Generalitat de Catalunya

Departament d'Educació
EscoIa
de Masquefa II

Avinguda Maresme, 64-68
08783 Masquefa
Tel. 93 772 66 48
escola-masquefa2@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ceipmasquefa2

Llibres de text 2012-2013.doc
LLIBRES DE TEXT CURS 2012-2013 EDUCACIÓ INFANTIL

Educació Ìnfantil P4 Educació Ìnfantil P5

EditoriaI BAULA
Projecte Petits Exporadors

Piu
Quadern 1r Trimestre
ÌSBN 978-84-479-2096-9

Quadern 2n Trimestre
ÌSBN 978-84-479-2097-6

Quadern 3r Trimestre
ÌSBN 978-84-479-2098-3


EditoriaI BAULA
Projecte Petits Exporadors

Nuc
Quadern 1r Trimestre
ÌSBN 978-84-479-2102-7

Quadern 2n Trimestre
ÌSBN 978-84-479-2103-4

Quadern 3r Trimestre
ÌSBN 978-84-479-2104-1

EditoriaI ADDITIO

Agenda de l'alumne
COSMOS


EditoriaI ADDITIO

Agenda de l'alumne
COSMOS

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
EscoIa
de Masquefa II

Avinguda Maresme, 64-68
08783 Masquefa
Tel. 93 772 66 48
escola-masquefa2@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ceipmasquefa2

Llibres de text 2012-2013.doc
LLIBRES DE TEXT CURS 2012-2013 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educació Primària 1r Educació Primària 2n
LIengua CataIana
Aprenem la llengua
Projecte Ventijol
ÌSBN 978-84-489-2949-7
EditoriaI Barcanova
Quaderns de cal·ligrafia:
Núm 4 Codi: 788447 913305
Núm 5 Codi: 788447 913312
Núm 6 Codi: 788447 913329
EditoriaI BauIa
Lectura: Tinc un problema
Estratègies de Comprensió Lectora núm 2
ÌSBN 978-84-307-0664-8
Ed. Teide

Lengua CasteIIana
Projecte Ventijol
ÌSBN 978-84-489-2986-2
EditoriaI Barcanova

Coneixement deI Medi
Projecte Brisa
ÌSBN 978-84-307-7853-9
EditoriaI Teide

Matemàtiques
Xifres 1
ÌSBN 978-84-682-0144-3
Quaderns de treball Núm 1, 2 i 3
ÌSBN 978-84-682-0161-0
EditoriaI Vicens Vives

Música
Sons 1 ÌSBN 978-84-316-1071-8

AngIès
STAY COOL 1
Class Book
ÌSBN 9780194413121
Activiti Book ÌSBN 9780194412377
EditoriaI Oxford
LIengua CataIana
Aprenem la llengua
Projecte Ventijol
ÌSBN 978-84-489-2956-5
EditoriaI Barcanova
Lectura: Embolics a palau
Col·lecció Sopa de llibres núm 87
ÌSBN 84- 489-1381-7
EditoriaI Barcanova
Lectura: Ui, quina por!
Estratègies de Comprensió Lectora núm 4
ÌSBN 978-84-307-0666-2
Ed. Teide

Lengua CasteIIana
Projecte Ventijol
ÌSBN 978-84-489-2988-6
EditoriaI Barcanova

Coneixement deI Medi
Projecte Brisa
ÌSBN 978-84-307-7854-6
EditoriaI Teide

Matemàtiques
Xifres 2
ÌSBN 978-84-682-1065-8
Quaderns de treball Núm 1, 2 i 3
ÌSBN 978-84-682-0275-4
EditoriaI Vicens Vives

Música
Sons 2 ÌSBN 978-84-316-1072-2

AngIès
STAY COOL 2
Class Book
ÌSBN 9780194413138
Activiti Book ÌSBN 9780194412384
EditoriaI Oxford

Flauta dolça Höhner plàtic 9508
Ref. 18829 Funda verda


Agenda de l'alumne COSMOS
EditoriaI Additio
Agenda escolar PLANET 2011-12
EditoriaI Additio
Nota: Els alumnes nous de 2n, 3r ,4t o 5è de Primària, han de comprar també la flauta

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
EscoIa
de Masquefa II

Avinguda Maresme, 64-68
08783 Masquefa
Tel. 93 772 66 48
escola-masquefa2@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ceipmasquefa2

Llibres de text 2012-2013.doc
LLIBRES DE TEXT CURS 2012-2013 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educació Primària 3r Educació Primària 4t
LIengua CataIana
Cicle mitjà 1
Projecte Arrels de futur
ÌSBN 978-84-489-2209-2
EditoriaI Barcanova
Lectura:
La Sara Pegues i el capità caguetes
Col·lecció Sopa de llibres núm 150
ÌSBN 84- 489-2150-7
EditoriaI Barcanova

Lengua CasteIIana
Ciclo medio 1
Projecte Arrels de futur
ÌSBN 978-84-489-2219-1
EditoriaI Barcanova
Lectura:
Pamela Panamá y el hechizo final
Col·lecció El duende Verde núm 162
ÌSBN 978- 84- 667-8456-6
EditoriaI Anaya

Coneixement deI Medi
Projecte Brisa 3r
Llibre ÌSBN 978-84-307-7922-2
Quaderns ÌSBN 978-84-307-7923-9
EditoriaI Teide

Matemàtiques
Xifres 3
ÌSBN 978-84-682-0720-9
Quadern d'activitats
ÌSBN 978-84-682-0838-1
EditoriaI Vicens Vives

Música
Musa 3 ÌSBN 978-84-316-6101-4
EditoriaI Vicens Vives

AngIès
STAY COOL 3
Class Book
ÌSBN 9780194413145
Activiti Book ÌSBN 9780194412391
EditoriaI Oxford
LIengua CataIana
Cicle mitjà 2
Projecte Arrels de futur
ÌSBN 978-84-489-2214-6
EditoriaI Barcanova
Lectura:
El pot de les enrabiades
Col·lecció Sopa de llibres
ÌSBN 978-84- 489-2682-3
EditoriaI Barcanova

Lengua CasteIIana
Ciclo medio 2
Projecte Arrels de futur
ÌSBN 978-84-489-2224-5
EditoriaI Barcanova
Lectura:
Neón, el perro reloj
Col·lecció El duende Verde
ÌSBN 978- 84- 667-9325-4
EditoriaI Anaya

Coneixement deI Medi
Projecte Brisa 4t
Llibre ÌSBN 978-84-307-7924-6
Quaderns ÌSBN 978-84-307-7925-3
EditoriaI Teide

Matemàtiques
Xifres 4
ÌSBN 978-84-682-0721-6
Quadern d'activitats
ÌSBN 978-84-682-0839-8
EditoriaI Vicens Vives

Música
Musa 4 ÌSBN 978-84-316-6062-6
EditoriaI Vicens Vives

AngIès
STAY COOL 4
Class Book
ÌSBN 9780194413152
Activiti Book ÌSBN 9780194412407
EditoriaI Oxford
EditoriaI ADDITIO
Agenda escolar PLANET 2012-13
EditoriaI ADDITIO
Agenda escolar PLANET 2012-13
Nota: Els alumnes nous de 2n, 3r ,4t o 5è de Primària, han de comprar també la flauta

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
EscoIa
de Masquefa II

Avinguda Maresme, 64-68
08783 Masquefa
Tel. 93 772 66 48
escola-masquefa2@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ceipmasquefa2

Llibres de text 2012-2013.doc
LLIBRES DE TEXT CURS 2012-2013 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educació Primària 5è
LIengua CataIana
Cicle superior 1
Projecte Arrels de futur
ÌSBN 978-84-489-2385-3
EditoriaI Barcanova
Lectura:
Les Olimpíades d'en Borinotman
Col·lecció Ala Delta
ÌSBN 978-84- 479-1250-6
EditoriaI BauIa

Lengua CasteIIana
Ciclo superior 1
Projecte Arrels de futur
ÌSBN 978-84-489-2393-8
EditoriaI Barcanova
Lectura:
El asesino del profesor de música
Col·lecció El duende Verde
ÌSBN 978- 84- 667-9491-6
EditoriaI Anaya

Coneixement deI Medi
Projecte Tornassol 5è
Llibre ÌSBN 978-84-307-7747-1
Quaderns ÌSBN 978-84-307-7748-8
EditoriaI Teide

Matemàtiques
Projecte món de colors
ÌSBN 978-84-316-9126-4
Quadern d'activitats
ÌSBN 978-84-316-9160-8
EditoriaI Vicens Vives

Música
Musa 5 ÌSBN 978-84-316-6064-2
EditoriaI Vicens Vives

AngIès
STAY COOL 5
Class Book
ÌSBN 978-0-19-441235-3
Activiti Book ÌSBN 978-0-19-441241-4
EditoriaI Oxford

ALTRES
Agenda escolar PLANET 2012-13 (EditoriaI ADDITIO)
3 llibretes de quadres 4x4 amb marge i tapa de cartró
Nota: Els alumnes nous de 2n, 3r ,4t o 5è de Primària, han de comprar també la flauta