Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan murid Tema Tajuk : 1 Matahari : 5 Julai 2012 : Khamis

: 7.40 – 8.40 pagi (1 jam) : 40 orang : Sains fizikal : 5.0 Mata untuk melihat

Standard Kandungan : 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. Standard Pembelajaran: 5.3.1 Murid boleh menyatakan sekurang-kurangnya 3 saiz seperti kecil, besar, panjang, pendek, tinggi,rendah. 5.3.2 Murid boleh menyusun sekurang-kurangnya 2 objek mengikut urutan saiz. 5.3.3 Murid boleh menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 1 kepentingan saiz dalam kehidupan. 5.3.4 Murid boleh menyatakan sekurang-kurangnya 1 pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir : Memerhati, mengelaskan, membuat inferens : Membandingkan dan membezakan, mengumpulkan dan mengelaskan, menghubungkaitkan : Berani mencuba, Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan

Nilai murni

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Kontruktivism dan pembelajaran kontekstual Bahan bantu belajar : 1. Kad imbasan (perkataan dan gambar). 2. Bahan maujud seperti buku, pensel, murid 3. Lembaran kerja 1 (40) 4. Lembaran kerja 2 (40) 5. Perisian Microsoft Power Point 6. Laptop dan LCD

3. Guru menyoal murid: Apa perbezaan kedua-dua murid? Contoh jawapan: Murid A tinggi. mengumpul dan mengelaskan. Guru menyoal lagi: Tinggi dan rendah itu apa? Contoh jawapan: Saiz (Guru boleh menggunakan objek maujud lain seperti buku. 4.Panjang. membuat inferens KB: Membandingkan dan membezakan.Untuk menarik perhatian murid . pensel dan pembaris yang berbeza saiz sekiranya perlu) Guru perkenalkan tajuk hari ini iaitu “Saiz”.45 pg (5 minit) Kandungan . Guru menyoal murid tentang kepentingan saiz yang sesuai.45-7. 2. c) Pembaris yang digunakan oleh murid pendek dan sukar digunakan oleh guru dalam kelas. Contoh jawapan: a) pensel A pendek dan pensel B panjang b) beg A kecil dan beg B besar c) murid A tinggi dan murid B rendah 3. b) Baju yang kecil tidak muat dengan murid yang besar. Guru menunjukkan objek-objek yang berlainan saiz menggunakan bahan maujud seperti: a) pensel pendek dan pensel panjang b) beg kecil dan beg besar c) murid tinggi dan murid rendah 2. Guru menyoal murid tentang perbezaan objek yang ditunjukkan.Untuk memperkenalk an tajuk Saiz” 1. KPS: Memerhati.Tinggi. Mengumpul idea 7. mengumpul dan mengelaskan. beg. pendek . menghubungkaitkan BBB: Pensel. Catatan KPS: Memerhati KB: Membanding beza BBB: Objek maujud (2 orang murid yang berbeza ketinggian) 1. rendah Kandungan Guru memilih dua orang murid yang berbeza ketinggian. Guru beri situasi untuk murid tentukan saiz yang sesuai sesuai.55 pg (10 minit) Untuk mengenalpasti pengetahuan awal murid tentang: . kecil . Contoh: a) Mainan yang kecil atau yang besar sesuai untuk bayi? b) Baju yang kecil atau yang besar sesuai untuk murid? c) Pembaris pendek atau panjang digunakan oleh guru dalam kelas? 4. murid B rendah.40-7.Besar.FASA Set induksi 7. murid . Contoh jawapan: a) Bayi yang kecil tidak mampu memegang dan mengangkat mainan yang saiznya sama dengan bayi.

MS power point.35 pg (10 minit) Penutup 8. 1. kad imbasan perkataan dan objek dan marker pen. 2. 2.Tinggi-rendah . Murid perlu mencari gambar bentuk tersebut dan melekatkannya pada papan putih mengikut saiz yang betul. BBB: Video. 2. Contoh: pokok.40 pg (5 minit) 1. 1. 2.55-8. Murid melengkapkan lembaran kerja 1 dan 2 (Lampiran 1 dan 2). KPS: Memerhati.25 pg (25 minit) Konsep: . mengelaskan KB: Membandingkan dan membezakan.Menyusun semula idea 7. BBB: Lembaran kerja 1 dan 2 1.Panjangpendek 1. Guru menyoal murid tentang kepentingan saiz KB: dalam kehidupan seharian.35-8. Guru menyemak jawapan bersama murid dalam kelas sekiranya perlu. Aktiviti 4 Guru menyebut objek. buku Kemudian guru meminta murid lain datang ke hadapan melukis objek yang sama tetapi dengan saiz yang berbeza sama ada besar atau kecil. Aktiviti 3 – Teasure hunt Guru melekat gambar beberapa objek dalam kelas. tinggi atau rendah dan panjang atau pendek. Aktiviti 1 Guru membuat tayangan video tentang saiz Guru menyoal murid tentang apa yang dilihat dalam video. Tuhan Refleksi: . Murid menyatakan saiz yang sesuai bagi objek tersebut.25-8. 1. 2.Besar-kecil . sorang murid datang ke hadapan dan lukis objek yang disebut. Menghubungkaitkan Contoh jawapan: a) memilih saiz baju yang sesuai Nilai: b) membawa botol air yang sesuai Mensyukuri nikmat c) menggunakan pensel yang sesuai yang dikurniakan 2. mengumpul dan mengelaskan Nilai murni: Berani mencuba Aplikasi idea 8. Aktiviti 2 – perisian MS power point Guru menunjukkan beberapa gambar objek. Guru menamatkan sesi pembelajaran.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.