„Ordinul Republicii”: BULGARI Valeriu - director executiv al Unităţii de Implementare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2KR - profesor-consultant

la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” - conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova

CHERDIVARENCO Natalia CORCIMARU Ion

LAVRIC Vladimir

În semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru curajul şi spiritul de sacrificiu manifestate în timpul catastrofei aviatice din 27 mai 2005 de pe aerodromul Mărculeşti, s-au conferit post-mortem: Ordinul „Ştefan cel Mare”: PANTEA Vasile - pilot superior Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III: CEAGLEI Valeri LISNEAC Eugeniu SLOVINEANU Valeriu - tehnician - tehnician - pilot „Ordinul de Onoare”: SOLCAN Nicanor - preşedinte al Uniunii Inventatorilor Raţionalizatorilor „Inovatorul”; Ordinul „Gloria Muncii”: BAHNAREL Ion BELOSTECINIC Ştefan - director general al Centrului Naţional de Sănătate Publică - secretar responsabil al Societăţii „Cernobîl” din Moldova şi

CAZAC Fiodor

- şef de laborator la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare - şef de secţie la Spitalul Raional Căuşeni „Ana şi Alexandru” - cameraman la Compania „Teleradio-Moldova” - primar al satului Tabani, raionul Briceni - şef de secţie la Centrul de Diagnosticare Medicală Republican

COSTIN Ion CUZNEŢOV Victor GAINA Gheorghii GOROŞENCO Boris GUŢAN Valentina GUŢAN Valentin

- director al Centrului Medicilor de Familie Orhei - primar al oraşului Cricova, municipiul Chişinău - şef de secţie la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii - director general al Întreprinderii Municipale „Regia Transport Electric”, Chişinău - director tehnic la Societatea „Apă-Canal”, Chişinău - consilier în Consiliul raional Cahul - specialist principal la Ministerul Mediului - şef de direcţie la Ministerul şi Industriei Alimentare; Medalia „Pentru Vitejie”: Agriculturii pe acţiuni

MIDRIGAN Neonila

MORGOCI Gheorghe

PLIUTA Nicolae

POPAZU Gheorghe SIMENIŢCHI Larisa SUVAC Mihail

IVANOV Ivan

- locuitor al comunei Svetlîi, Găgăuzia, pentru salvarea unui copil de la înec; Medalia „Meritul Civic”:

BOGATÎI Hristofor

- director al Filialei Criuleni a Întreprinderii de Stat „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională”

CALIUJNÎI Victor

- director al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Specializată Auto”, Bălţi - asistentă medicală la Casa-Internat pentru Copii cu Deficienţe Mintale din oraşul Orhei - viceministru al mediului - consultant la Ministerul Mediului - şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - asistent parental profesionist Step-Soci, raionul Orhei din satul

CAZACU Aglaida CHIRICĂ Lazăr CHIRILĂ Petru COJOCARI Gheorghe CRĂCIUN Elena CREŢUL Ludmila DUMBRĂVEANU Viorica

- medic-psihiatru la Casa-internat Pentru Copii cu Deficienţe Mintale din oraşul Hînceşti - şef de direcţie la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei - director al Filialei Leova a Întreprinderii de Stat „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională” - electrician auto la Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate”, Chişinău - şef al Direcţiei politică de cadre a Cancelariei de Stat - părinte-educator din comuna Alexăndreni, raionul Sîngerei - membru al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl” din sectorul Buiucani, municipiul Chişinău - şef al Inspectoratului de Stat Supravegherea Producţiei Alcoolice pentru

ELISEEVA Svetlana

FELDMAN Abram GHEORGHIŢA Tamara GHERILĂ Zinaida

GOLAN Constantin

GURIN Andrei

LAPP Elena

- şef de secţie la Întreprinderea Municipală „Infocom”, Chişinău

LEU Vasile

- prim-vicedirector general al pe Acţiuni „Termocom”, Chişinău

Societăţii

MOCREAC Mihail

- preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl” din raionul Cahul - fost angajat al Inspectoratului Ecologic de Stat - excavatorist la Întreprinderea Municipală „Regia Apă-Canal”, Bălţi - şef de serviciu la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor - director de direcţie generală la Ministerul Economiei - şef al Direcţiei Teritoriale Inspectare Financiară Ungheni - lăcătuş la Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ nr. 13, Chişinău - consultant principal în Biroul pentru reintegrare al Cancelariei de Stat - preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl” din raionul Rîşcani - director adjunct al Filialei Hînceşti a Întreprinderii de Stat „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională - director al Societăţii Comunale”, Floreşti pe Acţiuni „Servicii

MUSTEA Mihail NOVOSELSCHII Victor

OLARI Maria

PALII Lidia

PASCARU Vasile

PAZÎNA Nicolae

POPA Lidia

RADAMOVSCHI Ivan

ROMANIUC Mihail

RUSU Sergiu

STATI Ecaterina

- director al Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi „Ciocîrlia” din oraşul Drochia - instructor la Filiala Rîşcani a Întreprinderii de Stat „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională” - preşedinte al Întreprinderii Mixte „Agregat” S.A.

STEPANEATOV Victor

STEPANENCO Alexandru

ŞCHILIOV Vladimir ŞCHIOPU Ana

- şef de secţie la Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” - locuitoare a satului Ochiul Alb, raionul Drochia, pentru educarea a nouă copii şi crearea unei familii trainice, de o înaltă ţinută morală - primar al comunei Dolinnoe, raionul Criuleni - muncitoare la Întreprinderea Municipală „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, Chişinău - director interimar al Centrului de Sănătate Rudi, raionul Soroca; Medalia „Nicolae Testemiţanu”:

ŢELIŞCEV Pavlina URSACHI Elena

VASILACHI Ion

CARAGHENOVA Alexandra IZMAN Emilia

- felcer la Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare - medic la Internatul Psihoneurologic, comuna Cocieri, raionul Dubăsari Titlul onorific „Artist al Poporului”:

MIHAI Veronica

- interpretă de muzică populară; Titlul onorific„Om Emerit”:

BODIUL Valentin

- director general al Combinatului de Vinuri „Cricova” -SA - specialist principal regie audio la Compania „Teleradio-Moldova” - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” - vicedirector al Institutului Oncologic - şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat - şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova

BORDEIANU Nicolae

DUMBRAVA Vlada-Tatiana EFTODI Victor GAINA Anton GULEA Aurelian

PASCARI Anastasia ŢAPEŞ Aliona

- director executiv al Institutului Naţional de Justiţie - medic la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful