“ANALAR VE CADILAR”

AKP ve kürtaj tartışmaları
“Üç çeşit cadı vardır: Zarar veren ama tedavi edemeyenler, tedavi edebilen ama –Şeytan’la yaptıkları garip bir anlaşmanın neticesi olsa gerek– zarar veremeyenler ve hem zarar verebilen hem tedavi edebilenler. Bunların en tehlikelisi olan (birinci gruptaki) cadılar (...) ebeveynlerinin gözü önünde ya da etrafta kimse yokken, su kenarında yürüyen bir çocuğu suya itebilir, sürücüsü olan atları delirtebilir, kendilerini zihinsel ya da fiziksel olarak bir yerden bir yere nakledebilir, yargıçları kendilerine zarar veremesinler diye etkileyebilir, işkence altında kendilerinin ve başkalarının sessiz kalmasını sağlayabilir, (...) üremeye yönelik arzuları, hatta cinsel birleşme gücünü söndürebilir, kürtaja neden olabilir, tek bir dokunuşla ana rahmindeki bebeği öldürebilir.” Heinrich Kramer & Jacob Sprenger, Malleus Maleficarum (Cadıların Çekici), 1486*

I. Julius R. Ruff, Erken Modern Avrupa’da Şiddet (1500-1800) başlıklı çalışmasında Avrupa’da
(*) 15. yüzyıla ait bu kötü şöhretli cadı avı elkitabının Montague Summers çevirisine şu adresten ulaşılabilir: http://www.sacred-texts.com/pag/ mm/. Burada kullandığım alıntının kaynağı olan “cadıların şeytanla yaptıkları antlaşmalar”la ilgili bölüm için ise bkz. http://www.sacred-texts.com/ pag/mm/mm02a02a.htm

erken modern dönemde dini ve laik yetkililerin kürtajı kesin bir biçimde yasakladıklarını ve hatta İngiltere’de ebelerin, vasıflarını hamilelikleri engellemek için kullanmayacaklarına dair yemin ettiklerini yazarken şunları söyler: “Yine de, erken modern dönemde birçok kadın, ilkel kürtaj yöntemlerini biliyordu ve düşük ilacı diye nam salmış çeşitli karışımların

tarifleri elden ele dolaşıyordu.”1 Ruff, bunlara ek olarak, bu seçeneklerin veya çocukları kimsesiz çocuk hastanelerine bırakmak gibi riskli yöntemlerin işe yaramaması ya da uygulanamaması durumunda yeni doğan bebeklerin anneleri tarafından öldürülmesinin de yaygın olduğunu belirtir. Kadınların “gayrimeşru” ilişkilerinden olan çocuklarının, çalıştıkları evlerdeki efendilerinin ya da bir başkasının tecavüzüne uğrayan kurbanların çocuklarının veyahut evli çiftler için ek bir gidere sebep olacağı aşikar olan “meşru” bebeklerin doğduktan hemen sonra öldürülmesi bir tür son çare olsa da vakıadır. Bu min1 Bkz. Julius R. Ruff, Erken Modern Avrupa’da Şiddet (1500-1800), çev. D.Türkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 175-176.

9

sadece 10 2 3 Bkz. ABD’de her seçim dönemi tartışması veya be- lirli eyaletlerde konuya ilişkin destekleyici ya da önleyici/kısıtlayıcı anlamda atılan her adım. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları 3..asp. kadınları cadılıktan sonra en fazla bebek cinayeti sebebiyle idam ettirdiği”ni söyler ve bununla birlikte “yeni doğan cinayetleri”nin çoğunlukla “yirmi ve otuz yaşları arasında olan ve evli olmayan” faillerinin İspanyol Felemenki gibi yerlerde cadılıkla da suçlandığını. Bu tetkiklere bir örnek olarak Ruff şöyle yazar: “Ölü bebeğin akciğerleri bir kap suyun içine konuyor. dolayısıyla bebeğin canlı doğduğunu ve cinayet olaslığının yüksek olduğunu varsayıyorlardı. Kürt sorunu. ekonomik kriz. asla bu oyunlara prim vermemeliyiz. a. daha çok terör. Ruff.g. Tıpkı ABD’nin terörizme savaşının “terörizm” kavramının ima ettiği somut faillere yönelik somut bir programın. yolsuzluk. Kavramlara açılan her savaş aslında kavramın imlediği dünyaya ve o dünyanın sakinlerine. Julius R. belirgin bir bakışın ifadesi olması gibi kürtaj meselesinde de aslında bir dizi özneye yönelik bir savaş çağrısı var. Ama sonra işler biraz değişti. adli tıbbın yetersizliklerinden de beslenmiş ve çocuğun doğum esnasında “kazayla” mı öldüğü yoksa annesi tarafından mı öldürüldüğü dönemin bilimsel uzmanları tarafından tuhaf tetkiklerle anlaşılmaya çalışılmıştır.hurriyet. 26 Mayıs 2012. . Açıkça söylenmese de burada düşman bizatihi AKP’nin muhafazakâr kodlarına uymayan tüm kadınlar.”4 Erdoğan’ın bu konuşmasının ardından kürtaj konusu daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir biçimde tartışılmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan.e. Bu milleti dünya sahnesinden silmek için sinsice bir plan olduğunu bilmek durumundayız. ancak kürtaj ve beraberindeki tartışmalar hep bir biçimde canlı kaldı. genel bir pratiğe.g. Anne karnında bir yavruyu öldürmenin doğumdan sonra öldürmeden ne farkı var soruyorum sizlere? Bunun mücadelesini hep birlikte vermeye mecburuz. medya mensuplarına da sesleniyorum.. 180-181. “yeni doğan cinayetleri”nin sancılı sorgu süreci..com. Başbakan’dan Melih Gökçek’e uzanan bir çizgide pek çok AKP’li ve onların medyadaki kanaat teknisyenleri tutkulu bir kürtaj karşıtlığı sözcülüğüne giriştiler.valde Ruff “16. Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz Uludere diyorsunuz. eğer dibe batmadan yüzerlerse. darbeler gibi sözcüklerle dolu Türk siyasal hayatı dağarcığında yeni dünyaya özgü ilginçliklerden biri olarak sessizce geçiştirildi ekseriyetle. Her kürtaj bir Uludere’dir diyorum. Julius R. Hürriyet.e. ve 17.tr/gun dem/20632631. Evlilik müessesesine dahil olmamış kadınlara yönelik bir şüphecilik ile asıl sorumluluğunun her koşulda üreme ve çocuk sosyalizasyonu olduğuna inanılan ancak bu sorumluluğundan kaçma teşebbüsünde bulunan evli kadınlara dönük hoşnutsuzluğu da kapsayacak şekliyle kürtaj karşıtlığı. Ruff.”3 Ruff’ın çizdiği iç karartıcı resmin üzerinden çok zaman geçti. Bu ifademe karşı çıkan bazı çevrelere. Aslına bakacak olursanız. akciğerlerin hava almış olduğunu. http://www.. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Bkz. bir kavrama. koalisyon. a. s. zaten zımnen bir kürtaj karşıtlığını içinde barındıran “en az 3 çocuk” çağrısından “Her Kürtaj bir Uludere’dir”e geçti? Ya da AKP’nin kürtaja karşı savaşının anlamı nedir? II. 182. bir uygulamaya açılan her savaş gibi aslında bir dizi tikelliği hedef alıyor. daha çok ABD’nin siyasal yaşamı içinde önemli bir tartışma konusu olmuştu. doktorlar. ki “demokrat”lığın belirli bağlamlara özgü olduğunu bildiğimizden aslında muhafazakâr– bir partinin kürtaja karşı olmasında şaşılacak bir yan yok kuşkusuz. Ancak üzerinde düşünülmesi gereken belki de şu olmalı: Ne oldu da Başbakan Erdoğan. zira yargıçların her iki suçu da “ancak Şeytan’la aynı ayarda bir kadın”ın işleyebileceğini düşündüklerini de ekler. s. o alanın ev sahiplerine. AKP’nin kürtaja karşı savaşı. hedeflenen tikel faillere yöneliktir.2 Ona göre. Kendisini “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlayan –ama burada4 Bkz. “Her Kürtaj Bir Cinayettir”. yüzyıllarda Batı Avrupa’da mahkemelerin. bugüne kadar kürtaj Türk siyaseti için değil.

Kadına duyulan öfke ve kadından duyulan korku.cfm?id=3362 sıkça duyduğumuz Herman Cain’di. Evet biz anne diyoruz.org/abortion-is-murder. The Guardian’ın “Siyaset Tarihindeki En Kötü Reklam” dediği (http://www. jesus-is-savior. http:// www.co. http://www. Bizim için aynıdır. http://endoftheamericandream. php?t=668645. “Sıfırdan zirveye” yükselmiş. Diyorlar ki. http:// www.guardian. Ana rahmine düşüldüğü andan itibaren yaşamın başladığı argümanına (pro-life from conception) ve bu haliyle yaşamın kutsallığı inancına (sanctity of human life from conception) vurgu yapan Cain’in6 başkanlık hayalleri kampanya reklamında sigara içen yardımcısının aldığı eleştiriler üzerine Amerikan gençlerine yaptığı “sigara içmeyin. Burada iki yaklaşım tarzı var.cbsnews. http://godvoter. “Erdoğan: Benim Bedenim Diyenler Feminist”.”8 Burada söz konusu olan “yaşam hakkı”. zira bunun temel yaşam hakkına aykırı olduğunu söyleyerek yanıt vermişti.catholic. tercih hakkımı kullanırım. Bir vücutta cenin öldürüldüğünde ha yaşam halinde öldürülen ha orada.htm. başkan adaylığı sürecinden çekildi.com/watch?v= WELkanHrSqw Bkz. Cain’in ve diğer Cumhuriyetçi adayların ya da dünyanın kötüye gidişinden sürekli olarak şikayet eden herhangi bir katolik oluşumun muhafazakâr kürtaj karşıtlığının temelini oluşturan bu yaşam hakkı vurgusunu başta Erdoğan olmak üzere diğer AKP’liler sıkça kullandı bu tartışmalar çerçevesinde. Ulusal Restoranlar Birliği başkanlığı ve banka yöneticiliği yapmış bu siyahi aday. bu vücut benimdir. ahlak konusunda muktedir erkek bakışıyla iç içe geçmiş bir biçimde işliyor. http://www.org/culture/library/view. Bunun yanında yaşam hakkı var.html. ben de sigara içmiyorum zaten”7 çağrısı ve muhteşem ekonomik planına rağmen kendisine ardı ardına yöneltilen cinsel taciz suçlamalarıyla suya düştü ve nihayetinde Cain. Bu tür olaylar insan sağlığını tehdit eden yollardır. Ahlaki norma karar veren ve bunun denetiminden kendini sorumlu hisseden muhafazakâr muktedirin mesaisini başkalarının ahlaksızlığını keşfetmeye.5 Burada yakın zamandan bir örnek verebiliriz.youtube. Biz yaşam hakkından hareket ediyoruz. sonra sırasıyla Godfather’s Pizza’nın CEO’luğu. “başkalarının ahlaksızlığı” kabulüne de dayanıyor. kürtaj ve sezaryen olayı. Niye kadın demiyorsunuz da anne diyorsunuz? Bu kesimin mantığı bu.youtube.catholic newsagency. 2 Haziran 2012. Bunun daha çok feminist kesim propagandasını yapıyor.catholicculture. bu oyunu da bozacağız. http://www. http://www. Bu AKP’ye özgü bir tutum değil kuşkusuz.com/Evils%20in%20 America/Abortion%20is%20Murder/ abortion_is_murder. AKP’nin yerli muhafazar aklı.uk/ world/richard-adams-blog/2011/ oct/25/herman-cain-smoking-advideo) reklam için ise bkz. Biliyorsunuz.com/watch?v=qhm22Q0PuM III. sağlığınıza zarar vermeyin. önce ABD donanmasında çalışmış. 6 İlgili programın görüntüleri için bkz. 7 11 .com/8301504763_162-20127892-10391704/ herman-cain-says-ad-not-meant-topush-smoking/.ntvmsnbc.com/showthread. bir Cumhuriyetçi’den beklenebileceği gibi. Tanrı buyruğu olarak görülen ve haktan çok aslında sorumluluğa işaret eden bir kategoridir ve bireyin kendi bedeni üzerindeki tercih hakkının Tanrının buyruğu ve “ol” demesi karşısında bir öne8 Bkz. ABD’nin bu yıl yapacağı başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olabilmek için yarışan isimlerin biri de 2011 yılında adını 5 Bu gruplar ve argümanları hakkında fikir edinmek için bkz. http:// forums. http://catholibertarian. Annenin ayaklarının altı öpülür. AKP’nin kürtaja yaklaşımını şekillendiriyor.com/2011/ 12/31/pastor-says-voting-for-bachmann-or-santorum-is-saying-yes-togod-and-no-to-the-devil-would-cardinal-burke-agree/.com/news/abortion-ismurder-not-termination-of-pregnancy-maintains-archbishop/.com/id/25354752. Bunu öldürme hakkına kimse sahip değil. http://www. ifşa etmeye ve düzeltip normalleştirmeye yönelik refleksi burada söz konusu olan. Erdoğan’ın “kürtaj cinayettir” açıklaması muhafazakârlar ve bazı Katolik grupların da sıkça dillendirdiği bir slogan. katıldığı bir TV programında kendisine yöneltilen kürtaj sorularına “tecavüze uğrasa bile” bir kadının kürtaj yaptırmaması gerektiğini. Yine Başbakan Erdoğan’ın söylediklerini anımsayalım: “Son zamanlardaki başlık.somut bir “genç nüfus. güçlü nüfus” gerekçesine değil.com/archives/19-facts-about-abortion-in-america-thatshould-make-you-very-sick.

2 Haziran 2012.gazetevatan.tv/haber/648-gunluk/gunluk-melih-gokcek-gundemi-degerlendiriyor/ 131-Bolum/118944/ 15 Bkz. A. Şerif Mardin’e Armağan (der. http://www. Ve tabii Başbakan’ın her açıklamasından sonra Aptullah Ziya Kozanoğlu romanlarındaki Türk cengaverleri gibi her an aksiyonun içinde yer almaya gönüllü Melih Gökçek’in önce kürtaj konusunda kendisinden farklı düşünen bir twitter kullancısına “Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?”12 diye sorması. http://haber.com/sencok-mu-kurtaj-yaptirdin/453445/1/ Gundem. Muhafazakâr bakış. 27 Mayıs 2012.mi yoktur. 12 Bkz. AKP özelinde ise muhafazakâr bakışın bu genel temayülüne “muhafazakâr-tekno” pratik projeler. ardından da Samanyolu Haber’de “Zina yapınca çocuğun kabahati ne? Anası olacak kişinin kabahatinden çocuğun suçu ne? Anası çeksin. Gebe olan anne ‘beden benim değil mi. AKP’nin genel düşman algısıyla her tür sorunu ilişkilendirme arzusu ve vulger bir ahlakçılık eşilik eder. “yurtdışının tezgahı”na bağlaması14 da genel bir ruh halinin. Zira. Kürtaj tartışmaları sürerken Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in “Kürtaj haram ve cinayettir (. “Kürtaj. “Sen Çok Mu Kürtaj Yaptırdın”. Lockecu anlamıyla hürriyet ve mülkiyet ikilisinin ayrılmazı olan yaşam hakkı değildir burada geçerli olan. Bunu yaparken ya kadını anne ve bacı olarak korunması gereken bir mülk nesnesi ya da iffetten yoksun bir tür “cadı”. geleneği yeni kuşaklara nakledecektir. 4 Haziran 2012. “Analar. Biz şahsen –sayın başbakanımız da ben de– burada yaşam hakkından yanayız”11 açıklaması bir süredir düşman algısının önemli bir kısmını dolduran 12 Eylül ile kürtaj arasında yapılan olumsuz anlam transferi açısından dikkate değerdir. bu doğal haklardan mülkiyeti temel sabit ve asli unsur kabul edip yaşam hakkı ve hürriyete bir dizi istisna belirler. bu anlam çerçevesi içinde “milletin biyolojik yeniden üretimi yanında kültürel yeniden üretiminin sorumluluğuyla da ‘şereflendirilen’ kadın. anası kendisini öldürsün.com/id/25355080. geleneksel bir bakış açısının uzantıları olarak okunmalı. Kürtaj konusunda AKP’nin tavrı sadece muhafazakârlıkla değil.com. tüm toplumun ahlaki değerlerini ve yapısını tehdit eden bir tür femme fatale olarak görür.aspx?aType=Radi kalDetayV3&ArticleID=1089888&C ategoryID=77. Sırayla gidelim: TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı AKP’li Cevdet Erdöl’ün. http://www. sezaryen ve nüfus kontrolü kampanyalarını dış güçlerin. Bacılar. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “Türkiye’de kürtaj konusu bir 12 Eylül darbe yasasıyla oldubittiye getirilmiştir. 13 Bkz. Te- 12 . Doğurmam’ Denemez”.”13 açık10 Bkz. Kadına ve kadınlığa yönelik bu özcü yaklaşım. 2 Haziran 2012. Radikal. kendi dünyasının kurallarına uygun bir biçimde konumlandırır. “Çocuğun Ne Suçu Var.kure. http://www.. “Doğmamış Çocuğa Kimlik Önerisi”. aslında muhafazakâr erkeklik algısının kadından beklentilerinden bağımsız değildir.ha- lamasını yapması ve kürtaj. lunması10 AKP’nin dayandığı sağ geleneğin teknik/teknolojik düzenleme sevgisine işaret ederken. 14 Melih Gökçek’in bu açıklamaları yaptığı program için bkz..) Anne karnındaki bebeğin yaşam hakkı vardır.com/saglik/ haber/746800-kurtaj-12-eylul-yasasidir. cinayet bu. Tanıl Bora. Muhafazakâr hegemonik erkeklik algısı kadının görevini ve birincil varlık sebebini –ona biyolojik bir öz bulmaya çalışarak– tayin etmeye çalışır. çocuk tanımının 0-18 yerine eksi 1 ila 18 şeklinde yeniden tarif edilmesi için UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü’ne resmî başvuruda bu9 Bkz.ntvmsnbc. Öncü&O. istersem doğurmam’ deme hakkına sahip değildir”9 açıklaması hem Başbakan’ın açıklamalarına devletin ideolojik aygıtlarının katkısını göstermek hem de sözünü ettiğimiz bu noktanın altını çizmek açısından önemlidir. http://www. Anası Kendini Öldürsün”. “Diyanet: ‘Benim Bedenim. Orospular: Türk Milliyetçi-Muhafazakâr Söyleminde Kadın”. muhafazakârlıkla birlikte işleyen bir erkeklik ideolojisinden de izler taşır. Tanıl Bora’nın yerinde hatırlatmasıyla söylemek gerekirse. http://www.haberturk. 12 Eylül Yasasıdır”... Eğer biri ölecekse niye çocuğu öldürtüyor.tr/Radikal.com/polemik/haber/747352cocugun-ne-sucu-var-anasi-kendisini-oldursun-.”15 Kürtaj berturk. onları itinayla çizdiği sınırlar içine yerleştirir. 11 Bkz.radikal. 31 Mayıs 2012.

karşıtlarının. 257.262-267. “hem kapitalist rasyonalizasyonu süreci içinde muhafazakâr ahlak ve eril tahakkümün motiflerini taşıyan bir süreçtir ve az önce de belirttiğimiz gibi. a. Silvia Federici.e. s.. cinsel güçlerinin ve yeniden üretim yetilerinin kelioğlu) içinde.e. a. Silvia Federici. yeniden üretim üzerindeki kontrolleri ve şifacılık yetileri sayesinde sahip oldukları güce bir saldırı” olarak değerlendirirken bunun “kadın bedeninin. s.g. İstanbul. 19 Bkz.g. kendisi için çizilen sınırların dışına çıktığı için de cadılaştırılır. bireysel tercihler. Bkz. İstanbul. Caliban ve Cadı: Kadınlar. bu haliyle de güvenilmez ve karanlık olanı temsil eden bir tür cadı figürüne taşıması anlamlıdır. AKP’nin artık yargıdan medyaya uzanan kurumsallaşmasının üst yapısal uzantıları olarak görmek gerekir. 244. Bu açıdan Federici. 246-247. cinselliğin 17 Bkz. modern zamanların kürtaj tartışmaları ile cadı avı arasında özsel bir süreklilik olduğunu iddia etmek mümkündür. kürtaj yapmak ve çocukları öldürerek şeytana sunmak” şeklindeki icraatları olarak sunulmuştur.. rastgele cinsel ilişkiye giren kadın” olarak da görüldüğünün altını çizer ve de cadı avının hem erkek egemenliğini kutsadığını hem de erkeklerin kadınlardan korkmalarına yol açtığını söyler. hak ve özgürlükler. Silvia Federici.. s. 16 Bkz. 2009. 259 20 Bunlara ek olarak Federici. nüfus artışı ile emek gücünün üretimi ve birikimi sürecinin hizmetine sunma amacını taşıyan bir girişim olduğunu düşünmenin akla yatkın olduğunu”19 ve “cadı avının nüfusun bir ulusun zenginliği olduğuna kanaat getirmiş siyasi bir sınıf tarafından teşvik edilmiş olduğunu” da hatırlatır. Bu çerçevede Silvia Federici. Evli ve yoksul veya genellikle olduğu gibi 16.g. Beden ve İlksel Birikim. Silvia Federici. s. IV. “yeni Avrupalı devletlerin politikasında ilk birleştirici zemin ve Reformasyonun doğurduğu hiziplerden sonra Avrupa birliğinin bir ilk örneği”16 olarak gördüğü cadı avını “kadınların kapitalist ilişkilerin yayılmasına karşı direnişlerine ve cinsellikleri. s.e. Silvia Federici. mümkün mertebe her konuda toplumsal tekabüliyet sağlamak ve safları önce netleştircadının hem fahişenin üreme amacı taşımayan cinselliğin kişilikleşmiş biçimleri” olduğu unutulmamalıdır. unutturma çabası değil. cadının aynı zamanda “hafif meşrep. Karakaş. Bu haliyle cadı aslında bir “fahişe” figürüdür ve Federici’nin deyişiyle. Kürtaj tartışmalarını sadece Uludere’deki katliama yönelik bir gündem değiştirme. s. Otonom Yayıncılık.20 Cadı avı. bu eksende. Silvia Federici. çev. cadı avı sürecinde en mükemmel halini gördüğümüz bir dizi ahlaki kaygı ve eril baskı mekanizması ile politik-pragmatik bazı gerekçeleri bünyesinde barındırır. çoğu zaman köylü isyanlarının başlatıcısı ya da yürütücüsü olan. 242 devlet kontrolü altına alındığı ve ekonomik kaynaklara dönüştürüldüğü yeni bir patriyarkal düzenin aracı”17 olduğunu da vurgular. Bkz. 243 18 Bkz. Kadın sadece Tanrısal yaşam hakkını ihlal ettiği için değil. 2014’e yaklaştıkça gündelik hayat. a.g. bizatihi beden politikaları alanında AKP’nin benzeri çıkışlarını daha sık bir biçimde görmeye başlayacağız. 279 13 . emeğinin. yüzyılların kapitalist dönüşümü içinde “hâlâ kendilerine ait bir toprak parçası olan ancak geçimlerini güçlükle sağlayan”.. 250. Süpürgesiyle uçan cadı imgesinin biraz da bu sınır ihlaline yönelik korkunun yansıması.e. cadı avının “kısmen de olsa doğum kontrolünü suç haline getirme ve kadın bedenini. cadı olarak nitelenen kadının kendisine çizilen sınırları her an “uçarak” aşabilme yetisinden duyulan rahatsızlığın tezahürü olarak okunabileceği söylenebilir belki. ve 17. Ö. 2012.g. 2014’ün Türkiye için ne kadar kritik bir yıl olacağını biliyoruz. a. dul ya da yalnız kadınları hedef alan18 cadı avında temel gerekçelerden biri siyasal yapının değişimine paralel olarak cadıların “insanların çoğalma gücünü elinden almak.e. s. a. Kürtaj tartışmaları. Bu insan hayatına dokunan her temayı muhafazakâr siyasetin diline tercüme etme ve o dil üzerinden seslendirme çabasının. AKP’nin zaten düşünsel dünyasında mevcut olduğunu bildiğimiz pek çok eğilim koyu bir otoriter tonla karşımıza daha sık çıkacak. İletişim Yayınları. kadını annelik gibi kutsal bir görevden kendi tercihleri uğruna vazgeçen. AKP merkezli yeni bir siyasal kompozisyon ve başkanlık tartışmaları gölgesinde muhtemel yeni bir siyasal sisteme doğru ilerlerken.

Ama Nazlı Ilıcak’ın televizyonda ağlaya ağlaya okuduğu “Doğmayacak Bir Çocuğun Annesine Yazdıkları”ndan21 farklı olarak onun arkasından ağlayanların seslerini duyurabilecekleri bir mecraları olmadı. Şehir yaşamını TOKİ’ler üzerinden düzenleyen bakışın biraz da TOKİ’leri bir üreme ve sosyalizasyon odaklı aile merkezleri şeklinde tasarladığını düşünemez miyiz? “Her kürtaj. H. doğmamış olanlar hakkında en çok konuşanlardır. Kürtaj konusunda AKP’nin yaptığı açıklamalar dizisi hem partinin ve Erdoğan’ın gelecek beklentisiyle ilgili. bir Uludere’dir” açıklaması hem kürtajın. hem genel muhafazakâr-eril dünya görüşüyle bağlantılı. Hayatsa bütün mesele. kadından ve kadın bedeninden duyulan muhafazakâr tedirginlik ve az önce değinilen diğer motivasyonların etkisi var. “Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı”. İdris Naim Şahin’i AKP içinde bir “istisna”. AKP’nin varlığıyla ve yaptıklarıyla doğrudan ilgili bir tartışma bu. o kimliğin “muhafazar demokrat” yapısı içinde “demokrat”lıktan uzak bir tür “sapma” olarak kabul edenlerin hem üslup hem bakış açısı özelinde Erdoğan’ın. kürtajı korkunçlaştırıyor gibi gözükse de aslında Uludere’nin de bir “olay” olarak sıradanlaştırılmasına hizmet ediyor. hem nüfus odaklı bir pragmatik güç algısının ve devlet bekası anlayışının bir parçası. O halde zaten pek çoğumuz için aşikar olanı bir kez daha söyleyerek bitirelim: Kürtaj ile ilgili düzenlemelerin ardında hakiki bir yaşam hakkı nosyonu değil. http://video. Recep Akdağ’ın. biber gazı yüzünden öldü ve bize şunu hatırlattı: Bu ülkede masumların ölümüne en çok susanlar. Melih Gökçek’in açıklamalarına yeniden bakmalarını öneririm.tr/video-izle/Canli-yayinda-hungur-hungur-agladi-mVf69ATS2iBC.com.mek sonra da sıklaştırmak gayretinin.milliyet. başkanlık sisteminin ruhuna da gayet uygun olduğunu söylemek mümkün.html 14 . hem Uludere üzerinden bir gündem değiştirme hamlesi. Cevdet Erdöl’ün. Kısaca söylemek gerekirse. Çayan Birben 31 yaşındaydı. bunlara ek olarak TOKİ’lere de bakmak gerektiğini düşünüyorum. BAHADIR TÜRK 21 İlgili programın videosu için bkz. astımdı. Çayan Birben’inki de bir hayattı. hem Uludere’nin “cinayet” olduğuna işaret ederken. Kürtaj konusundaki tavrı gerçekten anlamak istiyorsak. Bu açıdan “Her kürtaj Uludere’dir” açıklamasının bir başka tercümesinin de her AKP’linin içinde potansiyel bir İdris Naim Şahin olduğu şeklinde yapılması mümkün.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful