You are on page 1of 3

LAPORAN KURSUS DALAMAN( IN-HOUSE TRAINING) PENGGUNAAN MODUL HOUSE-12 DALAM AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BAHASA

INGGERIS

1.0 PENDAHULUAN

Kursus Modul House-12 (subjek Bahasa Inggeris) ini adalah bertujuaan untuk : 1.1 Memberi kefahaman berkaitan profesionalisme seorang guru Bahasa Inggeris dan cara-cara meningkatkan pengajaran dan pelajaran Bahasa Inggeris. 1.2 Mendedahkan teknik mengajar kemahiran menulis kepada murid-murid dengan menggunakan teknik jadual. 1.3 Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris dengan lebih efektif. 1.4 Menyelesaikan masalah P&P Bahasa Inggeris secara kolektif. 1.5 Berkongsi pengalaman sesama guru Bahasa Inggeris di SK Telaga.

2.0 KOMPONEN PERLAKSANAAN PROGRAM

Kursus ini mempunyai komponen-kompenen seperti berikut:

Melaksanakan Kursus Menyediakan Laporan Kursus Menghantar Laporan ke Unit Bahasa PPD Pitas (melalui -email)

24 Mei 2012 25 Mei 2012 22 Jun 2012

3.0 PERLAKSANAAN PROGRAM

3.1 Tarikh

: 24 Mei 2012 ( Khamis)

3.2 Tempat : Bilik PPSMI SK. Telaga 3.3 Masa : 8.00 pagi -12.30 Tengahari

3.4 Kehadiran: BIL 1 2 3 4 NAMA Nicholas Liging Zainun Asang Rahim Kadir Mazni Syuhadah Mat Salleh Kelas diajar Tahun 2, Tahun 4, Tahun 6 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 3

3.7 Tentatif program: Masa 7.30 - 8.15 8.15 - 8.30 Aktiviti Penerangan pergerakan aktiviti. Pembentangan modul House-12 8.30 - 10.00 Pembentangan 2: Aspek-aspek utama dalam menggunakan jadual dalam 1:Pengenalan kepada

penulisan.

10.00 - 10.30 10.30 - 11.30

Rehat. Pembentangan menggunakan jadual. 3: Cara-cara

11.30 - 12.30

Pembentangan

4:

Latihan

praktikal

menggunakan jadual.

4.0 PENILAIAN

4.1 Menyediakan laporan.

4.2 Pendokumentasian program a) Penyediaan laporan. b) Penghantar laporan ke Unit Bahasa PPD Pitas. c) Penyimpan salinan laporan dalam fail panatia.

4.3 Masalah yang dihadapi a) Guru-guru yang terlibat perlu mencari guru lain bagi menggantikan tempat dalam kelas. b) Guru-guru kurang memahami konsep penggunaan jadual dalam penulisan.

4.4 Impak kursus dan cadangan a) Guru-guru Bahasa Inggeris dapat berkongsi pengalaman meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. c) Guru-guru Bahasa Inggeris dapat menggunakan cara yang lebih mudah dalam mengajar penulisan dalam Bahasa Inggeris kepada murid-murid. d) Program secara bersama perlu dipelbagaikan lagi melibatkan guru dan pelajar.

5.0 PENUTUP

Diharap perlaksanaan kursus dalaman P&P Bahasa Inggeris akan dapat meningkatkan lagi profesionalisme guru Bahasa Inggeris di SK. Telaga pitas.

Disediakan oleh:

Disahkan oleh

................................................ Nicholas Liging Ketua Panatia Bahasa Inggeris

.......................................... Puan Maslahan Sundang Pen. Kanan 1 SK. Telaga