P. 1
Pormat ng Suring Basa

Pormat ng Suring Basa

5.0

|Views: 16,352|Likes:
Published by ronnamarnie
ronnamarnie@yahoo.com.ph
ronnamarnie@yahoo.com.ph

More info:

Published by: ronnamarnie on Jul 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2015

pdf

text

original

Tagaytay City National High School

Tagaytay City
FILIPINO II
4 na SURING BASA
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
4._________________________________________________
PAMAGAT
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
4._________________________________________________
MAY-AKDA
Ipinasa Ni: Ipinasa kay:
____________________ __________________
Pangalan Guro
____________________
Taon at Antas
May dalawang paraan ng pagsulat ng isang panunuri. Ang una ay sa payak na pagbub
uod ng mga pangyayari sa akda at ang pangalawa ay sa paraang pahalagang pagbubuo
d. Malaki ang magagawa ng istilo ng pagsulat sa isang manunuri upang mapalutang
ang layunin sa pagsulat ng akda. Ito ay kailangang kumilala sa taglay na ipapali
wanag ng iang panunuring pampanitikan kung bakit dapat basagin ang isang akda o
kung ano ang katangian ng akda dahilan upang itoây pag-ukulan ng panahong basahin .
Tingnan kung anu0ano ang mga salik o elementong nakapaloob sa isang suring basa.
1.PAGKILALA SA MAY AKDA- ito ay hindi nangangahulugan ng pagsusuri sa pagkatao n
g may akda kundi sa mga bagay na nag-uudyok sa kanya upang likhain ang isang akl
at.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
2. URI NG PANITIKAN - pagtukoy sa mga anyo ng panitikang sinulat sa himig o da
mdaming taglay nito
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
3.LAYUNIN NG AKDA â pagsusuri sa kahalagahan ng akda kung bakit sinulat. Layunin ba
nitong magpakilos o manghikayat, magprotesta at iba pa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
4.TEMA O PAKSA NG AKDA â ito ba ay makabuluhan, napapanahaon , mag-aangat o tutugon
sa sensirilidad ng mambabasa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
5. MGA TAUHAN/KARAKTER SA AKDA- Ang mga karakter baây anyo ng mga taong likha ng lip
unang ginagalawan, mga taong di pa nilikha sa panahong kinabibilangan o mga taon
g nilikha, nagwasak, nabubuhay o namamatay.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
6.TAGPUAN/PANAHON- binibigyang pansin sa panunuring pampanitikan ang kasaysayan,
kapaligiran at panahong saklaw ng isang akda bilang mga saksi ng kalagayan o ka
tayuan ng isang indibidwal ng kanyang kaugnayan sa kapwa at sa lipunan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
7. NILALAMAN/BALANGKAS NG MGA PANGYAYARI- isa bang gasgas na pangyayari ang inil
ahad sa akda? May kakaiba ba sa nilalamang taglay? Dati o luma na bang mga pangy
ayaring may bagong bihis, anyo , anggulo o pananaw? Paano binuo ang balangkas ng
akda? May kaisahan ba ang pagkakalapit ng mga pangyayari mula simula hanggang w
akas? May natutunan ka bas a nilalaman ng Akda?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
8. MGA KAISIPAN/IDEYANG TAGLAY NG AKDA- Ang isang akdang pampanitikan ay nagtata
glay at nagpapaliwanang sa mga kaisipang umiiral, tinatanggap at pinatutunayan n
g mga tiyak na sitwasyon o karanasan. Maari ding ang mga kaisipang ito ay salung
atin, pabulaanan, mabago o palitan. Ito ba ay mga makatotohanang unibersal, lika
s sa tao at lipunan, mga batas ng kalikasan, sistema ng mga ideya o paniniwalang
kumokontrol sa buhay? Mahalagang masuri sa akda ang mga kaisipang ginamit na ba
tayan sa paglalahad ng mga pangyayari.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
9.ISTILO NG PAGKAKASULAT NG AKDA- Epektibo ba ang paraan ng pagkakagamit ng mga
salita? Angkop ba ang antas ng pang-unawa ng mga mambabasa sa pagkabuo ng akda?
May bayas ba kaya ang istilo ng pagkakasulat sa nilalaman ng akda? Masining ba a
ng pagkakagawa ng akda? Ito baây may kahalagang tutugon sa panlasa ng mambabasa at s
a katangian ng isang mahusay na akda?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
10.BUOD â Hindi kailangan ibuod nang mahaba ang istorya ng akda. Ang pagbanggit sa m
ahahalagang detalye ang bigyang tuon.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__
Ang pagsulat ng isang panunuri ay nangangailangan ng sapat na kaalaman, kahandaa
n at kakayanan sa panig ng manunuri. Kailangang Makita ang pagiging maingat at l
ubos na pagkaunawa sa akdang sinusuri. Ang pagiging obhitibo sa panunuri ay kail
angang isaalang-alang.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->