Ang Pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ay nagsasaka,naghahanapbuhay at nagtatrabaho sa mga pabrika kahit maliit ang sahod o sweldo

itong pamumuhay ay isa lamang sa sipag at tiyaga na pawis ang binubuhos para lamang sa kanilang pamilya na mabuhay lamang na malusog at malakas habangbuhay habang nabubuhay ang nagpapakapagod para sa kanilang pag-aaral at pagkain na kinakain para sa iyo sa araw-araw.Mahirap magtrabaho ang ating pamilya para mabuhay lang tayo,kaya dapat paglaki natin sa susunod na taon sa future dapat palitan natin ng malaking sukli para sa ating pamilya o kung sino ang nagalaga sa atin para mabuhay sa mundo para ito ang bayad mo sa paghihirap ng magulang mo nung bata pa tayo!!.. Ang Pilipino ay masipag,matiyaga at mapagtiis sa anumang gawain at para mabuhay lamang ang mga mahal nila sa buhay at para sila ay umahon sa kahirapan.Susuklian ng Diyos ang paghihirap mo sa magandang buhay kapag ikaw a nagtiyaga,nagsipag at nagtiis!!.. Ang pagiging Pilipino ay isang mabuti at mahalaga dahil kami ay matiyaga,masipag at mapagtiis kaya nakakaahon kami sa kahirapan sa buhay noon!!.. Kaya maging matiyaga at msipag para kayo ay umahon rin sa kahirapan balang araw!!...

Ang teknolohiya ng mga unang pilipino ay tatlo ito ang mga panahon ng lumang bato,panahon ng bagong bato at panohon ng metal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful