Vaillantova energetski efikasna resenja i primeri dobre prakse

Beograd, 21.10.2011.

Vaillant : Kratak istorijat firme
1874. 1894. 1899. 1905. 1924. 1955. 1960.
Registrovanje zaštitnog znaka Osnivanje preduzeća Kotao za centralno grejanje

1967.

1992. 1994. 1997. 1999. 2001. ...
Otvaranje Predstavništva i Školskog centra za JI Evropu Solarni sistemi za zagrevanje vode

Električni „Geyser“ Proizvodnja 1.000.000 Geyser-a

Akvizicija fabrike Hepworth

Kondenzacioni uređaj eco-TEC Prodato 40 miliona uređaja

Patent gasne peći “zatvorenog sistema” (“Geyser”)

Zidna varijanta gasne peći za pripremu tople vode "Geyser“

Kompaktni uređaj: “Combi-Geyser” VCW 20

Uređaj sa gorivom ćelijom: grejanje i proizvodnja struje

1

2

3

4

1

Robne marke

Osam robnih marki – pokrivaju sve segmente tržišta

2

9 milliona ureĎaja) 30 – 24 25 20 15 23 11 9 Ideal 10 6 Viessmann 5 0 Vaillant Group BBT Baxi Ostali 29 Vaillant Group 27 Vaillant Group BBT Baxi Ideal Viessmann Tržišni udeo WHB konvencionalni(%) (3.3 Riello mann 5 MTS 5 BBT 18 Baxi 12 25 20 15 10 8 Riello 5 0 Vaillant Group BBT Baxi Vaillant Group BBT Baxi MTS Riello Vaillant Group je voĎa na evropskom tržištu zidnih kotlova (WHB) (u oba segmenta: kondenzacioni i konvencionalni) * FC 2007 na osnovu podataka od 01-09/2007 (izvor: Vaillant 3 . jedinica Tržišni udeo WHB kondenzacioni (%) (1.1 milliona ureĎaja) 30 29 15 12 8 MTS Viess.Zidni kotlovi (WHB) .Evropska konkurencija Evropska konkurencija (%) .100% = 5 Mio.

4 miliona ureĎaja. – 1. zidnih ureĎaja.4 mil.000 stabilnih kotlova – ostatak električni ureĎaji 4 .Veliki obim proizvodnje Godišnja proizvodnja: – više od 2. – 125.

Vaillant u Srbiji Više od 17 godina uspešnog poslovanja na srpskom tržištu 5 .

Rezervni delovi(Vaillant doo) 6 .Vaillant Predstavništvo u Srbiji. godine .Marketinške aktivnosti . Radnička 59.Tehnička podrška partnerima i korisnicima . Beograd – Od 2005.Obuke i školovanja partnera .Ispitivanje tržišta .

-Svi serviseri prolaze redovne obuke i testiranja u Vaillant Predstavništvu .Edukacija – Praktikum u Predstavništvu U Srbiji ima oko 80 ovlašćenih servisa Vaillanta. za još viši nivo usluge KIV (Klub Instalatera Vaillanta) -Ima preko 630 članova -Više od 380 je prošlo obuku u Vaillantovom praktikumu 210 instalatera klima je obučeno u Vaillant Predstavništvu Preko 100 instalatera za solarne sisteme prošlo obuku 7 .Projekat Vaillant servis plus.

Centralno skladište rezervnih delova u Predstavništvu 8 .

Vaillant i projektanti (VIP) – Edukacija projektanata – prezentacije po gradovima – Projektantske podloge – Tehnička podrška – Obilasci projektantskih biroa sa prezentacijama – Planirane dalje prezentacije po gradovima i novi obilasci projektantskih biroa 9 .

Vaillant gasna tehnika 10 .

MeĎu vodećim proizvoĎačima iz domena OIE – Toplotne pumpe – Solarni sistemi – Mikro-kogeneracija – Zeolit – Gorive ćelije 11 .

zeoTHERM – UreĎaj sa zeolitom M • Gasni gorionik • Zeolitni modul • Solarni kolektori Gasni gorionik • Bafer akumulacija • Normni stepen korisnosi 135% Dampf Vodena para Zeolitni modul 12 .

ecoPOWER – Mikro-kogeneracija – Istovremena proizvodnja toplotne i električne energije – U firmi Smiles AG (Nemačka) se koristi za napajanje elektromobila 13 .

Vaillant – Elektricni program 14 .

Vazduh – voda/ Toplotne pumpe –Asortiman za domaćinstva –Komercijalni asortiman –Polu-industrijski asortiman .

–Vazduh-voda / Ventilokonvektori –ZIDNI –KASETNI –PARAPETNI –PLAFONSKI –KANALNI .

Zidni gasni kotlovi VU/VUW atmoTEC turboTEC .

protokom 1.Zidni kombinovani ureĎaji atmo-/turboTEC pro i plus (VUW) – modeli pro i plus – snage od 11 do 32 kW – za grejanje stambenih površina do 300 m2 .funkcija topli start. dodatni senzor –.dodatni senzor za pripremu PTV –.veći komfor PTV 18 .5 l/min – „DIA‟ sistem sa LC displejom –samo plus modeli: –.minimalne dimenzije nezavisno od snage .automatska modulacija gorionika – „AquaSensor‟ za rad sa min.priključak na dimnjak i fasadna varijanta .

snabdevanje više točećih mesta istovremeno .priključak na dimnjak ili fasadna varijanta .mogućnost montaže ispod ili pored ureĎaja .iste.automatska modulacija gorionika .snage od 12 do 36 kW .mogućnost povezivanja sa brojnim termostatima i automatikama Rezervoari za PTV (uniSTOR) od 63 do 200 litara .magnezijumska zaštitna anoda .cilindrični ili pravougaoni 19 .–Zidni cirko ureĎaji za grejanje atmo-/turboTEC plus (VU) –. minimalne dimenzije nezavisno od snage .

5 l/ min – Senzor pritiska – Pumpa sa promenljivim brojem obrtaja kod plus modela – Elektromotorni gasni ventil sa dva sigurnosna zatvaranja 20 .7 bar – minimalni pritisak za pripremu PTV 0. 1.turboTEC – funkcionalna šema – Snaga 11 do 36 kW – Ekspanziona posuda 6 do 10 l – Napor pumpe podesiv 170 .1 bar.350 mbar – Sigurnosni ventil 3 bar – minimalni pritisak u sistemu 0.

–Vaillant atmo/turbo TEC “pro” aparat – LC displej sa “DIA” sistemom – siva letvica na prednjoj masci Nomenklatura atmoTEC pro turboTEC pro 18 kW VUW SOE 180/3-3 VUW SOE 182/3-3 24 kW VUW SOE 240/3-3 VUW SOE 242/3-3 28 kW VUW SOE 280/3-3 VUW SOE 282/3-3 Nomenklatura turboTEC pro 11 kW VUW SOE 11/202/3-3 – 11 kw grejanje / 20 kW “PTV” 21 .

–PLUS modeli i nomenklatura Cirko VU SOE 110/3-5 VU SOE 200/3-5 VU SOE 240/3-5 VU SOE 280/3-5 VU SOE 112/3-5 VU SOE 202/3-5 VU SOE 242/3-5 VU SOE 282/3-5 VU SOE 362/3-5 atmo-/turboTEC plus Kombi atmo-/turboTEC plus VUW SOE 200/3-5 VUW SOE 240/3-5 VUW SOE 280/3-5 VUW SOE 202/3-5 VUW SOE 242/3-5 VUW SOE 282/3-5 VUW SOE 322/3-5 22 .

Kotlovi na TNG Kombinovani: – VUW SOE 240/3-5 B/P – VUW SOE 280/3-5 B/P – VUW SOE 242/3-5 B/P – VUW SOE 282/3-5 B/P – VUW SOE 182/3-3 B/P – VUW SOE 242/3-3 B/P Cirko: – VU SOE 280/3-5 B/P – VU SOE 282/3-5 B/P 23 .

Ø80/80 do 33m 24 .Primeri izvoĎenja vazduho/dimovodnih sistema Ø60/100 do 5. Ø80/125 do 15m.5 m.

–Tipovi ložišta i dimovoda –Tip B11 –Tip C12 –Tip C42 –Tip C82 Tip B22 –Tip C52 –Tip C32 25 .

članci od livenog gvožĎa .snage od 16 do 56 kW .Pro E sistem spajanja .kombinacije sa uniSTOR rezervoarima za PTV 26 .snage od 16 do 47 kW .DIA sistem informacija .kombinacije sa uniSTOR rezervoarima za PTV DVOSTEPENI KOTAO .liveni članci – Pro E sistem spajanja – DIA sistem informacija – integrisan regulator solarnog sistema .–Stabilni kotlovi –atmoVIT i atmoVIT exclusive –JEDNOSTEPENI KOTAO .

Pro E sistem spajanja .raspon snaga od 65 do 165 kW .Atmosferski kotlovi velikih snaga atmoCRAFT .članci od livenog gvožĎa .dvostepeni gorionik sa keramičkim štapićima .integrisan regulator solarnog sistema i rezervoara .kaskadno spajanje do 330 kW .NOx<60 mg/kWh .prepoznatljiv dizajn 27 .prednji otvor za čišćenje .DIA sistem informacija .

Kondenzacioni ureĎaji .

Niskotemperaturni gasni ureĎaji – Produkti sagorevanja: CO2 i vodena para. 29 . – Vodena para u dimnim gasovima sadrži energiju tako da kod konvencionalnih gasnih aparata ta energija neiskorišćena izlazi iz sistema kroz dimnjak.

30 .Kondenzacioni gasni ureĎaji – Kondenzacioni gasni aparati iskorišćavaju energiju vodene pare iz dimnih gasova ( latentna toplota ) – uštede do 17% energije.

Šematski prikaz rada kondenzacionog ureĎaja 31 .

Pogon u kondenzacionom režimu – pogonske temperature 40/30 C – Optimalne proračunske temperature 40/30 C pri kojima osiguravamo rad u kondenzacionom režimu tokom cele godine 32 .

58% godišnje 33 .Pogon u kondenzacionom režimu – pogonske temperature 75/60 C – Pri višim projektnim temperaturama 75/60 C ureĎaji rade u kondenzacionom režimu cca.

Snage od 11 do 65 kW.Izmenjivač toplote od „INOX‟ čelika 34 .Snaga od 24 kW za kombinovani ureĎaj (VUW) .samo za grejanje (VU) .Zidni kondenzacioni ureĎaji ecoTEC VU INT .Visok stepen iskorišćenja od 109% .

Kaskadna veza ecoTEC kotlova – Moguće povezati do 4 ecoTEC kotla na zajednički dimovod 35 .

Primer povezivanja ecoTEC 36 .

ecoCOMPACT – gasni stabilni kondenzacioni kotao 37 .

Kondenzacioni kotao ecoCOMPACT -Snage 12-30 kW .Normni stepen iskorišćenja 110% .Modulaciono područje gorionika 30-100% . CO do 20 mg/kWh .Kompaktne dimenzije i tih rad 38 .Rezervoar zapremine 100 litara .Emisija NOx do 60 mg/kWh.

ecoCRAFT exclusiv – gasni stabilni kondenzacioni kotao 39 .

Modulaciono područje gorionika 17-100% .Članci od Al-Si .08 mE2) i tih rad 40 .Kondenzacioni kotao ecoCRAFT exclusiv -Snage 80-280 kW . CO do 20 mg/kWh .Normni stepen iskorišćenja 110% .Kompaktne dimenzije (A=1.Emisija NOx do 60 mg/kWh.

ecoCRAFT exclusiv – funkcionalna shema 41 .

Primer povezivanja ecoCRAFT 42 .

PoreĎenje cena grejanja na gas i toplanu .

71 39.71 39.99 55.87 дин 39.99 55.Beograd .48 39.99 55.71 39.1 2.1 2.71 39.1 2.99 55.1 2.99 55.1 2.1 2.ИЛИЈЕ СТОЈАДИНОВИЋА 69-73 Potrošnja Beograd – Vaillant konvencionalni kotlovi БРОЈИЛО МЕСЕЦ ПОВРШИНА ЦЕНА sa PDV 24146471 ЈАН ФЕБ МАРТ АПРИЛ 738 1793 1584 2899 24313823 10138 7428 5689 1134 м² 3179.1 55.71 ПО МЕСТУ ИСПОРУКЕ/ ПО СТАНУ 2.71 ПЕРИОД У КОМЕ НИЈЕ БИЛО ПОТРОШЊЕ 2.99 55.99 55.99 55.99 55.99 55.87 3179.99 БРОЈ СТАНОВА 70 70 70 70 2010 МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ ЈАН 0 0 0 0 0 1636 2598 1519 1660 1265 1537 0 0 0 0 0 3296 2428 10478 6527 7931 693 2987.48 2987.48 2987.1 2.99 55.71 39.99 70 70 68 68 68 68 68 68 68 68 68 2011 ФЕБ АПРИЛ 44 .1 2.87 3179.48 2987.1 2.71 39.1 2.99 55.71 39.71 39.99 55.1 2.1 2.1 ОРЖАВАЊЕ УГИ/ ПО СТАНУ 55.48 2987.87 3179.1 2.48 2987.

1.16 Din. – Površina 2987.004.48 m2 – Ukupno 68 stanova – Potrošnja po 1m2/god (gas): – Beo-elektrane .Bilans grejanja – konvencionalni kotlovi – Lokacija: Beograd.791.890.mes 648. Ilije Stojadinovića 69-73 – Ukupno utrošeno : 47. 83.09 Din. – Ukupni troškovi za gas i održavanje ( sa PDV-om): 1.65 Din./m2 god Ušteda u odnosu na Toplanu 35.938. ul.4% 45 .77 Din/m2 god.7 din/m2.615 m3 gasa – Ukupni troškovi za gas( sa PDV-om): 1.193. Čukarica.

3000 mE2 – Vaillantovi kondezacioni kotlovi ecoCRAFT od 200 + 280 kW. Temerinska 57 – Ukupna grejna površina cca.Objekat u Novom Sadu. – Jedna kotlarnica za 77stanova i lokala 46 .

00 46.11 01.37 47 .00 83.00 60.05.2010 JANUAR .00 5196 1872 5601.11.95 2735 2825.31 10487.2011 MAJ – 2010 ( pretp.2011 POP POP POP POP POP POP 01.00 67.62 7 8 MART .12.856.17 2981.11 01.229.11 01.02.045.00 50.04.11 81.856.00 599 2981.14 3021.2010 DECEMBAR .10 01.06.37 2981.297.62 3021.10.10 01.00 0 5189 4645 9729 7470 8340 0 5598.2011 APRIL .11 40. isto za 2011) POP POP 01.37 9 POP 01.419.93 5007.10 01.8 2694.425.2010 NOVEMBAR .86 8060.86 2576.00 76.03.2011 FEBRUAR .Potrošnja Novi Sad – Vaillantovi kondenzacioni kotlovi 1 2 3 4 5 6 SEPTEMBAR .29 2001.01.10 40.13 8998.2010 OKTOBAR .690.889.

381 m3 gasa – Ukupni troškovi za gas( sa PDV-om): 1. – Površina 2981 m2.9 % 48 .42 din/m2 mes: 582 Din/m2 god.037 Din/m2 god.669. – Potrošnja po 1m2/god (gas): – Toplana NS. Ušteda u odnosu na Toplanu 43. 1.716 Din.Bilans grejanja – kondenzacioni kotlovi – Lokacija: Novi Sad. 86. Temerinska 57 – Ukupno utrošeno : 46.

Ravni pločasti kolektori .

Komponente novih ravnih pločastih kolektora – Sigurnosno staklo. 3.2 mm – Selektivna apsorpciona površina presvučena Al – Kolektorske cevi u obliku serpentine – Aluminijumski okvir – Izolacija – Aluminijumski panel. zadnja strana 50 .

Kolektorska površina – Površina apsorbera – Površina otvora – Bruto površina 51 .

Evolucija apsorbera – Monocevni absorber – Duplocevni absorber – Apsorber u obliku serpentine – ……………………… – ……………………… 52 .

53 .Nova serija pločastih kolektora auroTHERM –Sa 7 različitih modela Vaillant uspešno popunjava sve segmente tržišta za sisteme pod pritiskom kao i za drain back sisteme.

Funkcionisanje ravnog solarnog kolektora – Transmisija kod standardnog solarnog – Transmisija kod anti-reflex solarnog stakla stakla – standardno solarno staklo – Anti-reflex staklo 54 .

21071600200425010904005001N1 – VFK 145 V = Nomenklatura – – = Francuski znak kvaliteta – = CE znak ––0036 (0036) – AG – VF – m – A = Bruto površina kolektora = Zapremina kolektora = masa praznog kolektora = dimenzije kolektora – – – – tstgf – Pmax = Solarni znak = Molimo pročitati uputstva – Qmax = Maksimalna izlazna snaga kolektora pri radijaciji od 1.03 Qmax = 1.23 x 2.000 W/m² = Temperatura stagnacije 1000 W/m² i 30 C = Maksimalni radni pritisak 55 .Pločica na kolektoru 0036 VFK 145 V AG = 2.51 m² VF = 1.45 kW tstgf = 210 °C Pmax = 10 bar flat plate collector Serial-No.85 l m = 38 kg A = 1.

Apsorber – Aluminijumski apsorber ima visoko selektivnu površinu – – mala težina visoki nivo apsorbcije – mali troškovi – Prikazane su dve vrste apsorbera. 56 . Mirosol® za VFK 125 i Mirotherm® za ostale modele VFK.

57 . to znači 75-90 kg na 50 mm vara. Naša veza može da izdrži do 750 N na 50 mm vara.Lasersko zavarivanje cevi i apsorbera – Otporno na visoke temperature – Dug životni vek – Odličan dizajn –Tehnologija laserskog zavarivanja je najnovija tehnologija povezivanja aluminijuma sa bakrom.

apsorbera max. Temperatura polaza – VFK 150 V  202 C  179 C –Testovi stagnacije odreĎuju maksimalnu temperaturu u VFK 150 V za sve komponente.Temperatura stagnacije kolektora – 179 C – 179 C – 202 C – absorbe r – Prostorija za testiranje – Anti-refleksni kolektor dostiže maksimalne temperature – – max. 58 . Temperat.

59 .– Testiranje na pritisak – Zahvaljujući ovom TÜV Rheinland opitnom stolu možemo da testiramo maksimalne udare vetra i slojeve snega koje može da izdrži kolektor.

Montaža na kosi krov 60 .

Montaža u krov – Ravni kolektor dubine samo 80mm omogućava laku i brzu montažu i odličnu estetsku integraciju u krov. 61 .

45 i 60 – Opcionalni dodatni pribor –1 –2 –3 –Vaillantov pribor za montažu na ravan krov rapidno ubrzava vreme montaže na krovu. 62 .Montaža na ravan krov – Brza i laka instalacija – Podesivi ramovi za montažu – Mogući uglovi od 30 .

polaz i povrat su na istoj strani.Hidrauličko povezivanje kolektora – vertikalno i horizontalno – Odzračni ventil – Kolektorski senzor – Ukupno maksimalno 12 kolektora – Čep – Kolektorsko polje sa spojevima sa dve strane. polaz i povrat su na različitim stranama. 63 . – Moguće je redno povezati do 12 horizontalnih ili vertikalnih kolektora. – Odzračni ventil – Kolektorski senzor – Ukupno maksimalno 5 kolektora – Čep – Kolektorsko polje sa spojevima sa jedne strane.

Vakuumski kolektori auroTHERM exclusiv VTK 570 .

0 m² 360 absorber u cevi sa visokoselektivnim omotačem Pred pripremljeni moduli težine 19 kg Moguća pojedinačna zamena cevi bez ispuštanja sistema – Prednosti Praktični kolektorski moduli Visoki solarni prinosi 589 kWh/m²a (ITW) Visoko efikasni kolektor. ɳ0 64.14 m². spoljašnji reflektor Velika kolektorska površina 1.Pribor za montažu na kosi krov i na ravan krov 65 .2% Dugotrajna instalacija Dobro zaštićen apsorber CPC reflektor druge generacije – Opcije . neto 1.Vakuumski kolektor auroTHERM exclusiv VTK 570 – Karakterisrike Vakuumski kolektor sa direktnim protokom CPC (Compound Parabolic Concentrator).

– Efikasnost različitih tipova kolektora i oblast primene –Solarna podrška grejanju bazena –Solarna priprema PTV –Efikasnost kolektoera [%] –Solarna podrška grejanju –Procesno grejanje / solarno hlaĎenje Vakuumski cevni kolektor Ravni pločasti kolektor –Razlika izmeĎu temperature kolektora i okolne temperature [K] 66 .

Pribor za solarne sisteme .

Komponente sistema –Solarna stanica -Cirkulaciona pumpa. 3-stepena -2 kuglaste slavine sa 2 zasebne gravitacione kočnice -2 termometra -manometar -prikaz protoka sa limitatorom količine -sigurnosni ventil 6 bar -pripremljeno za priključivanje predspojne posude 68 .

Solarna ekspanziona posuda i zaštitna (predspojna) posuda
– Solarna ekspanziona posuda, dostupna u 6 veličina

– Zidna EP 18l / 25l / (35l) – Stabilna EP 35l / 50l / 80l / 100l

– Solarna EPV predspojna posuda, dostupna u 3 veličine

– Predspojna posuda 5l / 12l / 18l

– 2-u-1 Solarna posuda – uskoro

– 18 plus 6 litara (EP plus predspojna posuda) – 25 plus 10 litara (EP plus predspojna posuda)

69

Fleksibilne solarne cevi
– Fleksibilne solarne cevi 2-u-1, izolovani nerĎajući čelik

– 2-u-1 cevi DN 16 x 15m

– 2-u-1 cevi DN 20 x 15m
– Obijmice za 2-u-1 cevi (DN 16 / DN 20)

– Fleksibilne solarne cevi, izolovani nerĎajući čelik

– Cevi DN 12 x 1m / DN 12 x 2m, 2 kom – Cevi DN 20 x 1m, 2 kom

– Fleksibilne solarne cevi 2-u-1, izolovani bakar

– 2-u-1 cevi 10mm x 10m
– 2-u-1 cevi 10mm x 20m – Obijmice za 2-u-1 cevi (10mm) 70

–Komponente sistema

Rezervoari Bivalentni rezervoari
–VIH S 300/400/500

Kombinovani rezervoari
–auroSTOR VPS SC 700/1000

71

Solarna automatika-auroMATIC 620 – auroMATIC 620 može voditi: – 2 nezavisna kolektorska polja ili jedno kolektorsko polje i jedan kotao – 1 direktan krug grejanja – 1 krug sa mešnim ventilom – 1 kombinovani rezervoar – cirkulacionu pumpu za sanitarnu vodu – registruje solarne prinose. grafički prikaz 72 .

Šema povezivanja 73 .

–Solarni sistem auroSTEP .

Jednostavna montaža Nema stagnacije! Sistem se sastoji od rezervoara (150. 250 i 390 litara) –Kolektora (1. 75 . pumpe i solarnog fluida. automatike.Solarni sistem auroSTEP plus Najefikasniji sistem za porodične i vikend kuće. U ponudi je dodatna pumpa sa kojom je moguće savladati i visinsku razliku do 12m izmeĎu rezervoara i kolektora. 2 ili 3).

ventila za kontrolu pritiska i manometra 76 .–Funkcionalna šema – „drain back system‟ –Sistem nije uključen –Sistem je uključen –vazduh –vazduh –solarni fluid –solarni fluid –Nema ekspanzionog ventila.

–Primena – monovalentni rezervoar 77 .

–Primena – bivalentni rezervoar 78 .

–Vaillant allSTOR multirezervoari i auroSTEP sistem .

Opis funkcije – Solarna stanica VPM S – Krugovi grejanja –Bafer rezervoar VPS/2 –Stanica za toplu vodu VPM W 80 .

Konstrukcija bafer rezervoara i dodatni moduli –Servini ventili –Ventili –Pumpa –Elektronski regulisana pumpa –Senzor protoka vode –Senzor pritiska vode –Temperaturni senzor 81 .

Toplotne pumpe .

Vaillant toplotne pumpe – Proizvode se u tri osnovne varijante – VWS zemlja-voda – VWW voda-voda – VWL vazduh voda 83 .

9 – 45.–Pregled toplotnih pumpi –Toplotna pumpa vazduh/voda – snage: 7.2 – 64.5 kW – do 1.440 m² (45 W/m²) 84 .7 kW – do 1.010 m² (45 W/m²) –Toplotna pumpa voda/voda – snage: 8.3 kW – do 230 m² (45 W/m²) –Toplotna pumpa zemlja/voda – snage: 5.7 – 10.

Šeme korišćenja geotermalne energije pomoću toplotnih pumpi 85 .

Princip rada toplotne pumpe 4 bar. -3 C 86 . 2. 25 C 4 bar. 6. 67 C 14 bar.5 C 14 bar. 34 C 4 bar.5 C 14 bar.

Novogradnja – – – .maks.ciljani toplotni gubici do maks. Postojeća gradnja – – – – .procena toplotnih gubitaka .izrada novog projekta mašinskih instalacija .niskotemperaturni sistem grejanja (podno/zidno) . 80 W/m² 87 .–Vrste objekata 1. toplinski gubici do 60 W/m² – 2.detalji postojećeg sistema grejanja .niskoenergetski objekti .

Uobičajene vrednosti za niskotemperaturne sisteme su: – Polazni vod: 30 – 45 C – Povratni vod: 25 – 40 C 88 .–Vrste grejanja – podno/zidno Idealna su površinska grejanja (npr. podno grejanje. zidno grejanje) .

–Vrste grejanja – radijatori –Temperaturski režim: 55/45 ºC –Izbor radijatora: vrsta. tip 89 .

–Vrste grejanja – ventilokonvektori –Temperaturski režim: 45/30 ºC –Izbor ventilokonvektora 90 .

–geoTHERM – temperatura zemlje u toku godine –Temperatura (ºC) –Dubina (m) –Februar –Maj –Avgust –Novembar 91 .

Postavljanje geotermalne sonde –Sonda je posebno prikladna za male objekte. prečnik oko Maks. Glava sa kolektorskim vodovima fabrički zavarena. Najmanja udaljenost od temelja zgrade treba da iznosi 2 m 7. Dodatna težina tegova za uvoĎenje kolektora. Zaštitna cev kod dužine od oko 6 . dubina bušenja zavisi od svojstava tla. 4. prečnik oko 8 cm 9.220 mm 6. Dvostruka U. objekta !!! 92 . dužina oko 90 cm. – – – – – – – – – – – – – – 1. Polazni/povratni vod sa razmakom od površine tla u peščanom sloju od oko 1 m 2. Prečnik otvora bušenja oko 115 . cementom ili betonitom 5. dužina oko 150 cm. dužina sonde iznosi 100 m 10 cm – 1 – 7 – 2 – 6 – 3 – 5 – 4 – 9 – Udaljenost izmeĎu bušotina min. 5 m – 8 –Okvirni zahtev: 1 m bušenja po 1 m² pov. Punjenje praznih prostora kvarcnim peskom. Ventili 8.20 m prečnika oko 17 cm 3.cev (2 kruga po bušenju).

1.5 m dubina polaganja 1.2 m .5 m – 1.. 1.Zemni kolektor Pogodan za kuće sa dovoljno velikim raspoloživim zemljištem. objekta !!! 93 .5 m odstojanja do vodova za vodu. – 5 1. ivice do senke 2. – – 3.1..5 m odstojanja do temelja zgrade 1 m odstojanja do temelja ograde i sličnog – 1 – 2 – 4 – 3 –Okvirni zahtev: 2-3 m² kolektorskog polja po 1 m² pov. kišnicu..0m odstojanja od spolj. – 4. – 0. – 5.

.115 m² za 6.170 m² za 10 kW 94 . 8 kW .Vaillant kompaktni kolektori VWZ KK 8 i VWZ KK 10 Kompaktni kolektor u poreĎenju sa površinskim kolektorom je rešenje koje štedi prostor.

Dobijanje toplote iz podzemnih voda
– Legenda: – 1. Usisni bunar – 2. Ispusni bunar – 3. Smer strujanja podzemne vode od usisnog – bunara do ispusnog bunara – 4. Maksimalna dubina 15 m – 5. Polaganje vodova sa padom do bunara – – – u dubini bez smrzavanja oko 1,0 do 1,5m dubini bez smrzavanja oko 1,0 do 1,5m sprečiti upadanje insekata i pov. vode – 6. Polaganje vodova sa padom do bunara u

– 7. Poklopac sa provetravanjem. mora se
– 8. Podvodna pumpa – 9. Filter – 10. Ventil – 11. Razmak bunara oko 15 m – 12. Filterska cev – 13. Usisna cev – 15. Filterska cev sa slojem šljunka

–Okvirni podatak: –1 m³/h (8ºC) = 4 kWh top. energije

– 14. Ispusna cev, hermetički zatvorena i zaštićena od korozije uvodi se u vodu

95

Rešenje za vodu lošeg hemijskog sastava

–- Dodatni izmenjivači sprečavaju loš uticaj vode na izmenjivač u ureĎaju, lako se održavaju. –- U ovom slučaju, zbog dodatne cirkulacione pumpe za glikol, koriste se toplotne pumpe zemlja/voda VWS.

96

–Vazduh – voda
–Za razliku od toplotnih pumpi zemlja/voda i toplotnih pumpi voda/voda –snaga grejanja toplotnih pumpi vazduh/voda zavisi od spoljašnje temperature. –Pri njenoj instalaciji je zato potrebno obratiti pažnju na sledeće: –Pri padu spoljašnje temperature na snagu stupaju dva faktora: –a) povećava se toplotna potreba zgrade –b) smanjuje se učinak grejanja toplotne pumpe

–Instalaciju toplotne pumpe potrebno je izvršiti tako da i pri najnižim –spoljašnjim temperaturama bude omogućeno grejanje u objektu!
97

Paket toplotnih pumpi VR 90/2 98 .

softver za kontinuirani nadzor i dijagnostiku –Inteligentna kuća –Inteligentni nadzor i održavanje –Inteligentni proizvodi –Inteligentni –sistem 99 .–vrnetDIALOG.

Primeri dobre prakse .

250. – Grejanje objekta i dogrevanje PTV sa kondenzacionim kotlom Vaillant VU 466/4-5 101 .– Priprema potrošne tople vode u domaćinstvima Sistem auroSTEP plus 2.250 u porodičnoj kući u Beogradskom naselju Jajinci – Solarno zagrevanje PTV u porodičnoj kući vrši se preko Vaillantovog sistema auroSTEP plus 2. – Zapremina rezervoara je 250 litara.

– Priprema potrošne tople vode u domaćinstvima auroSTEP u porodičnoj kući u Beogradu –Objekat: –Porodična kuća 250 m² –Oprema: –Vaillant auroSTEP 250 za pripremu PTV –Za grejanje objekta i podršku pripremi PTV zadužen je elektro kotao Vaillant eloBLOCK VE 24 102 .

Rezervoar VIH S 400 .Dva solarna kolektora VFK 145V .Grejanje objekta i podrška zagrevanju PTV sa Vaillant kondenzacionim kotlom VU 376/3-5 103 .– Priprema potrošne tople vode u domaćinstvima sa Vaillant solarnim paketima Porodična kuća u Čačku Objekat: – Porodična kuća 200 m² Oprema: .

Funkcionalna šema 1 104 .

– Priprema potrošne tople vode u domaćinstvima sa Vaillant solarnim paketima Stomatološka ordinacija u Čačku Solarni sistem za pripremu PTV sa: .Rezervoarom VIH S 300 Grejanje i podrška pripremi PTV: -Vaillant eloBLOCK VE 24 Automatika -Solarni regulator auroMATIC 560 105 .2 kolektora VFK 145V .

– Priprema potrošne tople vode u domaćinstvima sa Vaillant solarnim paketima Porodična kuća u Zemunu Oprema: – Tri solarna kolektora Vaillant VFK 145V sa pripadajućom opremom iz paketa 1 PRO Automatika: – auroMATIC VRS 560 106 .

Podno i radijatorsko Oprema: .Solarni sistem za pripremu PTV i podršku grejanju objekta i bazena u Beogradu Objekat: – Privatna kuća 180 m² – Otvoreni bazen Sistem gerajnja: .Kotao Vaillant VU 282/3-5 .Solarni sistem sa 8 VFK 145 kolektora koji zagrevaju PTV i dogrevaju objekat Automatika: -auroMATIC VRS 620 107 .

Funkcionalna šema 2 108 .

Podno grejanje Oprema: – allSTOR multi storage bafer VPS 500/2 – 3 solarna kolektora VFK 145 V – Kondenzacioni kotaoVaillant ecoTEC VU 376/3-5 Kontrola: .auroMATIC 620/3 109 . sa otvorenim bazenom Sistem grejanja: .porodična kuća u Kragujevcu Objekat: .Vaillantov sistem sa VPS/2 multirezervoarom .Porodična kuća 200 m².

Funkcionalna šema 3 110 .

Izbenica kod Varvarina – Objekat: – Osnovna škola.Vaillantova toplotna pumpa . površine 200m² – Sistem grejanja: – Podno grejanje – Toplotna pumpa: – Vaillant geoTHERM VWS 141/2 – Kontrola: – vrnetDIALOG 860 GSM – Energija se crpi iz bunara 111 .

Energetski bilans rada toplotne pumpe u Izbenici u 2010. godini
–Daljinsko očitavanje preko vrnetDIALOG-a –Ukupni dosadašnji prinos – 51568 kWh –Prinosi po mesecima u 2010.: –Januar – 4206 kWh –Februar – 4086 kWh –Mart – 4377 kWh –April – 2927 kWh –Maj – 1901 kWh –... –Septembar- 1612 kWh –Oktobar - 3771 kWh –Novembar– 2774 kWh

112

– Solarna priprema PTV i grejanje sa toplotnom pumpom
Vaillantova toplotna pumpa zemlja/voda VWS 460/2 - Senjak, Beograd – Vaillanova toplotna pumpa deklarisane snage 46 kW, greje objekat od blizu 800 m² sa zatvorenim bazenom – Iz 8 geosondi, dubine 100 metara, pri temperaturi zemlje oko 10 C, crpi se i preko 55 kW – Bafer rezervoar VPS 500 – Solarni sistem sa 3 vakuumska kolektora VTK 1140 i jednim VTK 570, rezervoar VIH S 500 od 500 litara zapremine – Dogrevanje sa kondenzacionim kotlom VU 376/3-5 i eloBLOCK-om VE 24 kW

– Grejanje i hlaĎenje objekta preko podnih i zidnih panela
– COP faktor je u proseku oko 4,5.

113

Funkcionalna šema 4

114

Srebrno jezero – 40 pločastih solarnih kolektora VFK pro 125/2 – Montaža na svod garaže – Priprema PTV za ceo kompleks 115 .Restoran “Sidro”.

Kolektori restoran “Sidro” 116 .

Palić . ostvareni protoci od 12.Podzemne vode se koriste preko sistema dva bunara.000 litara/h. –Automatika: -Solarna automatika auroMATIC VRS 620/3 –Kontorola: –. zagrevanje tople vode i pasivno hlaĎenje hotelskog kompleksa i spa centra –Oprema: –Multirezervoar VPS 1500/2 koji se prvenstveno zagreva preko 10 solarnih kolektora VFK 125/2 PRO –Sekundarno grejanje bafer rezervoara preko Vaillantove toplotne pumpe VWS 460/2 –Toplotni izvor: –.Vila MILORD.Daljinski nadzor preko vrnetDIALOG 840/2 117 .grejanje i hlaĎenje pomoću obnovljivih izvora energije –Grejanje.

000 kWh – Ukupna ušteda na solaru za 7 meseci rada .2011.000 kWh 118 .Energetski bilans – TP Vila Milord – Puštena u rad 15.1. – Ukupna ušteda na toplotnoj pumpi za 9 meseci rada – više od 55.više od 13.

objekat Amadeo . ceo objekat se rashlaĎuje sa utroškom el.Beograd Objekat: Stambena zgrada površine 600 m² sa 12 stanova.– Grejanje i hlaĎenje stambene zgrade sa toplotnom pumpom Kuće Beodom. energije od 1. Oprema: Toplotna pumpa Vaillant geoTHERM VWS 300/2 Bafer VPS 750 Grejni sistem: Podno grejanje HlaĎenje: Pasivno.5 kWh 119 .

120 .

energije za grejanje celog objekta je iznosila 16. samo 1360 dinara po stanu!!! 121 .Vaillant geoTHERM VWS 300/2 –U sezoni 2009/2010 toplotna pumpa je potpuno pokrivala sve toplotne gubitke objekta –U februaru.00 dinara ili. ukupna potrošnja el. u proseku.AMADEO .400.

–Hvala na pažnji! 122 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful