PRIRUČNIK ZA RAD U PROGRAMU MICROSOFT PROJECT 2007

Početak rada sa MS Projectom
Da biste pokrenuli Project Standard:
1. 2. Na Windows paleti poslova pritisnite Start. Na meniju Start pomerite kursor na All Programs, izaberite Microsoft Office, a zatim izaberite Microsoft Office Project 2007.

Da biste pokrenuli Project Professional i radili u offline režimu:
1. 2. Na Windows paleti poslova pritisnite Start. Na meniju Start pomerite kursor na All Programs, izaberite Microsoft Office, a zatim izaberite Microsoft Office Project 2007. 3. 4. Ako se pojavi okvir za dijalog Project Server Security Login, pritisnite dugme Cancel. U okviru za dijalog Login, u okviru Profile, izaberite Computer, a zatim izaberite Work Offline.

Da biste izradili projektni plan na osnovu šablona:
1. 2. 3. 4. Iz menija File izaberite New. U oknu sa poslovima New Project, u grupi opcija Template, izaberite On computer. U okviru za dijalog Templates otvorite karticu Project Templates. Izaberite šablon koji želite, a zatim izaberite OK.

Da biste se prebacili u neki drugi prikaz:
1. 2. Iz menija View izaberite naziv željenog prikaza. Ukoliko taj prikaz nije naveden, izaberite More Views. U okviru dijaloga More Views izaberite naziv željenog prikaza i pritisnite dugme Apply.

Da biste pregledali izveštaj u prozoru Print Preview:
1. 2. Iz menija Report izaberite Reports. Izaberite kategoriju izveštaja ili, da biste videli sve izveštaje, izaberite Custom, a zatim pritisnite dugme Select. 3. Označite izveštaj koji želite, a zatim pritisnite dugme Select ili Preview.

Da biste izradili vizuelan izveštaj:
1. 2. 3. Iz menija Report izaberite Visual Reports. Otvorite karticu vizuelnog izveštaja, a zatim izaberite vizuelni izveštaj koji želite. Pritisnite dugme View.

1

3. na kartici Exceptions. izaberite neku ćeliju u koloni Duration. a zatim pritisnite taster Enter. Iz menija File izaberite New. U polje Duration (polje za trajanje) upišite 0d. U prikazu sa aktivnostima. Godišnji odmor. a zatim pritisnite taster Enter. Pritisnite dugme OK. 2 . unesite opisno ime za neradno vreme. kao što je prikaz Gantt Chart. task sheet). 4. U okviru dijalog Properties otvorite karticu Summary. Da biste uneli trajanje aktivnosti: 1. Izaberite naziv aktivnosti koji želite da postanu podaktivnosti zbirne aktivnosti (faze projekta). 2. Unesite naziv aktivnosti. 2. U oknu For Calendar označite bazni kalendar koji želite da podesite (obično je to bazni kalendar Standard). kao što je prikaz Gantt Chart. Iz menija Tools izaberite Change Working Time. npr. 2. Da biste odredili neradne dane: 1. Da biste uneli ključne aktivnosti: 1. Iz menija Project izaberite Project Information. 2. U polju Name. izaberite neku ćeliju u koloni Task Name. 2. U polja Start and Finish upišite ili označite u njima početne i završne datume za neradno vreme. a zatim izaberite Indent. 2. Upišite trajanje date aktivnosti. Izrada liste aktivnosti Da biste uneli nazive aktivnosti: 1. Pritisnite dugme OK.Da biste izradili novi projektni plan i odredili datum njegovog početka: 1. 2. Da biste uneli svojstva o Projectovom planu: 1. 3. U okviru Start Date napišite ili označite datum početka projekta koji želite. 4. 5. U tabeli Entry upišite ime datog ključne aktivnosti. Da biste organizovali aktivnosti u faze: 1. U meniju Project pomerite kursor na Outline. U prikazu sa aktivnostima (engl. U oknu sa poslovima New Project izaberite Blank Project. Iz menija File izaberite Properties. a zatim pritisnite taster Enter. 5. a zatim upišite željene informacije.

2. Da biste uneli hiperveze: 1. Iz menija Edit izaberite Link Task. 2. 3. U polje Resource Name unesite naziv datog resursa. Iz polja Type izaberite Material. U polje Max. U okvir Address upišite lokaciju hiperveze koju želite. Da biste prikazali celokupno trajanje projekta u prikazu Gantt Chart: 1. Izaberite Entire Project. Iz menija View izaberite Resource Sheet (ili neki drugi prikaz resursa). 2. 3. 3 . Iz menija Project izaberite Project Information. a zatim pritisnite dugme OK. 2. Iz menija View izaberite Resource Sheet. 2. Units upišite ili u njemu izaberite maksimalan kapacitet ovog resursa koji je potreban da bi se realizovao bilo koji posao. U polje Text to displey upišite tekst koji želite da se pojavi kada pređete kursorom preko hiperveze. Iz menija Insert izaberite Hyperlink. 6. Iz menija View izaberite Zoom. Iz polja Type izaberite Work. Podešavanje resursa Da biste odredili radne resurse (ljude i opremu): 1. 4. Da biste uneli beleške o aktivnostima: 1. Izaberite susedne aktivnosti. Da biste proverili trajanje projektog plana i druge statističke podatke: 1.Da biste povezali susedne aktivnosti: 1. a zatim pritisnite dugme OK. a zatim pritisnite OK. Iz menija Project izaberite Task Notes. 4. 2. Izaberite naziv aktivnosti. Da biste odredili materijalne resurse: 1. U okvir za dijalog Project Information pritisnite dugme Statistics. U polje Resource Name upišite naziv datog materijalnog resursa. 3. U okvir Notes upišite belešku koju želite. Za svaki sledeći resurs ponovite korake od 3 do 5. Unesite i druge informacije o datom resursu za koje smatrate da su značajne za vaš projekat. 2. 5.

Iz polja Accrue At izaberite metodu na osnovu koje dati resurs ostvaruje troškove. U polje Material Label upišite mernu jedinicu koju želite da koristite za ovaj resurs. Izaberite naziv resursa za koji želite da unesete belešku. U okvir za dijalog Resource Information upišite belešku koju želite da priložite ovom resursu. oprema): 1. 4. 4. Izaberite željene opcije radnog vremena za radnu nedelju. Unesite i druge informacije o datom resursu za koje smatrate da su značajne za vaš projekat. Iz menija Tools izaberite Change Working Time. 5. Izaberite (Default) ili unesite novi naziv i vremenski period. U polje Name sa kartice Exceptions unesite opisani naziv za neradne dane. 3. Otvorite karticu Work Weeks iz okvira za dijalog Change Working Time. Ukoliko se resurs plaća po ceni za upotrebu. 7. Za svaki sledeći resurs ponovite korake od 2 do 5. Da biste odredili troškovne resurse: 1. Rate unesite cenu po jedinici mere za ovaj materijalni resurs. Na primer cement možete meriti tonama ili funtama. 3. 4. Rate unesite cenu za uobičajni period po kojoj se plaća dati resurs (npr. 2. U polja Start i Finish upišite ili označite u njima početne i završne datume za neradno vreme. kao npr. Iz menija View izaberite Resource Sheet. Iz menija Tools izaberite Change Working Time. 3. 5. U polje Std. 3. U polje Resource Name unesite cenu po kojoj se plaća dati resurs. Pritisnite dugme OK. 4. kao što je npr. Iz polja Type izaberite Cost. nedeljno ili mesečno) 3. unesite njenu vrednost u polje Cost/Use. Prebacite se u neki prikaz resursa. 4 . Da biste uneli cene po kojima se plaćaju radni resursi (ljudi. 5. Da biste uz resurse priložili beleške: 1. 5. 6. Putovanje. a zatim pritisnite dugme OK. 6. Da biste podesili radno vreme za pojedinačne resurse: 1. 2. Za svaki sledeći resurs ponovite korake od 2 do 6. 2. unesite njenu vrednost u polje Ovt. a zatim pritisnite dugme OK. Ukoliko se resurs plaća po ceni prekovremenog rada. 2. na sat. U polje Std. 2. U polju For Calendar izaberite naziv resursa čije radno vreme želite da promenite. U polju For calendar izaberite naziv resursa čije radno vreme želite da promenite. Iz menija View izaberite Resource Sheet. Da biste vršili određena podešavanja radnog vremena za pojedinačne resurse: 1. prikaz Resource Sheet. Rate. Iz menija Project izaberite Resource Notes.4. a zatim izaberite Details.

a zatim izaberite Copy. Iz okvira More Views izaberite naziv datog prikaza. U prikazu poslova. Da biste poslovima dodelili materijalne resurse: 1. 4. U prikazu Gantt Chart izaberite naziv aktivnosti kojoj želite da dodelite troškovni resurs. Na paleti alata Standard pritisnite dugme Assign Resources. Iz menija Tools izaberite Options. 3. Da biste kontrolisali način na koji MS Project planira rad na nekom poslu nakon angažovanja dodatnog resursa: 1. 2. 2. izaberite resurs koji želite. U prikazu Gantt Chart izaberite naziv posla kome želite da dodelite neki materijalni resurs. u okviru za dijalog Assign Resources. Na paleti alatki Standard pritisnete dugme Assign Resources.Dodeljivanje resursa aktivnostima Da biste dodelili resurse aktivnostima: 1. U koloni Resource Name. Pritisnite taster Enter ili dugme Assign. Izaberite naziv posla kome želite da dodelite neki resurs. u okviru za dijalog Assign Resources. Iz menija View izaberite More Views. kao što je prikaz Gantt Chart. izaberite resurs. 2. a zatim pritisnite dugme Assign. iz menija Tools. 2. U okviru za dijalog Options izaberite View. 3. 3. izaberite resurs koji želite. U okvir za dijalog View Definition unesite naziv novog prikaza. U koloni Resource Name. 2. u okviru dijaloga Assign Resources. U grupi opcija Outline Options For Label potvrdite opciju Show Project Summary Task. Dodelite nekom poslu dodatni resurs. a zatim u kolonu Units unesite vrednost jedinice koju želite. a zatim u kolonu Cost unesite vrednost troškova koju želite. Pritisnite dugme Smart Tag Actions i izaberite željenu operaciju. Da biste aktivnostima dodelili troškovne resurse: 1. Pritisnite taster Enter ili Assign. 3. 2. Formatiranje i štampanje plana Da biste prikazali zbirni projektni zadatak: 1. Da biste na osnovu postojećeg prikaza izradili novi prikaz: 1. a zatim pritisnite OK. izaberite Assign Resources. 3. 4. U koloni Resource Name. 5 .

izaberite Custom. 2. Izaberite font i druge opcije za formatiranje. Da biste preuredili zaglavlje i podnožje nekog izveštaja: 1. Iz menija Format izaberite Text Styles. Da biste nacrtali okvir za tekst na Gantovom dijagramu: 1. Iz menija Format izaberite Gantt Chart Wizard. Pritisnite dugme OK. Iz menija View izaberite More Views da biste otvorili okvir za dijalog More Views. 2. Praćenje napredovanja posla Da biste postavili trenutne vrednosti kao bazni plan: 1. Iz menija Format izaberite Font.4. Izaberite kategoriju izveštaja. Izaberite font i druge opcije za formatiranje. ili da biste pregledali sve izveštaje. 2. 5. Iz menija Report izaberite Reports. a zatim izaberite novu opciju koju želite. U okvir koji ste upravo nacrtali. U okviru za dijalog Page Setup otvorite karticu Header ili Footer. 6 . 2. a zatim izaberite Set Baseline. 2. upišite tekst koji želite. 4. 3. Iz liste Views izaberite Task Sheet. Na paleti alatki Print Preview izaberite Page Setup. Na meniju View pomerite kursor na Toolbars. Pritisnite dugme OK. a zatim izaberite Drawing. 2. 3. 3. Iz liste Item to Change izaberite vrstu teksta koji želite da formatirate. Da biste formatirali izabrani tekst u nekom prikazu: 1. a zatim prevucite mali okvir bilo gde na Gantovom dijagramu u prikazu Gantt Chart. Izaberite ćeliju u kojoj se nalazi tekst koji želite da formatirate. 2. a zatim pritinite Apply. a zatim izaberite Select. 3. Na paleti alatki Drawing pritisnite dugme Text Box. Pratite uputstva koja se pojavljuju na ekranu. Na meniju Tools pomerite kursor na Tracking. Da biste formatirali linije gantograma pomoću čarobnjaka Gantt Chart: 1. Izaberite izveštaj koji želite. Da biste formatirali kategoriju teksta u nekom prikazu: 1. Da biste prikazali tabelu Variance u prikazu Task Sheet: 1. a zatim pritisnite dugme Select ili Preview.

2. datum sa početka koji želite. a zatim izaberite Variance. pritisnite dugme Update Task. Preuzmite jednu od sledećih operacija: Da biste pratili neki ranije određeni procenat dovršenosti zadatka. na maniju View. U prikazu zadataka. U polje Actual Dur upišite ili u njemu izaberite vrednost trajanja posla koji želite. upišite. 4. a zatim izaberite Work. u okviru Actual sa leve strane okvira za dijalog Update Tasks. 2.3. Da biste partili projekat prema planu: 1. Da biste uneli stvarne vrednosti rada za zadatke: 1. 50%. kao što je prikaz Task Sheet. neko od sledećih dugmadi: 0%. 25%. 3. Izaberite naziv zadatka čiji procenat dovršenosti želite da pratite. Na meniju View pomerite kursor na Toolbars. a zatim izaberite Update Tasks. pomerite kursor na Table:Entry. a zatim pritisnite dugme OK. 7 . 75% ili 100% Complete. 3. U polje Start. Da biste pratili neki drugi procenat dovršenosti zadatka. a zatim unesite vrednost koju želite u polje Percent Complete. a zatim pritisnite dugme OK. 2. a zatim izaberite Update Project. 2. a zatim izaberite Tracking. Na menijju Tools pomerite kursor na Tracking. U susednu listu datuma upišite ili iz nje izaberite datum koji želite. Da biste pratili procenat dovršenog zadatka: 1. Na meniju Tool. Postarajte se da u okviru za dijalog Update Project bude izabrana opcija Update Work as Complete Through. Izaberite posao za koji želite da unesete stvarne vrednosti. Da biste upisali stvarne datume početka poslova i njihovo trajanje: 1. a zatim pritisnite taster Enter. Na meniju View pomerite kursor na Table: Entry. pomerite kursor na Tracking. ili u njemu izaberite. U polje Actual unesite stvarnu vrednost rada za zadatak koji želite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful