You are on page 1of 44

Fallout

LARP

Pravila igre final version

Sadraj
Sadraj Uvod 1. Opa pravila 1.1. Opa pravila ponaanja na poligonu. 1.2. Interakcija s igraima i timovima. 1.3. Zahtjevi za ureenje kampa ili naselja. 1.4. Sanitarni zahtjevi. 1.5. Ozljede i nesree. 1.6. Ekoloki zahtjevi 1.7. Etike preporuke. 1.8. Interakcija s vanjskim svijetom. 1.9. Ostalo. 1.10. Odgovornost za pridravanje pravila. 1.11. Maloljetnici na poligonu. 1.12. Potvrda koju potpisuje igra 2. Registracija igraa 2.1. Uvjeti dolaska na igralite i registracija igraa 2.2. Uvjeti odjave igraa ili lika 3. Pravila igre i simulacije 3.1. Igrai i likovi 3.2. Kartica igraa 3.3. Trake za oznaavanje 3.4. Igraa oprema 3.5. Status doprinosa u igri 3.6. Smrt i mrtvanica. 3.7. Stvari u igri: igrive i ne igrive stvari 3.8. Vrijeme za igru i igraa podruja 3.9. Simulacija zgrada i naselja 3.10. Ropstvo 3.11. Intimnost 3.12. Karma 3.13. Prelazak lika na vii nivo 4. Borbena interakcija 4.1. Ozljede, smrt i koritenje oruja 4.2. Oruje 4.3. Oklop 4.4. Razno 5. Gospodarstvo 5.1. Robe i usluge 5.2. Predmeti za trgovinu i usluge 5.3. Proizvodnja 6. Znanost i tehnologija 6.1. Znanje o svijetu nakon apokalipse 6.2. Tehnika sekcija 6.2.1. Tehnolozi i tehniari 6.2.2. Radijske komunikacije 6.2.3. Predratna Tehnologija 7. Pravilnik o medicini 4 3 3 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 20 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 30

7.1. Openito. 7.2. Ozljede 7.3. Lijenici i lijeenje 7.4. Bolesti 7.5. Lijekovi 7.6. Lijeniki pregled 7.7. Otrovi 8. Rase i udovita 9. Klase likova 9.1. Vojnik 9.2. Lijenik 9.3. Znanstvenik 9.4. Nomad 9.5. Seljak 9.6. Tehniar 9.7. Graanin 10. Ispiti i podruja koja obuhvaaju 10.1. Koritenje raunala

30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 43

Uvod
LARP je skraenica za Live Action Role Playing. To se odnosi na vrstu interaktivne igre u kojoj igrai preuzimaju igru identiteta i djeluju (igraju se) u zamiljenom svijetu, opisanom pravilima. Svijetovi mogu biti raznoliki, tipa: fallout, fantasy, Prvi svjetski rat, a zamilja ga (i definira) organizator tzv. 'Game Master' ili 'DM'. Ova pravila opisuju ponaanje igraa u igri "Fallout", a glavni su regulacijski instrument za opisani tip interakcije te probleme, sporove i nejasnoe. Sva druga pravila igre primjenjuju se samo u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim pravilima. Terminologija i konceptualni ureaji koji se upotrebljavaju za oznaavanje objekata, stanja i pojava u ovim pravilima odobreni su samo za ovu igru to podrazumijeva i opis u kojem se pojavljuju u daljnjem tekstu pravila ne mogu zamijeniti sline pojmove iz pravila drugih igara ili stvarnog ivota. Rasprava, izazov ili ispravke pravila su, ako se voditelj igre slae, dozvoljene do poetka igre. Isprike za nesposobnost ili nevoljnost da se razumiju i potuju ova pravila prije ili tijekom igre nee se prihvatiti. Provedba pravila je preduvjet za sudjelovanje u igri. Nepotivanje ili krenje pravila na bilo koji nain predstavlja dovoljnu osnovu za izbacivanje iz sudjelovanja u igri, od strane voditelja igre, u bilo koje vrijeme trajanja igre. Odluke o vrsti, obliku, prirodi i rezultatima postupaka igre na koje utjeu ova pravila donose voditelji igre po svojoj osobnoj i kolektivnoj odgovornosti. Sve odluke voditelja igre, ukljuujui i odnose, opseg utjecaja tih pravila, kazne, te uklanjanje igraa, iskljuivo su odgovornost voditelja igre i ne podlijeu raspravi. Nepotivanje pravila igre slijedi izbacivanje iz igre i uklanjanje s poligona. Nemojte kriti Kazneni zakon i upravne odredbe RH. Svi prekraji biti e zaustavljeni odlukom skupine i dokumentirani za prijenos u unutarnje poslove RH. Zahtjev za sudjelovanje u igri smatra se dobrovoljnim i neopozivim dok traje igra. Igrai i voditelji obvezuju se ponaati u skladu s ovim pravilima i priznaju pravo voditelja igre da prate usklaenost s propisima, po potrebi njihova tumaenja i primjenu sankcija za njihovo krenje, do izbacivanja s poligona. Pravila Igre je kreirao Oiram, modificirali Mrvica i Nogosjek; Copyright 2010 by Oiram. Ova pravila su slobodna za distribuiranje ali se ne smiju prodavati za zaradu.

Opa pravila
Opa pravila ponaanja na poligonu.
Igra se odrava na poligonu, koji moe predstavljati potencijalnu opasnost po one koji ga koriste. Izvori rizika su: Ostaci zgrada i graevina, ukljuujui podzemlje; Neosigurani ahtovi podzemne infrastrukture, popucali podovi i zidovi koji se mogu uruiti; Ostaci vodova koji vire iz zidova i iz zemlje; Niski stropovi; Graevinski i komunalni otpad, razasuti po poligonu, ukljuujui i razbijena stakla, komadie bodljikave ice, itd.; Prirodne prepreke (panjevi, grane, kamenje, potoci i sl.).

Da bi izbjegli ozljede tijekom igre, igrai se moraju strogo pridravati sljedeih pravila: koristite vrste cipele (npr. vojne izme ili gojzerice) i ne idite bosi; kada hoda na poligonu igra mora uvijek paziti na tlo ispred svojih nogu; igra mora upozoriti druge i voditelje na opasna mjesta koja je pronaao. Organizator treba postaviti oznaku i svijetlu vrpcu na mjestima rupa, otvorenih ahtova i drugih opasnih prepreka; nou se kreite pomou lampiona ili svjetiljki; ne kretati se opijen.

Prolaenje oznaenim (svijetlom vrpcom, kutijom i sl.) mjestima je strogo zabranjeno. U bilo koje vrijeme boravka na poligonu igra je duan imati i nositi zatitu za oi (naoale i/ili titnik za lice; preporua se Airsoft ili paintball titnik maska koji zatiuje lice i oi). Zatita za oi mora ispunjavati zahtjeve sigurnosti: titnik za lice treba izdrati bez oteenja udarac kuglice od 0,25 grama pri brzini od 140 m/s. Zatita se provjerava prije putanja igraa na poligon. Uvijek nositi zatitu za oi izvan atora. U sluaju gubitka zatite za oi i nedostatka rezervne, organizatori zadravaju pravo sankcija, ukljuujui i uklanjanje s poligona.

Interakcija s igraima i timovima.


Sve diskusije, rasprave i sporove koji nisu vezani za igru, voditelji igre mogu odgoditi do kraja igre. U svakom naselju postoji odgovorna osoba, koja u suradnji s voditeljima igre odluuje o svim pitanjima ivota, podizanja kampa i ponaanja igraa u naselju. Odgovorni voditelj naselja/grupe na kraju igre dobiva bod vie. Voditelj naselja/grupe je odgovoran za praenje okolnosti i ponaanje igraa u pobuenim stanjima (slom ivaca, depresija, intoksikacija alkoholom...) i duan je privremeno iskljuiti igraa i dovesti ga u normalu. Voditelj igre moe intervenirati u tom procesu, ali posljedice za igrae e biti vee od odluke voditelja naselja/grupe.

Zahtjevi za ureenje kampa ili naselja.


Svaki kamp mora imati definiran sanitarni vor u obliku jame u tlu od najmanje 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m na udaljenosti najmanje 20 metara od granice kampa, po mogunosti na osamljenom

mjestu. Nakon igre isti treba dobro zatrpati. Ukoliko postoji prijenosni toalet ili slino, koristite isti. Svaki kamp mora imati vreice za smee u dovoljnoj koliini. Sve smee mora se spaliti, zakopati ili baciti u vreice za smee. Prije odlaska sa poligona, igrai moraju u potpunosti ukloniti ili predati voditelju igre otpad pakiran u vreice (vreice moraju biti paljivo vezane trakom ili zatvorene). Svaki kamp mora biti opremljen s ognjitem, polumjera ne manjeg od 0,5 m, iskopanog zemljita i oienog od sve vegetacije. Ognjite ne smije biti blie od 5 m od najblieg stabla i/ili atora. Ako ognjite gori, kod njega uvijek mora biti deurni. Gorivo za vatru nalazi se na udaljenosti od najmanje 1 m od ognjita. Upotreba vatre izvan ognjita strogo je zabranjena. Za sluaj poara u kampu, mora biti dostupan spremnik s vodom ili sredstvo za gaenje. Igrai koji koriste baklje, svijee i druge naprave s otvorenim plamenom moraju paziti da na kraju upotrebe paljivo ugase vatru. Zabranjena je izgradnja novih ognjita u prisutnosti starih. Svaki kamp mora se isplanirati i postaviti tako da atori ne predstavljaju zamke ili opasnost za igrae i voditelje, pogotovo u mraku. Podruje svakog kampa mora biti oieno od krhotina, prua, kamenje, ica i drugih predmeta koji mogu izazvati ozljede. Nema izdvojenih podruja; atori i kampovi su igraki poligon. Unutranjost atora je nepovredivo podruje i neigriva zona.

Sanitarni zahtjevi.
Pitka voda treba biti pohranjena u zatvorenim spremnicima izvan dosega izravnog sunevog svjetla. Ako voda ne potjee iz poznatog izvora, prokljuajte ju prije koritenja. Hranu treba drati izvan dosega direktnog sunevog svjetla. Ako ste otvorili konzerviranu hranu, treba ju jesti odmah, a ni u kom sluaju ne ostavljajte otvorene limenke. Izvrenje ostalih zahtjeva higijenskog standarda je obveza i osobna odgovornost svakog igraa. Posue se mora prati nakon uporabe ili odmah baciti u smee ako je jednokratno. Kamp mora odravati red i istou. Noeve, sjekire, pile, lopate i sl. spremati na posebna mjesta osim za vrijeme koritenja. U spremnicima za vodu je zabranjeno pranje sua i pranje kemijskim sredstvima.

Ozljede i nesree.
Organizator ne jami za ozljede i zdravlje igraa, to svaki igra mora potpisati pri registraciji na ulazu u igralite. Ukoliko igra pati od kakve tee ozljede i/ili kronine bolesti, duan je o tome (prije samog dogaaja) obavijestiti barem jednog organizatora. Preporuljivo je da svaki igra pojedinano posjeduje prvu pomo. U prisutnosti kroninih bolesti prva pomo treba ukljuivati sredstva i upute za njihovo lijeenje. U sluaju ozljede ili bolesti treba izvijestiti voditelja igre jer voditelji igre trebaju biti svjesni svih, ak i manjih ozljeda ili bolesti. Zapamtite, organizator ima komplet prve pomoi i mogunost transporta - u sluaju potrebe imat ete svu potrebnu pomo. Plivanje je doputeno samo na posebnim mjestima i nigdje drugdje. Osamljeno kupanje je zabranjeno kategoriki. Na poligonu se moraju potivati propisi sigurnosti za vrijeme igre.

Ekoloki zahtjevi
Zabranjena je sjea ivog drvea i grmlja za bilo koju svrhu, te skidanje kore i lomljenje grana. Nikad ne nanosite bilo kakvu tetu okoliu (flora i fauna); Svi prekraji bit e zaustavljeni od organizatora i dokumentirani za prijenos u unutarnje poslove RH. Ne zabadaj sjekire i noeve u drvee; organiziraje sigurna mjesta za odlaganje istih. Provjerite pri izlasku iz igralita da na drveu nije ostao vezan komad uzice, ue, traka i sl. Zabranjeno je bacati neugaene opuke, koristiti pirotehniku bez nadzora, te koristiti neopremljena ognjita. Koritenje baklje, svijee, kerozin lampe, i sl. dozvoljeno je samo u skladu s pravilima zatite od poara i odobrenjem organizatora.

Etike preporuke.
Igra nije vremenski ograniena (na tipa dan ili no), ali imajte na umu da u kampu moe biti ljudi koji ele na spavanje i odmor za neko vrijeme. Molimo pronai kompromis izmeu domaih problema i obavljanja djelatnosti igre. Pretjerano konzumiranje alkohola za vrijeme igre se ne preporuuje. Sudjelovanje u igri i borbi u stanju opijenosti je strogo zabranjeno. Krenje ove stavke pravila izaziva odgovarajue sankcije. Strogo je zabranjeno donoenje, uvanje i koritenje bilo kakvih opojnih droga i tvari. Kritelj podlijee neposrednom uklanjanju s igralita i prijavi tijelima unutarnjih poslova RH.

Interakcija s vanjskim svijetom.


Tijekom igre ne iskljuuje se pojava turista, mjetana, predstavnika vlasti, itd. U takvim sluajevima, trebate odmah obavijestiti voditelja, bez poduzimanja vlastitih akcija ako to nije prijeko potrebno; odgovarajte na pitanja i ako je mogue ne okirajte lokalno stanovnitvo. Ako nam je potrebna vaa pomo, pozvati emo vas. Toplo se preporua da se suzdrite od posjete okolnim mjestima.

Nikad ne idite izvan granica prikazanima na kartama poligona.

Ostalo.
Organizator e uloiti maksimalan napor da se osigura sigurnost vaih dragocjenosti, ali nema garancije. Stoga se preporuuje briga za dokumente, karte i novac, kao i vrednije stvari. Ne donosite na igralite stvari koje e vam biti jako ao izgubiti, pokvariti ili izgubiti na neki drugi nain. Dokumente, karte i novac drite na skrovitim mjestima, a ne nosite sa sobom u podruje igre. Ne ostavljajte logor bez nadzora. Osobama koje nisu registrirane kao sudionici u igri, zadravanje na poligonu je zabranjeno. Ako se isti otkriju biti e uklonjeni sa poligona uz dokumentiranje za (po potrebi) prijavu tijelima unutarnjih poslova RH. Ne koristite i ne nosite sa sobom prijenosne radio stanice za komunikaciju bez prethodne koordinacije sa organizatorom. Nemojte koristiti mobilne komunikacije za prijenos podataka igre.

Odgovornost za pridravanje pravila.


Ako se pravila kre, odgovornost za mogue posljedice lei na prekritelju pravila. Organizatori nisu odgovorni za postupke igraa koji su u sukobu s zakonima RH ili ovim pravilima, niti za tjelesne ozljede igraa i imovine, uzrokovane vlastitom krivnjom ili nemarom. Nepotivanje ili krenje ovih pravila na bilo koji nain predstavljaju dovoljnu osnovu za izbacivanje iz sudjelovanja u igri bilo kojeg igraa. U tom sluaju, igrau se kotizacija ne vraa.

Maloljetnici na poligonu.
Osobama ispod 16 godina sudjelovanje u igri nije dozvoljeno. Sve osobe od navrenih 16 do 18 godina da bi dobile dozvolu da se igraju, moraju zadovoljiti sljedeim zahtjevima: Roditelji/skrbnici maloljetnika moraju dati pisanu suglasnost za boravak svog dijeteta na dogaaju; Roditelji/skrbnici daju na uvid (moe i kopija) organizatoru dokument koji pokazuje ime i podatke odraslog ili odraslih, koji e biti odgovorni za ivot i zdravlje njihovog djeteta na dogaaju; U sluaju neispunjavanja uvjeta opisanim u prethodnom stavku, maloljetnicima nee biti dozvoljen ulaz na poligon. Usklaenost sa prethodnim stavkom nije potrebna ako je maloljetnik stigao na poligon u pratnji roditelja koji su ukljueni u igru. U ovom sluaju, roditelji snose punu odgovornost za svoje dijete. U sluaju prihvata maloljetnika na poligon, oni moraju biti upoznati sa svim pravilima dogaaja. Organizator nije odgovoran za ivote i/ili zdravlje maloljetnika, te se odrie bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu moralnu ili fiziku tetu, koja moe biti uzrokovana igrom ili nepotivanjem pravila.

Potvrda koju potpisuje igra.


4 9

Proitao sam pravila i slaem se u skladu s njima ponaati. U sluaju nepotivanja pravila prihvaam u potpunosti administrativnu, kaznenu i civilnu odgovornost za mogue posljedice. Potpuno razumijem i prihvaam da organizator nije odgovoran za moj ivot, zdravlje i imovinu.

Ime i prezime:

Identifikacijski broj isprave:

10

2. Registracija igraa
Uvjeti dolaska na igralite i registracija igraa.
Pri dolasku do poligona kao prvu stvar (samo sa ruksakom), idite do stola organizatora i proite registraciju. Registracija igraa je preduvjet za ulaz na poligon i uestvovanje u igri. Na registraciji vas oekuje sljedee: 1. Vi pristupate prvom registracijskom stolu, gdje je voditelj igre koji provjerava da li ste na popisu igraa, te da li ste proli organizacijske pristojbe. Takoer se svim igraima naplauje eko iznos (10kn po osobi), koji e biti vraen nakon dogaaja, uz uvjet da je sve vraeno u odgovarajue stanje. 2. Zatim idete na drugi registracijski pult. Morate predoiti osobnu kartu voditelju (ili njezin ekvivalent: vozaku dozvolu, studentski ID ili putovnicu) i naoale/masku. Imajte na umu da e provjera tih dokumenata biti obavezna, pa ih ne stavljajte na dno ruksaka! U igri ete moi sudjelovat samo ako je sve gore navedeno ispravno provedeno. Na kraju uspjene registracije dobivate metke uoliko va lik ima zabiljeeno da posjeduje municiju. Sve metke kuglice daje voditelj igre. U igri metci su rijetkost. Niti u kojem sluaju ih se ne smije kupiti sa poligona ili koristiti ve ispucane/baene. Mogu se dobiti ili nai samo na ovim mjestima: Na poetku kreiranja lika, ako lik dobiva municiju Prelaskom na odreeni nivo gdje pie da dobiva jo municije Trgovinom u igri Pronalaskom u igri sauvana vojna skladita, vaultovi Izradom u igri mora postojati tvornica za izradu metaka Na poetku igre svaki igra kada kreira lika ili prelazi nivo dobiva onu koliinu metaka koja pie za taj lik/nivo. (Ne moraju svi likovi imati oruja da bi dobili metke; s mecima lik moe trgovati ili ih upotrijebiti ako naknadno doe do oruja ili ga nekome oduzme.)

Uvjeti odjave igraa ili lika.


Igra moe u bilo kojem trenutku odjaviti svog lika sa poligona, ali to ne znai nuno da se mora udaljiti sa poligona. Igra se (nakon odjave), moe prijaviti kao NPC (Non Playing Character) i biti na raspolaganju organizatorima kao pomo. Kada naputate igru ili kada zavravate igranje lika, morate se obavezno javiti na registracijski stol. Tu predajete karticu igraa. Tada se biljei vrijeme kad je va lik prestao igrati, radi evidencije napredovanja po nivoima, te eventualna stanja (ako je postao bogalj, ovisnik i sl.). Uz to biljei se koliina metaka koju lik posjeduje i koju tom prilikom vraa. Ako postoji potreba, moe se jo zabiljeiti i posjedovanje nekog predmeta. Kod odlaska iz igre, kontrolira se i eko status, te ako je sve u redu, igrau se vraa uplaeni eko iznos. Igra koji je odjavio lika vie ne moe ponovno igrati tog lika na tom dogaaju. 4 11

Pravila igre i simulacije


Igrai i likovi.
Dogaaj je modeliran u nepostojeem "stvarnom" svijetu post-nuklearne Europe u 2270.g. To podrazumijeva da svi igrai koji su stigli na poligon, nisu stvarni, ve izmiljeni likovi u svijetu igre "fallout". U tom smislu pravila igre, razlikovati emo pojmove "igra" i "lik". Igra - osoba koja podnosi prijavu za sudjelovanje u igri, koje je dobila odobrenje, platila kotizaciju, proitala pravila i dola na poligon u zakazano vrijeme. Lik - izmiljeni junak prie, iju ulogu glumi igra. Svaki lik ima razne kvalitete i karakteristike: rasa, spretnost, karakter i moralna svojstva, koje ne moraju biti povezane sa karakteristikama igraa. Ukoliko se niste odluili, ili ste bili u nemogunosti stvaranja vlastitog lika, bit e vam dodijeljen novi (generino izmiljen) lik od strane organizatora. U tom ete sluaju od organizatora dobiti: Ime (opcionalno), rasu, zanimanje, vjetine i karakter, dok e RP (roleplay) biti vama na raspolaganju.

Kartica igraa.
Kartica igraa je poseban dokument koji se izdaje svakom igrau pri upisu. Na poetku igre svaki igra dobiva novu karticu koja zamjenjuje staru. Karticu igraa igra mora nositi uz sebe tijekom igre. Mora ju na zahtjev predoiti voditelju igre, sucu ili med. osoblju u igri. Drugim igraima kartica se ne pokazuje. U daljnjem tekstu pravila se naziv kartica igraa zamjenjuje sa KI. KI ima dva dijela: Informacije o igrau: Ime, registracijski broj, medicinske informacije (kronine bolesti, alergija, kontraindikacija) Podaci o liku: ime, rasa, zanimanje, vjetine, stanja unutar igre itd.

Trake za oznaavanje.
Za razna stanja, bonuse i ostale na oko nevidljive stvari koriste se trake. Sve trake moraju biti najmanje 5 cm iroke i 70 cm dugake. Trake se stavljaju na glavu ili ruke biceps. Kada se koriste, trake se moraju jasno vidjeti i lako uoiti. Dakle, ne smiju biti prikrivene kapom, rukavom, kacigom Popis boja traka i to odreuju: Crvena stanje mrtvaca; igrae koji ih nose se ne smije napadati ili gaati, Plava bod oklopa, Naranasta super tehnoloki predmeti ili otuivi predmeti, uta radijacijska bolest. Suci i tehniko osoblje e nositi reflektirajue prsluke (kakve se koristi u automobilima), da bi bili uoljivi. Te se osobe ne smiju gaati niti napadati.

12

Igraa oprema.
Za sudjelovanje u igri morate imati: a. Zatitu za oi (naoale i/ili masku). Oni koji ju nee imati u skladu sa zahtjevima, nee biti puteni na poligon. Preporuene su Airsoft naoale (ali mogu posluiti i radnike), paintball maske i sl. koje prou provjeru; Zatita mora bez oteenja izdrati udarac kuglice od 0,25 g brzine 140 m/sec. Suci e prilikom izdavanja KI kod registraciji nasumino pucati u zatitu . b. Isprava. Morate imati putovnicu/vozaku dozvolu/studentsku iskaznicu/osobnu kartu. U principu dokument kojim potvrujete punoljetnost. c. Osobni komplet prve pomoi (ne morate ga imati, ali je preporuljiv; lijekove za osobna kronina stanja morate imati, te o istima obavijestiti organizatora i suce) d. Traku crvene boje koju ete vezivati ako ste mrtvi ili trebate napustiti poligon. e. Trakice ostalih boja ukoliko postoji potreba da ete ih upotrebljavati.

Takoer vam se preporua uzeti: Pribor za boravak u prirodi: ator, vrea za spavanje, prostirka, pribor za osobnu higijenu i osobno sue (moe i jednokratno). Odjeu za kiu i rezervni demper. Svjetiljku sa ispravnim baterijama (!!!) Mobilni telefon s napunjenom baterijom i pozitivnim stanjem na raunu. Sredstva protiv insekata. Odjeu za igru koja odgovara realnom stilu i estetici post-nuklearnog svijeta. Svi dijelovi pravila sadre informacije potrebne svakom igrau! Nemojte pretpostavljati da ako ste npr. trgovac, ne morate nita znati o "znanosti i tehnologiji", ili ako ste Nomad kako nemate potrebe poznavati "ekonomiju"! Za normalnu percepciju svijeta igre, morate poznavati sve dijelove pravila!

Status doprinosa u igri.

Smrt i mrtvanica.
Svaka klasa ima odreen broj ivota. Ti ivoti predstavljaju daljinu vas i trajne smrti. Svaki puta kada umrete idete u mrtvanicu. Ako ste izgubili samo 1. od npr. 3 ivota, smatra se kao da ste se, nekim udom izazvanim, spontano oivili - dok ste tamo leali. Lik u igri moe "umrijeti" od rana ili bolesti (vidi pravila o borbi i medicini). Mrtvi lik ne moe vriti interakciju s drugim likovima. Prilikom smrti lika, igra koji je igrao ulogu bi trebao ostati leati i glumiti le na mjestu "pogibije" najmanje 10 minuta, no ako se nalazi na opasnom terenu (razbijeno staklo, mravinjak i sl.) moe se pomaknuti na sigurnije mjesto u blizini. Savjet 1: Le se ne kree, ne govori, i ne daje znakove ivota. Savjet 2: Potuj tuu "smrt"; ne prisiljavaj igraa da lei u lokvi ili da mora dislocirati ruku, premjestiti ga na suho ili barem udobnije mjesto. Nakon to si odigrao ulogu lea do kraja (10 min.), stavi crvenu traku oko glave i idi ravno u mrtvanicu. Zapamtite da ak i ako zaista elite razgovarati s nekim, ne moete to uiniti, jer za sve ljude ste bestjelesni duh! U mrtvanici ekaj voditelja igre i podijeli svoju tugu s njim. 4 13

Mrtvanica - posebna lokacija, gdje dolaze igrai iji su likovi ubijeni ili izgubili ivot. Sa smrti vaeg lika za vas igra ne prestaje automatski. Odlazite u mrtvanicu u kojoj morate provesti odreeno vrijeme i kontaktirate voditelja igre ili suca koji se nalazi tamo, a on e vas upoznati sa daljnjim tijekom stvari.

Stvari u igri: igrive i neigrive stvari.


Neigrive stvari - stvari koje su u vlasnitvu igraa i nisu vezane za igru. Neigrive stvari su: pravi novac, kamp oprema, torbe i naprtnjae, mobiteli, kamere, kao i sve stvari koje se nalaze u atorima a nisu vezane za igru. To su stvari koje nisu (i ne postoje) u svijetu igre. Igrive stvari - objekti kojima igrai barataju u igri. Neki predmeti igre mogu imati poseban dokument - certifikat. Potvrda je vezana za objekt igre (ako veliina objekta to dozvoljava) ili je pohranjena odvojeno. No objekt moe biti pohranjen, transportiran ili prenoen samo zajedno s certifikatom. Sve igrive stvari ili predmeti dostupni igraima dijele se na otuive - one koje se mogu prodati, razmijeniti, ukrasti ili unititi tijekom igre i neotuive - one koje ne mogu promijeniti vlasnitvo za vrijeme igre. Otuivi predmeti su: igrai novac, igrai lijekovi, igrai narkotici, igrai dokumenti (npr. patenti, potvrde o vlasnitvu, karte, mape i sl.) i ostali gospodarstveni proizvodi lika (proizvedeni u okviru igre: jelo i pie, koe macaklina, itd). Predmeti se takoer mogu otuiti ako imaju oznaku naranaste boje: oruje (i/ili njegovi dijelovi - optika, okviri, itd.), oklop, elektroniki ureaji, PDA ureaji, raunala, radiostanice, Geiger brojai, alat, itd. Sve ostale stvari su neotuive! Pitanja o otuivanju tih stvari bez pristanka vlasnika detaljno su opisana u Kaznenom zakonu RH. Ako niste sigurni u koju kategoriju pripada predmet, provjerite s vlasnikom i sudcem ili voditeljem igre. Igrajui predmeti se pohranjuju odvojeno od neigrajuih. Zabranjeno je skrivati igrive predmete ili ih predstavljati kao neigrive.

Vrijeme za igru i igraa podruja.


Bilo koja vrsta igrajue interakcije, ukljuujui i borbu, dozvoljena je 24 sata dnevno na bilo kojem dijelu poligona, osim u posebnim ne igrajuim podrujima: Organizatorski pult (mjesto za voditelja igre i tehniko osoblje) Mrtvanica (zona mrtvaca i duhova: slui i za izdavanje novih likova) atori atori nisu igrivo podruje, a nisu ni objekti u igri. Ne moete oduzeti tui ator i ne moete ui u njega bez poziva domaina. Zabranjeno je pucati i bacati bombe u atore! Meutim, ator ne moe i ne smije biti koriten kao utoite u igri i u njega se ne smiju pohraniti igrivi predmeti. Osim toga, va lik mora napustiti ator na prvi zahtjev drugog lika, tko eli igrati interakciju s vaim likom. Savjet 1: Ako vas pokuavaju izvui iz atora, a vi to ne elite, pokuajte pregovarati s drugim likovima da se sastanete kasnije. 4 14

Savjet 2: Ako nemate stvarno vaan razlog, nemojte vui druge igrae iz njihovih atora. Mnogi vide ovaj potez kao maltretiranje! Vrijeme u igri tee po istoj stopi kao i u stvarnosti, vremenska skala je 1:1.

Simulacija zgrada i naselja.


Igraa zgrada bi trebala imati najmanje tri zida i krov. Budite sigurni da ima vrata ili prolaz. Po mogunosti i prozore. Vrata objekata mogu imati elektronske brave. Vrata koja su opremljena sa takvom bravom smatraju se zakljuana i ne mogu biti otvorena dok se ne upali zeleno svjetlo. Oito, moete otvoriti bravu s kljuem ili pomou "master" kljua. Za vie informacija pogledajte poglavlje "Znanost i tehnologija". Osim brave, vrata mogu biti opremljena sa sigurnosnim alarmima. Sve zgrade i graevine moraju biti sigurne za one koji su unutra i izvana: ne smije biti otrih izboina iz zida i ne bi trebalo ostaviti avle da vire, i to je najvanije, zgrada se ne bi trebala sruiti od prisustva troje ljudi koji su iznenada kihnuli. Naselja su organizirana onoliko koliko si njihovi stanari daju truda (nomadi nemaju stalna naselja). Novo pridole grupe pri prvom uestvovanju u igri ne mogu imati utvreno naselje. Ureenje, zakon i vladavina unutar naselja nisu odreeni pravilima, kao niti politiki odnosi to je preputeno igraima. Naseljem se smatra skupina od minimum 6 (est!) osoba.

Ropstvo.
Lik, koji je prisilno zatoen i oduzeta mu je mogunost samostalne akcije, duan je igrati tu ulogu najmanje 3 sata od trenutka zarobljavanja. Za to vrijeme on ima pravo pokuati pobjei, ne pokoravati se, itd. Nakon 3 sata lik ima mogunost izbora: nastaviti dalje igrati ulogu zarobljenika, ili u bilo koje vrijeme "umreti" od napornog rada i patnje, te otii u mrtvanicu. Ako se za vrijeme rada rob hranio i pio, tada se ropstvo poveava na 4 sata. Prisilnim hranjenjem razdoblje "usluga" se ne produuje. Ako se neposlunom robu ubrizga droga, tada za vrijeme tog djela ropstva ne moe biti neposluan, ali nakon obavljanja zadatka (u trajanju do pola sata) ne moe obavljati bilo koji posao do sljedee doze. Prijem droge ne utjee na vrijeme obveznog ropstva, ali utjee na stanje lika (npr razvija ovisnost). Vrijeme dobrovoljnog ropstva, koje je dulje od obaveznog vremena, moe se uraunati u vrijeme njegova boravka u mrtvanici. S druge strane, nemotivirano samoubojstvo (ukljuujui i beznadan pokuaj bijega) moe poveati vrijeme zadravanja u mrtvanici.

Intimnost.
Dobrovoljni spolni odnos simuliran je masaom lea i/ili ramena. Savjet: igra intimnosti e izgledati uvjerljivije ako uesnici uklone najmanje 2 komada odjee (prema vlastitom nahoenju). Prisilni spolni odnos simuliran je kakljanjem nogu (ne vie od 2 minute!). Za uvjerljiviji nastup rtva treba biti bosonoga. Preporuujemo da rtva ne napusti scenu bez cipela!

15

Karma.
Kao i u raunalnoj igri, svi vai likovi e imati karmu. No, za razliku od PC verzije, pozitivna karma e se dobivati i za dobro i za zlo djelo. Glavna stvar je da se likovi trebaju ponaati u skladu s ulogom. Karmu daje voditelj igre ili posebni likovi koji imaju to pravo. Negativna karma se dobiva za krenje pravila (ukljuujui i registraciju), neprimjereno ponaanje, nedrutvenost, namjerno traenje rupa u pravilima i njihovo iskoritavanje, svaanje sa sucima i voditeljem igre i dr. Na to utjee karma? Openito na dvije stvari: 1. Na vjerojatnost uspjenog lijeenja vaih rana i bolesti kod lijenika, i 2. Na vrijeme boravka u mrtvanici (ako stavka pod 1 nije pomogla). Karma je simulirana naljepnicama krem boje, zalijepljenim na posebno polje u vae KI. Karma slui za viekratnu upotrebu.

Prelazak lika na vii nivo.


Da bi se va lik mogao podii na nivo vie, potrebno je da sakupi po tri tokena. Za prelazak na vie nivoe potrebno je skupiti i vie tokena i to u slijedeem omjer: 2 3 4 5 6 nivo 3 tokena nivo 4 tokena nivo 5 tokena nivo 6 tokena nivo 7 tokena

Vrijeme koje se rauna i koje lik provodi u igri poinje tei od zavrene prijave lika, a prestaje kada se lik odjavi sa igre ili biva odjavljen od strane sudaca ili organizatora. Postoji mogunost dobivanja nagradnih poena (tokena) od strane organizatora ili sudaca koji se takoer mogu upotrebljavati pri napredovanju u omjeru 1 token = 24 sata. U kasnijem sustavu pravila za iste e biti mogue kupovati odreene sposobnosti.

1.

Borbena interakcija

Unutar igre je mogu gospodski sporazum - preutni sporazum izmeu svih strana u igri, ne zbog "izvijanja" pravila, ve iz kategorije dobrog ukusa ili zdravog razuma.

Ozljede, smrt i koritenje oruja


Da bi nanio tetu liku, treba doi do kontakta kuglicom iz vatrenog oruja, ili dodirom nevatrenim - hladnim orujem.

16

Zona pogotka je cijelo tijelo. Kontakt s opremom je pogodak u tijelo. Pogodak u ruke/ noge se broji kao laka ozljeda. Pogodak vatrenim orujem u "neoklopljenu" glavu izaziva trenutno smrt a pogodak u tijelo teku ozljedu. Sluajni pogoci i pogodci od prijateljske vatre se takoer raunaju. Udarci u glavu s hladnim orujem su zabranjeni. Lake ozljede tretiraju se zavojima. Mora ih se nositi 1 (jedan) sat. Osoba pogoena u ruku ne moe koristiti tu ruku, a pogoena u nogu vue istu za sobom. Ako lik koristi oruje koje zahtjeva dvije ruke, tada ne moe koristiti to oruje dok ne zacijeli. Ako je izgubio obje noge tada se vue potrbuke. Ne pucajte u protivnika s udaljenosti manje od 3 metara. Ako ste protivniku blie od 3 metara i imate isti hitac, uperite vatreno oruje u njega, viknite Bang! Bang!, te ako je mogue zadrite kratko vrijeme oruje upereno u protivnika da se uvjeri da je bio isti pogodak, te odbacite metak ovo simulira pogodak. Isto tako, ne gaajte nikoga u ''neoklopljenu glavu'', unutar radijusa manjeg od 10 metara (rae gaajte tijelo). Ne koristite elemente hand to hand borbe, jer su najstroe zabranjeni. Hvatanje neprijateljskog oruja rukom, napadi na neprijateljska oruja i pokuaji izbacivanja oruja od neprijatelja "ranjava" one koji su to pokuali uiniti. Udarac hladnog oruja, rezanje, cijepanje, drobljenje ili zabadanje oruja simulirano je dodirom neprijatelja u zoni pogotka. Taj dodir treba biti to manje bolan. Gospodski sporazum: Ne udarajte neprijatelja svom snagom, to boli. Dovoljno je ga dotaknuti da osjeti udarac. Lik iz igre moe biti u jednom od sljedeih stanja: Zdrav:

Moe sve, Lijeenje nije potrebno.

Ranjen:

Ne moe se normalno kretati, te vriti borbene akcije, osim ako se ne radi o tretiranoj lakoj ozljedi, Bez tretiranja povrede, za 10 minuta pada u stanju kome, Potrebno lijeenje i med. pomo, Mogunosti za samopomo: i. stimpak - produljuje vrijeme aktivnosti do kome za 20 minuta, ii. zavoj za lake ozljede (ruke ili noge) zavijeni ud je neupotrebljiv jedan sat. Ne moe se kretati, priati i obavljati nikakve akcije, Bez lijeenja, za 10 minuta prelazi u smrt, Nuno lijeenje, med. pomo, Nema mogunosti za samopomo. 17

Koma:

Smrt:

Nita se ne moe... Svi uinci ve su nastupili, Lijenik nee pomoi (osim u sluajevima, ako ima vrlo specijaliziranu opremu i ako je na dovoljnom nivou), Nema mogunosti za samopomo.

Kontakt s bilo kojim orujem igraa vodi u stanja ranjenika. Ranjeni lik moe otpuzati na stranu i ubrizgati stimpak. To e mu dati vremena da doe/odepa do lijenika (ali samo na 10 minuta - nakon tog vremena uinak stimpaka e se potroiti u cijelosti i lik odlazi u stanje kome! ak niti nakon ubrizgavanja stimpaka, teko ranjeni lik ne moe koristiti borbene akcije, sve dok tretmana lijenika ne bude obavljen. Ako je lake ranjen u ruku ili nogu moe staviti zavoj, ranjeni ud je neupotrebljiv jedan sat. U nedostatku tretmana (ako nije prueno lijeenje/nije ubrizgan stimpak), teko ranjen nakon 10 minuta ide u komu. U komi osoba ne moe govoriti, pomicati se ni obavljati druge radnje. U nedostatku pomoi kroz 10 minuta nastupa smrt. Nastavljate dobivati ozljede! Ako ste upucani kroz ruke i noge, ne stojite kao da se nita nije dogodilo! Viite, psujte kroz stisnute zube, dlanom zatvarajte ranu na ruci, tako da ne izgubite puno krvi, itd.

Oruje.
Mogunost uporabe donesenog vatrenog i hladnog oruja e se procijenjivati individualno, uzimajui u obzir sigurnosne zahtjeve, kao i situacije u igri. Nemojte se uvrijediti ili biti iznenaeni ako e jednom igrau biti dozvoljeno oruje koje nee biti doputeno drugome: to je igra. Da ne bi nosili dodatne stvari na poligon, savjetujemo da prije igre prikaete vae oruje voditelju igre. Sva oruja u igri jednostavnosti radi podijeljena su u 2 kategorije: lako i teko. Lako oruje se odnosi na: Hladna oruja: noevi, koplja, kovaki eki, itd. Vatreno oruje (pitolje, strojnice, puke i sl.) Hladna oruja po uzoru na druge sisteme (npr. Amtgard), trebala bi simulirati stvarnost, ali da i dalje budu sigurna i da ne nanosi povrede. Izraena su od gume, latexa, spuve (s jezgrom od PVCa ili bambusa). Prije koritenja lakih oruja, biti e napravljena kontrola legalnosti istih. Za detaljniji pregled izrade i legalnosti, pogledajte Amtgard pravila. Zahtjevi za "vatreno oruje": u igri je dozvoljeno oruje od plastike i lakih legura, masovno proizvedenih i komercijalno dostupnih, koje ispaljuju plastine kuglice kalibra 6 mm, Brzina kretanja kuglice na izlazu iz oruja ne smije prijei: i. pitolji: 100 m/s, ii. samarice, puke, karabine, itd.: 140 m/s, u igri su dozvoljene samo kuglice ("metci") koje daje voditelj igre! One e biti visoke kvalitete i teine 0,25 grama, svo industrijsko proizvedeno oruje bi trebalo biti u obliku koji odgovara stvarnosti igre: trebala bi izgledati kao stara, istroena i preraena. Kako to 4 18

tono uiniti je po vlastitom nahoenju. Preporuamo da se prvo informirate i proitate po raznim forumima, prije igre oruje e biti u potpunosti provjereno prema pravilima.

Teko naoruanje ukljuuje: Poboljana hladna oruja: vibronoevi i energomaljevi, Bacae granata, Plameno-bacae, Energetsko oruje, Granate, mine, i sl. Napredna hladna (poboljana) oruja se simuliraju tako da se maksimalno izoblie, ali da i dalje budu dovoljno sigurna. Moraju biti impresivne veliine; Vibrono: veliki no s otricom i nazubljenjima, mora vibrirati - zujanje mehanizma, Energomalj: igrivi eki sa oienjem, cijevima i drugim udnim dodatcima. Baca granata: sprava za bacanje granata. Realizacija - po vlastitom nahoenju. Glavna stvar - izgledati uvjerljivo i da primjena ne bude opasna za druge igrae. Plameno-bacai: uvjerljiv izgled vinogradskih prskalica. Nuna je velika posuda s tekuinom na leima. Gorivo za plameno bacae simulira se obojenom vodom. Gorivo za plameno baca se ne moe proizvesti u Igri, moe se samo kupiti ili dobiti na poetku, te eventualno nai u Igri. Energetska Oruja: pneumatska oruja koje zadovoljava sve uvjete za oruje (vidi gore), koja imaju puno udnih ica, cijevi i (opcionalno) laserski pokaziva. Kod okidanja trebaju proizvesti glasan umjetan zvuk i svjetlosne efekte. Granate i mine - osnovni zahtjevi za pirotehniku: igriva pirotehnika mora biti pripremljena na osnovu petardi koje su proli dravni certifikat u RH, a komercijalno dostupnih u Hrvatskoj, imitacija je dozvoljena, ako je vanjtina slina stvarnom prototipu, ne postavljajte pirotehniku na blie od 30 cm jednu od druge! Ako su granate, mine i dr. neindustrijske proizvodnje, budite svijesni da e voditelj igre uzeti dva nasumina uzorka za testiranje; jedan e biti temeljito rastavljen da se vidi kako je i od ega napravljen, a drugi e se aktivirati za provjeru. Svjetlosne i zvune bombe su ZABRANJENE u igri!
1. 2. 3. 4. 5.

Zahtjevi za "domaa" (raena) oruja: To oruje vam se daje ili dozvoljava zbog vae uloge, Oruje ne smije kriti Zakon o oruju (pneumatsko oruje ne smije prelaziti energiju od 3 J), Oruje mora biti sigurno kako za vlasnika, tako i za okolinu, Oruje treba biti uvjerljivo i izgledati kao oruje, Povreujui elementi moraju biti sigurni.

19

Svako domae/jedinstveno oruje se mora prijaviti i dati na provjeru najmanje mjesec dana prije poetka Igre. Ako nemate takve mogunosti (zbog npr. udaljenosti prebivalita), morate organizatoru dati na uvid slike (video), izvedbene znaajke i naela. Privatnost je zajamena. Prije igre, sva oruja se provjeravaju u skladu s pravilima i logikom Igre. Naoruanja koja su testirana i odobrena za Igru, obiljeena su zelenim markerom. Otuiva oruja su dodatno oznaena naranastim markerom (vidi Opa pravila). Oruje bez naranastog markera ne moe biti odvojeno od vlasnika na bilo koji nain. Otuivi su samo "metci" (kuglice). U spremnike se stavlja realna koliina municije prema tipu oruja (ovo nije airsoft turnir)! Ukoliko lik ima 30 metaka, a u njegov pitolj stane 15+1, ostale je metke duan drati u torbi, ruksaku ili depu, ak i ako u njegov spremnik moe stati i 50 komada.

Oklop.
Svi oklopi su podijeljeni u 3 kategorije: laki, pancirni i teki. Bodovi oklopa se oznaavaju trakama na rukama bicepsima. Laki: eljezni oklop, koni oklop sa ploama ili pojaana koa, oklopi koji ne zadovoljavaju standarde pancirnih ili tekih. titi od 1-2 udarca hladnim orujem na zoni koju pokriva (snagu oklopa odreuje organizator kod registracije lika) ne titi od vatrenog oruja ni od tekog oruja

Kod izrade lakih oklopa sudac i voditelj igre imaju pravo odrediti da li oklop titi uope od neega ili je tu zbog vizualnog dojma. Oznaka: Jedna ili dvije trake/marker na bicepsu. Pancirni: pancirni prsluci ili oklopi koji bi i u stvarnosti mogli zatititi od vatrenog oruja. daje imunost na lako vatreno oruje na zonama koje pokriva titi od 1 udarca hladnm orujem

Oznaka: Jedna traka/marker na bicepsu. Teki: realistini, jaki, teki oklop, pokriva cijelo tijelo. Apsolutno mora imati kacigu s vizirom. Kone jakne i hlae nisu oklop, ali mogu smanjiti vrijeme lijeenja kod lijenika! Bilo koji oklop titi samo ono to zapravo pokriva. Npr. ukoliko imate oklop bez rukava, bilo koji pogodak u ruku e izazvati ozljedu. Uinci oklopa nisu kumulativni. Nakon to osoba primi udarac (ili dva) u oklop, oklop gubi integritet i kao takav se smatra potrgan. Osoba nakon boravka u mrtvanici ne vraa se u igru s itavim oklopom nego ga mora popraviti kod adekvatnog tehniara. 4 20

Kako to radi? - Nakon pogotka koji njegov oklop inae zautavlja igra je duan pasti (od udarca). Dakle kod lakog oklopa udarac ili dva su obranjeni a trei u isto mjesto trga oklop i baca igraa u status ranjenika. Naravno ako je osoba primila 2 udarca sprijeda i jedan straga, a tamo isto ima oklop., tada se smatra oklop uniten sprijeda ali osoba nije ranjena jer nije primila trei udarac u isto mjesto. Kod pancirki meci ne oteuju oklop ali hladno oruje da. Ako lik nema oklopa: ozljeda od hladnog oruja ranjava, ozljeda sa vatrenim ili orujem ranjava, pogodak tekim ili naprednim orujem baca igraa u komu. Laki oklop:

pogodak od hladnog oruja ranjava ako oklop ne titi pogodeni dio tijela, ozljeda vatrenim orujem ranjava pogodak tekim ili naprednim naoruanjem prvim pogotkom unitava oklop i tretira se kao da lik nema oklop i ranjava.

Pancirni oklop: pogodak od vatrenog oruja se ignorira u potpunosti ako je pogoen dio tijela koji pokriva, ozljeda hladnim orujem ranjava pogodak tekim ili naprednim naoruanjem prvim pogotkom unitava oklop i tretira se kao da lik nema oklop i ranjava. Teki oklop: ozljeda/pogodak od hladnog oruja nema efekta (teta ne prolazi), ozljeda vatrenim orujem nema efekta pogodak tekim naoruanjem - maknuti trake; drugi pogodak ranjava. Noenje oklopa: laki oklop je dozvoljen svima, ako odgovara pravilima i sigurnosnim uvjetima, pancirni oklop je dozvoljen samo odredenim klasama. teki oklop bi morao tititi cijelo tijelo, ukljuujui i glavu. Odobrava ih pojedinano voditelj Igre, Mogua je prisutnost jedinstvenih oklopa; Nee ih biti vie od 2-3 u Igri jer moraju proi najstroe zahtjeve. Mora postojati elektronsko brojilo pogodaka. Veina oklopa u igri su oni koji su preivjeli rat i bili su popravljeni nakon njega u primitivnim uvjetima. Svi oni moraju izgledati noeno, oteeno, slomljenih cijevi, savijenih rubova, s tragovima metaka, itd. Napominjemo da se vremena lijeenja mogu razlikovati ovisno o kvaliteti izrade vaeg oklopa. Mole se igrai da ne dovlae srednjovjekovne oklope jer su muzeji odavno prestali postojati ili su uniteni pa isti nee biti odobreni. Zatita od pogodaka vatrenim orujem u glavu je (jedino) vojna kaciga koja pogodak u potpunosti negira. Ostale vrste kaciga (radna, rudarska,...) tite od eksplozivnih sredstava.

Razno.
Pucanj iz neposredne blizine ("point-blank"); ako ste prili/priuljali se osobi i prislonili joj oruje na nezatien dio tijela (ukljuujui i glavu) i zatim pucali, to uvodi pogoeni lik 4 21

direktno u komu. Ne smijete pucati! Dovoljno je rei: "Mrtav si!" i nakon toga odbaciti metak jer pucanj iz neposredne blizine moe biti vrlo bolan. Takav pogodak se ne moe izbjei. Gospodski sporazum: Svi ste vidjeli u filmu kako jedan ovjek stavlja pitolj na glavu, a drugi je posluan i popustljiv? Upravo tako se trebati ponaati (kao "rtva"; ne izvoditi poteze borilakih vjetina i/ili izmicanje metcima: NISTE Chuck Norris ili Bruce Lee). Kao napada nemojte uperiti pitolj u ranjive (bolne) dijelove tijela: vrat, prepone, itd. (moe i sluajno opaliti!) Ubod s lea (backstab); ubode li vas netko s lea noem u nezatieni dio tijela (osim ruku i nogu) padate u komu. Onesvjeivanje se simulira dodirom u podruje izmeu lopatica "rtve", predmetom pogodnog oblika: tap, usadnik, boca, itd. rtva gubi svijest na 1 minutu. Ne radi ako "rtva" ima kacigu! Sputavanje (vezanje) je simulirano vezanjem komada page (bez zatezanja) na dva povezana ekstremiteta. Ako su ruke lika vezane, on ih ne moe osloboditi bez vanjske pomoi i ne moe nita raditi rukama (npr. kopati ili nositi neto): isto vrijedi i za lisice. Ako lik ima vezane noge, on se (nikako!) ne moe kretati samostalno. Uad moe odrijeiti (ili prerezati igrivim noem) samo drugi lik. Pretraivanje se moe uiniti na dva naina: - uz obostranu suglasnost u zamjenu "za ivot" ("pare ili..."), ili - onaj koga se pretrauje dobrovoljno stavlja sve igrive objekte na vidjelo, a pretraivatelj bira i uzima plijen. Tijekom pretrage zarobljenika, mrtvaca ili sl. pretraivatelj smije uzeti samo JEDAN otuivi predmet. Ukoliko ste umjesto predmeta tijekom pretraivanja stvari na poligonu ili mrtvaca naletjeli na kodiranu poruku, odnesite je do suca i on e vam dati "pronaenu" stvar koja moe ovisiti o nivou lika koji ju je pronaao. Izvlaenje kuglica iz spremnika: Ako ste pretraili ubijenog ili zarobljenog i odluili mu oduzeti municiju umjesto nekog drugog predmeta, on sam prazni svoj spremnik i predaje kuglice pretraivatelju. Ogranienja za sve: Zabranjeno je sudjelovati u igri bez naoala/maske; Sve zatitne naoale/maske biti e testirane na snagu prije dogaaja na registracijskom pultu, Zabranjeno je u igri koristiti dimne zavjese, granate, pravo streljivo i sl. Zabranjeno je gaati one koji nose reflektirajue prsluke i crvene trake oko glave, kao i lokalno stanovnitvo, turiste, gljivare i sl., Zabranjeno je bilo kakvo raspravljanje izmeu igraa tijekom Igre. Svako objanjenje tipa "pogodak/promaaj", itd. nastaviti u mrtvanici gdje e presuditi sudac, Zabranjeno je sudjelovati u igri ljudima u stanju alkoholiziranosti ili opijenosti drogom! 4 22

Gospodarstvo.
Igrivi predmeti:

Predmeti oznaeni naranastim markerom: igrivi predmet moe biti otuen od lika (krae, razbojstva, pljake, i sl.) ili uniten, Sirovine za proizvodnju i prodaju u igri, Proizvodi za prodaju unutar Igre (ime potiemo vlasnike da razmiljaju o "brandingu"), Proizvodi za proizvodnju unutar svijeta igre se mogu prodavati (ali izvan prostora igre), Igrivi novac (nije oznaen markerima), Oprema proizvedena u Igri ima posebna pravila za krae/unitenja, vidi dolje), Tehnoloke podloge, knjige, nacrti i/ili njihovi dijelovi.

Unos/uvoenje predmeta u in i prostor igre se postie markiranjem od strane vlasnika predmeta i voditelja Igre.

Robe i usluge.
Proces i posljedice privremenog ili trajnog prijenosa vlasnitva predmeta je iskljuivo odgovornost igraa i nije pod nadzorom voditelja igre. Stvari prodane u igri prodane su i u stvarnom ivotu. Povratak zakupljenog objekta se rjeava iskljuivo izmeu najmodavca i najmoprimca. Predmet prodaje moe biti: Roba (sirovine, gotovi proizvodi industrije, ratni "plijen", itd.), Informacije u bilo kojem obliku (tehnologije, otkria, podaci, i sl.), Usluge (ugostiteljstvo, kockanje, medicinska skrb, itd.), Ljudi (robovi) - pogledajte pravila igre. Transakcije se mogu obavljati putem gotovine ili putem trampe ("barter"). Formiranje cijena je slobodno.

Predmeti za trgovinu i usluge.


Ovaj popis e rasti na temelju podnoenja i odobravanja zahtjeva igraa.

Proizvodnja.
U Igri se pokazuje potpuni lanac "sirovina-izrada-proizvod. Drugim rijeima, da bi neto proizveli, prvo morate imati (kupiti ili napraviti) potrebnu opremu i sirovine, pa potom izvriti potrebne tehnoloke operacije, da na kraju "napravite" (i tako uvedete u Igru) gotov proizvod. Razmotrite toku po toku tehniku osnovu i opremu. Svi umjetni predmeti u mehanici igre dijele se kao: Super-tehnoloki - tehniki predmeti iji su principi rada, popravak i modernizacija iznad tehnoloke razine svijeta Igre. U sluaju oteenja nisu popravljivi. Djeluju strogo u skladu s uputama, a oznaeni su naranastom (bojom, trakom, markerom).

23

Modularni - tehniki predmeti promjenjive konfiguracije koji su tehniki temelj svjetske proizvodnje na nivou u Igri poznate tehnologije. U stvarnosti "crne kutije" sa odreenim skupom ugraenih detalja, razliitih za svaku pojedinu proizvodnju; "crna kutija" je igrivi predmet, odnosno moe biti ukraden (u cijelosti ili bilo koji njegov dio) ili potrgan (u cijelosti ili bilo koji njegov dio). Popravak se provodi obnovom integriteta "kutije" i zamjenskim dijelovima. Tehnoloka podrka - shematski prikaz procesa proizvodnje. U prostoru Igre prikazana je u obliku knjige koja sadri listove s dosljednim opisom tehnolokih operacija, potrebnu opremu, potrebnu koliinu sirovina te drugih uvjeta. Rad s knjigama o tehnolokim operacijama poznat je samo tehniarima. U igri se moete upoznati s potpunom knjigom ili pojedinim stranicama s opisom tehnolokih operacija. Tehnoloke knjige i/ili listovi su definitivno igrivi predmet (tj. moe biti ukraden, prodan, uklonjen s lea, i sl.) Sirovine i materijali mogu se napraviti kako u svijetu igre, tako i van igre, ali moraju biti prijavljeni i dostavljeni do poetka dogaaja - ako je tako unaprijed dogovoreno. Osnovni principi simuliranja procesa: Opravdanost tehnolokog procesa proizvodnje odraava realizaciju procesa iz perspektive stvarno utjelovljenog procesa na mjestu, ako ne i u smislu njegove realnosti. Iako emo se pokuati drati logike procesa i detalja ne oekujemo apsolutno tono podudaranje, Privremena komponenta trokova proizvodnje odreuje se samo pravim trajanjem provedbe akcije na temelju knjige-tehnolokog opravdanja. Naselje samo osigurava svoje resurse, odnosno donose ih na poetak Igre i s time upoznaju samo voditelja igre. Resursi moraju biti funkcionalni, a ne simboliki (npr. komad sukna ili koe, ne krpica). Izrada robe po naselju se vri na slijedei nain: 06-10 lanova 1 vrsta robe, 11-15 lanova 2 vrste, 16-20 lanova 3 vrste, 21+ lanova 4 vrste robe. Stalna naselja mogu na poetku igre dobiti odreenu koliinu materijala prema tipu naselja (npr. stoari e dobiti x koa). Broj (x) je odreen brojem stanovnika u pojedinom naselju: 06-10 lanova 5 komada, 11-15 lanova 7 komada, 16-20 lanova 10 komada, 21+ lanova 10 kom +1 komad po svakom ekstra ovjeku. Broj komada se dijeli po vrstama robe; npr. 12 lanova (dovoljno za dvije vrste robe) je odluilo napraviti 4 koe i 3 sira.

Znanost i tehnologija.
Znanje o svijetu nakon apokalipse.
Tvrdnja da je znanje svjetlo, u svijetu Igre je istinito kao nikada prije. Ne vjerujete? Pitajte ghoula, on e vam rei, pa ak i pokazati opeklinu od tog svijetla. 4 24

Prije rata smo znali sve: kako svijet funkcionira, kako napraviti solidni dijamant od grafita i krhki Edenski vrt iz neplodne pustinje. Sada se to znanje rasprilo i djelomino sauvalo tek u rijetkim knjigama iz tog vremena, rijetkim preivjelim disketama, optikim medijima i holodiscovima, te jo rjeim preivjelim glavama onih koji su nekada nosili ponosno ime "uenjaka". Naravno, znanstvene misli nisu stajale na mjestu sve ovo vrijeme, a i mnoga divlja plemena su -ponovo- izmislila vatru i kota. Ali ako govorimo o dananjem tehnikom znanju, u okviru Igre, jedini nain za "izumiti" neto novo je - "sjetiti" se neto staro. Znanje o tehnologiji je skriveno negdje u predratnim knjigama i informatikim medijima - u starom predratnom bunkeru ili skladitu; a ti bunkeri i skladita su negdje u pustari. Stoga je traenje rjeenja za bilo koji tehniki problem poput slagalice iji dijelovi se prvo moraju nai, a zatim jo i sastaviti zajedno. U prostoru Igre, vane znanstvene informacije su prikazane u obliku dijagrama i uputa koja sadri sukcesivno opisane tehnoloke operacije, potrebnu opremu, potrebnu koliinu sirovina, te druge uvjete. Kako raditi s dijagramima i uputama poznato je tehniarima. U igri se moete susresti kako s potpunim sklopovima, tako i s njihovim pojedinim dijelovima. Tehnoloke sheme, upute i dijelovi su igrai objekti (tj. mogu biti ukradeni, prodani, pokupljeni s lea, i sl.). Kako bi dijagram bio upotrebljiv za rad, potrebno je sakupiti sve njegove dijelove. Uinkovitost sheme se odreuje na slijedei nain: Ako je shema kompletna i potpuna - tada je operativna, Ako je shema pogreno spojena ili su neki od fragmenata bili ponovo crtani s pogrekama, ne valja ak i ako su pogreke male, Ako je shema sastavljena ispravno, ali neki fragmenti nedostju, rezultati mogu varirati. Kako to uiniti slijedi iz same sheme. Da bi sve radilo kako treba, morate prikupiti sve komponente navedene u shemi, te ih dovesti u ispravno stanje i kombinaciju. (Vidi "nepoznate naprave" i "popravak opreme")

Tehnika sekcija.
Svi tehniki elementi u mehanici Igre dijele se na: Super-tehnoloki - tehniki predmeti iji su principi rada, popravak i modernizacija iznad tehnoloke razine svijeta Igre. U sluaju oteenja nisu popravljivi. Djeluju strogo u skladu s uputama. Oznaeni naranastom (bojom, trakom, markerom). Modularni - tehniki predmeti promjenjive konfiguracije koji su tehniki temelj svjetske proizvodnje na nivou u Igri poznate tehnologije. U stvarnosti "crne kutije" sa odreenim skupom ugraenih detalja, razliitih za svaku pojedinu proizvodnju; "crna kutija" je igrivi predmet, odnosno moe biti ukraden (u cijelosti ili bilo koji njegov dio) ili potrgan (u cijelosti ili bilo koji njegov dio). Popravak se provodi obnovom integriteta "kutije" i zamjenskim dijelovima. Bilo koji tehnoloki ureaji razliiti od radija, upaljaa, pitolja i strojnice u svijetu Igre su vrlo rijetki i stoga veoma vrijedni. Prouavanjem, popravkom i odravanjem tih ureaja se bave tehniari i znanstvenici - oni znaju neto o tome kako stvari funkcioniraju i kako to radi, tako da se nose s tehnikom bolje od prosjenog itelja pustoi. 4 25

Tehnolozi i tehniari.
Unato slinosti izmeu te dvije rijei, to su dvije potpuno razliite osobe! Malo je briljantnih znanstvenika koji su u stanju u sebi spojiti te dvije vjetine, fiziki rad i rad glavom, koji na nau sreu tu ne postoji. Tehnolozi su industrijalci post-nuklearnog svijeta. Oni razmiljaju u smislu tvornica, sirovina, efikasnosti, plasiranja proizvoda i trokova proizvodnje. Oni rade sa crteima i dijagramima te su u stanju uspostaviti, odravati i mijenjati proizvodne linije. Tehniari su oni koji nisu navikli u svoje glave gurati neshvatljive formule i kalkulacije. Oni rade sa svojim rukama i alatom i to mnogo bolje nego svi ostali. Dajte im u ruku hrpu smea i upute i oni e to pretvoriti u radni ureaj. Potrgane i oteene stvari, udesno poinju ponovo raditi, a upotrebljive stvari poinju raditi jo bolje ... ponekad. U kontekstu, tehniari na poligonu mogu prikupljati upute, popravljati ili nadograivati bilo koji ureaj ili - pod vodstvom tehnologa - prikupiti, popraviti i obnoviti proizvodne linije.

Radijske komunikacije.
Svi koji ele sluati glazbu, mogu donijeti FM prijemnik. Poeljno je da va prijemnik izgleda kao prijamnik 60-ih godina XX stoljea ili prijamnik za vojne postrojbe. Imajte na umu da je uporaba beinih komunikacija (radija i telefona) u Igri zabranjena! Koritenje ianih veza nije ogranieno. Osim toga, ureaji kao to su kamere, prijenosna raunala, video kamere i mobilni telefoni u prostoru Igre uope ne postoje! Stoga je koritenje osobnih digitalnih ureaja za pohranu, prijenos i kopiranje bilo kojih igrivih informacija zabranjeno.

Predratna Tehnologija.
Brave i vrata. Veina brava i vrata na poligonu e biti "zamjenska" ("props"). Ali to ne znai da ih se moe ignorirati. Zabranjeno je razvaljivati vrata i otvarati brave na silu. Takoer je zabranjeno sjei ice koje idu na brave. Hermetiki zatvorena vrata. U igri simulirano listom (komadom) polietilena koji blokira pristup.
1. 2.

Za otvaranje hermetikih vrata postoje dva naina: Otkljuajte (unutar Igre) bravu koja postoji na njima (vrata e se otvoriti), Prereite sa aparatom za zavarivanje; AUTOGENIM igrivi ureaj, namijenjen za rezanje metala (npr. mali aparat za lemljenje sa zelenim markerom). Prilikom "rezanja" vrata budite oprezni da nita ne zapalite! Brave.

1.

Postoje tri vrste fizikog zakljuavanja: Mehanika brava sa kombinacijom; to je jednostavno - ili je zakljuana ili otvorena. Za otvaranje je potrebno biranje ispravnog kda; Piljenje ili pucanje u takvu bravu ili arke na kojima vise vrata ne radi, 4 26

2.

3.

Elektronska brava sa kljuem karticom; simulirat e je kutijica privrena na vrata i opremljena utinicom za klju - "konektor". Ova brava nije fiziki zakljuana na vratima na kojima visi, tako da se vrata kada su zatvorena uvijek smatraju zakljuanima. Za otkljuavanje ovakvih elektronskih brava potreban je klju. Kada se klju umetne u bravu, ili se upali zeleno svjetlo, ili ne. Kad svijetli zeleno svjetlo brava je otvorena i moete otvoriti vrata. Kada zeleno ne gori, brava je zakljuana i zakljuava se automatski nakon zatvaranja vrata na kojima visi. Neki elektronike brave imaju postavljene alarme koji rade kada pokuate otvoriti bravu krivim kljuem. Elektronska brava upravljana raunalom; simulirat e je kutijica privrena na nosa vrata opremljena zelenom LED diodom i oblinjim terminalom raunalom koje je icom povezano sa tom kutijom. Ova brava nije fiziki zakljuana na vratima na kojima visi i dok ne svijetli zeleno svjetlo vrata se smatraju zakljuanima. Za otkljuavanje ove elektronske brave potrebno je na terminalu odraditi zadane stvari (upisati lozinku, odabrati otkljuavanje i sl.). Zeleno svjetlo nakon otkljuavanja moe ostati trajno upaljeno otkljuano ili se moe nakon nekog vremena ili akcije ugasiti zakljuati. Ovakve elektronike brave uglavnom imaju postavljene alarme koji prorade kada ne uspijete otvoriti bravu. Provaljivati brave moe onaj koji ima odgovarajue alate i vjetine. Akcija provale se izvodi tako da na elektronskoj bravi na bilo koji nain - osim fizikog unitenja ili rastavljanja - upalite zeleno svijetlo. Akcija otvaranja mehanike brave provodi se putem pokuaja i pogreaka kda. Savjet: vrata mogu biti i minirana! Uporaba dinamita. Ako elite razbiti neto brzo i trajno, moete se koristiti tapinom dinamita. tapin se modelira od komada sapuna ili plastelina u cilindrinom obliku, unutar kojeg se nalazi petarda kao okida. tapina dinamita u igri ima vrlo malo, ali ima likova koji ih mogu proizvesti. tapini dinamita ne povreuju neprijatelja. Za otvoriti vrata, dinamit mora biti postavljen na vrata i petarda opaljena. Nakon eksplozije, vrata su "dignuta u zrak" i vie nisu prepreka. Ako trebate unititi strojeve ili opremu, tapii dinamita se postave na udaljenosti ne veoj od 1.5 i ne manje od 1 metar od objekta. Hermetiki zatvorena vrata dinamit nee otvoriti niti unititi! Prije uporabe dinamita savjetovati se sa sucem ili voditeljem igre! Raunala. Fiziko raunalo. Sva raunala u igri su fiksna i ne mogu se premjestiti na drugo mjesto na bilo koji nain. Sposobnost za rad s raunalom teko da je prva vjetina koju ue stanovnici pustoi. Veina - u najboljem sluaju - moe proitati ono to je napisano na ekranu i tipkati razliite gumbe, meutim neki vrlo napredni znanstvenici su u stanju sjetiti se tajni drevne magije i hackirati lozinke za pretraivanje baza podataka. Koritenje raunala je osmiljeno tako da se pristup podacima odabire preko izbora raznih ponuenih opcija. to znai da sve moete odabrati tipkama za gore, dolje, lijevo, desno i enter. Za koritenja terminala-raunala morate imati poloen ispit koritenja raunala.

27

Rad na terminalu-raunalu uz "klasino" koritenje (vidi gore) raunala ima mogunost unosa lozinke. Svatko tko poloi ispit raunala dobiva lozinku. Na svakom terminalu je postavljena opcija "login" gdje se upisuje lozinka. Nakon uspjenog loginiranja postoje daljnje opcije to se moe raditi sa tim terminalom-raunalom (npr. pristup inae nedostupnim podacima, ureivanje podataka, hackeriranje i sl.). U lozinka definira na kojem ste nivou sa vjetinom rada na raunalu. Taj podatak vam olakava teinu hackeriranja na raunalu. Ukoliko ste uzeli mentat, obavezno se javite sucu prije upisa svoje lozinke da vam upie dodatni dio lozinke na kraju vae. Taj dodatak moe smanjiti teinu hackeriranja i/ili vam moe ponuditi vie pokuaja ako ne uspijete hackerirnuti. Prilikom neuspjenog hackeriranja, terminal-raunalo vam nee dati mogunost ponovnog hackeriranja sljedeih sat vremena. Nepoznati ureaj. Ponekad se u Igri moe pojaviti artefakt, ureaj ili oznaka koji e biti potpuno nerazumljivi. Takvi predmeti e imati na sebi dijagram koji bi vam trebao pomoi da razumijete njihovu bit i svrhu. Taj dijagram je neodvojiv od samog predmeta. Savjet: ako ne moete prepoznati objekt, odnesite ga znanstveniku. Ako to ne pomogne, pa odnesite ga drugome. Popravak opreme. Popravak stare opreme je neto teko i odgovorno. Ako niste mehaniar, a ni znanstvenik, onda je bolje ne prkati. To nema dobar zavretak. Ali ako ste nauili kako neto radi bolje nego pucati, hodati i priati, imate kompletnu tehniku shemu ovog ureaja, sve potrebne alate i pola sata slobodnog vremena - pa, moete isprobati.

28

Pravilnik o medicini.
Openito.
Svijet Igre je okrutan svijet; Vaeg lika mogu raniti ili ubiti, on moe oboljeti od radijacijske bolesti, trovanja, ili postati ovisan o narkoticima.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

U igri postoje slijedei lijekovi i opojna sredstva: Rad-Away - omoguuje vam da neutralizira uinke zraenja. U kojoj mjeri, to ovisi o stupnju ozraenja. Budite oprezni! Ponovljeno koritenje RAD-awaya tijekom istog dana moe dovesti do ovisnosti. Simulira se malim paketiem ute tekuine, s markerom koji se lijepi u KI, Stimpak - moan stimulans. Ne lijei, nego omoguuje da se neko vrijeme ignorira neke efekte ozljeda. Vrlo rijedak i vrijedan. Simulira se pricom s magliastom, crvenkastom tekuinom i markerom koji se lijepi u KI, Superstimpak jo vea rijetkost i vrijednost, omoguuje dulje ignoriranje efekata ozljeda. Simulira se velikom pricom sa mutnom tekuinom neodreene boje i markerom, koji se lijepi u KI, Mentat - tableta, narkotik koji potie razmiljanje. Korisan za istraivaa, lijenika, tehniara, itd. Upotreba mentata praena je euforiom i osjeajem vlastitog genija. Moe izazvati ovisnost. Simulira se paketiem ruiastih bombona i markerom, koji se lijepi u KI, Jet - narkotik koji poveava razinu oklopa vaeg lika. S velikom vjerojatnou ovisnosti. Simulira se paketiem bombona, komadiem papira (u paketiu) koji prikazuje simptome i plavom vrpcom privrenom na ruku lika, te markerom koji se lijepi u KI, Buffout lijek koji prua isti uinak kao jet, ali s puno niom sklonou ovisnosti. Simulira se paketiem bombona, plavom vrpcom privrenom na ruku, i markerom koji se lijepi u KI, Antibiotik - namjenski lijek, moe biti koriten za lijeenje pacijenata samo u bolnici i samo od strane profesionalnih lijenika, Otrov - otrov rad-korpiona. Simulira se pricom sa smeom tekuinom i markerom koji se lijepi u KI. Protuotrov simulira se pricom s plavom tekuinom i markerom. Sve lijekove u Igri uvodi na poetku voditelj igre, koji ih obiljeava potrebnim markerima. Nezavisna proizvodnja prije Igre i isporuka lijekova za igru igraima nisu dozvoljeni.

Ozljede.

Stanja, u kojima moe biti lik: Zdrav (lik nije ranjen nije bolestan, a medicinska skrb nee poboljati njegovo stanje) Ranjen (lako ranjen lik epa ili ne koristi ruku) (teko ranjen lik ne moe drati oruje ili hodati, trebao bi puzati i uzdie) Koma (moe samo leati i ne kree se) Smrt (lik nita ne moe; vie nita nije upitno).

29

Rana. Dolazi uz nekobne ozljede lika (vidi pravila borbene interakcije). Laka - Prostrjel ruke ili noge lakim orujem karakterizira se lakom povredom. Pogoeni ud se moe tretirati zavojem i ne smije se koristiti ranjenim udom. Nakon toga igra nosi taj zavoj jo barem sat vremena. Nakon jednog sata noenja i skidanja zavoja, ud se ponovo moe koristiti. Ako rana nije tretirana, za deset minuta iskrvarivanjem prelazi u teku ranu! netretirana ponovljena ili simultana laka ranjavanja prepolavljaju preostalo vrijeme do teke rane (bre krvarite!). Sudci evidentiraju na KI svaku ranu koju lik primi tijekom Igre! Teka - Pogodak u tijelo karakterizira se tekom ranom. Bez lijeenja, za 10 minuta lik pada u komu. Pogodak vatrenim orujem u nezatienu glavu je smrtonosan. NE GAATI ljude u glavu na udaljenosti manjoj od 10 m. Aplikacija stimpaka. Stimpak ne lijei rane, ali omoguuje liku da malo produi svoj ivot i ostvari mobilnost. Stimpak traje 20 minuta, tako da prijem stimpaka produava vrijeme zapadanja u komu na 30 (ili 40) minuta, od kojih se prvih 20 (odmah po primitku stimpaka) lik moe aktivno kretati. Superstimpak produava vrijeme zapadanja u komu na 40 minuta, od kojih se prvih 30 (odmah po primitku) lik moe aktivno kretati. Ponovna aplikacija stimpaka nema uinka. Pod utjecajem stimpaka lik ne moe obavljati bilo kakve borbene akcije, Meutim, lik moe rtvovati svoje preivljavanje kako bi napravio 1 (jedan) borbeni potez: naciljati i povui okida, nanjeti jedan udarac hladnim oruje, ili baciti granatu (ukljuujui i samome sebi pod noge). Nakon izvoenja te akcije lik odmah pada u komu, osim ako nije koristio superstimpak. Kod superstimpaka, koritenje borbenog poteza skrauje vrijeme djelovanja za 20 minuta; drugim rijeima, sa superstimpakom moete izvesti 2 (dva) borbena poteza unutar prvih 10 minuta i nakon toga padate u komu. Koma. Srednje stanje izmeu ivota i smrti. Lik u komi ne moe obavljati nikakvu aktivnost, ne moe govoriti, ak ni jaukati. U nedostatku pomoi kroz 10 minuta lik umire. Smrt. Stupanj razvoja medicinske tehnologije unutar Igri obino ne dozvoljava da se podiu mrtvi... osim u iznimno opremljenim bolnicama, s vrhunskim doktorima i vrhunskom aparaturom.

Lijenici i lijeenje.
Lijenici. To je izuzetno rijetka i vrlo potovana profesija u post-nuklearnom svijetu. Na poligonu e ih u najboljem sluaju biti 5 (pet). Lijenici mogu lijeiti rane i bolesti. Kako oni to ine 4 30

moete nauiti samo ako ste postali lijenik. Mi znamo da nijedan lijenik ne moe jamiti 100% rezultate. Ponekad ak i najbolji i najiskusniji lijenici ne mogu pomoi ranjeniku; to nije njihova krivnja, tako naprosto svijet funkcionira. U sluaju da je nakon obrade lik ostao hrom (npr. uslijed ponovljenih ranjavanja u istu nogu ), lijenik uvodi invaliditet u njegov KI u rubriku "Biljeke". Oporavak od stanja teke ozljede obino zahtijeva 1 sat nakon poetka lijeenja uz medicinski nadzor; oporavak iz kome zahtijeva lijeenje od 3 sata uz nadzor. Ako je pacijent zanemaren i nije tretiran pravilno, vrijeme njegovog tretmana je nepoznato i mogue su komplikacije. Napomena: za sluaj da to sami niste u stanju, zgodno je imati PRIJATELJE koji e te odvesti/odnijeti do doktora... i platiti njegov raun. Bolnica. Najbolje to se moe dogoditi bolesnom i ranjenom liku je da sam doe ili da ga dopreme u bolnicu. Tamo rade lijenici i medicinske sestre, koji su stvorili dobre uvjete za lijeenje. isto je, a sterilni instrumenti i neka prijeratna oprema pridonose brem oporavku bolesnika. Veu vjerojatnost uspjeha lijeenja osigurava i oprema bolnice. Ako lijenik iz bolnice tretira pacijenta izvan bolnice, vjerojatnost uspjenog lijeenja je manja od 100%. Uvjeti slini uvjetima u bolnici za vrijeme Igre ne mogu biti stvoreni nigdje drugdje. Bolnica se ne moe seliti, ali se moe unititi.

Bolesti.
Va lik se moe otrovati ili razboliti od radijacijske bolesti. Oba sluaja se smatraju boleu. Bolest moe biti blaga ili teka. Radijacijske bolesti. Blaga radijacijska bolest - Lik bolestan od radijacijske bolesti u blagom obliku, doivljava slabost, ne moe trati i brzo se umara. Ima glavobolju, smeta ga jaka svjetlost i povremeno povraa. U tehnikom smislu Igre igra vee utu vrpcu na ruku biceps, i oznaen je u KI. U nedostatku tretmana, nakon 3 sata prelazi u teak oblik radijacijske bolesti. Blagi oblici radijacijske bolesti mogu se izlijeiti kod lijenika, a mogua je i samopomo Rad-awayem. Teka radijacijska bolest - Lik prolazi kroz vrlo jaku slabost, ne moe hodati ni trati, moe se samo vui. Ima jaku glavobolju, konstantno povraanje, i jake bolove u zglobovima, mogua su oteenja koe. U tehnikom smislu Igre igra vee dvije ute vrpce na ruke, po jednu na svaku ruku, i oznaen je u KI. Lik u stanju teke radijacijske bolesti se ne moe boriti: uperiti oruje na cilj, udarati hladnim orujem, niti bacati granate. Jedina iznimka je jedan metak u sebe, ili ispustiti granatu sebi pod noge. U nedostatku tretmana, smrt nastupa nakon 3 sata. 4 31

Teku radijacijsku bolest moe izlijeiti samo lijenik jer Rad-away ne pomae. Trovanje. Lako trovanje - Deava se kod potronje ne dezinficirane/dekontaminirane hrane i pia. Lik doivljava slabost i muninu. To znai da lik ne moe trati i lako se umara. Jedino vrijeme kada lik uspijeva trati, i to vrlo brzo, je svakih 15 minuta - u smjeru najblieg grmlja. I to bi trebalo uiniti obavezno na takav nain da svi igrai mogu razumjeti gdje i zato ste pobjegli. Bez lijeenja, sat kasnije (tj. nakon etiri boravka u grmlju) prelazi u teko trovanje. Teko trovanje - Izazvano je stalnim koritenjem proizvoda koji nisu dezinficirani ili dekontaminirani, ili kao napredni oblik lakog trovanja. Lik proivljava teku slabost, muninu, povraanje, teke glavobolje. Ne moe trati. Svakih petnaest minuta povraa. U stanju tekog trovanja lik se ne moe boriti. Jedina iznimka je jedan metak u sebe, ili ispustiti granatu sebi pod noge. Bez lijeenja, smrt nastupa u roku od sat vremena. Gdje se nabavljaju dekontaminirani proizvodi? Prije konzumacije jelo i pie treba proi postupak dekontaminacije. Dakle, sve to se konzumira u igri treba imati oznaku "dekontaminirano" koji dobijete u dekontaminacijskom objektu ili kod gradskog lijenika. Takav znak se moe osigurati skromnom pristojbom istome. Sudci e pomno pratiti svaki obrok koji igrai koriste tijekom Igre u bazi i u barovima. Nakon to igrai jednom pojedu kontaminirani obrok, dobivaju blai oblik trovanja. Nakon stalnog koritenja blagi oblik bolesti postaje teki oblik. Dekontaminirana hrana = dobra hrana = zdrav nain ivota = dobar sudac. I obrnuto.

Lijekovi.
Ovisnost o drogama moe uzrokovati upotreba sljedeih tvari: Jet, Buffout, Rad-away i Mentat. Jet s visokom vjerojatnou uzrokuje naviku, ostalo s manjom. Svaka doza narkotika pakirana je u zasebne paketie, u koje je i pakirana poruka sa simptomima, a u nekima i naznaka da se jave sucu. Nakon itanja uputa, morate prihvatiti simptome, a ako je potrebno javiti se sucu. OPREZ: Ako ste otvorili vreicu narkotika - znai da ste ju i upotrijebili (uz rizik od ovisnosti). To vrijedi ak i ako niste pojeli ni komad slatkia. Koritenje Jeta i Buffouta: dodati svom liku jedan dodatni plavi zavoj na ruku (vidi pravila borbena interakcija), kao bod oklopa (zaustavlja sve vrste tete - jednom) koji traje jedan sat, a i kumulativan je sa bilo kojim oklopom. Koritenje Mentata: djelomino poveava mentalne sposobnosti likova. U mehanici Igre znanstvenici i tehniari mogu dobiti savjet od suca za problem koji trenutno razmatraju, hakerma sudac upisuje dodatak na njihovu lozinku u terminal-raunalu sa ime mogu dobiti jo pokuaja, a lijenicima poveava vjerojatnost uspjenog lijeenja jednog pacijenta. Ako ne znate kako vama Mentat moe konkretno pomoi, onda vjerojatno ne pomae. 4 32

Rad-away, strogo govorei, nije droga. Meutim, njegova esta primjena kao alosnu nuspojavu moe dovesti do ovisnosti.
1. 2.

Vano: Ako koristite igrive narkotike, arene naljepnice - markere treba skinuti s narkotika i zalijepiti ih u poseban okvir na svojoj KI Imajte na umu da se u vreici s drogom moe nalaziti poruka sa opisom simptoma. Uinak navikavanja - Ovisnost o bilo kojoj drogi znai da je za odravanje normalnog zdravstvenog stanja-funkcioniranja potrebno uzeti novu dozu svaka tri sata. Ako ne, igra poinje osjeati simptome sline radijacijskoj bolesti. Prvo lake, a nakon 3 sata teke. Nakon toga lik "puca" i dolazi u stanju slinom tekoj radijacijskoj bolesti (osim smrti), i za bilo koju akciju mora uzeti sljedeu dozu ili se "skinuti" uz pomo lijenika. Za itavo vrijeme "pucanja" lik moe razmiljati samo o pribavljanju novu dozu droge. Lijeenje ovisnosti provodi se u bolnici. Termini, nain i trokovi lijeenja su individualni.

Lijeniki pregled.
Svi bi likovi trebali proi redovne medicinske preglede. Lijenici e prepoznati bolesti i genetski poremeaj vaeg lika u ranijoj fazi. Takoer moete naruiti medicinski pregled lika kojeg namjeravate zaposliti (morate znati koga ste zapravo zaposlili). Lijeniki pregled obavlja se u bolnici; kao rezultat pretraga igrai mogu dobiti pomo. U svim pitanjima koja se odnose na zdravlje karaktera (bolest, fobije, ovisnosti, itd.) igrai tijekom testiranja moraju iskreno odgovoriti lijeniku.

Otrovi.
U igri - zasad postoji samo jedna vrsta otrova: otrov rad-korpiona. Otrov moe biti unesen jedino kroz pricu. Tijekom otrovanosti, rtva je u stanju ozljede, a 10 minuta kasnije nastupa koma. Za jo 10 minuta nastupa smrt. Stimpak ne pomae protiv trovanja. Premazani otrovom, noevi i koplja, kao i otrovana hrana su beskorisni; u takvim dozama jednostavno ne radi. U Igri otrov simulira prica s smeom tekuinom i markerom koji se lijepi u KI. Ako elite utrcati nekome otrov, trebali biste nabaviti pricu sa otrovom, pribliiti se rtvi, istisnuti sadraj price pokraj rtve i rei joj da je otrovana, pokazujui praznu pricu s markerom koji rtva treba nalijepiti u KI. to uiniti ako ste otrovani? Simptomi trovanja su glavobolja, munina i povraanje. Ne moete drati oruje u rukama ili pruiti fiziki otpor. Nuno je im prije potraiti ljude koji vam mogu pomoi.

33

Rase i udovita.

RASE Ljudi (odjea prikladna za vaeg lika, i malo dobre volje) Moe igrati sve klase, U kontaminiranim podrujima se bez adekvatne zatite truju ili ozrae. Mutant (zelena minka, pjenasti jastuii pod odjeu za volumen, makrofleks, itd.) Tvrda koa - 1 bod neranjivosti (ignorira 1 pogodak lakim orujem), Ne moe koristiti teki oklop i moe koristiti samo hladno i teko naoruanje, Normalan oklop kumulativan s koom, Oamuivanje ne radi, Regeneracija lake ozljede se automatski tretiraju kao da su povezane zavojem, kod tekih potrebno je duplo vrijeme za komu i smrt, a prvih 10 minuta se tretira kao da se radi o lakoj ozljedi, Moe biti samo vojnik ili nomad. Ghoul (smea ili siva minke, tromost) epa, ne moe trati, Ne nosi oklop i ne moe koristiti teko naoruanje osim runih bombi, Umjesto stimpakova koristite Rad-X, Imuni su na nuspojave i ovisnosti od ostalih lijekova, osim Jeta kojima je ovisnost na razini Buffouta, U zoni radioaktivnosti se regeneriraju lake ozljede su izlijeene za 30 min, a teke za 90 minuta, Ghoulovi ne napadaju udovita osim u samoobrani, Ne mogu biti vojnici.

UDOVITA Vatreni macaklin (Fire Gecko) (adekvatna kamuflaa) Vatra se simulira prskalicom i djeluje kao lako oruje, Imuni su na vatru, Ruke i noge nisu udarna zona (pogodak u iste se ne rauna), Regeneracija Nakon jedan sat imaju zalijeene tee ozljede, izlaze iz kome i mogu se kretati, ali ne i napadati, a nakon 2 sata su u potpunosti zalijeeni, Vremenski im se stanje ranjavanja ne pogorava (ne padaju u komu ili smrt zbog ne tretiranja rana). Oamuujui i ubodi s lea ne rade,

Rad-korpion (u izradi, nee biti na prvim dogaanjima)

34

Kanar/Deathclaw (maske s rogovima, pandama, koa, rep) Koa mu je pancirni oklop, pande djeluju kao teko oruje, Regeneracija - jedui leeve: Za pojesti jedan le treba 30 min i to im za jedan nivo teine smanjuje ozljede: lake ozljede su izlijeene, a teke prelaze u lake. Jedenje lea se simulira boravkom na jednom mjestu 30 min sa ispruenim rukama ispred sebe prema zemlji gdje je naao le ili ubio nekog i izgovaranjem Mljac, maljc otprilike svakih 2.5 min (tijekom 150 sekundi). Mogu premjestiti le: simulira se. Vrijeme premjetanja lea se ne rauna u hranjenje. Lik koji glumi lea prilikom premjetanja je duan staviti crvenu traku na glavu, drati Deathclawa za ruke i pognut hodati za njim. Kada premjetanje zavri, mora lei i dalje glumiti le (10 minuta ukupno sa vremenom prije premjetanja). Nakon isteka vremena u kojem glumi le, igra kao duh odlazi u mrtvanicu, dok Deathclaw i dalje simulira da ima le tako da dri ruke ispred sebe prema zemlji i mljacka; onaj tren kad to prestane raditi smatra se da je izgubio le. Vremenski im se stanje ranjavanja ne pogorava (ne padaju u komu ili smrt nakon 10 min ne tretiranja rana). Nakon 30 min izlaze iz kome ako su u njoj bili. Oamuenje i ubodi s lea ne rade Pogodci u udove im onesposobljavaju ud na 30 minuta; kod pogodaka u tijelo (tekih rana), vie se ne mogu boriti, ali se mogu kretati.

Klase likova.
Sve klase mogu koristiti hladno oruje do 90 cm duine, pitolje i lake oklope. Ostala oruja i oklopi ovise o klasi lika. Odreene klase prije prelaska na slijedei nivo polau ispite; za prolaz igra mora tono odgovoriti na barem 80%. Ukoliko igra ne proe ispit, zadrava prijanji nivo do slijedeeg okupljanja, kada moe pokuati ponovno polagati. Nema ogranienja u koliini pokuaja prolaska ispita. Sve klase mogu prilikom postizanja odreenog nivoa zatraiti polaganje ispita iz koritenja raunala, osim znanstvenika kojima je to obavezno na prvom nivou (da bi ope bili znanstvenici). Taj ispit nije nuan za prelazak na idui nivo, samo daje osobinu "zna koristiti raunalo" i omoguuje liku koritenje terminala raunala u smislu odabiranja i itanja podataka sa njega, ali ne i unosa podataka, ukucavanja lozinke, hakeriranja i sl. Neke klase imaju mogunost da na odreenom nivou zatrae polaganje ispita iz raunala i to samo ako su prije toga poloili ispit iz koritenja raunala. (Znanstvenicima je to obavezno na drugom nivou.) Taj ispit nije nuan za prelazak na nivo, a ako se poloi daje osobinu "zna raditi na raunalu". Oni koji ga poloe dobivaju lozinku sa kojom pristupaju radu na terminalima-raunalima i omoguen im je potpun rad. 4 35

Vojnik.
Vojnik je klasini lik avanturiste-preivljavatelja koji se snalazi s svim vrstama oruja i oklopima, bilo u odbrani svog naselja, bilo kao plaenik-skitnica ili istraiva Pustare u kojoj se voljno suoava sa opasnostima od kojih drugi bjee, za sitnu naknadu, malo plijena ili iz zabave same. 1. nivo:

4 ivota koristi pancirni oklop sve oruje osim tekog polaganje ispita iz osnovne obuke ranjavanje se produava za 10 min prije pogoranja stanja koritenje tekog naoruanja bez eksploziva (ako je poloio ispit iz osn. obuke)

2. nivo:

3. nivo:

od ovog nivoa moe zatraiti ispit koritenja raunala ispit iz eksploziva 5 ivota koritenje eksploziva i eksplozivnih naprava (ako je poloio ispit iz eksploziva) ispit ABKO dobiva 10 metaka ispiti iz fizike spremnosti 6 ivota koritenje tekog oklopa

4. nivo:

5. nivo:

6. nivo:

moe zatraiti ispit iz raunala ispit iz taktike poinje igru s 1 stimpakom

36

Lijenik.
Da bi izraivao lijekove na kasnijim nivoima mora imati adekvatni laboratorij i to mora biti u dogovoru s voditeljem igre. Laboratorij je striktno stacionaran. Za oivljavanje igraa moraju u bolnici posjedovati elektro oker koji bi priblino trebao izgledati kao dananji. Lijenik na poetku bira kojim smjerom eli poi. Biti kirurg ili ranarnik? ako je ranarnik (field medic) moe nositi pancirni oklop i ne moe lijeiti teke ozljede na poligonu ako je kirurg moe liojeiti teke ozljede ali ne koristi oklop Kirurg 1. nivo:

4 ivota 3 zavoja za obradu lakih rana po igri Ne koristi oklop


2. nivo: od ovog nivoa moe zatraiti ispit koritenja raunala ispit p.p. autokole koritenje geigerovog brojaa koritenje zavoja postaje 3 po ivotu ispit osnove kemije 4 zavoja po ivotu pranje zavoja 1 x po igri moe koristiti automate (SMG) u samoobrani moe izraivati lijek protiv radijacije 2 po igri ispit biologije pranje zavoja jednom po danu moe izraivati lijek protiv otrova 3 po igri moe izraivati lijek protiv radijacije 2 po danu od ovog nivoa moe zatraiti ispit raunala ispit anatomije izrada lijeka protiv otrova postaje 3 po danu izrada lijeka protiv radijacije postaje 3 po danu Oivljavanje jednom po igri Ispit iz napredne kemije Oivljavanje jednom po ivotu (preduvjet oivljavanje 1/igra) 5 ivota izrada antibiotika i stimpaka jednom po danu

3. nivo:

4. nivo:

5. nivo:

6. nivo:

Ranarnik 4 37

1. nivo:

4 ivota 3 zavoja za obradu lakih rana po igri Moe koristiti laki ili pancirni oklop

2. nivo: od ovog nivoa moe zatraiti ispit koritenja raunala ispit p.p. autokole koritenje geigerovog brojaa koritenje zavoja postaje 3 po ivotu 4 zavoja po ivotu pranje zavoja 1 x po igri moe koristiti automatske puke u samoobrani ispit biologije 5 ivota pranje zavoja jednom po danu moe izraivati lijek protiv otrova 3 po igri

3. nivo:

4. nivo:

5. nivo:

ispit anatomije izrada lijeka protiv otrova postaje 3 po danu Oivljavanje jednom po igri Ispit iz napredne kemije Oivljavanje jednom po ivotu (preduvjet oivljavanje 1/igra) 6 ivota

6. nivo:

38

Znanstvenik.
Znanstvenik je lik koji je svoj ivot posvetio znanosti; on moda nije neki veliki ratnik, ali zato takve i sline nedostatke kompenzira ogromnim znanjem o svemu. Oni su najbolji hackeri i maheri za naprednu tehnologiju. Znanstvenik je jedan od rijetkih likova koji moe koristiti sve dostupno i nedostupno naoruanje i oklope. kada ne nosi oklop, mora obavezno biti u bijeloj laboratorijskoj kuti. 1. nivo:

4 ivota moe uiti iz starih knjiga i elektronskih medija mora poloiti ispit koritenja raunala = zna koristiti raunalo moe koristiti predratne laboratorijske ureaje na ovom nivou ne nosi nikakav oklop !!!

2. nivo:

mora poloiti ispit raunala = zna raditi na raunalu sklapanje i izrada jednostavnih shema izrada sheme za pitolj

3. nivo: ispit fizike ispit kemije izrada sheme za puku 4 ivota zna formulu eksploziva i alkohola

4. nivo:

ispit elektronike sklapanje i izrada shema elektronskih ureaja izrada shema mina i bombi

5. nivo: ispit biologije ispit hidrodinamike sklapanje i izrada shema vjetrenjaa, vodenica sklapanje i izrada shema za medicinski laboratorij izrada shema za teko oruje moe koristiti energetsko oruje ispit termodinamika sklapanje i izrada shema za parne kotlove (pecare, manji parni strojevi i sklapanje i izrada svih ostalih shema (hidraulika, mehanika, ...)

6. nivo:

sl.)

39

1.

Nomad.
Nomadi su ljudi u konstantnom pokretu. Nikada se ne utabore na istom mjestu. Konstantno su u potrazi za hranom, vodom rtvama, itd. Nomad je osoba koja ivi u skupini i majstor je preivljavanja. Poznaje teren na kojemu se kree i ima vie nego dovoljno ''aseva u rukavu'', kada se javi u nevolji. nema stalno naselje (na svakom dogaaju se mora stacionirati na drugom mjestu) moe uz osnovno oruje koristiti puke (obine repetirke) i samarice, te koplja ne moe koristiti pancirne oklope moe imati zanat sakupljanja plodova ili lovstvo u dogovoru s voditeljem igre, grupa od 5 ili vie nomada na poetku igre ima saznanje o jednom ili vie radioaktivnih podruja na poligonu 1. nivo:

4 ivota poveana otpornost na otrov rad korpiona (+10 min/stupnju trovanja) jedan u grupi (od najmanje 3 nomada) ima jedan protuotrov

2. nivo: kod pljake, pretraivanja ili otimanja moe uzeti do 2 predmeta svaki ima jednu dozu protuotrova. 5 ivota prima jednu dozu radijacije manje od ostalih do minimum 1. imunost na otrov rad korpiona dobiva onoliko metaka koliko ima nomada s njime u grupi.

3. nivo:

4. nivo:

5. nivo: grupa (najmanje 3 nomada) u dogovoru s voditeljem otkriva poloaj bar jednog sklonita ("vaulta") na poligonu.

6. nivo:

moe koristiti automatske puke.

Seljak.
Tipian seljak od srednjeg vijeka do danas. Stoar ili poljodjelac. Moe doprinijeti gradu svojim zanatom, robom ili pak vilama za sjeno... On predstavlja generalnu populaciju svakog naselja. On je temelj svakog drutvenog poretka.

ne moe koristiti teke oklope alate i proizvode svog lika igra osigurava sam na poetku bira osnovnu kulturu (stoarstvo ili ratarstvo). 4 ivota moe koristi samo hladno oruje ukljuujui koplje ("vile"). 40

1. nivo:

nezna koristiti pitolj

2. nivo: moe koristiti pitolj. Skladite: fiksna lokacija u koju seljak moe spremati svoje stvari (max 5 stvari po nivou). Kad seljak umre (izgubi zadnji ivot) lokacija postaje dostupna osobi koja ima ili je pronala klju. Klju je seljak duan nositi sa sobom na posljednjem ivotu.

3. nivo:

5 ivota moe raditi alkohol (ako ima kotao) otvara mu se mogunost obrta esticom (rakija, vodka, whiskey i sl.).

4. nivo:

umanjuje potreban broj ljudi u veim naseljima za jedan (min.6) dodaje jednu vrstu robe (na bazi svoje osnovne kulture) naselju

5. nivo:

od ovog nivoa moe zatraiti ispit koritenja raunala moe biti sitni obrtnik u naselju ako mu je obrt vezan na osnovnu kulturu moe koristiti samaricu i pancirnii oklop.

6. nivo:

Tehniar.
Daj tehniaru grickalicu za nokte i on e ti sagraditi telefonsku centralu Tehniar je tipini majstor koji se petlja svugdje. ak i u one poslove, u koje bi bilo najbolje ne petljati se. Zna popravljati stvari i zna raditi nove stvari od smea i ostataka. Uvijek e ga primijetiti kako prka po nekoj spravici. igru poinje s jednim alatom kojeg dobiva od voditelja igre ili donosi u dogovoru s njim osim osnovnog oruja moe koristiti i samarice.

1. nivo: od ovog nivoa moe zatraiti ispit koritenja raunala 3 ivota moe izraivati primitivne alate (kamene sjekire, kotane igle ili otkovati postojee ako ima alat za to). moe popravljati pitolje moe izraivati pitolje (ako ima shemu) moe popravljati jednostavne alate.

2. nivo:

3. nivo:

ispit osnove fizike 4 ivota moe koristiti automate i normalni oklop moe koristiti 1 dodatni alat koji donese u dogovoru s voditeljem igre. 41

4. nivo:

od ovog nivoa moe zatraiti ispit raunala ispit osnove kemije izrada ili popravak hladnog oruja 2 po ivotu popravak puaka izrada i koritenje eksplozivnih naprava (ako ima shemu). ispit osnove hidrodinamike popravak sloenih mehanikih naprava kutija s alatom u dogovoru s voditeljem igre popravak automatskog oruja izrada sloenih konstrukcija (vodenice, vjetrenjae). ispit osnove elektronike 5 ivota popravak tekog naoruanja, moe koristiti teki oklop izrada sloenih naprava ako ima shemu.

5. nivo:

6. nivo:

Graanin.
Graani su osobe, koje su se nale u toplim i sigurnim dijelovima sklonita, kada se dogodila nuklearna eksplozija. Oni se smatraju poaenim djelom stanovnitva. Imaju kontakt sa svojim sklonitem iz kojeg su odluili izai. Poto nisu ba dugo u vanjskom svijetu, vrlo su podloni adaptiranju tako da bi mogli postati tehniar, ratnik, lijenik bilo to tko zna to ti ivot sljedee donosi. dolazi iz sklonita (vaulta) koja su unaprijed odreena i nalaze se (realno/stvarno) na ovim prostorima osjetljivost +1 na trovanje i ovisnost (ivjeli su pod betonskim zvonom; vrijeme trovanja prije prelaska u slijedei stadij je prepolovljeno je prepolovljeno) obavezan kostim s oznakom sklonita iz kojeg dolazi

1. nivo: 3 ivota bira osnovnu djelatnost/obrt kojom se eli baviti od ovog nivoa moe zatraiti ispit koritenja raunala moe koristiti puku ili samaricu

2. nivo:

3. nivo: 4 ivota koritenje pancirnih oklopa u dogovoru s voditeljem igre moe donijeti 1 predmet koji je dobio "u trgovini" s domicilnim sklonitem (oznaen oznakom sklonita)

4. nivo: ako rtvuje jedan nivo tada moe izabrati jednu od ponuenih sposobnosti

42

1. izrada primitivnih alata 2. moe koristiti3 zavoja za obradu lakih rana po igri 3. sklapanje i izrana jednostavnih ema dobiva status cijenjenog obrtnika i stie monopol na svoj proizvod u svom naselju

5. nivo:

od ovog nivoa moe zatraiti ispit raunala 5 ivota gubi pojaanu osjetljivost na trovanje i ovisnost. dodaje jedan obrt naselju.

6. nivo:

43

Ispiti i podruja koja obuhvaaju.


Odreene klase da bi napredovale polau ispite odreenih vrsta prije prelaska na slijedei nivo. Ukoliko va lik ima uvjete za novi nivo, ispit se polae na dogaanju, prije ili poslije same igre uz prisutnost organizatora ili suca. Ispit sadri 10 pitanja. Da bi ispit bio prolazan, mora biti tono odgovoreno na barem 80% pitanja. Toan odgovor je onaj u kojemu se nalaze u potpunosti toni podaci bez puno nepotrebnih dodataka. Odgovori na pitanja mogu biti u obliku odabira jednog ili vie ponuenih odgovora, ili polja za upis odgovora. Za svaku vrstu ispita, iz navedenih podruja se uzimaju uglavnom osnovne stvari podaci koji se mogu lako pronai u knjigama ili na internetu. Teina pitanja nee ii u detalje (kao to je to na fakultetima), ve se trai osnovno znanje po podrujima; ipak je ovo samo igra. Ali neke osnove morate znati da bi znali kvalitetno igrati lika. Recimo ako ste tehniar 6 nivoa, morate znati kako se pravilno spoje ice na akumulator i arulju ili neki elektroniki ureaj (npr. raunalo). Svaka vrsta je podijeljena na osnove i ostalo, u kojima se nalaze popisi podruja iz kojih e biti pitanja u ispitu. Kada polaete ispit iz osnova neega, tada vas zanimaju samo podruja iz prvih dijelova oznaenih kao osnove.

Koritenje raunala (za budue znanstvenike).


Ovo u jednu ruku spada pod osnove rada na raunalu i preduvjet je polaganju ispita iz raunala. Podruja koja se koriste: Osnovna graa raunala sastavni dijelovi raunala Vanjske jedinice Software podjela Hardware podjela Prenosivi mediji i naini kako se koriste Pokretanje i gaenje raunala Rad sa tipkovnicom znaenje i koritenje osnovnog seta tipki na PC tipkovnici Za ostale podatke se obratite organizatoru Igre. Uivajte!... ili...

44