You are on page 1of 1

ceritane wayang ramayana..

ing negoro ngalengka di raja Ratu Buto Rahwono Rojo gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih soan taman, Sinta di jak muleh konangan Indrajit lan pateh neng Anoman ora wedi geteh eladalah Ngalengka di obong 3x Togog milong wa a o podo pating nggelembor omah gede podo dadi areng 3x Dasamuka ,,, podo nggereng nggreneg,,