển các cuộc gọi chuyển mạch kênh được thực hiện giữa RNC và MSC Server. sẽ có một cổng các phương tiện khác (MGW) được điều khiển bởi MSC Server cổng (GMSC server). Nguyễn Phạm Anh Dũng 20 .2 kbps. Tại nơi mà một cuộc gọi cần chuyển đến một mạng khác. thì tốc độ này chỉ phải chuyển vào 64 kbps ở MGW giao tiếp với PSTN.

Bước phát triển này thể hiện sự thay đổi toàn bộ mô hình cuộc gọi. Để làm thí dụ ta xét trường hợp khi một RNC được đặt tại thành phố A và được điều khiển bởi một MSC đặt tại thành phố B. Ngoài ra MGW có khả năng giao diện với cả RAN và PSTN. TS. Nếu không có cấu trúc phân bố. Ngoài ra mạng cũng phải giao diện với các mạng SS7 tiêu chuẩn. Ở đây cả tiếng và số liệu được xử lý giống nhau trên toàn bộ đường truyền từ đầu cuối của người sử dụng đến nơi nhận cuối cùng.10 ta cũng thấy rằng HLR cũng có thể được gọi là Server thuê bao tại nhà (HSS: Home Subscriber Server). Rất nhiều giao thức được sử dụng bên trong mạng lõi là các giao thức trên cơ sở gói sử dụng hoặc IP hoặc ATM. Ngoài ra còn có các giao diện (không có trên hình vẽ) giữa SGSN với HLR/HSS và giữa GGSN với HLR/HSS. Từ hình 1. Với cấu trúc phân bố.Trong nhiều trường hợp MSC Server hỗ trợ cả các chức năng của GMSC Server. HSS và HLR có chức năng tương đương. Khi này cuộc gọi đến hoặc từ PSTN có thể chuyển nội hạt. KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS R5 và R6 Bước phát triển tiếp theo của UMTS là đưa ra kiến trúc mạng đa phương tiện IP (hình 1. Giao diện này được thực hiện thông qua cổng SS7 (SS7 GW). cuộc gọi cần chuyển từ thành phố A đến thành phố B (nơi có MSC) để đấu nối với thuê bao PSTN tại chính thành phố A.11). Có thể coi kiến trúc này là sự hội tụ toàn diện của tiếng và số liệu. cuộc gọi có thể được điều khiển tại MSC Server ở thành phố B nhưng đường truyền các phương tiện thực tế có thể vẫn ở thành phố A. Giả sử thuê bao thành phố A thực hiện cuộc gọi nội hạt. ở phía kia nó truyền tải các bản tin ứng dụng SS7 trên mạng gói (IP chẳng hạn). Nguyễn Phạm Anh Dũng 21 . Đây là cổng mà ở một phía nó hỗ trợ truyền tải bản tin SS7 trên đường truyền tải SS7 tiêu chuẩn. Bộ giao thức này được gọi là Sigtran. 1. ngoại trừ giao diện với HSS là giao diện trên cơ sở truyền tải gói (IP chẳng hạn) trong khi HLR sử dụng giao diện trên cơ sở báo hiệu số 7.8. GMSC Server và HSS liên lạc với cổng SS7 bằng cách sử dụng các giao thức truyền tải được thiết kế đặc biệt để mang các bản tin SS7 ở mạng IP. nhờ vậy giảm đáng kể yêu cầu truyền dẫn và giá thành khai thác mạng. nhờ vậy có thể tiết kiệm đáng kể đầu tư. Tuy nhiên mạng phải giao diện với các mạng truyền thống qua việc sử dụng các cổng các phương tiện. Các thực thể như MSC Server.

chỉ có một giao diện Iu duy nhất mang tất cả phương tiện. Vì thế cần hỗ trợ các khả năng chất lượng dịch vụ (QoS) hoặc bên trong SGSN và GGSN hoặc ít nhất ở các Router kết nối trực tiếp với chúng. CSCF hoạt động như một đại diện Server /hộ tịch viên. CSCF quản lý việc thiết lập . Nguyễn Phạm Anh Dũng 22 . SGSN và GGSN là các phiên bản tăng cường của các nút được sử dụng ở GPRS và UMTS R3 và R4.11 ta thấy tiếng và số liệu không cần các giao diện cách biệt. Cổng báo hiệu truyền tải (T-SGW: Transport Signalling Gateway) và Cổng báo hiệu chuyển mạng (R-SGW: Roaming Signalling Gateway). Đây là một miền mạng IP được thiết kế để hỗ trợ các dịch vụ đa phương tiện thời gian thực IP. Điểm khác nhau duy nhất là ở chỗ các nút này không chỉ hỗ trợ dịch vụ số liệu gói mà cả dịch vụ chuyển mạch kênh (tiếng chẳng hạn). UE có khả năng điều khiển các dịch vụ lớn hơn trước rất nhiều. chức năng điều khiển cổng các phương tiện (MGCF: Media Gateway Control Function). Trong mạng lõi giao diện này kết cuối tại SGSN và không có MGW riêng.11. Trong thực tế.Hình 1. Chức năng tài nguyên đa phương tiện (MRF: Multimedia Resource Function). Từ hình 1. UE hỗ trợ giao thức khởi đầu phiên (SIP: Session Initiation Protocol). Một nét quan trọng của kiến trúc toàn IP là thiết bị của người sử dụng được tăng cường rất nhiều. Nhiều phần mềm được cài đặt ở UE. Phân hệ đa phương tiện IP (IMS) chứa các phần tử sau: Chức năng điều khiển trạng thái kết nối (CSCF: Connection State Control Function). TS. Như vậy. Nó bao gồm các chức năng như: phiên dịch và định tuyến. Kiến trúc mạng 3GPP R5 và R6 Điểm mới của R5 và R6 là nó đưa ra một miền mới được gọi là phân hệ đa phương tiện IP (IMS: IP Multimedia Subsystem). UE trở thành một tác nhân của người sử dụng SIP. duy trì và giải phóng các phiên đa phương tiện đến và từ người sử dụng.

Giao thức điều khiển giữa các thực thể này là ITU-T H.9. Cổng báo hiệu chuyển mạng (R-SGW) là một nút đảm bảo tương tác báo hiệu với các mạng di động hiện có sử dụng SS7 tiêu chuẩn. Chuyển đổi dần từ R4 sang R5 1. Điều này cho phép chuyển đồi dần dần từ các phiên bản R3 và R4 sang R5. Cấu hình lai ghép được thể hiện trên hình 1. 1. CHIẾN LƯỢC DỊCH CHUYỂN TỪ GSM SANG UMTS Trong phần này ta sẽ xét chiến lược dịch chuyển từ GSM sang UMTS của hãng Alcatel. Với mỗi phát hành. 3GR2 và 3GR3.1.248. Trong nhiều trường hợp TSGW và R-SGW cùng tồn tại trên cùng một nền tảng. Một số các cuộc gọi thoại có thể vẫn sử dụng miền CS một số các dịch vụ khác chẳng hạn video có thể được thực hiện qua R5 IMS. Alcatel dự kiến phát triển RAN từ GSM lên 3G UMTS theo ba phát hành: 3GR1.12. Hình 1. MGW thực hiện tương tác với các mạng ngoài ở mức đường truyền đa phương tiện. Phát hành đầu của 3GR1 chỉ hỗ trợ UTRA-FDD và sẽ TS. Tuy nhiên có thể nhiều nhà khai thác vẫn sử dụng nó kết hợp với các miền chuyển mạch kênh trong R3 và R4. Cổng báo hiệu truyền tải (T-SGW) là một cổng báo hiệu SS7 để đảm bảo tương tác SS7 với các mạng tiêu chuẩn ngoài như PSTN. Nguyễn Phạm Anh Dũng 23 . MGW ở kiến trúc mạng của UMTS R5 có chức năng giống như ở R4.9. 3GR1 : Kiến trúc mạng UMTS chồng lấn Phát hành 3GP1 dựa trên phát hành của 3GPP vào tháng 3 và các đặc tả kỹ thuật vào tháng 6 năm 2000. T-SGW hỗ trợ các giao thức Sigtran. Giao thức được chọn cho giao diện này là SIP. các sản phẩm mới và các tính năng mới được đưa ra.Chức năng tài nguyên đa phương tiện (MRF) là chức năng lập cầu hội nghi được sử dụng để hỗ trợ các tính năng như tổ chức cuộc gọi nhiều phía và dịch vụ hội nghị . MGCF cũng liên lạc với CSCF. MGW được điều khiển bởi Chức năng cổng điều khiển các phương tiện (MGCF).12.

Hình 1. TS.13 cho thấy kiến trúc đồng tồn tại GSM và UMTS được phát triển trong giai đoạn triển khai UMTS ban đầu (3GR1. R1. Các chức năng khai thác và bảo dưỡng mạng vô tuyến cũng có thể được thực hiện chung bởi cùng một OMC-R (V2).1).13.1) 1. Tuy nhiên MBS V1 chỉ đơn thuần là nút B. Hình 1.3 (R: Release: phát hành).2 và R1. 3GR2 : Tích hợp các mạng UMTS và GSM Trong giai đoạn triền khai UMTS thứ hai sự tích hợp đầu tiên giữa hai mạng sẽ được thực hiện bằng cách đưa ra các thiết bị đa tiêu chuẩn như: Nút B kết hợp BTS (MBS V2) và RNC kết hợp BSC (RNC V2).1. Tương tự RNC V2 và OMC-R V2 được đưa ra để phục vụ cho cả UMTS và GSM. Nguyễn Phạm Anh Dũng 24 . Trong các phát hành này các phần cứng và các tính năng mới được đưa ra. Kiến trúc đồng tồn tại GSM và UMTS (phát hành 3GR1. chỉ MBS V2 mới thực sự đa tiêu chuẩn và chứa các chức năng của cả nút B và BTS trong cùng một hộp máy.2. Hình 1. Chiến lược dịch chuyển từ GSM sang UMTS phát hành 3GR1 được chia thành ba giai đoạn được ký hiệu là R1.14 mô tả kiến trúc mạng RAN tích hợp của giai đoạn hai.9. Các nút B được gọi là MBS (Multistandard Base Station: trạm gốc đa tiêu chuẩn).được triển khai chồng lấn lên GSM.

Kiến trúc RAN thống nhất của 3GR3.14. Kiến trúc mạng RAN tích hợp phát hành 3GR2 (R2.15. E-GPRS và UMTS. 1.15. Kiến trúc RAN của 3GR1. Nguyễn Phạm Anh Dũng 25 . Cả UTRA-FDD và UTRA-TDD đều được hỗ trợ.1 TS.Hình 1.9. Trong phát hành này RAN chung cho cả hệ thống UMTS và GSM. Hình 1.1).3 được thể hiện trên hình 1. ngoài ra có thể ATM kết hợp IP.3. Giao thức truyền tải được thống nhất cho GSM. GERAN (GSM/EDGE RAN) cũng sẽ được hỗ trợ bởi phát hành này của mạng. 3GR3 : Kiến trúc RAN thống nhất Trong kiến trúc RAN của phát hành này được xây dựng trên cơ sở phát hành R5 vào tháng 9 năm 2000 của 3GPP.

Thông tin này bao gồm hai loại: • Thông tin về đăng ký và các dịch vụ của thuê bao. Phân chia theo vùng định vị và vùng định tuyến Mỗi vùng phục vụ MSC/VLR được chia thành một số vùng định vị: LA (Location Area) (hình 1. TS. Đây là nơi thực hiện chức năng hỏi để định tuyến cuộc gọi kết cuối ở trạm di động. Nguyễn Phạm Anh Dũng 26 . 1. • Thông tin về vị trí của thuê bao (thuê bao đang ở vùng định vị hoặc vùng định tuyến nào).16a). Hình 1. Tất cả các cuộc gọi đến một mạng di động từ một mạng khác đều được định tuyến đến GMSC hoặc GGSN. CẤU HÌNH ĐỊA LÝ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G Do tính chất di động của thuê bao di động nên mạng di động phải được tổ chức theo một cấu trúc địa lý nhất định để mạng có thể theo dõi được vị trí của thuê bao. GMSC/GGSN cho phép hệ thống định tuyến các cuộc gọi vào từ mạng ngoài đến nơi nhận cuối cùng: các trạm di động bị gọi. Phân chia mạng thành các vùng phục vụ của MSC/VLR và SGSN Để định tuyến một cuộc gọi đến một thuê bao di động. 1. mỗi vùng nhỏ này được phục vụ bởi một MSC/VLR (hình 1. hay SGSN (1.10.2.10.3.16b) Ta gọi đây là vùng phục vụ của MSC/VLR hay SGSN.1. Ở mỗi vùng phục vụ MSC/VLR thông tin về thuê bao được ghi lại tạm thời ở VLR.1. Mỗi vùng phục vụ của SGSN được chia thành các vùng định tuyến (RA: Routing Area) (1.17a).10. Các vùng mạng di động 3G được đại diện bằng tổng đài cổng GMSC hoặc GGSN. Phân chia theo vùng phục vụ MSC/VLR và SGSN Một mạng thông tin di động được phân chia thành nhiều vùng nhỏ hơn. việc gọi vào một vùng mạng nào đó phải được thực hiện thông qua tổng đài cổng.10. Phân chia theo vùng mạng Trong một quốc gia có thể có nhiều vùng mạng viễn thông.17b).16. Tổng đài này làm việc như một tổng đài trung kế vào cho mạng 3G. 1. đường truyền qua mạng sẽ được nối đến MSC đang phục vụ thuê bao di động cần gọi.

Phân chia LA và RA Ô là một vùng phủ vô tuyến được mạng nhận dạng bằng nhận dạng ô toàn cầu (CGI: Cell Global Identity).10. Ở vùng định vị này thông báo tìm sẽ được phát quảng bá để tìm thuê bao di động bị gọi. Vùng định vị (hay vùng định tuyến) có thể bao gồm một số ô và thuộc một hay nhiều RNC.18). Có thể nói vùng định vị (hay vùng định tuyến) là vị trí cụ thể nhất của trạm di động mà mạng cần biết để định tuyến cho một cuộc gọi đến nó. nhưng chỉ thuộc một MSC (hay một SGSN).Hình 1. Nguyễn Phạm Anh Dũng 27 . Trạm di động nhận dạng ô bằng mã nhận dạng trạm gốc (BSIC: Base Station Identity Code).17. Hình 1. Hệ thống có thể nhận dạng vùng định vị bằng cách sử dụng nhận dạng vùng định vị (LAI: Location Area Identity) hay nhận dạng vùng định tuyến (RAI Routing Area Identity). Phân chia vùng phục vụ của MSC/VLR và SGSN thành các vùng định vị (LA: Location Area) và định tuyến (RA: Routing Area) Vùng định vị (hay vùng định tuyến là một phần của vùng phục vụ MSC/VLR (hay SGSN) mà ở đó một trạm di động có thể chuyển động tự do và không cần cập nhật thông tin về vị trí cho MSC/VLR (hay SGSN) quản lý vị trí này. Vùng phủ của các ô thường được mô phỏng bằng hình lục giác để tiện cho việc tính toán thiết kế.4. 1. TS.18. Phân chia theo ô Vùng định vị hay vùng định tuyến được chia thành một số ô (hình 1.

19b) là ô nhận được từ phát xạ của ba anten với hướng phát xạ cực đại lệch nhau 1200.19 thường được sử dụng để thiết kế cho sơ đồ phủ sóng chuẩn. Trong một số trường hợp ô phân đoạn có thể được tạo ra từ phát xạ của nhiều hơn ba anten. Các vùng định tuyến (RA: Routing Area) là các thực thể của miền PS. Mẫu ô Mẫu ô có hai kiểu: vô hướng ngang (omnidirectional) và phân đoạn (sectorized). Tổng kết phân chia vùng địa lý trong các hệ thống thông tin di động 3G Trong các kiến trúc mạng bao gồm cả miền chuyển mạch kênh và miền chuyển mạch gói.1. Các kiểu mẫu ô Ô vô hướng ngang (hình 1. Nhận dạng thuê bao P-TMSI (Packet. Tuy nhiên các mẫu ô như trên hình 1. Quan hệ giữa các vùng được phân cấp như cho ở hình 1. Theo dõi vị trí theo URA và ô trong UTRAN được thực hiện khi có kết nối RRC (Radio Resource TS. Trong mạng truy nhập vô tuyến.5. 1. Mạng lõi PS sử dụng RA để tìm gọi.19. URA không thể nhìn thấy được ở bên ngoài UTRAN. Tìm gọi khởi xướng UTRAN sử dụng URA khi kênh báo hiệu đầu cuối đã được thiết lập. Hình 1. Các anten này có búp sóng dạng nửa số 8 trong mặt ngang và trong mặt đứng búp sóng của chúng chúc xuống mặt đất.19a) nhận được từ phát xạ của một anten có búp sóng tròn trong mặt ngang (mặt phẳng song song với mặt đất) và búp sóng có hướng chúc xuống mặt đất trong mặt đứng (mặt phẳng vuông góc với mặt đất).6. Nguyễn Phạm Anh Dũng 28 . RA lại được chia tiếp thành các vùng đăng ký UTRAN (URA: UTRAN Registration Area). Các mẫu này được cho trên hình 1.10. Các vùng định vị (LA: Location Area) là khái niệm quản lý di động của miền CS kế thừa từ mạng GSM. URA thuộc RNC. Trong thực tế mẫu ô có thể rất đa dạng tùy vào địa hình cần phủ sóng.10. LA thuộc 3G MSC và RA thuộc 3G SGSN.20 (ô không được thể hiện).19. vùng phục mạng không chỉ được phân chia thành các vùng định vị (LA) mà còn được phân chia thành các vùng định tuyến (RA: Routing Area). Ô phân đoạn (hình 1.Temporary Mobile Subsscriber Identity: nhận dạng thuê bao di động gói tạm thời) là duy nhất trong một RA.

mạng được bổ sung thêm phân hệ đa phương tiên IP (IMS). Nếu công nghệ đa truy nhập cho 3G là CDMA thì công nghệ đa truy nhập cho 4G là OFDMA. Hiện nay mạng 3GWCDMA UMTS đang ở giai doạn chuyển dần từ R4 sang R5 (hình 1. 3G SGSN thực hiện tìm gọi và cập nhật thông tin vị trí được thực hiện theo RA. Hình 1. R5 và R6 hỗ trợ các dịch vụ đa phương tiện IP hoàn toàn dựa trên chuyển mạch gói. R4.Control: điều khiển tài nguyên vô tuyến) cho kênh báo hiệu đầu cuối. Cuối chương trình bày cấu trúc địa lý của một mạng thông tin di đông 3G có chứa cả vùng chuyển mạch kênh và vùng chuyển mạch gói. Nếu không có kết nối RRC. Ngoài ra IMS vẫn còn chứa chuyển mạch mềm để hỗ trợ dịch vụ chuyển mạch kênh (MGCF). Chương 2 CÔNG NGHỆ ĐA TRUY NHẬP CỦA WCDMA TS. R3 bao gồm hai miền chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói trong đó kết nối giữa các nút chuyển mạch gọi là TDM (ghép kênh theo thời gian). 1. Nguyễn Phạm Anh Dũng 29 . Cốt lõi của IMS là CSCF thực hiện khởi đầu kết nối đa phương tiện IP dựa trên giao thức khởi đầu phiên (SIP Session Initiation Protocol). R5 và R6.12). R4 là sự phát triển của R3 trong đó miền chuyển mạch kênh chuyển thành chuyển mạch mềm và kết nối giữa các nút mạng bằng IP. TỔNG KẾT Chương này trước hết xét tổng quan quá trình phát triển thông tin di động lên 4G.20. Các khái niệm phân chia vùng địa lý trong 3G WCDMA UMTS. Các phát hành đánh dấu các mốc quan trọng phát triển mạng 3G WCDMA UMTS được xét: R3. Để đáp ứng được nhiệm vụ này ngoài miền chuyển mạch gói. Mạng lõi 3G bao gồm hai vùng chuyển mạch: (1) vùng chuyển mạch các dịch vụ CS và (2) vùng chuyển mạch các dịch vụ PS. Sau đó kiến trúc mạng 3G được xét.11.

2.1. Khi chỉ có một người sử dụng trong băng tần SS. Các hệ thống thông tin trải phổ Trong các hệ thống thông tin thông thường độ rộng băng tần là vấn đề quan tâm chính và các hệ thống này được thiết kế để sử dụng càng ít độ rộng băng tần càng tốt. độ rộng băng tần cần thiết để phát một nguồn tín hiệu tương tự gấp hai lần độ rộng băng tần của nguồn này. Trong các hệ thống thông tin trải phổ (viết tắt là SS: Spread Spectrum) độ rộng băng tần của tín hiệu được mở rộng.1.. Đối với một tín hiệu số.3.. GIỚI THIỆU CHUNG 2. chuyển giao mềm và máy thu phân tập đa đường (RAKE) • Hiểu các dạng mã trải phổ và các sơ đồ điều chế của WCDMA 2.2. các người sử dụng này có thể dùng chung một băng tần SS (trải phổ) và hệ thống trở nên sử dụng băng tần có hiệu suất mà vẫn duy trì được các ưu điểm của trải phổ. Một hệ thống thông tin số được coi là SS nếu: * Tín hiệu được phát chiếm độ rộng băng tần lớn hơn độ rộng băng tần tối thiểu cần thiết để phát thông tin.). Hướng dẫn • Học kỹ các tư liệu được trình bầy trong chương • Tham khảo thêm các tài liệu tham khảo cuối tài liệu giảng dạy của khóa học 2.1.1. TRẢI PHỔ VÀ ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO MÃ 2. thông thường hàng trăm lần trước khi được phát. Tuy nhiên ở môi trường nhiều người sử dụng. QPSK v.2. Nguyễn Phạm Anh Dũng 30 . Mục đích chương • Hiểu tổng quan trải phổ và phương pháp đa truy nhập của WCDMA • Hiểu điều khiển công suất. Trong các hệ thống điều chế biên độ song biên.v.1. TS.2. sử dụng băng tần như vậy không có hiệu quả. Trong các hệ thống điều tần độ rộng băng tần này có thể bằng vài lần độ rộng băng tần nguồn phụ thuộc vào chỉ số điều chế. độ rộng băng tần cần thiết có cùng giá trị với tốc độ bit của nguồn.1. Các chủ đề được trình bầy trong chương • • • • Nguyên lý trải phổ và đa truy nhập phân chia theo mã Điều khiển công suất Chuyển giao Máy thu phân tập đa đường (máy thu RAKE) • Các dạng mã trải phổ và các sơ đồ điều chết được sử dụng cho WCDMA 2. Độ rộng băng tần chính xác cần thiết trong trường hợp này phụ thuộc và kiểu điều chế (BPSK.

Rc=15Rb và Tb=15Tc. X(f). Hình 2.1a cho thấy sơ đồ đơn giản của bộ trải phổ DSSS trong đó luồng số cần truyền x có tốc độ Rb được nhân với một mã trải phổ c tốc độ Rc để được luồng đầu ra y có tốc độ Rc lớn hơn nhiều so với tốc độ Rb của luồng vào.1b và 2. y(t) và c(t) ký hiệu cho các tín hiệu vào. x(t). ra và mã trải phổ trong miền tần số. DSSS đạt được trải phổ bằng cách nhân luồng số cần truyền với một mã trải phổ có tốc độ chip (Rc=1/Tc.1b biểu thị quá trình trải phổ trong miền thời gian và miền tần số. Hình 2.1. Tb là thời gian một bit của luồng số cần phát.2. Tại phía thu luồng y được thực hiện giải trải phổ để khôi phục lại luồng x bằng cách nhân luồng này với mã trải phổ c giống như phía phát: x=y× c x. Trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS) 2. nhẩy tần (FHSS: Frequency-Hopping Spreading Spectrum) và nhẩy thời gian (THSS: Time-Hopping Spreading Spectrum). Tb là thời gian một bit) của luồng số cần phát. y và c ký hiệu tổng quát cho tín hiệu vào. Y(f) và C(f) ký hiệu cho các tín hiệu vào. Rb=1/Tb là tốc độ bit của luồng số cần truyền. Nguyễn Phạm Anh Dũng 31 .2. Có ba kiểu hệ thống SS cơ bản: chuỗi trực tiếp (DSSS: Direct-Sequence Spreading Spectrum). Rc=1/Tc là tốc độ chip của mã trải phổ. Tc là thời gian một chip của mã trải phổ. Áp dụng DSSS cho CDMA TS.1 minh họa quá trình trải phổ trong đó Tb=15Tc hay Rc=15Rb. Cũng có thể nhận được các hệ thống lai ghép từ các hệ thống nói trên.* Trải phổ được thực hiện bằng một mã độc lập với số liệu. ra và mã trải phổ trong miền thời gian. Tc là thời gian một chip) cao hơn nhiều tốc độ bit (Rb=1/Tb. Các hình 2. ra và mã trải phổ. WCDMA sử dụng DSSS. Hình 2.

thì sau trải phổ các người sử dụng này sẽ phát vào không gian tập các tín hiệu y như sau: TS. Thí dụ nhân hai mã giống nhau trong bảng 1 được một c1 × c1 c1× c1 +1 × +1 +1 +1 × +1 +1 +1 × +1 +1 +1 × +1 +1 -1 × -1 +1 -1 × -1 +1 -1 × -1 +1 -1 × -1 +1 Bảng 2. Bảng 2. một tập mã trực giao được sử dụng và mỗi người sử dụng được gán một mã trải phổ riêng.1. Thí dụ bộ tám mã trực giao c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 Bảng 2. Thí dụ nhân hai mã khác nhau trong bảng 1 được một mã mới trong tập 8 mã c1 × c3 = c2 +1 × +1 +1 +1 × +1 +1 +1 × -1 -1 +1 × -1 -1 -1 × -1 +1 -1 × -1 +1 -1 × +1 -1 -1 × +1 -1 Nếu ta xét một hệ thống gồm K người sử dụng được xây dựng trên cơ sở CDMA. Nguyễn Phạm Anh Dũng 32 . Bảng 2.2. cho thấy thí dụ sử dụng bộ mã gồm tám mã trực giao: c0. Tích hai mã giống nhau bằng 1: ci× ci=1 2. c7. …. c1.1.2 và 2.3 cho thấy thí dụ khi nhân hai mã giống nhau trong bảng 1 được 1 và nhân hai mã khác nhau trong bảng 2.1 ta được một mã mới. Tích hai mã khác nhau sẽ là một mã mới trong tập mã: ci× cj=ck 1 N 3. Có số bit 1 bằng số bit -1 trong một mã → ∑ Ck = 0 .3. Các mã trải phổ này phải đảm bảo điều kiện trực giao sau đây: 1..Trong công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã dựa trên CDMA. trong đó N là số chip và N k=1 Ck là giá trị chip k trong một mã Bảng 2.

Nhân (2. Từ hình 2.2b cho thấy phổ của tín hiệu tổng được phát đi từ K máy phát sau trải phổ.b và tổng diện tích các hình chữ nhật trắng trên hình 2. Hình 2.2d cho thấy phổ của tín hiệu sau bộ lọc thông thấp với băng thông băng Rb. vì thế tỷ số Rc/Rb được gọi là độ lợi xử lý (TA: Processing Gain).2. Quá trình giải trải phổ và lọc tín hiệu của người sử dụng k từ K tín hiệu.2c cho thấy phổ của tín hiệu này sau giải trải phổ tại máy thu k và hình 2.2. Để loại bỏ thành phần thứ hai máy thu sử dụng bộ lọc tương quan trọng miền thời gian kết hợp với bộ lọc tần số trong miền tần số. Hình 2. hình 2.2 ta thấy tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SIR: Signal to Interference Ratio) là tỷ số giữa diện tích hình chữ nhật được tô đậm trên hình 2. TS.2) chính là tín hiệu hữu ích còn thành phần thứ hai là nhiễu của các người sử dụng còn là nhiễu của các người sử dụng khác được gọi là MAI (Multiple Access Interferrence: nhiễu đa người sử dụng). Hình 2. Hình 2. Tỷ số này tỷ lệ với tỷ số Rc/Rb.1) với xk và áp dụng quy tắc trực giao nói trên ta được: % xk = xk + ∑ ci xi i =1 i ≠k K (2.2.y = ∑ yi = ∑ ci xi i =1 i =1 K K (2. Nhiệm vụ của máy thu này là phải lấy ra xk và loại bỏ các tín hiệu khác (các tín hiệu này được gọi là nhiễu đồng kênh vì trong hệ thống CDMA chúng được phát trên cùng một tần số với xk).2) Thành phần thứ nhất trong (2. Nguyễn Phạm Anh Dũng 33 .2 xét quá trình giải trải phổ và lọc ra tín hiệu hữu ích tại máy thu k trong một hệ thống CDMA có K người sử dụng với giả thiết công suất phát từ K máy phát như nhau tại đầu vào máy thu k.2a cho thấy sơ đồ giải trải phổ DSSS.c: SIR=S1/S2.1) Ta xét quá trình xử lý tín hiệu này tại một máy thu k.

công suất của máy phát này tăng cao dẫn đến MAI tăng cao. Tuy nhiên cũng có thể là IS-HO giữa WCDMA và hệ thống các hệ thống CDMA khác (cdma2000 1x chẳng hạn). Còn điều khiển công suất vòng kín được thực hiện khi UE đã kết nối với nút B. Nguyễn Phạm Anh Dũng . Tuy nhiên trong CDMA khái niệm này chỉ thích hợp cho chuyển giao cứng còn đối với chuyển giao mềm khái niệm này phức tạp hơn. Có thể chia nhỏ HO √ này thành o HO nội hệ thống giữa các ô thuộc cùng môt tần số sóng mang WCDMA o HO giữa các tần số (IF-HO) giữa các ô hoạt động trên các tần số WCDMA khác nhau HO giữa các hệ thống (IS-HO) giữa các ô thuộc hai công nghệ truy nhập vô tuyến (RAT) khác nhau hay các chế độ truy nhập vô tuyến (RAM) khác nhau. CHUYỂN GIAO TRONG HỆ THỐNG CDMA Thông thường chuyển giao (HO: Handover) được hiểu là quá trình trong đó kênh lưu lượng của một UE được chuyển sang một kênh khác để đảm bảo chất lượng truyền dẫn.2. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT Trong trường hợp một máy phát gây nhiễu đến gần máy thu k (đến gần nút B chẳng hạn). ta sẽ xét cụ thể trong phần dưới đây. Để tránh hiện tượng này hệ thống phải điều khiển công suất sao cho công suất thu tại nút B của tất cả các UE đều bằng nhau (lý tưởng).3. Điều khiển công suất trong WCDMA được chia thành: √ Điều khiển công suất vòng hở √ Điều khiển công suất vòng kín Điều khiển công suất vòng hở được thực hiện tự động tại UE khi nó thực hiện thủ tục xin truy nhập Nút B (dựa trên công suất mà nó thu được từ kênh hoa tiêu phát đi từ B). khi này UE chưa có kết nối với nút này. Điều khiển công suất vòng hở lại được chia thành: √ Điều khiển công suất vòng trong được thực hiện tại nút B. Có thể chia HO thành các kiểu HO sau: √ HO nội hệ thống xẩy ra bên trong một hệ thống WCDMA. 2. Trường hợp thường xuyên xẩy ra nhất đối với kiểu thứ nhất là HO giữa các hệ thống WCDMA và GSM/EDGE. Điều khiển công suất này dựa trên so sánh tỷ lệ lỗi khối (BLER) thu được với tỷ lệ đích. Thí dụ về HO giữa các RAM là HO giữa các chế độ UTRA FDD và UTRA TDD. 34 TS.4. tỷ số tín hiệu trên nhiễu giảm mạnh và máy thu k không thể tách ra được tín hiệu của mình. Điều khiển công suất vòng trong được thực hiện nhanh với 1500 lần trong một giây dựa trên so sánh SIR thu với SIR đích √ Điều khiển công suất vòng ngoài được thực hiện tại RNC để thiết lập SIR đích cho nút B. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng gần và xa.

SHO là một tính năng chung của hệ thống WCDMA trong đó các ô lân cận họat động trên cùng một tần số. Tuy nhiên giải thuật quyết định SHO được đặt trong RNC. Hình 2. Tập này bao gồm các ô được UE phát hiện nhưng không thuộc tập tích cực lẫn tập lân cận.3. Trong chuyển giao mềm hơn UE được nối đến ít nhất là hai đoạn ô của cùng một nút B.Có thể có các thủ tục HO sau: √ Chuyển giao cứng (HHO) là các thủ tục HO trong đó tất cả các đường truyền vô √ tuyến cũ của một UE được giải phóng trước khi thiết lập các đường truyền vô tuyến mới Chuyển giao mềm (SHO) và chuyển giao mềm hơn (xem hình 2. UE liên tục đo các ô phục vụ và các ô lân cận (do RNC chỉ dẫn) trên tần số sóng mang hiện thời. các ô trong một hệ thống WCDMA được chia thành các tập sau đây: √ Tập tích cực bao gồm các ô (đoạn ô) hiện đang tham gia vào một kết nối SHO của UE √ Tập lân cận/ tập được giám sát (cả hai từ được sử dụng như nhau). Trong chuyển giao mềm UE đồng thời được nối đến một hay nhiều ô thuộc các nút B khác nhau của cùng một RNC (SHO nội RNC) hay thuộc các RNC khác nhau (SHO giữa các RNC). Chuyển giao mềm (a) và mềm hơn (b) Phụ thuộc sự tham gia trong SHO. Dựa trên các báo cáo kết quả đo nhận được từ UE (hoặc định kỳ TS. Vì thế SHO là kiểu chuyển giao được đánh giá bởi đầu cuối di động (MEHO: Mobile Estimated HO). Trong chế độ kết nối. SHO và HO mềm hơn chỉ có thể xẩy ra trên cùng một tần số sóng mang và trong cùng một hệ thống. Tập này bao gồm tất cả các ô được giám sát/đo liên tục bởi UE và hiện thời không có trong tập tích cực √ Tập được phát hiện. Nguyễn Phạm Anh Dũng 35 .3) là các thủ tục trong đó UE luôn duy trì ít nhất một đường vô tuyến nối đến UTRAN. UE so sánh các kết quả đo với các ngưỡng HO do RNC cung cấp và gửi báo cáo kết quả đo đến RNC khi thực hiện các tiêu chuẩn báo cáo.

Máy thu sử dụng nguyên lý này được gọi là máy thu phân tập đa đường hay máy thu RAKE (hình 2.hoặc được khởi động bởi một số các sự kiện nhất định).4a cho thấy truyền sóng đa đường và hình 2.5.5). RNC lệnh cho UE bổ sung hay loại bỏ một số ô khỏi tập tích cực của mình (ASU: Active Set Apdate: cập nhật tập tích cực). 2. Để đánh giá hiện tượng tán thời trên đường truyền vô tuyến. Đáp ứng này là bức tranh thể hiện sự phụ thuộc công suất của các đường truyền khác nhau đến máy thu vào thời gian trễ của các đường truyền này. Nguyễn Phạm Anh Dũng 36 .4b cho thấy thí dụ về lý lịch trễ công suất. người ta phát đi một xung hẹp (xung kim) và đo đáp ứng xung này tại phía thu. Hình 2. Truyền sóng đa đường và lý lịch trễ công suất Chuỗi tín hiệu giả ngẫu nhiên được phát đi ở CDMA có thuộc tính là các phiên bản dịch thời của nó tại phía thu hầu như không tương quan. TS. Như vậy một tín hiệu được truyền từ máy phát đến máy thu theo nhiều đường khác nhau (thời gian trễ khác nhau) có thể được phân giải vào các tín hiệu phađinh khác nhau bằng cách lấy tương quan tín hiệu thu chứa nhiều phiên bản dịch thời của chuỗi giả ngẫu nhiên. MÁY THU PHÂN TẬP ĐA ĐƯỜNG HAY MÁY THU RAKE Phađinh đa đường trên kênh vô tuyến dẫn đến tán thời và chọn lọc tần số làm hỏng tín hiệu thu. Đáp ứng này được gọi là lý lịch trễ công suất.4. Hình 2.

nên vị trí đường truyền (thời gian trễ) được kết hợp RAKE cũng sẽ thường xuyên thay đổi. CÁC MÃ TRẢI PHỔ SỬ DỤNG TRONG WCDMA Khái niệm trải phổ được áp dụng cho các kênh vật lý. lý lịch trễ công suất được tạo ra cho mỗi nhánh và các đường truyền được chọn từ lý lịch trễ công suất suất tổng hợp của tất cả các nhánh. máy thu chọn các đường truyền có công suất vượt ngưỡng để kết hợp RAKE trên cơ sở số lượng bộ tương quan. Vì MS chuyển động (hoặc môi trường truyền sóng thay đổi khi MS cố định).5.6. Với tham khảo lý lịch trễ công suất (bức tranh thể hiện công suất và trễ của các đường truyền) được tạo ra. Đâu tiên là thao tác định kênh. khái niệm này bao gồm hai thao tác.5a). tín hiệu thu phải đi qua đường trễ trước khi được lấy tương quan và được kết hợp. Đường trễ bao gồm nhiều mắt trễ có thời gian trễ bằng thời gian một chip T c. Nguyễn Phạm Anh Dũng 37 . vì các tín hiệu trải phổ gồm nhiễu của các người sử dụng khác và các tín hiệu đa đường của kênh người sử dụng. Máy thu dịch định thời bản sao mã trải phổ từng chip cho từng ký hiệu thông tin để giải trải phổ ký hiệu trong vùng một ký hiệu và tạo nên lý lịch trễ công suất (xem hình 2. nên giá trị ngưỡng được lập dưạ trên mức công suất tạp âm nền và các đường truyền có SIR hiệu dụng (có công suất thu vượt ngưỡng) được chọn. Số chip trên một ký hiệu (hay tỷ TS. trong đó mỗi ký hiệu số liệu dược chuyển thành một số chip nhờ vậy tăng độ rộng phổ tín hiệu. Trong thực tế. 2. bộ ước tính kênh và bộ bù trừ thay đổi pha (được gọi là các ngón máy thu RAKE). Trong trường hợp áp dụng thu phân tập không gian hay phân tập giữa các đoạn ô. Máy thu RAKE Trong máy thu RAKE để nhận được các phiên bản dịch thời của chuỗi ngẫu nhiên. máy phải định kỳ cập nhật lý lịch trễ đường truyền và cập nhật các đường truyền được kết hợp RAKE trên cơ sở lý lịch mới (quá trình này được gọi là tìm kiếm đường truyền vì nó liên quan đến tìm kiếm đường truyền để kết hợp RAKE).Hình 2.

Hệ số trải phổ là một giá trị khả biến.số giữa tốc độ chip và tốc độ ký hiệu) được gọi là hệ số trải phổ (SF: Spectrum Factor). Trong 3GPP. OVSF (hình 2. hay nói một cách khác SF=Rs/Rc trong đó Rs là tốc độ ký hiệu còn Rc là tốc đô chip.8=+1-1+1-1+11+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1. Cây mã định kênh Đường truyền giữa nút B và UE trong WCDMA chứa nhiều kênh. tuy nhiên điều này không xẩy ra đối với đường lên.SF. (2) các kênh số liệu vật lý đường lên từ một UE.8. Chẳng hạn khi đã chọn mã Cch. Mất tương quan chéo do truyền sóng đa đường được bù trừ bởi thao tác ngẫu nhiên hóa bổ sung. Với thao tác ngẫu nhiên hóa. Các mã định kênh có các tính chất trực giao và được sử dụng để phân biệt các thông tin được phát đi cùng từ một nguồn: (1) các kết nối khác nhau trên đường xuống trong cùng một ô trên đường xuống và giảm nhiễu nội ô. không được sử dụng mã Cch. Hình 2. vì hai mã này hoàn toàn giống nhau (tích của chúng bằng 1) và chúng sẽ gây nhiễu cho nhau.16. phần thực (I) và phần ảo (Q) của tín hiệu trải phổ được nhân bổ sung với mã ngẫu nhiên hóa phức. Đường truyền từ UE đến nút B được gọi là TS. Các mã này có các tính chất tương quan tốt (trung bình hóa nhiễu) và luôn được sử dụng để ‘trộn’ với các mã trải phổ nhưng không làm ảnh hưởng độ rộng phổ tín hiệu và băng thông truyền dẫn.6. Nguyễn Phạm Anh Dũng 38 . Có thể chia các kênh này thành hai loại: (1) kênh riêng để truyền lưu lượng và (2) kênh chung mang các thông tin điều khiển và báo hiệu. Mã ngẫu nhiên hóa phức được sử dụng để phân biệt các nguồn phát: (1) các ô khác nhau đối với đường xuống và (2) các UE khác nhau đối với đường lên. ngoại trừ đối với kênh chia sẻ đường xuống vật lý tốc độ cao (HS-PDSCH ) trong HSDPA có SF=16. Mã ngẫu nhiên hoá được xây dựng trên cơ sở mã Gold.4=+1-1+1-1+1-1+1-1.k trong đó SF là hệ số trải phổ của mã và k là số thứ tự mã (0≤ k≤ SF-1).6) được sử dụng cho các tốc độ ký hiệu khác nhau và được ký hiệu là Cch. Trên đường xuống các mã OVSF trong mộ ô bị hạn chế vì thế cần được quản lý bởi RNC. Thao tác thứ hai là thao tác ngẫu nhiên hóa để tăng tính trực giao trong đó một mã ngẫu nhiên hóa được ‘trộn’ với tín hiệu trải phổ. các ký hiệu số liệu được nhân với một mã OVSF (Orthogonal Variable Spread Factor: mã trực giao hệ số khả biến) đồng bộ về thời gian với biên của ký hiệu. Các mã OVSF chỉ hiệu quả khi các kênh được đồng bộ hoàn hảo tại mức ký hiệu. Cần lưu ý khi chọn mã định kênh để chúng không tương quan với nhau. Trong quá trình định kênh.

Mã ngẫu nhiên hóa này được đồng bộ với khung vô tuyến. nghĩa là chip thứ nhất tương ứng với đầu khung vô tuyến.1. thì DPDCH1 được trải phổ với mã Cd. trong đó k=SF/4 là số mã OVSF và k=SF/4. trong đó k=0.SF.0.256.n trên hình 2. DPCCH luôn được trải phổ bằng mã Cc=Cch. k=3 nếu n∈{3. TRẢI PHỔ VÀ ĐIỀU CHẾ ĐƯỜNG LÊN 2. Nguyễn Phạm Anh Dũng 39 . Để bù trừ sự khác nhau giữa các hệ số trải phổ của số liệu.k. Các hệ số khuyếch đại nằm trong dải từ 0 đến 1 và ít nhất một trong số các giá trị của β c và β d luôn luôn bằng 1. Luồng chip của các nhánh I và Q sau đó được cộng phức với nhau và được ngẫu nhiên hóa bởi một mã ngẫu nhiên hóa phức được ký hiệu là Sdpch. Nếu nhiều DPDCH được phát. 2. kênh đi cùng với DPDCH để mang thông tin điều khiển lớp vật lý) được minh họa trên hình 2. còn đường ngược lại từ nút B đến UE được gọi là đường xuống. Trải phổ và điều chế các kênh riêng đường lên Nguyên lý trải phổ cho DPDCH (Dedicated Physical Data Channel: kênh số liệu vật lý riêng. trong đó k=1 nếu n∈{1. thì tất cả DPDCH đều có hệ số trải phổ là 4 (tốc độ bit kênh là 960kbps) và DPDCHn được trải phổ bởi mã Cd.7. Trải phổ và điều chế DPDCH và DPCCH đường lên TS. tín hiệu trải phổ được đánh trọng số bằng các hệ số khuyếch đại ký hiệu là β c cho DPCCH và β d cho DPDCH.1=Cch.4} và k=2 nếu n∈{5.7. Hình 2. Các hệ số khuyếch đại này được tính toán bởi SRNC và được gửi đến UE trong giai đoạn thiết lập đường truyền vô tuyến hay đặt lại cấu hình.k. Một DPCCH và cực đại sáu DPDCH song song giá trị thực có thể được trải phổ và phát đồng thời.n=Cch.7. kênh để truyền lưu lượng của người sử dụng) và DPCCH (Dedicated Physical Control Channel: kênh điều khiển vật lý riêng.6}.7.7.2}. Nghĩa là nếu hệ số trải phổ SF=128 thì k=32.4. Nếu chỉ một kênh DPDCH được phát trên đường lên. Trước hết ta xét trải phổ cho các kênh đường lên.đường lên.

8. cùng với SF thấp nhất được phép của mã định kênh (4. Nguyễn Phạm Anh Dũng 40 .8. Minh họa trên hình 2. 128 và 256) cho phần số liệu được ấn định bởi các lớp cao hơn. các mã ngẫu nhiên hóa phức được tạo ra bằng cách quay pha giữa các chip trong một chu kỳ ký hiệu trong giới hạn ± 900. Hình 2. β biểu diễn cho tỷ số công suất giữa DPDCH và DPCCH. Thí dụ điển hình là trường hợp nhiễu tần số khung (217 Hz=1/4. Có 224 mã ngẫu nhiên hóa dài đường lên và 224 mã ngẫu nhiên ngắn đường lên. Truyền dẫn kênh điều khiển vật lý riêng đường lên và kênh số liệu vật lý riêng đường lên khi có/ không có (DTX) số liệu của người sử dụng Như minh họa trên hình 2. Hình 2. Bằng cách này hiệu suất của bộ khuếch đại (liên quan đến tỷ số công suất đỉnh trên công suất trung bình) trong UE hầu như không đổi không phụ thụ thuộc vào tỷ số β giữa DPDCH và DPCCH.9.9.8 cho thấy sơ đồ điều chế này cho phép truyền dẫn liên tục ngay cả trong các chu kỳ im lặng khi chỉ có thông tin điều khiển lớp 1 để duy trì hoạt động đường truyền (DPCCH) là được phát.…. 16. Để tránh hiệu ứng này. 32. chẳng hạn khi thiết lập kết nối RRC hoặc khi điều khiển chuyển giao. 16777215)..Các nghiên cứu cho thấy mọi sự phát không liên tục trên đường lên có thể gây nhiễu âm thanh cho thiết bị âm thanh đặt gần máy đầu cuối di động. Chùm tín hiệu đối với ghép mã I/Q sử dung ngẫu nhiên hóa phức. kênh DPCCH và các kênh DPDCH không được ghép theo thời gian mà được ghép theo mã I/Q (điều chế QPSK hai kênh) với ngẫu nhiên hoá phức. DPCCH và các DPDCH có thể được ngẫu nhiên hóa bằng các mã ngẫu nhiên dài hoặc ngắn.615ms) gây ra do các đầu cuối GSM. TS. Số mã ngẫu nhiên cho DPCH (0. Vì có thể sử dụng được hàng triệu mã nên không cần quy hoạch mã đường lên.

84Mcps bằng cùng mỗi mã dịnh kênh Cch. Có tất cả là 8192 mã ngẫu nhiên hóa. Các chuỗi chip giá trị thực trên các nhánh I và Q sau đó được ngẫu nhiên hóa bằng mã ngẫu nhiên hóa phức để nhận dạng nguồn phát nút B.n trên hình 2.11.11.11. trong đó chíp phức đầu tiên của khung P-CCPCH được nhân với chip số 0 của mã ngẫu nhiên hóa này.s+15 và s (0 ≤ s≤ 15) là chữ ký tiền tố và phần số liệu được trải phổ bằng mã định kênh Cd=Cch.7.2. Tất cả các kênh đường xuống được kết hợp với nhau bằng cộng phức. Mã ngẫu nhiên hóa này được đồng bộ với mã ngẫu nhiên hóa sử dụng cho P-CCPCH (kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp sẽ xét trong cương 3). trong đó m=16. Ngoại trừ các SCH (kênh đồng bộ sẽ xét trong chương 3). Sau đó các nhánh I và Q được trải phổ đến tốc độ 3. Trải phổ và điều chế kênh chung đường lên PRACH Phần này sẽ trình bầy ấn định mã cho tiền tố và phần bản tin của PRACH là một dạng kênh chung đường lên. Trải phổ và ngẫu nhiên hóa phần bản tin PRACH được minh họa trên hình 2.SF.10. Nguyễn Phạm Anh Dũng 41 . Chuỗi nhận được sau trải phổ và ngẫu nhiên hóa được điều chế QPSK. Trải phổ và điều chế phần bản tin PRACH Phần điều khiển của bản tin PRACH được trải phổ bằng mã định kênh Cc=Cch.m. Độ dài của mã ngẫu nhiên hóa được sử dụng cho phần bản tin là 10ms. TS.10. Hình 2. Sơ đồ trải phổ và điều chế đường xuống Khái niệm trải phổ và ngẫu nhiên hóa đường xuống được minh họa trên hình 2. trong đó SF (có giá trị từ 32 đến 256) là hệ số trải phổ sử dụng cho phần số liệu và m=SF. P-SCH và S-SCH giá trị phức được đánh trọng số riêng bằng các hệ số trọng số Gp và Gs.1.m. mỗi cặp hai bit kênh trước hết được biến đổi từ nối tiếp vào song song tương ứng một ký hiệu điều chế.8. 2.s/16. TRẢI PHỔ VÀ ĐIỀU CHẾ ĐƯỜNG XUỐNG 2. mỗi kênh vật lý đường xuống (trừ các SCH) được đánh trọng số bằng các hệ số trọng số riêng ký hiệu là Gi như trên hình 2.2.SF.m.256. mã này đựợc ký hiệu là Sdl. Phần bản tin PRACH luôn luôn được trải phổ bằng mã ngẫu nhiên hóa dài. Sau trải phổ. sau đó được đặt lên các nhánh I và Q.8.

2. Quy tắc thay đổi như sau. Như minh họa trên hình 2. nhưng tất các nhánh mã được sử dụng bởi các mã này tương ứng với hệ số trải phổ nhỏ nhất đều có thể sử dụng cho ấn định hệ số trải phổ cao hơn.n được cấu trúc bằng các đoạn của chuỗi Gold. Bộ quản lý tài nguyên trong RNC ấn định các mã định kênh cho tất cả các kênh khác với giới hạn SF=512 trong trường hợp sử dụng chuyển giao phân tập. Các chuỗi mã ngẫu nhiên được ký hiệu là Sdl. Sơ đồ trải phổ và điều chế cho tất cả các kênh vật lý đường xuống 2.256. Mỗi tập gồm 16 mã (i=0…15) với một mã sơ cấp và 15 mã thứ cấp. Thông thường mỗi ô chỉ có một cây mã và mỗi cây mã được đặt dưới một mã ngẫu nhiên hóa để dùng chung cho nhiều người sử dụng. thì quy tắc tương tự được áp dụng. 18 TS.3.0 và Cch. Theo quy đinh. chỉ có các mã với n=0.1. 2.8. Các mã trải phổ đường xuống Trên đường xuống. các mã định kênh dùng cho P-CPICH (kênh hoa tiêu chung sơ cấp sẽ xét trong chương 3) và P-CCPCH là Cch.8. mã (các mã) OVSF được sử dụng cho kết nối phía dưới hệ số trải phổ nhỏ nhất là mã từ nhánh cây. Các mã này được chia thành 512 tập. chỉ 8192 mã trong số 262143 được sử dụng trong thực tế và được cắt ngắn lấy đoạn đầu 38400 chip để phù hợp với chu kỳ khung 10 ms.Hình 2. Nguyễn Phạm Anh Dũng 42 . Mã OVSF có thể thay đổi theo từng khung trên kênh PDSCH (kênh chia sẻ đường xuống vật lý sẽ xét trong chương 3).256. Để tăng tốc quá trình tìm ô. 8191 được sử dụng. Có cả thẩy 2 -1=262143 mã ngẫu nhiên được đánh số từ 0 đến 262142.11.…. Nếu DSCH được sắp xếp lên nhiều PDSCH song song. 8 tập (i=0…7) với 8x16 mã hợp thành một nhóm tạo nên 64 nhóm (j=0…63). Các mã ngẫu nhiên hóa đường xuống Trên đường xuống chỉ có các mã ngẫu nhiên hóa dài là được sử dụng. mã nhánh cây mã được chỉ ra bởi hệ số trải phổ thấp nhất này.1. cùng các mã định kênh như trên đường lên (mã OVSF) được sử dụng.12.

nên quá trình tìm kiếm ô cũng là quá trình tìm kiếm mã này. Ghép kênh đa mã đường xuống Để tăng dung lượng kênh đường xuống ta có thể sử dụng sơ đồ ghép kênh đa mã như cho ở hình 2.8.13. Truyền dẫn đa mã cho đường xuống TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng 43 .12. Quá trình tìm kiếm ô có thể được thực hiện theo ba bước sau: √ Tìm P-SCH (kênh đồng bộ sơ cấp) để thiết lập đồng bộ khe và đồng bộ ký hiệu √ Tìm S-SCH (kênh đồng bộ thứ cấp) để thiết lập đồng bộ khung và nhóm mã √ Tìm mã ngẫu nhiên hóa để nhận dạng ô 2.13.4. S/P: biến đổi nối tiếp thành song song Hình 2. Các mã ngẫu nhiên hóa sơ cấp và thứ cấp Vì thông thường mỗi ô được nhận dạng bằng một mã ngẫu nhiên hoá sơ cấp.Hình 2.

trong đó hệ số trải phổ SF=R s/Rc với Rs là tốc độ ký hiệu và Rc là tốc độ chip. Để giảm tỷ số công suất đỉnh trên công suất trung bình của tín hiệu điều chế. WCDMA sử dụng hai tầng trải phổ: (1) trải phổ bằng mã định kênh. Một đặc điểm nữa của CDMA là các mã ngẫu nhiên hóa mang tính trực giao khá cao nên các đường truyền đến máy thu có độ trễ khác nhau thời gian chip hoặc lớn hơn thời gian này đều độc lập với nhau và vì thế có thể sử dụng phân tập đa đường (hay máy thu RAKE) trong CDMA.2. Khi này tính trực giao của các mã và trải phổ cho phép một máy thu đầu cuối có thể dễ dàng tách ra được tín hiệu của mình. Nguyễn Phạm Anh Dũng 44 . Việc sử dụng trải phổ cùng với các mã trực giao cho phép nhiều đầu cuối di động có thể dùng chung một tần số. (2) trải phổ bằng mã nhận dạng nguồn phát. TS. Nhưng cũng vì sử dụng chung một tần số nên có thể xẩy ra hiện tượng gần xa. trong đó máy di động gần trạm gốc sẽ gây nhiễu cho các người sử dụng khác. WCDMA sử dụng điều chế QPSK cho đường xuống và BPSK cho đường lên. ngẫu nhiên hóa phức được sử dụng. đồng chỉnh pha các đường này rồi cộng công suất thu của chúng với nhau. Trong chuyển giao mềm một máy di động có thể kết nối đến nhiều trạm gốc trên cùng một tần số nhưng với mã trải phổ khác nhau. Mã ngẫu nhiên hóa được cấu trúc từ mã Gold. Để khắc phục nhược điểm này phải áp dụng điều khiển công suất nhanh cho CDMA trong đó mày di động gần trạm gốc sẽ được điều chình phát công suất thấp hơn máy di động ở xa trạm gốc.9. Do sử dụng chung một tần số nên có thể áp dụng chuyển giao mềm cho CDMA. Mã định kênh được xây dựng trên cơ sở mã hệ số trải phổ trực giao khả biến (OVSF). TỔNG KẾT Các hệ thống CDMA được xây dựng trên cơ sở trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS). Nguyên tắc của máy thu RAKE là chọn một số đường (một số ngón) có công suất thu lớn hơn ngưỡng. Ưu điểm của chuyển giao mềm là không làm mất cuộc gọi trong quá trình chuyển giao mặc dù nó làm giảm phần nào dụng lượng ô và tăng thêm tính phức tạp hệ thống. Điều khiển công suất nhanh trong WCDMA được thực hiện 1500 lần trong một giây.

Nguyễn Phạm Anh Dũng 45 .2. WCDMA UMTS sử dụng mạng đa truy nhập vô tuyến trên cơ sở W-CDMA và mạng lõi được phát triển từ GSM/GPRS. Giải pháp thứ nhất sẽ được triển khai rộng rãi còn giải pháp thứ hai chủ yếu sẽ được triển khai cho các ô nhỏ (Micro và Pico). ta cũng có thể chọn độ rộng băng từ 4.1.1. Hiện nay mới chỉ có WCDMA/FDD được triển khai vì thế trong khóa học này ta sẽ chỉ xét WCDMA/FDD Giải pháp FDD sử dụng hai băng tần 5 MHz với hai sóng mang phân cách nhau 190 MHz: đường lên có băng tần nằm trong dải phổ từ 1920 MHz đến 1980 MHz. Mặc dù 5 MHz là độ rộng băng danh định. Mục đích chương • Hiểu tổng quan về WCDMA/FDD • Hiểu kiến trúc WCDMA và các kênh của nó • Hiểu được các kỹ thuật phân tập phát trong WCDMA 3.Chương 3 GIAO DIỆN VÔ TUYẾN CỦA WCDMA UMTS 3. MỞ ĐẦU WCDMA UMTS là một trong các tiêu chuẩn của IMT-2000 nhằm phát triển của GSM để cung cấp các khả năng cho thế hệ ba.1. Các chủ đề được trình bầy trong chương • Kiến trúc giao diện vô tuyến của 3G WCDMA/FDD • Các thông số lớp vật lý và quy hoạch tần số của WCDMA/FDD • Các kiểu kênh của WCDMA/FDD • Sơ đồ tổng quát của một thiết bị thu phát WCDMA • Các sơ đồ phân tập phát được sử dụng cho WCDMA • Các sơ đồ điều chế và chuyển giao trong WCDMA • Các thông số quan trọng máy thu và máy phát vô tuyên của UE • Mã hóa tiếng AMR 3.3. W-CDMA có thể có hai giải pháp cho giao diện vô tuyến: ghép song công phân chia theo tần số (FDD: Frequency Division Duplex) và ghép song công phân chia theo thời gian (TDD: Time Division Duplex).1. Hướng dẫn • Học kỹ các tư liệu được trình bầy trong chương • Tham khảo thêm các tài liệu tham khảo cuối tài liệu giảng dạy của khóa học 3. đường xuống có băng tần nằm trong dải phổ từ 2110 MHz đến 2170 Mhz.4 MHz đến 5 TS.2. Cả hai giao diện này đều sử dụng trải phổ chuỗi trực tiếp (DS-CDMA). GIỚI THIỆU CHUNG 3.1.

84 Mcps. 3.3. Một số rất ít nhà sản suất còn lập kế hoạch xa hơn. Giải pháp TDD sử dụng các tần số nằm trong dải 1900 đến 1920 MHz và từ 2010 MHz đến 2025 MHz. Họ chế tạo các BSC đồng thời cho cả GSM và WCDMA. Trong WCDMA mạng truy nhập vô tuyến được gọi là UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network). Các phần tử của UTRAN rất khác với các phần tử ở mạng truy nhập vô tuyến của GSM. GGSN có thể được nâng cấp từ mạng hiện có để hỗ trợ đồng thời WCDMA và GSM. Giao diện vô tuyến của W-CDMA/FDD (để đơn giản ta sẽ bỏ qua ký hiệu FDD nếu không xét đến TDD) hoàn toàn khác với GSM và GPRS. Việc chọn độ rộng băng đúng đắn cho phép ta tránh được nhiễu giao thoa nhất là khi khối 5 MHz tiếp theo thuộc nhà khai thác khác. KIẾN TRÚC NGĂN XẾP GIAO THỨC CỦA GIAO DIỆN VÔ TUYẾN WCDMA/FDD Kiến trúc giao diện vô tuyến của WCDMA được cho trên hình 3. Vì thế khả năng sử dụng lại các BTS và BSC của GSM là rất hạn chế. ở đây đường lên và đường xuống sử dụng chung một băng tần. kênh truyền tải và kênh vật lý. W-CDMA sử dung phương thức trải phổ chuỗi trực tiếp với tốc độ chip là 3. Trong phần dưới đây ta trước hết ta xét kiến trúc giao thức của giao diện vô tuyến sau đó ta sẽ xét giao diện vô tuyến của WCDMA/FDD. sau đó sẽ xét các kênh này. TS.MHz với nấc tăng là 200 KHz. Một số nhà sản xuất cũng đã có kế hoạch nâng cấp các GSM BTS cho WCDMA. Kênh vật lý được xây dựng trên công nghệ đa truy nhập CDMA kết hợp với FDMA/FDD. Nhiều kênh truyền tải được ghép chúng vào kênh vật lý. Ngoài ra kênh vật lý đường lên còn được đặc trưng bởi góc pha. HLR.1. Mỗi kênh vật lý được đặc trưng bởi một cặp tần số và một mã trải phổ. SGSN. Các phần tử như MSC. Giao diện vô tuyến của WCDMA/FDD được xây dựng trên ba kiểu kênh: kênh logic. Kênh logic được hình thành trên cơ sở đóng gói các thông tin từ lớp cao trước khi sắp xếp vào kênh truyền tải. Tuy nhiên đa phần các nhà sản suất phải thay thế GSM BSC bằng RNC mới cho WCDMA. Nguyễn Phạm Anh Dũng 46 . W-CDMA sử dụng rất nhiều kiến trúc của mạng GSM. GPRS hiện có cho mạng của mình. Đối với các nhà sản suất này có thể chỉ tháo ra một số bộ thu phát GSM từ BTS và thay vào đó các bộ thu phát mới cho WCDMA.

Mỗi kênh vật lý ở lớp này được xác định bằng một tổ hợp tần số. Trong mặt phẳng C lớp 3 bao gồm RRC (Radio Resource Control: điều khiển tài nguyên vô tuyến) kết cuối tại RAN và các lớp con cao hơn: MM (Mobility Management) và CC (Connection Management). Các kênh được sử dụng vật lý để truyền thông tin của các lớp cao trên giao diện vô tuyến.. Đường không liền nét thể hiện các giao diện điều khiển. Nguyễn Phạm Anh Dũng 47 . Lập khuôn số liệu vào các khối số liệu và đảm bảo truyền dẫn tin cậy giữa các nút lân cận hay các thực thể đồng cấp • Lớp mạng (L3). PDCP và BMC chỉ có ở mặt phẳng U. Kiến trúc giao thức vô tuyến cho UTRA FDD. • Lớp liên kết nối số liệu (L2). Đặc tả đánh địa chỉ và định tuyến Mỗi khối thể hiện một trường hợp của giao thức tương ứng. qua đó giao thức RRC điều khiển và lập cấu hình các lớp dưới. tuy nhiên cũng có một số kênh vật lý chỉ được dành cho hoạt động của lớp vật lý.UP: Mặt phẳng người sử dụng CP: Mặt phẳng điều khiển Hình 3. PDCP (Packet Data Convergence Protocol: Giao thức hội tụ số liệu gói) và BMC (Broadcast/Multicast Control: Điều khiển quảng bá/đa phương ). Lớp vật lý là lớp thấp nhất ở giao diện vô tuyến.v. Lớp 3 và RLC được chia thành hai mặt phẳng: mặt phẳng điều khiển (C-Plane) và mặt phẳng người sử dụng (U-Plane). trải phổ v. SM (Session Management) kết cuối tại mạng lõi (CN). Ngăn xếp giao thức của giao diện vô tuyến bao gồm 3 lớp giao thức: • Lớp vật lý (L1). mã ngẫu nhiên hoá (mã định kênh) và pha (chỉ cho đường lên). Đặc tả các vấn đề liên quan đến giao diện vô tuyến như điều chế và mã hóa. Lớp 2 được chia thành các lớp con: MAC (Medium Access Control: Điều khiển truy nhập môi trường) và RLC (Radio link Control: điều khiển liên kết). TS. Lớp vật lý được sử dụng để truyền dẫn ở giao diện vô tuyến. GMM (GPRS Mobility Management).1.

28)/3. băng tần được cấp theo giấy phép có thể là 25 MHz cho sử dụng TDD ở 19001920 (TDD1) và 2020-2025 MHz (TDD2).Để truyền thông tin ở giao diện vô tuyến.4.1.4. Băng tần sử dụng cho TDD ở châu Âu thay đổi.52/15. Băng tần cho các ứng dụng TDD không cần xin phép (SPA= Self Provided Application: ứng dụng tự cấp) có thể là 2010-2020 TS.2a. Các thông số lớp vật lý W-CDMA W-CDMA Sơ đồ đa truy nhập Độ rộng băng tần (MHz) Mành phổ Tốc độ chip (Mcps) Độ dài khung Đồng bộ giữa các nút B Mã hóa sửa lỗi Điều chế DL/UL Trải phổ DL/UL Bộ mã hóa thoại Tổ chức tiêu chuẩn DS-CDMA băng rộng 5/10/15/20 200 kHz (1.2b) như sau.84/7. 3. Bảng 3. UL: Uplink: đường lên OCQPSK (HPSK): Orthogonal Complex Quadrature Phase Shift Keying (Hybrid PSK) = khóa chuyển pha vuông góc trực giao CS-ACELP: Conjugate Structure-Algebraic Code Excited Linear Prediction = Dự báo tuyến tính kích thích theo mã lđại số cấu trúc phức hợp 3GPP: Third Generation Parnership Project: Đề án của các đối tác thế hệ ba ETSI: European Telecommunications Standards Institute: Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu ARIB: Association of Radio Industries and Business: Liên hiệp công nghiệp và kinh doanh vô tuyến 3. Quy hoạch tần số Các băng tần sử dụng cho WCDMA FDD trên toàn cầu được cho trên hình 3. Nguyễn Phạm Anh Dũng 48 .1. các lớp cao phải chuyển các thông tin này qua lớp MAC đến lớp vật lý bằng cách sử dụng các kênh logic.4.36 10 ms Dị bộ/đồng bộ Mã turbo. MAC sắp xếp các kênh này lên các kênh truyền tải trước khi đưa đến lớp vật lý để lớp này sắp xếp chúng lên các kênh vật lý. WCDMA sử dụng phân bố tần số quy định cho IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) (hình 3. Các thông số lớp vật lý Các thông số lớp vật lý của WCDMA được cho trong bảng 3. CÁC THÔNG SỐ LỚP VẬT LÝ VÀ QUY HOẠCH TẦN SỐ 3.1.68/11. mã xoắn QPSK/BPSK QPSK/OCQPSK (HPSK) CS-ACELP/(AMR) 3GPP/ETSI/ARIB DL: Downlink: đường xuống.2. Ở châu Âu và hầu hết các nước châu Á băng tần IMT-2000 là 2× 60 MHz (1920-1980 MHz cộng với 2110-2170 MHz) có thể sử dụng cho WCDMA/ FDD.

UMTS quy định khai thác song công phân chia theo tần số là chế độ tiêu chuẩn cho thông tin thoại và số liệu.MHz. còn các hệ thống TDD sử dụng cùng tần số cho cả đường lên và đường xuống. Các hệ thống FDD sử dụng các băng tần khác nhau cho đường lên và đường xuống với phân cách là khoảng cách song công. tuy nhiên quy định cũng cho phép song công khả biến. a) Các băng có thể dùng cho WCDMA FDD toàn cầu. Hệ thống song công khả biến đặt ra các yêu cầu bổ sung đối với thiết kế máy phát thu vì các bộ tổ tần số máy phát và máy thu phải hoạt động độc lập với nhau. trong đó khoảng cách phát thu nằm trong khoảng 130 đến 250MHz.3. Băng I (B1) là ấn định băng chính ở Châu Âu. Nguyễn Phạm Anh Dũng 49 .2. TS. Hình 3. b) Băng tần IMT-2000. Hoạt động đồng thời và liên tục của các mạch điện phát và thu là các thay đổi đáng kể nhất so với họat động của GSM. Băng tần cho họat động FDD cho các băng I. Quy định dành hai cấp phát 60MHz với khoảng cách song công chuẩn 190MHz. Băng II (B2) tái sử dụng băng hiện có của hệ thống thông tin di động cá nhân và dự định để sử dụng ở Mỹ để đảm bảo đồng tồn tại UMTS và GSM. Phân bố tần số cho WCDMA/FDD. II và III được cho trên hình 3. Khoảng cách song công chỉ bằng 80MHz đối với băng II vì thế đặt ra các yêu cầu khó khăn hơn đối với phần cứng của máy thu phát.

Thí dụ cấp phát băng tần cho năm nhà khai thác tại Vương Quốc Anh Cấp phát tần số của Đức khác với cấp phát tần số ở Anh ở chỗ.4.5).6 MHz (tương đương 3× 5MHz với băng bảo vệ nhỏ hơn) √ Cấp phép B Vodafon) nhận cấp phát băng kép 14.Hình 3.8MHz (tương đương 3× 5MHz với băng bảo vệ nhỏ hơn) √ Cấp phép C (BT3G) nhận cấp phát băng kép 10MHz (2× 5MHz) và băng đơn 5MHz tại 1910 MHz √ Cấp phép D (One2One) nhận cấp phát băng kép 10MHz (2× 5MHz) và băng dơn 5MHz tại 1900MHz √ Cấp phép E (Orange) nhận cấp phát băng kép (2× 5MHz) và băng đơn 5MHz tại 1905MHz. TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng 50 . Phổ tần được chia cho năm nhà khai thác như sau: √ Cấp phép A (Hutchison) nhận cấp phát băng kép 14. các 10MHz băng kép được cấp phát cho sáu nhà khai thác (6× 10MHz). tất cả bốn kênh TDD1 được cấp phát (1900 đến 1920 MHz) cùng với một trong số các kênh TDD2 (hình 3.4 cho thấy cấp phát băng thông theo đầu thầu tại Vương Quốc Anh.3 Cấp phát băng tần WCDMA/FDD Hình 3. Hình 3.

5.5.2. 3. Nguyễn Phạm Anh Dũng 51 . trong đó hai hoặc nhiều nhà khai thác có thể cùng tham gia xin cấp phát chung một khe. CÁC KÊNH CỦA WCDMA Các kênh của WCDMA được chia thành các loại kênh sau đây: TS.Hình 3.2. Bảng 3. Vì thế cần phải nghiên cứu quan hệ giữa các tổ hợp mã trải phổ và hoạt động của các kênh lân cận. Cấp phát tần số 3G tại Việt Nam Khe tần số FDD BSTx* BSRx** A 2110-2125 MHz 1920-1935 MHz B 2125-2140 MHz 1935-1950 MHz C 2140-2155 MHz 1950-1965 MHz D 2155-2170 MHz 1965-1980 MHz * BSTx: máy phát trạm gốc ** BSRx: máy thu trạm gốc TDD BSTx/BSRx 1915-1920 MHz 1910-1915 MHz 1905-1910 MHz 1900-1905 MHz Lý do cấp phát các kênh 5MHz khác nhau tại các nước khác nhau là ở chỗ các nhà khai thác phải quy hoạch mã và phải tránh việc sử dụng các mã gây ra nhiễu kênh lân cận trong cùng một nước hoặc các nhà khai thác khác trong nước liền kề. Cấp phát tần số cho sáu nhà khai thác tại Đức Tại Việt Nam băng tần 3G được cấp phát tần số theo tám khe tần số như cho trong bảng 3.

Kênh được lớp con MAC của lớp 2 cung cấp cho lớp cao hơn. Các kênh logic. Được sử dụng khi không có kết nối RRC hoặc khi truy nhập một ô mới Kênh hai chiều điểm đến điểm để phát thông tin điều khiển riêng giữa UE và mạng. Danh sách các kênh logic Kênh logic BCCH (Broadcast Control CCH (Control Channel: Kênh điều khiển Channel: Kênh quảng bá) điều khiển) PCCH (Paging Control Channel: Kênh điều khiển tìm gọi) CCCH (Common Control Channel: Kênh điều khiển chung) DCCH (Dedicated Control Channel: Kênh điều khiển riêng). Được thiết lập bởi thiết lập kết nối của RRC Kênh hai chiều điểm đến điểm riêng cho một UE để truyền thông tin của người sử dụng. 52 TS.2. Kênh LoCH được xác định bởi kiểu thông tin mà nó truyền.√ Kênh vật lý (PhCH). Bảng 3.2. 3. Nguyễn Phạm Anh Dũng . Một người sử dụng tích cực có thể sử dụng các PhCH riêng. Các kênh TrCH được sắp xếp lên các PhCH Kênh Logic (LoCH). Mỗi PhCH có √ √ một trải phổ mã định kênh duy nhất để phân biệt với kênh khác. Kênh truyền tải (TrCH). Kênh mang số liệu trên giao diện vô tuyến. LoCH Nói chung các kênh logic (LoCH: Logical Channel) được chia thành hai nhóm: các kênh điều khiển (CCH: Control Channel) để truyền thông tin điều khiển và các kênh lưu lượng (TCH: Traffic Channel) để truyền thông tin của người sử dụng. DTCH (Dedicated Traffic TCH (Traffic Channel: Kênh lưu lượng Channel: Kênh riêng) lưu lượng) CTCH (Common Traffic Channel: Kênh lưu lượng chung) Nhóm kênh Ứng dụng Kênh đường xuống để phát quảng bá thông tin hệ thống Kênh đường xuống để phát quảng bá thông tin tìm gọi Kênh hai chiều để phát thông tin điều khiển giữa mạng và các UE. DTCH có thể tồn tại cả ở đường lên lẫn đường xuống Kênh một chiều điểm đa điểm để truyền thông tin của một người sử dụng cho tất cả hay một nhóm người sử dụng quy định hoặc chỉ cho một người sử dụng.1. chung hoặc cả hai. Kênh này chỉ có ở đường xuống. Các kênh logic và ứng dụng của chúng được tổng kết trong bảng 3.5. Kênh do lớp vật lý cung cấp cho lớp 2 để truyền số liệu. Kênh riêng là kênh PhCH dành riêng cho một UE còn kênh chung được chia sẻ giữa các UE trong một ô.

Danh sách các kênh truyền tải Kênh truyền tải DCH (Dedicated Channel: Kênh riêng) BCH (Broadcast Channel: Kênh quảng bá) FACH (Forward Access Channel: Kênh truy nhập đường xuống) PCH (Paging Channel: Kênh tìm gọi) RACH (Random Access Channel) CPCH (Common Packet Channel: Kênh gói chung) DSCH (Dowlink Shared Channel: Kênh chia sẻ đường xuống) ứng dụng Kênh hai chiều được sử dụng để phát số liệu của người sử dụng. áp dụng trong truy nhập ngẫu nhiên và được sử dụng trước hết để truyền số liệu cụm.3. Sử dụng trước hết cho truyền dẫn số liệu tốc độ cao. Danh sách các kênh truyền tải và ứng dụng của chúng dược cho ở bảng 3. Được sử dụng để truyền số liệu tốc độ thấp cho lớp cao hơn Kênh chung dường xuống để phát các tín hiệu tìm gọi Kênh chung đường lên để phát thông tin điều khiển và số liệu người sử dụng. PCH (Paging Channel: Kênh tìm gọi). CPCH (Common Packet Channel: Kênh gói chung). Được ấn định riêng cho người sử dụng. Tồn tại hai kiểu kênh truyền tải: các kênh riêng và các kênh chung. Khi kênh truyền tải chung áp dụng cho một người sử dụng đặc thù. TrCH Các kênh lôgic được lớp MAC chuyển đổi thành các kênh truyền tải. áp dụng trong truy nhập ngẫu nhiên và được sử dụng để truyền số liệu thấp của người sử dụng Kênh chung đường lên để phát số liệu người sử dụng. Nguyễn Phạm Anh Dũng 53 . Kênh chia sẻ chung cho nhiều UE. Điểm khác nhau giữa chúng là: kênh chung là tài nguyên được chia sẻ cho tất cả hoặc một nhóm các người sử dụng trong ô. FACH (Fast Access Channel: Kênh truy nhập nhanh). Các kênh truyền tải chung bao gồm: BCH (Broadcast channel: Kênh quảng bá). Kênh PCH là kênh truyền tải chung được sử dụng để tìm gọi một UE đặc thù sẽ chứa thông tin nhận dạng người sử dụng bên trong bản tin phát. Chia sẻ cho nhiều UE.3. Bảng 3. Có khả năng thay đổi tốc độ và điều khiển công suất nhanh Kênh chung đường xuống để phát thông tin quảng bá (chẳng hạn thông tin hệ thống. còn kênh kênh riêng được ấn định riêng cho một người sử dụng duy nhất. TS. Chẳng hạn kênh BCH để phát thông tin quảng bá cho tất cả các người sử dụng trong ô. Các kênh truyền tải.3.5. thì cần phát nhận dạng người sử dụng trong băng (trong bản tin sẽ được phát). Kênh chung đường xuống để phát số liệu gói. Kênh truyền tải chung có thể được áp dụng cho tất cả các người sử dụng trong ô hoặc cho một người hoặc nhiều người đặc thù. Kênh riêng chỉ có một kênh duy nhất là DCH (Dedicated Channel: Kênh riêng). Khi kênh truyền tải chung được sử dụng để phát thông tin cho tất cả các ngừơi sử dụng thì kênh này không cần có địa chỉ. thông tin ô) Kênh chung đường xuống để phát thông tin điều khiển và số liệu của người sử dụng. DSCH (Down Link Shared Channel: Kênh chia sẻ đường xuống).2.

Các kênh vật lý được tổng kết ở hình 3. Tổng kết các kiểu kênh vật lý TS. Hình 3. mã ngẫu nhiên. Chuyển đổi giữa các LoCH và TrCH trên đường lên và đường xuống 3. Kênh vật lý (Physical Channel) bao gồm các kênh vật lý riêng (DPCH: Dedicated Physical channel) và kênh vật lý chung (CPCH: Common Physical Channel).Các kênh logic được chuyển thành các kênh truyền tải như cho trên hình 3.6. Các kênh vật lý Một kênh vật lý được coi là tổ hợp của tần số. mã định kênh và cả pha tương đối (đối với đường lên).3.7 và bảng 3.6. Hình 3. Nguyễn Phạm Anh Dũng 54 .5.7.4.

Kênh cũng chứa thông tin hồi tiếp hồi tiếp (FBI: Feeback Information) ở đường lên để đảm bảo vòng hồi tiếp cho phân tập phát và phân tập chọn lựa. AICH và PICH vì các kênh nay không có hoa tiêu riêng như ở các trường hợp kênh DPCH. Trên đường xuống DPDCH và DPCCH được ghép theo thời gian với ngẫu nhiên hóa phức còn trên đường lên được ghép mã I/Q với ngẫu nhiên hóa phức Khi sử dụng DPCH. Gồm DPDCH (Dedicated Physical Control Channel: Kênh vật lý điều khiển riêng) và DPCCH (Dedicated Physical Control Channel: Kênh vật lý điều khiển riêng). Nguyễn Phạm Anh Dũng . Các ký hiệu hoa tiêu cho phép máy thu đánh giá hưởng ứng xung kim của kênh vô tuyến và thực hiện tách sóng nhất quán. Kênh được sử dụng để điều khiển lớp vật lý của DPCH. Kênh được sử dụng để phát số liệu người sử dụng từ lớp cao hơn Khi sử dụng DPCH. Danh sách các kênh vật lý Tên kênh DPCH (Dedicated Physical Channel: Kênh vật lý riêng) ứng dụng Kênh hai chiều đường xuống/đường lên được ấn định riêng cho UE.4. chỉ thị kết hợp khuôn dạng truyền tải. mỗi UE được ấn định ít nhất một DPDCH. các ký hiệu điều khiển công suất (TPC: Transmission Power Control). P-CCPCH. Kênh chung đường lên. TPC để điều khiển công suất vòng kín nhanh cho cả đường lên và đường xuống. Được sử dụng để mang kênh truyền tải RACH Kênh chung đường lên. TFCI thông tin cho máy thu về các thông số tức thời của các kênh truyền tải: các tốc độ số liệu hiện thời trên các kênh số liệu khi nhiều dịch vụ được sử dụng đồng thời. Có hai kiểu kênh CPICH: PCPICH (Primary CPICH: CPICH sơ cấp) và S-CPICH (Secondary CPICH: CPICH thứ cấp). mỗi UE chỉ được ấn định một DPCCH. Các ký hiệu này cũng cần cho hoạt động của anten thích ứng (hay anten thông minh) có búp sóng hẹp. Ngoài ra TFCI có thể bị bỏ qua nếu tốc độ số liệu cố định. Được sử dụng để mang kênh truyền tải CPCH Kênh chung đường xuống. DPCCH là kênh đi kèm với DPDCH chứa: các ký hiệu hoa tiêu. P-CPICH đảm bảo tham chuẩn nhất quán cho toàn bộ ô để UE thu được SCH.Bảng 3. Kênh S-CPICH đảm bảo tham khảo nhất quán chung 55 DPDCH (Dedicated Physical Data Channel: Kênh vật lý số liệu riêng DPCCH (Dedicated Physical Control Channel: Kênh vật lý điều khiển riêng) PRACH (Physical Random Access Channel: Kênh vật lý truy nhập ngẫu nhiên) PCPCH (Physical Common Packet Channel: Kênh vật lý gói chung) CPICH (Common Pilot Channel: Kênh hoa tiêu chung) TS.

P-CCPCH (Primary Common Control Physical Channel: Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp) S-CCPCH (Secondary Common Control Physical Channel: Kênh vật lý điều khiển chung thứ cấp) SCH (Synchrronization Channel: Kênh đồng bộ) PDSCH (Physical Downlink Shared Channel: Kênh vật lý chia sẻ đường xuống) AICH (Acquisition Indication Channel: Kênh chỉ thị bắt) PICH (Page Indication Channel: Kênh chỉ thị tìm gọi) Kênh chung đường xuống. Được sử dụng để tìm ô Kênh chung đường xuống. Được sử dụng để điều khiển va chạm PCPCH Kênh chung đường xuống liên kết với AP-AICH để phát thông tin về trạng thái kết nối của PCPCH TS. Khi nhận được thông báo này. Được sử dụng để truyền PCH và FACH Kênh chung đường xuống. Kênh chung đường xuống đi cặp với S-CCPCH (khi kênh này mang PCH) để phát thông tin kết cuối cuộc gọi cho từng nhóm cuộc gọi kết cuối. Có hai kiểu kênh SCH: SCH sơ cấp và SCH thứ cấp. UE thuộc nhóm kết cuối cuộc gọi thứ n sẽ thu khung vô tuyến trên S-CCPCH Kênh chung đường xuống đi cặp với PCPCH để điều khiển truy nhập ngẫu nhiên cho PCPCH AP-AICH (Access Preamble Acquisition Indicator Channel: Kênh chỉ thị bắt tiền tố truy nhập) CD/CA-ICH (CPCH Collision Detection/ Channel Assignment Indicator Channel: Kênh chỉ thị phát hiện va chạm CPCH/ấn định kênh) CSICH (CPCH Status Indicator Channel: Kênh chỉ thị trạng thái CPCH) Kênh chung đường xuống đi cặp với PCPCH.trong một phần ô hoặc đoạn ô cho trường hợp sử dụng anten thông minh có búp sóng hẹp. Chẳng hạn có thể sử dụng S-CPICH làm tham chuẩn cho S-CCPCH (kênh mang các bản tin tìm gọi) và các kênh DPCH đường xuống. Nguyễn Phạm Anh Dũng 56 . Mỗi ô chỉ có một SCH sơ cấp và thứ cấp. Mỗi ô có nhiều PDSCH (hoặc không có). Mỗi ô có một kênh để truyền BCH Kênh chung đường xuống. Một ô có thể có một hay nhiều S-CCPCH. Được sử dụng để điều khiển truy nhập ngẫu nhiên của PRACH. Được sử dụng để mang kênh truyền tải DSCH Kênh chung đường xuống đi cặp với PRACH.

Ghép các kênh truyền tải lên kênh vật lý TS. Hình 3. TFI= Transport Format Indicator: Chỉ thị khuôn dạng truyền tải TFCI= Transport Format Combination Indicator: Chỉ thị kết hợp khuôn dạng truyền tải Hình 3. Nguyễn Phạm Anh Dũng 57 .Các các kênh truyền tải được chuyển thành các kênh vật lý như trên hình 3. Chuyển đổi giữa các kênh truyền tải và các kênh vật lý Hình 3.8.9.9 cho thấy việc ghép hai kênh truyền tải lên một kênh vật lý và cung cấp chỉ thị lỗi cho từng khối truyền tải tại phía thu.8.

RNC phát lệnh yêu cầu dịch vụ CM (Connection Management: quản lý kết nối) trên giao thức RANAP (Radio Access Application Part: phần ứng dụng truy nhập mạng vô tuyến) để khởi đầu báo hiệu thiết lập kênh mang lưu lượng Tùy thuộc vào yêu cầu của UE lệnh báo hiệu này có thể được chuyển đến MSC hoặc SGSN (trong trường hợp xét là MSC).5. Sau khi có kết nối RRC. Các thủ tục truy nhập ngẫu nhiên CPCH như sau. Sau đó UE có thể phát gói trên kênh CPCH (kênh gói chung) 3.4. Thí dụ về báo hiệu thiết lập cuộc gọi sử dụng các kênh logic và truyền tải Hình 3.10a và 3.5.10b.3. Hình 3. Đầu tiên UE sử dụng kênh logic CCCH truyền trên kênh truyền tải RACH để yêu cầu đường truyền báo hiệu (RRC).5. RNC trả lời bằng kênh logic CCCH trên kênh truyền tải FACH. Sau khi thực hiện các thủ tục an ninh. UE khởi xướng thủ tục truy nhập ngẫu nhiên RACH bằng cách phát đi một AP (tiền tố truy nhập).10a như sau. Quá trình truy nhập ngẫu nhiên RACH và truy nhập gói CPCH Quá trình truy nhập ngẫu nhiên RACH và truy nhập gói CPCH được cho trên hình 3. TS. Nếu chấp nhận (OK). các thủ tục thiết lập kênh mang được thực hiện. Dựa trên thông tin khả dụng của từng kênh PCPCH do CSICH thông báo. Sau đó UE có thể phát bản tin trên kênh RACH (kênh truy nhập ngẫu nhiên). Nếu được nút B chấp nhận (OK) UE phát đi một CP (tiền tố phát hiện va chạm) để thông báo rằng nó đã chiếm kênh này.10. Sau khi nhận được lệnh "truyền trực tiếp" từ UE. Nguyễn Phạm Anh Dũng 58 . Cuối cùng nút B phát đi CD/CA-ICH (chỉ thị phát hiện va chạm và ấn định kênh) đến UE. nút B phát AICH (chỉ thị phát hiện bắt) đến UE.11 cho thấy báo hiệu thiết lập lập cuộc gọi sử dụng kênh logic và kênh truyền tải. UE khởi xướng thủ tục truy nhập CPCH trên kênh chưa sử dụng bằng cách phát đi một AP (tiền tố truy nhập). UE sẽ trao đổi báo hiệu với RNC qua kênh logic DCCH trên kênh truyền tải DCH. Các thủ tục truy nhập ngẫu nhiên RACH và truy nhập gói Các trủ tục truy nhập ngẫu nhiên trên hình 3.

3. mỗi khung bao gồm 15 khe (dài 10 ms.11. Từ hình vẽ ta thấy.6.12. Báo hiệu thiết lập cuộc gọi.667 ms) bằng một chu kỳ điều khiển công suất (tần số điều khiển công suất là 1500 lần trong một giây). Nguyễn Phạm Anh Dũng 59 .Hình 3. Trong mô hình này mỗi cặp hai bit thể hiện một cặp I/Q (một ký hiệu) của điều chế QPSK. chứa 38400 chip) và mỗi khe chứa 2560 chip (dài 0. cấu trúc khung bao gồm một chuỗi các khung vô tuyến. CẤU TRÚC KÊNH VẬT LÝ RIÊNG Cấu trúc kênh vật lý riêng được trình bày trên hình 3. TS.

12. các lệnh điều khiển công suất (TPC: Transmit Power Control). Thông tin riêng lớp cao hơn bao gồm số liệu người sử dụng và báo hiệu được mang bởi DPDCH đường lên và thông tin điều khiển tạo ra bởi lớp 1 được mang bởi DPCCH. TFCI có thể có hoặc không có.12.22) và được biến đổi vào tương tự bằng bộ biến đổi số vào tương tự (D/A) để đưa lên điều chế vuông góc cho sóng mang. DPCCH bao gồm các ký hiệu hoa tiêu quy định trước (được sử dụng để ước tính kênh và tách sóng nhất quán). nếu không có các bit TFCI. Chuỗi chip sau ngẫu nhiên hoá được giới hạn trong băng tần 5 MHz bằng bộ lọc Niquist cosin tăng căn hai (hệ số dốc bằng 0.Trên đường xuống kênh riêng (DPCH) đường xuống bao gồm DPDCH đường xuống và DPCCH đường xuống ghép theo thời gian với ngẫu nhiên hóa phức. thông tin phản hồi (FBI: Feedback Information) cho phân tập phát vòng kín và kỹ thuật phân tập chọn trạm (SSDT: Site Selection Diversity Technique). Cấu trúc kênh vật lý riêng cho đường lên và đường xuống Cấu trúc kênh vật lý riêng đường lên cho một khe (một chu kỳ điều khiển công suất) được cho trên hình 3.13a) và máy thu vô tuyến (3.13b) trong W-CDMA. Cấu trúc kênh vật lý riêng đường xuống được mô tả trên hình 3.Hình 3.13 cho thấy sơ đồ khối của máy phát vô tuyến (hình 3.12. Nguyễn Phạm Anh Dũng 60 . Số liệu sau đan xen được bổ sung thêm các bit hoa tiêu và các bit điều khiển công suất phát (TPC: Transmit Power Control)). nhưng chỉ có một DPCCH cho liên kết này. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT MÁY PHÁT VÀ MÁY THU WCDMA Hình 3. DTX (phát không liên tục) được sử dụng trong trường tương ứng. các lệnh TPC và các bit TFCI (tùy chọn) được tạo ra tại lớp vật lý.7. 3. TFCI (tùy chọn). một hay một số (nhiều nhất là 6) kênh DPDCH trên một liên kết vô tuyến. Lớp 1 (lớp vật lý) bổ sung CRC cho từng khối truyền tải (TB: Transport Block) là đơn vị số liệu gốc cần xử lý nhận được từ lớp MAC để phát hiện lỗi ở phía thu. Sau đó số liệu được mã hoá kênh và đan xen. Có thể không có. Tín hiệu trung tần (IF) sau điều chế được TS. được sắp xếp lên các nhánh I và Q của QPSK và được trải phổ hai lớp (trải phổ và ngẫu nhiên hoá). Số liệu riêng được tạo ra tại các mức cao hơn trên DPDCH được ghép theo thời gian với các bit hoa tiêu. DPDCH (hoặc các DPDCH) và DPCCH được ghép chung theo mã I/Q với ngẫu nhiên hóa phức.

Do giá thành và không gian chiếm lớn. PHÂN TẬP PHÁT Khi nhiều anten thu được sử dụng. giải mã kênh (giải mã sửa lỗi).8.biến đổi nâng tần vào sóng vô tuyến (RF) trong băng tần 2 GHz. Sau giải trải phổ cho các thành phần này. Cuối cùng chúng được đưa đến lớp cao hơn. Phân tập Rx có thể được sử dụng tại nút B để tăng dung lượng đường lên và vùng phủ sóng. Các tín hiệu tương tự của các thành phần này được biến đổi vào số tại bộ biến đổi A/D. phân tập anten thu không phổ biến tại máy đầu cuối. được lọc bởi bộ lọc Nyquist cosine tăng căn hai và được phân chia theo thời gian vào một số thành phần đường truyền có các thời gian trễ truyền sóng khác nhau. tín hiệu tổng được giải đan xen. chúng được kết hợp bởi bộ kết hợp máy thu RAKE.13. được phân kênh thành các khối truyền tải TB và được phát hiện lỗi. tín hiệu thu được bộ khuyếch đại đại tạp âm thấp (LNA) khuyếch đại. Sau khuyếch dại AGC tín hiệu được giải điều chế để được các thành phần I và Q. Để khắc phục nhược điểm này WCDMA sử dụng phân tập phát TS. sau đó được đưa lên khuyếch đại trước khi chuyển đến anten để phát vào không gian. Sơ đồ khối máy phát tuyến (a) và máy thu vô tuyến (b) 3. Hình 3. Nguyễn Phạm Anh Dũng 61 . ta nói máy thu sử dụng phân tập anten thu (Rx). Tại phía thu. được biến đổi vào trung tần (IF) thu rồi được khuyếch đại tuyến tính bởi bộ khuyếch đại AGC (tự điều khuyếch). Máy thu RAKE chọn các thành phần lớn hơn một ngưỡng cho trước).

MF: Matched Filter: Bộ lọc phối hợp Hình 3.cho máy đầu cuối.1) trong đó cột 1 chứa các ký hiệu được phát đi từ anten 1 còn cột 2 chứa các ký hiệu được phát đi từ anten 2. x 2 ) =  1 ∗ x x   2 1  (3. Tồn tại hai kỹ thuật phân tập phát ở WCDMA: Phân tập vòng hở và phân tập vòng kín. TS.14a và 3.1. Sơ đồ máy phát và máy thu sử dụng STTD được cho trên hình 3.14b. Phân tập vòng hở Phân tập phát vòng hở sử dụng bộ mã hóa được gọi là STTD (Space time Transmit Diversity: phân tập phát không gian thời gian). 3.15).14. Phân tập phát vòng hở của WCDMA STTD được xây dựng trên cơ sở mã Alamouti như sau :  x − x∗  2  X(x1 . Các ký hiệu này là các ký hiệu điều chế QPSK (xem hình 3.8. Nguyễn Phạm Anh Dũng 62 .

Nguyễn Phạm Anh Dũng 63 .16a và 3. Chế độ vòng kín R3 và R4 sử dụng hai khái niệm phân tập phát vòng kín. Bộ điều chế STTD sử dụng mã khối không gian thời gian trực giao (OSTBC) 2x2. Hình 3. Kiến trúc máy phát và máy thu nút B được cho trên hình 3. 3. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG WCDMA TS.2.9. w2) được xác định. Cả hai khái niệm này đều có thể coi là truyền dẫn nhất quán (tạo búp thích ứng kênh) với sử dụng cân bằng kênh và các chiến lược báo hiệu hồi tiếp khác nhau.8.16. Phân tập phát vòng kín của WCDMA Trong cả hai chế độ trọng số phát được lựa chọn theo thủ tục dưới đây: • Đầu cuối đo các kênh hoa tiêu chung CPICH1 và CPICH2 được phát trên anten 1 và anten 2.Hình 3.16b. Trong cả hai chế độ này. thông tin đồng chỉnh pha được phát trên một kênh hồi tiếp nhanh (tốc độ 1500 bps) cho phép chọn 4 hoặc 16 khả năng trọng số búp sóng. 3. được lượng tử và được gửi đến BTS trong trường FBI của kênh DCCH. • Đầu cuối nhận được ước tính kênh cho đường truyền h1 và h2 • Vectơ trọng số phát cần thiết W(w1.15.

2. Điều khiển công suất vòng hở: cho các kênh chung 2. Điều khiển công suất vòng kín đường lên Sơ đồ điều khiển công suất vòng kín đường lên đựcc cho trên hình 3. UE thiết lập công suất phát tiền tố đầu tiên như sau: Preamble_Initial_power = CPICH_Tx_power – CPICH _RSCP + UL_interference + UL_required_CI (3. TS.9. CPICH_Tx_power – CPICH _RSCP là ước tính suy hao đường truyền từ nút B đến UE.1.5.9. Vì nhiều người sử dụng cùng truyền đồng thời trên cùng một tần số. nên mức nhiễu phụ thuộc vào số lượng người sử dụng. CPICH _RSCP là công suất P-CPICH thu tại UE. cần có một cơ chế điều khiển công suất tốt để duy trì tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SIR) tại mức cho phép. UL_required_CI là hằng số tương ứng với tỷ số tín hiệu trên nhiễu được thiết lập trong quá trình quy hoạch mạng vô tuyến. 3.17. Tồn tại hai kiểu điều khiển công suất: 1. Thí dụ về điều khiển công suất vòng hở cho PRACH Dựa trên tính toán của PC vòng hở. Điều khiển công suất vòng kín: cho các kênh riêng DPDCH/DPCCH và chia sẻ DSCH Điều khiển công suất vòng hở thường được UE trước khi truy nhập mạng và nút B trong quá trình thiết lập đường truyền vô tuyến sử dụng để ước lượng công suất cần phát trên đường lên dựa trên các tính toán tổn hao đường truyền trên đường xuống và tỷ số tín hiệu trên nhiễu yêu cầu. UL_interferrence (được gọi là ‘tổng công suất thu băng rộng’) được đo tại nút B và được phát quảng bá trên BCH. Điều khiển công suất vòng kín có nhiêm vụ giảm nhiễu trong hệ thống bằng cách duy trì chất lượng thông tin giữa UE và UTRAN (đường truyền vô tuyến) gần nhất với mức chất lượng tối thiểu yêu cầu đối kiểu dịch vụ mà người sử dụng đòi hỏi.CDMA rất nhạy cảm với điều khiển công suất: để hệ thống WCDMA hoạt động bình thường. Trong thủ tục truy nhập ngẫu nhiên (xem phần 3.4). UE thiết lập các công suất ban đầu cho tiền tố kênh truy nhập ngẫu nhiên vật lý (PRACH). 3. Điều khiển công suất vòng kín bao gồm hai phần: điều khiển công suất nhanh vòng trong tốc độ 1500 Hz và điều khiển công suất chậm vòng ngoài tốc độ 10-100Hz. Nguyễn Phạm Anh Dũng 64 .2) trong đó CPICH_Tx-power là công suất phát của P-CPICH.

9.3. Nếu ta đặt SIRđích đích cho trường hợp xấu nhất (cho tốc cao độ nhất) thì sẽ lãng phí dung lượng cho các kết nối ở tốc độ thấp. Nguyễn Phạm Anh Dũng 65 . 3. mỗi khung số liệu của người sử dụng được gắn chỉ thị chất lượng khung là CRC.9.1.Hình 3. Điều khiển công suất vòng ngoài đường lên Điều khiển công suất vòng ngoài thực hiện điều chỉnh giá trị SIR đích ở nút B cho phù hợp với yêu cầu của từng đường truyền vô tuyến để đạt được chất lượng các đường truyền vô tuyến như nhau. Tốc độ này sẽ cao hơn mọi sự thay đổi tổn hao đường truyền và thậm chí có thể nhanh hơn phađinh nhanh khi MS chuyển động tốc độ thấp. Chất lượng của các đường truyền vô tuyến thường được đánh giá bằng tỷ số bit lỗi (BER: Bit Error Rate) hay tỷ số khung lỗi (FER= Frame Error Rate).2. Chu kỳ đo-lệnh-phản ứng này được thực hiện 1500 lần trong một giây (1. Như vậy tốt nhất là để SIR đích thả nổi xung quanh giá trị tối thiểu đáp ứng được yêu cầu chất lượng. trái lại nó sẽ được tăng lên một nấc bằng ∆ SIR. Lý do đặt điều khiển vòng ngoài ở RNC vì chức năng này thực hiện sau khi thực hiện kết hợp các tín hiệu ở chuyển giao mềm.2.9. SIR yêu cầu (tỷ lệ với Ec/N0) chẳng hạn là FER=1% phụ thuộc vào tốc độ của MS và đặc điểm truyền nhiều đường. Nếu SIRướctính cao hơn SIRđích thì nút B thiết lập bit điều khiển công suất trong DPCCH TPC=0 để lệnh UE hạ thấp công suất (Tùy vào thiết lập cấu hình: 1dB chẳng hạn) . Nút B thường xuyên ước tính tỷ số tín hiệu trên nhiễu thu được (SIR= Signal to Interference Ratio) trên hoa tiêu đường lên trong UL DPCCH và so sánh nó với tỷ số SIR đích (SIRđích). Để thực hiện điều khiển công suất vòng ngoài. 3. trái lại nó thiết lập bit điều khiển công suất trong DPCCH TPC=1 để ra lệnh UE tăng công suất (1dB chẳng hạn). Nguyên lý điều khiển công suất vòng kín đường lên 3.17). Nếu kiểm tra CRC cho thấy BLER ướctính> BLERđích thì SIRđích sẽ bị giảm đi một nấc bằng ∆ SIR. Điều khiển công suất vòng trong đường lên Phương pháp điều khiển công suất nhanh vòng kín lên như sau (xem hình 3.17.2. Lý do cần đặt lại SIRđích như sau.5 KHz) ở W-CDMA. Điều khiển công suất vòng kín đường xuống TS.

10. UE nhận được BLER đích từ lớp cao hơn do RNC thiết lập cùng với các thông số điều khiển khác. Ngoài ra HHO sử dụng cho: √ HO giữa các hệ thống (giữa UTRAN và GSM) √ HO giữa các tần số sóng mang khác nhau của UTRAN 3. Tốc độ diều khiển công suất vòng trong là 1500Hz Hình 3. UE chỉ nối đén một nút B. Nguyên lý điều khiển công suất vòng kín đường xuống 3. Ước tính SIR này được so sánh với SIR đích. Khi thực hiện HO đến một nút B khác.Điều khiển công suất vòng kín được minh họa trên hình 3. trái lại nó thiết lập TPC=1.1.10. CÁC KIỂU CHUYỂN GIAO VÀ CÁC SỰ KIỆN BÁO CÁO TRONG WCDMA Chuyển giao là quá trình được thực hiện khi UE đã có kết nối vô tuyến để duy trì chất lượng truyền dẫn. Tất cả các kết nối sử dụng kênh FACH (kênh không sử dụng điều khiển công suất và dành cho các gói ngắn) hay DSCH (kênh phù hợp nhất cho các dịch vụ chuyển mạch gói) đều sử dụng HHO. 3. kết nối đến nút B cũ được giải phóng.18. Trong WCDMA có thể có chuyển giao cừng hoặc chuyển giao mềm. Nguyễn Phạm Anh Dũng 66 . UE ước tính SIR đường xuống từ các ký hiệu hoa tiêu của DL DPCCH . Chuyển giao mềm/ mềm hơn TS.2.10. Dựa trên BLER đích nhận được từ RNC. thì UE thiết lập TPC=0 trong UL DPCCH và gửi nó đến nút B. nó thực hiện điều khiển công suất vòng ngoài bằng cách tính toán SIR đích cho điều kiển công suất vòng kín nhanh đường xuống. Chuyển giao cứng Chuyển giao cứng (HHO: Hard Handover) của WCDMA cũng giống như của GSM.18. Nếu ước tính này lớn hơn SIR đích.

Chuyển giao mềm (hoặc mềm hơn) sử dụng nhiều kết nối từ một UE đến nhiều nút B. Từ hình 3.19 ta thấy: √ Lúc đầu. Nếu bất đẳng thức này tồn tại trong khoảng thời gian ∆ T thì ô 3 được kết nạp vào tập tích cực √ Tại sự kiện C. 1B và 1C chẳng hạn). Nguyễn Phạm Anh Dũng 67 . Định kỳ hoặc tại các sự kiện báo cáo (sự kiện 1A. 1B và 1C.(R1a-H1a/2) trong đó (Ec/I0)PCPICH1 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh hoa tiêu của ô 1 mạnh nhất. Chuyển giao mềm cho phép tăng số đường truyền thu được trên đường xuống và đường lên nhờ vậy tăng tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SIR: Signal to Interference Ratio): Ec/I0 (Ec là năng lượng chip còn I0 là mật độ phổ công suất nhiễu) và lượng tăng này được gọi là độ lợi chuyển giao.19 ta sử dụng các sự kiện báo cáo 1A. H1c là thông số trễ sự kiện 1C. (Ec/I0)P-CPICH4 > (Ec/I0)P-CPICH2 +H1c. H1b là hằng số trễ được quy định cho các sự kiện 1a và 1b Hình 3. SRNC nhận được kết quả đo từ UE để đưa ra quyết định chuyển giao. H1a là thông số trễ sự kiện và (R1b-H1a/2) 1à cửa sổ kết nạp cho sự kiện 1A. H1a. (Ec/I0)PCPICH3 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh hoa tiêu của ô 3 nằm ngoài tập tích cực. R1a. Chỉ có ô 1 và ô 2 nằm trong tập tích cực √ Tại sự kiện A. trong đó (Ec/I0)P-CPICH4 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của ô 4 nằm ngoài tập tích cực và (E c/I0)P-CPICH2 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của ô 2 tồi nhất trong tập tích cực. R1a là hằng số dải báo cáo (do RNC thiết lập).19. Thực chất chuyển giao là quá trình trong đó một ô (đoạn ô) hoặc được kết nạp vào tập tích cực hoặc bị loại ra khỏi tập tích cực. Nếu quan hệ này tồn tại trong thời gian ∆ T và tập tích cực TS. Thí dụ về giải thuật SHO Trong thí dụ trong trên hình 3.19. (Ec/I0)P-CPICH1 > (Ec/I0)P-CPICH3. R1b là dải báo cáo cho các sự kiện 1a và 1b được thiết lập bởi RNC. Có thể quy định được kích thước cực đại của tập tích cực. Sau khi quyết định chuyển giao. Sơ đồ tổng quát SHO được cho trên hình 3. Danh sách các nút B tham gia vào kết nối với UE trong chuyển giao mềm/mềm hơn được gọi là “tập tích cực”. SRNC giửi bản tin lập lại cấu hình liên kết vô tuyến đã được đồng bộ đến các nút B liên quan và đồng thời gửi bản tin RRC về lập lại cấu hình kênh vật lý đến UE để các nút B này và UE thực hiện chuyển giao.

114dBm Phân cách song công chuẩn Các thông số máy thu Độ nhạy Các thông số máy phát Loại 1: +33dBm +1/-3dB Công suất phát cực đai và độ Loại 2: +27dBm +1/-3dB chính xác Loại 3: +24dBm +1/-3dB Loại 4: +21dBm ± 2dB Điều khiển công suất phát Bình thường: ± 9dB vòng hở Cực đai: ± 12dB 3.11. Trong số các chế độ này.7 kbps TS. AMR CODEC CHO W-CDMA Bộ mã hoá tiếng đa tốc độ thích ứng (AMR CODEC: Adaptive Multirate Codec) được coi là công nghệ vượt trội các công nghệ mã hoá tiếng khác. 7. Vì thế nó được chọn là sơ đồ mã hoá tiếng cho 3GW-CDMA UMTS. H1b là thông số số trễ và (R1b+H1b) là cửa sổ loại cho sự kiện 1C.2. Nó cung cấp 8 chế độ mã hoá từ 12.75kbps. (Ec/I0)P-CPICH1 < (Ec/I0)P-CPICH3.4 kbps và 6.đã đầy thì ô 2 bị loại ra khỏi tập tich cực và ô 4 sẽ thế chỗ của nó trong tập tích cực √ Tại sự kiện B. CÁC THÔNG SỐ MÁY THU VÀ MÁY PHÁT VÔ TUYẾN CỦA UE Các thông số máy thu và máy phát quan trọng trong phần vô tuyến của UE được cho trong bảng bảng 3.2 bps đến 4. Các thông số máy thu và máy phát vô tuyến quan trọng cho phần vô tuyến của UE Các thông số chung Tần số công tác Băng tần I: 2110-2170 MHz Băng tần II: 1930-1990 MHz Băng tần III: 1805-1880 MHz Băng tần I: 190 MHz Băng tần II: 80 MHz Băng tần III: 95 MHz Băng tần 1: -117dBm Băng tần II: -115dBm Băng tần III: . Bảng 3.2kbps. Nguyễn Phạm Anh Dũng 68 .12.(R1b+H1b) trong đó (Ec/I0)PCPICH1 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh hoa tiêu của ô 1 yếu nhất trong tập tích cực. 12. Nếu quan hệ này tồn tại trong khoảng thời gian ∆ T thì ô 3 bị loại ra khỏi tập tích cực 3.2. (Ec/I0)P-CPICH3 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của ô 3 mạnh nhất trong tập tích cực và R1b là hằng số dải báo cáo (do RNC thiết lập).

Nguyễn Phạm Anh Dũng 69 . Sau đó chương trình bày các thông số lớp vật lý và quy hoạch tần số của WCDMA. Các mã sửa lỗi có thể là mã xoắn hoặc mã turbo. Các kênh được chia thành hai loại: kênh điều khiển.13.2kbps) được chọn. RACH. Các kênh RACH. DSCH (Kênh chia sẻ đường xuống). còn kênh DSCH được sử cùng với kênh DPCH trong thời điểm gói lớn hơn khả năng truyền của kênh DPCH. Hai tuỳ chọn được cung cấp là giải thuật VAD (phát hiện tích cực tiếng) và DTX (phát không liên tục. 3G WCDMA sử dụng cả phân tập phát lẫn phân tập thu tại nút B. Mã hóa kiểm soát lỗi được thực hiện ở hai lớp: (1) mã hóa phát hiện lỗi CRC. báo hiệu và kênh để truyền lưu lượng. hai sơ đồ điều khiển công suất được sử dụng cho WCDMA: điều khiển công suất vòng hở và vòng kín. Để đảm bảo tỷ số tín hiệu trên nhiễu yêu cầu. Các sơ đồ này có thể nằm trong chế độ vòng hở hoặc vòng kín. Nếu chất lượng tốt. Chẳng hạn nội suy các thông số mã hoá như khuếch đại bảng mã. WCDMA sử dụng phương pháp trải phổ chuỗi trực tiếp với tốc độ chip Rc=3. WCDMA là giai đoạn phát triển đầu của 3G WCDMA UMTS vì thế việc thiết kế các kênh để truyền lưu lượng vẫn tập trung lên dịch vụ chuyển mạch kênh với kênh được sử dụng cho dịch vụ này là DPCH. AMC CODEC cho phép lựa chọn tốc độ tùy theo chất lượng kênh truyền sóng. WCDMA có thể sử dụng chuyển giao cứng hoặc mềm. FACH và CPCH được sử dụng để truyền nhanh các gói nhỏ. Điều khiển vòng kín được sử dụng khi UE đã kết nối với nút B. Chuyển giao mềm chỉ được thực hiện trên cùng một tần số và trong cùng một hệ thống Cuối chương một số thông số và thông tin quan trọng liên quan đến máy thu và máy phát vô tuyến của UE cũng như CODEC thoại cho WCDMA cũng được trình bày. Ngăn xếp giao thức được chia thành hai loại: một trong mặt phẳng C-Plane để truyền báo hiệu và một trong mặt phẳng U-Plane để truyền lưu lượng. tốc độ cao nhất (12. Tuy nhiên các kênh dung có chuyển mạch gói cũng đã bắt đầu được chú trọng. Ngoài ra cũng định nghĩa các yêu cầu cho che dấu lỗi khi xẩy ra lỗi. Tại ViệtNam băng I được chia làm bốn khe và được phân cho 4 nhà khai thác. Điều khiển công suất vòng hở được áp dụng khi khi UE bắt đầu truy nhập mạng. FACH và CPCH được sử dụng cho mục đích này.84Mcps. Đường xuống sử dụng sơ đồ điều chế QPSK kết hợp với mã hóa kênh kiểm soát lỗi. một trong số các tốc độ thấp hơn được lựa tùy thuộc vào chất lượng đường truyền. kênh vật lý được tạo nên ở giao diện này. TỔNG KẾT Trước hết chương này trình bày ngăn xếp giao thức của giao diện vô tuyến và các kênh logic. (2) mã hóa sửa lỗi. hệ số dự đoán ngắn hạn cũng được định nghĩa theo sự chuyển đổi trạng thái do lỗi gây ra. AMR cũng quy định các công nghệ ngoại vi cần thiết cho thông tin di động. Khác với GSM. kênh truyền tải.có chung một giải thuật với các sơ đồ mã hoá tiếng được tiêu chuẩn hoá ở các tiêu chuẩn của các vùng khác trên thế giới. Tiếp theo cấu trúc của các kênh này được trình bày cụ thể. Điều khiển công suất vòng kín bao gồm điều khiển công suất vòng trong nhanh với tốc độ 1500 lần trong một giây và điều khiển công suất vòng ngoài chậm với tốc độ 10100 lần trong một giây. 3. Trải phổ được thực hiện tại hai thao tác với hai mã: mã định kênh và mã nhận dạng nguồn phát. Nếu đường truyền xấu. TS.

TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng 70 .

Các mạng HSDPA đầu tiên được đưa vào thương mại vào năm 2005 và HSUPA được đưa vào thương mại vào năm 2007.2.1.Chương 4 TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO (HSPA) 4.2. Các chủ đề được trình bầy trong chương • • • • • Tổng quan HSPA Kiến trúc giao diện vô tuyến của HSPA HSDPA HSUPA Chuyển giao HSDPA 4.2. Cả hai HSDPA và HSUPA được gọi chung là HSPA. Nguyễn Phạm Anh Dũng 71 .4 HSUPA (R6) 5. Bảng 4. Mục đích chương • Hiểu kiến trúc ngăn xếp giao thức giao diện vô tuyến HSDPA • • • • Hiểu được các sơ đồ lập biểu (Scheduler) và HARQ áp dụng cho HSPA Hiểu được kiến trúc HSDPA và các kênh của nó Hiểu được kiến trúc HSUPA và các kênh của nó Hiểu được chuyển giao trong HSDPA 4.1.1.1. Hướng dẫn • Học kỹ các tư liệu được trình bầy trong chương • Tham khảo các tài liệu tham khảo nếu cần 4. Truy nhập gói đường lên tốc độ cao (HSUPA) được 3GPP chuẩn hóa trong R6 và tháng 12 năm 2004. GIỚI THIỆU CHUNG 4.1. Các thông số tốc độ đỉnh R6 HSPA Tốc độ đỉnh (Mbps) HSDPA (R6) 14. TỔNG QUAN TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO (HSPA) 4.7 TS.1. Mở đầu Truy nhập gói tốc độ cao đường xuống (HSDPA: High Speed Down Link Packet Access) được 3GPP chuẩn hóa ra trong R5 với phiên bản tiêu chuẩn đầu tiên vào năm 2002.3.1. Các thông số tốc độ đỉnh của R6 HSPA được cho trong bảng 4.1.

6 Mbps và 7. Triển khai HSPA với sóng mang riêng (f2) hoặc chung sóng mang với WCDMA (f1).3 cho thấy kiến trúc giao diện vô tuyến HSDPA và HSUPA cho số liệu người sử dụng. Số liệu từ các dịch vụ khác nhau được nén tiêu đề IP tại PDCP (Packet Data TS. Tốc độ số liệu khác nhau trên các giao diện (trường hợp HSDPA) 4.3. Lúc đầu HSPA được thiết kế cho các dịch vụ tốc độ cao phi thời gian thực. Hình 4. tiềm năng có thể đạt đến trên 14. Tốc độ đỉnh (14. Để nâng cấp WCDMA lên HSPA chỉ cần bổ sung phần mềm và một vài phần cứng nút B và RNC.8Mbps và tăng đến 3. Để đảm bảo truyền lưu lượng mang tính cụm này.1.1). Trong giai đoạn đầu tốc độ đỉnh HSUPA là 1-2Mbps trong giai đoạn hai tốc độ này có thể đạt đến 4-5. nút cần có bộ đệm để lưu lại lưu lượng và bộ lập biểu để truyền lưu lượng này trên hạ tầng mạng. Khác với WCDMA trong đó tốc độ số liệu trên các giao diện như nhau (384 kbps cho tốc độ cực đại chẳng hạn).7 Mbps vào năm 2008.Tốc độ số liệu đỉnh của HSDPA lúc đầu là 1. HSPA chia sẻ chung hạ tầng mạng với WCDMA.2. tuy nhiên R6 và R7 cải thiện hiệu suất của HSPA cho VoIP và các ứng dụng tương tự khác. tốc độ số liệu HSPA trên các giao diện khác nhau.2Mbps vào năm 2006 và 2007. KIẾN TRÚC NGĂN XẾP GIAO THỨC GIAO DIỆN VÔ TUYẾN HSPA CHO SỐ LIỆU NGƯỜI SỬ DỤNG Hình 4.3 (trong mặt phẳng này báo hiệu được nối đến RLC sau đó được đưa lên DCH hay HSDPA hoặc HSUPA). Nguyễn Phạm Anh Dũng 72 . Hình 4.4Mbps trên 2 ms) tại đầu cuối chỉ xẩy ra trong thời điểm điều kiện kênh truyền tốt vì thế tốc độ trung bình có thể không quá 3Mbps. Hình 4. Mặt phẳng báo hiệu không được thể hiện trên hình 4.2 minh họa điều này cho HSDPA. HSPA được triển khai trên WCDMA hoặc trên cùng một sóng mang hoặc sử dụng một sóng mang khác để đạt được dung lượng cao (xem hình 4.4Mbps năm 2008.

Chức năng MAC mới (MAC-es) được đặt trong RNC để sắp xếp lại thứ tự gói trước khi chuyển lên các lớp trên. TS. MAC-es: thực thể MAC kênh E-DCH để sắp đặt lại thứ tự Hình 4. Đối với HSUPA chức năng MAC mới (MAC-e) được đặt trong nút B để xử lý phát lại nhanh dựa trên HARQ.3.Convergence Protocol).4 cho thấy các chức năng mới trong các phần tử của WCDMA khi đưa vào HSPA. MAC-hs: High Speed MAC: MAC tốc độ cao MAC-e: E-DCH MAC: MAC kênh E-DCH. Kiến trúc giao diện vô tuyến HSDPA và HSUPA cho số liệu người sử dụng Hình 4. lập biểu và ưu tiên. vì của chuyển giao mềm có thể dẫn đến các gói từ các nút B khác nhau đến RNC không theo thứ tự. Tại UE chức năng MAC-e mới được sử dụng để xử lý lập biểu và HARQ dưới sự điều khiển của MAC-e trong nút B. MAC-hs (High Speed: tốc độ cao) thực hiện chức năng lập biểu nhanh dựa trên nút B. Đối với HSDPA chức năng MAC mới (MAC-hs) được đặt trong nút B để xử lý phát lại nhanh dựa trên HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request: yêu cầu phát lại tự động lai ghép). lập biểu và ưu tiên. Nguyễn Phạm Anh Dũng 73 . Sự sắp xếp lại này là cần thiết.

4. 4.4.1 Truyền dẫn kênh chia sẻ Đặc điểm chủ yếu của HSDPA là truyền dẫn kênh chia sẻ. Truyền dẫn kênh chia sẻ được thực hiện thông qua kênh chia sẻ đường xuống tốc độ cao (HS-DSCH: High-Speed Dowlink Shared Channel). một bộ phận của tổng tài nguyên vô tuyến đường xuống khả dụng trong ô (công suất phát và mã định kênh trong WCDMA) được coi là tài nguyên chung được chia sẻ động theo thời gian giữa các người sử dụng. Phương pháp này phù hợp cho các ứng dụng số liệu gói thường được truyền theo dạng cụm và vì thể có các yêu cầu về tài nguyên thay đổi nhanh.5. HS-DSCH cho phép cấp phát nhanh một bộ phận tài nguyên đường xuống để truyền số liệu cho một người sử dụng đặc thù.4.Hình 4. Cấu trúc cơ sở thời gian và mã của HS-DSCH được cho trên hình 4. Nguyễn Phạm Anh Dũng . Các mã không dành cho HS-DSCH được sử dụng cho 74 TS. Tài nguyên mã cho HS-DSCH bao gồm một tập mã định kênh có hệ số trải phổ 16 (xem phần trên của hình 4. 4.5). TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO ĐƯỜNG XUỐNG (HSDPA) HSDPA được thiết kế để tăng thông lượng số liệu gói đường xuống bằng cách kết hợp các công nghệ lớp vật lý: truyền dẫn kết hợp phát lại nhanh và thích ứng nhanh được truyền theo sự điều khiển của nút B. trong đó số mã có thể sử dụng để lập cấu hình cho HS-DSCH nằm trong khoảng từ 1 đến 15. Các chức năng mới trong các phần tử của WCDMA khi đưa vào HSPA. Trong truyền dẫn kênh chia sẻ.

Bộ lập biểu này là một phần tử then chốt và quyết định rất lớn đến tổng hiệu năng của hệ thống. Bộ lập biểu quyết định HS-DSCH sẽ được phát đến người (hoặc các người) sử dụng nào kết hợp chặt chẽ với cơ chế điều khiển tốc độ (tại tốc độ số liệu nào). sau khi phục vụ các kênh WCDMA. nên tại từng thời điểm luôn luôn tồn tại một đường truyền vô tuyến có chất lượng kênh gần với đỉnh của nó (hình 4.4. Ngoài việc được ấn định một bộ phận của tổng tài nguyên mã khả dụng. Dung lượng hệ thống có thể được tăng đáng kể khi có xét đến các điều kiện kênh trong quyết định lập biểu: lập biểu phụ thuộc kênh. Cấu trúc thời gian-mã của HS-DSCH Phần dưới của hình 4. Trong mỗi TTI. phần công suất còn lại có thể được sử dụng cho HS-DSCH. 4. Hình 4.5. các điều kiện của các đường truyền vô tuyến đối với các UE khác nhau thay đổi độc lập. Giải pháp này cho phép hệ thống đạt được dung lượng cao. một phần tổng công suất khả dụng của ô phải được ấn định cho truyền dẫn HS-DSCH.2. các dịch vụ MBMS hay các dịch vụ chuyển mạch kênh. Trong trường hợp sử dụng chung tần số với WCDMA.6). Lập biểu phụ thuộc kênh Lập biểu (Scheduler) điều khiển việc dành kênh chia sẻ cho người sử dụng nào tại một thời điểm cho trước. đặc biệt khi mạng có tải cao. HSPDA sử dụng TTI ngắn để giảm trễ và cải thiện quá trình bám theo các thay đổi của kênh cho mục đích điều khiển tốc độ và lập biểu phụ thuộc kênh (sẽ xét trong phần dưới). Vì trong một ô. chẳng hạn cho báo hiệu điều khiển.5 mô tả ấn định tài nguyên mã HS-DSCH cho từng người sử dụng trên cở sở TTI=2ms (TTI: Transmit Time Interval: Khoảng thời gian truyền dẫn). Vì thế có thể truyền tốc độ số liệu cao đối với đường truyền vô tuyến này. Lưu ý rằng HS-DSCH không được điều khiển công suất mà được điều khiển tốc độ. Độ lợi nhận được khi truyền dẫn dành cho các người sử dụng có các điều kiện đường truyền vô TS. điều này cho phép khai thác hiệu quả tổng tài nguyên công suất khả dụng. Nguyễn Phạm Anh Dũng 75 .mục đích khác.

Nguyên lý lập biểu của HSDPA được cho trên hình 4. Chẳng hạn. bằng cách lập biểu phụ thuộc kênh phađinh có lợi và cần khai thác nó. Ngoài ra một số dịch vụ cần được cho mức ưu tiên cao hơn.7. sự mất công bằng dài hạn càng lớn thì dung lượng càng cao. Về nguyên tắc. Vì thế cần cân đối giữa tính công bằng và dung lượng. TS. trong khi các dịch vụ nền như tải xuống không có yêu cầu gắt gao về tốc độ số liệu không đổi dài hạn. Chẳng hạn các dịch vụ luồng đòi hỏi được đảm bảo tốc độ số liệu tương đối không đổi dài hạn. bộ lập biểu cũng cần xét đến các điều kiện lưu lượng. Hình 4. sẽ vô nghĩa nếu lập biểu cho một người sử dụng không có số liệu đợi truyền dẫn cho dù điều kiện kênh của người sử dụng này tốt. Nút B đánh giá chất lượng kênh của từng người sử dụng HSDPA tích cực dựa trên thông tin phản hồi nhận được từ đường lên. Nguyễn Phạm Anh Dũng 76 . Chiến lược của bộ lập biểu thực tế là khai thác các thay đổi ngắn hạn (do phađinh đa đường) và các thay đổi nhiễu nhanh nhưng vẫn duy trì được tính công bằng dài hạn giữa các người sử dụng. Vì thế trái với quan điểm truyền thống rằng phađinh nhanh là hiệu ứng không mong muốn và rằng cần chống lại nó. Lập biểu phụ thuộc kênh cho HSDPA Ngoài các điều kiện kênh.6.tuyến thuận lợi thường được gọi là phân tập đa người sử dụng và độ lợi này càng lớn khi thay đổi kênh càng lớn và số người sử dụng trong một ô càng lớn. Sau đó lập biểu và thích ứng đường truyền được tiến hành theo giải thuật lập biểu và sơ đồ ưu tiên người sử dụng.

nhánh thứ nhất không được mã hóa và các bit ra của nhánh này được gọi là các bit hệ thống. Nguyễn Phạm Anh Dũng 77 . đặc biệt là khi nó được sử dụng cùng với lập biểu phụ thuộc kênh. Đối với HSDPA.7. Luồng số đưa vào bộ mã hóa turbo được chia thành ba nhánh. nhánh thứ hai và thứ ba được mã hóa và các bit ra của chúng được gọi là các bit chẵn lẻ 1 và 2. Nguyên lý lập biểu HSDPA của nút B 4. Mã hóa kênh HS-DSCH Do mã hóa turbo có hiệu năng vượt trội mã hóa xơắn nên HS-DSCH chỉ sử dụng mã hóa turbo. Vì thế 16 QAM chủ yếu chỉ hữu ích trong các điều kiện kênh thuận lơi. 4. Nút B lựa chọn tốc độ số liệu độc lập cho từng TTI 2ms và cơ chế điều điều khiển tốc độ có thể bám các thay đổi kênh nhanh.8a).4.3.3.1.4. điều khiển tốc độ được thực hiện bằng cách điều chỉnh động tỷ lệ mã hóa kênh và chọn lựa động giữa điều chế QPSK và 16QAM. Điều khiển tốc độ và điều chế bậc cao Điều khiển tốc độ đã được coi là phương tiện thích ứng đường truyền cho các dịch vụ truyền số liệu hiệu quả hơn so với điều khiển công suất thường được sử dụng trong CDMA. TS. Nguyên lý tổng quát của bộ mã hóa turbo như sau (hình 4.Hình 4. nên bộ mã hóa turbo này có tỷ lệ mã là r=1/3. Như vậy cứ một bit vào thì có ba bit ra. Tỷ lệ này có thể giảm nếu ta bỏ bớt một số bit chẵn lẻ và quá trình này được gọi là đục lỗ (hình 4.8b). Điều chế bậc cao như 16QAM cho phép đạt được mức độ sử dụng băng thông cao hơn QPSK nhưng đòi hỏi tỷ số tín hiệu trên tạp âm (Eb/N0) cao hơn.

8. Điều chế QPSK chỉ cho phép mỗi ký hiệu điều chế truyền được hai bit. Chùm tín hiệu QPSK và 16QAM được cho trên hình 4. Nguyễn Phạm Anh Dũng 78 . Hình 4. Tuy nhiên từ hình 4. Chùm tín hiệu đièu chế QPSK.3.9.2.4.9. Điều chế HS-DSCH HS-DSCH có thể sử dụng điều chế QPSK và 16-QAM. 16-QAM và khoảng cách cực tiểu giữa hai điểm tín hiệu TS. trong khi đó điều chế 16QAM cho phép mỗi ký hiệu điều chế truyền được bốn bit vì thế 16QAM cho phép truyền tốc độ số liệu cao hơn.9 ta thấy khoảng cách giữa hai điểm tín hiệu trong chùm tín hiệu 16QAM lại ngắn hơn khoảng cách này trong chùm tín hiệu QPSK và vì thế khả năng chịu nhiễu và tạp âm của 16QAM kém hơn QPSK.Hình 4. Mã hóa turbo và đục lỗ 4.

Nguyễn Phạm Anh Dũng 79 . Nguyên lý xử lý phát lại HSDPA được minh họa trên hình 4. Ngay cả khi gói đã được gửi đi nút B vẫn giữ gói này. Chẳng hạn khi chất lượng đường truyền tốt hơn.4.4. đồng thời điều chỉnh mịn tỷ lệ mã hiệu dụng và bù trừ các lỗi gây ra do cơ chế thích ứng đường truyền. Nếu UE giải mã thất bại nó lưu gói nhận được vào bộ nhớ đệm và gửi lệnh không công nhận (NAK) đến nút B. hệ thống có thể tăng tốc độ truyền dẫn số liệu bằng cách chọn sơ đồ điều chế 16QAM và tăng tỷ lệ mã bằng 3/4 bằng cách đục lỗ. nút B thực hiện phát lại mà không cần RNC tham gia.3. ngược lại tốc độ đường truyền bị giảm.4. Máy di động thực hiện kết hợp các phát lại.4. phát lại RLC không thường xuyên xẩy ra.3. Để thay đổi tốc độ truyền phù hợp với chất lượng kênh. Phát theo RNC chỉ thực hiện khi xẩy ra sự cố hoạt động lớp vật lý (lỗi báo hiệu chẳng hạn). Truyền dẫn thích ứng trên cơ sở điều chế và mã hóa kênh thích ứng Truyền dẫn thích ứng là quá trình truyền dẫn trong đó tốc độ số liệu được thay đổi tùy thuộc vào chất lượng đường truyền: tốc độ đường truyền được tăng khi chất lượng đường truyền tốt hơn. TS. hệ thống thực hiện thay đổi sơ đồ điều chế và tỷ lệ mã nên phương pháp này được gọi là điều chế và mã hóa thích ứng (AMC: Adaptive Modulation and Coding). Trong trường hợp giải mã phía thu thất bại. Đầu cuối giải mã từng khối truyền tải mã nó nhận được rồi báo cáo về nút B về việc giải mã thành công hay thất bại cứ 5ms một lần sau khi thu được khối này. 4. Đầu tiên gói được nhận vào bộ nhớ đệm của nút B. HARQ với kết hợp mềm HARQ với kết hợp mềm cho phép đầu cuối yêu cầu phát lại các khối thu mắc lỗi. Nút B phát lại cả gói hoặc chỉ phần sửa lỗi của gói tùy thuộc vào gải thuâth kết hợp gói tại UE. UE kết hợp gói phát trước với gói được phát lại và giải mã. Cách làm này cho phép phát lại nhanh chóng các khối số liệu thu không thành công và giảm đáng kể trễ liên quan đế phát lại so với phát hành R3. trái lại khi chất lượng truyền dẫn tồi hơn hệ thống có thể giảm tốc độ truyền dẫn bằng cách sử dụng sơ đồ điều chế QPSK và không đục lỗ để giảm tỷ lệ bằng 1/3.10. Phát lại theo RNC sử dụng chế độ công nhận RLC.

Các hình 4. Trong lần phát đầu gói bao gồm tất cả các bit thông tin cùng với một số bit chẵn lẻ được phát. trong kết hợp mềm. Tăng phần dư (IR) được sử dụng làm cơ sở cho kết hợp mềm trong HSDPA.11 cho thấy thí dụ về sử dụng HARQ sử dụng mã turbo cơ sở tỷ lệ mã r=1/3 cho kết hợp phần dư tăng. đầu cuối không loại bỏ thông tin mềm trong trường hợp nó không thể giải mã được khối truyền tải mà kết hợp thông tin mềm từ các lần phát trước đó với phát lại hiện thời để tăng xác suất giải mã thành công. Nút B điều khiển tập các bit được mã hóa sẽ sử dụng để phát lại có xét đến dung lượng nhớ khả dụng của UE.Hình 4. Nguyên lý xử lý phát lại của nút B Không như HARQ truyền thống. Nguyễn Phạm Anh Dũng 80 . Đến lần phát lại chỉ các bit chẵn lẻ khác với các bit chẵn lẻ được phát trong gói trước là được phát. nghĩa là các lần phát lại có thể chứa các bit chẵn lẻ không có trong các lần phát trước. IR có thể cung cấp độ lợi đáng kể khi tỷ lệ mã đối với lần phát đầu cao vì các bit chẵn lẻ bổ sung làm giảm tổng tỷ lệ mã. Vì thế IR chủ yếu hữu ích trong tình trạng giới hạn băng thông khi đầu cuối ở gần trạm gốc và số lượng các mã định kênh chứ không phải công suất hạn chế tốc độ số liệu khả dụng. Kết hợp gói phát trước và gói phát sau cho ra một gói có nhiều bit dư để sửa lỗi hơn và vì thế đây là sơ đồ kết hợp phần dư tăng. TS.10.

12). Vì thế các kỹ thuật này phải được đặt gần với giao diện vô tuyến tại phía mạng. HSDPA chủ yếu tác động lên nút B (hình 4. Nguyễn Phạm Anh Dũng 81 . chịu trách nhiệm cho lập biểu. Cần giảm thiểu sự thay đổi kiến trúc. Vì thế HSDPA đưa vào nút B một lớp con MAC mới.4. Ngoài ra một mục tiêu quan trọng của HSDPA là duy trì tối đa sự phân chia chức năng giữa các lớp và các nút của R3. MA-hs. Do vậy ngoại trừ các tăng cường cho RNC như điều khiển cho phép HSDPA đối với các người sử dụng. HARQ kết hợp phần dư tăng sử dụng mã turbo 4. Kiến trúc Từ các phần trên ta thấy rằng các kỹ thuật HSDPA dựa trên thích ứng nhanh đối với các thay đổi nhanh trong các điều kiện kênh.11.4.Hình 4. TS. nghĩa là tại nút B. điều khiển tốc độ và khai thác giao thức HARQ. vì điều này sẽ đơn giản hóa việc đưa HSDPA vào các mạng đã triển khai cũng như đảm bảo hoạt động trong các môi trường mà ở đó không phải tất cả các ô đều được nâng cấp bằng chức năng HSDPA.

trong đó mỗi HS-PDSCH có hệ số trải phổ không đổi và bằng 16. điều khiển tốc độ.13. Cấu hình cực đại của HS-DSCH là 15SF16 (tương ứng với tốc độ đỉnh khi điều chế TS. Hình 4. một người sử dụng được trang bị đầu cuối có HSDPA có thể chuyển mạch từ kênh riêng sang HSDPA khi người này chuyển vào ô có hỗ trợ HSDPA. Kiến trúc HSDPA Mỗi UE sử dụng HSDPA sẽ thu truyền dẫn HS-DSCH từ một ô (ô phục vụ).13. Cấu trúc kênh tổng thể của HSDPA kết hợp WCDMA được cho trên hình 4. Tương tự. Cấu trúc kênh HSDPA kết hợp WCDMA Dưới đây ta tổng kết chức năng của các kênh trong HSDPA: 1.Downlink Shared Channel) là kênh truyền tải được sắp xếp lên nhiều kênh vật lý HS-PDSCH để truyền tải lưu lượng gói chia sẻ cho nhiều người sử dụng.Hình 4. Ô phục vụ chịu trách nhiệm lập biểu. Chuyển giao mềm đường lên được hỗ trợ trong đó truyền dẫn số liệu đường lên sẽ thu được từ nhiều ô và UE sẽ nhận được các lệnh điều khiển công suất từ nhiều ô. Có thể đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn cho người sử dụng (mặc dù tại tốc độ số liệu thấp hơn) bằng chuyển mạch kênh trong RNC trong đó người sử dụng được chuyển mạch đến kênh dành riêng (DCH) trong ô không có HSDPA. Di động từ một ô hỗ trợ HSDPA đến một ô không hỗ trợ HSDPA được xử lý dễ ràng.12. HS-DSCH (High Speed. HARQ và các chức năng MAChs khác cho HSDPA. Nguyễn Phạm Anh Dũng 82 .

Nhiều anten có thể được sử dụng để tăng độ lợi phân tập và vì thế tăng tỷ số sóng mang trên nhiễu tại máy thu. Vì thế MIMO hay ghép kênh không gian có thể nhìn nhận như là một công cụ để cải thiện thông lượng của người sử dụng đầu cuối giống như một ‘bộ khuếch đại tốc độ số liệu’. Nói một cách chặt chẽ. Tuy nhiên để đạt được các tốc độ số liệu cao như vậy. chỉ cần lập cấu hình một HS-SCCH.16QAM và tỷ lệ mã 1/1 là 14. Về bản chất. DPCCH (Dedicated Physical Control Channel) đi cùng với HS-DPCCH đường lên chứa các thông tin giống như ở R3. Một UE có thể xem xét được nhiều nhất là 4 HS-SCCH tùy vào cấu hình được lập bởi hệ thống.5. 3. nhưng kho HSDPA hoạt động trong chế độ ghép theo mã thì cần có nhiều HS-SCCH hơn. Các người sử dụng chia sẻ HS-DSCH theo số kênh vật lý HS-PDSCH (số mã với SF=16) và khoảng thời gian truyền dẫn TTI=2ms. Nguyễn Phạm Anh Dũng 83 . HS-SCCH (High Speed-Shared Control Channel) sử dụng hệ số trải phổ 128 và có cấu trúc thời gian dựa trên một khung con có độ dài 2ms bằng độ dài của HSDSCH. Tuy nhiên thuật ngữ này thường được sử dụng để biểu thị truyền dẫn nhiều lớp hay nhiều luồng như là một phương tiện để tăng tốc độ số liệu đến mức cực đại có thể trong một kênh cho trước. 2. HSDPA MIMO MIMO là một trong tính năng mới được đưa vào R7 để tăng các tốc độ số liệu đỉnh thông qua truyền dẫn luồng. Các sơ đồ MIMO được thiết kế để khai thác một số thuộc tính của môi trường truyền sóng vô tuyến nhằm đạt được các tốc độ số liệu cao bằng cách phát đi nhiều luồng số liệu song song. Vì thế ghép kênh không TS. cần đảm bảo tỷ số tín hiệu trên nhiễu cao tương ứng tại máy thu.Dedicated Physical Channel) đường xuống có hệ số trải phổ 256 chứa thông tin điều khiển công suất cho 10 người sử dụng để tiết kiệm tài nguyên mã trong truyền dẫn gói 4.4Mbps).Dedicated Physical Control Channel) đường lên có hệ số trải phổ 256 và cấu trúc từ 3 khe 2ms chứa các thông tin sau đây: √ Thông tin phản hồi (CQI: Channel Quality Indicator: chỉ thị chất lượng kênh) để báo cho bộ lập biểu nút B về tôc độ số liệu mà UE mong muốn √ ACK/NAK (công nhận và phủ nhận) cho HARQ 4. Các thông tin sau đây được mang trên HS-SCCH: √ Số mã định kênh √ Sơ đồ điều chế √ Kích thước khối truyền tải √ Gói được phát là gói mới hay phát lại (HARQ) hoặc HARQ theo RNC RLC √ Phiên bản dư √ Phiên bản chùm tín hiệu Khi HSDPA hoạt động trong chế độ ghép theo thời gian. MIMO (Multiple Input Multiple Output) là một cách thể hiện tổng quát sự sử dụng nhiều anten ở cả phía phát và phía thu. cải thiện thông lượng của người sử dụng đầu cuối ở một mức độ nhất định sẽ dẫn đến tăng thông lượng hệ thống. HS-DPCCH (High Speed. F-DPCH (Fractional.4. 5.

2 cho thấy quá trình tăng tốc độ đỉnh HSDPA bằng việc sử dụng MIMO kết hợp với điều chế bậc cao 16QAM/64QAM đối với các loại đầu cuối UE khác nhau. Sơ đồ MIMO 2x2 Sơ đồ trên cũng có thể hoạt động trong chế độ truyền dẫn một luồng. Trong môi trường di động thực tế chế độ hai luồng được sử dụng khi UE gần trạm gốc (đường truyền có chất lượng tốt) và một luồng được sử dụng khi UE xa trạm gốc (đường truyền có chất lượng xấu). Vì thế một UE có năng lực MIMO sẽ đảm bảo tốc độ số liệu cao hơn tại biên ô trong các ô lớn so với một UE tương ứng chỉ có một anten.14). HSDPA MIMO hỗ trợ truyền dẫn hai luồng. Bảng 4.6 Phát hành của 3GPP R5 R5 84 12 5/6 5 5 QPSK 16QAM - TS.2.14. trải phổ và điều chế. tiền mã hóa tuyến tính dựa trên các trọng số phản hồi từ UE được sử dụng trước khi luồng số được sắp xếp lên hai anten (hình 4. Sau mã hóa. Trong trường hợp này chỉ có một luồng số liệu là được mã hóa và được truyền đồng thời trên cả hai anten giống như trường hợp phân tập phát vòng kín của WCDMA. Tăng tốc độ đỉnh bằng việc sử dụng MIMO và điều chế bậc cao 16QAM/64QAM Bảng 4. 4. Sơ đồ MIMO với hai chế độ này được gọi là D-TxAA (Dual Transmit Adaptive Array: dàn thích ứng phát kép). Trong trường hợp không thể đảm bảo tỷ số tín hiệu trên nhiễu đủ cao. Nguyễn Phạm Anh Dũng . ảnh hưởng lên lớp giao thức là nhỏ và các lớp trên chủ yếu nhìn MIMO như là một tốc độ số liệu cao hơn.6. Các loại đầu cuối HSDPA khác nhau Thể loại Số mã Điều chê MIMO Tỷ lệ mã Tốc độ bit hóa đỉnh (Mbps) 3/4 1.4. nhiều anten thu mà UE có năng lực MIMO được trang bị có thể được sử dụng cho phân tập thu cho một luồng phát đơn. Việc đưa vào MIMO sẽ ảnh hưởng chủ yếu lên quá trình xử lý lớp vật lý. Mỗi luồng được xử lý lớp vật lý như nhau (mã hóa.8 3/4 3.gian chủ yếu được áp dụng cho các ô nhỏ hơn hay vùng gần với nút B. nơi mà thông thường tỷ số tín hiệu trên nhiễu cao. Hình 4. trải phổ và điều chế giống như trường hợp HSDPA một lớp).

7/8 9 10 13 14 15 16

10 15 15 15 15 15 15

16QAM 16QAM 16QAM 64QAM 64QAM 16QAM 16QAM

2x2 2x2

3/4 3/4 Gần 1/1 5/6 Gần 1/1 5/6 Gần 1/1

7,2 10,1 14,0 17,4 21,1 23,4 28

R5 R5 R5 R7 R7 R7 R7

4.5. TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO ĐƯỜNG LÊN (HSUPA)
Cốt lõi của HSUPA cũng sử dụng hai công nghệ cơ sở như HSDPA: lập biểu nhanh và HARQ nhanh với kết hợp mềm. Cũng giống như HSDPA, HSUPA sử dụng khoảng thời gian ngắn 2ms cho TTI đường lên. Các tăng cường này được thực hiện trong WCDMA thông qua một kênh truyền tải mới, E-DCH (Enhanced Dedicated Channel: kênh riêng tăng cường). Mặc dù sử dụng các công nghệ giống HSDPA, HSUPA cũng có một số khác biệt căn bản so với HSDPA và các khác biệt này ảnh hưởng lên việc thực hiện chi tiết các tính năng: √ Trên đường xuống, các tài nguyên chia sẻ là công suất và mã đều được đặt trong một nút trung tâm (nút B). Trên đường lên, tài nguyên chia sẻ là đại lượng nhiễu đường lên cho phép, đại lượng này phụ thuộc vào công suất của nhiều nút nằm phân tán (các nút UE) √ Trên đường xuống bộ lập biểu và các bộ đệm phát được đặt trong cùng một nút, còn trên đường lên bộ lập biểu được đặt trong nút B trong khi đó các bộ đệm số liệu được phân tán trong các UE. Vì thế các UE phải thông báo thông tin về tình trạng bộ đệm cho bộ lập biểu √ Đường lên WCDMA và HSUPA không trực giao và vì thế xẩy ra nhiễu giữa các truyền dẫn trong cùng một ô. Trái lại trên đường xuống các kênh được phát trực giao. Vì thế điều khiển công suất quan trọng đối với đường lên để xử lý vấn đề gần xa. E-DCH được phát với khoảng dịch công suất tương đối so với kênh điều khiển đường lên được điều khiển công suất và bằng cách điều chỉnh dịch công suất cho phép cực đại, bộ lập biểu có thể điều khiển tốc độ số liệu EDCH. Trái lại đối với HSDPA, công suất phát không đổi (ở mức độ nhất định) cùng với sử dụng thích ứng tốc độ số liệu. √ Chuyển giao được E-DCH hỗ trợ. Việc thu số liệu từ đầu cuối tại nhiều ô là có lợi vì nó đảm bảo tính phân tập, trong khi đó phát số liệu từ nhiều ô trong HSDPA là phức tạp và chưa chắc có lợi lắm. Chuyển giao mềm còn có nghĩa là điều khiển công suất bởi nhiều ô để giảm nhiễu gây ra trong các ô lân cận và duy trì tương tích ngược với UE không sử dụng E-DCH √ Trên đường xuống, điều chế bậc cao hơn (có xét đến hiệu quả công suất đối với hiệu quả băng thông) được sử dụng để cung cấp các tốc độ số liệu cao trong một số trường hợp, chẳng hạn khi bộ lập biểu ấn định số lượng mã định kênh ít cho truyền dẫn nhưng đại lượng công suất truyền dẫn khả dụng lại khá
TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

85

cao. Đối với đường lên tình hình lại khác; không cần thiết phải chia sẻ các mã định kênh đối với các người sử dụng khác và vì thể thông thường tỷ lệ mã hóa kênh thấp hơn đối với đường lên. Như vậy khác với đường lên điều chế bậc cao ít hữu ích hơn trên đường lên trong các ô vĩ mô và vì thế không được xem xét trong phát hành đầu của HSUPA.

4.5.1. Lập biểu
Đối với HSUPA, bộ lập biểu là phần tử then chốt để điều khiển khi nào và tại tốc độ số liệu nào một UE được phép phát. Đầu cuối sử dụng tốc độ càng cao, thì công suất thu từ đầu cuối tại nút B cũng phải càng cao để đảm bảo tỷ số E b/N0 (Eb=Pr/Rb, Pr là công suất thu tại nút B còn Rb là tốc độ bit được phát đi từ UE) cần thiết cho giải điều chế. Bằng cách tăng công suất phát, UE có thể phát tốc độ số liệu cao hơn. Tuy nhiên do đường lên không trực giao, nên công suất thu từ một UE sẽ gây nhiễu đối với các đầu cuối khác. Vì thế tài nguyên chia sẻ đối với HSUPA là đại lượng công suất nhiễu cho phép trong ô. Nếu nhiễu quá cao, một số truyền dẫn trong ô, các kênh điều khiển và các truyền dẫn đường lên không được lập biểu có thể bị thu sai. Trái lại mức nhiễu quá thấp cho thấy rằng các UE đã bị điều chỉnh thái quá và không khai thác hết toàn bộ dung lượng hệ thống. Vì thế HSUPA sử dụng bộ lập biểu để cho phép các người sử dụng có số liệu cần phát được phép sử dụng tốc độ số liệu cao đến mức có thể nhưng vẫn đảm bảo không vượt quá mức nhiễu cực đại cho phép trong ô. Nguyên lý lập biểu HSUPA được cho trên hình 4.15.

Hình 4.15. Nguyên lý lập biểu HSUPA của nút B Khác với HSDPA, bộ lập biểu và các bộ đệm phát đều được đặt tại nút B, số liệu cần phát được đặt tại các UE đối với đường lên. Tại cùng một thời điểm bộ lập biểu đặt tại nút B điều phối các tích cực phát của các UE trong ô. Vì thế cần có một cơ chế để thông báo các quyết định lập biểu cho các UE và cung cấp thông tin về bộ đệm từ các UE đến bộ lập biểu. Chương trình khung HSUPA sử dụng các cho phép lập biểu phát đi từ bộ lập biểu của nút B để điều khiển tích cực phát của UE và các yêu cầu lập biểu phát đi từ UE để yêu cầu tài nguyên. Các cho phép lập biểu điều khiển tỷ số công suất giữa E-DCH và hoa tiêu được phép mà đầu cuối có thể sử dụng; cho phép lớn hơn
TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

86

có nghĩa là đầu cuối có thể sử dụng tốc độ số liệu cao hơn nhưng cũng gây nhiễu nhiều hơn trong ô. Dựa trên các kết quả đo đạc mức nhiễu tức thời, bộ lập biểu điều khiển cho phép lập biểu trong từng đầu cuối để duy trì mức nhiễu trong ô tại mức quy định (hình 4.16). Trong HSDPA, thông thường một người sử dụng được xử lý trong một TTI. Đối với HSUPA, trong hầu hết các trường hợp chiến lược lập biểu đường lên đặc thù thực hiên lập biểu đồng thời cho nhiều người sử dụng. Lý do vì một đầu cuối có công suất nhỏ hơn nhiều so với công suất nút B: một đầu cuối không thể sử dụng toàn bộ dung lượng ô một mình.

Hình 4.16. Chương trình khung lập biểu của HSUPA Nhiễu giữa các ô cũng cần được điều khiển. Thậm chí nếu bộ lập biểu đã cho phép một UE phát tại tốc độ số liệu cao trên cơ sở mức nhiễu nội ô chấp thuận được, nhưng vẫn có thể gây nhiễu không chấp nhận được đối với các ô lân cận. Vì thế trong chuyển giao mềm, ô phục vụ chịu trách nhiệm chính cho họat động lập biểu, nhưng UE giám sát thông tin lập biểu từ tất cả các ô mà UE nằm trong chuyển giao mềm. Các ô không phục vụ yêu cầu tất cả các người sử dụng mà nó không phục vụ hạ tốc độ số liệu E-DCH bằng cách phát đi chỉ thị quá tải trên đường xuống. Cơ chế này đảm bảo hoạt động ổn định cho mạng. Lập biểu nhanh cung cấp một chiến lược cho phép kết nối mềm dẻo hơn. Vì cơ chế lập biểu cho phép xử lý tình trạng trong đó nhiều người sử dụng cần phát đồng thời, nên số người sử dụng số liệu gói tốc độ cao mang tính cụm được cho phép lớn hơn. Nếu điều này gây ra mức nhiễu cao không thể chấp nhận được trong hệ thống, thì bộ lập biểu có thể phản ứng nhanh chóng để hạn chế các tốc độ số liệu mà các UE có thể sử dụng. Không có lập biểu nhanh, điều khiển cho phép có thể chậm trễ hơn và phải dành một dự trữ nhiễu trong hệ thống trong trường hợp nhiều người sử dụng hoạt động đồng thời.

4.5.2. HARQ với kết hợp mềm
HARQ nhanh với kết hợp mềm được HSUPA sử dụng với mục đích cơ bản giống như HSDPA: để đảm bảo tính bền vững chống lại các sai lỗi truyền dẫn ngẫu nhiên. Sơ đồ được sử dụng giống như đối với HSDPA. Đối với từng khối truyền tải được phát trên đường lên, một bit được phát từ nút B đến UE để thông báo giải mã thành công (ACK) hay yêu cầu phát lại khối truyền tải thu bị mắc lỗi (NAK).
TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

87

cũng cần đảm bảo giữ nguyên các lớp cao hơn lớp MAC. Vì thế trong chuyển giao mềm tất cả các nút B liên quan đều giải mã số liệu và phát ACK hoặc NAK. Trong chuyển giao mềm. Các bit được mã hóa bổ sung chỉ được phát khi cần thiết. chiu trách nhiệm chọn lựa tốc độ số liệu trong các giới hạn do bộ lập biểu trong MAC-e của nút B đặt ra. điểm khác chính là thích ứng tốc độ cố gắng tìm ra tỷ lệ mã phù hợp trứơc khi phát. Vì thế mật mã. Ngoài ra cũng giống như đối với HSDPA. vì ít nhất một nút B thu thành công số liệu. bộ lập biểu phải có khả năng khai thác các thay đổi nhanh theo mức nhiễu và các điều kiện đường truyền. HARQ với kết hợp mềm có thể được khai thác không chỉ để đàm bảo tính bền vững chống lại nhiễu không dự báo được mà còn cải thiện hiệu suất đường truyền để tăng dung lượng và (hoặc) vùng phủ. Kết quả là một khối truyền tải có thể được thu đúng tại một nút B. điều này là đủ. một thực thể MAC mới (MAC-e) được đưa vào UE và nút B. Kiến trúc Để hoạt động hiệu quả. có thể sử dụng chuyển mạch kênh để sắp xếp luồng số của người sử dụng lên DCH. MAC-e chịu trách nhiệm truyền tải các phát lại HARQ và lập biểu. Vì thế hai chức năng này phải được đặt gần giao diện vô tuyến. Tuy nhiên MACe trong ô phục vụ chịu trách nhiệm chính cho lập biểu. trong các ô không hỗ trợ truyền dẫn E-DCH. 4. Điều này cho phép đưa HSUPA êm ả vào các vùng được chọn lựa. Vì thế để đảm bảo chuyển các khối truyền tải đúng trình tự đến giao thức RLC. Vì thế tỷ lệ mã sau các lần phát lại được xác định theo tỷ lệ mã cần thiết cho điều kiện kênh tức thời. còn trong UE. HARQ với kết hợp mềm cũng cho lợi từ các phát lại nhanh và điều này giảm chi phí cho các phát lại. TS. Vì thế cũng giống như HSDPA.17).5. UE coi rằng số liệu đã được thu thành công. Đây cũng chính là mục tiêu mà thích ứng tốc độ cố gắng đạt được. Vì thế trong nhiều trường hợp số liệu truyền dẫn có thể được thu thành công tại một số nút B nhưng lại thất bại tại các nút B khác. cần có chức năng sắp xếp lại thứ tự trong RNC ở dạng một thực thể mới: MAC-es. MAC-e trong ô không phục vụ chủ yếu xử lý giao thức HARQ (hình 4.Điểm khác biệt chính so với HSDPA bắt nguồn từ việc sử dụng chuyển giao mềm trên đường lên. điều khiển cho phép … vẫn đặt dưới quyền điều khiển của RNC. trong khi đó một nút B khác vẫn tham gia và các phát lại của một khối truyền tải được phát sớm hơn. Giống như triết lý thiết kế HSDPA. các chức năng lập biểu và HARQ của HSUPA được đặt tại nút B. Khi UE nằm trong chuyển giao mềm với nhiều nút B. Nguyễn Phạm Anh Dũng 88 . các khối truyền tải khác nhau có thể được giải mã đúng tại các nút B khác nhau. Nếu UE nhận được ACK ít nhất từ một nút B. Nhìn từ phía UE. Trong nút B. nhiều thực thể MAC-e được sử dụng cho một UE vì số liệu được thu từ nhiều ô. nghĩa là giao thức HARQ kết cuối tại nhiều ô.3. Khi UE nằm trong chuyển giao mềm.

Hình 4. Nguyễn Phạm Anh Dũng 89 . Kiến trúc mạng được lập cấu hình E-DCH (và HS-DSCH).19 cùng với các kênh sử dụng cho HSDPA.Hình 4. Phụ thuộc vào tốc độ số liệu tức thời. Lý do là các sơ đồ điều chế bậc cao phức tạp hơn và đòi hỏi phát nhiều năng lượng trên một bit hơn. số các E-DPDCH và các hệ số trải phổ có thể thay đổi. Tổng kết các kênh đường lên cần thiết cho hoạt động của E-DCH được minh họa trên hình 4.18.17. TS. HSUPA không hỗ trợ điều chế thích ứng vì nó không hỗ trợ các sơ đồ điều chế bậc cao. Kênh E-HICH (E-DCH HARQ Indicator Channel: kênh chỉ thị HARQ của E-DCH) là kênh hỗ trợ cho phát lại sử dụng cơ chế HARQ. E-DCH được sắp xếp lên một tập các mã định kênh đường lên được gọi là các kênh số liệu vật lý riêng của EDCH (E-DPDCH). Hình 4. Các kênh E-AGCH (E-DCH Absolute Grant Channel: kênh cho phép tuyệt đối của E-DCH) và E-RGCH (E-DCH Relative Grant Channel: kênh cho phép tương đối của E-DCH) là các kênh hỗ trợ cho điều khiển lập biểu. Các kênh cần thiết cho một UE có khả năng HSUPA Không như HSDPA. cho thấy các kênh cần thiết cho HSUPA. vì thể để đơn giản đường lên sử dụng sơ đồ điều chế BPSK kết hợp với truyền dẫn nhiều mã định kênh song song.18. Ngoài kênh số liệu E-DCH còn có các kênh báo hiệu cho nó như sau.

Cấu trúc kênh tổng thể với HSDPA và HSUPA.19. Khoảng thời gian truyền dẫn (TTI) của E-DPDCH có thể là 2ms (tốc độ số liệu lớn hơn 2Mbps) hoặc 10ms (tốc độ số liệu bằng hoặc dưới 2Mbps). Nút B đo tỷ số tín hiệu trên nhiễu và phát đi các lệnh điều khiển công suất trên đường xuống đến UE để điều chỉnh công suất phát của UE.Các kênh mới được đưa vào cho HSUPA được thể hiện bằng các đường đứt nét Hình 4. EDPDCH có hệ số trải phổ khả biến từ 2 đến 256 với cấu hình cực đại 2xSF2+2SF4 (tốc độ số liệu đỉnh bằng 5. Vì đường lên không trực giao theo thiết kế. Dưới đây ta tổng kết các kênh của HSUPA: 1. 2. DPCCH truyền đồng thời với E-DPDCH chứa các thông tin hoa tiêu và điều khiển công suất (TPC). nên cần thiết điều khiển công suất nhanh để xử lý vấn đề gần xa. Từ thông tin này máy thu rút ra số kênh E-DPDCH và hệ số trải phổ được sử dụng √ Số thứ tự phát lại (RSN: Retransmission Sequence Number) để thông báo về số thứ tự của khối truyền tải hiện thời được phát trong chuỗi HARQ. Nguyễn Phạm Anh Dũng 90 . 3. E-DPCCH là kênh vật lý mới đường lên tồn tại song song với E-DPDCH để truyền thông tin ngoài băng liên quan đến truyền dẫn E-DPDCH. E-DPCH bao gồm hai kênh truyền đồng thời: E-DPDCH và DPCCH. E-DPCCH có hệ số trải phổ 256 chứa các thông tin sau: √ E-TFCI (Enhanced-Transport Format Combination Indicator: chỉ thị kết hợp khuôn dạng truyền tải) để thông báo cho máy thu nút B về kích thước khối truyền tải được mang trên các E-DPDCH.76 Mbps với tỷ lệ mã hóa 1/1). TS. √ Bit hạnh phúc để thông báo rằng UE có hài lòng với tốc độ hiện thời (công suất tương đối ấn định cho nó) hay không và nó có thể sử dụng được ấn định công suất cao hơn hay không. HICH (HARQ Indicator Channel: kênh chỉ thị HARQ) là kênh vật lý đường xuống để truyền ACK hoặc NAK cho HARQ. ERGCH được sử dụng cho các điều chỉnh nhỏ trong khi đang xẩy ra truyền số liệu. Các lệnh điều khiển công suất có thể được phát bằng cách sử dụng DPCH hay để tiết kiệm các mã định kênh bằng F-DPCH. 4. E-DCH không khác với mọi kênh đường lên khác và vì thế công suất được điều khiển theo cách giống như các kênh đường lên khác. E-RGCH (E-DCH Relative Grant Channel: kênh cho phép tương đối E-DCH) là kênh vật lý đường xuống mới để phát lệnh tăng/giảm một nấc công suất của lập biểu (thường chỉ 1dB) so với giá trị tuyệt đối được ấn định bởi kênh E-AGCH.

72 1.76 4.4. Bảng 4. CHUYỂN GIAO TRONG HSDPA Trong HSDPA chỉ có chuyển giao cứng. Các loại đầu cuối HSUPA Có sáu loại đầu cuối HSUPA trong R6 với tốc độ đỉnh từ 0.45 1. E-AGCH chứa: √ Giá trị cho phép tuyệt đối chỉ thị tỷ số công suất E-DPDCH/DPCCH mà UE có thể sử dụng √ Phạm vi cho phép tuyệt đối để cho phép hoặc cấm UE phát theo HARQ √ Số nhận dạng UE sơ/thứ cấp cho phép UE xác định kênh E-AGCH này có dành cho nó hay không 4.10 4 3 2 10 4 4 2 2.20E-RGCH được ghép chung với 20HICH trên cơ sở 40 chữ ký vào một DPDCH có mã định kênh với hệ số trải phổ 128 5. Nguyễn Phạm Anh Dũng 91 . 10 2 5 2 10 2 6 4 (2SF4+2SF2) 2.76Mbps.72Mbps đến 5.45 N/A 2.3. Các loại đầu cuối R6 HSUPA Thể loại Số mã cực đại sử TTI được hỗ Hệ số trải dụng đồng thơi trợ phổ Echo E-DPCH DPCH thấp nhất 1 1 10 4 2 2 2. HSDPA và HSUPA Tốc độ số liệu đỉnh lớp 1 với TTI=10ms 0.45 2 2 2 Tốc độ số liệu đỉnh lớp 1 với TTI=2ms N/A* 1. Bảng liệt kê các khả năng của các loại đầu cuối HSUPA trong R6. Tồn tại các kiểu chuyển giao sau đây trong HSDPA: √ Chuyển giao trong cùng một RNC √ Chuyển giao giữa các RNC √ Chuyển giao từ kênh HS-DSCH sang DCH TS. E-AGCH (E-DCH Absolute Grant Channel: kênh cho phép tuyệt đối) là kênh vật lý đường xuống mới có mã định kênh với hệ số trải phổ 128 để chỉ thị mức công suất chính xác của E-DPDCH so với DPCCH.10 2 * N/A: không áp dụng Như vậy R6 có thể có ba loại thiết bị: • Thiết bị chỉ cho DCH • Thiết bị có khả năng cả DCH và HSDPA • Thiết bị có khả năng cả DCH.5.91 N/A 5.6.

20 cho thấy ô 2 (đoạn ô) là ô được chọn và sau khoảng thời gian ∆ T+∆ D thì HS-DSCH ô 1 được chuyển sang ô 2.6.20.6. Sau khi quyết định chuyển giao. Quá trình chuyển giao từ nút B này sang nút B khác thuộc cùng một RNC cũng xẩy ra tương tự. Nguyễn Phạm Anh Dũng 92 .21.20. Chuyển giao HS-DSCH giữa các ô (hay đoạn ô) trong cùng một RNC Quá trình chuyển giao HS-DSCH giữa hai đoạn ô của cùng một nút B được minh họa trên hình 4. Sự kiện đo và báo cáo ô (đoạn ô) phục vụ HS-DSCH tốt nhất Dựa trên kết quả đo Ec/I0 trên kênh P-CPICH của các ô nằm trong tập tích cực của chuyển giao mềm đường lên (thậm chí có thể cả các ô hay đoạn ô nằm trong tập ứng cử). UE báo cáo ô phục vụ HS-DSCH tốt nhất cho SRNC để nó quyết định chuyển giao cứng cho HS-DSCH. TS.Để thực hiện chuyển giao UE phải báo cho SRNC về ô tốt nhất. 4. SRNC gửi bản tin đặt lại cấu hình liên kết vô tuyến đã được đồng bộ đến các nút liên quan B và đồng thời gửi bản tin RRC về đặt lại cấu hình kênh vật lý đến UE để chúng thực hiện chuyển giao. Xác định ô tốt nhất và chuyển giao Quá trình xác định ô (đoạn ô) tốt nhất và chuyển giao được mô tả trên hình 4. Hình 4.1. Hình 4.2. Trông phần dưới đây ta sẽ xét quá trình xác định ô tốt nhất. 4.

Chuyển giao HS-DSCH giữa hai đoạn ô thuộc cùng một nút B 4. Chuyển giao HS-DSCH giữa các đoạn ô thuộc hai RNC khác nhau TS. nó gửi bản tin đặt lại cấu hình liên kết vô tuyến đã được đồng bộ đến các nút B liên quan và đồng thời gửi bản tin RRC đặt lại cấu hình kênh vật lý đến UE để thực hiện chuyển giao.22.Hình 4. Chuyển giao HS-DSCH giữa hai các ô (đoạn ô) thuộc hai RNC khác nhau Quá trình chuyển giao HS-DSCH giữa hai ô (đoạn ô) thuộc hai RNC khác nhau được minh họa trên hình 4.22. Trong trường hợp này bản tin đặt lại cấu hình liên kết vô tuyến được SRNC gửi đến nút B đích thông qua DRNC. Hình 4.21.6.3. Nguyễn Phạm Anh Dũng 93 . Sau khi SRNC đã quyết định chuyển giao.

Chuyển giao HS-DSCH sang ô chỉ có DCH Hình 4. trong đó tối đa số kênh mã dành cho lưu lượng lên đến 15 và một kênh mã được dành cho báo hiệu và điều khiển.6. HSDPA sử dụng kênh chia sẻ đường xuống trên cơ sở ghép nhiều kênh mã với hệ số trải phổ SF=16. Nguyễn Phạm Anh Dũng 94 .4. Sau khi SRNC đã quyết định chuyển giao. 4.4.23. HSPA là công nghệ truyền dẫn gói phù hợp cho truyền thông đa phương tiện IP băng rộng. ngược lại người này được phân phối ít tài nguyên. nó gửi bản tin đặt lại cấu hình liên kết vô tuyến đã được đồng bộ đến các nút B liên quan và đồng thời gửi bản tin RRC về đặt lại cấu hình kênh vật lý đến người sử dụng để chúng thực hiện chuyển giao. Trong trường hợp này bản tin đặt lại cấu hình liên kết vô tuyến được SRNC gửi đến nút B đích thông qua DRNC Hình 4. Chuyển giao HS-DSCH từ nút B có HS-DSCH sang một nút B chỉ có DCH. HSDPA sử dụng phân phối tài nguyên theo mã hoặc thời gian trong đó công suất truyền dẫn không đổi và tốc độ truyền dẫn có thể thay đổi số lượng mã.23 minh họa quá trình chuyển giao HS-DSCH từ ô (đoạn ô) có HSDSCH sang một nút B chỉ có DCH. HSUPA sử dụng kênh tăng cường E-DCH để truyền lưu lượng.7. TỔNG KẾT HSPA là công nghệ tăng cường cho 3G WCDMA còn được gọi là 3G+. số khe được cấp phát hoặc bằng cách thay đổi sơ đồ truyền dẫn (AMC: Adaptive Modulation and TS. Truyền dẫn thích ứng là công nghệ trong đó tài nguyên vô tuyến dược phân bổ cho người sử dụng dựa trên tình trạng của kênh truyền sóng tức thời đến người sử dụng này: (1) nếu điều kiện truyền sóng tốt người sử dụng được phân phối nhiều tài nguyên hơn. Cả HSDPA và HSUPA đều sử dụng truyền dẫn thích ứng trên cở sở lập biểu và HARQ.

SRNC sẽ quyết định chuyển giao. Từ kết quả đo nó gửi báo cáo về ô tốt nhất đến SRNC. Nguyễn Phạm Anh Dũng 95 . Cơ chế phát lại với phần dư tăng cho phép mỗi lần phát lại chỉ cần phát lại một bộ phần của phần dư chưa được phát vì thế tiết kiệm được dung lượng đường truyền. Điểm khác biệt giữa HSDPA và HSUPA là HSDPA không sử dụng điều khiển công suất và chuyển giao mềm trái lại HSUPA sử dụng cả hai kỹ thuật này. Trong HSDPA chỉ có chuyển giao cứng. UE phải đo tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh P-CPICH của tất cả các ô hoặc các đoạn ô nằm trong tập tích cực (thậm chí có thể cả trong tập ứng cử). Cả hai HSDPA và HSUPA đều sử dụng HARQ. ngoài ra HSUPA chỉ sử dụng một kiểu điều chế BPSK vì thế nó không áp dụng kỹ thuật điều chế mà mã hóa thích ứng (AMC: Adaptive Modulation and Coding). trong đó bản tin được yêu cầu phát lại được lưu trong bộ nhớ đệm để sau đó kết hợp với bản tin được phát lại tạo thành một bản tin tốt hơn trước khi xử lý lỗi.Coding: mã hóa và điều chế thích ứng). Khi được cấp phát công suất cao hơn máy di động có thể truyền dẫn tốc độ cao hơn bằng cách sử dụng nhiều mã hơn cho kênh E-DCH hay giảm hệ số trải phổ SF nhưng không thay đổi sơ đồ truyền dẫn (điều chế luôn là BPSK). Cuối chương chuyển giao cứng cho HSDPA được trình bày cho. còn HSUPA sử dụng phân phối tài nguyên theo công suất với điều kiện công suất được cấp phát cho mỗi máy di động không gây nhiễu cho các máy khác. Để thực hiện chuyển giao. TS.

Nguyễn Phạm Anh Dũng .CPCH Collision Detection/ Channel ICH: Assignment Indicator Channel CN CPCH CPICH CQI CRC CS CSICH DCCH DCH DL DPCH Core Network Common Packet Channel Common Pilot Channel Channel Quality Indicator Cyclic Redundancy Check Circuit Switch CPCH Status Indicator Channel Dedicated Control Channel Dedicated Channel Downlink Dedicated Physical Channel DPCCH Dedicated Physycal Control Channel DPDCH Dedicated Physical Data Channel TS.Thuật ngữ và viết tắt 2G 3G 3GPP 3GPP2 AICH AMC AMR ARQ APAICH ATM BCCH BCH BER BLER BPSK BS BTS CC CDMA Second Generation Third Generation 3 Genaration Partnership Project 3 Generation Patnership Project 2 Acquisition Indication Channel Adaptive Modulation and Coding Adaptive MultiRate Automatic Repeat-reQuest ird ird Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ ba Đề án các đối tác thế hệ thứ ba Đề án đối tác thế hệ thứ ba 2 Kênh chỉ thị bắt Mã hóa và điều chế thích ứng Đa tốc độ thích ứng Yêu cầu phát lại tự động Access Preamble Acquisition Indicator Kênh chỉ thị bắt tiền tố truy nhập Channel Asynchronous Transfer Mode Broadcast Control Channel Broadcast Channel Bit Error Rate Block Error Rate Binary Phase Shift Keying Base Station Base Tranceiver Station Convolutional Code Code Division Multiple Access Chế độ truyền dị bộ Kênh điều khiển quảng bá Kênh quảng bá Tỷ số lỗi bit Tỷ số lỗi khối Khóa chuyển pha hai trạng thái Trạm gốc Trạm thu phát gốc Mã xoắn Đa truy nhập phân chia theo mã Kênh chỉ thị phát hiện va chạm CPCH/ấn định kênh Mạng lõi Kênh gói chung Kênh hoa tiêu chung Chỉ thị chất lượng kênh Kiểm tra vòng dư Chuyển mạch kênh Kênh chỉ thị trạng thái CPCH Kênh điều khiển riêng Kênh điều khiển Đường xuống Kênh điều khiển vật lý riêng Kênh vật lý riêng Kênh số liệu vật lý riêng 96 CD/CA.

DRX DSCH DSSS E-DCH EDGE EIR Discontinuous Reception Downlink Shared Channel Direct-Sequence Spread Spectrum Enhanced Dedicated Channel Enhanced Data rates for GPRS Evolution Equipment Identity Register Thu không liên tục Kênh chia sẻ đường xuống Trải phổ chuỗi trực tiếp Kênh cho phép tuyệt đối tăng cường Kênh riêng tăng cường Tốc độ số liệu tăng cường để phát triển GPRS Bộ ghi nhận dạng thiết bị E-AGCH Enhanced Absolute Grant Channel EEnhanced Dedicated Control Channel Kênh điều khiển riêng tăng cường DPCCH EEnhanced Dedicated Data Channel DPDCH E-RGCH Enhanced Relative Grant Channel FACH FDD Forward Access Channel Frequency Division Duplex Kênh số liệu riêng tăng cường Kênh cho phép tương đối tăng cường Kênh truy nhập đường xuống Ghép song công phân chia theo thời gian DPCH một phần (phân đoạn) Mạng truy nhập vô tuyến GSM EDGE Nút hỗ trợ GPRS cổng Dịch vụ vô tuyến gói chung Hệ thống thông tin di động tòan cấu Yêu cầu phát lại tự động linh hoạt Chuyên giao cứng Bộ ghi định vị thường trú Truy nhập hói đường xuống tốc độ cao Kênh điều khiển vật lý riêng tốc độ cao F-DPCH Fractional DPCH GERAN GSM EDGE Radio Access Network GGSN GPRS GSM HARQ HHO HLR Gateway GPRS Support Node General Packet Radio Service Global System For Mobile Communications Hybrid Automatic Repeat reQuest Hard Handover Home Location Register HSDPA High Speed Downlink Packet Access HSHigh-Speed Dedicated Physical DPCCH Control Channel HSDSCH HSPA High-Speed Dedicated Shared Channel Kênh chia sẻ riêng tốc độ cao High Speed Packet Access Truy nhập gói tốc độ cao HSHigh-Speed Physical Dedicated Shared Kênh chia sẻ riêng vật lý tốc độ cao PDSCH Channel HSS HSSCCH Home Subsscriber Server High-Speed Shared Control Channel Server thuê bao nhà Kênh điều khiển chia sẻ tốc độ cao 97 TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng .

HSUPA High-Speed Uplink Packet Access IMS IMT2000 IP IPv4 IPv6 IR Iu Iub Iur LTE MAC MIMO MMS MSC NodeB OVSF PAPR Peak to Average Power Ratio PPrimary Common Control Physical CCPCH Channel PCH PDCP PHY PICH PS PSTN QAM QoS QPSK RACH Paging Channel Packet-Data Convergence Protocol Physical Layer Page Indication Channel Packet Switch Public Switched Telephone Network Quadrature Amplitude Modulation Quality of Service Quatrature Phase Shift Keying Random Access Channel PCPCH Physical Common Packet Channel PDSCH Physical Downlink Shared Channel IP Multimedia Subsystem International Mobile Telecommunications 2000 Internet Protocol IP version 4 IP version 6 Incremental Redundancy Truy nhập gói đường lên tốc độ cao Phân hệ đa phương tiện IP Thông tin di động quốc tế 2000 Giao thức Internet Phiên bản IP bốn Phiên bản IP sáu Phần dư tăng Giao diện được sử dụng để thông tin giữa RNC và mạng lõi Giao diện được sử dụng để thông tin giữa nút B và RNC Giao diện được sử dụng để thông tin giữa các RNC Long Term Evolution Medium Access Control Multi-Input Multi-Output Multimedia Messaging Service Mobile Services Switching Center Nút B Orthogonal Variable Spreading Factor Hệ số trải phổ khả biến trực giao Tỷ số công suất đỉnh trên công suất trung bình Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp Kênh tìm gọi Kênh vật lý gói chung Giao thức hội tụ số liệu gói Kênh chia sẻ đường xuống vật lý Lớp vật lý Kênh chỉ thị tìm gọi Kênh vật lý truy nhập ngẫu nhiên) Chuyển mạch gói Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng Điều chế biên độ vuông góc Chất lượng dịch vụ Khóa chuyển pha vuông góc Kênh truy nhập ngẫu nhiên 98 Phát triển dài hạn Điều khiển truy nhập môi trường Nhiều đầu vào nhiều đầu ra Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện Trung tâm chuyển mạch các dịch vụ di động PRACH Physical Random Access Channel TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng .

Nguyễn Phạm Anh Dũng Giao diện được sử dụng để thông tin giữa nút B và UE .RAN RAT RF RLC RNC RRC RTP Radio Access Network Radio Access Technology Radio Frequency Radio Link Control Radio Network Controller Radio Resource Control Real Time Protocol Mạng truy nhập vô tuyến Công nghệ truy nhập vô tuyến Tần số vô tuyến Điều khiển liên kết vô tuyến Bộ điều khiển mạng vô tuyến Điều khiển tài nguyên vô tuyến Giao thức thời gian thực SSecondary Common Control Physical Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp CCPCH Channel SCH SF SGSN SIM SMS SNR SHO TDD TDM TDMA Time Division Mulptiple Access TFC TFCI TrCH TTI UE UL UMB UMTS USIM UTRA Transport Format Combination Transport Format Combination Indicator Transport Channel Transmission Time Interval User Equipment Uplink Ultra Mobile Broadband Synchronization channel Spreading Factor Serving GPRS Support Node Subscriber Identity Module Short Message Service Signal to Noise Ratio Soft Handover Time Division Duplex Time Division Multiplex Kênh đồng bộ Hệ số trải phổ Nút hỗ trợ GPRS phục vụ Mođun nhận dạng thuê bao Dịch vụ nhắn tin Tỷ số tín hiệu trên tạp âm Chuyển giao mềm Ghép song công phân chia theo thời gian Ghép kênh phân chia theo thời gian Đa truy nhập phân chia theo thời gian Kết hợp khuôn dạng truyền tải Chỉ thị kết hợp khuôn dạng truyền tải Kênh truyền tải Khỏang thời gian phát Thiết bị người sử dụng Đường lên Băng thông di động siêu rộng Universal Mobile Telecommunications Hệ thống thông tin di động toàn cấu System UMTS SIM UMTS Terrestrial Radio Access Truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS Mnạg truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS Đa truy nhập phân chia theo mã 99 UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network Uu WCDMA Wideband Code Division Multiple TS.

Nguyễn Phạm Anh Dũng 100 .Access WiFi Wireless Fidelitity WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access VoIP Voice over IP băng rộng Chất lượng không dây cao Tương hợp truy nhập vi ba toàn cầu Thoại trên IP TS.

12/2008 TS. Sách “cdmaOne và cdma2000”. TS. TS. Sách ‘An ninh trong thông tin di động”. 9/2006 6. TS. TS. 2001 2. Giáo trình “Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G”. Nguyễn Phạm Anh Dũng. 12/2005 5. Nhà xuất bản Bưu Điện. 2004 4. Nhà xuất bản Bưu Điện. Bài giảng “Thông tin di động” cho đào tạo từ xa. Nguyễn Phạm Anh Dũng. TS. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. 2003 3. Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2007 7. Nguyễn Phạm Anh Dũng. Sách “Thông tin di động thế hệ ba”. Nguyễn Phạm Anh Dũng. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Nhà xuất bản Bưu-Điện. TS.TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông . TS. 12/2008 8. Nguyễn Phạm Anh Dũng. Giáo trình “Thông tin di động thế hệ ba”. Nguyễn Phạm Anh Dũng. Nhà xuất bản Bưu-Điện. Nhà xuất bản Bưu Điện. Sách ‘Mạng riêng ảo MNPN”. Nguyễn Phạm Anh Dũng 101 . Nguyễn Phạm Anh Dũng. TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng. Tài liệu “WiMAX”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful