P. 1
Hrvatska i svjetska književnost

Hrvatska i svjetska književnost

|Views: 1,543|Likes:
Published by Iche Mikulčić

More info:

Published by: Iche Mikulčić on Jul 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

KLASIČNA KNJIŽEVNOST TEMELJNA CIVILIZACIJSKA KNJIŽEVNA DJELA BABILONSKO-ASIRSKA KNJIŽEVNOST GILGAMEŠ Gilgameš je najveće i najistaknutije djelo babilonsko

-asirske književnosti. Najstariji motivi potječu iz sumerskoga doba, a samo je djelo nastalo oko 1700. prije Krista. Konačan oblik zapisan je na dvanaest nepotpuno sačuvanih ploča, a pronađen je u knjižnici asirskoga cara Asurbanipala (7. stoljeće prije Krista). Ep je sadržajno podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu (od prve do sedme ploče) prripovijeda se o prijateljevanju kralja Gilgameša, sumerskoga, babilonskoga i asirskoga nacionalnoga junaka, s Enkiduom, čovjek kojega karakterizira velika snaga i odrastanje u prirodi među divljim životinjama. Drugi dio epa (od osme do dvanaeste ploče) prati događanja nakon Enkiduove smrti, a posvećen je opisima Gilgamešove tuge za prijateljem, Gilgamešova straha od smrti i njegovih pokušaja da stekne besmrtnost. Premda je u formalnom smislu jednostavan i siromašan, Gilameš se ubraja u najveća djela čovječanstva: ep obiluje motivima koji će biti razrađeni u biblijskoj i grčkoj mitologiji (opći potop, čovjek napravljen od gline i oživljen, zmija koja krade besmrtnost, silazak u podzemlje, pojedini Gilgamešovi pothvati kao predložak Heraklova mita, itd.) i brojnim uzoritim primjerima, unatoč pesimističkom ustroju i nesretnom završetku, upornosti u traženju odgovora na temeljna pitanja života i smrti koja su oduvijek mučila i muče ljudski rod. HEBREJSKA KNJIŽEVNOST - BIBLIJA (Knjiga Postanka, Knjiga Izlaska, Judita, Pjesma nad pjesmama, Psalmi, Evanđelje po Ivanu) Biblija je zbornik svetih knjiga judaizma i kršćanstva nazivanih i Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta, a dobila je ime prema grčkoj riječi biblia (u značenju: “knjige”). Nastajala je od 13. stoljeća prije Krista do 1. stoljeća za vrijeme Krista. Knjige Staroga zavjeta čine izbor religioznih i svjetovnih tekstova bogate starohebrejske književnosti, a za svoje ih je potrebe prikupilo i sredilo židovsko svećenstvo u razdoblju od 400. do 100. godine prije Krista. Svi ti tekstovi, nastajali su od 13. do 1. stoljeća prije Krista, svoj konačan oblik dobili su od 10. do 1. stoljeća prije Krista, a napisani su u prozi, stihu ili u dramskom obliku, u Bibliji su razvrstani u povijesne knjige (među njima su i knjige Pentateuha ili židovski Tora – Zakon), mudrosne knjige (u njih se ubrajaju i Pjesma nad pjesmama i Psalmi) i proročke knjige. Većina starozavjetnih knjiga napisana je hebrejskim jezikom, a samo manji dio srodnim aramejskim; pojedine su knjige bile donedavno bile poznate samo u grčkom prijevodu, a neke najmlađe knjige bile su i napisane na grčkom. Starozavjetne knjige, nastajale u različitim razdobljima i pod utjecajem raznih književnosti, međusobno se izrazito razlikuju u duhu i izrazu. Biblijski likovi postali su općim dobrom čovječanstva i beskrajno su puta obrađivani u europskoj književnosti i umjetnosti (najčešće: Adam i Eva, Kain i Abel, Abraham i Izak, Lot i njegove kćeri, Samson i Dalila…). Poznavanje Biblije uvjet je za svako dublje poznavanje i razumijevanje europske kulturne baštine. Novi zavjet (1. stoljeće nakon Krista) priznaju samo kršćanske crkve, a pisan je najvećim dijelom grčkim jezikom i sastoji se od evanđelja, djela apostolskih, poslanica i Otkrivenja Ivanova ili Apokalipse. Književna vrijednost novozavjetnih spisa zaostaje za vrijednošću starozavjetnih spisa. Znimku čine pojedini ulomci i Otkrivenje, koje je među svim novozavjetnim knjigama duhom i izrazom najbliže starozavjetnim knjigama. Knjiga Postanka (Geneza, 13. – 4. stoljeće prije Krista), kojom započinje Biblija, prva je knjiga Petoknjižja (grč. Pentateuh), koje se prema predaji većim dijelom pripisuje Mojsiju (13. stoljeće prije Krista), ali je do nas došlo u tekstu nastalom između 8. i 4. stoljeća prije Krista. Jednostavnim, jasnim i jezgrovitim stilom u Knjizi Postanka iznosi se židovsko vjerovanje o stvaranju svijeta, odnosno o stvaranju Zemlje i svemira, o prvim ljudima, o izgonu prvi ljudi iz raja i općem potopu te povijest Židova do odlaska u Egipat. U mnogim je dijelovima vidljiva veza s babilonskom i staroegipatskom mitološkom literaturom. U Knjizi izlaska svjedoči se o izlasku Izraelaca iz egipatskoga ropstva. Spoznali su Božju milost i zaštitu te su prema Bogu osjećali duboku zahvalnost. Mojsije je iskoristio upravo taj njihov zanos da bi od dvanaest plemena stvorio jedan narod koji će se nadati boljoj budućnosti koja je zajamčena Sinajskim savezom. Nakon toga Božji je narod kroz pustinju vodio u predvorje Obećane zemlje. U biblijsku knjigu Mudre izreke skupljene su u 6. ili 5. stoljeću prije Krista dvije zbirke poslovica, zbirka poučnih

izreka i usporedaba iz kasnijih stoljeća. Kao književna vrsta mudrosne su pouke bile omiljene na starom Istoku. Autorstvo dvjema zbirkama poslovica predaja pripisuje židovskom kralju i graditelju jeruzalemskoga hrama Salomonu (vladao je u 10. stoljeću prije Krista). Knjiga o Jobu (5. stoljeće prije Krista) ubraja se u tzv. mudrosne biblijske knjige, a prethodnike joj pronalazimo u sumerskoj i babilonskoj te staroegipatskoj književnosti. Napisano u obliku tetralogije s prologom i epilogom, sa stalnim smjenjivanjem proze i stihova, drži se jednim od najljepših i najdubljih dijelova biblijske književnosti. U velikoj je mjeri utjecala na eurospku književnost, pa i na Goetheova Fausta. Propovjednik (3. stoljeće prije Krista), jedna od mudrosnih knjiga, raspravlja o trpljenju, o smislu života i smrti, napisana je najvećim dijelom u prozi. Pisac je nepoznat. Izaijina proročka knjiga: najstarija od tzv. proročkih knjiga pripisuje se Izaiji (8. stoljeće prije Krista), starozavjetnom proroku i savjetniku na dvoru judejskih kraljeva, premda je veći njezin dio nastao kasnije, kao djelo Izaijinih učenika. Izaija je u svojim spisima predvidio propast Izraela, dolazak Mesije i smak svijeta, pa se novozavjetna literatura često poziva na njegove izreke. Slikama i izrazom svojih alegorijskih vizija Izaija je djelovao na svu kasniju apokaliptičnu literaturu. Pisac je jedne od tzv. biblijskih proročkih knjiga i kraljevski savjetnik i svjedok propasti Jeruzalema Jeremija (7. do 6. stoljeće prije Krista), koji je napisao i knjigu od pet tužaljki, previđenih za pjevanje. Psalmi (nastajali od 11.do 4. stoljeća prije Krista) pjesme su za pjevanje uz glazbenu pratnju te najvažniji oblik hebrejske religiozne poezije. Biblijska knjiga psalama sastoji se od 150 pjesama različita karaktera; to su hvalospjevi (himne), tužbalice, zahvalnice, pokorničke, liturgijske, hodočasničke, poučne i proročke pjesme. Predaja je psalme pripisivala kralju Davidu, kojemu vjerojatno pripadaju najstariji psalmi, a znatan dio psalama nastao je u doba babilonskoga sužanjstva. Psalmi su lirski zaokružene cjeline, ali nisu pisani u stihovima, nego u proznim stavcima ili versetima razne dužine, koji se ritmički i sadržajno dijele na dva dijela. Oblik verseta, koji nasljeduje formalne strane egipatske himne i babilonske pokorničke pjesme, s paralelizmom članova, prešao je i u ostalu hebrejsku poeziju, a odigrao je veliku ulogu i u stvaranju slobodnoga stiha. Knjiga o Jobu (5. stoljeće prije Krista) ubraja se u tzv. mudrosne biblijske knjige, a prethodnike joj pronalazimo u sumerskoj i babilonskoj te staroegipatskoj književnosti. Napisano u obliku tetralogije s prologom i epilogom, sa stalnim smjenjivanjem proze i stihova, drži se jednim od najljepših i najdubljih dijelova biblijske književnosti. U velikoj je mjeri utjecala na eurospku književnost, pa i na Goetheova Fausta. Pjesma nad pjesmama (10. – 4. stoljeće prije Krista) ubraja se u vrhunska ostvarenja svjetske ljubavne poezije, a najljepše je djelo u ljubavnoj poeziji staroga Istoka. Jedni tumači misle da je to zbornik narodnih ljubavnih pjesama, najvećim dijelom svatovskih, drugi da je riječ o zatvorenoj lirskoj zbirci, a treći da su to dramski fragmenti, četvrti da je to lirski dijalog. Predaja Pjesmu nad pjesmama pripisuje Salomonu, neki komentatori misle da je zaista nastala na Salomonovu dvoru u 10. stoljeću, a novija kritika stavlja ga u 4. stoljeće. Judita (2. do 1. stoljeće prije Krista) pripada povijesnim biblijskim knjigama i jednome od najmlađih dijelova Biblije. Da bi uzvisio židovsko domoljublje i religiju, nepoznati pisac izmislio je fabulu koju smješta u okvir povijesnih događanja iz 6. stoljeća. Pripada jednome od najdramatskije koncipiranih i književno najzaokruženijih biblijskih proznih tekstova. Judita je nadahnula i Marka Marulića, a privlačila je i privlači mnoge umjetnike i književnike. Evanđelja (grč. Euangelia = “dobre vijest”) su novozavjetne povijesne knjige, nastale u 1. stoljeću nakon Krista, u kojima se prikazuju poznate zgode iz života i djelovanja Isusa Krista. Evanđelisti Matej, Marko, Luka i Ivan navode se kao autori tih proznih spisa. Njihovi se iskazi u najvećem dijelu tematski poklapaju (posebno prva tri – tzv. sinoptička evanđelja), ali se ipak međusobno razlikuju u književnoj obradi i namjeni: Matej je najsustavniji i najpregledniji, Marko je najbliži pučkom pristupu i izrazu, Luka je historijski najkritičniji i stilski najuglađeniji, a najmlađi Ivan najkontemplativniji je i najpoetičniji. Najstariji evanđelje, pripisano cariniku Mateju, jednome od prvih Kristovih sljedbenika i poslanika (apostola), pisano je na aramejskome i poslije prevedeno na grčki, a druga tri evanđelja, pripisana Marku, Luki i Ivanu, napisana su na razgovornome grčkome jeziku. Poslanice Korinćanima pripisuju se Pavlu, po rođenju Židovu iz maloazijskoga grada Tarsa, u kojem je kao slobodni rimski građanin stekao zavidnu humanističku naobrazbu. Bio je odgojen u strogo tradicionalnom farizejskom duhu, pa je u početku sudjelovao u progonima kršćana. Nakon viđenja koje mu se ukazalo pred vratima Damaska preobratio se i postao jednim od najvećih zagovaratelja kršćanstva. Zato je poduzeo i nekoliko misijskih putovanja po Bliskom istoku i Grčkoj i napisao niz poslanica upućenih pojedinim vjerskim zajednicama. Svoj nauk izlaže nekonvencionalnim, jednostavnim, i često pjesničkim nadahnutim

izrazom. Zbog takva djelovanja Pavao je odveden u Rim i tamo u zatvoru pogubljen. Otkrivenje, odnosno Otkrivenje Ivanovo (grč. Apokalypsis, kraj 1. st. nakon Krista), posljednja biblijska knjiga i njezin tematski završetak, pripisivana od davnine apostolu Ivanu, sastoji se od prologa i tri dijela. U prvom dijelu Ivan prenosi poruku Kristovu predstavnicima sedam azijskih crkava. U drugom dijelu opisuje niz apokaliptičnih vizija. U trećem proriče Kristovu pobjedu nad svim neprijateljima i slika sreću i blaženstvo spašenih u novom Jeruzalemu. Književno je najzanimljiviji drugi, apokaliptični dio, u kojemu Ivan pjesnički nadahnuto daje seriju od pet vizija (Knjiga sa sedam pečata, Sedam anđela s trubama, Žena, zmaj i Janje, Sedam anđela sa sedam čaša, Propast Babilona), rabeći tematske elemente i simboliku iz starozavjetnih apokaliptičnih spisa, ali unoseći i niz vlastitih novih motiva i simbola. Otkrivenje se odlikuje alegorijskom slojevitošću i tajnovitošću svoga simboličkoga izraza, što je karakteristika svih djela apokaliptičnoga žanra. S književnoga gledišta to je najzanimljivije djelo novozavjetne književnosti koje je nadahnjivalo i nadahnjuje mnoga književna i umjetnička djela i utječe na oblikovanje europske književnosti od srednjega vijeka do simbolizma i nadrealizma i naših dana. TALMUD Talmud (hebr. Talmud = “učenje”), jedna od židovskih svetih knjiga. Sastavljena je od Mišne, usmenoga učenja o svakodnevnom životu, i Gemare, učenih komentara. Konačno je redigirana u 6. stoljeću. Talmud je najmanje prevođena od svih židovskih svetih knjiga. Talmud je temelj načina života židovske zajednice: u Talmudu su pravila o sijanju, zakoni o svetkovinama, ženidbi, privatno i krivično pravo, pravila o osobnoj higijeni, i sl. Kao izvor Talmud ima golemu ulogu u proučavanju židovske zajednice i kulture. Stil Talmuda nije jedinstven, varira od aforističnoga do izražavanja formula. Židovska filologija tumačila je odredbe Talmuda dosljedno simbolično. KUR’AN Kuran (arap. al-Qur’an = “što je za čitanje”; 612.-653.), sveta knjiga Islama, sadrži izreke Muhamedove, koje mu je “diktirao melek Džabrail” (arkanđeo Gabrijel), skupljene između 612. i 639., a redigirane 653. Kur’an je sastavljen od 114 poglavlja (sura), poredanih po dužini, a sastoji se od moralnih, pravnih i religioznih pouka, ilustriranih najvećim dijelom epizodama iz Biblije te židovskih i kršćanskih apokrifnih spisa. Pisan je ritmičkom prozom, metaforičnim i bujnim stilom. Način je izražavanja nesustavan, ali dotjeran i originalan. Jezik Kur’ana postao je normom i uzorom klasičnoga arapskoga jezika. MAHABHARATA Mahabharata (4. st. prije Krista – 4. st. nakon Krista) staronidijski je ep kompliciranoga sastava, najopsežnije djelo u svjetskoj književnosti, koje sadrži više od 200 tisuća stihova u 18 knjiga. Prema predaji, a bez znanstvenoga utemeljenja, autor je epa slijepi Vjasas, zajednički djed obiju vladarskih kuća u zapadnoindijskom plemenu Bharata (Mahabharata = velika borba među Bharatama). Najstariji dio epa i njegovu okosnicu čini ratnički ep o postanku, suparništvu i strašnom ratu Pandava i Kaurava, u kojem pobjeđuju Pandave i preuzimaju vlast među Bharatama. Borba zauzima polovicu Mahabharate, a ostalo su ili umetnuti epovi ili epizode, slabe ili nikakve povezanosti s glavnom radnjom (Pjesma o kralju Nali, Priča o Savitri, itd.), ili još kasniji umetci filozofskoga karaktera, među kojima se tatkad nalaze i pjesnički vrhunci (Bhagavadgita). Pjesma o kralju Nali tematizira suparništvo između dviju loza vladarske kuće, Pandava i Kaurava. Nakon raznih sukoba predstavnici obiju loza pristupaju i kockanju: Judhišthira, najstariji od petorice braće Pandava, izgubio je igru i zato je prognan s braćom u šumu; mudrac Vrhadasvo govori Judhišthiri priču o nišadskom kralju Nali, koji je isto tako, zbog gubitka na kocki, morao bježati u šumu sa svojom ženom Damajanti, a ona ga je nagovorila da se sklone u njezina oca Bhime, kralja Vidarbhe. Pjesma o kralju Nali samostalan je ep od 26 pjevanja umetnut u treću knjigu Mahabharate, pisan u šesnaesteračkim dvostisima (šloke) s rijetkim samostalnim šesnaestercima ili trostisima. Unatoč indijskoj bujnosti najbliži je europskom ukusu. Bhagavadgita, “Pjesma o božanskome”, često nazivana samo Gita, najvažniji je i književno najvrjedniji od moralno-filozofskih spisa u Mahabharati. Kao što se kralj Nala nakon mnogih pustolovina vratio i živio sretno s kraljicom Damajanti, vraćaju se i Judhišthira i njegova braća iz progonstva. Ali ne prestaje neprijateljstvo između rodova Kaurava i Pandava i sprema se strašan konačan obračun među srodnicima. Ardžuna, najljepši i najvještiji borac od petorice Pandova, uočii bitke sumnja u opravdanost rata. Nakon bitke pjevač Sandžaja priča slijepom kralju Dhrtaraštri, vladaru Kaurava, o razgovoru Ardžune i njegova rođaka Kršne, u kojem je

prema antičkoj tradiciji. Epigoni). kao i u nekim drugim pjesmama. homersko pitanje. unitarista. nijedan auto ni tekst nije točno odredio vrijeme pjesnikova života ni zemljopisno podrijetlo. stoljeće prije Krista). Homerov brat. Paris. GRČKA KNJIŽEVNOST HOMER (Ilijada /primjer epa/. autor najvećih grčkih epova. To je alegorijska domoljubna pjesma koja je našla nasljedovatelje i u antičkoj i u modernoj europskoj književnosti. 1. Pjesništvo joj je posvećeno ljubavnoj tematici sa širokom ljestvicom ljubavnih osjećaja. najveća grčka pjesnikinja. lijep i melodiozan jezik i duboka iskrenost. Briseida. epigrami. a sačuvani su i neki fragmenti ljubavne lirike. ALKEJ (Lađi) Alkej (1. Upravljala je jednom školom u kojoj su se školovale mlade djevojke. S obzirom na homersko pitanje danas prevladava mišljenje tzv. himne bogovima. a Odiseja 12. a aleksandrijski su ih filozofi podijelili u 24 knjige prema broju slova grčkog alfabeta. Homer je zbiljska osoba koja se vezuje uz ime autora Ilijade i Odiseje. kći feačkoga kralja Alkinoja. Premda je napisano niz legendi. i 700. koje se intenziviralo krajem 18. sin kralja Prijama i najveći junak Trojanaca. Sapfina poezija postigla je veliku slavu . prije Krista) bio je. Pisani su u heksametrima (Ilijada ima 15. europske i svjetske kulture. vođa grčke vojske. korske svadbene pjesme. Etičke duhovne dvojbe. Homeru su se uz Ilijadu i Odiseju pripisivali i drugi epski ciklusi. odnosno niz “kikličkih epova” s trojanskom ili tebanskom tematikom (Tebaida.utjelovljen sam veliki bog Višnu. kralj Agamemnon. U cijeloj Grčkoj poštovao se Homerov kult. homerske himne bogovima. grčki pjesnik s otoka Lezba. predaja i životopisa. najvjernija su ilustracija indijske misli. prema kojima su i Ilijada i Odiseja djelo jednoga genijalnoga stvaraoca koji je uobličio postojeću građu i napisao zaokružene epske cjeline. Bio je majstor stiha i forme i uporabljivao je različite metričke oblike. odlikujući se prikazom psihološke produbljenosti likova (Hektor. ali ti događaji nisu našli odraza u njezinoj poeziji. o traganju Odisejeva sina Telemaha za ocem. običaje i vjerovanja starih grčkih plemena.696. o Odisejevu desetogodišnjem lutanju i povratku u rodnu Itaku i vjernom Penelopinu čekanju. Sedam se jonskih i drugih gradova natjecalo za čast Homerove domovine. Patroklo. otkrivaju nam život. a jedno je vrijeme živio i u progonstvu. Bio je aristokrat i vojnik te sudjelovao u ogorčenim borbama protiv demokratske stranke. Kao i suvremenik joj Alkej. Rapsodi su čuvali i recitiranjem širili Homerove pjesme. realističnošću i plastičnošću opisa. između 900. ovi su Homerovi epovi snažno djelovali na kasniji razvoj antičke. Formalno i tematski Alkej je svojim djelom utjecao na rimsku liriku i pjesnike europskoga romantizma. žena Odisejeva. itd. parodija herojskoga epa. stoljeća prije Krista). Ilijadu (u kojoj se epski pjeva o 49 dana u desetoj godini rata izumeđu Ahejaca i Trojanaca) je napisao najvjerojatnije u mlađim. a Odiseju (priču o životu starih Grka prije nakon Odisejeva /sin itačkoga kralja Laerta/ povratka iz Trojanskoga rata. Pisao je i pjesme uz gozbe i pijanke. robinjica Ahilejeva pa Agamemnonova. Penelopa. epitalamije. rat i fanatična mržnja prema tiranima. Nausikaja. jedan je od najistaknutijih predstavnika monodijske melike (to je poezija pisana za solo pjevanje uz pratnju lire). Ahilejev prijatelj. stoljeća. prijatelj. Kiklop Polifem). Zbog zagonetnosti autorstva već se od antičkih vremena postavljalo tzv. a kasnije su mu odricali sve osim Ilijade. U pjesmi Lađi. Ostvarujući vrhunce epske književnosti. zadirući u tematiku opširno i duboko. jedna je od glavnih predstavnika eolske monodijske lirike. najstariji poznati grčki pjesnik. najveći grčki junak. odnosno šaljiv spjev Boj žaba i miševa (Batrahomiomahija) i komična pjesma Margit. a karakterizira ga bogatstvo metričkih oblika. a najviše je glasova dobila Smirna u Maloj Aziji. Odiseja) Pjesnik Homer (oko 800. koje se postupno zaoštravaju u umjetnički oblikovanom dijalogu.) u starijim godinama. Premda su neki istraživači tvrdili da je Homer opća imenica koja označava pojmove slijepac. Odisej. i Sapfa je bila upletena u politička događanja te jedanput i prognana s otoka. polovica 6. u kojoj je Homer najvjerojatnije živio. rodom s otoka Lezba. uz koju je pisala i tzv.103 heksametra). Ilijada i Odiseja pripadaju najvećim djelima čovječanstva: na temelju mitologije i legendi iz Trojanskoga rata (12. tzv. U početku. sastavljač. u antici. služi se strofom koja je prema njemu prozvana alkejskom strrofom. prije Krista. Zato su teme većine njegovih fragmentarno sačuvanih pjesama politički motive. stoljeća prije Krista). polovica 6. SAPFO (SAPFA) (Ljubavna strast) Sapfa (Sapfo. Ahilej. o čemu postoje i povijesni tragovi. U samoj Indiji Bhagavadgita je danas najpopularniji dio cijeloga epa. o susretu s ljudožderom Kiklopom.

kao i druge Pindarove pjesmotvore.-456. Pindar uz opis natjecanja slavi pobjednika. rodom iz Male Azije. kojim je u antici stekao glas najvećega grčkoga liričara.već u antici. Život se prikazuje realistično. najveći je predstavnik grčke korske lirike. a u europskoj književnosti bio nenadmašiv uzor gotovo svim pjesnicima od renesanse do romantizma. obrađuje neki mit u vezi sa sadržajem. smjele metafore. tvorac je grčke tragedije. jednostavnim i jasnim stilom. Pjesma Ljubavna strast. Zid i čavao. Napisao je oko 90 drama (70 tragedija i 20 satirskih igara). dok u središnjem dijelu. U većini Ezopovih basni oblikuju se slike iz životinjskoga svijeta (upravo one nalaze najveći broj nasljedovatelja). Krilov. Pjesnik je junačkoga duha svoje epohe koji oživljava u herojskim likovima junaka. Prema mjestu natjecanja epinikije se naslovljuju kao: Olimpijske. a sačuvano je samo 7 tragedija. ljudi. Eshilove tragedije predstavljaju prvi stupanj dramskoga razvoja. dubina misli. sklonost prema lirskim digresijama i razmatranjima o čovjekovoj sudbini. najviše u 18. od kojih su mnoge vjerojatno dodali kasniji priređivači. Trska i maslina. Bio je suvremenikom grčko-perzijskih ratova i rađanja atenske demokracije. koji nisu obični ljudi nego idealizirana bića s naglašenim dobrim ili zlim svojstvima. radnja im je jednostavna i dosta statična. smanjio ulogu kora (zbora). stoljeću. i prožete su finim humorom. odlikuje bujan jezik. Lirske zborske dionice imaju znatno veću ulogu nego u kasnijih tragičara.). borac u bitkama kraj Maratona i Salamine. Lisica i jež. Pod njegovim imenom do nas je došlo oko 400 basni. a uživala je veliku popularnost i našla velik broj nasljedovatelja već u antici (Anacreontea = naslov sačuvane antičke zbirke od 60-ak pjesama u Anakreontovu duhu). a snažno je utjecala i na zapadnoeuropsku poeziju. EZOP (Basne /primjer basne/) Ezop (6. grčki basnopisac. stvarajući oblik dramski komponirane pričice s najčešće tragičnim završetkom. izrazito naglašenoga ritma. PINDAR (Pjesnik o ratu) Pindar (oko 518. metrički raznolikih ali uvijek podijeljenih na niz strofa. U Anakreontovim kratkim lirskim pjesmama. kamo se sklonio nakon pada svoje domovine pod perzijsku vlast. pa Ezopove basne nose u sebi elemente pravedne društvene kritike. kojima pripada i pjesma Pijuckajmo. uz himnu Afroditi jedini je cjeloviti sačuvan Sapfin tekst. pojačao značenje dijaloga i na taj način od lirske kantate stvorio prvu pravu grčku dramu. predmeti. gomilanje asocijacija. veći dio života proživio je na dvorovima raznih tirana. često težak današnjem čitatelju. Relković). rodom iz okoline Tebe. Ezopove basne (Cvrčak i mravi. uzvišen stil. ESHIL (Okovani Prometej) Eshil (525. Starac i smrt. duboko suživljavanje sa sudbinom junaka. stoljeće prije Krista). i koncentrirana oko divovski koncipiranih glavnih dramskih osoba. antistrofa i epoda. koji je prepjevao prve tri strofe pod naslovom Lezbiji. Pitijske. slave se vedrina i radost života što ih čovjek pronalazi u ljubavi. pa čak i bogovi. I pjesmu Pjesnik o ratu. Vuk i janje. Anakreontova epikurejska poezija lagana je i nepretenciozna. Od njegova bogata književnog opusa u svim područjima korske lirike sačuvano je samo oko 500 ulomaka i 4 knjige epinikija ili oda u čast pojedinih natjecatelja. safičke strofe. i 19. vjerno. Eshil je uveo drugoga glumca. Sadržaj je Ezopovih pouka realna filozofija čovjeka bogata životnim iskustvom koji cijeneći i ističući moralne vrline pokazuje svijest o tome da u životu i prirodi vlada zakon jačega i pametnijega. ANAKREONT (primjer anakreontske lirike/) Anakreont (druga polovica 6. Ezopa su kao uzor uzimali svi kasniji basnopisci (La Fontaine. a unatoč činjenici što je sačuvana samo u fragmentima stekla je trajno mjesto među vrhuncima svjetske lirike. grčki pisac tragedija. njegov zavičaj i neko božanstvo i prije svega samu pobjedu kao izraz vrline. s poantom koja je najčešće dodana na završetku i u obliku posebne pouke. stoljeća prije Krista). ali mnogima su protagonisti i biljke. grčki lirski pjesnik. Govornik Demad…) pisane su u prozi. Čavka i sova.). Žrtva na grobu ili Hoefore i Eumenide). rodom iz Frigije u Maloj Aziji. Čovjek je u Eshilovim tragedijama samo igračka u .-442. Najpoznatije su Okovani Prometej i jedina sačuvana antička organska (sadržajno povezana) trilogija Orestija (Agamemnon. sa svim nepravdama. U teškoj formi oda. napisana u obliku tzv. Poznata je i po parafrazi rimskoga pjesnika Katula. najljepšem i misoano najdubljem dijelu pjesme. Stare teme Ezop vješto spaja s oštrim promatranjem ljudi i prirode te stvara basnu kao književnu vrstu. Karakterizira ih svečan i uzvišen stil s obiljem metafora. Nemejske i Istamske. vinu i veselu društvu. pojmovi. rodom iz Eleuzine kraj Atene. najvjerojatnije je robovskoga podrijetla.

otvorioje potajno grobnicu nastojeći spasiti Antigonu. Bio je suvremenik Peloponeskoga rata i živio u vrijeme kad je prestajalo zanimanje za zajednički život polisa. Gavranova Antigona…). bogat. pa je zaprijetio smrtnom kaznom svakoj osobi koja to pokuša. O tome svjedoče i brojne obrade Sofoklovih tragedija u modernom ruhu (npr. Tragedija Antigona.). jasno ocrtani karakteri. Anouilhova Antigona. Ifigenija na Aulidi. Orest se vraća nakon sedam godina i želi osvetu. Antigona. Pokušavaju ubiti i Oresta. posljednji veliki grčki pisac tragedija. grčki pisac tragedija rodom iz Atene. postala je njegova žena. U tragediji Kralj Edip doznaje se priča o naslovnom junaku Edipu (= “onaj koji ima natečena stopala”) koji je napustio Korint i svoje roditelje bojeći se proročanstva da će ubiti oca i oženiti vlastitu majku. Snazi i Sili zapovjedio je Zeus da prikuju Prometeja na jednu stijenu na Kavkazu gdje je orao tisuću godina kljucao njegovu jetru. ni kao idealizirane junake. Euripid u svojih suvremenika nije doživi uspjeh svojih prethodnika. a ne kao divove. nije dopustio pokop poginuloga Polinika. kći i . suvremenik Perikla i najvećega procvata atenskoga polisa. Hipolit. Nakon toga Hemon se ubio. SOFOKLO (Antigona /primjer tragedije/. Želio je doznati tko je ubio kralja Laja. smanjuje zborske dionice i povećava broj članova kora na 15. kao Eshil. a do danas je sačuvano 17. Klitemenstra i Egist ubili su Agamemnona nakon što se on vratio iz rata. pa su ga Tebanci u znak zahvalnosti izabrali za svoga kralja. kao Sofoklo. ali ga sestra nagovara da izvrši ono što je želio. U Tebi je obranio grad od Sfinge. Sofoklo pojačava dramsku radnju ulogu dijaloga. S bratom Orestom željela je osvetiti se očevim ubojicama: svojoj majci i njezinu drugom mužu Egistu. U Eshilovim tragedijama otkrivamo i Eshila kao velikoga lirskoga pjesnika. Filoktet. Harmonična kompozicja. ali ona je već izvršila samoubojstvo u strahu od gladi. novoizabrani kralj. Jokasta. Unatoč očekivanoj strašnoj kazni Antigona je obavila obred posipanja pepelom tijela svoga brata. a Edipov zet. Trahinjanke. treći dio trilogije o Edipu. a tad ga je počela mučiti činjenica (susret s prorokom Tiresijom) da je kralj Laj ubijen na križanju cesta gdje je ubio nekoga nepoznatoga starca. Kralj Edip) Sofoklo (496. Nije htio prihvatiti slobodu pod uvjetom da Zeusu otkrije tajnu koju mu je majka povjerila.-406. Napisao je 123 dramska djela. Elektra.-406. Edip na Kolonu). a do danas je sačuvano u cjelini samo 7 tragedija (Ajant. a time pojačava njegove sumnje. Napetost je na vrhuncu kad otkriva da su mu svezali noge u strahu od proročanstva da će ubiti oca i oženiti majku. Antigonin zaručnik Hemon. napisao je oko 90 tragedija. Njegovi sinovi Eteoklo i Polinik poginuli su u sukobu oko naslijeđa u Tebi. ali ne uspijevaju jer mu u bijegu pomaže sestra Elektra. nazvana je prema imenu kćeri nesretnoga tebanskog kralja Edipa. Potpomognut prorokom Tiresijom i komentarima Zbora čitatelj/gledatelj skupa s Edipom otkriva da je Edip ubio vlastita oca i oženio se vlastitom majkom. Elektra. Vidio ju je Kreontov stražar. nego stvarni ljudi koji sami odlučuju o svojoj sudbini i svoju veličinu zahvaljuju isključivo čvsrtoći svoga karaktera. Ifigenija u Tauridi. Kreont. Jokasta ga odvraća od strašnih primisli pričajući mu o sinu kojega su ostavili u planini. Budući da se udaljio od tradicije. ali je više od svih grčkih tragičara djelovao na oblikovanje europske drame – svojim utjecajem na novoatičku komediju i na rimsku dramsku književnost. Edip koji se oslijepio zbog strašne vlastite tragedije naslvoni je junak tragedije Edip na Kolonu. I kao učenik sofista i njihovih naprednih pogleda Sofoko se udaljuje od općih problema i udubljuje u život i psihu pojedinca. piše prve anorganske (sadržajno nepovezane) i stvara definitivnu formu grčke drame. Nasljednik Eshilov. pa je u skladu s Kreontovom zapovijedi bila zatvorena u kraljevsku grobnicu. Kralj Edip. Hefestu. Prije ubojstva Elektra i Klitemnestra. EURIPID (Elektra) Euripid (oko 485. veći dio jedne satirske igre i niz ulomaka. Junaci njegovih tragedija nisu više divovske osobe kojima upravljaju sudbina (usud) i volja bogova. Medeja. tragedijskih pjesnika. Najpoznatije su: Alkestida. Tragedija Okovani Prometej utemeljena je na grčkome mitu o sukobu boga Zeusa i Prometeja koji je darovao ljudima vatru.rukama bogova. visoka etička načela i duboka humanost što izvire iz njegovih tragedija osiguravaju Sofoklu mjesto najvećega i najsavršenijega antičkoga tragičara. interpretira je na vlastiti način i prikazuje mitološke junake kao obične ljude sa svim nedostatcima i strastima. a duboko ljudski sukobi koje obrađuje ni danas ne prestaju biti aktualni. Kreontov sin. Premda se i Euripid služi mitološkom građom.). Elektra je Agamemnonova i Klitemnestrina kći. udovica ubijenoga kralja Laja. uvodi trećega glumca. U tragediji Elektra uprizoruje se sudbina Elektrine obitelji.

ali uvijek neposredan. s rijetkim aluzijama na suvremene rimske prilike.) Vergilije (Publije Vergilije Maron. nerijetko i lakrdije. u blizinu Kartage. Vergilije je stekao djelom Eneida. Nakon višegodišnjega lutanja. gozbe i pijanke. posebno u žensku ranjenu intimu. plautističke. Njegov lirski izraz. za razliku od stihovane Plautove komedije Škrtac) i na Molièrea (komedija Škrtac). U epu Eneida prikazuje se (“Drveni konj”) kako se trojanski junak Eneja s ocem Anhisom i sinom Askanijem uspio spasiti iz zapaljene Troje te kako po naputku bogova kreće u potragu za novom domovinom. Ostao je nenadmašen u rimskoj lirici. Na bratovu grobu) tematiziraju prijateljstvo. . često i karikirane osobe. junačkim epom u 12 knjiga. ujedno uzvisujući povratak mukotrpnom ali sretnome prirodnom životu kakav je u to vrijeme propagirala i Augustova ekonomska politika. i u antici i poslije. Najveću slavu. bogata Megadora. novih pjesnika ili neoterika koji su se ugledali u aleksandrijsku poeziju. i Katul je njegovao kult forme i napisao niz dužih pjesama u kojima obrađuje mitološke priče. VERGILIJE (Eneida. Uvijek me Lezbija psuje…. koji ne traži miraz. Umjetnički su najdotjeranije Vergilijevo djelo Georgike. učene komedije) na niz europskih komediografa. živi dijalozi. Radnja Plautove komedije Škrtac bazira se na priči o starcu Euklionu koji je u svojoj kući pronašao žaru s blagom i otad živi kao škrtac. bratovu smrt i strasnu i trajnu ljubav prema prevrtljivoj i pokvarenoj Klodiji koju je u čast Sapfe opjevao pod imenom Lezbije. a djelovale su (plautovske. njegovo je autorstvo nedvojbeno utvrđeno samo za 21 komediju. Žena moga srca kaže…. najviše dolazi do izražaja u njegovim Bukolikama ili Eklogama. Zato i pristaje udati je za postarijega susjeda. a ne zna da je u međuvremenu netko ukrao starcu žaru sa zlatom (postupak qui pro quo). a u gotovo svim svojim djelima obrađuje scene iz obiteljskoga građanskoga života. Plaut je nastavljač grčke novoatičke komedije. Mrzim i ljubim. u kojem u 4 knjige studiozno obrađuje probleme poljodjelstva. KATUL (Jadni Katule) Katul (oko 84. rođen je u Mantovi i odgojen na očevu imanju. Njegova ljubav prema prirodi i mirnom seoskom životu. u kojima nalazi utočište pred životnom stvarnošću i okrutnim političkim prilikama. ali u fino tkivo grčke komedije unosi elemente grube komike. sretnim spojem elemenata homerskoga epa s duhom Augustova doba i dotjeranošću izraza aleksandrijskih pjesnika i rimskim neoterika uspio je stvoriti pravi rimski nacionalni ep koji se do romantizma cijenio kao najviši uzor epskoga pjesništva uopće. u kojima je prvi među rimskim pjesnicima počeo iznositi svoj intimni život. Zamoljen da priča o svojim lutanjima. Kao pripadnik grupe tzv. Najbolje Katulove pjesme (Lezbijinu vrapcu. i nježan i grub. pastirskim pjesmama pisanima prema uzoru na Teokritove idile.-184. Hvalisavi vojnik i Šktrac. Jadni Katule. Teško se snalazeći u gradskoj gužvi. Živimo. i tako ih prilagođuje ukusu rimske publike. Osnovne su karakterisitke vedre i poletne Plautove komedije: vješto vođena intriga. među ostalima i na našega hrvatskoga renesansnoga književnika Marina Držića (komedija Skup. na svom malom imanju u Kampaniji. poseban je. premda je bio štićenik Augustov i prijatelj Horacijev i član Mecenatova kruga. jasno ocrtane. najistaknutiji pjesnik rimske književnosti Augustova doba. Lezbijo. sočan narodni govor. Između Likonida i Eukliona nastaje nesporazum kad Likonid dolazi zaprositi djevojku i izmoliti oproštaj za svoj postupak.). Titus Maccius Plautus (oko 254. kad se njegovo brodovlje već približavalo Italiji. Iako mu se pripisivalo više od 100 komedija.-19. politička izrugivanja. pisana u prozi. gdje ga je kraljica Didona lijepo primila. – 54. voćarstva. No Euklionovu je kćer već ranije zavolio Megadorov nećak Likonid i Megador mu je prepušta jer djevojka očekuje dijete. pjevanje II. veći dio života proveo je daleko od Rima. najveći je rimski lirski pjesnik. u stalnom strahu da mu tko ne ukrade zlato. najveći rimski komediograf. samosvojan i svjež. RIMSKA KNJIŽEVNOST PLAUT (Škrtac) Plaut. u kojoj odlučujuću ulogu igra rob. U toj sceni i u drugim prizorima tragedije Euripid duboko zadire u ljudsko srce. ili da ga ne bude prisiljen dati kćeri u miraz. nadahnut poezijom Alkeja i Sapfe. oluja ga je bacila na afričku obalu. a među njima najpoznatije su: Menaechmi (Blizanci). didaktični spjev o ratarstvu. eruditne. IV. Od svih rimskih pjesnika Vergilije je ostavio najviše traga u europskoj književnosti. Njegova se slava temelji prije svega na duboko iskrenim kratkim lirskim pjesmama. ubacuje plesne i glazbene umetke. Eneja počinje prikazom propasti . Premda do smrti djelo nije uspio doraditi. Plautove komedije i danas se s uspjehom izvode na sceni. željne prije svega razonode i zabave. koju je prevodio. 70. pčelarstva.majka. razgovaraju. stočarstva.).). rodom iz Verone.

pa i francuskoga književnika Pierrea Ronsarda i hrvatskoga pjesnika Nikolu Šopa. Sentence kojima obiluju Horacijevi stihovi postale su općim kulturnim dobrom. blizak Augustu. njegove će političke i društvene koncepcije i Horacije propagirati i u svojoj poeziji. ali strast je nadjača i glas o tome brzo se širi. Znatno je obogatio izraz rimske lirike (dotad se razvijala najvećim dijelom pod utjecajem aleksandrijske poezije). Elegija Deliji napisana je na Krfu. odišu melankolijom i ističu se jednostavnošću izraza. Horacijev pjesnički opus bogat je i raznovrstan: sastoji se od zbirke satirički napisanih Epoda ili Jamba. u kojoj iznosi svoju klasicističku estetiku. od kojih je najistaknutija Poslanica Pizonima. 3 /primjer elegije/) Tibul (Albius Tibullus. i svečane rodoljubne korske Pjesme stoljetnice (Carmen saeculare). SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST SVJETSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST BEOWULF (engleski ep) Beowulf je staroengleski junački ep. duhovitošću i uspjelom završnom poantom postaju uzorom cijelome kasnijemu epigramskom pjesništvu.). Siromašni pjesnik. Horacijeva je poezija pomalo hladna. s povijesnom pozadinom iz 6. koji im je pao u ropstvo upravo u želji da ih zavara. oko 40. Moja besmrtnost) refleksivni karakter. U tome mu pomaže i strašna iznenadna smrt Laookonova i njegovih sinova. Završetak ove elegije nadahnuo je mnoge pjesnike. Glavna je značajka Horacijeve poezije (pjesme Deliju. Poslanica Pizonima) Horacije. ali ne i široku popularnost.-19. pa mu je već za života pribavila glas rimskoga klasika. živeći kao štićenik raznih bogataša. Obrađuje staru anglosaksonsku legendu o gotskom junaku Beowulfu. pa i Tibula. slavni govornik i prijatelj umjetnosti. u mladosti borio se na strani republikanaca. – 8.Troje. MARCIJAL (Siromašni pjesnik. stoljeća. Radnja spjeva smještena je u Dansku i južnu Škotsku. Mesal je bio rimski vojskovođa i političar. Lidiji. Napisao je i 2 knjige pjesničkih Poslanica (Epistulae). gdje se Tibul teško razbolio prateći Mesala u ratnom pohodu na Istok. primjer epigrama) Marcijal (Marcus Valerius Martialis. a prikazuje okrutan i jednostavan život germanskih plemena u ranome . Najveći je dio života proveo u Rimu. rimski lirik. prozvana već u antici Ars poetica (Pjesničko umijeće). vjerojatno iz 8. – oko 104. sin je bogatoga oslobođenoga roba koji mu je omogućio izvrsno školovanje u Rimu i Ateni. Didona se bori protiv te ljubavi. pjesnik je niza elegija u kojima pjeva o svojoj ljubavi prema Deliji i kasnije Nemezi. koju su Trojanci protumačili kao kaznu bogova. najveći rimski pjesnik epigrama. 2 knjige Satira. i sl. a kasnije ga je Vergilije uveo u Mecenatov krug. ALBIJE TIBUL (Deliji. ali je do savršenosti formalno virtuozna. pisane u elegijskom distihu. rodom je iz Hispanije. već su se dali zavesti riječima Grka Sinona. koju je ovu elegiju i preveo na hrvatski. nazivanih često i Odama. U novovjekovlju Horacije je jedan od najčitanijih i najprevođenijih rimskih pjesnika. Svojom konciznošću. “Enejin san i požar Troje”: Noć je i cijela Troja spava. Sapfe. “Fama”: U Didoninu srcu raspalila je neprijateljica Trojanaca Junona ljubav prema Eneji. Zarobljeni Grk kradomice oslobađa grčke junake iz drvenoga konja uvedenoga u grad i oni otvaraju gradska vrata svojim vojnicima. iz vremena prije invazije anglosaksonskih plemena na britanske otoke. I.). “Razdor”: Bogovi javljaju Eneji kako je došlo doba da napusti Kartagu i on se potajno sprema na putovanje. Njihovu je naklonost stjecao duhovitim i oštrim epigramima različita sadržaja u kojima se ogleda cijelo onodobno rimsko društvo (epigrami: Liječnik – grobar. “Laokoonova smrt”: Trojanci nisu poslušali mudre Laokoonove savjete. Krivi izbor). o čežnji za mirnim patrijarhalnim seoskim životom i mržnji prema ratu i ratovanju koje mu je oduzelo najljepše godine života.. Pjesme. Napisao je na tisuće epigrama. kasnije prihvaćenu kao kanon europske normativne poetike. rimski pjesnik rodom iz južne Italije. stoljeća.). Quintus Horatius Flaccus (65. oko 54. 4 knjige lirskih Pjesama (Carmina). U svakom djelu izlaže racionalne poglede na život i u duhu Epikurove filozofije propagira umjerene užitke i zadovoljstva. HORACIJE (Lidiji. Pindara.). nadajući se da će ga tako odvratiti od puta u Italiju. zaštitnik niza pjesnika. prenijevši u nju komplicirane stihove i strofe velikih grčkih liričara (Alkeja. a sačuvano ih je oko 1500. Anakreonta.

a često se završava jednom kraćom strofom) i sirventes (vrsta provansalske lirske pjesme. Okupljali su se u akademijama. i 13. pasturela (kratka srednjovjekovna dijaloška pjesma u žanru dvorske lirske poezije. do 14. tencona (polemika u stihovima između dvaju ili više pjesnika). a vjerojatno su nastali pod utjecajem Arapa u Španjolskoj. Truveri su katkada putujući pjesnici. koji su uveli sličan kult žene. Glavni oblici trubadurske lirike bili su dijelom alba (“jutarnja pjesma”. Oko toga povijesnoga događaja isprela se legenda. itd. Trubadursko pjesništvo nije bilo ljubavna pjesma u užem smislu riječi. među njima i neplemići kao profesionalni trubaduri. a među njima i Hrolandus. koji su se kao minnesäng (usp. Kompozicija je djela jednostavna. prigodnoga karaktera. vezanima asonancom u strofe nejednake duljine. Truveri (francuski trouvère. prvotno da bi ih osobno pjevao. stoljeća. Bernad de Born i dr.. dijelom u službi trubadura. U Hrvatskoj su. 36-godišnji Karlo Veliki prikazan je kao legendarni 200-godišnji vladar. i 13. virelaja. godine vraćao iz Španjolske s pohoda protiv Saracena. sjevernu Italiju i Njemačku. koji ih razdvaja.srednjemu vijeku i veliča snagu. markgrof Bretanje. ali češće plemići i velikaši. TRUBADURSKA LIRIKA Trubadurska lirika (provansalski troubadour = “izumitelj novih melodija”. Pri tome je poginuo velik broj francuskih velikaša. stoljeća. Djelo se odlikuje slikovitošću i jednostavnošću izraza. “pronalaziti. 12. pjesništvo provansalskih minnesängera.sirven . do 1170. stoljeća koji su pisali stihove na jednome od narječja sjeverne Francuske. U završetku epa opisuje se povratak vojske Karla Velikoga u Francusku nakon sedmogodišnjega uspješnoga ratovanja protiv Saracena. Pri prijelazu Pireneja zalaznica na čelu s legendarnim junakom Rolandom pada u zasjedu i nakon neravnomjerne borbe izgiba do posljednjega čovjeka. strofična pjesma koja izražava tugu dvoje ljubavnika što dan. hrabrost i vjernost. koje su sastavljene od neodređena broja jednaesteraca i sedmeraca. Prvi trubadur bio je vojvoda Gilhelm Deveti iz Akvitanije. do kraja 15. Umjetnost trubadura širila se posebno poslije nemira. dolazi tako brzo). Trubadur je za svoje pjesme sastavljao tekst i tonsku pratnju. za razliku od poezije profesionalnih pjevača nižega staleža. Među junacima ističe se danski kralj Hrotgar i Grendel. a lik povijesno nebitnoga Hrolanda prerastao je u “hrabroga Rolanda”. poštenja. Truveri su pretrpjeli znatan utjecaj provansalskih trubadura. Ep je djelo nepoznata ali školovana autora koji je na pogansku legendu stavio određene kršćanske elemente. vrhunsko dostignuće srednjovjekovne junačke epike. uobličena nakon 300 godina u jedinstven. nego aristokratska društvena umjetnost s erotskom tematikom. careva nećaka i oličenje svih srednjovjekovnih viteških ideala: junaštva. PJESAN O CIDU (španjolski ep) . vjernosti i vazalne odanosti. sastavljena od neodređena broja strofa. jedinstvena i cjelovita. zasnovana na ustaljenom motivu susreta viteza – koji priča priču – i pastirice). sastavljati pjesme”) su bili lirski pjesnici 12. ratova protiv Albingežana i na sjevernu Francusku (truveri). Na poprištu ostaje još jedino teško ranjeni Roland sa svojim legendarnim rogom Olifantom i nepobjedivim mačem Durendalom. cjelovit spjev. popularne posebno u 12. i uz glazbenu pratnju truveri opjevavaju kurtoaznu ljubav i pobožna osjećanja.. većinom iz viteškoga staleža. PJESAN O ROLANDU (francuski ep) Pjesan o Rolandu (Chanson de Roland. pasturela. stoljeće) najpoznatija je starofrancuska epopeja iz ciklusa junačkih epova (chânsons de geste) o Karlu Velikome. od trobare = nalaziti). pisali hrvatski književnici u Dubrovniku. čudovište koje živi u močvari. ali posebno kancona (najpoznatija talijanska lirska pjesnička forma. od 11. različito rimovanih. Ep je napisan u desetercima. od trobare. gdje postaju uzorom za Minnesäng. u kojemu su kršćanski Baski pretvoreni u inovjerne Saracene. U konvencionalnim formama šansone. Daleka je povijesna podloga ovoga djela napad Baska na odstupnicu vojske Karla Velikoga. koji su. koji se 778. širili i njihovo pjesništvo. pjesma o zori.pjeva o junačkim djelima svoga gospodara). stoljeću. a sastoji se od 4002 stiha. što se može potkrijepiti i srodnošću motiva. a zatim su posebno slavni trubaduri bili Bernard de Vantadur. u stilu trubadura. žonglera. u kojoj dvorski pjesnik . posebno od 1150. Sastoji se od 3000 aliteracijskih stihova u kojima se isti glasovi ili skupine glasova ponavljaju obično dvaput u prvome i jednom u drugome dijelu stiha. ronda i balade. kao izraz uvjeravanja u spremnost za vitešku uslužnost i odanost u čast plemkinje pjevali pred dvorskim društvom. što nedostaje većini drugih junačkih epova. sljedeću natuknicu).

Iako djelo nije organski jedinstveno. istraživač i skupljač finske folklorne književnosti. najstariji književni spomenik na španjolskome jeziku. Narodna tradicija idealizirala ga je i pretvorila u savršenoga kršćanskoga viteza. Nakon velike popularnosti u srednjemu vijeku djelo je gotovo bilo zaboravljeno.Pjesma o Nibelunzima) i brojem strofa. 1802. godine Kalevala ima oko 23 000 osmeraca s dosljedno provedenom aliteracijom i povremenom rimom. Izdano je tek u 19. Sadrži 3730 stihova. PJESAN O NIBELUNZIMA (njemački ep) Pjesan o Nibelunzima (Der Nibelunge Nôt. a podijeljena je na tri pjevanja. Legendarni lik Cida nadahnuo je mnoge umjetnike i izvan granica Španjolske. bez početka i bez nekoliko listova iz sredine epa.Pjesan o Cidu (Cantar de Mio Cid. Od srednjovjekovnih obradbi najpoznatije su francuske verzije Thomasa Béroula s kraja 12. a drugo i treće razne događaje u vezi s udajom njegovih kćeri. skupni naziv za dva zbornika staroislandskoga pjesništva. zvanoga Cid. oko 1140.-1874. stoljeća. Viteški roman (stfr. žene Siegfriedove i poslije Atiline. u 17. stoljeće).) epska je pjesma anonimnoga kastilijanskoga pjesnika. koja u prvom dijelu nehotice skrivljuje smrt svoga muža. Ljepota te legende privukla je mnogobrojne pjesnike i od likova Tristana i Izolde stvorila jedan od najslavnijih parova nesretnih ljubavnika u svjetskoj književnosti. oko 1200.). stoljeću. ženidbu i smrt Siegfrieda (Zigfrida). junaka “bez mane i straha”. pa je tako Corneille u razdoblju francuskoga klasicizma. autor Pjesme o Nibelunzima bio je i pod utjecajem suvremene viteške književnosti te je spojio elemente junačkoga epa i viteškoga romana (shvaćanje ljubavi. U povijesti je ostao poznat kao hrabar ali prevrtljiv feudalac koji se iz osobnih razloga često znao boriti i na strain Maura. a podijeljena je na 50 pjevanja ili runa. 9. ROMAN O TRISTANU I IZOLDI (francuski viteški roman) Roman o Tristanu i Izoldi (Tristan et Iseut. otud: ono što je pisano na narodnom jeziku. romanz = “ono što je prevedeno s lat. kad je svojom tematikom i mračnom. a od novijih obradbi najpoznatija je slavna Wagnerova glazbena drama Tristan i Izolda (1857.). – 1882. poznat kao finski ep. Djelo je sačuvano samo u kasnijim prijepisima. kao i radnja drugih srednjovjekovnih nacionalnih epova. običaje i pretkršćanska vjerovanja finskoga naroda iz razdoblja ranoga rodovskoga društva. koji se međusobno razlikuju i po naslovu (stariji Der Nibelunge Nôt – Nevolja Nibelunga i mlađi Der Nibelunge Lied . obrađivanu već i prije u islandskim sagama (Edda. U završnoj redakciji iz 1849. a pisani su u četverostisima s parnim rimama (tzv. Premda je autor nepoznat. život. Obje su teme povezane u cjelinu likom Kriemhilde. nibelunška strofa). a zapravo zbornik finskih narodnih pjesama pretežno iz 12.). Ep se dijeli na dva dijela: prvi je više legendarnoga karaktera i opisuje pothvate. Ova epska pjesma ili ep (nekad se naziva i poemom) do našega je vremena došla nesačuvana. a u drugom se događaji odvijaju na povijesnoj pozadini. a u drugom je dijelu krvavo osvećuje ubojstvom vlastite braće.). stoljeća koje je pod utjecajem probuđena zanimanja za narodnu poeziju skupio i prema sadržaju svrstao u jednu cjelinu Elias Lönrott (Lenrot. – 13. stoljeća i njemačka verzija Gottfrieda von Strassburga s početka 13.”. krvavom atmosferom steklo mnoge poklonike među njemačkim romantičarima. ipak kao autentičan zbornik narodnoga stvaralaštva vezan uz nekoliko glavnih likova i uz borbe Finaca s “narodom sjevera” (Laponcima) predstavlja svojevrstan nacionalni ep koji otkriva fantastičan misaoni svijet. 12. obrađuje legendarnu i povijesnu tematiku vezanu uz staro germansko pleme Burgunda. U epu su opisani događaji iz života španjolskoga narodnoga junaka Rodriga Diaza de Bivara (oko 1040. pretpostavlja se da je podrijetlom iz Austrije. Nadahnulo je i skladatelja Richarda Wagnera za njegovu opernu tetraologiju Der Ring des Nibelungen (1853.). – 1099. U legendi se veliča ljubav kao osnovna pokretačka snaga ljudskoga života i opisuju se sukobi između osjećaja časti i dužnosti i fatalne snage ljubavne strasti. posebno popularni stari francuski spjevovi. Iako se radnja odvija na realnoj povijesnoj i zemljopisnoj pozadini. najveći njemački srednjovjekovni ep. fantastika). stoljeću napisao tragediju (“tragikomediju”) Cid. od kojih prvo opisuje lutanja i pothvate krivo oklevetanoga i iz Kastilije prognana Cida. a tematika im je vezana uz dvor hunskoga kralja Atile i propast burgundskih vladara. ali svi se dijele na 39 pjevanja ili avantura. stoljeće) srednjovjekovni je viteški roman iz keltskoga ciklusa viteških romana u kojemu se obrađuje poznata legenda o nesretnoj ljubavi Tristana i Izolde. za razliku od učene latinske književnosti) srednjovjekovni je narativni . KALEVALA (finski ep) Kalevala.

a drugi tvrde da tu osobinu u srednjemu vijeku nitko ne bi isticao uz redovnika. U najstarijim autobiografijama. naslovljen Amadis iz Galije. subjektivan odnos prema događajima i osobama i problem sagledavanja vlastite osobe mogu u velikoj mjeri izmijeniti objektivnu sliku o ljudima i vremenu o kojemu bi autobiografija trebala biti svjedočenje. ponovno nadahnjivati neke pjesnike. stoljeće poslije Krista) naslovljenome Sebi samome..) kao “Prilogom usporednom proučavanju ljudskoga srca”. iako će njegova tematika i poslije. stoljeće). Črnorizac je onaj tko nosi črnu rizu. na duševno raspoloženje i na psihičko samootkrivanje te na vlastiti odnos prema svijetu. Poslije francuskoga osvajanja Engleske u 11. odnosno crnu haljinu. Svjesna ovih eventualnih nedostataka. odnosno tekst autora Črnorisca Hrabra O pismenima jedan je od rijetkih neliturgijskih tekstova pisanih staroslavenskim jezikom. težište je na odgojnoj ulozi. Nositelji su radnje obično vitezovi koji u skladu s konvencijom ljubavi u srednjovjekovnoj dvorskoj književnosti dokazuju u neobičnim i često fantastičnim pothvatima svoju hrabrost. zabilješkama. itd. SVETI AUGUSTIN (Ispovijesti.stoljeće). Najčešći su motivi viteških romana legende o Aleksandru Velikom. stoljeću poprima niz oblika i učvršćuje formu. na narodnom jeziku. o ljubavi koju ništa ne može slomiti. novinskim vijestima i člancima. Začetci književnoga žanra ispovijesti mogu se pronaći u djelu rimskoga cara Marka Aurelija (2. nužan je velik oprez pri prihvaćanju njihova sadržaja. Osim toga. Italiji i Hrvatskoj. stoljeća. kojima pripadaju i Ispovijesti Svetog Augustina (4. a posebno u kasnom romantizmu. Od renesanse unose se i pustolovni elementi. Thomas Mann). Traktat Črnorisca Hrabra ne pripada hrvatskoj tradiciji nego je dio općeslavenskoga korpusa koji je utjecao na izgled . a s razvojem romana u 19. autobiografija) Autobiografija (grčki autos = sam. Italiji. dnevnicima. bretonski ciklus). Postoje dvije fragmentarne verzije iz 12. redovnik. Rusiji. oblik je fingirane ispovijesti omiljen u psihološkom romanu. Renesansa označava i kraj viteškoga romana kao žanra.-5. a drugom tipu pripadaju autobiografije osobnoga tona. Na početku razvoja žanra ispovijesti nalaze se Ispovijesti (Confessiones) kršćanskoga pisca Svetog Augustina (oko 400. a više na razvoj u duši. I ovaj je “roman” u prijevodima i preradbama kružio po mnogim europskim zemljama: poznat je u Engleskoj. 1. arhivskim dokumentima. Najkrupniji je problem autobiografije pitanje vjerodostojnosti njezinih citata. Razlikuju se dva tipa autobiografije: prvi tip ima dokumentarno-povijesni karakter. Ispovijest je posebna vrsta autobiografije koja manje pozornosti polaže na prisjećanja o izvanjskome svijetu. osjećanje časti i druge vrline koje ih čine dostojnim njihovih dama. koji na taj način izbjegava unutarnji monolog (npr. mladost). a španjolski najpoznatiji viteški roman. stoljeća i duža prozna verzija iz 13. i 9. većina se književnika pri pripremanju građe za autobiografiju služi svojim memoarima. sačuvan u jednoj kasnijoj obradbi iz 15. s radnjom po pravilu iz legendarnih izvora. Otad je ispovijest nazočna u mnogim autobiografijama i dnevnicima. bio je i temeljni predmet Cervantesove parodije viteškoga romana u Don Quijoteu. Osim arturskih legendi omiljena je tema srednjovjekovnoga viteškoga romana priča o Tristanu i Izoldi i njihovoj ljubavi čiji su otrov ispili u čarobnom napitku. Kao vrsta ima dugu tradiciju. dakle – svećenik. Nije utvrđeno tko se krije iza pseudonima Črnorizac Hrabar. Hrvatskoj.) kao prvi razgovor pojedinca sa samim sobom. Drugu kulminaciju ovaj žanr dostiže s Rousseauovim Conffesions (1782. U 18. stoljeću pretvara se u filozofski i pedagoški traktat. biografia = životopis) je književni žanr u kojem se opisuje vlastiti život od rođenja do trenutka pisanja ili samo određenih razdoblja života (djetinjstvo. Kao žanr viteški roman bio je vrlo popularan i u španjolskoj književnosti. stoljeća. keltske legende o kralju Arthuru i njegovim vitezovima Okrugloga stola i keltske legende o Tristanu i Izoldi. kasnije često i prozno prepričavan. a u izvanreligioznom smislu često se u ispovijesti dolazi do samootkrivanja. zapisima. u kojima se pozornost usmjeruje na samu piščevu osobu. OPĆESLAVENSKI SREDNJOVJEKOVNI KORPUS ČRNORIZAC HRABAR (O pismenima/Traktat Črnosrisca Hrabra) Traktat Črnorisca Hrabra (10. Budući da vremenska udaljenost trenutaka o kojima autor piše. Za ispovijest je česta oznaka “razotkrivanja” u religioznom smislu životne ispovijesti. i 13. a odatle u 12. Neki misle da drugi dio njegova imena izražava osobinu njegova karaktera.spjev. a zatim prema rusko-poljskoj granici. stoljeću one su se posebno raširile po Bretagni (tzv. stoljeću prema Švicarskoj i Njemačkoj.

do 18. .gotovo svih slavenskih srednjovjekovnih književnosti. siječnja 1288. ali iz teksta se vidi da se posebno išlo za definiranjem kaznenoga prava i za osiguranjem kneževih prava. Tu je spomenut i glas b jer u to doba u grčkoj pismenosti vlada vitacistički izgovor. Iz Vinodolskoga zakona mogu se izvrsno odčitavati prilike u našim primorskim gradićima. u Novom) najstariji je hrvatski zakonski spomenik premda je sačuvan samo u jednom glagoljskom rukopisu iz 15. a uz gornji rub ima borduru s tipičnim ornamentom lozice. i 1100. HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST BAŠČANSKA PLOČA (BAŠĆANSKA PLOČA) Bašćanska ploča/Bašćanska ploča (napisana između 1077. U njoj se prvi put spominje i ime kralja Zvonimira. pa je taj naš zakonski prvijenac. Ploča je prvotno. stoljeća). U Zakonu se ističe kodificiranje starih i dobrih običaja. pa i hrvatske. Važan je dokument za povijest pisma (prijelazni tip glagoljice: od oble prema uglatoj) i hrvatskoga jezika i književnosti (nazivamo je “dragim kamenom hrvatskoga jezika i književnosti”.u knjigu uopće. Starohrvatski jezik teksta protkan je elementima crkvenoslavenskoga jezika. tj. Ni Istočna ni Zapadna crkva nisu to nikad proglasile svojim službenim stavom. odnosno opatije svete Lucije – koji se nastavljao i na drugoj ploči. Cilj je pisanja Vinodolskoga zakon (statuta) bio da se normiraju pravni odnosi u situaciji kad su se dotad slobodne vinodolske općine našle u situaciji da su postale feudalno ovisnima o krčkim knezovima (kasnije Frankapanima). Znanost još sa sigurnošću nije utvrdila koje je područje obuhvaćala Krajina kneza Kosmata ni koji je to zapravo Otočac. beta je vita (npr. trojezičnicima. predstavlja svojevrstan kartular crkve. pisan glagoljicom. treći stavak. Sačuvalo nam se sedamdesetak prijepisa toga teksta (od 14. jedno šire područje kojemu je bio na čelu knez Kosmat. između ostaloga. U drugom stavku opat Dobrovit izjavljuje da je crkvu sagradio s devetero braće – dakle je postavio i ogradu s pločama (plutejima) – za vrijeme kneza Kosmata koji je vladao cijelom krajinom. Vizant. Tekst je na više mjesta nečitljiv zbog oštećenosti kamena. To su: grčki. a Dobrovit sagradio crkvu i postavio ploče oko godine 1100. latinski. kao plutej. osim otoka Krka. To je oveća kamena ploča ispisana glagoljskim pismom. Posebna je pozornost posvećena reguliranju odredbi zakonskoga prava i definiranju književnih prava. Vitliom). Dokazuje da je kvarnersko područje bilo u granicama Zvonimirove Hrvatske. Sadržaj ploče nije jedinstven. Postoje ostatci druge takve ispisane ploče (pluteja). Najvjerojatnije je Črnorizac Hrabar bio iz kruga svete braće Konstantina (Ćirila) i Metoda. a to je značilo . pa se stručnjaci ni danas ne mogu u potpunosti složiti u čitanju. zahvaljujući ovoj ploči Hrvati su “izronili iz mraka svoje nedokumentirane povijesti”). tj. ali praksa je često bila takva. interpretiranju ni u datiranju natpisa. bila ugrađena u ogradu (služila je kao pregradna ploča) između prezbiterija (prostor za svećenstvo) i crkvene lađe (prostor za puk) benediktinske crkve svete Lucije u Jurandvoru kraj Baške na otoku Krku. bio u pratnji kralja Kolomana u Belgradu. a proklinje one koji bi to darivanje zanijekali. U prvom stavku sadržana je noticija kojom opat Držiha utvrđuje da je hrvatski kralj Zvonimir (Zvanimir) u svoje vrijeme darovao svetoj Luciji “ledinu” (vjerojatno je riječ o gospodarskom dobru). godine. židovski. VINODOLSKI ZAKON Vinodolski zakon (sastavljen 6. tj. stoljeća. U njoj nalazimo prvi put potvrđeno hrvatsko narodno ime na hrvatskom jeziku. danas se čuva u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu) najvažniji je među hrvatskim epigrafskim (kamenim) spomenicima. koji govori da je u to doba postojala zajednica svete Lucije i svetoga Nikole u Otočcu. možda istovjetan s Kuzmom koji je godine 1102. (Krajina o kojoj je ovdje riječ svakako je obuhvaćala. Na malo preostala prostora uklesan je dodatak. preveden na velik broj stranih jezika. Črnorizac. Črnorizac nakon toga govori i o tzv. nabraja riječi koje se ne mogu dobro pisati grčkim slovima. Glagoljica ploče pripada prijelaznome tipu između oble i uglate glagoljice infiltrirane s nekoliko specifičnih i ćirilskih slova. Sve te riječi počinju glasovima za koje grčki alfabet nije imao znakove. Vjerojatno je Kosmat vladao. o onima koji su tvrdili da su samo tri jezika dostojna da uđu na oltar. zatim navodi imena dostojanstvenika koji su možda bili nazočni pri darivanju. U slavenskom svijetu od njega je starija samo Ruska Pravda.) Baščanska/Bašćanska ploča jedan je od najstarijih spomenika hrvatskoglagoljske pismenosti.

stoljeća Honorije Augustodunensis na latinskome jeziku kao teološki priručnik. a počele su oko godine 300. poglavlje: priča o smrti kralja Zvonimira) Ljetopis popa Dukljanina (14. stoljeću. ali postoji mogućnost da je matica bila čakavsko-glagoljska. stoljeće u Hrvatskoj) je naziv za romane o Aleksandru Velikome. hrvatskoj. Na latinski ga je u svojoj starosti preveo katolički svećenik iz dukljanske biskupije.) prikazani su prema uzusima srednjovjekovne kulture i književnosti. Postoji velik broj književnih obrada njegovih herojskih djela. Svojemu je prijevodu u zemljopisnom dijelu dodao podatak o Istri i Učkoj kojega nema ni njemački ni češki prijevod. u Zadru u jednom inventaru godine 1389.-1664. ali tad su mu dodani dijelovi o hrvatskoj povijesti. ali dobri znalci misle da je moralo biti negdje između Crne Gore i Pelješca. žene cara Filipa Makedonskoga. ali i proza odmaknuta od stilski neutralnoga govora. latinica) koji je prepisan iz Roudničkoga rukopisa. bugarskoj. Na hrvatski je preveden vjerojatno u 14. PseudoKalinestovim romanom. Lucidar je napisan u obliku razgovora (dijaloga) između Učenika (koji pita) i Učitelja (koji odgovara). kajkavski. na splitskome području. otmica lijepe Jelene. godine. bosanica) i Derečkajev rukopis (1621. pisana mješavinom hrvatskoga i staroslavenskoga jezika. suđenje trima božicama. Mjesto nastanka nije jasno. zemljopisa. Pop glagoljaš Martinac pisao je u Grobniku lijepa crna i crvena glagoljička slova – ispisivao je brevijar u znanosti poznat pod imenom Drugi novljanski brevijar (čuva se u Novom Vinodolskom). čakavsko-ikavski. stoljeća) je srednjovjekova enciklopedija. stoljeća. gospodarstva. medicine. dogodila se za Hrvatsku katastrofalna Krbavska bitka i do njega su stizale uznemirujuće vijesti koje su djelovale na taj način da je usred liturgijske knjige. posebno tužna priča o tragičnoj smrti hrvatskoga kralja Zvonimira. astronomije. sauvani su nam tzv. ZAPIS POPA MARTINCA Zapis popa Martinca (1493. Takvim su romanima bogate i zapadne i istočne književnosti. stoljeća bio je u knjižnici Nikole Zrinjskoga (1620. Sačuivan je u dva glagolsjka rukopisa: u Petrisovu zborniku iz 1468. itd. rujna 1493. Prevodili su je. stoljeću. i u Žgombićevu zborniku iz prve polovice 16. iako je Vinodolski pisan čakavski. RUMANAC TROJSKI (Roman o Troji) Rumanac trojski (15. meteorologije. alkemije. prerađivali i izdavali na različitim jezicima sve do 19.). čim je završio prvi dio kodeksa (tzv. našao je Splićanin Dmine Papalić u Makarskoj krajini u kući kneza Markovića i pepisao ju je. itd. stoljeće) spis je koji je navodno isprva bio napisan na slavenskom jeziku.) Događaji iz grčke mitologije (Parisovo rođenje i mladost. stoljeće) viteški je srednjovjekovni roman. Spis je nastao u 12. stoljeća. stoljeća. S Papalićeva rukopisa preveo je spis ponovno na latinski pjesnik Marko Marulić godine 1510. Roudnički rukopis (16. pisanu najvjerojatnije ćirilskim pismom. Jerolim Kaletić u Omišu. Petrisov zbornik) i u mlađemu latiničkom prijepisu iz dvadesetih godina 17. Krajem 12. stoljeću pojavila se u velikoj mjeri originalna verzija koju možemo pratiti u grčkoj. ali otac mu je zapravo Nektenab. Aleksandar je sin Olimpijade. Latinicom pisani Derečkajev prijepis iz 17. a Petrisov je kajkaviziran. a od 15. Temporal) zapisao svoje strahove i potresno oslikao teško stanje u Hrvatskoj zbog turskih pustošenja i najezde. vjerojatno u Baru.stoljeća. srpskoj. Njegov je tekst neposredno povijesno svjedočenje. stoljeća (Vinodolski zbornik. ALEKSANDRIDA Aleksandrida (14. Oba glagoljička prijepisa pripadaju istoj redakciji. koja je doživjela velik uspjeh jer je sadržavala cjelokupno srednjovjekovno znanje (iz bogoslovlja. Na hrvatski ju je s češkoga preveo istarski glagoljaš u prvoj polovici 15. stoljeću nastala je i jedna kompilacija na njemačkom. LJETOPIS POPA DUKLJANINA (Hrvatska redakcija.. rumunjskoj. bojevi pod Trojom. Tu hrvatsku redakciju. stoljeća i u ruskoj književnosti. godine) zapis je suvremenika slavne bitke koja se dogodila na Krbavskome polju 9. spominje se knjiga o Aleksandru. dodao je znanja o hrvatskim i bliskim im zemljama. magije. Prvi tekst enciklopedijskoga karaktera (Elucidarium) napisao je početkom 12. poslije Krista. Elucidarius ili Lucidarius javljaju se u Europi različiti spisi enciklopedijskoga karaktera. stoljeće. XXVII. Pod imenom Elucidarium. U 14. U hrvatskoj je književnosti sačuvan u glagoljičkim prijepisima iz 15. a sadržaj mu je rodoslov dukljanske dinastije koja je navodno sad već vladala manjim dijelom južnoslavenskih zemalja..LUCIDAR Lucidar (nastao u Hrvatskoj u prvoj polovici 15. a zatim je Papalićev prijepis prepisao latinicom godine 1546. kozmografije. namijenjena pučkom sloju. Dok je pisao kodeks. egipatski car koji se . Naime.

za novac podaju duhovna dobra (simonija). To je prvi europski tiskani misal koji nije otisnut latinicom i nije na latinskom jeziku. veljače 1483. Mjesto tiska ne može sa sa sigurnošću utvrditi. u različitim su krajevima ti tekstovi bili različiti. Hrvatski glagoljaši imali su velik broj stručnih ljudi i dosta materijalnih mogućnosti. i 1480. stoljeća. Izvornik nije sačuvan. Njezini su dvanaesterci. i sl. Pariz. umjesto staroga oblika dobrago dolazi dobroga.. te se s Olimpijadom sastao u liku boga Amona. Osim toga. stoljeću) srednjovjekovna je satirična pjesma koja šiba život višega klera i redovnika koji u trenutku kad se približava Sudnji dan žive u raznovrsnim opačinama. stoljeća. a 50 godina prije Berlina i 71 godinu prije Moskve. New York. pa se time uzrokuje propast mnogih duša. godine. Hrvojev misal nalazi se u Biblioteci turskih sultana u Carigradu. posebno ikavskim refleksom jata i novim pridjevskim oblicima (npr. odnosno u Pariškom glagoljskom kodeksu koji se datira potkraj 14. Premda u nekim pojedinostima sadržaj nije jasan. SVIT SE KONČA Svit se konča (pjesma zapisana u 14. a one koji bi htjeli živjeti kao pravi isposnici ti isti proglašavaju licemjernima i predaju ih inkvizitorima da im sude. i to mala braća (franjevci). Ipak. naime. Kopenhagen. “služe svome trbuhu”. pripada tom tipu misala. PISMO NIKOLE MODRUŠKOGA Pismo Nikole Modruškoga (15. stoljeća rabio se jedinstveni misal za cijeli katolički svijet. Hrvojev misal odlikuje se većim udjelom hrvatskih jezičnih elemenata. Različite verzije o njegovu očinstvu donijele su mu u kasnijem osvajanju svijeta puno sreće jer su ga dovodile u vezu s carevima i bogovima. i to onaj što ga je propisao rimski dvor. Ne zna se tko ga je oslikao. u njih nestaje vjerski žar. pa i oni osnovani u prvoj polovici 13. otisnut 22. najčešće se pretpostavljaju Venecija i Kosinj. Prvi ga je put objavio Ivan Kukuljević 1863. Pisao ga je pisar Butko za vojvodu Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Što znače riječi po zakonu rimskoga dvora? Sve do 13. okreću se prema zemaljskim dobrima. gdje je živio kao ljekarnik i vrač. Od 13. a ostalima se ponose glasovite knjižnice u inozemstvu (Vatikan. Arhetip naše pjesme nije mogao nastati prije posljednjih desetljeća 13.koji ima osamanaest slogova i ne rimuje se. Misal je knjiga Katoličke crkve u kojoj se nalaze biblijska čitanja Staroga i Novoga zavjeta te molitve.). stoljeća u Katoličkoj crkvi uporabljivali su se različiti tekstovi za različite obrede i za njih nije bilo zajedničke knjige. Oxford. u njoj se.) pisan je glagoljicom i jedan je od najljepših rukom pisanih kodeksa iz cjelokupne hrvatske.pred vojskom perzijskoga cara Darija sklonio u Makedoniju.) najstarija je hrvatska tiskana knjiga. stoljeće) napisano je glagoljicom najvjerojatnije između 1477. Ljubljana). pa je to karakteristično i za Hrvojev misal. Naš Prvotisak. Naši su misali pisani hrvatskom redakcijom crkvenoslavenskoga jezika. Novi Vinodolski. stoljeću i s Carmina Burana iz njemačkih krajeva 13. MISAL PO ZAKONU RIMSKOGA DVORA Misal po zakonu rimskoga dvora (1483. a posljednja ima dva dobra dvanaesterca bez rime i jedan . Vidljivo je iz toga podatka da su hrvatski glagoljaši vrlo brzo uključili hrvatsku kulturu u Guttenbergovu “orbitu”. osuđuju svi crkveni redovi. Zagreb). cjelina je razumljiva i donosi prvi polemički hrvatski tekst koji umnogome slijedi uobičajena retorička načela u prikazivanju i pobijanju protivnikovih tvrdnji. ali i neka druga. ali se po refleksu ambijenta i ozračja koje u njoj nalazimo pretpostavlja da je po postanju znatno starija. ne samo glagoljičke tradicije. predikavci (dominikanci) i karmelićani. Svoju prvu tiskanu knjigu mi smo tako dobili kad i carski Beč. stoljeća. općeeuropski su: našu hrvatsku pjesmu možemo usporediti s bičevateljskim talijanskim pjesmama i s laudama u Italiji u 13. od kojih se u najvećem dijelu sastoji. Samo je u završnom dijelu ova pjesma djelomice iskvarena: od tri posljednje strofe dvije imaju po dva dvanaesterca s dobrim rimama. pjesme i razne upute kako da se iz dana u dan slavi misa. pravilni (sastoje se od tri člana od po četiri sloga) pa istražitelji naglašavaju njezinu formalnu skladnost. U njemu se ističe Hvalospjev ljubavi (Prva Pavlova poslanica Korinćanima. izvrgavaju se na taj način kritici pravih . Nakon toga ovaj je tekst objavljen više puta. 1-13). u Acta croatica I. Beč. ali samo ih je pet u domovini (Vrbnik. 13. Intonacija i motivika te atmosfera opisana u pjesmi vladali su u raznim europskim ambijentima srednjega vijeka. Zapisana je samo u pariškoj glagoljskoj zbirci.posljednji stih . pojačanu izrazitim strofama od po četiri stiha koji su međusobno povezani jednom rimom. Sačuvano je dvadesetak rukopisnih hrvatskih glagoljicom pisanih misala. tj. stoljeća. rimska kurija. HRVOJEV MISAL Hrvojev misal (1404.

a najstariji su glagoljički zapisi iz 15. godinu). stoljeća. Ova dramatizacija legende pripad starijemu razdoblju naših hrvatskih crkvenih prikazanja već po svojoj temi – svetačkoj legendi. Naša je pjesma nastala najvjerojatnije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. a podnaslov. Ovaj je tekst – Šibenska molitva . makar i nepravilnom. antagonista Olibrija. stoljeća. pisanome u užoj Hrvatskoj 1468. Mlađih rukopisa i izdanja ima bezbroj. odnosno prijevode legende u prozi od 14. prijelaz 14.) . Hrvatska književnost poznaje prozne obrade te teme. stoljeću i 14. ritmiziranoj prozi. a zadnji. Ova je pučko-crkvena pjesma vrlo popularna i u Hrvatskoj se pjeva se i danas. Pjevala se u svim hrvatskim krajevima. vjerojatno franjevac. četvrti.Pohvale Gospi . U pojedinostima tekst nije jasan. Šibenski /Vrančićev/ rukopis iz druge polovice 16. hrvatska je preradba latinske pjesme In hoc anni circulo. stoljeća). stoljeća. I. Dramatizacija (i versifikacija) nije nije napravljena nip o latinskoj nip o talijanskoj dramatizaciji.dobio ime po nalazištu (Franjevački samostan u Šibeniku). širila se u prijevodima na narodnim jezicima. u Ljubljanskom glagoljskom brevijaru. stoljeće (rukopis firentinske biblioteke Laurenziane. shvaćen je kao pripjev. VA SE VRIME GODIŠĆA (Božićna pjesma) Va se vrime godišća (najstariji zapisi iz 15. gdje je vladao ikavsko-ekavski govor.i protivnika joj. prastara božićna pjesma. a ubacivao je i neke latinske riječi. a u 15. Postoji mogućnost da je autor ove drame Marko Marulić. stoljeća (u Petrisovu zborniku. stoljeća) pohvala je Gospi pisana u stilu talijanskih lauda (pohvalnih pjesama) kakve su pisali flagelanti (bičevatelji) ili disciplinanti u 13. stoljeća (u Pariškom zborniku iz 1375. pisanome u Bermu u Istri). Takvi odnosi mogli bi odgovarati i prilikama 14. od kojih prva tri paze na asonancu na završetku stiha. Zadarski rukopis iz 17. ali se nalazi i u jednom latiničkom rukopisu iz Korčule (danas u Beču). i služio se nepouzdanom grafijom. kasnije se pretvarala u stihove. U njoj prevladavaju figure straha i mučeništva (muke) organizirane oko protagonistice . MUKA SVETE MARGARITE Muka svete Margarite (najstariji rukopis s prijelaza iz 14. Pisana je čakavsko-ikavski. je stoljeću dramatizirana. Datiranju pridonosi i impostacija o prbližavanju Antikrista (Sudnjega dana).. Lijepa je i pobožna molitva Blaženoj Djevici Mariji.odgovara njezinu sadržaju. u 15. a dramatizacija u osmeračkim distisima sačuvana je u trima latiničkim rukopisma. nije dobro znao hrvatski jezik. njezina mučitelja. predreformatorskim kritikama Katoličke crkve. koji na završetku prenosi datiranje: 1500. ritmičkoj. u 15. od kojih je najstariji s prijelaza iz 14. tj. odnosno hrvatskih versificiranih i dramatiziranih svetačkih legendi nastalih potkraj hrvatskoga srednjovjekovnoga razdoblja.. koja pod svaku cijenu nastoji da se pojedini zazivi (stavci) završe rimom. glagoljica). stoljeća.-V. Pripada najstarijim hrvatskim latiničkim tekstovima. stoljeća. i 15. što možda dolazi zbog toga što autor. Napisana je u recitativnoj. nego je nastala u Hrvatskoj na temelju latinske prozne legende. Metar je u njoj istovjetan s latinskim metrom: strofe su građene od po četiri sedmerca. Latinska legenda o Margaritinoj muci i smrti nastala je u ranom srednjem vijeku. PREDRENESANSA I HUMANIZAM U SVIJETU DANTE ALIGHIERI (Božanska komedija. stoljeće) primjer je srednjovjekovnoga dramskoga teksta. Pakao. vjerojatno u Bribiru (Dalmacija) u drugoj polovici 14. U originalu ima latinski naslov Oracio pulcra et devota ad beatam virginem Mariam. premda se još uvijek drži da pripada korpusu anonimnih prikazanja. odnosno drugo ime . stoljeću. ŠIBENSKA MOLITVA (Pohvale Gospi) Šibenska molitva (najvjerojatnije 2.svete Margarite . polovica 14.Kristovih sljedbenika.

predočujući nevjerojatnom snagom izraza svu ljestvicu ljudskih poroka i strasti. koji se ne susteže napasti Crkvu i crkvene dostojanstvenike. Bio je svestran duh – filozof. 29 kancone. Ipak. zbirci talijanskih stihova. ipak u njemu već izbija kritički duh novoga vremena. od mitoloških i povijesnih likova i osoba pa do svojih suvremenika. U obliku uobičajene alegorijske srednjovjekovne vizije zagrobnoga života Dante (uz pomoć Beatrice i Vergilija) nas vodi kroz Pakao. Aktivno sudjeluje u onodobnim političkim borbama između gvelfa i gibelina. talijanski pripovjedač i humanist. Iako je Danteova Komedija još u mnogočemu srednjovjekovno djelo (forma alegorijske vizije. itd. u kojem su već nagoviješteni glavni motivi Petrarkine pjesničke zbirke.Dante Alighieri (1265.-1293. obavljajući razne državne službe i baveći se književnošću. rodom iz Firence. a skupa s uvodnim pjevanjem postignuta je “savršena brojka” 100.). talijanski pjesnik i humanist.). Književni rad započeo je zbirkom pjesama Novi život (Vita nuova. Ostavio je opsežan književni opus sastavljen od djela napisanih na latinskom jeziku u duhu humanizma i od niza djela na talijanskom jeziku. a školovao se u Napulju. Petrarkina poezija imala je i ima snažan utjecaj na razvoj cjelokupne kasnije ljubavne poezije. u kojima je dao intiman lirski dnevnik svoje nesretne ljubavi prema Lauri. Petrarca preuzima od provansalskih trubadura i talijanskih predstavnika “slatkoga novoga stila” (dolce stil nuovo) njihove pjesničke forme (od 366 pjesama Kanconijera 317 su soneti. vjerojatno ženu Huga de Sadea. Čistilište i Raj i oživljuje grandioznu galeriju likova. Božanstvena komedija imala je golem utjecaj na razvoj kasnije europske književnosti.).1321. naime. Boccaccio najveći dio života provodi u Firenci. Baraković. U toj je zbirci Beatrice. Uvodni sonet Kanconijera. a prema početnim se stihovima sama zbirka talijanski naziva Rime sparse (Razasute rime).) u kojoj je prikupio svoje mladenačke stihove posvećene ljubavi prema Beatrici Portinari i povezao ih proznim komentarom. Pakao. . pa je njihovim posredovanjem petrarkizam u 15. Nadovezujući se na tradicije srednjovjekovne ljubavne poezije.-1375. GIOVANNI BOCCACCIO (Decameron) Giovanni Boccaccio (1313. prerasla u gotovo nadzemaljsko biće i postala simbolom pjesnikova ideala.-1321. S razumijevanjem pokazujući slabosti i veličinu ljudske prirode. prvi put ugledao svoju Lauru.). 1292. Bio je istaknuti humanist i napisao niz književnih djela na latinskom jeziku te stekao čast da 1341. bude u Rimu ovjenčan kao pjesnik. djelu koje je preraslo u najviše dostignuće srednjovjekovne i predrenesansne književnosti i jedno od najvećih književnih dostignuća i ostvarenja čovječanstva. bliskije upoznao s provansalskom trubadurskom lirikom i tamo je 1327. a u Italiji je već za pjesnikova živoza dobila niz nastavljača i epigona. rođen je u Parizu. čime već navješćuje renesansu. i prikazuje svoju unutarnju razapetost između srednjovjekovnih moralnih načela i ovozemaljskih težnji za srećom. i 16. velik je dio života proveo u Avignonu. politički traktat O monarhiji) i razmatranja o talijanskom književnom jeziku (O narodnom jeziku). tvorac književnoga talijanskoga jezika. kojega je . uloga mističnoga broja 3 i srednjovjekovna simbolika uopće u koncepciji i kompoziciji djela. koja ga svojom ljepotom i tjelesno privlači. Uz književni opus na talijanskom ostavio je i niz latinskih djela.). njegova slava počiva na Kanconijeru (Canzoniere). svaki od triju dijelova. prije svega. 7 balade i 4 madrigali) i razvija ih do majstorskoga savršenstva.). Dante započinje rad na svojoj Božanstvenoj komediji (Divina commedia. Djelo je formalno savršeno komponirano – pisano je u tercinama (strofama od tri jedanaesterca). među njima i nekoliko ljubavnih romana napisanih u stihu ili prozi (napisanih u mladosti) i prvu biografiju Dantea Alighierija.1374. Čistilište i Raj. tadašnjemu sjedištu papinskoga dvora. političar i. FRANCESCO PETRARCA (Kanconijer) Francesco Petrarca (1304. U Avignonu se. u kojima iznosi svoje filozofske i političke poglede (nedovršena knjiga filozofskih pogleda Gozba. pjesnik. koja će postati trajnim nadahnućem njegovih talijanskih stihova. za njezina života i nakon njezine smrti. stoljeću preplavio cijelu kulturnu Europu. Zoranić. prisiljen sve do smrti živjeti u progonstvu. naslovljen Čitateljima. a tragova joj nalazimo i u starih hrvatskih pisaca (Vetranovuć. ima po 33 pjevanja podjednake dužine. u skladu s koncepcijama ljubavi pjesničke škole “slatkoga novoga stila” (dolce stil nuovo). . Kako bi je dostojno uzvisio i nakon njezine smrti. pa je nakon pobjede neprijateljske stranke godine 1302. 1307. nastao je u zrelim godinama pjesnikova života. 9 sestine. itd. najveći je talijanski nacionalni pjesnik. uzvisuje napredne težnje ljudskoga duha. ali unosi u njih novi duh: opisuje ljubav prema konkretnoj ženi.

). poeme i kraće pjesme. HRVATSKA PREDRENESANSA I HRVATSKI HUMANIZAM MARKO MARULIĆ (Davidijada) Marko Marulić (Marcus Marulus. Istodobno je više puta i s velikom zauzetošću pisao o suvremenim događanjima. Od manjih proznih spisa na latinskom ističu se: In epigrammata priscorum commentarius (Tumač starih natpisa. sastavljao je kompendije i zbornike uputa za praktični kršćanski život. zbirka poučnih pričica i anegdota iz života mnogobrojnih svetaca u šest knjiga. Djelo je koncipirano alegorijski. pisma. 1518. stoljeću počela se nazivati Marulus ili De Marulus. U epu Davidias (Davidijada. a u 15. otkrivaju čitatelju djelo u kojem se definitivno prekida sa srednjovjekovnim predrasudama i u kojem su jasno nagoviještena slobodna shvaćanja. Prevodio je s latinskoga i talijanskoga na hrvatski i s hrvatskoga i talijanskoga na latinski. U golemom dijelu opusu pokazuje se kao iznimno zauzeti širitelj i tumač temeljnih zasada kršćanske moralke. nemilosrdno razotkrivanje ljudskih poroka i slobodno prikazivanje životnih užitaka. 18. Same su priče duhom i sadržajem raznolike. stjecanje bogatstva i izrugivanje ljudskoj gluposti i svakom. 1507. Split. odmjeren stil temeljne su značajke izraza Boccacciovih priča koje su postale uzorom svim kasnijim novelistima. Živio je na granici srednjega vijeka i novoga vijeka. Djelo mu je naslonjeno na Bibliju i patristiku i grčko-rimsku klasiku i njima nadahnuto. Marulić je književno stvarao na trima jezicima: hrvatskom.).proučavao potkraj života. i manje na talijanskom (sačuvana tri pisma i vjerojatno njegova dva soneta). Na Marulićeve nazore utjecao je pokret Devotio moderna.?). sudca. 5. pa David predstavlja Krista. kolovoza 1450. zasnovana na obradbi triju bogoslovnih krjeposti: vjere. a nakon toga možda je nastavio školovanje u Italiji. od trgovaca i prostitutki do predstavnika feudalaca i svećenstva. – 1517. u Padovi.). a Šaul Židove koji ga progone. Obavljao je komunalne dužnosti egzaminatora. preuzimajući mnogobrojne srednjovjekovne sadržaje. zbirka prispodoba po uzoru na novozavjetne. 1510. U kristološkoj rapsravi De humilitate et gloria Christi (O poniznosti i slavi Kristovoj. Quinqaginta parabolae (Pedeset priča. stilu i stihu nasljedujući rimske i ranokršćanske pjesnike. politika. u 14 pjevanja s ukupno 6765 heksametara opjevao je djela židovskoga kralja Davida. nade i ljubavi. ali ih obrađujući u novim (obnovljenim) oblicima. posebno religioznom licemjerju. siječnja 1524. Picinić).) na temelju starozavjetnih proroka dokazuje da je Krist obećani Mesija. Život je proveo u Splitu. Evangelistarium (Evanđelistar. Po opsegu i svjetskom odjeku na prvom je mjestu De institutione bene vivendi per exempla sanctorum (Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca. propovijedi. rasprava je u sedam knjiga o praktičnoj kršćanskoj etici. moralno-teološke i kulturnopovijesne rasprave. ali najčešće im je tema senzualna ljubav. vjerojatno oko 1510. Glavno mu je djelo Dekameron (Decameron. zbirka od 142 antička natpisa pretežno iz Italije i Salone s obilnim stvarnim i moralističkim komentarima. 1480.). latinske i talijanske književnosti. skladna kompozicija i jasan. Zahvaljujući književnom radu postaje središnja osobnost splitskoga humanističkoga kruga. ali uz duboku religioznost i trajnu sklonost prema moralnoj pouci očituje i tipično humanističku širinu zanimanja (književnost. izvršitelja oporuka. harala u Firenci i prisilila sedam djevojaka i tri mladića da napuste grad i prekraćuju vrijeme pripovijedajući naizmjence zanimljive priče. s priloženom polemičkom raspravom u kojoj se dokazuje da svetac potječe iz hrvatskih krajeva. Većinu Marulićevih latinskih djela čine prozni spisi religiozno-poučnoga. ali u jeziku. latinskom (više od osamdeset posto sačuvanih djela). epove. prije svega o turskoj opasnosti i razjedinjenosti kršćana. 1506. putujući povremeno u Veneciju (zbog trgovine) i Rim (na proslavu jubilarne godine 1500. Neko je vrijeme proboravio u Nečujmu na otoku Šolti. oblik Marulić nalazi se u posveti Judite. Galerija realistički vjerno i psihološki uvjerljivo ocrtanih likova iz svih društvenih slojeva. 1348.-1353. povijest.).). latinski i hrvatski pjesnik. slikarstvo) i svestranu erudiciju te renesansnu sposobnost sinteze hrvatske. poslije 1503. Bio je pjesnik i prozaik. oko 1496.?). Podatci o njegovu životu relativno su malobrojni i nepouzdani.-Split. Zanimljivost fabule. priče. moralističkoga i teološkoga usmjerenja. Marulić je bio i plodan latinski pjesnik. držeći se Biblije. arheologija. potječe iz splitske plemićke obitelji koja se hrvatski nazivala Pečenić (Pecinić.). U rodnome Splitu polazio je humanističku školu.-1500. zbirka od stotinu novela uokvirenih pričom o kugi koja je 1348. Vita divi Hieronymi (Život svetoga Jeronima. dijaloge. prozaist i prevoditelj. najvažnije Marulićevo moralno-teološko djelo. Na kraju je dodan ključ alegoreze: Tropologica Davidiadis .

pjesama na ispraćaju. Djela su mu prevedena na mnogobrojne svjetske jezike. najvećim dijelom nastali za boravka u Italiji. obećanje vlastitoj duši (Ad animam suam). U pozadini je toga razmimoilaženja oko prezimena i problem točna utvrđivanja Panonijeva rodnoga mjesta: prema vlastitu priznanju. a od novovjekovnih epigramatičara Antonio Beccadelli. koje je u Italiji promijenio u Jan (Ianus). U žanrovskom smislu uzor mu je za epigrame bio Marcijal.. rođen je blizu ušća Drave u Dunav. Jan Panonije. koji su se urotili protiv Korvinove samovlade i ponudili prijestolje poljskom kraljeviću Kazimiru. gdje je i umro 30. i 16. Njegovo je obiteljsko ime predmetom dugotrajnih kontroverzija u hrvatskoj i mađarskoj historiografji. niz elegija napisanih u napadu bolesti. Plutarha. među kojima je bio i njegov ujak Ivan Vitez i zagrebački biskup Osvald Thuz. prevodio je ulomke iz Homerove Ilijade. Prvi je u Hrvata prevodio Dantea i Petrarku. Jan Panonije najveći je pjesnik ranoga hrvatskoga humanizma. u dijelovima. Kao veliki poznavatelj grčkoga i latinskoga bavio se i prevođenjem. klasik kršćanske književnosti i humanist europskoga formata. po kojemu je poznat. versificirani sažetci svetačkih životopisa. epigrami. nacionalni klasik. Nakon jedanaest godina u Italiji vratio se u Ugarsku i ubrzo. ali tijelo mu je poslije preneseno u pečušku katedralu i tamo sahranjeno. pouzdano se zna i njegovo krsno ime Ivan (Johannes). elegije (Elegiae). 1459. Otad je stalno u kraljevoj pratnji ili obavlja zadaće za kralja: u pohodu na Bosnu. Za boravka u Italiji stekao je brojne ugledne prijatelje. i postao doktor kanonskoga prava. Uporište je Panonije našao. političarima i prijateljima. tvorac prvoga epa na hrvatskom jeziku (Judita). Nekom vjerovniku. Prvi mu je grob bio u pavlinskoj crkvi u Remetama. prvi put tiskan tek 1954. kao što su tužbalice u povodu smrti majke Barbare (De morte Barbarae). To je najbolji ep hrvatskoga i vrhunski biblijskovergilijevski ep europskoga humanizma. U privatnom dijelu njegova epsitolarija zanimljiva su pisma upućena prijateljima u Dubrovnik i Trst. s talijanskoga na latinski.). čije se djela još uvijek otkrivaju u svjetskim knjižnicama i arhivima. s nenavršenih 26 godina života. Značajna su i njegova tri politička govora. Prosperu – primjer epigrama) Ivan Česmički (latinski pseudonim Ianus Pannonius. ali su obojica smijenjeni. Ivan Vitez Panonac. seviljskikm kodeksima: Johannes Pannonius Vitezius. stoljeća. iz Pseudo-Demostena. autor kojega ne zaobilazi nijedna međunarodna antologija novolatinskoga pjesništva. Pavla Drugoga. Među više od 400 epigrama iz trećega dijela Panonijeva opusa pretežu satirički i erotski. U Panonijevoj književnoj ostavštini tradicionalno se izdavja nekoliko cjelina: dulji sastavci spjevani u daktilskom heksametru (Poemata ili Heroica). Uz latinski pseudonim. . 1434. U ovom se dijelu posebno ističu tekstovi s naglašenim autobiografskim označnicama. u Tibulovoj elegiji. naučivši temeljito oba klasična jezika. U prvom dijelu opusa izdvaja se školska vježba s osloncem na Vergilija u kojoj se vjetrovi prepiru tko je najjači. Imenovan je za slavonskoga bana. IVAN ČESMIČKI (U smrt majke Barbare. Pridružuje se skupini velikaša. Sklonio se u Osvalda Thuza na Medvedgradu. postao biskupom pečuškim. zahvalnica. ali i velik broj pisama otposlanih iz Korvinova ureda. Nakon Ferrare četiri je godine studirao u Padovi. epicidija. skupa s Ivanom Thuzom.. 11. poslanice.) prelazi na dvor u Budimu. – 1472. zatim politički panegirici i prigodnice posvećene raznim uglednim suvremenicima. Urotnici ne uspijevaju u svojemu naumu. i dr. s obzirom na tradiciju. postao je prvi hrvatski pisac svjetskoga glasa i do danas najprevođeniji hrvatski autor.-1490.expositio (Alegorijsko tumačenje Davidijade). izrazito opsceni. pa se u zadnje vrijeme predlaže da se usvoji ime kakvo se pojavljuje u tzv. U najnovije vrijeme otkrivene su i Marulićeve pjesme ljubavnoga sadržaja. epigrami u raznovrsnim metrima (Epigrammata). a u formi epitalamija. u glasovitoga Guarina Guarinija. humanist i latinski pjesnik. Medvedgrad kraj Zagreba). Najprošireniji tradicionalni oblik njegova navodnoga prezimena – Česmički . a tome su osim njegovih vrijednih književnih djela pridonijele i dramatične okolnosti njegove smrti te vojni i politički slom kraljevstva kojega je bio visokim dostojanstvenikom. Po mišljenju mnogih najvažniji hrvatski pisac 15. Kao trinaestogodišnjega dječaka ujak Ivan Vitez od Sredne poslao ga je na školovanje u Italiju. 1472. objavljena s velikim uspjehom u brojnim izdanjima. prozni prijevodi s grčkoga. govori i pisma. pa Ivan mora bježati. Sačuvan je znatan broj Marulićevih latinskih pjesama i duhovnoga i svjetovnoga sadržaja (žanrovski su to elegije. epitafa. u Italiji pozdravlja novoimenovanoga papu.vjerojatno nije točan. sudjeluje u Matijinu obračiunu s češkim kraljem. Prerastao je u kultnu figuru srednjoeuropskoga književnoga prostora. Poštujući želju kralja Matije Korvina (1458. Sedam je godina proveo u Ferrari. U drugome dijelu opusa od 35 Panonijevih elegija najveći dio predstavlja podsjećanje i prisjećanje na važne događaje u prijateljskom ili obitelsjkom krugu. himne.

ILIJA CRIJEVIĆ (De Epidauro. stihovana zavičajna povijest za koju je predložak nudila Raguzeida Gian Maria Filelfa. Premda preuzima žanrovski model rimske elegije. U oko 800 stihova ispričana je dovršena ljubavna priča: od nagla zaljubljivanja. primjer epigrama) Ilija Crijević (Elias Lampridii de Crieva. U cijelom pjesničkom opusu veliku prevlast ima elegijski distih. U međuvremenu ostavši udovac. Kao svećenik obnašao je važne dužnosti u šibenskom kaptolu. ali je vidljiv i utjecaj lektire rimskih epičara (Vergilije. i na tom mjestu provodi zadnje desetljeće života. Po obliku to su himne. odlučuje se zarediti. Crijević ga na zanimljiv način inovira: ljubavni je rival po zanimanju trgovac. zatječe se u Dubrovniku. a manji dio vezan je uz njegovu svećeničku službu u kasnim godinama. glikonej. Poslije 1505. Zbirka latinskih pjesama u sapfičkoj strofi sastavljena je od 16 pjesama. Zbirka je posvećena šibenskom patriciju Petru Taveliću i obuhvaća 62 pjesme. Od 1497. ali su zastupljeni i drugi metri: heksametar. 1463. Od svih hrvatskih humanista najdosljednije je branio ideju o nerazdvojivosti filologije i književnosti. Propercije) i od dvadesetak govora. Crijević najjači oslonac u tradiciji nalazi u Ovidiju i Properciju. Vergilije. Po vrijednosti ističe se pjesnička korespondencija s Tršćaninom Raffaelom Zovenzonijem. izgovoreni na sprovodima sugrađana. do odreknuća od ljubavi. 572 heksametra). drukčije nego u rimskih elegičara nevjera voljene žene ne pokazuje se samo kao moralno pitanje nego i kao ozbiljan zdravstveni rizik.Dubrovnik. dolazi s legendarno bogatih Antila. . od kojih su 13 himne apostolima i svetom Pavlu. Šibenik. 1520. Veličinom se ističe nedovršeni epilij o osnutku Dubrovnika (De Epidauro. Studirao je u Padovi. bio je generalni vikar biskupa Luke Tolentića i njegova nasljednika Francesca Quirinija. u kojemu prevladavaju politički sadržaji i prigodnice prijateljima. Šižgorić je autor najstarije hrvatske pjesničke inkunabule Elegiarum et carminum libri tres (Tri knjige elegija i lirskih pjesama). Pjesnička ostavština Crijevićeva sadrži 240 pjesama u 9 knjiga. Sav drugi rad. hendekasilabi. asklepijadej. središnja osoba šibenskoga humanističkoga kruga. Okosnicu čini jedanaest elegija (po drugoj računici dvanaest elegija). preko robovanja domini. . djeluje kao školski suravnatelj. Za života tiskana su mu samo četiri epigrama ad lectorem. pozdravnice i epigrami upućeni prijateljima. boravi u Rimu u svojih znanaca. epiliji. U rodnom je gradu imao velik broj moćnih neprijatelja. Kao poeta laureates ostaje neko vrijeme u Rimu. u Rimu. holijambi. epigrami. ostao je u rukopisu. ode. jedan od najboljih stilista u povijesti nacionalnoga latiniteta. orationes funebres. gdje je postigao i doktorat iz kanonskoga prava. Lukrecije. Prozni dio Crijevićeva opusa sastoji se od jedanaest pisama. od triju uvodnih raprava o pjesnicima koje je predavao u školi (Plaut. od kojih su 15 pogrebni govori. u kojima je glavni lik Flavija. Lukan…) i antičke kršćanske poezije (Prudencije) ili rane kršćanske epike.) bio je latinist. Prilagodljivost različitim stilskim i žanrovskim izazovima otkriva ga kao školovana latinista koji se snažno oslanjao na antičku književnu tradiciju i slikovnost preuzetu iz klasičnoga mita. i dubrovačkim prijateljima. pjesnički i prozni. okrunjen je lovorovim vijencem za svoje “nježne ljubavne pjesme”. u Akademiji Pomponija Leta. Ponovno postaje rektorom dubrovačke gimnazije. a za njom se u svojoj zbirci elegija o apostolima poveo Marko . u kojem ima i zanimljivih autobiografskih podataka. većinom u elegijskim distisima. Stilski i kompozicijski Crijevićeva je proza pod Ciceronovim utjecajem. Među najbolje njegove tekstove ubrajaju se oni u kojima je potresna osobna iskustva uspio posredovati bez pretjerana pokazivanja učenosti.Šibenik. safička strofa. Svećenik je postao 1510. U tematskom pogledu riječ je o dvojstvu između nabožnoga i svjetovnoga apjesništva. oko 1445. jambi. upućenih različitim crkvenim i svjetovnim velikodostojnicima.?) jedan je od najvažnijih autora hrvatskoga latinističkoga quattrocenta. JURAJ ŠIŽGORIĆ (Elegija o pustošenju Šibenskoga polja) Juraj Šižgorić (Georgius Sisgoreus /Sibenicensis Dalmata/ Georgius Sisgoritus /Gorgis/. Ne postoje pouzdani podatci o njegovu školovanju u rodnome gradu. ubrzo se ženi. uz jedan epigram u hendekasilabima i jedan u glikonejima. elegije. Epigrami knjižnici. Dubrovnik. a 1484. Prema običaju latinizirao je svoje ime pa se otad naziva Aelius Lampridius Cervinus. Početkom osamdesetih boravio je u Ferrari. računajući da će se kao kanonik riješiti financijskih poteškoća. svjetovnim i crkvenim velikodostojnicima. Uz nešto pjesama koje se bave likovima iz antičkog mita ili povijesti u zbirci prevladavaju poslanice.do 1504. Aelius Lampridius Cervinus. 1509. Na tragu Ovidijevih Fasta nastao je Šižgorićev kalendar crkvenih svetkovima De diebus Festis. znancima. 1487. u stihovima se žali da je izgubio i očinsko imanje.

Nakon školovanja u Padovi. Nakon djetinjstva provedena u Trogiru i Šibeniku zahvaljujući ujaku Ivanu Statiliću. Pisma su prvorazredan izvor za povijest mentaliteta. (Iter Buda Hadrianopolim /Putovanje iz Budima u Drinopolje/ i njegove dijaloške varijante Razgovor s bratom Mihovilom o putovanju i poslanstvu u Carigrad (na latinskom). Papa Grgur Trinaesti izabrao ga je za kardinala. Dio je Šižgorićeva opusa izgubljen. a vrhunac svjetovne moći dosegnuo je 1572. od 1532. od povjesničara Giovija do talijanskoga heretika Palearija. medicina. ostaje dvadeset godina. Polibije. Rimu neobjavljen. u njima se očituju Vrančićevi stavovi o različitim pitanjima (odnos prema rodbini i zavičaju.-14. iz kodeksa koji se čuva u Nacionalnoj knjižnici u Parizu. o ugarskom kralju Ivanu. poput putopisa koji se bavi prvim izaslanstvom u Tursku 1553.-1557. 1504. kad je imenovan kraljevim namjesnikom. pokazujući istodobno da dobro poznaje i relevantne humanističke izvore (Decembrio. istaknuti hrvatski latinist. Riječ je o zemljopisno-povijesnom ogledu u 17 poglavlja u kojima Šižgorić prikuplja i vrjednuje antičke vijesti o svojemu užem zavičaju (Plinije Stariji. Najzanimljiviji su oni odjeljci u kojima Šižgorić govori iz vlastita iskustva. u službu Zapoljina suarnika Ferdinada Prvoga Habsburškoga. Najveća mu je književna vrlina sposobnost da se predstavi kao vjerodostojan očevidac koji podjednako vodi računa o uvjerljivosti i zanimljivosti priče. Od mladenačkih dana pokazuje sklonost prema povijesnim i zemljopisnim istraživanjima u kojima se oslanja na svoje poznavanje latinskoga i brojnih modernih jezika. manje je onih koja su njemu upućena. godine.Marulić. bilo da je riječ o topografiji (poglavlje 10. 1573. o nekim šibenskim običajima). a najmanje u kojima nije ni potpisnik ni naslovnik.). do 1573. od Pavla Gregorijanca do Janka Draškovića i Trankvila Andreisa. stekao je 1569. Solin. bilo o etnografsikim posebnostima (poglavlje 17. Poslije pada Sigeta odlazi drugi put kao izaslanik u Tursku kako bi isposlovao primirje. Zbog različlitih svjetovnih i crkvenih dužnosti nije se uspijevao posvetiti književnom radu onoliko koliko bi volio. osim jednoga svi su u elegijskom distihu. Kao školovani humanist bavio se i poezijom. Moldaviji i Vlaškoj. Veneciji. u kojemu je okupljeno oko 1000 pisama iz razdoblja od oko 40 godina.). Zbirka Otia (Pjesme u dokolici) obuhvaća 42 pjesme. Boccaccio. Tako nastaju prozni ogledi (napisani na latinskom) o Erdelju. Golema većina pisama napisana je na latinskome. erdeljskom biskupu. od kojih su dvije na talijanskom. Šibenik. Najvišu crkvenu čast. Još nije pronađena njegova zbirka elegija objavljena u Krakovu. Nakon što je postao pečuškim biskupom. dva su sastavka prigodne elegije. književni i erotski afiniteti. vanjska politika. a na hrvatskom je očuvana samo njegova Molitva koju složi i govori svaki dan. krenuo je kao kraljev izaslanik u Tursku i tamo proboravio četiri godine. kao putopisac i epistolograf u samom je vrhu hrvatske humanističke produkcije. našao se na dvoru Ivana Zapolje. uz koje na mađarskome i talijanskome. o Petru Berisalviću. a ostatak zbirke tvore epigrami. a izdana je prvi put 1899. Već kao iskusan diplomat prelazi 1549. Odmah nakon povratka pomaknut je u čast jegarskoga biskupa. ANTUN VRANČIĆ (Putovanje iz Budima u Drinopolje) Antun Vrančić (Antonius Verantius /Sibenicensis Dalmata/. Prozna rasprava De situ Illyriae et civitate Sibenici (O smještaju Ilirije i o gradu Šibeniku) dovršena je 1487. Na popisu Vrančićevih korespondenata nalaze se glasoviti suvremenici.. tiskana u Mrnavićevu Nauku krstjanskom (1627. U nekoliko je navrata održao prigodne govore na latinskome. ali ga je smrt spriječila da uživa tu čast. Najvrjedniji dosad neizdan Šižgorićev tekst tužbalica je za izgubljenom braćom u 49 elegijskih distiha. Najopsežniji i kulturnopovijesno najzanimljiviji dio Vrančićeve ostavštine njegov je epistolarij.). položaj nadbiskupa ostrogonskoga i primasa Ugarske. Pretežan dio potječe od samoga Vrančića. Cezar). RENESANSA U SVIJETU . a poslije i njegovu udovicu Izabelu. teološki prijepori. Gakeotti). Mnogi Vrančićevi tekstovi ostali su nedovršeni. Beču i Krakovu postaje Zapoljinim tajnikom i uz njega.. Apijan. veći je dio rukopisa sa Šižgorićevim tekstovima u Milanu. – Prešov. gastronomija)..

nakon što popije napitak. predstavlja vrhunsko dostignuće talijanske renesansne epike. računajući s tim da će to biti upravo on. pisao je latinske i talijanske stihove. nepristojnih izraza.). u kojoj se istodobno pojavljuje komedija karaktera i oštra kritika tadašnjega pokvarena života i društva.). 1532. Djelo. zamišljen kao nastavak nedovršena Boiardova spjeva Zaljubljeni Orlando (1506. u želji da dobije nasljednika. u kojoj daje modernu građansku teoriju države i.). renesansne komedije i društvene satire. FRANÇOIS RABELAIS (Gargantua i Pantagruel) François Rabelais (oko 1494. uzimajući u obzir potrebe razjedinjene Italije. prirodan humor i nepresušno obilje riječi.). zatraživši odmah nakon rođenja gromkim glasom “Piti. pristojne od tzv. prvi veliki francuski pripovjedač. Najvažnije mu je djelo kratka politička rasprava Vladar (Il Principe. fantastično-satirični roman u 5 knjiga. vulgariziranu kasnije pod imenom makijavelizam. borbe.-1553. pisan s dubokim razumijevanjem za čovjeka i njegove slabosti te. ali životno mu je djelo veliki viteški ep Bijesni Orlando (Orlando furioso. bavi se raznim granama znanosti. Ep je ispjevan u savršenim stancama (strofama od 8 rimovanih jedanaestreaca). talijanski renesansni književnik i političar. Djelo nema jednoga glavnoga junaka ni jednu glavnu radnju. pantagruelizam).1527. koji se zaljubljuje u Lucreziju. treba nagovoriti i krjeposnu Lucreziu. preraslo je postupno u genijalnu satiru srednjovjekovnih zastarjelih pogleda i institucija i postalo ogledalom vjere renesansnoga čovjeka u moć znanosti i plemenitost ljudske prirode. U nizu glavnih i sporednih radnji razvija se raskošna slika života u kojoj se isprepleću mašta i realnost. od kojih su najpoznatije prve dvije: Život Gargantuin (1543. 1516. dobroćudnoga vladara jedne utopijske državice.).). Nakon što je privolio muža. Rabelais opisuje život diva Gargantua od trenutka kad je ugledao svijet kroz uho svoje majke i razveselio svog oca diva Grandgousiera. Nakon toga slijedi opširan prikaz njegova školovanja. razvija ideju da u politici cilj opravdava sredstvo. temeljne su značajke njegova jedinstvenoga stila. nego opisuje “ljubav.. još je uvijek sporno. talijanski renesansni pjesnik. a poslije i liječničkom praksom. . Callimaco uz pomoć čankoliza Ligurija uspijeva nagovoriti messera Niciu da Lucreziji. piti!”. Autorstvo pete. kojoj treba omogućiti slobodan razvoj na području tjelesnoga i duševnoga života (tzv.-1533. Jednostavan realizam. sa strastima i osjećajima renesansnoga čovjeka. piti. a u završnoj redakciji sadrži 46 pjevanja podjednake duljine. prošlost i sadašnjost. U mladosti bio je redovnik. koji je odraz vedrog optimizma i vjere renesansnoga čovjeka u svemoć ljudske prirode.). pisano u početku iz razonode i zamišljeno kao fantastična pripovijest o pothvatima jedne obitelji divova poznate iz srednjovjekovne književnosti. LODOVICO ARIOSTO (Bijesni Orlando) Lodovico Ariosto (1474. vitezove”.) i Herojska djela i priče velikoga Pantagruela (1532.NICCOLÒ MACHIAVELLI (Mandragola) Niccolò Machiavelli (1469. . Ponokrat (grč. 1513. prva moderna komedija u europskom kazalištu i najbolje komediografsko ostvarenje talijanske renesanse. Nade mu se ne ostvaruju. u uporabi kojih Rabelais ne razlikuje tzv. gdje nastavlja svoje studije u mudroga Ponokrata. Nakon što se najprije odgajao u duhu srednjega vijeka u učenoga teologa Tubala Holoferna i pokazivao slab napredak (trebalo mu je npr. U komediji Mandragoli prikazuje se stari i bogati messerr Nicia oženjen mladom i lijepom Lucreziom. privedu najprije nekoga neznanca. predstavlja se starcu kao učen liječnik i preporučuje za Lucreziju napitak od mandragole. “marljiv čovjek”) ga u početku pušta da se pridržava starih navika. kojemu su obećani bogati milodari. Napisao je niz znanstvenih spisa. Životno mu je djelo Gargantua i Pantagruel (1532. a toga se posla prihvaćaju njezina majka Sostrata i ispovjednik fra Timoteo. želeći vidjeti što je Gargantua dotad učio i kako je provodio svoje dane.-1564. a zatim se razvija cijela priča. odnosno junake i događanja vezane uz imaginarnu saracensku opsadu Pariza u doba Karla Velikoga. u kojemu Ariosto oživvljuje fantastični srednjovjekovni viteški svijet i pretvara njegove legendarne junake u moderne ljude. uz opasnost da taj napitak u sebi krije moguće opasnosti za onoga tko provede noć sa ženom koja ga je popila.). protkan je finim humorom. uz Montaignea najistaknutiji je predstavnik francuske renesanse. Ep odiše životnom radošću. posmrtno izdane knjige. pa situaciju koristi mladi Callimaco. otac ga upućuje u Pariz. Zbog navodnih “heretičkih” pogleda bio je prisiljen napustuiti samostan pa studira medicinu. gospe. 5 godina i 3 mjeseca da nauči alphabet od početka do kraja i od kraja do početka). Od književnih mu je djela najznačajnije drama Mandragola (1513. iako mu nedostaje organsko jedinstvo kompozicije.).

među kojima je Oluja (The Tempest) jedna od najdubljih i najljepših Shakespeareovih drama. od kojih su najpoznatije: Ukroćena goropadnica (The Taming of the Shrew. mladićem živa duha i plitka džepa. koje je sam i objavio (za razliku od svojih drama). komedije. i dvije vječne dvojbe čovječanstva – sukob između ideala i stvarnosti. Don Quijote je tijekom stvaranja prerastao prvotne piščeve namjere i postao djelom općeljudske vrijednosti. pa tad nastaju tzv. u kojem započinje pisati roman Don Quijote. simpatičnim osobenjakom i lopovom. Henrik Četvrti. bez obzira na izvor (antička povijest. mračne ili tamne komedije: Troilo i Kresida. San Ivanjske noći. Naime. znači otprilike “onaj koji je žedan”) školuje se kao i njegov otac u Parizu. Ime Don Quijoteova konja Rocinantea sastavljeno je od riječi rocin (kljuse) i ante (prije). srednjovjekovne kronike i legende. U trećemu razdoblju (1608. WILLIAM SHAKESPEARE (Hamlet. Kako vam drago.). Mjera za mjeru. i Vesele žene windsorske (The Merry Wives of Windsor). Kralj Lear. Dulcinea od Tobosa ime je koje je Don Quijote nadjenuo jednoj priprostoj seoskoj djevojci koju je odabrao za vladaricu svojega srca. ili o njoj govori vojvoda Tezej.. pisac kazališnih tekstova. uokvirenom rimskim tragedijama Julije Cezar i Koriolan. Shakespeare u svaku temu. nastaje Shakespeareova najvedrija tragedija Romeo i Giulietta i gotovo sve njegove kraljevske drame: Rikard Treći. pa iz toga perioda potječu sve njegove velike tragedije: Hamlet. u kojemu u likovima Don Quijotea i Sancha Panze oživljuju dvije razine Španjolske.-1611. Napisao je 30 drama. istodobno je i komedija koja obrađuje temu same mašte. do početka 16.. drugi dio 1615. Shakespeare snažno djeluje na oblikovanje poetike romantizma. U drugom razdoblju (1600. kojim je prožeto cijelo djelo i koji nezadrživo nasmijava i današnjega čitatelja. prevladavaju tragični elementi i pesimizam. pričanje suvremenika) unosi dah realnoga života. pisane na teme iz engleske povijesti od 13. Nakon povratka u domovinu bavi se književnim radom i živi u stalnom siromaštvu. Mletački trgovac. redatelj. stilska iznijansiranost izraza. Zamišljen kao satira na preživjele. gdje se sprijateljuje s Panurgom (Panurg. Osim drama napisao je i poeme Venera i Adon i Silovanje Lukrecije (The Rape of Lucrece). i 1597. -1608. stoljeća. prilagođujući vjerovanja engleskoga seoskoga .) najveći je španjolski pripovjedač. snalažljiv čovjek).-1616. a katkad samo zbog “manguparije”. Konac djelo krasi. Henrik Peti. zbirku pripovijedaka Uzorite novele (Novelas ejemplares. napušta rodni grad oko 1585. napisao je i zbirku soneta u kojima probija strukturu petrarkizma unoseći osobne osjećaje i temperament. zdrav i topao humor. jednostavan. u satrirično prikazanim obrtnicima. kraljevske drame ili historije/povijesti. koji se često i okrutno poigrava glupošću ili naivnošću drugih. San Ivanjske noći. nekad iz potrebe. a najjače slobodnom srukturom svojih drama.-1616. u kojemu i umire. optimizam i duboki humanizam koji izbijaju iz tragične figure Viteza tužnoga lika. i druge.. i svoje glavno djelo. Genijalni stvaralac. najveći je dramski stvaralac u povijesti svjetske književnosti. stvorili su od Don Quijotea jedno od najvrjednijih djela u povijesti civilizacije i jedno od najpoznatijih i najčitanijih djela u povijesti svjetske književnosti. dvije povijesne epohe. Ulaženjem u psihu vlastitih junaka stvara galeriju nezaboravnih i vječnih likova izražavajući veliko bogatstvo ljudskih osjećaja.). Mladost provodi u vojničkoj službi. Rođen je u Stratford-on-Avonu. Plastično ocrtani likovi. Zbog novčanih neprilika dolazi i u zatvor. utjelovljene u vilama.). kad se definitivno povlači iz kazališnoga života i vraća u rodni Stratford. niz danas zaboravljenih djela. U to doba piše i svih 10 pravih komedija. tragedije i romantične igre ili idile.).).) javlja se određena smirenost. a između 1591. San Ivanjske/Ljetne noći (A Midsummer Night´s Dream). besmrtni roman Bistri vitez Don Quijote od Manche (prvi dio 1605. i 1611. “koji sve stavlja u pokret”. U prvom razdoblju njegova stvaranja. komedija lirske faze. 1613. ali u to doba još vrlo popularne viteške romane. U svom golemom opusu oživljuje cijeli niz svjetova. Macbeth i druge i tri tzv. a vjerojatno i suvlasnik poznatoga kazališta Globe. engleski pjesnik i dramatičar. MIGUEL DE CERVANTES (Don Quijote) Miguel de Cervantes Saavedra (1547. romantične komedije. nikad im ne nedostaje životne stvarnosti. Shakespeare je napisao 36 ili 37 drama. koje seže otprilike do 1600. grč.Garargantuin sin Pantagruel (grčko-maurska kombinacija riječi. renesansna novelistika. i stiže u London. Mogu se podijeliti na tzv. Bez obzira na to ili upravo zato što nisu povijesno točni. Na Tri Kralja ili kako hoćete (Twelfth Nihgt or What You Will. U razdoblju između 1590. Soneti) William Shakespeare (1564. koje predstavljaju neku vrstu modernih drama ideja. gdje živi kao glumac. gdje je teško ranjen i poslije uhićen te mora boraviti u ropstvu. Otelo.

folklora svojoj svrsi, pjesnik stvara vilinski svijet u kojem se pojavljuju Titanija, Oberon i Puck, mali čarobnjak ljubavnih zapleta, svijet koji stoji u ironičnom odnosu prema ostala dva ljudska, društvena sloja drame: prema svijetu Vojvode i njegove zaručnice, uz dva ljubavna para, te prema svijetu književno i kazališno nastrojenih obrtnika, među kojima se ističe tkalac Bottom, koji su čvrsto odlučili Vojvodinu svadbu počasriti igrokazom. Uz pratnju različitih vrsta kaotične zbrke pobjeđuju mladi ljubavnici Helena, Hermija, Lisandar i Demetrije, ostvarujući svoju čežnju. Na kraju komedije ponovno je uspostavljen poredak uz gobnu i brojna vjenčanja, ali je to poredak koji se uz pomoć čarolije Ivanjske noći kristalizirao oko mladih, a ne oko krutoga atenskoga ili egleskoga, elizabetanskoga zakona. Stoljećima stručnjaci pokušavaju riješiti fenomen tragedije, odnosno Hamletova odlaganja da izvrši osvetu zbog ubojstva svoga oca, kralja Danske, nad svojim stricem, sadašnjim kraljem Klaudijem, u najboljoj tragediji ikad napisanoj, u Shakespeareovu Hamletu. Napisan iz vizure tajne spoznavanja smrti i vlastitih dvojbi, Hamlet u sebi upija tajnu postojanja usredištenu oko Hamletove ljubavi Ofelije, njegove majke Gertrude, prijatelja Horacija, Ofelijina brata Leara, Ofelijina oca Polonija, začudnih grobara i smjene poretka nagoviještene dolaskom Fortinbrasa na samom kraju tragedije, kad je živ ostao samo Horacije, kako bi pričao priču o Hamletu. Nijedna interpretacija neće moći do kraja objasniti tajnu Hamletova zastora i renesansnoga stanja duha i kritike toga stanja u Engleskoj, ali ni sve ljduske i psihičke slojeve nazočne u svim vremenima i civlizacijama, u svakom čovjeku posebno koji stalno postavlja pitanja o biti ili ne biti sebe, svoje vlastitosti i vlastite egzistencije s drugima. Sami Shakespareovi soneti (objavljeni 1609.), umjesto da pripovijedaju ili barem nagovješćuju neku povezanu priču, kristaliziraju se oko niza tema nabijenih silovitim osobnim emocijama. Tzv. Shakespeareov ili elizabetanski sonet poseban je oblik soneta od tri katrena i jednoga dvostiha, s najčešćim rasporedom rima ababa cdcd efef gg. Razlikuje se od talijanskoga ili Petrarkina soneta, koji je sastavljen od da katrena i dva tercete ili od jedne strofe od osam i druge od šest stihova. Raspored je rima u Petrarkinu sonetu abba abba u katrenima, dok za tercete postoji više uobičajenih kombinacija. HRVATSKA RENESANSA MARKO MARULIĆ (Judita, Molitva suprotiva Turkom) Marko Marulić (Split, 18. kolovoza 1550. - Split, 5. siječnja 1524.) latinski je i hrvatski pjesnik, prozaist i prevoditelj koji je stvarao na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku. Potomak je splitke plemićke obitelji koja se nazivala Pečenić. Jezik Marulićevih hrvatskih djela temelji se na splitskoj čakavici 15. i 16. stoljeća s umjerenim unošenjem crkvenoslavizama, raguzeizama i općeštokavskih elemenata. Latinski mu jezik, uz težnju prema klasičnoj normi, očituje i srednjovjekovne crte na svim razinama, od leksika do stila (usporedite natuknicu o Maruliću vezanu za predrenesansu i humanizam). Najvažnije je Marulićevo hrvatsko djelo Judita (Libar Marka Marulića Splićanina u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena…., 1501.), biblijsko-vergilijevski ep u 6 pjevanja (ukupno 2126 dvostruko rimovanih dvanaesteraca s prijenosnom rimom). Pjesničkom obradbom pripovijesti o hrabroj starozavjetnoj udovici Juditi i neprijatelju Holofernu Marulić je želio pokazati da se prijetećoj turskoj sili može odoljeti junaštvom i vjerom u Boga. Iako se vjerno držao biblijskoga predloška, ep je uobličio prema poetičkim pravilima renesansne epske tvorbe, a u versifikaciji je nasljedovao suvremene pjesnike svjetovne tematike (“začinjavci”). Prozna posveta djela važno je autopoetičko očitovanje. Biblijska poema Suzana, nastala nakon Judite, manjeg je osega (780 stihova) i pjesničkoga dosega. Ostale hrvatske pjesme najvećim su dijelom nabožne i moralističke tematike (npr. Dobri nauci, Divici Mariji, Od uskarsa Isusova, dijaloška pjesma Utiha nesreće). Domoljubna i protuturska zauzetost snažno se očituje u Molitvi suprotiva Turkom i Tužen’ju grada Hjerozolima. Svjetovnoj su poeziji bliske zabavno-poučne Spovid koludric od sedam smartnih grihov, Anka satira i Poklad i Korizma. Dramski tekst (također u stihovima) Prikazan’je historije svetoga Panucija adaptacija je talijanskoga predloška Fea Belcarija. U posljednje se vrijeme počinje pretpostavljati da je Marulić autor još nekih dramskih djela, pa i prikazanja Muka svete Margarite, ali te teze još nisu u potpunosti dokazane. Prozna hrvatska djela koja se s pouzdanjem pripisuju Maruliću malobrojna su: izvorna su samo dva pisma Katarini Obirtića i prozni tekstovi u Juditi, dok su Oficij Blažene Dive Marije i Od naslidovan’ja Isukarstova (1500.) Marulićevi prijevodi s latinskoga (ovaj drugi prijevod je djela De imitatione Christi Tome Kempenskoga). Marulić je jedan od najistaknutijih ili najistaknutiji hrvatski

pisac 15. i 16. stoljeća, nacionalni klasik, tvorac prvoga epa na hrvatskom jeziku, ujedno i klasik kršćanske književnosti te humanist europskoga formata. Ostavio je opsežan i raznovrstan opus koji se odlikuje vrsnom književnom stilizacijom, žanrovskom kompetencijom, sposobnošću variranja i prilagodbe raznovrsnoj čitateljskoj publici, s poticajnom I zanimljivom zastupljenošću i prepletom elemenata i iz srednjega vijeka i humanizma i renesanse. I u stihu i u prozi stvorio je djela goleme vrijednosti i značenja za nacionalnu hrvatsku kulturu i za europski književni i kulturološki obzor. U novije vrijeme, zahvajujući izdavanju Sabranih djela (dvojezična, kritična komentirana) Marka Marulića, započelo je sustavno i intenzivno proučavanje Marulićeve književne ostavštine, a otkrivena su i nova djela i rukopisi. DŽORE DRŽIĆ (Draža je od zlata; Grem si, grem) Džore Držić (Dubrovnik, 1461. - Dubrovnik, 1501.), pjesnik i dramatičar, potomak je građanske obitelji Darsa (Dersa, Dirsa, Drža); stric je književnika Marina Držića (r. 1508.). U Dubrovniku je završio humanističku školu, u Italijii studirao pravo, a devedesetih godina stupio je u svećenički stalež. Pjesme su mu sačuvane u Zborniku Nikše Ranjine (skupa s pjesmama Šiška Menčetića i nekoliko drugih, djelomice anonimnih pjesnika), u prijepisu iz 17. stoljeća i u rukipisu otkrivenu 1965. u Irskoj. Prije otkrića irskoga rukopisa mislilo se da je Džore Držić mogući autor nekih anonimnih pjesma iz Zbornika Nikše Ranjine, između ostalog i tzv. “pjesme na narodnu” Odiljam se. U irskom je rukopisu pronađeno dvadesetak novih Držićevih pjesama (između ostaloga i pjesma Čudan san, pjesnički začetak hrvatske dramske robinje) i dotad nepoznata pastoralna drama (ekloga) Radmio i Ljubmir. Pjesme su mu, s iznimkom prijevoda latinskih crkvenih pjesama Salve Regina i Ave Maria, ljubavne, a na tragu su Petrarke i talijanskih petrarkista 15. stoljeća. Držićeve pjesme tvore motivski ograničen, ali sadržajno cjelovit kanconijer, za koji se vjeruje da poetizira iskustvo jedne jedine ljubavne zgode. Mnoge su pjesme obilježene autorskim akrostihom. Jezik je mješavina ikavsko-ijekavsko-štokavskoga, s dosta čakavizama. Većina je pjesma ispjevana dvostruko rimovanim dvanaestercem. Iznimno se pojavljuje jedanaesterac po uzoru na tal. endecasillabo, četrnaesterac i petnaesterac. Leksik i metaforika ponekad podsjećaju na domaći folklor i pučku pjesmu, a izrazita idealizacija opjevane žene zna podsjetiti na koncepciju ljubavi razvijenu u lirici talijanskih stilnovista. Iz repertoara petrarkističke udvaračke retorike u njegovim pjesmama pravladava kontemplativno divljenje ljepoti odabranice (vila, gospoja, diklica) i introspektivan pogled u vlasitu duševnost, uznemirenu nemogućnošću ostvarenja ljubavnih želja. Iz ljubavne igre slabije je zastupljen trenutak suočenja s vilom i razgovor s njom. U kontemplativnim pjesmama opjevanu žensku osobu vrlo često povezuje s transcendentnim sferama, uspoređujući je s anđelom, suncem, nebom, inzistitrajući i na onostranom podrijetlu njezine ljepote. Protuteža je misli o nebeskom podrijetlu viline ljepote shvaćanje ljubavi i zaljubljenosti kao svojevrsne teološke spoznaje: pogled na mladu diklicu izjednačuje se sa slavljenjem boga. Dramolet, odnosno pastoralna ekloga Radmio i Ljubmir, napisan u dvostruko rimovanim dvanaestercima, ima oblik scenski izvodive pastorale u kojoj iskusni i razboriti Radmio bez uspjeha pokušava urazumiti zaljubljenoga Ljubmira. Radmilov diskurs obilježen je neidealističkim odnosom prema ljubavi i leksikom seoskoga govora iz dubrovačkoga zaleđa. U Ljubmirovim replikama pastirski tematski svijet estetizira se u duhu renesansne pastorale i petrarkističke lirike. Na taj način uspostavlja se kcontrast koji će postati tradicionalan u komedijama i eklogama, ali i u komičnim poemama hrvatskih pjesnika koji su stvarali u Dubrovniku u 16. i 17., ali i u 18. stoljeću. ŠIŠKO MENČETIĆ (Prvi pogled; Blaženi čas i hip) Šiško Menčetić (Dubrovnik, 1457. - Dubrovnik, 1527.), petrarkistički hrvatski pjesnik, potomak je dubrovačke plemićke obitelji Menčetić (Menze). Školovao se u dubrovačkoj humanističkoj školi, a zatim se bavio trgovinom i administrativnim poslovima, bio je u državnoj službi, bio je knez na Šipanu, a zatim i knez Dubrovačke Republike. U četrdesetoj godini sklopio je brak s Marom Gundulić, s kojom je imao dva sina i kćer. Umro je za epidemije kuge, koja je pokosila i oba njegova sina. U sudskim spisima Dubrovačke Republike Menčetić se više puta spominje u ulozi tužitelja, svjedoka, ali i optuženika. Optužuje ga se za nasrtljivost prema ženama i za tučnjavu u javnim prostorima. Uz Džoru Držića Šiško Menčetić najstariji je po imenu poznati svjetovni lirik iz Dubrovnika. Preko 500 njegovih pjesama sačuvano je u zasebnu rukopisu i u rukopisnom Zborniku

Nikše Ranjine (gdje se nalaze skupa s pjesmama Džore Držića i još nekolicine djelomice anonimnih pjesnika), a dijele se u tri knjige. Uz mnoštvo svjetovnih, pretežno ljubavnih pjesama, ispjevao je i 11 pjesama o Isusu. Kao svjetovni lirik bio je pod izrazitim utjecajem Petrarke i talijanskih petrarkista 15. stoljeća. Ljubavne pjesme posvetio je većem broju žena, a njihova je imena ili hipokoristike zabilježio u akrostihovima/akrostisima (u njega je čest i autorski akrostih). Ženski adresat nazivlje gospođa, gospoja, rjeđe vila. Sve Menčetićeve pjesme, s iznimkom triju u petnaestercu, ispjevane su u dvostruko rimovanom dvanaestercu s provedenom normom ternarnoga fraziranja. Jezik im je u osnovi jekavsko-štokavski, s nešto ikavizama i čakavizama. Prevladavaju pjesme u kojima se sažeto izvješćuje o suočenjima s gospođom i o duševnim posljedicama susreta, ali ima i kratkih epigramatski komponiranih sastavaka od po 2 ili 4 retka i ovećih baladesknih pjesama, s 600 redaka. Dok je lirika Džore Držića pretežno kontemplativna, u Menčetićevim ljubavnim pjesmama ostvaruju se tipične jezične geste petrarkističke lirike: prepričavanje prvih susreta s gospođom, opjevavanje njezine “ljeposti”, udvarački pothvati, razočaranje gospođinom suzdržanošću, odgovarajuće negativne reakcije lirskoga subjekta. Gospođa se opisuje bez pretjeranoga idealizma. U metaforama prevladavaju sunce, sunačce, zora, cvit i ružica, a u opisu frustrirana zaljubljenika hiperbole bolesti, smrti, umiranja. Suprotnost između gospođine privlačnosti i njezine hladnoće uzrokom je mnogih antiteza: ljuvezan – boljezan, dresel – vesel. Lirski subjet ne zatvara se uvijek u krug individualne duševnosti, često se obraća tematiziranome ili implicitnom prijatelju, najčešće gospođi, a nekad i imaginarnoj javnosti, pred kojom svjedoči o gospođinim vrlinama ili prokazuje njezinu ravnodušnost. Zna biti autodestruktivan, osvetoljubiv, agresivan. Stanje intimnoga jadikovanja lirski subjekt zna pretvoriti u fikciju sudskoga procesa ili trgovačkoga ugovora. Menčetićeve pjesme o Isusu po retoričkoj su formi zamišljene kao iskazi vjernika pred likom raspetoga Isusa. RANJININ ZBORNIK (Leute moj mili; Odiljam se; Djevojka hodi po zeleni travi) Ranjinin zbornik, poznat i pod nazivima Ranjinin kanconijer i Zbornik Nikše Ranjine, najstarija je rukopisna zbirka hrvatskih petrarkističkih pjesnika. Nazvan je prema Nikši Andretiću Ranjini (Dubrovnik, oko 1494. – Dubrovnik, nakon 1582.), zapisivaču i prepisivaču, možda i pjesniku. Nikša Ranjina Andretić, plemićkoga roda, školovao se u rodnome gradu. Mlad je ušao u službu Dubrovačke Republike, s dvadeset godina postao je članom Velikoga vijeća, bio je više puta knez Lopuda i Koločepa te Dubrovačke Republike. Godine 1507., kao trinaestogodišnji dječak, započeo je zapisivati ljubavne stihove prvih hrvatskih petrarkista Šiška Menčetića, Džore Držića, Marina Krstićevića, Mavra Vetranovića, Andrije Zlatara i nekih drugih, nepoznatih dubrovačkih autora (a nije isključeno da u njemu ima i pjesama samoga Nikše Ranjine). Tako je nastao zbornik, danas poznat ipak najviše pod nazivom Ranjinin zbornik, koji sadrži 820 pjesama, ali je imao dodatak od 15 pjesama za koje znamo samo po naslovnim stihovima iz popisa. Rukopis koji se čuvao u knjižnici zadarske gimnazije nestao je za vrijeme Drugoga svjetskoga rata. Zbornik se sastoji od dva dijela. U prvom su dijelu pomiješane pjesme Šišmunda Menčetića i Džore Držića, a u drugome, koji je pisan kasnije, nalaze se stihovi raznih pjesnika 15. i 16. stoljeća. Pjesme su petrarkističke, najvećim dijelom u već kanoniziranom dvostruko rimovanom dvanaestercu. Najveći broj pjesama pripada struji kariteanskoga petrarkizma, ali ima i drugih varijanti petrarkiranja. Posebnu skupinu čine pjesme “na narodnu”. Ranjinin zbornik važan je po tome što sadrži stihove prve dvojice hrvatskih po imenu poznatih petrarkista Džore Držića i Šiška Menčetića, stihove opisane u drugoj polovici 15. stoljeća kao i stihove nekih drugih, poznatih i nepoznatih petrarkista. 512 pjesama pripada Šišku Menčetiću, a to je više od polovice zbirke, a možda ih je i više jer autorstvo drugoga dijela zbornika nije razjašnjeno. Nikša Ranjina Andretić stekao je velike zasluge za hrvatsku renesansnu književnost skupljanjem “modernih” ljubavnih pjesama u najranijoj mladićkoj dobi, čime je za javnost sačuvao pjesme koje su pripadale petrarkističkoj dubrovačkoj školi, odnosno pjesnicima koji su ih svakodnevno usmeno izlagali svojim prijatejima i ostalima zainteresiranima.

HANIBAL LUCIĆ

Lucić sintetizira iskustva umjetničke i popularne domaće hrvatske tradicije i inspiracije koje proistječu iz najnovije talijanske poezije. jedina drama u užem smislu u starijoj hrvatskoj književnosti. koji prerasta u žanr hrvatske dramske robinje karakterističan za stariju hrvatsku književnost. Nikola Nalješković…).poslanicama Lucić izražava svoje uvjerenje o . U vrijeme pučko-seljačke pobune pod vodstvom Matije Ivanića (1510. i lokalizirajući radnju u Dubrovnik(u) (na jednom dubrovačkom trgu. česta uporaba dosjetke. a karakterizira ga spoj Petrarkina nasljedovanja s trubadurskom i popularno-pučkom tradicijom. Dio građe Lucić je mogao preuzeti iz usmene književnosti. Otkad se zamota. dramu Robinja. o podizanju njezine stilističke razine i o zauzimanju višega mjesta u hijerarhiji književnih vrsta. poznat u folkloru (u dramskoj formi u obliku moreške. odvjetnik. zvučnost i elegancija stiha te toplina lirskoga izraza nastala zahvaljujući kontaktu s pučkom pjesmom (pa je njegovo djelo sačuvalo vrijednost žive tradicije sve do danas). mogućnost isticanja artističkoga umijeća) s neoplatonizmom i šesnaestostoljetnim akademskim. renesansni petrarkist.Hvar. Održavao je veze sa splitskim. Mavro Vetranović. ali je i otvarajući prema širokoj pozadini izvanscenskoga prostora koji obuhvaća prostrana područja UgarskoHrvatskoga Kraljevstva. Lucić u Robinji polazi od motiva oslobođenja zarobljenice. U dramskoj i scenskoj slici Lucić se oslanja na iz Aristotela i antike poteklu teoriju o jedinstvu mjesta. dramatičar i prevoditelj. Lucić je dodao povijesnu i zemljopisnu konkretizaciju. uz iznimku šest panegiričnih soneta upućenih mletačkim dostojanstvenicima na Hvaru. U tom nevelikom svesku sadržan je sav Lucićev književni opus. Veliko značenje ima i Lucićeva drama Robinja. Lucićev lirski opus pripada najzanimljivijim pojavama hrvatskoga renesansnoga petrarkizma.1514. Motivu djevojčina oslobođenja. Robinja je jedan od najranijih dramskih tekstova sa svjetovnom tematikom u hrvatskoj književnosti. koje su tumačenja sporna. iz Robinje: Skazanje drugo. dva epitafa i spomenuti prijevod Ovidijeve heroide Pariž Eleni.(Jur nijedna na svit vila.. jednu alegoričnu pjesmu. koji su tražili povratak na izvorni Petrarkin uzorak. Lucićeva pjesma Jur nijedna na svit vila drži se njegovim najvećim pjesničkim dostignućem i remek-djelom renesansne poezije. a njezina se pučka preradba još uvijek izvodi na Pagu (tzv. tretiranje pjesme kao pjesničke igre. koja je. stih 685-755 /Robinja i Derenčin/) Hanibal Lucić (Hvar. Paška robinja). ali autor poantira radnju umetcima duhovita pučkoga razgovora. pisanih na talijanskome. Nijedno svoje djelo nije za života tiskao. vjerojatno prije 1530. potjecao je iz bogate hvarske patricijske obitelji. individualna sinteza raznorodnih škola i pjesničkih smjerova. U posveti prijevoda jedne Ovidijeve heroide splitskom pjesniku Jerolimu Martinčiću. . a taj je književni postupak. koja potječe iz 1519. Dramska konstrukija djela najviše je bazirana na dugim monolozima u kojima čitatelj/gledatelj doznaje sve o prošlim događajima. oko 1485. oblikujući kao junake drame dva potomka hrvatskih velikaških rodova: Derenčina i Majer-Podmanickih. 1553. Lucićevo pjesništvo karakterizira neobično versifikacijko umijeće. odnosno komentarima sluškinja koje promatraju događanja oko vjenčanja. melodičnost. izvedena na pozornici. Svezak obuhvaća dvadeset i jednu ljubavnu pjesmu. U njoj Lucić na majstorski način povezuje popularno-pučku melodiju s čistim Petrakinim tonom. kotorskim intelektualnim krugovima. odnosno hrvatske slobode. vjenčanjem). u gradu koji je u to vrijeme bio jedini potpuno slobodan hrvatski grad). To nije tipičan petrarkistički kanconijer. Ne zna se gdje se i kako školovao. pjesmu U pohvalu grada Dubrovnika. a nakon povratka bavio se obnovom uništenih imanja i obavljao različite funkcije u komunalnoj upravi (sudac. Robinja je vrlo popularna.).). klasicizmu sklonim petrarkizmom Pietra Bemba i Ludovica Ariosta. trogirskim. U pjesmi U pohvalu grada Dubrovnika i u pjesničkim pismima . koji završava matrimonijalizacijom (brakom.) sklonio se u Split i Trogir. U Lucićevoj poeziji spaja se senzualizam petnaestostoljetnoga kariteanizma (kariteanizam /naziv prema pjesniku Cariteu/ je škola i smjer nasljedovanja petrarkizma. Lucićeva književna djela objavio je nakon očeve smrti izvanbračni mu sin Antun pod naslovom Skladanje izvarsnih pisam razlicih… (Venecija. 1556. prema autorovoj tvrdnji. popularne u Hrvatskoj i u cijelom Sredozemlju) i u ranijoj hrvatskoj umjetničkoj književnosti (Džore Držić. piše da je uništio veći dio svoga dotadašnjega pjesničkoga stvaranja. vremena i prostora i na teoriju o antičkom (tragičnom) junaku i krivnji te na hrvatsku tradiciju srednjovjekovnoga kazališta. karakterističnom za šesnaestostoljetnu europsku poeziju. dubrovačkim. osam pjesničkih poslanica. i završnom kulminacijom/apoteozom slavlja vjenčanja i dubrovačke. lirski pjesnik. Imao je posjede na Hvaru i Visu. branitelj komune…). U cijelosti Lucićev lirski opus svjedoči o promaknuću lirike. nego prije antologija koja prikazuje široku lepezu stvaralačkih mogućnosti.

do 1549. posredovanim poezijom Dubrovčana i pučkom poezijom. potpuno se povlači. filozofija boli. maskerate. Jakova na Višnjici. okretanjem sumornom raspoloženju i razočaranju. ali i osobnim iskušenjima. živeći kao pustinjak. Kako bratja prodaše Jozefa. Tamo mu je u pločniku urezan grob. Obilježeno je napuštanjem ozračja vedre petrarkističke lirike (ali i strukturnim zadržavanjem petrarkističkih. mijenja ime u redovničko. MAVRO VETRANOVIĆ (Pjesanca upomoć poetam. a 1527. najvjerojatnije u duhu onodobne leutaške. a dubrovački Senat kažnjava ga izgonom. U 67. “pošljice” u Dubrovniku od 1526. refleksija. Andrije. i VI. Od poroda Jezusova). nabožna i . stoljeću. prvo od šestero djece u obitelji pučana. godine 1517. Posvetilište Abramovo. odnosno stvaralačke faze. U nepotpunu prijepisu sačuvane su dvije mitološko-pastoralne scenske igre. godine. Posvetilište Abramovo) Mavro Vetranović (1482. Spjev Pelegrin (Piligrin). obogaćena štokavskim elementima. i IV. Nijedan Vetranovićev “autografni rukopis” nije sačuvan. U nekoliko je navrata opatom samostana. stoljeća pronađeno je ili autorski identificirano dvadesetak Vetranovićevih pjesama. odnosno IV. Obiteljskoga nadimka Čavčić. odnosno Nikola Vetranović. koje koristi za oblikovanje visokoga stila. 8 drama i nedovršen spjev Pelegrin. do 1527. bijeg mu je oprošten. V.). usmjerenost Bogu i Božjoj ljubavi (preokret: epidemija kuge.ispravnosti aristokratskoga društveno-političkoga poretka – jamca slobode i opće sreće. a tri (zadnje) došle su do nas zahvaljujući rukopisima. stoljeća. pastoralnih. odnosno prijepisima uglavnom iz 17. petrarkističke. Od šest opsežnih knjiga Vetranovićevih stihova ("Pjesni razlike") što ih spominju dubrovački biografi tri su izgubljene./1530. kad zbog nemoći prelazi u samostan sv. Kad zbog nekih problema u reorganizaciji Reda dolazi u nemilost duhovnih vlasti. potaknut razmiricama. rođen je u Dubrovniku 1482. godine. eremit (priklanjajući se misticizmu) na tom otočiću kraj Dubrovnika gotovo do kraja života. mitoloških i pokladnih slojeva tipičnih za renesansu). za svećeničko zvanje sprema se u benediktinskoj školi na Mljetu. na 98 listova. U prvom razdoblju. 8 drama i nedovršen spjev Pelegrin. Osim književnošću bavio se i astronomijom: na otočiću sv. prikazba ovozemaljske muke i patnje. a dva puta predstojnikom mljetske kongregacije. Pripisana su mu i dva prikazanja dotad pogrešno atribuirana: Prikazanje od poroda Jezusova i Prikazanje kako bratja prodaše Jozefa.Suzana čista). glavni je izvor za “nedramatske pjesme”. godini života. Nakon završene pučke i humanističke škole u Gradu Niko. U Dubrovnik se vraća 1515. Moja plavca . 1531. odnosno stvaralačke faze. u Dubrovniku. školovanje nastavlja u benediktinskom zavodu u Monte Cassinu. Andrije i samostana sv. točnije 132 pjesme (među kojima 5 maskerata). Vetranovićevu knjigu) i HAZU u Zagrebu. Vetranović piše ljubavnu poeziju. U Lucićevu jeziku često se primjećuje i posezanje za crkvenoslavizmima. odnosno dva pastirska dramska prizora te mitološka drama o Orfeju. podrijetlom iz hrvatske srednjovjekovne književnosti. a možda i biblijska drama s elementima sudske drame. okrenutost pitanjima života i smrti. idiličnih. ostao je nedovršen. knjige. pastirske prizore (pastorale) i dramu Orfeo. Moguće je da je u tom razdoblju nastala i biblijska drama Suzana čista..-1576. Vetranovićevo književno stvaranje može se podijeliti u tri razdoblja. Godine 1522.. starješinom sjedinjenih samostana na osamljenom otočiću sv. priorom je na otoku sv. Andrije napravio je astronomski atlas (poslije 1543. Godine 1524./1550. a 1509. u vremenu do 1527. sačuvan u prijepisu VI. u samostanu na otoku Lokrumu u neposrednoj blizini Dubrovnika polaže zavjet benediktinskom redu pod imenom Mavar (Mavro). Još uvijek najpotpunije izdanje djela Mavra Vetranovića Čavčića objavljeno je u kolekciji Stari pisci hrvatski u dvije knjige (III. Tad nastaju četiri crkvena prikazanja (Uskrsnutje Isukrstovo. Sačuvan opus sadržava oko 40 000 stihova. siječnja 1576. Jakova. točnije 132 pjesme (među kojima 5 maskerata). vraća se na Lokrum počinjući obnašati časničke dužnosti svojega reda. opatom je na Mljetu. Drugo razdoblje Vetranovićeva stvaralaštva traje od 1530. bježi u Italiju. odnosno trubadurske lirike (o danas izgubljenu takovrsnu pjesništvu doznajemo iz Vetranovićeve Pjesance u vrijeme od pošljice). odraz “svjetlijeg” dijela renesansnoga duha. godine). Karakterizira ga tematizacija subjektivnoga doživljaja svijeta. Sačuvan Vetranovićev opus sadržava oko 40 000 stihova. Lucićev je jezik čakavština. odnosno drame pravednosti . i živi u samostanu na Mljetu. a umro u rodnom gradu 15.) jedan je od najistaknutijih predstavnika hrvatske književne renesanse.) u Zagrebu u 19. nakon 25 godina službovanja unutar Reda. Vetranovićevo književno stvaranje može se podijeliti u tri razdoblja. Najveći dio čuva se u Knjižnici Male braće u Dubrovniku (znameniti rukopis in folio pod brojem 77. nekoliko godina boraveći u progonstvu. Početkom 20. autor je golemoga i žanrovski bogata književnog opusa. Prevladava mitološka i ljubavna tematika.

/1550. izravno i neizravno značenje .raja na drugoj strani renesansnu orfejsku temu (melankolija. Pet maskerata (Dvije robinjice. apsolutno dobro i apsolutno zlo. ali i usmjerenošću na prološku političku aktualizaciju. sudbonosnu pogrešku: okrenuvši se unatoč zabrani (figura oslobađanja Orfeja od grješnosti). sa snažnim uporištem u slikanju doživljenih krajolika. namijenjeni izvedbi u pokladnim danima. vrhunac stvaranja. astronomije.. prirodofilozofijskih stavova. za svijetom mira i sreće. organizirano kao pravi i istinit proces vođen prema proceduri onoga doba. sve u dvostruko rimovanim dvanaestercima). Ovo epsko djelo u hrvatskoj književnosti (prizivajući groteskno-komičnu alegorijsku podlogu Prudencijeve Psihomahije.. kadikad i rodoljubni.fantastičara druge polovice 20.. alegorike i metaforike. a u talijanskim gradovima popularne su kao canto carnascialesco. stoljeća. konkretizira trojstvo grijeh-pokora-milost. svakodnevni život. otvarajući podvojenošću na putenost i religioznost. zauzima posebno mjesto. tiskane u Zagrebu 1871. Treće razdoblje Vetranovićeva stvaralaštva traje od 1549. Karon je prevozi na drugu obalu rijeke na poziv Duha. Pelegrinović. astrologije. Zanimljiva fabulativno-koncepcijska nit.prostor manirističkoj književnosti. pobožnosti i utilitarnosti. etičko-moralna kategorija). Osim epa Piligrin tad nastaje sedamnaest pjesama (kao uvodne u šestoj knjizi) pod naslovom Pjesni razlike (tiskane tek 1872. s raspravom koja se vodi kao pred dubrovačkim sudištem. a organizirani su oko motiva oslobađanja zasužnjene djevojke i čežnje za slobodom. ali i priziva komediju duša. angeologije i demonologije. čežnja. Pjesma upućena Mladosti naslućivanje je Piligrinova puta kroz vatru i vodu. Remeta. okrenutošću životnoj sintezi. a možda i najzanimljivije djelo. “službenika” Kralja paklenoga.. u trećem činu. hodočasniku slojevite strukture.) rubni su pjesničkoglazbeno-scenski oblici. u pretpovijesti). Euridiče ostaje osuđena na vječni boravak u podzemnom svijetu. U pojedinim religiozno impostiranim pjesmama (Pjesanca djevici) slijedi Dantea i Petrarku (canzona Vergine bella. odnosno domoljubni ton. stoljeća. a ne Orfejevu. a obilježeno je mističnošću. društveni odnosi. Sasin. s naznakom utopijskoga projekta bez boli i rata. izvorno je preokrećući u Euridikinu (Euridiče). pitanju prolaznosti. odnosno srednjovjekovnu viziju. trumbetari i pifari. Spasitelj (kristoliki Orfeo prikazuje parabolu kršćanske povijesti ostvarujući iskupljenje u drugim prostorima mita. putovanje) stavlja i u okular ranokršćanskoga (srednjovjekovnoga) nadahnuća o viđenju Krista u liku Orfeja: Orfeo stoji pred vratima pakla kao i Krist. U Vetranovića prevladava blago šaljiv. Trgovci Armeni i Indijani. nastale u prvim desetljećima 16. Suzana čista dramatizacija je starozavjetne biblijske legende o starcima Ilijakinu i Izaku koji pokušavaju zavesti čistu Suzanu. s elementima klasične i kršćanske mitologije. Pelegrin (Piligrin) . che di sol vestita). ali i s . Lanci Alemani. prozu hrvatskih borgesovaca . u hrvatskoj renesansi pišu ih i Nalješković.). Pastirski prizori “prvi” i “drugi”. a možda i izostavljena početka (nastala na početku 16. stoljeća) Vetranović ponovno spaja mitološku i kršćansku simboliku.. Vetranovićevo najopsežnije i nedovršeno (4374 stiha). životne tuge i čežnje za izlazom iz mraka.. fizike.. a sudište i suđenje u središtu događanja. Pastiri. priča o kleveti na štetu nevine Suzane zgusnutom strukturom i gotovo psihološkim ustrojem dramskih osoba te smanjenjem didaktične očiglednosti. ovaj put utjelovljujući višeputno obrađenu priču o mitološkom pjevaču Orfeju koji pjesmom i sviranjem (lira) pokušava izvesti voljenu Euridiku iz podzemnoga svijeta. U kratkoj mitološkoj drami Orfeo (“Orfej i Euridika”) prekinuta završetka. više je drama pravednosti nego tipično prikazanje. s tekstom angažirano upućenim dubrovačkim sucima i starim popovima povezuju je i s Nalješkovićevima Komedijom drugom i Komedijom trećom. a nagovješćujući devetnaestostoljetni Kazalijev ep Ćoso. najčešće refleksivni.. ali i ocrt gorkoga ljubavnoga iskustva. ali i “zrelom ushićenošću” čudom života i suživotom čovjeka i prirode. u Zagrebu. S prethodnicom u Marulićevoj pjesmi o Suzani i dramskim nasljedovateljima u dramici Il giudizio di Daniele. Zanimljive su Vetranovićeve pjesme u kojima su vidljivi odjeci autorova prirodoznanstva. dogmu o ispovijedi i pričesti. odnosno “pastirska prikazanja” naslovljena Istorija od Dijane (naslov i Dijana) i Pastirski prizor (naslov i Lovac i vila) nastali su početkom 16. Sve pjesme nastale u zadnjim godinama života spoj su invokacije. Marulićev Poklad i Korizmu te fantastično putovanje i groteskne likove Držićeva Prologa Dugoga Nosa. pjesnički tekstovi različite dužine (egzistencijalni problemi. Sačuvan središnji dramski prizor (možda i jedini) prikazba je zbivanja pred vratima pakla i u paklu kojemu simultana srednjovjekovna pozornica daje drukčije značenje: postavljenost pakla na jednoj i vječnoga prebivališta . stoljeća.. srednjovjekovne bestijarije.fantastično-alegorijsko-filozofijski je spjev s autobiografskim punktovima o putniku.satiričko-politička poezija te raznovrsni slojevitiji.. a manje za Nalješkovića karakterističniji erotski pokladni naboji.

Političko-satirička odnosno rodoljubna poezija usmjerena je na moralnu izopačenost vlastita vremena. na poetici groteskno-karikaturalno-komičnoga i fantastičnoga prikazivanja svijeta (raznovrsne prijetvorbe. Odstupajući od naiviteta crkvenih prikazanja. peripetije. Vetranovićevo književno djelo nastalo je najvećim dijelom u trenutku stvaranja drugoga naraštaja hrvatskih renesansnih književnika. U tekst je upisana modificirana simultana pozornica (najčešće uporabljivana u srednjovjekovnom kazalištu). Vetranović piše i refleksivnu poeziju. razvijajući radnju elementima pastoralnoga žanra (ulazak prirode odsutne u dramskim djelima prošlih stoljeća pothranjen pažljivim čitanjem klasika i talijanskih pisaca). Jedan od najplodnijih i žanrovski najraznovrsnijih hrvatskih književnika. Sare u radnji i na problemu šutnje starozavjetnoga izvora o njezinu ponašanju za vrijeme posvetilišta te na Abrahamovu prosvjedu i njegovu odnosu spram Božje zapovijedi. dajući novu dimenziju figuri Sarinoj. osobito u pjesmi naslovljenoj Remeta. Petrarke i Ariosta. Iskazuju se unutarnji prijepori. na putovanju doživljuje preobrazbe. suočenost s hrvatskom i svjetskom zbiljom. fantastični motivi. Ovidija. U drugom razdoblju osim drama nastaje i najveći dio Vetranovićeve poezije: nabožna poezija. hrvatske i talijanske književnosti. a pet verzija različite dužine. Vetranovićevo najopsežnije i nedovršeno. živosti u opisima prirode i pustinjačkog života te smisao za humor. uvjetovane nazočnošću ili nenazočnošću pastoralnih i komičnih elemenata. Abrahamov odgovor Bogu u kraćim Vetranovićevim verzijama postoji u obliku pogađanja. bana i knezova. u dvostrukorimovanim dvanaestercima. osleće uši . Često je ozračje iskrenoga zanosa i.Lucićevom Robinjom. Pelegrin u hrvatskoj književnosti zauzima posebno mjesto. priča o siru u kljunu gavrana pretvorenom u postole. u spoju životinjskoga i ljudskoga obličja (Piligrinova grba kao kazna za traženje ovozemaljske sreće. cjenkanja. a možda i najbolje djelo. pa čak i komedije (seoske scene. dok su elementi farse tek naznačeni. Ozbiljuje se trojstvo grijeh-pokoramilost. apsolutno dobro i apsolutno zlo. obraćanje publici na sociološku ljestvicu točno stupnjevanu od seljaka. zubi vepra -zadovoljstvo u gnusobi. Prikazba noćnoga trenutka i svanuća upućuje na vrijeme odvijanja predstave naznačeno u epilogu od poslijepodne do predvečer. stvaralac novih književnih oblika. iza zlatnih vrata. Vetranović u dramu uvodi biblijski šuteću Saru. opis seljačkoga života). Ova dramatizacija starozavjetne teme Izakove žrtve Čavčićevo je najautorskije dramsko djelo. puka. ali ih ne uspijeva prekoračiti. jutarnje buđenje). npr. s fokusom u egzistencijskoj raznovrsnosti i ljubavi prema hrvatskoj domovini i baštini. Vidljive su reminiscencije iz Dantea. pred kojima je pjesnik. Snažna nazočnost ženske nositeljice radnje pridonosi dubokom oslikavanju osjećaja i stanja duše. odnosno srednjovjekovna vizija. susrete. majčine bolne patnje. Posvetilište Abramovo prikazano je 1546. dugovječan suvremenik mnogih značajnih književnika.zadovoljstvo vlastitim koritom.sljepoća za istinu) o "čudnim i nevjerojatnim događajima u nekom nepoznatom svijetu". koje bježe. viđenja. većinom na podlozi grčke mitologije i hrvatskoga folklora). stoljeća. otvarajući podvojenošću na putenost i religioznost. pisac "polivalentne i kompleksne produkcije". latinske. pred Kneževim dvorom u Dubrovniku. ovce u djevojku. prostor manirističkoj književnosti. u liku Pelegrina (putnika) pjesnik se za božićne noći upućuje na putovanje uprtivši mijeh na leđa u koji zatvara svoje misli. do vlastele. renesansna proturječja. na udjelu Abrahamove žene a majke Izakove. očitovan kao razbijenost strukture književnoga djela nastale iz egzistencijalne nesigurnosti. Zanimljiva fabulativnokoncepcijska nit ima snažno uporište u slikanju doživljenih krajolika: pjesnik šalje svoju svijest u bijeli svijet kako bi pronašla mjesto njegova spokoja i sreće. a u dužim (vjerojatno nastalim kasnije i pretvorenima u osobniju i intimniju dramaturgiju) svodi se na kratko pristajanje. retorici njegova odgovora i njegovu “posluhu”. stoji prekrasna djevica Grazia. hodočasniku slojevite strukture. vrstan poznavatelj klasične. sviranje i pjevanje na pokladno vrijeme. Dinamiziranje Sare 1546. Dramski momenti baziraju se na dvama prizorima priče o posvetilištu (žrtvi). Teokrita. oči sove . Uživao je velik autoritet u . npr. i s naglašenom individualnom perspektivom. Pelegrin (Piligrin) . sa sklonosti filozofskom razmatranju svijeta. nadgrobnice. moralističko-poučni stihovi. odnosno oko polovice 16. ali i priziva komedija duša. alegorike i metaforike. Pelegrin je izgrađen na temelju pomaka od srednjovjekovnih peregrinacijskih poetskih i retoričko-konvencionalnih alegorija (mijeh s mislima i mravima koje ih zoblju. Mavro Vetranović mogao bi se svrstati "među prve figure hrvatske renesanse". vrhunac stvaranja. godine unosi elemente svakodnevice (brijanje. mojemuča). izravno i neizravno značenje. svjedoči o popularnosti toga djela. dogma o ispovijedi i pričesti.fantastično-alegorijskofilozofijski je spjev s autobiografskim elementima o putniku. s elementima klasične i kršćanske mitologije. Nakazno-humorističan "ja"-pripovjedač glavni je lik koji pripovijeda. prilagođuje se ukusu publike.

obje 2001.. Posvećen je sinu sigetskoga branitelja Jurju Zrinskom. a sastoji se od 1056 dvostruko rimovanih dvanaesteraca. Vazetje Sigeta grada. U pet libara (1561 stih) opjevava se nesretna i tragična ljubav babilonskih zaljubljenika. a oni ga pokopaju u samostanu svete Jelene blizu Čakovca. (M. epski pjesnik.) počinju s uspjehom scenski izvoditi i prikazivati javnosti. Pripovijedanje u epu zgusnuto je. potomak je stare plemićke obitelji. 2001. od kojih je najvažniji Nikolin govor vojncima u kojem ih priprema na časnu smrt za obranu domovine i kršćanske vojske. obje zaraćene strane pripovjedač nastoji prikazati epski objektivno s pozicija odmaknuta. stoljeća (Kazalište Marina Držića.) BRNE KARNARUTIĆ (Vazetje Sigeta grada: Treti dil. autor prvoga hrvatskoga romana. Karnarutićev ep prvi je ep s temom iz nacionalne povijesti u hrvatskoj književnosti. napisana u stilu humanističkih kronika. pravednih i nepravednih. Pripovijedanje katkad prekidaju dijalozi ili monolozi epskih junaka. Drugo Karnarutićevo djelo. Mehmed-paša Sokolović predaje Hrvatima glavu Zrinskog.prije 1569. između 1515.). Ovidijeve Metamorfoze. 1508.). U epiliju je naglašena i kršćansko-moralistička funkcija. hrvatske zemlje kao predziđe kršćanstva. a zatim prelazi u službu gradske administracije u Zadru. stih 597-638) Barne Karnarutić (Brne Krnarutić) (Zadar.? . Čavčićeve drame tek se zadnjih desetljeća 20. mislilaca i intelektualaca. s dosta detalja i podataka. U prvom pjevanju pripovjedač epa predstavlja glavne sudionike povijesnoga događanja: sultana Sulejmana Veličanstvenoga i Nikolu Šubića Zrinskog. Zač se grad Nin zove i gdo ga najpri sazda. nacionalnopovijesni ep iz suvremene povijesti. Tek u trećem pjevanju epa počinje pripovijedanje i izvješćivanje o tijeku sigetske bitke. Opjevavanjem teme iz antičke klasične baštine (ista je metamorfoza bila predmetom obrada i Dominka Zlatarića i Ignjata Đurđevića) Karnarutić iskazuje pripadnost humanističko-renesansnom književnom krugu. Prije završne bitke Zrinski svojim vojnicima drži govor u kojem tursku opsadu tumači kao kaznu za grijeh. PETAR ZORANIĆ (Planine. Kao građa za ep Karnarutiću je poslužila kronika sigetske bitke Podsjedanje i osvojenje Sigeta Ferenca Črnka. U četvrtom dijelu prvo se izvješćuje o smrti staroga sultana Sulejmana Veličanstvenoga i opisuje se novi zapoivjednik turske vojske Mehmed-paša Sokolović. Nikola Šubić kao karizmatična osoba hrvatske piovijesti. itd. Slijedi opis posljednje bitke u kojoj se Zrinski hrabro bori. Sačuvana su dva njegova djela. Andrija Kačić Miošić i dr. opisi junaka. Karnarutićev književni opus nije velik. a zatim se izvješćuje o svim fazama borbe za sigetsku utvrdu. s mnogim proširivanjima opisa pojedinih zgoda u odnosu na antički predložak.). U drugom pjevanju pripovijeda se i izvješćuje o pripremanju turske vojske za napad. Vazetje Sigeta grada ima četiri dijela. ali se ne zna jesu li vjerodostojni. Služio je kao kapetan hrvatske konjice u mletačkoj vojsci. i 1520. odnosno stihovanu ljubavnu pripovijetu I svjetovni. a zatim se posvetio odvjetničkom zvanju. Karnarutićev je ep i prvo književno djelo u hrvatskoj književnosti koje je oblikovalo najvažnije idelogeme hrvatske nacionalne povijesti: borbu krsta i nekrsta. Neke podatke o svojoj obitelji iznosi Zoranić u Planinama. Piramom I Tižbom I Vazetjem Sigeta grda Karanarutić je unio u hrvatsku književnost dva važna renesansna epa: ljubavni epilij. stoljeća (Dubrovačke ljetne igre) i na početku 21.). prvi je hrvatski povijesni ep.krugu hrvatskih renesansnih književnika. Predci su mu bili plemići Tetačići (Kurjakovići) iz Like. Svojom temom stoji na početku niza epskih djela u hrvatskoj književnosti koja će opjevati isti događaj (Vladislav Menčetić. Pavao Ritter Vitezović. itd. a zatim potanko opisuje tursku vojsku. Nekim svojim osobinama pokazuje da je njegov autor poznavao vergilijanski ep i njegovu epsku tehniku (katalozi vojske. za moralne propuste kršćana u cijeloj državi. pravedna borba Hrvata protiv nasilnih osvajača. Otkuda bura ishodi i zač se zove. distancirana epskoga pripovjedača. M. Bio je gradski sudac. ali ga netko ubija iz puške. prokurator crkava i samostana. Pjesnikov pradjed Zoran .) nastao je na fabulativnoj osnovi IV. umjetnika. orator pred mletačkim duždom. Vazetje je ispričano kao objektivna i istinolika kronika. Dubrovnik. jedan je od autora iz starije hrvatske književnosti o čijem se životu i školovanju najmanje zna iz arhivskih podataka. Nakon školovanja u Zadru najvjerojatnije je studirao pravo u Padovi. Epilij Izvarsita ljubav i napokom nemila i nesrićna smart Pirama i Tižbe (1586. a opjevava sigetsku bitku iz 1566. Jasno se razabire utjecaj petrarkističke lirike. Djelo je složeno u dvostruko rimovane dvanaesteračke katrene. prozaik i lirik. Perivoj od Slave/slave i u njem vile) Petar Zoranić (Zadar. Petar Zrinski. praizvedbe drama Suzana čista i Orfeo.

u Veneciji). Sannazarove Arkadije. četvrto je fiktivno putovanje prolaženje svijetom fikcije. Osamnaest godina provodi u brodici na pučini. Planine. a bio je povezan is Jurjem Divnićem. – Stari Grad. Osim u doslovnom smislu roman treba čitati i kao alegoriju: Milost Božja vodi čovjeka kroz zemaljska zla do konačne spoznaje božanske Istine. Kaldejka. otac mu se zvao Ivan. prepoznavanja protagonista kao poznavatelja klasičnih djela. Tvrdalj odiše humanističkom i renesansnom kulturom. rođen je u Starom Gradu (Starigradu) na otoku Hvaru u cijenjenoj obitelji hvarskih plemića. ali ne odusatje od gradnje dvorca. Da bi spasio život. godine. ide morskim putem do današnjega Starigrada. Danteove Božanstvene komedije. Zoranićeve su Planine sedmodnevnim Zoranovim putovanjem predočile sedmogodišnje trajanje Zoranove (nesretne) ljubavi. J. zna se samo po naslovima: spominju se u Planinama. odnosno tvrđave Tvrdalj. U Italiji ostaje godinu dana. O tome piše u pjesničkoj poslanici dubrovačkom prijatelju. u Ninu. Hektorović sam projektira. a s unutarnje kao ljetnikovac s perivojem i ribnjakom. Grkinja. pod čijim se likom krije sam pisac. stoljeću na jadransku obalu. a koje se obično određuje kao prvi hrvatski pastoralni roman (datirano je 1536. biskupom ninskim. a u zidovima su uklesane poslovice i opomene na latinskom i . nalazi velik nered. gradi i nadzire Tvrdalj. Vrativši se na Hvar. s mislima na staru majku. Priča završava viđenjem Divnića. krećući na domoljubno književno putovanje proplamsajima hrvatske književnosti – književne bašćine. U posveti Planinama naziva ninskoga kanonika Mateja Matijevića svojim učiteljem. Napisane u znaku broja sedam. a koji se bavio književnošću. a najvjerojantije je imao pravničku naobrazbu jer je radio kao notar i egzaminator javnih spisa. autobiografski. u trećem putovanju-čitanju smisla. sv. Latinka. u poglavlju Perivoj od slave. godine 1539. U romanu se slavi i plemenita Jele za koju se pomišlja da bi mogla biti Zoranićeva majka te se nagađa da je odigrala istaknutu ulogu u njegovoj izobrazbi. filozof. koja su nastala prije Planina. Petar Hektorović bio je nasljednikom bogatih očevih imanja na Hvaru i Visu. pjesnik. Perivoj od slave) i kao njegovi učitelji i savjetodavci. Istodobno. s morske strane izgledao je kao utvrda. rodoljubno putovanje u okolicu Zadra i Nina kako bi se divio ljepotama vlastite bašćine i. znanje latinskoga jezika i filozofije. 1487. kako bi se riješio “ljubvenoga betega”. ali i alegorjski roman skladan na zasadama humanističke poetike (posebno vrijedne bilješke na marginama s navodima iz klasičnih i kršćanskih djela) Ovaj je renesansni roman jedno od najcjelovitijih i najkompleksnijih djela hrvatske renesansne književnosti. Ne zna se gdje se školovao. a ide prema istoku do Dinare. Od Zotanićeva književnoga djela sačuvano je samo djelo Planine. prvi hrvatski folklorist. u kojem najvjerojatnije završava humanistički školu i stječe humanističku naobrazbu. DejaniraDinara. Zoranić se rodio u Zadru. penje se Velikom Paklenicom na vrh Velebita. Milost. Hrvatica) koji se pojavljuju i kao junakovi vodiči u zbiljske i fikcionalne predjele (npr. kao i velik broj njegovih suotočana. Kao mlad plemić doživljuje bunu pučana protiv plemstva koja je pod vodstvom Matije Ivanića trajala od 1510. melograf (zapisivač pjesama). pa je obitelj promijenila nekoliko boravišta i prezime u Zoranić. od Dinare rijekom Krkom do Šibenika i od Šibenika morem mimo Zadra do Zatona pred Ninom i na koncu kopnom do samoga Nina. graditelj. Školovao se u Splitu. Jeronima i Istine. pisano prozom i stihovima (prozimetrom). renesansnom književniku i znastveniku Nikoli Nalješkoviću. Za druga dva Zoranićeva djela – Ljubveni lov i Vilenicu. Istodobno to se putovanje tumači kao domoljubno. najviše potaknut strahoim od Turaka i gusara. od Ovidijevih Metamorfoza. povijesno-društveni. U redovima protiv obespravljenih bio je svrstan i Petrov otac. apoteozom Slave i Istine te pjesnikovim prihvaćanjem savjeta da se odrekne tjelesnoga života i ljubavi prema ženi i da prihvati moralnokršćanske vrijednosti.). PETAR HEKTOROVIĆ (Ribanje i ribarsko prigovaranje) Petar Hektorović (Stari Grad. pred provalom Turaka na otok Hvar bježi u Italiju. po krajevima svoga zavičaja.doselio se u 14. a majka mu je bila Elizabeta Medulla. Divnića. arhitektonski i kulturni spomenik sačuvan do danas. Petrarke… Planine su pastirski. Preživio je kugu na Hvaru. simboličkoga broja čestoga inače u srednjovjekovnoj književnosti. kojega slavi u svojemu romanu. Jedna grana obitelji odvojila se od plemićke matice i nastanila u Ninu. prvi hrvatski izvorni roman nakon srednjovjekovnih anonimnih i prijevodnih Rumanac Trojski i Aleksandrida u 24 poglavlja opisuju i pripovijedaju o putovanju pastira Zorana. Fabula romana oblikovana je kao putovanje po zbiljskim predjelima na kojemu putovanju Zoran susreće razne pastire i vile (Zorica. Put glavnoga junaka Zorana započinje u Vodicama kraj Nina. 1572. a tiskano 1569. Kad je nakon dugi niz godina završen.

Mavru Vetranoviću. Graciozi Lovrinčevoj. Prema vlastitom priznanju Hektorović ih je čuo od ribara I uvrstio u svoje djelo kao mali prizor. ozbiljnost i dostojanstvo. u kojem posjećuje stare književne prijatelje i stječe nove. pripadnik drugoga naraštaja hrvatskih renesansnih književnika. iako je suvremenik treće generacije.u Veneciji. Zbiljska su i mjesta do kojih dolaze ili pristaju: slušajući ili govoreći ribarske priče i pjesme. o čemu piše u pjesničkim poslanicama. ali nisu sačuvane. brajo. a objavio 1568. Od 1684 stiha većinu zauzimaju dvostruko rimovani dvanaesterci. Hektorović umire 13. Istinosan je i sam okvir: Hektorović upućuje djelo kao pjesničku poslanicu prijatelju Hijeronimu Bartučeviću. Hektorović je zapisao dvije bugarštice: o Marku Kraljeviću i bratu mu Andrijašu te o Radosavu Siverincu i Vlatku. Frani Hektoroviću. Jedna od najvećih vrijednosti Hektorovićeva djela upravo su te dvije bugarštice. a u Ribanje i ribarsko prigovaranje uvrstio ih je 1556. odnosno Drugi dan). mudrim. u rodnom Starom Gradu. dokumentarni putopis. u 85. U djelo su iz usmenog stvaralaštva umetnute tri počasnice. godini. Hektorović je napisao i Knjige Ovidijeve od lika ljubenoga (prepjev u dvostruko rimovanim dvanaestercima /166 stihova/ prvoga dijela Ovidijeva epa Remedia amoris. gdje je i pokopan. godine. U svojih suvremenika. a muzikolozi su notni zapis protumačili kao madrigalski uzorak. Vjerodostojna je i tematsko-motivska podloga: autor djela Petar Hektorović istodobno je i protagonist. dodajući moralno-didaktičnu tendenciju. udinskom vojvodi. koja u venecijanskom izdanju iz 1568. ali i pjesničku svježinu izvornost. To su pjesničke poslanice upućene Nikoli Nalješkoviću. Sva mjesta u koja dolaze i lokacije koje spominju mogu se i danas prepoznti. a najviše od gradnje svoga dvorca-tvrđave. Najpoznatije je djelo Petra Hektrovića Ribanje i ribarsko prigovaranje.). komentator i opisivač događanja (djelo je okvirno napisano kao pismoposlanica koje prijatelj kao dar upućuje prijatelju). stvarajući poseban hvarsko-dubrovački renesansni književni krug. Cijelo djelo Ribanje i ribarsko prigovaranje odzrcaljuje Hektorovićevo poznavanje talijanskoga književnika Jacopa Sannazara. U mladim danima pisao je ljubavne pjesme.hrvatskom jeziku. naslovljene Ribanje i ribarsko prigovaranje (1565. Lovrincu. ožujka 1572. pitalica. latinskom i talijanskom jeziku i bio zapisivačem hrvatskih narodnih pjesama. zatim lirska pjesma I kliče djevojka i dvije bugarštice/bugaršćice (sva tri zapisa u drugom dijelu.. doktoru umjetnosit i medicine. Trećega dana putovanja Paskoj i Nikola međusobno se nadmeću odgojnim. zagonetki. ali samo u ulomcima. Hektorović je zapisao i notni zapis bugarštica. najstarije potpuno zapisane hrvatske narodne pjesme. iz 1556. odnosno zdravice (sve tri u Parvom danu odnosno u prvom dijelu: Naš gospodin poljem jizdi. Od tekstova koje je napisao na latinskom i talijanskom jeziku treba spomenuti pismo u prozi Vincencu Vanettiju. Hektorović opisuje trodnevno vlastito putovanje brodom s “najboljim “ hvarskim ribarima Paskojem Debeljom (čovjek dobar i “pravi”) i Nikolom Zetom (mlad i “gizdavi”) te Paskojevim neimenovanim malim sinom na koje se otputio kako bi se odmorio od svakodnevnih briga. Djelo je podijeljeno u tri dijela organizirana prema danima provedenima na moru. Osim najpoznatijega Hektorovićeva djela. godine. a izdano 1568. Imao je izvanbračno dijete. zatim pismo u prozi Mikši Pelegrinoviću. do naših dana ostao je sačuvan nevelik broj Hektorovićevih djela. a ostatak stihovi usmenoga narodnoga stvaralaštva umetnuti u djelo. pa je jedan od okvira ovoga djela. dvije epidemije kuge i dvije provale Turaka (1539. preživjevši bunu pučana.). Hijeronimu Bartučeviću. pogledat)). Majka mu je lipo ime dala. Hektorović je. Značajnu godinu u Hektorovićevu književnom djelovanju predstavlja njegovo gostovanje 1557. U povijesti starije hrvatske književnosti ostalo je zabilježeno kao “najrealističnije djelo”. cijelo vrijeme ne progovarajući) putuju od Staroga Grada na Hvaru do Nečujma na Šolti i natrag do Staroga Grada. Neki povjesničari književnosti pripisuju mu i Prikazanje o sv. Cijeli svoj život Hektorović provodi upravljajući svojim imanjem. u Dubrovniku. najvećem hrvatskom renesansnom središtu. s kojima se često dopisivao. Petar Hektorović pisao je na hrvatskom. razgovarajući i hvatajući ribu. (knjiga je naslovljena Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaraninu) stavlja pod naslovnu sintagmu Razlike stvari ine. Lipo ti je. odnosno pastirskoga razgovora koji se zove ecloga . njegova pastoralnoga romana Arcadia i Ribarskih ekloga (u književnost je tim talijanskim djelom uveden poseban tip ekloge. vjerski poučnim izrekama. a njegovi suvremenici isticali su Hektorovićevu čestitost. Zapisao ih je 1555. prema iskazanoj poetici i stilu. i 1571. pišući i organizirajući književne susrete. uživao je velik ugled i književnu slavu. ribarske ekloge (razgovora). ali i pripovjedač. Među njima nalazi se I nekoliko poznatih poslovica. odnosno ekloške poslanice ili ekloge napisane na način poslanice. četiri protagonista (Paskojev sin ostaje nijemim svjedokom. Prije Hektorovića bugarštice su zapisivali Hrvati izbjegli u Italiju. idiličnoga spjeva.

hrvatski renesansni pjesnik.). stoljeća napisao kraću varijantu djela koja je imala uvod i šest maskerata (zakoni renesansne simetrije: uvodna pjesma od šezdeset stihova. pa je u Dubrovniku uvrštena i u izdanje koje Maro Battitorro(e) posvećuje Tomi Nadalu Budislaviću. Horacija Mažibradića i jedna nepoznata autora. stilski i ritmički ujednačeno djelo". Sasinovim maskeratama. 1562. Pelegrinović je napisao i jednu poslanicu (1557. Na samom završetku djelu. najjače izraženog u Dubrovniku. ulova). ali je uklopljena u prvu. naslovljena Prvoj gospođi. Giuglielmo Giuggiola). MARIN DRŽIĆ (Skup /primjer komedije/. pa se nekoliko stoljeća mislilo da je Pelegrinović plagijator) i dužoj (zadarska. svaka "sreća" (sudbina. ali s prevladavajućim elementima ljubavne poezije. Jeđupka). maskerata. Dominira renesansni radostan životni ugođaj. a u ostalim pjesmama obraća se pojedinoj gospođi proričući joj sudbinu odnosno gatajući "sreću" vezanu najviše uz ljubavni i bračni život i moleći od nje dar. pjesnik i komediograf (nećak Džore Držića) Marin Držić.. sačuvanoj u prijepisima (trogirski i Mažibradićev rukopis). u Gundulićevu Osmanu.. sastavio konačni oblik zbirke (posvećene Dubrovčanima) koji je imao uvod i dvadeset "sreća" (Prva sreća. u Palmotićevoj Kristijadi. Jedno je od najpopularnijih i najutjecajnijih djela starije hrvatske književnosti. u Padovi. Novela od Stanca) Marin Držić (Dubrovnik.Bobaljevićeva. u završnom Hektorovićevu obraćanju Bartučeviću.. pisac maskerata. prolaznoga. simetričnim osmercima čakavskoga tipa s obgrljenim srokom. a zna se da se recitirala u Dubrovniku 20. Držić.? – Dubrovnik. a ovaj autorstvo Jeđupke pridaje nepostojećem Andriji Čubranoviću Zlataru (kontaminacija imena: Andrija Čubranović. svaka maskerata.Pelegrin Sabu Mišetiću.. pjesnik zastupljen u Zborniku Nikše Ranjine). kao punoljetan građanin hvarske komune (kum kćeri jedne pučanke). Jejupka je napisana između 1525. sve skupa točno tristo stihova). MIKŠA PELEGRINOVIĆ (Jeđupka/Jejupka) Mikša Pelegrinović (Hvar. kraću verziju Jeđupke. Pelegrinovićevo glavno djelo Jejupka (Jeđupka. obraćanje publici). Bio je defenzor hvarske komune. Pelegrinović). Postoje još tri dubrovačke Jeđupke . spominje se prvi put 1519. Pelegrinović je 1556. s naznakama dramsko-scenskog okvira (maska. "protagonistovom" uvjerljivošću. Šesta pjesma (iznimno uspješno petrarkističko ljubavno očitovanje. 26.). koja svjedoči da je ovaj hvarski književnik autor i niza (danas izgubljenih) pjesama te da je održavao veze s drugim hrvatskim renesansnim književnicima (posebno hvarskog i dubrovačkoga kruga: Hektorović. Pelegrinović je u trećem desetljeću 16. 12. kao autor naveden Andrija Čubranović. oko 1500?. M. Napisana je ikavskim narječjem hrvatskoga jezika. razješuje se alegoričnost djela (književno djelo kao ljudski i božanski. notar u Korčuli. devedeset katrena. vjerojatni dubrovački prepisivač jedne varijante. Dundo Maroje. i 1527.. Nalješkovićevim. Pretpostavlja se da je polazio javnu humanističku školu u Hvaru.. proročica. a u kojem su umjesto pastira protagonisti ribari). vječan dar.piscatoria. Jupka) sačuvano je u dvije inačice: kraćoj. Odlikuje se duhovitošću i lascivnošću. isto u osmeračkim katrenima.. Ijupka. iza Jeđupkine maske potpuno se otkriva zaljubljeni pjesnik) ne postoji u opširnijoj verziji. te otkriva isprepletenost fikcije i fakcije.Zadar. U žanrovskom smislu Jejupka je zbirka prigodnih pokladnih pjesama. kao i "đudijate" (maskiranje u Židove). Druga sreća. umjesto ribarskoga. 1567.. Problem oko autorstva Jejupke (u Dubrovniku prozvane Jeđupka) objašnjen je u 20. po četrdeset stihova. cingareska. Jeđupka je izvorno djelo. Karnevalsko (ulično) okruženje i ugođaj spaja je s tadašnjim talijanskim cingareskama (Bastiano di Francesco Linaiuolo. ali i zaokružuje kompozicija. "jeđupijada". iz pokladnog okružja. stoljeću. nastala.. Tragovi Pelegrinovićeve "jeđupijade" vidljivi su u anonimnim dubrovačkim "sibilama". i Andrija Zlatar. ritmičnošću.) dubrovačkom pjesniku . Jeđupka je "leksički. . . proricanje) završava Uzdarom (osmerački katren) u kojem se poantira misaona potka pjesme. Bobaljević). zapravo maskirani pjesnik odnosno recitator obraća nazočnim gospođama kazujući im svoju zlu sudbinu. Nalješković. “ribanja” i “prigovaranja”. Drugoj gospođi. u Vetranovićevim. 1508. dubrovačkoj (venecijansko izdanje iz 1599. U uvodnoj se pjesmi Ciganka (Egipćanka.). "dobro komponirano i usklađeno". a studij prava nastavio u Italiji. Vetranović. kancelar "in criminalibus" (sudac) u Zadru. odnosno petnaest katrena. Da bi zaustavio kvarenje djela nastalo prikazivanjem i prepisivanjem. srpnja 1527. odnosno deset katrena. nerijetko s aluzijama usmjerenima na razotkrivanje raznih aspekata suvremenoga života.

ali je naglo osiromašila. rustikalna farsa u stihu Novela od Stanca (1550. eruditna (učena. palača Frana Kabužića. eruditna (plautistička) komedija u prozi Skup (1555. prima jednokratnu pomoć i kreće na studij u Sienu. a u njoj su osim ljubavnoga kanconijera i nekoliko pjesama različite tematike objavljene sve Držićeve dotadašnje drame u stihu (Tirena. Mediciju urotnička pisma (zna se da ih je bilo pet. plautistička) komedija u prozi Dundo Maroje (1551. Tih je godina izvedena pastoralno-rustikalna drama u prozi ili komedija Džuho Krpeta (1554. nakon neposredne zabrane izvedbe Pred Kneževim Dvorom ili navodnoga nevremena). u Sieni je izabran za rektora studentskog konvikta Sapientiae i za prorektora Sienskoga sveučilišta (ima vlastitu sobu u domu. izvorna je adaptacija istoimene Euripidove tragedije na temelju talijanske preradbe Lodovica Dolcea. Držićeva tragedija Hekuba. filozofiju i glazbu (znao je izvrsno svirati nekoliko instrumenata. Držić prihvaća dužnost orguljaša u dubrovačkoj Katedrali. Rijeci dubrovačkoj. Posljednje godine Držićeva života ovijene su tamom: nestao je iz Dubrovnika. Srednje školovanje prošao je Držić u Dubrovniku. Držićeva obitelj imala je nasljedno pravo protektorata nad crkvama svih svetih (Domino) u Dubrovniku i svetoga Petra na Kalamoti (Koločepu). braća su već bankrotirala (Držićev se brat Vlaho bio u Veneciji afirmirao kao slikar) i Marin Držić morao je početi raditi kao pisar. a do oblika Držić prvi put dolazi 1326. Novela od Stanca).. toskanskom vojvodi Cosimu I. Držić postaje đakon. Počinje Držićevo zlatno razdoblje hrvatskoga kazališta. povezana s tim pismima (pokopan je 2. izvedena na svadbi Džona Miškinova). Iako je u potpunosti zamislio urotnički plan. palača Sinčićevića. a poznavao je i nekoliko stranih jezika). svibnja 1567. Kad obitelj počinje materijalno propadati (Marin je najmlađi od petero braće. ali ponekad i od skupnoga nastupa mladih vlastelina i građana. Pjesni ljuvene izlaze 1551. Ne zna se je li Držićeva iznenadna smrt u Veneciji 1567. 1541. družina Gardzarija i Od Bidzara. Venere i Adon. Prikazuju se: eruditna komedija Pomet (izgubljena. naslovljena je Pjesni Marina Držića ujedno stavljene s mnozim druzim lijepim stvarmi.. vrijeme premijere komedije u prozi Tripče de Utolče ili Mande (autorski naslov nije sačuvan. a 1526. prikazana 1548.. izvedena ponovno. Zna se da je 1557. sobar i tajnik (imao je plaću od dva dukata i dva odijela godišnje). u stanu jednog sienskog građanina.. Ta je epizoda iz Držićeva života ostala prilično nerazjašnjena i baca novo svjetlo na čovjeka i komediografa (prvenstveno) Marina Držića. svadba Martolice Džamanjića). . izvedena 1559. Držić se 1545. predstava ispred Kneževa dvora prekinuta zbog nevremena. rustikalno-mitološka drama u stihu Venere i Adon 1551.?. autorski se naslov nije sačuvao). Studirao je pravo. prvo je napisano 2. dvoje slugu. Nezadovoljan stanjem u Dubrovniku. Gružu. ima i dvije sestre. Od Senata iste godine. a posljednje je poslano 28. u vijećnici Kneževa dvora. svadba Rafa Gučetića. u crkvi Sv. pravi biser autobiografsko-memoarsko-polemičke proze. do 1567. rodio se (u kući blizu Kneževa dvora) u dubrovačkoj pučkoj. Izvođači Držićevih dramskih djela bile su amaterske družine mladića (koji su glumili i ženske uloge): Pomet-družina. u Hvaru ili u Zadru Marin Držić posjetio Mikšu Pelegrinovića. rustikalno-mitološka drama u prozi i stihu Plakir iliti Grižula (1556. moraju prodati i vlastitu obiteljsku kuću. oba su naslova dali istraživači) i komedije u prozi Arkulin nije se do danas utvrdilo. pastoralna drama u stihu Tirena (1549. imanja u Konavlima. 1538. i 1630. na pisma nikad ne dobiva odgovor. a dvije godine kasnije prezbiter. prva sačuvana hrvatska tragedija. Godine 1548. a bilo ih je dvanaestero prije nego su neki umrli).zvan Vidra (zbog snalažljivosti i inteligencije). Njarnjasi. 1607.. u Veneciji u jedinoj Držićevoj knjizi objavljenoj za njegova života. ali su četiri sačuvana. Zajedno putuju u Beč i Carigrad. kolovoza) na talijanskom jeziku. oba naslova potječu od istraživača. pa 1538.../. književnost. Držić iz Firence (gdje se iznenada našao) piše 1566. 1551. Od 1562. svadba Vlaha Držića). Krajem te godine u Dubrovnik je doputovao pustolovni austrijski grof Christoph von Rogendorf i Držić postaje njegov zabavljač. dokazuju još dva njezina izdanja. u Veneciji je kapelan tamošnjeg nadbiskupa. svadba Saba Gajčina).. Zna se također da je kažnjen ukorom jer je za vrijeme španjolske okupacije kao glumac (igrao je ljubavnika) sudjelovao u zabranjenu izvođenju nepoznate komedije. Da je knjiga bila izvrsno prihvaćena. Držić postaje pisar u solani (za plaću od pet perpera). Stonu i Kalamoti. sačuvana samo u fragmentima). Prid Dvorom).?.). na svadbi Vlaha Držića). odnosno "vlade ludijeh nakaza" i uspostavljanju demokratske vlasti. itd. s novim prologom. kao klerik postao je rektorom dviju crkava.. međutim. vraća u Dubrovnik. sastavljene od mladih plemića. srpnja i bilo dugo četrnaest stranica. potrebnu hranu). trgovačkoj i posjedničkoj obitelji (u starini se zvala Držimir ili Dersimiri /1295. Vrijeme premijere plautističke komedije u prozi Pjerin (sačuvana samo u fragmentima. 1553. Naime. a i skraćeno Drža/Dersa/Dersia/Derxa. razmišlja o obaranju oligarhije. ne zna se čemu se posvetio nakon što je napustio teatar.

Prikazivala se za vrijeme poklada na piru vlastelina Martolice Hajdinova Džamanjića i Anice Kabužić. lukav-glup.lipnja). koja se i danas nalazi u Dubrovniku na istom mjestu. sluškinje. autobiografska izvorišta ključeva za interpretaciju. gdje troši novac na najveću rimsku kurtizanu Lauru. zaplet na prepoznavanju i zamjeni: qui pro quo). iz Hercegovine. vrh hrvatske i jedan od vrhunaca europske književnosti i kazališta Prevođen na brojne jezike i izvođen na mnogobrojnim hrvatskim i svjetskim pozornicama s golemim uspjehom. na Ivanjdan (tri dana nakon ljetnoga suncostaja. Stanac lakovjerno povjeruje u priču. realističkoga oponašanja). Držić postaje i ostaje i naš suvremenik. sluge. s podlogom radnje u svakodnevici. urotnički pogled na društveno-ploitičku situaciju. ali mu mladići ostrigu bradu i ostave novac za kozlića i seljačke proizvode. kamo ga šalje otac. zrcalna dramaturgija zamjenjuje dotadašnju dramu tzv. Sve konce komedije vuče sluga njemačkoga bogataša Uga Tudeška Pomet Trpeza. toplo-hladno itd. Dživo Pešica prevari ga da se on sam pomladio kad je došao u Dubrovnik. daje to ime zbog više razloga: Stanac se povezuje i s kamenjarom iz kojega dolazi (stanac-kamen = kamen koji se ne može razbiti). inteligentnoga i sposobnoga renesansnoga čovjeka koji se “vremenu akomodava”. sa zimskim i snenim suncem koje je stalo na nebu. jedinstvo mjesta (renesansni trg). Dramski opus. Tri su vrhunca Držićeve komediografije: Novela od Stanca. odnosno pametnoga. stih: proza. najbolja je i najveća komedija u hrvatskoj drami i kazalištu i jedan od vrhunaca svjetske komediografije. mala pokladna igra.). Miho. stari Dundo Maroje davši mu 5000 dukata. ali i priča o smjeni paradigmi srednji vijek (prevareni starac) . U pastoralnom dijelu poseže za domaćom tradicijom (npr. stalni i karakteristični tipovi. istina-laž. prostitutke. koji u komediji ima dvostruku ulogu: lukavoga sluge koji živi hedonistički. inteligenciju. 1550. prenoćište. Za suvremenu talijansku komediografiju vezuje ga posebna uloga jezika i jezičnih stilizacija kao izvora komike. Uobličuje priču o hodočasničkoj godini 1550. Držićeva lirska poezija nastavlja se djelomice na raniji hrvatski petrarkizam. pa se pokušava ponovno dodvoriti ocu (dvostruki mehanizam qui pro quo: u prvom dijelu komedije Maro se pravi da ne prepoznaje oca. a Držić starom seljaku iz dubrovačkoga zaleđa. u talijanskoj novelistici i plautovskim komedijama. sastavljena od 316 dvostruko rimovanih dvanaesteraca. djevojke. skriveni od strogih očeva. gospodari. a drama inscenira istinit događaj iz renesansne dubrovačke svakidašnjice.renesansni hedonizam (skloni šali i pametni. a u drugom dijelu komedije otac se pravi da ne prepoznaje sina). vremena i radnje. snalažljivi mladići). Držićevo komediografsko stvaranje najvećim je dijelom bazirano na eruditnoj (učenoj. mladosti nad starošću. Dundo Maroje. zaljubljeni mladići. okupljeni oko priče/ događaja o raspusnome sinu Maru (velika doza autobiografskih elemenata) koji vara oca i umjesto da se bavi trgovinom suknom u Italiji i Sofiji. a zatim umjesto u Firencu krene u Rim. karakteri.Ivana i Pavla u Veneciji). pa i naši Dubrovčani: “našijenci”. čime iz renesansne poetike prelazi u manirističku poetiku (suprotstavljanje umjetnika politici. Dundo Maroje. U furioznom tempu teče radnja ove jednočine komediole u kojoj se smjenjuju kontrasti i antiteze (mladstar. ili 1551. krčmari…. Priklanjajući tome karnevalsku tradiciju. Džore Držić). u Rimu. Dubrovčana nad došljacima. za oblicima talijanskoga pastoralnoga kazališta i za oblicima rustikalnoga kazališta s izvorima u srednjovjekovnoj protuseljačkoj farsi i pučkom kazalištu. komediola. pravo je remek-djelo hrvatske drame i kazališta. 5 činova. scenski šarm. Skup. ali do kraja trećega čina Maro (stra je dvadeset i jednu godinu) i njih potroši. 21. a došao je prodati kozlića i maslac). Na početku komedije stari (i škrti i bogati) dubrovački trgovac Dundo Maroje dolazi spasiti još preostalih 2000 dukata. lucidnost… stvara potpuno originalan i genijalan komički teatar koji predstavlja vrhunac hrvatske renesanse i manirizma. koji je bio izvođen isključivo o pokladama i na svadbama (nekoliko puta godišnje. sa stanom (u Dubrovniku traži stan. čini pastoralni (idilični) i komediografski dio. koji u tome ima glavnu ulogu) izlaze noću iz svojih kuća. u koji dolazi cijeli svijet. Temelj Držićevih drama čini antiteza (pastoralno-mitološko: rustikalno. Scenografija je predočivala prostor ispred Velike Onofrijeve fontane. iz Dubrovnika pođe u Anconu. hvalisavi vojnici. viši slojevi: niži slojevi. a zapravo se prikazuje priča o pobjedi proljeća nad zimom. pa figura staroga Stanca predočuje cijeli splet simboličnih značenja iz dubrovačke i hrvatske tradicije i europskoga folklora i kulture. farsa Novela od Stanca. i sluge-filozofa koji u monolozima . da bi susreli djevojke u za to određenim dubrovačkim kućama i da bi napravili “šalu sa Stancem”. noć-dan. pristajući da njega pomlade uz pomoć vila (maskiranih mladića u pokladnoj noći). plautističkoj) komediji (prolog. eruditna komedija u pet činova. Dživo Pešica. za vrijeme karnevala. dramske osobe: škrti starci. ne cijelu godinu). kad tri noćnika (dubrovački mladići Vlaho. stranci. svijet poezije: realni svijet…). Pirna komedija. koji u glavnom posručju svoga stvaranja – drami – parodira. Stanac je starac toga imena.

različiti od lažnih “glumaca”. Držić umanjuje prostorne dimenzije po mjeri Grada – Dubrovnika. Tripe Kotoranin.govori parafraze makijavelističke flozofije i politike u komedijskom ruhu. čarobnjakovim (redateljevim književnikovim. Novim. pravi. Pedro Calderón de la Barca rođen je u Madridu. zanimljiva komedija. a govori ga Pomet i Pomet-družina. misleći da gledaju komediju o ljudima nahvao – pučanima. gledaju zapravo priču o sebi . o ljudima nazbilj i ljudima nahvao koji će obilježiti cijelu Držićevu dramaturgiju. u munčjelu (zemljani lončić). Završetak je Dunda Maroja izgubljen. i time pojačava osjećaj dubrovačkosti. a prikazivala se od 1964. a u objema sudjeluje i Zlatikumova sestra Dobre. a nevlastela se pokazuju kao ljudi nazbilj. bez mijenjanja i iskrivljavanja melodioznoga dubrovačkoga govora (što je u zadnje vrijeme postalo uobičajeno). mala drama. u režiji Koste Spaića. a prolog govori Satir. Komedija započinje prolozima: u maestralnom prvom prologu. a prije toga doznajemo priču o Starim. U drugom prologu doznaje se fabula izgubljene komedije Pomet i temeljni zaplet Dunda Maroja. zasnovana je na fabuli Plautova Škrtca. Marova zaručnica Pera. BAROK U SVIJETU PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (Život je san) Pedro Calderón de la Barca (1600. specijalista za režiju hrvatske. glumcima. i dr. posebno dubrovačke. Skup je najdubrovačkija Držićeva komedija: u njemu su sve dramske osobe. nećaka Zlatoga Kuma. kojoj je izgubljeni završetak više puta rekonstrurian. predočujući okupljenoj svadbenoj i kazališnoj publici da Dubrovkinje navodno više vole pastorale u stihu nego komedije u prozi. Velikim i Malim Indijama. a kraj su pokušavali rekonstruirati istaknuti hrvatski književnici i povjesničari te teatrolozi: Mihovil Kombol. Među njima svojom se autentičnošću i životnošću ističu stari sluga Dunda Maroja Bokčilo. Ranko Marinković. lijepa Laurina sluškinja Petrunjela. Dugi nos (vjerojatno sam Držić). Druga fabulativna nit ispletena je oko blaga i škrtosti. Dvostrukom komedijskom preobrazbom vlastela. Komedija u pet činova Skup. da ne bi trebao dati prćiju (dotu. u izvornom dramaturgijskom i jezičnom smislu. pa spontanost i životnu snagu jednoga Lope de Vege zamjenjuje .. a Andrijana je zaljubljena u mladoga Kamila.) najveći je dramatičar španjolskoga baroka i posljednji veliki pisac zlatnoga vijeka španjolske književnosti. koji govori Negromant. o otkrivanju svijeta. Genijalno koncipirana osoba staroga Skupa. Petrarkistički pretjerano zaljubljenome Kamilu u njegovim namjerama nastoji pomoći djetić – mladi sluga Munuo. Oko svakoga od 30 dramskih osoba zapleće se zanimljiva i puna događanja priča. glumčevim) potezom Dubrovnik se pretvara u Rim. karaktera. staroga grada. Isusovački đak (teologiju je studirao u Salamanki) i svjedok propadanja španjolske moći. a radnja se plete oko dviju fabulativnih niti/osi: one ljubavne i one zlatne. Calderón je pjesnik razdoblja koje je živjelo u obmanama slavne prošlosti. na babilonskom i križišnom trgu svjetske protočnosti. ali je snaga njezine izvornosti u mnogo čemu premašila i nadmašila antički motivski sklop. Premda se prostor Skupa pokorava zakonitostima renesansne eruditne komedije. a Andrijani stara Skupova sluškinja Variva i mlada Dživova (sredovječni dubrovački vlastelin liberalnih shvaćanja) sluškinja Gruba. osoba. našao je blago (tezoro) i skrio ga u vlastitu kuću. Briljantnim mehanizmima qui pro quo spajaju se ove dvije fabulativne linije.-1681. i brojni drugi upečatljivi našijenci. munčjelu skrije u obližnju crkvu. dramske baštine. stanovnici urbane jezgre Dubrovnika. na Dubrovačkim ljetnim igrama. u kojima se zamjenuje ljubav prema kćeri ljubavlju prema zlatu. miraz). osim toga. osim Kotoranina Pasimae – Dubrovčani. antologijsko je ostvarenje i hrvatskoga glumca Izeta Hajdarhodžića ostvareno na Dubrovačkim ljetnim igrama pod dirigentskom palicom redatelja Kote Spaića. Kamilova majka. moralni. Kako se Skup stalno boji da će mu netko ukrasti tezoro. toliko životna da nam se čini da je naš susjed. pa se čini da Držić inscenira susret svih tipova. Starac Skup. dubrovački vlastelin koji se pretvara da je jako siromašan a ujedno se bavi lihvarenjem. u njihovo zlatno doba. lihvar Sadi Žudio. pokazujući se “kraljem od ljudi”. Svi su skupovci. Marov sluga Popiva. Ljubavna nit zapleće se oko Skupove mlađahne (16 godina) kćeri Andrijane: starac Skup želi vjenčati svoju kćer Andrijanu za staroga i bogatoga Zlatikuma. U Skupu se osim Satira pojavljuje trinaest imenovanih dramskih osoba. do 1971. pa se zato cijela radnja odigrava na renesansnom trgu s nekoliko kuća. u ognjište. pošteni ljudi. ali i klaustrofobičnosti. Do danas najbolja izvedba komedije Dundo Maroje dogodila se u Dubrovniku. na rimskom trgu.ljudima nahvao. kurtizana Laura. uz dodatne ljubavne i bogataške zaplete osoba koje predstavljaju dubrovačkoi društvo u malom.

u obitelji koja je postupno gubila bogatstvo. Nakon izlaska iz bolnice jedno vrijeme boravi na dvoru princa od Mantove. pisana većinom potkraj života kad je stupio u svećenički stalež (zaredio se u pedesetoj godini života i živio na kraljevskom dvoru kao kapelan. u razdoblju nakon Tridentinskoga koncila. tzv. u kojima sudjeluje i sam Tasso. i II. vjerovanja u sudbinu i zvijezde. Sigismund se pokaže kao okrutan vladar: zbog samačkoga života. od kojih su 80 kratka crkvena prikazanja u jednom činu (autos sacramentales). Naravno. ali njegove odluke postaju mudrije i trezvenije."plačeve": Suze djevice Marije (Lagrime di Maria Vergine) i Suze Isusa Krista (Lagrime di Gesu Cristo). uspavana. pjevanje) Rođen u Sorrentu u Napuljskom Kraljevstvu.. prepustivši se mirnom i samotnom životu).. budući da nastaje u vrijeme protureformacije. Prvo izdanje Oslobođenoga Jeruzalema izaziva polemike i suprotna gledišta. Veliki psihički pritisci i napor uvjetuju duševne smetnje zbog kojih sedam godina provodi u bolnici Sant´Anna.poniranjem u psihu svojih junaka/dramskih osoba i majstorskom dramskom tehnikom. i po kojemu ostaje najpoznatiji do danas: Oslobođeni Jeruzalem (La Gerusalemme liberata). kojoj će kasnije promijeniti naslov u Torrismondo. slobode odgoja. Nakon očeve smrti s kardinalom odlazi u Pariz i tamo upoznaje francuskoga pjesnika Pierrea Ronsarda. Piše i dvije religiozne poeme. Tassov se ep nadovezuje na epsku tradiciju koja obrađuje temu grada pod opsadom. Napisao je oko 200 drama. Nakon boravka u Veneciji kao mladić započinje rad na epu Gerusalemme koji dovršava pod naslovom Rinaldo. Od svjetovnih su drama Calderóna de la Barce najpoznatije Život je san (La vida es sueňo) i Zalamejski sudac/Sudac zalamejski (El alcalde de Zalamea). najviše u vidokrugu gledanja na Ariosta i njegov ep Orlando Furioso (Bijesni Orlando). započinje reviziju i prepravljanje epa. Univerzalnost i poetizam dovode dramu Život je san na vrhove svjetske dramske književnosti. Piše pastoralnu dramu Aminta koju na hrvatski odmah prevodi Dominko Zlatarić i tiska je u Veneciji. a redatelja. pravdu i nepravdu. Tassov spjev govori o jedinstvu kršćanske civilizacije i o borbi kršćana za očuvanje "prave" vjere. Čudesni čarobnjak. u našim i vašim rukama. reduciranih pojavnosti. Zatim dovršava djelo koje je pisao deset godina. u egzilu u Rimu te boravi na dvoru urbinskoga vojvode. u nećaka pape Klementa Osmog. glumce i sve suradnike pred zagonetku koju postupno odgonetaju ulazeći u svijet simbola i kultiviranoga svijeta. Nakon kraćega boravka u Rimu. kojemu posvećuje dovršenu promijenjenu inačicu Oslobođenoga Jeruzalema. Zbog raznih polemika vezanih za njegovo djelo i zbog duševne bolesti Torquato Tasso bio je stalna zanimljiva tema i mnogobrojnih legendi o njegovu životu. Za kratkotrajna boravka u Napulju dovršava neke kraće poetičke rasprave. Osim toga. Premda Tassov ep Oslobođeni Jeruzalem govori o događajima iz srednjega vijeka. Filozofska drama zlatnoga vijeka španjolske književnosti preispituje egzistencijalna pitanja trajanja i smisla života. U drami Život je san poljski kralj Bazilije zatvorio je odmah nakon rođenja svoga sina Sigismunda u samotnu tvrđavu jer mu je proročanstvo nagovijestilo da će kraljević postati loš vladar. zbog proročanstva. istinu i laž. Skrasio se u Rimu. Boraveći u Ferrari stupa u službu kardinala D´ Este i svoju liriku posvećuje sestrama vojvode Alfonsa Drugoga D´ Este. postojanosti vlasti. Calderón se ne zaustavlja na tome: u drami bogatoj obratima Sigismund se ponovno nađe na prijestolju.. Nakon Mantove boravi u Rimu i Napulju i dovršava pjesme Monte oliveto i Le sette giornate del mondo creato. a napisao je i drame Ljubav nakon smrti. U bolnici piše moralnofilozofske dijaloge. dobro i zlo. Postojani princ. pjesniku Bernardu Tassu. od Homerove Troje do neposredna ... spleta životnih okolnosti. nakon niza godina Bazilije ipak odluči provjeriti Sigismunda i preispitati sudbinu: omamljena sina prebacuje na kraljevski dvor i daje mu vlast u ruke. istaknuta je njegova sastavnica kršćanski svjetonazor. uvjetovano i nekim kritikama. To je ponukalo i Johanna Wolfganga Goethea da napiše dramu Torquato Tasso. vidljiv već od samoga naslova: u vrijeme dok traju vjerske borbe (ugroženost kršćana iznutra međusobnim sukobima i izvana prodorom Turaka u Europu).. I. vraća u osamu tamnice. od dolaska u Ferraru. TORQUATO TASSO (Oslobođeni Jeruzalem. na kojemu dovršava tragediju Galealto. Ulazimo zajedno u tajne smisla života i filozofiju postojanja. Sutradan kraljević ne može razlučiti san od jave. koju naslovljuje Osvojeni Jeruzalem (La Gerusalemme conquistata).? Otac ga ponovno. Umire u samostanu Sant' Onofrio. Ključ za interpretaciju u čitateljevim je i gledateljevim očima. zlotvor i tiranin. Međutim. a zatim se vraća u Rim i uživa papinu naklonost i godišnju mirovinu. kao dvanaestogodišnjak nakon majčine smrti pridružuje se ocu. Najvjerojatnije je na studiju prava i filozofije u Bologni i Padovi započeo pisati svoje rasprave o pjesničkoj umjetnosti Discorsi dell´ arte poetica u kojima je vidljivo poznavanje Aristotelove Poetike.

jednostavan zaplet i jedinstvo radnje (osvajanje Jeruzalema i oslobađanje Kristova groba). a profesori su mu Petar Palikuća. za ep uobičajeno. 1638. Rinaldo. Tancredi. drugi su zagovaratelji tvrdnje da je Oslobođeni Jeruzalem maniristički ep. U Posveti piše i o svojoj namjeri da prepjeva Tassov ep i da ga posveti poljskom kralju. a treći da je ovim epom Tasso pokušao pomiriti "romantični". Osman) Ivan (Đivo/Dživo/Gjivo) Gundulić (Dubrovnik. Ivan Gundulić posvećuje je svom stricu Jeru. Godine 1620. kako propisuje renesansna poetika. Horacije Mažibradić piše poslanicu Plavkoviću. Osim toga. u blizini današnje Gundulićeve poljane. epik i dramatik rođen je u staroj i vrlo uglednoj vlastelinskoj obitelji. ali ubrzo odustaje. "kralja ilirskoga pjesništva". Koraljka od Šira. iz kršćanskoga tabora.Osman. IVAN GUNDULIĆ (Suze sina razmetnoga. posredovanje neba i pakla u epskom događanju te nastojanje da se fantastični. odnosno posljednji mjeseci prve križarske vojne kad su kršćani pod vodstvom Godfreya de Bouillona zauzeli Jeruzalem. Temeljnu povijesnu okosnicu Tassova epa čine događaji s kraja 11. Prije toga kršćanska je vojska u krizi. Glavni su junaci u epu: Goffredo. i Camilo Camilli. godine napravio kipar Ivan Rendić. a Erminia pomaže u otkrivanju zavjere protiv Goffreda. Kad je imao petnaest godina. kao i u drugim epovima. Prozerpina ugrabljena. Armida bježi u Egipat i obećaje se onome tko ubije Rinalda). 1589. navodi svoja "razlika složenja". Dok jedni književni povjesnici tvrde da je riječ o renesansnom epu. u Rimu su tiskane Pjesni pokorne kralja Davida u izdanju koje se otvara spomenutom Posvetom. Školuje se u dubrovačkoj humanističkoj gimnaziji. mitološki i legendarni svjetovi i likovi povežu s povijesnim događajima i stvarnim osobama prema načelu vjerojatnosti. U Rimu je tiskana i Gundulićeva pjesma Od veličanstva Božijeh. brojne imaginarne i fantastične epizode. Sačuvan je samo prepjev triju pjesama Girolama Prettija pod naslovom Ljubovnik sramežljivi. Godine 1622. Godine 1621. Idroat. Goffredo poziva Rinalda iz progonstvajer je Jeruzalem nemoguće zauzeti bez Rinalda (Rinaldo je na Otocima Sreće s Armidom. viteški ep (građom slijedi Ariostov uzor. Dijana. a 1627. spjevali suvremenici. Započinje prevoditi Tassov ep. sugrađani su ga prozvali Mačica. zaljubljen u Clorindu. prevoditelj Života Carla Borromea. Gundulić se ubrzo nakon majčine smrti zaručio. Od "poroda od tmine" do nas su došle četiri drame: Arijadna. Tancredi. u starom dijelu ulice Lučarica. u Veneciji izlazi poema Suze sina razmetnoga. Godine 1608. Na to nadovezuju se i isprepleću. jedan od glavnih križarskih junaka. u sedmoj godini križarskoga ratnoga nastojanja. stoljeća. Tassov ep. majka Đive. Homera i Vergilija. a spominje i da su mu drame prikazivane s velikim uspjehom i na "očitim mjestima". Adona. tj. Završetak radnje epa okončava se pobjedničkim ulaskom križara u Jeruzalem i klanjanjem Svetom grobu. postaje punopravnim članom Velikoga vijeća i od toga trenutka obavlja cijeli niz državnih službi. za temu preuzimajući vjersku borbu) s "klasičnim" epom složenim u skladu s antičkim modelom i aristotelovskim poetičkim uputama. U mlađim je danima pisao poeziju. Počinje pisati najznačajniji ep u hrvatskoj književnosti . ubija Arganta. u kući Frana Gundulića. kao i Ariostov.) hrvatski barokni književnik. Ivanu Gunduliću. i Đive Gundulić. dubrovačkoga trgovca i pet puta kneza Dubrovačke Republike. u sveopćem križarskom napadu na Jeruzalem. Kleopatra. kći kralja Antiohije. dovršavajući dvoboj. Aladin. piše Posvetu Maru Mara Buniću u kojoj govori o svom "porodu od tmine". Tasso je želio stvoriti herojski ep prema uzoru na velike antičke epove. nadopunjivač Tassova epa Oslobođeni Jeruzalem. Arijadna. Posvetilište ljuveno. ograničen broj epizoda te.Tassova prethodnika Ariosta i njegova Bijesna Orlanda u kojem je pod opsadom Pariz. njegova lijepa nećakinja Armida koja bi ljepotom trebala zavesti Goffreda. Armida. lirik. koja se presvlači u Clorindu. Čerera. Nakon Rinaldova povratka. napisan je u strofi karakterističnoj za talijansku epiku (stanca ili ottava rima). godine – Dubrovnik. U stihovima o prolaznosti. kralj Damaska. Otac Frano odgoj trogodišnjega sina povjerava trojici skrbnika. Ostala je njezina oporuka napisana na hrvatskom jeziku. umire mu otac Frano. vojvoda i vođa koji vodi pohod na Kristov grob u Jeruzalemu. karakterizira ga pravilnost u broju pjevanja. spominjući piščevu ljubavnu poeziju koju će svud pojati i gospoda i gospoje. ali i ep u skladu s pravilima poetika koje su se temeljile na otkriću Aristotelove Poetike. grijehu i nezahvalnosti probija se osjećaj gorčine i bespomoćnosti u nezaustavljivom protjecanju vremena. Knjiga se sastoji od sedam psalama te jedanaest pjesama što su ih u čast Ivana Gundulića. U Dubrovniku se "s velicijem slavam" izvode pred Kneževim dvorom Gundulićeve drame Galatea. Prozerpina ugrabljena. kralj Jeruzalema. dok je u njega zaljubljena Erminia. Vjerenica mu . lijepa ratnica Clorinda iz arapskoga tabora. Dijana i Armida. Godine 1624. mladi ljubavnici Sofronia i Olindo. Dubravka. na kojoj je Gundulićev spomenik secesijske 1892.

Ivan Gundulić. i 1623. slavni predstavnik hrvatskoga književnoga baroka. rodio se Đivu i Niki sin Frano. a ispunjene pokorničkim iskazima uzornoga grješnika (pisali su ih i talijanski pjesnici Luigi Tansillo i Erasmo da Valvasone). svjedoče i dva groba: onaj fiktivni u dominikanaca i onaj pravi u franjevaca./ dar u kom sva blaga višnji nam bog je dô…” Dživo Frana Gundulića. ep Osman. cijenjen i poštovan dubrovački plemić (izbjegavajući sjednice Velikog i Malog vijeća). može se tumačiti tradicijom hrvatske književnosti do Gundulića.prikazivala u Dubrovniku 1628. antitetici.). Gundulićima se rodio sin Mato. Madu i Đivu. U pedesetoj godini života. baroknom frazom i oštrinom religioznih i misaonih uvida Gundulić je stekao status klasika. U drami . to je. Dogodio se u Dubrovniku ispred Kneževa dvora. u Franjevačkom samostanu u Gradu. prevedeno na mnoge jezike. 1622. srpnja: “O lijepa. U to vrijeme Đivo Gundulić već dugo priprema svoje životno djelo. a pojedini stihovi postali su "opće dobro" svake hrvatske obitelji. Godine 1633. pisca dijaloga o Ljubavi i Ljepoti (1581. neobično raširenoj u renesansi i baroku. zvani Mačica. Gundulićevo djelo. a može se shvatiti kao izraz veličine Gundulićeva talenta. Gundulić je imao i dvije kćeri. a to je . Dramskoj vrsti. kao i brat mu Šiško zapamćen kasnije i kao spisatelj i kao knez Republike. epa i plača u književnom baroku imali. rodio im se sin Šiško. opsegom i žanrovskom profilacijom opusa. Tad mu je i izvedena drama Dubravka. kasnije pjesnik i knez Republike. Godine 1628. svakako.prikupljali jezično blago i razmišljali o izgradnji i normiranju jedinstvenoga hrvatskoga književnoga jezika. Suze sina razmetnoga inovacija su u žanrovskom sastavu hrvatske starije književnosti: uzor su religiozne poeme. Za pjesnikova života boravili su u Dubrovniku i Bartol Kašić i Jakov Mikalja. Gunduliću i Slobodi i s uspjehom se izvodi i u našem vremenu u kazalištima od Dubrovnika do Zagreba. te tako cijeli svemir ima estetska obilježja. neprestani je uzor hrvatskim pjesnicima. Bio je tako mladolik da su ga svećenik i medicus pomladili za deset godina. pjesnik se oženio. Djelo Ivana Gundulića ubraja se u vrhunce hrvatske književnosti uopće.). koje su postale časne sestre. siromašna vladika. na blagdan svetoga Vlaha. kasnije austrijski časnik i autor zanimljivoga putopisa po Rusiji. Da je u Dubrovniku bio izrazito omiljen. gdje su . Napustio je ovaj svijet nekoliko dana prije nego što je trebao postati knezom Dubrovačke Republike.u ideološkom pogledu bitno odredilo njegovo književno djelo. Pokopan je pokraj glavnoga oltara u crkvi svetoga Franja. u prosincu 1638. Narav je djela barokna (sklonost bogatoj metaforici. končetu. a potvrđuje ga i stalno zanimanje znanosti za njegov djelo ili život i život njegova opusa na kazališnim pozornicama i na kroatističkim i slavisitičkim katedrama u cijelome svijetu. o draga. koji je do nas došao okrnjen. Suze sina razmetnoga (Mletci. utjecalo i na Gundulićeve koncepcije o književnom jeziku. Tiskano je drugo izdanje Pjesama pokornih. Ta se činjenica može objasniti kao nacionalna osobitost. velikog kneza od Toskane.kako kažu sačuvani rukopisi . koji Hrvat ne zna Gundulićeve stihove iz Dubravke koji odjekuju na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara svakoga 10. Isto je tako relevantan i podatak da je Gundulić kao mladić vjerojatno posjećivao kuću Nikole Gučetića (1549. prema mišljenju mnogih najveći hrvatski pjesnik svih vremena. U Anconi je tiskana Arijadna. Osman. Odmah poslije vjenčanja morao je biti u službi kapetana noći. ali nije poznato ni kad su rođene ni kad su umrle. a ispjevano je u osmeračkim sestinama (ABABCC). pripada i pastirska igra Dubravka. U žanrovskom smislu od cjelokupna Gundulićeva djela sačuvale su se samo četiri melodrama iz “poroda od tmine”.).je bila Nike Sorkočević. gdje ga i na pragu trećega tisućljeća posjećuju brojni posjetitelji iz Hrvatske i cijeloga svijeta. razmetnom sinu. Njegova drama Dubravka posveta je Gradu.-1610. Godine 1637. Pokazanom iznimnom ljepotom i slojevitošću hrvatskoga jezika. najvećim dijelom napisane kao monolog. kad je odlučeno da se na Dan slobode u Dubravi vjenčaju Dubravka i Miljenko. Godine 1636.. koja se .s punom sviješću o jeziku .) religiozna su poema koja obrađuje biblijsku parabolu iz Evanđelja po Luki o grešnom. ep u 20 pjevanja. napisao je pjesmu U slavu visine Ferdinanda Drugog. Gundulić mijenja smisao i značenje što su ih književni oblici pastorale. u Dubrovniku je umro vlastelin dubrovački Ivan Đivo Gundulić zvani Mačica. Član je poznate napuljske Akademije. Napokon. Bio je to najveći kazališni događaj. Statut klasika Gundulić zadržava i danas. koji se temelje na estetskim koncepcijama neoplatonizma o posvudašnjosti Ljepote. figurama nabrajanja). privlačnošću scenskih i epskih prizora. koji nadvisuje većinu pisaca svojega vremana. slavi pobjedu poljskog kraljevića Vladislava i slavenskog naroda nad Turcima i mladim sultanom Osmanom u bitki kod Hoćima (1621. Svoj lik grješnika Gundulić je našao u starozavjetnoj paraboli (Evanđelje po Luki) o povratku i pokajanju rasipnoga sina. o slatka slobodo. proživio je svoj vijek kao ugledan. Dubrovčani su nakon izvedbe. gromoglasno pljeskali i vikali: "Bravo!" Godine 1630.

koji svoju protupravnu čežnju za Dubravkom nastoji ostvariti potkupljivanjem sudaca. 1592. rođene Martinušić.). Mandalijena pokornica objavljena je za pjesnikova života najvjerojatnije dva puta. Uspješno se bavio i trgovačkim poslovima. Politička alegoričnost Dubrave pridonijela je njezinu uspjehu na hrvatskim pozornicama u 19. u kojoj se jednom godišnje obavlja obredno vjenčanje najljepšega pastira i pastirice. ispjevanih osmeračkim katrenom (ABAB). Česte izvedbe i tri uglazbljenja (Ivan Zajc. koje je glavne romantične radnje učinila nedovršivima. koja uključuje tri tipična tematska svijeta tasovskoga epa: povijesni.. ali možda i u zrelijim godinama. pjevanje u više su navrata nadopunjivali hrvatski istraživači i književnici. prevladava mišljenje da je prazninu u srednjem dijelu epa uvjetovao ili diskontinuitet pjesnikova rada ili nedovoljna koordinacija povijesnih i romantičnih epizoda spjeva. Neki književni historiografi vide ga kao nejedinstveno djelo. kćeri Nikole Luke Buća. U sručnoj literaturi različito se tumači nedovršenost spjeva: u starijih istraživača susreće se mišljenje da su dva danas nedostajuća pjevanja. no nijedan primjerak tih dvaju izdanja nije sačuvan. prizori nemira i nereda u Carigradu). koji su se također bavili pjesništvom. romantične epizode sa Sokolicom i Krunoslavom. romantični i eshatološki. Vukom i satiricom Jeljenkom. s kojom je povezuje alegoričnost poprišta. Iako Gundulić slavi slobodu Dubrovačke Republike. Ivan (Dživo) bio je najstariji sin.. oženio se Marom. Ep Osman ostao je nedovršen. koji nije bio objavljen za njegova života. Petar Palikuća. a pet puta bio je i knez Republike. Zbog brojnih idilsko-pastirskih scena Dubravka se u starijoj književnopovijesnoj literaturi doživljavala kao pastorala. a Gundulić mu je posvetio posljednje desteljeće svoga života.šuma) nije imaginarna arkadija. U glavnu radnju umeću se sporedne epizode sa životno i duhovito koncipiranim satirima Gorštakom. Osman je povijesno-romantični ep u 20 pjevanja (18 dovršenih). neki ga razumiju kao iskaz o kršćansko-islamskom sukobu. a drugi stavljaju težište na prizore iz turskoga građanskoga rata u posljednjim pjevanjima epa.u stihu Dubravki radnja se događa u imaginarnoj poganskoj Dubravi. njegov poraz u sukobu s poljskom vojskom kod Hoćima 1621. i 15. imao je još tri brata i četiri sestre. lirski pjesnik. Pjesništvom se Bunić najverojatnjie bavio u mladosti. 1658. obavlja razne državne službe. pjesme: Nemoj. Jednodušno mu se priznaje dubina svjetonazorskih iskaza i poetska uspjelost ključnih epizoda (opisi hoćimske bitke. 14. i njegovo svrgnuće sljedeće godine. Peripetije uzrokuje ružni Grdan. tipologizacijom stanovnika Dubrave. nagriženu sebičnošću i društvenim interesima. i njihovim ljubavnim zapletima. Alipašino balkansko putovanje i dilomatski posjet varšavskom dvoru. a nastavnici su mu bili Pavao Andrijin. Treći . izvorno postojala pa su se izgubila ili su namjerno uništena. i 15. što se očituje podjednako na razini izraza (opisi ženske ljepote. kad ulazi u Veliko vijeće. kronografija. Rano su mu umrla oba roditelja pa se brinuo o malodobnoj braći i sestrama. likova i zapleta: Dubrava (nastala od riječi Dubrovnik. i sedam kćeri. Antun Dobronić. IVAN BUNIĆ VUČIĆ (Plandovanja. U njemu se. Tvrda je vil moja. potomak je stare dubrovačke aristokratske obitelji koja se spominje još od kraja 13. Divjakom. omogućujući ostvarenje Grdanove intrige. Najvažnije mu je djelo kanconijer Plandovanja. 14. Osman je nastao pod utjecajem Tassova Oslobođena Jeruzalema. a do danas je najpopularnija ostala nadopuna Ivana Mažuranića. opjevavaju povijesni događaji u vezi s turskim sultanom Osmanom Drugim: njegov nasilan dolazak na vlast. Sara i Nikolicu. Ali u radnju se umiješa bog Lero. i 20 stoljeću. a noviji proučavatelji upozorili su na njezinu vezu s baroknom melodramom. a dikcija mu je umjereno barokna. Prsi ima od leda vil moja gizdava. nijema dramska osoba (figura in absentia). Od 1611. ili ukradena. slojevitu društvenu zajednicu. – Dubrovnik. a njezini stihovi o «slatkoj slobodi» ponekad su služili kao geslo raznim ideologijama ili njihovim parodijama. a u doba nakon 1900. pokazuje. drugi ističu cjelovitost njegova tematsko-kompozicijskoga nacrta. ma ljubice. viteških dvoboja. sin Sara Damjanova i Dese. i ispravlja nepravdu . Camillo Camilli. Ovaj put to su Dubravka i Miljenko. iz male vremenske udaljenosti. Slatka dušo mom životu. Godine 1624. nego društveni uljez. i s njom imao dva sina. a manje od riječi «dubrava» . nego alegorija političkoga teritorija (jasno se to vidi i u dijalogu domaćega pastira Radmila i dolutaloga Ribara iz ratom zahvaćene Dalmacije). topografija) i u tematsko-kompozicijskoj srukkturi. Grdan nije nametljivi a nevoljeni satir tasovske pastorale. nemoj. Vrhu smrti) Ivan Bunić Vučić (Dubrovnik. stoljeća. Školovao se u dubrovačkim školama. spreman na potkupljivanje i prijevaru. Jakov Goovac) načinili su je vjerojatno najpoznatijim Gundulićevim djelom.

JUNIJE PALMOTIĆ (Pavlimir) Junije Palmotić (Dubrovnik. obavljao je upravne dužnosti i najteže ali najbolje plaćene službe. njegove slobode i slave. 1607. ne navršivši pedesetu. Ta je višeslojna fabulativna dramska tapiserija. obilježava duh katoličke obnove. dvorskih vekikodostojnika i personificiranih toponima dubrovačkoga i cavtatskoga. s protagonistom Pavlimirom kao «scenskim vitezom katoličke obnove» (koji se iskrcava na dubrovačke hhridi).. Smeteni i Isprazni koje su mu izvodile mnogobrojne drame. U Bunićevu kanconijeru Plandovanja (plandovanje je prvobitno značilo podnevni počinak stoke na ispaši. nazvanu Prikazivanje Pavlimira ljeta 1971. na uglednom dubrovačkom ljetnom festivalu doživjela modernu praizvedbu u kontektu teatra u teatru. kao pripadnik vlasteoskoga staleža. manji broj nadgrobnica. suvremene nam glumačke družine koja izvodi predstavu iz narodnomudrosnoga motrišta svlačenja povijesnih kostima ljepotom narodnoga književnoga i plesno-glazbenoga stvaralaštva. D. cijeli život otplaćujući dugove mlađega brata Ivana. njegovu religiozno-refleksivnu liriku. bizarne i neobične metafore pokazujući kako je u baroku stil nadređen ostalim tekstualnim slojevima. Ranjine. Način na koji povezuje stihove u strofe nije poznat u dotadašnjoj hrvatskoj poeziji. a zatim je bilo metafora za dokolicu) najviše je ljubavnih pjesama (75). concetto. 1670. Pavlimir je žanrovski povijesno-fantastična drama. prvi je put bio izabran u Vijeće umoljenih. 1657. lucidnosti. Godine 1656. Marino i njegovi sljedbenici marinisti. praizvedenu u kolovozu 1971. a kanconijer završava slavljenjem dubrovačke slobode. a u Gradu nakon toga. kad je prema dubrovačkim zakonima mogao postati knezom Dubrovačke Republike. Dok Bunićevu ljubavnu liriku obilježavaju duh baroknoga senzualizma i hedonizma. Bio je knez na Mljetu. prvi i jedini put prije toga izvedenu u Dubrovniku 1632. Ljubav i ljepotu Bunić opjevava povezujući ih s prolaznošću. Mandalijena pokornica. a u nekim se pjesmama uočavaju utjecaji talijanskoga antipetrarkista i antimanirista Chiabrere. ali ima i razgovora pastirskih (5). Palmotićeva. ističući se rafiniranom neporednošću (prvi put i obraćanje «crnčici». u prepunom povijesnih silnica kamenoliku ambijentu Parka Glazbene škole. djelomice protureformacijski intonirana pohvala Dubrovnika. Kanavelićeva i Đurđevićeva djela Bunićeva lirika označava vrhunac naroknoga pisanja u hrvatskoj književnosti. kad u hrvatsku književnost Dubrovnika i Dalmacije počinju prodirati elementi baroka – novoga knjižvnoga stila zapadnoeuropske umjetnosti. Ljubavne pjesme obvijene su mu humorom i ironijom. godine.. stoljeća. Na Plandovanja su utjecali talijanski pjesnici. 1633. pa je njegova lirika manjih formi predstavnica prve izrazito moderne ljubavne poezije u hrvatskoj književnosti.put poema je tiskana godinu dan nakon Bunićeve smrti – 1659. pa taj opis zadobiva melankolični i efleksivni ton. tri prepjeva psalama. hrvatsku Eneidu s impulsima čitanja Orbinijeve knjige o kraljevstvu Slavena. kojemu je bio jamcem. ženi crne kose. – Dubrovnik. Bunićevo pjesničko djelo nastaje u prvim desetljećima 17. nastalu prema najuzoritijoj Palmotićevoj drami Pavlimir u Spaićevoj adaptaciji. nastala u slijedu talijanskih religoznih poema i Gundulićevih Suza sina razmetnoga. Držića. rođak mu Stjepan Gradić objavljuje u Rimu opsežan ep Kristijada. B. u režiji Koste Spaića. u ljubavnoj hrvatskoj lirici za koju je dotad bila uzor isključivo žena plave kose) i suptilnom manirističnošću. ponajprije G. konavoskoga i župskoga kraja. ali je umro godinu dana poslije. a posebno poemu Mandalijenu pokornicu. a u desetak pjesama rabi drukčije stihove. veći broj duhovnih pjesama.. ali je uzor pronalazio u suvremenoj talijanskoj poeziji. književnika. u Veneciji. u izvođenju Festivalskoga dramskog ansambla.) jedan je od najplodnijih hrvatskih književnika svih vremena. Menčetića. politike i fantazije koja prikazuje nastanak Dubrovnika snagom izbjeglih iz antičkog Epidaura (današnjega Cavtata). Shvaća liriku kao pjesničku igru koja omogućuje slobodan zalet ingenija i mašte. Najveći je broj pjesama u Plandovanjima u osmercu ili dvanaestercu. Koristeći se uporabom izrazito novoga baroknoga stila (stile acuto). Kazalište naših dana pamti izvrsnu predstavu za vrijeme zlatnoga doba Dubrovačkih ljetnih igara. H. . a od hrvatskih pjesnika nastavlja se na djelo Dž. a napisana je u osmeračkim katrenima. Mladost je proživio u kući ujaka Miha Gradića. Š.latinsku prigodnicu posvećenu isusovcu Giovanniju Bargioccu. s prepletima legende o svetom Hilarionu i kronike popa Dukljanina. Trinaest godina nakon Palmotićeve smrti. Lucića. ali i pobjedu kršćanstva i katoličanstva nad poganstvom. Zlatarića i D. Uz Gundulićeva. kao i Petrarca. tri puta knez u Konavlima i na Lastovu. u tri cviljenja opjevava priču o Mandalijeni pokornici. u alegorijskom pohodu svetoga Pavla i Ivana Krstitelja. Zlatnim barokom okružen Dubrovčanin za života tiskao je samo jedno djelo . Glumio je u kazališnim družinama Orlovi. sinteza mitova i lektire. Bunić rabi verbalne domišljatosti.

Akile. Neiscrpnom dramatskom energijom i stalnim stvaranjem novih scenskih svjetova i novih dramskih figura. najbliža je talijanskoj La Merdaide Tomasa Stiglianija. Raklici koja je sumnjila bit ljubljena. Andromeda (replika Gundulićeve Arijadne).posvećen švedskoj kraljici Kristini. izlazi iz isusovačkoga reda. Jedan od Đurđevićevih pjesničkih i književnih vrhunaca . Đurđević je autor bogata i raznovrsna opusa koji je samo djelomice tiskan. a potkraj života pisao je eruditnoo-historiografske rasprave. Atalanta. u kojemu se otkrivač Amerike pokazuje kao isusovački misionar. s iznimkom Uzdaha i Psaltira. Godine 1697. Đurđevićeve Ljuvene pjesni nastavljaju Bunićeva Plandovanja i odlikuju se odnjegovanim jezikom i složenom sintaksom. Sve Đurđevićeve pjesme na hrvatskom. na tragu baroknih plačeva. dok se za Suze Marunkove može utvrditi da vuku korijene iz komične poeme Derviš Stijepa Đurđevića. fragment tragedije o Juditi. Talijanskom modernom epikom nadahnute su drame: Alčina. puno je prevodio. Piše okupiran tradicijom svoga Grada. drugotne. pod naslovom Uzdasi Mandalijene pokornice. 1737. romantične svjetove.. slike. gotovo je zatvoren zbog dugova. u Veneciju. paodirajući zanesenost . U duhu načela isusovačke poetike napisan je mali scenski prizor Kolumbo. IGNJAT ĐURĐEVIĆ (lirika: Slici svojoj u ruci gospođe. zapovjednik tvrđave Lovrjenac). u sestinama. i Mandalijene pokornice Dživa Bunića. Suze Marunkove) Ignjat Đurđević (Dubrovnik. nastala na iskustvima operne libretistike. ali i tematskim dvosmislicama. odgođenu stvarnost. zbog jedne ljubavne pjesme. sukobe pretvarajući u razgovore snova i realnosti. fantastičnoga i realnoga. pristupa benediktincima i od Nikole proziva se Ignjatom. Nastavljajući putem renesansne šaljive ljubavne lirike. Palmotićev prvi kazališni tekst. nabožne pjesme. benediktinski opat na Šipanu. idilsko pjesništvo. Nizu Palmotićevih scenskih tekstova potaknutih mitologijom pripadaju: Ipsipile. Najuspješniji hrvatski barokni dramatičar. pisma. Satirična poema Govnaida. kritičan napad na jednoga suvremenika. i pristupa isusovačkom redu. tematizacijom predmeta koji su istodobno i stvar i znak. Posljednje je godine predsjednik Mljetske kongregacije i opat Svetoga Jakova. spojio s iskustvima isusovačke dramatike. povjesnik i redovnik. talijanske libretistike i tragikomedijskoga žanra. nekoliko prepjeva). tj. pjesme u folklornom tonu. Dijele se u nekoliko skupina (ljubavna lirika. Godine 1718. plodnošću i raznovrsnošću stvorenoga Junije Palmotić pravi je hrvatski Lope de Vega. cvijeta. zatim propovjednik na Mljetu. na taj način približavajući se Racineu ili Calderonu ili talijanskim piscima opernih libreta. Junije Palmotić u svom kazalištu prikazuje sublimiranu. potomak je dubrovačke obitelji Giorgi koja je primljena u plemstvo nakon potresa godine 1667. mitova i politike. Od manjih lirskih cjelina ističe se atraktivna Muze na piru. Od 1713. zbog tiskanja vlastitih djela. npr. Natjecanje Ajača i Akila za oružje Akilovo. ali vulgarnoga izraza. koji su se nerijetko zborski pjevali i melodram(at)ski uglazbljivali. naglo odlazi u Rim. Ljubovnik rasrčeni. Pseudohistorijske tragikomedije Danica. izabran je za presjednika Akademije ispraznijeh. preradu istoimenoga latinskoga epa Girolama Vide. ispjevao je religioznu poemu. dolazeći česo u sukobe sa sugrađanima. galantnih dvorskih ceremonijala i nakaznih ili čudesnih fantazmagorija. Postoji sumnja da je zapravo bio otrovan jer mu je smrt bila naprasna. Elena ugrabljena. Umiješao se u tuđi pravni spor i bio prognan u Apuliju. Armida. odnosno dubrovačkih duhovnih plačeva. Do kraja života boravi u dubrovačkim samostanima. vraća se u Dubrovnik.Uzdasi Mandalijene pokornice nastavljaju se na Gundulićeve Suze sina razmetnoga. Polazio je isusovačku gimnaziju u Dubrovniku. izveden 1629. Nakon trogodišnjega tečaja filozofije učiteljevao je u isusovačkim kolegijima u Italiji. okupljene su u rukopisnoj zbirci Pjesni razlike. s dvorovima u Dubrovniku ili u Bosni koji djeluju u skladu s katoličkim slovinstvom. pjesnik. Svoje je osmerce i raznovrsne kratke stihove. u prepletanje ovozemaljskoga i onozemaljskoga. dulje pripovjedne pjesme. U mladosti živio je slobodno i raskalašeno. prikaz ljubavne igre uz pomoć igraćih karata. dramatizirana epizoda iz Ovidijevih Metamorfoza o brzonogoj Atalanti i lukavom proscu Hipomenu. na hrvatskom i latinskom. paklenih sila i morskih prizora. odlazeći povremeno u Italiju. a nakon školovanja obavljao je administrativne službe (knez na Šipanu. mitološka je igra. prijevodi basana. Godine 1705. Pobožnim stihovima pripada i Palmotićeva pohvala svecima Kuzmi i Damjanu i lirska poema o svetoj Katarini Sijenskoj. Đurđevićeva komična poema Suze Marunkove zaslužuje posebnu pozornost. – Dubrovnik. Captislava i Bisernica prikazuju romantične fabule na način venecijanskih libreta. Uzdasi Mandalijene pokornice. 1675.). opet je u Dubrovniku. povijesnoga i fiktivnoga. pisao nabožna djela na hrvatskom. Pisao je svjetovnu i religioznu liriku. Lavinija.

u stručnoj se . U Beču su obojica uhićena. s uzorima starijima od renesanse i baroka. pa svjedoči o književnoj kulturi kontinentalne Hrvatske nakon 1600. pisac i plemić. Pod dojmom nepovoljna obrata Frankopan skupa sa Zrinskim kreće 13. Jezgru Frankopanova književnoga djela tvore tri skupine hrvatskih pjesama: zbirka Gartlic za čas kratiti (109 pjesma nejednake duljine i žanrovskih odredica). On obuhvaća lirsku zbirku pod naslovom Gartlic za čas kratiti. Dok u dubrovačkim religioznim poemama pripovjedač. S iznimkom jedne latinske pjesme u Italiji. rođene Haller de Hallerstein. Ova religiozna poema izdaleka sliči dubrovačkim religioznim poemama. čemu se usprotivila austrijska vojna adminstracija. odvojeno zatočeni i stavljeni pod istragu. ANTUN KANIŽLIĆ (Sveta Rožalija) Antun Kanižlić (Požega. što se dogodilo 30. a zatim prebačeni u zatvor u Bečkome Novom Njestu. s kojim se identificira pjesnik. da je sam. Iste je godine doznao za protuaustrijsku urotu hrvatskoga i ugarskoga plemstva kojoj je na čelu bio Petar Zrinski i odlučio joj se priključiti. Od 1759. – Požega.). Slavoniji i Mađarskoj. Sveta Rožalija odulja je stihovana pripovijest o svetoj Rozaliji (Rozi) iz Palerma koja se na dan zaruka povukla iz svjetovnga okruženja.?-Bečko Novo Mjesto. ali se od njih razlikuje većim opsegom. čije je ime skriveno i u akrostihu jedne Frankopanove pjesme) i šurjak Petra Zrinskoga. Posmrtno su mu objavljena još dva djela: Kamen pravi smutnje velike (1780. urotnici su prokazani. Za Frankopanom su u Beču ostali brojni rukopisi. Jezik je specifičan: zasniva se na čakavskom govoru. kompozicijskom šarolikošću. 1671. Triježnjenje nesretnoga Marunka prirodno je: sam uviđa da je sve tlapnja. otišavši u divljinu i prihvativši pustinjački način života. vrhunski početak znatno kasnijih takvih prijevoda u Europi) te nekoliko pjesama na talijanskom. nešto nabožnih i svjetovnih pjesama neuvrštenih u Gartlic. ponovno boravi u rodnom gradu. Većinu svojih znanstvenih djela napisao je na latinskom jeziku FRAN KRSTO FRANKOPAN Fran Krsto Frankopan (1643. u tom je rukopisu sačuvan sav Frankopanov poznati književni opus. zalubljenik. sin Vuka Krste Frankopana i Dore udovice Paradeiser. uz čestu uporabu kajkavskih i povremenu uporabu štokavskih elemenata. djelovao je u raznim isusovačkim školama u Banskoj Hrvatskoj. Bio je ogulinski kapetan. uvodi lik egzemplarnoga grešnika i prepušta mu riječ. pjesnik i redovnik. objavio je jedno za drugim nekoliko opsežnih vjersko-moralnih i propagandističkih djela od kojih neka. a austrijske su čete upale u Hrvatsku.).). travnja u Beč. Frankopanov opus raznolik je i ukorijenjen u duboke slojeve stare europske književnosti. 1699. i složenijom retoričkom formom. komičnoga pjesništva. Počekom 1670. da u izravnom suočenju s carem izmoli oprost. To je seljak s otoka Mljeta koji nam se predstavlja u bogatstvu mljetske i osobne posebnosti. da sve govori on sam sa sobom. preveden izravno s francuskoga u tamnici pred pogubljenje. uz velik broj moralističke proze. Đurđević «razrađuje» Marunkov prijelaz od ljubavnoga zanosa u konačnu grožnju da će svoju Pavicu tužiti kao vješticu. Pjesnik se služi gotovo svim metrima ostvarivima unutar starohrvatskoga silabičnoga stihovnoga sustava. prozni ulomak pod naslovom Trumbita sudnjega dneva i prijevod prvoga prizora Molièreove komedije Georges Dandin ou le mari confondu (Jarne bogati. panormitanska divica (1780. Pod vodstvom Petra Zrinskoga sudjelovao je u pobjedonosnoj protuturskoj bitki kraj Jurjevih stijena 1663. sadrže crkvene pjesme i stihovane molitve. Uz Ivana Dživa Bunića Vučića najveći je lirik Seicenta. godine. i to kroz fiktivni razgovor s pismom koje namjerava poslati roditeljima. brat Katarine Zrinske rođene Frankopan (isto tako hrvatske književnice. travnja 1671. većom sklonošću alegorijskom jeziku. Premda je u Kanižlićevu djelu vidljivo poznavanje dubrovačkoga baroka. velika teološka i crkvenopovijesna rasprava posvećena problemu crkvenoga raskola.petrarkista i suprotstavljajući im priprosti pučki i seljački ljubavni izraz.). Osđueni su na smrt odsijecanjem glave. a on. Ignjat Đurđević posljednji je znameniti pjesnik koji piše hrvatski u Dubrovniku u 18. godine. i Sveta Rožalija. 1777. 18 nabožnih pjesama i ciklus Dijačke junačke (8 pjedama). komičnoga udvarača. a 1669. zbirku zagonetaka Zganke za vrime kratiti. koji su pod skupnim naslovom Frangepanische Akten došli u bečki Državni arhiv. s oslanjanjem i na petrarkističku i predrenesansnu tradiciju i na folklor. stoljeću. trebao je biti imenovan i senjskim kapetanom. da je Pavica daleko. u Svetoj Rožaliji govori samo Rožalija. Nastavljajući se na tradiciju hrvatskoga duhovitoga. zbirku poslovica Sentencije svakojaške. pjesnik je napravio uspjelu poemu i stvorio još jedan lik smiješnoga. s usporedbama iz životinjskoga i seljačkoga svijeta. a vrijednošću svoga djela priklanja se svojim prethodnicima Držiću i Gunduliću. a od 1752.

-Vinkovci. a u Baču u Bačkoj svršio je franjevački novicijat i dobio ime Petar. moba. stare geografije i numizmatike na Sveučilištu u Pešti. osnovno je školovanje dobio u franjevačkome samostanu u Cerniku. žanrovske sličice. Vinobera u zelenoj Molbice dolini) oblikovane kao lirske minijature. povjesničar i teoretičar književnosti.Budim. u duhu gospodarskih reformi. za koju se ne zna gdje se nalazi. epik-satirik. hrvatski i latinski pjesnik. U zarobljeništvu u Saskoj napisao je svoje najvažnije djelo: satiričko-narativni spjev Satir iliti divji čovik (1762. ostaje u franjevačkom samostanu u Budimu sve do smrti. odnosno običajima (prelo. 1732. kolo. geograf. prvo u gradiškoj. Umirovljen je 1786. metričkim i žanrovskim uzorcima. istodobno i kustos Sveučilišne biblioteke. nižu je gimnaziju završio u Ugarskoj. Razloge zaostalosti nalazi u “turskim skulama”. pod imenom W.). rođen je u obrtničkoj obitelji. U rukopisu je ostala i Katančičćeva opsežna autobiografija. Neke su pjesme (Ševa. Umirovljen. . Nakon zarobljeništva vraća se u domovinu. Godine 1757. estetičar. prevoditrelj. a s latinskoga djelo o naravnoj pravici). a carskom diplomom dobio je plemsvo. posebno s fiziokratskim stajalištima koja su poljoprivredu držala glavnim izvorom gospodarskoga razvoja zemlje. Ostvario je reinterpretaciju antičke književne baštine i antičkoga mitološkoga svijeta.). u kojem u jedanaest pjevanja i u desetercima opjevava slavonsku zemlju i njezine prirodne ljepote.. gospodarstveni i pravni pisac. gramatičar. filozofiju je učio u Budimu. dugo rasipno svatovanje). Hrvatska lirika Matije Petra Katančića uzoran je primjer klasicističkoga pjevanja u hrvatskoj književnosti.Josip Stjepan – bio je gospodarstveni pisac. Satir. Tu se služio knjižnicom svojega domaćina. prozaik. pa u brodskoj pukovniji. namijenjena vojnicima i prevedena s francuskoga. Teologiju i filozofiju završio je u Osijeku. HRVATSKA KNJIŽEVNOST 18. a seljački stalež stupom društva i temeljem bogatstva države. danas Davor. Jedan njegov sin . aforist. 1825. basnopisac. Pripovjedač i govornik u Relkovićevu spjevu. STOLJEĆA (PROSVJETITELJSTVO) MATIJA PETAR KATANČIĆ (Jesenji/Jesenski plodovi) Matija Petar Katančić (Valpovo.literaturi nameće mišljenje o njegovim doticajima s umjetničkom kulturom rokokoa. približavajući se lakoći usmene lirske pjesme. brzo je napredovao u službi. antičko mitološko biće. prevoditelj. nakon studija u Budimu predaje u franjevačkoj gimnaziji u Osijeku te u arhigimnaziji u Zagrebu Profesorom je arheologije. ali se primjećuju i tragovi predrenesansne alegorike. Jesenski plodovi zbirka je koja se sastoji od 39 latinskih i 18 hrvatskih pjesama i koja je nastajala u pjesnikovim mlađim danima. Kao znanstvenik i filolog okušao se u brojnim disciplinama. 1750. Sa šesnaest godina stupio je u vojsku kao običan vojnik. I. Pjesnički mu rad nije velik: ostavio je jednu pjesničku zbirku latinskih i hrvatskih pjesama Fructus auctumnales (Jesenski plodovi) i nekoliko prigodnica neuvrštenih u zbirku na mađarskom. zarobljen je i poslan u Frankfurt na Odri. arheolog. često ratujući i napredujući do čina kapetana. Pauls. a u pojedine stihove gradi akcenatski. U pojednim svojim pjesmama slijedi načela klasične stope.slavonske seljake ocrtava koa zapušteni i gospodarsko zaostali dio pučanstva savjetujući ih kako bi trebali nastojati na napretku. 1798. na duhovit i jednostavan način nudi Slavoncima niz savjeta u uputa za obnovu i razvoj zemlje. numizmatičar. Osim književnošću bavio se i prevoditeljstvom (preveo je s njemačkoga gospodarsko djelo o uzgoju ovaca. a njezine stanovnike . MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ (Satir iliti divji človik) Antun Matija Relković (Reljković) (Svinjar. leksikograf. kvantitativne metrike. U njoj su vidljiva načela pobornika klasicističke poetike i pjevanja po klasičnim. Satir je prosvjetiteljsko književno djelo koje nosi i obilježja klasičnoga književnoga . školovao se u više mađarskih gradova. latinskom i hrvatskom jeziku. tiskano je i drugo izdanje u kojem se uz lik Satira pojvaljuje i lik slavonskoga seljaka koji Satiru odgovara i pokazuje mu kako je prihvatio njegove kritike i unaprijedio svoj život i rad. Na Filozofskom fakultetu u Budimu studira humansitičke znanosti. brzo naučio francuski i upoznao se s prosvjetiteljskim idejama koje su iz Francuske dolazile u Njemačku. franjevac. povjesničar. Godine 1779. a u Đakovu je zaređen za svećenika. kartograf.). a autor je i gramatike Nova slavonska i nimačka gramatika molitvenika Slavonske libarice.

zbirka je aforizama. Posljednjih deset godina života proveo je u Zaostrogu kao predstojnik samostana. – Zaostrog. stoljeća. a Andrija redovničko. Riječ je o mješavini stiha i proze kojima su prikazani događaji iz povijesti slavenskih zemalja. štokavska ikavica. Krsno mu je ime Antun. kojima se ubraja u najplodnije hrvatske svjetovne prozaike 18. stoljeća. Boravio je u samostanu u Sumartinu na Braču. 1757. a u seoskim je sredinama imala i funkciju početnnice iz koje se učilo čitati I pisati. gdje je bio i predstojnki. Književno djelo M. komediograf i pjesnik. 1747). Korabljica Pisma svetoga (1760. Neka poetička obilježja i motivi vezuju ovo djelo s Grabovčevim djelom Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga (Venecija. U 19. Sve su pjesme napisane asimetričnim epskim desetercem (4-6). Prezimenom Kačić potpisuje se od 1751.) kronika je biblijske i svjetovne povijesti. malo manje od 1000 stihova. a zatim je bio profesor u gimnaziji u Varaždinu. najvećim dijelom kršćansko-turski ratovi.) zbirka je raznih pučkih zabavnih pričica. a u drugom se dijelu odnos mijenja u korist stiha. a u Razgovoru ugodnom i na poetiku narodne pjesme. na pavlinskom sveučilištu u Pešti završio je teologiju i filozofiju. komedije Matijaš Granancijaš dijak i Diogeneš te poema Jeremijaš. 1704. a Brezovački se pokazuje kao žestok branitelj hrvatske . Protuturska tematika i jezik djela. Napisao jei objavio na latinskom jeziku priručnik skolastičke filozofije za potrebe toga rada. koja poznaje samo hrvatski (slovinski) jezik. Neke su pjesme iz Kačićeva djela uvrštene u knjige predromantičarskih i romantičarskih eurpskih književnika. filozofa indijanskoga. 1805. Osnovnu naobrazbu stekao je u franjevačkom samostanu u Zaostrogu. Osim kratke polemičke rasprave o unutarnjim pitanjima Zagrebačke biskupije u njegovoj latinskoj ostavštini zatječemo 13 prigodnica u različitim metrima. isusovačku gimnaziju polazi u Varaždinu i Zagrebu. a višu najvjeorjantije u Osijeku. Djelo Nauk političan i moralski od Pilpaj-bramine. nakon Dimitrićevih Pričica izetih iz Svetoga pisma i filozofa jedino svjedočanstvo takve vrste u starijoj hrvatskoj književnosti. a neke je prigodnice sastavio njemačkim i latinskim jezikom. a od 1799. prije prevlasti turske teme. latinskim i hrvatskim te iz povijesnih dokumenata i iz usmene tradicije. Naon studija vratio se u Dalmaciju. najvažnije Kačićevo djelo. predavao je na Generalnom teološkom zavodu u Šibeniku. Relković je preveo i velik broj Ezopovih i Fedrovih basni i Pilpajevih fabula.). Kao dijecezanski svećenik nakon toga službuje u sjevernoj i zapadnoj Hrvatskoj. 1760. Dvije su njegove sačuvane pjesme napisane štokavskom ikavicom. Razgovor ugodni utjecao je na franjevačke picse i na slavonske pisce 18. pridonijeli su velikoj popularnosti knjige od Jadrana do Drave. stoljeća dobila mletačko plemstvo. ali tu se uglavnom posvetio književnom radu i u to vrijeme tiskao svoja djela. stoljeću to je najizdavanija knjiga starije hrvatske književnosti. Relkovića najjače je svjedočanstvo o prisutnosti prosvjetiteljskih ideja u hrvatskoj književnoj kulturi. Djelo je za autorova života tiskano dva puta. dominira proza nad stihom. osim dvije koje su pisane križano rimovanin osmercem. do smrti u zagrebačkoj župi svetoga Marka. Kompozicija je djela kronološka. Nek je svašta (1795.). Razgovor ugodni naroda slovinskoga. ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ (Razgovor ugodni naroda slovinskoga) Andrija Kačić Miošić (Brist kraj Makarske. osnovna su obilježja koja Kačićev opus vezuju za hrvatsku inačicu prosvjetiteljstva.naslijeđa. Trebalo je pružiti osnovna znanja o hrvatskoj prošlosti koja je prikupio iz historiografske literature pisane talijanskim. gdje je primio svećeničke redove. a tematika se prostire od antičke povijesti Ilira do autorova vremena. TITUŠ BREZOVAČKI (Matijaš Grabancijaš dijak) Tituš (Tito) Brezovački (Zagreb. oslanjaanje na narodni govor. U tim je pjesmama nazočna najava krupnih mijena koje će se uskoro dogoditi u hrvatskoj književnosti i društvu u cjelnii. Pavlin ostaje do ukinuća reda u Austriji 1786. U prvom dijelu knjige. Didaktična funkcija i zanimanje za svjetovne teme. drugi put znatno prošireno. godine. Većinu svojega djela na hrvatskom jeziku napisao je kajkavskim narječjem: drama Sveti Aleksi. A.. žanrovski je teško odredljivo. epski i vjerski pisac. Bio je učitelj u filozofskoj školi u zaostroškom samostanu. nakon što je u Veneciji dao ovjeriti svoje rodoslovlje prema kojemu je njegova obitelj grana stare plemićke obitelji Kačić koja je sredinom 17. – Zagreb. Djelo je namijenjeno slabije naobraženoj čitateteljskoj publici. a tiskana je čak sedam puta. okrenutoga uglavnom slabije izoobraženome puku.

Klasicistički su dijalozi zapravo svojevrsni monolozi. Četveročina drama u prozi Sveti Aleksi (1796. Komedija obiluje čarobnjačkim elementima i farsičim sredstvima pruzetima iz komedije dell’ arte. Pogotovo je to loše kad je riječ o klasicističkoj tragediji. tako i dramska lica moraju biti uvjerljiva i dolična. sugovornici su u službi uha za ispovijedi drugoga. unutarnju dinamiku nadređuje izvanjskoj. što sasvim odgovara klasicizmu. Središnja je dramska osoba đak grabacijaš.) vrhunac je kajkavske drame i kajkavskoga jezičnoga izraza u kojem se ističe spoj barokne fraze i svakodnevnoga pučkoga govora. a zatim je idućih 17 proboravio kao prosjak pod stubama roditeljskoga doma. stoljeća. više drama u užem smislu nego prava tragedija. u jednom danu i fabula ne smije biti razvedena. otvoren – što je još gore kad je riječ o tragediji. nastala oko 1805. pisan u stihu (aleksandrincu) i u njegovu je središtu sukob emocija i razuma (ljubavi i dužnosti). nego je na posebnoj cijeni približavanje antičkim uzorima. ali klasicizmu nikako ne odgovara razvedenost njegove fabule (premaštovita je. Jedan je od najistaknutijih kajkavskih pisaca. U klasicizmu se ne cijeni originalnost. kvalitativnost potiskuje kvantitetu. Ali prikaz strastvenosti dramskih osoba čak je i poželjan – ako im se ta strastvenost obije o glavu. da bi mu tek nakon smrti bio otkriven identitet. sentenciozne pučnosti i scensko efektnih komediografskih značajki rađa spoj plautističko-molijerovske komedije i prosvjetiteljske drame. naime. Takva redukcija nužno u prvi plan stavlja koncentraciju na dijaloge i na psihologiju likova (jer je onemogućeno razmahivanje izvanjske radnje). Preuzela je temu iz antike. JEAN RACINE (Fedra) U klasicizmu je sve podređeno idealu racionalnosti.) tematizira hagiografsku priču o rimskom senatorskom sinu Aleksiju koji se u prvoj bračnoj noći iskrao iz ložnice. Matijaš grabancijaš dijak (praizvedba 1804. do prvih godina 19. organizirana je u pet činova. mladić koji je po pučkoj predaji sjevernohrvatskih krajeva osim dvanaestogoidšnjega školovanja završio i trinaestu školu. Uporabom toga lika kao dramaturškoga sredstva Brezovački svoje sugrađane upozorava na mane i poroke kojih su zarobljenici. kad uz didaktičnost i moralizatorske namjere u književost sjeverne Hrvatke počinju ulaziti brojne kritičke promjene u društvenom i političkom životu. u kojoj je stekao nadnaravne moći. upozorujući na zastranjivanja javnih službenika koja su zaprijetila propašću temeljnih moralnih vrijednosti hrvatskoga društva. prikazuje psihologiju . stvara u još prvoj polovici 17. sa svim obilježjima dopreporodnih težnji. pokladna igra locirana u hrvatski glavni grad. ističući smiješnoi u propedeutičkoj funkciji kazališne umjetnosti. napustio nevjestu i roditeklje te je najprije sedamanest godina živio u tuđini. Brezovački je pripadnik prosvjetiteljstva. Klasicistička tragedija mora zadovoljiti kriterij triju jedinstava (pogrešno pripisivan Aristotelu) – mora se događati u jedinstvenom prostoru ili na što manje prostora. Iz tih je razloga Corneille bio napadan od suvremene mu kritike. Lik sluge Favorina u tom djelu nastalome po uzoru na isusovačke drame najavljuje kasnijega komediografa. ne kao Racine u drugoj koja je pravo doba klasicizma. Također – istina.. jednoga od najvećih u hrvatskoj književnosti i kazalištu. prezabavna za uštogljen klasicistički ukus). Fedra je tipična uzorna klasicistička tragedija. u predgovoru svoje komedije Matijaš grabancijaš dijak daje koncepciju svojega dramskoga djela. pa se i uvjerljivost djela odmjerava prema sličnosti tim uzorima. stoljeća. Sinteza sentimentalnoga (motiv o dvojici izgubljene braće plemenita roda i čestita karaktera) i komičnoga (putujući đak Zmeknirep i gostioničar Medobuz). Cijenimo ga ponajprije kao komediografa. zapravo završetak joj je višeznačan. Kako je bitno ograničen prostor slobodnoj mašti. napisana u stihu (aleksandrincu). Cid je zapravo tragikomedija. Takva su ako ih vodi načelo razuma i časti. pa i racionalizacije. Cid je npr. Djelujući kao hrvatski književnik od svršetka 18. oslanjajući se osim antičkoga poetičara i na klasicističkoga Boileaua. tu nije imao toliko uspjeha kao Racine. Corneille.države i kulturne samosvojnosti protiv mađarizacije. EUROPSKI KLASICIZAM I PROSVJETITELJSTVO PIERRE CORNEILLE (Cid) Corneille se smatra tvorcem francuske tragedije. ali kad je riječ o klasicističkoj tragediji. u Zagrebu) tročina je prozna komedija. Komedija Diogeneš (praizvedba u Zagrebu tek 1925. Izravno citirajući Horacija. a ne odgovara mu ni predugo vrijeme radnje (nešto duže od zadanog jednog dana). a poštujući tadašnje kanone dramaturgije koji su tražili da kazalište bude školom života. dovoljno je već to što ne završava tragično.

privlačna je žena i vlasnica gostionice koju je naslijedila od oca. komedije u pet činova. ali i obilježja koja pokazuju Goldonijevo poznavanja suvremenog mu života. u kojemu glavni lik (naslovni) doživljava puno različitih zgoda koje po njega redom završavaju loše. Goldoni je svojim tekstovima donio nove sadržaje i novu dramsku tehniku. jednu svježinu čvrsto utemeljenu na europskoj komediografskoj tradiciji. a njime se može dobro zabaviti i obrazovan duh koji će prepoznati brojne aluzije razbacane po tekstu. Također. a pritom dosta toga nauči. EUROPSKI PREDROMANTIZAM I ROMANTIZAM JOHANN WOLFGANG GOETHE (Patnje mladog Werthera) Goethe je istaknuti predromantičar. Harpagon je starac kojemu je škrtost središnja osobina. Ono što je klasicističko u ovom djelu jest uvjerljivost sadržaja. zabavnoj razini. Svakako je prvo ime njemačke književnosti i kulture. i životu i moralu. u prvom licu. Prozu klasicizam ne priznaje kao prikladan oblik za pisanje visoke književnosti. upravo u njezinoj strastvenosti i nedovoljnoj kontroli razuma nad iracionalnom stranom njezina bića. te komedijska tehnika nadahnuta antičkom komedijom (Plaut). naslovna junakinja Goldonijeve komedije. Candide je napisan kao pustolovni roman. on se pojavio u jednoj praznini talijanskog kazališta. spada među najveće europske duhove svih vremena. Patnje mladog Werthera spadaju u njegovu predromantičarsku fazu. poučnoj funkciji literature. CARLO GOLDONI (Gostioničarka Mirandolina) Mirandolina. Iz Plauta je posuđena i osnova fabule i središnji lik. jedan od najistaknutijih predstavnika francuskog prosvjetiteljstva i jedan od najosebujnijih intelektualaca u povijesti europske kulture.glavne i naslovne junakinje. dakle. Književnost u prosvjetiteljstvu ima sasvim jasnu ulogu – ulogu prosvjećivanja svojih čitatelja. jer to može biti vrlo korisno u novoj. događa se u Parizu. a razlike (nemale) su u tome što je Molière odavna poznatu fabularnu okosnicu i tipični karakter lokalizirao u Pariz njegova doba. Iako od klasicizma nasljeđuje vrhovno načelo razuma. ali i njemački klasicist. Osim njega. posebno shvati i tako se prosvijetli. filozof i književnik. a sve završava sretno. imamo još puno likova koji sudjeluju u vrlo složenoj. čija je tragična krivnja. Voltaireov Candide. replika je filozofu Leibnizu koji je tvrdio da mi živimo zapravo u najboljem od svih mogućih svjetova i sličnim nazorima. pripovijetkama i romanima. fabula je zamršena. kao i isto takav završetak. ova bi komedija trebala svoje čitatelje/gledatelje i poučiti. prosvjetiteljstvo se u književnosti neće odreći mašte i neobičnih događaja. osmišljenog racionalno i bez nerealne maštovitosti. Pripovjedač i glavni lik je mladi Werther koji je jedna hipersenzibilna osoba za koju nema mjesta u društvu. i on je i naslovni i glavni lik ovog djela. i to je sasvim u skladu s duhom epohe u kojoj je djelo pisano. Autor bi vjerojatno priželjkivao jedan smjer čitanja koji bi bio između navedena dva – da se čitalac zabavi. roman kretanja. Radnja Škrca. toliko izražena da zasjenjuje sve druge i da potpuno određuje njegov karakter i njegovo ponašanje u gotovo svakoj situaciji. ali vješto vođenoj i vješto na kraju raspletenoj fabuli. 18. koji završava zaključkom kako je najbolje obrađivati vlastiti vrt. Taj se roman može čitati i na toj doslovnoj. stoljeća i prosvjetiteljstva. MOLIÈRE (Škrtac) Molière je jedan od najboljih svjetskih komediografa svih vremena. udanoj ženi koja mu osjećaje prema njemu . VOLTAIRE (Candide) Voltaire. u vrijeme zasićenosti commediom dell'arte koja je bila na svom zalasku. To je epistolarni roman (u formi pisama) pisan. Društvene norme preuzak su okvir za njegovo osobno ostvarenje. Cijela se radnja odvija u gostionici. a s klasicističke je pozicije posebno problematično to što je tekst napisan u prozi. ali služi se i komedijom situacije. Naime. Carlo Goldoni smatra se reformatorom i obnoviteljem talijanske komedije. Molière piše u prvom redu komediju karaktera. Iznimno obrazovan čovjek. one ga guše i sprečavaju i u njemu najvažnijoj stvari – realizaciji ljubavi prema Lotti. Upoznajemo likove koji imaju i obilježja tipova. poznat je i po svojim filozofskim novelama. U tome bi bilo i udaljavanje od klasicizma (jer klasicizam je ipak za veću bliskost s uzorima). ali njezina glavna osobina bila bi pamet – ona je razumno biće koje se razumom vodi u životu.

Švicarsku i Italiju (kojoj je posvećeno cijelo četvrto. Španjolsku. lirsko-epskog spjeva radikalno udaljenog od tradicionalne epike. Londonac rođenjem. autor teksta današnje europske himne Oda radosti. što govori o bitnoj suprotstavljenosti ovog teksta klasicističkoj poetici. Naglasak nije na događajnosti. slobodom koja se ovdje shvaća i kao individualna i kao nacionalna i kao općečovječanska. nego na impresijama i refleksijama glavnog lika i pripovjedača (napravljenog na sliku i priliku autora). a uz to i nemoralna. Ono što smeta današnjem čitatelju jest to što je ova drama o buntu neponovljive individue. koji mu je pokušao preoteti i zaručnicu Amaliju. okreće oca protiv njega. Za predromantizam. koji se kao svojevrsni moralni pobjednik na kraju svog olujno-nagonskog puta predaje vlastima. Harold je proputovao Portugal. u mladosti je bio član buntovničkog predromantičarskog pokreta Sturm und Drang i u toj fazi napisao svoj prvi dramski tekst Razbojnici. ubija se sam u strahu od kazne. Amaliju ubija Karl. ali i tada se brzo povlači) ne može izravno pokazati baš zbog svoje suspregnutosti tim normama. melankoličnošću i snažnom žudnjom za slobodom. idealom romantičara. s titanskim svojim ja. odjednom se nađe u svijetu ruskoga sela (stric mu je na samrti). i današnji pojmovnici pamte i bajronovsku poemu. U njemu je središnja dramska osoba moralno vrli njemački plemić Karl Moor koji se naglo preobražava u vođu razbojničke bande i prepušta neobuzdanosti iracionalne strane svog bića koja ga nagoni da čini razna zlodjela. pa tako osim pojma bajronizma (specifičnog pesimističnog svjetonazora i osjećanja svijeta). Na europskoj književnosti u cjelini traga je ostavila i forma Byronova teksta. u Švicarskoj i Italiji te u Grčkoj gdje je i sudjelovao u ustanku i umro od groznice. djevojka dobrim dijelom odgojena na sentimentalističkoj literaturi. ALEKSANDAR SERGEJEVIČ PUŠKIN (Evgenij Onjegin) Evgenij Onjegin je roman u stihovima. pravdoljubiva i poštena Karla nagnao je na to ne apstraktni osjećaj svjetske boli. hipersenzibilan i egocentričan. Peterburški plemić Evgenij Onjegin. obilježenog osamljenošću. U sudaru s realnim svijetom oni bivaju potpuno razbijeni. proveo putujući mediteranskim zemljama. pod stare dane njemački klasicist. Emotivna. Također i to što je roman pisan u epistolarnom obliku sukladno je duhu epohe koja na vrh hijerarhije književnih rodova i vrsta stavlja liriku i lirsku pjesmu i u kojoj je epika moguća samo u kombinaciji s lirskim elementima. Karlovo prepuštanje strasti čitatelji. jednog titanskog ja protiv društva i nepravde napisana u patetičnim i deklamatorskim dijalozima. egocentrični i posve krhki. a zatim i s djevojkama iz obitelji Larinih – Tatjanom i Olgom. i mladog engleskog aristokrata Childea (što je titula kandidata za viteza) Harolda ispraznost i zagušljivost života u civiliziranoj domovini potjera na putovanje u egzotične krajeve u potrazi za slobodom bez granica. on osjeća svjetsku bol (specifičan predromantičarski i romantičarski osjećaj) i na kraju romana završava samoubojstvom jer ne može izdržati takav život. a to je osveta. u svojim ranim dvadesetima. ali on je za nju . ne osuđuju. navikao na moderni gradski život. nego konkretan čin njegova po svemu inferiorna. od rođenja hrom na jednu nogu. a posljednjih osam godina proživio je izvan Britanije. pustolovna. Albaniju. nego je i snažno utjecao na oblikovanje tog razdoblja i njegovih junaka u mnogim europskim književnostima. Dakle riječ je o junaku romantičarskog doba. koji da bi sebi osigurao budućnost kakvu ne zaslužuje. (Pred)romantičarski su likovi takvi. što nimalo ne iznenađuje kad znamo da je riječ o djelu iz razdoblja romantizma. živio je tek trideset i šest godina i nekoliko mjeseci. hipersenzibilni. Svjetovno Hodočašće Childea Harolda ispjevano je u Spencerovoj stanci. Kao i autora. Njemačku. a pogotovo romantizam karakteristične su hibridne književne vrste. Tatjana. koji nije samo oblikovan razdobljem u koje spada. ali po njezinoj želji. posljednje pjevanje). FRIEDRICH SCHILLER (Razbojnici) Friedrich Schiller. Werther je nesretna osoba. emocionalno nestabilan. Od toga je dvije godine.(sve do kraja romana. Tursku. zaljubljuje se u Onjegina. koju nakraju ostvaruje posredno – Franz. a u svakom slučaju prevladava lirsko načelo. osam deseteraca i završnog dvanaesterca. Belgiju. nego napeto prate s punom emocionalnom potporom. Grčku. GEORGE GORDON BYRON (Hodočašće Childea Harolda) Engleski lord Byron. brata Franza. kao ni onodobni gledatelji scenske praizvedbe Schillerova teksta. strofi od 9 jampskih stihova. Onjegin se tamo druži s pjesnikom Lenskim. jer ne može živjeti bez njega. Karla može zaustaviti samo ostvarenje cilja.

LJUDEVIT GAJ (Horvatov sloga i zjedinjenje) Horvatov sloga i zjedinjenje ili. Onjegin je pravi romantičarski suvišni čovjek. inače komponiran kao ciklus novela. koje se u hrvatskoj književnosti nalazi još u predilirskom periodu. ali Tatjana ga odbija iako ga voli. glavni lik. Nema tu pojedinca i njegove intime. ali i južnoslavenskih. ali i odlučnog početnog dvostiha (… Dok mi živimo). U pjesmi je i mitsko kolo hrvatskih narodnih ogranaka.nezainteresiran. Puškin. MIHAIL JURJEVIČ LJERMONTOV (Junak našega doba) Ljermontov. Odlučuje se za siguran put. ali ne treba njihov odnos promatrati isključivo kao odnos utjecaja. koji je bez čvrstog oslonca i bez pravog mjesta cijeli svoj život. ter drugi narod postati – pjeva se u pjesmi Kip domovine vu početku leta 1831. Važno je da se to konstatira kao općepoznata činjenica : Neg' kaj rastepljem reči po svetu. najstariji od preporoditelja iz današnjeg gimnazijskog programa (inače je stariji npr. U tom trenutku Onjegin. u većoj mjeri nego Puškinov. pjesma pjevnog karaktera. jer još se nije dogodio štokavski obrat. ali i daje prikaz suvremenog mu ruskog društva. Polazi se od lošeg nacionalnog stanja. Čitatelj. i izvodila se u 19. nije pozvan na suosjećanje s pjesnikom i narodom (koji je neodrediv bez jezika). iskorijenjenost iz društva i pesimističan pogled na svijet. ali takvo stanje ne rezultira pesimizom. Onjegin zbog nje u dvoboju ubija Lenskog. Autor im je Pavao Štoos. Napisana je kajkavskim. kojih ima pet: Maksim Maksimič. revoltiranost takvom slikom (kajkavski kip = slika). a ne samo glas kolektiva. koji je bio zatvaran zbog pjesme o Puškinu (U smrt pjesnika). Osim toga što je središnji lik i svjetonazor koji lebdi nad djelom strukturiran potpuno romantičarski. Još Horvatska ni propala jest budnica. i seoskog i gradskog. Mutnost Pečorinova lika. nego upravo suprotno: golemim optimizmom. nego u prvom redu kao odnos paralelnosti. a Pečorin. Onjegin se zaljubljuje i priznaje joj to. / Kad je več istom znano detetu … – čime se naglašava osjećaj nemoći. stila i versifikacije ovog teksta. pesimizam i elegično raspoloženje lirskog subjekta koje ima isprovocirati čitatelja. Bela. HRVATSKI ROMANTIZAM PAVAO ŠTOOS (Kip domovine vu početku leta 1831. Tamanj i Fatalist. te roman Junak našega doba. nego se u njega preslikava takvo raspoloženje i neizravno ga se poziva na nezadovoljstvo. koji su tako i rimovani: osmerci s osmercima. svećenik koji se bavio književnošću i glazbom. napisao je vrhunsko umjetničko djelo. u deset strofa. suvišnog čovjeka od Puškinova Onjegina (što ništa ne govori o vrijednosnoj usporedbi djela tih autora). Završetak je općeslavenski i nazdravičarski. Najpoznatiji su mu tekstovi drama Maskerata. Sad je situacija obrnuta. još je izrazitiji primjer tzv. stanja uspavanosti i rascjepkanosti. koja se i danas izvodi. ali iako ta zainteresiranost nije naročito ozbiljna. Junak našega doba psihološki je roman. buđenje nacionalne svijesti. Uostalom. osmerostiha u kojima se izmjenjuju osmerci i peterci. jasno i jednostavno. peterci s petercima. Poslije duljeg vremena u gradu će susresti Tatjanu. pogotovo njemačkome. na kajkavskom književnom jeziku. . koja je sad već udana i sazrela kao osoba. Posebno se ističe majstorstvo jezika. Poslije toga napušta selo i vraća se u grad. jedan od najboljih pisaca u povijesti ruske književnosti. ban Jelačić). jedan od popularnijih lektirnih naslova. s izraženom (i jedinom) izvanknjiževnom svrhom – tzv. On je više zainteresiran za Olgu. bez kršenja društvenih konvencija. i u stihu desetercu (s cezurom iza petog sloga). Nije nevažno ni to što se u tim stihovima čuje i osobni lirski glas. Pečorin je ono što na okupu drži Ljermontovljev roman. Kneginjica Mery. njegova gotovo demonska priroda. Evgenij Onjegin uzoran je romantičarski tekst koji se u svom romantizmu ne iscrpljuje – Puškin postiže izvrsnu psihološku analizu. dakle. što se vidi već iz naslova u kojemu je vizija idealne budućnosti. pjeva se s pozicije kolektiva i pjeva se kolektivu. potpuno se miri sa svojom sudbinom i odlučuje ostatak života prolutati. pjesma je i pisana za javno usmeno izvođenje (pjevanje!). stoljeću kao jedna od nekoliko neslužbenih hrvatskih himni. U pjesmi se konstatira to da Hrvati zapostavljaju i zaboravljaju svoj jezik i uopće svoj identitet i okreću se stranome. prema prvom stihu. nije doživio ni četrdeset godina jer je ubijen u dvoboju. izazivaju usporedbu Ljermontovljeva djela s Byronovim. i radnja se događa u romantičarski egzotičnim prostorima. što pridonosi njihovoj pripadnosti romantizmu.) Vre i svoj jezik zabit Horvati / Hote.

Đulabijama (sorta crvenih jabuka) podnaslov je Vijenac popjevaka dragoj i domovini. STANKO VRAZ (Đulabije. Vraz je proglašen prvim hrvatskim književnim kritičarom. Vraz se obilno služio usmenoknjiževnom baštinom. s pripjevom. Te dvije ljubavi. npr. stoljeću) ispripovijedana je kao osobno prisjećanje pripovjedača (istodobno lirskog subjekta) na slavni događaj iz daleke nacionalne prošlosti. može se promatrati izdvojeno iz cijele poeme. a bio je jedan od najboljih onodobnih hrvatskih pjesnika. a katkad i mora – jer uglazbljena je i samostalno izvođena (i još se izvodi) kao jedna od najpopularnijih iz hrvatskog budničko-davorijskog repertoara. Ždral putuje k toplom jugu u obliku je gazele (8 – 13 stihova obično ljubavnog sadržaja). Pjesma Hrvata.što ne može ne podsjetiti na Prešerenovu Zdravicu iako svoju perspektivu ne širi na čovjeka i čovječanstvo uopće. s Amerikancem E. Osim tih činjenica. a kasnije je postao jedan od vodećih hrvatskih pjesnika 19. Predodređenost. zagonetnost. Prevladava u njoj izvorna romantičarska tuga. Ljudevit Gaj bio je vođa i glavni ideolog iliraca. neobičnost. ali ovdje je riječ isključivo o nacionalnoj. lirski žanr nazvan po slavenskom ratn(ičk)om bogu Davoru. Poeom (Annabel Lee). Grobničko polje manje je epsko i više uklopivo u zapadnoeuropski romantizam od Mažuranićeve Smrti Smail-age Čengića. kojemu ionako pripada. u red onih najčešće vezanih uz Vraza ide i ona o njegovu pravom imenu – Jakob Frass – i slovenstvu. pa već i sama po sebi egzotičnost Mongola. dakle u osnovi lirskim postupkom. orijentalnog oblika do nas stiglog preko njemačkih romantičara. / Trh je život bez slobode! (trh = teret). Otkud modre oči?) Stanko Vraz ne samo da nije književnost motrio kao sredstvo politike nego se takvu pogledu i djelatno opirao (pa se razišao s Gajem i osnovao časopis Kolo). ispjevane su u krakovjaku. koja započinje poznatim stihom Prosto zrakom ptica leti. pokretač i urednik hrvatskih/ilirskih/narodnih Novina s kulturnim prilogom Danica… Jedan od najutjecajnijih ljudi u hrvatskoj političkoj. ljubav bez granica – sva ta obilježja romantizma nalazimo u sonetu Otkud modre oči?. Napisao je i putopis Put u Gornje strane. I taj motiv mrtve ljubavi povezuje Vraza. podrijetlom Grk. iz kojega je razvidno isprepletanje tih dviju tema u ovom kanconijeru. mili rode. najčešće određivanoj tipično bajronovskom. priča o pobjedi Hrvata nad Mongolima na Grobniku (u 13. crnooka i crnokosa Samoborka. po njemu se hrvatska abeceda (koju je predložio gotovo u današnjem obliku) katkad naziva gajicom. Početni bi stihovi mogli nagovijestiti temu osobne slobode. a što se tiče stila i motiva. stoljeća. također i jedan od najvažnijih dramatičara (Teuta i libreta za Lisinskijeve opere) i kazalištaraca (intendant HNK). jedne općeromantičarske (ljubavne) i jedne karakteristične naročito za romantizme istočnoeuropskih i južnoeuropskih nacionalnih književnosti (domoljubne). O njoj se u četiri katrena pjeva beskompromisno. kulturnoj i književnoj povijesti. s osjećajem (svjetske) boli. i to pravi (hrvatski) romantičar: okrenut i domoljublju i posebno svojoj intimi. postumno objavljenoj pjesmi koja svojom zaigranom osnovom (prepoznavanje mrtve crnooke i crnokose drage u mladoj i živoj plavojki) podsjeća i na stare dubrovačke pjesnike. te ona prema čovjeku i čovječanstvu uopće. borbenim usklikom U smrt. autor Kratke osnove horvatskoslavenskog pravopisanja i članka Pravopis. Romantičarska je tu hibridnost književne vrste – epska tema u lirskom okviru i s lirskim obilježjima izlaganja. DIMITRIJA DEMETER (Grobničko polje – Pjesma Hrvata) U poemi Grobničko polje. kao i Preradovića (Mrtva ljubav). poljskom obliku u kojemu je osam stihova raspoređeno u dvije strofe. zasnivajući svoj izraz na usmenoj tradiciji i na Dubrovčanima. Dimitrija Demeter. u smrt. A. sudbina. bolni pesimizam. svoje je prve tekstove napisao na novogrčkom. Draga je Ljubica Cantilly. motiv mrtve ljubavi. i upravo se zbog te borbenosti pjesma svrstava u davorije. zatim zanimanje za povijest. PETAR PRERADOVIĆ . Ždral putuje k toplom jugu/Gazela. s romantizmom europskog kulturnog kruga.

čisto književne karakteristike. ali i intimnu. i uz motive preuzete iz tradicije (gusle. kud sam zašo! / Noć me stigla u tuđinju – ne mistična romantičarska noć. stranost… Mrtva ljubav (Preradovićeva pokojna Pavica de Ponte). upravo ga nacionalnojezično prosvijetliti i koja zahtijeva od njega brzu (re)akciju. Prema tome bi se ovo Mažuranićevo djelo najbolje moglo odrediti kao poema. Pjesnik) Ne razumije pjesma zapovijedi / Slobodna je. Bijeli sokol u Pjesniku na pjesnikov je prozor došao iz usmene književnosti. koja na gradaciji polnoć – zora – dan. što ga veže s klasicističkom poetikom. europski i hrvatski romantizam. Ljudsko srce. S obzirom na te. povijest epa i hrvatska epska tradicija. epizode. Kroz ep dakle kolektiv sam sebi govori o sebi. Preradović doista nije klasicistički pjesnik (klasicizam je prvo što mora pasti na pamet kad je riječ o književnim pravilima). Rodu o jeziku oda je koja ne skriva da joj je uloga probuditi u čitatelja svijest o važnosti jezika kao obilježja nacije. Ovaj se tekst može promatrati kao bogat katalog i riznica stilskih figura. nesigurnost. različne. za čiji je prvi broj pjesma i pisana. u ovoj poemi glavna je tema nacionalne slobode. stoljeća) ep još više pojačao svoju didaktičnu službu. kazuje kako je prava sreća i sigurnost za pojedinca moguća samo u domaćem okružju. formulaičan stil). što ne isključuje ni daleko srodništvo s Poeovim gavranom. pjesnik se prikazuje kao razapet između neba i zemlje. Ljudsko srce i Pjesnik pripadaju refleksivnom krugu Preradovićevih pjesama. Mažuranićev spjev znatno je udaljen od epa. epski će pripovjedač pripovijedati naročito opširno i iscrpno. deseterac na usmenoknjiževnu. uz ponavljanja (varijacije) prvih i posljednjih stihova u svih pet strofa. kao i u inzistiranju na prikazu psihologije glavnog lika. Zora puca. Ep je bitno određen svojim društvenim kontekstom – epski pjesnik govori uime kolektiva i govori kolektivu neku priču koja je za taj kolektiv sudbonosna i bitna i koja je tom kolektivu već poznata. osim toga ima i lirska i dramska obilježja. ali ne samo svijest nego i ljubav i skrb prema nacionalnom jeziku. u kojemu slobodarski Crnogorci i njihov otpor turskim tlačiteljima imaju uputiti na aktualnu hrvatsku situaciju i uopće na važnost naroda i narodnosti. svome glasu slijedi – stihovi su iz Preradovićeva Djeda i unuka. zaustavljajući se na gotovo svakom detalju i težit će tome da svoj tekst nikada ne dovrši. kao i zato što je sadržaj epa za zajednicu prevažan. razmatra se nemir ljudske duše. vila). također jedna uopćena tema. pa započinje jaukom: Bože mili. ljubavnu i refleksivnu – sam je svoje pjesme podijelio na ljubovke. U tome će mu pomoći različita sredstva retardacije (digresije. Smrt Smail-age Čengića prekratka je s tog motrišta i njezino je pripovijedanje vrlo ekonomično. djelomičnoj hibridnosti književne vrste.) Zato što je fabula epa. HRVATSKI PROTOREALIZAM . To je pjesma koja čitatelja želi nešto važno naučiti. Romantizam se nalazi i u njezinoj formi. IVAN MAŽURANIĆ (Smrt Smail-age Čengića) Konteksti koji se nužno nameću u čitanju Smrti Smail-age Čengića jesu: ep.(Rodu o jeziku. dakle tipični je hrvatski romantičar. Stih osmerac upućuje na hrvatsku epsku tradiciju (Osman!). pa i njegov smisao. nego noć kao nesreća. vrlo primjetni utjecaji Dubrovčana i usmene književnosti. Mrtva ljubav. Osim toga. osim funkcionalno upotrijebljenih turcizama. Pisao je utilitiranu. što će reći s bitno prosvjećujućom primjesom. a u drugoj. (Sam izbor Crnogoraca može se protumačiti i interesom romantičara za egzotično. ali nije ni tipični neobuzdani romantičar koji ne vidi ništa osim sebe. kako bi sebi objasnio svijet i svoj položaj u svijetu i kako bi se ako kolektiv dodatno učvrstio. i to romantičarska poema. sonetu. Nakon katoličkog Tridentskog koncila (sredina 16. primateljima (kolektivu) već otprije poznata. Smail-age. gradi zanesenost svijetlom nacionalnom budućnosti. rodoljupke i one ostale. Zora puca optimistična je pjevna budnica. uklapa se svojom temom u europski romantizam. ponavljanja. u kojoj se mrtva draga apostrofira. Tom opisu u dobroj mjeri odgovara Mažuranićev tekst. kojoj će bitno pridonijeti Zora Dalmatinska. tuga. dulja pjesma na granici poeme. didaktičnu domoljubnu liriku. Obilježja epa možemo razvrstati na ona koja se tiču njegove društvene uloge i na ona koja se tiču epa čisto kao književne vrste. U prvoj. Putnik. i pjeva samo sebe. u domovini. izvorno. svoga ja. na neki način obnovio. izgubljenost. Putnik. što je već bitna karakteristika istočnoeuropskih i južnoeuropskih romantizama. ushićenog ili skršenog u sudaru sa svijetom. U jeziku su također. pa tako i hrvatskoga.

dakle s elementom realizma. za nacionalnu povijest. EUROPSKI REALIZAM I NATURALIZAM NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOLJ (Kabanica) Gogolj u svom djelu ima obilježja romantizma. IVAN SERGEJEVIČ TURGENJEV (Lovčevi zapisi – Nadstojnik (Špan). kulturnom i javnom djelatniku koji je. koja upućuje na romantičarsku maštovitost. Od realizma naročito odstupa završetak novele. ovdje istina samo dodirnut potkraj teksta). povijesnim sadržajima. Zanimljiv je podatak da je zbog nekrologa Gogolju završio u zatvoru. Turgenjevljev pripovjedač negativno prikazuje vlasteline i na strani je kmetstva. književni žanr koji je promovirao upravo Šenoa. a kako nam iskustvo ostatka Šenoinog djela kaže – zainteresiranima za poučavanje čitalaca. U tom tekstu iskombinirani su komični i fantastični elementi s društvenom analizom. Prijan Lovro. lirsko-epske pjesme. Povijesne romane određujemo kao puno više romantičarskima (već prema zanimanju za povijest). i taj svijet prikazuje se u očekivanju gašenja feudalizma. Njima Šenoa namjenjuje izvanknjiževnu misiju. problem intelektualca. zainteresirane. s pozicije tadašnje ruske vlasti bila je i više nego problematična. Izlaže ih pripovijedanjem isprepletenim s pripovijedanjem izmišljenog sadržaja avanturističkog i ljubavnog trivijalnoknjiževnog podrijetla (u skladu s čim je i crno-bijela karakterizacija likova. dakle idealiziranje odnosno karikiranje. Propast Venecije spada u povjestice. Zlatarovo zlato i Seljačka buna povijesni su romani. pa je prema tome izrazito društveno kritičan. kojega uređuje i Šenoa. fantastična pojava duha. Društvo koje Turgenjev prikazuje jest društvo ruskog sela u 19. Propast Venecije) Cijelo jedno razdoblje u hrvatskoj književnoj povijesti naziva se po Augustu Šenoi. Budi svoj. ali i na sklonost ruske književnosti fantastici. Iako Turgenjevljeva kritičnost s današnje pozicije izgleda bezazlenom. Time on uspijeva narod. Šuma i stepa) Lovčevi zapisi novelistička je zbirka. realističke pripovijetke. koju ne skriva: poučiti narod analogijama između povijesti i sadašnjosti. Nadstojnik. Dakle nerealističkim postupcima (realizam teži objektivnosti i nepristranosti u pripovjedačevu glasu) postižu se realistički učinci – govor o aktualnoj stvarnosti i kritika društva. Novela Kabanica jedna je od omiljenih srednjoškolskih lektira. pa je pisac zbog nje bio sankcioniran.. koja umnogome anticipira kasniju hrvatsku književnost (npr. promatra ga kao svojevrsnu karikaturu. u Bulgakovljevu romanu Majstor i Margarita). npr. domoljubnu poeziju. Šenoa istražuje povijesne dokumente i nastoji što vjernije prikazati povijesne događaje. O tome govori i na početku pripovijetke Prijan Lovro. u dobroj mjeri realistička. svijet vlastelinskih posjeda na kojima rade kmetovi. nosi podnaslov horacijevski podnaslov: Vijenac – zabavi i pouci!). na prikazima u prvom redu likova i na lirskim opisima pejzaža. ali i da je naglasak na ugođajnosti. Prijan Lovro prstenasta je pripovijest (u navedenim povijesnim romanima siže je izgrađen paralelno) čija se radnja događa u suvremenosti i koja se u dobroj mjeri bavi aktualnom društvenom problematikom. horacijevski. Šenoa uspijeva i u još jednoj prosvjećujućoj namjeri – privući čitatelje domaćoj knjizi. često i s dramskim elementima. kako im i samo ime kaže. . problem selo-grad. pripisuje se izjava: Svi smo izašli ispod Gogoljeve kabanice. ciklus povezan pripovjedačem. a u modernoj književnosti npr. Seljačka buna. zabavnom dimenzijom privući ga didaktičnim. Po tome je ta pripovijetka. čak i motiv fatalne žene. pisao povijesne romane. Pripovjedač se prema liku odnosi s jasnim stavom. u razgovoru pripovjedača i crne udovice. književniku. Budi svoj moralistička je pjesma koja želi poticajno djelovati na čitatelja kako bi ovaj očuvao svoju slobodu i identitet te dostojanstvo. Već bezlično ime Akakija Akakijeviča upućuje da je taj lik literarni konstrukt i da pozornost želi privući svojom svedenošću na svoj društveni položaj. Dostojevskom. ali je već učinio presudan korak prema realizmu. ispod čije je kabanice izašao dobar dio moderne europske proze. stilom i sadržajima kojima se novele bave. domaće čitateljice nezadovoljne domaćom literaturom. Takva je novela npr. a poučiti ga u nacionalnim pitanjima. stoljeću. a Šuma i stepa približava se svojom defabulativnošću pjesmi u prozi. među ostalim. poučiti i zabaviti (pa i 19-stoljetni časopis V(i)jenac.AUGUST ŠENOA (Zlatarovo Zlato. koju nasljeđuje i iz usmene tradicije (to se vidi i kod Puškina. te likovi intriganata). Uz Turgenjeva se veže sintagma poetski realizam (ili lirski) koja se odnosi na to da se nastoji prikazati društvena problematika.

zločina i kazne. s obzirom na način izgradnje sižea strukturiran paralelno. priča o mladiću Rastignacu koji se pokušava uspeti na društvenoj ljestvici velikog grada. Tolstoj. Ana je središnji lik romana zato što ona neupitnost te institucije. FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI (Zločin i kazna) Dostojevski je.LAV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ (Ana Karenjina) Ana Karenjina ruskog književnika Tolstoja društveni je. Anin brak obilježava međusobno poštovanje supružnika. Doli i Oblonski imaju sličan problem. Dakle niti je avangardan u smislu svjesnog prevrednovanja svijeta i književnosti. uglavnom aristokraciju. mijenja ljude. društva i svijeta. Tolstoj prikazuje onodobno rusko društvo. u prvom je redu zainteresiran za socijalnu analizu i po tome je. Ani nedostaje dijete i odgovara joj ni društvena izoliranost. prema općem mišljenju. pa tako i društvenog ustroja. Dostojevski ostaje u samom vrhu. jedan od najboljih svjetskih pisaca. Međutim. U kontekstu realizma njegova se proza izdvaja i svojim sadržajem (psihologija. i to gotovo nenadmašne psihološke karakterizacije likova. kao i po tehnici pisanja. Vronski će se vratiti na svoje mjesto u društvenom mehanizmu. te refleksivnost: vjerska. vrlo inteligentnom čovjeku koji je na temelju dosadašnjeg životnog iskustva dekonstruirao sustav društvenih vrijednosti i kojemu se zločin čini kao najnormalnije sredstvo. samo je djelomična i ne može ispuniti pojedinca dokraja. ali ne radikalno kao u 20. kao i zbog načina pisanja i duboke moralnosti i humanosti svoje proze. a taj put se može prijeći samo odustajanjem od moralnih principa. te priča o Vautrinu. filozofska pitanja) i svojim izrazom (unutarnji monolozi i intelektualizirani dijalozi kojima se razgrađuje matrica realističkog pripovijedanja). na prikaz socijalne sredine i likova koji su njome određeni i za nju tipični. i to kritičku analizu koja ima ukazati na moralnu problematičnost. i tako ostvarena sreća. Realistička priča o Raskoljnikovu posve bi se usredotočila na problem novca. Balzac nam daje analizu pariškog društva u prvoj polovici devetnaestog stoljeća. on je ne gura da se uruši u svojim pukotinama. Osim toga. stoljeću jer nakraju je ipak jasan autorov moralni stav. i u njegovu kontekstu funkcioniranje braka kao društvene institucije. pogotovo romanopisaca. Ne samo da je neprestano zanimljiv i izazovan književnicima i književnim znanstvenicima i uopće intelektualnom svijetu nego Dostojevski ne prestaje biti ni čitateljski iznimno atraktivan. tipičan za realizam. Dostojevski ide dalje. percepcija i moral). dovodi u pitanje. Realistička tehnika pretijesna je Dostojevskom. ali njima su djeca dovoljan razlog za opstanak braka. u novostvorenom prostoru slobode. običnom čitatelju. Isprepletene su ovdje tri priče: priča o Goriotu kao prebrižnom ocu kojeg pogrešan model odgoja dovede do situacije nepriznavanja od svojih kćeri. niti je dokraja moderan u smislu nezainteresiranosti za društvo i objektivnu stvarnost (kako je shvaća realizam). iako stvara psihološki uvjerljive likove. I . moralna. ali ne na način namjernog suprotstavljanja tradiciji kako bi je se negiralo. HONORÉ DE BALZAC (Otac Goriot) Roman Otac Goriot prava je realistička studija društvenog života. jedan od tipičnih predstavnika realizma. i napušta brak. nego njezine pukotine koristi kako bi je produbio i time omogućio da se ispripovijedaju neki novi sadržaji. Kroz sve se provlači problem novca. nego na način transformacije realističkog načina pisanja koju zahtijeva sam sadržaj. ali i dosada Ane uzrokovana izostankom emocija i strasti. prepušta se emotivnoj strani svog bića. Ta se situacija razrješava na dva načina. deformira ih u moralnom smislu. način strukturiranja. Pratimo tri braka. Ana se kao pojedinac suprotstavlja društvu. upravo bijeda. Kitty i Levin jedan su uspješan primjer života u ljubavi i međusobnu poštovanju. neodoljiv i tzv. nesreća je pogodila i njezinu obitelj. ponudio joj je i nove teme i nove tehnike pisanja. Zločin i kazna u samom je vrhu školske lektire s obzirom na prihvaćanje učenika. Gledajući poetiku. eliti i tzv. odgovarajućim književnim postupcima analizira problem svijesti i nesvjesnog (san) te pitanje odnosa dobra i zla na višoj razini. Upravo time otvorio je taj ruski književnik nove prostore modernoj prozi koja će uslijediti. I baš zbog takvog pokušaja dubinskog razumijevanja čovjeka. u prvom je planu dubinska psihologija likova kao individua koje nisu oblikovane samo društveno. taj roman kreće od realističke matrice koju zatim razgrađuje. i koja će ga i svjesno i nesvjesno slijediti. strasti prema Vronskom. ali za Anu usrećujućeg povratka nema – ona izabire samoubojstvo. obiteljski i ljubavni roman. i naročito zbog uspješnosti tog pokušaja. zanima ga kako društveni i materijalni položaj. Sve to se relativizira (i svijest. Vronski mora žrtvovati karijeru i također podvrći se društvenoj izolaciji. jedna idila prosječnosti.

smjera u povijesti književnosti (u okviru razdoblja realizma) koji inzistira na znanstveno preciznom prikazu stvarnosti. a na kraju vješto poantira. Ipak imamo i jedan individualiziran glavni lik. čija je radnja smještena u jednu parišku radničku četvrt. Etiennov odlazak na kraju. Knjiga je u svoje vrijeme bila iznimno provokativna. GUY DE MAUPASSANT (Na vodi) Maupassant. njezinim samoubojstvom. Catherinina smrt. sustavno osmišljeno. prati simbolično buđenje zemlje u čijoj utrobi radi rudarska masa. na određenosti likova miljeom (društvenom sredinom). a koja je od realnog svijeta nepremostivo udaljena – zbog toga se uspoređuje i s Don Quijoteom) te zato što u društvu za takvu Emu nije bilo mjesta.pripovijedanje je realističko. i francuski grad i francusku provinciju. s obzirom na svoju genetiku i psihološko ustrojstvo i svoje iz toga proizašle potrebe. U kritici se ističe izvrstan prikaz radničke mase. motiviran ružnom stranom rudnika i svog vlastitog iskustva u rudniku (bijeda. Flaubertov stil u stručnoj se literaturi redovito proglašava uzorno realističkim. razrješava se također ubojstvom. a pripremajući Germinal rudnik i radnički štrajk. GUSTAVE FLAUBERT (Madame Bovary) Nesretan život Eme Bovary nesretno je i završio. njegovo ubojstvo Chavala). novele problema i lirske novele. na novele karaktera. Roman je uokviren njegovim dolaskom i odlaskom iz rudarstva. pa je i završila na sudu gdje se autor uz pomoć vrsnog odvjetnika ipak uspio obraniti od optužbe za nemoral. ljubavni trokut koji uz njega čini Catherine i Chaval. u još većoj mjeri. mehanizme njegova funkcioniranja i njegovu nemoralnost. a to je Etienne Lantier. Thérèse Raquine) Zola je glavni predstavnik naturalizma. glađu. dakle uz socijalnu uvodi i biološku motivaciju likova. čiji su odnosi motivirani i društveno-materijalnim položajem (Catherinina udaja za Chavala) i psihološki. Razlika je u tome što ovdje ubojstvo nije učinjeno u afektu i u graničnoj situaciji. trenutkom (vremenom) i rasom (svojim genetskim naslijeđem i svojom biologijom). ÉMILE ZOLA (Germinal. Ljubavni trokut u romanu Thérèse Raquine. po svom smislu za stvarnost. što je znak nade i optimizma. Pisac se priprema za pisanje tako što provodi društveno istraživanje. iako je pisao i romane i druge književne vrste. Flaubert se služi jednim zanimljivim karakterom i kako bi napisao jednu psihološku studiju i kako bi. U njoj pripovjedač (u prvom licu) prikazuje svoju neobičnu i uzbudljivu zgodu i kako se ona odrazila na stanje njegovo psihičko stanje. i uz koji se veže pojam estetika ružnoće (odnosi se na prikazivanje svijeta bez uljepšavanja i bez izbjegavanja ružnih strana). Tako je Zola pripremajući se za pisanje Nane obilazio javne kuće. a s pričom o rudarima isprepletena je i osobna Etiennova priča. a do toga je dovela nemogućnost ostvarenja žudnje za osobnom srećom. Ističe se Maupassantova vještina kompozicije i psihološkog karakteriziranja. Nemogućnost je uvjetovana i time što je san o sreći bio sam po sebi neostvariv (Ema je svijet gledala očima uglavnom trivijalne literature koju je u velikim količinama čitala u mladosti u samostanu. karakteri ili tipovi). s minucioznim portretiranjem i karakteriziranjem likova. . Germinal je prikaz bijednog rudarskog života i njihove pobune u obliku iscrpljujućeg štrajka koji završava neuspjehom. izanalizirao društvo. Carherinino priklanjanje Chavalu u ključnom trenutku zarobljenosti u rudniku motivirano je biološki. i to metodom vlastite kože. što je sasvim u duhu naturalističke poetike. osjećaju za objektivnost. Središnji lik je Tereza koja je karakterizirana u prvom redu biološki. one u kojima prikazuje pariško društvo i one psihološko-fantastične. s detaljnim opisima ambijenata i uvjerljivim prenošenjem ugođaja. Na vodi se može okarakterizirati kao lirska novela. Likovi se iz ovog romana određuju kao temperamenti (a ne npr. a s obzirom na svjetonazor – pesimizam. Tristotinjak novela koje je za života napisao može se razvrstati na one u kojima prikazuje život normandijskog sela (sam je rođen u Normandiji). nego je unaprijed osmišljeno i zajednički provedeno od Tereze i Laurenta. neuspjeh štrajka. što doprinosi promatranju Flauberta kao jednog od najvažnijih realista i kao pisca koji je svojim djelom prokrčio put kasnije nastupajućem naturalizmu. preciznost i detalj. poznat je najviše kao jedan od najboljih novelista u povijesti svjetske književnosti. Po drugom kriteriju dijele se na one kojima je u prvom planu fabula. koja bi bila i glavni lik ovog romana.

nego i kao signal opasnosti. koji pripovijeda svoje djetinjstvo. U trodijelno komponiranom djelu u ulozi pripovjedača nastupaju Ivica Kičmanović. Valpurga je nesposobna za život. najpoznatije fatalne žene hrvatske književnosti. iz registrature. Kumordinar Žorž zanimljiv je hibrid seljaka i građanina. samo je slab. U registraturi može se promatrati npr. pod kojim pak nije mažena. Iracionalno je u romanu utjelovljeno u liku Laure. pa vraća u sadašnjost u kojoj se priča nastavlja) koja će objasniti uzroke sadašnjeg stanja. dakle realistički. kao i element fantastičnog. ali nije samo socijalna. Na kraju romana čuje se. Prikazano je propadanje plemićkog sloja. koja je okarakterizirana i socijalno. Dakle. Počinje se govorom o tajanstvenom biću. Lucija je također nesposobna i prekrhka. u kojoj sve počinje i završava i prema kojima je ostatak događanja u načelno podređenom položaju (kao razrada. ne samo njezina prošlost koja se krije u kovčegu. a katkad se tumači i kao sukladna slici Ivičine psihe. objašnjenje). ona je tipična za svoje vrijeme i prostor. Valpurga i Lucija njegove su glavne žrtve. Ante propada jer se ne snalazi u novim društvenim okolnostima. zatim česta patetika. sveznajući pripovjedač. izravno se očituje na primjeru Jurja i Ante. češkog podrijetla kao i Šenoa. socijalno-ekonomski i politički život Senja i onodobne Hrvatske. stoljeća pretrpana različitim zanimljivim likovima. kao i svaki drugi tekst. a završava otkrivanjem o kome je riječ te poantira – taj je malograđanin ipak dobar u duši. a Jurjeva se propast može tumačiti (s autorske pozicije) kao izbor pogrešnog puta. nego gušena u svojoj mladosti. izobličenošću svog karaktera s više lica na rubu je groteske i baš zbog toga ne može ga se promatrati sažalno. sebična i nestalna u stavovima. Priča o životu Ivice Kičmanovića također je i priča o hrvatskom društvu u drugoj polovici 19. Posljednji Stipančići tipičan su primjer realističkog romana. često se ističe govorna karakterizacija Žorža. Također je nezanemariva komika. npr. jer živjela je pod staklenim zvonom. ali njega nije uništio samo grad. kao prvorođenac i kao sin. Juraj je. uživao potpunu pažnju. ali naivnog. Izvanjska socijalna motiviranost. itd. može motriti u svojoj unutrašnjoj strukturiranosti i u različitim kontekstima. i na mikro i na makrorazini. Heterogenost je teksta poduprta i jezično-stilskom raslojenošću. pokrenuti i iracionalnim silama. U tom tekstu prikazan je hrvatski malograđanin. prebacuje se u prošlost. i autor ga voli iako se ne osjeća dovoljno snažnim pružiti mu ruku koja bi ga pridigla. Jasno je da ovaj . a pripovijeda i jedan pravni spis. a grad je u odnosu prema selu prostor iskvarenosti i vrebajuće opasnosti i on je nadmoćniji. ali i romantičarsko-naturalističkim koktelom – nešto je mutno u njoj. uključujući i materijalnu. ANTE KOVAČIĆ (U registraturi) Kovačićev se roman U registraturi. tako da je selo na poziciji dobra. u svakom je slučaju vrlo funkcionalna u izgradnji značenja romana. Na mikrorazini problem je u samom patrijarhalnom uređenju. Senjanin kao i Kranjčević. Problematizira se suodnos sela i grada. propast je socijalno motivirana.HRVATSKI REALIZAM VJENCESLAV NOVAK (Posljednji Stipančići. Realizam se očituje i u tehnici pripovijedanja i u sadržaju. Priča o patricijskoj obitelji Stipančića sasvim je usidrena u preporodnu Hrvatsku i u njoj rubni Senj. Njezina je propast motivirana u prvom redu socijalno. Događaji nisu nanizani strogo vremenski ni uzročno-posljedično. i to onaj Kičmanovićev. nego i duševna. ona na makrorazini. kao znak novog vremena. Ivica Kičmanović nesretni je primjer seljaka u gradu. Gajeva budnica. za nju se brinuo suprug i ona nakon njegove smrti ne može financijski preživjeti. u kontekstu hrvatskoga realizma i povijesti (hrvatskoga) romana. na književnoj se sceni pojavljuje u godini Šenoine smrti. i uopćeni. nizanjem njegovih osobina. koji govori u trećem licu. Priča o Stipančićima pripovijeda se kao priča iz prošlosti (roman počinje u sadašnjem trenutku. komičan lik. kao osoba licemjerna. ne samo najplodniji pisac u hrvatskom realizmu nego i muzikolog i glazbeni pedagog. i ta se rastrzana neurednost sižea može pripisati tome što je roman pisan i objavljivan u nastavcima (u Vijencu. a kao knjiga tek dvadesetak godina poslije Kovačićeve smrti). uspon građanstva. Prozna skica Tko je to? objavljena je postumno. u kontekstu Kovačićeva života i djela. Tko je to?) Vjenceslav Novak. ali u tom se ključu roman rijetko čita. dakle na samom početku realizma u hrvatskoj književnosti. nego i nesretni spletovi okolnosti. psihološka (u prvom redu Lucija) i moralna (Ante i Juraj). odnarođivanja (otuđenje od obitelji uzrokovano je njezinim ustrojstvom). Sve je uokvireno događanjem u registraturi. Ante je bio glava patrijarhalne obitelji i time glavni uzrok njezinih problema.

zatim Jozina supruga Ivka i Đorđeva Maruška ženski su likovi u noveli. Tenina majka. to da je Turgenjev u Lovčevim zapisima prema vlastelinima bio vrlo kritičan i nije skrivao svoje simpatije prema kmetovima. koji je imao buran javni život i obitelj s puno djece. tipično realistička. pa i društveni procesi u pozadini su. liričan. od kojega je naslijedila osnovne karakterne crte. Gjalski piše o propadanju plemenitaškog sloja. koja je Ciganka i samim time nositeljica značenja nečega ne dokraja razumljivog. motiviran je i socijalno i biološko-psihološki. i to zato što prema njemu nije ni ravnodušan. ali treba istaknuti i neke razlike. pisca koji je prošao put od seljaka do građanina. modernizmu upućen i po zanimanju za individualne psihologije. KSAVER ŠANDOR GJALSKI (Pod starimi krovovi – Perillustris ac generosus Cintek) Perillustris ac generosus (ugledni i plemenitog roda) Cintek kao da je usnuo ružan san u kojem su plemenitaši Hrvatskog zagorja iz glavnih preskočili u sporedne uloge. po tematiziranju socijalnog. npr. sentimentalno shvaćanje ljubavi. Po tome Gjalskijev realizam poetski. mogu se uspoređivati s brojnim kasnijim hrvatskim romanima… To je najbolje djelo Ante Kovačića. a tragična zrinjsko-frankopanska priča jedan je od najsnažnijih hrvatskih mitova uopće. pravim imenom Ljubo Babić. susret nade. njezinim fizičkim izgledom. npr. i time se.. autor je npr. čije je djelo Gjalski poznavao. atmosferično. Tema je socijalna. a upućuje i ponovni susret Tene i Jaroslava na kraju. Kozarac nastoji prikazati društvenu stvarnost onodobne Slavonije u koju ulaze kapitalistički odnosi. ali okrenut modernizmu (psihologija). iracionalnog.osebujni tekst ne pripada šenoinskom tipu romana kao i to da nije tipičan primjer realizma (usporedi Novakove Posljednje Stipančiće). gašenju idile pod starimi krovovi starih hrvatskih zagorskih kurija. Peti važan muškarac u njezinu životu bio je njezin otac Jerko. Tena je realistički tekst. Trebaju prepoznati dobre i loše stvari i prema tome djelovati u sadašnjosti i budućnosti. Može se reći da i sudbina igra ulogu u ovoj priči. JOSIP KOZARAC (Tena) U Kozarčevoj noveli prati se moralna propast naslovnog lika. čitaju važnu priču o samima sebi. U registraturi. Pripovijedanje je statično. pa i njezina propast. događajnost. Čitatelji dakle. i koji je umro kao tridesetpetogodišnjak pomračena uma. drži se i jednim od najzanimljivijih hrvatskih romana uopće. njezinim od oca naslijeđenim temperamentom. kao i interesom za povijest i domoljublje. osjećajući se dijelom kolektiva. nego da bi tu istinu približio svojim čitateljima kako bi oni shvatili što se događalo i što se događa s njihovom nacijom. EUGEN KUMIČIĆ (Urota zrinjsko-frankopanska) Urota zrinjsko-frankopanska slijedi šenoinski smjer hrvatskog romana. i romana U noći u kojem u prvi plan stavlja upravo društveno-političke procese. sasvim nespremni na novu situaciju. Pisac. austro-ugarskim vodnikom Jaroslavom Beranekom. Pripovjedač ne izlaže svoj središnji lik čitateljevu ismijavanju. nego tek suosjećajnom smiješku. koje se najbolje budi i učvršćuje upravo pričama. raste u čitateljevim očima i u prenesenom smislu – od u svom automatiziranom plemenitaškom koprcanju komičnog do u svom razrušenom svijetu tragičnog lika. U razvoju Ivičina karaktera razvidan je trag romana odgoja (Bildungsromana). francuskim trgovcem Leonom Jungmanom i Ciganinom Đorđem. Tenin lik. bio pravnik i pravaš. približava romantizmu. nacionalnim mitovima. Cintek čiji se obrisi pred čitateljem pojavljuju postupno. . čak ni zdravom smijehu. a kamoli da bi likovao nad njegovim potonućem. Pripovijedaju se odnosi tjelesno atraktivne Terezije Pavletić (što je puno Tenino ime i prezime) s četvoricom muškaraca: uglednim i imućnim Slavoncem Jozom Matijevićem. Priča je prošarana sadržajima iz repertoara tzv. tajnovitog. o svojoj (povijesnoj) sudbini. Kumičić je temeljito proučio povijesnu građu i na način zanimljiv širokoj publici izlaže je ne da bi otkrio neku pravu povijesnu istinu. s tragovima romantizma (sudbina) i naturalizma (biologija). Na nju upućuje čin poklanjanja kobne marame Teni od Maruške. zabavne ili trivijalne književnosti: idealizacija likova. da bi izvukli važne pouke i učvrstili svoje domoljublje. jedne od najžilavijih pripovjednih matrica uopće. Tragičan Ivičin završetak i fatalnost Laurina. ali Gjalskijeva novelistička zbirka u prvom je redu sentimentalna i pisana kao sjetno prisjećanje. osim što je vrlo popularno djelo. Uglavnom se uspoređuje s Turgenjevim.

dakle drukčije shvaćen genij od onog romantičarskog. Obnovio je tad već ugaslo zanimanje za formu soneta. kojem ti iskorijenjeni pojedinci. sadržajima dokraja neprevodivim u jezik. svedenog na svoju hipersenzibilnost. Razmatra se tu biblijskim stilom o položaju čovjeka u svijetu. Albatros se po temi može uspoređivati npr. s Cesarićevim Oblakom. a čovjekov položaj u svijetu kao razapetost između razuma i iracionalnog. za Baudelairea i za modernističku poeziju vrlo karakterističnu. događanja u pejzažu sukladna su raspoloženju lirskog subjekta. stoljeća i na razmeđi je parnasovačke i simbolističke poetike. Albatros. / Mrijeti ti ćeš kada počneš sam / U ideale svoje sumnjati. PAUL VERLAINE (Jesenja pjesma) Među obilježjima Verlaineove poezije ističe se u prvom redu muzikalnost. kombinira se religiozni i refleksivni sadržaj i iznose mnoge velike misli. Izraziti je simbolist. Zanimljivo je da su albatrosi ružne ptice. U toj pjesmi priroda pojmljena kao hram simbola. Kranjčevićev lirski subjekt to je na specifičan način. Boem. zašto si me ostavio).SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ (Moj dom. u odnosu prema Bogu. Oblake imamo u pjesmi u prozi Stranac. njegovo osobno životno pitanje (Moj dom). uvodi socijalnu tematiku. Eli! Eli! lama azavtani?!. I narodi su djeca velika / Što lako im je kupit igračke. povezana s tajanstvenim i iracionalnim. čije je gradivo preuzeto iz Biblije. što upućuje zapravo na nemogućnost ostatka društva da pojmi njihovu ljepotu. teže. U Mojsiju. Gospodskom kastoru) Nakon budnica i davorija i pretežno domoljubne i prosvjetiteljske preporodne lirike. Najpoznatija mu je zbirka Cvjetovi zla. koju je napisao . između zemlje i neba. piše o ružnim stranama gradskog života i morala. što ga približava parnasovcima. upravo prave pjesnike kako ih shvaća Baudelaire. o slabim stranama grada. idealne i prolazne istodobno. nego predstavljaju ideal ljepote. nego društva i čovječanstva u njegovu životu u vrlo uopćenom smislu. prošarane Vrazovom ljubavnom poezijom. U svojim pjesmama Kranjčević otvara nove tematske krugove. simboli su u njegovoj poeziji izrazito individualni. JEAN ARTHUR RIMBAUD (Samoglasnici) U trojci Baudelaire – Verlaine – Rimbaud ovaj posljednji je najmoderniji u estetskom smislu. Poznat je provodni motiv: I tebi baš što goriš plamenom / Od ideala silnih. aforizmi (na ipak jednoj višoj razini od također brojnih Preradovićevih). To i upućenost onostranosti. Rimbaud je pravi simbolist. / Ta sjajna vatra crna bit će smrt. već po svojoj prirodi u društvu marginalizirane. nego s osobne pozicije. Verlaine stvara u drugoj polovici 19. metafizička. Stranac bi mogla biti programatska pjesma umjetnika-boema. domovina je njegov snažan unutrašnji doživljaj. učinak udruživanja i međudjelovanja različitih osjetila. dolazi pjesnik dotad (u 19. MODERNISTIČKA POEZIJA I DRAMA CHARLES BAUDELAIRE (Suglasja. izdvojene iz društva koje se prema njima odnosi vrlo okrutno. također Preradovićevom ljubavnom i refleksivnom. u svakom slučaju glas njegova lirskog subjekta osoban je i emotivan. zatim nakon također didaktičnih i patriotskih stihova Šenoina doba (Šenoa. Glavni mu je ideal ljepota – apsolutna. a snažno promovirao i tad nedavno nastali pjesnički oblik – lirsku pjesmu u prozi. o ljudskom društvu. U Verlaineovoj biografiji zanimljiva je intimna epizoda s pjesnikom Rimbaudom. Religiozna i socijalna tematika isprepletene su u Eli! Eli! lama azavtani?! (Gospode. ne prosvjetiteljski ili realistički. u kojoj oni ne simboliziraju umjetnike. vječitih. rezultira slabijom komunikativnošću. ali njeguje i kult forme. Suglasja svojim naslovom upućuje na sinesteziju. stoljeću) neviđene energije – Silvije Strahimir Kranjčević. religioznu i refleksivnu. čiji je naslov znakovit kao i naslov prozne lirske zbirke Spleen Pariza. istaknutost zvukovnog sloja pjesme. U romantizmu pjesnik je često shvaćen kao nacionalni prorok. U Jesenjoj pjesmi tematiziran je pejzaž kao odslik duševnog stanja. stranci. Takva je već od mladalačke poeme Pijani brod. pesimističnoj i prijekornoj pjesmi. Stranac) Baudelaire se smatra jednim od najvećih i najutjecajnijih svjetskih pjesnika uopće. Mojsije. Albatros u istoimenoj pjesmi simbolizira iznimne pojedince. dakle njegova je poezija široj publici nerazumljivija i iziskuje veći čitateljski i interpretatorski napor. Gospode. Ali to se odnosi tek na dio Kranjčevićeve poezije. Harambašić) te klasicističkoromantičarskih Cirakijevih elegija. pjesnik nije shvaćen kao predvodnik nacije u njezinu nacionalnom i političkom osvještavanju. npr.

Njegov je problem u njegovoj glavi. ništa. Modernost teksta u prvom se redu nalazi u njegovu tretiranju ženskog lika. u skladu s modernističkim kultom ljepote. Janko Leskovar pisao je novele i romane. ugođaju susreta lirskog subjekta s mrtvim tijelom voljene koje leži na odru. kukavičlukom i pasivnošću hrvatskih ljudi. Cvijet sa raskršća. talijanskog (Petrarkina) tipa. kao što se kaže u naslovu) ispod je minimuma na koji novoosvješćena Nora može pristati.) uzima i kao jedna od mogućih godina završetka tog razdoblja u povijesti hrvatske književnosti. najpoznatiji je norveški pisac. Dakle. Đuru Martića muči njegova vlastita s(a)vijest i ono što ona proizvodi. Norin i Torvaldov brak tradicionalan je. pa po i načinu njegove obrade (imamo u njoj i unutrašnji monolog). reducirani su vrijeme i prostor. i Nora odlazi. Naravno da su uključene emocije. dakle. ali njegov problem nije u društvenoj sredini. progovara lirski subjekt ogorčen nad očajnom nacionalnom situacijom uzrokovanom izvana. U 1909. Matoš je. ali su u prvom redu estetski predmeti.. broj likova nije velik (osim Nore i Torvalda Helmera. impresionist. a položaj žene u njemu podređen je suprugovu. samom nacijom odnosno nesvjesnošću. Drama je pisana realistički i kao kvalitativna. tu su još gospođa Linde. na pjesničkoj impresiji. nego čisto psihološki. Nori taj trenutak otvara oči i njoj je posve jasno da u takvu braku nije sretna i da u njemu ne može ostati. godina čije se smrti (1914. koji se na kraju neobično preokreće uočavanjem životnosti dragine kose koje rezultira smirenim zaključkom: U smrti se sniva. ali ovdje se ne nastoji dati sjećanje na mrtvu dragu u nekom bajkovitom obliku. Mrtva ljubav). koja proizlazi upravo iz emotivne povezanosti s domovinom. ona završava time što željeznicu guta već daljina. U Notturnu je pejzažno određenje pjesme još više u sjeni refleksivnog. HRVATSKA MODERNA JANKO LESKOVAR (Misao na vječnost) Đuro je Martić poludio – poznata je rečenica kojom završava Leskovarova novela (pisac ju je nazivao crticom). konkretno u društvenoj instituciji koja se zove brak. stoljeća. U pjesmi Jesenje veče tmurna slika prirode uzrok je čovjekova osjećaja osamljenosti. Utjeha kose pjesma je u kojoj se obrađuje motiv mrtve drage. lirski subjekt poistovjećuje se s domovinom. njegove se likove naziva leskovar(ov)cima. Đuro Martić je bijedni seoski učitelj. redom psihološke.. a sve ih obilježava intenzivan psihički život i opterećenost savješću. što je učinila kako bi omogućila muževo liječenje) nađe na Torvaldovu udaru. Ibsen. jer i to po starom (u kojem je modelu ona lutka. Norin je problem u njezinu položaju u društvu. ANTUN GUSTAV MATOŠ (Utjeha kose. motiv omiljen u romantizmu. U sonetu Samoglasnici lirski subjekt niže svoje asocijacije vezane uz pet samoglasnika koje su potpuno individualne. naravno. pravi modernistički tekst. HENRIK IBSEN (Lutkina kuća) Već to što je Lutkina kuća poznatija pod nazivom Nora ukazuje da je u središtu te drame osoba Nore Helmer i neki njezin problem. vrlo daleku deklamatorskoj iz 19. Krogstad i doktor Rank) i sve to omogućuje koncentraciju na psihologiju likova i na njihove međusobne odnose. sve do situacije u kojoj se ona kao prekršiteljica društvenih normi (krivotvorila je potpis na mjenici. Notturno. Sve su navedene pjesme soneti. a istodobno i odslik njegove psihe. poeziju gradi na dojmu lirskog subjekta i njegovoj uronjenosti u ugođaj. bez obzira na to što se Torvald predomišlja i želi da sve ostane po starom. a u Staroj pjesmi ogorčen je situacijom iznutra. uostalom i napisana je u samrtničkoj postelji. vezanom stihu. čudne slike prošlosti koja zapravo nikad ne prolazi i kojoj se ne može pobjeći. Matoš je angažiran na način potpune kritičnosti. Matoš je pisao i domoljubnu liriku. zvukovnim učincima. kazališni čovjek i dramatičar. Jesenje veče. mistificirati ljubav na romantičarski način (kao što čini Poe u Annabel Lee) ni idealizirati je u bilo kom obliku (Preradović. 1909. Umjetnost i nacionalizam) Matoš je središnji pisac hrvatske moderne.kao osamnaestogodišnjak. Leskovarova novela napisana je 1891. lik kakav zanima realiste. ali ne poduzima. U tom trenutku u Torvaldovim očima Nora postaje nedostojna i takva položaja u kakvu je dotad bila. Camao. To je pjesma o napuštanju fizičkog svijeta. ali je po svom sadržaju. . ali one su baš uključene u cjelokupni dojam. u svima se velika pozornost pridaje formi. kao prava emancipirana žena. Istina. Stara pjesma. nimalo netipičan za svoje doba. Nije takav kraj tog lika iz Misli na vječnost uzrokovan društveno. u razdoblju realizma. Nora je pritajeno nezadovoljna time. one jesu angažirane i humano i nacionalno. ovdje je naglasak na snažnoj atmosferi.

ali u svakom slučaju nedostižan i neprebolan. pjesmu o . polje se s huma k humu vere…). Sredina zato prema njoj može biti jedino okrutno. Navodi se kako je u njemu upotrijebljen oblik za prošlo vrijeme (perfekt) i time postignuto pripovijedanje. pčele su zlaćane. zaokružena. vesela dječja igra popraćena ugodnom glazbom koja prelazi u zastrašujuću – ovdje tu zastrašujuću glazbu svira čitatelj). ali ipak je nemoguća. bijelu. U svim se Vidrićevim pjesmama nešto događa i to se pripovijeda. Adieu) Izvorna neobuzdanost u pjesmi Jutro zavodi čitatelja. Nesklad je u Vidrićevim pjesmama različito izražen. Upravo iz sudara lepršavosti i naslućene težine često proizlazi velika napetost i osjećaj velike boli. dušmanskog u stvarima i životinjama. u jedan halucinantan. vedrinom i zavodljivom starinom. ali na specifičan način. u jezik koji odiše jednostavnošću. Pejzaž II. iako prikazuje primitivni.Cvijet sa raskršća kratka je impresionističko-simbolistička novela. skladna pjesma o trenucima odlaska. a trajno neostvariv. emotivni.. naglašava kako je domoljublje samo dio emotivno-misaonog svijeta čovjeka kao pojedinca. koja se u tom trenutku čini nadohvat ruke. VLADIMIR VIDRIĆ (Jutro. rastanka. nego je shvaćena i kao individuum. koji sugerira svevremenost)… Pejzaž II. jedna od najzanimljivijih hrvatskih pejzažnih pjesama. mitskog i mitološkim bićima nastanjenog pejzaža u kojem nema čovjeka. ali ona nije samo društvom određena. polje je zlatno – koje ispunjavaju velik prostor (nebo je visoko.. DINKO ŠIMUNOVIĆ (Muljika) Muljika. katkad bijelo-žutu kamenu. misaoni. ali i ne priznaje mogućnost postojanja književnosti iskorijenjene iz nacije. S psihologijom. ali naznačeni su tragovi čovjeka. kao ljubavnu ili misaonu. uglavnom se interpretira u usporedbi s Pejzažom I. I u noveli Camao simbolizam igra ključnu ulogu. moderna je novela po svom zanimanju za psihologiju i po svom tretiranju pejzaža. bio on erotski. nalaze se iza slike. oblaci se bijele. jasnoćom. Adieu (franc. protjecanje vremena (nasuprot prezentu Pejzaža I. Pejzaž II. nedostižna i kontakt s njom moguć je samo trenutačno. Katkad je to naznačeno vrlo neizravno. zbogom) kratka je. u kojoj pripovjedač Solus neočekivano susreće u slijepoj djevojci Izabeli personifikaciju idealne ljepote i ljubavi. Za razliku od Jutra ovaj je svijet ispražnjen od bića. ali tu je Matoš uronio svoj lik. pa je možemo čitati npr. nego ga navodi da nasluti pukotine u toj idiličnoj slici sasvim skladna i savršena svijeta iz kojih vreba osjećaj nesigurnosti. organizirana je kao kratka priča o neobičnoj nokturalnoj zgodi lirskog subjekta kojemu se obratio tajanstveni razigrani glas prirode i s kojim je ovaj vodio vrlo kratak razgovor u noći prikazanoj. ukazujući na mogućnost različitosti i slabosti. jedno je posve krhko biće. djevojka nazvana muljikom prema mekanu. nelagoda. I sam autor za papigu iz naslova kaže da je simbol onog tamnog. iracionalan i bizaran svijet. U eseju Umjetnost i nacionalizam Matoš vrlo uvjerljivo odbacuje izolacionizam nacionalne književnosti kao promašeni put. Boja. Bojina psihologija suprotstavljena je kolektivnoj. izdajući nas u najjačim našim časovima. odnosno pripovjedačeva takva impresija krajolika. Slično je u Pejzažu I. metafizički. krovovi su crveni. ali nedorečena.. iako ih slika priziva. povezan je i pejzaž kao njihov izraz. i pjesma je zasnovana na toj neiskazivo snažnoj napetosti između njih i nestvarnog objekta žudnje. kao kad se u igranim filmovima često najstrašniji prizori najavljuju idiličnima (npr. ljudskih ili čovjekolikih. stabla sjenata. i to podnevnim zvonom i crvenim krovovima. Kamenskog. u kojem je dubinska bol obložena debelim slojem snažnih boja: cvjetovi se žute. prekrasnim vidrićevskim slikama. ovdje je on uzrokovan upravo napetom savršenošću prikazanog svijeta. naravno. nekako prigušeno i prerušeno u ljepuškasto ruho klasičnih i pejzažnih motiva. u njima se nižu i umrežuju procesi. a katkad eksplicitnije. ubijajući. zlatnim poljem… U objema pjesmama nesigurnost. ali prikazana nekako prigušeno ne dopušta mu da se dokraja uljuljka u njezin svijet. Pejzaž I. nebo se plavi. stanjima duše. zapravo životnog smisla kojemu se svim silama teži. stavljala jedna uz druge njihova imena. iako se bavi društvenim kontekstom pojedinca. dakle. koje se upravo tom svojom osobinom izdvaja iz zajednice u kojoj se mora biti naročito zdrav i vitalan kako bi se preživjelo u okrutnom prirodnom okolišu. bol i slično sekundarni su. nekakve duboke nelagode. nisu one slikarske ili pjesme oka po tome što bi se u njima nizale oznake predmeta. Boja je.. Dva levita (svećenika) duboko žude za divnom blijedom ženom cara Salamona. Dva levita. ono čega se sredina plaši i što sredinu na poseban način ugrožava. patrijarhalni kolektivistički svijet Dalmatinske zagore.

IVAN KOZARAC (Đuka Begović) Tridesetak godina mlađi i književno moderniji i provokativniji od dvaju Kozaraca u hrvatskoj književnosti. tek dvadeset i pet godina. u crtama njegova karaktera (svojevrsna . Na zemlju su ga uglavnom spuštali valovi brige prema kćerki Smilji. Nakraju Đuku ostavljamo praktički u okovima. godine. ali ipak je stvorio opsežan opus. Ali obračun nije konačan. hedonist koji se opija i obilno uživa u tzv. Seh duš dan) Nazorov je opus velik i raznorodan. i to u većoj mjeri od Bijega Cihlara Nehajeva. naravno bolno nedostižnoj. za pejzaž. On ne bježi tiho. dakle čitati je kao konačnu oproštajnu pjesmu. predan obitelji i ozbiljnom radu. živio je gotovo upola kraće od Josipa. VLADIMIR NAZOR (Cvrčak. vojna je žrtva Prvog svjetskog rata. u kojemu se u snažnu zanosu slavi svijet koji je lijep i život koji je dar s neba. Cvrčak ga predstavlja kao hrvatskog pjesnika mediteranskog kruga. Galiotova pesan. pjesnika uz kojega možemo povezati sljedeće ključne riječi: mediteranski pejzaž. miran čovjek. Galović je živio dvadeset i sedam godina. Đuka Begović je neradnik i rasipnik. nego prema van. Đuro Andrijašević pokušava opstati i čak uspjeti u svijetu. Đuka Begović objavljen je postumno. mit. ali možemo i učitati u nju podatke o tome kako je posljednja u jedinoj Vidrićevoj za života objavljenoj zbirki. naročita zvukovnost… Cvrčak je moderan ditiramb napajan motivima iz narodne književnosti. na svoj osebujan način. univerzalnost. kao i usklađenost osjetilnih podražaja. MILUTIN CIHLAR NEHAJEV (Bijeg) Na kraju romana ne samo da glavni lik bježi sa svijeta bacajući se u more nego je pobjeglo i njegovo mrtvo tijelo. uzmičući. Pripjev (Ninaj. misaoni. smatra se početkom moderne čakavske poezije (početkom kajkavske smatra se Matošev Hrastovački nokturno). U tim je naletima više puta posustao. Ivan. jer lešine mu nigdje nisu našli. razdoblja u koje se savršeno uklapa svojim impresionizmom. usmena tradicija. u njegovim pjesmama čitaju mnogi ozbiljni sadržaji: emotivni. Njegovo ubojstvo Šime može se tumačiti kao obračun sa samim sobom. objavljena kao i Zvonimirova lađa u zbirci Hrvatski kraljevi 1912. nanaj. lakim ženama. jer i ne može biti. motivima klasičnim i. atmosfera sjete obilježena motivom prolaznosti. modernom upotrebom klasičnih motiva. jedva dovoljno za jednu zbirku. ne u sebe. To je pravi roman lika i pravi psihološki roman. skladnošću forme (u čemu je znatno nediscipliniraniji od Matoša)… Iako nije doživio svoj trideset i peti rođendan i premda je napisao svega četrdesetak pjesama. Seh duš dan (Svi sveti) žalopojka je koju nad sinovim grobom izgovara njegova majka. u svijet.pjesnikovanju. društveni i povijesni… Nemoguće je Vidrića preskočiti kad je riječ o najvažnijim pjesnicima hrvatske moderne. Đukin je život povijest neobuzdanosti i sumanutih naleta prema tome nečemu mutnom. Odbija biti normalan. Nešto je demonsko u njemu. nemoguće je Vidrića preskočiti ni kad je riječ o samim vrhovima hrvatske književnosti. pogotovo nakon eseja Antuna Barca Umjetnost i bol. Đuka Begović zanimljiv je i po stilu koji prati temperament naslovnog junaka. nego se. jer u njemu je uloga društva manja. nakon koje je ubrzo umro. Nevelik je dio tog opusa kajkavski (za života objavljena zbirka Z mojih bregov). FRAN GALOVIĆ (Crn – bel) U kajkavskoj pjesmi Crn – bel (a crn – bel je onomatopeja za glasanje zrikavca) zvukovnošću se i pjesničkim slikama dočarava (pred)jesenska atmosfera. ali upravo taj dio smatra se najvrednijim i dovoljnim da se Galovića svrsta među najbolje hrvatske pjesnike. ljubavni. Moderna je ovdje ugođajnost i impresivnost. Zvonimirova lađa. ali doživljava potpun neuspjeh jer je tako unaprijed određeno. on bježi na sav glas. optimizam. ali i pripovjedač napominje da je to možda samo privremeni smiraj. ali on je zanesen nacionalnom opstojnošću usprkos nimalo joj sklonoj povijesti. zanimanjem za ljepotu. Uzvišenim tonom pjeva i lirski subjekt pjesme Zvonimirova lađa. lepi sin!…) daje joj dimenziju uspavanke. najviše. potpuno u vlasti društva čije norme nikako ne može podnijeti. Danas se Vidrića ne čita samo kao pjesnika dionizijskog nadahnuća i lijepih pejzažnih pjesmica. Đuka Begović u stalnom je bijegu od svijeta. sredozemnim pejzažom. ne samo kajkavske i ne samo dijalektalne. a to dolazi iz njegove genetike i iz odgoja od oca Šime. Radikalno se suprotstavlja svemu što bi uspješan slavonski seljak trebao biti. valjda potpunoj slobodi i sreći. Ali svaki se put vraćao u svoju borbu. onakav kakav njemu odgovara. Nazor je važan dijalektalni pjesnik.

pogotovo se ne snalazi u hrvatskoj provinciji. Bijeg se često označava kao romaneskni vrhunac hrvatske moderne. Pustolov pred vratima) Giga Barićeva. dakle nije to romantičarski junak koji propada u sudaru svog hiperboliziranog slobodarskog ega s prenormiranim svijetom. Slično je i s drugim djelom. upućenom prijatelju Toši i napisanom neposredno prije bijega. pa je dakle koncentrirana u dijaloge. tj. omogućuje i simboličnost i višeznačnost. neočekivano i neprihvatljivo drukčiji od starog (mladog) Marka. kao u naturalizmu. Na svim se razinama Bez trećega smatra uzornim tekstom. uopće ne zanima. i dubrovačke slobode. može se naslutiti iz posljednje rečenice tog pisma: Ako imaš sina. trilogijom koja se sastoji od dramskih tekstova Allons enfants!. i često se Begovića proglašava savršenim poznavateljem ženske psihe i kazališnog zanata. katkad nalik pjesmama u prozi. nego je prikazana ogoljeno. Markov povratak. Ono što se svakako ne može ne primijetiti jest uloga didaskalija – u ovog dramatičara nisu samo scenske upute. pa i kratkoćom. Ova je drama sadržajno zapravo književna psihološka studija. kaže da mu je to zagonetka. nego ga prati i intenzivna psihička uznemirenost čovjeka). u prostoru-vremenu iracionalnog. Taj sadržaj završnog dijela romana. i da nakraju zapravo bježi od samog sebe. a nakraju joj se vraća njezin Odisej. kazališni tekst vrlo racionalno pisan za takvo kazalište u kojemu su u prvom planu glumci kao tumači karaktera. kao i po tome što sama fabula nije u središtu. stoljeća). U drami Bez trećega dvije su dramske osobe. U Dubrovačkoj trilogiji riječ je o propasti dubrovačkog plemstva koje je bilo zaštitni znak Dubrovačke Republike. Od realizma se Bijeg odvaja u prvom redu svojom psihologičnošću. pa je propast (propast koja ne znači samo slabljenje. naslovna junakinja Begovićeva romana. nekim konkretnim činom. Sedam od devet prizora odvija se u glavi središnje dramske osobe. drame ugođaja. kako ga naziva Begović. Osnovna je problematika drame socijalna. Radnja se događa u zatvorenu prostoru i u jednoj noći (u Zagrebu 30-ih godina 20. uobličio je Milan Begović i u dramski tekst. a kamoli ih čitateljski odgojiti. MILAN BEGOVIĆ (Bez trećega. u Ekvinociju realističniji. Snovitost dramskog svijeta. naime. moderna je Penelopa kojoj udvaraju različiti prosci. Vojnovićev je jezik liričan i obilježen patosom. nego i fizički nestanak) time potresnija. drži se jednom od najboljih hrvatskih drama uopće. izjednačeno s njom. a formalno je to čista kvalitativna drama dijaloga. Plemstvo ne može priznati promjene koje dolaze s novim vremenom. iako u svom oproštajnom pismu. takvog sebe. a društveno kao profinjeni dandy. Slika društva nije ono zbog čega je Cihlarov roman pisan. naprimjer. Ljubomora ovdje nije izvanjski motivirana. ne može ih priznati sebi. Naglasak je na njegovoj premisaonosti i prevelikoj sklonosti autoanalizi te nedostatku životne energije. U njemu ključnu ulogu ima Neznanac. lokaliziran na svim razinama. zamecima defabularizacije. jedan sasvim drukčiji tekst. ipak je veća uloga društvenih čimbenika. Andrijašević se ne snalazi u velikom gradu. ljubomora dolazi iznutra i za nju nije potreban treći. ali ona prelazi u psihološku. Pustolov pred vratima. konkretno senjska uska varoš. Dubrovačka trilogija) Vojnovićeve su drame moderno psihološke. Tragičan završetak uzrokovan je u prvom redu neprilagodljivošću mladog intelektualca. Ekvinocij već svojim naslovom ukazuje da ga se mora čitati/igrati u ključu specifičnog ugođaja i priziva prisutnost zvučnih i vizualnih efekata (ekvinocije je. IVO VOJNOVIĆ (Ekvinocij. pa i dobiva simboličko značenje. U prikazu Lovrine tragedije. Suton i Na taraci te od uvodnog soneta Prelude i zaključnog Na Mihajlu. djevojkinog nesvjesnog. . biološka predodređenost). Da je Đuri Andrijaševiću intuitivno jasno u čemu je problem. u psihologiju jednog složenog muško-ženskog odnosa čiju komplikaciju pokreće Markov ljubomor. s elementom simbolizma te s tragovima realističko-naturalističke poetike. bolesne djevojke (Agneze) u njezinim predsmrtnim trenucima. Vojnović je poznat kao kazališni čovjek. Psihologija je u prvom planu i po tome je ovaj psihološki roman lika moderan. ali ne može se reći da pripovjedača društvo. Može ga se promatrati u nizu hrvatskih proza koje se bave životnim slomom mladih intelektualaca.psihološka. ne pričaj mu o meni. jer promjene radikalno mijenjaju njihov položaj i identitet. nevrijeme koje se ne manifestira samo fizički. personifikacija smrti. a ne. uz svojevrsni pomoćni lik služavke. a satkan je od komadića svijeta sličnog svijetu trivijalnih romana. kvalitativne. osim što je u ulozi psihoanalitičke studije. ali socijalna motivacija njegova sloma sekundarna je. Ne treba spominjati da mu nikako nije svrha prosvijetliti čitatelje. nego vrlo estetizirani tekstovi. Taj je film u djevojkinoj glavi zasnovan na njezinim najdubljim žudnjama. nizu koji počinje sa Šenoinim Prijanom Lovrom.

avangardni čin – u smislu raskida s književnom tradicijom i dominantnim književnim standardom kako bi se pronašao novi izraz za nove sadržaje. . novele. manifestnom. s tradicijom uopće. Pjesme je napisao na ekavskom. tko zna kako bi izgledala povijest hrvatskog romana u 20. Ekspresionisti. pronalaze svoj odgovor na nepodnošljivu stvarnost čovjekove otuđenosti uzrokovanu novim tehnologijama i novim načinom funkcioniranja društva te užasom svjetskog rata. dramske tekstove… Pjesma mrtvog pjesnika duguje svoj naslov puno poznatijoj biblijskoj pjesmi. bijedu. Šimić je poživio tek dvadeset i šest godina. dakle ozbiljno je suprotstavljen tradiciji. To što se pjesma čini programatskom. beskompromisno ozbiljan. iz čega proizlazi općenitije pitanje relativnosti istine. apsolutnu slobodu. stoljeća. često autoironičan. Da taj roman nije objavljen tek pedeset godina poslije svoga nastanka (objavljen 1957. zavičaj. s književnom tradicijom. Kamova u povijesti hrvatske književnosti praktički nema. ali i na unutrašnjem planu. Smrt i ja. ona je snažno upućena svojoj optimalnoj projekciji. Drastičan je primjer romana Isušena kaljuža. smrt. Cijela je pjesma apostrofa drage lirskoga subjekta. neobuzdanu strast. ali i književnog djelovanja u širem smislu (časopisi!). jednog od hrvatskih književnih meteora. U svom je kratkom životu Janko Polić (Kamovom se nazvao prema jednom prokletniku iz Biblije) stvorio vrlo zanimljiv opus. neknjiževnim leksikom itd. U Kamovljevoj je prozi pripovjedač (istodobno glavni lik) ironičan. izražava upravo današnje vrijeme. Opomena. kao i mnogi hrvatski pisci tog doba. Jasno je da je pjesma u oštru dijalogu s biblijskim predloškom. Međutim. Ručak siromaha) Antun Branko Šimić glavni je predstavnik ekspresionizma u hrvatskoj književnosti. stoljeću. Smrt. kao i mnogi Kamovljevi tekstovi. komentarima. na društvenom i na umjetničkom planu. autonomnu od tzv. a ona je Ciganka koju već u prvom stihu zove crna ljubavi moja. umjetničku realnost. ali može se tumačiti i kao estetski. samo potvrđuje da imamo posla s jednim avangardistom. jer u njoj dugo nisu bila prisutna njegova djela. Šimićeva poezija tematizira ljubav. simboličan. Kamov je također pisao poeziju. što se tumači politički. apsolutno negira tradiciju i nastoji prevrednovati sve što je u njezinu obzoru.. naime. ne samo realističkoj nego i suvremenoj mu modernističkoj. objektivne zbilje. a uspio je naglavce preokrenuti hrvatsko pjesništvo snagom svog svog umjetničkog stvaranja. s aktualnom književnošću (hrvatska moderna) i s vrijedećim društvenim normama. one su čak i karakterne. preljub. HRVATSKA KNJIŽEVNOST U 1. U Bradi se promatra kako se identitet lika promijenio pošto je obrijao bradu. upravo avangardan. samu poeziju. U Kamovljevim novelama fabula je u drugom planu. Brada) Najveći interes za Kamova. Kamov slavi blud. JANKO POLIĆ KAMOV (Pjesma nad pjesmama. Moja preobraženja. služi se unutarnjim monologom. kao i predstavnici ostalih avangardnih književnih smjerova s početka dvadesetog stoljeća. POLOVICI 20. čovjeka uopće… Izraz joj je snažan. beskompromisno analizira sebe i svijet. a povlače se ne da bi ostali tamo skriveni. tijelo.). odnosa zbilje i iluzije. po svojim karakteristikama daleko ispred svog vremena.Postavlja se problem percepcije. Ekspresionisti se radikalno povlače u sebe smatrajući da je jedina prava stvarnost ona unutar čovjeka. Ja pjevam sebe pjeva Antun Branko Šimić u pjesmi Moja preobraženja. Hercegovina. a u prvom često problem identiteta glavnog lika. nego da bi iz čovjekove unutrašnjosti progovorili snažnim krikom. po čemu je ova drama pirandelovska i po čemu sudjeluje u dijalogu o središnjim pitanjima 20. stvarajući novu. kao i drukčiji put od književne tradicije nesposobne odgovoriti na to novo stanje koje je u pitanje dovelo samog čovjeka i čovječanstvo. Pisana je slobodnim i grafički centriranim (simetričnim) stihom i jezično ogoljenim stilom u kojem se i interpunkcija pojavljuje samo onda kad je u čisto umjetničkoj ulozi. Povratak. a po svojoj kvaliteti u samom vrhu hrvatske književnosti. prevladavaju bijela i plava boja. STOLJEĆA ANTUN BRANKO ŠIMIĆ (Pjesnici. Za Šimića se u literaturi obično navodi da zbog prerane smrti to nije stigao učiniti. Avangarda. Nakon političkog razočaranja hrvatski su književnici svoje ekavske pjesme (i)jekavizirali. promjene su uočljive i u društvenom kontekstu.

dakle. Jasno je da nije riječ o društvenoj analizi i da je napušteno realističko pripovijedanje. nego na kajkavskom književnom idiomu koji je Krleža konstruirao na temelju bogate stare kajkavske rječničke građe i starih kajkavskih pisaca. Na nižoj razini apstrakcije. zastrašujući glasa iz svoje unutrašnjosti. Balade Petrice Kerempuha spadaju u modernu hrvatsku dijalektalnu poeziju. Avangarda ne samo da se suprotstavlja tradiciji. Naravno. ali koji čovjeka drži u šaci i onda kad je nevidljiv. i ne samo kultura. stoljeću bez pojave Miroslava Krleže. problem izbacivanja kajkavštine kroz prozor od strane iliraca. avangardna – ekspresionistička drama koja je sva u izvanjskoj dinamici. U toj se zbirci. U Nokturnu zemlja se. Tematika je. Gospoda Glembajevi. ispripovijedan u koncentričnim krugovima od kojih svaki ima svog pripovjedača – roman otvara pripovjedač. Andrića u svakom slučaju zanima kako takav jedan totalitarni mehanizam funkcionira i kako se prelama na pojedinačnim ljudskim sudbinama. stoljeće – problem identiteta. Autor je gotovo nepreglednog opusa. čovječanstvo. Povratak Filipa Latinovicza. Nemoguće je zamisliti kako bi izgledala hrvatska kultura. i ističe da je prvenstvena funkcija književnosti estetska. Svijet prikazan u toj noveli jest svijet koji želi izazvati čitateljevo gađenje nad njegovom nečovječnosti. ali u Zagrebu. može se shvatiti i kao simbol za bilo koji totalitarni režim. karakterističan za 20. Kraljevo i Gospoda Glembajevi drame su suprotstavljenih poetika. ali na specifičan način. samu Baraku Pet Be možemo smatrati simbolom Austro-Ugarske. a novela je zapravo krik i vapaj za čitateljevom humanom i humanističkom (re)akcijom. i to ekspresionist. pa prema tome možemo zaključiti da želi dati objašnjenje cijelog svijeta. nacionalna i općečovječanska. salonske dramaturgije i u kojoj je naglasak na psihološkoj karakterizaciji likova (likovi u Kraljevu uopće nisu karakteri. u 20. U tom se romanu obrađuje moderan problem. itd. koje je prethodno temeljito proučio. Krleža je. Krleža avangardist. Kraljevo. U Predgovoru Podravskim motivima Krste Hegedušića. ali to nam ne govori apsolutno ništa o književnoj vrijednosti tih drama. suprotstavljena bijelom transparentu snijega. Gospoda Glembajevi (tekst iz glembajevskog ciklusa koji čine još drame U agoniji i Leda te glembajevska proza) kvalitativna je drama. Naime. Hrvatski bog Mars – Baraka Pet Be. po svom utjecaju. može ustvrditi da je Krleža napravio korak unazad u povijesnopoetičkom smislu. nastaloj u vrijeme španjolskog građanskog rata. I Kraljevo i Gospoda Glembajevi vrhunska su dramska ostvarenja. unutrašnjeg stanja lirskog subjekta. ali i za cijeli svijet. umirući. Kraljevo je kvantitativna. Balade Petrice Kerempuha – Khevenhiller. mentalitet kajkavskoga kmeta (čiji je jezik na specifičan ironičan – Krleža za njega kaže da odozdo pljuje na gospodsku čizmu!). tematizira vječnost ljudskog stradanja u ratovima. iz čega proizlazi njezina simbolika i alegoričnost. ta pjesnička zbirka nije napisana na nekom organskom govoru. Prokleta avlija po načinu izgradnje sižea jest prstenasti roman. nalaze najrazličitiji narodi. jedini je hrvatski književnik kojemu je posvećena posebna enciklopedija… IVO ANDRIĆ (Prokleta avlija) Prokleta avlija iz istoimenog Andrićeva romana može se shvatiti kao simbol turske države u kojoj se. kao i npr. Personifikacija tog mehanizma. čovjeku dokraja neuhvatljivog. nego simboli/znakovi). nestavljanje fabule u prvi plan te esejiziranje romana. Svijet Barake Pet Be zatvoren je u sebe. kao i u novelama iz Hrvatskog boga Marsa i u dramama iz ciklusa Legende (kamo spada Kraljevo). u Austro-ugarskoj. modernog tretiranja likova. koja slijedi model građanske. Krleža progovara o socijalnoj angažiranosti književnosti. vremena i prostora. zatim njegovu ulogu preuzima . U Snijegu je dana crna slika svijeta. a ne na izvanjskoj radnji. Ali nije to samo priča o istambulskom zatvoru/logoru. Snijeg. Predgovor Podravskim motivima Krste Hegedušića) U svojoj je štokavskoj lirici.MIROSLAV KRLEŽA (štokavska lirika – Nokturno. svako od tih različitih shvaćanja na različitoj je razini apstrakcije. jest upravitelj Karađoz. nego je u cijelosti poriče i želi provesti sveopće prevrednovanje. i krikovima. u apstraktnosti svojih likova. kako estetsko tako i društveno… Ekspresionisti zbilju pronalaze u svojoj nutrini i izražavaju je (a ne prikazuju) snažnim bojama. ne slučajno nazvan po liku iz turskog kazališta sjena. na svim književnim područjima ostvario je vrhunske domete. najsnažniji hrvatski pisac svih vremena. problemu koji je bio u središtu poznatog sukoba na književnoj ljevici. mapi hrvatskog slikara-naivca. Ako se uzme u obzir to da je glembajevski ciklus nastao poslije Legendi (kojima pripada Kraljevo). humanistička. često u kontrastima. socijalna. Povratak Filipa Latinovicza moderan je psihološki roman u kojemu su primjetne tehnike unutrašnjeg monologa.

Visoki jablani i Pobratimstvo lica u svemiru spadaju u kasnije faze Ujevićeva pjesništva. a također i podudarnost leksika sa svijetom koji nas okružuje. Riječ je. npr. Pripovijedanje je jedno od bitnih čovjekovih obilježja. tj. o ganuću najvećeg intenziteta izazvanom doživljajem vrhunaravne ljepote. a oprašta se na njegovu staročakavskom književnom jeziku. nedostižan ideal. nazvao pripovijetkom) nije jednoznačan i nije lako razrješiv. i to zauvijek. U Vagonašima također imamo ljude s dna društva. optimističnije i u izrazu razmahanije poezije. čak ni primijetiti. Pjesma mrtvog pjesnika. gospo nepoznata. sonet koji započinje stihom Božanska ženo. koje je određeno samom svojom logikom. Jedan je od najpopularnijih hrvatskih pjesnika uopće. a Ćamil se iz nemoći da podnese život posve preselio u priču. Povratak) Cesarića se svrstava u razdoblje tzv. bestjelesan. Vagonaši. što će reći prolaznoj. fra Petar pripovijeda o Prokletoj avliji. monotonoj tužaljki sročenoj u dvadesetak tercina čiji je lirski subjekt mlad. posve uopćeno. posve je upitna na razini činjenica. nepokolebljivih idealista i moralnih vertikala. duhovan. jest pripovijedanje. organizirana kao izravno i intimizirano obraćanje čitatelju (započinje s Moj prijatelju…). plavce) – Ujevićev. i pjesma koja se njima bavi zapravo je zanosna oda takvim ljudima. bavi se pitanjem solidarnosti na razini čovječanstva i problemom identiteta. te preko toga dolazi do shvaćanja književnog stvaranja (u kojemu zajedno sudjeluju i pjesnik i čitatelj) kao spasa od prolaznosti. I u pjesmi Naše vile vodi se dijalog s tradicijom. Deveta od četrdeset i osam pjesama iz zbirke Kolajna. Društvo ne primjećuje ni čovjeka sa svog dna. DOBRIŠA CESARIĆ (Pjesma mrtvog pjesnika. bez životne snage. u svojoj očajnoj situaciji. U svakom slučaju. plačnog milja. smisao ovog romana (kojeg je Andrić. Balada iz predgrađa. čak sentimentalnom. bavi se književnom komunikacijom. kojima lirski subjekt posuđuje i svoj glas u poznatim stihovima o tome kako je apsolutno jasna škodljivost alkohola. tematizira ženu. TIN UJEVIĆ U Ujevićevu Notturnu (pjesmi koja započinje stihom Noćas se moje čelo žari) obrađen je motiv tzv. i to onako kako je Ujevićeva poezija uvijek tematizira – kao dalek. nužno je i priča o nepouzdanosti znanja i o relativnosti istine. pjesme su mu muzikalne. U tom sonetu nalazi se stari književni motiv broda (lađe. ali epizodno. smrti. brod. jedan od načina kako čovjek razumijeva svijet. prirodi upisana nemogućnost dosezanja vječnosti. Povratak. ali kako utjehe nema u vodi. čitatelja i pjesnika. Oproštaj je programatska pjesma. u faze refleksivnije. poznat je u široj publici najviše po stihu o krhkosti znanja. djela i čitatelja. bijednika iz Balade iz predgrađa. Sve što on ima. nego o propitivanju. Fra Petar mladom fra Rastislavu u nasljeđe ostavlja upravo priču koju mu pripovijeda u bolesničkoj postelji. novog pjesničkog naraštaja. s književnom tradicijom personificiranom u ocu hrvatske književnosti Marku Maruliću. Ćamilova priča. Oblak iz Oblaka simbol je iznimnog pojedinca. jer lirski subjekt govori uime određenog kolektiva. u vezi s metafizičkim. Pjesma se i stilski i djelomično sadržajno oslanja na Bibliju. a Ćamil o Džem-sultanu. njihov. Kao svojevrsni pripovjedač. i možda je baš to mjesto jezičac na vagi koji će nas uputiti na razmišljanje o ovom romanu kao o priči o pričanju. Pjesma Pobratimstvo lica u svemiru nosi humanu utješnu poruku krhkom čovjeku-pojedincu (već u prvom stihu: Ne boj se! nisi sam!…). ali kojemu je u samoj njegovoj oblačnoj. a već zgažen životom. Haimovo pripovijedanje neodvojivo je od njegova straha. i urbane. Haim o Ćamilu. a također je i nasušna čovjekova potreba – pričanje i primanje priča. Njegova je čar upravo u otkrivanju smisla na presjecima različitih priča i značenja koja one nose. odnosom pjesnika i djela. umjetnika koji se uzdiže u visine. svog odnosa prema njoj. socijalno-psihološkog realizma (iako je stvarao i u kasnijoj tzv. Tradicija je ovdje predstavljena ženama iz hrvatske povijesti i književnosti. drugoj moderni). kao i ostale svoje romane. Oblak. s čime je sukladna jednostavnost jezika i stila njegove poezije. ali ovdje nije riječ o odricanju. neobilježena eksperimentiranjem na tom području. pojavljuje se i nesretni Zaim koji drugim zatvorenicima pripovijeda svoje umišljene ljubavne zgode. naša mlada plavca oprašta se. često šansonijerske. Cesarić piše u vezanom stihu.fra Rastislav pripovijedajući o fra Petru. Visoki su jablani simbol iznimnih pojedinaca. u glavnom je fokusu ove pjesme odnos društva prema takvim pojedincima. dakle načina dosezanja vječnosti.. i to avangardna – jer govori o raskidu s dosadašnjim i o upućivanju prema posve novim vrijednostima. koje ih nije u stanju prihvatiti. Međutim. Motiv starmladosti nalazi se u Svakidašnjoj jadikovki. . prima i prenosi znanje. ljubavna pjesma. Priča o pripovijedanju.

Kiklop ime duguje jednookom čudovištu iz Homerove Odiseje koje proždire ljude. koja čovjeku jamči sigurnost i omogućuje mu miran san. jer je personificirana u konkretnom. kako mu ne bi bio dovoljno atraktivan. povijesti svog nastanka od ljudskih ruku. i to je čini začudnom.DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (Dugo u noć. kao onaj njezin dio u kojoj se nešto zahtijeva. zatim u kontekst značenja koja mu ljudi pridaju i u kontekst značenja koje mu pridaje sam lirski subjekt. ne bi li izbjegao stravičnom čudovištu koje se nezaustavljivo približava. u sporednoj ulozi. i tada se ističe njihova sličnost u realističnosti. Rastušje. ali i sasvim apstrahirana ruka koja će ugasiti svjetiljke. Cesariću se tada pripisuje urbanost. a Tadijanoviću ruralnost. a govori o stradanjima. npr. Za neke je likove poznato da su oblikovani prema stvarnim osobama. Tadijanović piše u slobodnom stihu. .). grad kao prirodno okružje. osim razlike u izrazu (već na prvi pogled: vezani – slobodni stih). nego i sasvim konkretne podatke (ženu Jelicu. rimovan). nije Tadijanović u svoje pjesništvo prelio samo svoju emotivnomisaonu biografiju. Asocira ga na rodno selo u domovini (Tadijanovićevo Rastušje) i navodi ga na paralele s njim. određen snažnim slikama i zvukovno naročito izražajan. jedan od najjačih simbola europske civilizacije. Za oba Goranova (a Goran se odnosi na rodni mu Gorski kotar) teksta ističe se kako su mogući rezultat preodsjećaja vlastite smrti. Iz takve se želje mogu dalje izvlačiti zaključci o tome što ta pjesma govori o životu (lirskog subjekta)… Jama je poema. prstenove povijesti. i muške ruke iz rodnog sela. i daje sliku predratnog Zagreba s opsežnom galerijom zanimljivih i plastično okarakteriziranih likova. i od koga se Odisej pokušava spasiti samoizgladnjivanjem. u zimsku bijelu noć. ali apsolutno nepokolebljiva. fizičke radnice. HRVATSKA KNJIŽEVNOST U 2. POLOVICI 20. samozatajna. itd. zločinu čovjeka nad čovjekom. Jama je jedan od najšokantnijih i etički najangažiranijih tekstova u hrvatskoj književnosti. S obzirom na to da radi na postizanju ugođaja infernalnosti. a Kiklop jedan od najboljih romana u hrvatskoj književnosti. Večer nad gradom. klanju. a zove se rat. izgladnjuje se kako ne bi bio sposoban za vojsku. Time ruke s vrha civilizacije dobivaju dimenziju obične ljudskosti. ali u središtu je te pjesme upravo naslovni motiv prstena. Glorija jedna od najboljih drama. Ističe se. a to je vječnost. Njegove su Ruke jedna od najboljih novelističkih zbirki. Često se promatra u usporedbi s Cesarićem. u deset pjevanja ispjevana u sestinama i stihu jedanaestercu. i razlika u sadržaju odnosno dijelu zbilje koja se pretače u poeziju. u zimsku bijelu noć predstavlja upornost čovjeka u svom dostojanstvenom postojanju usprkos težini kojom je ono opterećeno. iako nije stvorio kvantitativno velik opus. Marinković piše razvedenom rečenicom. To je posve u skladu sa sadržajem teksta. Moj grob) Pjesma Moj grob. djeluje na lirski subjekt pjesme Večer nad gradom i na emotivnom i na misaonom planu. Roman prikazuje potpunu dezorijentiranost tog mladog intelektualca. stvarateljicama umjetnosti (vječnog) čija se smrtnost ne može pojmiti. baroknim (manirističkim) stilom i obilno se služi ironijom. Njezin je lirski subjekt najviše moguće blizak samom autoru. jedan je od najboljih novijih hrvatskih književnika. traži ili moli – a to je u ovom slučaju potpuna zaštićenost poslije smrti i nedostupnost ničemu i nikome: Nitko da ne dođe. a ruralne ruke dimenziju duhovnosti. do prijatelj drag. Ta je ustrajnost tiha. naravno parno. može se uspoređivati s Danteovim Paklom. Odisejeve suputnike. Motiv ruke nalazi se i u Prstenu. dakle lirsko-epski spjev. ispjevana je kao oporuka lirskog subjekta. središnji lik Marinkovićeva romana. STOLJEĆA RANKO MARINKOVIĆ (Kiklop) Marinković. i to kao simbola vječnosti koja je nedostižna. Geste i grimase vjerojatno najbolja knjiga kazališnih kritika. stihu govorenja. koja se sastoji od šest distiha (svaki je za sebe i u sebi. Prsten) Majka seljanka iz pjesme Dugo u noć. O stilu se može reći da je uzvišen. seoska sredina kao prostor iskonske sigurnosti i sreće. iz čega se rađa jedan mali lirski esej o ljudskim rukama – Michelangelovim rukama. Ona također ulijeva sigurnost. i ruke seoske. a poezija mu je osobito povezana sa stvarnošću i konkretnošću. Firenca. Melkior Tresić. Zločinački je ubijen u Drugom svjetskom ratu i nepoznat mu je grob. ali i mitskom liku majke kao skrbnice. Maestro prema Ujeviću. U pjesmi lirski subjekt stavlja prsten u kontekst njegove vlastite. IVAN GORAN KOVAČIĆ (Jama. njegovu psihologiju određenu strahom i nesigurnošću. Tu su.

opet simbol čovjeka. mediteranska univerzalnost i humanost. zato i ne čudi što su prve dvije od devet strofa djelomično zadržane. zlato i tamjan darovi su koje nose biblijska tri kralja malom Isusu. književnik je koji participira i u hrvatskoj i u srpskoj nacionalnoj književnosti i kulturi. ironična. Pupačić piše u normalnim hrvatskim rečenicama. U kontekstu jugoslavenskog socijalizma on je nužno problematičan već svojim pogledom na svijet. Poruka koja čitatelja mora ostaviti bez riječi. nego s Kaštelanom. Ivan Galeb pripovijeda iz pozicije izoliranosti. U pjesmama se govori . Galebovo proljeće. Ono što zapanjuje jest to što je glas lirskog ja koliko je to moguće očišćen od ljubomore ili bilo koje nijanse negativnog osjećanja. koji se oslanja na čovjeka samog. U Novakovu romanu na Tri kralja prastara će se Madona učiniti. Zadovoljstvo nalazi u rijetkim tjelesnim užicima – jednom se napija i jednom se seksualno uzbuđuje. Mali. U Jadikovki kamena lirski je subjekt kamen. osim što se bavi egzistencijalnom problematikom. koje su često organizirane kao nabrajanje ili nizanje čega i koje se uglavnom rasprostiru na više stihova. ali ne realizira svoju žudnju za tijelom mlade redovnice. Čovjek je to koji vjeruje u svoj san i ne dopušta ni mogućnost ugroženosti od svijeta. napisan briljantnim stilom i značenjski vrlo složen. Spas od svjetskih zala pronalazi se u izvornosti. Jadikovka kamena) U Tvrđavi koja se ne predaje lirski je subjekt tvrđava kao simbol čovjeka. Tako se ovaj roman bavi pitanjima umjetnosti. stoljeća jesu Kaštelonovi Tifusari.VLADAN DESNICA (Proljeća Ivana Galeba) Roman Proljeća Ivana Galeba karakterizira se kao roman-esej i kao roman monološko-asocijativnog tipa. Lirska subjektica posve je nesebična i posve predana sreći voljene osobe. eseje. Ovaj roman. što upućuje na majčinstvo i na kršćansku ljubav koja nikad ne prestaje. nego je i uređivao Krugove. pjesme. u vraćanju u prirodni duhovni okoliš. Čitatelj taj niz fragmenata slaže u Galebovu biografiju. prepun simbolike i aluzija. žena koja je pridobila srce voljenog muškarca lirske subjektice. zlato i tamjan) Mirisi. Dakle vrlo je često opkoračenje i učinci koje ono proizvodi. kojoj čovjek teži i kojoj se nada. To je stravično pesimističan pogled na svijet. sav u implikacijama. Usprkos tome nećemo u Pupačićevoj poeziji pronaći velike sličnosti ni s Mihalićem ni sa Slamnigom. ali i suočen je s pozamašnom količinom razmatranja bitnih problema čovjeka. jer svijet koji Novak stavlja pred nas izgubio je svoj metafizički temelj. osim duboke iskrenosti i emotivne zrelosti. ulazi i u dijalog s vladajućom ideologijom. Pisao je novele. sloboda stiha. Ti koja imaš nevinije ruke) Neke su od osnovnih karakteristika poezije Vesne Parun: slikovitost. potpuno rezigniran. feljtone. Mirisi dakle uglavnom aludiraju na Madonin poklon. JOSIP PUPAČIĆ( More) Pupačić nije samo stvarao u krugovaškom dobu. metaforičnost. potrebna je i neobična ljudska hrabrost. JURE KAŠTELAN (Tvrđava koja se ne predaje. utjecaj usmene književnosti i nadrealizma. ne uzrokovana ničim do toplinom sunca. najpoznatija poema u hrvatskoj književnosti 20. a tamjan je uopćenija aluzija na svetost – naravno. Za Kaštelanovo pjesništvo karakteristična je metaforika. poput uzimanja zamaha za nastavak govora. o Bogu… Proljeće iz naslova. društva i svijeta. VESNA PARUN (Mati čovjekova. nekakva je izvorna sreća. ili ga pak isprovocirati na reakciju. Sintaktički gledano prva je strofa u obliku subjekta. potpuno prevladavanje svog ega. jednostavna pojava koja čovjeku daje novi smisao i energiju. a druga u obliku zavisnog dijela pogodbene rečenice. motivi iz prirode. bavio se prevođenjem. zlato se može konkretno odnositi na Madonino zlato na tavanu. Desnica. o smislu života. iako ovdje nešto neizravnije. Stihovi nisu povezani ni rimom ni brojem slogova. Uz Proljeća Ivana Galeba najpoznatije mu je djelo roman oksimoronskog naslova Zimsko ljetovanje. ženstvenost. ritam je određen tom napetošću između stiha i rečenice i samim nizanjem. Za takvo nešto. naprosto golo egzistira. profinjena osjećajnost. Dakle u vremenu koje se uglavnom bavi ugroženošću čovjekove egzistencije Kaštelanov lirski subjekt progovara bezgraničnim optimizmom. dokraja oslobođen od bilo kakvih iluzija. SLOBODAN NOVAK (Mirisi. o smrti. Osim Jame Ivana Gorana Kovačića. scenarije. uzvišenost stila… Ti koja imaš nevinije ruke neobična je pjesma po tome što se u njoj apostrofira ljubavna suparnica. čovjekoljubivost. rođen u Zadru. taj stari violinist ozlijeđene ruke nalazi se u bolnici i po asocijativnom načelu niže epizode iz svog života isprepletene s esejističkim dijelovima teksta.

ugasi svijeću situacija ugroženosti već je nastupila. nego kao suputnik. nego je naglasak upravo na odgovornosti. dakle okrenutošću povijesti a ne svijetloj budućnosti. svojevrsnoj lirskoj zagonetki. svijet djetinjstva i preko djetinjstva povezan s apstraktnim svijetom usmene predaje. koja se tumači uglavnom kao voljena žena. supostojanik. Također. ovaj roman u dijalogu je s općom povijesti romana – u modelu romana kretanja. problematičnim vođom. studenata povijesti umjetnosti. isprepletenom s braćom u kolektivni subjekt. Ulaganje velikog napora smanjuje atraktivnost cilja i članovi grupe jedno po jedno odustaju da bi nakraju pripovjedač ostao sam s Rokom. Bliskost je posebno istaknuta time što se ona zove po imenu (Vera). ali to ovdje sasvim izostaje. vođenom od karizmatičnog Roka. uglavnom ugroženost svoje egzistencije. očekivao bi se nekakav pikaro. sebe kao čovjeka. Napisao je četiri romana: Izdajice. fizičku ili apstraktnijeg oblika. Slavko Mihalić prepoznat je od književnih znanstvenika i kritičara kao pjesnik egzistencije. sigurnom u toj u idiličnoj obiteljskoj situaciji govori ja pjesme Tri moja brata i ja. a pripovjedač nastavlja put opskurnim samostanskim hodnicima i izašavši iz njih. koji mu je najviše vjerovao. u kojoj također pronalazimo i prirodu i mit i. a konkretna je praksa vladajuće ideologije. zaigranu zagonetnost (u početku)… ANTUN ŠOLJAN (Kratki izlet) Antun Šoljan svojim se književnim i kulturnim djelovanjem nametnuo kao središnja osobnost razdoblja druge moderne u hrvatskoj književnosti. ali i kao dijete. dakle nije riječ o misaonim preokupacijama kojima se pristupa isključivo racionalno. U posljednjoj svojoj fazi (Moj križ svejedno gori) Pupačić se udaljuje od tog bajkovitog svijeta i okreće se nacionalnopovijesnoj tematici. kao i pesimizmom i osjećanjem besmisla. Egzistencijalistima su posebno zanimljive tzv. može se samo pobjeći. ugasi svijeću) Jedan od najboljih hrvatskih pjesnika druge polovice 20. Lirski se subjekt nalazi u svijetu svog zavičaja. prijevode. za koga ćuti strah i o kome skrbi. Šoljanova je proza u dijalogu sa dikurzom vladajuće ideologije (jugoslavenskog socijalizma) i sa socrealističkom poetikom. Alegorijski roman Kratki izlet ispripovijedan je u prvom licu. Kratki izlet. kakvim se Kratki izlet drži. Vladajućoj ideologiji suprotstavlja se slabošću svog lika. stvaraoca. a . ugasi svijeću problematizira se književno stvaralaštvo i njegova ugroženost od vladajuće ideologije. potpuno razočaran u Roka. Interes putnika s vremenom slabi. životni drug. napisanoj bez interpunkcije. Dakle put je vodio u – ništa. stoljeća. ali i ovdje je čvrsta veza s osobnom osjećajnošću i s mitskim svijetom. a ne nekom općom imenicom. antologije. one u kojima čovjek osjeća ili uviđa svoju dramatičnu ugroženost. interesom za kulturnu baštinu. Luka i Drugi ljudi na mjesecu. To ne upućuje na to da je taj drugi slabiji. komu se izravno obraća te i u ovoj pjesmi imamo apostrofu (izravno obraćanje komu zapravo nenazočnom). dramske tekstove. u Majstore. Pjesma je u obliku izravnog obraćanja voljenoj osobi. ali tamo ne nađu ono zbog čega su putovali – freske su propale i gotovo su nevidljive. ali i duhovan. približiva svoj subjekt kolektivu. O sebi neindividualiziranom. koji je i materijalan – konkretiziran uglavnom motivima prirode. apstrahirana sintagmom ozbiljna vremena. nađe se u simboličnoj praznini golog kamenjara. neodrživošću kolektiva. ali i s velikim utjecajem Krleže na hrvatsku književnost.s pozicije emotivnog subjekta o njegovim emotivnim stanjima ili zgodama. Roko se vraća. U Majstore. netko blizak za koga se lirski subjekt osjeća odgovornim. U tom je trenutku pripovjedač. koja se ovdje ne pojavljuje kao draga iz ljubavne poezije. Približavanje oluje govori o nadolasku jedne takve ugroze. Vrlo je specifično doživljaj ljubavi i doživljaj voljene žene povezan s osjećanjem prirode u pjesmi More. pjesnik čovjeka u situaciji. npr. Šoljanov opus sadrži pjesme. Već u toj sintagmi primjećuje se ironija. dakle problem je shvaćen kao situacija čovjeka. Njih dvojica nekako stignu u samostan. pa se u kroatističkoj literaturi nalazi čak i mišljenje da se to razdoblje (alternativno) može nazvati i Šoljanovim dobom. Značenjski ključ krije se u sintagmi more zlato (inače usmeno književnoj). a osobito nakon što im se pokvari autobus i put moraju nastaviti pješice. Oluja koja se približava vrlo je uopćena slijepa sila koja će poništiti čovjeka i kojoj se suprotstaviti ne može. granične situacije. Mladi pripovjedač putuje u središte Istre zajedno s grupom entuzijasta. praksa eliminiranja slobode i njezinih subjekata. Književno stvaralaštvo konkretizirano je u majstoru. SLAVKO MIHALIĆ (Majstore. djelomično. Krležijanskom modelu suprotstavlja se jednostavnošću svog stila i mladošću likova. Tamo putuju kako bi vidjeli stare freske koje se kriju u nekom samostanu. svog postojanja.

zatim sa zapravo svim totalitarnim i kolektivističkim sustavima. npr. koja istodobno izazivaju komični i učinak nelagode. Tekst je dakle u dijalogu s vladajućom ideologijom u prostoru i vremenu svog pisanja (ta ideologija izravno progovara i u radijskim izvještajima koji idu među prizorima). ali pripovjedača zanimaju upravo one. pa postmodernist. posvemašnja relativizacija i razmrvljenost svijeta. NEDJELJKO FABRIO (Vježbanje života. Tragičnost se odnosi na nesretan završetak. te filmski scenarist.. jedne koja počinje tzv. Brešanov je dramski tekst tragigroteska. Talijana Carla i Hrvatice Fanice. i po tome je posmodernistički u smislu književnih postupaka. Kod Šenoe je. nego zato što je sustavno osmišljavanje bilo kakve cjeline nemoguće. miješanim brakom. Brešanov tekst suigra sa Shakespeareovim Hamletom na više razina (podudarnost situacija. Fabrio stvara u razdoblju nazvanom postomodernizam. Što je ovdje tako neprirodno nasađeno na što? Imamo kombinaciju jedne svjetske kolektivističke ideologije. karakternih osobina likova. Njih su dvojica predstavnici određenih poetskih modela prema kojima se razvrstavaju svi ostali pjesnici. Bitno je obilježje postmodernizma. pa i povijest kao priču. Fabrio ne piše o povijesti. pjesma je zapravo stravično ozbiljna i zabrinuta.posebno su ironični prijedlozi majstoru. nego o običnom čovjeku na povijesnoj pozornici. često samo kao njezina ilustracija. a kasnije nastali Triemeron učinio je duologiju trilogijom) novopovijesni. ne može ispripovijedati nešto s glavom i repom u smislu da iza toga stoji neki čvrst sustav ideja. godine. do sredine 20. Groteska svoj naziv duguje talijanskoj riječi za spilju. stoljeća. pa i u popularnim filmovima svog sina Vinka. Postmodernisti prokazuju i razgrađuju sve priče i sve svjetonazore. –sterija iz podnaslova u sebi krije i historiju (povijest) i priču (storiju). i sve što je prati događa se u izmišljenu selu Mrduša Donja izmišljene općine Blatuša u Dalmatinskoj zagori u pedesetim godinama dvadesetog stoljeća. jer su u talijanskim spiljama pronađene stare slikarije koje prikazuju neobična ljudsko-životinjska tijela. ključni je pjesnik suvremene hrvatske književnosti. IVAN SLAMNIG Ivan Slamnig. postiže se dijalog s književnom tradicijom shvaćenom kao zanimjivi . Ako se to uzme u obzir. malih ljudi kroz prizmu političke povijesti jednog prostora. zaigranosti i odnosa prema književnoj. Njihove su male priče bitno određene velikom povijesnom pričom i njezinoj histeriji podređene. ipak. što je novost u hrvatskoj dramaturgiji. prijeti svojom nezaustavljivošću da će konačno dokinuti čovječnost. Prati se život njihovih članova od početka 19. upravo kolo. i hrvatske obitelji Despot. uz Slavka Mihalića. Pridaju mu se atributi poeta ludens i poeta doctus (zaigrani i učeni pjesnik). Promatra se život tzv. Uz Slamniga se vežu obilježja jezičnog i stilskog eksperimentiranja. iako se služi postmodernističkim tehnikama pisanja. među koje npr. prema tome. dakle dijalektalno. Brešan je i romanopisac. a osobne sudbine promatrane su kroz njezinu prizmu. preuzet od romana Danuncijada hrvatskog književnika Viktora Cara Emina. i po tome su romani iz Jadranske duologije (koji uz ovaj čini još i Berenikina kosa. ali i slična tematika) te time usložnjava svoj smisao i priziva različite kodove u kojima se mora čitati. IVO BREŠAN (Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja) Pripremanje i izvedba predstave Amleta. hrvatskoj i svjetskoj. Autor nije poznat samo po svojim dramskim tekstovima. Smrt Vronskog) Vježbanje života nosi podnaslov kronisterija. bilo obrnuto: u prvom je planu bila povijest. jasno je da Fabrio nije pravi postmodernist. te histeriju. prerađena Hamleta. U dijalog s hrvatskom dramskom tradicijom ulazi u prvom redu preko svog jezika – likovi govore mjesnim štokavskim govorom. posebno u svojoj kasnijoj fazi. socijalizma. Taj se monstrum prethodno nahranio i napojio uništivši one koji se s njim nisu potpuno stopili i njegov zaključni ples. grada Rijeke. dakle socijalizmom. čime se usložnjava smisao teksta. Samim tim što Vronski iz Ane Karenjine dolazi u ratni Vukovar 1991. spada i kolaž (u Vježbanju života u pripovijedanje su umetnuti povijesni dokumenti). kao stila i svjetonazora. Posebno se tim tehnikama služi u romanu Smrt Vronskog. i primitivne sredine u koju je još umiješan izobličeni Shakespeare kao znak visoke civiliziranosti i dobivamo zapravo jedno nakazno čudovište kolektiva koje na kraju drame potpuno poludi i u agoniji razuma doživljava svoju nagonsku ekstazu. Roman je kronika dviju obitelji. nije glavni ton ove pjesme razigran na taj način. ne zato što vide u njima nešto s čim se ne slažu ili što bi htjeli izgraditi nešto novo. tradiciji kao prema muzeju ili igraonici znakova s kojima se može slobodno baratati. bolje reći orgazam.

stoljeća. pravi predstavnik jesenjštine. vrlo je čitan i neobično plodan hrvatski pisac s kojim se čitatelji susreću već kao djeca. Karakteristične su za njegovo pjesništvo snažne boje i pjesničke slike utemeljene na metaforičnosti. nego na toplom tonu kojim se majci obraća. Poznat je kao pripadnik generacije hrvatskih fantastičara. što je ispravno. Postmodernističkim sredstvima pričaju modernu priču. STOLJEĆA SERGEJ JESENJIN (Pismo majci) Jesenjin je poznat po komunikativnosti (razumljivosti) i melodioznosti svoje poezije. seoskoj starici koja ga s velikom brigom čeka da se jednom vrati kući. Svoj trideset godina dug život završio je samoubojstvom. Zagrebački filolog. pa je drugi ruski pjesnik. sličan Lorkinu.muzej znakova s kojima se može slobodno igrati. u Vukovaru rođen i odrastao. Pablo Neruda zapravo je pseudonim Čileanca Neftalíja Ricarda Reyesa. nesređenom životu u kojemu veliku ulogu igra alkohol. što bi već samo po sebi bilo golema senzacija s obzirom na to da je zagonetka tih pjevanja jedna od najintrigantnijih u hrvatskoj književnoj povijesti. PAVAO PAVLIČIĆ (Koraljna vrata) Pavao Pavličić. filolog iz Zagreba. dolazi na Lastovo istražiti neke novopronađene stare rukopise. najpoznatiji europski futurist Majakovski morao napisati svoju pjesničku repliku na to kako bi prekinuo tragične događaje. metaforičan. ali i obilježja nadrealizma. mladi gradski boem. iako se takvim uglavnom proglašava. Krsto Brodnjak. Ali brojni postmodernistički postupci nisu dovoljni da bi se ovaj roman. doviđenja). velika popularnost i u današnje vrijeme. Pavličić se i kao književni povjesničar bavio Osmanom. Među njima je i original Gundulićeva Osmana koji sadrži i dotad nikad ne pronađeno 14. Jedan je od najvećih pjesnika 20. zbog čega je i u široj publici vrlo popularan pjesnik. Stil je slikovit. Poznata je senzualnost njegove poezije. Roman ima dakle postmodernistička obilježja koja se očituju u igranju sa znakovima iz muzeja tradicije (Osman) te u poništavanju granice i hijerarhijskog odnosa između ozbiljne i trivijalne književnosti (krimić). Prah s Gundulićeva rukopisa nosi moć iscjeljenja i uzrokuje fantastičnu epidemiju zdravlja i ta činjenica prijeti da će potpuno izmijeniti ne samo Brodnjakov život nego i svijet kakvim ga poznajemo. Oproštaj) Lorca je pisac lirskih drama i lirskih pjesama u kojima se pronalaze obilježja španjolske usmene književnosti (i u slikovitosti. te pjesnikova društvena angažiranost i ljevičarska politička orijentacija. ali dosta prozirniji i komunikativniji. koji ima obilježja istražitelja. FEDERICO GARCÍA LORCA (Konjikova pjesma. pa je po njemu nazvan i svojedobno popularan životni stil jesenjština. POEZIJA 20. te nepojmljive promjene s mogućim nesagledivim posljedicama i spali rukopis. koji je tom gradu posvetio sad već znatan dio svog opusa. Nerudin doživljaj žene neodvojiv je od doživljaja prirode. Također je poznat po braku sa slavnom američkom balerinom Isidorom Duncan te po svojoj boemštini. Majka je predstavnik tradicionalnih vrijednosti. Pismo majci je intimno-socijalna pjesma ispjevana u vezanom stihu u devet katrena. itd. ona je zatim autoanaliza lirskog subjekta. definirao postmodernističkim. a mnogi su ga mladi slijedili. u ovoj pjesmi riječ je o nokturalnom ugođaju. a što neispravno. prihvaćanje nadrealističke poetike. . rješavača enigme. Naglasak nije na sadržaju koji lirski subjekt govori/piše. kao ni Vježbanje života. a što zlo. obraća se svojoj majci. a zanimljiva je slučajnost da se vukovarska ulica u kojoj je proveo djetinjstvo i po čijem je starom imenu naslovio jednu svoju knjigu (Šapudl) već dugo zove po Ivanu Gunduliću. a govori i o poeziji samoj. profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i akademik. PABLO NERUDA (Ove noći mogu napisati najtužnije stihove) Nerudina pjesma govori o ljubavi. i u oblicima). U romanu Koraljna vrata nalazimo i elemente krimića i fantastične elemente. Pjesma je svojevrsni oproštaj (ili pokušaj oproštaja) od vlastitih osjećaja prema voljenoj ženi. inspirirani oproštajnom pjesmom potpunog pesimizma (Doviđenja. ozbiljno se uplaši odgonetke. i 15. jasno im je što je dobro. Tridesetak stihova grupirano je uglavnom u distihe. ali ona je i majka – prema kojoj se osjeća sinovska ljubav. kao autor više ili manje eruditskih krimića i kao Vukovarac. pjevanje tog epa. Iza Fabriovih tekstova stoji konzistentan pogled na svijet. dragi. Lirski subjekt.

Pripovjedaču taj svijet nije začudan uopće i on nam pripovijeda sasvim ravnodušno – Proces započinje rečenicom: Bit će da je Josefa K. Roman Combray prva je knjiga prvog dijela tog romana-rijeke. vodio vrlo intenzivan mondeni društveni život. sve više pristaje na njezinu logiku i počinje funkcionirati u skladu s njezinim pravilima i svijet gledati njezinim očima. Combray je ime mjesta u kojemu je pripovjedač i glavni lik (pripovijeda se u 1. Zatočenica. Preobražaj /Preobrazba/) Kafkin je svijet unutar sebe savršeno logičan. barem od onoga kakvim naš svijet shvaćamo ili kakav želimo da on bude. Ili se čitatelj svim silama opire prihvatiti da je svijet Kafkinih djela svijet u kojemu i on živi. Kod Guermantesa. Sodoma i Gomora. pa se zadržava na dojmu njegove začudnosti. načinom na koji pripovijeda te sadržaje. Međutim. samo je njegova logika čovjeku nedostižna. Po tome što je čitatelju serviran jedan svijet zatvoren u sebe i ništa izvan njega. događaji koje on pripovijeda uredno su raspoređeni. Izgubljeno vrijeme priziva se intuitivnim uvidom. a tek zatim i priča o djetinjstvu. FRANZ KAFKA (Proces. sve više se zapliće u tu neku nevidljivu mrežu. staloženim rečenicama predočava nam njezinu fragmentarnost i njezin diskontinuirani svijet u kojemu su naoko beznačajne stvari zapravo u prvom planu. i sadržajima koje obrađuje i svojim izrazom. nego joj se blago prepušta i u dugim. to mu sad smeta. svojih sjećanja. stil ekonomične rečenice. Proustovo shvaćanje vremena uvjetovano je svakako i autorovim autentičnim životnim iskustvom. što je i razumljivo jer je taj pisac bio i novinar. i svojim svjetonazorom i svojim stilom. iz jedne dimenzije u drugu. Problem je u tome što je taj svijet. iako nije učinio nikakvo zlo. licu) proveo djetinjstvo. od objektivnog. a najintenzivnije u tom posljednjem razdoblju. on čeka da prođe ili pokušava riješiti problem na neki posve običan način. a u Preobražaju u fantastičnoj – naprosto se doslovce preobrazio u kukca). U sjeni procvalih djevojaka. sudskom procesu. zapravo u korijenu drukčiji od našega. poznatog u povijesti filozofije po svom intuicionizmu. tada iznimno popularnog. Iščezla Albertina i Pronađeno vrijeme. U traganju za izgubljenim vremenom roman je koji potpuno razgrađuje realistički sustav. Sve što se događa vodi do likove smrti na kraju.PROZA 20. koji neobično podsjeća na naš koji nas okružuje. Vrijeme je ovdje subjektivno i ono je sadržaj svijesti. Cijeli život pisao je. sve manje joj se opire. kad je i nastao grandiozan romaneskni ciklus U traganju za izgubljenim vremenom koji se sastoji od sedam dijelova (u trinaest knjiga): Put k Swannu. Dakle taj svijet nije sasvim besmislen. takoreći. o sredini i o psihologiji likova prošarana esejističkim dijelovima. On zapravo nije svjestan što mu se to događa. STOLJEĆA MARCEL PROUST (Combray) Proust je kao mlad francuski aristokrat. ERNEST HEMINGWAY (Starac i more. znanstvenim pristupom. dinamičan. ustanovio je da se u svom krevetu pretvorio u golema kukca. slijede po kronološkom i po uzročnoposljedičnom slijedu. tako zapravo izgleda svijet u kojem živimo. tvrdo kuhani stil. on nije apsurdan. Naime. Pripovjedač nam ih pripovijeda jednostavnim stilom i ne moramo ulagati velik napor da bismo ih pratili. pravi estet. ali i autorovim obrazovanjem i upućenošću u suvremena intelektualna strujanja. zaključuje se da nam Kafka zapravo govori: eto. Onaj koji se najviše čudi i koji pripovijedano ne može podnijeti jest čitatelj. dakle stil oprečan kićenom. ali ta ga situacija ne čudi naročito. . posebno o umjetnosti. nekakva svijest koja je sve to tako uredila mora stajati iza toga. posljednjih deset godina proveo je u izolaciji svoje sobe obložene plutom u društvu svoje svijesti. jer ju je zapravo nemoguće protumačiti. Pripovjedač ne secira svoju svijest racionalnim. fizičkog vremena. a ono što sve vodi jest neka nepoznata sila. Dovoljan je kolačić madlen umočen u lipov čaj da bi se pripovjedač prebacio. Vrijeme u Prousta sasvim je drukčije od onog u realista. Proust je kao student na Sorboni slušao predavanja francuskog filozofa Henrija Bergsona. Čitatelj ne može prihvatiti da mu se kao najobičnija priča pripovijeda nešto što je zapravo neprotumačivo i što je vrlo zastrašujuće. Astmatičar. Netko oklevetao jer su ga jednog jutra uhitili. obrazovan i profinjen. To je u prvom redu priča o sjećanju i o tome kako jedno proteklo vrijeme postoji u svijesti. dogodilo se nepredviđeno. a Preobražaj još ravnodušnije: Kad se Gregor Samsa jednog jutra probudio iz nemirna sna. I u Procesu i u Preobražaju glavni se lik u određenom životnom trenutku nađe u nekoj neobičnoj i po njega iznimno opasnoj situaciji (u Procesu u situaciji napravljenoj prema modelu iz stvarnosti. koliko je to moguće. sličan reporterskom. Komu zvono zvoni) Za Hemingwayevu je prozu karakterističan tzv.

Međutim. Amerikanac i španjolski gerilac. Glavni lik njegova Stranca.Svoj život proživio je avanturistički i često se ističe kako je promovirao (inače za američku kulturu tipičan) tip muškarca čije je osnovno obilježje vitalizam i spremnost na suočavanje sa životnim izazovima. hipersenzibilnog Quentina i bezosjećajnog Jasona IV. i to jednostavno svojim egzistiranjem. u život koji tek sam može i mora ispisati kako hoće. djelovao je zapravo poticajno. Jedan je od najpoznatijih američkih romanopisaca i dobitnik Nobelove nagrade 1946. da u njega ništa i ni od koga izvana nije upisano (npr. Starac i more. a Mersault je samo čovjek koji je to spoznao. vitalizmom i svojom humanosti. nego baš kao osjet – to gađenje je tjelesno. jer . apsurdan je čovjek koji živi u apsurdnu svijetu. u romanu upoznajemo i njihovu sestru Caddy) te sluškinje. možda na prvi pogled sasvim izdvojena iz piščeva opusa. a nude mu se četiri verzije. jer je taj svijet. nego jer se nema što pronaći). odnosno načinom na koji postoji (dakle on ne može pronaći smisao. ALBERT CAMUS (Stranac) Camus je. on se tim normama ne protivi. ne vjeruje u Boga. filozofa egzistencijalizma. Inače. nije on buntovnik. ne priznaje ništa čemu se pripisuje moć izvanjskog pridavanja smisla svijetu. Antoine Roquentin sve jače osjeća mučninu. a svakako je najpopularnije. JEAN-PAUL SARTRE (Mučnina) Ovaj esejizirani roman-dnevnik govori o čovjeku koji živi život prazan od smisla u isto takvu svijetu. nego je to ovaj naš koji nas okružuje. lijeve političke orijentacije. Život mu je ispražnjen i od aktivnosti. Roman Komu zvono zvoni napisan je neposredno prije Drugog svjetskog rata. relativnosti istine. S obzirom na to da je samo postojanje posve prazno. a bavi se jednom diverzantskom akcijom koju treba izvesti grupa gerilaca u Španjolskom građanskom ratu. neobjektivnošću prostora i vremena… Faulkner je pisac iz Mississipija koji je američkom Jugu posvetio cijeli svoj opus. iz usta trojice braće (idiota Benjyja. Razmišljanje. i samo zato što nisu svi toga svjesni. Sve se događa u tri dana. logično. Mersault uviđa tu apsurdnost i. to Roquentina dovodi do mučnine i on ne zna kako se s time nositi. predstavnik egzistencijalizma. Roman zapravo tematizira pitanje humanosti. filozofiranje. najveća je zapravo pisanje dnevnika. Glavni je lik Robert Jordan. strmoglavljuje se u posvemašnju propast. 1964. takav dakle da samo on od sebe i od svijeta može činiti nešto. alkoholičara koji je ostavlja u stanju rasula. a kamoli da bi vodio računa o društvenim normama – one jednostavno nemaju smislenu osnovu. Roman potpuno dezintegrira realizam nepouzdanošću pripovjedača. a to ga opterećuje. kao i Sartre. alegorijska je priča o čovjekovoj neumornoj životnoj borbi.. koji je na angažiranosti književnosti inzistirao. a u uključio u njega i probleme rasne diskriminacije. Ali čovjek. postupno shvaćanje da je čovjek bačen u svijet. a uzrokuje ga apsurdnost života. jedino što mu može dati smisao jest pojedinac. od Boga – Sartre je ateist). problematiziranjem percepcije. nego spontano. Na samog Sartrea. život zapravo zastrašujuća tabula rasa (da upotrijebimo termin kojim se filozofija obično služi za nešto drugo). godine odbio je Nobelovu nagradu za književnost. WILLIAM FAULKNER (Krik i bijes) Aristokratska obitelj Compson iz izmišljenog grada Jeffersona u američkoj državi Mississipi nakon smrti oca Jasona III. ali potpuno uklopljena u nj svojim svjetonazorom. kao što se Samouk pokušava sakriti u svoje učenje. To je jedna moderna bajka koja se bavi bitnim pitanjima čovjeka. on je stranac. Priču o tome čitalac je primoran sam velikim naporom osmisliti kao cjelinu. ne zato što to nije u njegovoj moći. Sartre je bio društveno angažiran intelektualac. Roquentin puno misli i analizira i to je u prvom planu u ovom romanu u kojem fabula igra sporednu ulogu. roman koji se smatra najboljim Hemingwayevim djelom. živi zato što živi i ne živi ni za što. čovjek je posve slobodan (a to je tako samo po sebi) i sam svoj majstor (života i svog bitka). bavio se uglavnom propašću aristokracije. a pisanje jednog povijesnog rada samo je uzaludan pokušaj osmišljavanja sebe i svijeta. Svijet je potpuno besmislen (to je nešto sasvim drukčije nego kod Kafke čiji svijet ima metafizički temelj. Nije to neki poseban svijet. U svakom kutku romana čuči smrt kao osnovni problem. u tome je odgovoran i sebi i svima drugima uključenima u svoje postojanje.. kako ga je Sartre nazivao. Po tome je egzistencijalizam doista humanizam. samoje on pojedincu neprotumačiv). ne filozofirajući. egzistencijalistički svjetonazor uopće ne mora rezultirati loše po čovjeka. tehnikom unutrašnjeg monologa i tijeka svijesti. crnkinje Dilsey. ne kao osjećaj. Mersault. u pokušaj stjecanja svekolikog ljudskog znanja čitanjem knjiga abecednim redom.

doživio je kao pisac i najkonvencionalnije moguće priznanje – dobitnik je Nobela 1946. a zatim i u dramama. zato što njegova ravnodušnost ugrožava društveni poredak u samoj njegovoj biti (koja mora biti smislena. Mersault odgovara za puno teži zločin (u očima društva) – za svoju nedruštvenost. kojeg nastanjuje više pripovjedača i nekoliko priča u priči. Svojim stvaranjem Čehov završava plodno razdoblje ruskoga realizma. zapravo slučajno. roman je za vrijeme kad je napisan potpuno aktualan i. po zanimanju liječnik. Slika života koju Čehov opisuje strukturira se oko obične svakidašnjice. ali nikad ne rabi samo realističko opisivanje stvarnosti. duboko je u sebi zapravo podvojen na Harryja i na Stepskog Vuka. Čehov u svojim djelima nikoga i ništa ne osuđuje. uvidi pukotine u takvu savršeno ustrojenom svijetu. ali ipak ispunjen neodređenim maštanjima. u kojima se njegov tužan humor postupno pretvara u rezignaciju i očaj. Roman je istodobno psihološka studija i studija funkcioniranja pojedinca u monološkom i monolitnom društvu. nađe se na sudu. Ujak Vanja (Djadja Vanja). u njegovim se pripovijetkama i dramama život jednostavno odvija. za svoju apsurdnost. nema jakih osobnosti ni neobičnih događanja. Harry Haller. Švicarac i njemački književnik čija se književnost označava kao duboko čovječna i slobodarska. a uviđa ih tek u krajnjoj osobnoj situaciji. Kad. stoljeća i pozitivnim iskustvom Indije i istočnjačke filozofije. nužno stradava. ali pokazuje kako život postupno deformira čovjekovu psihu. do 1903. Kad. u književnost ulazi kratkim humoreskama. koje nastaju od 1896. ali i to je dovoljno da se taj pisac svrsta u vrh književnosti Bosne i Hercegovine.-1904. DRAMSKA KNJIŽEVNOST DVADESETOGA STOLJEĆA U SVIJETU ANTON PAVLOVIČ ČEHOV (Tri sestre) Anton Pavlovič Čehov (1860. Sretan može biti samo ako životu pristupi s humorom. vježbajući sažetost izraza i karakterizacije. čitatelj promatra oslobađanje podsvijesti glavnog lika. Višnjik (Višnevyj sad). Te tragedije proizlaze iz odnosa pojedinca i vlasti. napajana negativnim iskustvom dehumanizirane Zapadne Europe 20. HERMANN HESSE (Stepski vuk) Hesse. U njegovu životu nema npr. Ali bit je u tome da on ne odgovara za taj zločin. – i priznanje supkulturnog hipi-pokreta čiji su ga pripadnici čitali gotovo kao svog intelektualnog vrača. U Čehovljevim pripovijetkama. godine: Galeb (Čajka). a i samo jednom dijelu njegova opusa kritičari priznaju značajniju vrijednost (najviše romanima Derviš i smrt i Tvrđava). cijeli se njegov svijet ruši. po svojoj tematici univerzalan. Glavni lik romana Derviš i smrt jest derviš (muslimanski redovnik) Ahmed Nurudin koji u djelu proživljava tragediju svog brata Haruna. u smislu i životnog i književnog stila. on mijenja svoje poglede i postajući time problematičan. teče. ruski pripovjedač i dramatičar. ima samo zadovoljavanja seksualnih potreba. inače bi društvo samo sebe dokinulo). otuđen i hipersenzibilan individuum. rastače njegovu volju i dovodi do rezignacije. zapravo. ne postoje ni pravi junaci ni jake strasti. Tri sestre. težnjama koje se nikad neće ostvariti. međutim. bez pravoga cilja i smisla. koji eksperimentira i s formom. Iako je radnja smještena u vrijeme Turaka. ali i to što ima umjetničku crtu koja mu govori da je besmrtno dijete bogova. On cijeli svoj život i cijelo svoje biće usklađuje s njom i usmjerava prema njezinim načelima. na racionalno i na nagonsko biće.nema se uime čega ni za što protiviti. romanu koji se karakterizira i kao psihoanalitički dnevnik.). bošnjačke književnosti te u vrh srpske književnosti (u sva tri nacionalnokulturna konteksta moguće je promatrati i promatra se Selimovićevo djelo). vladajućeg totalitarnog sistema. Dajući realističku sliku života i ukazujući na mnoge društvene suprotnosti i nepravde. što uviđa besmisao svijeta i života. MEŠA SELIMOVIĆ (Derviš i smrt) Selimović nije puno napisao. složenu halucinantnu viziju koja podsjeća na iskustva eksperimentiranja opojnim drogama. Njegov je problem u tome što ne zna biti zadovoljan svojim životom. a zatim i svoju osobnu. nego u svoja djela unosi mnoge nedorečenosti. Ahmed Nurudin je čovjek koji svoj svjetonazor dijeli s vladajućom ideologijom. a zatim prelazi na novele i pripovijesti. U Stepskom vuku. . Istu tematiku obrađuje u svojim jednočinim dramama (jednočinkama) i višečinim (četveročinim) dramama. ubije Arapina. U njima ne postoji ni tradicionalni zaplet ni rasplet. ali se prikazuje naglašeno odvijanje život junaka. apsolutno uvjeren u njezinu ispravnost. odnosno nazori su im istovjetni. ljubavi.

modernom preradom Prosjačke opere Johna Gaya (The Beggar’s Opera). odlazi u emigraciju i živi većinom u Americi. povezanih komentarom i umetnutuim pjesmama. Godine 1934. Henrik Četvrti. U ogledalu ispraznosti svoje vlastite krinke otkriva se tragedija nekomunikabilnosti između čovjeka i čovjeka. Olge. gdje do smrti deluje kao direktor i redatelj vlastita kazališta. te sugestivno dočarava život onako kako ga on osjeća. i to zbog sramotnoga čina upravo s njom. Prvi veliki uspjeh postigao je dramom Opera za tri groša (Die Dreigroschenoper. njemački dramatičar. do 1945. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost. U drami Tri sestre događanja se usmjeruju oko sudbine triju sestara. života i umjetnosti. Kao pripovjedač najveći uspjeh postiže romanom Pokojni Matija Pascal (Il fu Mattia Pascal. LUIGI PIRANDELLO (Šest osoba traži autora) Luigi Pirandello (1867. 1904. Pirandellovo je kazalište često nazivano cerebralnim. Ističe se kao izvrstan lirski pjesnik i majstor sarkastične balade. talijanski pripovjedač i dramatičar. Kavkaski krug kredom (Der kaukasische Kreidenkreis). fantazija i realnost) nadrealizmu. Ranko Marinković i dr.lirska raspoloženja. godine 1931. Nakon Drugoga svjetskoga rata Brechtove drame postigle su međunarodni uspjeh. ali prije svega ugled i slavu stječe kao istaknuti dramski pisac i kazališni teoretičar. Njegov je dramski opus okupljen pod naslovom Gole maske (Maschere nude). Ali tu dramu pisac nije želio napisati. Svojim dramama snažno je utjecao i utječe na moderno i suvremeno europsko kazalište. čime se približava impresionizmu i započinje novo razdoblje u povijesti ruske književnosti. 1922. koje su nastajale u prvim desetljećima 20. odbacuje scensku iluziju i zamjenjuje tradicionalnu dramsku strukturu nizom epskih scena. ali i između iluzije i stvarnosti.. Dobri čovjek iz Sečuana (Der gute Mensch von Sezuan). 1928. tzv. .). pridaju sasvim drukčiju stvarnost. ali ha već u prvim proznim djelima privlači sukob koji nastaje između unutarnjega osjećajnoga svijeta njegovih junaka i stvarnosti koja ih okružuje i kojoj se pokušavaju prilagoditi. gdje se ona zbog bijede morala prodavati. vratio u domovinu i nastanio u Istočnom Berlinu. a glumci im. drama o ocu kojega je pokćerka po prirodi morala upoznati samo kao oca.).).). songovima. da bi se 1948. Pisanje dramskih tekstova započeo je hrabrim ekspresionističkim groteskama: Bubnjevi u noći (Trommeln in der Nacht. pjesnik i pripovjedač. Maše i Irine i njihova čekanja da se nešto dogodi u ruskoj provinciji. i dr.). espkoga teatra. a zatekla ga je u javnoj kući. a još više u dramskom opusu Luigija Pirandella dolazi do izražaja suprotnost između težnji i stvarnoga života koja dovodi do podvojenosti osobe njegovih junaka i spoznaje o relativnosti istine. BERTOLT BRECHT (Majka Courage/Hrabrost i njezina djeca) Bertolt Brecht (1898. pa šestero osoba koje je on odbacio dođu na pozornicu od ravnatelja (direktora kazališta) zahtijevati umjetnički život koji bi im mogao dati samo pjesnik. u kojima oživljuje cijelu galeriju nesretnih likova iz sicilijanske i rimske sredine. Ivo Vojnović. Snažno je utjecao na modernu i suvremenu svjetsku. I u proznom. ludilo i razboritost. kao i Verga. Uz Maupassanta drži se najvećim novelistom europskoga romantizma. Tu gledamo drugu dramu – dramu o izdaji koju šestero osoba doživljuje od scenskoga izraza: oni misle da postoje na sasvim određeni način. o kojemu i Pirandello piše poznatu teorijsku raspravu. a i hrvatsku dramu (Milan Begović. Od kasnijih Brechtovih drama najpoznatije su drame Majka Courage i njezina djeca (Mutter Courage und ihre Kinder).-1936. Istaknuo se kao najbolji nastavljač verističke proze. a rušenjem granica između glumaca i publike revolucionirao je kazališnu tehniku i srušio okvire naturalističkoga kazališta. stoljeća. Šest osoba traži autora (Sei personaggi in cerca d’autore). rodom je sa Sicilije. koju je nekoliko godina poslije obradio i u obliku romana (Prosjački roman – Der Dreigroschenroman). tvorac tzv. pa i simboliku.-1956. Premda i dalje eksperimentira kazališnom tehnikom.) i zbirkom od preko 200 maestralno napisanih novela. isprepletanjem realnoga i irealnoga (san i java. raznovrsnu atmosferu. U drami Šest osoba traži autora grozna se drama pojavila u pjesnikovu duhu. daleko od Moskve. Kako bi aktivirao gledatelja i prisilio ga da zauzme kritički stav prema događanjima na pozornici. nastale od 1939. Svojim je idejama zacrtao put egzistencijalizmu. a njegovo epsko kazalište našlo je niz nasljedovatelja u modernoj i suvremenoj drami i kazalištu. kao uvjereni marksist drži da kazalište treba obavljati i odgojnu-društvenu ulogu. tumačeći ih. a napisao je ukupno 44 drame. a zapravo mu je osnovna odlika zasnovanost na humorizmu. europsku. od kojih su najpoznatije: Tako je – ako vam se čini (Così è – se vi pare). Život Galilejev (Leben des Galilei).

Lucky ostavlja dojam vječne žrtve inteligencije izigrane snagom i svedene na mentalni rasap zbog nemoći očajanja. do pedesetih godina 20. 1961. Ah. na besmisleno “trajanje” ispunjeno patnjama i uzaludnim iščekivanjima spasa. odnosno tzv. 1963). dramatičar i prozaik irskoga podrijetla. Samo je stablo u drugom činu drame živo. slijepi. zatrpani u pijesku. pa ipak obje dramske osobe omogućavaju različite interpretacije.).) i drugima svijet prikazuje iz rakursa pesimistične vizije. bio je to datum u povijesti kazališta. situacija ne pokazuje nikakva opravdanja ni u činjenicama ni u karakterima. ali ipak o njima filozofira i pokazuje sposobnost za poetski elan te traži pokraj sebe ljudsku prisutnost. Premijera Svršetka igre u Kazalištu Marina Držića u Dubrovniku. Svršetak igre (Fin de partie. od 1938. I društveno i obiteljsko izrazito zastupljeno u dramama Ionescovim i Adamovljevim svedeno je u Becketta samo na bijedne ostatke. prikazana u režiji Rogera Blina drama U očekivanju Godota (En attendant Godot). u kojima je jezik oslobođen uobičajene gramatičke strukture. Kad je godine 1953. lišen je svijesti i humanosti.-1989.Pozza i Luckyja. U paru Pozzo . Beckett napušta tradicionalnu romanesknu fabulu i uobičajeni dramski zaplet i zamjenjuje ih nizom scena koje se ponavljaju s malim varijantama. Vladimir i Estragon. Tražiti u drami U očekivanju Godota tradicionalne momente dramskoga razvoja prema krizi nepotrebno je. u pustom krajoliku čekaju određenoga Godota koji bi mogao značiti spas u njihovu beznadnom postojanju. u režiji Želimira Mesarića . Malone umire – Malone se meurt (nastali od 1938.SAMUEL BECKETT (U očekivanju Godota) Samuel Beckett (1906. tragične praznine. lakše se prepušta obeshrabrenju. Beckett naznačava nadmoć prirode nad čovjekom koji se ne zna odnositi prema prirodi i njezinu tijeku. Predstava je doživjela stotine izvedaba. Da bi prikazao apsurdnost takva života i čovjekovu bespomoćnost. čovjeka u krizi potpuno lišena povijesnoga konteksta. Sve je uokvireno specifičnim Beckettovim dijalogom koji predstavlja igru “ubijanja vremena”. Svojim dramama postiže svjetski uspjeh. Čin bez riječi (Acte sans paroles). Vladimir ima više otpornosti sudbini i njegove rečenice još su vezane za jedan kulturni kontekst. U takvoj apokaliptičnoj monotoniji Beckett uspijeva održati napetost i pažnju gledatelja naznakom potisnutih mogućnosti dramskih osoba koje se u njihovu jeziku i gestama (ponekad klaunovskim) pojavljuju tek fragmentarno. divni dani (Happy days. ti divni dani! (Oh! les beaux jours). Parovi dramskih osoba simetrično se razlikuju: Estragon ima karakteristike bića podređenog najelementarnijim instinktima.) koji se pomiču po nekom besmislenom ritmu unutar svoga ograničenoga životnoga kruga (ulica. Slijede Svršetak igre. 1957. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost godine 1968. a život kao igru viših sila u kojoj je čovjek sveden na fiziološko i duhovno vegetiranje. Stolice) . ili su čak onemogućeni i u tom kretanju – smješteni u kante za smeće. atmosfera dosade. nijemi. teatra apsurda. igrana je u cijelom svijetu. a na brojnim pozornicama europskih i svjetskih kazališta mijenja sliku stvaranja teatra i razmišljanja o kazalištu i životu suvremenoga čovjeka. križanje. Kad oni nestanu. Simetričnost prikaza obaju parova dramskih osoba u drami ukazuje da se Beckettu nametnuo povijesna nemogućnost izlaza u kojem alterniranje sudioničkoga humanizma (kojim se održava iluzija postojanja u čekanju) s grubim klasnim odnosom moći koči svaku životnost. itd. stoljeća) i dramama U očekivanju Godota (En attendant Godot. 1959). gluhi. ništa .. Drama U očekivanju Godota donijela je sve temeljne naznake Beckettove dramske vizije čovjeka prepuštenog vremenu nužne egzistencijalne propasti. a likove i dramske osobe svodi na groteskne i stravične marionete (kljasti. Oh! les beaux jours. Dva klošara. Na kraju se kao i na početku Vladimir i Estragon nalaze u istoj nepokretnosti čekanja.Lucky oštro je oblikovan odnos gospodara i sluge. uz Ionesca utemeljitelj tzv. Posljednja vrpca (La dernière Bande. O. uznemirena je samo u dva navrata upadom na scenu dviju dramskih osoba . Pozzo je određen kao predstavnik najokrutnije vlasti (svoga slugu drži na uzici). Radnje u pravom smislu riječi nema. živi u Parizu i nakon Drugoga svjetskoga rata počinje pisati na francuskom. soba). antidrame ili avangardne drame. prolistalo. 1952. Molloy. U svojim djelima. Mogućnosti za iluziju u njegovih su dramskih osoba svedene na minimum.).sluge i gospodara . Komedija (Comédie. Izraz je prilagođen tim apsurdnim situacijama i sugerira ih besmislenim ponavljanjem više-manje istih dijaloga ili dugim unutarnjim monolozima. EUGÈNE IONESCO (Ćelava pjevačica. a u pojedinim slučajevima djela objavljuje i na engleskom i na francuskom. podsjećajući na lik doktora/liječnika iz komedija.ili gotovo ništa se ne događa. romanima Murphy.

Stolice (Les Chaises) – “tragična farsa”. Ionesco pred gledatelje iznosi scene prepune apsurdnih i nelogičnih situacija. Govor u Ionescovim antidramama prestaje biti sredstvom međusobnoga sporazumijevanja i svodi se na niz konvencionalnih fraza i klišeja. Želeći prikazati besmislenost suvremenoga građanskoga života. Ionesco je autorom i niza teorijskih. U svojim dramama Ćelava pjevačica (La Cantatrice chauve) . francuski dramatičar rumunjskoga podrijetla. Ionescov teatae ipak nije mračan i tragičan kao Beckettov. stoljećem i njegovim izostalim predstavnicima za praznim stolicama i s nijemim Govornikom koji na kraju konkretizira potpunu nemogućnost bilo kakve komunikacije u suvremenom svijetu. u kojima se naizgled ništa ne događa. na svjetioniku na udaljenom otoku kako bi uprizorili fiktivni sastanak sa svijetom. a život se prikazuje kao besmisleno ponavljanje automatiziranih navika. koji podcrtavaju antidramu i teatar apsurda. s cijelim 20. nego se stalno kreće na granici parodije i farse i ukazuje na Ionescov izrazit smisao za komiku.-1994. do 1951. društvene i današnje međusobne ljudske odnose..). Lekcija/Instrukcija (La Leçon) – “komična drama”. Ionescove drame s uspjehom se izvode u cijelom svijetu i skupa s Beckettovim označuju veliku prekretnicu u razvoju i promišljanju suvremene drame i kazališta. Na taj način Ionesco kritizira suvremeno društvo. istaknuti je predstavnik antidrame. nastalima od 1948. Ćelava pjevačica uprizoruje apsurdnu situaciju u engleskom građanskom salonu.Eugène Ionesco (1912. do trenutka dok se ne pojavi potpuno realni vatrogasac i začudna priča o ćelavo pjevačici. . opredmećenja i apsurdnom sklopu robota i svakodnevnoga automatskoga neslušanja sugovornika u Ćelavoj pjevačici. prikazuje tragediju modernoga čovjeka. U kasnijim dramama pomalo se udaljuje od strukture ranijih drama i približava se kazališnim tradicijama (npr. i drugima. postavlja se istodobno protiv društvenih i kazališnih konvencija i stvara tzv. Nosorog – Rhinocéros. U Stolicama nalaze se Starac i Starica stari gotovo cijelo stoljeće. poviješću. teatar apsurda. na kraju životnoga puta. antiteatra. odnosno kazališta apsurda. koji kao rob životnih navika i društvenih konvencija gubi temeljne ljudske kvalitete – slobodu samostalnoga rasuđivanja i istinskih emocija. odnsono interijeru s čudnim satom u kojemu se dijalog dvaju bračnih parova čestih prezimena (Smith i Martin) vodi na temelju apsurdnih situacija iz priručnika za učenje engleskoga jezika. 1959. polemičkih i esejističkih tekstova o suvremenoj dramaturgiji i kazalištu. za razliku od komičnosti bazirane na vicu i anegdoti i mehanizmu automatizma.).“antidrama”. s dozom velike duhovitosti i sjetne komičnosti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->