Notiune: Capacitatea succesorală și vocaţia succesorală sunt condiţii pozitive indispensabile pentru a moșteni.

În cazul moștenirii legale însă se mai cere încă o condiţie negativă, iar acesat constă in faptul că moștenitorul să nu fie nedemn. Nedemnitatea sau nevrednicia succesorala constă în decăderea din dreptul de a moșteni a succesibililor voinovaţi de săvârșirea unor fapte grave faţă de defunct sau faţă de memoria acestuia . Nedemnitatea succesorală are un caracter de pedeapsă civilă și se bazează pe motive de moralitate publică, neputându-se admite ca o persoană vinovată de fapte grave faţă de decujus să îl moșţenească. Cazuri de nedemnitate: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful