P. 1
f2dgkz4q Book

f2dgkz4q Book

|Views: 1,204|Likes:
Published by Yunus Emre
Yeni yazılarımla genişletilmiş ve düzenlenmiş 2. baskı
Yeni yazılarımla genişletilmiş ve düzenlenmiş 2. baskı

More info:

Published by: Yunus Emre on Jul 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

From Blog to Book.

emre1974tr.blogspot.com

2

Contents
1 2011 1.1 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nobody has got ghost according to Quran (2011-07-10 16:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0slam‘da canl1lar1n ruhu-hayaleti yoktur (2011-07-10 16:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madde de gerçektir (2011-07-10 16:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bir piyango biletinin dü_ündürdükleri (2011-07-10 16:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kader ve özgür iradeyle ilgili sorulara verdi im cevaplar (2011-07-10 16:40) . . . . . . . . . De i_imi amaç yapma yan1lg1s1 (2011-07-10 16:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izd1rap de il mutluluk seçilmelidir (2011-07-10 16:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerçekte 1l1ml1 Müslüman hangi taraf? (2011-07-10 16:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H1z m1 yoksa yava_l1k m1? (2011-07-10 16:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E er herkes ayetlerin dedi ini yapsayd1 nas1l bir dünya olurdu? (2011-07-10 16:48) . . . . . Bilgiler bile birer inançt1r (2011-07-10 16:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuran‘1n bilimi emretmesi (2011-07-10 16:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuran‘da sadece nefsi müdafaya izin vard1r (2011-07-10 16:51) . . . . . . . . . . . . . . . . Tasar1m1n incelenmesini isteyen ayet örnekleri (2011-07-10 16:53) . . . . . . . . . . . . . . . Bir mezhep inan1r1na forumdaki 5 sorum (2011-07-10 16:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tüm insanlar1n namaz1 aray1_1 (2011-07-10 16:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evrendeki kusursuzluk kendi _art ve hedeflerine göredir (2011-07-10 16:56) . . . . . . . . . 7 7 7 9 12 13 14 18 20 20 21 22 22 23 25 27 29 30 31 31 32 33 36 38 41 41 42 3

Kim demi_ cennet yan gelip yatma yeridir diye? (2011-07-10 16:57) . . . . . . . . . . . . . . Lüks israf de ildir (2011-07-10 16:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuran’a göre dünya ve ahiret bir bütündür (2011-07-10 16:59) . . . . . . . . . . . . . . . . Kad1n ve erke in fiziksel olarak kar_1la_t1r1lmas1 (2011-07-10 17:01) . . . . . . . . . . . . . . Ruhçu ö reti ”ateizmin aç1k yöneticisi olmak için” atakta (2011-07-10 17:03) . . . . . . . . . Evrim inanc1n1n bir zarar1 daha (2011-07-10 17:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010’lu y1llara giriyoruz (2011-07-10 17:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adventure senaryolar1m (2011-07-10 17:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rabbimizin bilmesi özgür iradeyi etkilemez (2011-07-10 17:11) . . . . . . . . . . . . . . . . Kuran bir semboller kitab1 de ildir (2011-07-10 17:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabbimizin bizlere sordu u sorular (2011-07-10 17:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yine ayetlerden bir bilgelik dersi daha (2011-07-10 17:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tevrat’ta yarat1lm1_lar1n Tanr1 zannedilmesi (2011-07-10 17:16) . . . . . . . . . . . . . . . . Dört boyutlu bir _ekil: Hiperküp (2011-07-10 17:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Devri Daim Makineleri Ça 1na Do ru (2011-07-10 17:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korku ve E lence (2011-07-10 17:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruhçulu un H1ristiyanl1ktaki tezahürleri (2011-07-10 17:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bir mezhep-hadis inan1r1na cevab1m (2011-07-10 17:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruhla ilgili bir soruya cevab1m (2011-07-10 17:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thinking about intelligent design (2011-07-10 17:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kainattaki her_ey O’nun yaratmas1yla... (2011-07-10 17:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaman-zamans1zl1k ve Rabbin Kat1 (2011-07-10 17:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuran’da bahsedilen ateistler (2011-07-10 17:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuran köleli i kald1rm1_t1r (2011-07-10 17:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabbimizin sorular sormas1ndaki amaç (2011-07-10 17:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerçek 0slam‘a yönelirken dikkat edilmesi gereken nokta (2011-07-10 17:30) . . . . . . . . . Kuran’1n olaylar1 anlat1m1 (2011-07-10 17:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kader ve Özgür irade (2011-07-10 17:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuh Tufan1 Bölgesel ve tek topluma yönelikti (2011-07-10 17:35) . . . . . . . . . . . . . . . Kuran ve Nur (2011-07-10 17:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahiret Evreni(Rabbin Kat1) ve ebedi ya_am (2011-07-10 17:37) . . . . . . . . . . . . . . . . Peygamber döneminde inkarc1lara gelen azap (2011-07-10 17:39) . . . . . . . . . . . . . . . Kuran‘a göre canl1lar birbirinden ayr1 yarat1lm1_lard1r (2011-07-10 17:41) . . . . . . . . . . M1s1r Firavunlar1n1n çaprazlama merak1 (2011-07-11 17:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bir agnostikle yapt1 1m tart1_ma (1. k1s1m) (2011-07-12 15:58) Bir agnostikle yapt1 1m tart1_ma (2. k1s1m) (2011-07-12 16:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 45 47 48 49 52 53 55 56 59 60 61 64 66 68 68 69 71 71 72 82 86 87 88 91 95 95 104 113 113 116 116 133 147 148

Spiritualism and Islam (2011-07-12 16:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James Bond (2011-07-12 16:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2011-07-12 16:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 0lluminati kart oyunu (2011-07-12 17:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armagedon (2011-07-12 17:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruhçuluk ve Uzant1s1 Tasavvufun 0çyüzü (2011-07-15 15:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 4 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 Mucizesi ve 9:128.-129. ayetler (2011-09-13 16:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kainat1 Veya Zihninizi Put Edinmeyin (2011-11-04 11:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabbimiz bir i_i/olu_u farkl1 yollarla gerçekle_tirmekte (2011-11-27 17:08) . . . . . . . . . . 1.4 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Me_hur (uydurma) Hadisteki Yönlendirmeye Dikkat (2011-12-15 16:39) . . . . . . . . . . . 2 2012 2.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mucizelerin devam1... (2012-01-02 04:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148 148 148 155 157 157 161 161 161

E er herkes ayetlerin dedi ini yapsayd1 nas1l bir dünya olurdu? (video format1nda) (2012-01-15 03:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 2.2 February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ya_lanmayla mücadele - Uzun Ömür ve 0slam (2012-02-26 16:57) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0nsanlar1n ve Cinlerin Kötü Enerjilerinden Korunma (2012-04-09 17:06) . . . . . . . . . . . 2.4 May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ek_i Sözlük’e Yazd1klar1mdan Örnekler (2012-05-21 16:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evrendeki Kusursuzluk Kendi ^art ve Hedeflerine Göredir (video format1nda) (2012-06-03 12:21) 163 163 165 165 166 166 168 168

5

6

Chapter 1

2011
1.1 July

Nobody has got ghost according to Quran (2011-07-10 16:32)
Unlike the traditional Islamic doctrine which is under the influence of sects and hadith fabrications, in the real Islamic doctrine of the Quran people have NO ghosts/ souls/ spirits. People do NOT have a divine component, a soul, a spirit nor a ghost. Everything created in the universe is material, physical and real, NOT an illusion. (for example the first man Adam was made from clay element and the jinn was made from fire element) Heaven and Hell are NOT mental delusions. They are “physical” places created in another universe. Unfortunately, terms such as soul- spirit (an immortal divine component, a ghost that can exist on its own without the body even after death) have succeed to enter Islam due to wrong translations -which are made under the influence of hadith fabrications- and Islamic mysticism (sufism). But in the original text of the Quran (Arabic version), they are NOT available. In the Quran, people have “nafs”, which is the equivalent of “life energy”, “ego”, “character”. People are born, they die and they will be “physically” recreated in the Hereafter: Does the human being think that We will not gather his bones? Indeed, We were able to make his fingertips (The Resurrection, 75: 3-4) As also can be seen in the verses, people do NOT have souls/ spirits, they only have “nefs”, which dies together with the bodily functions. And as again can be understood from the verses “most” of the people will be recreated in the Judgment Day. We use the word “most” because there are some exceptions. The Quran gives the examples of very meritorious people, such as martyrs or prophets and on the other edge some deadly sinners, such as the Pharaoh who committed outrage to his people. These exceptional people have already started to reap what they have sown. They are either rewarded in Heaven (physically) or punished in Hell (physically). Examples to the righteous who go to Heaven immediately after their death: · Do not count that those who are killed in the sake of God are dead. No, they are alive at their Lord receiving provisions. Happy with what God has granted them from His favor, and they rejoice for those who have yet to follow them. There is no fear over them nor do they grieve. (The Family of Imran, 3: 169-170) · A man came running from the farthest part of the city, saying: ”O my people, follow the messengers. Follow those who do not ask you for any wage, and are guided. Why should I not serve the One who initiated me, and to Him is your ultimate return? Shall I take gods besides Him? If the Gracious intends any harm for me, their intercession cannot help me in the least, nor can they save me. Then I would be clearly astray. I have acknowledged your Lord, so listen to me! It was said, ”Enter Paradise.” He said ”Oh, how I wish my people only knew of what my Lord has forgiven me, and made me of the honored ones.”We did not send down upon 7

his people after him soldiers from the sky; for there was no need to send them down. For all it took was one scream, whereupon they were stilled. (36:20-29) Example to the disbelievers who committed “deadly” sins and tyranny: · So God protected him from the evil of what they schemed, while the people of Pharaoh have incurred the worst retribution. The fire, which they will be exposed to morning and evening, and on the day when the moment is established: ”Admit the people of Pharaoh into the most severe of the retribution.” (The Believer, 40: 45-46) And the following verses refer to the common/ordinary people, possibly the majority of the disbelievers: · The horn will be blown, whereupon they will rise from the graves rushing towards their Lord. They will say, ”Woe to us. Who has resurrected us from our resting place? This is what the Gracious had promised. The messengers were truthful!” (Ya sin, 36: 51-52) In the Quran the word “Spirit” only refers to the “Holy Ghost/Spirit” and to the messages It brought. For example: We gave Moses the book, and after him, We sent the messengers. Later We gave Jesus son of Mary the clear proofs, and We supported Him with the Holy Spirit. Is it that every time a messenger comes to you with what your minds do not desire, you become arrogant? A group of them you deny, and a group of them you kill! (2:87) Such messengers, We have preferred some to others; some of them talked to God, and He raised some of them in ranks, and We gave Jesus son of Mary the proofs and We supported him with the Holy Spirit. Had God wished, the people after them would not have fought after the proofs had come to them, but they disputed, some of them acknowledged and some of them did not appreciate. Had God wished they would not have fought, but God does whatever He wishes. (2:253) God said, ”O Jesus son of Mary, recall My blessings upon you and your mother that I supported you with the Holy Spirit; you spoke to the people in the cradle and in old age; and I taught you the book and the wisdom, and the Torah, and the Injeel; and you would create from clay the shape of a bird, then blow into it and it becomes a bird by My leave; and you heal the blind and the leper by My leave; and you brought out the dead by My leave. I have restrained the Children of Israel from you, that you came to them with proofs; but those who rejected amongst them said, ”This is an obvious magic!” (5:110) He sends down the angels with the Spirit by His command upon whom He wishes of His servants: ”That you shall warn that there is no god but I, so be aware of Me.” (16:2) They ask you concerning the Spirit. Say, ”The Spirit is from the command of my Lord, and the knowledge you were given was but very little.” (17:85) It was sent down with the trusted Spirit. (26:193) Possessor of the highest ranks, the One with the Throne. He sends the Spirit with His command upon whom He wills from His servants, so that they may warn of the day of Summoning. (40:15) You will not find any people who acknowledge God and the Last day befriending those who oppose God and His messenger, even if they were their parents, or their children, or their siblings, or their tribe. For these, He decrees trust into their hearts, and supports them with a Spirit from Him, and He admits them into paradises with rivers flowing beneath, wherein they will abide. God is pleased with them, and they are pleased with Him. These are the party of God. Most assuredly, the party of God are the winners. (58:22) The day when the Spirit and the angels stand in line, none will speak unless the Gracious permits him and he speaks what is true. (78:38) Some dangers of thinking that people have spirits/ souls: - Having a belief that people have spirits often leads up to the sanctification of the humans. It leads people to associate himself / herself with God. - It also contributes to building up a strong belief of spiritual evolution. As a result of this false belief, in order to evolve spiritually, people praise suffering and pain. When they encounter a disastrous situation, instead of getting out of it, they welcome it and take it as a reward. However, according to the Quran, the bad things that come to us are either to test us or a result of our sins, our own malignancy. - Spiritualists regard life as a school where we, as students, learn and mature. These people maintain that 8

suffering / pain is a must for spiritual evolution. Thus, it turns the evil into hidden heroes having a special (key) role in the spiritual evolution process. Those who can read between the lines can easily realize that it glorifies the evil (even Satan). Also spiritualists tolerate the immoral behaviors of the ones who are not spiritually evolved (!) - Belief in the spirits opens the door to reincarnation, which means that we will be different creatures (different gender, different personality, different appearance etc.) in our other lives (!) In other words, it means that a person that dies is gone forever, which is actually a very materialistic point of view again if you read between the lines. - Some spiritualists think that death is something positive as spirit confined to the physical body will be set free and unite with God and become one. This deviant view also praises suicides. - People, who believe that people have spirits, mostly swap the belief for the Judgment Day with reincarnation and thus, they reject the belief in reward and punishment in the afterlife and eliminate Heaven and Hell, attributing symbolic meanings to both. In addition, they adopt ascetic lifestyles and scorn the beauties, provisions God gives us (in this world and in the other world). - People who believe in the spirits are more likely to be cheated by the jinns. Regards

0slam‘da canl1lar1n ruhu-hayaleti yoktur (2011-07-10 16:35)
0slam‘da insana ait ölümsüz ve tanr1sal parça ruh inanc1 yoktur. Yarat1lan her _ey maddidir. Hatta cinler ve melekler bile (örne in cinler ate_ten yarat1lm1_lard1r). Cennet ve cehennem de farkl1 fizik yasalar1na sahip di er evrenlerdedir ve sap1na kadar maddedir. Ruhçu ö retinin 0slam dünyas1na uydurma hadisler ve tasavvuf ö retileriyle s1zmas1 sonucunda bugün Müslümanlar uydurma ruhlar âlemine iman ettirilmektedir. Hatta Kuran‘1 tercüme derken ayetlerde ”nefs, can” geçen yerlerde ”ruh” denilerek çeviriler bile çarp1t1lm1_t1r. Kuran‘da gerçekten ruh diyen ayetler ”vahiy”den ve de bu vahyi ileten Cebrail adl1 vahiy mele inden bahsetmektedir. Yani Kuran‘da; Ruh = Vahiy Ruh = Vahiy mele i Kuran‘a göre kabir azab1 veya mükâfat1 yoktur. Hemen hemen herkes k1yamet sonras1, mah_er gününde tekrar yarat1lacak ve sonsuz ya_amlar1na kavu_acaklard1r. Yaln1z dikkat ederseniz hemen hemen herkes dedim. Çünkü Kuran‘a göre istisna insanlar var. Bu konuda baz1 yazarlar güzel tespitlerde bulunmu_lard1r. Kimdir bu ayr1cal1kl1 insanlar? Bunlar Firavun gibi günahkârl1kta çok a_1r1ya giden büyük günahkârlarla, _ehitler gibi sevap kazanmada çok ileri seviyede olan cennetlik insanlard1r. Firavun gibi günah i_lemede çok a_1r1 bir seviyede ileri giden insanlar daha k1yamet beklenmeden cehennemde yarat1larak daha _imdiden ate_te yanmaya ba_lam1_lard1r. Ahirette ise cezalar1n1 daha _iddetli bir _ekilde çekmeye ba_layacaklard1r: - Ate_; onlar, sabah ak_am ona kar_1 sunulur dururlar. K1yamet kopaca 1 gün de: ”T1k1n firavun ailesini en _iddetli azaba!” (denilir). (Mümin Suresi 46. Ayet ) Burada firavun ve ailesinin _imdiden sürekli ate_e at1ld1 1, k1yamet sonras1 ise as1l azaba at1laca 1 söyleniyor. Yan1 bunlar _imdiden beden olarak cehennemde yarat1lm1_lard1r. Di er uç gurup ise iyilikte çok ileriye gidenlerdir. Bunlar da k1yamet beklenmeden _imdiden cennette bedenen tekrar yarat1lm1_lar ve mükâfatland1r1lmaya ba_lanm1_lard1r. Bunlara örnek olarak _ehitleri verebiliriz: -Sak1n Allah yolunda öldürülenleri ölmü_ler sanmay1n! Aksine onlar hep hayattad1rlar, Rablerinin kat1nda r1z1kland1r1l1rlar. -Allah’1n kendilerine lütfundan verdi i mutlulukla sevinç duyarlar ve arkalar1ndan _ehit olarak kendilerine kat1lmam1_ olan mücahitler hakk1nda: ”Onlara hiçbir korku yok ve onlar üzüntü de duymayacaklard1r. ” 9

müjdesinde bulunurlar. (Ali 0mran suresi 169-170) Burada da aç1kça ayetler, _ehitlerin kanl1 ve canl1 bir _ekilde yani bedenen cennette _imdiden ya_amaya ba_lad1klar1n1 ve nimetler içinde olduklar1n1 söylüyor. Sak1n Allah yolunda öldürülenleri ölmü_ler sanmay1n! Aksine onlar hep hayattad1rlar, Rablerinin kat1nda r1z1kland1r1l1rlar. -Allah’1n kendilerine lütfundan verdi i mutlulukla sevinç duyarlar ve arkalar1ndan _ehit olarak kendilerine kat1lmam1_ olan mücahitler hakk1nda: ”Onlara hiçbir korku yok ve onlar üzüntü de duymayacaklard1r. ” müjdesinde bulunurlar. (Ali 0mran suresi 169–170) Bu ayetler bile ruhlar âlemi safsatas1n1 yerle bir etmeye yeterlidir. E er insanlar1n ruhu olsayd1, tüm insanlar öldükten sonra ya_1yor olacakt1 ve ayet ”herkes canl1d1r asl1nda ” falan derdi. Ama öyle demiyor. ^öyle diyor: -Sak1n Allah yolunda öldürülenleri ölmü_ler sanmay1n! Aksine onlar hep hayattad1rlar, Rablerinin kat1nda r1z1kland1r1l1rlar. Yani ”sadece _ehitler gibi istisna insanlar k1yamet öncesi ya_ayabiliyorlar. ” Çünkü di er insanlar ölüler ve k1yameti bekliyorlar ikinci yarat1l1_ için. Ve ruhlar1 olmad1 1ndan cans1zlar. Ama _ehitler _imdiden cennette yarat1ld1klar1ndan (Rabbin kat1), di er insanlardan farkl1 olarak _imdiden ikinci ya_amlar1na ba_lam1_ bulunuyorlar. K1yametten sonra kendilerine kat1lacak di er insanlar1 da bekliyorlar. Yine insanlar1n ruhu olmad1 1na Kuran‘dan delil vermeye devam edelim: Yasin 51–52: Sûra üfürülmü_tür! Bak, i_te kabirlerden, Rablerine do ru ak1n ak1n gidiyorlar. ^öyle diyecekler: ”Vay ba_1m1za gelene! Kim kald1rd1 bizi mezar1m1zdan? Rahman‘1n vaat etti i i_te bu! Peygamberler do ru söylemi_ler. ” E er bu insanlar öldükten sonra ruhlar âleminde ya_amaya devam etselerdi, bu âlemde ya_ayacaklar1 binlerce ve hatta belki de milyonlarca y1l boyunca ahiretin gerçek oldu u ac1 gerçe ini yudum yudum özümsemi_ olacaklard1r. Ama hay1r, bu insanlar dünyada öldükten sonra ilk defa kendilerine geliyorlar ve büyük bir _a_k1nl1k içinde ”me erse do ruymu_” gibilerinden bir _eyler söyleyerek büyük bir _ok ya_1yorlar. Çünkü ruhsal ya_am diye bir _ey yok. Onlar vefat ettikten sonra k1yamete kadar cans1z bir _ekilde beklediler ve uyand1klar1nda yani ikinci yarat1l1_lar1nda da ac1 gerçe i gördüler. Baz1 insanlar1n _imdiden cennete girdi ine bir di er delil olarak _u ayetleri de verelim: Yasin Suresi(20-29): Kentin öbür ucundan bir adam ko_arak gelip _öyle dedi: ”Ey topluluk, bu elçilere uyun!” ”Sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun. Onlard1r do ruyu ve güzeli bulanlar. ” ”Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecek mi_im ben? Ve sizler de O‘na döndürüleceksiniz. ” ”O‘ndan ba_ka tanr1lar m1 edineyim ben? E er Rahman bana bir zorluk/zarar dilerse onlar1n _efaati benden hiçbir _eyi savamaz; beni kurtaramazlar. ” ”Bu durumda ben elbette ki aç1k bir sap1kl1 1n içine dü_erim. ” ”Ben, sizin Rabbinize iman ettim, art1k dinleyin beni!” ”Gir cennete!” denildi. Dedi: ”Kavmim bir bilebilseydi? Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden k1ld1. ” Biz onun ard1ndan kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de de ildik. Olan, sadece korkunç titre_imli bir sesti. Ve bir anda sönüverdiler. ************ E er k1yametten sonraki cennete giri_ten bahsetseydi, o zaman o adam1n toplumu zaten onu görüyor olurdu. Ama hemen ölümünden sonra bedenli olarak cennete giriyor, di erleri ise daha yeryüzünde oldu undan ve/veya henüz dirilmedi inden, ”kavmim, Allah‘1n beni affedip cennetine ald1 1n1 bilebilseydi” demekte. ************ RUM 55. Saat gelip k1yamet koptu u gün, günahkârlar dünyada bir saatten ba_ka kalmad1klar1na yemin ederler. Onlar i_te böyle çevriliyorlard1. 10

56. 0lim ve iman verilenler ise _öyle dediler: ”Yemin olsun, siz, Allah‘1n Kitab1 gere ince yeniden dirilme gününe kadar kald1n1z. 0_te bu, yeniden dirilme günüdür. Fakat siz daha önceden bilmiyordunuz. ” E er bu günahkarlar ruhlar aleminde binlerce veya milyonlarca y1l azaplar içinde ya_am1_ olsalard1, o zaman onlara bekleme süresi k1sa gelmek bir yana dursun tam tersine oldu undan da uzun gelecekti. Ama görüldü ü üzere, dirildikleri andan itibaren kendilerine ilk defa geliyorlar ve dünyadaki bekleme sürelerinin çok k1sa oldu una yemin ediyorlar. Ayr1ca ilim ve iman içinde olanlar onlara _öyle diyor: ”Yemin olsun, siz, Allah‘1n Kitab1 gere ince yeniden dirilme gününe kadar kald1n1z. 0_te bu, yeniden dirilme günüdür. Fakat siz daha önceden bilmiyordunuz. ” Yani hem ”siz k1yamet gününe kadar beklediniz” diyorlar hem de ”siz daha önce bunu bilmiyordunuz” diyerekten onlar1n bilinçlerinin ilk defa yerine geldi ine vurgu yap1yorlar. Bu arada Kuran’da ruh kelimesi sadece tekil olarak geçmektedir. Ruhun ço ulu olan ”ervah” kelimesi ayetlerde asla geçmez. Bu da ruhlar1n olmad1 1na dair bir ba_ka sa lama, kan1t daha sunmaktad1r bizlere. 0NSANA A0T RUH 0NANCININ YAPTI I BOZGUNCULUKLAR 1.0nsana ait tanr1sal parça ruh inanc1 insanlar1n rable_tirilmesinin kap1s1n1 ard1na kadar aç1yor ve bunun sonucunda kutsal insanlar, tap1n1lan sefil ruhbanlar ortaya ç1k1yor. 2.0nsana ait ruh inanc1ndan dolay1 ço u insan tekâmül safsatas1na inan1yor. Ve bu yüzden ac1 çekip olgunla_aca 1na inand1 1ndan kendine zulmediyor veya ba_1na bir musibet geldi mi bunu iyi bir _ey zannedip kurtulmak için _evkli davranmayabiliyor. Hâlbuki Kuran’a göre ba_1m1za gelen musibetler hiç de hayra alamet de ildir ve günahlar1m1zdan dolay1 bir uyar1d1rlar. 3.0nsana ait ruh inanc1ndan dolay1 insanüstü bir varl1k olabilece ine inanan ruhbanlar dünya nimetlerine s1rt çevirerek kutsalla_t1 1na inan1yorlar. Bu sapk1nl1 1 bir erdem olarak görüyorlar. Hatta kimisi cennet nimetlerini bile istemiyor ve ilahla_maktan ba_ka bir _eyi gözü görmüyor(birlenme inanc1). 4.0nsana ait tanr1sal parça ruh inanc1ndan dolay1 ölümün güzel bir _ey oldu u zannediliyor. Çünkü bu inanca göre ruh bedene hapistir ve ölüm ruhun özgürlü üne kavu_mas1-birlenmesi demektir. Bu hastal1kl1 dü_üncenin sonucunda ne yaz1k ki insan hayat1na verilen önem azalabiliyor ruhlara inanan insanlarda. 5.Yine insana ait ruh inanc1ndan dolay1 birçok insan reenkarnasyona inan1yor. Bu da her dirili_te bamba_ka bir yarat1k olunaca 1 anlam1na geliyor. Ve bu da fark1nda olunmasa da ölen ki_inin bir daha geri gelmemek üzere yok olmas1 demektir. Çünkü ba_ka bir bedende ba_ka bir ki_ilikte hatta ba_ka cinsiyet veya türde dünyaya geleceksen sürekli, ölünce _u anki sen bir daha olu_mamak üzere yok olacak demektir. Yani tam bir materyalist inanca bürünüyor i_in derinine inince. 6.Ruh ikizi inanc1 görülüyor birçok ruhçu ö retide... Bunun sonucunda yaln1zca ruh ikiziyle birlikte olan insan1n tekâmül edip mutlu olabilece i safsatas1na inan1l1yor. Bu da cinselli i çakt1rmadan yasaklama-k1s1tlama hinli ini içeriyor. 7.0nsana ait ruh inanc1 ve tekâmül safsatas1 asl1nda günah i_lemenin gerekli oldu u yanl1_ inanc1na da götürüyor insanlar1. Çünkü tekâmül için dünyaya gelen ruh günah i_leyip ac1 çekmeli ki mükemmelli e giden yolda olgunla_abilsin deniliyor. Bu inanç kabala ö retisiyle Musevili e, tasavvuf ö retisiyle de 0slam dünyas1na soku_turulmu_tur. 8.0nsana ait ölümsüz ruh inanc1, bedenli yeniden yarat1l1p ahirette maddi ya_ayaca 1m1z gerçe ini baz1 kimselere inkâr ettiriyor. Ruhçular maddeyi küçümsedikleri hatta baz1lar1 i rendikleri için sonsuz ya_am1n bedenli de il de ruh olarak olabilece ini söyleyiveriyorlar. Kutsal kitaplardaki maddi sonsuz ya_am1 anlatan ayetlere sembolik anlamlar yükleyerek dolayl1 yoldan inkâr ediyorlar. 9.Yine baz1 ruhçular Allah’1n yaratt1 1 bu maddi evrene _ükretmek bir yana dursun,ona ”le_” diyerek hakaret ve nefretlerini kusuyorlar.Allah’1n bizim için yaratt1 1 güzelliklere nefret ve hainlik içinde olabiliyorlar.Kendi uydurduklar1 madde ötesi aleme tap1n1yorlar ve ona ula_mak için ç1rp1n1yorlar. 10.Ruhun tekâmülü inanc1 sonucunda ki_isel ve toplumsal bazda ayr1mc1l1k-üstünlük meselesi ortaya ç1k1yor. Kimi insanlar kimi insanlardan üstün kabul edildi i gibi kimi 1rklar da di er 1rklardan üstün tutulabiliyorlar. Baz1 ruhçular sar1_1n renkli gözlü insan1n tekâmül etmi_ üstün insan1 temsil etti ine inan1rlar. Hatta Hitler’in zalimliklerinin arkas1nda bile bu ruhçu-1rkç1 sapma vard1r. Büyük ruh adl1 varl1ktan medyumlar arac1l1 1yla ald1 1 direktifler do rultusunda bilenen ç1lg1nl1klar1n1 yapm1_t1r Hitler. 11.Ruhlara inanan insan cinlerin aldatmalar1na daha yatk1n oluyor. Ruh ça 1rma seanslar1nda ya _arlatanlar1n 11

yalanlar1na kan1yorlar ya da cinlerin ruh k1l1 1nda söyledikleri yalanlara... Yak1nlar1n1n veya hayatta olmayan ünlü insanlar1n ruhlar1yla görü_tü ünü sanan kimseler, bu celselerde ald1klar1 bilgileri mutlak do ru zannedip yoldan ç1kabiliyorlar. Selam ve sevgiler.

Madde de gerçektir (2011-07-10 16:36)
Ruhçu ö reti ve onun izinden giden tüm olu_umlar asl1nda maddenin bir hayalden, bir ilizyondan ibaret oldu unu iddia ederler hep. Buna kan1t olarak öne sürdükleri _eylerden ilki maddenin asl1nda enerjiden olu_tu u, maddenin kökenine inilirse enerji dalgalanmas1 vb. _eylerle kar_1la_aca 1m1z1 söylemeleridir. Bir de i_in içine 1_1 1 falan sokarlar, ak1llar1 s1ra maddenin asl1n1n ilizyon, dumani ve hayaletvari bir _ey oldu unu ispatlarlar. Ama hesaba katmad1klar1 bir _ey var, enerji denilen _ey de madde d1_1 bir _ey de ildir. Madde onun konsantre haliyse, enerji ise maddenin da 1n1k ve de i_ik halidir. I_1k denilen _ey de maddeden ba_ka bir _ey de ildir. Yani maddenin kökenine inilince yine kar_1m1za madde ve gerçeklik ç1kmakta. Maddeyi hayal zannedenlerin öne sürdükleri ikinci delil ise, madde âleminin asl1nda duyu organlar1m1z1n oyunlar1 sonucu varm1_ gibi alg1land1 1n1 belirtmeleridir. E er biz bir _eyi görüyorsak o _ey var oldu u için de il, gözümüz öyle alg1lad1 1 için gördü ümüzü, e er bir _eyi duyuyorsak asl1nda yine kulak adl1 al1c1m1z1n yaratt1 1 _eyi alg1lad1 1m1z1 söylerler. Yine burada hesaba katmad1klar1 bir _ey var. E er söyledikleri gibi madem onlar gerçek de il, al1c1lar1m1z1n olu_turdu u bir ilizyon hepsi. Öyleyse niye bir al1c1m1z bozulunca hemen tamire yani tedaviye ko_uyoruz. Madem al1c1lar1m1n oynad1 1 oyun bütün bunlar öyleyse bir _a_1n1n objeleri çift görmesi de, sa l1kl1 bir gözün tek görmesi kadar normal ve sa l1kl1d1r. Öyleyse neden sa l1kl1 gözün gördü ü teki kabul ediyorsunuz da _a_1 gören gözü ”sa l1ks1z” ve yanl1_ görüyor kabul ediyorsunuz. Veya niye kataraktl1 bir gözün 1_1klar1n etraf1nda hale görmesini ”sa l1ks1z” ve ”yanl1_” kabul edip tedaviye ba_vuruyorsunuz. Madem gerçeklik denilen _ey al1c1lar1m1z1n ilizyonundan ibaret niye bu durumu ”hatal1” kabul edip ameliyatlara, ilaçlara veya bitkisel kürlere ba_vuruyorsunuz. Yine ayn1 _ekilde kula 1 a 1r i_iten birini niye ”sesleri sa l1kl1 bir _ekilde i_itemiyor” deyip tedavi etmeye kalk1yorsunuz. Nedenini ben söyleyeyim. Çünkü madde gerçektir ve ilizyon de ildir. Öyle al1c1lar1m1z1n oyunu falan hiç de ildir ve evrensel de i_mez ölçüleri vard1r. Bu yüzden bu ölçüleri sa l1kl1 bir _ekilde alg1layamay1nca, madde gerçekli ini sa l1ks1z bir _ekilde alg1lad1 1n1z1 anl1yor ve hemen tedaviye ko_uyorsunuz. E er madde bir hayal olsayd1 buna gerek kalmazd1. Maddenin gerçekli i sabittir ve ki_iden ki_iye de i_mez. Tabii al1c1lar1n1zda bir bozukluk yoksa. ^imdi verece im ayetler konumuzla do rudan ilgili de il. Çünkü birinci anlamlar1, Allah‘1n gönderdi i ayetleri ve peygamberleri yalanlayanlar1 ele_tirmekte. Kendilerine getirilen apaç1k kan1tlara ra men sapk1nl1klar1n1 sürdürenlerden bahsedilmekte. Yaln1z ayetlerin apaç1k birinci anlamlar1n1 kabul ettikten sonra, ayetlerin i_aret etti i ba_ka anlamlara da kafa yorabiliriz öyle de il mi? Tabii bizim yükleyece imiz bu ikincil ve üçüncül anlamlar birer iddia ve varsay1m olmaktan ileri geçemeyecektir. Bu yüzden _imdi bu söyleyeceklerimi sadece ”bir beyin jimnasti i” olarak kabul ediniz lütfen. Bunun d1_1nda bir amac1m yok. Sana kâ 1t üzerine yaz1lm1_ bir kitap indirseydik, onlar da onu elleriyle yoklasayd1lar, muhakkak o küfürlerinde inat edenler yine ”Bu apaç1k bir büyüden ba_ka bir _ey de ildir. ” diyeceklerdi. (Enam Suresi 7. ayet) Bu ayetin aç1k anlam1 d1_1nda ba_ka i_aretlerine bakacak olursak; size apaç1k bir _ekilde al1c1lar1n1zla alg1layabilece iniz fiziksel _eyler sundu umuz halde sizler bütün bu gerçekleri bir ilizyon ve hayal kabul etmekte 1srar ediyorsunuz anlam1na da gelebilir mi? -”0_te bu sizin o yalan deyip durdu unuz ate_!” diye. Bu da m1 sihir, yoksa siz görmüyor musunuz? (Tur suresi 13 ve 14. ayetler) 12

Yine bu ayetin birinci aç1k anlam1 d1_1nda beyin jimnasti i yapacak olursak; i_te madde âlemine hep bir hayal, hep bir ilizyon dediniz durdunuz, _imdi tad1n _iddetli ate_in azab1n1 bakal1m görün madde gerçekmiymi_ yoksa ilizyon mu? Anlam1nda da dolayl1 bir uyar1 içeriyor olabilir mi acaba? Tur Suresi 44. Ayet: Onlar gökten bir parçay1 dü_erken görseler ‘Birbiri üstüne y1 1lm1_ bir bulut” diyecekler. Kamer Suresi 2. Ayet: Hala bir mucize görseler, yüz çevirip: ”Süregelen bir sihir!” derler. Bu ayetlerde de, birinci anlamlar1 d1_1nda, acaba madde âlemini bir ilizyon olarak gören ve ”maddenin kökeninde üst üste y1 1lm1_ enerji dalgalanmalar1” falan var deyip gerçekli ini inkâr etmeye kalkanlara bir uyar1 olabilir mi? -Hem görsen onlar1, Rablerinin huzuruna durduklar1 zaman! O: ”Nas1l _u gördü ünüz gerçek de il miymi_? ” diyecek, onlar da: ”Evet Rabbimiz hakk1 için gerçek!” diyecekler. O zaman: ”Küfretti inizin cezas1 olarak azab1 tad1n!” buyuracak. (Enam Suresi 30 ayet) Yine bu ayette birinci ve gerçek anlamda _üphesiz ki kâfirlerin dini inkârlar1n1n sonucu ya_ad1klar1 hüsran anlat1l1yor. Ama yine ayetlerin birinci anlam1 d1_1nda beyin jimnasti i yapacak olursak, dolayl1 da olsa, madde âlemini tüm ispatlar1na ra men bir ilizyon kabul edenler ele_tiriliyor olabilir mi? Dedi im gibi bütün bu ayetleri yazmamdaki neden zihin egzersizi yapmak sadece. Zaten ayetlerin ikincil ve üçüncül anlamlar1 için ç1k1p da kimse kesin olarak ”_u _öyledir” diyemez. Diyenler yan1lg1 içerisindedir. Fakat baz1 ayetler do rudan da, maddenin-yarat1lm1_lar1n gerçek oldu u bilgisini bizlere vermektedir: AHKAF 3. Biz gökleri, yeri ve ikisi aras1nda bulunanlar1 ancak gerçek ile ve belli bir süreye göre yaratt1k. 0nkar edenler, uyar1ld1klar1 _eyden yüz çevirmektedirler. ANKEBUT 44. Allah gökleri de yeri de hak olarak yaratm1_t1r. Ku_kusuz, bunda, iman sahipleri için mutlak bir mucize vard1r. [1] Allah ”gerçek”-”hak” olarak yaratt1 1n1 da belirtiyor ayetlerinde. Ayr1ca baz1 ayetlerinde yaratt1 1 varl1klar üzerine yemin ediyor. Örne in: TIN 1. Yemin olsun incire, zeytine, 2. Tûr-i Sîna‘ya, 3. Ve _u güvenli kente ki, Rabbimiz bir hayalin üzerine yemin etmez. Gerçekler ki üzerlerine yemin etmekte. K1sacas1 ruhçu ö retinin insanlara benimsetmeye çal1_t1 1 ”her_ey alg1lar1m1z1n bir oyunu, gerçekte madde bir hayalden ibarettir” inanc1 do ru de ildir. Yine her zaman ki gibi ruhçuluk, insanlar1 yanl1_ inan1_lara ve hatta inkara yönlendirmek için ç1rp1nmaktad1r. Bunu fark etmenin yolu yine ”yaln1z Kuran” deyip 0slam‘a yönelmekten geçmektedir Selam ve sevgiler.
1. http://www.kuran.web.tr/sureler.asp?cid=29&aranan=yaratm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r

Bir piyango biletinin dü_ündürdükleri (2011-07-10 16:38)
Öyle bir piyango çekili_i yap1ls1n ki,her bilet 1 trilyon(1000000000000) rakamdan olu_sun. Tabii böyle anormal rakamlara sahip biletlerin olabilmesi için çok korkunç say1da da biletin(sonsuz denilebilecek say1da) bas1lmas1 ve sat1lmas1 gerekir. Ama hayal bu ya yap1ld1 1n1 farzedelim.Ve tüm biletlerin de tükendi ini varsayal1m. Yani bir ki_iye ç1kacak piyango ba_ka çaresi yok. Ama bu nas1l olacak? Bir trilyon kez sizin biletinizdeki rakamlar kuradan ç1kabilir mi? Birinci top tamam tuttu, ikinci top tamam bu da tuttu diyelim .Ama bunun böyle bir trilyon kez tekrarlanmas1 imkans1z gözüküyor. Fakat buna kar_1l1k bu olay gerçekle_ecek ba_ka yolu yok. 13

Bu say1y1 ne kadar ço alt1rsak ço altal1m, yine piyango bir bilete ç1kmak zorunda. BU OLAYIN BANA DÜ^ÜNDÜRDÜ Ü BA^KA B0R^EY DE.......... Rastgele,tesadüfü gibi gözüken _eylerin bile asl1nda böyle olamayaca 1... Evet burada piyango bir bilete ç1kmak zorunda ve ç1kacak da... Ama bir biletin bir trilyon rakam1n1n s1rayla kuradan ç1kmas1, yani bir trilyon kez o biletin rakamlar1n1n kazanmas1 kendili inden rastgele olmas1 imkans1z bir durum. Dü_ünün bir kere, bir _eyin rastgele olmad1 1n1 ispatlamak için deney ve gözlemlere ba_vururuz. E er o olay defalarca tekrarlan1yorsa bu tesadüfü bir olay de il, bir düzendir deriz. Bu olay _ansa olmuyor deriz. Binlerce kez ayn1 olay tekrarlan1yorsa, art1k bunun tesadüfle alakas1z bir _ey oldu unu kabul ederiz. Buna kar_1l1k burada bu olay tam bir trilyon kez tekrarlan1yor. Hiç bir deney veya gözlem bu kadar çok tekrara sahip olmad1 1 halde sonuç kabul ediliyorsa, bu olay1n da _ansa olam1yaca 1 dü_ünülmelidir. Dedi im gibi biletlerin rakam say1s1n1 bir trilyondan, katrilyona, hatta katrilyon kere katrilyona da ç1karabiliriz. Ama yine bir_ey farketmeyecek bir bilet kazanmak zorunda olacakt1r. Yani sonsuz rakama do ru ço alt1lsa biletin üzerindeki rakam say1s1, _ansl1 bilet yine sekmeden kazanacakt1r, numaralar1 torbadan s1rayla ç1kacakt1r. Bunun _ansa olmas1 imkans1zd1r. ** Bu söyledi imi ”bir trilyon adet biletle falan” kar1_t1ran arkada_lar oluyor. Onun için bu noktada tekrarl1yorum: ^u anda piyasadaki biletler 6 rakamdan falan olu_uyor. Yani her bir biletin üzerinde 6 rakam var. Çekili_ yap1l1nca, yani torbadan 6 top seçilince bu biletlerden biri mutlaka kazan1yor. Çünkü alt1l1 tüm kombinasyonlar1 içeren biletler bas1lm1_ durumda. Benim piyango örne imde de bu biletlerin her birinin üzerinde tam bir trilyon rakam var. Yine bir trilyon rakam1n olu_turaca 1 tüm kombinasyonlar1 kapsayan biletler bas1lm1_ durumda. Yani kura makinas1ndan bir trilyon top dü_üp, sonuç aç1klan1nca, yine bir bilet kazanm1_ olacak. Evet bir bilet kazanacak. Ama kazanabilmesi için tam bir trilyon kez s1rayla rakamlar1n1n kuradan ç1kmas1 gerek o _ansl1 biletin. Yani birinci top makinadan dü_tü diyelim ki 5 rakam1. Tamam tutttu. 0kinci top kura makinas1ndan çekildi bu sefer mesela 8 numara, tamam bu da tuttu....Böyle böyle tam bir trilyon kez kazanacak olan biletin rakamlar1 s1rayla kuradan ç1kacak. Bu _ansa kendili inden olmas1 imkans1z bir_eydir. Yani ba_ka bir deyi_le, bir yaz1 tura olay1 bile _ansa kendili inden olamaz. Ama yaz1 ve turada bir kerede olay sonuçland1 1ndan mucizeyi kolay fark edemeyebilirsiniz. Buna kar_1l1k böyle bir trilyon rakaml1 bir bilette olay1n _ansa olmad1 1n1 kavrayabilirsiniz. Hatta bu bileti bir katrilyon, ya da seksilyon rakaml1 da yapabiliriz. Yine bir bilet kazanacak. Ve bu sefer _ansl1 biletin rakamlar1 bir seksilyon kez kuradan ç1kacak. Hiçbir deney bir trilyon kez tekrarlanmad1 1 halde oradaki düzen kabul edilir. Bu bilette tam bir trilyon kez, s1rayla numaralar1 kazanm1_ durumda. Onu b1rak1n, bir makinay1 bile bir trilyon kez çal1_t1rmaya kalksan1z, birinde makina çal1_maz veya de i_ik bir tepki verebilir. Ama burada ayn1 bilet, hiç sekmeden bir trilyon kez üstüste kazan1yor. Her bir topun çekili_i bir saniye bile sürse, tüm toplar1n(1 trilyon adet) çekili_i as1rlarca sürecektir ve ”_ansl1” bilet bu süre zarf1nda sürekli kazanmak durumunda olacakt1r. Evet, kainatta _ans diye bir_ey yoktur, _ans dedi imiz _eyler bile asl1nda kaderin kendisidir. Selam ve sevgiler.

Kader ve özgür iradeyle ilgili sorulara verdi im cevaplar (2011-07-10 16:40)
QUOTE(redfinity @ Mar 28 2008, 04:30 AM) ”Redfinity: 13:15’de bu kaleme ne olacak? Tanr1: Ben tersini dilemezsem, kalem masadan dü_ecek 14

Redfinity: Peki dusmesini diliyor musun? Tanri: .... Burada tanri ne diyor bana? Bir tek yanit bekliyorum” Cevab1m: Redfinity: 13:15’de bu kaleme ne olacak? Tanr1: Ben tersini dilemezsem, kalem masadan dü_ecek Redfinity: Peki dusmesini diliyor musun? Tanri: .... Evet. Veya Hay1r. Diyecektir ve gerçekle_ecektir. Di er söyledi ine gelince, Allah “bize yönelik o ifadeleri kullan1yor”. Allah biliyor ama sen, ben bilmiyoruz: 11:107 Gökler ve yer durdu u sürece orada kal1c1d1rlar; ancak Rabbin dilerse ba_ka. Rabbin, diledi ini Yapand1r. 11:108 Mutlulu u hak edenler ise, gökler ve yer kald1 1 sürece cennette kal1c1d1rlar.12 Rabbin dilerse ba_ka. Kesintisiz bir ödüldür bu. Ayr1ca “sizi s1n1yoruz bakal1m ne yapacaks1n1z” gibilerinden ifadeler de hep bize yönelik bilinmeyendir. Yoksa Allah aç1s1ndan ne imtihan var, ne de zamanda yolculuk. Orada senin soru sorup istekte bulunman bile asl1nda bilinenin, senaryonun bir parças1. Ve üçüncü yanl1_1n “bir _eyi yapabiliyor olmak ile yapmay1” birbiriyle kar1_t1r1yorsun. Örne in Allah istese cennetlikleri cehenneme, cehennemlikleri de cennete koyabilir veya herkesi cehenneme koyabilir. Ama bunu yapabiliyor olmas1, yapaca 1 anlam1na gelmiyor. Yani sen Allah’a ”hadi de i_tir emrini bakal1m de i_tirebiliyor musun?” demen asl1nda ayn1 zamanda ”hadi cennetlikleri cehenneme at, bakal1m atabiliyor musun, e er onlar1 cehenneme atamazsan, özgür de ilsin” demek kadar bo_ ve hatal1. 0yileri cennette zorunlu oldu undan de il, istedi i için tutuyor. Selam ve sevgiler. ******************************* QUOTE(redfinity @ Mar 29 2008, 03:54 AM) ”Cennet veya cehennemden bahsetmiyorum. Konuyu oraya getirmeyecegim. Gostermeye calistigim sey, Allah’in Alim-i mutlak sifatindan oturu gelecegi degistiremeyecegi, yani, gelecekte su anda bildiginden farkli birsey yapamayacagi. Dolayisi ile onun bile ozgur iradesi olmadigi. Bu diyalog ayni basta yazdigim gibi tamamlanacaktir: Redfinity: 13:15’de bu kaleme ne olacak? Tanr1: Ben tersini dilemezsem, kalem masadan dü_ecek Redfinity: Peki dusmesini diliyor musun? Tanri: Evet (dedigini varsayiyoruz. Istersen hayir’i da secebiliriz). ......(1) Redfinity: 13:15 de kalem masadan dusecek yani. Oyle mi? Tanri: Evet. [Bu noktada tanrinin bilgisi kalemin dusecegi seklindedir] ..[saat 13:12 olur].. Redfinity: Kalemin dusmesini engelleyebilir misin? Tanri: Bunu yapapamam? Redfinity: Neden o? Tanri: Cunku bunu yaparsam biraz onceki bilgimin yanlis oldugu ortaya cikar. Bu yuzdende gelecegi degitiremem. Ozgur iradem yoktur. Emre, bu probleme mantikli bir cozum bulmaya calismak gercekci bir yaklasim olmaz. ”Inanmak irrasyonaldir ama yine de inaniyorum” yanitini ben saygi duyarak kabul ederim.” CEVABIM: Tam tersine, ”inanmamak, inkar etmek” irrasyoneldir. Dedi imi anlamad1 1n1 görüyorum. 15

Cennet meselesinde ne demi_tim? 0_te buradaki uyarlama da ayn1s1 olacak dedim. Anlayabilmen için diyalo una yerle_tireyim: Redfinity: 13:15’de bu kaleme ne olacak? Tanr1: Ben tersini dilemezsem, kalem masadan dü_ecek Redfinity: Peki dusmesini diliyor musun? Tanri: Evet (dedigini varsayiyoruz. Istersen hayir’i da secebiliriz). ......(1) Redfinity: 13:15 de kalem masadan dusecek yani. Oyle mi? Tanri: Evet. [Bu noktada tanrinin bilgisi kalemin dusecegi seklindedir] ..[saat 13:12 olur].. Redfinity: Kalemin dusmesini engelleyebilir misin? Tanri: Tabii Redfinity: Hani dü_ecekti? Tanr1: Zaten dü_ecek.Bir_eyi yapabiliyor olmak , onu yapmak zorunda oldu un anlam1na gelmiyor. Karar1m kalemin dü_ece i _eklinde ve de dü_ecek. Yani Redfinity: Cennettekileri cehenneme atabilir misin? Tanr1: Evet atabilirim. Redfinity: Ama cennetten hiç ç1kmayacaklar1na söz vermi_tin. Tanr1: Evet verdim ve de ç1kmayacaklar. Onlar1 cehenneme atabilme gücümün olmas1, ataca 1m anlam1na gelmiyor. Karar1m hep cennette kalacaklar1 yönde. ******************************** QUOTE(redfinity @ Mar 29 2008, 04:56 AM) ”Dedigim gibi su anda cennet veya cehennem’den bahsetmiyorum. Su en son yazdigin cumledeki problemlere bakalim: Tanr1: Zaten dü_ecek.Bir_eyi yapabiliyor olmak , onu yapmak zorunda oldu un anlam1na gelmiyor. Karar1m kalemin dü_ece i _eklinde ve de dü_ecek. Birincisi, bu bir cocugun ”ucabilirim ama canim istemiyor” demesine benziyor. ”Istersem kalemin dusmesini engelleyebilirim ama engellemiyorum” cumlesinin bundan hic bir farki yok. Ikincisi ”kararim” ne demektir. Bir karar verilebilmesi icin o kararin oncesinde ”kararin verilmedigi bir belirsizlik” ani olmasi gerekir. Yani gecmiste allah icin kararin verildigi bir an mi var? Bunun nesi acik degil anlamiyorum; Allah bir karar verdigi anda (gelecek bir anda kalemin masadan dusmesi), o olay onun bilgisi olmustur. Bu bilgi degisemeyecegi icinde allah kararini daha sonraki bir anda degistiremez. Yani, olay ”yapabiliyor fakat yapmak zorunda degil” degil ”yapamiyor”..” ********************* CEVABIM: Hay1r dostum, bunu da defalarca aç1klad1k. ”Bilinmeyen bizim aç1m1zdan” . Bu yüzden bize yönelik olarak bu ifadeleri kullan1yor Tanr1. ”bakal1m ne yapacaks1n1z diye s1nad1k” ”cennette sonsuza dek kalacaks1n1z, ama tersini dilersem ba_ka” ”bana dua edin-dileklerinizi iletin ” Zamans1z olan Allah için zaten gelecekte gerçekle_ecek bir_ey yok. Ama zamanl1 olan bizlerin alg1layabilece i _ekilde belirtiyor ifadeleri. Cennet ve cehennemle ilgili verdi im örnek bunu çok iyi temsil ediyor. Redfinity: Cennettekileri cehenneme atabilir misin? Tanr1: Evet atabilirim. Redfinity: Ama cennetten hiç ç1kmayacaklar1na söz vermi_tin. Tanr1: Evet verdim ve de ç1kmayacaklar. Onlar1 cehenneme atabilme gücümün olmas1, ataca 1m anlam1na gelmiyor. Karar1m hep cennette kalacaklar1 yönde. Allah isterse cennettekileri cehenneme atabilir. Ama ”özgür iradesiyle onlar1 hep cennette tutmaya karar 16

vermi_”. Ve bize bu karar1n1 aç1kl1yor: ”sonsuza dek cennette kalacaks1n1z, ama tersini dilersem ba_ka” Allah özgür iradesiyle bizi sonsuza dek cennette tutuyor. Böyle olmas1n1 istedi inden dolay1. Ve bize bunu aç1kl1yor. Bir_eyi yapabiliyor olmak ba_ka, yapmak zorunda olmak bamba_ka. Ama Allah yap1p yapmamakta özgür oldu u için cennettekileri cehenneme atm1yor. Burada bizim ”Allah’1n cennettekileri cehenneme atmayaca 1n1 bilmemiz” ”Allah’1n özgür iradesini etkilemiyor”. Yani Allah’1n yapaca 1n1 bilmemiz, Allah’1n özgür iradesi üzerinde hiçbir etkisi olmayan bir_ey. T1pk1 Allah’1n bizim yapacaklar1m1z1 bilmesinin, bizim özgür irademiz üzerinde hiçbir etkisi olmad1 1 gibi. Allah insanlar1 ”biz bildi imizden dolay1 de il, öyle istedi inden dolay1 cennetinde sürekli tutuyor” Ve bize bunu aç1kl1yor. Yani Redfinity’ci im, senin bu iddian dü_ündü ünün tam tersine, özgür iradeye yepyeni bir ispat örne i daha sundu. Görüldü ü üzere ”bilindi i için yap1lm1yor”, tam tersine ”özgür iradeyle o _1k seçildi i için biliniyor”. Yani _u ayetlerde zaten ”senin diyalo un”cevaplanm1_ durumda: Hud 107. Gökler ve yer durdu u sürece orada kal1c1d1rlar; ancak Rabbin dilerse ba_ka. Rabbin, diledi ini Yapand1r 108. Mutlulu u hakkedenler ise, gökler ve yer kald1 1 sürece cennette kal1c1d1rlar. Rabbinin dilerse ba_ka. Kesintisiz bir ödüldür bu. Yüce Allah burada bize gelecekte ne yapaca 1n1 söylüyor. Ve diyor ki ”e er tersini dilemezsem, cennettekileri asla ç1karmayaca 1m” Ve ç1karmayaca 1na dair söz de veriyor. Ba_ka bir deyi_le ”istersem bu hükmümü de i_tirebilirim, ama cennettekilerin sonsuza dek orada kalmas1n1, özgür irademle istedi im için kalacaklar” demekte. Bu özgür irade konusunda ikinci bir sa lama, delil daha sunuyor bizlere. Biz bu durumda Allah’1n gelecekte ne yapaca 1n1 biliyoruz. Ve Allah diyor ki ”siz bunu bildi inizden dolay1 de il, ben böyle olmas1n1 istedi imden dolay1 cennettekiler hep kalacaklar” ”Ama istersem bunu de i_tirebilirim” Demek ki bizim gelecekte Allah’1n ne yapaca 1n1 bilmemiz, O’nun özgür iradesini etkilemiyor. T1pk1 O’nun bizim ne yapaca 1m1z1 bilmesinin, bizim özgür irademizi etkilememesi gibi. Bir_eyi ”yapabiliyor olmak ba_ka, yapmak bamba_kad1r”. Ve bu durum özgür iradenin sonucudur. Selam ve sevgiler. ****************************** Aziz sordu: ”sevgili dostum özgür irade var diyorsun ard1ndanda bir senaryoyu oynuyoruz diyorsun bu nas1l bir çeli_ki olmuyormu e er bir zamanlar _öyle bir tezim vard1 yaratan bilmek istemiyor olamazm1 diyordum ama buna kuranda dayank bulamad1m kuran devaml1 kul(köle) olacaks1nki bu dünya imtihan1n1 kazanas1n diyor sorar1m size kim gününü gün etmekten ho_lanmaz kendimden örnek vereyim evliyim ve iki o lum var evli olmay1 yani ba 1ml1 olmay1 istemezdim e er iman etmi_ olmasayd1m delimiyim ba_kalr1n1n sorumlulu unu s1rt1ma al1y1m hayat1m1 ya_ard1m beni bunlardan al1 koyan özgür irademmi sence iyi dü_ün” CEVABIM: 1- Hay1r, dedi imi anlamam1_s1n sevgili karde_im. Allah bizim özgür irademizle neyi seçece imizi biliyor. Ve bunu kullanarak haketti imize kavu_aca 1m1z _1klar1 kar_1m1za ç1kart1yor. Yani seçim tamamiyle senin özgür iradene ait. Ama Allah seni neyin seçece ini bildi inden,kalbindeki iyilik veya kötülükle yüzle_meni sa layacak _1klar1 kar_1na ç1kart1yor. Örne in 0blis o güne kadar her denileni yap1yordu. E er Allah dilesydi yine yapaca 1 bir _eyi söylerdi örne in ”gidin dünyada _u i_i yap1n” derdi. Ama Adem’e secde edin deyince 0blis’in kalbindeki hainli i ortaya 17

ç1karaca 1n1 bildi inden bu _1kk1 ç1kartt1 kar_1s1na(secde etmek ya da etmemek). 2- Kesinlikle özgür iradeye sahibiz. Selam ve sevgiler.

De i_imi amaç yapma yan1lg1s1 (2011-07-10 16:43)
Evet de i_iklikler güzeldir, insan hayat1na yenilik ve çe_itlilikler katar. Hatta bazen ve veya baz1 alanlarda mutlaka gereklidir de... Örne in teknoloji ve bilimin s1n1rlar1na henüz gelinmedi, bu alanda sürekli evrimle_ilecek ve ilerlenecektir. Bu da yepyeni nimetler ve ya_am tarz1 sunacakt1r insana. Bunlar de i_imin gerekli ve de faydal1 oldu u taraflar. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. De i_imi mutlulu a götürecek araç de il de amaç olarak gören ,olumlu olumsuz demeden s1rf de i_iklik olsun diye de i_im isteyen sa l1ks1z bir dü_ünce yap1s1 da hakim dünyada ne yaz1k ki.. Bunun bir benzeri noktaya ”olumlu çe_itlilik ve olumsuz çe_itlilik” konusunda (ALTERNAT0FORUM’DA) de inmi_tim. Çe_itlilik ve farkl1l1k ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Ama siz tutup, sakatl1klar1, hastal1klar1, 1rkç1 dü_ünceleri ve buna benzer çe_itli olumsuzluklar1 da s1rf çe_itlilik olsun diye gerekli olarak görürseniz i_te o zaman film kopar. Olumsuz çe_itlili in fakirle_tirici etkisini görmez ve onunla mücadele etmezseniz, bu zenginlik de il fakirlik olur demi_tim. Yine s1rf de i_im olsun diye olumsuz de i_imi kabullenirseniz ayn1 hataya dü_ersiniz. Yani sa l1kl1 halinizden s1k1l1p hasta olmay1 veya sakatlanmay1 arzularsan1z bu dedi im sa l1ks1z ruh haline bürünmü_sünüz demektir. Ya da ba_1ma biraz üzücü ve s1k1nt1l1 olaylar gelsin art1k diyorsan1z, yine s1rf de i_im olsun diye de i_iklik olsun diyen, de i_ime tapan gruba girmi_siniz demektir. Hayat sonsuz denilebilecek olumlu de i_imi yaratacak kombinasyonlara sahipken, olumsuz de i_ime yönelmek gerçekten trajediktir. Bu olumlu kombinasyonlar sonsuz bir süreç içerisinde insan1n hayat1na sonsuz bir zenginlik katacak potansiyele sahiptir. Ama olumsuzlar1 ise zenginlik de il fakirlik katar. Bu yüzden her _eyde de i_im istemek büyük bir hatad1r. 0yi olan, mükemmel olan de i_tirilirse bu evrim de il dejenerasyon, güzellik de il çirkinlik olur. Ve evrim her _eyde de il baz1 _eylerde vard1r ve gereklidir, yoksa olu_acak olan geli_me de il bozulma olacakt1r. De i_imi mutlulu a ve güzelli e giden bir araç de il de amaç yapanlar, bu hatal1 bak1_ aç1lar1ndan dolay1 güzelliklerin bile y1k1lmas1n1, hatta yok olmas1n1 isterler fark1nda olmasalar da. Çünkü onlara göre mutlaka daha güzel ve daha iyi vard1r, bir _eyde mutlak mükemmelli e, güzelli e ula_1lm1_ olabilece ini dü_ünmezler bile, dü_ünecekler olsalar da kabule yana_mazlar. Hatta bunu kabul etseler de s1rf de i_im için yine güzelli in y1k1lmas1ndan yana oy kullan1rlar. Her _ey sürekli de i_melidir, ya_am _ekli, hali, hatta evrensel yasalar, ya_am formatlar1 bile (onlar1n gözünde). Evrimciler ister ruhçu, ister materyalist olsun bunu hayal eder genelde. E er ahiret inanc1na sahipse ve cennete inan1yorsa bile onun sonsuz olmas1n1 kabullenemez. Çünkü onlar1n gözünde amaç güzelli e ula_mak ve muhafaza etmek de il, nas1l olursa olsun sürekli de i_imi ya_amakt1r. Bu yüzden ölümü ve yok olu_u sürekli ister ve tasvip ederler fark1nda olmadan. Dedi im gibi ölümsüzlü e,cennet ya_am1n1n bile daimi olmas1na tahammülleri yoktur fark1nda olmasalar bile... O da milad1n1 doldurup bamba_ka olu_umlara geçilmelidir onlara göre... Bu inanç ruhçu ö retiden tüm dünyaya yay1lm1_ durumdad1r. Kendini safkan ruhçu olarak gösterebilece i gibi, materyalist veya H1ristiyan, Müslüman veya Yahudi _eklinde de gösterebilir bu inanç. Her inanc1n aras1na s1zm1_t1r. Hatta 0slam gibi tam kar_1t bir inanc1n içerisine bile... 0slam dünyas1na Tasavvuf, Musevi dünyas1na ise Kabala ö retisiyle girmi_tir bu ö reti. Tabii daha ba_ka versiyonlar1 da mevcuttur... De i_imi araç olarak de il de amaç olarak görenler ço u kez kendi rüya ve idealleriyle bile büyük bir çeli_ki içerisindedirler. Örne in birçok evrimci güzelliklere ula_may1 hedefler. Hastal1klar, fakirlik hatta ölüm ortadan kalks1n, sava_lar ve olumsuzluklar art1k olmas1n der. Ama bir yandan da inançl1 bile olsa bu evrimciler, cennetteki sonsuzlu u 18

bile kabullenemez bir ruh hali sergilerler. Birden bir bakm1_s1n1z ki ”ac1s1z hayat1n ne anlam1 var, kötülük olmadan iyili in tad1na var1labilir mi” gibilerinden tam tersi bir inanc1 aç1 a vurmaktalar. Hatta dedi im gibi dünyadaki ac1lar1, ölümü bile istemez gibi görünürken, birdenbire cennetteki ölümsüzlü ü bile istemez bir yap1ya bürünürler. Cennetin bile bir gün yok olmas1n1 isterler. Fark1nda olmadan bu dünyadaki tüm kötülük ve olumsuzluklar1 över, yüceltir Ve de isterler. 0_in trajik yan1, bu çeli_kilerinin ço u kez fark1na bile varamazlar. Bu arada ba_ka bir yaz1mda daha geni_ bir bak1_ aç1s1yla de inmek istedi im bir konuya k1saca burada da de inmeden geçemeyece im. Bu dünyadaki ac1 ve 1st1raplar övülürken, buna kan1t olarak yanl1_ bir sembollendirme yoluna gidilir. Bu dünyadaki ac1 ve s1k1nt1lar, yiyeceklerdeki ac1, ek_i gibi tatlarla sembolle_tirilir ve buna kar_1l1k ya_amdaki güzellikler de yiyeceklerdeki ”tatl1” tad1yla özde_le_tirilir. Ve ondan sonra ç1k1p da ”s1rf tatl1 yenir mi biraz da ac1 ve ek_i tatlar1 tadacaks1n ki hayat1n1 ya_ayas1n” derler. Ama buradaki temel hata bu e_le_tirmede yatmaktad1r. Çünkü ac1 ve ek_i de t1pk1 tatl1 gibi bir tatt1r, yani bir nimettir. Bunlar e_it derecede güzelliklerdir. Tatl1 bir elma da, ac1 bir biber de Allah’1n bize sundu u e_it derecede mükemmellikte güzelliklerdendir. Birinin di erine bir üstünlü ü yoktur. Ama kimisi ki_isel tercihinden dolay1 tatl1y1, kimisi de tuzlu veya ac1y1 tercih edebilir. Yani ac1 tat hayattaki olumsuzlu a veya 1zd1raba kar_1l1k de ildir. T1pk1 tatl1 gibi ayr1 bir nimet, ayr1 bir hazd1r. Hayattaki olumsuzluklar ise bir nimet çe_idi de il bir bela, üzücü bir durumdur. Ayn1 sembolle_tirmeyi renklerde de yapar1z. Örne in siyah rengi kötülü e, beyaz rengi ise iyiye, güzelli e denk gelecek _ekilde sembolle_tiririz. Ama hâlbuki siyah ve beyaz e_it derecede güzellikteki 2 renktir. Ne siyah kötülü ü temsil eder, ne de beyaz iyili i... SEMBOLLE^T0RMEY0 DAHA DO RU B0R ^EK0LDE YAPMALIYIZ Beyaz ve siyah ayn1 de erde birer renktirler. E_ittirler. Ayn1 _ekilde yiyeceklerdeki tatlar da renkler gibi e_ittirler. Bu yüzden bunlardan biri iyili e güzelli e, bir di eri ise kötülü e, 1zd1raba denk gelemez. Bunlar bizim hatal1 ve /veya eksik sembolle_tirmelerimizden kaynaklanmaktad1r. E er illaki sembolle_tirme istiyorsak bunu daha do ru ve dikkatli bir _ekilde yapmal1y1z. Örne in bunu tatlarda yapacaksak hayattaki 1zd1raba kar_1l1k olarak herhangi bir tad1 kullanmamal1y1z. Çünkü dedi im gibi bütün renkler gibi tatlar da e_it derecede güzellikler(nimetler)dir. Bunlardan herhangibi birini çirkinli e sembolle_tiremeyiz, hepsi ayr1 güzelliklerdir. Hiçbiri çirkin veya s1k1nt1 verici de ildir. Hepsi de mutluluk ve haz vericidirler. Ama hayattaki üzücü olaylar, olumsuzluklar ise nimedin, güzelli in tam tersi olan ”bela”d1rlar. Bu yüzden sembolle_tirmemizi de bunu göz önüne alarak yaparsak daha sa l1kl1 sonuç elde ederiz. Mesela s1k1nt1n1n sembolü olarak bozulmu_, çürümü_ veya zehirleme a_amas1na gelmi_ yiyecekleri kullanabiliriz. Yani ”tatl1-ac1” gibi güzel tatlar veya ”siyah-beyaz” gibi güzel renkler de il de olsa olsa ”bozulmu_, çürümü_, tats1zla_m1_, zehirleyici ve i relti hale gelmi_” _eyler kötülü ü, s1k1nt1y1 sembolize edebilirler. Bu aç1dan bak1ld1 1nda da hayattaki 1zd1raplar, üzüntüler, kötülükler hayat1n tad1 tuzu falan de ildirler. Ya da hayat1n renkleri de ildirler. Olsa olsa hayat1n bozulmu_, tats1zla_m1_, zehirleyici, istenmeyen deneyimleridir. Yanl1_ e_le_tirme ve sembolle_tirmelere dayanarak hayattaki olumsuzluklar1 övmek büyük bir hatad1r. Bu yanl1_ inançlar yüzünden hayattaki kötülüklerle yeterince iyi mücadele edemeyebiliriz. Öyle ya madem s1k1nt1lar hayat1n tuzu biberi, o zaman onlarla niye var güçle sava_1ls1n? Hastal1klar, felaketler, sakatl1klar, sava_lar, ölümler, ya_lanma, fakirlik ve tüm kötülükler... Bunlarla niye mücadele edilsin o zaman. Hatta bir insan1n ac1 çekince de i_ik bir güzellik ya_ayaca 1 veya onun ongunla_aca 1 inanc1na sahipseniz, o ki_iye kötülük yapma yolunu tercih bile edebilirsiniz. Çünkü bu yanl1_ inanç sonuçta bu kap1ya ç1k1yor. Öyleyse bir insana iyilik veya kötülük yapma aras1nda bir fark kalm1yor. Sadece de i_ik tatlar tatmas1n1 sa l1yorsunuz. Bu dü_ünce kötülük yapman1n da asl1nda iyilik yapma oldu u yanl1_ inanc1na götürür insan1. Selam ve sevgiler

19

Izd1rap de il mutluluk seçilmelidir (2011-07-10 16:44)
BAKARA 57. Ve bulutu üstünüze gölgelik yapt1k ve size kudret helvas1yla b1ld1rc1n indirdik: ”R1z1k olarak size verdiklerimizin, en temizlerinden yiyin. ” Dedik. Onlar zulmü bize yapmad1lar, onlar kendi benliklerine zulmetmekteydiler. 58. ^öyle demi_tik: ”Girin _u kente; orada, diledi iniz yerde bol bol yiyin. Kap1dan secde ederek girin ve ‘affet bizi‘ deyin ki, hatalar1n1z1 ba 1_layal1m. Biz güzel davran1p, güzellik üretenlere daha fazlas1n1 veririz. ” 59. Ne var ki zulme sapanlar, bir sözü kendilerine söylenmi_ olandan ba_kas1yla de i_tirdiler. Bu- nun üzerine biz, bu zalimler üstüne, ürettikleri kötülüklere kar_1l1k olarak gökten bir pislik indir- dik. 60. Bir zamanlar Musa, toplumu için su istemi_ti de biz, ”de ne inle _u ta_a vur” demi_tik. Ta_tan hemen oniki göze f1_k1rm1_t1. Her bölük insan kendilerine özgü su kayna 1n1 bilmi_ti. ”Allah‘1n r1zk1ndan yiyin, için; yeryüzünde bozgunculuk yaparak _una buna sald1rmay1n. ” demi_tik. 61. Siz _öyle demi_tiniz: ”Ey Musa, biz bir tek yeme e asla dayanamay1z; bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, baklas1ndan, acurundan, sarm1sa 1ndan, mercime inden, so an1ndan ç1kar1versin. ”Musa _öyle demi_ti; ”Siz daha a_a 1 bir nimete daha üstün bir nimeti mi de i_mek istiyorsunuz? 0nin bir kasabaya; istedi iniz sizin olacakt1r. ”Ve üzerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgas1 vuruldu, Allah‘tan bir gazaba çarp1ld1lar. Bu böyle oldu, çünkü onlar Allah‘1n ayetlerini inkar ediyor ve haks1z yere peygamberlerini öldürüyorlard1. 0stan ettikleri için böyle oldu. S1n1r tan1m1yor, azg1nl1k yap1yorlard1. Burada 0srailo ullar1 kendileri için özel olarak üretilmi_ ola anüstü g1da olan Kudret Helvas1‘n1 beyenmeyip, daha dü_ük kalitedeki di er yiyeceklere yönelmek istiyorlar. Baz1lar1na bu ilk bak1_ta ”çe_itlilik ve zenginlik istemek” gibi gelebilir”. Ama hay1r, yüz çe_it çad1r, bir lüks villa veya _ato etmez. Yüz çe_it çad1r1 seçerseniz bir _atoya kar_1l1k, zenginli i de il, fakirli i ve 1zd1rab1 seçmi_siniz demektir. ”Daha a_a 1 bir nimeti, daha üstün olana de i_mek” insanlar1n kendine zulmetmesidir. Ve mutlulu u, hazz1 b1rak1p, 1zd1rab1 ve zulmü seçmek sapmad1r. Yani insanlar1n kendine zulmetmesi erdem de il, zalimliktir. Bu yüzden hem kendimiz, hem de tüm insanl1k için iyiyi, güzeli ve mutlulu u seçmeliyiz. Ahirette cennete gitmenin yolu, bu dünyada da kendimize ve insanl1 a güzellikler sunmaktan geçiyor. Tabii 1zd1rap ve kötülükten uzak durmaktan da geçiyor di er bir deyi_le. Kuran ”insanlar1n gerçek ç1karlar1n1n” ne oldu unu gösterir” ve ”bu ç1karlara ula_abilmenin, kal1c1 kurtulu_u elde edebilmenin yollar1n1 gösterir. ” Baz1 fedakarl1k gibi gözüken emir ve yasaklar da asl1nda uzun vadede hem bu dünyada hem de ahirette hazz1-ç1kar1 sa layan isteklerdir. Satranç oynayanlar iyi bilir, bir veziri yem olarak verip birkaç hamle sonra rakibinizi mat edebilirsiniz. 0_te orada o veziri almak asl1nda rakip için o anda kazanç gibi gözükse de birkaç hamle sonra büyük bir 1zd1raba dönü_ecektir onun ad1na. 0_te Kuran böyle tuzaklara kar_1 insanlar1 uyar1r, ”mat etme” yani nihai kazanç ve 1zd1raptan kurtulma yollar1n1 gösterir. Selam ve sevgiler.

Gerçekte 1l1ml1 Müslüman hangi taraf ? (2011-07-10 16:45)
Yaln1zca Kuran‘1 dini kaynak edinerek, gerçek 0slam‘a yönelen insanlara _u günlerde ”1l1ml1 Müslüman” veya ”tatl1 su Müslüman1” gibi tan1mlamalarda bulunuluyor. Yani Kuran’daki gerçek dine yönelen insanlar, 0slam‘a çok da ba l1 olmayan, dini günün _artlar1na göre yumu_atarak yar1m ya_ayan ki_iler olarak tan1t1lmaya çal1_1l1yor. Gerçek ise, böyle olmas1 bir yana dursun tam tersinedir. Kuran’dan ba_ka dini kaynak edinmeyen Müslümanlar en tutucu, dinlerinin orijinal haline sad1k grubu olu_turmaktad1rlar. 20

Dini tam anlam1yla ya_amak, hayat1 tamam1yla 0slam‘a göre yönlendirmek de yine Kuran‘daki dine yönelenlerin ba_arabildi i _eylerdir. Gerçekte 0slam en ilerici ve güzelliklerle dolu ya_am felsefesini sundu undan, bu yoldan gidenler dini modern ça a uydurmaya çal1_t1klar1ndan dolay1 de il, sadece dini gerçek haliyle ya_ad1klar1ndan dolay1 bunu yapmaktad1rlar. Asl1nda ”1l1ml1 ve tatl1 su Müslüman’1” olanlar, mezhep ve hadis ö retilerini benimsemi_ olanlard1r. Çünkü onlar o kadar 1l1ml1d1r ki, Yahudilerden sünnet etme ve recmi, H1ristiyanlardan ba_örtüsünü, yine di er ö retilerden çileke_li i, inzivaya çekilmeyi ve ortaklar ko_may1 alm1_lard1r. Hadis ve mezhep ö retilerini benimseyenler, Kuran‘1n yan1nda ba_ka kaynaklar1 da kabul ettiklerinden, Kuran‘a ba l1l1k aç1s1ndan, yani 0slam‘a ba l1l1k aç1s1ndan ”1l1ml1” bir yol izlemektedirler. Hatta yine o kadar 1l1ml1d1rlar ki, Hinduizm‘den, ruhçuluktan bile birçok ö eyi alm1_lard1r. Buna kar_1l1k ”yaln1z Kuran” diyenler muhafazakâr yap1lar1yla, 0slam d1_1 hiçbir ö eyi din diye benimsemezler. Hurafeleri yanlar1na yakla_t1rmazlar. Selam ve sevgiler.

H1z m1 yoksa yava_l1k m1? (2011-07-10 16:46)
Günümüzde her _ey h1z üzerine kurulmu_ gözüküyor. Her geçen gün daha h1zl1 ula_1m araçlar1 yap1l1yor ve h1z rekorlar1 k1r1l1yor, i_ler daha h1zl1 yap1lmaya çal1_1l1yor, bilgiye çok daha h1zl1 ula_1l1yor, i_lemler daha h1zl1 yap1l1yor. Hatta futbol ve basketbol gibi oyunlar bile çok daha h1zl1 oynan1yor, oynanmas1 için kural de i_ikli ine bile gidiliyor. Durum böyle olunca yani günümüzde daha h1zl1 e_ittir daha iyi inanc1 yerle_ince, hayat1n her alan1nda daha yüksek bir h1za ula_1lmaya çal1_1l1yor. Peki, bu inanç ne kadar do ru? Bence bu inanc1n hakl1 oldu u noktalar var,yan1ld1 1 noktalar da. Evet, daha süratli ula_1m araçlar1n1n yap1lmas1, daha h1zl1 bilgisayarlar1n yap1lmas1, bunlar h1z1n gerekli ve güzel olan yanlar1. Ama bu demek de ildir ki her alanda her zaman daha h1zl1 e_ittir daha iyi. Baz1 durumlarda yava_ ve sab1rl1 olmak h1zl1 olmaktan daha güzel ve faydal1d1r. Ve de üstündür. Bir kere insan için h1z, yarat1c1l1 1 öldüren bir unsur olabilmektedir. A_1r1 tempolu bir ya_am uzun vadede insan1 y1prat1r ve dejenerasyona sebep olabilir. Çok çal1_mak, oraya buraya ko_turmak, hiç dinlenmemek ve tatil yapmamak& Ve buna benzer _eyler ilk ba_ta bir _eyler kazand1r1yor gibi görünse de daha sonralar1 götürüsünün getirisinden çok oldu u görülür. Sakin ya_am sürenler ise uzun vadede daha çok ve güzel _eyler üreteceklerdir. Ve kesinlikle daha yarat1c1 olacaklard1r. Zaten tarihte yarat1c1 beyinler hep çal1_kanl1kla, tembelli in dengelendi i bir ya_am sürmü_lerdir. Bugün bunu oyunlarda da görebiliriz. Daha h1zl1 ama daha fakir ve düz oyunlar. Bugün basketbolu h1zland1raca 1z diye yeni kurallar koydular ve bu basketbolun yok olma noktas1na gelmesine sebep oldu. Çünkü art1k herkes tek düze ve yarat1c1l1ktan uzak oynuyor. Ama bunun d1_1nda h1z1n nimet ve güzelliklerini inkâr edecek de iliz. Bence yap1lmas1 gereken, h1z1n faydal1 oldu u ve zararl1 oldu u alanlar1n, durumlar1n iyi belirlenmesi ve dengenin sa lanmas1d1r. Ne h1z lehindeki çal1_malardan vazgeçilmelidir ne de tembellik ve dura anl1 1n önemi gözden kaç1r1lmal1d1r. 0kisinin birbirinin tamamlay1c1s1 oldu u fark edilmeli ve buna göre yeni bir geli_im, ya_am felsefesi geli_tirilmelidir. ** Y1llar önce yukar1daki yaz1y1 kaleme alm1_t1m. Asl1nda ya_ama dini aç1dan bakt1 1m1zda daha da önem kazanmaktad1r konu. ^u dünyada yapt1klar1m1z sonsuz ya_am1m1zdaki, yani ahiret ya_ant1m1zdaki konumumuzu belirleyecek. Gerçi Rabbimiz sonsuza dek sonsuz _1klarda denenseydik ne yapaca 1m1z1 biliyor ve bize 2 günlük bir örnek imtihan, bir kendimizle yüzle_me ortam1 sa l1yor. Ama biz imtihan1n sonucunu bilmiyoruz ve bu hayat1m1zdaki her ad1m1m1z1 büyük bir dikkatle atmal1y1z. Bir satranç oyununda bile bazen bir hamle üzerinde uzun uzad1ya dü_ünürüz. Kald1 ki bu dünya hayat1 bir oyun da de il, çok ciddi ve önemli bir dönemdir. Alaca 1m1z kararlar sadece bu dünyay1 de il, ahiret 21

dünyam1z1 da _ekillendirece inden, acele etmeden, derin dü_ünerek davran1_lar1m1z1 sergilemeliyiz. 0nsanlara yard1m eli uzatmak, ibadetler için hergün mutlaka geni_ bir vakit ay1rmak, hem kendimiz hem de tüm insanl1k için güzellikler-iyilikler üretmek bizi gerçek ve sonsuz mutlulu a götürecek anahtar olacakt1r. Selam ve sevgiler.

E er herkes ayetlerin dedi ini yapsayd1 nas1l bir dünya olurdu? (2011-07-10 16:48)
Herkes Allah‘a ve ayetlere inan1yor dediklerine de harfiyen uyuyor: Cinayet diye bir_ey yeryüzünde kalmazd1 H1rs1zl1k diye bir_ey de.... Doland1r1c1l1k da tarih olurdu. Yalan söyleme, iftira atma ve kötü söz söyleme de.... Sava_lar ortadan kalkard1. Yeryüzünde _iddetin her türlüsü kaybolurdu. Faiz-tefecilik vb. ba_kalar1na zarar vererek kazanma olmazd1. Ekonomik giri_im özgürlü ü ve mülkiyet hakk1 olurdu. 0nsanlar birbirleriyle selamla_madan geçmeyecek kadar birbirlerine sayg1l1 olurlard1. Tüm dünya ülkeleri elele verir, sadece insanl1 a daha iyi bir dünya olu_turmak için yar1_1rlard1. Dünya tek bir ülke gibi olur, dola_1m, yerle_me özgürlü ü tüm dünyada en üst seviyede olurdu. Zina olmayaca 1 için her çocuk aile ortam1nda do ar ve büyürdü. Özel _irketler vb. güçler sadece kendilerinin de il, tüm insanlar1n ç1kar1n1 ve hazz1n1 dü_ünür , bu do rultuda güzellikler üretirlerdi. Dünyan1n en fakir insan1 bile 5 y1ld1zl1 otellerde haftalarca tatil yapabilirdi. Bilimde, teknolojide, sanatta ve demokraside _imdi bile hayal edemeyece imiz kadar ilerlenirdi. Tüm insanlar hem kendilerinin, hem de tüm dünyan1n ”gerçek ç1karlar1” do rultusunda ya_ar ve yard1mla_1rlard1. Tabiat korunurdu. Hastal1klar1n,sakatl1klar1n ve hatta ya_lanman1n büyük ölçüde önüne geçilirdi. 0yilik, huzur,mutluluk ve maddi-manevi tüm zenginlikler-konfor her yeri kaplard1. Bu dünya cennetimsi bir hale getirilir, ahirette de kazananlardan olunurdu. ******************************* Not : Bu yaz1m Kuran Ara_t1rmalar1 Grubu’nun ”Ya_am1n 0çinden Dini Yaz1lar” adl1 kitab1nda da yay1nlanm1_t1r. Selam ve sevgiler.

Bilgiler bile birer inançt1r (2011-07-10 16:49)
Bütün kabul edilen bilgiler de birer inançt1r. Özel olarak örnek vermek gerekirse; Amerikal1lar1n aya ayak basma olay1na bir bakal1m. ^imdi ben de dâhil olmak üzere Amerikal1lar1n ilk aya ayak basanlar oldu una hemen herkes bütün kalbiyle inan1yor. Bunun gerçekli inin ispat1 say1s1z. Bir kere bu olay televizyonlardan naklen yay1nland1. Aydan örnek getirildi vesaire. Ama buna ra men bu apaç1k bilgiye inanmayanlar var. Bu konuda onlar1n da kendilerince delilleri var. Bunun o dönemde Sovyetlere kar_1 psikolojik bir üstünlük sa lamak için haz1rlanm1_ komplo oldu una inanan insanlar bunun ispatlar1n1 sundular. Ve bugün milyonda bir de olsa bir k1s1m insan onlara inan1yor. ^imdi burada bizim bu aya ayak bas1_ olay1na inanmam1z bizim inanc1m1z. Bütün ispatlar1na kar_1 bu böyle... Buna kar_1l1k buna inanmayanlar1n inanmamalar1 da onlar1n inanc1. Bunu her bilimsel gerçek için genelleyebiliriz. Hatta gezegenlerin varl1 1 gibi en basit gerçekler bile inanc1m1zd1r. Bu bilgiye inan1p inanmamak, delilleri yeterli say1p saymamak tamam1yla bize(bireye) kalm1_ bir _ey. I_1k h1z1 a_1labilir mi? Evrim teorisi gerçek mi de il mi? Bütün bunlar da birer inançtan ba_ka bir _ey 22

de ildirler. ^imdi ç1k1p ”ama _u olay ispatland1, inanç olmaz ”diyebilirsiniz. 0ster ispata dayans1n, ister ba_ka bir _eye, Y0NE DE ONA 0NANIP 0NANMAMIZ B0Z0M 0NANCIMIZDAN BA^KA B0R^EY DE 0LD0R. Birçok yanl1_ kuram nas1l çürütüldü san1yorsunuz. Bilim adamlar1 da dâhil olmak üzere o _ey herkes taraf1ndan bilimsel gerçeklik zannedilirken, birtak1m bilim adamlar1 taraf1ndan bu bilgiye inan1lmad1 ve daha sonra bu ku_kucu bilim adamlar1 o genel kabulleri kendi ispatlar1yla y1kt1lar. O y1k1lan yanl1_ bilginin gerçekli ine inanlar1n inanc1 onlar1n inanc1, o bilginin yanl1_l1 1na inanarak o kuram1 y1kan bilim adamlar1n1n dü_ünceleri de onlar1n kendi inanc1yd1. Bir genel kabul kendince ispatlara bile dayansa bir inançtan ba_ka bir _ey de ildir. O bilgiye inan1p inanmamak, ispatlar1 yeterli ve mant1kl1 bulup bulmamak bizim bu inanc1m1z1 belirler. K1sacas1, bilgi = delillere dayal1 kuvvetli inanç diyebiliriz. Bir tak1m deliller sonucunda o _eyin gerçekli ine tüm kalbimizle inanmaya bilgi ad1n1 veriyoruz. Ad1m1z1n ne oldu undan tutun da, yerçekiminin gerçekli ini kabule kadar her _eyi inanc1m1zd1r. Ne yaz1k ki insanlar “inanç” ile “zann1” birbirine kar1_t1r1yorlar günümüzde. Belirsiz ve delile dayal1 olmayan _eylere inanmak zand1r, tahmindir. Kuran ise zann1n, yani ispata dayal1 olmayan _eylerin pe_inden gitmeyi yasaklar: 0sra Suresi 36. Bilmedi in bir _eye inan1p ard1na dü_me, çünkü i_itme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur. Hucurat Suresi 6. Ey iman sahipleri! Özü-sözü bozuk birisi size bir haber getirdi inde, hemen ara_t1r1p inceleyin/delil aray1n! Yoksa bilgisizlikle bir toplulu u suçlar da yapm1_ oldu unuza pi_manl1k duyar hale gelirsiniz. Bu yüzden tüm hurafe inançlar yasakt1r ve böyle delile dayal1 olmayan _eylerin pe_inden gidenlerin ahirette hüsrana u rayaca 1 belirtilir. Buna kar_1l1k Kuran’1n Allah’1n sözü oldu u ve de i_medi i gerçe i delillere dayanmaktad1r. Bu delillerin çok önemli bir k1sm1n1 www.mucizeler.com sitesinde inceleyebilirsiniz. Tüm bunlar1, yarat1l1_1m1zda bize i_lenen temel vahiyle de birlikte ele al1nca, Kuran’1n söylediklerinin tamam1yla gerçek oldu unu kolayca görebiliyoruz. Bize yarat1l1_1m1zda verilen temel ilahi bilgilere vurgu yapan ayetlere de örnekler verelim: 7: 172 Rabbin, Adem o ullar1n1n bellerinden soylar1n1 ç1kar1rken onlar1 kendi kendilerine tan1k tutar: ”Ben, Rabbiniz de il miyim? ” ”Evet, tan1kl1k ediyoruz, ” derler. Böylece dirili_ günü, ”Biz bundan habersizdik, ” diyemezsiniz. 7: 173 Yahut, ”Atalar1m1z önceden ortak ko_tu ve biz de onlardan sonra gelen soylar1y1z, bizi bidat ve hurafelere dalanlardan dolay1 m1 yok edeceksin, ” diyemezsiniz. Bir tek Tanr1c1 (hanif) olarak kendini dine adamal1s1n. Nitekim, ALLAH insanlar1 böyle bir yarat1l1_ ile donatarak yaratm1_t1r. ALLAH‘1n yarat1_1nda de i_iklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanlar1n ço u bilmez (Rum Suresi 30) Bu temel vahyimiz sayesinde do u_tan Allah’1n varl1 1n1 ve tekli ini, insanlara iyi davranman1n güzel bir _ey oldu unu vb. _eyleri biliriz. Tabii e er bu yarat1l1_ program1m1za s1rt1m1z1 dönmemi_ isek& Ve içimizdeki bu temel bilgiler, Kuran’1n gerçekli i konusunda da bize önemli bir sa lama, ispat sunmaktad1r. Yarat1l1_1m1zda bize i_lenen vahiyle(ruhla) uyum içerisinde oldu undan Kuran, ayetlere iman etmekle yükümlüyüz. Çünkü delile dayan1yor gerçekli i. Bir zan de il, gerçek bilgi(inanç) söz konusu. Rabbimizin bizden iste i; hurafeleri-zanlar1 terk edip gerçek bilgiye-inanca yönelmemizdir. Selam ve sevgiler.

Kuran‘1n bilimi emretmesi (2011-07-10 16:50)
1- Kuran‘1n verdi i bilgiler pozitif bilimler taraf1ndan gün geçtikçe ke_fedilmektedir. 2- Allah birçok ayetinde bilimsel ara_t1rmay1 istedi i gibi, birçok ifadesi de bu alanlarda ilerlemi_, bilgi sahibi kimselere yöneliktir: ENB0YÂ 23

(30) 0nkar edenler, göklerle yer biti_ikken, bizim onlar1 ay1rd1 1m1z1 ve diri olan her _eyi sudan meydana getirdi imizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar m1? Bu evrenin ve ayr1ca canl1lar1n ba_lang1c1n1 ara_t1r1p bulanlara yönelik bir ifadedir. Yoksa bu bilgilere ula_amam1_ insanlar için ”göklerle yer biti_ikken, bizim onlar1 ay1rd1 1m1z1 ve diri olan her _eyi sudan meydana getirdi imizi görmediler mi” demenin bir anlam1 kalmazd1. Ayette söylenen bilgileri ”görebilmenin” yolu bilim ve teknolojide ileri gitmektir. D0^0 (ankebut) 29:19 ALLAH‘1n yarat1l1_1 nas1l ba_lat1p, nas1l tekrarlad1 1n1 görmediler mi? Bu, elbette ALLAH için kolayd1r. 29:20 De ki, ”Yeryüzünü dola_1n ve yarat1l1_1n nas1l ba_lad1 1n1 görün.” Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yarat1l1_1 ba_latacakt1r. ALLAH‘1n her _eye gücü yeter. Allah bizden canl1lar1n ve tüm kainat1n yarat1l1_1n1n ara_t1r1lmas1n1 istiyor. Bu da bilimsel ara_t1rmayla olabilecek bir_ey tabii ki. Sadece yarat1l1_1n ba_lang1c1 de il, günümüzde süregelen tekrarlar1n da ara_t1r1lmas1n1 istiyor. Ondan sonraki a_ama da, evrenin sonu geldikten sonra ikinci yarat1l1_1n olup olamayaca 1 üzerine kafa yormam1z. KAMER (49) Gerçekten biz, her _eyi bir ölçü ve dengede yaratt1k. 0_te bu ölçü ve denge sayesinde bilimsel ara_t1rma, deney vb. _eyler yapabiliyoruz. Kaos denilen _eyde bile uzun vadede kendince bir düzen vard1r. MÜ‘M0N (57) Elbette göklerin ve yerin yarat1lmas1, insanlar1n yarat1lmas1ndan daha büyük bir _eydir. Fakat insanlar1n ço u bilmezler. Yine ilim sahibi insanlar1n gerçekleri görebilecekleri, akletmeye daha yak1n olduklar1 söylenir: FATIR SURES0 27. ALLAH‘1n gökten bir su indirdi ini görmedin mi? Onunla çe_itli renklerde ürünler ç1kar1r1z. Hatta da larda bile beyaz, k1rm1z1 veya rengarenk katmanlar vard1r. Baz1 yollar ise siyaht1r. 28. Ayn1 _ekilde, insanlar, hayvanlar, çiftlik hayvanlar1 da çe_itli renklerdedir. Bundan dolay1d1r ki kullar1 aras1nda ALLAH‘1 gere i gibi sayanlar bilim adamlar1d1r. ALLAH Üstündür, Ba 1_layand1r. Neml 40. Kitap bilgisine sahip olan birisi de, ”Ben onu, gözünü k1rpman için geçen süreden daha çabuk getirebilirim,” dedi. Onu yan1nda duruyor görünce, ”Bu Rabbimin bir lütfudur. ^ükür mü, yoksa nankörlük mü edece imi s1n1yor. ^ükreden kendisi için _ükretmi_olur. Nankörlük eden de, bilsin ki benim Rabbim Zengindir, ^ereflidir,” dedi. Burada kitap bilgisi bilimde ileri derece olmadan ba_ka bir_ey de ildir. Maddeyi gözünü k1rpma süresinde naklediyor. Kötülüklerin-yobazl1 1n kayna 1 olarak cehalet ve ilimsizlik gösteriliyor ayetlerde: Enam Suresi 139. ^unu da söylediler: ”^u hayvanlar1n kar1nlar1ndakiler erkeklerimize özgülenmi_tir; kad1nlar1m1za haramd1r. Yavru ölü do arsa kad1n-erkek hepsi onda hak sahibidir.” Bu nitelendirmeleri yüzünden Allah cezalar1n1 verecektir. Hakîm‘dir O, Alîm‘dir. 140. ^u bir gerçek ki, ilimsizlik yüzünden öz evlatlar1n1 beyinsizce katledenlerle Allah‘1n kendilerine verdi i r1z1klar1, Allah‘a iftira ederek haramla_t1ranlar gerçekten hüsrana u ram1_lard1r. 0nan olsun, sap1tm1_lard1r onlar; hiçbir zaman do ruyu ve güzeli bulamazlar. Sadece ve sadece delillerin ve akl1n pe_inden gitmemiz emredilmektedir: 0sra suresi 36. Bilmedi in bir _eye inan1p ard1na dü_me, çünkü i_itme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur. 6. Ey iman sahipleri! Özü-sözü bozuk birisi size bir haber getirdi inde, hemen ara_t1r1p inceleyin/delil aray1n! Yoksa bilgisizlikle bir toplulu u suçlar da yapm1_ oldu unuza pi_manl1k duyar hale gelirsiniz. Nahl Suresi 56. Tutuyor, kendilerine verdi imiz r1z1klardan hiçbir _eyin fark1nda olmayanlara pay ç1kar1yorlar. Allah‘a yemin olsun ki, iftira edip durdu unuz _eylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. 24

57. Tutuyor, Allah‘a k1zlar1 nispet ediyorlar. Hâ_â! O, bunlardan ar1nm1_t1r. 0_tah duyduklar1 _eyler de kendilerinin mi? 58. Onlardan birine k1z çocuk müjdelendi inde yüzü simsiyah kesilir. Öfkeden kuduracak gibidir o. 59. Kendisine mu_tulanan1n utanc1ndan ötürü toplumdan gizlenir. Hakaret/eziklik üzere tutsun mu onu yoksa topra 1n ba r1na m1 gömsün onu. Bak1n ne kötü hüküm veriyorlar! Evet burada da yeryüzündeki nimetleri cans1z _eylerin yaratmad1 1 vurgulan1yor ve ayr1ca k1z çocu u oldu diye öfkelenenler yerilip cahillikle itham ediliyorlar. Mülk süresi 3. Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O‘dur. O Rahman‘1n yarat1_1nda/yaratt1klar1nda herhangi bir uyu_mazl1k, ayk1r1l1k, çeli_me göremezsin. Bir kez daha bak! Bir çatlakl1k, bir uyu_mazl1k görüyor musun? 4. Sonra bak1_1 iki kez daha döndür! Umudunu kesmi_ olarak döner sana göz. Utanm1_, bitkin dü_mü_tür o. Burada da gökyüzünün ve evrenin ara_t1r1lmas1 emrediliyor ve meydan okunuyor. Herhangibi bir düzensizlik ve ba_1bo_luk göremiyeceksiniz. Ne kadar ara_t1r1rsan1z ara_t1r1n, sadece bunu tasdik edeceksiniz deniliyor. Bunlar sadece birkaç örnek. Say1s1z, bu yönde ayet var. Ne ki_i say1s1 ne duygular-zanlar, ne de hurafeler geçerlidir. Bunlar1n hiçbir hükmü yoktur... Sadece ak1l, ispat, ara_t1rma ve sorgulama sonucu gerçek bilgilere-inanca kavu_mam1z istenmektedir bizden. Selam ve sevgiler.

Kuran‘da sadece nefsi müdafaya izin vard1r (2011-07-10 16:51)
0slam kar_1tlar1n1n yapt1 1 en güzel çarp1tma taktiklerinden biri de ayet c1mb1zlamad1r. Bu yolla surenin ba lam1ndan kopar1lan ayet al1n1r ve asl1nda sadece savunma sava_1na izin veren söylemler sanki sald1r1 sava_1n1 ve dinsel bask1y1 emrediyormu_ gibi gösterilir. Örne in: 9 - Tevbe Suresi 1. Allah ve resulünden, kendileriyle antla_ma yapm1_ bulundu unuz mü_riklere bir ültimatomdur bu; 2. Yeryüzünde dört ay daha dola_1n ve bilin ki siz, Allah‘1 âciz b1rakamazs1n1z. ^u da bir gerçek ki, Allah küfre batanlar1 rezil eder. 3. Bir de Allah ve resulünden insanlara Büyük Hac günü bir duyuru var: Allah da O‘nun elçisi de mü_riklerden kesinlikle uzakt1r. O halde, tövde ederseniz bu sizin için hay1rl1rd1r. Yok e er yüz çevirirseniz _unu bilin ki, siz Allah‘1 acze dü_üremezsiniz. Küfre saplananlara ac1kl1 bir azab1 mu_tula! 4. Antla_ma yapm1_ oldu unuz mü_riklerden size kar_1 bir eksiklik sergilemeyen ve aleyhinizde ba_ka birine yard1m etmeyenler müstesnad1r. Art1k, onlara verdi iniz sözü belirlenen süreye kadar tam bir _ekilde koruyun. ^u bir gerçek ki Allah, sak1nanlar1 sever. 5. O haram aylar ç1kt1 1nda art1k mü_rikleri, kendilerini buldu unuz yerde öldürün. Yakalay1n onlar1, ku_at1n onlar1, tüm geçit noktalar1n1 t1kay1n onlar1n. Bunun ard1ndan tövbe eder, namaz1 gere ince k1lar, zekât1 verirlerse, yollar1n1 aç1n onlar1n. Kesin olan _u ki, Allah Gafûr‘dur, Rahîm‘dir. 6. E er mü_riklerden biri senden güvence dilerse/senin yan1na gelmek, sana kom_u olmak isterse, ona güvence verip yak1nla_ma iste ini kabul et ki, Allah‘1n kel dinleyebilsin. Sonra da onu, güvenli gördü ü yere kadar götür. Böyle yapman1n gerekçesi _udur: Bunlar bilmeyen bir topluluktur. 7. Mü_riklerin Allah kat1nda, onun resulü kat1nda ahitleri nas1l olabilir! Mescid-i Haram yan1nda antla_ma yapt1klar1n1z müstesna. Bu _ekilde antla_mas1 olanlara, onlar size do ru-dürüst davrand1kça, siz de do rudürüst davran1n. Allah, sak1nanlar1 sever —————————————-—^imdi burada aç1kça antla_may1 bozup sald1ran inkarc1lara kar_1 siz de onlara kar_1 savunma amaçl1 sava_1n emri vard1r.Ama antla_maya ayk1r1 davranmayan , sald1rmayanlara siz de sald1rmay1n, size sald1ranlar da bundan vazgeçerlerse hemen siz de bar1_a yönelin denmektedir ayetlerde. 9:12 Anla_ma yapt1ktan sonra andlar1n1 bozar ve dininize sald1r1rlarsa, o inkarc1l1 1n önderleriyle sava_1n; çünkü onlar1n and1 art1k geçersizdir. Belki vazgeçerler. —————————————-—————————- ———— 25

9:13 Andlar1n1 bozan, elçiyi sürmeye yeltenen ve sizinle (sava_1) ilk defa ba_latan toplulu a kar_1 sava_mayacak m1s1n1z? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? 0nan1yorsan1z as1l çekinmeniz gereken ALLAH‘t1r. —————————————-—————————- ———— 9:14 Onlarla sava_1n ki, ALLAH ellerinizle onlar1 cezaland1r1p rezil etsin, sizi zafere ula_t1rs1n ve inanan toplumun gö sünü ferahlats1n, Yine ayn1 sürede sald1ranlarla sava_1n kendinizi savunun emri vard1r. 0_te tüm sava_la ilgili sürelerde istenen budur. Ama çarp1tma tekni ine ba_vurmak isteyenler bu nefsi müdafayla ilgili ayetlerden birini c1mb1zl1yor ve sanki durup dururken inkarc1lar1 yakalay1p öldürün deniyormu_ gibi bir hava yarat1l1yor.) Ama asl1nda istenen tek bir _ey vard1r, sana sald1rana kar_1 kendini savun,onlar vazgeçerlerse sen de bar1_ yap. ”Sizinle sava_anlara kar_1 Allah yolunda sava_1n, (ancak) a_1r1 gitmeyin. Elbette Allah, a_1r1 gidenleri sevmez.Onlar1, buldu unuz yerde öldürün ve sizi ç1kard1klar1 yerden siz de onlar1 ç1kar1n. Fitne, öldürmekten beterdir. Onlar, size kar_1 sava_1ncaya kadar siz, Mescid-i Haram yan1nda onlarla sava_may1n. Sizinle sava_1rlarsa siz de onlarla sava_1n. Kafirlerin cezas1 i_te böyledir. Onlar, (sava_a) son verirlerse (siz de son verin); _üphesiz Allah, ba 1_layand1r esirgeyendir. (Yeryüzünde) Fitne kalmay1ncaya ve din (yaln1z) Allah’1n oluncaya kadar onlarla sava_1n. E er vazgeçerlerse, art1k zulüm yapanlardan ba_kas1na kar_1 dü_manl1k yoktur. ”(2 Bakara Suresi , 190-193) Evet bu savunma sava_1yla ilgili ayetlerden de biri c1mb1zlan1rsa sanki inanmayanlara sald1r1n gibi bir ifade varm1_ gibi gösterilir ki bu strateji hep izlenmektedir. —————————————-—————————- ————-—– Kuran‘da dü_ünce özgürlü ü temeldir. Çünkü imtihan dünyas1n1n gere i insanlar diledi ine inanacak ki ahirette ondan sorumlu tutulabilsinler. Bu yüzden islam‘da sadece tebli vard1r. Kimse kimseye dü_üncesinden dolay1 bir tokat bile atamaz yoksa kendine yaz1k etmi_ olur: —————————————-—————————- ———— Mearic Suresi 42 b1rak onlar1! Dals1nlar, oynas1nlar kendileri için belirlenen günlerine ula_1ncaya kadar. —————————————-——– En‘am Suresi 112 0_te böyle, biz peygambere insan ve cin _eytanlar1n1 dü_man yapt1k. Bunlar aldatmak için birbirlerine laf1n yald1zl1s1n1 f1s1ldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlard1. b1rak onlar1, düzdükleri iftiralarla ba_ba_a kals1nlar; —————————————-———Allah, sizinle din konusunda sava_mayan, sizi yurtlar1n1zdan sürüp-ç1karmayanlara iyilik yapman1zdan ve onlara adaletli davranman1zdan sizi sak1nd1rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar1 sever. (60 Mümtehine Suresi, Herkes diledi ine inanmakta ve ya_amakta özgürdür ki, ahirette inanc1ndan dolay1 sorumlu tutulabilsin: Bakara Suresi 256 Dinde bask1-zorlama-tiksindirme yoktur. Do ru bilgiye dayal1 eri_, bozuk bilgiye dayal1 sap1_tan aç1k bir biçimde ayr1lm1_t1r. Her kim tâ uta s1rt dönüp Allah‘a inan1rsa hiç ku_kusuz sapasa lam bir kulpa yap1_m1_ olur. Kopup parçalanmas1 yoktur o kulpun. Allah, hakk1yla i_iten, en iyi biçimde bilendir. 29. De ki, ”Bu gerçek senin Rabbindendir.” Dileyen inans1n, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için onlar1 çepeçevre saracak bir ate_ haz1rlad1k. Onlar her ne zaman feryad ederek yard1m isteseler, deri_ik asit gibi yüzleri ha_layan bir su sunulur. Ne kötübir içecek, ne kötü bir son! 10:99 Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi inan1rd1. Öyleyse, sen mi halk1 inanmalar1 için zorlayacaks1n? Evet dü_ünce özgürlü ü ve diledi in gibi ya_ama serbestli i vard1r. Ve nefsi müdafa d1_1nda sava_ yasakt1r. Hatta tokat bile atamazs1n. Sadece nefsi müdafaya izin veren ayetlerin dini bir konuda bask1yla yak1ndan uzaktan alakas1n1n olmad1 1n1n, amac1n tamamen sald1rgan1 durdurmak oldu unun en güzel kan1tlar1ndan biri de _u ayettir: HUCURAT 9. Müminlerden iki zümre çarp1_1rlarsa, onlar1n aralar1nda hemen bar1_1 kurun! E er onlardan biri öteki aleyhine s1n1r tan1mazl1k edip sald1r1rsa, azg1nl1k edenle, Allah‘1n emrine dönünceye kadar sava_1n. E er vazgeçerse, yine ikisi aras1n1 adalet ve dürüstlükle sulh edin. Ku_kusuz, Allah adalette titiz davrananlar1 sever. Görüldü ü üzere sald1ran taraf bir müslüman topluluk ise bile onlarla bar1_a yana_1ncaya kadar, ba_ka bir 26

deyi_le sald1r1lar1ndan vazgeçinceye kadar mücadele edin diyor. Her zaman ayetlerde istenen bar1_1n sa lanmas1, sald1rgan1n-zulmedenin durdurulmas1d1r. Yoksa herkes diledi i inanc1 ya_amakta serbesttir. Selam ve sevgiler.

Tasar1m1n incelenmesini isteyen ayet örnekleri (2011-07-10 16:53)
Yarat1l1_taki tasar1m ve düzen üzerine dü_ünülmesi ve ara_t1rma yap1lmas1 istenen ayet örnekleri: BAKARA (164) ^üphesiz, göklerin ve yerin yarat1l1_1nda, gece ile gündüzün birbiri ard1nca geli_inde, insanlara yarar sa layacak _eylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’1n gökyüzünden indirip kendisiyle ölmü_ topra 1 diriltti i ya murda, yeryüzünde her çe_it canl1y1 yaymas1nda, rüzgarlar1 ve gökle yer aras1ndaki emre amade bulutlar1 evirip çevirmesinde elbette dü_ünen bir topluluk için deliller vard1r. ÂL-0 0MRÂN (190) Göklerin ve yerin yarat1l1_1nda, gece ile gündüzün birbiri ard1nca gelip gidi_inde selim ak1l sahipleri için elbette ibretler vard1r. ÂL-0 0MRÂN (191) Onlar ayaktayken, otururken ve yanlar1 üzerine yatarken Allah’1 anarlar. Göklerin ve yerin yarat1l1_1 üzerinde dü_ünürler. “Rabbimiz! Bunu bo_ yere yaratmad1n, seni eksikliklerden uzak tutar1z. Bizi ate_ azab1ndan koru” derler. CÂS0YE (4) Sizin yarat1l1_1n1zda ve Allah’1n (yeryüzüne) yayd1 1 her bir canl1da da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vard1r. GA^0YE 17. Deveye bakm1yorlar m1, nas1l yarat1lm1_t1r! 18. Gö e bakm1yorlar m1, nas1l yükseltilmi_tir! 19. Da lara bakm1yorlar m1, nas1l dikilmi_lerdir! 20. Yeryüzüne bakm1yorlar m1, nas1l yay1lm1_t1r! MÜLK (3) O, yedi gö ü tabaka tabaka yaratand1r. Rahmân’1n yarat1_1nda hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? MÜLK (4) Sonra tekrar tekrar bak; bak1_lar1n (arad1 1 çatlak ve düzensizli i bulamay1p) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. ARAF 185. Onlar göklerdeki ve yerdeki s1n1rs1z hükümranl1k ve nizama, Allah’1n yaratt1 1 her _eye, ecellerinin yakla_m1_ olabilece ine hiç bakmad1lar m1? Peki bundan sonra art1k hangi söze inanacaklar? FURKÂN (49) O, rahmetinin önünde rüzgarlar1 müjdeci olarak gönderendir. Ölü topra 1 canland1ral1m, yaratt1klar1m1zdan bir çok hayvanlar1 ve insanlar1 sulayal1m diye gökten tertemiz bir su indirdik. NEML (86) Onlar görmüyorlar m1 ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye, gündüzü de (her _eyi) gösterici (ayd1nl1k) olarak yaratt1k. ^üphesiz bunda inanan bir toplum için elbette (Allah varl1 1n1 gösteren) deliller vard1r. KAMER (49) Gerçekten biz, her _eyi bir ölçü ve dengede yaratt1k. VÂKI‘A (57) Sizi biz yaratt1k. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? TÎN (4) Biz, gerçekten insan1 en güzel bir biçimde yaratt1k. 27

NEBE 7. Biz, yeryüzünü bir dö_ek, da lar1 da birer kaz1k yapmad1k m1? 8. Sizleri (erkekli-di_ili) e_ler halinde yaratt1k. 9. Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) k1ld1k. 10. Geceyi (sizi örten) bir elbise yapt1k. 11. Gündüzü de geçimi temin zaman1 k1ld1k. 12. Üstünüze yedi sa lam gök bina ettik. 13. Alev alev yanan ayd1nlat1c1 ve 1s1t1c1 bir kandil yaratt1k. 14, 15, 16. Taneler, bitkiler, sarma_ dola_ bahçeler ç1karal1m diye ya mur yüklü yo un bulutlardan _ar1l _ar1l ya mur ya d1rd1k. D0^0 (ankebut) 29:19 ALLAH‘1n yarat1l1_1 nas1l ba_lat1p, nas1l tekrarlad1 1n1 görmediler mi? Bu, elbette ALLAH için kolayd1r. 29:20 De ki, ”Yeryüzünü dola_1n ve yarat1l1_1n nas1l ba_lad1 1n1 görün.”6 Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yarat1l1_1 ba_latacakt1r. ALLAH‘1n her _eye gücü yeter. ENB0YÂ (30) 0nkar edenler, göklerle yer biti_ikken, bizim onlar1 ay1rd1 1m1z1 ve diri olan her _eyi sudan meydana getirdi imizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar m1? Vakia 62. Andolsun, birinci yarat1l1_1(n1z1) biliyorsunuz. O halde dü_ünseniz ya! 63. Ekti iniz tohuma ne dersiniz?! 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? 65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapard1k da _a_k1nl1k içinde _öyle geveleyip dururdunuz: 66. “Muhakkak biz çok ziyanday1z!” 67. “Daha do rusu büsbütün mahrumuz!” 68. 0çti iniz suya ne dersiniz?! 69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 70. Dileseydik onu ac1 bir su yapard1k. O halde _ükretseydiniz ya!.. 71. Tutu_turdu unuz ate_e ne dersiniz?! 72. Onun a ac1n1 siz mi yaratt1n1z, yoksa yaratan biz miyiz? 73. Biz onu bir ibret ve 1ss1z yerlerde ya_ayanlara bir yarar kayna 1 k1ld1k. 74. O halde, O yüce Rabbinin ad1n1 tesbih et (yücelt). 75, 76. Y1ld1zlar1n yerlerine yemin ederim ki, -e er bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindirRÛM (22) Göklerin ve yerin yarat1lmas1, dillerinizin ve renklerinizin farkl1 olmas1 da onun (varl1 1n1n ve kudretinin) delillerindendir. ^üphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vard1r ZÜMER (6) O, sizi bir tek nefisten yaratt1. Sonra ondan e_ini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve di_i olarak) sekiz e_ yaratt1.2 Sizi annelerinizin karn1nda bir yarat1l1_tan öbürüne geçirerek üç (kat) karanl1k içinde olu_turuyor. 0_te Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyet) yaln1z onundur. Ondan ba_ka hiçbir ilah yoktur. O halde nas1l oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? MÜ‘M0N (57) Elbette göklerin ve yerin yarat1lmas1, insanlar1n yarat1lmas1ndan daha büyük bir _eydir. Fakat insanlar1n ço u bilmezler. TÛR (35) Acaba onlar herhangi bir yarat1c1 olmadan m1 yarat1ld1lar? Yoksa kendileri mi yarat1c1d1rlar? HACC 5. Ey insanlar! Ölümden sonra dirilme konusunda ku_ku içinde olabilirsiniz. Ama _u bir gerçek ki, biz sizi bir topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan/döllenmi_ bir kar1_1mdan, sonra ne oldu u k1smen belirli, k1smen belirsiz bir et parças1ndan yaratt1k ki, size aç1k-seçik beyanda bulunal1m. Ve sizi rahimlerde, belirlenen 28

bir süreye kadar diledi imiz _ekilde bekletiyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak ç1kar1yoruz. Daha sonra da tam kuvvetinize ula_man1z1 sa l1yoruz. Bununla birlikte içinizden bir k1sm1 öldürülüyor, yine içinizden bir k1sm1 ilimden sonra bir _ey bilmesin diye ömrün en basit ve dü_ük noktas1na geri gönderiliyor. Yeryüzünü de sönmü_ kül halinde görürsün. Nihayet onun üzerine suyu indirdi imizde titrer, kabar1r ve her güzel/bereketli çiftten bir _eyler bitirir. YAS0N 77. 0nsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yaratt1 1m1z1 görmedi mi ki, kalkm1_ apaç1k bir dü_man kesilmi_tir. 78. Bir de kendi yarat1l1_1n1 unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümü_lerken kemikleri kim diriltecek?” 79. De ki: “Onlar1 ilk defa var eden diriltecektir. O her yarat1lm1_1 hakk1yla bilendir.” 80. O, sizin için ye_il a açtan ate_ yaratand1r. ^imdi siz ondan yak1p duruyorsunuz. 81. Gökleri ve yeri yaratan Allah’1n, onlar1n benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakk1yla yaratand1r, hakk1yla bilendir. YÛNUS (6) ^üphesiz gece ve gündüzün ardarda de i_mesinde, Allah’1n göklerde ve yeryüzünde yaratt1 1 _eylerde, Allah’a kar_1 gelmekten sak1nan bir toplum için pek çok deliller vard1r . Ey cin ve insan topluluklar1, e er göklerin ve yerin çaplar1ndan a_1p-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen a_1n; ancak ‘üstün bir güç (sultan)‘ olmaks1z1n a_amazs1n1z. (Rahman Suresi, 33) Gökyüzünü korunmu_ bir tavan k1ld1k; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32) Bizim, gö ü kitab1n sahifelerini katlar gibi katlayaca 1m1z gün, ilk yaratmaya ba_lad1 1m1z gibi, yine onu (eski durumuna) iade edece iz. Bu, Bizim üzerimizde bir vaiddir. Elbette, Biz yap1c1lar1z. (Enbiya Suresi, 104) Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha bilmediklerinden hepsini e_ler halinde yaratan çok yücedir. ( Yasin Suresi 36 ) Dü_ünüp ibret alman1z için her _eyi e_ler halinde yaratt1k. 51Zariyat Suresi 49 Güne_ de bir karar yerine do ru ak1p gitmektedir. Bu üstün Olan ve Bilen‘in takdiridir. 36Yasin Suresi 38 0_te bunlar bizim insanlara verdi imiz örneklerdir. Ancak bilgi sahiplerinden ba_kas1 bunlara ak1l erdiremez. 29Ankebut Suresi 43 Y1ld1zlar söndürüldü ü zaman 77 Mürselat Suresi 8 Görmüyor musun ki; Allah bulutlar1 sürer, sonra onlar1 birle_tirir, sonra onlar1 birbirlerinin üstüne y1 ar ve sen de ya murun bunlar1n aras1ndan ç1kt1 1n1 görürsün. Gökyüzündeki da lardan dolu ya d1r1r, onu diledi ine isabet ettirir, diledi inden de onu çevirir. ^im_e in par1lt1s1 neredeyse gözleri kama_t1r1p götürüverecek. 24Nur Suresi 43 ********* Selam ve sevgiler.

Bir mezhep inan1r1na forumdaki 5 sorum (2011-07-10 16:54)
1- Allah namaz1n 3 vakit oldu unu ve nas1l k1l1naca 1n1 söylüyor ayetlerinde. Bu ba lamda, senin din adamlar1n m1 daha iyi biliyordur, yoksa Allah m1? Ve neden? 2-Tevrat ve 0ncil‘de üçleme geçmedi i halde, kendini dine adam1_, uzman, binlerce y1l1n birikimi olan H1ristiyan ulemas1 insanlara ”üçlemeye tapacaks1n1z” diyor. Buna kar_1l1k baz1 din adam1 olmayan H1ristiyanlar ”hay1r üçlemeye tapmak yanl1_a sapmakt1r” diyor. Sence ömrünü ilahiyata adam1_ H1ristiyan din adamlar1 m1 daha iyi biliyor, yoksa üçlemeyi kabul etmeyen 29

ama din adam1 olmayan H1ristiyanlar m1? Ve neden? 3- Yine ömrünü dine adam1_, bütün kutsal kitaplar1 bilen, bilgili-entellektüel Hindu din adamlar1 ”ana tanr1n1n yans1mas1 olarak say1s1z alt tanr1 var” diyor. ^imdi bu uzmanla_m1_, bilgili Hindu din adamlar1 m1 do ruyu biliyor? Yoksa sen mi do ruyu biliyorsun(çok tanr1y1 redederek)? Ve neden? 4- Ömrünü 0slam‘a adam1_ bir alevi ilahiyat profesörü, Ali‘yi kutsalla_t1r1rken, Allah‘a ortaklar ko_arken, o mu daha iyi biliyor? Yoksa bir 0slam profesörü olmad1 1n halde sen ”hay1r olmaz öyle _ey” diyerek, daha m1 iyi biliyorsun? Ve neden? 5- Allah Kuran‘dan ba_ka bir kayna 1 yasaklam1_ken, bunu defalarca ayetlerinde söylerken... Allah m1 daha iyi biliyor ”yaln1z Kuran” derken? Yoksa sen mi daha iyi biliyorsun ”hay1r, hadislere, icma, k1yas ve di er yard1mc1lar1 da ihtiyac1m1z var” derken? Ve neden? Selam ve sevgiler.

Tüm insanlar1n namaz1 aray1_1 (2011-07-10 16:55)
Yüce Allah sistemini öyle bir kurmu_tur ki, e er emir ve yasaklar1na uyarsan1z daha bu dünyada nimetleri ya_amaya ba_l1yorsunuz, yok e er uymazsan1z daha bu dünyada s1k1nt1lar1... Namaz k1lma da bunlardan biridir. Namaz k1lmak ba_l1 ba_1na insan psikolojisine iyi gelmesinin yan1 s1ra, sabah namaz1n1n vakti, tam da tabiat1n canlanmaya ba_lay1p, ne_e ve huzurun en üst seviyeye ula_t1 1 and1r. Ve bu anda uyan1p kalkan ki_i hiçbir _ey yapmasa bile, yine de ya_ama sevinciyle dolacakt1r. Bir de namaz1n1 k1larsa duyaca 1 mutluluk, huzur ve co_ku katlanarak büyüyecektir. Bunun yan1 s1ra, ak_am namaz1n1n vakti tam da yine huzurun, içe dönüklü ün, dinlence halinin zaman1d1r. Yine bu anda, yani tam vaktinde k1laca 1n1z namazla bu geçi_ evresinden maksimum fayday1 edinmeyi sa lad1 1n1z gibi, bu geçi_ döneminden kaynaklanabilecek s1k1nt1lar1 da minimuma indirebilirsiniz. Yani günde 3 kez k1l1nacak namaz size maddi ve manevi say1s1z yarar sa layacakt1r. Daha cennete gitmeden, bu dünyada onun izlerini alg1laman1za vesile olacakt1r. Bunun bedensel ve zihinsel sa l1 1n1za faydalar1 saymakla bitmez. 0_in sevap, Allah’a yakla_ma gibi bilinen as1l güzelliklerini tekrardan söylemeye gerek bile duymuyorum. Ha peki bunu yapmazsan1z, i_in sevap-kulluk k1sm1 bir yana, dünya nimeti olarak neler kaç1rm1_ olursunuz? ^u olur; _u an bat1l1lar1n ve Uzakdo ulular1n yapt1 1 gibi yogadan, meditasyondan, aln1n1zdaki enerji noktan1z1 uyarma i_lemlerinden(Shirodhara) medet ummaya ba_lars1n1z. Depresyon ve stres içinde yüzer, namaz1n sa layaca 1 güzellikleri bu sayd1 1m metotlarda arama tela_1na dü_ersiniz. Asl1nda bugünkü dünyada meditasyon, yoga ç1lg1nl1 1, Shirodhara ç1lg1nl1 1 ya_an1yorsa, bunun alt1nda asl1nda namaz1n aranmas1 yat1yordur. Onun eksikli i yat1yordur. Ayurveda’daki gerçek ad1yla ”Shirodhara” tekni ini internetten, arama motorlar1ndan bulup inceleyebilirsiniz. Ve insanlar sabahlar1 tam da güne_in do ma vaktinde kalk1p yoga yapma tela_1 içindeler bugün. Çünkü bunu yap1nca daha huzurlu olduklar1n1, stres ve depresyonlar1nda azalma oldu unu dü_ünüyorlar. Ve sabah güne_in do ma vaktinde yap1lacak bu ar1nma jimnasti ine ”güne_e selam” ad1n1 veriyorlar. Ve yine bu yoga uygulamas1n1 incelerseniz, haraketlerin namazla büyük oranda benzerlik gösterdi ini göreceksiniz. Ayn1 _ekilde ak_am vakti de buna benzer bir yoga egzersizi yap1l1p, insanlar huzura ve sa l1 a kavu_maya çal1_1yorlar. Bir de bunun d1_1nda yine genelde günde 2 kez meditasyon yapmaya çal1_1yorlar. Ve yine asl1nda insanlar namaz1 ar1yorlar. Onun verece i güzellikleri, nimetlere kavu_abilmek için ç1rp1n1yorlar. Ama ne yaz1k ki bu mutlulu u yanl1_ bir yerde ar1yorlar. 30

Peki madem namaz k1lmak meditasyon ve yoga gibi uygulamalardan üstündür diyoruz, o zaman bunu do rulayacak somut bir delil olmal1. Evet, var. Hem de bir ayurveda uzman1 olan Dr. Deepak Chopra’n1n bile itiraf etti i ve hatta baz1 kitaplar1nda i_ledi i gibi, dünyan1n en uzun ömürlü insanlar1 Müslümanlar aras1ndan ç1kmaktad1r genelde. Ve bu insanlar Uzakdo ulular gibi meditasyonla veya ginseng gibi süper besinlerle de il, namaz, oruç gibi ritüeller ve yo urt, k1rm1z1 et gibi besinlerle bunu gerçekle_tirmi_lerdir. “Süper yüzy1ll1klar” ad1 verilen uzun ömürlü bireylere sahip toplumlar bugünün co rafyas1nda Gürcistan, Azerbaycan gibi yerlerde görülmektedirler. Özellikle da l1k alanlarda ya_arlar. Ama genleri karma oldu undan, bilim adamlar1 onlar1n uzun ömürlü olmalar1n1 genetik faktörle de il, ya_am biçimleriyle aç1klamaktad1rlar. Bilinen en uzun ömürlü insan Azeri Shirali Mislimov’dur. 1973 y1l1nda 168 ya_1nda ya_ama veda etti i söylenmektedir. Özellikle Azerbaycan-0ran s1n1r1ndaki Lerik kasabas1n1n sa l1klar1 insanlar1 dikkat çekiyor. Zaten namaz k1lma ve oruç tutman1n faydalar1 art1k bilim dünyas1nca da ke_fediliyor. Bunlar yogadan da, di er tekniklerden de sa l1 a ve ya_am kalitesine daha çok faydal1. Umar1z tüm dünyadaki insanlar, fark1nda olmadan aray1p durduklar1 namaz1 ke_federler ve gerçek mutlulu a ve kurtulu_a do ru bir ad1m daha atarlar. Selam ve sevgiler.

Evrendeki kusursuzluk kendi _art ve hedeflerine göredir (2011-07-10 16:56)
32:7 O yaratt1 1 her _eyi mükemmel hale soktu. 0nsan1n yarat1l1_1na balç1ktan ba_lad1. 51:7 Mükemmel çizilmi_ yörüngelere sahip gö e and olsun ki 7:190 Onlara kusursuz bir çocuk verince, O’nun kendilerine verdi i bu hediyeyle ilgili olarak O’na ortaklar ko_maya ba_lad1lar. ALLAH onlar1n ortak ko_tuklar1 her _eyden çok yücedir. *********************************************************** **** Allah’1n yaratt1klar1ndaki kusursuzluk, yani kusursuz tasar1m, o yarat1lanlar1n yarat1l1_ nedeni ve _artlar1 do rultusundad1r. Bizim dünyam1z ve evrenimiz 1-0mtihan dünyas1 hedefine yöneliktir. 2-Cennet ile cehennemin kar1_1m1 karma bir hayat 3-Sonunda mutlaka canl1lar1n1n ve hatta evrenin kendisinin ölece i sonlu bir hayat içerir. 0_te bu evrendeki kusursuzluktan kas1t, bu 3 maddeye uygun-hizmet eden olma aç1s1ndan mükemmelliktir. Yani ki_inin imtihan edilebilece i ortama hizmet, ki_inin gerekti inde yeryüzünde hazz1 veya 1zd1rab1 ya_ayabilece i ortam1 olu_turmaya hizmet ve belli bir süre ya_ad1ktan sonra son bulmaya hizmet etme aç1s1ndan kusursuz bir _ekilde tasarlan1p yarat1lm1_t1r. Çünkü bu dünyan1n-evrenin-ya_am1n hedefleri bunlard1r. Bu evren yarat1l1_ amac1 ve _artlar1na hizmet aç1s1ndan gerçekten de ”kusursuzdur”. Ama buna kar_1l1k ahiret evreninin yarat1l1_ amac1 ve _artlar1 farkl1 oldu undan, ahiret evrenindeki kusursuzluk da bamba_kad1r. Bu sefer ”ölümsüz-ebedi olma”,sürekli hücrelerin yenilenmesi ve ya_lanmama gibi özellikler, o ahiret dünyas1n1n _artlar1nda ve hedeflerinde kusursuzluktur. Çünkü yarat1l1_ gayesi bunlar1 içermektedir ve ”mükemmel” bir _ekilde bu hedefe hizmet edecek _ekilde tasarlanm1_lard1r. Selam ve sevgiler.

Kim demi_ cennet yan gelip yatma yeridir diye? (2011-07-10 16:57)
Kuran ayetlerinde dünya nimetlerinin benzerlerinin, art1, hiç bir kalbin bilmedi i ve duymad1 1 cennete has nimetlerin de bulundu u vurgulan1r. Bu ayetlere bir örnek vermek gerekirse; ”Orada nefislerin arzu etti i ve gözlerin lezzet ald1 1 her _ey var.ve siz orada süresiz kalacaks1n1z.”(Zuhruf 31

Suresi 71.) Bu ifade _u demek.Bu dünyada sizin için yarat1lm1_ nimetlerin hepsi cennette de var. Bu ayet ve di er ayetlerde belirtilen nimetler, yan gelip yatmayla, seksle, yeme içmeyle s1n1rland1ramay1z. Tamam, bunlarda çok büyük nimetler ve cennette varlar. Ama bunlar1n yan1 s1ra hareket etmek, sanatla u ra_mak, okumak, bilimsel ara_t1rma ve çal1_malarda bulunmak, spor yapmak, satranç gibi oyunlar oynamak, gezmek ve daha say1s1z dünyaya özgün nimetler de bu haz ve nimet kapsam1na girer. Nefsimizin arzu etti i her _ey cennette olacakt1r. Zaten sadece yan gelip yatmak eksik bir nimet olurdu. Ayetlerde anlat1lan huriler, meyveler ise birer örnek, bütünün küçük bir parças1d1rlar(ama kesinlikle bunlarda vard1r).as1l liste ise yukar1daki ayette verilmi_tir. Herhalde Kuran’da televizyondan satranca kadar sayfalar dolusu bir nimet listesi haz1rlanacak de ildi. K1saca, orada nefsinin arzu etti i her _ey olacakt1r denilmi_tir. Bir de bu nimetlerin sembolik oldu unu iddia eden arkada_lara iki ayet daha göstererek yaz1m1 tamamlamak istiyorum. -De ki ”Allah‘1n kullar1 için verdi i süslenecek _eylerle r1z1k olarak verdiklerinin temiz olanlar1n1 kim yasak edebilir?”yine de ki ”bunlar dünyadaki inançl1 ki_ilerindir. ahirette ise yaln1z onlar1nd1r”.ayetlerimizi anlayanlara bu _ekilde aç1klamaktay1z.(Araf süresi 32.ayet) Dikkat edin ayette bu dünya nimetlerinin tümü inançl1 kimselerindir, ama cennette ise yaln1zca onlar1nd1r deniliyor. Yani bu dünya nimetlerinin benzerlerinin ahirette cennet halk1na verilece i, dünya nimetlerinin tümünün orada da olaca 1 dolayl1 da olsa belirtilmekte. Di er ayet:”inan1p yararl1 i_ler yapanlara, altlar1ndan 1rmaklar akan cennetlerin kendilerine ait oldu unu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden r1z1kland1kça: bu daha önce de r1z1kland1 1m1z _eydir, derler. Onlara o dediklerine benzer verilmi_tir. Onlar için orada tertemiz e_ler de vard1r ve onlar orada ebedi kalacaklard1r.”2/25 Bu ayette de cennet ehli, cennet meyvelerinden yeyince, bu yediklerinin dünyadaki meyvelerle ayn1, yani benzer olduklar1n1 söylüyorlar. Ayr1ca baz1 ayetlerde cennet içeceklerinin formülünün hangi bitkilerden olu_tu u dahi söylenmektedir. Bütün bu apaç1k ayetlere sembolik demek zorlama olaca 1 gibi, bunlar1 sembolik saymak o ayetleri inkâra da yakla_t1r1r insan1. Ha bunlar saçmal1kt1r olamaz demi_sin, ha bu böyle olamaz semboliktir demi_sin. Selam ve sevgiler.

Lüks israf de ildir (2011-07-10 16:58)
Kuran’da israf haram k1l1nmaktad1r. Bunu da Müslümanlar çok iyi bilir. Buraya kadar her _ey çok iyi ama i_in içine bir kelime katarak Kuran’da yasaklanmayan bir _ey de çakt1rmadan yasaklanmaya kalk1l1r pek çok ki_i taraf1ndan. Bu da ”lüks”tür. Kuran’da övülen Davut ve Süleyman peygamberlerin anlat1ld1 1 örnek hayatlar1nda bolca kulland1klar1n1 gördü ümüz lüks ve konforu, Kuran’1n hedefledi i bu güzellikleri sanki israfm1_ gibi göstermeye çal1_1lm1_t1r ve bunda da ba_ar1l1 olunmu_tur. Hemen pek çok Müslüman1n kafas1na lüks=israf inanc1 yerle_tirilmi_tir ne yaz1k ki. Hâlbuki israf1n lüks ile do ru de il ters orant1s1 vard1r ço u kez. Lüks ve kalitenin artt1 1 yerde, sa laml1k, kal1c1l1k artar ilk olarak. Örne in ço unlukla kaliteli ve pahal1 e_yalar çok daha dayan1kl1 olur ve uzun vadede ucuz e_yalardan daha ucuza gelir. Çünkü o lüks malzeme veya e_yadan bir tane tüketinceye kadar, adisinden 2–3 tane tüketirsiniz ço u kez(kaliteli ve pahal1 ayakkab1larla ucuzlar1n1 dü_ünün).Bu yüzden bir Çin atasözü ” ben ucuz mal sat1n alacak kadar zengin de ilim” der. Ucuz ve kalitesiz mal1n zarar1 her zaman mal kayb1yla da sonuçlanmaz. Bu mallar insan sa l1 1 ve veya hayat1na da mal olabilir. Kalite ve lüksün artt1 1 yerlerde ise güven daha fazlad1r. Bunun yan1 s1ra lüks olan _eyler, daha az tüketime ba_ka yönlerden de vesile olurlar. Örne in halka aç1k bir tuvalette son teknolojinin kullan1ld1 1n1 dü_ünelim. Her _ey otomatik, elinizi muslu un a z1na uzatt1 1n1zda su otomatik olarak ak1yor, elinizi çekti inizde yine lazer sistemi sayesinde otomatik olarak suyun ak1_1 kesiliyor. 32

Bu su israf1n1 engelledi i gibi, elinizi de medi iniz için hijyen de sa lan1yor ve oradan mikrop kapma ihtimaliniz azal1yor. Ayn1 _ekilde sabunluktan s1v1 sabun da otomatik olarak elinize dökülüyor, yine el de meden ellerinizi makinede kurutuyorsunuz... Bütün bunlar israf1 ve hastal1 1 engelliyor. Ama bu konfor ve lüksün olmad1 1 bir tuvalette ise hem israf hem hastal1kl1 ortam art1yor. Özellikle buradan sar1l1k virüsü olan hepatit b kapma ihtimaliniz söz konusu... Kuran’da lüks ve konfor kesinlikle israf veya haram olarak gösterilmez, tersine bir güzellik olarak görülür ve hedeflenir. Dedi im gibi peygamberlerin Kuran’daki hayatlar1nda bunun örneklerini görebiliriz(saraylar, kö_kler, heykeller, sanat eserleri, bilimsel ve teknolojik yenilikleri te_vik etmek, her i_ ve hizmette iyiyi, kaliteyi, sa laml1 1 ve kolayl1 1 hedeflemek, hayat1 kolayla_t1rmak ve güzelle_tirmek...). 0nsan ihtiyac1 bir tek ya_am1 devam ettirecek _eylerden ibaret de ildir. Yeme içme, bar1nma ve cinsel ihtiyaçlar1n1n yan1 s1ra, sanat, bilim ve vb. ihtiyaçlar1 da vard1r. Bu da Allah’1n kullar1nda görmek istedi i lüksü ve zenginli i do urmaktad1r. Bu yüzden pahal1 da olsa bir sanat eseri sat1n almak(e er maddi durumunuz buna müsaitse) israf falan de ildir. Veya hayat1 kolayla_t1racak kaliteli ve sa lam teknolojik e_yalar sat1n almak da günah de il tersine sevap listesine girer. Ayr1ca alt1n gibi lüks maddeleri kullanmak da israf de ildir.Yine tersine bunlar1 kullanmamak israft1r.Tabiatta insan1n hizmetine sunulmu_ bir güzelli i kullanmamak bu zenginli in bir i_e yaramamas1, yani heba edilmesi demektir.Dü_ünün, bir meyvenin tüketilmesi mi israft1r yoksa o meyvenin tüketilmeyip çürümeye b1rak1lmas1 m1&? Allah bir Kuran ayetinde evrende yaratt1 1 bütün güzellikleri bizim için yaratt1 1n1 ve bunlardan yararlanmam1z1 ister. Ve yine ayette bu helal nimetleri size kim haram k1labilir der. Zaten lüks malzeme veya hizmet tüketimi olmasa üretim diye bir _eyin olmas1 mümkün de il. E er insan sadece hayatta kalmas1n1 sa layacak _eyleri sat1n alsayd1 o zaman, ne beyaz e_ya, ne otomobil ne de di er konfor üretim fabrikalar1 olacakt1. Sadece tar1m ve küçük i_letmeler var olacak, bu da sadece güzelliklerin israf1na de il, ayn1 zamanda fakirlik ve i_sizli e de yol açacakt1. Yine insanlar sadece hayatta kalacak kadar tüketseydi ne güzelim oteller, ne de tatil köyleri olacakt1. Bu da yine i_sizli i ve fakirli i artt1racakt1. Bugün söylendi i gibi, sadece turizm potansiyelimiz bile bizi ola anüstü zengin bir ülke yapabilir... 0_te bu güzellikleri de erlendirmek de il, de erlendirmemek israft1r. Onlardan bolca yararlanmamak yaz1k etmektir. Onlar1 çöpe atmakt1r. 0sraf bir _eyi tüketmek de il, tersine tüketmeyip heba olmas1n1, bo_a gitmesine neden olmakt1r. Örne in suyu bo_a ak1t1rsan1z bu israft1r. Ama onu kullan1rsan1z israf1n tam kar_1t1 bir hareket yapm1_ olursunuz. 0slam dünyas1nda yeniden Kuran’a yöneli_ sayesinde bu lüks-israf ili_kisi yeniden yorumlanmal1 ve gerçek görülmelidir. Uydurma hadisler ve kökeni 0slam d1_1 olan ö retiler yüzünden bugün Müslüman ülkelerin ço u sefillik, gerilik ve israf1n pençesindedir. Buna kar_1l1k de i_tirilmi_ kutsal kitaplara sahip olan Yahudi ve H1ristiyanlar, o de i_tirilmi_ kitaplar1n1n de il de Kuran’1n prensipleri do rultusunda ya_ayarak bilimin, teknolojinin, konforun, sanat1n, do al güzelliklerin k1saca lüksün tad1n1 ç1karmaktalar. Tüketim ve üretim had safhada& Di er yandan da tüketimin olmad1 1 ülkeler zenginle_mek bir yana gittikçe daha da kuruyor ve fakirle_iyorlar. Zaten lüksün günah olarak görüldü ü bir yerde sefillikten ba_ka bir _eyin olu_mas1 da söz konusu de ildir. Selam ve sevgiler.

Kuran’a göre dünya ve ahiret bir bütündür (2011-07-10 16:59)
Kuran mükafat ve cezalar1n bu dünyada da ya_anmaya ba_layaca 1n1 söylüyor: -Allah‘1n mescitlerinde, Allah‘1n isminin an1lmas1n1 engelleyen ve onlar1n harap olmas1na çal1_an kimselerden daha zalim kim olabilir? Bunlar1n oralara korka korka girmekten ba_ka çareleri yoktur. Bunlara dünyada zillet, ahirette de büyük bir azap vard1r.(Bakara 114) -O inkar edenleri, dünya ve ahirette _iddetli bir azaba çarpt1raca 1m, onlar1n hiçbir yard1mc1lar1 da olmayacak! 33

(Al-i 0mran suresi 56. ayet) -Allah da onlara hem dünya nimetini verdi hem de ahiretin güzel sevab1n1 verdi; öyle ya Allah güzel i_ yapanlar1 sever. (Ali 0mran suresi 148. ayet) (Bu ayette hem dünyada hem de ahirette cennet ya_am1na,güzelliklere, nimetlere kavu_an insanlardan bahsediliyor.) - Bizi, do ru yola yönelt.nimet verdiklerinin yoluna ilet.(Fatiha 6-7) -Onlardan kimileri de ”Rabbimiz, bize dünyada da,ahirette de en hay1rl1s1n1, en güzelini ver, bizi ate_in azab1ndan koru”der. 0_te bunlar kazand1klar1 _eylerden paylar1n1 al1rlar.(Bakara 201-202) (Bu ayette de hem dünyada hem de ahirette güzellikleri isteyenlerin do ru yolda oldu u belirtiliyor) -^eytan sizi kötülü e ça 1r1r,fakirlikle korkutur ve cimrili i emreder. Allah ise bolluk vericidir.Allah‘1n ihsan1 boldur, her _eyi O bilir. Diledi ine Allah zenginlik ve bolluk verir. ^üphesiz ki böyleleri büyük bir hayra ermi_tir. Akl1 erenler bundan ibret al1rlar(Bakara 268) -De ki ”Allah‘1n kullar1 için verdi i süslenecek _eylerle r1z1k olarak verdiklerinin temiz olanlar1n1 kim yasak edebilir? ”Yine de ki ”bunlar dünyadaki inançl1 ki_ilerindir.ahirette ise yaln1z onlar1nd1r”. Ayetlerimizi anlayanlara bu _ekilde aç1klamaktay1z.(Araf Suresi 32.ayet) (Bu ayette dünyadaki güzelliklerin asl1nda müminler için haz1rland1 1 söyleniyor.Ama bilindi i üzere bu dünyadaki nimetlerden inkarc1lar da yararlanabiliyor.Ahirette ise yaln1zca müminlerin yararlanaca 1 söyleniyor.) -Ey inananlar!Allah‘a ortak ko_anlar pis insanlard1r.bu y1ldan sonra onlar1 mescid-i haram‘a yakla_t1rmay1n,yoksulluktan çekinirseniz bilin ki Allah,yak1nda sizi bol nimetleriyle zengin edecektir.Allah bilendir,hüküm ve hikmet sahibidir.(Tevbe Suresi 28. ayet) -O Allah ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratm1_t1r.(Bakara 29) -Ey insanlar!yeryüzünde bulunan r1z1klardan helal ve ho_ olarak yiyin(Bakara 168) -Allah seni öksüz bulup bar1nd1rmad1 m1? Yine seni _a_1rm1_ bulup da do ru yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? (Duha suresi 6-7-8. Ayetler) (Burada dikkat edilirse önce istenmeyen, kötü durum, sonra da istenen güzel durumlar belirtiliyor. Öksüzlükten bar1nm1_l1 a terfi, _a_1rm1_l1ktan do ru yola giri_ ve en son olarak da fakirlikten zenginli e yükselmek.) -Süleyman dua etti ”ya Rabbim,beni ba 1_la. Bana bundan sonra kimsenin eri_emiyece i saltanat ver. ^üphesiz bütün muradlar1 ihsan eden sensin.”(Sad Suresi 35. ayet) (Ayr1ca Süleyman peygamberin mal sevgisini Allah‘1 anmak için istedi i ve kimsenin eri_emiyece i bir saltanat1n kendisine verildi i söyleniyor ba_ka ayetlerde.) ”Allah, hiçbir _eye gücü yetmeyen,ba_kas1n1n mal1 olmu_ bir köle ile, kat1m1zdan kendisine verdi imiz güzel r1z1ktan gizli ve aç1k olarak harcayan bir kimseyi örnek verir. Bunlar hiç bir olurlar m1? (Nahl 75) Evet burda da kimseye faydas1 dokunmayan fakir ve özgür olmayan bir kimseyle etraf1na hay1r i_leyen ve zekat veren zengin ve özgür bir kimse k1yaslan1yor ve zenginlik üstün tutuluyor. - Allah size kolayl1k diliyor zorluk dilemiyor (Bakara 185. ayetten) (Bu ve benzeri pek çok ayete göre Allah‘1n kullar1nda görmek istedi i ;mümkün mertebe s1k1nt1s1z, kolayl1k ve güzelliklerle dolu hayatt1r.) Taha Suresi 124. Ayet: Kim benim zikrimden/Kur‘an1mdan yüz çevirirse onun için zor, s1k1c1 bir hayat _ekli/dar bir geçim vard1r; k1yamet günü de onu kör olarak ha_rederiz. ( ayette günahkarlar1n bu dünyada s1k1nt1 dolu bir hayat ya_ayaca 1, ahirette de kaybedenlerden olaca 1 belirtiliyor.) Allah‘1n yeryüzünde cezaland1rma yöntemlerinden biri fakirlik verme ve nimetlerden k1smad1r: Enam Suresi 146. Ayet: Yahudilere bütün t1rnakl1 hayvanlar1 haram ettik. Bir de bunlara s1 1r ve koyunun, s1rtlar1nda, barsaklar1 üzerinde veya kemiklere yap1_1k kuyruk k1sm1n1n d1_1ndaki ya lar1n1 da haram ettik. Bunu onlara azg1nl1klar1 yüzünden bir ceza yapt1k. ^üphesiz Biz, her hususta do ru söyleriz. (Bu ayette ceza olarak, normalde haram olmayan _eylerin yasakland1 1 görülüyor.) - Ve üzerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgas1 vuruldu, Allah‘tan bir gazaba çarp1ld1lar.(Bakara suresi 61. Ayetten...) (Yine Allah‘1n bu dünyada azap etme yöntemi olarak yoksulla_t1rmay1 yani dünya nimetlerinden k1smay1 görüyoruz.) Nisa Suresi 160. Ayet: Yahudilerin zalimlikleri ve Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle onlara helal edilmi_ olan bir çok temiz ve ho_ nimetleri kendilerine yasaklad1k. (Yine günahkarl1 1n sonucu olarak dünyadaki güzelliklerin yasaklanmas1n1 görüyoruz.) DÜNYADAK0 SIKINTILARIN SEBEB0 0NSANLARIN YAPTIKLARI YANLI^LARDIR -Bunun nedeni _udur: Allah, bir kez bir kavme verdi i bir nimeti, onlar kendilerindeki bu nimete erme sebebini 34

de i_tirmedikçe de i_tirecek de ildir ve Allah, i_iten ve bilendir. (Enfal suresi 53. ayet) (E er bir insan1n veya kavmin ba_1na felaketler sürekli geliyorsa mutlaka bir_eyler yolunda gitmiyor, uyar1l1yor demektir. ) Buna kar_1l1k iyilik yapanlar güzellikleri bu dünyada da ya_amaya ba_l1yorlar.Yani güzelliklerle imtihan ediliyorlar ço u kez: Enfal Suresi 17. Ayet: Sonra onlar1 siz öldürmediniz, fakat onlar1 Allah öldürdü; att1 1n zaman da sen atmad1n, lakin Allah att1. Bu da mü‘minlere güzel bir imtihan geçirtmek içindi. Gerçekten Allah i_itendir, bilendir! Cinn Suresi 16.-17. ayet Ayet: Onlar gerçekten o yol üzere dosdo ru gitselerdi, elbette kendilerini bol bir su ile suvar1rd1k. Ki onlar1, onun içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden/Kur‘an‘dan yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe yükselen bir azaba sokar. Ayr1ca Kuran maddi,teknolojik ve askeri aç1dan güçlü olmamaz1 emrediyor: Enfal Suresi 60. Ayet: Sizler de onlara kar_1 gücünüzün yetti i her çe_it kuvvetten sava_ için beslenen atlardan haz1rlay1n; onunla hem Allah‘1n dü_man1 hem sizin dü_man1n1z1, hem de sizin bilmedi inizi fakat Allah‘1n bildi i di er dü_manlar1n1z1 korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsan1z mükafat1 size tamamen ödenir ve hiç zarara u ramazs1n1z. (Bu da maddi güç ve zenginlikle olur.Özellikle günümüzde teknolojik ve maddi güç olmadan bu emri yerine getirmenin imkan1 yoktur.) Enam Suresi 140. Ayet: Bilgisizlik ve dü_üncesizlikle çocuklar1n1 öldürenler ve Allah‘1n kendilerine r1z1k olarak verdi i nimetleri, Allah‘a iftira ederek yasaklayanlar, kesinlikle zarar ettiler. ^üphesiz onlar, yanl1_ gittiler ve hiçbir zaman muvaffak olamad1lar. (Dünya güzelliklerini günah olarak görmek ve onlara s1rt çevirmek sapma olarak gösteriliyor) DÜNYA VE AH0RET BÜTÜNLÜ ÜNÜ VURGULAYAN AYET ÖRNEKLER0 VERMEYE DEVAM EDEL0M: Tevbe Suresi 74. Ayet: Allah‘a, söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Andolsun ki, o küfür sözünü söylediler, müslüman olduktan sonra yine kafirlik ettiler ve ba_aramad1klar1 cinayeti kurdular. Oysa öç almaya kalkmalar1 için kendilerini Allah‘1n peygamberiyle, ilah1 lütfundan zenginle_tirmi_ olmas1ndan ba_ka bir sebep de yoktu. E er tevbe ederlerse haklar1nda hay1rl1 olur, _ayet yan çizerlerse Allah onlar1 dünyada ve ahirette ac1 bir azaba u rat1r; onlar1n yeryüzünde ne bir kay1r1c1s1 ne de bir yard1mc1s1 bulunur. Hasr Suresi 3. Ayet: Allah onlara sürgünü yazmam1_ olsayd1, mutlaka dünyada kendilerine azap edecekti. Ahirette ise onlara ate_ azab1 vard1r. Araf Suresi 152. Ayet: ^üphesiz o danay1 tanr1 edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayat1nda da bir zillet eri_ecektir. 0_te iftira edenleri böyle cezaland1r1r1z. Fussilet Suresi 16. Ayet: Biz de kendilerine dünya hayat1nda zillet azab1n1 tatt1rmak için u ursuz günlerde üzerlerine sarsar rüzgar1 (dondurucu veya çok gürültülü bir kas1rga) gönderdik. Elbette ki, ahiret azab1 daha zahmetlidir; hem de onlar kurtar1lamayacaklard1r. Zümer Suresi 26. Ayet: Geliverdi de Allah onlara dünya hayat1nda zilleti tatt1rd1. Ahiret azab1 ise elbette daha büyüktür. Ke_ke bilselerdi. Günahkarlar bu dünyada yapt1klar1n1 tatmaya ba_layarak cezaland1r1lmaya ba_l1yorlar.Ayn1 zamanda bu dünyadaki s1k1nt1lar bir uyar1c1 görevi de görüyor: Secde Suresi 21. Ayet: ^u da bir gerçek ki, onlara en büyük azaptan önce o yak1n azaptan (dünya azab1ndan) da tatt1raca 1z, belki dönerler. S1k1nt1lar1n sorumlusu insanlard1r. Allah hiçbir zaman kullar1na zulmetmez,insanlar kendi kendilerine zulmederler sadece: -0yilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah‘tand1r. Kötülük ve çirkinlikten sana ula_an _eyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Tan1k olarak Allah yeter.(Nisa Suresi 79. ayet) Rum Suresi 36. Ayet: Bir de Biz insanlara bir rahmet tatt1rd1 1m1z zaman ona güveniyorlar; ellerinin yapt1 1 bir_ey sebebiyle ba_lar1na bir kötülük gelince de (hemen) her ümidi kesiveriyorlar. Rum Suresi 41. Ayet: 0nsanlar1n kendi ellerinin kazand1 1 _eyler yüzünden karada ve denizde fesat meydana geldi (ki Allah) yapt1klar1n1n baz1s1n1 kendilerine tatt1rs1n ki vazgeçsinler. Sura Suresi 30. Ayet: Ba_1n1za ne musibet geldiyse kendi ellerinizle kazand1klar1n1z yüzündendir. Oysa bir 35

ço unu da ba 1_l1yor. *** Do ru yolda olanlar yine daha bu dünyada mükafatland1r1lmaya ve güzelliklerle imtihan edilmeye ba_l1yorlar: Ankebut Suresi 27. Ayet: Biz ona 0shak ile Yakub‘u da ihsan ettik, peygamberli i ve kitab1 onun zürriyetinde k1ld1k, kendisine dünyada mükafat1n1 verdik. ^üphesiz o, ahirette de iyilerdendir. Mumin Suresi 51. Ayet: Elbette Biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayat1nda, hem de _ahitlerin dikilece i günde yard1m edece iz. Zümer Suresi 10. Ayet: Taraf1mdan söyle: ”Ey iman eden kullar1m, Rabbinize takva ile s1 1n1n. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vard1r. Allah‘1n topra 1 geni_tir. Ancak sabredenler mükafatlar1na hesaps1z erdirilir.” Nahl Suresi 122. Ayet: Ve Biz ona dünyada bir iyilik verdik. ^üphesiz ki o, ahirette de mutlaka iyiler aras1nda olacakt1r. Nahl Suresi 41. Ayet: Zulme u rad1ktan sonra Allah u runda hicret edenlere gelince, kesinlikle onlar1 dünyada güzelce yerle_tirece iz; ahiret mükafat1 ise daha büyüktür, e er bilseler. 0brahim Suresi 27. Ayet: Allah iman edenleri hem dünyada, hem de ahirette de i_meyen sözle sa lamla_t1r1r. Haks1zl1k edenleri ise _a_1rt1r ve Allah, ne isterse onu yapar. Yunus Suresi 64. Ayet: Onlara dünya hayat1nda da ahirette de müjde vard1r. Allah‘1n sözlerinde de i_me yoktur; 0_te bu büyük kurtulu_! Bakara Suresi 265. Ayet: Allah‘1n ho_nutlu unu aramak ve kendilerini veya bir k1sm1n1 Allah yolunda pay sahibi k1lmak için mallar1n1 harcayanlar1n durumu ise bir tepenin üstünde bulunan, üzerine kuvvetli bir sa na 1n ya 1p meyvelerini iki kat art1rd1 1 bir bahçenin durumuna benzer. Bir sa nak ya mazsa, ona mutlaka bir çisinti dü_er. Allah, yapt1klar1n1z1 gözetliyor. *** Selam ve sevgiler.

Kad1n ve erke in fiziksel olarak kar_1la_t1r1lmas1 (2011-07-10 17:01)
Kuran’da kad1n ve erke in e_it de erde oldu u vurgulan1r. Tek üstünlü ün bireysel bazda takvada oldu unun alt1 çizilir.Yani insanlar e_ittir, sadece kim daha takva sahibiyse , Allah’1n gözünde o bireysel aç1dan daha üstündür. Benim bu sayfada ele alaca 1m konu,kad1nlar1n fiziksel ve zihinsel(beyin de fiziktir) aç1dan da erkeklerin gerisinde olmad1 1n1 göstermeye çal1_maktan ibaret olacakt1r. Baz1 önyarg1lar1n y1k1lmas1 ve gerçeklerin görülmeye ba_lanmas1 aç1s1ndan faydal1 olaca 1n1 umuyorum. ^imdi erke in en az1ndan _imdilik üstün gözüktü ü birkaç _eyi s1ralayal1m. 1- Erkekler kad1nlardan daha güçlü vücudlara sahiptirler. 2- Erkek kad1na cinsel tacizde bulunursa kad1n1n hayat1 kararabilir ama buna kar_1l1k kad1n erke e cinsel tacizde bulunursa bu erke i onure edip hayata ba layabilir-ya_ama sevinciyle doldurabilir. 3- Satranç gibi zeka oyunlar1nda da dünya _ampiyonlar1 hep erkeklerden ç1kmaktad1r.Sadece bir iki kad1n oyuncu önemli dereceler elde edebilmi_tir. 4- Nobel ödüllerinin sahipleri,önemli bulu_lar1n sahipleri yine genelde erkeklerdir. 5- Hatta kad1nlar1n uzmanl1k alan1 olan yemek yapma konusunda da bask1n karakter erkeklerdir. Bir 0skender Kebap gibi önemli yemeklerin mucidleri erkekler oldu u gibi, dünyan1n en iyi ahç1lar1 da genelde erkeklerden ç1kmaktad1r. 6- Dünya tarihindeki önemli filozoflar,bilgeler-dü_ünürler olarak kabul görenler yine ezici ço unlukla erkeklerdir. 7- Dünyada yönetici durumunda olan ba_kanlar da yine ezici ço unlukla erkektir ve tarih boyunca da böyle olmu_tur. Bunlar akla gelen ilk birkaç _eydir sadece. 0lerleyen iletilerimde de kad1nlar1n üstün oldu u taraflar1, hatta fiziksel güç gibi alanlarda bile kad1nlar1n 36

erkeklere üstünlük sa layabildi i özellikleri aç1klayaca 1m.Yukar1da sayd1 1m maddelerin içeri indeki konular derinlemesine incelendi inde, bu maddelerin baz1lar1nda da gözden kaçan önemli noktalar oldu unu görebilece iz. ********************************************************* ^imdi erkeklerin en bariz _ekilde üstün oldu u dü_ünülen beden gücü ve dayan1kl1 1yla ilgili baz1 yanl1_ inançlar1 k1rmaya ba_layal1m. Evet erkekler daha güçlüdürler ama 1- Kad1nlar a r1ya kar_1 daha dayan1kl1lard1r. 2- Kad1nlar erkeklerden daha uzun ya_amaktad1rlar genelde(ama bunu erkeklerin tehlikeli ve stresli i_lerde çal1_mas1na ba layan da çok) 3- Kad1nlar strese daha dayan1kl1d1rlar. 4- Kad1nlar bir dövü_de veya ya_amsal bir mücadelede vücudlar1n1 daha çok dengede tutup ayakta kalabilirler. 5- Kad1nlar1n vücudu daha esnektir.Bu yüzden birçok kad1n güre_çi erkek güre_çiyi rahatl1kla ciddi turnuvalarda bile tu_ edebilmi_tir. 6- Erkeklerin vücutlar1n1n üst k1sm1 kad1nlar1nkinden aç1k ara güçlüdür ama vücudun belden a_a 1s1na s1ra gelince i_ de i_mektedir. Kad1nlar1n bacak gücü erkeklerinkine oldukça yak1nd1r. Hatta kad1nlar1n kalça gücü,yani bacaklarla rakibi makasa al1p s1kma gücü erke inkinden fazlad1r.Ve bu alan kad1n1n fiziksel olarak _iddet uygulamada erkekten güçlü oldu u tek aland1r. Bu yüzden geli_tirilen Brezilya Jiu Jitsusu kad1nlar1n i_ine çok yaramaktad1r.Orada ö rendi i tekniklerle bir kad1n bir erke i çok rahat mahvedebilir(belden a_a 1s1n1 kullanan teknikler) 7- Zaman zaman kad1nlar araçs1z serbest stilde suyun derine dalma rekorlar1nda veya araba yar1_1 gibi alanlarda erkekleri geçebiliyorlar ki bunlar da fiziksel bir ba_ar1d1r ayn1 zamanda. 8- Kad1nlar1n açl1 a ve susuzlu a kar_1 daha dayan1kl1 olduklar1 da iddia edilmeye ba_land1 son zamanlarda. ************************************************ Kad1nlar1n fizik gücü olarak öyle erkeklerden pek de geride olmad1 1n1 belirttik. Peki neden kad1nlar bir dünya _ampiyonu satrançc1 ç1kar1m1yorlar.Ve niye genelde erkekler kazan1yor bu oyunda. Bunun ba_l1ca birkaç nedeni var bence. 1- Kad1nlar erkekler kadar özgür de iller toplumda.Daha küçük ya_lardan itibaren ev i_leri ve benzeri sorumluluklarla donat1l1yorlar. Buna kar_1l1k erkek çocuklar1 her zaman e lenceye ay1racak bolca vakit bulabiliyorlar.Bu da bilgisayar oyunlar1ndan satranca pekçok hobiyi edinmelerini sa l1yor.Küçük ya_ardan itibaren satranç tutkusuyla tan1_an erkekler,birer yeti_kin olduklar1nda bu konuda uzmanla_m1_ olabiliyorlar.Buna kar_1l1k kad1nlar1n bu kadar _ans1 olmuyor bu konuda. Ayr1ca erkek çocuklar1 bu konuda yüreklendirilip kurslara falan gönderilebiliyor. 2- Satranç da asl1nda bir sava_ oyunudur.Eski hint ordular1ndaki sava_ birimlerini temsil eder ta_lar.Tahtada _iddet görmezsiniz ama amaç kar_1 orduyu yenilgiye u ratmakt1r. K1zlar ise sava_la ilgili ne romanlardan,ne filmlerden ne de oyunlardan o kadar ho_lanmazlar.Bu da satranca erkekler kadar ilgi göstermemelerinde bir etken olabilir. 3- Satrançta geli_tirilen taktikler,stratejiler,ünlü aç1l1_lar ve devam yollar1 vs. hep erkeklerin ürünü olmu_tur ve dolay1s1yla da erkek karakterine daha uygundur. Nas1l ki milletten millete oyun karaketeri ve stratejileri de i_iyorsa,kad1n ve erkek satranc1nda da strateji ve oyun tekni i farklar1 olmal1d1r diye dü_ünüyorum. Örne in Almanlar ve 0ngilizler daha so ukkanl1 olduklar1ndan,sa lam sinirleriyle çok iyi defans yapabilirler. Ama buna kar_1l1k bir brezilyal1 s1cakkanl1l1 1n1n etkisiyle hücum oynayarak daha etkili olabilir.Veya kuzey ülkeleri insanlar1 sade ve tak1m oyunu oynarken,güneys1cak iklimin insanlar1 daha yarat1c1 ve bireysel oynayarak ba_ar1 elde ederler. Ayn1 _ekilde kad1nlar da kendi karakter ve özelliklerine uygun stratejileri, oyun planlar1n1 ve tekniklerini geli_tirmeliler ki erkeklere bu oyunda kafa tutup üstünlük sa layabilsinler.Yoksa erkekler taraf1ndan kendi 37

karakterleri do rultusunda tasarlanm1_ teknikleri benimsemeleri bir hatad1r. ******************************** Konuyla ilgili _unlar1 da eklemek istiyorum. Bir erkekle bir kad1n k1yaslan1rken bir_ey unutuluyor. Erkekler aras1nda bile daha kasl1 ve iriyar1 olan erkek daha güçlüdür. Haliyle daha kasl1 ve iriyar1 olan bir erkek,daha az kas oran1na sahip olan bir kad1ndan güçlü olacakt1r ki erkekler aras1nda bile bu böyledir. Ama ayn1 kas-ya -kemik oran1na,ayn1 zamanda ayn1 boya ve a 1rl1 a sahip bir erkekle bir kad1n kar_1la_t1r1ld1 1nda arada pek büyük bir güç fark1n1n olmad1 1n1 görece iz. Evet yine erkek biraz daha güçlü ve h1zl1 olacakt1r.Çünkü hormanlar1 ona bu avantaj1 sa l1yor. Ama buna kar_1l1k kad1n1n da esnek olma,dengede üstünlük sa lama gibi özellikleri sayesinde durum neredeyse e_itlenmektedir.Fark çok azalmaktad1r. ************************************ 0^TE B0R ÖRNEK (GÜRE^) Michaela Hutchison ABD’de 2006 y1l1nda yüksek okullar aras1 Alaska turnuvas1nda,kendi kategorisi olan 103 poundda erkek rakiplerini yenerek _ampiyon oldu ve tarihi bir ba_ar1ya imza att1. Çünkü bu bir ilk... *********************** Tezime dayanak olarak Brezilya Jiu Jitsusu erkekler kategorisinde yar1_maya hak kazanm1_ 2 k1z güre_çinin(jiu jitsu tarz1) erkek rakiplerini yendi i maçlar: [1] [2]http://video.google.com/videoplay?docid=5591190055045698939 &q=Jiu-jitsu [3] [4]http://video.google.com/videoplay?docid=5615976419910054798 &q=molly ************************************ Ve son olarak: [5]http://www.kurandakidin.com/?page id=249 Selam ve sevgiler.
1. http://www.blogger.com/goog_651320080 2. http://video.google.com/videoplay?docid=5591190055045698939&q=Jiu-jitsu 3. http://www.blogger.com/goog_651320083 4. http://video.google.com/videoplay?docid=5615976419910054798&q=molly 5. http://www.kurandakidin.com/?page_id=249

Ruhçu ö reti ”ateizmin aç1k yöneticisi olmak için” atakta (2011-07-10 17:03)
Her zaman ateistlerin evrimi(tekamül), komunizmi ve de Nazismi-1rkç1l1 1(evrimle_mi_ sar1_1n 1rk yalan1) ruhçulardan ald1 1n1 söylüyorum.Benim yakla_1k 10 y1ld1r söyledi imi ba_kalar1 da söylemeye ba_lad1: http://www.gnostics.com/newdawn-1.html Komunizm, 1rkç1l1k ve evrim binlerce y1ld1r bu ö retinin insanlara sistemli bir _ekilde a_1lamaya çal1_t1 1 temel dogmalard1r. Hitler de bilinen ç1lg1nl1klar1n1 medyumlar1 arac1l1 1yla ald1 1 direktifler do rultusunda yapm1_, New Age ö retisini dünyaya hakim k1lmak için zalimliklerini vücuda getirmi_ti. Amaçlar1 dinleri ateizm maskesiyle ortadan kald1rd1ktan sonra ruhçu ö retiyi aç1kça hakim k1lmak. Ve _imdi de spiritualism ateistlere gizli yöneticilik yapmaktan s1k1lm1_ olmal1 ki aç1kça onlar1 egemenli i alt1na alma çal1_malar1na ba_lam1_ gibi gözüküyor. Bu ö reti de i_tirilmi_ 0ncillere ve hatta Tevrat’a bile s1zm1_ durumda ne yaz1k ki. Bir tek Kuran korunmu_tur ve insanlara gerçek dini, mutlulu u ve kurtulu_ yolunu k1yamete kadar sunacakt1r. Bu ruhçu ö retinin tuzaklar1n1 de_ifre edip, planlar1n1 bo_a ç1kart1p, insanlara umut yolunu gösterecek yine bir tek Kuran olacakt1r. ****************** 38

Bu arada ayetlerden: A’raf Suresi 27 Ey ademo ullar1! _eytan, ana-baban1z1, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten ç1kard1 1 gibi, size de bir fitne musallat etmesin. Çünkü o ve kabilesi sizi, onlar1 göremeyece iniz yerden görürler. Biz o _eytanlar1, inanmayanlara dostlar yapt1k. A’raf Suresi 201 Korunup sak1nanlar, kendilerine _eytandan bir görüntü/dürtü gelip dokundu unda, hemen Allah’1 hat1rlarlar. 0_te o anda görülmesi gerekeni görürler. Enfal Suresi 48 _eytan onlara, yapt1klar1n1 süslü gösterip _öyle demi_ti: ”Bugün size galip gelecek kimse yok, ben yan1n1zday1m.” Fakat iki topluluk yanyana gelince iki topu u üstüne çark edip _öyle dedi: ”Ben sizden uza 1m. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum, ben Allah’tan korkar1m. Allah’1n cezas1 çok _iddetlidir.” 0brahim Suresi 22 0_ bitirilince _eytan onlara _öyle dedi: ”Allah size hak bir vaatle vaatte bulundu, ben ise vaat ettim ama vaadimden cayd1m. Benim sizin üzerinizde bir sultam yoktu. Sizi davet ettim, siz de bana uydunuz. Hepsi bu. ^imdi beni k1namay1 b1rak1n da öz benliklerinizi k1nay1n. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Asl1nda ben sizin, daha önceden beni _irk arac1 yapman1za kar_1 ç1km1_t1m. Zalimler için ac1kl1 bir azap öngörülmü_tür.” Meryem Suresi 83 Görmedin mi biz, _eytanlar1 inkârc1lar1n üzerine salm1_1z da onlar1 oynat1p k1v1rtt1r1yorlar. Zühruf Suresi 37 Bu _eytanlar onlar1 yoldan sapt1r1rlar. Onlarsa kendilerinin hâlâ hidayet üzere olduklar1n1 san1rlar. Bakara Suresi 102 Süleyman’1n mülk ve saltanat1 konusunda onlar, _eytanlar1n okuyup durduklar1n1 uydurdular.Halbuki Süleyman küfre sapmam1_t1. Ancak _eytanlar küfre sapm1_t1; insanlara büyüyü ö retiyorlard1.Ve Babil’de Harut ve Marut adl1 iki melek üzerine indirileni ö retiyorlard1. Oysaki o iki melek, ”biz bir imtihan arac1y1z, sak1n küfre sapma”demedikçe hiç kimseye bir_ey ö retmiyorlard1.0nsanlar onlardan erkekle e_inin aras1n1 açacaklar1 _eyi ö reniyorlard1. Ne var ki, onlar onunla Allah’1n izni olmad1kça hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni ö reniyorlard1.Yemin olsun ki, onu satun alan1n ahirette hiçbir nasibi olmayaca 1n1 aç1kça bilmi_lerdir. Özbenliklerini satt1klar1 _ey ne kötüdür! Bir bilebilselerdi Nisa Suresi 118 Allah o _eytana lanet etmi_tir. Demi_ti ki o: ”Senin kullar1ndan belirli bir pay elbette alaca 1m.” —————————————-—————————- ———— Nisa Suresi 119 ”Yemin olsun, onlar1 sapt1raca 1m, onlar1 kuruntulara/hurafelere/anlam1n1 bilmeden okumaya mutlaka itece im. Onlara mutlaka emir verece im de davarlar1n kulaklar1n1 yaracaklar; onlara muhakkak emredece im de Allah’1n yarat1_1n1/yaratt1klar1n1 de i_tirecekler.” Kim Allah’1 b1rak1p da _eytan1 yanda_ edinirse aç1k bir hüsrana kesinlikle yuvarlanm1_ olacakt1r. En’am Suresi 100 Allah’a bir de cinleri/gözle görülmeyen yarat1klar1 ortak ko_tular. Oysaki, onlar1 O yaratm1_t1r. Bilgisizce O’na o ullar ve k1zlar isnat etme saçmal1 1n1 gösterdiler. ^an1 yücedir O’nun! Onlar1n nitelemelerinin ötesindedir O! 40. Gün olur, onlar1n hepsini bir yere toplar, sonra meleklere sorar: ”^unlar, sadece size mi kulluk/ibadet ediyorlard1?” 41. Melekler derler ki: ”Tespih ederiz seni! Bizim Velî’miz sendin, onlar de il. Do rusu _u ki, onlar cinlere tap1yorlard1. Onlar1n ço u cinlere iman etmekteydi ****************************** Eski bir iletimde _öyle demi_im: Günümüzde gündemde olan iki konuyla ayr1ca tekrar taraftar kazanmaya ba_lam1_t1r ruhçuluk. Bunlardan biri alternatif t1p,di eri de ufolar meselesidir. Asl1nda bu iki konunun bu ö retiyle do rudan bir ili_kisi yok.Ama ruhçu ö reti bu konular1 sahiplendi inden,bu alanlardaki ispatlar sanki ruhçular1n inançlar1n1 ispatl1yor bir görüntü olu_turuyor ve böylelikle gün geçtikçe inan1rlar1n1 artt1r1yor. Alternatif t1p ad1 verilen _ey asl1nda binlerce y1ld1r uygulanmakta olan,geleneksel do al tedavi ve korunma yöntemlerine verilen add1r.Bunlar1n aras1nda akupunturdan tutun da bitkisel kür ve tedavilere,ayurvedaya kadar bütün geleneksel yöntemler yer al1r. Günümüzde bu do al yöntemler bilimin merce e alt1na girmi_tir.Art1k hastal1klar1n tedavisinin tabiatta var 39

oldu u kabul edilmi_ ve alternatif t1p bilimin süzgecinden geçirilmeye ba_lanm1_t1r. Bunun sonucunda özellikle bitkisel tedaviler ve akupuntur üniversite ve hastanelere kadar girip kabul görmü_tür.Bitkilerle ve di er do al ilaçlarla ilgili her geçen gün yeni ispatlara ve bulu_lara rastl1yoruz. Akupunturun etkinli i de zaten y1llar önce ispatlanm1_t1. Ama nas1l etki etti i bir y1l öncesine kadar bilimsel olarak aç1klanam1yordu. Art1k geli_en teknoloji sayesinde vücudumuzdaki enerji ak1m1 da gözlemlenir olmu_tur ve bir y1ld1r art1k akupunktur tamamen bilimsel bir yöntem olarak t1pdaki yerini alm1_t1r. Yaln1z bu yöntemlerin kabul edilmesiyle birlikte pekçok insan bunlarla birlikte uzakdo u ö retilerini ve tabiat1yla ruhçu ö retiyi de benimsemeye ba_lam1_t1r. Çünkü bu yöntemlerin gerçekli inin ispatlanmas1 sanki reenkarnasyon, enkarne olan ruhlar alemi, tekamül gibi safsatalar1n da ispatlanm1_ oldu u izlemini veriyor. Halbuki ne tabiat1n iyile_tirici gücü ne de akupunturun gerçek olmas1 bu ö retinin nimetlerinden de ildir.Ama ne yaz1k ki _eytan kendi ö retisiyle ,gerçekleri öyle güzel bir _ekilde harmanlam1_t1r ki insanlar1n bunlar1 ay1rtedebilmesi çok zordur. Ayn1 olay1 ufo meselesinde de görüyoruz.Bir tür ufo dini üretilmi_tir. Yine burada safkan bir ruhçu ö reti görüyoruz. Reenkarnasyondan tutun da ,tekamül inanc1na kadar, tanr1sal varl1klardan tutun da madde dü_manl1 1na kadar bütün temel putperest inançlar kar_1m1za dikiliveriyor. E er olur da yar1n öbürgün dünya d1_1 araçlar1n varl1 1 ispatlanacak olursa, bu da sanki ruhçu ö retinin bir zaferi gibi gösterilecek ve pek çok insan1n bu dine iman etmesi sa lanacakt1r. Ama halbuki yine ortada hiçbir ba lant1 yoktur. Tamamen bir ilizyonla, dünya d1_1 uygarl1klar1n bulunmas1, bu uydurma ufo dininin ispat1 yani ruhçulu un do rulu u haline getirilmi_tir. Gerçekten _eytan yine yapaca 1n1 yap1yor. Ve söz verdi i gibi insanlar1n aya 1n1 kayd1rma projesini korkunç bir disiplin içerisinde hayata geçirmeye devam ederek ö retisini tüm dünyaya bir _ekilde benimsetmeye devam ediyor. ******************** Ba_ka bir forumda ”antiateist” sordu: ”Ruh yok diyorsunda Amerikada FBI ile medyumlar ortak çal1_1yor. Medyumlar ölen ruhlar ile konu_uyor ??” CEVABIM: 0_te onlar cinler diyorum ben de. Sana birkaç iyilik yap1p , uzun vadede çok büyük sapt1rmalara zemin haz1rl1yorlar. Özellikle ünlü ki_ileri seçip o insanlara ruhçulu u a_1l1yorlar. E er gerçekten hortlaklar olsayd1, hiçbir cinayet çözümsüz kalmaz, kurban1n ruhu mutlaka intikam1n1 al1rd1. Medyumlara filan da gerek yok, direkt kendileri katilin hayat1n1 cehenneme çevirirlerdi. Diyoruz ya, modaya göre ruh, modaya göre uzayl1 veya tnr1sal bir üst boyut varl1 1 gibi kendilerini tan1tarak pençelerini at1yorlar. Ba_lang1çta bir iki ufak tefek iyilik (örne in Cenk Koray’a onda _ifa gücü oldu u bilgisini vermi_lerdi) yaparak güven kazan1yor, uzun vadede ise spiritualizmi yayg1nla_t1r1yorlar. Bak1n çok kötü günler ya_1yoruz. Türkiye ve ABD ba_l1ca hedefleri gözüküyor ruhçular1n. 0leti_im kaynaklar1n1 ele geçiriyorlar, küçük çocuklar1n zihinlerine nüfus ederek sahte reenkarnasyon örnekleri yarat1yor, 0slam inanc1n1n içine bile çakt1rmadan bu dini soku_turuyorlar. Evvelden Almanya’y1 mahvettiler. ^imdi ise buralara yöneldiler. Önümüzdeki y1llarda ruhlara ve reenkarnasyona inanmayan1 yobaz ilan edecek bir ortam yaratma yolunda emin ad1mlarla ilerliyorlar. Biliyorsunuz evrim hurafesi de itinayla benimsetilmi_ti insanlara. Bu konunun _akaya gelir bir taraf1 yok. Hele ki bizim için art1k hiç yok. Sevgi ve bilgelik maskesiyle geliyorlar, bilim ve din dünyas1n1 ele geçirmek için gece gündüz çal1_1yor bu cin ordusu. Kuran’a yönelerek gerçek islam’1 ve ö retiyi kavramad1kça bu tuzaklar1 göremezsiniz. Dün ruhlara(dindarlar) ve evrime(baz1 dindarlar ve tüm materyalistler) inand1r1ld1n1z, bugün ise reenkarnasyona s1ra geldi. 0nsan1n tanr1sal parças1, ölümsüz ruhu-hayaleti-hortla 1 yoktur. Bu pagan inançla mücadele için geldi 0slamKuran. Selam.

40

Evrim inanc1n1n bir zarar1 daha (2011-07-10 17:05)
Ruhçulu a göre her_ey sürekli geli_erek tanr1la_mak durumundad1r. Bu yolculu a tekamül-evrim ad1 veriliyor. Hiçbir_ey(canl1lar, evren, ya_am boyutu vs.) sabit kalmamal1, yerini ba_ka bir forma b1rakmal1d1r bu hurafe inanca göre. Yine bat1l bir din olan ateizme de bu ruhçu inanç, ayn1 pagan kaynaktan geçmi_tir. Bunlara s1kça de indik. ^imdi sadece bu evrim inanc1n1n yasaklar-haramlar üretmedeki yerine bir gönderme daha yapmak istiyorum. Ruhçu ö retinin bula_t1 1 hemen her olu_umda, tekamül için nimetlere s1rt çevirme ve ac1 çekmenin gereklili i kabulü vard1r. Ayr1ca yine bu inanç, günah i_lemenin de gerekli oldu u sapk1n kabülünü a_1lamaya çal1_m1_t1r(ki amac1 insanlar1n ayaklar1n1 her 2 dünyada da kayd1rmakt1r). Bugün dünyada birçok insan, s1rf tekamül inanc1ndan dolay1 _iddeti-1zd1rab1 ve kaosu, hatta sava_lar1 arzulamaktad1r. Irkç1l1k ise zaten ba_l1ca y1k1c1 sonuçlar1ndan biridir bu felsefenin... Ayr1ca toplumlar1n gelene inde ye_eren birçok yasa 1n da temelinde bu evrime inanmak yatmaktad1r. Sanattan, oyunlara-e lenceye kadar birçok yasa 1n perde arkas1ndaki ba_ aktördür. Evrim inanc1na göre asla sabit kalmamal1, sürekli de i_meli ve geli_melisinizdir. E er bir_eyin sizi fiziksel veya bilgisel olarak geli_tirdi ini ispatlayamazsan1z, o _ey günahlar listesine girmi_ demektir. Sadece sizi mutlu ediyorsa-haz veriyorsa, 2 aç1dan yasaklar evrim inanc1 size bunu. 1- Sizi geli_tirmedi i ve de i_tirmedi i için bo_a vakit kaybetti inizi söyler. 2- Olgunla_t1r1c1 olan _ey 1zd1rapl1 oland1r kabülünde oldu u için, bir de bu aç1dan size mutluluk veren nimeti yasaklamaya kalkar. Ayr1ca sonsuza dek sürecek bir de i_im ve 1zd1rap lanetini de gizlice bilinçlere yerle_tirir. Böylece yine çakt1rmadan depresif ve umutsuz bilinçaltlar1 olu_turur. 0ster Hindu olun, ister ateist, ister kabalac1 veya sufi..... Ruhçulu un pençesindeki bu kollardan hangisinde olursan1z olun, kendinizi güzelliklere kar_1 s1n1rlamak ve çirkinliklere-kötülüklere do ru ise ko_mak durumundas1n1z demektir. Kendinize zulmetti inizi fark edemeden a 1r a 1r pi_irmektedir bu pagan olu_um. Selam ve sevgiler.

2010’lu y1llara giriyoruz (2011-07-10 17:07)
Gözlemledi im kadar1yla her on y1ll1k dönemlerde insano lunun kolektif bilinci s1rayla bir ”içedönük ve mistik”, bir ”d1_adönük ve daha materyalist” karakter sergiliyor. Günümüzde(20. ve 21. yy.), o y1llara ait filmleri, kitaplar1, televizyon programlar1n1 vs. mercek alt1na al1p bunu gözlemlemek oldukça kolay. Örne in yetmi_li y1llar içedönük ve mistik iken(ruhçular1n önemli romanlar1 vs. de bu y1llarda yaz1lm1_t1r) seksenli y1llar d1_a dönük ve co_kulu bir dönemdi. Ayn1 _ekilde 90’l1 y1llar yine mistik ve içe dönük(Uzakdo u ö retileri vs. her yan1 sarm1_t1r) bir bilinç halindeyken 2000’li y1llar(_u an içinde bulundu umuz 10 y1ll1k dilim) yine d1_a dönük ve materyalist bir karakter sergilemektedir. ^imdi bu 10 y1ll1k periyodu da terk etmek üzereyiz. 2009 y1l1ndan itibaren dönü_üm ba_layacak ve 2010 y1l1nda yeniden mistik, içe dönük bir 10 y1ll1k süreç ba_layacakt1r. Tabii bugüne kadar süren döngünün sürmesi durumunda? Peki, bu yeni 10 y1ldaki gizemci hava ateistlerin durumunda ne gibi bir de i_ikli e yol açacakt1r? Birçok arkada_ ateistli i terk edip en az bir yarat1c1ya inanmaya ba_layacakt1r. Kimi Müslüman olacak, kimi H1ristiyan, kimi deist... Ama reenkarnasyon, evrim, panteizm gibi pagan inançlar her dine ve ki_iye daha da s1zmaya çal1_acakt1r. Çünkü içe dönük dönemlerde ruhçuluk her zaman daha da yayg1nla_maya müsait bir ortam bulmaktad1r. 41

Yine Uzakdo u ö retileri, do al tedaviler vs. daha da canlanarak tüm ülkelerin hayat1na girmeye ba_layacakt1r. 0yi olanla kötü olan, do ru olanla yanl1_ olan harmanlanm1_ bir vaziyette her koldan etkinli ini hissettirecektir. 0_te bu yeni dönemde, ateistlerin Hinduizme veya Ruhçulu a de il de, 0slam’a yani gerçe e yönelmeleri mi söz konusu olacak bunu zaman gösterecek. Evet, art1k materyalizmin bask1n oldu u 10 y1ll1k süreç yerini mistik döneme b1rakmak üzere. Bir hurafeden(ateizm) s1yr1l1rken ba_ka bir hurafenin(ruhçuluk vs.) eline dü_ülmesi yine karanl1 1n içinde kalmay1 sürdürmek demektir. Tabii bu dönemdeki en büyük s1k1nt1 da, tasavvuf, kabala vs. gibi ak1mlar1n güçlenmesi ve dinleri paganla_t1rmaya çal1_malar1n1n daha da belirginle_ecek olmas1d1r. Bilim dünyas1na ise evrim hurafelerini zaten benimsetmi_ olan ruhçuluk, bu süreçte buna reenkarnasyon inanc1n1 eklemeye çal1_acakt1r. Zaten materyalistlere bilim maskesiyle(t1pk1 daha evvelden komünizm ve evrimi benimsetmeleri gibi) bu hurafe ”ruh göçü” inanc1n1 da a_1lad1klar1 zaman, iyice ö retilerini dünyaya yerle_tirmi_ olacaklard1r. Ondan sonra ruhlar alemi ve reenkarnasyon hurafelerine inanmayan insanlar bilim dü_man1 olmak ve cahillikle suçlanmaya ba_layacakt1r(yine t1pk1 evrim hurafesinde oldu u gibi). Not: Bu yaz1m1 2008 y1l1nda kaleme alm1_t1m. Selam ve sevgiler.

Adventure senaryolar1m (2011-07-10 17:08)
Adventuresoul sitesindeki macera oyunlar1 senaryo yar1_mas1na geçti imiz y1llarda gönderdi im 2 çal1_mam: KIYAMET0N E^0 0NDE Sorun-Dü_man: Ç1lg1n bir Avustralyal1 profesör olan Clark, dünyadaki ilk ”yapay kara deli i” vücuda getirmeye çal1_1yor. Belki de getirdi. E er öyleyse dünyan1n ba_1 cidden belada. Çünkü kendisi dengesiz biri ve dünyay1 bu kara deli ine yem yapabilir. Bu u urda kendini harcam1_ vs. mant1k aramay1n. Çünkü kendini de eserine kurban etmekten çekinmeyecektir. Bilindi i üzere, i ne ucu kadar bir kara delik bile hemen dünyam1z1n merkezine çökecek ve i_tahla gezegenimizi yiyip bitirecektir. Bu kötü adam1n merkezi ülkesindeki ormanl1k bir bölgede. Çok ileri teknoloji üssünün nimetlerini kullanarak, çevredeki yerli halk1n korkular1n1-efsanelerini yapay bir _ekilde hayata geçirmi_ ayn1 zamanda. 0nançlar1ndaki canavarlar1-orman yarat1klar1n1, robot ve benzeri teknolojileri kullanarak yaratm1_. Yani halktan hiç kimse merkezine de il yakla_mak, akl1na getirmeye bile pek cesaret edemiyor. Art1k rivayetler, hemen herkesin _ahit oldu u ve hatta canlar alan gerçek kabuslara dönü_mü_ durumda. Avustralya ormanlar1n1n derinliklerinde özellikle bast1ran sisin ard1ndan kan içen yarat1klar1n yerli halk1 ve büyükba_ hayvanlar1 kendilerine kurban olarak seçtikleri iddia ediliyor. Ayr1ca bu canavarlar1n uçma yetene ine sahip olduklar1 da söyleniyor. Bilim adamlar1 bile geli_meler kar_1s1nda _a_k1n. Sorunu çözecek kimse: Türk gizli servisinden Volkan. Hem bu üsse s1zmak hem de kara deli i etkisiz hale getirip imha etmek için hem silahlar1na, hem de zekas1na ihtiyac1 var. Çözmesi gereken say1s1z bulmaca onu hedefe götürmekle birlikte kara deli i etkisiz hale getirmesini sa layacak. Tabii bu arada aksiyon da olacak. Ayr1ca ç1lg1n dahinin emrindeki adamlardan biri olan Carter eski belalar1ndan biri. Çok zeki, ayn1 zamanda da teknolojiden, dövü_ sporlar1na kadar birçok konuda bir uzman. Kahraman1m1z Volkan’la birlikte geçmi_te ayn1 saflarda yer almas1na kar_1n, _imdi paran1n pe_inde, Clark’1n ölümcül koruyucu mele i& Volkan’la da yar1m kalan bir hesab1 var. Kahraman1m1z bunlarla tek ba_1na mücadele edecek, ama sonunda yard1mc1 bir kuvvet gelebilir. Hem zamana kar_1, hem de dü_manlar1na kar_1 yar1_acak. Evet, vah_i hayvanlarla ve bin bir tuzakla dolu bir orman. Orman1n içindeki ölümcül teknolojik oyuncaklar. Kara deli in bulundu u, çok iyi korunan teknoloji merkezi ve içindeki ölümcül dü_manlar. Ayr1ca çevre halk1 da her an sizin aleyhinizde bir _eyler yapabilir. Üssü arama ve bulma a_amalar1ndaki gizem ve çok gerekli bir yüksek zeka. Kara deli i imha a_amas1na kadar hem aksiyon, hem gizem, hem de bulmacalar1n kol kola 42

geçti i, oldukça tehlikeli bir girdap. Söylememe gerek yok, tüm dünyan1n gelece i kahraman1m1z1n ellerinde. ************************************ Bu maceradan bir sahne: -Merhaba sevgili Volkan,uzun zaman oldu -Ah evet dostum Carter,san1r1m aram1zda yar1m kalan hesab1 kapatmaya niyetlisin bu sefer. Kavga birden ba_lad1,Carter dans edercesine tekmesini Volkan’a savururken bir yandan da k1vrak bir vücut hareketiyle dönerek di er taraf1na sokulmaya çal1_t1 ayn1 anda.Gerçekten çok h1zl1yd1 ama Volkan istem d1_1 ani bir refleksle hem bu _a_1rtma tekmeden hem de pozisyondan s1yr1lm1_t1. Carter Kungfu dan Brezilya Jiu Jitsusuna birçok dövü_ sanat1nda kara ku_a a sahipti.Orman1n derinliklerinde Volkan’la yapt1klar1 bu çarp1_ma onun için hayati bir öneme sahipti.^a_1rtma bir yumruk daha savurdu,Volkan’1n gözleri yumru unu takip ederken aniden dönerek ters yönden e ilerek rakibinin ayaklar1n1 tutmas1yla kald1rmas1 bir oldu.Yere dü_en Volkan’1n bir kolunu , hem elleri hem de bacaklar1yla kavrayarak var gücüyle k1rma hamlesine ba_lad1.Volkan’1n yüzünde büyük bir 1zd1rap ve hafif bir inilti olu_mu_tu. -T1pk1 eski günlerdeki gibi öyle de il mi Volkan,tek fark1 bu sefer kar_1 taraflarda yer almam1z && Volkan cevap verecek durumda de ildi.Ama tam kolu k1r1lacakken , can havliyle, normal üstü bir güçle bo_taki eliyle rakibinin nazik k1sm1na yumru unu indirmeyi ba_arm1_t1.Asl1nda yerdeki bu kilitli pozisyonda bunu ba_armak neredeyse imkans1zd1.Evvelden bale çal1_mas1n1n vücuda kazand1rd1 1 esneklikle bu dönü_ü ve hamleyi yapabilmi_ti.Bu sefer Carter zor duruma dü_mü_ ve kendini h1zla geriye çekmi_ti.Volkan toparlanmas1na izin vermeden tekmeyi surat1na oturtmu_tu.Üç metre kadar ileriye yuvarlanan Carter sersemlemesine ve ac1s1na ra men yine hemen savunma pozisyonunu alm1_t1.Volkan çok iyi biliyordu ki,vücudunun herhangibi bir yerini Carter’a kapt1rmak ölümcül bir hata demekti.Zaten bir dü_man sürüsüyle , bir ton tehlikeyle az önce sava_m1_t1 ve yorgundu.Bu Avustralyal1ya kar_1 yapaca 1 her hareketi ölçüp biçmeliydi.Buna kar_1l1k rakibi çok zinde ve haz1rd1. Birden Carter’in eli,y1rt1lan elbisesinden d1_ar1 ç1kan kolyeye kazayla dokundu.Bu olay birdenbire ona büyük bir manevi güç verdi,tam da tükenmek üzereyken. *********************************************************** **** Elizabeth hediye etmi_ti bunu ona.Sevdi i kad1n, sar1 saçlar1 rüzgar1n etkisiyle hafif savrulurken inceden titreyen ellerle uzatm1_t1 kolyeyi. -Bu sana olan sevgimin sembolü olarak hep boynunda kals1n.En zor anlar1nda bile beni hat1rlaman için&&&&&&.. Art1k Elizabeth’in çenesi titremeye ba_lad1 ve daha fazla bir _ey söyleyememi_ti.Carter’in para için kötüler ad1na çal1_maya ba_lamas1 onu y1km1_t1.Art1k sevdi i adama kar_1 çok kar1_1k duygular içindeydi&..Ayr1l1k vakti gelmi_ti.Çünkü böyle bir insanla bir gelecek kurmak istemiyordu.O sevdi i adam,ac1madan insanlar1 harcayabilen bir canavara dönü_mü_tü. Carter bir _ey diyecek gibi oldu,sonra Elizabeth’in yanaklar1ndan süzülen ya_lar1 görünce bunu yapamam1_t1.Sadece: -Seni asla affetmeyece im &&&. Elizabeth Carter’in bu sözü üzerine, zincirinin bir ucundan kar_1s1ndaki adam1n tuttu u kolyeyi h1zla b1rak1p ona arkas1n1 dönmü_tü.Hem bu yolla a lamas1n1 daha fazla göstermeyi engellemi_ olmu_tu. Carter sevdi i ve muhtemelen br daha görü_emeyece i kad1n1n saçlar1na son bir kez arkas1ndan bakt1.S1rt1n1 dönen Elizabeth , bir daha yüzünü dönerek ona bakmayacakt1 art1k.Birkaç saniye daha ona bakt1ktan sonra büyük bir öfkeyle o da s1rt1n1 dönerek h1zla oradan uzakla_t1. Bir yandan Elizabeth’in h1çk1r1klar1n1 giderek azalan bir tonda duyarken,bir yandan da yeni planlar1 üzerinde dü_ünmeye ba_lam1_t1.Çok yüksek bir ücret önerilmi_ti kendisine.Emrine girece i adam bir dahi olarak kabul ediliyordu ve yapay bir karadelik üretmek üzereydi.Bu gizli projede onun koruyucu mele i olacakt1. *************************************************** Tüm bunlar1 ve tabiat1yla Elizabeth’i hat1rlaman1n moraliyle birden kendine gelen Carter,bu h1rsla h1zla Volkan’1n üzerine at1ld1.,Carter’daki bu ani canlanmay1 görünce biraz _a_1r1r gibi oldu Türk.Avustralyal1dan ald1 1 bir karate darbesi üç ad1m kadar geriletti kendisini.Carter Türkün üzerine bitirici vuru_lar1n1 savurmaya ba_lad1.Buna kar_1l1k hemen hepsini engellemeyi ba_arm1_t1 Volkan. 43

Carter’1n surat1n1 büyük bir kin dalgas1 kaplam1_t1.Volkan bu k1skaçtan kendini kurtaramadan i_i bitirmek istiyordu.Birinci darbe&.ikinci&.üçüncü&&&..birden Volkan sürpriz bir kar_1 vuru_ gerçekle_tirdi.Biraz da _ans1n1n yard1m1yla tam da dü_man1n1n nefesini kesici noktaya alt1n hareketi gerçekle_tirmi_ti. Carter art1k soluk alam1yordu,biraz sonra olacaklar1 gayet iyi biliyordu çünkü dövü_ sporlar1 onun uzmanl1k alan1yd1.Az sonra her _ey iyice kararacakt1.Son bir kuvvetle birkaç ad1m atarken,duydu u sesler zay1flay1p,görüntüler yerini kapkara bir bo_lu a b1rak1rken,gözünde art1k tek canlanan Elizabeth’in o son , s1rt1n1 kendine döndü ü manzarayd1.Ve tabii orada duydu u h1çk1r1klar1 da veda edercesine kulaklar1nda tekrarlan1yordu&&&. *********************************************************** **** YILANIN D0^LER0 Sorun:Tüm dünyada birbiri ard1na önemli insanlar cinayete kurban gitmeye ba_lar.Ve dünyadaki tüm Latin ülkelerinde 1rkç1 görü_ler hakim olmaya ba_lam1_t1r. Ayn1 zamanda bu ülkelerde spiritualist ö retiler h1zla yay1lmaya ba_lam1_t1r.Tüm bunlar1n arkas1nda Anguis isimli çok zeki, lider ruhlu ve dünyaya hükmetme tutkusu olan bir 0talyan kad1n vard1r.Avrupa’da 0talya’dan Fransa’ya kadar tüm Latin ülkeleriyle,Güney Amerika’daki tüm Latin(brezilya-arjantin vs..) ülkelerini tek bir devlet haline getirip 1rk1n1 dünyaya hakim k1lmak istemektedir. Felsefesi nasyonel sosyalizm ve spiritualism kar1_1m1d1r.Yani Hitlerin yeni ve di_i versiyonu.O da Hitler gibi medyumlar1 arac1l1 1yla bir varl1ktan ald1 1 direktifler do rultusunda hareket etmektedir.Te_kilat1 sadece Latin ükelerini de il,tüm dünyay1 sarm1_ durumdad1r.Bir ahtapot gibi her an her yerde kollar1na rastlayabilirsiniz Anguis te_kilat1n1n. Karizmatik ve hükmedici ki_ili iyle dünyadaki milyonlar1 pe_inden ko_turmaya ba_lam1_t1r.Dünyay1 yepyeni bir kaosa ve hatta belki de 3. Dünya sava_1’na do ru h1zla sürüklemektedir. Ruh ça 1rma seanslar1,çe_itli parapsikolojik yöntemler ve en son teknolojinin harman1,bu te_kilat1n karakteristi ini olu_turmaktad1r.Tüm dünyay1 art1k çok kolay bir _ekilde etkileri alt1na alabileceklerdir. Yine sar1_1nlar1n üstün 1rk oldu u inanc1 insanlara a_1lanmaktad1r.Ama temelde Latinler esmer 1rkt1r.Bu yüzden te_kilat1n bilim adamlar1 genetik çal1_malarla Latinleri sar1_1nla_t1rma projesine ba_lam1_lard1r.Öncelikle gönüllüler üzerinde deneyler yap1larak dönü_üm hedeflenmektedir.Daha sonra gerekirse zorla tüm dünyay1 sar1_1n hale getirmeyi hedeflemektedirler.Çünkü direktifler ald1klar1 varl1k-hayalet bunu emretmektedir. Sorunu çözecek olan ki_i:Tabii ki dünyay1 daha yeni , bir tür k1yametten kurtarm1_ olan Volkan’d1r.Dünyan1n hemen her noktas1na s1zm1_ bu olu_umla sava_mak ve tehlikeyi durdurmaya çal1_mak gerçekten çok zor gözüküyor. Ve i_in as1l kötü taraf1,Volkan Anguis isimli bir di_i belayla mücadele etmeye haz1rlan1rken,olay1n perde arkas1nda çok daha büyük bir dü_man1n var olmas1d1r.Asl1nda Anguis’in ileti_ime geçti i varl1k ruh falan de ildir.Ve hiçbir seansta gelen varl1kta hayalet falan de ildir.Anguis bir ma_adan ba_ka bir _ey de ildir bu ölüm oyununda. Evet politik gerilim ve casusluk maceras1ndan korku ö elerine(seanslar,ürkütücü geli_meler&),felsefi aç1l1mlardan aksiyona ve çözülmesi gereken büyük gizemlerine kadar yepyeni bir dünyay1 kurtarma maceras1 ba_lam1_t1r art1k Volkan için.Bu sefer sadece insano lu veya teknoloji de il,ba_ka varl1klar da dünyan1n ve kahraman1m1z1n ensesinde so uk nefesini hissettirmektedir.^imdiye kadar hayat1nda hiç ya_amad1 1 deneyimlere ve bulmacalara kar_1 art1k her saniyenin de il,salisenin bile hayati önemi vard1r. ****** Selam ve sevgiler.

Rabbimizin bilmesi özgür iradeyi etkilemez (2011-07-10 17:11)
Allah’1n bizlerin özgür iradelerimizle ne yapaca 1m1z1 bilmesi, baz1 insanlar taraf1ndan “özgür irade olmad1 1” _eklinde yorumlan1yor. “Demek ki bilinenin tersini yapamayaca 1z” _eklinde itirazlar yükseliyor. Hay1r, özgür irademizle neyi seçece imizin bilinmesi, iradenin özgürlü ünü etkilemez. En ufak bir ba lant1 dahi yoktur. 44

Bir _eyin tersini yapabilmek ba_kad1r, yapmak ise bamba_kad1r. Örne in falanca olayda A _1kk1n1 seçecek bir insan diyelim. Rabbimiz de bunu biliyor. Tersini de yapma, yani bu _1kk1 seçmeme özgürlü ü de var. Ama kendi karar1yla A _1kk1n1 seçecek. K1sacas1 A _1kk1n1 seçme hareketini yapmayabilir, ama yine de yapacak. Allah bildi i için seçmiyor insan, kendisi özgür iradesiyle A _1kk1n1 seçti i için Yarat1c1m1z biliyor. Bu konuya bamba_ka bir örnek verelim: Hud 107. Gökler ve yer durdu u sürece orada kal1c1d1rlar; ancak Rabbin dilerse ba_ka. Rabbin, diledi ini Yapand1r 108. Mutlulu u hak edenler ise, gökler ve yer kald1 1 sürece cennette kal1c1d1rlar. Rabbin dilerse ba_ka. Kesintisiz bir ödüldür bu. Yüce Allah burada bize gelecekte ne yapaca 1n1 söylüyor. Ve diyor ki ”e er tersini dilemezsem, cennettekileri asla ç1karmayaca 1m” Ve ç1karmayaca 1na dair söz de veriyor. Ba_ka bir deyi_le ”istersem bu hükmümü de i_tirebilirim, ama cennettekilerin sonsuza dek orada kalmas1n1, özgür irademle istedi im için kalacaklar” demekte. Bu özgür irade konusunda ikinci bir sa lama, delil daha sunuyor bizlere. Biz bu durumda Allah’1n gelecekte ne yapaca 1n1 biliyoruz. Ama demek ki bizim gelecekte Allah’1n ne yapaca 1n1 bilmemiz, O’nun özgür iradesini etkilemiyor. T1pk1 O’nun bizim ne yapaca 1m1z1 bilmesinin, bizim özgür irademizi etkilememesi gibi. Bir _eyi ”yapabiliyor olmak ba_ka, yapmak bamba_kad1r”. Ve bu durum özgür iradenin sonucudur. Selam ve sevgiler.

Kuran bir semboller kitab1 de ildir (2011-07-10 17:13)
Kuran apaç1k ayetler içerdi ini defalarca vurgulamaktad1r: Maide Suresi 15 Ey Ehlikitap! Resulümüz size geldi. Kitap’tan saklam1_ olduklar1n1z1n ço unu size ayan-beyan aç1kl1yor; ço undan da geçiyor. ^u bir gerçek ki, size Allah’tan bir 1_1k ve apaç1k bir Kitap gelmi_tir. Yusuf Suresi 1 Elif, Lâm, Râ. O apaç1k, apayd1nl1k Kitap’1n ayetleridir bunlar. ^uara Suresi 2 0_te sana gerçe i apaç1k gösteren Kitap’1n ayetleri... Kuran bir s1rlar-semboller kitab1 de il, herkesin anlayabilece i ve bire bir gerçek bilgiler içeren net bir kitapt1r. Ve tüm ayetleri için geçerlidir bu durum. Zaten bu sayede arac1lara, sözde kutsal insanlara falan ihtiyaç kalmadan do rudan ve tek kaynak olarak okuyabiliyoruz. Kuran’1n aç1klay1c1s1 da yine yaln1z Kuran’d1r. E er kitab1 bütünlük içinde ve birinci aç1k anlam1nda okursan1z mutlaka gerekli ayr1nt1lar1n verildi ini göreceksiniz: Bakara Suresi 242 Akl1n1z1 i_letmeniz ümidiyle Allah, ayetlerini size i_te böyle aç1kl1yor. En’am Suresi 46 De ki: ”Dü_ünün bakal1m; Allah, i_itme gücünüzü, gözlerinizi alsa, kalpleriniz üzerine mühür bassa, Allah’tan ba_ka hangi ilah onlar1 size geri verecek?” Bak nas1l türlü türlü aç1kl1yoruz ayetleri, yine de yüz çeviriyorlar! Nur Suresi 18 Allah size ayetleri iyice aç1kl1yor. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. Bakara Suresi 118 Bilgiden yoksun olanlar dedi ki: ”Allah bizimle konu_sayd1 yahut bize bir mucize gelseydi ya!...”Onlardan öncekiler de aynen onlar1n dedi i gibi demi_ti.Kalpleri birbirine benzemi_tir.Biz ayetleri, gerçe i apaç1k bilmek isteyenler için iyiden iyiye aç1klam1_1zd1r. KIYAMET 17. Onu toplamak ve okumak bize dü_er. 18. O halde, biz onu okudu umuzda, sen onun okunu_unu izle. 19. Sonra onu aç1klamak da bizim i_imiz olacakt1r. Bir surede anlat1lan bir konu veya ifade hemen yine ayn1 surede aç1klanabildi i gibi ilerideki ba_ka surelerin içinde de aç1klanmas1 söz konusudur. Bu yüzden dedi imiz gibi kitab1 bütünlük içinde okumak _artt1r. Zaten e er Kuran’1n tüm ayetleri birinci aç1k anlam1nda olmasayd1, ortada din diye pek bir_ey kalmazd1. 45

O zaman herkes kendi kafas1na göre bir din _ekillendirebilirdi. 0nsanlar ho_lar1na giden ayetlere iman eder, gitmeyen ayetlere ise ”sembolik bunlar” der ve maskeli inkar1 uygulard1. Ve sembolik ilan etti i ayete kendi uydurdu u anlamlar1 yükleyerek din diye sunmaya kalkard1. Ba_ka bir deyi_le ortada kitap diye bir_ey kalmaz, herkes ayetlerde kendi görmek istediklerini görür ve kendi dinini kurard1.Ve arac1lara, ruhbanlara ihtiyaç duyulurdu kitab1 yorumlamak için. Ama çok _ükür Rabbimiz herkesin anlayabilece i kolayl1k ve aç1kl1kta kitab1n1 göndermi_tir. Ayetlerde anlat1lanlar birebir gerçektir ve Kuran din alan1nda eksiksizdir. Bu arada bu konuda itiraz etmeye kalkanlar1n öne sürmeye kalkt1 1 2 _eye cevap vereyim: Kuran’da halk deyimlerinin kullan1lmas1n1 örnek göstererek baz1 ayetlerin apaç1k anlamlarda olmad1 1n1 iddia etmeye kalkanlar var. Ama asl1nda bu deyimler de apaç1k sözlük anlam1nda kullan1lmaktad1r ve yine bir küçük çocu un bile kolayca ve herkesle ayn1 anlayabilece i netliktedir. Mesela ”güne_in do mas1” deyince bu ifadenin gündüz olmas1 oldu unu herkes anlar. Yine ortada bir sembol-s1r falan yok. Ya da Allah’1n eli, Allah’1n ipine sar1lmak gibi ifadeler de yine birincil, sözlükteki anlamdad1r. Ya da ”yüzü kararmak” deyince de yine aç1k sözlük anlam1nda bir deyim söz konusu. Bunun d1_1nda Kuran bir _eyi ba_ka bir_eyi benzeterek aç1klayacaksa yine bunu kendisi aç1kça belirtir ve benzetti i _eyin ne oldu unu yine kendisi verir. ”^u _una benzer, _unun örne i gibidir” _eklindeki ifadelerle hem benzetme yapt1 1n1 gösterir hem de neyi neye benzetti ini de aç1klar. Bir ayette ”sarp yoku_ nedir bilir misin?” dedikten sonra ”o yoku_ köle azad etmektir” diyerek köle azad etmeyi yoku_a benzetti ini aç1kl1yor. E er bir benzetme yap1yorsa bunu mutlaka aç1kl1yor : BELED 11. Fakat o, sarp yoku_a at1lmad1. 12. Sarp yoku_un ne oldu unu sen ne bileceksin? 13. O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir. 14, 15, 16. Yahut _iddetli bir açl1k gününde kendisiyle yak1nl1 1 olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmakt1r. Yine böyle benzetme yap1lan ayetlere örnekler verelim: Bakara Suresi 74 Sonra bunun ard1ndan kalpleriniz yine kaskat1 kesildi.Ta_ gibidir o.Belki daha da kat1d1r.Ta_lar1n baz1lar1 var ki, ondan 1rmaklar f1_k1r1r.Baz1lar1 var ki, çat1r çat1r yar1l1r da içinden su ç1kar.Öylesi var ki, Allah korkusundan a_a 1lara dü_er.Allah, yap1p durduklar1n1zdan gafil de ildir. Yunus Suresi 27 Kötülük kazananlara ise kötülü ün miktar1nca kar_1l1k vard1r. Ama yüzlerini bir zillet de kaplar. Onlar1 Allah’tan kurtaracak kimse yoktur. Yüzleri gece parçalar1ndan karanl1klarla kaplanm1_ gibidir. Ate_in dostlar1d1r bunlar. Sürekli kal1c1d1rlar içinde. Hac Suresi 31 Allah’a ortak ko_madan, hanîfler olarak... Allah’a ortak ko_an ki_i, gökten dü_mü_ de kendisini ku_lar kap1_1yor veya rüzgâr onu uzak bir yere f1rlat1p at1yor gibidir. Furkan Suresi 44 Yoksa sen bunlar1n ço unun i_itti ini, akledip dü_ündü ünü mü san1yorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yolca, hayvanlardan da _a_k1nd1rlar. Buralarda da neyin neye benzetildi i aç1kça tam olarak anlat1l1r. Yani yine bir bilinmeyen, bir s1r-sembol yoktur. Ayet bire bir bilgiyi vermektedir. Bunlar1n yorumu ki_iden ki_iye de i_mez, çünkü aç1kça birinci anlamda verilmektedir yine ayetler. ^imdi yine ayetlere sembolik anlamlar yüklemeye kalk1p dini i_lerine geldi i _ekle büründürmeye çal1_anlar1n dayanak olarak sunmaya kalkt1klar1 ayete gelelim: AL0 0MRAN 7- O ki sana bu kitab1 indirdi. Onun baz1 ayetleri kesin anlaml1d1r (muhkem), ki bunlar kitab1n özüdür. Di erleri de benzer anlaml1d1r (müte_abih). Kalplerinde hastal1k bulunanlar, insanlar1 _a_1rtmak ve farkl1 anlam vermek için benzer anlaml1 olanlar1n1n ard1na dü_erler. Onlar1n gerçek anlam1n1 ise kimse bilmez, ancak istisnad1r ALLAH ve derin bilgiye sahip olanlar ”Ona inand1k, hepsi Rabbimiz kat1ndand1r,” derler. Ak1l ve anlay1_ sahiplerinden ba_kas1 ö üt almaz. Ayetleri keyiflerince yorumlamak isteyenler, bu ayetin kitab1n baz1 bölümlerinin sembolik oldu unu anlatt1 1n1 iddia ediyorlar. Ama gerçekte, burada ayetlerin bir k1sm1 mecazd1r bir k1sm1 semboliktir yani diledi inize iman edip diledi inize 46

iman etmeyin falan demiyor.Veya i_inize geldi i yerde ayeti kabul edip i_inize gelmedi i yerlerde ”hay1r semboliktir” diyebilirsiniz falan demiyor.BU AYET DE TÜM AYETLER0N APAÇIK VE B0R0NC0 ANLAMDA OLDU UNU SÖYLÜYOR. AMA B0R KISIM AYETLER0N 0SE B0R0NC0 AÇIK ANLAMLARININ DI^INDA 0K0NC0L VE ÜÇÜNCÜL ANLAMLARI DA OLDU UNU ,0NKARCILARIN AYETLER0N APAÇIK ANLAMINI 0NKAR ED0P BU SEMBOL0K ANLAMLARIN PE^0NE DÜ^ECE 0N0 SÖYLÜYOR. Yoksa sembolcülerin dedi i gibi olsa zaten ortada kaynak falan da kalmaz, herkes kendi uydurduklar1n1n pe_ine dü_erdi. Tüm ayetler birinci aç1k anlam1ndad1r. Önce bunu kabul edip kitab1 bütünlük içinde ele alaca 1z. Ondan sonra baz1 ayetlerin bu aç1k ilk anlamlar1n1n d1_1nda ba_ka ikincil veya üçüncül anlamlar1n1n da olup olmad1 1 üzerinde zihin jimnasti i yapaca 1z. Ama önce mutlaka o ayetlerin de ilk-aç1k anlam1na iman edece iz. Yoksa hangi ayetin ilk anlam1 d1_1nda ba_ka anlamlar içerdi i ve bu anlam1n1n ne oldu unu bir tek Allah bilir. 0nsanlar ise sadece ”bu ayet ayr1ca _u anlam1 da içeriyor olabilir” _eklinde kesin olmayan ifadelerle zihin jimnasti i yapabilirler. Maalesef bugün birçok kimse kafas1ndaki de er ve ö retileri kitaba onaylatabilmek için, ayetlerin aç1k anlam1n1 inkar edip temsili anlamlar yükleme hastal1 1n1 sergiliyor. T1pk1 ayet c1mb1zlama gibi bu yol da asl1nda Kuran ö retisini dolayl1 veya maskeli inkardan ba_ka bir_ey de ildir.Kimi cennet ve cehenneme, kimi meleklere veya cinlere sembolik anlamlar yükleyerek apaç1k ayetlerin apaç1k bilgisini çarp1tmaya kalk1yor. Yine bu yolla ayetlerde var olan _eyleri yok, olmayan _eyleri de var gibi göstermeye kalkabiliyorlar. Zaten bu yöntemle her kitaba her ö reti onaylatt1r1l1r. Çünkü bir _eye semboliktir dendi mi art1k sözleri her yöne çekilebilir. Bu yüzden apaç1k ve tek dini kaynak olan Kuran’1, aç1k-birinci anlam1nda ve bütünlük içinde ele al1p okuyaca 1z. 0_te o zaman hem Kuran’daki gerçek 0slam kolayca ortaya ç1kacakt1r, hem de din anlay1_1 ki_iden ki_iye de i_meyecektir. Selam ve sevgiler.

Rabbimizin bizlere sordu u sorular (2011-07-10 17:14)
Birkaç örnek verelim: D0^0 (ankebut) 29:19 ALLAH‘1n yarat1l1_1 nas1l ba_lat1p, nas1l tekrarlad1 1n1 görmediler mi? Bu, elbette ALLAH için kolayd1r. 29:20 De ki, ”Yeryüzünü dola_1n ve yarat1l1_1n nas1l ba_lad1 1n1 görün.”6 Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yarat1l1_1 ba_latacakt1r. ALLAH‘1n her _eye gücü yeter. ENB0YÂ (30) 0nkar edenler, göklerle yer biti_ikken, bizim onlar1 ay1rd1 1m1z1 ve diri olan her _eyi sudan meydana getirdi imizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar m1? FATIR SURES0 27. ALLAH‘1n gökten bir su indirdi ini görmedin mi? Onunla çe_itli renklerde ürünler ç1kar1r1z. Hatta da larda bile beyaz, k1rm1z1 veya rengarenk katmanlar vard1r. Baz1 yollar ise siyaht1r. 28. Ayn1 _ekilde, insanlar, hayvanlar, çiftlik hayvanlar1 da çe_itli renklerdedir. Bundan dolay1d1r ki kullar1 aras1nda ALLAH‘1 gere i gibi sayanlar bilim adamlar1d1r. ALLAH Üstündür, Ba 1_layand1r TUR SURES0 35. yoksa onlar hiçbir _eysiz mi yarat1ld1lar? yoksa bizzat kendileri mi yarat1c1d1r? 36. yoksa gökleri ve yeri onlar m1 yaratt1? Hay1r, onlar gerekli bilgiye ula_am1yorlar! 37. yoksa Rabbinin hazineleri onlar1n yan1nda m1? yoksa güç ve egemenlik sahibi onlar m1? Enbiya Suresi 43 yoksa onlar1n; kendilerini bize kar_1 siperleyecek tanr1lar1 m1 var? Ne kendilerine yard1ma güç yetirebilirler ne de bizden bir dostlu a muhatap olurlar. —————————————-—————————- ———— Enbiya Suresi 50 Bu, bereketli bir Zikir’dir ki, onu indirdik. yoksa siz onu inkâr m1 ediyorsunuz? —————————————-—————————- ———— Neml Suresi 60 yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size bir su indiren mi hay1rl1? Biz o suyla sizin için 47

gözler-gönüller açan bahçeler bitirdik. Sizin, onlar1n bir tek a ac1n1 bitirmeniz mümkün de ildi. Allah’1n yan1nda bir ilah m1 var? Hay1r! Ama onlar döneklik eden bir topluluktur. —————————————-—————————- ———— Neml Suresi 61 yoksa yeri bir karargâh yap1p _uras1na-buras1na nehirler serpi_tiren, üzerine dayanakl1 da lar konduran ve iki deniz aras1na bir engel yerle_tiren mi hay1rl1? 0lah m1 var Allah’1n yan1nda!? Hay1r! Ama onlar1n çoklar1 ilimden nasipsizli i sürdürüyorlar. —————————————-—————————- ———— Neml Suresi 62 yoksa zorda kalan yalvard1 1nda, onun imdad1na yeti_ip s1k1nt1 ve kaderi kald1ran, sizi yeryüzünün hükmedenleri k1lan m1 hay1rl1? Allah’1n yan1nda bir ilah daha var m1!? Ne kadar da az ibret al1yorsunuz! —————————————-—————————- ———— Neml Suresi 63 yoksa size karan1n ve denizin karanl1klar1 içinde yol gösteren ve rahmetini önünde rüzgârlar1 müjdeci gönderen mi hay1rl1? Allah’1n beraberinde bir ilah daha m1 var?! Allah, onlar1n ortak tuttuklar1ndan uzakt1r, ar1nm1_t1r. —————————————-—————————- ———— Neml Suresi 64 yoksa yaratmaya ba_lay1p sonra tekrar tekrar yaratan ve sizi gözeten ve yerden r1z1kland1ran m1 hay1rl1? Allah’1n yan1nda bir ilah m1 var? De ki: ”Getirin susturucu kan1t1n1z1, e er do ru sözlüler iseniz.” Vakia Suresi 62. Andolsun, birinci yarat1l1_1(n1z1) biliyorsunuz. O halde dü_ünseniz ya! 63. Ekti iniz tohuma ne dersiniz?! 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? 65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapard1k da _a_k1nl1k içinde _öyle geveleyip dururdunuz: 66. “Muhakkak biz çok ziyanday1z!” 67. “Daha do rusu büsbütün mahrumuz!” 68. 0çti iniz suya ne dersiniz?! 69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 70. Dileseydik onu ac1 bir su yapard1k. O halde _ükretseydiniz ya!.. 71. Tutu_turdu unuz ate_e ne dersiniz?! 72. Onun a ac1n1 siz mi yaratt1n1z, yoksa yaratan biz miyiz? ********************************************************* Selam ve sevgiler.

Yine ayetlerden bir bilgelik dersi daha (2011-07-10 17:15)
ARAF 163. Sor onlara o deniz k1y1s1ndaki kentin durumunu. Cumartesi günü az1p s1n1r tan1mazl1k ediyorlard1. Sebt yapt1klar1 gün bal1klar1 onlara ak1n ak1n gelirdi; sebt yapmad1klar1nda ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmalar1 yüzünden onlar1 böyle imtihan ediyorduk. 164. 0çlerinden bir topluluk _öyle dedi: ”Allah’1n helak edece i yahut _iddetli bir azapla azapland1raca 1 bir topluma ne diye ö üt verip duruyorsunuz? Dediler ki: ”Rabbinize kar_1 bir mazeret olsun diye ve bir de korunup sak1n1rlar ümidiyle.” Kimin sonsuz zalimlerden oldu unu veya kimin iyilerden oldu unu bir tek Rabbimiz bilir. Bugün Müslüman olan yar1n vazgeçebilir veya zaten gerçek bir Müslüman olmayabilir veya bugün inkarc1 olan yar1n iman edebilir. 0_te burada 164. ayetteki gerçekleri tebli edenlerin cevab1 muhte_em. Tam bir bilgelik... Evet bu sayede hem saflar1n1 belli etmi_ oluyorlar, hem de Allah’1n bildi i ama onlar1n o an bilmedi i, sonradan iman edecek olanlara vesile olmu_ olacaklar. ^u 2 günlük imtihan, insanlar1 içindekilerle yüzle_tirme dünyas1nda, herkes bir vesileyle haketti i imana veya imans1zl1 a kavu_acak. Ki ahirette aleyhlerinde veya lehlerinde deliller önlerine sunulabilsin. Rabbimiz 48

hepimizin, sonsuza dek bu dünyada ya_asayd1k iyilerden mi yoksa kötülerden mi olaca 1m1z1 bile biliyor. Bize de bir imtihan örne i ya_att1rarak, kendimizle yüzle_tiriyor. Selam ve sevgiler.

Tevrat’ta yarat1lm1_lar1n Tanr1 zannedilmesi (2011-07-10 17:16)
Evet de i_mi_ eski kitaplarda elçiler-peygamberler melek veya tanr1 zannediliyor. 0_te anlatan ki_inin ba_tan tanr1 zannetti i hava arac1n1n temsili resmi:

HEZEK0EL Rab’bin Görkemi Hezekiel’e Aç1klan1yor BÖLÜM 1 Hez.1: 1 Otuzuncu y1lda*fa*, dördüncü ay1n* be_inci günü Kevar Irma 1 k1y1s1nda sürgünde ya_ayanlar aras1ndayken gökler aç1ld1, Tanr1’dan gelen görümler gördüm. D Not 1:1 ”Otuzuncu y1l”: Anlam1 kesin olarak bilinmiyorsa da, Hezekiel’in ya_1n1n otuz oldu u san1l1yor. Hez.1: 2 Kral Yehoyakin’in sürgünlü ünün be_inci y1l1nda, ay1n be_inci günü, Hez.1: 3 Kildan* ülkesinde, Kevar Irma 1 k1y1s1nda RAB Buzi o lu Kâhin* Hezekiel’e seslendi. RAB’bin eli orada onun üzerindeydi. Hez.1: 4 Kuzeyden esen kas1rgan1n göz al1c1 bir 1_1kla çevrelenmi_, ate_ saçan büyük bir bulutla geldi ini gördüm. Ate_in ortas1 1_1ldayan madeni and1r1yordu. Hez.1: 5 En ortas1nda insana benzer dört canl1 yarat1k duruyordu; Hez.1: 6 her birinin dört yüzü, dört kanad1 vard1. Hez.1: 7 Bacaklar1 dimdikti, ayaklar1 buza 1 aya 1na benziyor ve cilal1 tunç* gibi parl1yordu. Hez.1: 8 Dört yanlar1nda, kanatlar1n alt1nda insan elleri vard1. 49

Dördünün de yüzleri, kanatlar1 vard1. Hez.1: 9 Kanatlar1 birbirine de erek dosdo ru ilerliyor, ilerlerken sa a sola dönmüyordu. Hez.1: 10 Her yarat1 1n dört yüzü vard1: Önde dördünün yüzü insan yüzüne, sa da dördünün aslan yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal yüzüne benzer bir yüzü vard1. Hez.1: 11 Yüzleri böyleydi. Kanatlar1 yukar1ya do ru aç1lm1_t1. Her yarat1 1n iki kanad1 yanda öbür yarat1klar1n kanad1na de iyor, iki kanatla da bedenlerini örtüyordu. Hez.1: 12 Her biri dosdo ru ilerliyordu. Ruhlar1 onlar1 nereye yönlendirirse, sa a sola sapmadan oraya gidiyorlard1. Hez.1: 13 Canl1 yarat1klar1n görünü_ü yanan ate_ közleri ya da me_ale gibiydi. Ate_ yarat1klar1n ortas1nda hareket ediyordu; 1_1k saç1yor ve içinden _im_ekler çak1yordu. Hez.1: 14 Yarat1klar _im_ek çakar gibi h1zla ileri geri gidip geliyorlard1. Hez.1: 15 Bu dört yüzlü yarat1klara bakarken, her birinin yan1nda, yere de en bir tekerlek gördüm. Hez.1: 16 Tekerleklerin görünü_ü ve yap1s1 _öyleydi: Sar1 yakut gibi parl1yorlard1 ve dördü de birbirine benziyordu. Görünü_leri ve yap1l1_lar1 iç içe girmi_ bir tekerlek gibiydi. Hez.1: 17 Hareket edince yarat1klar1n bakt1klar1 dört yönden birine do ru sa a sola sapmadan ilerliyordu. Hez.1: 18 Tekerleklerin kenar1 yüksek ve korkunçtu; hepsi çepeçevre gözlerle doluydu. Hez.1: 19 Canl1 yarat1klar hareket edince, yanlar1ndaki tekerlekler de hareket ediyordu; yarat1klar yerden yükseldikçe, tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Hez.1: 20 Ruhlar1 onlar1 nereye yönlendirirse oraya gidiyorlard1. Tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Çünkü yarat1klar1n ruhu tekerleklerdeydi. Hez.1: 21 Yarat1klar hareket etti inde onlar da hareket ediyor, yarat1klar durdu unda onlar da duruyor, yarat1klar yerden yükseldi inde onlar da yükseliyordu. Çünkü yarat1klar1n ruhu tekerleklerdeydi. Hez.1: 22 Kubbeye benzer, billur gibi parlak ve korkunç bir _ey canl1 yarat1klar1n ba_lar1 üzerine yay1lm1_t1. Hez.1: 23 Kubbenin alt1nda kanatlar1n1n biri öbürünün kanatlar1na do ru aç1lm1_t1. Her birinin bedenini örten ba_ka iki kanad1 vard1. Hez.1: 24 Yarat1klar hareket edince, kanatlar1n1n ç1kard1 1 sesi duydum. Gürül gürül akan sular1n ça 1lt1s1n1, Her ^eye Gücü Yeten’in sesini, bir ordunun gürültüsünü ans1t1yordu. Durunca kanatlar1n1 indiriyorlard1. Hez.1: 25 Kanatlar1 inik dururken, ba_lar1 üzerindeki kubbeden bir ses duyuldu. Hez.1: 26 Ba_lar1 üzerindeki kubbenin üstünde lacivertta_1ndan yap1lm1_ tahta benzer bir nesne vard1. Yüksekte, taht1 and1ran nesnede insana benzer biri oturuyordu. Hez.1: 27 Gördüm ki, beli and1ran k1sm1n1n yukar1s1 içi ate_ dolu maden gibi 1_1ld1yordu, belden a_a 1s1 ate_e benziyordu ve çevresi göz al1c1 bir 1_1kla ku_at1lm1_t1. Hez.1: 28 Görünü_ü ya murlu bir gün bulutlar1n aras1nda olu_an gökku_a 1na benziyordu. Öyleydi çevresini saran parlakl1k. RAB’bin görkemini and1ran olay1n görünü_ü böyleydi. Görünce, yüzüstü yere y1 1ld1m, birinin konu_tu unu duydum. Rab Hezekiel’i Ça 1r1yor BÖLÜM 2 Hez.2: 1 Bana, ”Ey insano lu, aya a kalk, seninle konu_aca 1m” dedi. Hez.2: 2 O benimle konu_ur konu_maz Ruh içime girdi, beni ayaklar1m1n 50

üzerinde durdurdu; benimle konu_an1 duydum. Hez.2: 3 Bana, ”Ey insano lu, seni 0srail halk1na, bana ba_kald1ran o asi ulusa gönderiyorum” dedi, ”Onlar ve atalar1 bugüne kadar bana kar_1 geldiler. Hez.2: 4 Bu halk dikba_l1 ve inatç1d1r. Seni onlara gönderiyorum. Onlara, ’Egemen RAB _öyle diyor diyeceksin. Hez.2: 5 Bu asi halk seni ister dinlesin, ister dinlemesin, yine de aralar1nda bir peygamber oldu unu bilecektir. Hez.2: 6 Sen, ey insano lu, onlardan ve sözlerinden korkma! Çevrende çal1lar, dikenler olsa, akrepler aras1nda ya_asan bile korkma. Asi bir halk olsalar bile, onlar1n söyleyeceklerinden korkma, onlar yüzünden y1lg1nl1 a dü_me. Hez.2: 7 Seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler, onlara sözlerimi söyleyeceksin. Çünkü onlar asi bir halkt1r. Hez.2: 8 Sen, ey insano lu, sana söyleyece imi dinle! Bu ba_kald1ran halk gibi asi olma! A z1n1 aç, sana verece imi ye!” Hez.2: 9 Bakt1m, bana do ru uzanm1_ bir el gördüm; içinde tomar halinde bir kitap vard1. Hez.2: 10 Tomar1 önümde açt1, her iki yan1 da yaz1l1yd1. Orada a 1tlar, iniltiler, figanlar yaz1l1yd1. BÖLÜM 3 Hez.3: 1 Bana, ”Ey insano lu, sana verileni ye. Bu tomar1 yedikten sonra git, 0srail halk1na seslen” dedi. Hez.3: 2 Böylece a z1m1 açt1m, yemem için tomar1 bana verdi. Hez.3: 3 Bana, ”Ey insano lu, sana verdi im tomar1 ye, mideni onunla doldur” dedi. Bunun üzerine tomar1 yedim. Bal gibi tatl1 geldi bana. Hez.3: 4 Sonra _öyle dedi: ”Ey insano lu, 0srail halk1na git, onlara sözlerimi ilet. Hez.3: 5 Çünkü seni konu_mas1 anla_1lmaz, dili zor bir halka de il, 0srail halk1na gönderiyorum. Hez.3: 6 Evet, seni konu_mas1 anla_1lmaz, dili zor, dediklerini anlamad1 1n halklara göndermiyorum. Onlara gönderseydim, seni dinlerlerdi. Hez.3: 7 0srail halk1 seni dinlemek istemeyecektir, çünkü o beni dinlemek istemiyor. Bütün 0srail halk1 dikba_l1 ve inatç1d1r. Hez.3: 8 Seni onlar kadar inatç1 yapaca 1m, senin aln1n1 onlar1nki kadar kat1la_t1raca 1m. Hez.3: 9 Aln1n1 çakmak ta_1ndan daha sert bir kaya gibi yapaca 1m. Her ne kadar asi bir halksalar da onlardan korkma, y1lma.” Hez.3: 10 Bana, ”Ey insano lu, iyice dinle ve sana söyleyeceklerimi yüre ine yerle_tir” dedi, Hez.3: 11 ”^imdi sürgünde ya_ayan halk1na git ve seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler, onlara, ’Egemen RAB _öyle diyor de.” Hez.3: 12 Sonra Ruh beni kald1rd1 ve arkamda, ”RAB’bin görkemine kendi yerinde övgüler olsun!” diye büyük bir gürleme duydum. Hez.3: 13 Canl1 yarat1klar1n birbirine çarpan kanatlar1n1n ç1kard1 1 sesi, yanlar1ndaki tekerleklerin gürültüsünü, büyük bir gürleme duydum. Hez.3: 14 Ruh beni kald1r1p götürdü. RAB’bin güçlü eli üzerimde oldu u halde, üzüntüyle, öfkeyle gittim. Hez.3: 15 Kevar Irma 1 k1y1s1ndaki Tel-Abib’de ya_ayan sürgünlerin yan1na geldim. Orada, ya_ad1klar1 yerde onlar1n aras1nda _a_k1nl1k içinde yedi gün kald1m. **************************************** Bu yukar1daki resimdeki arac1n tam yere indi i s1rada bir de her 4 kolundan tekerle in ç1k1p yerde dönmeye ba_lad1 1n1 dü_ünün. 0_te size yine tanr1yla kar1_t1r1lan bir obje daha. ^imdi ben de bir devam senaryosu yazay1m: 51

Ezekiel deh_etle yere kapanm1_t1. Ama kar_1s1ndaki ürkütücü _eyden ses gelmeye devam ediyordu: -Ne yap1yorsun? Sen de böyle yaparsan....ben de senin gibi insan1m. Tahtta oturan insan1ms1 varl1k araçtan a_a 1ya inmi_ti. -Hay1r dostum ben tanr1 falan de ilim. Alemlerin Rabbi olan Allah tektir ve yarat1lm1_ hiçbir_eye benzemez. Zaten bu evrende de de ildir o,yaratt1klar1ndan tamamen ayr1d1r.Ben de senin gibi Allah’1n bir elçisiyim. Kalk aya a çok önemli görevilerin var. Bu görmü_ oldu un araçlar eski ça larda çok ola and1 ama _imdi seni _a_1rtt1 biliyorum. Eskiden o kadar geli_mi_ medeniyetler vard1 ki.....ama birço u inkar ve kibirleri yüzünden helak edildiler.Yine ayn1 sorun dünyada var. Onlar1 uyarmal1 ve tek Allah’a imana davet etmelisin.......... Evet peygamber uzay arac1na binerek büyük bir gürültü içerisinde götürülüyor. Ayr1ca tevratta di er pekçok elçi Rab zannediliyor, onlarla güre_ tutularak ,el ense çekilerek tu_ ediliveriyor. Baz1 yerlerde de bu tür elçiler veya ta_1tlar ”melek” zannediliyor. Ayn1 hatay1 hindu metinlerinde de görüyoruz. Geli_mi_ teknoloji kullanan insanlar melek,tanr1 veya yar1 tanr1 yar1 melek zannediliyor. Kuran’da ise böyle bir çorba,kar1_t1rma asla bulamazs1n1z. Melekse melek, Allah ise Allah, elçi ise elçi, ta_1t ise ta_1tt1r bahsedilen. Örne in Süleyman peygamberin emrine verilen 3 çe_it araca hiçbir zaman melek veya Rab denildi ini göremezsiniz. Çünkü Kuran insan gözlemi bir hadis kitab1 de il, do rudan Allah’1n sözlerini içermektedir. Selam ve sevgiler.

Dört boyutlu bir _ekil: Hiperküp (2011-07-10 17:17)
E er evrende 4 boyutlu _ekiller varsa, i_te kübünün 3 boyutlu gölgesini görebilirsiniz. Ama dikkat edin ekran1n1z 2 boyutlu. Yani 4 boyutlu bir _eklin, 3 boyutlu gölgesini sizin 2 boyutlu ekran1n1zda, 2 boyutlu olarak görüyorsunuz. Yani gölgenin gölgesi... Bu teorik hiperkübü internette ilgili sitelerde görüp inceleyebilirsiniz. E er bizler iki boyutlu olsayd1k, üç boyutlu bir topun veya kürenin sadece 2 boyutlu bir gölgesini görebilecektik ki bu da bir daire olacakt1 bizim için. Ama 3 boyutlu bir topun 2 boyutlu daire _eklindeki gölgesini de tam olarak göremiyecektik. ^imdi biz 3. boyuttan bakt1 1m1z için rahatça topun 2 boyutlu daire _eklindeki gölgesini görebiliyoruz. Ama 2 boyutlu canl1lar yukar1dan bakam1yaca 1 için gölgenin yaln1zca bir k1sm1n1 görecekler arkas1n1 göremiyeceklerdir. Daha do rusu gölgeyi bir ”d1_bükey çizgi” _eklinde görecekler ve tam olarak alg1layamayacaklard1r 2 boyutlu olarak bile... Bunu engellemek için bizim hiperküp de yapt1 1m1z gibi _ekli ”_effaf” hale getireceklerdir. Bu sefer de _ekli(2 boyutlu gölgeyi) tam olarak görebilecekler ama birbirleriyle ba lant1l1 bir d1_bükey ve bir içbükey çizginin içiçe geçti i ve kar1_t1 1 izlemine kap1lacaklard1r. Kald1 ki _eklin 3 boyutlu as1l orjinal halini hayal bile edemeyeceklerdir. Bu arada Kabe arapça ”küp” anlam1na geliyor. Kabenin _ekli bir küpü an1msat1yor hatta milimetrik olmasa da _ekil itibariyle küp oldu u söylenebilir. (bir dikdörtgen prizma oldu u da söylenebilir tabii) Ve bu yüzden baz1 kimseler Kabe ile hiperküp aras1nda ba lant1 kurmak istiyor ama bu özellikle ruhçular1n yapt1 1 biraz zorlama bir zihin jimnasti i. Bunun d1_1nda ba_ka bir tespiti sunmak istiyorum. 0ki boyutlular dünyas1nda hiçbir canl1, 3 boyutlu canl1lardan kaçamaz, saklanamaz. Evinin içine sakland1 1n1 zanneden ve 3 boyutlu varl1 1 göremeyen iki boyutlu canl1n1n evine yukardan hiçbir engele tak1lmadan girebilir. Çünkü onun 2 boyutlu dünyas1nda yükseklik diye bir_ey olmad1 1ndan örne in çember _eklindeki bir duvar1n onu korudu unu zannederken yukar1ya do ru tamamen savunmas1zd1r. Sadece bununla da kalm1yor. Bedeninin içi, hatta organlar1n1n içini bile görebilir ve dokunabilir bir üst boyuttaki varl1k. Ayn1 _ekilde 4 boyutlu veya daha fazla boyutlu bir canl1 olsayd1 o da 3 boyutlu varl1klar1 her yerde rahatça bulabilecek, hatta isterse iç organlar1na bile müdahale edebilecekti. 52

Örne in (e er üst boyut diye bir_ey varsa tabii) 4. boyutta ya_ayan bir mele e kar_1 ne durumda oldu umuzu daha iyi anlayabiliriz art1k san1r1m. Selam ve sevgiler.

Devri Daim Makineleri Ça 1na Do ru (2011-07-10 17:18)
20. yüzy1l1n ilk on y1l1nda motorlu uçaklar, ikinci on y1l1nda da televizyonun icad1na _ahit olunmu_tu. Yüzy1l1n ortalar1nda ise uzaya ç1k1ld1 ve daha sonra da aya ayak bas1ld1. Bu geride b1rakt1 1m1z as1rdaki ke_ifler, daha evvelki insanl1k tarihindeki toplam geli_melere e_it kabul edilmektedir. ^imdi yeni girdi imiz 21. yüzy1ldan beklenen de, yine tarih boyunca gerçekle_tirilen icatlar1n toplam1ndan daha önemli ve fazla bulu_lara imza at1lmas1d1r. Bilim kurgu eserlerinde gördü ümüz uzak y1ld1zlara yolculuk, 1_1nlanma, her i_i yapabilen çok zeki robotlar ve hatta zamanda yolculuk gibi hayallerin gerçe e dönü_üp dönü_medi ine tan1kl1k edebilece iz bu as1rda. Fizik yasalar1n1n izin verdi i ve vermedi i _eylerin ay1rt1na varabilece iz. Alt1 y1ll1k süreci geride b1rakmam1za ra men henüz yeni bir icat yok gibi gözüküyor. Ama geçti imiz as1rda ilk be_ y1l içinde uçaklar1n yap1m1na _ahit olmu_tuk ve bu ilk büyük at1l1md1. ^imdi ise pek bir ses yok. Fakat i_in asl1 hiç de öyle de il. Ülkemiz de dâhil olmak üzere dünyan1n dört bir yan1ndan, devri daim makinelerinin yap1ld1 1 iddialar1yla kar_1la_1yoruz son iki y1ld1r. 0nsanlar1n binlerce y1ld1r dü_ünü kurdu u, kendi kendine sürekli çal1_an makine veya düzenekler gerçe e dönü_tü ü haberleri televizyon ve internet dünyas1nda önemli yer kaplamaya ba_lad1. Öncelikle burada bir kavram karga_as1 oldu una inan1yorum. Bilim adamlar1 devri daim makineleri dü_üncesine kar_1 ç1karken öncelikle bunun enerjinin korunumu yasas1na ayk1r1 oldu unu söylerler. Hiçbir zaman yoktan enerji yaratman1n mümkün olmad1 1n1 ve bu sebepten dolay1 sürekli, sonsuza dek kendili inden çal1_acak düzeneklerin imkâns1zl1 1n1 belirtirler. Ama i_te burada yanl1_ anla_1lma oldu u ortaya ç1k1yor. Çünkü tarih boyunca devri daim düzene i tasarlayan insanlar ya yerçekimi gücünden, ya suyun kald1rma kuvvetinden, ya da m1knat1slar1n çekme-itme özelliklerinden yararlanarak sürekli hareketi elde etmeye çal1_m1_lard1r. Yani ortada yoktan enerji elde etme durumu vs. söz konusu bile de ildir. Var olan enerji kaynaklar1 veya kuvvetlerden yararlan1larak sürekli hareket eden makineler yap1lmaya çal1_1lm1_t1r. K1saca ortada güne_ enerjisiyle çal1_an araçlardan en ufak farkl1 bir temel felsefe içermeyen olu_umlar söz konusudur. S1n1rs1z, ücretsiz ve çevreye zarar vermeden çal1_an makineler üretmektir hedef. Bilim adamlar1n1n di er tak1ld1 1 nokta olan “sonsuz hareket” laf1 da yanl1_ anla_1lmaktad1r. Evren bile sonsuz de ildir ve bir gün k1yameti gelecektir. Ama durmadan çok uzun süre çal1_an düzenek için sürekli hareket halinde denilebilir pekâlâ. Örne in binlerce y1l durmadan çal1_acak ve enerji verecek bir düzenek bizim için kesinlikle devri daim makinesidir. Tarih boyunca say1s1z devri daim makinesi yapma giri_imi olmu_tur. Ama özellikle sürtünme kuvveti bu düzenekleri hep durdurmu_tur. Buna kar_1l1k günümüzde art1k sürtünmeyi neredeyse s1f1rlayan maddeler üretilebilmektedir. Yani t1pk1 uzaydaki gibi sürekli ve sürtünmesiz hareket dünyam1zda da mümkün olabilir. Bu sefer de yerçekimi gücü frenleyici bir etken gibi gözükse de asl1nda tam tersine, kullan1labilirse yerçekimi bir kuvvettir ve hareket ettiricidir. Suyun kald1rma kuvveti sayesinde de devri daim makinesi yap1labilir. Mesela baz1 ara_t1rmac1lar sol taraf1 su ile dolu, sa taraf1 ise bo_, yani hava ile dolu ortama bir tür plastik dönme dolap yerle_tirerek sürekli hareketi planlam1_lard1r. Dönme dolab1n sol taraf1 suyun içinde olaca 1ndan, suyun kald1rma kuvveti sayesinde plastik nesne h1zla sa a do ru dönmeye ba_layacakt1r teoride. Ayr1ca düzensiz hareketlerden yararlan1larak da bir düzene in sürekli veya uzun süreli çal1_mas1 sa lanabilir. Bunun d1_1nda henüz netli e kavu_mayan, varsa üst boyutlar ve bu boyutlar1n bize etkileri de beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Dünyan1n dört bir yan1ndan devri daim makineleri haberleri artarak emleye devam ediyor. Özellikle m1knat1sl1 sistemler oldukça iddial1lar. 0nternette izlenilen filmlerde gördü ümüz kadar1yla m1knat1sl1 düzenekler sayesinde tekerlekler bir pervane gibi sürekli döndürülebiliniyor. Zaten evlere y1llarca önce giren bir oyuncak olan “su içen ku_” da bir tür devri daim düzene idir. Burada da camdan ku_un içindeki s1v1n1n genle_ipyo unla_mas1 sürekli bir devinim sa l1yor. 53

0catlar ça 1 olmas1 beklenen 21. yüzy1lda yedinci y1la girerken bu bulu_ yeni bir ç1 1r açacakt1r. Bedava ve s1n1rs1z enerjiye ula_mam1z sonucunda arabalar1m1zdan bilgisayarlar1m1za, hatta 1s1nma sistemlerimize kadar her alanda hem ücretsiz-s1n1rs1z enerji veren, hem de çevreye zarar vermeyen motorlar1 kullanaca 1z. Dünyan1n h1zla do al bir felakete sürüklendi i ve do an1n dengesinin bozuldu u _u günlerde en çok ihtiyac1m1z olan _ey de bu bilim dünyas1nda. Temiz, s1n1rs1z ve güvenli enerji kaynaklar1& Bu sayede enerji için insanlar1n birbirleriyle mücadele etmesine ve s1k1nt1lara girmelerine de gerek kalmayacak. Hem ekonomik, hem de siyasi aç1dan dünyada dengeleri de i_tirecektir bu geli_me. 0nsanlar1n binlerce y1ll1k hayaliydi bu ve belki de gerçekle_mesine tan1k olmak üzereyiz. Bir de bu iddia edildi i gibi ülkemizin önderli inde gerçekle_irse, bizim aç1m1zdan daha da müreffeh günlerin ba_lang1c1 olabilir. Bekleyip görece iz. ^u anda s1n1rs1z enerji elde etmeyi gerçekle_tirdi i iddia edilen, 3 Türk yap1m1 icatla kar_1 kar_1yay1z. Son birkaç y1lda insanlar1n devri daim makineleri üretmek için yar1_malar1 da gerçekten ilginç. 0nternet de bu süreci h1zland1rm1_ olmal1. Umar1z art1k bu dü_ gerçek olur ve daha güzel yar1nlara uzan1r1z. Tarihteki devri daim makinesi denemelerine örnekler:

Burada suyun kald1rma kuvvetinden yararlan1larak kürenin veya tekerle in sürekli saat yönünde dönmesi planlanm1_t1r. Sol bölme su ile doludur. Buna kar_1l1k sa bölmede sadece hava vard1r.

Bu düzenek gerçekten çal1_1yor ve oyuncakç1larda bulabilirsiniz. Camdan ku_un içindeki s1v1 genle_iyor ve bunun etkisiyle ku_ öne do ru e iliyor. Ama ku_un gagas1 suya de ince içindeki s1v1 tekrar yo unla_1yor ve bu sefer ku_ tekrar do ruluyor. Do rulduktan sonra ayn1 olaylar zinciri sürekli tekrarlan1yor ve düzenek sürekli olarak i_liyor.

Bu da tarihte tek ba_ar1l1 kabul edilen, çal1_t1 1 dü_ünülen devri daim makinesi. Yap1mc1s1 Alman Orffyreus. Tahta tekerlek sekiz hafta boyunca sekmeden çal1_m1_ ama sonunda mucidi taraf1ndan parçalanarak s1rr1yla 54

birlikte ortadan kald1r1lm1_t1r iddialara göre. Leonardo da Vinci’nin devri daim makine çizimleri. Tekerle in içindeki hareket eden a 1rl1klar1n sürekli hareketi sa layaca 1n1 dü_ünmü_tür.

Günümüzdeki devri daim makineleri genellikle böyle m1knat1slara dayal1 düzeneklerdir. Z1t kutuplar1n birbirlerini çekmesi ve buna kar_1l1k ayn1 kutuplar1n itmesi prensibinden yararlan1larak tekerler veya pervanelerin döndürüldü ü iddia edilmektedir. Ayr1ca son model düzeneklerde az enerji verip, çok enerji ç1kt1s1 alma prensibine dayal1 tasar1mlar da mevcuttur ve ülkemizde de bunu ba_ard1 1n1 söyleyenler, patent almak için ba_vuranlar vard1r son zamanlarda. Not: Bu yaz1m Adventuresoul Dergisi’nde yay1nlanm1_t1r. http://www.adventuresoul.com/dergiler/2007/1.pdf Selam ve sevgiler.

Korku ve E lence (2011-07-10 17:20)
0nsanlar1n korkuyu sevmesinin nedenlerine bak1nca, maceray1 sevme nedenleriyle paralellik içinde oldu unu görürüz. Ba_kalar1n1n ba_1ndan geçen heyecan, bilinmeyen ve tehlike dolu anlar1, güvenli bir ortamda izlemek veya video oyunlar1 arac1l1 1yla deneyimlemek her zaman bizleri cezp etmi_tir. Yine macera tutkusundaki gibi adrenalin ve gizem f1rt1nas1, takipçilerine mutluluk da 1tmaktad1r. Bu sebepten dolay1 video oyunlar1 dünyas1nda da korkunun, en çok macera oyunlar1yla birlikte an1lmas1 bir sürpriz de ildir. Ama tabii ki tüm korku oyunlar1 macera s1n1f1na girmez. Di er oyun türleriyle an1lan birçok korku klasi i de vard1r(aksiyon, RPG vb.). Asl1nda _öyle bir dü_ünecek olursak, bu sanat ve e lence dünyas1ndaki “korku” kavram1n1n Avrupa’n1n karanl1k ça lar1ndan bolca malzeme ald1 1n1 da görebiliriz. Vampirler, cad1lar, kurt adamlar, ürkütücü _atolar, seri katiller, tekin olmayan yerler hala romanlarda, filmlerde ve oyunlarda kar_1m1za ç1kmaktad1r. Sadece bazen günümüze uyarlanm1_ bir vaziyette görmekteyiz. Öncelikle edebiyat(sözlü ve yaz1l1) alan1nda insanlar1n tatt1 1 bu duygu, tiyatro oyunlar1yla sahneye ç1km1_t1r. Milattan önce, Yunanl1 Aeschylus’un yazd1 1 Prometheus Bound ilk korku tiyatrosu örneklerindendir. Daha sonra bu tür, sinema ve televizyon dünyas1n1n vazgeçilmezlerinden olmu_tur. En son durak da video oyunlar1 olmu_tur. 0nsanlarda korku tutkusu daha küçük ya_larda ba_l1yor ve ilk olarak masallarda bunu k1smen deneyimliyoruz. Ayr1ca yine bu ya_larda birçok çizgi filmde ve çizgi romanda da ayn1 heyecan1 ya_1yoruz. Tabii burada henüz daha çok karikatürize edilmi_ öykülerle kar_1la_1yoruz. Game Watch gibi avuç içi konsollar1nda da bu tarz sevimli korkular dünyam1z1 süslemi_tir. Daha sonra da ilerleyen ya_la birlikte hem komedi-korku tarz1n1, hem de kat1ks1z korku örneklerini e lence dünyas1nda görmek istemektedir insanlar. Günümüzde korku, Uzakdo u dövü_lerinden tutun da, kovboy veya aksiyon ö eleriyle harmanlanm1_ bir vaziyette insanlara sunulmaktad1r. Gerçi var olan türleri kar1_t1r1p yeni aray1_lar içinde olmak art1k ola an bir manzarad1r bu sektörün her kolunda. 0lk kayda de er korku oyunlar1 Atari 2600 ile kar_1m1za ç1km1_t1r. Ayn1 zamanda baz1lar1 ilk aksiyonmacera oyunlar1 da say1lan The Adventure, Hounted House, Halloween, The Texas Chainsaw Massacre ve Frankenstien’s Monster ba_l1ca örneklerdir. Tabii bunlar korkutmaktan çok heyecanl1 e lence sunan oyunlard1. Çünkü o dönemdeki grafikler için ba_ka türlüsü pek mümkün de ildi. Zaten 70’li ve 80’li y1llar1n kendileri o kadar e lenceliydi ki, o dönemlerin korku filmleri bile, günümüzün “kara komedi” filmlerinden daha co_kulu ve iyimserdi. Bu arada laf Atari’den aç1lm1_ken, bu firma 90’l1 y1llar1n ba_lar1nda oyun dünyas1n1n ilk 64 bit gücündeki konsolunu ç1karm1_ ve ad1n1 Jaguar koymu_tu. Ve bu konsola ç1kard1 1 FPS tarz1ndaki Alien vs Predator oyunu ayn1 zamanda aksiyon 55

korkunun klasiklerindendir de. Di er konsol ve bilgisayarlara ayn1 adla ç1kan oyunlardan biraz farkl1d1r ve özgün bir atmosferi vard1r. Özellikle karanl1kta yarat1klar yakla_t1kça artan sinyal sesi sinirlerle oynamaktad1r. Yine bu ilk korku oyunlar1 dönemlerinde Sinclair Spectrum ve Commodore 64 bilgisayarlar1 için yap1lan çal1_malar oldukça ba_ar1l1d1r. Bunlardan kimileri aksiyon, kimileri de macera oyunudur. Tabii o dönemde yap1lan korku macera oyunlar1 da 2 k1sma ayr1l1yordu. Kimi s1rf yaz1lardan olu_urken, kimi de grafik macera oyunuydu. Daha sonra ayn1 süreç Amiga döneminde de geli_erek devam etti. Bir de RPG korku oyunlar1n1 da unutmamak gerek. Bride of Frankenstein(C–64) Dance of the Vampires(C–64)

Antheads: It Came from the Desert: Bu Amiga için yap1lan korku oyununda aksiyon, macera ve strateji bir arada sunuluyordu. Darkseed(Amiga) Tüm zamanlar1n en iyi korku macera oyunlar1ndan kabul edilir.

Günümüzde ise bir aksiyon oyununa göz atmam1z bile gerilime olan dü_künlü ü gözler önüne sermeye yeterlidir: Gears of War Bir taktiksel shooter oyunu bile korku arenas1na dönü_türülüyor, aksiyon macera denilince Resident Evil serisinin yeni bölümü bekleniyor, sinemalarda da Blade gibi aksiyon korku filmlerine ko_turuluyor ve art1k komedinin bile kara komedi olan1 isteniyor genelde. Ve korku sevdas1 art1k sanat1n her dal1nda, her yerde kendini az veya çok göstermektedir. Ayr1ca ilgili eserlerin di er alanlara aktar1lmas1 veya en az1ndan etkile_imi söz konusudur. Örne in bir korku roman1 daha sonra sinemaya aktar1l1yor, ya da tam tersine film, roman veya çizgi roman haline getiriliyor. Ayn1 _ekilde video oyunlar1, müzikler, tiyatro, sinema, yaz1l1 ve sözlü edebiyat sürekli etkile_imini sürdürüyor ve birbirlerini besliyorlar. Bu da art1k bu türün iyice kemikle_mesine yol aç1yor. Neredeyse hiçbir ünlü korku filmi yoktur ki oyun dünyas1na aktar1lmam1_ olsun. 13. Gün Cuma, Elm Soka 1 Kâbusu, ^eytanlar1n Dirili_i, Dracula daha ilk konsol ve bilgisayarlarla kar_1m1za ç1km1_lard1r. Ayn1 _ekilde ilk önce oyun olarak vücuda gelen birçok korku serüveni de bugün sinemaya aktar1lmaktad1r. Bizler korkmay1 istedikçe ve sevdikçe, bu tarz eserler hep gelecektir zaten. Bilgisayar ve konsol dünyas1n1n _u günlerde büyük bir geli_im içerisinde oldu unu göz önünde bulunduracak olursak e er, oldukça korkunç-e lenceli günlerin doru a ç1kaca 1ndan _üphe yok. Ama umar1m bu duygu sadece sanal dünyada kal1r. Yoksa küresel 1s1nma gibi baz1 ürkütücü geli_meler vaktinde tedavi edilemezse, i_te o zaman gerçek korku ekranlarda falan de il, günlük hayat1m1z1n parças1 olarak kar_1m1za ç1kabilir. Uzmanlar do al felaketlerin böyle giderse çok yak1n1m1zda oldu unu söylüyorlar. Maceran1n, korkunun sadece sanat ve oyun dünyas1nda kalmas1 dile iyle. Üzüntü, s1k1nt1 gibi duygular1n olmad1 1 gerçek bir dünya dile iyle& Not: Bu yaz1m Adventuresoul(Macera Ruhu)dergisinde yay1mlanm1_t1r. Selam ve sevgiler.

Ruhçulu un H1ristiyanl1ktaki tezahürleri (2011-07-10 17:21)
Ruhçu ö reti-paganizm binlerce y1ld1r insanlara panteizmi, çok tanr1c1l1 1, çileke_li i, kutsal insanlar1,kolektivizmi, evrimi ve komünizmi a_1lamaya çal1_1yor. Bu u urda 0ncil gibi eski kutsal kitaplara bile s1z1p pagan felsefeyi _1r1nga etmeye çal1_t1lar. 0blis söz vermi_ti din yolu üzerine kurulup, insanlar1 aldataca 1na. A’raf Suresi 16 Dedi: ”Beni azd1rmana yemin ederim ki, onlar1 sapt1rmak için senin dosdo ru yolun üzerine 56

kurulaca 1m.” 0blis’in dini dejenere etmeye çal1_aca 1 ve insanlar1 yine din maskesiyle aldatmaya çal1_aca 1 bilgisi Kuran’da verilmektedir: Fat1r Suresi 5 Ey insanlar, Allah’1n vaadi hakt1r! O halde i reti dünya hayat1 sizi sak1n aldatmas1n! O yaman aldat1c1, o çok gururlu, sizi sak1n Allah ile aldatmas1n. 0nsanlar1n aya 1n1 kayd1r1p, onlar1n dünya ve ahirette nimetlerden uzak kalmas1n1 istiyordu bu cin, her zaman dini yozla_t1rmaya çal1_1rken... H1ristiyanl1k yine Hinduizm ve di er dinlerde oldu u gibi sonradan ruhçu paganizmin egemenli i alt1na girip de i_ime u ram1_, kayna 1 bile de i_tirilmi_, bugünkü halini alm1_t1r. Hatta ad1 bile sonradan de i_mi_tir. Bu ruhçulukta zenginlik ve nimetler olumsuz _eyler olarak gösterilir.Ve durum böyle olunca da, ola anüstü zenginliklere sahip Davut ve Süleyman peygamberler birer günahkar gibi gösterilmeye çal1_1lm1_t1r H1ristiyanl1kta. Cinlerin ö retisi olan ruhçu ö retiye göre dünya güzellikleri ve madde kötüdür ve bir le_tir. Bu yüzden dünya nimetleri ve zenginlik içerisinde yüzen ki_iler bir _ekilde ”kirli” ve ”günahkar” olarak gösterilmeye çal1_1l1r. De i_mi_ 0ncil’de de bu olmu_, çok zengin olan Davut ve Süleyman peygamberlere çe_itli iftiralar at1larak asl1nda zenginlik kötülenmek istenmi_tir. Hatta bu peygamberler tam bir peygamber bile say1lmam1_, birer günahkar kral gibi gösterilmeye çal1_1lm1_t1r. Yabanc1 filmlerde de görmü_sündür belki, Davut ve Süleyman peygamberler sözde günahkar ve isyankar birer kral olarak gösteriliyor. Etraflar1nda ise yar1 ç1plak, ellerinde asalar1 olan fakir ruhbanlar-kahinler dola_1yorlar. Sözde as1l peygamberler bu sefil ruhbanlarm1_ gibi gösteriliyor ve sanki bu kahinler Tanr1’dan ald1klar1 ayetleri onlara iletiyor gibi bir hava yarat1l1yor. Çünkü ruhçu ö retiye göre erdemli ve iyi olman1n yolu sefillikten ve dünya nimetlerinden el etek çekmekten geçiyor. Böyle olunca da H1ristiyanl1kta, çok zengin ve nimetler içerisinde ya_ayan Davut ve Süleyman tam peygamberlerden bile say1lam1yor. Bu yüzden onlara büyük iftiralar at1l1yor ve sanki gerçek elçiler onlar de ilmi_ de çevrelerindeki kahinler gerçek peygamberlermi_ gibi sunuluyor. Kuran ise bu iftiralar1 yalanlar ve gerçekleri yazar. Bu elçiler hem çok zengin hem de en erdemli insanlardand1r.Allah’1n en sevgili ve cennetlik kullar1 aras1ndad1rlar. Hatta Kuran’da Süleyman peygamber, belki de en çok övülen ve cennetle müjdelenen insand1r. Kuran’a göre elçilerin daha bu dünyada cennetimsi bir ya_ama kavu_malar1,onlar1n Allah’1n sevgili kullar1 olduklar1n1 göstermektedir. 0slam’a göre iyiler bu dünyada da güzellikleri ya_amaya ba_larlar. Ruhçu ö reti de ise bu durum tam tersinedir. -Süleyman’1n mülk ve saltanat1 konusunda onlar, _eytanlar1n okuyup durduklar1n1 uydurdular. Halbuki Süleyman küfre sapmam1_t1. Ancak _eytanlar küfre sapm1_t1; insanlara büyüyü ö retiyorlard1(Bakara 102’den al1nm1_t1r) Sad Suresi 30 Davûd’a Süleyman’1 arma an ettik. Ne güzel kul! Hep Allah’a s1 1n1r, yakar1rd1. 0ncil’e komünist unsurlar1n soku_turulmas1na Yahudi Essenlilerin arac1 olmu_ olmas1 muhtemeldir. Essenliler mezhebinin kolektivist oldu u söylenmektedir. Marksist Yahudi yazar Max Beer de ”Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi” adl1 kitab1nda benzer _eyleri söylemi_. 0ncil’de serveti kötüleyen ve sol felsefeyi _1r1nga eden ifadelere örnekler: ”0sa _akirtlerine dedi: Ne yiyeceksiniz diye hayat1n1z için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için kayg1 çekmeyin. Çünkü hayat yiyecekten ve beden giyecekten daha üstündür. Kargalara bak1n, onlar ne ekerler, ne de biçerler, ne kilerleri ve ne de ambarlar1 var, Allah onlar1 besler, sizler ku_lardan ne kadar daha de erlisiniz?”. ”E er kâmil olmak istersen git, neyin varsa sat ve fakirlere ver, göklerde hazinen olacakt1r ve gel, benim ard1mca yürü”. ”Yine size derim: Devenin i ne deli inden geçmesi zengin adam1n Allah’1n melekûtüna girmesinden daha kolayd1r”. Tabii Kuran helal yoldan elde edilmi_ zenginli i ve zenginleri överek de i_tirilmi_ 0ncil(ler)in bu sinsi propogandas1n1 suratlar1na çarpar. Ayr1ca yukar1daki de i_tirilmi_ incil sözünün de gerçe ini yazarak yine de i_tirilmi_ kitaplar1n ipli ini pazara ç1kar1r: A’raf Suresi 40 Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar kar_1s1nda büyüklük taslayanlar var ya, gök kap1lar1 aç1lmayacakt1r onlar için ve deve i ne deli inden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir onlar. Suçlular1 böyle cezaland1r1r1z biz. 57

Yani zenginler de il, büyüklük taslayanlar inkarc1lar deve i ne deli inden geçmedikçe cennete giremeyeceklerdir. Kuran, zenginli in ve nimetlerin yan1 s1ra bilimi ve bu yolda çal1_may1 da destekler. Ve gerçekleri sunar. Zaten bu sayede 0slam’1n ilk dönemlerinde Müslümanlar birdenbire ola anüstü bir medeniyete ula_t1lar. Ama ne yaz1k ki daha sonra birçok Müslüman bile Kuran’1 de il, de i_tirilmi_ 0ncil’i hadis ve tasavvuf ö retileri arac1l1 1yla takip etmeye kalkm1_ ve bugün sefilli in-ruhçulu un pençesine dü_mü_tür. Ruhçulu un di er unsurlar1ndandan ruhlar alemi ve kutsal insanlar-ruhbanlar inançlar1n1 yine H1ristiyanl1kta görüyoruz. Azizler(ermi_ler), rahipler yine t1pk1 di er ruhçu ö retilerde oldu u gibi H1ristiyanl1 a da soku_turulmu_tur. Hadid Suresi 27 Sonra onlar1n eserleri üzere, resullerimizi art arda gönderdik. Meryem’in o lu 0sa’y1 da onlar1n ard1nca gönderdik. Ona 0ncil’i verdik; ona uyanlar1n gönüllerine _efkat ve merhamet koyduk. Bir bid’at olarak ortaya ç1kard1klar1 ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmam1_t1k. Allah’1n r1zas1n1 kazanmak için ortaya ç1kard1lar. Ama ona gerekti i _ekilde sayg1l1 olmad1lar. Onlar1n, iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan ço u yoldan ç1km1_ olanlard1r. Tevbe Suresi 31 Allah’1n yan1nda hahamlar1n1 ve ruhbanlar1n1 da rabler edindiler. Meryem o lu Mesih’i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah’tan ba_kas1na ibadet/kulluk etmemeleri emredilmi_ti. 0lah yok o tek Allah’tan ba_ka. Onlar1n ortak ko_tuklar1ndan ar1nm1_t1r O. Yine paganizmin temellerinden panteizm ilk bak1_ta H1ristiyanl1kta yok gibi gözükse de, asl1nda üçleme de kendi içinde parelel mant1 1 içerir. Tek Tanr1n1n üçleme _eklinde tezahür etti ine inan1l1r. Bu inanc1, ruhçulu un etkisi alt1ndaki di er din ve ö retilerde de görüyoruz. Örne in Hindular da asl1nda tek tanr1ya inand1klar1n1, say1s1z tanr1lar1n1n ana Yarat1c1n1n bir yans1mas1 veya tek bir bütünün parçalar1 oldu unu ifade ederler. Yani çok tanr1c1 olduklar1n1n fark1na dahi varamazlar panteist felsefe içerisinde, hatta en hakiki tek tanr1 inanc1n1n bu oldu unu iddia ederler. Ama gerçekte tam bir _irk bata 1ndad1rlar. Maide Suresi 73 Yemin olsun ki, ”Allah, üçün üçüncüsüdür!” diyenler de küfre batm1_t1r. Bir tek Tanr1 d1_1nda hiçbir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse, onlar1n küfre sapanlar1na korkunç bir azap mutlaka gelip çatacakt1r. Izd1rab1n övülmesi, evlilikten uzak durmak gibi unsurlar da yine pagan ruhçuluktan H1ristiyanl1 a ve daha evvelki dinlere geçmi_tir. Yine bu do rultuda 0sa’n1n sefillik ve i_kence dolu bir hayat ya_ad1 1 yalan1 benimsenmi_tir. Sonra bu inançlar uydurma hadisler ve tasavvuf yoluyla 0slam dünyas1na da a_1lanmak istenmi_tir. Hatta reenkarnasyon inanc1 bile... Yine H1ristiyanl1ktaki cennet inanc1 da ruhçuluk do rultusunda _ekillenmi_tir. Belki ilk bak1_ta bedensel ve maddi ahiret dünyas1n1 kabul etmektedir de i_tirilmi_ 0ncil, ama gerçekte pagan mistisizmdeki gibi, oradaki ya_am dervi_-aziz ya_ant1s1 gibi kabul edilir. Yeme içme ve cinsellik-evlilik gibi nimetler olmayacakt1r de i_tirilmi_ 0ncil‘e göre: Matta 22: 30 ”Dirili_ten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler. Luka 20: 34 0sa onlara _öyle dedi: ”Bu ça 1n insanlar1 evlenip evlendirilirler. 20: 35 Ama gelecek ça a ve ölülerin dirili_ine eri_meye lay1k görülenler ne evlenir, ne evlendirilir. 20: 36 Bir daha ölmeleri de söz konusu de ildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirili_in çocuklar1 olarak Tanr1‘n1n çocuklar1d1rlar. Çünkü bilindi i üzere, ruhçulu a göre maddi nimetler kötüdür ve insano lu dünya-ahirette bu nimetlerden uzak kalmal1d1r. Bu kabuller yine tasavvuf gibi ö retilerle daha sonralar1 0slam dünyas1na da a_1lanmaya çal1_1lm1_, insan1n ahiret ya_ant1s1nda tanr1salla_aca 1, birlenece i ve maddi nimetlerden ebediyen uzak kalaca 1 inanc1 ustaca i_lenilmi_tir. Ama gerçekte ise Kuran‘a göre tam tersine, nimetler insanlar için yarat1lm1_ ola anüstü hediyelerdir ve ahirette sonsuza dek insanlar bu hediyeleri deneyimleyecektir. 0nsano lu sonsuza dek insan olarak kalacakt1r: 58

”Orada nefislerin arzu etti i ve gözlerin lezzet ald1 1 her _ey var. ve siz orada süresiz kalacaks1n1z. ”(Zuhruf Suresi 71. ) Cinsellikten satranca kadar akl1n1za gelebilecek tüm nimetler vard1r cennette: -De ki ”Allah‘1n kullar1 için verdi i süslenecek _eylerle r1z1k olarak verdiklerinin temiz olanlar1n1 kim yasak edebilir?”yine de ki ”bunlar dünyadaki inançl1 ki_ilerindir. ahirette ise yaln1z onlar1nd1r”. ayetlerimizi anlayanlara bu _ekilde aç1klamaktay1z. (Araf süresi 32. ayet) Ayr1ca ruhçulukta kötülük ve günah tekamül için gerekli görülür. Ve yine bu hastal1kl1 görü_e göre 1zd1rap da gerekli oldu undan, biri sana kötülük yapsa bile kar_1 koymaman istenir. 0_te yine ruhçuluktaki bu inanç da de i_tirilmi_ 0ncil’e eklenmi_tir: Matta 5:38-44 38 ”’Göze göz, di_e di_’ dendi ini duydunuz. 39 Ama ben size diyorum ki, kötüye kar_1 direnmeyin. Sa yana 1n1za bir tokat atana öbür yana 1n1z1 da çevirin. 40 Size kar_1 davac1 olup mintan1n1z1 almak isteyene aban1z1 da verin. 41 Sizi bin ad1m yol yürümeye zorlayanla iki bin ad1m yürüyün. 42 Sizden bir _ey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.” 43 ”’Kom_unu seveceksin, dü_man1ndan nefret edeceksin’ dendi ini duydunuz. 44 Ama ben size diyorum ki, dü_manlar1n1z1 sevin, size zulmedenler için dua edin. Bu ruhçu felsefenin gerçek amac1 ise günah1 ve kötülü ü masum göstermeye kalkmak, yeryüzünden iyili i ve adaleti kald1r1p kötülü ün egemen olmas1n1 sa lamakt1r. Ayr1ca yine insanlar1n insanlara kul olmas1n1n1n yolunu açmakt1r... K1sacas1 ilk bak1_ta sevgi dolu gibi gözüken bu 0ncil sözleri asl1nda tam tersine, 1zd1rab1, günah1 ve _iddeti istemektedir. Bir tek Kuran korunmu_tur bunlardan ve bu yüzden tek geçerli dini kaynak odur. 0slam günahdan uzak durmay1 ve birey haklar1n1n korunmas1n1 emreder. 0ncil ve Tevrat koruma alt1nda olmad1klar1ndan dolay1 bugün bu de i_tirilmi_ halleriyle din d1_1d1rlar. Sadece Kuran Allah’1n gerçek ö retisini ve yolunu sunmaktad1r. E er Kuran’1n tek dini kaynak oldu unu kabul edip gerçek 0slam’a yönelirsek, ruhçulu un tuzaklar1ndan korunabilir ve Rabbimizin istedi i gerçek bir mümin, do ruluk üzere bir tek tanr1c1, Müslüman olabiliriz. Her iki dünyada da güzelliklere ve kal1c1 kazanca ula_man1n yolu da buradan geçmektedir. Selam ve sevgiler.

Bir mezhep-hadis inan1r1na cevab1m (2011-07-10 17:22)
Bir forum’da mezhepleri savunan kat1l1mc1, Kuran’da namaz1n, abdestin ve di er ibadetlerin ayr1nt1s1n1n olmad1 1n1 iddia etti. Bense ona durumun tam tersini oldu unu, Kuran’1n tüm ibadetlerin ayr1nt1lar1n1 içerdi ini delilleriyle gösterdim. Örne in abdestin ayr1nt1s1yla anlat1m1 _öyledir Kuran’da: NAMAZ ABDEST0 Ey iman edenler! Namaza kalkt1 1n1zda; Y1kay1n1z: yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi. S1vazlay1n1z: ba_1n1z1 ve topuklara kadar ayaklar1n1z1. E er cünüp iseniz temizlenin. E er hasta veya yolculukta iseniz, veya biriniz ayak yolundan geldi ise, ya da kad1nlara dokunduysan1z, ve de su bulamam1_san1z: Temiz bir toprakla yüzünüzü ve ellerinizi s1vazlay1n. Allah size zorluk ç1karmak istemez. Allah sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Umulur ki; _ükredersiniz. 5- Maide Suresi 6 BOY ABDEST0 Ey iman edenler! Sarho_ iken ne söyledi inizi bilinceye kadar, cünüp iken de -yolculuk hali müstesnay1kan1ncaya (gusül edinceye, boy abdesti al1ncaya) kadar namaza yakla_may1n. E er hasta veya yolculuktaysan1z, biriniz ayak yolundan gelmi_, yahut kad1nlara dokunmu_ da su bulamam1_san1z, temiz bir toprakla 59

teyemmüm edin: Yüzlerinizi ve ellerinizi s1vazlay1n. Allah affedici, ba 1_lay1c1d1r. *************** 0\-e Rabbimizin abdestte belirledi i ve bildirdi i tüm ayr1nt1lar bunlard1r. Bunun d1_1nda ayr1nt1 ilave etmeye kalkmak, Rablik taslamakt1r. Ya da Allah’1n sözlerinin d1_1nda dini hüküm verici kaynak edinmek, Allah’a ortak ko_mak demektir. Tabii tart1_t1 1m mezhep-hadis inan1r1 kat1l1mc1 ezberine devam etmeye kalkt1 ve ayetlera kar_1 _unlar1 söylemeye kalkt1(akl1 s1ra ayetlerin yetersiz oldu unu savunuyordu); Cübbeli nikli kat1l1mc1 söyledi: ”Nas1l temizlenece im? Mendille mi su ile mi? ? Cünüplük ne demek? ”kad1nlara dokunduysan1z” ne demek? Otobüste kad1na de ersem cünüp müyüm? Kad1n bana de erse o da cünüp mü? BEN DE ONA ^U ^EK0LDE CEVAP VERD0M Bak Kuran senin bu yapt1 1n1n ayn1s1n1 yapmaya kalkanlar1(apaç1k ve detayl1 ayet bilgilerine iman etmek istemeyenleri, olmayan ayr1nt1lar eklemek isteyenleri), senin gibileri bir örnekle ne güzel anlat1yor: BAKARA 67 Mûsa, toplumuna dedi ki: ”Allah size, bir inek bo azlaman1z1 emrediyor.” Dediler ki: ”Sen bizimle alay m1 ediyorsun?” Dedi ki: ”Cahillerden biri olmaktan Allah’a s1 1n1r1m.” 68 ^öyle konu_tular: ”Ça 1r Rabbine bizim için, aç1klas1n bize neymi_ o!” Cevap verdi: ”O diyor ki, bahsetti im ne ya_l1d1r ne de körpe. 0kisi aras1 bir inektir.” Hadi size emredileni yap1n! 69 ^öyle dediler: ”Ça 1r Rabbine bizim için, neymi_ onun rengi aç1klas1n bize.” Cevap verdi: ”O diyor ki, bahsetti im, sar1, rengi parlak bir inektir; seyredenlere mutluluk verir.” 70 ^öyle dediler: ”Dua et Rabbine, aç1klas1n bize neymi_ o! Çünkü bu inek, bizim gözümüzde ba_kalar1yla kar1_t1. Ve biz, Allah dilerse, do ruya ve güzele elbette k1lavuzlanaca 1z.” 71 Cevap verdi Mûsa: ”Allah diyor ki, bahsetti im, boyunduruk yememi_ bir inektir; topra 1 sürmez, ekini sulamaz. Salma hayvand1r. Alaca yoktur onda.” Dediler ki: ”0_te _imdi gerçe i getirdin.” Ve ard1ndan onu bo azlad1lar, az kals1n yapmayacaklard1. ———————–—————————————–– ————– Selam.

Ruhla ilgili bir soruya cevab1m (2011-07-10 17:23)
0slam’da canl1lar1n ruhu-hayaleti olmad1 1n1 çal1_mamda ayetlerle göstermi_tim: http://www.diniyazilar.com/dy/oku/1425/islamda-canlilarin-ruhu-hay aleti-yoktur.htm ^imdi bu konuyla ilgili bana gelen soruyu ve alt1na verdi im cevab1 da aktar1yorum; Ba_ka bir forumda Shaban nikli kat1l1mc1 sordu: QUOTE Hocam, farzedelim dünyada mükemmel bir klonlama ve senin beynindeki hat1ralar1n1 vs yi içeren tüm bilgiyi ba_ka bir beyne kopyalama teknolojileri olsun. Senin ayn1n1 klonlad1lar ve beynindeki bilgiyi aynen o klonuna aktard1lar. Yani senin madde olarak ayn1n1 yaratt1lar. Sonra sana dedilerki, sen kopyanda zaten ya_amaya devam edeceksin.” Kabul eder misin? Yerinde olsam ben etmem, çünkü o klon sen de ilsin, tamamen ba_ka biri. Ne onun yedi i pirzolan1n tad1n1 al1rs1n, ne de onun etini yakan ate_in ac1s1n1 hissedersin. 0_te ruh kavram1 bence burdan geliyor. E er Allah beni ödüllendirmek yahut cezaland1rmak için tekrar diriltecekse, o ben olmal1y1m, beni temsil eden ba_ka bir varl1k de il. Aksi durumda ben bugün, ahirette ba_ka bir varl1 1n mutlu ya_amas1 için bir anlamda kendimi belli _eylerden mahrum eden bir enayi durumuna dü_erim.0_te bu yüzden benim hiç yok olmayan bir parçam olmal1 ki, yar1n ahiretteki ceza yada ödülün muhatab1 olsun. Keza 0sra 85’te Allah peygabere ”sana ruhtan sorarlar, deki bu konuda bana çok az ilim verilmi_tir” diyor. Herhalde peygambere vahyi ya da cebraili sormuyorlar, bildi imiz ruh olay1n1 soruyorlar. E er ruh diye bir 60

_ey olmasa Allah, o eskilerin masal1d1r der geçer, ama öyle demiyor. Bilmiyorum dediklerim hakk1nda ne dü_ünürsün ? vesselam CEVABIM Senin bahsetti in ”can1n1n bedenle bütünle_mesi sonucu ortaya ç1kan nefsin”. Hay1r, ahiretteki yarat1l1_ senin kopyan de il, sen olacaks1n. Ama bu nefsin, tek ba_1na var olabilen ve dü_ünebilen varl1k falan de il. Ya_am enerjisinin(ki o da elektrik gibi maddidir) bedenle bulu_mas1 sonucu yine sana özgü nefsin ortaya ç1kacak. Senin sen olman için, içine bir hortla 1n girmesi gerekmiyor. Tam tersine, onun olmamas1 gerekiyor. Yoktan nas1l yarat1ld1ysan ve bu ”sen” olduysan, yine ayn1 _ekilde olacak Verdi in ayette vahiy ve ilgili melekten bahsediliyor. Ama yine ortada hortlakla ilgili bir soru falan yok. Fakat hadis veya 0ncil gibi ba_ka kaynaklar1n etkisi alt1nda kal1rsan, ruhlar1 soruyor zannedersin. Kuran’da özel isim olarak Ruh(vahiy mele i) hep tek ba_1na geçer. Hiçbir insana ait falan de ildir. O da senin benim gibi bir kuldur ve görevi de vahyi iletmektir. Bir de _u ayetler de konuyla ba lant1l1: KAF 2 0_ san1ld1 1 gibi de il! Kendilerine içlerinden bir uyar1c1 geldi diye _a_t1lar da _öyle dediler o küfre batanlar: ”Acayip _ey bu!” 3 Ölünce mi, biz toprak olunca m1? Çok uzak bir dönü_tür bu.” 4 Topra 1n onlardan neyi eksiltti ini pek iyi bilmi_izdir biz. Her _eyi saklay1p koruyan bir Kitap var kat1m1zda. 0nkarc1lar, öldükten sonra bedenlerinin tamamiyle yok olacaklar1n1 dü_ünüyorlar. Ama 4. ayette onlara gerekli cevap veriliyor. Parmak uçlar1na kadar tüm bilgiler kay1tl1d1r ve yeni yarat1l1_ta yine ”ayn1 insanlar” olarak var olacaklard1r. ******** Bu dünyadaki bedenin de sürekli yenileniyor. Her 8 y1lda bir falan tüm hücrelerin yenilenmi_ oluyor. Son ara_t1rmalarda, bugüne kadar yenilenmedi i dü_ünülen beyin hücrelerinin bile yenilendi i iddialar1 var. Yani 10 y1l önceki bedeninden hiçbir k1r1nt1 yok _u anda. Seni sen yapan, senden bir parçan1n kalmas1 de ildir. Seni sen yapan, Allah’1n gözünde senin sen olmand1r. Allah’1n sana yükledi i de er ve bireyselliktir. Bir zaman makinas1na atlay1p geçmi_e gidebilsen kendinin eski haline ula_acaks1n. Ama ortada bir sorun olacak, 2 tane sen olmu_ olacaks1n. Bir zamanda yolculuk yapan, bir de geçmi_e gitti inde kar_1la_t1 1n sen.0ki tane ^aban yanyana gelmi_ olacak. Ama Allah seni birey olarak yaratt1 1ndan, sen yine benli inden bir_ey kaybetmemi_ olacaks1n. 0kizler, kopyalama olay1 ba_kad1r, bu bamba_ka... Allah seni birey olarak yaratm1_ ve seni biliyor. Seni sen yapan parçan-molekülün vs. de il, budur. Selam ve sevgiler.

Thinking about intelligent design (2011-07-10 17:24)
Examples from Quran; 2. The Heifer (Al-Baqarah) 164-164. Behold! in the creation of the heavens and the earth; in the alternation of the night and the day; in the sailing of the ships through the ocean for the profit of mankind; in the rain which Allah Sends down from the skies, and the life which He gives therewith to an earth that is dead; in the beasts of all kinds that 61

He scatters through the earth; in the change of the winds, and the clouds which they trail like their slaves between the sky and the earth;- (Here) indeed are Signs for a people that are wise. 3. The Family Of Ìmrán (Al-Ìmrán) 190. Behold! In the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day,- there are indeed Signs for men of understanding,191. Men who celebrate the praises of Allah, standing, sitting, and lying down on their sides, and contemplate the (wonders of) creation in the heavens and the earth, (with the thought): ”Our Lord! Not for naught Hast Thou created (all) this! Glory to Thee! Give us salvation from the Chastisement of the Fire.” 45. Bowing the Knee (Al-Játhiya) 4. And in the creation of yourselves and the fact that animals are scattered (through the earth), are Signs for those of assured Faith. 88. The Overwhelming Event (Al-Gáshiya) 17. Do they not look at the Camels, how they are made?18. And at the Sky, how it is raised high?19. And at the Mountains, how they are fixed firm?20. And at the Earth, how it is spread out? 67. The Dominion (Al-Mulk) 3. He Who created the seven heavens one above another: no want of proportion wilt thou see in the Creation of the Most Gracious. So turn thy vision again: seest thou any flaw? 4. Again turn thy vision a second time: (thy) vision will come back to thee dull and discomfited, in a state worn out. 7. The Heights (Al-Aráf) 185. Do they see nothing in the kingdom of the heavens and the earth and all that Allah hath created? (Do they not see) that it may well be that their terms is nigh drawing to an end? In what message after this will they then believe? 25. The Criterion (Al-Furqán) 49. That with it We may give life to a dead land, and slake the thirst of things We have created,- cattle and men in great numbers. 27. The Ants (An-Naml) 86. See they not that We have made the Night for them to rest in and the Day to give them light? Verily in this are Signs for any people that believe! 54. The Moon (Al-Qamar) 49. Verily, all things have We created in proportion and measure. 56. The Inevitable Event (Al-Wáqiá) 57. It is We Who have created you: why will ye not witness the Truth? 95. The Fig (At-Tín) 4. We have indeed created man in the best of moulds, 78. The (Great) News (An-Nabaa) 7. And the mountains as pegs? 8. And created you in pairs, 9. And made your sleep for rest, 10. And made the night as a covering, 11. And made the day as a means of subsistence? 12. And (have We not) built over you the seven firmaments, 13. And placed (therein) a blazing lamp? 14. And do We not send down from the clouds water in abundance, 15. That We may produce therewith corn and vegetables, 16. And gardens of luxurious growth? 29. The Spider (Al-Ànkabüt) 19. See they not how Allah originates creation, then repeats it: truly that is easy for Allah. 62

20. Say: ”Travel through the earth and see how Allah did originate creation; so will Allah produce a later creation: for Allah has power over all things. 21. The Prophets (Al-Anbiyáa) 30. Do not the Unbelievers see that the heavens and the earth were joined together (as one unit of creation), before we clove them asunder? We made from water every living thing. Will they not then believe? 62. And ye certainly know already the first form of creation: why then do ye not take heed? 63. See ye the seed that ye sow in the ground? 64. Is it ye that cause it to grow, or are We the Cause? 65. Were it Our Will, We could make it broken orts, and ye would be left in wonderment, 66. (Saying), ”We are indeed left with debts (for nothing): 67. ”Indeed we are deprived” 68. See ye the water which ye drink? 69. Do ye bring it down (in rain) from the cloud or do We? 70. Were it Our Will, We could make it saltish (and unpalatable): then why do ye not give thanks? 71. See ye the Fire which ye kindle? 72. Is it ye who grow the tree which feeds the fire, or do We grow it? 73. We have made it a reminder and an article of comfort and convenience for the denizens of deserts. 74. Then glorify the name of thy Lord, the Supreme! 75. Furthermore I swear by the setting of the Stars,76. And that is indeed a mighty adjuration if ye but knew,30. The Romans (Ar-Rüm) 22. And among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the variations in your languages and your colors: verily in that are Signs for those who know. 39. The Groups (Az-Zumar) 6. He created you (all) from a single person: then created, of like nature, his mate; and He sent down for you eight head of cattle in pairs: He creates you, in the wombs of your mothers, in stages, one after another, in three veils of darkness. Such is Allah, your Lord and Cherisher: to Him belongs (all) dominion. There is no god but He: then how are ye turned away (from your true Lord)? 40. The Believer (Al-Mümin) 57. Assuredly the creation of the heavens and the earth is a greater (matter) than the creation of men: Yet most men know not. 52. The Mount (At-Tür) 35. Were they created of nothing, or were they themselves the creators? 22. The Pilgrimage (Al-Hajj) 5. O mankind! if ye have a doubt about the Resurrection, (consider) that We created you out of dust, then out of sperm, then out of a leech-like clot, then out of a morsel of flesh, partly formed and partly unformed, in order that We may manifest (Our power) to you; and We cause whom We will to rest in the wombs for an appointed term, then do We bring you out as babes, then (foster you) that ye may reach your age of full strength; and some of you are called to die, and some are sent back to the feeblest old age, so that they know nothing after having known (much), and (further), thou seest the earth barren and lifeless, but when We pour down rain on it, it is stirred (to life), it swells, and it puts forth every kind of beautiful growth (in pairs). 10. Jonah (Yünus) 6. Verily, in the alternation of the night and the day, and in all that Allah hath created, in the heavens and the earth, are Signs for those who fear Him. 51. The Winds that Scatter (Az-Záriyát) 49. And of every thing We have created pairs: that ye may reflect. 36. Yá-Sín 38. And the Sun runs unto a resting place: that is the decree of (Him), the Exalted in Might, the All-Knowing. 29. The Spider (Al-Ànkabüt) 43. And such are the Parables We set forth for mankind, but only those understand them who have knowledge. 63

77. Those Sent Forth (Al-Mursalát) 8. Then when the stars become dim; (dies of stars-like black holes) 24. Light (An-Nür) 43. Seest thou not that Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a heap? - then wilt thou see rain issue forth from their midst. And He sends down from the sky mountain masses (of clouds) wherein is hail: He strikes therewith whom He pleases and He turns it away from whom He pleases, the vivid flash of its lightning well-nigh blinds the sight. Yasin 77. Doth not man see that it is We Who created him from sperm? Yet behold! he (stands forth) as an open adversary! 78. And he makes comparisons for Us, and forgets his own (origin and) Creation: he says, ”Who can give life to (dry) bones and decomposed ones (at that)?” 79. Say, ”He will give them life Who created them for the first time! For He fully knows all!80. ”The same Who produces for you fire out of the green tree, when behold! ye kindle therewith (your own fires)! 81. ”Is not He Who created the heavens and the earth able to create the like thereof?” - Yea, indeed! for He is the Creator Supreme, of skill and knowledge (infinite)! ** Regards

Kainattaki her_ey O’nun yaratmas1yla... (2011-07-10 17:25)
Denizde yüksek da lar gibi seyreden gemiler O’nun ayetlerindendir. E er dileyecek olsa, rüzgar1 durdurur, böylece onun üstünde kalakal1rlar. ^üphesiz, bunda çokça sabreden, çokça _ükreden kimse için gerçekten ayetler vard1r. (42 ^ura Suresi, 32-33) Ayette verilmek istenen mesaj aç1kt1r. E er bu ya_ant1m1zda bir_eyler yapabiliyorsak, ya da bir_eyler oluyorsa, bunun bir sebebi var. E er bunu sa layan _ey ortadan kald1r1l1rsa, o i_-olu_ da kalakal1r. Günümüzde gemiler isterse güne_ enerjisiyle hareket etsinler. Yine de i_en bir_ey yok. Bu sefer güne_in 1_1 1 durdurulursa, dünyam1za ula_mazsa gün 1_1 1, gemimiz kalakal1r. Ya da gemi küreklerle hareket ediyorsa, bu sefer bu yolla hareketi sa layan fizik yasalar1 ortadan kalkarsa, gemi hareketsiz kal1r. Tabii burada anlat1lan _ey hayat1n her alan1 için de geçerlidir. Ya da ya_am1n sürmesi için gerekli olan unsurlardan biri ortadan kalkarsa ya_am da kalmaz gezegenimizde. Bir uça 1n veya ku_un havada kalmas1n1 sa layan fizik yasalar1 ortadan kalkarsa onlar uçamazlar. Nahl Suresi 79 Gök bo_lu unda, bir emre boyun e dirilmi_ olan ku_lara bakmad1lar m1? Onlar1 Allah’tan ba_kas1 tutmuyor. Bunda, inanan bir topluluk için elbette ki izler-i_aretler vard1r. K1sacas1 ^ura Suresindeki “yelkenli gemi” hem “yelkenli gemiyi”, hem “di er tüm teknolojik araçlar1”, hem de hayat1m1zdaki “bütün gerçekle_tirdi imiz veya gerçekle_en i_leri” anlatmaktad1r. Bütünün bir küçük parças1 verilerek, o bütün göz önüne getiriliyor. Yasin 42. Onlar için gemilere benzer, binecekleri ba_ka _eyler de yaratt1k. Kendimizin yapt1 1n1 veya kendili inden gerçekle_ti ini zannetti imiz her_ey, asl1nda Allah’1n yaratt1 1 düzenle ve/veya yaratt1 1 di er _eylerle gerçekle_ebilmekte. Ya da ba_ka bir deyi_le bunlar1 do rudan Rabbimiz gerçekle_tirmektedir, yaratmaktad1r. Vakia Suresi: 62. Andolsun, birinci yarat1l1_1(n1z1) biliyorsunuz. O halde dü_ünseniz ya! 63. Ekti iniz tohuma ne dersiniz?! 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? 65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapard1k da _a_k1nl1k içinde _öyle geveleyip dururdunuz: 64

66. “Muhakkak biz çok ziyanday1z!” 67. “Daha do rusu büsbütün mahrumuz!” 68. 0çti iniz suya ne dersiniz?! 69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 70. Dileseydik onu ac1 bir su yapard1k. O halde _ükretseydiniz ya!.. 71. Tutu_turdu unuz ate_e ne dersiniz?! 72. Onun a ac1n1 siz mi yaratt1n1z, yoksa yaratan biz miyiz? 73. Biz onu bir ibret ve 1ss1z yerlerde ya_ayanlara bir yarar kayna 1 k1ld1k. 74. O halde, O yüce Rabbinin ad1n1 tesbih et (yücelt). 75, 76. Y1ld1zlar1n yerlerine yemin ederim ki, -e er bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindirGemilerin hareketsiz kalakalmas1na bir benzer ba_ka örnek de insana yönelik olarak verilmektedir Bakara Suresinde: 20. ^im_ek neredeyse gözlerini çarp1p götürüverecek.Kendilerine her ayd1nl1k sundu unda, orada yürürler.Üzerlerine karanl1k binince çak1l1p kal1rlar.E er Allah dileseydi, i_itme güçlerini de gözlerini de elbette al1p götürürdü.Çünkü Allah her_eye Kadir’dir. 21. Ey insanlar!Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki, korunabilesiniz. 22. O Rab ki, yeri sizin için bir dö_ek, gö ü de bir bina yapt1.Ve gökten bir su indirdi de onunla si- zin için meyvalardan/ürünlerden bir r1z1k ç1kard1.Art1k bilip durdu unuz halde Allah’a ortaklar ko_may1n. Bilim ve teknoloji denilen _eyi Allah’1n koydu u fizik kanunlar1, bize verdi i ak1l ve ilim sayesinde gerçekle_tirebiliyoruz. K1sacas1 gerek do al, gerekse teknolojik nimetler, hepsi Allah’1n eseridir. Geçmi_teki, _u andaki ve gelecekteki... Nahl Suresi 8 Hem binesiniz diye hem de bir süs olarak atlar1, kat1rlar1, e_ekleri de yaratt1. Ve bilemeyece iniz daha neler yarat1r O... Nahl Suresi 81 Allah, yaratt1klar1ndan sizin için gölgeler olu_turdu. Da lardan sizin için s1 1nak evler yapt1. Sizin için, s1caktan koruyacak elbiselerle sava_ta koruyacak elbiseler de yapt1. 0_te nimetini üzerinizde böyle tamaml1yor ki, O’na teslim olup esenli e ula_abilesiniz. Zaten kaderimizde de programlanm1_t1 insanlar1n neyi ne zaman ke_fedip kullanacaklar1. Asl1nda yine tüm bunlar, _u 2 günlük imtihan hayat1m1zda kendimizle yüzle_memiz, ahirette neyi haketti imizi görmemiz ve de baz1 ufak mükafat veya cezalar1 daha bu dünyada tatmam1z için: Casiye Suresi 22 Ve Allah, gökleri ve yeri hak olarak yaratt1. Ta ki her benlik, kazanc1n1n kar_1l1 1yla, hiç kimse zulme u rat1lmaks1z1n, yüz yüze getirilsin. Necm Suresi 31 Göklerde ne var yerde ne varsa Allah’1nd1r. Bu, Allah’1n; yapt1klar1yla kötülük sergileyenleri cezaland1rmas1, güzel davran1p güzel dü_ünenleri de güzellikle ödüllendirmesi içindir. Allah’1n sürekli olarak bir_eyi tekrar tekrar yaratmas1, insanlar taraf1ndan sanki kendili inden olu_an mekanik bir düzen gibi alg1lanmas1na kar_1n, asl1nda yine Rabbimizin do rudan yarat1_lar1 söz konusudur: Neml Suresi 64 Yoksa yaratmaya ba_lay1p sonra tekrar tekrar yaratan ve sizi gözeten ve yerden r1z1kland1ran m1 hay1rl1? Allah’1n yan1nda bir ilah m1 var? De ki: ”Getirin susturucu kan1t1n1z1, e er do ru sözlüler iseniz.” Ankebut Suresi 19 Hiç görmediler mi, Allah, yaratmay1 nas1l ba_lat1yor, sonra onu tekrarl1yor/yeni ba_tan yap1yor. Ku_kusuz bu, Allah için çok kolayd1r. Kamer Suresi 3 Yalanlad1lar; kendi heves ve kuruntular1na uydular. Oysaki her i_ ve olu_ karara, ölçüye ve düzene ba lanm1_t1r. Ama ayn1 zamanda Rabbimiz bunlar1n kendili inden-de i_tirilemez bir düzen falan olmad1 1n1, dilerse farkl1 _ekillerde yaratabilece ini,yani koydu u yasalar1 da de i_tirebilece ini, hatta bu düzenlerin sonradan var olduklar1n1 da örnekleriyle gösteriyor. Örne in yaratmak için anne+baba=do uma yani cinsellik arac1l1 1na ihtiyac1 olmad1 1n1 delilleriyle sunuyor: Ali 0mran Suresi 59 Allah kat1nda 0sa’n1n durumu, Adem’in durumu gibidir.Onu topraktan yaratt1, sonra ona “ol” dedi.Art1k o, olur. (0sa da t1pk1 Adem gibi cinsellik olmadan yarat1lm1_t1r, birinde baba yoktur, di erinde ise hem anne hem de baba yoktur, durumlar1 benzerdir) Yine do rudan(atas1z) yaratmaya örnek: 65

Maide Suresi 110 Hani, Allah _öyle demi_ti: ”Ey Meryem’in o lu 0sa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hat1rla. Seni Ruhulkudüs’le desteklemi_tim, be_ikte iken ve erginlik ça 1nda insanlarla konu_uyordun. Sana Kitap’1, hikmeti, Tevrat’1, 0ncil’i ö retmi_tim. Benim iznimle çamurdan ku_ görünümünde bir _ey yarat1yor, içine üflüyordun da o benim iznimle ku_ oluyordu. Do u_tan körü, abra_1 benim iznimle iyile_tiriyordun. Benim iznimle ölüleri ç1kar1yordun. 0srailo ullar1n1 senden uzak tutmu_tum. Hani, sen onlara aç1k-seçik ayetleri getirdi inde, küfre sapanlar1 _öyle deyivermi_ti: ”Aç1k bir büyüden ba_ka bir _ey de il bu.” Bunun d1_1nda ahiret evreninde insanlar1n yine do rudan topraktan yarat1ld1 1n1, hatta kainat1n yoktan var edildi ini belirten ayetler de bu durumu güzelce tasvir eder. Selam ve sevgiler.

Zaman-zamans1zl1k ve Rabbin Kat1 (2011-07-10 17:26)
Yarat1c1m1z varl1k olarak zamans1z ve mekans1zd1r. Bu zaman ve mekan1 yoktan yaratm1_t1r. Ama yönetici-gözlemci olarak(d1_ar1dan) hem tüm mekan noktalar1ndad1r, hem de tüm zaman noktalar1nda... geçmi_..................................._imdi.............. ..............................gelecek Biz ise sadece _imdi noktas1nday1z ve ileri noktalara do ru yolculuk yap1yoruz. Ama Rabbimiz böyle bizim gibi bir noktadan ileriye do ru yolculuk falan yapm1yor. Geçmi_,gelecek,_imdiki zaman gibi kavramlar bize ait. O’nun için böyle bir yolculuk yok. Her zaman noktas1n1 gözlemlemekte ve yönetmektedir. Oraya gitmesine,yolculuk yapmas1na gerek yoktur. Çünkü t1pk1 geçmi_te oldu u gibi ayn1 anda gelecektedir de, ve yine t1pk1 _u andaki noktam1zda da oldu u gibi.... 0nsanlara ”zamans1zl1k” denilince ak1llar1na, sanki sadece kol saatinin çal1_mas1n1n durdu u ama di er unsurlar1n aynen devam etti i bir ya_am _ekli falan geliyor. Hay1r, zamans1zl1k yukar1da anlatt1 1m gibi, bizim hayal dahi edemeyece imiz bamba_ka bir durumdur. Geçmi_, gelecek, _imdiki an diye ayr1 ayr1 kavramlar1n olmamas1 demektir. Nas1l ki Rabbimiz mekans1z oldu undan, kainat1n d1_1ndad1r, evrenimizde yolculuk etmez ama d1_ar1dan yönetici olarak her mekan noktas1nda ve i_-olu_tad1r biliyoruz; i_te yine ayn1 _ekilde zamans1z olan Rabbimiz, yine varl1k olarak zaman1n d1_1ndad1r ama yönetici-gözlemci olarak her zaman noktas1nda vard1r. E er bir zaman makinesine binecek olsak, gelece e ve geçmi_e gitti imizde, yine Allah’1n o zaman dilimini de yönetti ini fark edecektik. Ayr1ca zaman makinesinin içindeki zaman1 da... Ama yine vurgulayal1m; ”Varl1k” olarak Allah hiçbir _eyin içinde de ildir ve tüm yaratt1klar1ndan ayr1d1r. Zaman ve mekan d1_1d1r. Zaman1n ve mekan1n içinde olanlar bizleriz. Zaten bizler için yarat1ld1 bunlar da... Ve Rabbimiz tüm yaratt1klar1ndan ayr1 oldu u için, yaratt1 1 hiçbir_ey O’nun bir parças1 veya yans1mas1 olmad1 1ndan ortak ko_mak büyük günaht1r. 112 - 0hlas Suresi 3. Ne do urmu_tur O, ne do urulmu_tur! 4. Hiç kimse onun dengi ve benzeri olmam1_t1r, olamaz! Konuyu buradan, Kuran’daki ”Rabbin kat1” ifadesine getirmek istiyorum. Kuran’da Rabbin kat1 ifadesi 2 anlamda kullan1lmaktad1r diye dü_ünmekteyim. 1- Allah’1n nezdinde-gözünde anlam1nda... 2- 0çinde sonsuzluk yurdunun da bulundu u ahiret evreni anlam1nda kullan1lmaktad1r Kuran’da Rabbin kat1 ifadesi , bizimkinden farkl1 fizik yasalar1na sahip ahiret evreninin ad1d1r yani ayn1 zamanda. Mesela bizim evrenimizden farkl1 olarak ya_am daimidir orada ve ya_lanma, maddenin bozulmas1 söz konusu de ildir. Ve bu Rabbin Kat1’nda zaman bizimkine göre farkl1 akmaktad1r: 66

-Gerçekten, senin Rabbinin kat1nda bir gün, sizin saymakta olduklar1n1zdan bin y1l gibidir. (22 Hac Suresi, 47) Rabbimiz zamans1z oldu una göre burada ”Allah’1n nezdinde” anlam1nda de il de, ”ahiret evreni” anlam1nda kullan1lmaktad1r Rabbin Kat1 ifadesi. Bizim dünyam1zda bin y1l geçerken, Rabbin Kat1’nda sadece bir gün geçmektedir. ^üphesiz yüce Allah bu mekan1 da yoktan var etmi_tir. Ama isim olarak ”Rabbin Kat1” ad1n1 vermi_tir yaratt1 1 bu yere. T1pk1 ”Allah’1n Ar_1”, ”Allah’1n kulu” veya ”Allah’1n elçisi” gibi bir tan1mlamad1r asl1nda... Hac Suresi 47 Senden aceleyle azab1 istiyorlar: Allah, vaadine asla ters dü_mez. ^u da bir gerçek ki Rabbinin kat1ndaki bir gün, sizin saymakta oldu unuzun bin y1l1 gibidir. Bakara Suresi 112 0_ onlar1n sand1 1 gibi de il!Kim güzel davran1_lar sergileyerek yüzünü Allah!a teslim ederse, Rabbi kat1nda ödülü vard1r onun.Korku yoktur böyleleri için; tasalanmayacaklard1r onlar... Ali 0mran Suresi 15 De ki: “Bu say1lanlardan daha iyisini size haber vereyim mi?Sak1n1p korunanlar için, Rableri kat1nda, altlar1ndan nehirler akan, içinde sürekli kalacaklar1 cennetler, tertemiz e_ler ve Allah’tan bir ho_nutluk olacakt1r. Allah, kullar1 en iyi biçimde görmektedir.” En’am Suresi 127 Rableri kat1ndaki huzur ve esenlik yurdu onlar1nd1r. 0_ler olduklar1 ameller yüzünden O, onlar1n Velî’si oluvermi_tir. A’raf Suresi 206 Rabbinin kat1nda olanlar, büyüklük taslay1p O’na kulluktan yüz çevirmezler; O’nu tespih ederler ve yaln1z O’na secde ederler. Cennet ve cehennem _imdiden varlar ve baz1 istisna insanlar k1yamet beklenmeden orada bedenen yarat1larak ceza veya mükafatlar1n1 ya_amaya ba_lam1_lard1r(bilindi i üzere di er insanlar dirili_ ve hesap için k1yameti bekleyecekler) Örnek vermek gerekirse: -Sak1n Allah yolunda öldürülenleri ölmü_ler sanmay1n! Aksine onlar hep hayattad1rlar, Rablerinin kat1nda r1z1kland1r1l1rlar. -Allah’1n kendilerine lütfundan verdi i mutlulukla sevinç duyarlar ve arkalar1ndan _ehit olarak kendilerine kat1lmam1_ olan mücahitler hakk1nda: ”Onlara hiçbir korku yok ve onlar üzüntü de duymayacaklard1r.” müjdesinde bulunurlar. (Ali imran suresi 169-170) Bu ayetlere göre; 1- Di er vefat etmi_ insanlar gerçekten ölü iken(dirilmeyi beklerken), _ehitler onlardan farkl1 olarak canl1d1rlar . 2- Rabbin kat1nda(ahiret evreninde) nimetler içinde ya_1yorlar 3- Cennette konu_urlarken hala dünyada olan ve/veya öldükten sonra henüz diriltilmemi_ insanlar hakk1nda müjde veriyorlar (sonra onlar da cennete kat1lacaklar anlam1nda sözler söylüyorlar) Yaln1z burada dikkat edilmesi gereken nokta, _u an cennette(Rabbin Kat1’nda) bulunan insanlar da bizim gibi bedenli, yani maddi olarak canl1lar. Zaten Kuran’a göre ruhlar alemi, ruhsal ya_am diye bir_ey yoktur. Ahiret ya_am1 da bedenendir. Hatta melekler ve cinler de dahil olmak üzere tüm yarat1lm1_lar maddidir zaten(örne in biz topraktan yarat1ld1ysak, cinler de ate_ten yarat1lm1_lard1r) Bu konuyla ilgili olarak yine benim ”0slam’da canl1lar1n ruhu-hayaleti yoktur” ba_l1kl1 yaz1m1 okuyabilirsiniz. ZAR0YAT 22. Sizin, r1zk1n1z da göktedir, tehdit edildi iniz _ey de. HAD0D 21. Rabbinizden bir ba 1_lanmaya ve geni_li i gökler ve yer kadar olan bir cennete ko_un. ALLAH’a ve elçisine inananlar için haz1rlanm1_t1r. Bu, ALLAH’1n diledi ine ve/veya dileyene verdi i lütfudur. ALLAH Büyük Lütuf sahibidir. Cennetin geni_li i gökler ve yer kadar denilmekte. Yani ba_ka bir deyi_le bizim kainat1m1z kadar büyük oldu una i_aret edilmekte cennetin. Bu da sonsuzluk yurdunun, kendi fizik yasalar1na sahip ba_l1 ba_1na bir evren oldu unun kan1tlar1ndand1r yine. Yani söz konusu olan yer bir bahçe veya kent büyüklü ünde de il, gezegenleri ve gökleriyle içinde ya_ad1 1m1z alem kadar devasa bir boyutta. K1sacas1, ”Rabbin Kat1” yine Allah’1n yoktan var etti i bir mekan1n ad1d1r. Sonsuzluk yurdu o evrendedir, _imdiden sakinleri vard1r ve di erlerini beklemektedir. Selam ve sevgiler. 67

Kuran’da bahsedilen ateistler (2011-07-10 17:27)
Kuran’da sadece ortak ko_anlardan bahsedildi i, Allah’a inanmayanlara hiç de inilmedi i iddias1nda bulunanlar var. Durumun böyle olmad1 1n1 göseren ayetlere örnekler: HAKKA 33. Çünkü o, Yüce ALLAH’a inanm1yordu. N0SÂ (38) Bunlar, mallar1n1 insanlara gösteri_ için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. ^eytan kimin arkada_1 olursa, o ne kötü arkada_t1r. TEVBE (45) Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri _üpheye dü_üp kendileri de o _üphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Yusuf Suresi 37 Yûsuf dedi ki: ”R1z1klanaca 1n1z herhangi bir yemek size gelmeden önce onun yorumunu ikinize mutlaka bildiririm.” Bu, Rabbimin bana ö retti i _eylerdendir. Ben, Allah’a inanmayan ve âhireti de tamamen inkâr eden bir toplumun milletini terk ettim.” ^imdi baz1lar1 ”ama burada bahsedilen Allah’a inanmay1p ba_ka tanr1lara tapanlar, günümüz ateistleri gibi de il” falan diyebilir. Ateistler de Allah’a inanmayan putperestlerdir. T1pk1 bu ayetlerde bahsedildi i gibi... Allah’1n yerine ba_ka ezeli ve ebedi varl1k ve güçlere inan1yorlar(kainat, madde,kainat1n yasalar1...) Ya da hayata egemen yönetici olarak baz1 _eylere inanmaktalar. 0lla ki bir ritüel yapmak gerekmiyor bir _eyin inan1r1 olmak için. Ayn1 durum panteistler için de geçerlidir. Zaten bir panteist putperest ile, ateist putperest aras1nda da hemen hiçbir fark yoktur. Selam

Kuran köleli i kald1rm1_t1r (2011-07-10 17:29)
Bir de kölelik konusu sürekli sorulup duruluyor. Gerçi baz1 yazarlar bu konuda gerekli aç1klamalar1 yapm1_lar ama ben de de ineyim dedim. Kuran köleli i yasaklay1p insanlar1n e_it oldu unu bildirmi_tir. Kuran‘da belirtildi i üzere peygamberlerin bile köle edinme yetkisi yoktur. Allah‘1n d1_1nda, yani yarat1lm1_ bir _eye kulluk-kölelik en büyük günahlardand1r: Zümer 29. ALLAH, çeli_en ortaklara sahip bir adam ile bir tek ki_iye ba l1 olan adam1n örne ini verir. Bu ikisinin durumu hiç e_it olur mu? Övgü ALLAH‘ad1r. Ancak çoklar1 bilmez. (0nsan1n tek bir efendisi vard1r o da Rabbimiz. Yüce Yaratan‘dan ba_ka bir kimseye kulluk-kölelik _irktir ve bu ayette de yaln1z Allah‘a kul olan ile, yarat1lm1_lara da kul olanlar bir örnekle kar_1la_t1r1l1yor. Ve bu ikisinin ayn1 olmad1 1 belirtiliyor. ) Din bilginlerini, din adamlar1n1 ve Meryem o lu Mesih‘i ALLAH‘tan sonra rabler (efendiler) edindiler. Oysa, yaln1z tek Tanr1‘ya kulluk etmekle emredilmi_lerdi. O‘ndan ba_ka tanr1 yoktur. O, e_ ko_tuklar1 kimselerden de çok Yücedir. (9: 31) De ki: ‘Kitapl1lar! Bizimle sizin aran1zda ayn1 olan bir ilkeye geliniz: ALLAH‘tan ba_kas1na kulluk etmeyelim ve O‘na hiç bir _eyi ortak ko_mayal1m, birimiz di erini ALLAH‘tan sonra rabler edinmesin. ‘ Kabul etmezlerse, ‘_ahit olun, biz müslümanlar1z! deyin. (3: 64) Ali 0mran Suresi 79. Ayet: Allah‘1n kendisine kitap, bilgi ve peygamberlik vermi_ oldu u hiçbir ki_inin kalk1p da insanlara: ”Allah‘a de il bana kul olun” diyebilme yetkisi yoktur. Ancak: ”Kitab1 ö retmekte ve ders al1p vermekte olman1z sebebiyle Allah yolunun erleri olunuz!” der. 68

Hud Suresi 2. Ayet: _öyle ki, Allah‘tan ba_kas1na kul olmay1n! Ben size O‘nun taraf1ndan müjdelemek ve uyarmak için gönderilmi_ bir peygamberim! Enbiya Suresi 98. Ayet: ” Siz ve Allah‘1n berisinden, kulluk/kölelik ettikleriniz, cehennem odunusunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz. ” 0slam dininden sonra hiçbir Müslüman köle edinememi_tir(Kuran‘daki gerçek 0slam’1n uyguland1 1 dönemler). Ama cahiliye döneminden kalma kölelerin b1rak1lmas1 ad1m ad1m olmu_tur. Ayetler en ufak bir _eyde eldeki kölelerin serbest b1rak1lmas1n1, onlara maddi yard1m yap1lmas1n1 ve ça 1 gelmi_se-istiyorsa evlendirilmesini emreder. Örne in: 5 Maide Suresi 89 ALLAH rast gele etti iniz yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ancak bile bile ettiklerinizden sizi sorumlu tutar. Yemininizi bozarsan1z cezas1, ailenize genellikle yedirdi iniz yemeklerden on yoksulu doyurmak veya giydirmek veya bir köleyi salmakt1r. Kim bulamazsa üç gün oruç tutmal1. Bu, bile bile etti iniz yeminlerinizin cezas1. Yeminlerinizi tutun. ALLAH güzel kar_1l1k veresiniz diye ayetlerini böyle aç1kl1yor. BELED 12. Zor yolun ne oldu unu bilir misin? 13. Köleleri özgürlüklerine kavu_turmakt1r; Sava_ esirlerinin bile köle edinilemeyece i aç1kça belirtilir. ”Sonunda üstün geldi inizde onlar1 esir al1n; onlar1 ya kar_1l1ks1z veya fidye kar_1l1 1nda sal1n. Sava_ durumu kalk1ncaya kadar bunu uygulay1n. ”(47-4) Allah, hiçbir _eye gücü yetmeyen ve ba_kas1n1n mal1 olan bir köle ile, kendisine verdi imiz güzel r1z1ktan gizli ve aç1k olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç e_it olur mu? Hamd Allah’a mahsustur, fakat onlar1n ço u bilmezler. (Nahl 75) Burada da yine Allah‘tan ba_kas1na kulluk eden bir kimse ile, yaln1zca Allah‘a kulluk eden özgür insan kar_1la_t1r1l1yor ve kölelik yeriliyor. Ayr1ca zenginli in de fakirlikten üstün tutuldu unu görüyoruz ayette. Bu ve benzeri ayetler kullu un sadece Allah‘a kar_1 olmas1 gerekti ini belirtmekte. Ve as1l, h1rs1zl1 1n bile yasak oldu u bir dinde, kölelik yani insan özgürlü ünü çalma tamamen kalkm1_ demektir. Dü_ünsenize, bir insan1n arabas1n1 veya kalemini izinsiz almak bile yasakken, o insan1n kendisini çalarak köle edinmek hayli hayli yasaklanm1_ demektir. Yani bir insan1n bir e_yas1n1 bile izinsiz alam1yorsan1z, o ki_iyi kendinize zorla köle hiç yapamazs1n1z demektir. Ve yine ayetlerde belirtildi i üzere tüm insanlar diledi i gibi inanmakta ve ya_amakta özgür oldu una göre imtihan dünyas1 gere i, yine kölelik yasaklanm1_ demektir 0slam dininde. Selam ve sevgiler.

Rabbimizin sorular sormas1ndaki amaç (2011-07-10 17:29)
Kuran’da Yarat1c1m1z1n kullar1na sorular sordu unu görmekteyiz. Bundan dolay1 baz1 insanlar ”Allah zaten her_eyi bilmiyor mu, neden soruyor?” _eklinde itirazlar dile getiriyor. Yüce Rabbimiz elbette her_eyi biliyor. Hatta gelecekte olacaklar1 bile... Soru sormas1n1n nedeni ö renmek de il, kullar1na hakettiklerini vermek ve ya_atmakt1r. Bir soru illa ki ö renmek için sorulmaz. 1- O ki_iye haketti i bir deneyimi ya_atmak için de sorulur. 2- 0fadeyi güçlendirmek, dü_ündürmek, mesaj vermek vb. amaçlar için de sorular sorulur. Bu bir yana, Allah zaten bu 2 günlük özet imtihan hayat1nda bizlere hakettiklerimizi ya_att1r1p, bizi kendimizle yüzle_tiriyor. Ahiret hayat1n1n kendisi böyle ”sonucu Allah taraf1ndan bilinen sorular” üzerine kurulu.Dünya ya_ant1s1 bu do rultuda zaten. Çünkü zaten yüce Rabbimiz, biz bu dünyada sonsuza dek ya_asayd1k ne yapaca 1m1z1 gayet iyi biliyor ve bunu özetleyen 2 günlük örnek bir imtihan hayat1 ya_at1yor. ”Kader ve Özgür 0rede” ba_l1kl1 çal1_mamda bunun çözümlemesini ayetler 1_1 1nda yapm1_t1m. 69

Bakara 260 Hani 0brahim de _öyle yakarm1_t1: ”Rabbim, göster bana, nas1l diriltiyorsun ölüleri?” ”0nanmad1n m1?” diye sordu. ”0nand1m, dedi, ancak kalbimin tatmin olmas1 için ...” Allah dedi ki: ”Ku_lardan dört tane al, onlar1 kendine 1s1nd1r1p al1_t1r. Sonra her da 1n üstüne onlardan bir parça koy. Sonra da onlar1 ça 1r. Ko_arak sana geleceklerdir. Bil ki Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Tüm bunlar insanlar1 gerçeklerle ve kendileriyle yüzle_tirme plan1na hizmet eden deneyimler. Ve sorular da bunun bir parças1. Bu sayede ahirette itiraz hakk1n da kalm1yor. A’raf Suresi 12 Allah buyurdu: ”Sana emretti imde secde etmeni engelleyen neydi?” 0blis dedi: ”Ben ondan hay1rl1y1m. Beni ate_ten yaratt1n, onu çamurdan yaratt1n.” Burada yine Rabbimiz yaratt1 1 varl1 a haketti i deneyimi ya_at1yor. 0blis’in kötülerden oldu unu biliyordu ve bunun aç1 a ç1kmas1 gerekiyordu. Ne söylenirse yap1yordu bugüne kadar 0blis ama Adem’e secde _1kk1n1 kar_1s1na ç1kart1rsa bunu yapmayaca 1n1 bildi inden Allah, bu imtihan1 kar_1s1na ç1kartt1. Yani kalbindeki kötülükle yüzle_tirilip aleyhinde gerekli delil aç1 a ç1kar1lm1_ oldu. 0blis de olay1n hemen devam1nda tuza a dü_ürüldü ünü anl1yor ve _öyle diyor: 16. Dedi: ”Beni azd1rmana yemin ederim ki, onlar1 sapt1rmak için senin dosdo ru yolun üzerine kurulaca 1m.” 0blis ”beni azd1rmana kar_1l1k” derken i_te bu tuza a dü_ürülmekten bahsediyor. Çünkü 0blis’in özgür iradeyle neyi yapmayaca 1n1 ve nerde gerçek yüzünü gösterece ini iyi bildi inden Allah, bu 0blis’in kötülü ünü sergileyece i imtihan1 kar_1s1na ç1kart1p zalimli ini sergilemesini sa lad1. K1sacas1 Rabbimiz burada asl1nda yine sorusunu bir_ey ö renmek için de il, tam tersine bir_ey ö retmek ve deneyimletmek için soruyor. Yani haketti ine kavu_turuyor... Sebe-40. Hepsini toplad1 1 gün meleklere, ’^unlar m1 size tap1yordu?’ der. Sebe-41. Dediler ki, ’Sen yücesin, velimiz (dostumuz) onlar de il, Sensin. Hay1r, onlar cinlere tap1yorlard1. Çoklar1 onlara inan1yordu.’ 0_te yine burada da asl1nda Allah bilmedi i bir_eyi sormuyor, zaten en iyi O biliyor. Yine Kullar1na hakettikleri deneyimi ya_at1yor. Ayr1ca bu ayetlerde cinlerin-_eytanlar1n nas1l melek , ruh vs. k1l1 1nda insanlar1 sapt1rd1 1n1 da anlatmakta, insanlar1 bu oyunlara kar_1 uyarmakta. Maide Suresi 116 Allah _unu da söyledi: ”Ey Meryem o lu 0sa! Allah’1n yan1nda beni ve annemi de iki tanr1 olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin?” 0sa dedi: ”Hâ_â! Tespih ederim seni. Hakk1m olmayan bir _eyi söylemek benim haddime de ildir. E er onu söylemi_sem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olan1 bilirsin ama ben senin zat1nda olan1 bilmem. Çünkü sen, evet sen, gayblar1 çok iyi bilensin!” Yine ayn1 _ekilde Rabbimiz 0sa’ya merak amaçl1 sormuyor, cevab1 bildi i gibi, 0sa’n1n ne cevap verece ini de kelimesi kelimesine zaten biliyor. Ayr1ca Yaratac1m1z1n ifadeyi güçlendirmek, kullar1n1 dü_ündürmek amaçl1 sordu u sorulara örnekler: ENB0YÂ (30) 0nkar edenler, göklerle yer biti_ikken, bizim onlar1 ay1rd1 1m1z1 ve diri olan her _eyi sudan meydana getirdi imizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar m1? FATIR SURES0 27. ALLAH‘1n gökten bir su indirdi ini görmedin mi? Onunla çe_itli renklerde ürünler ç1kar1r1z. Hatta da larda bile beyaz, k1rm1z1 veya rengarenk katmanlar vard1r. Baz1 yollar ise siyaht1r. 28. Ayn1 _ekilde, insanlar, hayvanlar, çiftlik hayvanlar1 da çe_itli renklerdedir. Bundan dolay1d1r ki kullar1 aras1nda ALLAH‘1 gere i gibi sayanlar bilim adamlar1d1r. ALLAH Üstündür, Ba 1_layand1r TUR SURES0 35. yoksa onlar hiçbir _eysiz mi yarat1ld1lar? yoksa bizzat kendileri mi yarat1c1d1r? 36. yoksa gökleri ve yeri onlar m1 yaratt1? Hay1r, onlar gerekli bilgiye ula_am1yorlar! 37. yoksa Rabbinin hazineleri onlar1n yan1nda m1? yoksa güç ve egemenlik sahibi onlar m1? ** Dedi im gibi, yüce Rabbimizin bu dünyada bizleri imtihan etmesi de asl1nda O’nun aç1s1ndan sonucu bilinen bir ”kullar1 kendileriyle yüzle_tirmedir”. Bu sayede hem kullar1n ahirette itiraz hakk1 kalm1yor, hem de baz1 70

küçük ceza ve mükafatlar1 daha bu dünyada tatm1_ oluyorlar. Konunun daha iyi anla_1labilmesi için ayr1ca ”kader ve özgür irade” ba_l1kl1 çal1_mama da göz atabilirsiniz. Selam ve sevgiler

Gerçek 0slam‘a yönelirken dikkat edilmesi gereken nokta (2011-07-10 17:30)
Bugünlerde harika bir geli_me ya_an1yor bilindi i üzere. 0nternetin de yard1m1yla Kuran‘daki gerçek 0slam ortaya ç1kmakta, hadis-mezhep ve tasavvuf ö retilerinin yerini gerçek din almakta. Ama bunun yan1nda baz1 kimselerce yanl1_lar da yap1labiliyor maalesef. Kimi makale veya kitap yazarlar1 ayetlere sembolik anlamlar yükleyerek ve/veya ayet c1mb1zlayarak kendi kafalar1ndaki ö retiyi sunmaya ba_lad1 yine(örne in tasavvufu... ). Kimi bu yolla namaza veya hacca, kimi cinlere ve meleklere hatta cennet ve cehenneme ba_ka ve sembolik anlamlar yükleyerek, apaç1k anlamlar1n1 görmezden gelmeye ba_lad1. Asl1nda ”yaln1z Kuran” diyen bir insan kendi inanç ve kabullerini de bir kenara b1rak1p, din alan1nda gerçekten yaln1zca Kuran‘1 rehber edinmelidir. Bir di er yanl1_ da birçok insan1n bu yaz1lan makaleleri ara_t1rmadan, Kuran‘a bakmadan gerçekmi_ gibi kabul etmeye ve inanmaya ba_lam1_ olmas1d1r. Ama bir Kuran Müslüman1, makaleleri de il, sadece Kuran‘1 kaynak edinmelidir din alan1nda. Yoksa yine ayn1 hata yap1lm1_ olur, 2 günde uydurma haramlar ve inançlar olu_uverir(t1pk1 mezheplerde oldu u gibi). Kuran‘la aran1za kendiniz de dahil olmak üzere hiç kimseyi sokmayacaks1n1z. Zihninizdeki inançlar1 vesaireyi de bir kenara b1rak1p, sadece Kuran‘1 tek dini yetkili olarak görüp, kitab1 bütünlük içinde ele alacaks1n1z. Ve ayetlerin birinci aç1k anlamlar1n1 kabul edeceksiniz. Zaten herkes bu samimiyeti gösterse, yani Kuran‘1 birinci apaç1k anlam1nda ve bütünlük içinde ele alsa ve ba_ka hiçbir _eyi O‘na ortak etmese, gerçek 0slam kolayca ortaya ç1kacak ve tüm insanlarca ayn1 _ekilde anla_1lacakt1r. Hadis-mezhep ve tasavvuf ö retilerinin yerini Kuran‘daki gerçek din alabilecektir o zaman gerçekten i_te. Ve Kuran‘daki gerçek 0slam‘1n 1_1ldamas1yla bu güzel dinimiz h1zla dünyada da çok büyük ilgi görecektir. Selam ve sevgiler

Kuran’1n olaylar1 anlat1m1 (2011-07-10 17:32)
Kuran a 1r dile sahip roman gibi de il de, sade bir _ekilde anlat1r bilgileri ve ya_am öykülerini. Hatta ço u yerde geçi_leri sinematik bir havada sunar. Bu yüzden bir çok yerde ”de ki”, dediler ki” gibi ifadeleri kullanmaz. Tabii ayn1 zamanda Kuran’1n matematiksel mucizesi de sa lanm1_ olur bu yolla. YUSUF 80. Yûsuf’tan ümidi kesince bir kenara çekilip tart1_maya ba_lad1lar. Büyükleri dedi ki: ”Baban1z1n sizden Allah ad1na garanti ald1 1n1, daha önce Yûsuf’a yapt1 1n1z haks1zl1 1 bilmez misiniz? Babam bana izin verinceye, yahut da Allah hakk1mda hükmedinceye kadar bu ülkeden ayr1lmayaca 1m. Yarg1çlar1n en hay1rl1s1d1r O.” 81. Baban1za dönüp _öyle deyin: ”Ey babam1z, o lun h1rs1zl1k etti. Biz sadece bildi imize tan1kl1k ettik. Biz gayb1 bilenler de iliz.” 82. ”0çinde bulundu umuz kente, beraberinde döndü ümüz kervana sor. Biz gerçe in ta kendisini söylüyoruz.” 83. Yakub dedi ki: ”Hay1r, öyle de il, nefisleriniz sizi yine bir i_e itmi_. Bana dü_en yine güzel bir sabra sar1lmak. Bakars1n Allah onlar1n hepsini bana getirir. Çünkü Alîm olan O, Hakîm olan O’dur.” Burada Yusuf’un karde_lerinin büyükleri di erlerine babalar1na dönüp ne söylemeleri gerekti ini 81 ve 82. ayetlerde anlat1yor. Ve dikkat edin 83. ayette birden sahne de i_iyor ve bu sözlerin babalar1 Yakub’a aynen söylendi ini ve hatta onun kar_1l1k verdi ini görüyoruz. Yani arada ”karde_leri gidip babalar1na bunlar1 söylediler” diye bir ifade kullan1lm1yor. T1pk1 bir film sahnesi gibi direkt o sözlerin Yakub’a iletilmi_ oldu unu ve onun da cevap verdi ini görmekteyiz. 71

Ba_ka bir örnek: TAHA 43. ”Firavun’a gidin, çünkü o azd1.” 44. ”Ona yumu_ak ve tatl1 bir sözle hitap edin; belki ö üt al1r, yahut ürperir.” 45. Dediler ki: ”Rabbimiz, onun aleyhimizde bir ta_k1nl1k yapmas1ndan yahut yine azmas1ndan korkuyoruz.” 46. Buyurdu: ”Korkmay1n! Ben sizinle beraberim; i_itiyorum, görüyorum.” 47. Hadi gidin ona! deyin ki; ”Biz senin Rabbinin iki resulüyüz. 0srailo ullar1n1 bizimle gönder, onlara i_kence etme! Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam, hidayete uyanlarad1r.” 48. ”Azab1n, yalanlay1p yüz çevirenler üzerine olaca 1 bize vahyedildi.” 49. Firavun dedi: ”Sizin Rabbiniz kim, ey Mûsa?” Burada da Musa ve karde_i Harun çekincelerini iletiyor. Rabbimiz de kar_1l1k olarak korkmamalar1 gerekti ini belirtip, Firavun’a söylemeleri gerekenleri bildiriyor. Ve yine dikkat edin 49. ayette birden bu sözleri Firavun’a aynen ilettiklerini ve hatta Firavun’un cevap vermeye ba_lad1 1n1 görüyoruz. Yani yine arada ”Firavun’a gidip _unlar1 bunlar1 söylediler” gibilerinden bir aç1klama yok. Do rudan sahne geçi_i ya_an1yor. Daha böyle bir çok örnekte ”dediler”, ”dedi”, ”de ki” veya ”deyin ki” gibi ifadeler kullan1lmadan do rudan anlat1m sa lanm1_t1r. Bu durum, dedi im gibi, hem anlat1ma ak1c1l1k sa lad1 1 gibi hem de Kuran’1n matematiksel mucizesini sa lamaktad1r. Mesela Kuran’1n tamam1nda ”de” (kul) ve ”dediler” (kalu) 332’_er defa geçmektedir. ”De” 332 defa... ”Dediler” 332 defa... Selam ve sevgiler.

Kader ve Özgür irade (2011-07-10 17:33)
Bu dünya ”Allah aç1s1ndan” bir imtihan dünyas1 de il. Çünkü zaten yapacaklar1m1z1 biliyor. Bu dünya ”e er sonsuza dek ya_asayd1k yapacaklar1m1z1 sembolize eden” bir minyatür -örnek hayat. Ve biz olacaklar1 bilmedi imizden, bizim aç1m1zdan bir imtihan dünyas1. Bu yüzden kimi insanlar1n imtihan1 ”tam da inkârc1 an1nda ” sonland1r1l1yor Allah taraf1ndan. Ama o adam 2 y1l daha ya_asayd1 belki de imanl1 olarak ölecekti. Ayn1 _ekilde bir ba_kas1 da ”tam da cennetlik-imanl1 an1nda” vefat ettiriliyor Allah taraf1ndan. Ama belki 2 y1l daha ya_ay1p ölseydi inkârc1lardan biri olarak ölecekti. ”Sonsuz olarak iyiysek veya kötüysek” ona göre temsili k1sa bir ömür ya_att1r1l1yoruz. Ve bu 2 günlük ömrümüz, e er bu dünyada sonsuza dek ya_asayd1k yapacaklar1m1z1 özetleyen bir kâ 1t örne i oluyor. Yine yola koyuldular. Bir süre sonra bir o lana rast geldiler; tuttu onu öldürdü. Mûsa dedi: ”Tertemiz bir insan1, bir cana kar_1l1k olmaks1z1n öldürdün ha!? Vallahi çok kötü bir i_ yapt1n!” (kehf suresi 74. ayet) ”O lan çocu a gelince: Onun anas1-babas1 inanm1_ ki_ilerdi. Çocu un onlar1 azg1nl1k ve inkâra sürüklemesinden korktuk. ” (80. ayet) ”Diledik ki, Rableri onlara o çocuktan temizlikçe daha üstün, merhametçe daha geli_mi_ini versin. ” (81. ayet) 0_te burada çocuk daha büyüyüp günahlar1n1 i_lemeden imtihan1 sonland1r1l1yor. Yani bir ki_inin neyi hak edip etmedi i en ba_1ndan belli gibi& Ayr1ca çocuk ya_asayd1 anne ve babas1n1 sapt1rabilecekmi_. Ama sapmay1 hak etmedikleri için onlar kurtar1l1yorlar. Yine baz1 ayetlerde cehennemdeki inkarc1lar1n dünyaya geri dönmeyi talep edecekleri ama onlara, e er tekrar tekrar imtihana gönderilmi_ olsalar bile yine imtihan1 kaybedenlerden olacaklar1 söyleniyor. Yani sonsuz imtihanlarda bile neyi yap1p neyi yapmayaca 1m1z zaten biliniyor.. Yine ayn1 _ekilde bir ayet, baz1 insanlar1n cehennem ehli olarak yarat1ld1 1n1 söyler. Yani onlar kalben kötü olanlar ve gidecekleri yer en ba_1ndan belli. Yine bu k1sa özet imtihan hayat1 ya_att1r1l1yor o kötülere ki, ahirette kalplerindeki pislikleri görebilsinler, itiraz haklar1 olmas1n. Yanl1_ anla_1lmas1n, o ki_iler özgür iradeleriyle kötülü ü seçecekleri için ve Allah da bunu bildi inden dolay1, onlar1 cehennem için yaratm1_ 72

oluyor. Yoksa cehenneme gidecek olanlar1 hiç yaratmazd1 ve yaln1zca cennetlikler var olurdu. Ama onlar1n da, yani kötülerin de vücuda gelmesine izin veriyor. Uzun laf1n k1sas1, hak etti ine kavu_turuluyorsun. Bu dünya hayat1 da kalbindeki erdemi veya h1yaneti temsil eden-özetleyen bir örnekten ba_ka bir _ey de il. 0yiler mutlaka bir vesileyle cennetin yoluna koyuluyorlar, kötüler ise mutlaka bir vesileyle sap1yorlar ve de tam da cehennemlik anlar1nda imtihanlar1 sonland1r1l1yor. Bir insan ömrü boyunca iman ederken son günlerinde inkârc1 olup kaybedebiliyor, buna kar_1l1k di er bir insan da ömrü boyunca inkâr ederken ömrünün son günlerinde iman ve tövbe edip cenneti boylayabiliyor. Ba_ka bir deyi_le ”iyiler mutlaka kazand1r1l1yor”, ”kötüler ise mutlaka kaybettiriliyor”. Yüce Allah kar_1m1za A ve B seçeneklerini ç1kart1rsa, hangisini seçece imizi bildi inden, böylelikle yine tamam1yla özgür irademizi kullanarak hak etti imiz sonucu almam1z1 sa l1yor. Yani bu 2 günlük imtihan örne inde de bir robot de iliz ve hakikaten seçimler bize ait. Ama dedi im gibi, kar_1m1za hangi _1klar ç1karsa ne yapaca 1m1z bilindi inden, kar_1m1za hak etti imize kavu_mam1z1 sa layacak _1klar(senaryo) ç1kart1l1yor ki kalbimizdeki iyilikle veya kötülükle yüzle_ebilelim. Bir de bu dünyan1n bir i_levi daha var. O da baz1 küçük s1k1nt1 ve mükâfatlar1 tatt1rmakt1r. Yine k1sacas1, bu dünyan1n ilk i_levi iyi ve kötüleri ay1rmak ise, ikinci i_levi de küçük ceza ve mükâfatlar1n da daha bu dünyada verilmeye ba_lanmas1d1r. ** Bu konuda kafas1nda ku_ku olanlar için birkaç örnek daha verelim: Kasas Suresi 50 Bunun üzerine sana cevap veremezlerse bil ki, onlar sadece i reti arzular1na uyuyorlar. Allah’tan bir k1lavuzluk olmaks1z1n, kendi arzular1na uyandan daha sap1k kim vard1r! Allah, zalimler toplulu unu hidayete erdirmez. Tevbe Suresi 85 Mallar1 da evlatlar1 da seni imrendirmesin. Allah bunlarla, Dünyada onlara azap etmek istiyor. Kâfir olarak ç1karacakt1r canlar1. Yunus Suresi 70 Dünyada biraz nimetlenme, ard1ndan dönü_leri bize! Sonra biz, inkâr ettikerinden ötürü _iddetli azab1 onlara tatt1raca 1z. 9:55 Onlar1n paralar1 ve çocuklar1 seni etkilemesin. ALLAH bunlarla, onlar1 dünya hayat1nda cezaland1rmay1 ve canlar1n1n inkarc1 olarak ç1kmas1n1 istiyor. A’raf Suresi 179 Yemin olsun ki biz, insanlardan ve cinlerden birço unu cehennem için yaratt1k. Kalpleri var bunlar1n, onlarla anlamazlar; gözleri var bunlar1n, onlarla görmezler; kulaklar1 var bunlar1n, onlarla i_itmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da _a_k1n. Gafillerin ta kendileridir bunlar. K1sacas1 Allah yaratmadan evvel o ki_inin iyili i mi yoksa kötülü ü mü seçece ini bildi inden, kötülü ü seçece ini bildi i ki_iyi cehenneme gidece ini bile bile yarat1yor. Ve o kötüye de bu 2 günlük özet örne i sunuyor. Ama yine tamamiyle özgür iradeler kullan1l1yor. 27. Ah bir görsen, ate_in ba_1nda durdurulup da _öyle dediklerini: ”Ne olurdu, geri gönderilsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden oluversek.” 28. 0_in do rusu _u: Önceden gizlemekte olduklar1 kar_1lar1na dikildi. geri gönderilselerdi yasakland1klar1 _eyi mutlaka yineleyeceklerdi. Do rusu, onlar, tam yalanc1d1rlar.(Enam) Yani zalimler, milyonlarca kez imtihan da edilseler yine imtihan1 kaybedeceklermi_. Zaten _u 2 günlük senaryo da kalbimizdeki iyilik veya hainlikle-kötülükle yüzle_memizi sa l1yor. Yoksa Allah zaten biliyor haketti imiz _eyi. Ve bu temsili imtihanda , kar_1m1za hangi _1klar ç1kar1l1rsa neyi seçece imiz bilindi inden, tam da kalbimizdekilerle yüzle_ece imiz _1klar yani senaryo kar_1m1za ç1kart1l1yor. Sonra imtihan1m1z1n sonlanma an1 da, yine iyilerden isek cennetlik, kötülerden ise cehennemlik bir anda gerçekle_iyor. Yoksa bir insan1n dü_ünceleri sürekli de i_ebilir, bir insan ömrü boyunca bazen imanl1 , bazen imans1z oldu u dönemler ya_ayabilir. 0_te burada o insan1n vefat an1n1n imanl1 m1 yoksa imans1z an1na m1 denk gelece i bir _ans-tesadüf i_i de ildir. Cenneti hakedenin imanl1, haketmeyenin imtihan1 ise imans1z bir an1nda noktalan1yor Yaratan taraf1ndan. ** Bütün kar_1m1za ç1kar1lan _1klar(senaryo), kalbimizdeki iyilikle veya kötülükle yüzle_memizi ve ayr1ca haketti imize kavu_mam1z1 sa l1yor. 73

Ali 0mran Suresi: 154-Sonra o kederin arkas1ndan size içinizden bir zümreyi saran bir güven, bir uyku indirdi; di er bir zümre ise kendi dertlerine dü_mü_, Allah’a kar_1 cahiliyye kanaatine benzeyen gerçek d1_1 bir kanaat besliyorlar: ”Bizim yapaca 1m1z bir _ey var m1?” diyorlard1. De ki: ”^üphesiz, bütün i_ Allah’1nd1r.” Onlar, içlerinde sana aç1klamad1klar1 bir _ey gizliyorlar, ”Bizim bu i_te görü_ümüz al1nsayd1 burada öldürülüp gitmezdik” diyorlar. De ki: ”Evinizde bile olsayd1n1z öldürülmesi takdir edilmi_ bulunanlar çaresiz yine ç1k1p ölecekleri yerleri boylayacaklard1. Allah içinizdekileri yoklamak ve yüreklerinizdekini meydana ç1karmak için bunu ba_1n1za getirdi. Allah sinlerin özünü bilir. 165-Dü_manlar1n1z1n ba_1na iki mislini getirdi iniz bir bela kendi ba_1n1za gelince mi: ”Bu nereden?” dediniz? De ki: ”O, kendi taraf1n1zdand1r.” Çünkü Allah, her _eye gücü yetendir. 166-O iki ordu çarp1_t1 1 gün ba_1n1za gelen de yine Allah’1n izniyledir. Hem müminleri belli edece i 167-hem de münaf1klar1 belli edece i için ki, bunlara ”Gelin, Allah yolunda sava_1n veya savunma yap1n!” denilmi_ti. Onlar: ”Sava_may1 bilsek arkan1zdan gelirdik” dediler. Onlar, o gün imandan çok küfre yak1nd1lar, a 1zlar1yla kalplerinde olmayan1 söylüyorlard1, Allah onlar1n kalplerinde ne saklad1klar1n1 en iyi bilendir. 178-Bir de inkar edenler, kendilerini b1rak1_1m1z1n, sak1n onlar için hay1rl1 oldu unu sanmas1nlar. Biz onlar1 sadece günahlar1n1 art1rs1nlar diye b1rak1yoruz.Onlara alçalt1c1 bir azap vard1r. Muhammed 29. Yoksa o kalplerinde maraz olanlar, Allah kendilerinin _iddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya ç1karmayacak m1 sand1lar? 30. Dileseydik onlar1 sana mutlaka gösterirdik de sen onlar1 yüzlerinden kesinlikle tan1rd1n. Zaten sen onlar1, sözlerinin tarz1ndan da tan1rs1n. Allah tüm yapt1klar1n1z1 biliyor. Tevbe Suresi 64 0kiyüzlüler, kalplerinde olan1 kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine inmesinden çekinir dururlar. De ki: ”Siz alay edin. Allah, o çekinip durduklar1n1z1 ortaya ç1karacakt1r.” ** Bir de olay1n melekleri-cinleri kapsayan taraf1 var. Onlar da kalplerindekilerle yüzle_tiriliyorlar. 0blis’in Adem’e secde olay1nda kalbindeki hainlikle yüzle_mesi, onun asl1nda üst kademe bir melek olamayaca 1 gerçe ini kendisine gösterdi. Çünkü 0blis özgür iradesiyle kötülü ü seçen zalimlerden idi. Sadece bunun bir vesileyle aç1 a ç1kmas1 gerekiyordu: ARAF 11. Sizi yaratt1k, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: ”Adem’e secde edin!” dedik; hepsi secde ettiler, yaln1z 0blis etmedi, o secde edenlerden olmad1. 12. (Allah) buyurdu: ”Sana emretti im zaman seni secde etmekten al1koyan nedir?” (0blis): ”Ben, dedi, ondan hay1rl1y1m. Beni ate_ten yaratt1n, onu çamurdan yaratt1n.” 13. (Allah) buyurdu: ”Öyle ise oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin de ildir. Ç1k, çünkü sen a_a 1l1klardans1n!” 14. (0blis) dedi: ”(Bari) bana (insanlar1n) tekrar dirilecekleri güne kadar süre ver.” 15. (Allah) buyurdu: ”Haydi sen süre verilmi_lerdensin.” 16. Öyle ise, dedi, beni azd1rmana kar_1l1k, and içerim ki, ben de onlar(1 sapt1rmak) için senin do ru yolunun üstüne oturaca 1m. Dikkat edin, 0blis, Allah’1n bu olayla onun kalbindeki kötülü ünü ortaya ç1kard1 1n1 anl1yor. Yani Allah’1n kendini sapt1rd1 1n1-azd1rd1 1n1 fark ediyor. Tabii burada bütün suçun kendisinde oldu unu biliyor 0blis, çünkü özgür iradesiyle kalbindekileri ortaya döktü. Gerçekle yüzle_ti. Bu yüzden öfkeyle iste inde de bulundu: H0CR 39. (0blis): ”Rabbim, dedi, beni azd1rmandan ötürü andolsun ki, ben de yer yüzünde onlara (günahlar1) süsleyece im ve onlar1n hepsini azd1raca 1m. 40. Ancak içlerinden kendilerine ihlas verilen kullar1n hariç. (Benim azd1rmam, onlar1 etkilemez.) 0blis gerçek kimli i ortaya ç1kar1l1nca, maskesi dü_ürülünce çok sinirlenip, kendisi de insanlar1 sapt1rmak 74

istiyor. Ama biliyor ki 0blis, kendisinin insanlar1 sapt1rmas1 da, asl1nda baz1 kötü insanlar1n kalbindeki hainlikle yüzle_mesini sa lamaktan öteye gidemeyecek. Bu yüzden ”ihlas verilen kullar1n hariç” diye çaresizli ini de dile getiriyor. K1sacas1 bir ta_la en az 2 ku_ vurulmu_ olunuyor. Hem 0blis’in gerçek yüzü ortaya ç1kar1ld1, hem de ayn1 _ekilde kötü insanlar1n maskelerinin dü_ürülmesine de kendisi k1yamete kadar vesile olacak duracak. Zühruf Suresi 36 Kim Rahman’1n Zikri’ni görmezlikten gelip ondan uzakla_1rsa biz ona bir _eytan1 musallat ederiz de o ona can yolda_1 olur. Meryem Suresi 83 Görmedin mi biz, _eytanlar1 inkârc1lar1n üzerine salm1_1z da onlar1 oynat1p k1v1rtt1r1yorlar. K1sacas1 bu dünya-evren hayat1nda kullar, hakettiklerine özgür iradeleri arac1yla kavu_uyorlar, kalplerindeki iyilik veya kötülü ü görüp deneyimliyorlar. ** Evvelden dedi imiz gibi, Allah hem özgür iradelerinden faydalanarak herkesi kalbindekilerle yüzle_tiriyor, hem de hakettiklerine kavu_malar1n1 sa l1yor bu 2 günlük imtihan örne inde: ENFAL 8:5 Nitekim Rabbin seni belli bir plan1n gerçekle_mesi için evinden ç1karm1_t1. 0nananlardan bir grup bundan ho_lanmam1_t1. 8:6 Gerçek ortaya ç1kmas1na ra men, göz göre göre ölüme sürükleniyorlarm1_ gibi seninle onu tart1_1yorlard1. 8:7 ALLAH iki gruptan birisini (yenmeyi) size söz vermi_ti; siz ise, güçsüz olan1yla kar_1la_may1 istiyordunuz. Oysa ALLAH kelimeleriyle gerçe i gerçekle_tirmek ve kafirlerin ard1n1 kesmek diliyor. 8:8 Ki suçlular ho_lanmasa da hakk1 gerçekle_tirsin ve haks1zl1 1 ortadan kald1rs1n. 8:11 Kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyüp yat1_t1r1yordu. (Susuzlu un olu_turdu u bunal1mdan) sizi temizlemek, _eytan1n pisli ini (umutsuzlu u) sizden savmak, kalbinizi ikna etmek ve ayaklar1n1z1 peki_tirmek için üzerinize gökten su indiriyordu. 8:17 Onlar1 siz öldürmediniz, fakat ALLAH öldürdü. Att1 1n zaman da sen atm1yordun; ALLAH at1yordu. Fakat böylece inananlar1 güzel bir s1navla s1nad1. ALLAH 0_itendir, Bilendir. 0yiler emredileni yapma, kötüler de peygamberle sava_1p kaybetmeyi hakettiklerinden, herkesin haketti ine kavu_mas1 için kar_1 kar_1ya gelmeleri sa land1: 8:42 Hani siz vadinin beri yamac1nda, onlar da vadinin öte yamac1nda mevzilenmi_ti. Kervan da sizden daha a_a 1da idi. Bu kar_1la_may1 siz kararla_t1rsayd1n1z kar_1la_ma konusunda anla_mazl1 a dü_ecektiniz. Oysa ALLAH, yap1lmas1 önceden planlanm1_ bir i_i gerçekle_tirmekte idi. Böylece, yok edilen, apaç1k bir delille yok edilsin, ya_ayan da apaç1k bir delille ya_at1ls1n. ALLAH 0_itendir, Bilendir. 8:43 ALLAH onlar1 rüyanda sana az gösteriyordu. Onlar1 sana çok gösterseydi, da 1lacak ve o konuda çeki_ip duracakt1n1z. Fakat ALLAH (sizi) kurtard1. O, gö üslerin özünü bilendir. 8:44 Zaman1 gelip kendileriyle kar_1la_t1 1n1zda sizin gözlerinizde onlar1 az gösteriyor, onlar1n da gözlerinde sizi az gösteriyordu ki ALLAH önceden planlanm1_ i_i gerçekle_tirsin. 0_ler, sonunda ALLAH’a döner. Ve tabii _eytan da, kötüleri pe_inden sürükledikten sonra panik içinde olay mahilinden kaç1yor: 8:48 ^eytan, i_lerini onlara süslemi_ ve: ”Bu gün halktan kimse sizi yenemez, ben sizin yan1n1zday1m,” demi_ti. 0ki ordu yüz yüze gelince de, topuklar1 üzerine geri dönüp, ”Sizinle bir ilgim yok, sizin görmedi inizi görüyorum ve ALLAH’tan korkar1m. ALLAH’1n cezas1 çetindir,” demi_ti. 8:51 ”Bu, ellerinizin yapt1 1na kar_1l1kt1r. ALLAH elbette kullara zalim de ildir.” 8:54 Örne in, Firavun’un yanda_lar1 ve onlardan öncekiler gibi. Rab’lerinin ayetlerini yalanlad1lar. Biz de günahlar1ndan ötürü onlar1 y1k1ma u ratt1k. Firavun’un yanda_lar1n1 suda bo duk. Hepsi de zalim idiler. 0nsanlar1 cehenneme yuvarlamak için çal1_anlar, asl1nda sadece gerçekten kötü olanlar1n kalbindekilerle yüzle_melerine vesile oluyorlar. Yoksa iyi hiçbir insan1 cehenneme yuvarlayamazlar. Saffat 161. Siz ve kulluk etti iniz _eyler, 162. O’na kar_1 kimseyi fitneye dü_üremezsiniz. 163. cehenneme sal1nacak olan müstesna. ** 75

Konuyla ilgili ayetlerden deliller vermeye devam edelim: Ta-Ha 110. Hiç kimse O’nu bilgice kavrayamazken, O onlar1n geçmi_ini de gelece ini de bilir. (Allah zaten kimin gelecekte ne yapaca 1n1 biliyor) 133. ”Bize hiç olmazsa bir ayet (mucize) getirmeliydi!,” dediler. Daha önceki kitaplarda bulunan beyyine (delil) kendilerine gelmedi mi? 134. Onlar1, ondan önce bir ceza ile helak etseydik, ”Rabbimiz, bize bir elçi gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysayd1k!,” derlerdi. (e er ba_ka bir _1kta denenseydiler, yine ne yapacaklar1n1 biliyor) Enam 109. Tüm yeminleriyle Allah’a yemin ettiler ki, e er kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklar. Söyle onlara: ”Mucizeler ancak Allah’1n kat1ndad1r.” Mucize geldi inde de iman etmeyeceklerini anlam1yor musunuz? ( 110. Biz onlar1n gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz, ilk seferinde buna iman etmedikleri gibi b1rak1r1z kendilerini de azg1nl1klar1 içinde körü körüne bocalar dururlar. 111. E er biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konu_sayd1 ve her_eyi toplay1p kar_1lar1na dikseydik, Allah’1n dilemesi d1_1nda, yine de inanmazlard1. Ne var ki, çoklar1 cehalet sergiliyorlar. (kar_1lar1na farkl1 _1klar ç1kar1lsa, yine ne yapacaklar1n1 biliyor) Rum 51. Yemin olsun, bir rüzgâr göndersek de o yeri sararm1_ görseler, arkas1ndan hiç _a_madan nankörlük etmeye ba_larlar. 52. Art1k sen ölülere i_ittiremezsin. Dönüp gittikleri takdirde sa 1rlara da ça r1y1 duyuramazs1n. 53. Ve sen körleri de sap1kl1klar1ndan ayd1nl1 a ç1karamazs1n. Sen ancak, ayetlerimize iman edenlere dinletirsin de onlar müslüman oluverirler. KASAS 56. Sen sevdi ini do ruya iletemezsin. Diledi ini do ruya ileten sadece ALLAH’t1r. Do ruya ula_may1 hakedenleri en iyi bilen de O’dur. Yüce Allah, insanlar sonsuza dek sonsuz varyasyonlarda imtihan edilseydiler hangilerinin iyilerden, hangilerinin kötülerden olaca 1n1 gayet iyi biliyor. Bu yüzden _u 2 günlük temsili-minyatür imtihanda herkesin imtihan1n1 hak etti i üzere sonland1r1yor. Ama yine özgür iradelere dokunmadan yap1yor bunu. Bu 2 günlük imtihanda da kar_1s1na hangi _1k ç1karsa neyi seçeceklerini kullar1n1n bildi inden, tam da kalbindekilerle yüzle_melerini sa layacak _1klar1 kar_1lar1na ç1kar1yor ve iyileri cennetlik, kötüleri ise cehennemlik bir anlar1nda dünyadan al1yor. Örne in 0blis her denileni yap1yordu ama Allah onun kötülerden oldu unu biliyordu. Ve onun kalbindeki hainli i ortaya ç1karmak için de ”Adem’e secde” _1kk1n1 kar_1s1na ç1kard1. Bunu yapmayaca 1n1 biliyordu çünkü. Ve iblis de sonra tuza a dü_tü ünü anl1yor ve ”beni azd1rmana kar_1l1k” diyor. ** Konuya devam edelim: Rabbimiz daha yaratmadan o ki_ilerin neyi seçeceklerini biliyordu. Hakettiklerini kavu_malar1 için de onlar1 yaratt1. 0yili i seçecek olanlar cennete, kötülü ü seçecek olanlar da cehenneme gitsin diye: HUD 119 Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. O, onlar1 i_te bunun için yaratm1_t1r. Rabbinin, ”Yemin olsun ben cehennemi, tümden insanlar ve cinlerle dolduraca 1m!” sözü tamamlanacakt1r. Ayr1ca kimlerin en güzel ahlakta olaca 1n1 ve peygamber seçilmeye lay1k olaca 1n1 da en ba_1ndan biliyor tabii ki. Söylemeye gerek bile yok bunlar1. Musa’n1n öyküsünde de belirgince gözüküyor bu ”2 günlük özet imtihan, kalpdekilerle yüzle_tirme” olgusu: 28 - Kasas Suresi Rahman ve Rahim Allah’1n ad1yla... 1. Tâ, Sîn, Mîm. 76

2. 0_te sana, aç1k-seçik beyanda bulunan Kitap’1n ayetleri. 3. 0man edecek bir toplum için, Mûsa ve Firavun’un haberinden bir k1sm1n1 sana hak olarak okuyaca 1z. 4. Gerçek _u: Firavun o yerde egemenlik kurmu_ ve ora halk1n1 gruplara ay1rm1_t1. Onlardan bir toplulu u horlay1p eziyordu: Bu toplulu un erkek çocuklar1n1 bo azl1yor, kad1nlar1na hayas1zca davran1yor/kad1nlar1n rahimlerini yokluyor/kad1nlar1n1 hayata sal1yordu. O gerçekten fesad1 yayanlardand1. 5. Ve biz istiyoruz ki, yeryüzünde ezilip horlananlara ba 1_ta bulunal1m, onlar1 önderler yapal1m, onlar1 mirasç1lar haline getirelim. 6. Ve yeryüzünde onlara imkân ve kudret verelim. Firavun’a, Hâman’a ve onlar1n ordular1na da korkmakta olduklar1 _eyleri gösterelim. (Allah kullar1n1n hangi seçenek kar_1s1nda nas1l tepki verece ini bildi inden, bu özgür iradelerin hak ettiklerine kavu_turma plan1n1 uyguluyor) 7. Mûsa’n1n annesine _unu vahyettik: emzir onu! Onun aleyhinde bir korku hissedince de nehire b1rak1ver onu. Korkma, üzülme! Ku_kun olmas1n ki, biz onu sana geri döndürece iz ve onu resullerden biri yapaca 1z.” 8. Nihayet, Firavun ailesi onu kay1p bir _ey olarak bulup ald1. O, kendileri için bir dü_man ve tasa olacakt1. Gerçek olan _u ki Firavun, Hâman ve bunlar1n ordular1 yanl1_ yoldayd1lar. 9. Firavun’un kar1s1 _öyle dedi: ”Benim için de senin için de bir göz ayd1nl1 1d1r bu. Öldürmeyin onu, bize yarar1 olabilir, yahut onu çocuk ediniriz.” Onlar i_in fark1nda olmuyorlard1. 10. Mûsa’n1n annesinin kalbi ise bombo_ bir halde sabahlad1. E er inananlardan olmas1 için kalbine bir ba vermeseydik, onu aç1 a vuracak bir durumdayd1. 11. Annesi, Mûsa’n1n k1zkarde_ine, ”onu izle” dedi. O da onu kenardan gözledi. Onlarsa i_in fark1nda olmuyorlard1. 12. Biz daha önce ona, süt emziren kad1nlar1 haram k1lm1_t1k. Bu s1rada k1zkarde_i dedi ki: ”Onun bak1m1n1 sizin için üstlenecek, onu e itip ö retmeyi yüklenecek bir ev halk1n1 size tan1tay1m m1?” 13. Nihayet Mûsa’y1 öz anas1na geri çevirdik ki, o anan1n göze ayd1n olsun, kederlenmesin ve Allah’1n vaadinin hak oldu unu bilsin. Fakat çoklar1 bunu bilmezler. 14. Mûsa, yi itlik ça 1na ula_1p olgunla_1nca ona hikmet ve ilim verdik. Biz, güzel dü_ünüp güzel davrananlar1 böyle ödüllendiririz. *********************** (Sonras1nda da Firavun ve pe_ine tak1lanlar, kalplerindeki kötülükle yüzle_erek kapanan denizin ortas1nda imtihan diyarlar1n1 terk ediyorlar) 41. Biz onlar1, ate_e ça 1ran önderler yapm1_t1k. K1yamet günü yard1m göremeyeceklerdir. 42. Bu dünya hayat1nda da arkalar1na bir lanet takt1k. K1yamet günü onlar, çirkinle_tirilenler aras1nda olacaklar. ** Yusuf k1ssas1nda da yine Rabbimizin gelece i bildi ini, _u 2 günlük temsili ve özet imtihanda, insanlar1n özgür iradeleri ile hakettiklerine kavu_malar1n1 sa lad1 1n1 görüyoruz: YUSUF 4. Yusuf, bir zamanlar babas1na: ”Babac1 1m, on bir gezegeni, güne_i ve ay’1 gördüm, onlar1n bana secde ettiklerini gördüm,” dedi. 5. (Babas1 Yakup:) ”Yavrum,” dedi, ”Rüyan1 karde_lerine anlatma, olur ki sana kar_1 bir plan kurarlar. Çünkü _eytan, insana apaç1k bir dü_mand1r. 6. ”Böylece Rabbin seni seçmekte, sana rüyalar1n yorumunu ö retmekte ve daha önceki atalar1n 0brahim ve 0shak’a nimetini tamamlad1 1 gibi sana ve Yakup ailesine de tamamlamaktad1r. Rabbin Bilendir, Bilgedir.” Rabbimiz insanlar1n kar_1s1na hangi _1k ç1kart1l1rsa hangi tepkiyi verece ini bildi inden, yine Yusuf’a ve çevresindekilere de bu yolla kendileriyle yüzle_melerini sa layacak serüveni ya_at1yor. 21. Onu M1s1r’da sat1n alan ki_i, kar1s1na, ”Ona iyi bak, olur ki bize yarar1 dokunur, ya da onu evlat ediniriz,” dedi. Böylece Yusuf’u yeryüzünde yerle_tirip ona rüyalar1n yorumunu ö retiyorduk. ALLAH i_ini sonuçland1rand1r; fakat halk1n ço u bunu bilmez. 22. Büyüyüp erginle_ince ona bilgelik ve bilgi verdik. Güzel davrananlar1 böyle ödüllendiririz. Yine insanlar1n özgür iradeleri ile kader a lar1n1 örüyor, olaylar birbirini izliyor Rabbimizin plan1 77

do rultusunda. Hatta Yusuf’a rüyalar arac1l1 1 ile gelece in gösterilmesi bile, ba_l1 ba_1na zaten olacaklar1n belli oldu unu göstermektedir. Rabbimiz hang1 seçenek kar_1s1nda kimin ne yapaca 1n1 biliyor, ve sonsuza dek ya_asayd1imtihan edilseydi o insan1n yapacaklar1n1 temsilen, öyle seçenekler ç1kart1yor ki _u 2 günlük dünyada kar_1s1na, insanlar içindeki iyilik veya kötülükle yüzle_mi_ oluyor seçti i _1kla. 47. Dedi ki: ”Yedi y1l boyunca ekip biçti inizi, yedi iniz az bir k1sm1n1n d1_1nda, ba_aklar1nda b1rak1p depolay1n.” 48. ”Sonra, onun ard1ndan yedi kurak (y1l) gelecek ve sizin depolad1 1n1z1n az bir bölümü hariç, o y1llar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir 49. ”Ondan sonra ise öyle bir y1l gelir ki onda halk ferahlanacak ve onda (meyve) s1k1p, (hayvan) sa acaklar.” 54. Kral dedi ki: ”Getirin onu, yan1mda çal1_mas1 için onu atayay1m” Kendisiyle konu_up görü_ünce, ”Sen art1k bugün yan1m1zda önemli bir makam1 olan güvenilir birisin,” dedi. 55. Dedi ki: ”Beni ülkenin maliye i_lerinin ba_1na getir. Ku_kusuz ben iyi korur, iyi bilirim,” dedi 56. Böylece Yusuf’u o ülkede yerle_tirdik. Diledi i gibi hareket edebiliyordu. Diledi imiz kimseye rahmetimizi ya d1r1r1z. Güzel davrananlar1 ödülsüz b1rakmay1z. Rabbimiz plan1n1 yine uygulamaya devam ediyor. Yusuf ailesine de tekrar kavu_tuktan sonra, babas1na bahsetti i rüyan1n da gerçekle_ti ine tan1k oluyor: 100. Ana ve babas1n1 taht1n üzerine kald1rd1. Hepsi onun için secdeye kapand1lar. Dedi ki: ”Babac1 1m, bu, önceden görmü_ bulundu um rüyan1n gerçekle_mesidir. Rabbim onu gerçekle_tirdi. _eytan, benimle karde_lerimin aras1n1 açt1ktan sonra O beni hapishaneden ç1kararak ve sizi çölden getirerek bana iyilikte bulundu. Gerçekten Rabbim diledi ine kar_1 çok _efkatlidir. O, Bilendir, Bilgedir.” 101. ”Rabbim, sen bana hükümranl1k verdin ve rüyalar1n yorumunu ö rettin. Yeri ve gö ü ay1rarak yaratans1n. Dünya ve ahirette sensin benim Velim (sahibim). Can1m1 Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.” ** Allah’1n, kullar1n1 kendi içindekilerle yüzle_tirmek ve onlar1n neyi hakettiklerini göstermek için daha da h1zland1r1lm1_ imtihan örnekleri de mevcut. Zaten _u 2 günlük özet imtihan hayatlar1, sonsuza dek imtihan edilseydik yapacaklar1m1za denk gelecek _ekilde haz1rlan1yor ve de sonland1r1l1yor. Rabbimiz zalimleri içlerindeki kötülükle son bir kez daha yüzle_tirmek için süregelen yasas1n1n d1_1nda isteklerle de deniyor bazen. Daha do rusu ne yapacaklar1n1 bildi inden, onlar1 da bu gerçekleriyle yüzle_tiriyor. DEVEYE DOKUNMA YASA I ARAF 73. Semud’a da karde_leri Salih’i gönderdik. Dedi ki: ”Ey toplumum! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan ba_ka ilah1n1z yok. Size Rabbinizden bir beyyine/aç1k bir kan1t gelmi_tir. 0_te _u, Allah’1n devesi. Sizin için bir mucize. Rahat b1rak1n onu, Allah’1n topra 1nda otlas1n. Kötü bir niyetle dokunmay1n ona. Yoksa korkunç bir azap yakalar sizi.” 77. Bu arada di_i deveyi bo azlad1lar. Ve Rablerinin emrinden d1_ar1 ç1k1p _öyle dediler: ”Ey Salih! E er Allah taraf1ndan gönderilenlerdensen, bizi tehdit etti in _eyi önümüze getiriver.” 78. Bunun üzerine onlar1, o _iddetli sars1nt1/o korkunç titre_im yakalad1 da öz yurtlar1nda yere çökmü_ bir hale geldiler. Burada Musa’n1n kavminin denendi i inek kesme emrinin tam tersi, bu sefer bir hayvana dokunmama emri var. Ama zalimler deveyi kesince zalimlikleri bir kez daha aç1 a ç1km1_ oldu ve suçüstü sonland1r1ld1 imtihanlar1 Yaratan taraf1ndan. CUMARTES0 ÇALI^MA YASA I Nahl Suresi 124 cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz k1l1nd1. Rabbin, tart1_makta olduklar1 _ey hakk1nda, onlar aras1nda k1yamet günü hüküm verecektir. A’raf Suresi 163 Sor onlara o deniz k1y1s1ndaki kentin durumunu. cumartesi günü az1p s1n1r tan1mazl1k ediyorlard1. Sebt yapt1klar1 gün bal1klar1 onlara ak1n ak1n gelirdi; sebt yapmad1klar1nda ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmalar1 yüzünden onlar1 böyle imtihan ediyorduk. 78

164. 0çlerinden bir topluluk _öyle dedi: ”Allah’1n helak edece i yahut _iddetli bir azapla azapland1raca 1 bir topluma ne diye ö üt verip duruyorsunuz? Dediler ki: ”Rabbinize kar_1 bir mazeret olsun diye ve bir de korunup sak1n1rlar ümidiyle.” 165. Kendilerine verilen ö üdü unuttuklar1nda, kötülükten al1koyanlar1 kurtar1p zulme sapanlar1, yoldan ç1kmalar1ndan ötürü, ac1 bir azapla yakalay1verdik. 166. Ne zaman ki, yasakland1klar1 _eylerden ötürü öfkelenip ba_ka a_1r1l1klar yapmaya ba_lad1lar, onlara _öyle dedik: ”A_a 1l1k, maskara maymunlar olun!” Bu sefer zalim bir toplulu a son bir kez kendileriyle yüzle_meleri için Cumartesi çal1_ma yasa 1 getiriliyor. Ve onlar da bu yasa a uymay1nce(içlerindeki iyiler kurtar1ld1ktan sonra) ac1 gerçekle yüzle_iyorlar. Yine zalimleri böyle farkl1 imtihan etmeye örnek olarak, bir dönem baz1 Yahudilere, normalde helal olan _eylerin haram k1l1nmas1 da gösterilebilir: Nisa Suresi 160 Yapt1klar1 zulümler ve birçok insan1 Allah yolundan al1koymalar1 yüzünden daha önce kendilerine helal k1l1nm1_ tertemiz _eyleri, Yahudilere haram k1ld1k. En’am Suresi 146 Yahudilere tüm t1rnakl1 hayvanlar1 haram k1ld1k. Onlara ayr1ca s1 1r ve koyunun ya lar1n1 da haram k1ld1k. S1 1r ve koyunun s1rtlar1n1n ve ba 1rsaklar1n1n ta_1d1 1 ya larla, kemiklerle kar1_an ya lar bunun d1_1ndad1r. Bunu onlara azg1nl1klar1 yüzünden bir ceza olarak yapt1k. Biz elbette sözünde duranlar1z. Bu arada Rabbimizin, e er bir insan farkl1 bir _1kla denenseydi yine o ki_inin ne yapaca 1n1 bilmesine örnek verelim: 0SRA 73 Az kals1n seni, sana vahyetti imizden uzakla_t1rarak ondan gayr1s1n1 uydurup bize isnat edesin diye fitneye dü_üreceklerdi. 0_te o takdirde seni dost edinirlerdi. 74 E er biz seni sa lamla_t1rmam1_ olsayd1k, yemin olsun, onlara birazc1k meylediverecektin. 76 Az kals1n bu topraktan ç1karmak için seni s1k1_t1racaklard1. Böyle bir durumda onlar orada senin arkandan çok az bir süre kalacaklard1. E er peygamber orada desteklenmeden olaylar1n gidi_ine b1rak1lsaym1_, yanl1_ bir seçim yapacakm1_. Ama peygamber orada bunu haketmedi inden kurtar1l1yor o hatay1 i_lemekten. Çünkü önemli olan o ki_inin sonsuza dek imtihan edilseydi yapacaklard1r. Bu 2 günlük örnek-minyatür imtihan hayat1nda da bu do rultuda, yani haketti i sonuç do rultusunda bir ya_am ya_att1r1l1yor insanlara. Kimin hangi seçenek kar_1s1nda özgür iradesiyle ne yapaca 1 bilindi inden, haketti i deneyimi ya_amas1n1 sa layacak seçenekler kar_1s1na ç1kart1larak, kurtulmas1 veya sapmas1 sa lan1yor. Sonra da cenneti hakedenler cennetlik, cehennemi hakedenler de cehennemlik bir anlar1nda imtihan dünyas1na veda ediyorlar. Ayr1ca _u 2 günlük dünyada yap1lanlar da, sa lamla_t1r1lmaya veya kalplerin mühürlenmesine vesile oluyor. Ama as1l neden, sonsuza dek imtihan dünyas1nda ya_asayd1, sonsuz _1klarda denenseydi yapacaklar1d1r... ** Ayr1ca bu ayetler de insanlar1n bu dünyada kendileriyle yüzle_tirilip, ahirette hak ettiklerine kavu_malar1n1n sa land1 1n1 çok güzel anlat1yor: HAC 53 Bu, Allah’1n; _eytan1n att1 1n1, kalplerinde hastal1k olanlara, gönülleri kat1la_anlara bir fitne yapmas1 içindir. Zalimler, geri dönülmez bir ayr1l1k ve kopu_ içindedirler. 54 Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak oldu unu bilsinler, ona inans1nlar da kalpleri ona sayg1 duysun diye böyle yap1lm1_t1r. ^u bir gerçek ki Allah Hâdî’dir, iman edenleri dosdo ru yola mutlaka ula_t1racakt1r. 55 0nkâr edenler ise k1yamet ans1z1n ba_lar1na patlay1ncaya kadar, yahut k1s1r bir günün azab1 kendilerine gelip çat1ncaya kadar, o Kur’an’dan yana ku_ku içinde olmaya devam edecekler. —————————————-——————– ——————– Rabbimiz zaten kimin hangi _1k kar_1s1nda ne yapaca 1n1 biliyor ve bu do rultuda hakettiklerine kavu_malar1n1 sa layacak imtihan ortam1n1, seçenekleri kar_1lar1na ç1kart1yor. ** Kader ve özgür irade konusunda bir ba_ka sa lama da Kuran‘1n indirili_ biçimiyle yap1labilir. Bilindi i üzere Kuran ayetleri k1s1m k1s1m indi. Hatta bazen geli_en olaylara ve insanlar1n sorduklar1 sorulara ayetlerden 79

cevaplar, aç1klamalar geldi. Maide Suresi 101. Ey iman sahipleri! Size aç1kland1 1nda can1n1z1 s1kacak _eylerle ilgili soru sormay1n. Kur‘an indirilmekte iken onlar1 sorarsan1z size aç1klan1r. Allah onlardan vazgeçmi_tir. Allah Gafûr‘dur, Halîm‘dir. 102. Sizden önceki bir toplum da onlar1 sormu_tu; sonra tutup hepsini inkâr ettiler. Bakara Suresi 215 Sana, neyi infak edip vereceklerini soruyorlar. De ki: ”0nfak etti iniz mal ve nimet; ana-baba, yak1nlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle yolda kalan için olmal1d1r. Hay1r olarak yapt1 1n1z1 Allah en iyi biçimde bilmektedir. ” Ahzab Suresi 63 0nsanlar sana k1yametin saatinden soruyorlar. De ki: ”Ona ili_kin bilgi Allah kat1ndad1r. ” Ne bilirsin, belki de o saat yak1nd1r! Ve i_te zamans1z-mekans1z olan Allah‘1n gözünde zaten Kuran bu geli_en olaylara ve insanlar1n sorular1na cevap olu_turacak bir _ekilde haz1rd1. Yani Rabbimiz insanlar1n özgür iradeleri ile ne yapaca 1n1, neler soraca 1n1, neler olaca 1n1 zaten bildi inden, Kuran böyle k1s1m k1s1m ve cevaplar da vererek inmesine ra men matematiksel ve di er mucizelerini eksiksiz bir _ekilde gerçekle_tirmektedir. Çünkü Allah zamanda veya mekanda yolculuk yapmaz ve Kuran zaten bütün olarak O‘nun nezdinde haz1rd1. Ba_ka bir deyi_le tamamlanm1_ halinin nas1l olaca 1n1 biliyordu. Bilindi i üzere zamans1z olan Allah için ”ileri, geçmi_, _imdiki zaman” gibi zaman halleri içinde olmak söz konusu de ildir. Bizler ise zamanda yolculuk yap1yoruz ileriye do ru. Yarat1c1m1z, kimin hangi _1k kar_1s1nda nas1l tepki verece ini bildi inden, hatta sonsuza dek sonsuz _1klarda imtihan edilseydiler ne yapacaklar1n1 bildi inden, bu do rultuda o ki_ilere 2 günlük bir kendileriyle yüzle_me, bir imtihan hayat1 örne i ya_at1yor. Kuran‘1n gönderili_i, peygamberlerin gelmesi de bu yüzle_tirmenin yani imtihan1n parças1. Bu sayede insanlar kendi içlerindeki iyili i veya kötülü ü görmü_ oluyor ve ahirette itiraz haklar1 kalm1yor: Maide Suresi 19 Ey Ehlikitap! Resullerin aras1 kesildi i bir s1rada resulümüz size geldi; ayan-beyan aç1klamalarda bulunuyor. ”Bize ne müjdeci geldi ne uyar1c1” demeyesiniz. 0_te müjdeci de geldi size, uyar1c1 da. Allah her _eye kadirdir. Bakara Suresi 26 ^u bir gerçek ki Allah, bir sivrisine i hatta onun da üstündeki bir varl1 1 örnek göstermekten s1k1lmaz. Böyle bir durumda, inananlar bilirler ki o, Rablerinden bir gerçektir. Küfre sapm1_lar ise _öyle derler: ”Allah bunu örnek vermekle ne demek istedi?” Allah onunla bir ço unu sapt1r1r, bir- ço unu da onunla do ruya ve güzele k1lavuzlar. Allah onunla fas1klardan ba_kas1n1 sapt1rmaz. Müddesir Suresi 31 Biz, cehennem yârân1n1 hep melekler yapt1k. Ve biz, onlar1n say1lar1n1 da küfre sapanlar için bir imtihandan ba_ka _ey yapmad1k. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apaç1k bilsinler. 0man etmi_ olanlar1n iman1 arts1n. Kendilerine kitap verilmi_ olanlarla iman sahipleri ku_kuya dü_mesin. Kalplerinde hastal1k olanlarla küfre sapm1_ bulunanlar da; ”Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?” desinler. 0_te böyle. Allah, diledi ini/dileyeni sapt1r1r, diledi ini/dileyeni de do ruya ve güzele k1lavuzlar. Rabbinin ordular1n1 ancak O bilir. Bu, insan için bir ö üt verici ve dü_ündürücüden ba_ka _ey de ildir. Bu 2 günlük kendi içindekilerle yüzle_me(imtihan) hayat1, kullar1n ahiretteki itiraz hakk1n1 ortadan kald1r1yor demi_tik. 0lgili ayetlerden örnekler vermeye devam edelim: Nisa 165 Müjdeleyici ve uyar1c1 resuller gönderdik ki, elçiler geldikten sonra insanlar1n Allah’a kar_1 kan1t1 olmas1n. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. 7:172 Rabbin, Adem o ullar1n1n bellerinden soylar1n1 ç1kar1rken onlar1 kendi kendilerine tan1k tutar: ”Ben, Rabbiniz de il miyim?” ”Evet, tan1kl1k ediyoruz,” derler. Böylece dirili_ günü, ”Biz bundan habersizdik,” diyemezsiniz. 7:173 Yahut, ”Atalar1m1z önceden ortak ko_tu ve biz de onlardan sonra gelen soylar1y1z, bizi bidat ve hurafelere dalanlardan dolay1 m1 yok edeceksin,” diyemezsiniz. 0nkar, ortak ko_ma veya uydurma atalar ö retilerini izleme gibi sapmalar1na kar_1 insano lunun hiçbir mazareti yoktur ahirette. Gerek do um s1ras1nda verilen, gerekse de sonradan tan1_t1 1m1z vahiyler, deliller bu durumu sa lamaktad1r. Sonsuza dek sonsuz _1klarda denenseydik özgür irademizle ne yapaca 1m1z biliniyor ve bu do rultuda 2 günlük 80

bir kendimizle yüzle_me(imtihan) örne i ya_att1r1l1yoruz. Böylelikle lehimizde veya aleyhimizde haketti imiz delil örnekleri toplanm1_ oluyor. En’am Suresi 123 Biz bu _ekilde her kentte/her medeniyette kodamanlar1, o kent ve medeniyetin suçlular1 yapt1k ki, orada oyunlar tezgâhlay1p tuzaklar kursunlar. Asl1nda onlar öz benliklerinden ba_kas1na oyun oynam1yorlar ama fark1nda de illir. Enfal Suresi 30 Küfre sapanlar, seni tutup ba lamalar1 yahut öldürmeleri ya da yurdundan ç1karmalar1 için sana tuzak kuruyorlard1. Onlar tuzak kurarlar, Allah da tuzak kurar. Ama Allah, tuzak kuranlar1n en hay1rl1s1d1r. Tur Suresi 42 Yoksa bir tuzak m1 kurmak istiyorlar? Do rusu _u ki, o inkâr edenlerin kendileri tuza a yakalanm1_lard1r. ** Yine _u ayetlere de dikkat: 0SRA 4. Kitapta 0srail o ullar1na _u hükmü verdik: ”Siz o ülkede iki kez bozgunculuk yapacaks1n1z ve çok böbürleneceksiniz (zorbal1k edeceksiniz)! 5. Birincisinin zaman1 gelince üzerinize çok güçlü kullar1m1z1 gönderdik, evlerin aralar1na girip (sizi) ara_t1rd1lar. Bu, yap1lmas1 gereken bir va’d idi. 6. Sonra tekrar size, onlar1 yenme imkan1 verdik ve sizi mallarla, o ullarla destekledik ve sava_ç1lar1n1z1 ço altt1k. 7. 0yilik ederseniz, kendinize iyilik etmi_ olursunuz. Kötülük ederseniz, o da kendi aleyhinizedir. Son ta_k1nl1 1n1z1n zaman1 gelince (yine öyle kullar göndeririz) ki, yüzlerinizi kötü duruma soksunlar (üzüntüden suratlar1n1z1n as1lmas1na sebeb olsunlar) ve ilk kez girdikleri gibi yine Mescid’e (Kudüs’e) girsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler. Yine Rabbimiz kimin ne yapaca 1n1 ve ahirette nereyi haketti ini bildi ini bildirmekte. Bu arada Allah’1n daha yaratmadan kimin cennete veya cehenneme gidece ini bilmesi ve cennetlikleri cennet için, cehennemlikleri de cehennem için yaratmas1 baz1 insanlarda felsefi bocalamaya neden oluyor nedense. Yani ”madem belli kimin ahirette nereye gidece i, neden çabal1yoruz” gibi garip itirazlarda bulunanlar ç1k1yor. Bizim aç1m1dan belli olan bir_ey yok. Her ne yapacaksak kendi özgür irademizle yapaca 1z ve biz sonra ö renece iz kimin nereye gitti ini. Ve _u 2 günlük temsili imtihan da, sonsuza dek imtihan edilseydik yapacaklar1m1zla parelel gerçekle_ecek. Yani kimse kazayla cennete ceye cehenneme gitmiyor. Tam tersine, sonsuza dek ya_asayd1n ne olaca 1n belli oldu undan, gerçekten tam hak etti in sonsuz diyara gideceksin. Yoksa Allah bilmeseydi kimin sonsuza dek ya_asayd1 ne yapaca 1n1, o zaman herkes tesadüfü bir _ekilde cennete ve cehenneme gidiyor olurdu. Tombaladan ne ç1karsa, kimi 2 günlük dünyada nas1l denk gelir, nas1l veda ederse o _ekilde kazayla cennete veye cehenneme dü_erdi. Ama hay1r, herkes tam hak etti i _eye kusursuz bir _ekilde kavu_turuluyor yüce Rabbimiz taraf1ndan. Bir yaral1 insan dü_ünün. Yolda görmü_sünüz acil yard1ma ihtiyac1 var. ^imdi Allah bu ki_inin ya_ay1p ya_amayaca 1n1 biliyor. Ama sen bilmiyorsun. Bu yüzden hemen o ki_inin yard1m1na ko_ar, canla ba_la çal1_1rs1n kurtarmak için o ki_iyi. 0_te imtihan mant1 1 ve gerçe i de aynen böyle. Biz bilmiyoruz kendimizin cennetlik mi yoksa cehennemlik mi oldu umuzu(ve de ba_kalar1n1n). Bu yüzden hem kendimizin hem de tüm insanlar1n yard1mlar1na ko_mal1y1z. Hem dünyevi haz ad1na, hem de sonsuz mutluluk ad1na.... Sürekli insanlar1n mutlu olaca 1 güzel davran1_lar üretmeliyiz. Selam ve sevgiler.

81

Nuh Tufan1 Bölgesel ve tek topluma yönelikti (2011-07-10 17:35)
Kasas Suresi 59 Senin Rabbin, memleketleri/medeniyetleri, ana merkezlerinde kendilerine ayetlerimizi okuyan bir resul göndermedikçe helâk etmez. Biz; ülkeleri/medeniyetleri, halklar1 zulme sapmad1klar1 sürece helâk etmeyiz. Rabbimiz, bir toplumu yok etmeden veya cezaland1rmadan önce ona resul gönderdi ini ve e er hatalar1nda 1srarc1 olurlarsa bunu gerçekle_tirdi ini belirtiyor. Yunus Suresi 13 Yemin olsun ki biz sizden önceki ku_aklar1, zulmettikleri ve resulleri kendilerine aç1k kan1tlar getirdi i halde inanmad1klar1 için, helak ettik. Günaha batanlar toplulu unu biz böyle cezaland1r1r1z. Demek ki bir medeniyetin mahv1 için 1- Zulme sapma(ve sürdürme), 2- Elçi gelme _art1 var. Nuh 15. Kim do ru yola gelirse kendisi için yola gelmi_ bulunur. Kim saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçkimse ba_kas1n1n yükünü çekmez. Biz bir elçi göndermeden hiç kimseyi cezaland1rmay1z 16. Biz bir toplumu yok etmek istedi imiz zaman onun ileri gelen varl1kl1lar1n1n orada kötülük yapmas1na izin veririz. Böylece o topluma verilmi_ söz gerçekle_ir ve onu yerle bir ederiz. 17. Nuh’tan sonra nice toplumlar1 yok ettik. Kullar1n1n günahlar1n1 haber al1c1 ve görücü olarak Rabbin yeter Yine çok aç1k bir _ekilde, Nuh’un toplumunun ba_1na gelenin de ayn1 _ey oldu u belirtiliyor. Ba_ka bir deyi_le bu peygamber sadece gönderildi i toplumu uyarm1_ ve Nuh Tufan1 ile de sadece onlar yok edilmi_tir.Zaten Kuran’da defalarca bir bireyin yüzünden ba_ka bir bireyin ve bir kavmin yüzünden ba_ka bir kavmin cezaland1r1lmayaca 1 belirtilmektedir. Herkes kendi haketti i _eye kavu_makta dünya ve ahirette. Bu ba lamda, Nuh toplumunun yapt1 1ndan dolay1 de i_tirilmi_ Tevratta belirtildi i _ekilde tüm dünyan1n ve insanl1 1n cezaland1r1lmas1 söz konusu olamaz. Koruma alt1nda olan tek dini kaynak olan Kuran’a göre Tufan sadece o kavmi cezaland1rm1_ ve yok etmi_tir. Nuh Suresi 1 Biz, Nuh’u, ”Toplumunu, kendilerine korkunç bir azap gelmeden önce uyar!” diye kavmine gönderdik. A’raf Suresi 59 Andolsun ki biz, Nuh’u toplumuna gönderdik de o _öyle dedi: ”Ey toplumum! Allah’a kulluk ve ibadet edin. Sizin ondan ba_ka tanr1n1z yok. Üstünüze çok büyük bir azab1n inmesinden korkuyorum.” A’raf Suresi 65 Ad’a da karde_leri Hud’u gönderdik. Dedi ki: ”Ey toplumum! Sizin O’ndan ba_ka ilah1n1z yok. Hala sak1nm1yor musunuz?” Allah’a kulluk edin.

A’raf Suresi 73 Semud’a da karde_leri Salih’i gönderdik. Dedi ki: ”Ey toplumum! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan ba_ka ilah1n1z yok. Size Rabbinizden bir beyyine/aç1k bir kan1t gelmi_tir. 0_te _u, Allah’1n devesi. Sizin için bir mucize. Rahat b1rak1n onu, Allah’1n topra 1nda otlas1n. Kötü bir niyetle dokunmay1n ona. Yoksa korkunç bir azap yakalar sizi.” A’raf Suresi 85 Medyen’e de karde_leri ^uayb’1 gönderdik. ^öyle dedi: ”Ey toplumum! Allah’a kulluk edin. Size O’ndan ba_ka ilah yok! Size Rabbinizden aç1k bir kan1t gelmi_tir. Ölçü ve tart1 da dürüst davran1n. 0nsanlar1n e_yas1na el koymaya tenezzül etmeyin. Yeryüzünde, oras1 bar1_a kavu_tuktan sonra bozgun ç1karmay1n. E er inanan insanlarsan1z bu sizin için daha hay1rl1d1r.” Bu örnek ayetlerde de bahsedilen toplumlar cezaland1r1lmadan önce kendilerine bir(ya da daha fazla) uyar1c1 geliyor. Ve yine görüldü ü üzere Ad, Semud veya Medyen halklar1n1n ba_1na gelen ne ise, Nuh halk1n1n ba_1na gelen de tamamen ayn1d1r. T1pk1 di erleri gibi, azg1nl1k yapt1klar1ndan dolay1 kendilerine elçi geliyor, onlar yanl1_lar1n1 sürdürünce de hak ettikleri cezaya kavu_arak imtihan(kendileriyle yüzle_me) dünyas1na veda ediyorlar. 0sra Suresi 17 Nûh’tan sonra da nice ku_aklar1 helak ettik. Kullar1n1n günahlar1n1 haber al1c1 ve görücü olarak Rabbin yeter. 82

Nuh 21. Nuh dedi ki, ”Rabbim, onlar bana kar_1 geldiler ve paras1, çocuklar1 kendisine sadece zarar veren bir kimseye uydular.” 22. ”Ve hatta büyük tuzaklar kurdular.” 23. ”Dediler ki, ’Tanr1lar1n1z1 terketmeyin. b1rakmay1n.’ ” Ne Vedd’i, ne Suva’1, ne Ye us’u, Yeuk’u ve Nesr’i

24. ”Çok ki_iyi sapt1rd1lar. Öyleyse, sen de zalimlerin _a_k1nl1 1n1 artt1r.” 25. Suçlar1ndan ötürü bo uldular ve ate_e sokuldular. bulamad1lar. Kendilerine ALLAH’tan ba_ka yard1mc1 da

26. Nuh dedi ki, ”Rabbim, yeryüzünde bir tek inkarc1 b1rakma.” 27. ”Onlar1 b1rak1rsan kullar1n1 sapt1r1rlar ve ancak baya 1 inkarc1lar do ururlar.” 28. ”Rabbim, beni, anam1 babam1, evime inanan olarak girenleri, inanan erkek ve kad1nlar1 ba 1_la; zalimlerin ise ancak y1k1mlar1n1 artt1r.” Burada da aç1kça suda bo ulup ahirette ate_e sokulanlar1n Nuh halk1 oldu u anlat1lmakta(25. ayet). ^imdi kimileri 26. ayette sunulan Nuh’un duas1n1n evrensel bir istek oldu unu söyleyecektir. Orada peygamberin kendi arzusu söz konusu, yoksa gerçekle_en olay de il. Kald1 ki oradaki ifade de pekala sadece kendi ülkesindeki zalimleri kaps1yor olabilir. Ama dedi im gibi tüm bunlar bir yana, ayetlerde belirtildi i üzere sadece ve sadece Nuh’un halk1 bo ulmu_tur. Zaten, Nuh’un toplumunun ba_1na gelen bölgesel felaketin benzerleri sonra ba_ka toplumlar1n da ba_1na gelmi_tir: 17. Nuh’tan sonra nice toplumlar1 yok ettik. Kullar1n1n günahlar1n1 haber al1c1 ve görücü olarak Rabbin yeter (Nuh Suresi) ZAR0YAT 31 0brahim sordu: ”Amac1n1z ne, ey elçiler?” 32 Dediler: ”Biz, suçlulardan olu_an bir topluma gönderildik.” 33 ”Üzerlerine çamurdan ta_ atal1m diye.” 34 ”Rabbin kat1nda, s1n1r tan1mazlar için i_aretlenmi_ ta_lar.” 35 Orada, müminlerden kim varsa ç1kard1k. 36 Art1k orada, bir ev d1_1nda, müslümanlardan/Allah’a teslim olanlardan hiç kimse bulam1yorduk. 37 Ac1kl1 azaptan korkanlar için orada bir i_aret b1rakt1k; 38 Mûsa’da da. Biz onu aç1k bir kan1tla Firavun’a gönderdik. 39 O tüm gücüyle/tüm seçkin adamlar1yla birlikte yüz çevirdi ve _öyle dedi: mecnun.” ”Bir büyücü yahut

83

40 Bunun üzerine, onu da ordusunu da yakalay1p suyun ortas1na f1rlatt1k. duruyordu.

Kendi kendini k1nay1p

41 Âd kavminde de bir ibret var. Onlar üzerine, her _eyi yerinden söken rüzgâr1 göndermi_tik. 42 Üzerinden geçti i her _eyi kül haline getirmeden b1rakm1yordu. 43 Semûd’da da bir ibret var. Onlara _öyle denmi_ti: ”Bir vakte kadar yiyip içip e lenin.” 44 Daha sonra onlar, Rablerinin emrine kafa tuttular da gözleri baka baka y1ld1r1m kendilerini yakalad1. 45 Ne kalk1p kaçabildiler ne de kendilerine yard1m eden oldu. 46 Daha önce de Nûh kavmini bat1rm1_t1k. Çünkü onlar da do ruluktan ayr1lm1_ bir topluluktu. Bir kez daha, dünyan1n de il, sadece o bölgenin ve halk1n1n felakete u rad1 1n1 anl1yoruz. Nuh, Medyen, Ad, Semud.... tüm bu toplumlar1n ba_1na gelen olay pareleldir. 0nkara ve kötülü e sap1yorlar, kendilerine uyar1c1 geliyor, onlar devam ediyorlar kötülü e ve sonunda cezaya kavu_uyorlar. Hepsi de o toplumun ba_1na gelen ibretlik olaylar. Hadid Suresi 26 Yemin olsun, Nûh’u ve 0brahim’i de resul olarak gönderdik. Peygamberli i ve Kitap’1 bunlar1n soylar1 aras1na koyduk. O soylardan bir k1sm1 hidayete ermi_tir. Ama onlardan ço u, yoldan ç1km1_ olanlard1r. Hud 32. Dediler ki: ”Ey Nûh! Sen bizimle u ra_t1n, bizimle mücadelede çok da ileri gittin. E er do ru sözlülerden isen bizi tehdit etti in _eyi ortaya getir.” 33. Nûh dedi: ”Onu size, diledi i takdirde ancak Allah getirir, siz de hiçbir engel ç1karamazs1n1z.” 34. ”E er Allah sizi azd1rmak istiyorsa, ben size ö üt vermeyi gaye edinsem de ö üdüm size hiçbir yarar sa lamaz. O’dur sizin Rabbiniz ve O’na döndürüleceksiniz.” 35. Yoksa, ”Onu kendisi uydurdu.” mu diyorlar? De ki: ”E er onu uydurmu_sam i_ledi im suç benim aleyhimedir. Ama ben, sizin i_lemekte oldu unuz suçlardan sorumlu de ilim.” 36. Nûh’a _öyle vahyolundu: ”Toplumundan, daha önce inanm1_ olanlar d1_1nda hiç kimse iman etmeyecektir. Art1k onlar1n yapt1klar1 yüzünden tasalan1p durma.” 37. Vahyimize ba l1 olarak gözlerimizin önünde gemiyi yap. Ve zulmedenler hakk1nda benimle kar_1l1kl1 laf edip durma. Onlar, mutlaka bo ulacaklard1r. 38. Gemiyi yap1yordu. Toplumundan herhangi bir grup yan1ndan geçtikçe onunla alay ediyorlard1. Dedi ki Nûh ”Bizimle alay ediyorsan1z, biz de sizinle alay edece iz. T1pk1 sizin e lendi iniz gibi.” 39. ”Rezil eden azab1n kime gelece ini, sürekli azab1n kimin ba_1na inece ini yak1nda bileceksiniz.” 40. Nihayet emrimiz gelip de tand1r kaynay1nca _öyle seslendik: ”Yükle içine her birinden iki_er çift ve aleyhinde hüküm verilen hariç olmak üzere aileni, bir de iman etmi_ olanlar1.” Ama Nûh’la birlikte çok az bir k1sm1 iman etmi_ti. Nuh Tufan1’n1n tüm dünyay1 kapsad1 1n1 iddia edenler bu her canl1dan çiftler toplama ifadesine sar1lmaya çal1_1yor. Ama burada anlat1lan o bölgedeki hayvanlardan örnekler toplamakt1r. Biri size ”tüm elmalar1 topla” dese, dünyadaki bütün elmalar1 de il bulundu unuz yerdekileri kastetti ini dü_ünürsünüz. Yine ayn1 _ekilde burada da dünyadaki tüm hayvanlardan ifadesi geçmiyor ve kast edilen Nuh’un bulundu u yerdir. Zaten yeryüzündeki tüm canl1lardan örnekler toplamas1 için bir dünya turu yapmas1 ve belkide bir kent büyüklü ünde devasa gemi yapmas1 gerekirdi. 0stenen oradakilerden çiftlerin toplanmas1d1r. Peki Nuh Tufan1 bölgesel ise nas1l olur da bir ülke sular alt1nda kal1rken di er kom_u milletlere bir zarar gelmez? E er Nuh toplumu bir adada ya_1yorlarsa bu gayet olas1 bir durumdur. Ve bu ada belki de Avustralya büyüklü ünde, hatta daha da büyük bir k1ta ada bile olabilir. Ve bu durumda , sular alt1nda kaybolmu_ ve bu felaket sadece onlar1 etkilemi_tir. ^imdi _u ayetlere dikkat: 84

Kamer 10. Bunun üzerine yakard1 Rabbine, ”Yenilgiye u rad1m i_te, yard1m et!” diye... 11. Biz de açt1k gök kap1lar1n1 seller gibi akan bir su ile. 12. Ve yard1k/f1_k1rtt1k yeryüzünü p1nar p1nar. Sonunda kesin ölçülere ba lanm1_ bir olu_ üzere birle_ti sular. 13. Ve ta_1d1k onu levhalar ve çivilerden olu_turulan _ey üstünde. 14. Ak1p gidiyordu gözlerimizin önünde, bir ödül olarak nankörlü e u rat1lan ki_i için. ”Onu yalanlad1lar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar1 kurtard1k, ayetlerimizi yalan sayanlar1 da suda-bo duk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.” (A’raf Suresi, 64) Ülkeye hem gökten su iniyor, hem de yerin alt1ndan sular f1_k1r1yor ve sonra da sular birle_iyor, 11. ve 12. ayetlerde anlat1lanlara göre. T1pk1 bir adan1n batmas1n1 and1ran bir sahne bu. Adaya(belki de devasa ada k1taya) 1- Gökten su bo_al1yor 2- Yerin alt1ndan patlamalar oluyor ve buradan da sular yükseliyor 3- Bunun sonucunda da, yani adaya yukar1dan(gökyüzünden) ve a_a 1dan(yeralt1ndan) su hücumu sonucunda, dört taraf1ndaki denizle bulu_uyor bu sel ve ada tamamiyle sular alt1nda kal1p okyanusun derinliklerine dal1yor anla_1ld1 1 kadar1yla. ANKEBUT 14. Yemin olsun, biz Nûh’u toplumuna göndedik de o onlar1n aras1nda bin y1ldan elli y1l eksik kald1. Sonunda onlar1 tufan yakalad1. Çünkü zalimlerdi onlar. 15. Biz, Nûh’u ve gemi halk1n1 kurtard1k ve o gemiyi âlemlere ibret yapt1k. Yine cezaland1r1lan1n Nuh toplumu oldu u ve nedeni aç1klan1yor. Ayr1ca peygamberin 950 y1l1n üzerinde ya_ad1 1 da belirtilmektedir. Görüldü ü kadar1yla toplumu bu uzun ömrü pek garipsemiyor gibi. E er öyleyse, Nuh toplumunda bin y1l kadar ya_amak ola an bir_ey olabilir ve bu durum bilim ve teknolojide, en az1ndan t1p alan1nda çok ileri bir medeniyet olduklar1na da i_aret olabilir. Bilindi i üzere Rabbimiz geçmi_te ileri medeniyetlerin de var oldu unu ama inkarlar1ndan dolay1 yok olmaktan kurtulamad1klar1n1 belirtmekte. ^imdi di er bir çok önemli noktaya gelelim: ARAF 65 Âd’a da karde_leri Hûd’u gönderdik. Dedi ki: ”Ey toplumum! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan ba_ka ilah1n1z yok. Hâlâ sak1nm1yor musunuz?” 67 Hûd dedi: ”Ey toplumum! Bende beyinsizlik yok, ben âlemlerin Rabbi’nden bir resulüm.” 69 ”Sizi uyarmak için içinizden bir adam arac1l1 1yla size Rabbinizden bir ihtar gelmesine _a_t1n1z m1? Hat1rlay1n ki, O sizi Nuh toplumundan sonra halefler yapt1 ve yarat1l1_ta size daha fazla bir boy-bos verdi. Allah’1n nimetlerini an1n ki kurtulabilesiniz.” Burada da Nuh kavmi ile Ad kavmi aras1nda bir k1yaslama yap1l1yor ve Ad halk1n1n Nuh halk1na göre daha iri ve uzun oldu u belirtiliyor. Yani burada eski insanlar ile yeniler falan k1yaslanm1yor. Sadece ve sadece Nuh ve Ad toplumlar1n1n fiziksel kar_1la_t1r1lmas1 söz konusudur. T1pk1 günümüzde 0ngilizlerin Japonlara göre daha iri ve uzun boylu olmas1 gibi... Rum suresi 47 Yemin olsun biz, senden önce de resulleri toplumlar1na gönderdik, onlara aç1k kan1tlar getirdiler. Nihayet, günah i_leyenlerden öc ald1k. 0nananlara yard1m etmek bizim üzerimizde bir hakt1. Nuh Suresi 1 Biz, Nuh’u, ”Toplumunu, kendilerine korkunç bir azap gelmeden önce uyar!” diye kavmine gönderdik. Ve tekrar tekrar belirtildi i üzere Nuh sadece kendi toplumuna gönderilmi_tir ve cezaya çarpt1r1lan sadece onun halk1d1r. ”Onu yalanlad1lar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar1 kurtard1k, ayetlerimizi yalan sayanlar1 da suda-bo duk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.” (A’raf Suresi, 64) Tufan1n bölgesel oldu una bir ba_ka kan1t da _u ayetlerdir ayr1ca:: 0sra 2. Ayn1 _ekilde, Musa’ya kitab1 vermi_tik. 0srail o ullar1n1 _u gerçe e iletmek için: ”Benden ba_ka bir sahip edinmeyin. 3. Onlar, Nuh ile birlikte ta_1tt1 1m1z kimselerin soyudur; o _ükreden bir kuldu. 4. Kitapta, 0srail o ullar1na: ”Yeryüzünde iki kere bozgunculuk ç1karacaks1n1z ve alabildi ine kibirleneceksiniz,” diye bildirdik, 85

Dikkat edin 0srailo ullar1 ”Nuh ile birlikte ta_1tt1 1m1z kimselerin soyudur” diyor. E er Nuh Tufan1 bölgesel de il de evrensel olsayd1 ve tüm dünyada felaketten sadece Nuh ve gemiye binenler kurtulmu_ olsayd1, _u an yeryüzündeki tüm insanlar Nuh toplumunun soyundan olacakt1. Ama hay1r, sadece 0srao ullar1 için Nuh’un gemisine binenlerin devam1 deniliyor ayette. Demek ki di er milletler o gemideki insanlardan türemedi ve kesinlikle o felakette yok edilen sadece Nuh halk1yd1. Selam ve sevgiler

Kuran ve Nur (2011-07-10 17:37)
NUR 35 Allah, göklerin ve yerin Nur‘udur. Onun nurunun örne i, içinde çera bulunan bir kandile benzer. Kandil, bir s1rça içerisindedir. S1rça, inciden bir y1ld1z gibidir ki, do uya da bat1ya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin a ac1ndan yak1l1r. Bu a ac1n ya 1, neredeyse ate_ dokunmasa bile 1_1k saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah, diledi ini kendi nuruna k1lavuzlar. Allah, insanlara örnekler verir. Allah her_eyi bilmektedir. Burada aç1kça bir benzetme yap1l1yor ve bu yap1lan benzetmenin ne oldu u da net bir _ekilde yine Kuran‘da veriliyor. Ama baz1 panteistler bu ayeti kendi inançlar1 do rultusunda yorumlamaya kalk1yorlar. Hem de ba_ka bir ayette bunu yapanlar1n sapm1_ ki_iler oldu u aç1kça belirtildi i halde: En‘am Suresi 1 Hamt Allah‘ad1r! O ki gökleri ve yeri yaratm1_, karanl1klara ve nura vücut vermi_tir. Sonra, gerçe i örtenler bunlar1 Rablerine denk tutuyorlar. Ayette net olarak nurun da yarat1lan bir_ey, evrenin di er unsurlar1 gibi oldu u özellikle belirtiliyor. Böylelikle bu yarat1lm1_lar1 Allah‘1n bir parças1 gibi görmeye kalkan ortak ko_ucular bir kez daha de_ifre edilmi_ olunuyor. 0_in ilginci tüm bu ayr1nt1l1 aç1klamalara ra men hala birçok insan ayn1 _eyi yapmak için adeta birbirleriyle yar1_1yor. Nuh Suresi 16 ”Ve Ay‘1, bunlar içinde bir nur yapt1 ve Güne_‘i bir kandil haline getirdi. ” (Burada da nur fiziksel 1_1k anlam1nda kullan1lmakta) ———————— \-mdi gelelim Nur 35. ayette aç1kça yap1lan benzetmenin yine Kuran taraf1ndan tefsirine: Tevbe Suresi 32 Allah‘1n nurunu a 1zlar1yla söndürmek istiyorlar. Allah ise kâfirler ho_lanmasa da nurunu tamamlamaktan ba_ka bir _ey istemiyor. 0brahim Suresi 1 Elif, Lâm, Râ. Bir kitapt1r bu. Ki indirdik sana, ç1karas1n diye insanlar1 Rablerinin izniyle karanl1klardan nura; Hamîd, Azîz olan1n yoluna... Saff Suresi 8 0stiyorlar ki, a 1zlar1yla Allah‘1n nurunu söndürsünler. Ama Allah, küfre batanlar ho_ görmeseler de nurunu tamamlayacakt1r. Te abün Suresi 8 Art1k Allah‘a, onun resulüne ve size indirdi imiz nura inan1n. Allah, yapmakta olduklar1n1z1 iyiden iyiye haber almaktad1r. Talak Suresi 11 Bir elçi indirmi_tir ki, iman edip hayra ve bar1_a yönelik i_ler sergileyenleri, karanl1klardan nura ç1karmak için Allah‘1n ayetlerini aç1k-seçik okur. Allah‘a inan1p hayra ve bar1_a yönelik i_ler yapanlar1 Allah, altlar1ndan 1rmaklar akan cennetlere/bahçelere koyacakt1r. Onlar orada sonsuza dek kal1c1d1r. Allah böylesi için r1zk1 gerçekten güzelle_tirmi_tir. Nurun benzetme yap1larak verildi i ayetlerin hepsine birden bak1nca; nur kurtulu_tur, kurtulu_a(cenneteAllah‘1n r1zas1na) götüren yol ve bilgidir, ve bu bilgi ile yolu sunand1r(Zaten günlük hayatta da fiziksel olarak nur yani 1_1k, gerçekleri görmemizi ve bu sayede yolda yürümemizi sa lar). Bu yolu sunan kullar1na, Yarat1c1m1zd1r. Bu sunum da ayetler, Kitap ve dolay1s1yla 0slam _eklinde gerçekle_mektedir. Evrendeki ayetler, yarat1l1_1m1zda bize verilen ayetler, peygamberler arac1l1 1yla gelen ayetler vs. hep Allah‘1n nurudur ve yerde gökte her yerdedir çünkü Allah‘1n ayetleri her yerdedir asl1nda. Bu ba lamda as1l nuru sunan Allah olmaktad1r. Çünkü kurtulu_a götüren yolun ve bilgilerin kayna 1 da O‘dur. K1sacas1 kurtulu_a ula_t1ran asl1nda Allah‘t1r. 86

0lk insan ve elçi Adem‘den beri hep ayn1 din, ayn1 kurtulu_ yolu, yani islam(ibadetlerinden inanç sistemine kadar genel hat olarak hep ayn1d1r) gelmektedir. 0nsanlar 1srarla dini dejenere edip, kitaplar1 de i_tirdikçe Rabbimiz yine elçileri arac1l1 1 ile 0slam‘1, ayn1 nuru göndermi_tir. Son kitap Kuran koruma alt1nda oldu undan art1k yeni bir peygamber ve kitap gelme i_lemi durmu_tur. K1yamete kadar Kuran insanlara 1_1k tutacak, iyilerin ve kötülerin kendileriyle yüzle_mesine vesile olacakt1r. Zümer Suresi 69 Yeryüzü, Rabbinin nuruyla par1ldam1_, Kitap ortaya konmu_, peygamberler, tan1klar getirilip aralar1nda hakla hüküm verilmi_tir. Onlar asla haks1zl1 a u rat1lmazlar. ^ura Suresi 52. 0_te böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullar1m1zdan diledi imizi kendisiyle k1lavuzlad1 1m1z bir nur yapt1k. Hiç ku_kusuz, sen, dosdo ru bir yola k1lavuzluk etmektesin. Yine nur, yol gösterici, ahiretteki sonsuz kurtulu_a götürücü anlam1nda kullan1lmakta. Ve tekrarlayal1m, nurun manevi anlamda yol gösterici, kurtulu_a ula_t1r1c1 1_1k anlam1nda kullan1ld1 1 ayetlere bakarak panteist inançlar1na dayanak arayanlara kar_1 Kuran yine en güzel cevab1 veriyor: En‘am Suresi 1 Hamt Allah‘ad1r! O ki gökleri ve yeri yaratm1_, karanl1klara ve nura vücut vermi_tir. Sonra, gerçe i örtenler bunlar1 Rablerine denk tutuyorlar. Görüldü ü üzere evrendeki fiziksel nuru kutsalla_t1ranlar _irk içindedirler. I_1 a veya yarat1lm1_ ba_ka herhangi bir _eye kutsall1k yüklemek, ortak ko_mak için çabalayanlar yine ayetlerin duvar1na çarp1yorlar. Ve gerek panteizm maskesiyle gerekse de ba_ka maskeler kullanarak yarat1lm1_lara ve kendilerine tap1nmak için binbir takla atanlar zaten 0slam‘1n tam tersi bir ö retinin mensubular. Kuran‘a göre yüce Allah tüm yaratt1klar1n1 kendisinden ayr1, yani yoktan var etmi_tir. Ve bu yüzden _irk yasakt1r. Selam ve sevgiler

Ahiret Evreni(Rabbin Kat1) ve ebedi ya_am (2011-07-10 17:37)
Ahiret evreninde(Rabbin Kat1) ya_ayan canl1lar ölümsüzdür ve sonsuza dek ya_lanmadan(sabit formda) ya_amlar1n1 sürdürürler. 0nsanlar k1yametten sonraki yarat1l1_ta bu ahiret evreninde ya_am1na ba_layacak ama baz1 istisna insanlar(_ehitler ve peygamberler gibi) _imdiden bedenli-fiziksel olarak cennette ya_amlar1n1 sürdürmektedirler: -Sak1n Allah yolunda öldürülenleri ölmü_ler sanmay1n! Aksine onlar hep hayattad1rlar, Rablerinin kat1nda r1z1kland1r1l1rlar. -Allah’1n kendilerine lütfundan verdi i mutlulukla sevinç duyarlar ve arkalar1ndan _ehit olarak kendilerine kat1lmam1_ olan mücahitler hakk1nda: ”Onlara hiçbir korku yok ve onlar üzüntü de duymayacaklard1r.” müjdesinde bulunurlar. (Ali imran suresi 169-170) Meryem 56. Kitap’ta 0dris’i de an. Çünkü o, özü-sözü tam uyu_an bir ki_iydi, bir peygamberdi. 57. Onu yüce bir mekâna yükselttik. Ali 0mran Suresi 55 Allah _unu da demi_ti: ”Ey 0sa, senin can1n1 alaca 1m, seni kendime yükseltece im; seni, inkar edenlerden uzakla_t1r1p ar1nd1raca 1m.Ve sana uyanlar1, inkar edenlerin, k1yamete kadar üstünde tutaca 1m.Sonra bana olacak dönü_ünüz; tart1_1p durdu unuz _eyler hakk1nda aran1zda ben hüküm verece im.” Bu istisna insanlar1n d1_1nda kalanlar ise k1yametten sonra ahiret ya_amlar1na ba_lam1_ olacaklar. Ve Rabbin Kat1’nda( yani farkl1 fizik yasalar1na sahip ahiret evreninde) ya_am ebedidir: Nisa Suresi 122 0nan1p hayra ve bar1_a yönelik i_ler yapanlar1, altlar1ndan 1rmaklar akan cennetlere sokaca 1z. sonsuza de in kalacaklard1r orada. Allah’1n _a_maz vaadidir bu. Söz söyleme bak1m1ndan Allah’tan daha do ru ve tutarl1 kim olabilir? Rad Suresi 24 ”Selam size, sabretti iniz için! Ne güzeldir _u sonsuzluk yurdu!” derler. Ahiret ya_ant1s1n1n sonsuza dek sürmesi baz1 kimselerce garip kar_1lan1yor ve ”o zaman o canl1lar tanr1sal olmuyor mu?” gibilerinden kafa kar1_1kl1klar1n1 belirten ifadeler kullan1yor, sorular soruyorlar. 87

Öncelikle, bizler yani yarat1lm1_lar bir ba_lang1ca sahibiz, ezeli de iliz. Ayr1ca daima zamana ve mekana tabiyiz. Buna kar_1l1k yüce Allah zamans1z ve mekans1zd1r. Ve ba_lang1c1 olup, zaman içerisinde yolculuk etmek durumunda olan biz kullar, her zaman s1n1rl1 varl1klar olarak kalmay1 sürdürece iz. Ahiret ya_ant1s1na dönecek olursak; orada sonsuza dek yani sürekli ya_ant1m1z sürecek ama ya_1m1z hiçbir zaman sonsuz olmayacak. Çünkü ya_ant1m1z1n bir ba_lang1c1 var ve hergeçen y1l ya_1m1z bir artacak, sürekli büyüyecek ama daima bir say1ya denk gelecek. 1..........................789.............................. .......1122333........................12233499988779...... Her geçen y1l eski ya_1m1za bir ilave olacak ve hiçbir zaman sonsuz büyüklükte olmayacak. Buna kar_1l1k bu olay sonsuza dek durmadan sürecek. K1saca ahiret ya_ant1s1 ebedidir ama ya_ayanlar1n ya_lar1 mutlaka s1n1rl1 kalmaktad1r.Çünkü ba_lang1c1 olan bir_ey geriye do ru sonlu demektir. Fakat ileriye do ru sonsuz yolculuk sürecektir. Cennetteki bir insan1n ya_1 ne kadar ilerlerse ilerlesin, bant1 geriye do ru sard1 1m1zda bir ba_lang1c1n oldu unu görece iz. Süre(y1llar-ya_) sürekli artacak ama ba_lang1c1 olmas1ndan dolay1 hep bir say1ya denk gelecek. Bu arada matematikte hayali olarak sunulan, bir ucu kapal1 bir ucu aç1k sözde sonsuz uzunluklar falan tamamen yanl1_t1r. Bir_ey sonsuz uzunlukta olabilmesi için hem ba_lang1çs1z hem de ebedi olmal1d1r. E er bir yol geriye do ru da olsa bitiyorsa o yol sonludur. Al1nan yolculuk s1ras1nda sürekli rakamlar büyür sadece, ama asla , ne kadar büyürse büyüsün sonsuza ula_maz. A........B......C....... A ile var1lan nokta aras1 hep belli bir uzunluk olarak kalmaya mahkumdur. Ahiret ya_am1 ileriye do ru sonsuza dek sürecektir ama dedi im gibi bant1 geriye sard1 1m1zda yani zamanda geriye yolculuk yapt1 1m1zda ba_lang1ca ula_1r1z ve orada(geriye do ru) yol biter. K1sacas1 ebediyen ya_ayaca 1z ama ya_1m1z hiçbir zaman sonsuz olmayacak(varl1 1m1z1n ba_lang1c1 oldu undan dolay1). Ebedi olaca 1z ama ezeli olmad1 1m1zdan ve de zaman-mekan1n içerisinde yolculuk yapmak durumunda oldu umuzdan yine s1n1rl1 varl1klar olmay1 sürdürece iz. S1n1rs1z, zamans1z ve mekans1z olan bir tek Rabbimizdir. Ayr1ca, ahiret evrenindeki canl1lar1n sonsuza dek ya_amas1 Rabbimizin iste iyle, yaratmas1yla gerçekle_en bir durumdur. Yüce Yaratan hiçbir _eye muhtaç olmaks1z1n ebediyen var olurken, kullar ise O’nun sayesinde var olabilirler ancak. Bu durum ayetlerde _öyle belirtilmekte: Hud 107. Gökler ve yer durdu u sürece orada kal1c1d1rlar; ancak Rabbin dilerse ba_ka. Rabbin, diledi ini Yapand1r 108. Mutlulu u hakkedenler ise, gökler ve yer kald1 1 sürece cennette kal1c1d1rlar. Rabbinin dilerse ba_ka. Kesintisiz bir ödüldür bu. Yüce Allah, kendisi istedi i için sonsuza dek var olaca 1m1z1 söylüyor. Ve diyor ki ”e er tersini dilemezsem, oradakileri asla ç1karmayaca 1m” Ve ç1karmayaca 1na dair söz de veriyor. Ba_ka bir deyi_le ”istersem bu hükmümü de i_tirebilirim, ama cennettekilerin sonsuza dek orada kalmas1n1, özgür irademle istedi im için kalacaklar” anlam1nda bir ifade kullanmakta. Tüm bunlar1 gözönüne ald1 1m1zda, ebediyen ya_ayacak olmam1z1n bizleri kutsalla_t1rmad1 1n1, t1pk1 bu dünya ya_am1ndaki gibi kullar olmay1 her zaman sürdürece imizi kolayl1kla görebiliriz. Selam ve sevgiler.

Peygamber döneminde inkarc1lara gelen azap (2011-07-10 17:39)
Rad Suresi 7 Küfre sapm1_ olanlar _öyle derler: ”Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen sadece bir uyar1c1s1n ve her topluluk için do ruyu ve iyiyi gösteren bir önder vard1r. 88

Yunus Suresi 20 ^öyle derler: ”Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De ki: ”Gayb, Allah’1n tekelinde. Hadi bekleyin; sizinle birlikte ben de bekleyenlerdenim.” Muhammed Peygamberin döneminde Kuran’dan ba_ka mucize-kan1t olmad1 1n1 söyleyenler bu ve benzeri ayetleri getiriyorlar. Ama burada anlat1lan; s1rf inkarc1lar istiyor diye o anda Allah’1n mucize göstermedi i gerçe i. Bu sadece Muhammed Peygambere özgü de il, tüm peygamberlerde durum böyledir: 0brahim Suresi 11 Resulleri onlara dediler ki: ”Biz de sadece sizin gibi birer insan1z, fakat Allah, kullar1ndan diledi ine lütufta bulunur. Allah’1n izni olmadan bizim size bir kan1t getirmemiz haddimize de il. 0nananlar yaln1z Allah’a dayan1p güvensinler.” Rad Suresi 38 Yemin olsun, biz senden önce de resuller gönderdik, onlara da e_ler ve evlatlar verdik. Hiçbir resul, Allah’1n izni olmad1kça herhangi bir mucize getiremez. Her süre için bir yaz1 vard1r. Mümin Suresi 78 Yemin olsun, biz senden önce de resuller gönderdik. Onlar1n bir k1sm1n1n hayat ve hat1ras1n1 sana anlatt1k, bir k1sm1n1n hayat ve hat1ras1ndan sana bahsetmedik. Hiçbir resulün, Allah’1n izni olmaks1z1n herhangi bir mucize getirmesi söz konusu olamaz. Allah’1n emri geldi inde, hakla hükmedilir ve gerçe i hükümsüz k1lmaya çal1_anlar orada hüsrana u rarlar. Hud 32. Dediler ki: ”Ey Nûh! Sen bizimle u ra_t1n, bizimle mücadelede çok da ileri gittin. E er do ru sözlülerden isen bizi tehdit etti in _eyi ortaya getir.” 33. Nûh dedi: ”Onu size, diledi i takdirde ancak Allah getirir, siz de hiçbir engel ç1karamazs1n1z.” 34. ”E er Allah sizi azd1rmak istiyorsa, ben size ö üt vermeyi gaye edinsem de ö üdüm size hiçbir yarar sa lamaz. O’dur sizin Rabbiniz ve O’na döndürüleceksiniz.” Kitab1 bütünlük içinde okudu umuzda görüyoruz ki, çe_itli mucizeler sunan peygamberler her zaman bunu gerçekle_tirmiyor. Çünkü bu bir çocuk oyunca 1 de il ve Rabbimiz kimin ne zaman, nas1l delilleri görmesi gerekti ini en iyi bilen ve bu konuda özgürce diledi i gibi davranand1r. Ço u kez, mucize isteyenlere bu olumsuz cevab1 veriyorlar elçiler ama sonra yeri geldi inde de yüce Allah’1n dilemesiyle delil-mucize de geliveriyor. 0_te son peygamberde de durum böyledir. Yani ayetlerde belirtilen asla Kuran’dan ba_ka bir delilin olmayaca 1 de il, o anda s1rf inkarc1lar istiyor diye bunun gerçekle_tirilmeyece idir. Nitekim ayetlerde belirtildi i üzere, peygambere ve kendisini izleyen müminlere sava_ta meleklerle yard1mda bulunuyor yüce Allah. Ve böylelikle inkarc1lara bir çe_it gazap gelmi_ oluyor.Daha önce de Firavunun toplumuna veya di er inkarc1 topluluklara gelen felaket, bu sefer sava_ meydan1nda arap mü_riklere geliyor biraz farkl1 bir _ekilde. Ve yine ayetlerde anlat1ld1 1 üzere, bir inkarc1 toplulu un ba_1na ani toplu azab1n geldi i vakit, iyilerle kötüler birbirinden ayr1lm1_ vaziyette bulunuyor: A’raf suresi 64 Onu yalanlad1lar. Bunun üzerine biz onu beraberindekileri gemi içinde kurtard1k, ayetlerimizi yalanlayanlar1 bo duk. Gözleri görmez bir topluluktu onlar. Hud suresi 58 Emrimiz gelince, Hûd’u ve onunla birlikte iman etmi_ olanlar1 bizden bir rahmetle kurtard1k. Biz onlar1 çok a 1r bir azaptan kurtard1k. Hud suresi 66 Emrimiz gelince sâlih’i ve onunla birlikte iman edenleri bizden bir rahmetle kurtard1k. O günün rezilli inden kurtard1k. senin rabbin, evet o, kavî’dir, azîz’dir. Hud suresi 94 Emrimiz gelince _uayb’1 ve onunla birlikte iman edenleri bizden bir rahmetle kurtard1k. Zulmedenleri o yüksek titre_imli sayha yakalad1 da öz yurtlar1nda yere çömelmi_ hale geldiler. Fussilet suresi 18 0nananlar1 kurtard1k, onlar korunuyorlard1. 0_te dedi imiz gibi bu toplu cezan1n daha de i_ik bir versiyonu Muhammed Peygamber döneminde de vücuda geldi. Yine öncelikle müminler ve inkarc1lar1n birbirinden ayr1lmas1 için davet yap1l1yor: Enfal Suresi 74 O inan1p hicret edenler, Allah yolunda didinenler, o bar1nd1r1p yard1mc1 olanlar var ya, gerçek müminler i_te onlard1r! Bir ba 1_lanma var onlar için, bol bir r1z1k var. Fetih 25 Onlar o ki_ilerdir ki, küfre sap1p sizi Mescid-i Haram’dan geri çevirdiler, bekletilen kurbanl1k hediyelerin, yerlerine ula_mas1na engel oldular. E er kendilerini tan1mad1 1n1z için çi neyece iniz ve bu bilgisizlik yüzünden üzüntü ve k1nay1_la kar_1la_aca 1n1z inanm1_ erkeklerle inanm1_ kad1nlar olmasayd1, i_ ba_ka türlü olurdu. Böyle olmas1, Allah’1n, diledi ini rahmetine sokmas1 içindir. Onlar birbirlerinden ayr1lm1_ olsalard1, inkâra sapanlar1 ac1kl1 bir azapla cezaland1r1rd1k. 89

Enfal Suresi 32 ^unu da söylemi_lerdi: ”Allah1m1z! E er bu, senin kat1ndan gelmi_ gerçe in kendisiyse, gökten üstümüze ta_ ya d1r. Yahut bize korkunç bir azap musallat et.” 33 Oysaki, sen onlar1n içinde iken Allah onlara azap etmeyecekti. Onlar, af dileyip dururken de Allah onlara azap etmezdi. Hicr Suresi 6. ^öyle hayk1rd1lar: ”Hey! Kendisine o zikir/Kur’an indirilen! Sen gerçekten tam bir delisin.” 7. ”Hadi getirsene bize o melekleri, e er do ru sözlülerdensen!” 8. Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz. Ve o zaman inkârc1lara göz açt1r1lmaz. Enam 47. ^unu da söyle: ”Dü_ünün bakal1m; Allah’1n azab1 size ans1z1n, aç1ktan geliverse, zalimler toplulu undan ba_kas1 m1 helâk edilecek?” ^u ayetlerden de, peygamberimiz dönemindeki inkarc1lar1n ba_1na t1pk1 öncekilerin ba_1na gelenin benzeri bir felaketin gelmek üzere oldu u izlenimini ediniyoruz: Yunus Suresi 102. Onlar, s1rf kendilerinden önce gelip geçenlerin günleri gibisini bekliyorlar. De ki: ”Bekleyin! Sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim.” 103. Sonunda biz, resullerimizi ve iman edenleri kurtar1yoruz. 0_te böyledir. Üzerimize bir borç olarak, inananlar1 kurtar1r1z. Nahl Suresi 33 Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Allah’1n emrinin gelmesini mi? Onlardan öncekiler de aynen böyle yapm1_lard1. Allah onlara zulüm etmemi_ti. Tam aksine, onlar kendi kendilerine zulüm ediyorlard1. Bakara Suresi 210 Onlar, Allah’1n ve meleklerin buluttan gölgeler içinde kendilerine gelmesini ve i_in bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün i_ ve olu_lar sonunda Allah’a döndürülür. En’am Suresi 158 Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, Rabbinin gelmesini mi, yoksa Rabbinin baz1 mucizelerinin gelmesini mi? Rabbinin baz1 mucizeleri geldi i gün, daha önce iman etmemi_ yahut iman1nda bir hay1r sahibi olamam1_ ki_iye iman1 hiçbir yarar sa lamayacakt1r. De ki: ”Bekleyin! Do rusu biz de bekliyoruz.” 0_te iyiler ve kötüler birbirinden ayr1ld1ktan sonra kar_1 kar_1ya getirildiler ve inkarc1lar1n sorup durduklar1 _ey bir k1sm1na geliverdi: Enfal 9. Hani siz, Rabbinizden yard1m ve destek diliyordunuz; O, sizin dile inize _öyle cevap vermi_ti: ”Hiç ku_kunuz olmas1n, ben size, meleklerden birbiri ard1nca bin tanesiyle yard1m ula_t1raca 1m.” Enfal 12. Rabbin, meleklere _öyle vahyediyordu: ”Ben sizinle beraberim. 0man1 olanlar1 sa lamla_t1r1n. 0nkâr edenlerin kalpleri içine korku salaca 1m; vurun boyunlar1n üstüne, vurun onlar1n her parma 1na.” Melekler ordusunun geldi ini görebilen _eytan onlar1 görünce hemen olay yerinden uzakla_1yor: 8: 48 ^eytan, i_lerini onlara süslemi_ ve: ”Bu gün halktan kimse sizi yenemez, ben sizin yan1n1zday1m, ” demi_ti. 0ki ordu yüz yüze gelince de, topuklar1 üzerine geri dönüp, ”Sizinle bir ilgim yok, sizin görmedi inizi görüyorum ve ALLAH‘tan korkar1m. ALLAH‘1n cezas1 çetindir, ” demi_ti. 8:50. Bir görseydin o küfre sapanlar1! Melekler canlar1n1 al1rken onlar1n yüzlerine ve arkalar1na vuruyorlard1: ”Yang1n azab1n1 tad1n.” Ahzab 9 9 Ey iman edenler, Allah’1n üzerinizdeki nimetini hat1rlay1n! Hani, üstünüze ordular gelmi_ti de biz onlar1n üzerine bir rüzgâr ve sizin görmedi iniz ordular salm1_t1k. Allah, yapmakta olduklar1n1z1 iyice görmektedir. TÖVBE 25. Yemin olsun ki, Allah size birçok yerde yard1m etti. Huneyn gününde de. Hani, çoklu unuz sizi böbürlendirmi_ti de bu hiçbir i_inize yaramam1_t1. Tüm geni_li ine ra men, yeryüzü size dar gelmi_ti. Sonra da s1rt1n1z1 dönüp kaçm1_t1n1z. 26. Sonra Allah, resulünün üzerine de müminlerin üzerine de sükûnetini indirmi_, ayr1ca sizin görmedi iniz ordular1 göndermi_ de küfre sapanlara azap etmi_ti. Kâfirlerin cezas1 i_te budur. 90

Bu sefer felaket melekler arac1l1 1 ile geliyor. Burada di erlerinden farkl1 olarak inkarc1lar1n hepsi yok edilmiyor Allah taraf1ndan. Ama meydandakilerin hepsi bir _ekilde rezilli i ve cezay1 tad1yor. Musa ve halk1n1 kovalayan Firavun takipçilerinin ba_1na gelen 1zd1rapla da paralel noktalar var. 0yiler ve kötüler birbirinden ayr1lm1_ durumda ve 2 taraf kar_1la_1nca iyiler kurtar1l1yor. Selam ve sevgiler

Kuran‘a göre canl1lar birbirinden ayr1 yarat1lm1_lard1r (2011-07-10 17:41)
Yaz1m1n bu ilk bölümünde evrimsel yarat1l1_1 savunanlar1n iddialar1na k1saca cevap vermeyi hedefledim. 0lerideki günlerde kaleme alaca 1m devam yaz1mda ise bu evrim inanc1n1n içyüzünü, amac1n1n ne oldu u konusunu ele al1p, buna kar_1l1k Kuran‘a göre canl1lar1n yarat1l1_1n1n nas1l oldu unu gösterece im in_allah. Evrimci yarat1l1_ç1lar1n bir k1sm1 Adem‘i birey olarak kabul etmeme e ilimi içindeyken, bir k1sm1 da Adem‘i ilk insan olarak kabul etmeme e ilimindedir. Gerçekte ise Adem ilk insan ve ilk insan elçidir. Ve de tabiat1yla, bir bireydir de ayn1 zamanda. Elçi oldu unu hayat hikayesindeki ayr1nt1larda görüyoruz zaten(Allah‘tan do rudan ald1 1 ayetler, özel görevi vs. ) Ayr1ca _u ayet de bunu tamamlar: Ali 0mran Suresi 33 Allah; Adem‘i, Nuh‘u, 0brahim Ailesi‘ni, 0mran Ailesi‘ni seçerek alemlere üstün k1l1m1_t1r; 0lk insan oldu u da yine ayetlerle çe_itli aç1lardan delilleriyle belirtilmektedir. Kendi tefsirini kendi yapan Kuran, Adem‘in öyküsünü farkl1 surelerde ele al1yor. ÖRNE 0N BAKARA VE H0CR SURELER0NE BAKALIM: BAKARA 30. Bir zamanlar Rabbin meleklere: ”Ben, yeryüzünde bir halife atayaca 1m. ” demi_ti de onlar _öyle konu_mu_lard1: ”Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaks1n? Oysa ki bizler, seni hamd ile tespih ediyoruz; seni kutsat1p yüceltiyoruz. ”Allah _öyle dedi: ”^u bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. ” 31. Ve Adem‘e isimlerin tümünü ö retti. Sonra onlar1 meleklere göstererek _öyle buyurdu: ”Hadi, haber verin bana _unlar1n isimlerini, e er do ru sözlüler iseniz. ” 32. Dediler ki: ”Yücedir _an1n senin. Bize ö retmi_ oldu unun d1_1nda bilgimiz yok bizim. Sen, yaln1z sen Alim‘sin, her_eyi en iyi _ekilde bilirsin; Hakim‘sin, her_eyin bütün hikmetlerine sahipsin. ” 33. Allah buyurdu: ”Ey Adem, haber ver onlara onlar1n adlar1n1. ”Adem onlara onlar1n adlar1n1 haber verince, Allah _öyle buyurdu: ”Dememi_ miydim ben size!Ki ben, göklerin ve yerin gayb1n1 en iyi bilenim. Ve ben, sizin aç1 a vurduklar1n1z1 da saklayageldiklerinizi de en iyi biçimde bilmekteyim. ” 34. O vakit biz meleklere, ”Adem‘e secde edin” demi_tik de 0blis d1_1nda tümü secde etmi_ti. 0blis yan çizmi_, kibre sapm1_ ve nankörlerden olmu_tu. ************ ^0MD0 BU ADEM‘0N 0LK 0NSAN OLDU UNU KES0N OLARAK BEL0RTEN VE AYNI ÖYKÜYÜ DE 0^0K AÇIDAN ANLATAN H0CR SURES0NE BAKALIM: H0CR 26 Yemin olsun, biz insan1; kuru çamurdan, de i_ken-c1v1k bir balç1ktan yaratt1k. 27 Cini/0blis‘i de daha önce kavurucu ate_ten yaratm1_t1k. 28 Hat1rla o zaman1 ki Rabbin meleklere, ”Ben, kupkuru bir çamurdan, de i_ken, c1v1k balç1ktan bir insan yarataca 1m. ” demi_ti. 29 ”Onu, amaçlanan düzgünlü e ula_t1r1p öz ruhumdan içine üfledi im zaman, önünde hemen secdeye kapan1n. ” 30 Meleklerin tümü, toplu halde secde ettiler. 31 0blis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmaya kar_1 ç1kt1. 32 Allah dedi: ”Ey 0blis! Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun?” 33 Dedi: ”Kuru bir çamurdan, de i_ken-c1v1k bir balç1ktan yaratt1 1n bir insana secde etmek için var olmad1m. 91

” Ayet c1mb1zlamaya çal1_an evrimciler, ilk insan olan Adem‘in yarat1l1_ öyküsünü anlatan Bakara Suresini ele al1p, buna kar_1l1k ayn1 olay1 anlatan Hicr Suresini görmezlikten gelmeye çal1_1yorlar. Böylece Bakara Suresindeki ”atamak” ifadesini al1p ”orada yaratmaktan de il atamakdan bahsediyor” diyorlar. Ama gerçekte ise Hicr Suresinde yaratmaktan da bahsediliyor. Ayetleri c1mb1zlamadan bütünlük içinde bak1nca gerçek tablo ortaya kolayca ç1k1yor. H0CR 26 Yemin olsun, biz insan1; kuru çamurdan, de i_ken-c1v1k bir balç1ktan yaratt1k. 27 Cini/0blis‘i de daha önce kavurucu ate_ten yaratm1_t1k. 28 Hat1rla o zaman1 ki Rabbin meleklere, ”Ben, kupkuru bir çamurdan, de i_ken, c1v1k balç1ktan bir insan yarataca 1m. ” demi_ti. Yani ayetin birini görüp di erini görmezlikten gelmeyece iz. Ve de ayetlere sembolik anlamlar yüklemeyece iz. Kuran apaç1k ayetler içerdi ini defalarca vurgulamaktad1r: Maide Suresi 15 Ey Ehlikitap! Resulümüz size geldi. Kitap‘tan saklam1_ olduklar1n1z1n ço unu size ayan-beyan aç1kl1yor; ço undan da geçiyor. ^u bir gerçek ki, size Allah‘tan bir 1_1k ve apaç1k bir Kitap gelmi_tir. Yusuf Suresi 1 Elif, Lâm, Râ. O apaç1k, apayd1nl1k Kitap‘1n ayetleridir bunlar. ^uara Suresi 2 0_te sana gerçe i apaç1k gösteren Kitap‘1n ayetleri... Kuran bir s1rlar-semboller kitab1 de il, herkesin anlayabilece i ve bire bir gerçek bilgiler içeren net bir kitapt1r. Zaten ayetlere sembolik anlamlar yükleyerek ve/veya ayet c1mb1zlayarak akl1n1za gelebilecek her ö retiyi kitaba onaylatmaya kalkabilirsiniz. Kitab1 bütünlük içinde ve apaç1k birinci anlam1nda ele alaca 1z. *************** Önce ate_ten cinler, sonra da topraktan ilk insan Adem yarat1l1yor. Ayetlere sembolik anlamlar yükleyerek, ayet c1mb1zlayarak pagan evrim inançlar1n1 kitaba yamamaya çal1_anlar, çaresizliklerinden bir de _urda c1mb1zlama ve çarp1tma i_lemi yap1yorlar: 2/213 ”0nsanlar tek bir topluluktu. Daha sonra Allah onlara müjdeleyici ve uyar1c1 peygamberler gönderdi. ” Yine ayet c1mb1zlama ve hatta bununla da yetinmeyip anlam1 e ip bükme i_lemi yapanlar, bu ayette sanki insanlar tek bir ümmetken hiç elçi yoktu gibi bir anlam yüklemeye kalk1yorlar. Halbuki orada ilk elçiden bahsedilmiyor, sonra yap1lan i_lemden bahsediliyor. Benzer bir örnek _urada da var e er kitaba bütünlük içinde bak1lsa: HAD0D 26 Yemin olsun, Nûh‘u ve 0brahim‘i de resul olarak gönderdik. Peygamberli i ve Kitap‘1 bunlar1n soylar1 aras1na koyduk. O soylardan bir k1sm1 hidayete ermi_tir. Ama onlardan ço u, yoldan ç1km1_ olanlard1r. 27 Sonra onlar1n eserleri üzere, resullerimizi art arda gönderdik. Meryem‘in o lu 0sa‘y1 da onlar1n ard1nca gönderdik. Ona 0ncil‘i verdik; ona uyanlar1n gönüllerine _efkat ve merhamet koyduk. Bir bid‘at olarak ortaya ç1kard1klar1 ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmam1_t1k. Allah‘1n r1zas1n1 kazanmak için ortaya ç1kard1lar. Ama ona gerekti i _ekilde sayg1l1 olmad1lar. Onlar1n, iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan ço u yoldan ç1km1_ olanlard1r. 27. ayette yine ”sonra resullerimizi art arda gönderdik” _eklinde ifade var. Ama neden sonra? Nuh ve 0brahim‘den sonraki bozulmadan sonra... Yani bu ifadeyle anlat1lan bu gönderilenlerin ilk peygamber olduklar1 de il, yine peygamberlerin gönderilmi_ oldu u bilgisidir. Ayn1 _ekilde 2/213 de de anlat1lan ilk elçiler de il, yap1lan i_lemdir. ”Bundan sonra _u sebepten dolay1 elçiler gönderildi vs. ” Evrimsel yarat1l1_1 savunanlar1n yine ayetlerin bir k1sm1n1 c1mb1zlay1p, di er k1sm1n1 görmezden gelmeye çal1_t1 1n1 görüyoruz. Adem‘in e_i: 35 Ve Âdem‘e _öyle buyurmu_tuk: ”Ey Âdem, sen ve e_in cennete yerle_in ve orada diledi iniz yerde, bol bol yiyin. Ama _u a aca yakla_may1n, yoksa zulme sapanlardan olursunuz. ” Nisa Suresi 1 Ey insanlar! Sizi bir tek canl1dan yaratan, ondan e_ini vücuda getiren ve o ikisinden birçok erkekler ve kad1nlar üreten Rabbinize kar_1 gelmekten sak1n1n. Ad1n1 anarak birbirinizden dilekler diledi iniz 92

Allah‘tan korkun. Rahimlerin haklar1na sayg1s1zl1ktan da sak1n1n. ^u bir gerçek ki Allah, Rakîb‘dir, sizin üzerinizde sürekli ve titiz bir gözetleyicidir. A‘raf Suresi 19 ”Ey Adem! Sen ve e_in cennette oturun, diledi iniz yerden yiyin ama _u a aca yakla_may1n. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz. ” Adem‘i ve e_ini birer birey kabul etmeyip onlara sembolik anlamlar yüklemeye kalkan evrimciler yine bu apaç1k ayetlerin bir k1sm1n1 görmezden gelmeye çal1_1rlar. Örne in sadece NisaSuresi 1. ayeti göstererek, Adem‘in e_inden bahseden di er 2 ayeti görmezden gelmeye çal1_1rlar ve asl1nda onun _ah1s olmad1 1n1 iddia ederler. Zaten ö retilerini ayakta tutmalar1n1n ba_ka yolu da yok. Ya ayet c1mb1zlayacaklar ya da ayetlere temsili anlamlar yükleyecekler... Fakat kitaba bütünlük içinde bakt1 1m1zda Adem bir birey oldu u gibi, aç1kça e_inden de defalarca bahsedilmektedir. Adem‘den sonra yarat1lan insanlar oldu una ve Adem‘den önce de cinler oldu una göre tabii ki adem yarat1ld1ktan sonra yaln1z ba_1na de ildir ve ilk yarat1lan insan, ilk ”insan elçidir. ”. Adem‘in birey oldu una dair deliller vermeye devam edelim: Ali 0mran Suresi 59 Allah kat1nda 0sa’n1n durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yaratt1, sonra ona “ol” dedi. Art1k o, olur. (burada topraktan yaratt1 denilen Adem‘dir). 0sa da t1pk1 Adem gibi cinsellik olmadan yarat1lm1_t1r, birinde baba yoktur, di erinde ise hem anne hem de baba yoktur, durumlar1 benzerdir. Yani klasik ”anne+baba(seks)=do um” _eklinde dünyaya geli_ de il de, cinsellik arac1 edilmeden s1rad1_1 yarat1lmalar1 söz konusudur. Ayr1ca 0sa ve Adem‘in isimleri Kuran‘da 25‘er kez geçmektedir. Bu da ikisinin yarat1l1_1 aras1ndaki benzerli e bir ba_ka i_arettir ayn1 zamanda. 0kisi aras1ndaki di er bir parelellik de içlerine do rudan ruh üflenmesi yani temel vahyin i_lenmesidir: Secde 7. O, odur ki, yaratt1 1 her _eyi güzel yaratt1. Ve insan1n yarat1l1_1na çamurdan ba_lad1. 8. Sonra onun neslini bir üsareden, hor görülen bir sudan olu_turdu. 9. Sonra ona bir biçim verdi ve onun içine kendi ruhundan üfledi. Sizin için, i_itme gücü, gözler ve gönüller vücuda getirdi. Ne kadar da az _ükredersiniz! Tahrim Suresi 12. Ve Allah, 1rz1n1 bir kale gibi koruyan 0mran k1z1 Meryem‘i de örnek verdi. Biz onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplar1n1 tasdikledi de içten ba lananlardan oldu. Kuran‘da ”ruh” kelimesi 2 anlamda kullan1yor: ruh=vahiy(ilahi bilgi) Ruh=vahiy mele i Bu ruh yani vahiy ilk insana yüklendikten sonra, di erlerine anne ve babadan aktar1m yoluyla geçiyor. Ve 0sa da babas1z yani cinsellik olmadan dünyaya geldi i için(t1pk1 Adem gibi) ona da bir kez daha özel olarak vahiy yani ruh i_lenmesi söz konusu oldu: Enbiya; 91: Ve o, 1rz1n1 titizlikle koruyan kad1n. Ona ruhumuzdan üfledik de onu ve o lunu âlemler için bir mucize yapt1k. Yine bu aç1dan da Adem ile 0sa‘n1n yarat1l1_1 aras1nda bir parellilik vard1r. YARATILI^IN SÜRES0 Bu ol demenin vücuda gelmesi bizim aç1m1zdan, yani zaman boyutumuzda trilyonlarca y1l da olabilir, bir salise de olabilir, fark etmez. Adem‘in anne babas1z direkt topraktan türedi ini aç1kça ve detayl1 bir _ekilde ayetler veriyor. Adem‘i olu_turan toprak su ile bir araya gelip, isterse milyonlarca veya milyarlarca y1lda son _ekle gelmi_ olsun fark etmez. ^ekli tamamlan1p canl1l1k kazan1nca Adem ilk insan Adem oluyor. Yani buradaki vurgu bizim aç1m1zdan k1sa veya uzun sürede olu_mu_ olmas1 de il, arada ba_ka bir canl1 türünün ve hatta anne ve baban1n bile olmamas1d1r. Yoktan yarat1l1_ sadece Big Bang de(hatta belki ondan da öncesinde)... Ondan sonra eldeki malzemeler kullan1larak a_ama a_ama yaratma var. Ve geçen süreler var, devirler var. Ama bunu evrimle kar1_t1rmamak için öncelikle evrimin ne oldu unun, derinli iyle bilinmesi gerekiyor. Evrime göre tüm canl1lar birbirinden türemek durumundad1r ve sonsuza dek de sürekli de i_mek zorundad1r. 93

Ve sürekli daha üst seviyeye do ru, mükemmele dolu yol almal1d1r(tanr1la_mak). Bu ba lamda evren bile yoktan var olmaz evrime göre, malzemesi en ba_1ndan beri vard1 ve sonsuza dek tanr1la_ma yolunda da ilerleyip duracakt1r de i_im. Bu inanç 19. yüzy1la kadar sadece ruhçu olarak hakimken, bu 19. as1rdan itibaren de ustaca bilim ve materyalizm dünyas1na soku_turulmu_tur(bir iki uyarlama-de i_iklik ile tabii). Ayr1ca komünizm de böyle evrim gibi ruhçuluktan gelme pagan bir inançd1r. 0_te Kuran‘daki yarat1l1_1n farklar1 burada kendini gösteriyor: 1- Madde sonsuzdan beri yoktur, yoktan yarat1lm1_t1r. Allah‘tan da ayr1d1r. Hiçbir_eyden türememi_tir. 2- Evrenin do mas1, büyümesi ve ya_lanmas1 bir tekamül evrim de ildir. Sadece kendi içindeki evrelerdir. Zaten ya_lanmas1 ve içine çöküp kapanmas1 k1yamettir, yok olu_tur. T1pk1 insan1n do mas1, büyümesi ve ya_lanmas1 gibidir yani. Veya bir insan1n anne karn1nda geçirdi i a_amalar1 anlatan ayetler evrimi de il, ayn1 canl1n1n kendi içindeki evrelerini anlatmaktad1r. 3- Hiçbir canl1 ba_kas1ndan türemek zorunda de ildir. Allah evreni nas1l yoktan yarat1ysa, Adem‘i de hem de anne ve babas1z yaratm1_t1r. Yani biyolojik big bang ler de vard1r. Ve burada yarat1lma süresi isterse milyonlarca y1l olsun fark etmez, atas1z yarat1lma var. 4- Evrime göre her_ey sonsuza dek de i_mek ve farkl1 bir yarat1 a dönü_mek zorundad1r. Kuran‘a göre ise tam tersine Allah‘1n yaratt1 1 canl1lar bir emir gelmedikçe sabittir. Hele ki ahiret evreninde(Rabbin Kat1) o kadar sabittir ki, cennette ya_lanma bile yoktur sonsuza dek. Ve bu insanlardan evvel ate_ten yarat1lm1_ cinler var ayetlere göre. Melekler de böyle cinler gibi _uurlu ve imtihan içindeki varl1klar1n nas1l bozgunculuk yapt1klar1n1 bildiklerinden, insan1n ilk yarat1l1_1nda kar_1 ç1kmaya kalk1yorlar(bakara). Bu geçmi_teki olanlara bak1p bir yanl1_ tahmin yürütmedir sadece meleklerce. Adem‘in de t1pk1 0sa gibi cinsellik olmadan yarat1lmas1ndan tutun da, ahiretteki yarat1l1_1n da ilk yarat1l1_ gibi do rudan topraktan olaca 1n1 söyleyen ayetler, ayr1ca 0sa‘n1n topraktan _ekiller yap1p Allah‘1n izni ile üfleyip yaratmaya vesile olmas1 vs. hep paralel ifadelerdir. Adem‘in b1rak1n atalar1n1n olmas1n1, anne ve babas1 bile yoktu. Ayn1 _ekilde, ilk yarat1l1_ gibi olaca 1 belirtilen ahiretteki yarat1l1_1n da do rudan topraktan ve atas1z bir _ekilde gerçekle_ece i anlat1lmaktad1r ayetlerde. Bu yönde say1s1z delil var Kuran‘da. NUH SURES0 17. Ve ALLAH sizi topraktan bir bitki olarak bitirdi. 18. Sonra sizi ona döndürecek ve sizi tekrar ç1karacakt1r. Görüldü ü üzere bir bitki gibi ilk insan(veya insanlar) do rudan topraktan yarat1l1yor ve ahiret ya_am1 için olan ikinci yarat1l1_ta da yine atas1z, bir bitki gibi do rudan topraktan insanlar yarat1l1yor. Ama i_in ilginci, yine ayet c1mb1zlamaya kalkan evrimciler bu bitki gibi yerden bitirmekten bahseden ayeti tek ba_1na ele al1p evrime delil gibi sunmaya çal1_1yorlar. Ama görüldü ü üzere tam tersine, bu ayet evrim inanc1n1 bitirmektedir. ^imdi evrimcilerin ayn1 _ekilde kendi görü_lerine delil gibi sunmaya çal1_t1klar1 ama asl1nda yine tam tersine, evrimsel yarat1l1_1n olmad1 1n1 kan1tlayan di er ayet örneklerine bakal1m: 29: 19 ALLAH’1n yarat1l1_1 nas1l ba_lat1p, nas1l tekrarlad1 1n1 görmediler mi? Bu, elbette ALLAH için kolayd1r. 29: 20 De ki, “Yeryüzünü dola_1n ve yarat1l1_1n nas1l ba_lad1 1n1 görün. ” Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yarat1l1_1 ba_latacakt1r. ALLAH’1n her _eye gücü yeter. 29: 19 ayetinde ilk insan1n(ya da insanlar1n) do rudan topraktan(ve de sudan) yarat1l1_1yla i_lemin ba_lad1 1, daha sonra ise do um yoluyla sürekli olarak bu i_lemin tekrarland1 1na vurgu var. Ve tamamlay1c1 olarak hemen ard1ndan gelen 29: 20 ayetinde de ”ilk insan1n yarat1l1_1 ile ahiret evrenindeki yarat1l1_ aras1nda benzerlik oldu u” vurgulanmaktad1r. Peki ahiretteki yarat1l1_ nas1l olmaktad1r? Do rudan topraktan, atas1z bir yarat1l1_ _eklinde olmaktad1r ayetlerde aç1kça belirtildi i üzere. Yani sonsuz ya_am için olan ikinci yarat1l1_ta; anne+baba(seks)=do um _eklinde de il de birbirinden ba 1ms1z olarak, ayr1 ayr1 bireylerin birden, topraktan do rudan yarat1lmas1 söz konusudur. 0_te ilk insan veya insanlar1n yarat1l1_1n1n da bu _ekilde oldu u vurgulanmaktad1r bu ayette. 29: 20 De ki, “Yeryüzünü dola_1n ve yarat1l1_1n nas1l ba_lad1 1n1 görün. ” Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yarat1l1_1 ba_latacakt1r. ALLAH’1n her _eye gücü yeter. Zaten Adem ile 0sa‘n1n benzer oldu unu vurgulayan ayet de bunu anlatmaktad1r. 0lk insan1n yarat1l1_1nda cinsellik arac1 olarak kullan1lmam1_t1r. T1pk1 0sa‘da da oldu u gibi: Ali 0mran Suresi 59 Allah kat1nda 0sa’n1n durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yaratt1, sonra 94

ona “ol” dedi. Art1k o, olur. Ve de t1pk1 ahiret evreninde de oldu u gibi: NUH SURES0 17. Ve ALLAH sizi topraktan bir bitki olarak bitirdi. 18. Sonra sizi ona döndürecek ve sizi tekrar ç1karacakt1r. Adem, 0sa ve ahiret evrenindeki insanlar1n yarat1l1_1 atas1z yani anne+baba(seks) olay1 olmadan do rudan olmaktad1r. Ve de olmu_tur dedik. Yine cinsellik olmadan do rudan topraktan yarat1l1_a bir ba_ka örnek de, 0sa‘n1n vesile oldu u canl1 yaratma olaylar1d1r: Ali 0mran Suresi 49 Onu, Beniisrail’e _öyle konu_an bir resul yapacak: “^u bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, ku_ görünümünde bir_ey yapar, ona üflerim de Allah’1n izniyle ku_ oluverir. Ben, körü ve abra_1 iyile_tirir, ölüleri Allah’1n izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklar1n1z1 size haber veririm. E er inananlarsan1z, bunda sizin için tam bir mucize vard1r. ” Maide Suresi 110 Hani, Allah _öyle demi_ti: ”Ey Meryem‘in o lu 0sa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hat1rla. Seni Ruhulkudüs‘le desteklemi_tim, be_ikte iken ve erginlik ça 1nda insanlarla konu_uyordun. Sana Kitap‘1, hikmeti, Tevrat‘1, 0ncil‘i ö retmi_tim. Benim iznimle çamurdan ku_ görünümünde bir _ey yarat1yor, içine üflüyordun da o benim iznimle ku_ oluyordu. Do u_tan körü, abra_1 benim iznimle iyile_tiriyordun. Benim iznimle ölüleri ç1kar1yordun. 0srailo ullar1n1 senden uzak tutmu_tum. Hani, sen onlara aç1k-seçik ayetleri getirdi inde, küfre sapanlar1 _öyle deyivermi_ti: ”Aç1k bir büyüden ba_ka bir _ey de il bu. ” Görüldü ü üzere yine t1pk1 Adem, 0sa ve ahiretteki insanlar1n yarat1l1_1nda oldu u gibi, bu ayetlerde anlat1lan 0sa Peygamberin mucizelerinde ku_ ve benzeri canl1lar1n yarat1lmas1 da do rudan topraktand1r. Ba_ka bir canl1dan türetilme söz konusu olmad1 1 gibi, anne ve baba, yani cinsellik bile yoktur bu özel yarat1_larda. Ahiretteki yarat1l1_1n da ayn1 bu _ekilde olmakta oldu u da defalarca vurgulanmaktad1r yine Kuran‘da. (Birinci bölümün sonu)

M1s1r Firavunlar1n1n çaprazlama merak1 (2011-07-11 17:05) Bir agnostikle yapt1 1m tart1_ma (1. k1s1m) (2011-07-12 15:58)
Ba_ka bir forumda bilginin de asl1nda inanç oldu uyla ilgili yapt1 1m bir tart1_may1 aktar1yorum.Ayn1 zamanda agnostik felsefeyi de ele_tiri süzgecinden geçiriyorum(Emre 1974tr): Emre 1974tr Posted: Feb 21 2006, 01:23 AM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 Sevgili On War o _ekilde de yorumlayabilirsin,ba_kas1 ç1k1p bamba_ka _ekilde de yorumlayabilir.... Sonuçta bu, insanlar1n zanlar1n1n biraz daha i_lemeli ve albenili getirilmi_ hali.Sonra bir bakm1_s1n ki ”aaa _urada _unu atlam1_1z” deyivermi_ler ve 180 derece tersi bir iddiaya yönelivermi_ler. E er A m1 yoksa B mi bilemeyiz diyorsa,bu da kesin bir iddiad1r.Kesin A veya kesin B diyenden en ufak bir daha az kesinlik ta_1m1yor. Bilim w-eksikli veya BMW’li falan de ildir,bu da bir yan1lg1dan ibarettir. Selam ve sevgiler. OktayD Posted: Feb 21 2006, 01:46 AM kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 95

Joined: 30-January 06 Say1n Emre, Zaten agnostizm kesinlik üzerine kuruludur. Yukar1da tam da bundan bahsettik. Ne A ne de B durumu tamam1yla kesin bir ifadedir. Bunun aksini söylemedik. Söylemeyece imiz de aç1k. Bilim w-eksiklidir. Neden? Yukar1da de indik. Her w-tutarl1 sistem w-eksiklidir. Yani Her w-tutarl1 sistem en az bir karar-verilemeyen önermeye sahiptir. Bilim w-tutarl1d1r. Neden? Çünkü evreni deneyle inceler bilim. Bilimsel yöntemde deney ve gözlemi esas al1r (bilim derken pozitif bilimler, fizik kimya biyoloji demek istedi imi söylememe gerek var m1 bilmiyorum). Deney bilimin olu_turdu u kuram yani sistemlerin belitlerini veren yöntemdir. Her fizik kuram1n1n belitleri deney ve gözlemin bilgisidir. Burada deneyleri kararverilemez önerme olarak dü_ünebilirsiniz. Mevcut kuram1n1z yap1lacak yeni bir deneye kadar w-eksiklidir. Ayr1ca bu deney yöntemleri de mevcut kuramlar1n bilgisinin bir sonucu. Yani deneysel yöntem de w-eksiklidir. Bu durumda bilim hep w-eksikli olacakt1r. E er biri ”bilim w-eksikli de ildir” derse bu iddias1 çürür. Çünkü ilk olarak agnostistik olarak Tanr1 bilgisine bilim ula_amaz. Ama bu yetmeyebilir iddiay1 ortaya atan için. 0kinci _eyse, bilim asla betimlemeye çal1_t1 1 evrenin gerçek olup olmad1 1n1 söyleyemez (gerçek derken, ne demek istedi imi anlad1n1z san1yorum). Gerçeklik bilim için bir karar-verilemezliktir. Bu yüzden bilim her deneyin gerçek oldu unu KABUL eder. Yani ”deneylerin hepsi gerçektir” diye bir karar-verilemez önermeyi do ru olarak belitlerinin aras1na atar. (Çok uzatt1m, kusura bakmay1n...) Sayg1 Sevgi ve Mant1k... Emre 1974tr Posted: Feb 21 2006, 02:56 AM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 Sevgili Oktay,ne A ne B de bir kesinlik ta_1d1 1ndan bu da bir ön yarg1d1r ve bilimle uyu_mad1 1 iddia edilebilir.Hay1r bence bilim Agnostik falan de ildir.Bilgi denilen _ey de inançtan ba_ka bir_ey de ildir. Tanr1 inanc1 sadece bir örnek,daha say1s1z alana ta_1yabiliriz. Ha baz1lar1 bilimi ateist,baz1lar Allah’a imanl1,baz1lar1 da agnostik felsefeye dayand1rabilir ve öyle yorumlayabilir vs.. Ama dedi im gibi tüm bu _1klarda hepsi de bir kesin inanç üzerine kurulular.Ve agnostik dü_ünce de bir önyarg1dan ba_ka bir_ey de il.Bu da tarafs1z bir bilim olamayaca 1n1 gösterir.Her felsefede de bir kabul var. Bilim Tanr1 bilgisine de ula_abilir,ispatlayabilir de...... Agnostik felsefenin di er hatal1 önkabullerinin ele_tirilerine gelecek olursak: A-Bir_eyin varl1 1n1n ispatlanmas1,kesin olarak inan1lmas1-bilinmesi için ”kendisinin” evrende bizzat izlenmesi _art de ildir. B-Bilgi denilen _ey de inançtan ba_ka bir_ey de ildir.0kisini ayr1 görmek bir yan1lg1dan ibarettir. ^imdilik bu kadar Selam ve sevgiler. OktayD Posted: Feb 21 2006, 12:42 PM kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 Joined: 30-January 06 Say1n Emre, (1) Bir _ey neden kesinlik ta_1d1 1 için bir önyarg1 olsun? (2) Bilgiyi inanç yapan _ey nedir? (3) Her bilgi inanç ve her inanç da bir bilgi ise ancak o zaman birinin di erinden ay1rt etmem. Yoksa siz öyle olduklar1n1 m1 dü_ünüyorsunuz? 96

(4) Dedi im gibi, bilim deneyledi i gözlemledi i ve üzerinde kafa yordu uy _eyin bir yan1lg1 olup olmad1 1n1 bilemez. Gödelci ya da agnostik tutuma göre bilimin bulup da yan1lg1 olan bir bilgi vard1r. Yani yan1lg1 olup olmad1 1na karar verilemeyen bir bilgi... Siz bunu her bilgi için söylemek mi istediniz? Ben her bilgi için iyi bir kan1t veremem. Siz verebilirseniz ne ala... (5) Bir _eyin varl1 1n1n kan1tlanmas1 için onun izlenmesi bir yoldur, ikinci bir yol ise, olmayana ergidir. 0zlenmesi derken tabi ki görmek de il, bilimsel olarak ölçmekten söz ediyorum. Çünkü parçac1k fizi inde, kuarklar, leptonlar gibi parçac1klar1 göremezsiniz ama varl1 1 kan1tlanm1_t1r. Ben buna ra men Tanr1 n1n varl1 1n1n bilinmeyece ini söylüyorum... (6) Her felsefede bir kabul var. Evet. Olmal1 da. Zaten agnostizm bunun üzerine kuruludur. Yukar1da bolca de indik e er okuduysan1z görmü_sünüzdür. Agnostizm var olan bilgilerin do ru oldu unu kabul etti inizde (o bilgiler ne olursa olsun) tutarl1 olmaya çal1_t1 1n1z vakit, baz1 bilgilerin eksik kalca 1n1 söyler. bu bilgilerin en odak noktas1 Tanr1 bilgisidir. Gödel in teoremi de bunun genel halini verir. Her belitlerden (yani kabullerden) olu_an tutarl1 sistem w-eksiklidir. KAr_1 ç1kt1 1n1z _eyin ne oldu unu tam irdeleyin. Kesip atmay1n. Emre 1974tr Posted: Feb 21 2006, 03:29 PM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 Sevgili Oktay 1-Bir_ey kesinlik ta_1yor ama asl1nda yanl1_sa-iddia hatal1ysa, bu bir önyarg1d1r.Yanl1_ bir inançt1r. 2-Bilgi denilen _ey inanc1n ta kendisidir.O inanc1n en kuvvetli halidir. O inanca niye iman edersin.^undan dolay1,seni ikna eden delillere sahipsindir.Örne in laborotuvardaki deneyler seni ikna etmi_ olabilir,örne in o olay1 bizzat ya_aman seni ikna etmi_ olabilir,örne in çok güvendi in bir kaynaktan okumu_ olman seni ikna edebilir,örne in çok güvendi in birisinden duymu_ olman seni ikna edebilir....tüm bunlar bilgi ad1n1 verdi in inanc1n1 olu_turur. Gezegenlerin yuvarlakl1 1ndan tut da senin ad1n1n Oktay olmas1 bile senin inanc1ndan ibarettir.Ama do ru olsun bu inanç ama yanl1_.Sen eldeki delilleri yeterli görüp bunlara iman etmi_ durumdas1n.Ta ki birileri ç1k1p bunun tam tersini sana ispatlay1p-seni ikna edene kadar. 3-Evet ikisi de ayn1 _eydir.Sadece de i_ik adlar1d1r.Eldeki delilleri yeterli bulup o _eye inanmak veya yetersiz bulup inanmak tamamiyle senin iç dünyana kalm1_t1r. 4-Kan1tlar1 yeterli bulup ikna olmak veya bulmay1p ikna olmamak tamamiyle bireye kalm1_t1r.Kan1t1n iyi olup olmad1 1na da birey kendi karar verece i gibi,o _eyin yan1lg1 olup olmad1 1na da birey karar verir.Bu kabulün daha fazla ki_i taraf1ndan payla_1l1p payla_1lmamas1 da hiçbir_eyi de i_tirmez.Kelle-kabul eden say1s1n1n hiçbir önemi yoktur. 5-0_te bir önyarg1 önre i daha.Dün de kuarklar1n varl1 1n1n kan1tlanmas1n1n imkans1z veya uzaya ç1kman1n imkans1z oldu unu söyleyen bilimadamlar1 vard1.Hatta bir ara formüllerle 100 küsur km/saat üzerinde h1z yapan arac1n yap1lmas1n1n imkans1zl1 1n1 ispatlayan(??!!) bilimadamlar1 vard1.E er bu h1za ula_1l1rsa arac1n(neyden yap1l1rsa yap1ls1n) da 1laca 1n1 kendilerince kesin bir _ekilde ispatlam1_lard1.”0nançlar1n1n” yanl1_l1 1 sonrada ortaya ç1kt1.Ayn1 hata felsefi konularda da s1k s1k yap1l1yor ve yanl1_ inançlara inan1l1yor. 6-Bu önkabulün de yanl1_ oldu unu söylüyorum.Gerçekten do ru bir bilgiye iman etmi_sen bu sana dezavantaj de il,avantaj olu_turur tutarl1l1k aç1s1ndan.Ve baz1 bilgilerin eksik kalmas1na falan da sebep olmaz,tamamlanmas1na yard1mc1 olur.Tanr1 inanc1 da yeryüzündeki en geçerli delillere sahip en temel bilgidir. Selam ve sevgiler. ON WAR Posted: Feb 22 2006, 02:37 AM kidemli üye Group: Members Posts: 902 Member No.: 2 Joined: 28-January 06 97

QUOTE Her felsefede bir kabul var. Evet. Olmal1 da. Zaten agnostizm bunun üzerine kuruludur. Yukar1da bolca de indik e er okuduysan1z görmü_sünüzdür. Agnostizm var olan bilgilerin do ru oldu unu kabul etti inizde (o bilgiler ne olursa olsun) tutarl1 olmaya çal1_t1 1n1z vakit, baz1 bilgilerin eksik kalca 1n1 söyler. bu bilgilerin en odak noktas1 Tanr1 bilgisidir. Tanri bilgisi diye bir sey yoktur Tanri’ya inanilir onun hakkinda bir sey bilinmez bilinmeside gerekmez. kitabi bir dine inanirsaniz bunu böyle kabul edersiniz. bir müslüman icin yaraticinin var oldugunun kanitinin önemi yoktur zaten bu vahyin kendisi ile celisir.. Tanri bilgisi kanita dayali olsa idi iman denen faktörün olmamasi gerekirdi. kitabi dinler acisindan söylenebilecekler özetle bunlardir. bugün sadece tümdengelimli kestirmeler kullanilmaz tanri cikarimlarinda tümevarimsal savlar özellikle teleolojik savlar günümüzde fizikle ve biyoloji ile ciddi ciddi tartisilmaktadir. sonucta fizik teolojinin en önemli argümanini dogruladi. Gazzali 1000 yil evvel evrenin baslangici olmasi gerektigini vurgulamisti. falan felan.. sonra yazarim biseyler. Emre 1974tr Posted: Feb 22 2006, 02:58 AM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 Sevgili On War ben de tam tersini söylüyorum. Bilgi inançt1r. Allah’1 da biliriz. Bu yüzden peygamberler insanlara birçok somut deliller-mucizeler göstermi_lerdir.Çünkü istenilen körü körüne de il,delile dayanarak inanmak. Ve kuran ayetlerinde de inanc1n akla ve ara_t1rmaya,delile dayal1 olmas1 aç1kça istenir. yoksa üçlemeye tapan bir hristiyan hiç suçlanmaz ve yine puta tapan bir hindu hiç günahkar durumuna dü_mezdi.Onun gönlü de ona inanm1_ denilir ve geçilirdi. Ama Allah sadece gerçe e inanmam1z1 ve buna da ak1l-delil yoluyla ula_mam1z1 istiyor. ON WAR Posted: Feb 22 2006, 03:16 AM kidemli üye Group: Members Posts: 902 Member No.: 2 Joined: 28-January 06 o halde bilgi ve inanc ayrimini iyice acmamiz gerekiyor Emre.. bilgi ve inanc dar ve genis anlamlarda birbirinden ayrilmaktadir. pratikte, bilinen bir sey artik iman konusu olmaktan cikar.. mesela suyun kaldirma kuvvetinin oldugu uzun zamandir biliniyor 98

bu iman konusu olmaktan cikar. suyun kaldirma kuvveti kisiden kisiye göre degiserek tercih yapmayi gerektirmeyecek kadar gercektir. öte yandan evrenin olusumu/yaratilisi canli alemin olusu/yaratilisi konusu farklidir. burada kabuller devreye girer. Selam ve sevgiler. Emre 1974tr Posted: Feb 22 2006, 03:23 AM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 Sevgili On War,hay1r _u ince noktaya dikkat lütfen. Sen _u anda suyun kald1rma kuvvetine iman ediyorsun yani inan1yorsun. Delilleri yeterli bulup varl1 1na inanm1_s1n. Ama yar1n buna inanmayan bir insan çürütücü delilleriyle ç1k1p bu inanc1n1 y1kabilir. 0sa’y1 çarm1ha gerilmi_ gibi görenler de gözleriyle görmelerine ra men ,bu bilgilerinde yani inançlar1nda yan1l1yorlard1. Veyahutta günümüzde fotomontajla,bilgisayar teknolojisiyle de böyle yanl1_ inançlara inand1r1labilirsin. Bilgi inanc1n en kuvvetli halidir.Eldeki deliller seni fazlas1yla ikna etmi_tir ve sen o inanc1n1n-bilginin gerçek oldu una inanmaktas1nd1r. selam ve sevgiler. Emre 1974tr Posted: Feb 22 2006, 03:28 AM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 0lave olarak ilgili eski bir yaz1m1 aktaray1m: Bütün kabul edilen bilgiler de birer inançt1r.Özel olarak örnek vermek gerekirse;Amerikal1lar1n aya ayak basma olay1na bir bakal1m.^imdi ben de dahil olmak üzere Amerikal1lar1n ilk aya ayak basanlar oldu una herkes bütün kalbiyle inan1yor.Bunun gerçekli inin ispat1 say1s1z.Bir kere bu olay televizyonlardan naklen yay1nland1.Aydan örnek getirldi vesaire.....ama buna ra men bu apaç1k bilgiye inanmayanlar var.Bu konuda onlar1n da kendilerince delilleri var.Bunun o dönemde Sovyetlere kar_1 psikolojik bir üstünlük sa lamak için haz1rlanm1_ komplo oldu una inanan insanlar bunun ispatlar1n1 sundular.Ve bugün milyonda bir de olsa bir k1s1m insan onlara inan1yor. ^imdi burada bizim bu aya ayak bas1_ olay1na inanmam1z bizim inanc1m1z.Bütün ispatlar1na kar_1 bu böyle.Buna kar_1l1k buna inanmayanlar1n inanmamalar1 da onlar1n inanc1. Bunu her bilimsel gerçek için genelleyebiliriz.Hatta gezegenlerin varl1 1 gibi en basit gerçekler bile inanc1m1zd1r.Bu bilgiye inan1p inanmamak,delilleri yeterli say1p saymamak tamam1yle bize(bireye) kalm1_ bir _ey. I_1k h1z1 a_1labilir mi?Evrim teorisi gerçek mi de il mi? Bütün bunlar da birer inançtan ba_ka bir_ey de ildirler. ^imdi ç1k1p ”ama _u olay ispatland1,inanç olmaz ”diyebilirsiniz.0ster ispata dayans1n,ister ba_ka bir_eye, Y0NE DE ONA 0NANIP 0NANMAMIZ B0Z0M 0NANCIMIZDAN BA^KA B0R^EY DE 0LD0R. Birçok yanl1_ kuram nas1l çürütüldü san1yorsunuz.Bilimadamlar1 da dahil olmak üzere o _ey herkes taraf1ndan bilimsel gerçeklik zannedilirken,birtak1m bilimadamlar1 taraf1ndan bu bilgiye inan1lmad1 ve daha sonra bu ku_kucu bilimadamlar1 o genel kabulleri kendi ispatlar1yla y1kt1lar.O y1k1lan yanl1_ bilginin gerçekli ine inan99

lar1n inanc1 onlar1n inanc1,o bilginin yanl1_l1 1na inanarak o kuram1 y1kan bilimadamlar1n1n dü_ünceleri de onlar1n kendi inanc1yd1. Bir genel kabul kendince ispatlara bile dayansa bir inançtan ba_ka bir_ey de ildir.O bilgiye inan1p inanmamak,ispatlar1 yeterli ve mant1kl1 bulup bulmamak bizim bu inanc1m1z1 belirler. Selam ve sevgiler. OktayD Posted: Feb 22 2006, 10:32 AM kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 Joined: 30-January 06 Say1n Emre, Çok uç örnekler veriyorsunuz. Verdi iniz örneklerin hepsine teker teker yan1t vermeyece im. Aya gidilmesi bilgisi s1nanabilir bir bilgi de ildir. Ama ben bilimsel yöntemden söz ediyorum. S1nanabilir bilgi üretmek... Suyun kald1rma kuvveti s1nanabilirdir. Bunu herkes evinde deneyebilir. Bir etkinin suya at1lan nesnenin a 1rl1 1n1 daha az gösteriyor. Bu etkiye kald1rma kuvveti demi_iz. Siz inanc1 farkl1 bir anlamda kullan1yorsunuz. Sizin söyledi iniz _eyle bizim söyledi imiz _ey ayn1 de ildir. QUOTE 5-0_te bir önyarg1 önre i daha.Dün de kuarklar1n varl1 1n1n kan1tlanmas1n1n imkans1z veya uzaya ç1kman1n imkans1z oldu unu söyleyen bilimadamlar1 vard1.Hatta bir ara formüllerle 100 küsur km/saat üzerinde h1z yapan arac1n yap1lmas1n1n imkans1zl1 1n1 ispatlayan(??!!) bilimadamlar1 vard1.E er bu h1za ula_1l1rsa arac1n(neyden yap1l1rsa yap1ls1n) da 1laca 1n1 kendilerince kesin bir _ekilde ispatlam1_lard1.”0nançlar1n1n” yanl1_l1 1 sonrada ortaya ç1kt1.Ayn1 hata felsefi konularda da s1k s1k yap1l1yor ve yanl1_ inançlara inan1l1yor. Hangi bilimadam1 bir cismin 100km/h h1za ç1kamayaca 1n1 kan1tlayabilir ki? Bunu iddia edenler bilimadam1 de iller bir kere! Sadece ev deneyleriyle dünya’n1n etraf1nda dola_an gece çok sönük 1_1kla hareket etti ini gördü ümüz uydular1n bile h1z1n1n en az 10000km/h oldu unu hesaplayabiliriz. Bu olay bile s1nanabilirdir ve o bilimadam1 k1l1kl1 adamlar1n 100km/h s1n1r1n1n 100 kat1 bir h1zd1r. (E er hala bu s1n1r1n kan1t1nda 1srarl1ysan1z kaynak isteyece im). Benim babam1n otobanda gitti i h1z1 ölçtü üm (direkleri sayarak!) küçüklük y1llar1n1 hat1rlay1nca bu söyledi inize gülesim geldi do rusu:D QUOTE Sevgili Oktay,ne A ne B de bir kesinlik ta_1d1 1ndan bu da bir ön yarg1d1r ve bilimle uyu_mad1 1 iddia edilebilir. QUOTE 1-Bir_ey kesinlik ta_1yor ama asl1nda yanl1_sa-iddia hatal1ysa, bu bir önyarg1d1r.Yanl1_ bir inançt1r. Önce A ve B nin kesinlik ta_1d1 1 için bir önyarg1 oldu unu söylediniz ve sonra kesinlik ta_1y1p yanl1_ oldu unda bir önyarg1 oldu unu söylediniz. ^imdi size 2x2=4 oldu unun kan1t1n1 (bu teoremin kan1t1 o kadar da k1sa ve kolay de il !) versem siz hala bunun bir inanç oldu unu mu söyleyeceksiniz? Bir kan1t yap1ld1 1nda, her zaman kabül olmal1d1r. Bunu engelleyemezsiniz. Bu yüzden bu tür kan1tlar1n kabulleri belirlenir ve _öyle denir: ”E er bu kabuller do ruysa bu böyle olacakt1r”. Siz bunun kan1t1n1 yapars1n1z. Bu kabuller do ru da yanl1_ da olsa kan1t1n kendisi do rudur (yani ”E er bu kabuller do ruysa bu böyle olacakt1r” önermesi do rudur). Buraya kadar matematik ve mant1k vard1r. Sonra devreye fizik vs girer. Bu yap1lan kabullerin s1namas1n1 yapar. Yani bu kabuller gerçekten do ru mudur? Bunlar da onaylan1nca kan1t gerçek dünyada var olan bir kar_1l1 a sahiptir. Yani art1k siz kabulleri kan1tlad1 1n1z için kan1t1n son cümlesini de (”bu böyle olacakt1r” önermesi) do ru kabul edebilirsiniz. Bu son ad1m da matematiksel mant1kt1r. Fizik sadece kabulleri do rulamakla yükümlüydü. Siz fizi in yapt1 1 s1naman1n bir hata içerdi ini bu yüzden yanl1_ bir bilgiye ula_1ld1 1n1 savunabilirsiniz. Bu olabilir. Çünkü fizik (ya da pozitif bilimler) kesin de ildir. Ama geri kalan ad1mlarda yapt1 1m1z _ey yani matematiksel mant1k (daha genel olarak matematik) kesindir. Siz kan1t1n do ru oldu undan ku_kulan1rsan1z, ku_kuland1 1n1zdan da ku_kulanmal1s1n1z!! (her ne demekse). Fizikteki hatalar inançtan kaynaklan1r. Deney yap1l1rken bir kabulü görmezden gelirsiniz, çünkü o kabul inançtan dolay1 kan1tlanmaya gerek görülmemi_tir ya da kabul yapt1 1n1z1 fark etmemi_sinizdir. Fizik olabildi ince 100

inançtan ar1n1rsa ilerleyebilir. Bilimin agnostistik olmas1 bu yüzdendir. 0çinde inanç yoktur. Nesnel olmayan kan1tlan1p çürütülemeyen _ey, bilimin konusu de ildir, bilimsel bilgi de ildir inançt1r... Siz farkl1 bir _eyden bahsediyorsunuz. Siz bireysel bir davra1_tan bahsediyorsunuz. Bilim bireysel de ildir. Bireye özgü de ildir. Genel-geçerdir. Nesneldir. S1nanabilirdir. Bir bilimadam1 inançla i_ yapabilir ama bilime katt1 1/kataca 1 _ey inançtan ar1nm1_sa ancak bilim çevrelerince de erlendirmeye al1nabilir. Siz kuranda yazan bir _eyi kan1tlamak isteyebilirsiniz. Bu inanc1n1z1n yapt1rd1 1 bir _ey olabilir ama sonuç olarak yapmaya çal1_t1 1n1z _ey inanç ta_1mamal1d1r. Kurana inanan inanmayan herkes bunu s1nay1p o _eyin do rulu unu görmelidir. Her bilgi inanç de ildir. 0nanç bilginin bireysel yorumudur. Bilimde bireysel yorumlara yer olmad1 1 için inanç bilimde yoktur ama bilimadam1 bireysel oldu u için bilimadam1 inançl1 olabilir. Lütfen iki kavram1 kar1_t1rmayal1m. Birinin di erinden fark1 yoksa neden iki isim tak1ls1n ki? Sayg1 Sevgi ve Mant1k... Emre 1974tr Posted: Feb 22 2006, 12:40 PM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 Sevgili Oktay,bilim agnostik de ildir.Agnostikler bunu böyle görmek isteyip ele almaktad1rlar.T1pk1 ateistlerin bilimi ateist,inan1rlar1n da imanl1 yapmas1-görmesi gibi.....Üçü de ”kesin bir inanc1” içeriyor. ^imdi inanç=bilgi meselesine gelelim. Hay1r o _eyin tekrarlanabilir olmas1,o _eyin gerçekli i konusunda bir delildir ve siz bu delille ikna olarak o _eyin gerçekli ine inanmaya ba_lars1n1z. Ben bunu yukar1da da söyledim.0nanc1n1za ya deneylere bakarak,ya güvendi iniz bir kaynaktan okuyarak,ya bizzat ya_ayarak,ya çok güvendi iniz bir insandan duyarak........vs. ula_abilirsiniz. Eldeki delilleri yeterli bulup ikna olmak,veya yeterli bulmay1p ikna olmamak ”tamamen bireyin iç dünyas1na” kalm1_ bir_eydir. Suyun kald1rma kuvveti,2x2=4,yerçekimi gücü tüm bunlar da inanc1m1zdan ba_ka bir_ey de il.Biri tam tersi delillerle gelip bu inançlar1m1z1 çürütüp-ikna edinceye kadar bunlar1n gerçekli ine iman ederiz. Elindeki deliller o _eye kuvvetli bir _ekilde inanman1 sa l1yor sadece o kadar.Yani inanc1n1 artt1r1yor. Ad1n1n Oktay olmas1 yönündeki deliller de bugüne kadar seni hep ikna etmi_ ve ad1n1n Oktay oldu una inan1yorsun. Dünyam1z1n yuvarlak oldu una delillerin sonucu ikna olmu_sun ve iman ediyorsun. Bunun tam tersi sana gösterilip-ikna oluncaya kadar da bu inanc1n1 sürdüreceksin. Bir ara bilimadamlar1 insan yap1m1 bir arac1n 100 küsur km/saatten fazla h1z yapam1yaca 1n1 formüllerle ispatlam1_lar.Ama inançlar1n1n yanl1_l1 1 sonradan ortaya ç1km1_. Aya ç1k1_ örne imde aya ç1k1labilirli i söylemedim.ABD’nin o tarihte aya ç1k1p ç1kmamas1ndan bahsettim.O olay1n düzmece oldu unu iddia edenler delillerini sundurlar ve bugün bir k1s1m insan onlara inanmakta.^imdi bizim amerikal1lar1n o tarihte aya ayak basmalar1na inanmam1z bizim inanc1m1z,inanmayanlar1n inanc1 ise onlar1n inanc1d1r.Çünkü bilgi denilen _ey de inançtan ba_ka bir_ey de ildir. Ayr1ca aya ç1k1labilirli in s1nanmas1 da o konudaki inanc1m1z1 belirler.E er ikna olursan ”sen aya ç1k1labilece ine iman edersin” hepsi bu.O tekrar ve gözlemler senin ikna olup ”inanman1 ” sa lar.Yine ta ki biri sana bunun yanl1_l1 1n1 gösterip seni tersine ikna edene kadar. Ve bu bilginin-inanc1n kabulü tamamiyle bireyseldir.Tüm bilimadamlar1 bir bilgiye inan1rken,bir bilimadam1 ç1k1p o bilginin yanl1_ oldu una inan1yor ve ispatlar1yla günün birinde o inanc1 y1kabiliyor.Önemli olan bireyin o bilgiye inan1p inanmamam1s1d1r.Her_ey bireyseldir.0nananlar1n say1s1n1n çoklu unun hiçbir önemi yoktur. Ve birey eldeki delilleri yeterli bulup inanmak veya yeterli bulmay1p inanmamak konusunda tamamen özgürdür.Bilimsel bilgi ad1 verilen inanç da bundan ba_ka bir_ey de ildir. Selam ve sevgiler. OktayD Posted: Feb 22 2006, 05:57 PM 101

kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 Joined: 30-January 06 Say1n Emre, Hiç iyi örnekler vermemi_siniz yine. Dünayn1n yuvarlakl1 1, ad1m1n Oktay olmas1, bir deneyin gerçekli i, vs.. Bunlar bilimin konusu de il. Bilim bir deneyin ”gerçek”li iyle ilgilenmez. Bilim gerçek hakk1nda konu_maz, gerçek san1lan hakk1nda konu_ur. Biz burada ”gerçek”ten söz etmiyoruz. Bilgiden söz ediyoruz. Bilimsel bilgi di er bilgilerden ayr1l1r. Çünkü ayn1 bilgiye ayn1 prosedürleri uygulayarak ula_abilirsiniz. Gerçek olsun ya da olmas1n. ^u anda ya_ad1 1n1z hayat bir rüya bile olsa, bilim der ki: ”bu rüyada bu ko_ullar alt1nda bunlar olur”. Bu dünyan1n rüya m1 gerçek mi oldu u bilimin konusu de ildir. Belki birgün yeni bir _eyler bulunur da konu kapsam1na al1n1r ama _u anda bilim bilginin ”gerçekli iyle” ilgili hiçbir _ey söyleyemez! Sadece ayn1 _eyi tekrarlay1nca sonucun ne olaca 1n1 söyler. Dünya yuvarlakt1r dedik. Hay1r öyle de ildir! Ya da öyledir! Bu tamamen bak1_ aç1s1d1r, yorumdur, inançt1r. Bunda hakl1s1n1z. Ama bilim _öyle der: ”E er biri yüzeye paralel olacak _ekilde hiç sapmadan dosdo ru ilerlerse (jeodezik üzerinde giderse), tekrar ba_lad1 1 yere (çok hassas olarak o yerin kom_ulu una) var1r”. Bilim bunu söyler, siz denersiniz ve görürsünüz. Ben denerim öyle olur, vs. Sonra biri ç1k1p dünyan1n _eklinin bir topa benzedi ini söyler. Evet benziyor olabilir ama bu bilimsel bir önerme de ildir. Sadece yorumdur, kolayl1kt1r, k1saltmad1r. Bu kahrolas1 rüyada deneylerinizin sonucunu bilim öngörecektir. 0ster gerçek olsun ister olmas1n. Bunlar1 söyleyince akl1ma Platon geldi. 0dealar alemi vs. Ya da matrix tarz1 _eyler. E er Platon hakl1ysa, bilim idealar aleminin gölge oyununu çözmeye çal1_1yor. E er matrix gibi bir olgu do ru olsayd1 bu sefer de bilim ya_ad1 1m1z bilgisayar program1n1n algoritmalar1n1 anlamay irdelemeye çal1_1yor. Agnostizm gerçe in de bilinemeyece ini öngörür. Akl1ma Einstein’1n bir sözü geldi: ”Gerçek yoktur, gerçek san1lan vard1r”. Matematik örne ine gelince, 2x2=4 önermesinin kan1t1n1 hiç biliyor musunuz? Gördünüz mü? U ra_t1n1z m1? Bu örne i s1rf a 1zlara tak1ld1 1 için bilerek söyledim. Yoksa sizden her say1labilir kümenin altkümelerinin de say1labilir oldu unun kan1t1n1 istemedim. Hani insanlar ”iki kere iki dört eder” laf1n1 gerçeklik göstergesi olarak söylerler ya o yüzden. Neden 2 kere 2 ba_ka bir _ey de ildir? Olamaz m1? Evet, bal gibi olur. Ama ba_ka bir say1 kuram1 olu_turmak zorunda kal1r1z. Ama bu mevcut kurama göre 2 kere 2 dört etmek zorunda. Bu bir gerçekliktir. Ama soyut bir gerçeklik. Bunun fiziksel bir gerçekli i yoktur, soyut bir gerçekli i vard1r. Ama fiziksel bir bilgiye indirgenebilir. 0ndirgendi inde bu soyut gerçekli i kulland1 1n1z için o sizin fiziksel bilginizin soyut modelidir. Bu model gerçektir, e er deney kural1na uygunsa bu model deneysel bilgiden yeni bilgiler ç1karmaya ba_lar, bu _ekilde ilerlenilir. Ama 2x2=4 ün kan1t1n1n nas1l bir _ey oldu unu bildi inizden _üpheliyim. bilim agnostik olmal1d1r. ^u anda agnostik olmasa bile öyle olmal1d1r. Eskiden de ildi, bu yüzden çok _ey (bunlar1n aras1nda can da var ki_ilik de var, zaman da var) kaybedildi. Bilim Tanr1 diye bir bilgiden yoksun olmal1d1r. Ya da bilimin Tanr1s1 matematik olmal1d1r! Bilim ona tapmal1d1r. Ama tapamaz, çünkü bilim bir ki_ilik de ildir. Bilimadam1na gelince, agnostik olmayanlar da olabilir, olanlar da. Buna bilim kar1_amaz, ama kar1_aca 1 _ey adam1n makalesinde bunu yans1tmamas1d1r. Bilime sunulan her _ey agnostik olmal1d1r, bilimadam1 en nurcu ya da en kafir olsa da sundu u _ey agnostik olmal1d1r. QUOTE Eldeki delilleri yeterli bulup ikna olmak,veya yeterli bulmay1p ikna olmamak ”tamamen bireyin iç dünyas1na” kalm1_ bir_eydir. QUOTE Ve bu bilginin-inanc1n kabulü tamamiyle bireyseldir.Tüm bilimadamlar1 bir bilgiye inan1rken,bir bilimadam1 ç1k1p o bilginin yanl1_ oldu una inan1yor ve ispatlar1yla günün birinde o inanc1 y1kabiliyor.Önemli olan bireyin o bilgiye inan1p inanmamam1s1d1r.Her_ey bireyseldir.0nananlar1n say1s1n1n çoklu unun hiçbir önemi yoktur. Dedi im gibi, birey istedi i halt1 yesin ama bilim inanç içermez. birey istedi i kadar içerse de... Bilim ortaya konulan1 söyler, kan1tlar1 koyar. birey bunlara inanmasa da önemli de ildir. 0nanm1yorsa 102

gidip kendisi görsün, s1nas1n, deneyini yaps1n. 0kna olmad1ysa, gelsin bilimsel yöntemlerle çürütsün. Bilim, çürütümünü çürüttükten sonra hala ikna olmad1ysa gitsin futbolcu falan olsun! ^u ay örne ini de hiç sevmedim. Yani ABD nin bir kere bilimsel bir kan1t1 olup olmad1 1n1 bilmiyoruz ki, tarihsel bir olay, s1nanabilirli i çok alt düzeyde. Yani aya gidi_ kan1t1 oldu unu görmedi im bir bilgi. Beni ilgilendirmiyor. Kan1tlar1n yeterli olmas1 demek, bir _eyin olmas1 için önerilen matematiksel modelin fiziksel sonuçlarla uyu_mas1 demektir. Burada ikna söz konusu de ildir. Önerilen matematiksel model deney sonuçlar1n1 kan1tlanmas1 istenilen bilgiye götürüyor ve her ayn1 deney oldu unda bu böyle oluyorsa, istenilen kan1tlanm1_t1r. Sayg1 Sevgi ve Mant1k... Emre 1974tr Posted: Feb 22 2006, 06:30 PM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 Sevgili Oktay benim verdi im örneklerin iyi ve yerinde oldu unu,ancak söylediklerimi anlad1 1n1zda görebilirsiniz.O zamanda zaten benim görü_ümde bulu_mu_ olaca 1z. 1-Dünyan1n yuvarlakl1 1yla ilgili söyledi iniz:”E er biri yüzeye paralel olacak _ekilde hiç sapmadan dosdo ru ilerlerse (jeodezik üzerinde giderse), tekrar ba_lad1 1 yere (çok hassas olarak o yerin kom_ulu una) var1r”. Sav1 da bir inançtan ibarettir hiçbir_ey de i_mez. Bunun böyle oldu una bir_eyler sizi ikna etmi_tir ve siz de buna iman etmi_sinizdir bilimadam1 olarak. T1pk1 suyun kald1rma kuvvetine ikna oldu unuz gibi.Ve bu da sizin inanc1n1z1 olu_turur.Ben gerçeklikten falan bahsetmiyorum.Bilginin do rulu u veya yanl1_l1 1ndan da bahsetmiyorum.Bunun sadece sizin inanc1n1z oldu u gerçe inden bahsediyorum. Bütün bilgilerin senin inançlar1ndan ba_ka bir_ey de ildir.0ster bilim alan1nda olsun,ister ad1n1n Oktay olduu una inanman olsun. 2-Hay1r bilim ateist veya agnostik de ildir.Olmamal1d1r da...Bu sadece sizin görmek istedi iniz,yanl1_ ”inanc1n1za” ba l1 bir önyarg1d1r.Bilim bu yanl1_ önyarg1lardan ar1nd1r1larak gerçek yarg1 üzerinde temellendirilmelidir. 3-Bilimsel kabulleri olu_turan bilimadamlar1 da birer bireydir.Onlar da ayn1 _ekilde ”bireysel inançlar1n1” bir sonuca ba layarak insanlara ”bilimsel bilgi” ad1yla sunuyorlar.Ama yine de inanc1n sunulmas1ndan ba_ka bir_ey yok ortada.Ondan sonra da bilimadamlar1ndan biri,meslekta_lar1n1n ”yanl1_ inanç” üzerinde oldu unu görüp onlar1n bu inançlar1n1 payla_m1yor.Daha sonra da ispatlar1yla onlar1n yanl1_ inançlar1n1 y1k1veriyor. Bir _eyin do rulu una veya yanl1_l1 1na iman etmek tamamen bireye kalm1_ bir_eydir.Eldeki delilleri ister yeterli bulup ikna olursun,ister bulmay1p rededersin.Kelle say1s1n1n-ço unlu un ne dedi inin en ufak bir önemi yoktur. 4-Hay1r Ay örne ini canl1 ya_ayanlar var.Yay1nlarla izleyenler var.Hatta e er gerçekten ç1kt1larsa aya ç1kan astronotlar var.^imdi bunlar1n ve bizlerin eldeki delilleri yeterli bulup bu olaya inanmam1z bizim inanc1m1z,buna kar_1 deliller getirip inamayanlar1n inanc1 ise onlar1n.... E er sen uzay gemisine binip aya gidersen,bu delili yeterli bulup ”kendinin aya ç1kt1 1na inanmak” senin inanc1n1 olu_turmaktad1r.Bu deneyimin ve gözlemin seni ikna etmi_tir.Art1k sen kendinin aya ç1kt1 1na ”inanmaktas1nd1r”.Ve inanc1ndan ba_ka bir_ey de ildir. 5-Bilim tamamiyle inanç içerir.Yine bilimsel yöntemlerle kan1tland1 1na inan1lan bir _eye ”iman edilmeye” ba_lan1r.Bilim zaten tamamiyle inanç(bilgi) üzerine kuruludur.Bunun tersini iddia etmek bile saçmad1r.0nanc1bilgiyi kald1r1rsan1z bilimin de can1n1 okursunuz. Bu ba lamda bilim tamamiyle inanç üzerine kurulu oldu u gibi,ateist veya agnostik de de ildir.Böyle bir zemin üzerine koymaya kalkanlar kendi önyarg1lar1 ve inançlar1nda ba nazca 1srarl1lar demektir. Gerçi her felsefede bir kabul var,ama bunlardan ”yanl1_ inanç” üzerine olanlar ”yanl1_ yoldalar” demektir.Tüm mesele bu önyarg1lar1n ve yanl1_ inançlar1n y1k1lmas1nda .Gerçe in görülebilmesinde..... 103

Özellikle de bilgilerinizin inançlar1n1z oldu unu görebilmenizde...0kisini ayr1 olarak görme yan1lg1s1ndan kurtulmakta..... Selam ve sevgiler.

Bir agnostikle yapt1 1m tart1_ma (2. k1s1m) (2011-07-12 16:02)
OktayD Posted: Feb 22 2006, 09:32 PM kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 Joined: 30-January 06 Say1n Emre, Dedi im gibi sizin inanç dedi iniz _ey farkl1 bir _ey. Ayn1 _eyden bahsetmiyoruz. Siz olay1 gerçekli e ba l1yorsunuz. Bu mesaj1 gördü ünüze inan1yorsunuz mesela. Bu sizin inanmak anlay1_1n1z. Yani siz gerçekli in ancak inanmakla elde edilebilece ini savunuyorsunuz. Ben aksini savunmuyorum ama bunu da iddia etmiyorum. Ben gerçekli e ula_an bir yol bilmiyorum. Benim konum de il. Bu yüzden, e er gerçekli e inançla ula_1yorsak bilgiye de öyle ula_1r1z demi_ oluyorsunuz. Bu bilgi yanl1_ ya da do ru fark etmez, diyorsunuz, ona inançla ula_1l1r. Ama i_te ben bundan bahsetmiyorum. Agnostizm bununla ilgilenmez. Bilim hele hiç ilgilenmez. Siz olaya bireysel bak1yorsunuz. Bak1n sizin dilinizle yukar1daki cümlelerimi çeviriyorum: ”Bilimsel bir deney yapt1 1n1zda, bu deneyi yapan herkes için ayn1 _eyi inand1racak derecede yap1l1r.” ^imdi oldu mu? Kaç kilobyte’d1r size bunu anlatmaya çal1_1yordum ama sizin bu kadar farkl1 bir _eyden söz etti inizi de dü_ünmüyordum. Hep söylerim: ”iki ki_i dü_ünce konusunda anla_am1yorsa ikisi ayn1 _eyden bahsetmiyordur”. Bilim matematik ya da agnostizm sizin bahsetti iniz _ey hakk1nda ne yorum ne de ba_ka bir _ey yaparlar. Bilim bireysel bir bak1_ aç1s1ndan olu_maz. Bilim görüngülerle (fenomen) u ra_1r. O görüngülerin kayna 1n1 ara_t1rmaz. Onlar metafiziktir. Sizin her bilginin inanç olmas1 önermesine götüren _ey buydu. Hiç kimse ç1k1p kendisinin var oldu unu bile kan1tlamas1 beklenemez. Ki_inin kendisi dahi var oldu unu kendisine kan1tlamakta zorluk çekebilir (dü_ünüyorum öyleyse var1m ). Ancak var oldu una inanabilirsiniz. Siz de var oldu unuza inan1yorsunuz. Var olmak bir görüngüdür. Fizikte bir parçac1 1n varl1 1 tam anlam1yla bir görüngüdür. Anlatay1m: Siz bir parçac1 1n varl1 1n1, ba_ka parçac1klarla olan ili_kisiyle kan1tlars1n1z. Her ayn1 ko_ulda ayn1 etkiyi b1rakan _eye parçac1k deriz. Bu etkilerden en önemlisi, momentumdur (klasik mekanikte kuvvet momentum de i_imi olarak tan1mlan1r). Fizik momentum de i_imi yaratan her etki kayna 1na parçac1k der. Yani parçac1k deyince küre _eklinde oradan buraya hareket eden bir _ey dü_ünmek yerine, _u _u _u özelliklere ve momentuma sahip ”_ey” anl1yoruz. Parçac1k dedi imiz _ey, sadece belli etkilerin adland1r1lmas1d1r. Görüngüdür. Bilim bu tür etkilere isim tak1p olay1 basitle_tirir ve bu olaylar1 inceler. 0ster inan1n ister inanmay1n. Mesela elektron diye -1.602 x 10ˆ-19 coulomb luk yüke sahip, 1/2 spinli, 0.511MeV/c² kütleli ve elektromanyetik dalga özelli i gösteren parçac1klara diyoruz. Mesela -1.602 x 10ˆ-19 coulomb yüke -1e deriz k1saca. Çünkü elektrik ilk bulundu unda böyle denilmi_. E er -3 denilseydi de olurdu (hatta kuarklar1n -1/3, +2/3 gibi yükleri olmu_ olmazd1). Kuarklar da çe_itli deneylerde (h1zland1r1c1larda bir protonla bir nötronu çarp1_t1rarak) elde edilen de i_ik özelliklere sahip ”_ey”lerdir. K1saca bilim, s1nad1 1 görüngülerin kurallar1n1 ara_t1r1r. Sizin bahsetti iniz _ekli bilimin umrunda de ildir. Sayg1 Sevgi ve Mant1k... Emre 1974tr Posted: Feb 23 2006, 12:18 AM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 104

Sevgili oktay, Hay1r ben olay1 gerçekli e falan ba lam1yorum.Hiçbir alaks1 yok.Diyorum ki bilgi denilen _ey inançlar1m1zd1r.0ster gerçek olsun ister olmas1n,ister do ru olsun isterse de olmas1n.Eldeki delilleri yeterli görüp iman etmek veya tam tersi bizim inanc1m1z1 olu_turur. Agnostizm bununla ilgilenir -ilgilenmez bahsetti im bu de il.Bilim tamamiyle bununla ilgilenir ve bilim agnostik de ildir diyorum. Herkesi ikna eden deliller,deneyler dedi in _ey de bir inanc1 olu_turur.Ama bu deliller yine herkesi ikna etmeyebilir.Bireyin iç dünyas1na kalm1_t1r o sunulan delilleri yeterli bulup bulmamak. Hatta daha evveline gidelim.Bu deneyleri yap1p bir sonuca ula_an bilimadamlar1 da eldeki deliller sonucu yeni bir inanç elde etmi_lerdir ve bunu elde ettikleri inanc1 topluma ”bilimsel bilgi” ad1yla sunarlar.Ama sunulan inançtan ba_ka bir_ey de ildir asl1nda. Bu bilginin(inanc1n) ne oldu una karar veren kurul da bireylerden olu_ur ve o bireyler de elde ettikleri inanc1 tüm insanlara sunarlar.Yani o inanc1n(bilginin) elde edili_inden tutun da ,insanlara sunulduktan sonra di er bireylerin o inanc1 kabul edip etmemeleri bile bireysel bir olayd1r. Hatta bilimadamlar1ndan ,hatta o kuruldan biri meslekta_lar1n1n bu inanc1na kat1lmayabilir ve ileride ispatlar1yla meslekta_lar1n1n yanl1_ inanc1n1 y1kabilir. 0ster kural olsun,ister bir tan1m,ister de de ba_ka bir_ey.inançtan ba_ka bir_ey de iller.Öncelikle o kural1n öyle oldu una ilgili ara_t1ran bilimadamlar1 bireysel bazda ikna olur.Sonra da bunu yine insanl1 a sunarlar.O bilimadamlar1n1n sunduklar1 _eye inanmalar1-kabul etmeleri onlar1n inanc1,etmeyen meslekta_lar1n1n inanc1 da onlar1n inanc1d1r.Yine sunulan topluma bakt1 1m1zda bu sunulan inanc1n delillerini kabul edip etmemek,yeterli bulup bulmamak t1pk1 bilimadamlar1nda oldu u gibi bireysel bir olayd1r.Ve bu bilgiye inan1p inanmamak da o bireyin inanç dünyas1n1 _ekillendirir-olu_turur. Bilim ve felsefesi tamamiyle inanç-bilgi üzerine kuruludur. Selam ve sevgiler. OktayD Posted: Feb 23 2006, 01:26 AM kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 Joined: 30-January 06 Say1n Emre, biz böyle anla_amayaca 1z galiba ayn1 _eyleri söylemeye ba_lad1k. Demin yazd1m bir _eyler sonra birden fark1na vard1m. Ayn1 _eyleri yaz1yorum. Sizin mesajlar1n1za bakt1m, ayn1 _eyler. Gelin ba_ka bir aç1dan bakal1m. Sizin cümlelerinize dikkat ettim. 0nanç diye ba_ka bir _eye diyorsunuz gibi geliyor. Yani oradan inanç sözcü ünü att1 1mda inançla alakas1 kalm1yor cümlelerin. Bilim zate kesin de ildir. Yani _u kesinlikle _öyledir diyemiyorsunuz. Bence siz bilimsel bilginin yorumunu al1yorsunuz. yorum gerçekten de inançt1r. Mesela tarihsel bir _ey anlatay1m: Newton kuram1n1 biliyorsunuz. Newton’un kuram1 belli ilkelere dayan1r: 1. Eylemsizlik ilkesi. 2. Zaman1n mutlakl1l1 1. Eylemsizlik ilkesi hiçbir _eye dayal1 de ildir. Çok ilginç bir ilke. Yani inanç gibi duruyor. Ama deneyle gözlemle kan1tlanm1_. Yani _öyle diyor: ”Bir kapal1 sistem (enerji al1_veri_i olmayan bir sistem) h1z1n1 sonsuza kadar korur”. Ba_ka bir deyi_le ”kapal1 bir sistemin v h1z1nda giderkenki hali ile durgun hali aras1nda hiçbir fiziksel ayr1m yap1lamaz”. Yani tüm etkilerden ar1nm1_ bir ortamda mekanik yasalar1 h1z1n1z ne olursa olsun ayn1d1r”. Gerçekten de bunun hiçbir dayana 1 yoktur. Tek dayana 1 öyle olmas1n1 istememizdir. Yani biz bu _ekilde sadece h1zdan ba 1ms1z yasalar1 elde edebiliriz. H1za b al1 olarak d ei_en fizik yasalar1na ula_ma imkan1m1z olamaz, olursa çeli_kiler elde ederiz. Gelelim mutlak zamana. Newton dü_ündü ki her yerde ve ko_ulda zaman ayn1 i_ler. Yani saatlerimizi ayn1 anda ba_lat1p birimiz dola_sa gelse di eri inse ç1ksa, seyehat edip gelse, tekrar birle_ti imizde saatlerimiz ayn1 de eri gösterecekti. Bu cidden bir inançt1. Bunun hiç mi dayana 1 yoktur. Gözlemle öyle gibidir. Bu yüzden 105

bu ilke ile sadece zaman1n heryerde ayn1 oldu u ko_ullar1n fizi ini bulabiliriz. Buraya kadar, herkes bu kurama s1k1 s1k1ya ba lanm1_t1. Ama fizik için havada birçok kuram uçu_uyordu. Bir yerde elektrik kuram1 bir yerde manyetizma kuram1, bir yerde optik bir yerde mekanik. Hepsi farkl1 fiziklerdi ve biri di eri taraf1ndan aç1klanam1yordu. birden tam 250-300 y1l sonra, bir hareketlenme olmu_tur. Maxwell diye biri Elektromanyetizma kuram1n1 geli_tirmi_tir. Bu sayede fizik ikiye ayr1l1r. Mekanik ve elektromnyetizma. Sonra Lorentz Einstein Poincare gibi bilimadamlar1 bu iki kuram1 birle_tirmek için ad1mlar atm1_lard1r. Einstein tüm bu ad1mlar1 toplay1p tek bir kuram haline çevirmi_tir. Ama nas1l1 önemli !! Einstein makalesinde (1905) kuram1 _u ilkelere dayand1rd1: 1. Eylemsizlik ilkesi (daha geni_letilmi_ ad1yla Görelilik 0lkesi) 2. I_1 1n sabitli i ilkesi. Einstein dan hemen önce, Michealson-Morley deneyi denilen bir dizi deney yap1ld1. Burada görüldü ki 1_1kh1z1 için, bir gözlemci hangi yöne giderse ve hangi h1zla giderse gitsin, ba_ka bir gözlemciyle ayn1 h1z1 ölçülüyor!! Sadece bu iki ilekeye dayan1larak mekanik yasalar1 elektromanyetizmay1 da içine alacak _ekilde de i_mi_ ve ilerlemi_ oluyor. Yani Newton zaman1 mutlak olarak dü_ünmeseydi de 1_1kh1z1n1n sabitli ini bilseydi hiç böyle olmayacakt1. Ama o zaman Newton’un da akl1na tak1lm1_. ortada bir çeli_ki görülmü_, bunu gidermek için de Newton 1_1 1n h1z1n1 sonsuz alm1_t1r. Gerçekten de Einstein’1n denklemlerinde c de erini (1_1kh1z1n1) sonsuza götürünce Newton’un kuram1na ula_1rs1n1z. Bunun anlam1 1_1 a göre çok küçük h1zlarda Newton mekani i geçerliydi. (Böyle küçük yaz1nca daha iyi oldu sanki ) Görüldü ü gibi tüm olay bir yakla_1kl1ktan kaynakl1. Ayn1 _ey 1. ilkenin de ba_1na gelebilir. görelilik ilkesi de bir gün bir yakla_1kl1k içerdi i görülebilir. Ama burada unutmamak gerekir ki belli bir yakla_1kl1kta fizik bilinen fizik geçerlidir. Fizi in amac1 bu yakla_1kl1klar1 olabildi ince belirginle_tirmektir. Bu yüzden fizik kesin de ildir. Deney bize her zaman belli bir hata pay1 verecek. Bu kaç1n1lmaz. Bu yüzden yakla_1kl1klar vard1r. Deneyler hassasla_t1kça daha kesin ve oturakl1 _eyler vard1r. Bu yüzden diyorum ki o yakla_1kl1ktan kuram1n kendisi haberdar olamaz. Bu her formel sistem için geçerlidir. Matematiksel bir gerçektir. Bu yüzden ba_ka deneyler yapar1z. Bu ba_ka deneyler yeni bilgilerdir. vs _eklinde ilerler. Sonuç olarak bilimdeki her kuram bir formel sistem oldu u için agnostik bir e ilim sergiler. Bu yüzden Tanr1 gibi bir _eye ula_ma çabas1 bilim yolunda ba_ar1s1zl1kla sonuçlan1r. Yukar1da daha ayr1nt1l1 anlatt1m. Bilim, Tanr1 konusunda agnostik olmak zorundad1r. Ama ayr1ca agnostizmin daha genel bir biçimi olan w-eksikliklidir. Çünkü san1r1m agnostizm sadece Tanr1 ve tinsel konularda bir tutum sergiliyor. Ben bilimin Gödel’in teoremi nedeniyle Tanr1 ve tinsel konularda yorum yapamayaca 1n1 söylüyorum. Çünkü formel sistemler tutarl1 olduklar1 sürece w-eksiklidirler. Newton kuram1n1n kendi içinde tutarl1l1 1 vard1r. Ama deneyler 1_1kh1z1na yak1n h1zlarda yap1ld1 1nda eksiklik ve çeli_kiler ba_ gösterir. Zaten bu deneyler eksikli in giderilmesi içindir. lütfen Say1n Emre ayn1 _eyleri tekrarlamay1n. Ben sizin ne dedi inizi anlad1 1m1 san1yorum (ya da inan1yorum ) Ama dedi im gibi bilim bu konuda böyledir. 0nançtan uzak durmaya çal1_1r. 0nanc1n nelere yol açt1 1n1 tarihinde örneklemi_tir. Ama e er inanc1 bildi imiz anlam1n d1_1nda kullan1rsan1z, yani bilgi sözcü ü yerine inanç derseniz o zaman bir _ey diyemeyece im. Çünkü o zaman demek istedi im kavramda inanç demi_ olamam. O zaman inanç yerine de ba_ka bir kavram kullanmal1y1z. Lütfen demek istedi im ince ayr1nt1y1 dü_ünün. Nesnellik konusunda biraz dü_ünelim. En nesnel önerme nedir onu dü_ünmeye çal1_al1m... Sayg1 Sevgi ve Mant1k... Emre 1974tr Posted: Feb 23 2006, 02:47 AM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 sevgili Oktay öncelikle k1sasla ba_layay1m ben de senin gibi bir k1sm1 tekrarlayay1m. 1-Hay1r bilim agnostik falan de ildir.Agnostik felsefe gerçek bilimle tamamiyle çeli_ir diyorum.Bilim bu yanl1_ yarg1dan tamamiyle uzak olmal1d1r ve asl1nda da aynen öyle uzakt1r. 106

2-^imdi dü_üncelerimi farkl1 bir _ekilde anlatmaya geldi s1ra. Sevgili Oktay sen inanc1n ne oldu unu bilmiyorsun.Daha do rusu yanl1_ biliyorsun. ”SEN ZANNED0YORSUN K0” B0R^EY KES0N DE 0LSE,MUALLAKTAYSA,HERKES TARAFINDAN AÇIKÇA GÖRÜLEM0YORSA-0SPATLANAMIYORSA BU 0NANÇTIR,YOK TERS0 0SE B0LG0D0R. 0_te yanl1_ inanc1n(bilgin) burada seni ç1kmaza sokuyor.Hay1r bir_ey kesinse,sürekli tekrarlarla ispatlanabiliyorsa ve herkese gösterilebiliyorsa yine de inançt1r.Hem de inanc1n en kuvvetli halidir. Onun gerçekli ine inanman senin inanc1nd1r.0stedi i kadar kesin ve tekrarlanabilen olsun yine de inanc1nd1r.Elindeki delilleri yeterli görüp onun gerçekli ine ikna olup iman etmi_sindir. O _eye tüm dünya ve evren insanlar1 taraf1ndan inan1l1p gözlemlenebilse yine de inançt1r.Hatta as1l o zaman kesin bir inançt1r. 0nanç demek belirsizlik,emin olmamak demek falan de ildir.Hay1r ,kesinlik çok daha büyük ve kuvvetli bir inanç demektir.o _eyin gerçekli ine çok daha _iddetli bir _ekilde iman ediyorsun demektir. Sürekli söylüyorum,yerçekimi gücü,suyun kald1rma kuvveti tüm bunlar senin çok kesin inançlar1n.Her ya_ad1 1n yeni ilgili olay veya gerçekle_tirilen her yeni ilgili deney bu inanc1n1 daha da kuvvetlendiriyor. E er bir_ey muallakta de il,kesinse ,bu inançlar1n en büyü ü ve netidir.Herkes taraf1ndan gözlemlenip ispatlanabiliyorsa bu da inanc1n en _iddetli örneklerinden birini olu_turur.O _eyin gerçekli ine çok emin bir _ekilde iman etmektesindir art1k. As1l inanç budur.Onun varl1 1ndan-gerçekli inden elindeki deliller sonucu çok eminsindir.Çok ama çok kuvvetli bir inanc1n vard1r art1k onunla ilgili.Tam inançl1-imanl1 olma hali budur. Selam ve sevgiler. ON WAR Posted: Feb 23 2006, 03:18 AM kidemli üye Group: Members Posts: 902 Member No.: 2 Joined: 28-January 06 uzun uzun yazmissiniz hafta sonu okuyacagim.. inanc ve bilgi arasindaki farklar konusuna dönecegiz. agnostisizm ve bilim.. OktayD kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 Joined: 30-January 06 Say1n Emre yine takrarlam1_1z Olmad1. Anlatamad1m. Sizin cümlelerinizi özeztleyerek basitçe (ince eleyip s1k dokumadan) aktar1yorum: (1) Bilim Felsefesi ile Agnostizm çeli_ir. (2) Bilim hali haz1rda agnostistik de ildir. (3) Kesin olan bilgi inançt1r. (4) Kesin olmayan bilgi de inançt1r. demi_ oldu unuzu görüyorum. Size kavram karma_as1 oldu unu söylemi_tim. E er anla_am1yorsak farkl1 anlam ta_1yan ayn1 kavramlar1 kullan1yoruzdur. Bu son mesaj1n1zla bunun fark1na daha çok vard1m. Siz cümlelerinizi basitle_tirdikçe kulland1 1n1z kavramlar1n anlamlar1 kendini belli ediyor. Benim demek istediklerimle yukar1dakileri kar_1la_t1r1n: (1) Bilim felsefesiyle Agnostizm çeli_mez. [zaten öyle olmasa 2 de do ru olmazd1] (2) Bilim hali haz1rda agnostistiktir. Son iletinizde anlatmak istedi imi anlatamad1 1m aç1kça görülüyor: 107

QUOTE ”SEN ZANNED0YORSUN K0” B0R^EY KES0N DE 0LSE,MUALLAKTAYSA,HERKES TARAFINDAN AÇIKÇA GÖRÜLEM0YORSA-0SPATLANAMIYORSA BU 0NANÇTIR,YOK TERS0 0SE B0LG0D0R. Ben öyle bir _ey demedim. Demek de istemedim. Öyle zannetmiyorum da. Ben bilginin inançla ba lant1s1 olmad1 1n1 söylüyorum. Bilgi ayr1 _ey bir bilginin inanç olup olmamas1 ayr1 _ey. Kesin bilgi de inanç olabilir, muallak bilgi de olabilir. AMA diyorum ki HER bilimsel bilgi, inanç de ildir. Ayr1ca HER inanç, bilimsel bilgi de ildir! Yani biri di erininn alt kümesi falan de ildir. Benim kulland1 1m anlam1 budur. Ama ötesi var. Yani anla_amad1 1m1z as1l nokta: ^unu çok iyi anlaman1z1 istiyorum. Bunu anlatmakta biraz zorland1m. 0nanç olan _ey bireyseldir. Ama bilim bireysel de ildir. Bunu tekrarlamak istemezdim ama bilimadam1 inanabilir inançla dü_ünebilir ama bilim bireysel de ildir! Bilime ingirgemeci gözle de il bütüncü bir gözle bakmal1y1z. Çünkü bilim bireylerden de il onlar1n çal1_malar1ndan olu_an ama bahsedildi inde o çal1_malardan ba 1ms1z ifade edilebilen bir üst sistemdir. Kar1nca kolonileri ya da beynimiz gibi... Siz koloniden ya da beyninizden bahsederken kar1ncalar1n her birinden ya da nöronlardan bahsetmezsiniz. Agnostistik yakla_makla bilimin bu tutumunu desteklersiniz. Ama isterseniz olmazs1n1z ve bilim bundan etkilenmez. Etkilenirse bilim olmaz. Biliyoruz ki bir sürü dinde dü_üncede bilimadam1 vard1r ama bilimin kendisi bu bilimadamlar1n1n inan1_lar1ndan ilerlemez. Asl1nda agnostizmi anlat1rken buna önem vermek gerekir. Çünkü agnostizmde hem bütüncülük hem de ingemecilik vard1r. Agnostizmin kendisi bütüncü iken agnostik olan ki_i indirgemeci olarak dü_ünülmelidir. Matematik de böyledir. K1saca, sizin bahsetti iniz _eyi inanç olarak dü_ünemiyorum, çünkü siz bütüncül bir kavrama bireysel bir özellik yüklemi_ oluyorsunuz. Evrendeki her bilgiye inanç olarak bakt1 1n1zda bak1_ aç1n1za sadece bilimadamlar1 ve onlar1n tikel çal1_malar1 girer. Oysa bu tikel çal1_malar1n bütününde bir sistem vard1r ve biz ona bilim diyoruz. Anlatabildim mi? Bu yüzden sizin söyledi iniz cümleler çeli_kiye dü_memi_ olur çünkü tan1mlar1 çeli_memeleri için yap1land1r1lm1_t1r. Lütfen sat1r aralar1n1 iki kere okuyun... Ben özellikle sizinkilerin aras1n1 bakmaya ve onlar1 belirterek ayn1 _eyleri tekrarlamamaya u ra_t1m. Böylece birbirimizi daha anlayabilir ve tart1_mam1z uzla_mas1 belki bir umutla gerçekle_ebilir (normal _artlar alt1nda bitmemesi laz1m...) Sayg1 Sevgi ve Mant1k... Emre 1974tr Posted: Feb 23 2006, 11:44 PM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 Sevgili Oktay yine dedi imi anlamam1_s1n veyahutta ben anlatamam1_1m. 1-0_te o bütüncül sistem dedi in _eyi ”bireylerin inanc1” belirliyor.O bilimsel kurul bireylerden olu_uyor ve onlar1n-kabulu-inanc1,”bilimsel bilgi” ad1 alt1nda insanlara sunuluyor. Yani yine bireylerin olu_turdu u bir inanç uzla_1m1 var.Bu inanç uzla_1m1 daha sonra da tüm insanlara aktar1l1yor. Yine bireylerden ba_layan bir inanç serüveni söz konusu ba_ka bir_ey de il.Sonra bu bireyler bireysel inançlar1n1 kollektif hale getirse de getirmese de hiçbir_ey de i_miyor.Yine de sadece inanç var ortada. 2-Bu bilim grubu-kurulu kollektif bir inanç geli_tirince bu sefer inanç ,o noktadan sonra bireysel inançtan kollektif inanca dönü_mü_tür.Ama bu kollektif inanc1 bireysel inançlar1n toplam1 ve veya uzla_mas1 olu_turmu_tur. Ondan sonra kurulun kollektif inanc1 da yine inançtan ba_ka bir_ey de ildir.Ve yine dikkat kuruldaki her birey bu inanca iman ediyor. 3-Daha sonra kurulun d1_1ndaki bireyler de bu inanca kat1l1p kat1lmamakta,eldeki delilleri yeterli bulup bulmamakta yine tamamen özgürdür.0ster bilimadam1 olsun ister olmas1n. 4-Bilim agnostik olmamal1d1r ve zaten de de ildir 5-Lütfen dikkat,alg1-kabul olmadan inanç olmaz.Alg1-kabul olmadan bir _eye bilgi(inanç) ad1 verilmez.O _eyi 108

kabul eden bir beyin veya beyinler bütünü olacak ki buna da inanç(bilgi) diyoruz. 6-Ve son olarak bürtünsel de olsa,kesin de olsa,bireysel de olsa,sürekli tekrarlanabilse de inançt1r. O _eyin varl1 1na birey,toplum,kurul ya da ba_ka bir_eyin inan1yor olmas1 hiçbir_eyi de i_tirmez.Yine sonuç olarak birileri inan1yor ve bu da imand1r,inançt1r. Yok hiç bir birey inanmasayd1 zaten bilgi diye toplumun önüne sürülmezdi.Önce ”en az bir ki_i bu _eye iman ediyor” ve inanc1n1(bilgi ad1 verip) sunuyor.Ortada inanç-bilgi olmadan bilim olmaz.Bilgi de inançtan ba_ka bir_ey de ildir. Selam ve sevgiler. OktayD Posted: Feb 24 2006, 12:22 AM kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 Joined: 30-January 06 Emre Bey, ya, anlatam1yorum. Sanki bir önceki mesaj1 atmam1_1m gibi geldi! Diyorum ya ayn1 kavramdan bahsetmiyoruz diye. Üstelik tikelden tümele bir özelli i nas1l geçirdiniz anlamad1m. e er öyle olsayd1 her_ey karma_1k olurdu. Siz cümleleri yazarken harfleri kullan1rs1n1z. Hiçbir harf kendi ba_1na bir _ey ifade etmez. 0sterseniz harflerin farkl1 anlamlar1 olsun ama bunlar1 dizince art1k o harflerden bahsetmezsiniz, art1k cümle vard1r. Bir insandan bahsederken, onun hücrelerden olu_tu unu bilirsiniz ama ç1k1p da kimse onun hücrelerinden bahsetmez, art1k o ki_ili in kendisi vard1r. Her hücreye teker teker bakarsan1z, bilinçleri olmayan sadece protein üreten birimler oldu unu görürsünüz ama bunlar1n olu_turdu u _ey bilinçli dedi imiz bir insand1r. Bilim de böyledir. Bilim bir kurul ya da ona benzer bir _ey taraf1ndan yönetilmez. Bilimsel çal1_malar bilimi _ekillendirir. Bireyler de il onlar1n çal1_malar1 bilimin yap1ta_lar1d1r. Ama bilimden söz ederken onun yap1ta_lar1ndan bahsetmezsiniz. Kimyadan bahsederken, mesela atom yörüngelerinden bahsederken kimse ç1k1p da asl1nda protonlar1n kuarklardan olu_tu unu ve elektronlar1n bu kuarklar1n etkile_iminden ç1kan fotonlarla etkile_erek enerji düzeyleri olu_turdu unu vs söylemez. Kimya fizi in bir üst sistemidir, ve kimya fizi in kavramlar1ndan ba 1ms1z olarak ifade edilebilir. Kimya ile Fizik aras1ndaki bu ili_ki deneyle Bilim ile olan ili_ki gibidir. Bir bilimadam1n1n ne dü_ündü ü neye inand1 1 bilimi etkilemez, bilim hiçbir bilimadam1n1n dü_üncesini ta_1maz. Bilim bilimadamlar1n1n bir üst düzeyidir. Siz bilimadam1ndaki inanç kavram1n1 bilime aktaramazs1n1z. Bilgi de de i_ir. E er bilimadam1ndaki bir bilgi inanç (benim bahsetti im inanç kavram1) ise bilimadam1 çal1_mas1yla bu bilgiyi bilime kazand1rd1 1nda; bilimden bahsederken art1k o bilgi inanç de ildir. Art1k o bilimsel bilgidir. Ama bilimadam1ndaki (ayn1 bilgi oldu u halde) bireysel bilgidir. Bu bireysel bilgiye inanç diyebilirsiniz. Ama bu bilimsel bilginin inanç olmas1n1 gerektirmez. bilimsel bilgi inançtan ar1nm1_ bir bilgidir. Siz bunu bireysel düzeye çekti inizde ancak inançtan bahsedilebilir. Çünkü bilim iman etmez! Birey edebilir ancak. QUOTE 4-Bilim agnostik olmamal1d1r ve zaten de de ildir Diyorum i_te, ayn1 _eylerden bahsetmiyoruz. Bilim _u anda agnostistiktir. Agnostizmin tan1m1nda inanç terimi geçmiyor. Bilimin tan1m1nda inanç tan1m1 geçmiyor. Allah a_k1na bu inanç terimini bu ba_l1 a kim soktu??? 0nançla bilimin bir alakas1 yoktur. Lütfen bu terimi bu ba_l1kta ayn1 amaçla kullanmayal1m. (cidden ya nas1l girdi bu terim, tart1_maya?). Sayg1 Sevgi ve Mant1k... Emre 1974tr Posted: Feb 24 2006, 12:36 AM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 109

Sevgili oktay anlatam1yorum galiba (k1sasss) 0_te o bireylerin çal1_mas1 ve inançlar1na bilimsel bilgi ad1n1 veriyoruz.Veyahutta o kurulun inanc1na bilimsel bilgi ad1n1 veriyorsun.Ama yine de inanç var. Bilim tamamiyle inanç üzerine kuruludur ve agnostik olmas1 mümkün de ildir. Tekrarl1yorum senin o bilime malolmu_ dedi in bilgi,o i_i yapan bilim adam1 veya bilimadamlar1n1n inanc1n1 aktarmas1 sonucudur. Bireylerin inanc1 olmadan o tez-bilgi olu_turulamazzzzzz. O görü_ü-bilgiyi yeni bir yap1ta_1n1 sunanlar yine inançlar1n1 aktar1yorlar hepsi bu. Ondan sonra ba_kalar1n1n bu inanca kat1l1p kat1lmamas1 bamba_ka bir_eydir.Ben olu_turulma a_amas1nda da ayn1 _eyin oldu unu söylüyorum ki söylememe bile gerek yok zaten böyledir. 0ster o kuram1 olu_turan tek bir bireyin inanc1 olsun,isterse bir kurulun inanc1.0ster bir ilk olsun,isterse daha evvelki _eylere ekleme-geli_tirme yap1ls1n.Hiç farketmez.Bunu insanl1 1n önüne sunanlar ,inançlar1n1 delilleriyle birlikte sunuyorlar. Olu_an kollektif bir yeni inanç olsa da olmasa da hiçbir_ey de i_tirmez.0nsanlar buna inansa da inanmasa da yine hiçbir_eyi de i_tirmez.Sonuçta bilimsel bilgi ad1nda sunulan bir inanç söz konusu. O kuram-bilgi ad1n1 verdi in _ey,onu olu_turan veya olu_turanlar1n inanc1ndan ba_ka bir_ey de il. Ve yine söylüyorum ister tak1m çal1_mas1yla olu_ur,ister bireysel,isterse ortaya bamba_ka bir eser ç1ks1n farketmez.Bu ortaya ç1kan _eyi,onu ortaya atan insanlar1n inançlar1 olu_turdu.Sonra da bu inançlar1n1 insanl1 a sundular.Onlar inand1kllar1 _eyi,imanlar1n1 insanlara sunuyorlar.Ne kadar zorlarsan zorla bu böyle.Bilgi denilen _ey inançtan ba_ka bir_ey de il. Selam ve sevgiler. OktayD Posted: Feb 24 2006, 04:04 PM kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 Joined: 30-January 06 Tikel dü_ünmekten kendinizi al1koyam1yorsunuz. Onca _eyi bo_una yazm1_1m, sonuçta anlatamad1m. Yan1tlar1n1z için te_ekkürler. (Bu ba_l1k amac1ndan uzakla_m1_t1r.) Sayg1 Sevgi ve Mant1k... ——————– ”Siz de iyi biliyorsunuz ki biz, hepimiz ayn1 nedenden dolay1 matematikçi olduk; tembeliz.” Max Rosenlicht Emre 1974tr Posted: Feb 24 2006, 04:30 PM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 Yok as1l ben anlatamad1m.Size yan1lg1n1z1-yanl1_1n1z1 ve önyarg1n1z1 iyi gösteremedim. Ve son kez anlatarak sizin sayfan1zdan ayr1l1yorum.Bana mutlaka cevap vermemi gerektirecek bir ifade yöneltmedi iniz taktirde bu son iletim olacak burada.Size zorla inanc1n1zdaki hatay1 göstermekle yükümlü de il kimse zaten. 1-Diyorum ki o bilimsel bilgi ad1n1 verdi in _ey hokus pokusla var olmuyor.Birileri veya biri onun öyle oldu una iman ediyor ve sonra da tüm insanl1 a sunuyor bu inanc1n1(bilgisini) ^imdi farzedelim ki Oktay ad1nda bir bilimadam1 var. Çal1_mas1nda diyor ki; a+s=araba. Buna inanm1_t1r Oktay adl1 bilimadam1 ve ispatlar1yla bilim dünyas1na sunmu_tur.Bu ister tak1m çal1_mas1yla olsun ister tek ba_1na,ister s1f1rdan yeni bir iddia olsun isterse de daha evvelkilere bir_eyler katarak elde edilsin,hiç farketmez.Oktay(ya da çal1_ma grubu) kendine ”a+s=araba” _eklinde bir inanç olu_turmu_tur ve delilleriyle birlikte bilim dünyas1ndaki onaylay1c1 merciye sunmu_tur. 110

Sonra bunun gerçek olup olmad1 1na,bilimsel olup olmad1 1na ilgili ki_iler de karar verir.Ya ikna olup bilimsel bilgi derler ya da redederler.Bak1n yine inançtan ba_ka bir_ey yok ortada. Ve üçüncü a_amada da bu inanç tüm insanl1 a sunulur ve dileyen inan1r dileyen de inanmaz. Yani bilimsel bilgi ad1n1 verdi iniz inanç üç a_amadan olu_uyor: A-Önce o inanca bir bilimadam1 veya bilimgrubu sahip oluyor ve ifadelerini bu inançlar1 do rultusunda olu_turuyorlar.(0nanc1n olu_up sunulmas1 a_amas1) B-Bu olu_turulan yeni inanç ilgili kabul grubuna sunuluyor.Bu inanc1n-bilginin bilimsel olup olmad1 1na ilgili kimseler karar veriyor(bu sunulan inanc1n do ru olup olmad1 1na,bilimsel olup olmad1 1na karar verilmesi ve kabul edilmesi a_amas1) C-Son olarak da bu inanc1n tüm insanl1 a sunulmas1.Burada da bireyler bu sunulan yeni inanca iman edip etmemekte tamamen özgürdürler.Ve yine inançtan-imandan ba_ka bir_ey yok ortada. Ba_ka bir deyi_le: A-0nanc1n olu_turulmas1(birey veya grup taraf1ndan) ve ilgili merciye-otoriteye sunulmas1. B-0lgili mercinin bu inanca iman ederek onaylamas1 ve bilimsel bilgi kabul etmesi. C-Halka sunulmas1 ve bireylerin inan1p inanmamas1. Her a_amas1nda da inançtan ba_ka bir_ey yok ve olmas1 da mümkün de il zaten. O kayda geçen bilgiler öncelikle birilerinin beyninde _ekillenip iddiaya dönü_türülüyor.Yoktan var olmuyor,sadece birileri inanc1n1 sunuyor o kadar.Bir_eye ekleme yoluyla da olsa bu yine ayn1 _ekilde ekleyenin inanc1d1r öncelikle.Ba_ka hiçbir_ey de il.ve bir_eye inanmak inançtan ba_ka hiçbir_ey olamaz. Selam ve sevgiler. OktayD Posted: Feb 24 2006, 05:53 PM kidemli üye Group: Members Posts: 200 Member No.: 4 Joined: 30-January 06 Bak1n1z, hala sizin tikel yönde oldu unuzu kaç mesajd1r gösteremedim, önemli de il. ^u iletiyi hiç istemeden at1yorum, ama bir yandan da bir ses bana ”at!” diyor. Dayanamay1p yan1tl1yorum... Siz bilimden söz ederken bilimadam1ndan bahsederek gittiniz. Diyorum ki bir süt düzey olan bilimden bahsederken alt düzeydeki bilimadamlar1ndan bahsedemezsiniz. Bahsederseniz o iki düzey ayn1 düzeydedir. Düzeyler diye biri di eri cinsinden ifade edilmedi inde yine ayn1 _eyi koruyan sistemlere diyorum. Bilim ve bilimsel bilgi ayr1 düzeydedirler (san1r1m siz bir tutuyorsunuz?). ve ben bilimden bahsederken bilimsel bilgi sözcü ünü kullanmadan da ayn1 _eyleri söylerim. Bu düzey ili_kilerin altta üstte olmas1n1 belirleyen özellik, birinin di erinin eleman olmas1yla olu_mas1d1r. Mesela A düzeyi atomun elektron düzenini ve B düzeni de atomlar aras1ndaki etkile_imleri aç1kl1yorsa, B nin her eleman1 A n1n aç1klad1 1 bir sistem oldu u için A, B nin alt düzeyidir derim. Ben B den bahsederken A daki elemanlar1 kullanmam. A ya göre iki atomun etkile_mesi demek elektronlar1n1n etkile_mesi demektir ama B ye göre elektronlardan söz etmeye gerek kalmaz. Umar1m bu örnek yeterlidir. Çünkü bilim de böyledir. Bilim kendili inden olu_mu_tur. T1pk1 felsefe gibi, matematik gibi. Burada alttaki düzey yani bilimin eleman1 olabilen sistemlerin her biri bilimadamlar1n1n çal1_malar1d1r. Siz bu alt düzeyden bahsedip durdunuz. 0nançt1r imand1r, vs. Oradaki bilginin inanc1n ve her neyse onun sonucunda olu_an alt ürün çal1_mad1r. Bu çal1_malar1n bireyle bilimadam1yla dü_ünceyle ve deneyle ili_kisi ve di er çal1_malarla ilgisi alt düzey bir sistemin elemanlar1d1r. Bunun kesin bir dille anlat1lan ama düzey da 1l1ml1 birçok sonucu (fizikte bu düzey da 1l1m1 çok önemlidir çal1_ma a_amas1nda), deneylerin verileri bilimadam1n1n bireysel inançlar1 vs vard1r. Bunlar da sizin hakl1 oldu unuzu dü_ündü üm konudur. Yani bu alt olan düzey, dedi iniz gibi imanla ya da herneyse onla bezenmi_ olabilir (olmayabilir de, bilmiyorum). Kald1 ki bilgiyi kesin yapmayan bölüm buras1d1r. Bu düzeyde hiçbir bilgi kesin de ildir ve gerçekten de buradaki bilgi zihnin gölgeleridir (inanç olabilir demenin ba_ka bir yolu). Bunun bir üst düzeye geçerseniz, tüm bunlardan habersiz bir _ekilde konu_abilirsiniz. Art1k alt düzeyde olan kesinsizlik burada kesinli e dönü_mü_tür. Bu düzeydeki her bilgi kesindir. Çok ilginçtir ki burada bilgi dedi imiz _ey çal1_malarda de ildir, evrenin kendisinde de de ildir. Buradaki bilgi tamamen soyut 111

bir bilgidir. Kesindir çünkü. Evreni anlatmaz, insan1 anlatmaz, çal1_may1 anlatmaz, çal1_malar1n nerede nas1l olduklar1yla ilgili bilgilerdir. Bilimdir. Sonuç bilgisidir. Tarih gibidir. Evreni anlatmak ve anlamak istiyorsan1z gidip her çal1_may1 incelemelisiniz ama ne yaz1k ki bunu tikel olarak yapmal1s1n1z. Yani evreni anlamak/anlatmak tikel bir harekettir ve bilim düzeyinde bunu yapamazs1n1z. Evreni anlamak için inanç devreye girebilir (girebilir, ama girmeye de bilir, bilmiyorum). Ama bilimi anlamak için inanç devreye girmez. Bilim inançtan ba 1ms1z soyut bir olgudur. Soyut oldu u için evrenle olan ba lar1 da soyuttur. 0nsan ürünü de ildir. 0nsanlar olmasayd1 yine bilim ayn1 bilim olurdu ama kimse bilmezdi (çok garip oldu, bu son cümleyi önemsemeyin). ^imdi bilim ve inanç konusundan vaz geçelim. Bu ba_l1k amac1ndan ”manyak” derecede sapt1 Ben bilimden de il agnostizmden söz edecektim. Bilim agnostizme sadece bir örnek olarak söylenmi_ti. 0nanç da araya davetsiz bir _ekilde girmi_ti. Bilim inanc1 sevmez (her ne kadar bilimadam1 sevse de... Kar1ncalar da kar1ncayiyenleri sevmez ama kar1ncayiyenler kar1nca kolonisinin candostudur. Burada Koloni ile kar1nca farkl1 düzeylerdir!!) 0sterseniz inanç ve bilimle ilgili bir ba_l1k aç1n. orada felsefenizin en ince ayr1nt1lar1n1 tart1_1n. Ama art1k burada olmas1n. Buras1 ad1na yak1_1r bi _ekilde Agnostizm olsun. Her bilginin inanç oldu una dair olan felsefeyi ba_ka bir ba_l1kta tart1_mak daha yap1c1 olabilir. Lütfen ricam1 k1rmay1n... Agnostizm hakk1nda birkaç sorum olmu_tu. Onlar1 bir daha ama farkl1 bir _ekilde soraca 1m. Ama _imdi de il, biraz tedbirli (ba_ka yöne çekilmesin diye) davranaca 1m. Yak1nda sorar1m... Sayg1 Sevgi ve Mant1k... Emre 1974tr Posted: Feb 24 2006, 08:28 PM kidemli üye Group: Members Posts: 193 Member No.: 29 Joined: 6-February 06 ^imdi bana zorla cevap hakk1 do urdun ama sevgili Oktay Ben de dayanamay1p yazmak durumunday1m. 1-0nanc1n ne oldu unu ve dolay1s1yla bilginin ne oldu unu anlamaya yana_mak bile istemiyorsun.Önkabullerine körü körüne ba l1 durumdas1n ne yaz1k ki. 0nanç demek bir _eye körü körüne inanmak de ildir.0nanç demek inanmak(veyahutta inanmamak) demektir Bu kadar basit. Hala diyorsun ki bilimadamlar1 imanl1 olabilir belki vesaire.Yahu belkisi melkesi yok,ortada inançtan imandan ba_ka bir_ey yok zaten.0nanc1n1 dile getirmekten ba_ka bir_ey yok.Deneylerin sonucunda elde etti i görü_ de inanc1ndan ba_ka bir_ey de il. Üst düzey bilim dedi in _ey de bir inanc1n yaz1ya dökülmi_ hali o kadar.Yetkili kurul taraf1ndan o _eyin bilimsel oldu una inan1lm1_,kabul edilmi_,iman edilmi_ o kadar. Bilimadamlar1n1n önyarg1lar1ndan falan bahsetmiyorum.Do rudan elde ettikleri sonuçtan bahsediyorum,ula_t1klar1 inançtan bahsediyorum.Sonra bu inanc1 onaylay1c1 kurula sunmalar1ndan bahsediyorum.Ve bu kurulun bu çal1_maya ”bilimsel bilgidir” damgas1n1 vurmas1 için ona önce iman etmesinden bahsediyorum.O sunulan inanc1n bilimsel kriterlere uygun olup olmad1 1n1n belirlenmesi i_lemi bile inanç çerçevesindedir. Hay1r o bilgi ad1 verieln _ey kendili inden olu_muyor.0nançlar silsilesi sonucunda olu_uyor.Bunu olu_turan da insanlardan ba_kas1 de il.Bir bilginin elde edilmesi de,kurul taraf1ndan bilimsel etiketi yemesi de hep inançt1r.Hep bireylerin kabulü-iman1d1r. Üst düzeydeki kesinlik inanc1n en güçlü halidir.Ve gerçek iman da budur. HALA B0R^EY KES0N DE 0LSE 0NANÇTIR DEME HATANIZI SÜRDÜRÜYORSUNUZ HAYIR ASIL O ^EY KES0NSE TAM B0R 0NANÇTIR.HEM DE KATIKSIZ-KUVVETL0 B0R 0MAN 0ÇEREN 0NANÇTIR.KES0NL0K DEN0LEN ^EY SADECE DUYULAN GÜVEN0 VE 0NANCIN KUVVET0N0 YANSITMAKTADIR. Bir_ey muallakta de ilse ,o _eyin gerçekli ine çok daha kuvvetli bir _ekilde iman ediyorsun demektir. Yukar1da yazd1klar1m gerçekten bo_a gitmi_.Ama ileride birgün ayd1nlanman1z yolunda 1_1k tutabilece i için yine de görevimi yapmam1n mutlulu uyla buradan ayr1l1yorum. Selam ve sevgiler. 112

Spiritualism and Islam (2011-07-12 16:23)
Our video: [1]http://www.youtube.com/watch?v=EXA38GeVM6k
1. http://www.youtube.com/watch?v=EXA38GeVM6k

James Bond (2011-07-12 16:51)
Hiçbir kahraman1n maceralar1 onun kadar çok say1da beyazperdeye aktar1lmad1. Hiçbir kahraman dünyan1n dört bir yan1nda onun kadar çok etkiler b1rakmad1. Ve yine hiçbir macera adam1 elli y1l1 a_k1n bir zamand1r böylesine popülerli ini, karizmas1n1 ayakta tutamad1. 0an Fleming’in 1953 y1l1nda ilk maceras1n1 Casino Royale ile dünyaya sundu u karakteri James Bond, _u günlerde ayn1 adl1 filmle dünyayla bulu_uyor. Hem de o tarihtekinden daha büyük bir co_ku ve heyecanla bu bulu_ma gerçekle_ti. Resmi 21. , di er resmi olmayanlarla birlikte 23. Bond filmiydi bu son eser. Son dönemlerdeki, geriye gidip ba_lang1c1 anlatma modas1 bu fenomene de uygulanm1_ oldu böylelikle. Ça 1n1n ilerisinde teknolojik oyuncaklar, güzel kad1nlar, egzotik mekânlar, karizmatik ve tehlikeli dü_manlar, gizem ve aksiyonun at ba_1 gitti i bir heyecan örgüsü insanlar1 bugünlere kadar maceradan maceraya sürükledi. Hala da Bond dünyas1 kadar büyülü ba_ka bir alternatif yarat1labilmi_ de il. Ne edebiyatta ne de sinemada. 0an Fleming’in dehas1 bana göre 0ngiliz so ukkanl1l1 1yla kendi 0skoç kökeninden gelen yarat1c1l1 1 birle_tirmesinde yat1yordu. Romanlar1nda hem kuzey insanlar1na has mekanik i_çili i, hem de güney insanlar1na has k1vrak zekây1 bulabilirsiniz. Hele ki filmlerinde Hollywood etkisi de i_in içine girince daha da zenginle_mi_tir bu karakterin dünyas1. Fleming’in yararland1 1, kendisine esin kayna 1 olan çe_itli roman karakterleri ve onlar1n dünyas1 vard1 tabii ki. Bunlar1n en ba_l1calar1 Sherlock Holmes ve Mike Hammer’d1r. 0ngiliz gizli servisinin ajan1 007 James Bond’u yarat1rken Holmes’un dünyas1ndaki gizemcili i ve bulmaca çözümünü, Hammer’1n dünyas1ndaki aksiyon ve _iddeti alm1_t1r. Ve buna kendi ekledi i, casusluk dünyas1na has teknolojik geli_meleri ve dünyan1n dört bir yan1nda geçen s1ra d1_1 macera karakteristi ini de ekleyerek efsaneyi vücuda getirmi_tir. James Bond’la birlikte macera dünyas1nda süper casus kavram1 do mu_tur. O zamana kadar casusluk edebiyat1 çok s1radan olaylar1 konu al1yor ve olaylar1n kahramanlar1 da tekdüze serüvenler ya_1yorlard1. Ama Bond’la birlikte adeta bir süper kahraman havas1nda ajan anlay1_1 ortaya ç1km1_t1. Hele ki Bond filmleriyle bu ekol doru a ula_t1. T1pk1 Süpermen serüvenlerindeki gibi dünya ç1lg1n kötü adamlar1n elinden kurtar1l1yor, ak1l almaz dövü_ ve aksiyon sahneleriyle insanlara etkileyici bir dünya sunuluyordu. 0an Fleming’in büyük ba_ar1s1n1n ard1ndan hemen onun izinden giden yazarlar kendi Bond’lar1n1 yaratm1_lard1r. Bu ünlü hayali casuslardan ilk akla gelenler Dirk Pitt, Sam Durell, Matt Helm ve Napoleon Solo’dur. Yine bu karakterler kah dünyay1 kurtar1yorlar, kah komünistlerle k1yas1ya çarp1_1yorlard1. Ve yine t1pk1 Bond gibi birço unun öyküleri beyaz perdeye aktar1ld1. Ama hiçbiri onun ba_ar1s1na ula_amad1. Daha do rusu ola anüstü güçlere sahip süper kahramanlar da dahil olmak üzere hiçbir hayali karakter onun çizgisine ula_amad1. James Bond serüvenlerindeki en önemli özelliklerden biri de, 0ngiliz gizli servisi için geli_tirilen teknolojilerden sorumlu Q’nun ona her macera ba_1nda verdi i özel teknoloji dehas1 araçlard1. Ve mutlaka macera da öyle bir ortam olu_urdu ki Bond kendisine verilen bu oyuncaklar1 kullanmak zorunda kal1rd1. 0_te bu anlay1_ günümüz macera oyunlar1n1n da vazgeçilmez karakteristi ine temel haz1rlam1_t1r. Bir macera oyununda da karaktere sunulan bir obje muhakkak ileride hayati öneme sahip i_levi olmaktad1r. Yine dura an macera anlay1_1, esrar perdesini çözmek, bulmacalar1 tamamlay1p gerçe e ad1m ad1m yakla_mak ve bunlar1 hareketli macera ö eleriyle-aksiyonla birle_tirmek hem günümüz Adventure oyunlar1n1n, hem macera edebiyat1n1n hem de filmlerinin temel prensibi haline gelmi_tir. Bir Indiana Jones veya Tomb Raider serisi bile Bond efsanesinin temelleri üzerinde yükselen olu_umlard1r. Hiç bilinmeyen etkileyici ve heyecan verici yerlerde olaylar1n ak1_1n1n gerçekle_mesi, karizmatik kötü adamlar yine 0an Fleming’in macera dünyas1na sundu u ö elerdir. 0an Fleming’in kaleme ald1 1 Bond eserleri _unlard1r: " Casino Royale(1953) 113

" Live and Let Die (1954) " Moonraker (1955) " Diamonds Are Forever (1956) " From Russia, With Love (1957) " Doctor No (1958) " Goldfinger (1959) " For Your Eyes Only (1960) " Thunderball (1961) " The Spy Who Loved Me (1962) " On Her Majesty’s Secret Service (1963) " “007 in New York” (1964) " You Only Live Twice (1964) " The Man with the Golden Gun (1965) " Octopussy and The Living Daylights (1966) Bunlardan From Russia With Love adl1 serüvenin önemli bir k1sm1 0stanbul’da geçiyordu. Ayn1 adla çevrilen Bond filmiyle, ülkemizin macera dünyas1 için önemli bir mekan oldu u anla_1lm1_ ve di er pek çok macera roman1 ve filmlerinde ülkemize, özellikle de 0stanbul kentimize ilgi gösterilmeye ba_lanm1_t1. Hemen her macera serisinin Türkiye’de geçen bir roman1 mutlaka yaz1lm1_t1r diyebiliriz. Ve art1k baz1 Adventure oyunlar1nda da 0stanbul öyküye ev sahipli i etmektedir. 0an Fleming asl1nda edebi aç1dan dantel gibi örülmü_ bir inceli e sahip anlat1m1 kullanmaktad1r. E er Bond romanlar1n1n ellili ve altm1_l1 y1llardaki Türkçe çevirilerine veya 0ngilizce orijinal hallerine bakarsan1z bunu çok rahatça görebilirsiniz. Günümüzdeki Fleming eserlerinin tekrar çevirim ve sunum _ekilleri ise asl1nda bu romanlar1n özet halleridir genelde. Fleming’in güçlü kalemine tan1k olabilmek için verdi im _1klar1 gerçekle_tirmelisiniz. James Bond filmleri dönemi ise 1962 tarihinde Doctor No ile ba_lam1_t1r. From Russia With Love ile ikinci Bond filmi insanlara sunulmu_tur. Bu ilk 2 film de romanlar1 gibi 0ngiliz a 1rba_l1l1 1n1 yans1tmaktayd1. Ama üçüncü film olan Goldfinger ile art1k i_in içine Amerikan ruhu da kar1_m1_, James Bond tam bir aksiyon ziyafeti sunan ekole dönü_mü_tü ayn1 zamanda. Günümüzde de Bond karakteri 0ngiliz ve Amerikan rüyalar1n1n uzla_1m1 olarak kabul edilmektedir ki bu de i_im filmleri arac1l1 1yla ortaya ç1km1_t1r. Hele ki Roger Moore’lu Bond filmlerinde Jaws ad1nda bir karakter, kötü adam vard1r ki, asl1nda Örümcek Adam veya Fantastik Dörtlüye bile kafa tutabilecek güçlere sahiptir. Ayr1ca filmlerdeki Bond, Fleming’in romanlar1ndaki Bond’dan daha da çapk1nd1r. Bond filmleri s1ras1yla _unlard1r: 1. Dr. No 2. From Russia With Love 3. Goldfinger 4. Thunderball 5. You Only Live Twice 6. On Her Majesty’s Secret Service 7. Diamonds Are Forever 8. Live and Let Die 9. The Man with the Golden Gun 10. The Spy Who Loved Me 11. Moonraker 12. For Your Eyes Only 13. Octopussy 14. A View to a Kill 15. The Living Daylights 16. Licence to Kill 17. GoldenEye 18. Tomorrow Never Dies 19. The World is Not Enough 114

20. Die Another Day 21. Casino Royale Resmi olmayan filmler: Casino Royale(komedi tarz1nda 1967 yap1m1) Never Say Never Again ^u s1ralar sinemalarda oynayan Casino Royale filmi, 007’nin macera dünyas1na at1l1_1n1 göstermekte ve t1pk1 ilk romanlar1ndaki gibi daha a 1r ba_l1 bir yap1ya sahiptir. Bond karakterini canland1ran aktörler: Sean Connery, George Lazenby, Roger moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig’dir. Bir de Casino Royale’in komik ilk versiyonunda David Niven bu gizli ajan1 canland1rm1_t1r. Fleming’in vefat1ndan sonra da yo un talep üzerine ba_ka yazarlar taraf1ndan Bond maceralar1 kaleme al1nm1_t1r. Bunlardan ilki Robert Markham taraf1ndan yaz1lan Colonel Sun olmu_tur. Okudu um bu roman da gerçekten çok ba_ar1l1d1r. Fleming’den fark1 onun kadar a 1r bir anlat1ma sahip olmamas1 ve teknolojik oyuncaklara-silahlara yer vermemi_ olmas1d1r. Ama macera gerçekten ak1c1 ve Fleming’i pek aratmamaktad1r. Bu bir romanl1k maceradan sonra bayra 1 John Gardner devralm1_ ve seri halde romanlar1n1 Bond hayranlar1na sunmu_tur. Gardner t1pk1 Bond ”filmlerindeki” süper aksiyon kahraman1 007’yi romana aktarm1_t1r. Fleming’in Bond’unun havas1n1 vermese de, karakterin hareketli ve görkemli filmlerini sevenler için keyifli ve zengin çal1_malar olmu_tur. Romanlar tam 007 filmleri havas1ndad1r: 1981 Licence Renewed 1982 For Special Services 1983 Icebreaker 1984 Role of Honour 1986 Nobody Lives For Ever 1987 No Deals, Mr. Bond 1988 Scorpius 1989 Win, Lose or Die 1989 Licence to Kill (novelisation) 1990 Brokenclaw 1991 The Man from Barbarossa 1992 Death is Forever 1993 Never Send Flowers 1994 SeaFire 1995 GoldenEye (novelisation) 1996 COLD Ve daha sonra Amerikal1 yazar Raymond Benson, ünlü karakterin serüvenlerini yazmaya ba_lam1_t1r. Benson’un tarz1 ise, Fleming ile Gardner’1n kar1_1m1d1r. Yani eski Bond romanlar1yla filmlerinin harmanlanm1_ bir havas1 vard1r. Onun eserleri: 1997 ”Blast From the Past” (short story) 1997 Zero Minus Ten 1997 Tomorrow Never Dies (novelisation) 1998 The Facts of Death 1999 ”Midsummer Night’s Doom” (short story) 1999 ”Live at Five” (short story) 1999 The World Is Not Enough (novelisation) 1999 High Time to Kill 2000 Doubleshot 2001 Never Dream of Dying 2002 The Man with the Red Tattoo 2002 Die Another Day (novelisation) Ayr1ca “Genç James Bond” serileri, Bond çizgi romanlar1 da de i_ik maceralar sunmu_tur hayranlar1na. Macera dünyas1nda dönüm noktas1 olan Bond, tabii ki video oyun dünyas1nda da önemli yap1mlar1n 115

yap1lmas1na vesile olmu_tur ve ba_l1ca örnekler _unlard1r: James Bond 007 (Atari 2600, Atari 5200, Colecovision, Sega SG–1000, Atari 400/800/XE/XL Computer, Commodore 64) Parker Brothers 1984 James Bond 007 in: A View to a Kill (Apple II, PC) Mindscape 1985 James Bond 007 in: Goldfinger (Apple II, PC) Mindscape 1986 The Living Daylights (Amstrad CPC, Atari 400/800/XE/XL, BBC Model B, Commodore 64, ZX Spectrum 48/128 and 2/3, Amiga) Domark 1987 James Bond: As seen in Octopussy (Apple II) 007: Licence to Kill (DOS/Windows) Domark 1989 James Bond: The Stealth Affair (Amiga, PC) Interplay 1990 ( The Spy Who loved me (ZX Spectrum, Atari ST, Amiga, Commodore 64) Domark 1990 James Bond Junior (NES/SNES) THQ 1992 James Bond 007: The Duel (Sega Genesis/Master System) Tengen 1993 James Bond 007 ([Super] Game Boy) Nintendo 1997 Goldeneye (Nintendo 64) Rareware 1997 Tomorrow Never Dies (Playstation) Electronic Arts 1999 The World is Not Enough (Nintendo 64, Playstation, Game Boy Color, PC) Electronic Arts 2000 007 Racing (Playstation) Electronic Arts 2000 007: Agent Under Fire (X-Box, Gamecube, Playstation 2) Electronic Arts 2002 007: Nightfire (X-Box, Gamecube, Playstation 2, Game Boy Advance, PC) Bunlardan baz1lar1 adventure oyunu olsa da, özellikle Ian Fleming’in yazd1 1 romanlardaki macera oyunu potansiyeli henüz yeterince de erlendirilememi_tir. Önümüzdeki y1llarda bu aç1 1n giderilece ine eminim. Not: Bu yaz1m Adventuresoul(Macera Ruhu) Dergisinde yay1nlanm1_t1r. Selam ve sevgiler.

(2011-07-12 16:53)

1995 0lluminati kart oyunu (2011-07-12 17:16)

A_a 1da yazd1klar1m yabanc1 forumlardan aktar1mlar1mlard1r: Doksanl1 y1llarda piyasaya sürülen 0lluminati kart oyununda ikiz kulelere ve Pentagon’a sald1r1dan tutun da, salg1n hastal1klar üretmeye kadar tüm planlar1 resmedilmi_ti. 116

11 Mart 2011 tarihindeki Japonya depreminden sonra asl1nda bunun da kartlarda y1llar önce belirtildi i görülmekte: The Wako Clock tower at Ginza in Tokyo 117

118

119

Kart1n üstündeki saat kesinlikle Tokyo’daki saat ve akreple yelkovan 3 ve 11 rakamlar1n1 gösteriyor. Yani y1l1n 3. ay1 olan Mart ve ay1n 11’i. Ve 11 ayn1 zamanda y1l olan 2011’e de i_aret ediyor olmal1. Bitmedi: [1]

[2]

[3] 120

[4]

[5]

[6]

[7] 121

[8]

Deprem sonras1 tsunaminin nükleer felakete yol açaca 1 da dolayl1 bir _ekilde belirtiliyor. [9]http://www.abovetopsecret.com/forum/thread675301/pg1 —————-—————————————–——— ——————— Peki gelecekle ilgili planlar1 neler? Kartlara bakarak bir fikir elde edilebilir: [10] [11]

[12] 0nternetten kartlar1 inceleyebilirsiniz. Gelecekle ilgili olanlar aras1nda; Dev bir meteorun dünyaya çarpmas1, sahte uzayl1 istilas1, komünizmi kullanarak ülkeleri ele geçirmek, teknolojiyi kullanarak sahte mesih projesini gerçekle_tirmek vs. ilk göze çarpanlar... Sapk1n planlar1n1n i_lendi i 1995 bas1m1 kartlardan birkaç tanesi daha _öyle: 122

123

124

125

üçüncü Dünya Sava_1’n1 ç1karma planlar1 çok eski. Ve yine bu kartlar1na da i_lemi_ler...

Sahte uzayl1 sald1r1lar1yla ilgili kartlar1: 126

127

Di er kartlardan bir kaç1 daha:

128

129

130

Sahte uzayl1 sald1r1s1 ile tüm dünyay1 tek ülke haline getirme planlar1n1 uygulamaya geçirme haz1rl1 1ndalar gibi gözüküyor. Öncelikle uzayl1larla ilgili daha çok haber ve aç1klamalar duyacaks1n1z. 0nsanlar1n bilinçaltlar1 yak1n1m1zda dünya d1_1 varl1klar1n oldu u ve sald1rabilecekleri bilgileriyle y1kanacak. Daha sonra kendi sözde uçan daireleri ile sald1r1lar düzenlemeyi hedefliyorlar. Bu arada bu uzay gemilerindeki sahte uzayl1lar1n _u bildik ruhçu uzayl1 dinini tebli edece inden _üpheniz olmas1n. Ruhlar alemi, reenkarnasyon, evrim, komünizm, panteizm gibi pagan inançlar1n1 bu yolla da insanlara bir kat daha benimsetme amac1ndalar ne yaz1k ki. 0lluminatinin bilim ve teknolojisinin günümüzün 25 y1l ilerisinde oldu u, ya_lanmay1 geciktirmek gibi birçok s1rra ula_t1klar1 da iddialar aras1nda(bu iddialar1 yapanlar1n hepsi de bilimadamlar1) ————————-—————————————– 0lluminati kartlarda 1995 y1l1nda gösterdi i ikiz kuleler sald1r1s1n1 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekle_tirmi_ti. Bu Japonya depremini de 11 Mart 2011 tarihinde gerçekle_tirdi. 11 say1s1 onlar için önemli. Bir di er dikkat çekici nokta da her 2 olay aras1nda 10 y1l olmas1. Yani bir düzeni takip ediyorlar gibi. Bu y1l 2011 y1l1 olmas1 dolay1s1yla tarih hep 11’i verece inden, birçok olay1 yine bu sene içerisinde gerçekle_tirmek isteyeceklerdir ne yaz1k ki. Özellikle de 11.11.11 tarihi hakk1nda korkunç planlar1 olabilir. Bir di er ürkütücü olan ise tabii ki _u bildik 21 Aral1k 2012 tarihiyle ilgili olan... Bu tarihte belki do al olarak hiçbir_ey olmayacak ama 0lluminati mutlaka bir_ey planl1yordur. Bu yüzden dünyada filmlerden haberlere kadar birçok kanal1 kullanarak insanlar1 do al bir felaket beklentisi içine sokuyorken, perde arkas1ndan olay1 bizzat onlar gerçekle_tirme haz1rl1 1nda olabilirler. ^imdi _u 2 olay1n tarihlerine bir daha bakal1m. 11 Eylül 2001 Yani 131

11.9.2001 Japonya depreminin tarihi ise 11 Mart 2011 Yani 11.3.2011 ^imdi bu tarihleri toplayal1m: 11.9.01+11.3.11 = 22.12.12 Yani bu 2 felaketin tarihlerinin toplam1 _u me_hur 21.12.2012 tarihinin sadece bir gün sonras1n1 veriyor. Tesadüf mü de il mi bilemeyiz _u andan tabii. Zaten y1llar1 toplarken 2001+2011 _eklinde toplarsak bu sefer 4012’yi vermekte... Bu arada 2012 kehaneti Mayalara dayan1yor bilindi i üzere. Ve onlar1n sembolü de t1pk1 M1s1rl1lar gibi piramitler. 0lluminati de sembol olarak piramiti kullan1r. Ve 11 demi_ken ilginçdir: 21.12.2012 2+1+1+2+2+0+1+2=11 Bir di er ilginç nokta da: 11 Mart Japonya depremi Cuma günü idi ve 21.12.2012 de Cuma’ya denk gelmekte. E er bu tarihi 21.12.12 _eklinde yazacak olursak: 21 12 12 333 Hem 3 hem de 333 0lluminati için en önemli say1lardan. —————————-————————————– Amerikan HAARP teknolojisi (High Frequency Active Auroral Research Program)Tesla’n1n bulu_lar1 üzerine kuruludur. Sanki ABD’de bilimsel ara_t1rma amaçl1 kurulmu_ sivil bir proje gibi gösterilmesine kar_1n, 0lluminatinin silah1 oldu u konusunda hemen tüm ara_t1rmac1lar hemfikir. Ve yine hemen herkesin hemfikir oldu u üzere: Bu teknoloji ile depremler ve iklim de i_iklikleri yarat1labilir. Uçaklar dü_ürülebilir Bir ülkeye istenildi i kadar do rudan enerji yollanarak o ülke yok edilebilir(Tesla ise tam tersine , dünyaya bedava enerji da 1t1m1n1 hedeflemi_ti bu bulu_unu gerçekle_tirirken). Dü_ünce kontrolü yap1labilir, insanlar-toplumlar yönlendirilebilir. Bu teknolojinin resmi sitesinden günlük verileri takip edebiliyorsunuz. [13] http://maestro.haarp.alaska.edu/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi Ve göreceksiniz ki 11 Mart Japonya depreminde veriler artm1_ ve sonras1nda yine normale dü_mü_tür. Ayn1 _ekilde 17 A ustos 1999 depreminde de benzer veriler var ama ilginçtir ki depremin tam tarihi olan 17 A ustos günü ile ilgili olan sayfada veriler karart1lm1_, ula_1lam1yor yaz1yor. Yine Haiti depreminde de veriler paralel bir tablo sunuyor. Depremden birkaç gün önce hareketlilik ba_l1yor, birgün öncesinde ve deprem günü zirveye ç1k1yor, sonra da normale dönmeye ba_l1yor... Japonya Depremini ele alal1m. 6 Martta her_ey normal seyrindeyken 7 Martta k1p1rd1nmalar ba_l1yor ve hergeçen gün _iddeti art1yor. 10 ve 11 Martta ise doru a ula_1yor. —————————–—————Kartlardan biri yeni hastal1klar türetmeyi ve de yaymay1, biri de f1rt1na, rüzgar hortumu gibi felaketleri olu_turmay1 gösteriyordu. Yine _u tesadüfe bak1n ki bugünlerde bunlar s1radan olaylarm1_ gibi artarak dünyay1 sarmaya ba_lad1. ————————————————–

1. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil

132

2. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 3. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 4. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 5. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 6. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 7. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 8. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 9. http://www.abovetopsecret.com/forum/thread675301/pg1 10. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 11. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 12. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5210447649928318396&postID=7420349008126032479&from=pencil 13. http://maestro.haarp.alaska.edu/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi

Armagedon (2011-07-12 17:38)
Ruhçu Ö retinin her yoldan insanlar1 etkisi alt1na ald1 1n1 söylemi_tik. 0ncil ve daha eski kutsal kitaplar1 de i_tiren, evrimi, reenkarnasyonu ve komünizmi binlerce y1ld1r insanlara a_1layan bu _eytani olu_um 2. Dünya Sava_1’n1 da ç1kartm1_t1. Sadece Kuran korundu undan, bu ruhçulu un tuza 1ndan insanlar1 kurtarabilecek yegâne kaynak oldu unu da biliyoruz. Maddi nimetleri ve dünyay1 kötü gösteren, insanlar1 sefilli e ve 1zd1raba yönlendiren spiritüalizm yine bilindi i üzere 3. Dünya Sava_1’n1 ç1kartmak için geceli gündüzlü çal1_1yor. Tasavvuf, kabala, New Age ak1m1, masonluk, ezoterik tüm örgüt ve olu_umlar Kudüs merkezli tek bir dil, tek para biriminin geçerli oldu u tek bir dünya devleti kurmaya hizmet ediyorlar. Yahudileri dünyan1n efendisi haline getirmek amac1ndalar. Daha do rusu i_in içindeki, hatta tepedeki Yahudiler hedefin bu oldu unu san1yorlar. Gerçekte ise Yahudilerin bile k1y1ma u rayaca 1 bir nükleer sava_1 hedefliyor _eytanlar. De i_tirilmi_ Tevrat ile kendilerine vaat edilmi_ topraklar1 gerekirse katliamlar yoluyla ele geçirme yetkisinin verildi ine inanan Yahudiler bu u urda 0srail’i kurdular. Ülkemizin bir k1s1m topraklar1n1 da içeren haritaya kavu_uncaya kadar hiç durmadan her _eyi yapacaklar. Spiritualist-ezoterik örgütler de var güçleriyle onlara hizmet ediyor görünüyorlar. Hatta dedi imiz gibi Kudüs merkezli, Yahudilerin elinde tek bir dünya devleti kurmay1 hedefliyorlar. Komünizm bile bu amaca hizmet ediyor, anahtarlar1 sava_s1z teslim almak için. Ulus devletleri, dinleri ve bireyselli i ortadan kald1r1p, tek bir potada eriterek kolayca emellerine ula_acaklar. Di er yandan evrim ve ruhlar âlemi inançlar1n1 insanlara a_1layarak, hem insanlar1n kendilerine zulmetmelerini sa l1yorlar, hem de gizlice nazizmi-1rkç1l1 1 ye_ertip benimsetiyorlar. Tabii bu arada insanlar1n iç dünyas1ndaki tüm dengeleri alt üst edip istedikleri k1vama getiriyorlar. Bir de i_in H1ristiyan-Evanjelist boyutu var. Bush gibi milyonlarca Evanjelist de Yahudilerin kendilerine vaat edilen topraklar1 ele geçirmesini istiyorlar. Çünkü Evanjelistlere göre 0ncil ve Tevrat’taki kehanetler _unu söylüyor: 1-Bu yüzy1lda Yahudiler kendilerine vaat edilen topraklara kavu_acaklar. 2-Bu noktadan sonra Yahudiler ile dü_manlar1 aras1nda büyük bir sava_ ç1kacak. 3-Yahudiler yenilgiye u rayacaklar ve bunun üzerine 0sa yeryüzüne gelecek. Yani ABD’nin 0srail’i güçlendirip di er ülkelere sald1rtmas1n1n, 0sraillilerin hedeflediklere topraklara s1n1rlar1n1 geni_letmesine yard1mc1 olmalar1n1n temelinde k1yameti getirmek arzusu yat1yor. K1sacas1 Evanjelist H1ristiyanlar asl1nda Yahudilerin uzun vadede mahvolmalar1n1 istiyorlar ki bekledikleri Mesih gelebilsin. Ve bu Mesihin kendilerini yani Evanjelistleri gökyüzüne alarak kurtulu_a ula_t1raca 1n1 zannediyorlar. Tüm bunlar1n gerçekle_ebilmesi için de öncelikle 0srail’in kurulmas1 gerekiyordu, kuruldu. ^imdi s1n1rlar1n1n 133

vaat edilmi_ topraklar1 kapayacak _ekilde geni_letilmesi gerekiyor. Ki k1yamet sava_1 a_amas1na geçilebilsin. Tüm Avrupa ülkeleri bile avuçlar1n1n içlerinde, tek dü_meyen kale ülkemiz. Bu yüzden bir yandan do rudan ABD ve 0srail’in d1_ politikalar1 ile y1prat1l1rken, bir yandan da C0A ve Mossad, ülkemizdeki ezoterik örgütlerle birlikte faaliyetleriyle bizi içten istediklere _ekle-k1vama getirmeye çal1_1yor. Büyük 0srail’in kurulabilmesi için, en büyük engel olarak gördükleri Türkiye’yi parçalamaya çal1_1yorlar. Büyük Ortado u Projesi ve Irak’1n i_gali de asl1nda Evanjelistlerin ve Yahudilerin bu hedefine hizmet ediyor. Ülkemizdeki H1ristiyan misyonerlerin faaliyetleri de bu yöndedir. Kürtleri ve Ermenileri bile ülkemizi zay1flatmak için ma_a olarak kullan1yorlar. 0nsan1m1z1 Kuran’dan islam’dan uzakla_t1rmak için de her türlü stratejiyi kullan1yorlar. Ateizm, New Age ö retiler-spiritualizm, Kabala ve hatta tasavvufu yayg1nla_t1rarak, Kuran’daki gerçek 0slam’a insan1m1z1n eri_mesini engelliyorlar. K1sacas1 müttefik bildi imiz ABD ve 0srail, hakk1m1zda en ürkütücü planlar1 haz1rlayanlar durumundalar. Sadece ülkemiz ad1na de il, ayn1 zamanda tüm Ortado u ve hatta tüm Dünya ad1na uyan1_a geçme ve bu ç1lg1n amaçlar1 engelleme vakti. Yoksa çok karanl1k günler tüm insanl1 1 bekliyor. Özellikle 2012 y1l1 faaliyetlerinin h1z kazanaca 1 dönem olabilir. Dü_man çok sinsi ve her türlü silah1 kullan1yor. Sinema ve televizyonlar1 bile... Türkler olarak çok uyan1k ve güçlü olmak zorunday1z. Vücuda getirilmeye çal1_1lan Armagedon’u engelleyebilecek olan kilit ülke biz gözüküyoruz. Bu yüzden tüm planlar bizim üzerimize yap1l1yor, sinsi çal1_malarla gücümüz k1r1lmaya çal1_1l1yor. ** Bu güçler komünizmin gizli propagandas1n1 çe_itli yollardan yap1p duruyorlar. Örne in Lemmings adl1 ünlü bilgisayar oyunu(ki y1llar önce bu oyunun verdi i gizli mesaj1 ben aç1klam1_t1m yerli ve yabanc1 forumlarda) bireyin bütün için kolayca harcanabilece i dü_üncesini verdi. ^irinler adl1 ünlü çizgi film y1llarca bu felsefeyi a_1lamaya çal1_t1 çocuklar1n zihinlerine. Ve ABD kaynakl1 birçok bilimkurgu film ve dizisinde yine gizlice komünizm propagandas1 yap1ld1. ^öyle bir hat1rlay1n Uzay Yolu gibi dizileri, neler oluyordu? 1-Para kullan1lm1yordu. Özel _irketler falan yoktu, herkes federasyonun çal1_an1yd1. Kimsenin özel uzay gemileri de yoktu. Hepsi ortakla_a kullan1l1yordu. 2-Hiç kimse ilahi bir dine inanm1yordu. Ama yoga ve meditasyon yapan insanlar görülüyor, ruhçu ö retinin hakimiyetini sezinliyorduk o kurgusal dünyada. 3-Tüm gezegenler tek bir federasyona ba l1yd1. Ulus devletler diye bir _ey de yoktu bu dizilerde. 4-0lk bak1_ta evrensel karde_li i savunuyor gibiydi ama derinine inilince tam bir 1rkç1 felsefeye sahip oldu u görülüyordu bu dizilerin. Örne in Asyal1 veya zenci görünümlü insanlar hiçbir zaman gemilerde kaptan olmuyordu. Dizinin kahramanlar1n1n sava_t1 1 kimseler hayvan1ms1 görünümlü ba_ka 1rklardan olu_uyordu. Anglo sakson tipliler her zaman en üst yönetimdeler ve iyiler? Ve bu beyin y1kamayla, ezoterik örgütlerin ”tek bir dünya devleti” hedefleri insanlara benimsetilmeye ba_lan1yor. Ayr1ca M.S. 2150 gibi romanlarla yine bu çal1_malar1n1 peki_tiriyorlar ruhçular. Hem de ABD kaynakl1 bu propaganda, dikkatinizi çekerim. Hedeflerine ula_mak için sab1rl1 ve sistemli bir _ekilde çal1_1yorlar. *** Yahudiler ve Evanjelistler bo_ durmuyor , film ve dizilerde bizleri kötülemek amaçl1 senaryolar kaleme al1p insanlar1n bilinçaltlar1n1 y1k1yorlar. Ramazan ka an Kurt’un belirtti i üzere ayn1 _eyi y1llar önce Araplara yönelik yapm1_lard1. Kötü Arap imaj1n1 seksenli y1llar ve doksanlar1n ba_lar1nda bat1l1lar1n zihinlerine sinema ve televizyonla yerle_tirdiler. ^imdi ise ne olduysa Amerikan film ve dizileri Araplar1 övmeye ama buna kar_1l1k biz Türkleri kötülemeye ba_lad1. Gelecekte s1ran1n kimde oldu unu gösteriyor bu çabalar1. Ayr1ca ”rapturealert.com” sitesine bakarsan1z _imdiden Türkleri Yecüc Mecüc olarak göstermeye çal1_t1klar1n1 görebilirsiniz(uydurma hadislerde de yine Yahudi-Hristiyan kaynakl1 ayn1 iftiralar1 görüyoruz). 134

Niyet belli, bugün Araplara yapt1klar1n1, gelecekte bizlere yapmak istiyorlar ve bunun psikolojik temelini kuruyorlar. ** Dünyada din ve ülkeleri y1k1p tek dünya imparatorlu u kurmak isteyenlerin ma_as1 komünizmin a_1lanma çal1_malar1na dönecek olursak: Bugüne kadar kimilerince ünlü oyun karakteri Mario komünizm ile ili_kilendirildi. Kimilerince de ^irinler ... Ünlü Lemmings oyununun gizli komunizm propogandas1 yapt1 1n1 y1llard1r söylüyorum. 1-Tüm Lemmingler tek tipler ve birbirlerinden en ufak bir farklar1 yok.Toplu bir ya_am sürüp,oyunlardaki gezilerinde hep toplu halde hareket ediyorlar. 2-Lemmings ifadesi hep komünistlerle birlikte an1lan bir ifade olmu_tur tarihte. 3-Bu oyunda kollektivist ba_ar1 için bireylerin kolayca harcanabilece i ö retisi a_1lan1yor.Dikkat edin güle oynaya bir iki Lemmingin , hemen her bölümde kendini feda ederek,yok ederek grubu kurtarmas1 isteniyor.Yani bütünün yan1nda bireyin de ersizli i ve kolayca harcanabilece i inanc1 ustaca a_1lan1yor.Çakt1rmadan ”Önemli olan bütünün ç1kar1d1r,bireylerin ç1kar1 önemsizdir” mesaj1 sürekli bilinçlat1na kaz1nmaya çal1_1l1yor. 4-Ve tabii ki durup duruken revolution(devrim) ad1 alt1nda bir versiyonu ç1karmalar1 da niyetlerini sezinderen halka olmu_tur. ** Ruhçu ö retinin binlerce y1ld1r sosyalizmi insanlara a_1lamaya çal1_t1 1n1 belirtip duruyoruz. Bu u urda 0ncil gibi eski kutsal kitaplara s1z1p komünist felsefeyi a_1lamaya çal1_t1lar. Ve durum böyle olunca da, ola anüstü zenginliklere sahip Davut ve Süleyman peygamberler birer günahkar gibi gösterilmeye çal1_1lm1_t1r. Konuyla ba lant1l1 evvelden _öyle demi_tim bir forumda: ^eytan1n ö retisi olan ruhçu ö retiye göre dünya nimetleri ve madde kötüdür ve bir le_tir. Bu yüzden dünya nimetleri ve zenginlik içerisinde yüzen ki_iler bir _ekilde ”kirli” ve ”günahkar” olarak gösterilmeye çal1_1l1r. De i_mi_ 0ncil’de de bu olmu_,çok zengin olan Davut ve Süleyman peygamberlere çe_itli iftiralar at1larak asl1nda zenginlik kötülenmek istenmi_tir. Hatta bu peygamberler tam bir peygamber bile say1lmam1_,birer günahkar kral gibi gösterilmeye çal1_1lm1_t1r.Yabanc1 filmlerde görmü_sündür belki , Davut ve Süleyman peygamberler sözde günahkar ve isyankar birer kral olarak gösteriliyor. Etraflar1nda ise yar1 ç1plak,ellerinde asalar1 olan fakir ruhbanlar dola_1yorlar. Sözde as1l peygamberler bu sefil ruhbanlarm1_ gibi gösteriliyor, bu peygambercikler Tanr1’dan ald1klar1 ayetleri onlar1 iletiyor gibi bir hava yarat1l1yor. Çünkü ruhçu ö retiye göre erdemli ve iyi olman1n yolu sefillikten ve dünya nimetlerinden el etek çekmekten geçiyor. Böyle olunca da hristiyanl1kta, çok zengin ve nimetler içerisinde ya_ayan Davut ve Süleyman peygamberlerin peygamberli i tam kabul edilemiyor. Bu yüzden onlara iftiralar at1l1yor ve sanki gerçek elçiler onlar de i_mi_ de çevresindeki sefil ruhbanlar,kahinler gerçek peygamberlermi_ gibi gösteriliyor. Kuran ise bu iftiralar1 _iddetle yalanlar ve gerçekleri yazar.Davut ve Süleyman peygamberler hem çok zengin hem de çok erdemli insanlard1r.Allah’1n en sevgili ve cennetlik kullar1 aras1ndad1rlar.Hatta Kuran’da Süleyman peygamber,belki de en çok övülen ve cennettle müjdelenen peygamberdir.Çünkü Kuran’a göre bu peygamberlerin daha bu dünyada cennetimsi bir ya_ama kavu_malar1,onlar1n Allah’1n sevgili kullar1 olduklar1n1 göstermektedir.Kuran’a göre iyiler bu dünyada da güzellikleri ya_amaya ba_larlar.Ruhçu ö reti de ise bu durum tam tersinedir. 0ncil’e komünist unsurlar1n soku_turulmas1na Yahudi Essenlilerin arac1 olmu_ olmas1 muhtemeldir.Essenliler mezhebinin kolektivist oldu u söylenmektedir. Marksist Yahudi yazar Max Beer de ”Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi” adl1 kitab1nda benzer _eyleri söylemi_. 0ncil’de serveti kötüleyen ve sol felsefeyi _1r1nga eden ifadelere örnekler: ”Size diyorum: Ne yiyeceksiniz, yahut ne içeceksiniz diye hayat1n1z için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için kayg1 çekmeyin ” ”0sa _akirtlerine dedi: Ne yiyeceksiniz diye hayat1n1z için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için kayg1 çekmeyin. Çünkü hayat yiyecekten ve beden giyecekten daha üstündür. Kargalara bak1n, onlar ne ekerler, ne de biçerler, ne kilerleri ve ne de ambarlar1 var, Allah onlar1 besler, sizler ku_lardan ne kadar daha de erlisiniz?”. ”E er kâmil olmak istersen git, neyin varsa sat ve fakirlere ver, göklerde hazinen olacakt1r ve gel, benim 135

ard1mca yürü”. ”Yine size derim: Devenin i ne deli inden geçmesi zengin adam1n Allah’1n melekûtüna girmesinden daha kolayd1r”. Tabii Kuran helal yoldan elde edilmi_ zenginli i ve zenginleri överek de i_tirilmi_ 0ncil(ler)in bu sinsi propogandas1n1 suratlar1na çarpar. Ayr1ca yukar1daki de i_tirilmi_ incil sözünün de gerçe ini yazarak yine dei_tirilmi_ kitaplar1n ipli ini pazara ç1kar1r: A’raf Suresi 40 Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar kar_1s1nda büyüklük taslayanlar var ya, gök kap1lar1 aç1lmayacakt1r onlar için ve deve i ne deli inden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir onlar. Suçlular1 böyle cezaland1r1r1z biz Yani zenginler de il, büyüklük taslayanlar inkarc1lar deve i ne deli inden geçmedikçe cennete giremeyeceklermi_. Kuran de i_tirilmi_ eski kutsal kitaplar1n ruhçu yalanlar1n1 de_ifre eder. Zenginli i ve nimetleri över. Ve gerçekleri sunar. Zaten bu sayede 0slam’1n ilk dönemlerinde Müslümanlar birdenbire ola anüstü bir medeniyete ula_t1lar. Ama ne yaz1k ki daha sonra birçok Müslüman bile Kuran’1 de il, de i_tirilmi_ 0ncil’i hadis ve tasavvuf ö retileri arac1l1 1yla takip etmeye kalkm1_ ve bugün sefilli in-ruhçulu un pençesine dü_mü_tür. ** Ve ABD kaynakl1 birçok bilimkurgu film ve dizisinde yine gizlice komünizm propagandas1 yap1ld1. Ve bu beyin y1kamayla, ezoterik örgütlerin tek bir dünya devleti hedefleri insanlara benimsetilmeye ba_lan1yor. Ayr1ca M.S. 2150 gibi romanlarla yine bu çal1_malar1n1 peki_tiriyorlar ruhçular. Hem de ABD kaynakl1 bu propaganda, dikkatinizi çekerim. Hedeflerine ula_mak için sab1rl1 ve sistemli bir _ekilde çal1_1yorlar. *** Ruhçulu un _eytani evrim, reenkarnasyon ve sosyalizm inançlar1n1 insanlara binlerce y1ld1r a_1lamaya çal1_t1klar1n1 söylemi_tik. Bu u urda kutsal kitaplar1 bile de i_tirmeye kalkt1. Kuran hariç di er dini kaynaklarda bu emeline az çok ula_t1. Zaten Hinduizmden tasavvufa kadar birçok pagan ö retide ayn1 ö eleri görüp duruyoruz. Ondokuzuncu yüzy1ldan itibaren de bilim ve materyalizm maskesiyle ayn1 temcit pilav1n1 sunmaya, bu inançlar1n y1k1c1 etkilerini ve sonuçlar1n1 vücuda getirmeye çal1_1yorlar. Ve bu ö reti kendisine piyon olarak yahudileri de avucunun içine ald1. Masonik 0lluminati örgütü de komünizm yoluyla dinleri ve ülkeleri y1karak tek dünya devleti kurma hedefindedir. Ülkeleri, özel mülkiyeti ve bireyselli i yok edip, sürü psikolojiisindeki insanlar1 Yahudilerin emrine verecekler. Kudüs merkezli bir dünya devleti kuracaklar. 1829 y1l1nda 0lluminati NewYork’ta bütün din kar_1t1 unsurlar1 birle_tirerek uluslararas1 bir organizasyon kurma karar1 ald1. buna da Komünist Enternasyonel denilecekti. Clinton Roosevelt, Charles Dana ve Horace Greeley’den olu_an bir komite bu yeni olu_umu finanse etmekle görevlendirildi. Ayr1ca yine bu komite, Karl Marks ve Engels’in das Kapital ve Komünist Manifesto adl1 kitaplar1n1 da finanse etti. 0lluminati’nin ünlü ve ba_ isimlerinden Albert Pike ruhsal rehberinden ald1 1 bir mesaj1 dönemin örgüt ba_kan1na bir mektupta iletir. Pike, komünizm, fa_izm, siyasi siyonizm gibi ideolojileri kullanarak üç büyük sava_1n ç1kmas1n1 planlam1_t1 1859-1871 y1llar1nda. Ve bu sava_lar1n 20. yüzy1lda ç1kmas1n1 arzuluyordu. Üçüncü dünya sava_1 da 0srail ile Müslüman ülkeler aras1nda ç1kacakt1r planlar1na göre. Tabii burada masonlar dünya hakimiyeti ve kendi ö retilerini tek din haline getirmek istiyorlar. 0_te evanjelistler de bugün bu durumu kullanarak 3. dünya sava_1n1 ç1kartmak ve ak1llar1 s1ra 0sa’y1 yeryüzüne getirmeyi arzuluyorlar. Yani iki dü_man kutup, _imdilik elbirli i içerisinde gözükmek durumunda kal1yor. 0leri vadede ise iki taraf da di erinin ortadan kalkaca 1n1 dü_ünüyor. ** Jüri Lina Under the Sign of the Scorpion adl1 kitab1nda Karl marks’1n Frankizm’den çok etkilendi ini belirtiy136

ordu. Frankistler de k1yametin kopup yeryüzünün cennete dönü_ebilmesi için günah1n ve kaosun artt1r1lmas1 gerekti ini savunuyorlard1 zaten. Marks’1n masonlu a geçmesini sa layan Haham Moses hess idi. Hess, ba_lang1çta komünizmi bir hayal olarak gören Marks’1 ikna etti ve onu tamam1yla saf1na geçirdi. K1sacas1 perde arkas1nda Hohem Mess vard1 ama görünürde Marks sosyalizmi kaleme al1yordu. Hess s1n1flar aras1 mücadeleyi kullanarak Yahudili in amac1na ula_aca 1na inan1yordu. Kendileri dindar insanlar olmalar1na ra men, tanr1s1z bir sosyolist ideolojiyi insanlara sunarak kimliklerini ve gerçek niyetlerini gizlediler. Yine marks’1n rehberlerinden olan Yahudi Levi Baruch, Talmud’daki ”bütün dünya zenginlikleri Yahudilerin olacak” hedefinin sosyalizm maskesiyle gerçekle_ece ini dü_ünüyordu. Dünyadaki devletleri ve krall1klar1 y1kmak, 1rklar1 birbiri ile kar1_t1rmak, dinleri ortadan kald1rmak , sonra da kolayca anahtarlar1 alarak Siyanist Dünya Devletini kurmak rüyas1yd1. Fakat yine bunu maskelemek için komünistler yahudili i de kötüleyen yaz1lar kaleme ald1lar. Ama Levi Baruch Marks’a yazd1 1 mektuplarda gerçek planlar1ndan bahsediyordu(Sallaste, ”Les Origines secretes du bolschevisme” Paris , 1930) Marks Kabala ve Talmud ö retilerinden de çok _ey alm1_t1. Bu yüzden Yahudilerin d1_1nda kalan insanlar1n ba_lar1na gelecekler onu ilgilendirmiyordu. Marks Komünist Manifestoyu yazmakla görevlendirildi. Ve kaleme ald1klar1 , asl1nda A. Weishaupt ve Clinton Roosevelt’in dü_üncelerini geli_tirilmi_ haliydi. 0lluminati bu yolla ”din halklar1n afyonudur” söylemini tüm dünyaya yayd1. ** Moses Hess Yahudi olmayanlara milliyetçilikten kurtulmalar1 gerekti ini a_1larken, onlara dünya dünya vatanda_lar1 olduklar1n1 söylüyorlard1. Ama i_ Yahudilere gelince, tam tersine, koyu birer milliyetçi olmalar1n1 emrediyordu.(Moses Hess, Ausgewaehlte Schriften, Melzer Verlag, Köln 1962) Bu komünist(ve de siyonist) haham Mess, ”Roma ve Kudüs, Son Milletler Meselesi” adl1 kitab1nda (1862) Yahudilerin bir devlete sahip olmas1 gerekti ini savunmu_tu. Hess, dü_üncelerini Tevrat, Talmud ve Kabala’dan al1yordu yine elbet. Kitaplar1nda Yahudilerin üstün 1rk oldu unu aç1kça vurgulamakla birlikte, dünya yönetimi hakk1n1n kendilerinde oldu unu da aç1kça söylüyordu. Örne in ”Roma ve Kudüs, Son Milletler Meselesi” (1862)... Ve yine bu kitapta 0branice dualar1 da görülüyor. Theodor Herzl de bir yahudi devleti kurman1n hayali içerisindeydi. De i_tirilmi_ Tevrat kehanetlerine göre Filistin’de kurulacak 0srail Yahve’nin Krall1 1 olacak ve tüm dünyaya hakim olacakt1r. Siyonistler Filistine yerle_meyi planl1yordu ama önemli bir sorun vard1. Yahudilik dünyadaki hiçbir ülkede pek tar1mla ve el sanatlar1yla u ra_m1yordu. O y1llarda bir koloni kurmak için bunlar _artt1. Ama bir istisna ülke vard1 ve bu ülkede Yahudiler tar1mla da oldukça u ra_maktayd1lar. Bu ülke Rusya yani Rus Çarl1 1 idi. Bu yüzden dikkatler bu ülkeye yöneldi. Çe_itli entrikalarla çarl1k y1k1lmaya çal1_1ld1. Bu arada Filistin’e göç etmek ve buray1 ülke edinmek özlemi de devam ediyordu. Ama bir yandan da Afrika’da Uganda’n1n da geçici olarak yurt edinebilinece i dü_ünüldü kimi siyonistlerce.Bu dü_ünce genel kabul görmedi ve Filistenden toprak sat1n al1nmaya ba_land1. Rusya’da Siyon’un Dostlar1 örgütü kurulmu_tu. Zengin siyonist bankerler Filistinden topraklar sat1n al1rken, di er yandan oradaki koloni için gerekli olan Yahudi çiftçileri Rusya’dan getirtme plan1 yapmaktayd1lar. Kaynakça Turgut Gürsan Ramazan Ka an Kurt ** Bol_evik hareketi Yahudi çiftçileri Filistin’e göndermek ve Rusya’ya hakim olmak için yap1ld1. ABD’deki ve Avrupa’daki yeralt1 çetesi taraf1ndan finanse edildi. 137

Ayr1ca 0lluminati’nin ba_1ndaki Rothschild ailesinin Rusya’yla geçmi_ten kalan bir hesab1 vard1. Troçki gibi Yahudi casuslara Rus isimleri verildi(Troçki’nin gerçek ad1 Bronstein). Bu casus gruplar Rusya’ya gönderildi ve 0lluminati’nin tabakas1 taraf1ndan ülkenin yönetimi ele geçirilmeye çal1_1ld1.Yine bu gruplar Rusya’n1n her yerinde ayaklanmalar ve isyanlar ç1kard1lar. Bu olaylara tan1kl1k etmi_ Rus generalin a z1ndan da anlat1lmaktad1r:[1] Bol_evikler milyonlarca insan1 katletti ve böylece illuminati’nin hayalini kurdu u; dinden, özel mülkiyetten ve milli _uurdan arand1r1l1p Yahudilerin hizmetine verilmi_ bir dünyan1n ilk ciddi uygulamas1 gerçekle_ir. Art1k Filistine çiftçi yahudileri aktarma yolu da tamamen aç1lm1_t1r. Yazar Aleksandr Soljenitsin de ”Gulag Tak1m Adalar1 Cilt 2” adl1 çal1_mas1nda, Siyonist Yahudilerin, milyonlarca H1ristiyan1n ve Yahudi olmayan1n yok edildi i organize Sovyet konsantrasyon kamp1 sistemini yaratt1 1n1 ve yönetti ini do rulamaktad1r. Hatta kitab1n 79. sayfas1nda dünya tarihindeki bu en büyük ölüm makinesinin yöneticilerinin isimlerini veriyor. Hepsi de Siyonist yahudilerdir. Kaynakça Ertu rul Dikba_ ** Yahudi Edward Mandell House ABD’de ba_kan1n ba_ dan1_man1 ve 1913-1921 y1llar1 aras1nda en güçlü bireylerden biri olarak görülürdü. Kendisi bir Marksist olup amac1 Birle_ik Devletler’i sosyalist yapmakt1. ”Philip Duru: Yönetici” adl1 bir kitap yazd1 1912 y1l1nda. Bu çal1_mas1nda, Amerika’n1n fethi için bir plan ortaya koyup nas1l partilerin kontrol edileceklerini ve bir sosyalist hükümetin kurulu_unda araçlar olarak nas1l kullan1lacaklar1n1 anlatm1_t1. Ayr1ca ABD paras1n1 kontrol etme metotlar1n1 da söylüyordu. Sonraki geli_meler kitapta belirtildi i yönde olmaktad1r. 1921 y1l1nda Jacob Schiff’in emriyle Yahudi Bernard Baruch ve Edward Mandell House taraf1ndan Council on Foreign Relations-CFR(d1_ ili_kiler konseyi) kuruldu. Schiff bu örgütün Rothschild komplosunun(0lluminati) sürmesi için gerekli oldu unu dü_ünüyordu. 16 y1l CFR üyeli ini yapm1_ olan Chester Ward, Amerikan halk1n1 örgütün niyetleri konusunda uyarm1_t1: ”Bu seçkinci gruplar içindeki en güçlü kli in bir tek ortak hedefi vard1r- bunlar ABD’nin ulusal ba 1ms1zl1 1n1n, egemenli inin teslimiyetini istiyorlar. Ayr1ca dünya banka tekelinin küresel hükümetin eline verilmesini hedefliyorlar”. Washington D.C’deki FBI merkezinin eski bir üyesi olan Dan Smoot da bu örgütün amac1n1 _öyle anlat1yor: ”CFR’1n nihai hedefi bir tek dünya sosyalist sistemi yaratmak ve ABD’yi de onun resmi bir parças1 haline getirmektir.” Kaynakça Ertu rul Dikba_ KÜRESEL KÖYÜN EFEND0LER0 ** Bu arada feminizmi de ustaca kullan1yorlar. Amerikan filmlerinde aç1kça erkek dü_manl1 1 yap1l1yor. Komedisinden macera fimlerine-dizilerine kadar bir çok yap1mda, kad1n1n erke e _iddet uygulamas1n1 bilinçaltlara yerle_tirmeye çal1_1yorlar. Her koldan gelerek, kaotik bir yap1ya kavu_turmak için toplumu ellerinden geleni yap1yorlar. Komünizmi ve New Age gelece i ak1llara sadece bildik Star Trek(Uzay Yolu) gibi dizilerle yerle_tirmekle kalmay1p, art1k aç1kça reenkarnasyonu gerçekmi_ gibi gösteren ve ruhçulu u H1ristiyanl1 a ve di er dinlere üstün tutan yap1mlar1 da sunuyorlar. M.S. 2150 gibi romanlar da yine ayn1 komplonun uzant1lar1. Müzik-_ark1 yoluyla da özellikle gençler etki alt1na al1nmaya çal1_1l1yor ne yaz1k ki. K1sacas1 sinemadan edebiyata, bilgisayar oyunlar1ndan gazete kö_elerine, tv programlar1na kadar tüm beyin y1kama araçlar1 kullan1l1yor ABD’de ve dünyada. Sosyalizm ad1 alt1nda tüm dünyay1, bireyleriyle, mal1yla mülküyle Yahudilerin eline vermek ve Kudüs merkezli 138

Dünya Devletini kurmak için as1rlard1r sistemli bir _ekilde çal1_1yorlar. ** 0lluminati’nin yönetici s1n1f1 da kendilerinin tanr1 oldu una inanmakta. Yaln1z bunlar ruhçulu un solcu felsefesini insanlar1 kendilerine köle etmek için arac1 olarak kullan1rken, kendilerini _eytanlardan ald1klar1 direktifler do rultusunda bamba_ka bir mevkide görüyorlar. Evrimi ve komünizmi amaçlar1 do rultusunda bilim dünyas1na soku_turmak için gerekli gerekli çal1_malar1 yapt1lar. Hegel’in diyalekti ini de temel y1k1c1 felsefeleri olarak kullan1yorlar. Hegel’e göre tarih 3 basamakl1 bir de i_im süreceydi. Tez, antitez ve sentez... 0lluminati bunu toplumlarda korku ve ümitsizlik havas1 yaratarak kullanmaya çal1_1yor. Krizler ortaya ç1kart1yor, sonra bunun kar_1s1na, ba_ka bir deyi_le krize neden olan _eyin kar_1s1na z1tt1n1 sunuyor. Ve bu 2 z1tt1n sentezlenmesi ile geçici bir denge, istikrar sa lan1yor. Yani kaos yarat1ld1ktan sonra yeni bir düzen için gerekli ortam ortaya ç1kar1lm1_ oluyor. Böyle ad1m ad1m ilerleyerek totaliter ve Yahudilerin egemenli inde bir dünya devleti kurma planlar1n1 gerçekle_tirmeyi arzuluyorlar. Bu arada dünya nüfusunu da azaltmay1 hedefliyorlar. Okült komplocular1n çe_itli dernekler kurarak dünya toplumlar1n1 avuçlar1n1n içindeki bir a da birle_tirme çal1_malar1 da sürüyor. Bu arada gerek baz1 politikac1lar, gerekse de New Age dü_ünürleri yeni bir dünyadan her zamankinden daha fazla söz ediyorlar. Tabii dinlerin, milletlerin ve s1n1rlar1n ortadan kalkt1 1 ve sosyalist düzene sahip bir gelecek tablosu çiziliyor her seferinde. Dünyay1 ele geçirdiklerinde, Kudüs merkezli tek dünya ülkesinde efendiler bir avuç insan olurken, di erleri onlara kulluk edecek. Okült Dünya teorisyenlerinden Vera Stanley Alder _unlar1 anlat1yor: ”Tüm yarat1l1_1n ard1nda bir plan var. Evrimin _u anda ilerledi i hedef Dünya Birli i. Dünya plan1 _unlar1 içeriyor: Dünya Örgütü...Dünya Ekonomisi...Dünya dini”(Vera Stanley Alder, When Humanity Comes of Age, 1974) Hükümetleri, paray1 ve dini kontrol alt1nda tutarak sapk1n hedeflerine ula_acaklar1n1 dü_ünüyorlar. Ve 0lluminati’nin sözde seçilmi_ üst düzey yöneticilerinin eline verilecek bir dünya... Bu diktatör uygulamada özel mülkiyet, ülkeler ve dinler ortadan kald1r1lacak. Bir zamanlar Hitler ve Mussolini’nin yapt1 1 fa_ist uygulamalar da pareleldir. Yine okültizm ve sosyalizm, süper insanlar (yar1 tanr1-tekamül etmi_) yaratma gibi hastal1kl1 kavramlar kar_1m1za ç1kmaktad1r. Ayr1ca tek dünya ülkesi hayallerini kuranlar, insanlar tek bir vücut olduktan sonra dünyaya gelecek gizemli bir efendiden de bahsediyorlar. Ruhçu dernek ve yay1nlarda dünyay1 bu yeni gelece e haz1rlayacak seçkin ve tanr1salla_m1_ insanlardan bahsedilir. Ayr1ca art1k ailenin gereksizli i vurgulanarak, yeni bir toplum in_a etmenin gerekli oldu u benimsetilmeye çal1_1lmaktad1r. Özel mülkiyetin, ailenin, ulusun ve dinin olmad1 1 bir dünyada da insanlar köle olarak ele geçirilecektir kolayca . Sonra da _eytan1n egemenli i alt1nda ya_amay1 hayal etmektedir 0lluminati yöneticileri. Tabii ona I_1k Tanr1s1 gibi adlar takm1_lard1r. Daha 14 Temmuz 1856’da 0ngiltere Ba_bakan1 Disraeli _unlar1 söylüyor: ”Bu Kamaradan nadiren bahsetti imiz bir güç var. Gizli cemiyetlerden bahsediyorum. 0nkâr etmek yersiz, çünkü Avrupa’n1n büyük bir k1sm1n1n bu gizli cemiyetlerin _ebeke a 1 ile örüldü ünü örtbas etmek imkâns1z. Peki amaçlar1 ne? Hiçbir _eyi saklamaya çal1_m1yorlar. Anayasal bir hükümet istemiyorlar. Dinî kurulu_lara ve özel mülkiyete bir son vermek istiyorlar. Baz1lar1 daha da ileri gidebilir.”(Nesta Webster ,Secret Societies and Subversive Movements, s. 71) Görüldü ü gibi ruhçulu un dünyaya hakim olma plan1 çok eskilere dayanmakta. Di er koldan Evanjelistler de , Yahudilerin bile büyük oranda yok edilece i bir 3. Dünya Sava_1’n1n ç1kmas1 için ellerini ovu_turuyorlar. Onlar1n akl1 s1ra da böylelikle 0sa yeryüzüne gelecek ve onlar1 sonsuza dek mutlulu a kavu_turacak. 0_te böyle bir ortamda, Davut Y1ld1z1 oldu u iddia edilen içiçe geçmi_ 2 üçgeni kendisine amblem edinen 0srail’in iyice güçlenip etraf1na sald1rmas1 ve s1n1rlar1n1 geni_letmesi sa lanmaya çal1_1lmaktad1r. Evanjelist H1ristiyanlara göre k1yamet bu sayede ba_layacakt1r. K1sacas1 Yahudiler, Evanjelistler ve 0lluminati fark1nda olmadan ruhçulu un pençesinde, kendilerini ve dünyay1 139

mahvetmenin e_i indeler. ** Tüm oyunlar üzerimize oynanmaya devam ediyor. Özellikle önümüzdeki 10 y1ll1k süreçte ruhçulu u ve di er pagan inançlar1 ülkemiz insan1na benimsetmek için planlar yap1yorlar.Bir yandan H1ristiyan misyonerler, di er yandan kabalac1lar ve spiritualistler gece gündüz çal1_1yorlar. Özellikle reenkarnasyon inanc1n1 benimsetmek için çok yo un kampanyalar görece iz. Di er yandan da Yahudiler y1llar önce Filistin’de gerçekle_tirdikleri uygulamay1 ad1m ad1m ülkemizde gerçekle_tirmeye çal1_1yorlar. Ve daha evvel de söyledi imiz gibi, art1k Amerikan filmlerindeki hedef de biziz. ^imdilerde Çinlileri, Araplar1 veya Ruslar1 de il de Türkleri kötüleyen senaryolarla kar_1 kar_1yay1z. ^öyle demi_tim: Yahudiler ve Evanjelistler bo_ durmuyor , film ve dizilerde bizleri kötülemek amaçl1 senaryolar kaleme al1p insanlar1n bilinçaltlar1n1 y1k1yorlar. Ramazan ka an Kurt’un belirtti i üzere ayn1 _eyi y1llar önce Araplara yönelik yapm1_lard1. Kötü Arap imaj1n1 seksenli y1llar ve doksanlar1n ba_lar1nda bat1l1lar1n zihinlerine sinema ve televizyonla yerle_tirdiler. ^imdi ise ne olduysa Amerikan film ve dizileri Araplar1 övmeye ama buna kar_1l1k biz Türkleri kötülemeye ba_lad1. Gelecekte s1ran1n kimde oldu unu gösteriyor bu çabalar1. Ayr1ca ”rapturealert.com” sitesine bakarsan1z _imdiden Türkleri Yecüc Mecüc olarak göstermeye çal1_t1klar1n1 görebilirsiniz(uydurma hadislerde de yine Yahudi-Hristiyan kaynakl1 ayn1 iftiralar1 görüyoruz). Niyet belli, bugün Araplara yapt1klar1n1, gelecekte bizlere yapmak istiyorlar ve bunun psikolojik temelini kuruyorlar. Her geçen gün sistemli ve daha da yo unla_t1r1lm1_ bir çal1_ma _eklinde bunlar1 görüyoruz. ** Yahudi Edward Mandell House ABD’de ba_kan1n ba_ dan1_man1 ve 1913-1921 y1llar1 aras1nda en güçlü bireylerden biri olarak görülürdü. Kendisi bir Marksist olup amac1 Birle_ik Devletler’i sosyalist yapmakt1. ”Philip Duru: Yönetici” adl1 bir kitap yazd1 1912 y1l1nda. Bu çal1_mas1nda, Amerika’n1n fethi için bir plan ortaya koyup nas1l partilerin kontrol edileceklerini ve bir sosyalist hükümetin kurulu_unda araçlar olarak nas1l kullan1lacaklar1n1 anlatm1_t1. Ayr1ca ABD paras1n1 kontrol etme metotlar1n1 da söylüyordu. Sonraki geli_meler kitapta belirtildi i yönde olmaktad1r. 1921 y1l1nda Jacob Schiff ’in emriyle Yahudi Bernard Baruch ve Edward Mandell House taraf1ndan Council on Foreign Relations-CFR(d1_ ili_kiler konseyi) kuruldu. Schiff bu örgütün Rothschild komplosunun(0lluminati) sürmesi için gerekli oldu unu dü_ünüyordu. 16 y1l CFR üyeli ini yapm1_ olan Chester Ward, Amerikan halk1n1 örgütün niyetleri konusunda uyarm1_t1: ”Bu seçkinci gruplar içindeki en güçlü kli in bir tek ortak hedefi vard1r- bunlar ABD’nin ulusal ba 1ms1zl1 1n1n, egemenli inin teslimiyetini istiyorlar. Ayr1ca dünya banka tekelinin küresel hükümetin eline verilmesini hedefliyorlar”. Washington D.C’deki FBI merkezinin eski bir üyesi olan Dan Smoot da bu örgütün amac1n1 _öyle anlat1yor: ”CFR’1n nihai hedefi bir tek dünya sosyalist sistemi yaratmak ve ABD’yi de onun resmi bir parças1 haline getirmektir.” Kaynakça Ertu rul Dikba_ KÜRESEL KÖYÜN EFEND0LER0 Texe Marrs’1n da ilginç bir iddias1 var: ”0nanc1m1z1 onlar1n teolojisine bakarak desteklemeyece imiz halde, Müslüman alimlerin, uzun zaman önce, bir Deccal’1n gelece i hakk1nda uyar1da bulunmas1 da oldukça ilginç. Bu _eytani lider ortaya ç1kt1 1nda C.F.R harflerinden tan1nabilece ini ileri sürüyor, ayr1ca ”tek gözlü” olaca 1na da i_aret ediyorlar. Acaba bu, bir dolarl1k banknotlar üzerine bas1l1 0llu-minati’nin her _eyi gören gözü, Horus olabilir mi? Britannica Ansiklopedisi’nin 1904 y1l1 bas1m1 ikinci say1s1nda, _u hayret verici paragrafa rastl1yoruz: 140

Deccal, Hz. Muhammed’in dininde sahte Isa olarak bilindi i için, 0slam’a da yabanc1 de il. Tek gözü olacak ve aln1nda C.F.R harfleri yazacak, kafir (cafir) kelimesinin harfleri. CFR, d1_ ili_kiler konseyi 1914 y1l1nda Ba_kan Woodrow Wilson taraf1ndan olu_turuldu unda, yard1mc1s1 Albay House ile Avrupal1 komplocu ortaklar1 Britannica Ansiklopedisi’nin haklar1n1 sat1n ald1lar ve 1904 orijinal bask1s1n1n 126. sayfas1ndan bu ifadeyi ç1kartt1lar. Bereket versin ki, bu söylediklerimin do rulu unu ispatlayacak bir kopya bende mevcut.” TEXE MARRS ”0LLUM0NAT0” Gerçi burada H1ristiyanl1ktaki ve Hadis Ö retisindeki Deccal inanc1ndan bahsediyor Texe Marrs ama yine de dikkate de er bir iddia. ** Bol_eviklerin Rusya’da iktidar olmas1nda Almanlar1n da Amerikal1lar gibi büyük katk1s1 olmu_tur. Bu ihtilal sayesinde Almanya Rusya ile ç1karlar1na ula_abilece i bir antla_ma yapabilecekti. Ba_lang1çta bol_evik de il men_evikler ba_a geçmi_ti. Ama onlar1n ba_1ndaki Kerensky de komplunun içindeki bir masondu. Rus askerlerinin bir k1sm1 Kerensky’nin ihanetini anlam1_ ve müdahale etmek istemi_ti, ama Kerensky bol_eviklerin ve uluslararas1 masonlu un yard1m1yla Kornilov’u yenilgiye u ratt1 ve daha sonra bol_eviklere ülkeyi teslim etti. Ba_ka bir deyi_le rusya men_eviklerden bol_eviklerin eline geçmi_ oldu. Hatta daha sonra da Almanlar bir süre bol_evikleri kollad1.Bunun kar_1l1 1nda da Lenin el koydu u, Ruslara ait zenginliklerin bir k1sm1n1 Almanya’ya verdi gizlice. Orak ve çekiç de masonluktan almad1r. Eski Ahid’de çekiçden bahsedilir. Ayr1ca orak da yine Tevrat’ta geçmektedir: Yeremya 16 16 ”Ekin ekeni biçim vakti orakç1yla birlikte Babil’den at1n. Zorban1n k1l1c1 yüzünden Herkes halk1na dönsün, Ülkesine kaçs1n.” Zaten komünist felsefe çok evvelden ruhçu baz1 yahudi tarikatlar taraf1ndan de i_tirdikleri 0ncil’e bile soku_turulmu_tu. Tabii bu _eytani ruhçu felsefe sonra bumerang gibi Almanya’ya geri dönmü_ ve ba_1na bela olmu_tur. Milyonlarca rusun hayat1na mal olan bu illuminati (ve ona da hakim olan ruhçuluk) fesad1 tüm dünyaya h1zla yay1lmaya çal1_t1. Zaten bu gerçekle_seydi _imdi tüm dünya bir grup insan1n elinde kölele_tirilecekti.T1pk1 sosyalist ülkelerdeki insanlar gibi... Daha sonra sa c1 olarak adland1r1lan Mussolini ve Hitler bile asl1nda bu ruhçulu un komünist felsefesini kendi amaçlar1 do rultusunda uygulam1_lard1r. Yine evrim inanc1ndan, süpermenler-sözde üstün insanlar elde etme çal1_malar1na kadar ayn1 ö eler söz konusudur. Bugün hala özellikle ABD’deki bir tak1m güçler, yapt1klar1 film, dizi vs. ile komünist felsefeyi zihinlere yerle_tirmeye çal1_maktad1r. Bu arada 2. Dünya Sava_1 s1ras1nda Rusya’da , 0spanyol askerlerinden birinin Landovski’nin cesedinin üzerinde kal1n bir defter buldu u ve bunun 0spanyolca çevirisinin ”Sinfonia en Rojo Major” ad1yla 1950 y1l1nda yay1nland1 1 iddia edilmektedir. Bu defterde eski Sovyet ajan1 Rakovkski’nin 1938’de Moskova’daki sorgulanmas1 s1ras1nda tutulan zab1tlar var oldu u söylenmektedir. Bu defterde yazanlara göre komünizmin gerçek yüzünü bir 0lluminati ajan1 olan Rakovski itiraf etmektedir.Hatta yine bir mason ve 0lluminati u_a 1 olan Marks’1n kaleme ald1 1 çal1_malar1nda kapitalizmle ilgili olarak kas1tl1 yanl1_ ç1kar1mlarda bulunmas1ndan bile bahsediliyor. Neleri gizledi i de... Kaynakça Turgut Gürsan 20. YÜZYIL DÜNYA TAR0H0N0N PERDE ARKASI ** ^imdi bu Rakovski’nin itiraflar1na 0ngilizce olarak göz atabilirsiniz internette.Bir 0lluminati ajan1 olan Rakovski komünizmin panteist pagan ö retiden geldi ini ve hedeflerinin Yahudilerin egemenl indeki bir dünya devleti kurmak oldu unu bir _ekilde itiraf etmi_. Gerçi ifadelerinden ,kafas1n1n biraz kar1_m1_ ma_a oldu u da gözlemlenebilir: Yaln1z, Rakovski’nin itiraflar1n1n tercümesinde ve sunumunda baz1 hatalar oldu u da belirtilmekle birlikte, 141

ana hatlar1yla konu_man1n o _ekilde oldu u söylenmektedir. ** ^öyle demi_tim: Ve ABD kaynakl1 birçok bilimkurgu film ve dizisinde yine gizlice komünizm propagandas1 yap1ld1. ^öyle bir hat1rlay1n Uzay Yolu gibi dizileri, neler oluyordu? 1-Para kullan1lm1yordu. Özel _irketler falan yoktu, herkes federasyonun çal1_an1yd1. Kimsenin özel uzay gemileri de yoktu. Hepsi ortakla_a kullan1l1yordu. 2-Hiç kimse ilahi bir dine inanm1yordu. Ama yoga ve meditasyon yapan insanlar görülüyor, ruhçu ö retinin hakimiyetini sezinliyorduk o kurgusal dünyada. 3-Tüm gezegenler tek bir federasyona ba l1yd1. Ulus devletler diye bir _ey de yoktu bu dizilerde. 4-0lk bak1_ta evrensel karde_li i savunuyor gibiydi ama derinine inilince tam bir 1rkç1 felsefeye sahip oldu u görülüyordu bu dizilerin. Örne in Asyal1 veya zenci görünümlü insanlar hiçbir zaman gemilerde kaptan olmuyordu. Dizinin kahramanlar1n1n sava_t1 1 kimseler hayvan1ms1 görünümlü ba_ka 1rklardan olu_uyordu. Anglo sakson tipliler her zaman en üst yönetimdeler ve iyiler? Ve bu beyin y1kamayla, ezoterik örgütlerin tek bir dünya devleti hedefleri insanlara benimsetilmeye ba_lan1yor. Ayr1ca M.S. 2150 gibi romanlarla yine bu çal1_malar1n1 peki_tiriyorlar ruhçular. Hem de ABD kaynakl1 bu propaganda, dikkatinizi çekerim. Hedeflerine ula_mak için sab1rl1 ve sistemli bir _ekilde çal1_1yorlar. Mr. Spock ile tan1d1 1m1z Vulcanlar Yahudileri temsil etmektedirler. At1lgan’1n mürettebat1nda Rusundan uzakdo ulusuna, zencisine kadar birçok milletten insan vard1r. Ama bunlar1n ba_1nda Anglo Sakson tipli bir kaptan bulunur. Burada di er milletlerin efendisi durumunda bu ingiliz 1rk1 gösterilir. Ama görünürde bu böyledir. Biraz derine inince, as1l zeki olan1n ve dolay1s1yla gizli kaptan1n Spock oldu u fark edilecektir. Yani verilen mesaj aç1k. Anglosaksonlar1n önderli inde gibi gözüken ama asl1nda Yahudilerin egemenli inde bir dünya imparatorlu u kurulacak.T1pk1 günümüzde ABD ve 0ngiltere yönetiminde gibi gözüken ama asl1nda Yahudilerin yönetiminde olan dünya gibi... Dinlerin ortadan kald1r1ld1 1 tek bir dünya devletini komünizm maskesiyle hayata geçirmeye çal1_1yorlar. Tabii daha sonra kendi ö retilerini hakim k1lacaklar. Yine dizide Vulcanl1lar insanlardan ayr1 ve asl1nda üstün bir 1rk gibi gösterilir. Beyinleri bir bilgisayardan farks1zd1r hesaplama vb. konularda. Kötü 1rklar olarak da do ulular1 sembolize eden tipler sunulur. Spock’1n, daha do rusu Vulcanl1lar1n me_hur selam1n1n nerden geldi ine bakmak istiyorsan1z: [2]http://www.upstel.net/rooster/v-salute.html Ayr1ca Spock’1 canland1ran ve dizinin yönetmenli ini de yapan Leonard Nimoy Yahudidir. — ^imdi de bu sembolizmde _u ayr1nt1lara çok dikkat. 0lluminati Amerikan dolar1n1n üzerine bile piramidin üzerindeki ”tek göz” yani ” her_eyi gören göz” sembolünü koydu. Çünkü bu 0blis’i temsil ediyordu. Uzay Yolu dizisinde sivri kulakl1 Vulcanl1lar ayn1 zamanda cinleri de temsil etmektedirler. Ayn1 durum _u s1ralarda vizyonda olan Avatar filminde de söz konusu. Avatar filmindeki sivri kulakl1 insan1ms1 1rk da ayn1 zamanda cinleri sembolize etmektedir. 0blis’in sembolü olarak tek gözü bunlar filmlerin özellikle afi_lerinde kullan1yorlar. Uzay Yolu filmlerinin afi_lerinde Vulcanl1 Spock genelde tek gözlü olarak gösterilir:

142

143

Ayn1 _ekilde sinsice komünizm, panteizm, çok tanr1c1l1k, evrim yani k1sacas1 paganizm propogandas1 yapan Avatar filmindeki sivri kulakl1 insan1ms1 varl1klar da cinleri temsil etmektedir. Ve 0lluminati bu filmde de tek göz sembolünü kullan1p zihinlere yerle_tiriyor maalesef. Filmi dikkatli izlediyseniz ba_roldeki karakter Jake s1k s1k ba_1n1 yan tutarak tek göz pozu veriyor. Ve yine filmin afi_lerinde bu sivri kulakl1 1rk tek göz sembolüyle sunulmu_tur:

144

Star Trek yani Uzay yolu dizisindeki 0lluminati sembollerinin de_ifresine devam:

145

** BAKARA 67 Mûsa, toplumuna dedi ki: ”Allah size, bir inek bo azlaman1z1 emrediyor.” Dediler ki: ”Sen bizimle alay m1 ediyorsun?” Dedi ki: ”Cahillerden biri olmaktan Allah’a s1 1n1r1m.” 68 ^öyle konu_tular: ”Ça 1r Rabbine bizim için, aç1klas1n bize neymi_ o!” Cevap verdi: ”O diyor ki, bahsetti im ne ya_l1d1r ne de körpe. 0kisi aras1 bir inektir.” Hadi size emredileni yap1n! 69 ^öyle dediler: ”Ça 1r Rabbine bizim için, neymi_ onun rengi aç1klas1n bize.” Cevap verdi: ”O diyor ki, bahsetti im, sar1, rengi parlak bir inektir; seyredenlere mutluluk verir.” 70 ^öyle dediler: ”Dua et Rabbine, aç1klas1n bize neymi_ o! Çünkü bu inek, bizim gözümüzde ba_kalar1yla kar1_t1. Ve biz, Allah dilerse, do ruya ve güzele elbette k1lavuzlanaca 1z.” 71 Cevap verdi Mûsa: ”Allah diyor ki, bahsetti im, boyunduruk yememi_ bir inektir; topra 1 sürmez, ekini sulamaz. Salma hayvand1r. Alaca yoktur onda.” Dediler ki: ”0_te _imdi gerçe i getirdin.” Ve ard1ndan onu bo azlad1lar, az kals1n yapmayacaklard1. Musa’n1n toplumunun bir inek bo azlanmas1yla imtihan edilme nedeni, onlar1n bu hayvanlara(ve onlar1n görünümündeki nesnelere) tap1nma e ilimi olabilir: TAHA 88. Sâmirî onlar için, bö ürmesi olan bir buza 1 heykeli ç1kard1. Dediler ki: ”Bu, hem sizin hem de Mûsa’n1n tanr1s1d1r. Ama Mûsa unuttu.” 89. Görmüyorlar m1 ki; o buza 1 onlara bir sözü geri çeviremiyor; kendilerine bir zarar veremiyor, bir yarar sa layam1yor. 90. Yemin olsun, Hârun daha önce onlara _unu söylemi_ti: ”Ey kavmim, siz bununla imtihan edildiniz. Sizin Rabbiniz o Rahman’d1r. Art1k bana uyun, emrime itaat edin!” 91. Onlar _öyle demi_lerdi: ”Mûsa bize dönünceye kadar ona tap1c1lar olmakta devam edece iz.” Yani bu hayvan1 kutsalla_t1rmaktan vazgeçip tövbe etmelerinin içtenli inin aç1 a ç1kar1lmas1 için, böyle bir seçenek ile yüzle_tirildiler. Ama 0srailo ullar1 bu emri ba_lang1çta yerine getirmekte diretirken, daha sonra da tam tersine, ba_l1ca ibadetlerinden biri haline getirmi_ gibi görünüyorlar. Bir ar1nma ritüeli olarak k1z1l inek kurban etmek art1k onlar1n inanc1nda, dini ya_amlar1nda yer tutmakta. TEVRAT (ÇÖLDE SAYIM): 1 RAB Musa’yla Harun’a _öyle dedi: 2 ”RAB’bin buyurdu u yasan1n kural1 _udur: 0srailliler’e size kusursuz, özürsüz, boyunduruk takmam1_ k1z1l bir inek getirmelerini söyleyin. 146

3 0nek Kâhin Elazar’a verilsin; ordugah1n d1_1na ç1kar1l1p onun önünde kesilecek. 4 Kâhin Elazar parma 1yla kan1ndan al1p yedi kez Bulu_ma Çad1r1’n1n önüne do ru serpecek. 5 Sonra Elazar’1n gözü önünde inek, derisi, eti, kan1 ve gübresiyle birlikte yak1lacak. 6 Kâhin biraz sedir a ac1, mercankö_kotu ve k1rm1z1 iplik al1p yanmakta olan ine in üzerine atacak. 7 Sonra giysilerini y1kayacak, y1kanacak. Ancak o zaman ordugaha girebilir. Ama ak_ama dek kirli say1lacakt1r. 8 0ne i yakan ki_i de giysilerini y1kayacak, y1kanacak. O da ak_ama dek kirli say1lacak. 9 ”Temiz say1lan bir ki_i ine in külünü toplay1p ordugah1n d1_1nda temiz say1lan bir yere koyacak. 0srail toplulu u temizlenme suyu için bu külü saklayacak; bu, günahtan ar1nmak içindir. 10 0ne in külünü toplayan adam giysilerini y1kayacak, ak_ama dek kirli say1lacak. Bu kural hem 0srailliler, hem de aralar1nda ya_ayan yabanc1lar için kal1c1 olacakt1r. De i_tirilmi_ Tevrat’a göre bu merasim, kirlenmi_ ki_i ve yerleri temizleme i_levine sahip. 0_te bu inanca sahip Yahudiler, bugün Mescidi Aksa’y1 y1k1p Musevi Tap1na 1’n1 yeniden in_a etme planlar1nda da bu k1z1l inek ritüeline yer ay1rm1_ durumdalar. Tap1na 1n in_a edilebilmesi için, tap1na 1n yükseldi i alana ayak basmadan Tap1nak Tepesi’ne t1rman1lamaz görü_ünü benimsediklerinden, k1z1l ine e ihtiyaçlar1 var. Çünkü bu tap1nak alan1 tam olarak bilinmedi inden, yap1lacak tek i_lem; kusursuz bir k1z1l ine in kurban edilip, yak1l1p elde edilecek külleriyle kar1_t1r1lm1_ kutsal suyu Tap1nak Tepesi’ne girerken çevreye serpi_tirmek ve bu yolla (sözde) ar1nmay1 sa lamakt1r diye dü_ünüyorlar. 0_te o zaman bölgedeki camileri y1karak kendi tap1naklar1n1 yeniden kurabileceklerini zannediyorlar. Ve bu geli_me Yahudi inanc1ndaki Mesih’i getirmeyi hedefliyor. H1ristiyanlar da Yahudilere bu konuda da yard1m ediyor çünkü kendileri de 0sa’n1n geli_i için bu olay1n gerekli oldu una inanm1_ durumdalar. Bu u urda 0srailliler ve baz1 ABD’li H1ristiyanlar el ele vererek k1z1l inek üretme program1n1 ba_latt1lar. 0lk denemeler ABD’deki çiftliklerde oldu ama doksanl1 y1llar1n ba_1nda bu konuda ba_ar1s1z oldular. Bunun d1_1nda 0srail Hayfa taraf1nda bir çiftlikte tesadüfü olarak bir k1z1l inek bulundu(ad1 Melody idi). Ama daha sonra hayvanda k1smen renk de i_imi meydana geldi ve yine sonuç hüsran oldu. Fakat günümüzde belki de gizlice bu hedeflerini gerçekle_tirdiler ve Mescidi Aksa ile Kubbetüs Sahra’y1 y1kabilmek için törene haz1r hale getirmi_ olabilirler. Bugüne kadar baz1 Yahudilerin camileri y1k1p kendi tap1naklar1n1 kurmamalar1na neden olarak, gelecek büyük tepki ve olas1 olaylardan çekinmeleri gösteriliyordu. Ama onlar bunu çoktan yapmaya kalkarlard1 büyük ihtimalle. As1l neden, kusursuz bir k1z1l ine e henüz kavu_mam1_ olmalar1 olabilir.
1. http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=86486 2. http://www.upstel.net/rooster/v-salute.html

Ruhçuluk ve Uzant1s1 Tasavvufun 0çyüzü (2011-07-15 15:22)
Bir arkada_1mla birlikte haz1rlad1 1m1z videolar; Kuran 1_1 1nda ruhçulu un de erlendirilmesi: [1]http://www.myspace.com/video/vid/44778790 Yine Kuran 1_1 1nda tasavvufun durumu: [2]http://www.myspace.com/video/vid/60925325 [3] Selam ve sevgiler
1. http://www.myspace.com/video/vid/44778790 2. http://www.myspace.com/video/vid/60925325 3. http://www.myspace.com/video/vid/44778790

147

1.2

September

19 Mucizesi ve 9:128.-129. ayetler (2011-09-13 16:37)
Arkada_1mla birlikte haz1rlad1 1m1z videomuz: [1] [2]http://www.youtube.com/watch?v= 0Y3fAaukiY Selam ve sevgiler
1. http://www.blogger.com/goog_1869976761 2. http://www.youtube.com/watch?v=_0Y3fAaukiY

1.3

November

Kainat1 Veya Zihninizi Put Edinmeyin (2011-11-04 11:29)
Son günlerde yine, insanlara dü_ünce gücüyle hayatlar1n1 yönetebilecekleri ve kaderlerinin tanr1lar1 oldu u gibi safsatalar bolca a_1lanmaya ba_lad1.0çine girdi imiz 10 y1ll1k mistik periyodun da etkisiyle bu tür inançlara e ilim daha da artmaktad1r maalesef. Sürekli olarak belirtti imiz gibi, ruhçu ö retinin temellerinden olan, insan1n tanr1sal varl1k oldu u hurafesi; t1pk1 panteizm, ruhbanl1k, evrim, reenkarnasyon veya çilecilik gibi binlerce y1ld1r insanl1 a benimsetilmeye çal1_1lm1_t1r. Ço u zaman da bu, din alet edilerek yap1lm1_t1r baz1 güçlerce. Hinduizm, Kabala veya Tasavvuf gibi adlar alt1nda hep bu ruhçu ö reti, çe_itli versiyonlar1yla insanlara verilmeye u ra_1lmaktad1r. Amaç hep ayn1, insanlar1 fark1na varmadan(ya da vararak) çok tanr1c1 yapmak, hatta kendilerine ve tüm evrene tap1nmalar1n1 sa lamak... Günümüzde özellikle Spiritualizm veya New Age ad1yla bir kez daha zihinlere yerle_me e ilimindedir yine ayn1 putperestlik. 0_te bu Ruhçu ö retinin içyüzünü anlatt1 1m1z videomuzun linkini de yeri gelmi_ken tekrar vereyim: [1] [2]http://www.myspace.com/video/vid/44778790 ** Dü_ünce gücü ile zenginlik ve di er isteklerimize kavu_abilece imiz, ba_1m1za gelecek olaylar1 yönlendirebilece imiz iddias1nda olan birçok kitap türemi_ durumda tüm dünyada. Ve aç1kça veya dolayl1 yoldan asl1nda insanlar1n yarat1c1(tanr1) oldu u z1rval1 1 tüm dünyaya yay1lmaya çal1_1lmaktad1r... Ve ilginçtir, insanlar1n bir k1sm1 ya bu inanc1n ne anlama geldi i üzerinde kafa yormad1klar1ndan dolay1, ya da kendilerini kutsal varl1klar olarak görme ve _irk ko_ma e iliminde olduklar1ndan dolay1 pek bir arzuyla bu tür iddialar1n pe_inden gidiveriyor. Gerçekte ise, alemleri yoktan var eden Rabbimizin yaratt1 1 hiçbir kulun(kainat da dahil olmak üzere) hiçbir yarat1c1l1 1 ve ortakl1 1 yoktur: ** Fat1r Suresi 3 Ey insanlar, Allah’1n, üzerinizdeki nimetini an1n! Allah’tan ba_ka yarat1c1 m1 var? Sizi gökten ve yerden r1z1kland1r1r. O’ndan ba_ka ilah yoktur. Hal böyle iken nas1l oluyor da yüz geri çevriliyorsunuz? Tur Suresi 35 yoksa onlar hiçbir _eysiz mi yarat1ld1lar? yoksa bizzat kendileri mi yarat1c1d1r? Vak1a Suresi 59 siz mi yarat1yorsunuz onu, yoksa yarat1c1lar bizler miyiz? ** Ba_1m1za gelen her_eyi, hakettiklerimiz ve imtihan1m1z do rultusunda yüce Allah yönlendirir ve yarat1r: ** ^ura Suresi 30 Size gelip çatan her musibet ellerinizin kazand1 1 yüzündendir. Allah birçoklar1n1 148

da affediyor. Te abün Suresi 11 Allah’1n izni olmad1kça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah’a inan1rsa allah o’nun kalbini do ruya ve güzele k1lavuzlar. ve allah her _eyi en iyi biçimde bilmektedir. ** Sadece, e_siz Rab kaderin efendisidir . 0nsanlar tüm mallar1n1, teknoloji ve dü_üncelerini biraraya da getirseler asla buna ortak dahi olamazlar: ** Nisa Suresi 78. Nerede olursan1z olun ölüm sizi yakalayacakt1r. Titizlikle korunan muhte_em kulelerde olsan1z bile. Onlara bir iyilik isabet etti inde, ”Bu, Allah kat1ndand1r!” derler. Ama kendilerine bir kötülük dokundu unda, ”Bu senin yüzündendir.” derler. De ki: ”Hepsi, Allah kat1ndand1r.” ^u toplulu a ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlam1yorlar! 79. 0yilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tand1r. Kötülük ve çirkinlikten sana ula_an _eyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Tan1k olarak Allah yeter. ** Evrenimizde ve de ahiret evreninde cennetteki tüm nimetleri yaratan ve bizlere sunan sadece O’dur(ve bu evrenleri de yaratan yine sadece Allah’d1r). E er Rabbimiz sürekli bize ikramda bulunmasa büsbütün mahrum kal1r1z: ** Vakia Suresi 62. Andolsun, birinci yarat1l1_1(n1z1) biliyorsunuz. O halde dü_ünseniz ya! 63. Ekti iniz tohuma ne dersiniz?! 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? 65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapard1k da _a_k1nl1k içinde _öyle geveleyip dururdunuz: 66. “Muhakkak biz çok ziyanday1z!” 67. “Daha do rusu büsbütün mahrumuz!” 68. 0çti iniz suya ne dersiniz?! 69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 70. Dileseydik onu ac1 bir su yapard1k. O halde _ükretseydiniz ya!.. 71. Tutu_turdu unuz ate_e ne dersiniz?! 72. Onun a ac1n1 siz mi yaratt1n1z, yoksa yaratan biz miyiz? ** Dü_üncelerimizin yo unla_mas1n1n, yani beynimizin gücünün olaylar1 _ekillendirmede bir rolünün olmad1 1n1n iyice bilinmesi gerekiyor. Zaten dedi im gibi e er bir insan böyle zannediyorsa, yani örne in olaylar1 zihninin bir rüya gibi yönetti ini dü_ünüyorsa asl1nda bilmeden de olsa kendine tap1yor(ya da ortak ko_uyor) demektir. ** Nahl Suresi 37 Sen onlar1n iyiye ve do ruya ula_malar1n1 tutkuyla istesen de Allah, sapt1rd1 1na yol göstermez. Hiçbir yard1mc1lar1 da olmaz onlar1n. Sebe Suresi 54. Art1k kendileriyle, i_tahla arzulad1klar1 _ey aras1na engel konmu_tur. T1pk1 daha önce benzerlerine yap1ld1 1 gibi. Gerçek _u ki onlar, tutars1zl1 a iten bir ku_ku içindeydiler. ** Görüldü ü üzere olaylar1n gidi_at1nda önemli olan insanlar1n çok arzulamas1, dü_ünceleri de il, Rabbimizin dilemesidir. Ayn1 _ekilde, belirtti imiz üzere kainat da bizler gibi yarat1lm1_ olan bir kuldur ve onun da yarat1c1l1 1, bir tanr1sal yan1 yoktur. Yani ruhçu ö reti türevlerinde ö retilen ”dü_üncelerinle isteklerini sipari_ ver ve evrene gönder, er geç yerine getirecektir” gibi iddialar da tamamen sapt1r1c1 ve _irki arzulayan hurafedir. 0nsan1n kendine ve kainata tapmas1n1 hedefleyen tuza 1n parças1d1r tüm bunlar. Çok aç1k bir _ekilde insanlar ve evren tanr1 yerine koyuluyor (panteizm tuza 1n1n bir uzant1s1 zaten bu hurafeler de). 149

Nahl 56 Tutuyor, kendilerine verdi imiz r1z1klardan, hiçbir _eyin fark1nda olmayanlara pay ç1kar1yorlar. Allah’a yemin olsun ki, iftira edip durdu unuz _eylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. 0nsanlar1n bir _eyi dileme-isteme olay1 bile Allah’1n izniyledir ve plan1n1n bir parças1d1r(hangi _1klar kar_1s1nda özgür irademizle neyi istiyece imizi biliyor Rabbimiz): ** 0nsan Suresi 30 Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. Tekvir Suresi 29 Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz! Fetih Suresi 11 Bedevilerden, geri b1rak1lm1_ olanlar sana _öyle diyecekler: ”Bizleri, mallar1m1z ve ailelerimiz oyalad1. O halde bizim için Allah’tan af dile.” Onlar, kalplerinde olmayan _eyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: ”Allah size bir zarar dilerse, yahut bir yarar murat ederse, O’nun sizin için diledi ine kim engel olabilir?” Do rusu _u ki, Allah, sizin yapt1klar1n1zdan haberdard1r. ** 0nsanlar bazen ya_ayacaklar1 olaylar1 hissedebiliyor ve bu do rultuda dü_üncelere dal1yorlar.Kaderleri do rultusunda korku veya arzular1 olabiliyor. Sonra çok istedikleri veya korktuklar1 _eyler gerçekle_ince bunlar1 zihinlerinin gücüyle kendilerinin yaratt1klar1n1 zannedebilmektedirler.Hay1r, bunlar zaten gerçekle_ecekti Allah taraf1ndan. 0nsanlar1n zihin gücüyle hiçbir katk1s1 ve ortakl1 1 söz konusu bile de il .Biz kullar sadece dualarm1zla O’ndan isteyebiliriz hepsi o kadar. Yani bir olay1, biz ondan korktu umuzdan veya çok istedi imizden dolay1 beyin gücüyle kendimize çekiyor falan de iliz. Her_eyi, yarat1c1m1z Rab gerçekle_tirmekte. Dü_ünsenize, sizi korkutan veya can1n1z1 s1kan _eyle ilk tan1_t1 1n1zda, nas1l bir_ey oldu unu bile bilmiyordunuz. Ama yine de ba_1n1za gelmi_ti... Hatta baz1 ba_1n1za gelen musibetlerin fark1na dahi varm1yorsunuz. Her_eyi vücuda getiren sadece yüce Yaratan oldu una göre arzular1m1z1 gerçekle_tirmesi, gerçek kurtulu_a ula_mam1z için yaln1zca O’na yönelmeliyiz: ** Bakara Suresi 45 Sabra ve namaza/duaya sar1larak yard1m dileyin. Hiç ku_kusuz bu, kalbi ürperti duyanlardan ba_kas1na çok a 1r gelir. Meryem Suresi 48 ”Sizden de Allah d1_1ndaki yakard1klar1n1zdan da ayr1l1yorum; Rabbime dua edece im. Umar1m, Rabbime yakar1_1mla bahts1zl1 a dü_mem.” Secde Suresi 16 Yanlar1 yataklar1ndan uzakla_1r; korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdi imiz r1z1klardan da da 1t1rlar. Mümin Suresi 14 Kâfirler ho_lanmasa da siz, dini yaln1z O’na özgüleyerek, Allah’a dua edin! Fatiha Suresi 5 yaln1z sana ibadet ederiz ve yaln1z senden yard1m dileriz. Bakara Suresi 107 Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanat1 yaln1z Allah’1nd1r. Sizin için Allah’tan ba_ka ne bir velî vard1r ne de bir yard1mc1. Nahl 53 Sahip oldu unuz her nimet Allah’tand1r. Sonra size bir zorluk/keder dokundu u zaman yaln1z O’na yakar1rs1n1z. ** Rabbimiz hurafeleri-zanlar1 terk edip, delile dayal1 gerçek bilgiye-inanca yönelmemizi emretmektedir: ** 0sra Suresi 36. Bilmedi in bir _eye inan1p ard1na dü_me, çünkü i_itme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur. Ali 0mran Suresi 151 Allah’1n, kendileri hakk1nda hiçbir delil indirmedi i _eyleri Allah’a ortak ko_tuklar1 için, küfre sapanlar1n kalplerine korku salaca 1z.Bar1naklar1 ate_tir onlar1n.Ne kötüdür o zalimlerin varacaklar1 yer! ** Ve hep belirtti im üzere; Allah’1n d1_1nda bir güçten isteklerimizin gerçekle_mesi yolunda dilekte bulunmak demek, o _eye tapmak, ortak ko_mak anlam1na gelmektedir. Bu ister bir türbe olsun, ister bir canl1 veya 150

heykel olsun, isterse de kainat veya zihnimiz olsun fark etmez. Hiçbir kutsall1 1 ve ya_amla ilgili gücü yoktur bu kullar1n, yarat1lm1_lar1n. Ve bu durumun bir istisnas1 bile söz konusu de ildir. Bir de zihnimizin bedenimiz üzerindeki etkisi ile bu zihin gücüyle olaylar1 yaratma konular1 birbirine kar1_t1r1labilmekte. Yani zihnimiz örne in ba 1_1kl1k sistemimizin güçlü veya zay1f olmas1na, hastal1klar1n iyile_mesine yard1mc1 oluyorsa, ya da beynimizin telepati vb. özellikleri varsa, sanki bunlar di er konulara da delil gibi sunulup, aralar1nda bir ba lant1 varm1_ gibi gösterilmeye çal1_1yor. Zaten ruhçu ö reti bunu her alanda yapmaya çal1_1yor. ** 0sra 67 Denizde size bir zorluk dokundu unda, O’nun d1_1ndaki tüm yalvard1klar1n1z ortadan kaybolur. Fakat O, sizi kurtar1p karaya ç1kar1nca yüz çevirirsiniz. 0nsan çok nankördür. 0sra 68 Peki, kara taraf1nda sizi yere geçirivermesinden yahut üstünüze çak1l savuran bir kas1rga göndermesinden emin misiniz? Sonra kendinize hiçbir vekil bulamazs1n1z. ** Gerçekten zorda kald1 1nda insano lu asl1nda ço u kez Allah’a yönelir ve içten bir duayla yard1m ister. Ve bunun sonucunda en zorlu anlarda bile her_eyin çabucak lehine döndü ünü deneyimler birçok kez. Asl1nda bu s1k1nt1y1 ba_a getiren de, gideren de sadece Rabbimizdir. Ama s1k1nt1 veya tehlike geçince yine eski haline dönüp ortak ko_maya ba_lar ço u insan. Her_eyi yarat1p yönetenin kim oldu unu görmezden gelmeye çok hevesli insano lu ilginç bir _ekilde. Hem de defalarca i_in gerçe ini anlatan-gösteren olaylar ya_ad1 1 halde... Kimi zaman kendisini düzlü e ç1karan1n _ans oldu unu zanneder, kimi zaman da beyin gücü vs. ile bunu kendisinin gerçekle_tirdi ini iddia edecek kadar raydan ç1kar. Ya da daha ba_ka ortak ko_tuklar1n1n yard1m etti ini dü_ünmeye ba_lar... ** Zümer Suresi 49. 0nsana bir kötülük dokundu u zaman bizi ça 1r1r; ancak ona bir nimet verdi imiz zaman ise: ”Bu, bana bilgimden dolay1 verilmi_tir,” der. Asl1nda o bir testtir, ne var ki çoklar1 bilmez. Mülk Suresi 21 Peki, O, r1zk1n1 tutarsa kim var sizi r1z1kland1racak? Hay1r, bir azg1nl1k ve nefret içinde inat etmekteler. ** Bu arada panteist inanç içerisinde olanlar1n, yani kendilerini ve kainat1 Allah’1n parças1 olarak görenlerin yan1lg1s1na _u ayetler de güzel cevap vermektedir: ** 0hlas Suresi 3 Ne do urmu_tur o, ne do urulmu_tur! ** (Allah ne bir _eyden türemi_tir, ne de kendinden bir_ey türetmi_tir.Yaratt1klar1n1 tamamen kendisinden ayr1, ba_ka bir deyi_le yoktan var etmi_tir.) ** 6:101 Gökleri ve yeri yoktan var edendir. E_i olmad1 1 halde nas1l olur da çocu u olur? Her _eyi o yaratm1_t1r ve o, her _eyi bilendir. Enam suresi 1 Hamt Allah‘ad1r! o ki gökleri ve yeri yaratm1_, karanl1klara ve nura vücut vermi_tir. Sonra, gerçe i örtenler bunlar1 Rablerine denk tutuyorlar. ** Rabbimiz her_eyi kendisinden ayr1 yani yoktan yaratt1 1ndan dolay1 hiçbir orta 1 yoktur ve bu yüzden _irk en büyük günaht1r. Ve ya_ad1 1m1z dünya bir rüya veya hayal alemi de il, tamamiyle gerçektir: ** Te abün Suresi 3 Gökleri ve yeri gerçek olarak yaratt1; sizi biçimlendirdi ve görünü_lerinizi güzel yapt1. Yaln1z O’nad1r dönü_. 0brahim Suresi 19 Allah’1n gökleri ve yeri hak(gerçek) olarak yaratt1 1n1 görmedin mi? Dilerse 151

sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir. ** Ruhçulu un insanlara a_1lamaya çal1_t1 1 dü_üncelerin as1ls1z ve de uzak durulmas1 gereken _eyler oldu u bilgisi ayetlerde defalarca vurgulanmakta görüldü ü üzere. Ba_ka bir deyi_le 0slam’1n tam z1dd1d1r Ruhçuluk. Ayr1ca, insanlar1n yanl1_lar1ndan biri de ba_ka insanlar1n kendisi hakk1nda ne dü_ünece i, onlar1n gözüne girebilmek ve övgü veya onay1n1 alabilmek için neler yapabilece i üzerinde kafa yormas1 ve hatta ömrünü bu u urda geçirmeye çal1_mas1d1r. Asl1nda tek övgüsünü ve onay1n1 almam1z gereken yine yüce Yarat1c1m1z’d1r. Falanca ki_inin hakk1m1zda ne dü_ünece i de il, Rabbimizin hakk1m1zda ne dü_ündü ü üzerine kafa yormal1 ve bu u urda güzellikler üretmek için çal1_mal1y1z. Zaten Allah’1n r1zas1n1 kazanmak bu dünyada güzellikler üretmekten ve insanlara iyilik yapmaktan da geçti inden, yine bunun sonucunda iyi-güzel insanlar1n hakk1m1zda olumlu dü_ünmesini sa lam1_ olma ihtimali de artacakt1r. Ba_kalar1n1n gözündeki imaj1n1z için çabalaman1z tamamen bo_tur. Hatta göreceksiniz ki sizin için falanca görü_te olan birisi, y1llar sonra kendili inden tam tersi görü_e sahip oluvermi_. Hatta bazen bir bakm1_s1n1z öyle y1llar sonra falan da de il, sadece birkaç saniye sonra tamamen de i_tirmi_ dü_üncesini... 0nsanlardan de il yaln1zca Yaratandan çekinilmeli. Allah’1n sevgisi ve takdirini hakedenlerden olman1n d1_1nda kal1c1 bir kazanç yoktur. Ahiret ya_ant1s1n1, yani sonsuz serüvenimizi belirleyecek olan da sadece budur. Ama dedi im gibi bunun yolu da ayn1 zamanda insanlara ve kendine iyilik yapmaktan geçmektedir. ** Zümer Suresi 38 Onlara, ”Gökleri ve yeri kim yaratt1?” diye sorsan, yemin olsun ”Allah!” diyecekler. De onlara: ”Peki Allah d1_1ndaki yakard1klar1n1z hakk1nda ne diyorsunuz? Allah bana bir zarar vermek istese, O’nun verece i zarar1 uzakla_t1rabilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilese, O’nun rahmetini tutabilirler mi?” De ki: ”Bana Allah yeter! Tevekkül edenler O’na dayan1p güvenirler.” Zümer Suresi 52. ALLAH’1n diledi ine r1zk1 geni_letip daraltt1 1n1 bilmezler mi? 0nanan bir toplum için bunda dersler vard1r. ** Zaten Allah’1n d1_1nda ba_ka _eylerden medet umanlar daha bu dünyada da s1k1nt1lar1 ya_amaya ba_l1yorlar. Belki hayatlar1nda belli bir süre i_ler yolunda gidiyor gibi gözükse de, günün birinde yani daha bu imtihan dünyas1nda bile i_lerin sarpa sard1 1n1 görmeye ba_l1yorlar. ** Tevbe Suresi 118 Geride b1rak1lan üç ki_inin de tövbesini kabul etmi_tir. Bütün geni_li ine ra men yeryüzü onlara dar gelmi_, öz benlikleri kendilerini s1k1_t1rm1_t1; Allah’1n öfkesinden kurtulmak için yine Allah’a s1 1nmaktan ba_ka çare olmad1 1n1 fark etmi_lerdi. Sonra onlara tövbe nasip etti ki, eski hallerine dönsünler. Hiç ku_kusuz, Allah, tövbeleri çok çok kabul eden, rahmeti s1n1rs1z oland1r. Yunus Suresi 107 Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kald1racak olan ba_kas1 de il, yine O’dur. O sana bir hay1r dilerse, O’nun lütfunu reddedecek yoktur. Kullar1ndan diledi ini lütfuyla nasiplendirir. Gafûr’dur O, Rahîm’dir. ** Allah bize bu dünyada güzellikler-ödüller sunarken veya baz1 s1k1nt1lar tatt1r1rken-cezaland1r1rken, bilincimizi bu durumla uyumlu frekans içine sokabilir. Ba_ka bir deyi_le; ya_ad1klar1m1z ve ya_ayacaklar1m1z do rultusunda bir zihin haline sahip olabiliriz bazen. Ama yine burada bizim dü_üncelerimiz do rultusunda gerçekle_miyor olaylar, sadece, olacaklarla uyum içerisinde oluyor bazen dü_ünsel dünyam1z. Ayr1ca Allah’tan ba_ka hiçbir_eyden korkmamak gerekti inden, bunun ihlali, yani ba_ka _eylerden a_1r1 korkulmas1, bir ceza olarak da o ki_iye Rabbimiz taraf1ndan ya_at1labilir. Ve yine burada o ki_inin dü_ünce gücü vs. söz konusu de ildir. Var eden ve yöneten her zaman tektir. Ayr1ca dikkat edin, birçok kez, korktu umuz _eyler ba_1m1za gelmiyor, tam tersine onlardan korunuyoruz. Ya da çok istedi imiz _ey birçok kez gerçekle_meyebiliyor. Zaten dü_ünce gücü olay1 gerçek olsayd1 dünyada 152

fakirlerin veya ba_ka s1k1nt1lar1 olanlar1n birço unun bu durumlar1 hep sürmezdi. Çünkü ço u içten bir _ekilde s1k1nt1lar1n1 a_mak istiyor.Ama bunu yapabilecek tek bir varl1k vard1r, o da tüm nimet ve s1k1nt1lar1 veren, ahirette de yine herkesi haketti ine göre cennete veya cehenneme koyacak olan, yönetiminde orta 1 bulunmayan Rabbimizdir. Zaten hiçbir_ey kendili inden olmuyor, iyi veya kötü ba_a gelen her olay1 O yaratmaktad1r. Kainat1 yoktan var eden ve içindeki tüm i_ ve olu_lar1n da yöneticisi, yarat1c1s1 tektir. Yüce Allah ortak ko_may1 affetmedi ini yine ayetlerinde _öyle bildirmektedir: ** Nisa Suresi 116 Allah, kendisine ortak ko_ulmas1n1 affetmez ama bunun d1_1nda kalan1/bundan az olan1 diledi i ki_i için affeder. Allah’a _irk ko_an, dönü_ü olmayan bir sap1kl1 a dal1p gitmi_tir. ** Bu ba lamda, özellikle yap1lmamas1 gereken _ey olan ortak ko_mak, Allah’tan ba_ka yarat1c1 güç kabul etmek ve ondan medet ummak davran1_1n1n bu türevini; yani dü_ünce gücüyle olaylar1 yönlendirebilece iniz inanc1n1/hurafesini de tamamen terk etmek gerekmektedir. Zaten putlara tapanlar da o heykellerin kendilerini de il, temsil ettikleri _eyleri yarat1c1 güç olarak görüyorlard1 ve birço u da panteist felsefe içinde bunu yap1yordu. Yani o gücün Allah’1n bir parças1 veya yans1mas1 oldu unu san1yorlard1. Günümüz putperestlerinde de durum yine ayn1d1r... Yine söyleyelim; Tasavvuf yoluyla bu inanç, 0slam dünyas1na da benimsetilmeye çal1_1lm1_t1 geçmi_te. Ve k1smen de etkili oldular. ^imdi ise modern görünümlü maskelerle insanlara kendilerinin tanr1 olduklar1 veya bir parças1/yans1mas1 olduklar1 görü_ü ustaca a_1lan1yor. Amaç hep ayn1: insanlar1 _irke bulamak... Söz Tasavvufdan aç1lm1_ken konuyla ilgili videomuzu da vereyim: [3]http://www.myspace.com/video/vid/60925325 Tasavvuf ruhçulu un 0slam dünyas1na s1zabilmek için kulland1 1 truva at1d1r. Yani asl1nda 0slam dini ile taban tabana z1tt1r. Ama ayet c1mb1zlayarak, ayetlere sembolik anlamlar yükleyerek veya Kuran d1_1 kaynaklar1 dine ilave ederek sanki Tasavvuf 0slami bir_eymi_ gibi benimsetilmeye çal1_1ld1. ** ARAF Suresi 16. Dedi: ”Beni azd1rmana yemin ederim ki, onlar1 sapt1rmak için senin dosdo ru yolun üzerine kurulaca 1m.” 17. ”Sonra onlara; önlerinden, arkalar1ndan, sa lar1ndan, sollar1ndan musallat olaca 1m. Bir çoklar1n1 _ükreder bulamayacaks1n.” 18. Allah buyurdu: ”Ç1k oradan, yenik dü_mü_ ve kovulmu_ olarak. Onlardan sana uyan olursa yemin olsun ki, cehennemi tamamen sizden dolduraca 1m.” ** Evet 0blis insanlar1n ayaklar1n1 kayd1rmak için din yolu üzerine kuruluyor ve _irk tuza 1n1 çe_itli kapanlarla kuruyor. 0nsanlar1n ço u da bu tuza a yakalan1yorlar. Ba_lar1na gelen güzellikleri kendilerinin yaratt1 1n1 sanan insanlar, Allah’a _ükretmeyecektir. Kendilerine ve/veya kainata pay ç1karacaklard1r... Günümüzde Ruhçuluk veya New Age gibi isimlerle de bilinen paganizm bu cinin ö retisidir gerçekte. Bu durumu farkedip kurtulu_a uzanman1n yolu yaln1zca Kuran’1 dini kaynak edinerek ona sar1lmaktan geçmektedir. Çünkü sadece Kuran korundu ve ruhçulu un kollar1n1/vantuzlar1n1 uzatamad1 1 yeryüzündeki tek sa lam dini kaynak odur. Bu dünya hayat1n1n amac1 imtihand1r, yani insan1n içindeki iyilik veya kötülükle yüzle_mesidir. Bu ya_am1n di er i_levi de daha bu dünyadayken baz1 küçük mükafat veya cezalar1 tatmaya ba_lamakt1r. Bu kendimizle yüzle_memiz sonucunda da ahirette itiraz hakk1m1z ortadan kalkm1_ oluyor. 0çindeki kötülü e defalarca bizzat tan1k olan veya içindeki iyili i deneyimleyen biri art1k neden sonsuz cehennem veya cennete gitti ini biliyor olacakt1r ahiret evreninde. Yarat1l1_1m1zda ve ayr1ca sonradan kitap yoluyla bize verilen ayetlere s1rt1m1z1 dönmemek, tek tanr1c1 ve iyi bir insan olarak imtihan1m1z1 tamamlamakt1r bizden istenen. Bu ba lamda; _u 2 günlük dünyada sözde ç1kar elde etmek için hurafelerin pe_inden gitmek gibi bir hataya dü_ülmemeli. Zaten _irk yani ortak ko_ma en büyük günah ve hata olarak, hem dünyam1z1 hem de ahiretimizi cehenneme çevirmekten ba_ka bir i_e yaramayacak. ”Olaylar1 ve hatta maddeyi-evreni kullar1n zihninin yaratt1 1-yönetti i” gibi safsatalardan tamamen s1yr1larak, 153

her_eyi sadece Allah’1n yaratt1 1n1 iyice idrak etmeli ve O’ndan ba_ka bir Tanr1 ve yöneticinin olmad1 1 gerçe ini hiçbir zaman akl1m1zdan ç1karmamal1y1z. Hiçkimse O’na ortak olamaz. Zaten 0slam’1n üstüne basa basa vurgulad1 1 konu bu iken, bunun tam tersi inançlara yani hurafelere yönelmek ahiretteki sonsuz gelece i mahvetmekten ba_ka bir_ey de ildir. ** Bakara Suresi 22 O Rab ki, yeri sizin için bir dö_ek, gö ü de bir bina yapt1. Ve gökten bir su indirdi de onunla sizin için meyvelerden/ürünlerden bir r1z1k ç1kard1. Art1k bilip durdu unuz halde Allah”a ortaklar ko_may1n. ** Ve yüce Rab özgür iradesiyle dilerse korkular1m1z1, dilerse arzular1m1z1 kar_1m1za ç1kar1r(ceza veya mükafat). O dü_üncelerimizle yönlendirilecek bir hizmetçi de il, efendimizdir. Bizim veya ba_ka bir yarat1lm1_1n hiçbir pay1 yoktur O’nun yönetiminde. Herkesi haketti ine dünya ve de özellikle ahirette kavu_turacakt1r... ** Hac Suresi 18 Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, Güne_, Ay, y1ld1zlar, da lar, a açlar, hayvanlar ve insanlardan birço u hep Allah’a secde ediyor. Birço unun da üzerine azap hak olmu_tur. Allah’1n hakir k1ld1 1na ikramda bulunan olmaz. Allah, diledi ini yapar. ** Kainata, zihninize veya falanca puta gelece inizle ilgili sipari_ler vermeye kalkma, yani onlara tapma hatas1na hiçbir zaman dü_ülmemelidir. ** En’am Suresi 148 ^irke batanlar _öyle diyecekler: ”Allah dileseydi, ne biz _irke sapard1k ne de atalar1m1z. Hiçbir _eyi haram da yapmazd1k.” Onlardan öncekiler de azab1m1z1 tad1ncaya kadar bu _ekilde yalanlam1_lard1. De ki: ”Yan1n1zda, önümüze ç1karaca 1n1z bir ilminiz var m1? zandan ba_ka bir _eye uymuyorsunuz. Sadece saçmal1yorsunuz siz.”, ** Ahirette sonsuza dek ac1 ve hüsrana yuvarlanmamak için, i_te bu ”dü_ünce gücüyle olaylar1 yaratmak” veya ”panteizm” gibi sinsi _irk inançlar1ndan biranönce s1yr1lmal1, uzak durmal1 kullar. Ruhçuluk ve uzant1s1 tüm putperest olu_umlara s1rt çevrilmeli, safsatalara yakla_1lmamal1d1r. Gerçekten de hiçbir yarat1lm1_ta tanr1sall1k ve efendilik yoktur. Sadece Allah’a yönelmeli ve O’ndan istemeli, ibadetlerimizi de aksatmadan yerine getirmeliyiz. Hiçbir_eyi Rabbimize ortak ko_mamal1, tüm yarat1lm1_lar1n yoktan var edildi i gerçe inin, yani di er bir deyi_le kullar1n Allah’tan tamamen ayr1 oldu u gerçe inin her zaman fark1nda olmal1y1z. 0yilik ve iman üzere ya_amal1, yüce Rabbin emir ve yasaklar1na uymal1y1z. Sonsuz ve gerçek kurtulu_un, kal1c1 nimetlere ve mutlulu a kavu_man1n tek anahtar1 bu. Ayr1ca bu s1r falan da de il, apaç1k Kitab1n apaç1k ayetleridir. ** Müminun Suresi 59 Onlar ki, Rablerine ortak ko_mazlar, Rad Suresi 22 Onlar, Rablerinin yüzünü arzulayarak sabrederler, namaz1 k1larlar, kendilerine verdi imiz r1z1klardan gizli ve aç1k da 1t1rlar ve kötülü ü güzellikle savarlar. 0_te bunlar içindir ölümsüz yurt. ** Namaz1n1z1 k1l1p zekat1n1z1 veriyor musunuz? 0nsanlara iyilik ve hay1rda yar1_1yor musunuz? Sadece Allah’a yönelerek ve dini yaln1zca O’na has k1larak ya_1yor musunuz? Hurafelerden ve haramlardan uzak durup gerçek bilgi, bilim ve güzellik yolunda yürüyor musunuz? Rabbimizin tek korunan ve dolay1s1yla tek dini kaynak olan Kitab1 Kuran’1 (anlayarak kendi dilinizde) okuyor musunuz? K1sacas1 Allah’1n emir ve yasaklar1na uyuyor musunuz? 0_te bu amellerimiz do rultusunda sadece Rabbimiz belirlemektedir güzellikler içinde mi yoksa s1k1nt1lar içinde mi ya_ayaca 1m1z1... Hem bu dünyada hem de ahirette...Herkesi haketti ine kavu_turan yaln1z O’dur. Selam ve sevgiler 154

1. http://www.blogger.com/goog_2089377612 2. http://www.myspace.com/video/vid/44778790 3. http://www.myspace.com/video/vid/60925325

Rabbimiz bir i_i/olu_u farkl1 yollarla gerçekle_tirmekte (2011-11-27 17:08)
Fat1r Suresi 43.Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planlad1lar. Halbuki kötü plan sahibine geri teper. Geçmi_lere uygulanan sünnet (yasa) dan ba_kas1n1 m1 bekliyorlar? ALLAH’1n sünnetinde bir de i_iklik göremezsin; ALLAH’1n sünnetinde bir sapma göremezsin. Fetih Suresi 22 E er küfredenler sizinle sava_salard1, s1rtlar1n1 dönüp kaçacaklard1. Sonra, bir dost da bir yard1mc1 da bulamazlard1. 23 Bu, Allah’1n öteden beri i_leyip duran yolu-yöntemidir. Allah’1n yol ve yönteminde (sünnet) hiçbir de i_me bulamazs1n. Ayetlerde belirtilen ”Allah’1n sünneti” kainat yasalar1 de ildir. 0lgili ayetler bütünlük içinde ele al1nd1 1nda bahsedilenin Allah’1n temel dini emir ve uygulamas1 oldu u net bir _ekilde görülmektedir. Allah’1n varl1 1 ve birli ine iman, _irkten uzak durman1n zorunlulu u vb. temel inançlar tüm toplumlara iletilmi_tir. Zaten ilk insandan itibaren sadece ve sadece 0slam’1 sunmu_tur bizlere Rab. Gerek içimizdeki(yarat1l1_ta verilen) ayetler, gerekse kutsal kitaplar her zaman ayn1 ilahi temel bilgileri vermektedir. Gelen din ayn1d1r ama bazen ayr1nt1lar1nda imtihan veya ceza amaçl1 farkl1 emirler de söz konusu olmu_tur. Geçmi_te kimi yahudi toplumlar1na t1rnakl1 hayvanlar1n etlerinin veya Cumartesi çal1_man1n yasaklanmas1 gibi... Ya da yine buza aya tapan topluma bir inek kesme emri verilmesi veyahut inkarc1 Semud kavmine belli bir deveyi kesme yasa 1n1n getirilmesi gibi...Ama temel inanç ve emirler hep ayn1d1r.^irk ve inkar her zaman en büyük günah, çalmak gibi birey hakk1na zarar veren eylemler ise her zaman yasakt1r. Allah’1n dini de i_mez, kullar1n bu evrendeki serüveni boyunca tek bir ilahi din(0slam) olmu_tur. 0nsanlar Allah’1n dininin ismini (hatta kitaplar1n1 de i_tirip) H1ristiyanl1k veya Yahudilik gibi as1ls1z adlar takm1_lard1r geçmi_te ama gerçekte hepsine sadece 0slam gelmi_ti ve tüm peygamberler Müslümand1. Buna kar_1l1k kainat1n yasalar1, yani Allah’1n yarat1_ yöntemi de i_ebilir, çok farkl1 örnekler sergilenebilir. Ve Kuran’da da anlat1lan, ”mucize” denilen kavram da genellikle bu evrenin düzeninin bizlere izin verdi i _eylerin d1_1nda gerçekle_tirilen i_-olu_lard1r. Kainat yasalar1n1n d1_1na ç1kmak zaten sadece Rabbin yapabilece i bir olayd1r. Evrenin yasalar1n1n s1n1rlar1 içindeki mucizeler-deliller birgün bilim ve teknoloji sayesinde kullar taraf1ndan da gerçekle_tirilebilir. Ama asla, hiçbir kul fizik yasalar1n1n d1_1nda bir_ey yapamaz. Bu yüzden bir mucizenin insan yap1m1 de il de, Allah’1n gerçekle_tirdi i evrensel bir delil oldu unu as1l bu s1rad1_1 olaylar göstermektedir. Adem ve 0sa’n1n ”anne+baba=do um” olmadan yani cinsellik(seks) olmadan yarat1lmas1(atas1z do rudan can verilme), ölülerin diriltilmesi, 0sa’n1n çamurdan yapt1 1 _ekillere can verilmesi, Musa’n1n asas1n1n y1lana dönü_mesi vb. ayetlerin verdi i örnekler aç1kça Allah’1n gerçekten s1n1rs1z kudrete sahip oldu unu ve kendi koydu u yasalara tabi olmad1 1n1 ispatlamaktad1r. Kainat yasas1 dedi imiz _ey Rabbimizin ”yap1_ _eklidir” asl1nda.Sürekli ayn1 _ekilde yapt1 1na tan1k oldu umuzdan dolay1 biz onu otomatik gerçekle_en ve de i_mez bir _ey gibi alg1l1yoruz. Buna kar_1l1k Allah bize ”bak1n bunu asl1nda ben yapmaktay1m ve dilersem tam tersi _ekilde de yapabilirim” dersini vermekte, ayetlerde anlatt1 1 bu ya_anm1_ öykülerdeki mucizelerle. Ve hiçbir düzene veya güce ba l1 kalmak zorunda olmad1 1n1, bu düzenleri yaratan1n da kendisi oldu unu tekrar tekrar gösteriyor. Ali 0mran Suresi 49 Onu, Beniisrail’e _öyle konu_an bir resul yapacak: “^u bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, ku_ görünümünde bir_ey yapar, ona üflerim de Allah’1n izniyle ku_ oluverir. Ben, körü ve abra_1 iyile_tirir, ölüleri Allah’1n izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklar1n1z1 size haber veririm. E er inananlarsan1z, bunda sizin için tam bir mucize vard1r. ” 155

Maide Suresi 110 Hani, Allah _öyle demi_ti: ”Ey Meryem‘in o lu 0sa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hat1rla. Seni Ruhulkudüs‘le desteklemi_tim, be_ikte iken ve erginlik ça 1nda insanlarla konu_uyordun. Sana Kitap‘1, hikmeti, Tevrat‘1, 0ncil‘i ö retmi_tim. Benim iznimle çamurdan ku_ görünümünde bir _ey yarat1yor, içine üflüyordun da o benim iznimle ku_ oluyordu. Do u_tan körü, abra_1 benim iznimle iyile_tiriyordun. Benim iznimle ölüleri ç1kar1yordun. 0srailo ullar1n1 senden uzak tutmu_tum. Hani, sen onlara aç1k-seçik ayetleri getirdi inde, küfre sapanlar1 _öyle deyivermi_ti: ”Aç1k bir büyüden ba_ka bir _ey de il bu. ” Görüldü ü üzere yine t1pk1 Adem, 0sa ve ”ahiretteki insanlar1n” yarat1l1_1nda oldu u gibi, bu ayetlerde anlat1lan 0sa Peygamberin mucizelerinde ku_ ve benzeri canl1lar1n yarat1lmas1 da s1ra d1_1d1r. Hatta do rudan topraktand1r. Ba_ka bir canl1dan türetilme söz konusu olmad1 1 gibi, anne ve baba, yani cinsellik bile yoktur bu özel yarat1_larda. Ahiretteki yarat1l1_1n da ayn1 bu _ekilde olmakta oldu u da defalarca vurgulanmaktad1r yine Kuran‘da. Hele ki evrenin yarat1l1_1n1n da ”yoktan” oldu u göz önünde bulundurulacak olursa, Allah’1n çe_itli _ekillerde yaratt1 1 ve buna kar_1l1k ”düzen dedi imiz fizik yasalar1n1n” ise sadece belli bir alan1 kapsad1 1 daha iyi fark edilebilir. A’raf Suresi 107 Bunun üzerine Musa, asas1n1 yere att1; birden korkunç bir ejderha oluverdi o. A’raf Suresi 117 Biz de Musa’ya _öyle vahyettik: ”Hadi at asan1!” Bir de ne görsünler, asa, onlar1n ortaya getirdikleri _eyleri yalay1p yutuyor. Panteist felsefedeki evren=tanr1 anlay1_1nda kainat yasalar1 tanr1sal, de i_mez kutsal _eyler zannedilmekte ve baz1 ki_ilerce onlara da tap1n1lmaktad1r maalesef. Ama gerçekte ise evren de yoktan yarat1lm1_ bir kuldur. Ve kainat düzeni dedi imiz _ey de, yine gerçekle_tiricisi Allah taraf1ndan de i_tirilebilir ve hatta ayetlerde sunuldu u üzere zaman zaman de i_tirilmi_lerdir. Bir ba_ka ”delil” daha verelim: Bakara Suresi 259 Ya _u ki_i gibisini görmedin mi? Çat1lar1 çökmü_, duvarlar1-damlar1 yere inmi_ bir kente u ram1_t1 da _öyle demi_ti: ”Allah _uray1 ölümünden sonra nas1l hayata kavu_turacak?” Bunun üzerine Allah, o ki_iyi yüz y1ll1k bir süre için öldürmü_, sonra diriltmi_ti. ”Ne kadar bekledin?” demi_ti. ”Bir gün veya günün bir k1sm1 kadar bekledim.” dedi. ”Hay1r, dedi, aksine sen, yüz y1l kald1n. Yiyece ine, içece ine bak! Henüz bozulmam1_. E_e ine bak! Seni insanlara bir ibret yapal1m diyedir bu. Kemiklere bak, nas1l yerli yerince düzenliyoruz onlar1 ve sonra et giydiriyoruz onlara.” 0_ kendisi için aç1kl1k kazan1nca _öyle dedi o: ”Allah’1n her _eye kadir oldu unu biliyorum.” Benzer bir Mucize de Musa’n1n döneminde sunulmu_tur: Bakara Süresi 72. Siz bir adam öldürmü_tünüz de onunla ilgili olarak çeki_ip duruyordunuz. Oysaki Allah, sizin saklad1klar1n1z1 ortaya ç1karacakt1. 73. ^öyle dedik: ”Kesilen ine in bir parças1yla öldürülen adama vurun.” 0_te böyle diriltir Allah ölüleri. Size ayetlerini gösteriyor ki, akl1n1z1 i_letebilesiniz. Kainat1n yoktan var edilmesi zaten öncesiz yarat1lman1n, mucizenin en muhte_em örne idir: O (Allah) Evren’i (Gökleri) ve yeryüzünü yoktan yaratand1r. O, bir i_in olmas1na karar verirse yaln1zca ”Ol” der, o da hemen oluverir. 2-Bakara Suresi 117 0lk insan1n yarat1lmas1 toprak ve su denilen materyallerden gerçekle_iyor ama bir canl1dan gelmedi inden dolay1 o da düzen(cinsellik ve do um) d1_1d1r. Burada sundu um di er baz1 örneklerde de durum böyledir. Ayr1ca ahiret evreni(Rabbin Kat1) için olan ikinci yarat1l1_ta da yine cinsellik ve do um olmadan insanlar1 canland1rma, yani topraktan yaratma olay1 vard1r. 29: 19 ALLAH’1n yarat1l1_1 nas1l ba_lat1p, nas1l tekrarlad1 1n1 görmediler mi? Bu, elbette ALLAH için kolayd1r. 29: 20 De ki, “Yeryüzünü dola_1n ve yarat1l1_1n nas1l ba_lad1 1n1 görün. ” Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yarat1l1_1 ba_latacakt1r. ALLAH’1n her _eye gücü yeter. Tabii bu fizik yasalar1n1n d1_1nda gerçekle_en olaylar1n yan1 s1ra, içinde gerçekle_tirilen mucizeler de vard1r. Ama dedi imiz gibi bu tür olaylar birgün bilim ve teknoloji sayesinde insanlar taraf1ndan da gerçekle_tirilebilir (ve gerçekle_tirilmektedir de). Madde görünmez yap1labilir, hastal1klar iyile_tirilebilir, ate_te yanmayan 156

malzemeler üretilebilir, ya murlar ya d1rabilir(hava durumuna müdahale), deniz yar1labilir vs... Ama kainat yasalar1n1n d1_1na ç1kmak asla hiçbir kul taraf1ndan bilim veya teknoloji ile gerçekle_tirilemeyecektir. Hiçbir zaman yoktan var edemeyecekler, bir asay1 canl1 bir hayvana dönü_türemeyeceklerdir. Bir tek Allah bunlar1 yapabilmektedir, i_te bu sebepten dolay1 as1l bu (fizik yasalar1n1n d1_1nda, düzen d1_1 gerçekle_en) mucizeler delilin O’nun taraf1ndan geldi ini gözler önüne sermektedir. Yoksa bir ileri medeniyet, bilimde geri kalm1_ bir topluma teknolojik olaylar sunsa bu da mucize olarak anland1r1l1r, bu ilkel toplumun onlar1n söylediklerine iman etmesi beklenirdi. Hay1r, as1l mucizeler yani deliller, fizik yasalar1n1n d1_1nda gerçekle_enlerdir. Zaten kullar1, elçilerin getirdiklerine iman etmekle yükümlü k1lan ba_l1ca nedenlerden biri budur(di eri de içimizdeki ayetlerle uyumlu ayetler/kitaplar sunmalar1d1r). Getirdikleri ça larüstü yani evrensel kan1tlar1/ayetleri hiçbir kul hiçbir zaman gerçekle_tiremez. Yüce Yaratan’1n belli bir fiziki sisteme ba l1 kalmak zorunda olmad1 1n1 bu mucizeler yoluyla görmemiz, O’nun ortak ko_ulamaz, özgür iradeye sahip tek efendi oldu unu tam olarak alg1lamam1z1 sa lamakta. Tekrar _una dikkat edilmeli; bu düzen d1_1 olan geli_meler/mucizeler de asl1nda Allah’1n plan1n1n parças1. Bir i_i birden fazla yöntemle/yolla gerçekle_tirmesidir bu olanlar... Nas1l ki ”yoktan yaratma” , ”do rudan topraktan yaratma”, ”canl1dan türetme(do um)” , ”ahiret evreninde herkesi topraktan yaratma” gibi farkl1 farkl1 canland1rma yöntemleri uyguluyorsa, örne in insanlara vahyetmede de birçok yöntem kullanmaktad1r: ^ura Suresi 51 Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkas1ndan konu_ur; yahut da bir resul gönderir de kendi izniyle diledi ini vahyeder. Yüceler yücesi O’dur; hüküm ve hikmet sahibi O’dur. Bu örnekler ço alt1labilir. S1n1rs1z güce ve özgür iradeye sahip olan Rabbimiz bir _eyi s1n1rs1z farkl1 yöntemlerle gerçekle_tirebilir. 0_te bize sunulan delillerle de buna _ahit olmam1z sa lanmaktad1r. Selam ve sevgiler

1.4

December

Me_hur (uydurma) Hadisteki Yönlendirmeye Dikkat (2011-12-15 16:39)
Büyük bir tuzak içeren uydurma hadis _öyle demektedir: Resulullah (sav) buyurdular ki: ”E er siz hiç günah i_lemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah i_leyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) ma firet edece i kimseler yarat1rd1.” Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizi, Da’avat 105, (3533) Yani bu rivayete/dedikoduya göre bir toplum hiç günah i_lemezse yok edilirmi_. Ama tabii ki bu yalan insanlar1 sapt1rma, günaha yöneltme amaçl1 uydurulmu_tur. Gerçek ise bunun tam tersidir elbette. Rabbimiz bir toplumu hiç günah i_lemezse de il, tam tersine, günaha batarsa helak etmektadir ve Kuran’da da bu bilgiyi bize iletmekte: Yunus Suresi 13 Yemin olsun ki biz sizden önceki ku_aklar1, zulmettikleri ve resulleri kendilerine aç1k kan1tlar getirdi i halde inanmad1klar1 için, helak ettik. Günaha batanlar toplulu unu biz böyle cezaland1r1r1z. 0sra Suresi 17 Nûh’tan sonra da nice ku_aklar1 helak ettik. Kullar1n1n günahlar1n1 haber al1c1 ve görücü olarak Rabbin yeter. Araf Suresi 4 Nice yurtlar1 ve medeniyetleri yere bat1rd1k biz. Öyle ki, geceleyin yahut ö len uykusu uyumakta olduklar1 bir s1rada azab1m1z tepelerine iniverdi. 5 Azab1m1z onlara gelip çatt1 1nda, yapt1klar1, _u ç1 l1 1 yükseltmekten ba_ka bir _ey olmam1_t1r: Biz gerçekten zalimlerdik. En’am Suresi 6 Kendilerinden önce nice yurt ve medeniyeti yerle bir etti imizi görmediler mi? Biz o yurtlara yeryüzünde size vermedi imiz imkânlar1 vermi_, üzerlerine gök bereketini bol bol indirmi_, nehirleri altlar1ndan akar hale getirmi_tik. Derken, onlar1 kendi günahlar1yla helâk ettik ve arkalar1ndan ba_ka bir nesil olu_turduk. Ayr1ca Rabbimiz iyilikte yar1_an ve günahtan/haramdan uzak duran toplumlar1 yok etmek _öyle dursun daha 157

bu dünyada nimetlerle bulu_turuyor ve cennetimsi güzel bir ya_am sunuyor: Enfal 53. Bu böyledir. Çünkü Allah bir topluma lütfetti i nimeti, o toplum birey olarak içlerindekini/birey olarak kendilerine ili_kin olan1 de i_tirmedikçe, de i_tirmemi_tir. Ve Allah, iyice i_iten, gere ince bilendir Cin Suresi 16. E er yolda, k1vam1nda yürüselerdi, onlara bol bir su ile suvar1rd1k, 17. Ki onlar1, onun içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden/Kur’an’dan yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe yükselen bir azaba sokar. Araf 96 O medeniyetlerin halk1 inan1p korunsalard1, elbette ki üzerlerine gökten ve yerden bereketler saçard1k. Ama yalanlad1lar, biz de onlar1, kazan1r olduklar1yla yakalay1verdik. Görüldü ü üzere hadis ö retisi Kuran ö retisinin(0slam’1n) tam tersini insanlara benimsetmeye çal1_arak felsefi temeli istedi i hale getirmeyi amaçl1yor. Peki günah1 insanlara masum göstermek isteyen ve bu u urda din maskesini kullanan kimdi? Araf Suresi 11 Andolsun ki sizi yaratt1k, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere: ”Adem’e secde edin” dedik. Onlar da secde ettiler. Ama 0blis etmedi, secde edenlerden olmad1 o. A’raf Suresi 16 Dedi: ”Beni azd1rmana yemin ederim ki, onlar1 sapt1rmak için senin dosdo ru yolun üzerine kurulaca 1m.” Fat1r Suresi 5 Ey insanlar, Allah’1n vaadi hakt1r! O halde i reti dünya hayat1 sizi sak1n aldatmas1n! O yaman aldat1c1, o çok gururlu, sizi sak1n Allah ile aldatmas1n. Ayetlerde belirtildi i üzere bu cin(0blis) çe_itli yalanlarla insanlar1 günaha yönlendirmeye çal1_maktad1r. Araf Suresi 9. ”Ey Adem! Sen ve e_in cennette oturun, diledi iniz yerden yiyin ama _u a aca yakla_may1n. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz.” 20. Derken, _eytan, kendilerinden gizlenmi_ çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi: ”Rabbinizin sizi _u a açtan uzak tutmas1, iki melek olmayas1n1z yahut ölümsüzler aras1na kat1lmayas1n1z diyedir.” Tarih boyunca, yani ilk insandan beri hep ayn1 oyunu oynamaya çal1_maktad1r _eytan. E er do rudan insanlar1 kötüle e ça 1rsa birçok insan kaçabilir ondan, ama birçok hileyle, maskeyle ve de ad1m ad1m zihinleri pi_irerek ele geçirmektedir. Bu tuza a çok dikkat. Do ru yol üzerine kurularak insanlar1n dünya ve ahirette 1zd1raba sürüklenmesini hedefliyor... Ve bu cinin insanlar1n ayaklar1n1 kayd1rmak için kulland1 1 ana ö retisi tarih boyunca Spiritualizm yani Ruhçuluk olmu_tur. Konuyla ilgili videomuzu yine veriyorum: [1]http://www.myspace.com/video/vid/44778790 Ruhçu Ö reti insanlar1n cehenneme yuvarlanmas1n1 hedefledi inden, bunu gerçekle_tirme yöntemlerinden biri de günah1 masum hatta zorunlu bir_ey gibi göstermek için çabalamas1d1r. Tekamül ve mutlak dualite inançlar1n1 insanlara benimseterek kötülü ü ve 1zd1rab1 sanki kurtulu_a ula_mak için gerekli _eylermi_ gibi sunma hinli ini sergilemektedir. Bu amaçla 0ncil gibi koruma alt1nda olmayan eski kutsal kitaplar1 bile de i_tirip dini dejenere etmeye kalkt1lar. Ama Kuran Allah taraf1ndan koruma alt1ndayd1 ve bu yüzden ona dokunam1yordu insanlar ve cinler.O zaman da Kuran’1n yetersiz oldu u hurafesini topluma kabul ettirerek hadisleri(rivayetleri/dedikodular1), mezhep ve tasavvuf ö retilerini(dolay1s1yla da ruhçulu u) dine ortak etme zulmüne giri_tiler. Asl1nda Rabbimizin söyledi i üzere bize b1rak1lan ve korunan tek dini kaynak kutsal kitab1m1zd1 ve din alan1nda yaln1zca ona sar1lmal1yd1k: Casiye Suresi 6 0_te bunlar, Allah’1n ayetleridir ki, onlar1 sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah’tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inan1yorlar?! Kitap’ ta hiçbir _eyi eksik b1rakmad1k. 6-Enam Suresi 38 [2]http://www.myspace.com/video/antispiritualist/din-alan-nda-te k-kaynak-kur-39-an/104053944 Ruhçuluktan korunmu_ olan yeryüzündeki tek kaynak da yine Kuran’d1r ve yine ona yönelerek Allah’1n dinini ö renebilir, do ru ya_am/imtihan felsefesine ula_abiliriz. Yaz1n1n konusu olan me_hur hadis/rivayet ise, dünyay1 imtihan de il de tekamül yeri gibi gösterme bozgun158

culu unu i_lemenin yan1 s1ra, Allah’1n sanki kullar1n1n hata yap1p s1k1nt1ya dü_melerini istedi i gibi bir izlenim yaratmaya çal1_maktad1r. 0_in ilginci bu hadis o kadar benimsenmi_tir ki birçok kimse taraf1ndan ayet bile san1lmaktad1r maalesef... Tekrar edelim; Rabbimiz günah i_lemeyen toplumlar1 de il, günahkar-kötü toplumlar1 yok etmekte ve yerine hay1rl1-iyi milleti getirmektedir. Ve günahdan uzak duran birey ve topluluklar1 ise daha bu dünyada bile mükafatland1rmaya ba_lamaktad1r: Enfal Suresi 51. ”0_te bu, ellerinizin önden gönderdi i _eyler yüzündendir. Allah, kullara asla zulmetmez.” 52. T1pk1 Firavun hanedan1 ve onlardan öncekilerin gidi_i gibi. Allah’1n ayetlerini inkâr ettiler de Allah onlar1 günahlar1 yüzünden yakalay1verdi. Allah Kavîdir, çok güçlüdür; azab1 çok _iddetli yapand1r O. 53. Bu böyledir. Çünkü Allah bir topluma lütfetti i nimeti, o toplum birey olarak içlerindekini/birey olarak kendilerine ili_kin olan1 de i_tirmedikçe, de i_tirmemi_tir. Ve Allah, iyice i_iten, gere ince bilendir Muhammed Suresi 38 0_te sizler, Allah yolunda harcamaya ça 1r1lan insanlars1n1z. Ama bir k1sm1n1z cimrilik ediyor. Oysaki, cimrilik eden kendi aleyhine cimrile_mi_ olur. Allah Ganî’dir; yoksul olan sizlersiniz. E er yüz çevirirseniz, Allah yerinize ba_ka bir toplum getirir. Ve onlar, sizin benzerleriniz olmazlar. Ve Rabbimiz; helak etti i ve edece i toplumlar1 ahirette de cehenneme ataca 1n1 söylüyor. Buradan da Allah’1n günah i_lemeyen bir toplumu dünyada da yok etmeyece ini rahatl1kla farkedebiliriz. Çünkü bilindi i üzere iyiler, ayetlere uyanlar cennete gidecekler... Zaten dü_ünsenize, i_lenen tek bir günah bile bazen zincirleme ba_ka günahlara ve s1k1nt1lara da yol açabilir. Yanl1_1n ço u gibi az1ndan da elden geldi ince uzak durulmal1d1r. Maide Suresi 90 Ey iman edenler! Uyu_turucu/_arap, kumar, tap1lmak için dikilen ta_lar, fal oklar1 _eytan i_i birer pisliktik; bunlardan uzak durun ki kurtulu_a eresiniz. Ayr1ca Ruhçu Ö reti ba_ka bir ”cinlik” yaparak hiç günah i_lememeyi ”tanr1sall1k” olarak göstermeye çal1_maktad1r ve akl1 s1ra günahdan tamamen uzak duran1n a_1r1ya kaçm1_ oldu unu telkin etmektedir. Ama, halbuki örne in cennetteki insanlar da hiç günah i_lemezler ve bunun tanr1la_mayla yak1ndan uzaktan bir ilgisi yoktur ( ayn1 _ekilde ahiret evreninde ölümsüz olman1n da...) : Vak1a Suresi 25. Ne bo_ bir laf i_itirler orada ne de günaha sokacak bir _ey. Belki e er bir ki_i veya topluluk hiç günah i_lemeyecek olsayd1, Allah bunu daha onlar1 yaratmadan bildi inden, do rudan cennette varedece i dü_ünülebilir (zihin jimnasti i yapacak olursak). Yani bu dünyan1n s1k1nt1lar1n1 hiç ya_amayacaklar1.. Ama bu durumda bile dünyada(evrende) yarat1p sonra helak etmesi söz konusu olmayacakt1. Zaten do rudan cennet ya_am1na ba_lam1_ olurlard1... ** Rabbimiz bizlere günahdan uzak durun diye emrederken buna kar_1l1k insanlar1n dü_man1 0blis ise günaha ça 1rmaktad1r. Allah Adem’e ve e_ine ”_u a açtan uzak durun” derken, 0blis ise ”a aca yakla_1n o sizi geli_tirecek” yalan1yla harama yönlendirmektedir. 0_te yaz1n1n ba_1nda verdi im hadis de ayn1 _ekilde günah1 yüceltmeye ve hatta cazip göstermeye çal1_maktad1r. Ayn1 tuza 1 içermektedir... Sadece bu olay bile, insanlar1n hadis denilen dedikodu ve rivayetlerden neden uzak durmas1 gerekti ini çok etkili bir _ekilde gözler önüne seriyor. 0slam ö retisinin tam z1tt1 bir felsefe insanlara ustaca a_1lanmaya çal1_1l1yor ne yaz1k ki... Koruma alt1nda olmayan 0ncil ve daha eski kitaplarda da durum benzerdir ve onlar da din d1_1d1r art1k. Kuran ise korunan tek kitap olarak gerçek 0slam’1 sunmakta ve bizleri ayd1nlatmaktad1r.Yüce Allah’1n emretti i üzere ba_ka hiçbir kitab1 veya kayna 1 ortak etmeden tek dini rehber olarak Kuran’1 yani O’nun sözlerini kabul etmeli insanl1k... Selam ve sevgiler
1. http://www.myspace.com/video/vid/44778790 2. http://www.myspace.com/video/antispiritualist/din-alan-nda-tek-kaynak-kur-39-an/104053944

159

160

Chapter 2

2012
2.1 January

Mucizelerin devam1... (2012-01-02 04:35)
Nuh Suresi 16 ”Ve Ay’1, bunlar içinde bir nur yapt1 ve Güne_’i bir kandil haline getirdi.” Bilindi i üzere bu ayette Güne_in 1_1k üreticisi bir kozmik lamba oldu u ve buna kar_1l1k Ay’1n sadece gelen 1_1 1 yans1tt1 1 gerçe ine vurgu var. Ayr1ca yine mucizevi _ekilde, gökyüzündeki di er y1ld1zlar1n da birer 1_1k üreticisi devasa lamba oldu u söylenmekte Kuran’da: Mülk Suresi 5 Yemin olsun ki, biz en yak1n gö ü kandillerle süsledik ve onlar1 _eytanlara ate_ taneleri yapt1k. O _eytanlar için ç1lg1n ate_ azab1n1 da haz1rlad1k. Saffat Suresi 6 Biz o yak1n gö ü bir süsle, y1ld1zlarla süsleyip donatt1k. Fussilet Suresi 12 Böylece onlar1, iki günde yedi gök halinde takdir edip her gö e kendi i_ ve olu_unu vahyetti. Ve biz, arza en yak1n gö ü kandillerle ve bir korumayla donatt1k. 0_ler bunlar Azîz ve Alîm olan1n takdiridir. Bu ve benzeri ayetlerde, gördü ümüz y1ld1zlar1n da asl1nda birer güne_, veya tersine dü_ünecek olursak, Güne_imizin de bir y1ld1z oldu u söylenmekte. Ayr1ca bu Güne_ ve di er y1ld1zlar1n üzerinde ”alev” oldu u bilgisi de aç1kça sunulmakta.Hatta y1ld1zlar1n üzerindeki ortam1n cehennemi and1rd1 1 bilgisine de gönderme var... Çok uza 1m1zdaki y1ld1zlar1n da üzerinde alevler bar1nd1rd1 1, cehennemi bir ate_ yap1s1na sahip oldu u o günlerde insanlar taraf1ndan pek bilinen bir_ey de ildi. Bu arada Kuran’da y1ld1zlar için ”necm”, gezegenler için ise ”kevkeb” ifadesi kullan1lmaktad1r. Ayr1ca t1pk1 bugün bilimadamlar1n1n söyledi i gibi k1yamette bu y1ld1zlar1n 1_1klar1n1 yitirecekleri ve sonlanacaklar1 bilgisi de yine Rabbimiz taraf1ndan bize bildirilmi_ti: Mürselât Suresi 8 Y1ld1zlar1n 1_1 1 söndürüldü ü zaman Y1ld1zlarla ilgili bu bilgilerden sonra yine Kuran’1n dünyam1z1n yap1s1yla ilgili olarak verdi i bilgiye tekrar bakal1m: Naziat Suresi 30 Bundan sonra da yeri yay1p deve ku_u yumurtas1 biçiminde yuvarlatt1. Bu ayetten dünyan1n t1pk1 yumurta gibi geoit _eklinde yarat1ld1 1n1 anlamakla birlikte, i_aret etti i bununla da s1n1rl1 kalm1yor. Çünkü dünya yumurtaya d1_ görünü_ünün yan1 s1ra iç yap1s1yla da benzemektedir. Evet yumurta ile dünya birbirine benzerdir. Öncelikle d1_ görünü_ aç1s1ndan ele alacak olursak; Her ikisinin de göbek k1sm1 yani ekvator bölümü, kutuplara nazaran daha geni_tir. ^i_kin k1s1mdan kutuplara do ru gittikçe küçülme görülür yine her ikisinde de . Yani _ekil olarak kesinlikle parelellik vard1r. Ve dünyan1n bu geoid _eklini anlatmak için verilecek en iyi örneklerden biridir yumurta. 161

Bunun d1_1nda YUMURTA DI^ YAPI KADAR 0Ç YAPISI 0LE DE DÜNYAMIZI ANIMSATIR. Bir yumurtan1n ortas1nda koyu sar1s1 vard1r. Bu merkez sar1n1n etraf1nda iyice c1v1k beyaz katman(ak1) vard1r. En d1_ k1s1mda ise ince kabuk vard1r. Dünyam1z1n da merkezinde çekirdek vard1r(ki yumurtan1n sar1s1na denk gelir görünüm ve yap1 olarak) Çekirde in etraf1nda eriyik(c1v1k) manto tabakas1 vard1r(bu da yumurtan1n ak1na kar_1l1k gelmektedir kabataslak) Ve en d1_ k1s1mda ise ince yerkabu u vard1r(Bu da yumurtan1n ince kabu una denk gelmektedir)

Selam ve sevgiler

162

E er herkes ayetlerin dedi ini yapsayd1 nas1l bir dünya olurdu?
(2012-01-15 03:56)

(video format1nda)

E er dünyadaki tüm insanlar imanl1 olup ayetlerin dedi ine harfiyen uysayd1 nas1l bir tablonun kar_1m1za ç1kaca 1n1 anlatt1 1m yaz1m birçok yerde yay1mlanm1_t1. ^imdi de bu yaz1m1 Kuran Ara_t1rmalar1 Grubu video haline getirdi: [1] [2]http://www.youtube.com/watch?v=05Z7b-XI ZE Selam ve sevgiler
1. http://www.blogger.com/goog_2097013167 2. http://www.youtube.com/watch?v=05Z7b-XI_ZE

2.2

February

Ya_lanmayla mücadele - Uzun Ömür ve 0slam (2012-02-26 16:57)
Mezhep-hadis takipçilerinde ya_lanmayla mücadele edilemeyece i inanc1 hakim olmu_tur. Bu inanc1n ç1k1_ noktas1 uydurma rivayetlerdir elbette. Ayr1ca yine hadis-mezhep ve tasavvuf ö retilerinde uzun ve sa l1kl1 ömür için çabalamak, yeryüzündeki s1k1nt1lar1 en aza indirgemek için mücadele etmek dünya dü_künlü ü gibi gösterilmeye çal1_1lm1_ ço unlukla ve kar_1 ç1k1lm1_t1r. Ama Kuran, yani 0slam ö retisinde durum çok farkl1d1r. Zaten mezhep ve tasavvuf ö retileri 0slam dini ile z1t oldu unu yine burada da çek net bir _ekilde gösteriyor. Ve bilindi i üzere hadis ad1 verilen dedikodular1n veya mezhepsel, tasavvufi kabullerin hiçbir geçerlili i yoktur Allah’1n dininde. Rabbimizin söyledi i üzere sadece Kuran dinin kayna 1d1r. Bilinmeli ki 0slam’a göre yeryüzü tekamül veya ac1 çekme yeri de il, imtihan yeridir ve bu imtihan1 ba_ar1yla geçme _art1 da kendiniz ve tüm insanl1k için güzellikler üretmek, yeryüzünü cennetimsi bir hale getirmeye çal1_makt1r(_irkten uzak gerçek iman da bunun ba_ kö_esindedir). Yine bu ba lamda hastal1k, sakatl1k ve ya_lanmayla mücadele de Kuran’1n hedefledi i amaçlar aras1ndad1r. Kuran’da ya_lanma ve hastal1klar çaresizdir diyen, bunlar1 önlemek için mücadele edilmemelidir diyen bir ayet yoktur. Tam tersini söylemekte ve istemektedir Rabbimiz. Ayetler as1rlarca dinç kalan insanlardan bahsetmektedir. Ankebut Suresi: 14: Yemin olsun, biz Nûh’u toplumuna göndedik de o onlar1n aras1nda bin y1ldan elli y1l eksik kald1. Sonunda onlar1 tufan yakalad1. çünkü zalimlerdi onlar. Görüldü ü üzere Nuh peygamber dünyada ”en az” 950 y1l ya_am1_. Ayr1ca Kuran’da anlat1lan öyküsünde toplumunda bunu garipseyen kimseyi görmedi imize göre o medeniyette böyle as1rlarca ya_amak s1radan bir olay olabilir. Yani ya genetik olarak ya_lanmaya kar_1 dirençliydiler ya da _ifal1 bitki ve g1dalarla, egzersizlerle gençlik formülünü biliyorlard1.Bir di er _1k da, çok ileri bir bilim-teknoloji seviyesine sahip olmalar1 ve bundan yararlanarak kolay kolay ya_lanmamalar1 (Bu ihtimallerin birden fazlas1 da birlikte etkili olmu_ olabilir). Kald1 ki sadece peygambere özel bir durum bile olsa bu, yine bu dünyada da bir insan1n çok uzun y1llar dinç olarak ya_ayabilece ini göstermektedir. (Di er baz1 peygamberlerin ve ba_ka ki_ilerin de çok uzun bir ömür ya_ad1 1n1 iddia eden kaynaklar var). Bunun d1_1nda ma ara ehlinin ya_lanmadan uzun süre ya_amas1ndan da bahseder ayetler(fakat oradaki mucize fizik yasalar1n1n d1_1nda da gerçekle_tirilmi_ olabilir). Günümüzde de özellikle genetik bilimi uzmanlar1 insan ömrünün uzat1labilece i, as1rlarca ve hatta binlerce y1l ihtiyarl1ktan ve hastal1klardan uzak bir dünya serüveninin deneyimlenebilece ini belirtmekteler.Hatta kimi bilimadamlar1 ”Kutsal kitaplarda yazan uzun ömürlü insanlar yeniden gerçek olmak üzere” _eklinde cümlelerle 163

bu geli_meyi haber verdi ine göre, bu durumun dinin verdi i bilgilerle uyum içinde oldu u bu aç1dan da görülebilir. Bir Müslüman1n gayesi tabii ki Allah’1n r1zas1n1 kazanmas1n1 sa layacak güzel bir hayat ya_amakt1r. Yani bu dünyada ya_am1n uzunlu u de il, cenneti hakedecek amellerin gerçekle_tirilmesi, imtihan1 ba_armak esas amaçd1r. Ama ya_lanmayla mücadele de bu duruma ayk1r1 de il, destekleyici bir durumdur. Bir insan hiç ya_lanmasa bile bu dünyada yine de ölümlü olacak. Sadece ya_ad1 1 süre içinde dinç ve sa l1kl1 kalmay1 ba_aracakt1r. Ya_am kalitesi artacakt1r. Bu durum da o bireyin hem daha mutlu olmas1n1, hem de daha sa l1kl1 dü_ünmesini, daha olgun davran1_lar sergilemesini sa layabilir. Hatta sa l1kl1 ve dinç bir insan ba_kalar1na yönelik güzellikler üretmek için, sa l1ks1z ve çökmü_ bir insana göre daha fazla güç ve imkana sahip demektir. Ayr1ca sa l1kl1 ve uzun ya_ayan bir insan1n bilgeli inin artma _ans1 da do acakt1r. Daha bilgili, tecrübeli, hayat ve ayetler hakk1nda çok daha uzun süre dü_ünmü_, ve hep bunu dinç bir beden ve zihinle yapm1_ bir insan1n gerçek dine ve iyili e yönelme ihtimali de biraz artabilir. Zaten dedi im gibi; kutsal kitab1m1za göre hayat kurtarmak tüm insanl1 1 kurtarmak gibi hay1rl1 bir davran1_ oldu una göre yine ömrü uzatmak, ya_lanman1n getirdi i tahribat1 engellemek için ara_t1rmalar yapmak da bu kapsamdad1r: -Ve kim bir ki_iye hayat verirse insanlara toptan hayat vermi_ gibidir. (Maide Suresi 32. ayetten al1nmad1r). Ya_lanmayla mücadeleye kar_1 ç1kan baz1 ki_iler bunun Allah’1n yaratt1 1n1 de i_tirme, yasas1na kar_1 ç1kmak _eklinde alg1l1yorlar hatal1 bir _ekilde. Hay1r, durum yine tam tersinedir. Bir insan1n sürekli veya çok uzunca süre dinç ve sa l1kl1 kalmas1n1n sa lanmas1 Allah’1n yaratt1 1n1 de i_tirmek de il, korumakt1r. Bir organ1n, örne in gözün hep keskin bir _ekilde görmesi mi yarat1l1_1n korunmas1d1r, yoksa dejenere olup i_levini yitirmesi mi? Ya da bir insan1n saçlar1n1n dökülmesi mi orjinal _eklinin de i_mesidir yoksa hep gür saçlara sahip olmas1 m1? Allah’1n yaratt1 1 bedenin en sa l1kl1 halinin ve ayn1 zamanda da _eklinin korunmas1d1r daimi gençlik. Zaten cennette de sonsuza dek sabit formu korunacakt1r canl1lar1n... Yeter ki Allah’1n yaratt1 1 canl1lar1n orjinal, sabit _ekilleri üzerinde oynanmas1n, farkl1 organlar veya canl1lar yarat1lmaya çal1_1lmas1n bilim yoluyla. Gençli i korumak orjinal formu korumakt1r. Yap1lacak olan çal1_malar da bu sabitli i sa lamak için olmal1d1r, yoksa de i_tirmek için de il. Bir di er dikkat edilmesi gereken husus da, Antiaging uygulamas1 ad1 alt1nda uzakdo u ö retilerinin benimsetilmeye çal1_1lmas1 tuza 1na dü_ülmemesi gereklili idir. Uzun ya_am1 sa lay1c1 egzersizler olarak bazen baz1 pagan uygulamalar, panteizm ve reenkarnasyon gibi inançlar yani k1saca ruhçuluk insanlara a_1lanmaya çal1_1lmaktad1r baz1 kesimlerce. Gerçekte ise bunlar1n sa l1kla bir ilgisi yoktur. Allah’1n yasas1 s1k1nt1larla ve 1zd1rapla mücadeleyi emreder. Sa l1kl1 ve genç kalmak için çal1_mak, insanl1 1n mutlu olmas1n1 sa lamak da bunu gerçekle_tirmenin bir parças1d1r, sürekli belirtti imiz üzere. Bu ama genetik bilimiyle olur, ama do al g1da/_ifal1 bitki veya egzersizlerle... Bu arada dünyan1n en uzun ömürlü insanlar1n1n genelde Müslümanlar aras1ndan ç1kmas1 da , gençli i ve sa l1 1 koruman1n Allah’1n istedi i bir _ekilde ya_amakla nas1l kolkola gitti inin bir ba_ka sa lamas1n1 sunmaktad1r(örne in bilinen en uzun ömürlü insan Azeri Shirali Mislimov’dur). Zaten namaz k1lmak, oruç tutmak, Allah’1n di er emir ve yasaklar1na uymak insan1n daha uzun ömürlü olmas1n1 sa lamaktad1r birçok aç1dan. K1sacas1 0slam dini ya_am1 uzatma, gençli i sürekli veya daha uzun süreli ya_an1r k1lma çabas1n1 zaten içermektedir. Ve sadece bu konuda de il, ya_am1n her alan1nda kaliteyi ve mutlulu u artt1rman1n, güzellikleri ço alt1p cennetimsi bir dünya için çal1_man1n Kuran ilkelerinden oldu u bilinmelidir. Bu dünyevile_mek falan de ildir. Zaten Kuran’da dünya ve ahiret güzelli i bir bütündür.Bu dünyada kendiniz ve tüm insanl1k için vücuda getirdi iniz iyilik ve yard1mlar ayn1 zamanda ahiretiniz için de yat1r1md1r. 0kisi birbirinin destekleyicisidir, san1lan1n aksine. Din d1_1 olan ise kötülük, sefillik ve 1zd1rab1n pe_inden gitmektir. Allah’1n dini kal1c1 gerçek ç1karlar1m1z1n ne oldu unu bize gösterir ve bu yolda yürümemizi hedefler. Selam ve sevgiler

164

2.3

April

0nsanlar1n ve Cinlerin Kötü Enerjilerinden Korunma (2012-04-09 17:06)
Sad Suresi 41. Kulumuz Eyyûb’u da an! Hani, Rabbine _öyle seslenmi_ti: ”^eytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu.” 42. ”Aya 1n1 yere vur! 0_te y1kanacak bir yer, i_te içilecek so uk bir su!...” dedik. 43. Ona bizden bir rahmet ve özü temizlere bir hat1rlatma olarak, ailesini ve beraberlerinde, benzerlerini ba 1_lad1k. Cin veya insanlardan _eytanlar, baz1 ki_ilere s1k1nt1 verebilirler. Zaten cinler de t1pk1 insanlar gibi maddi varl1klar(ate_ten yarat1ld1lar) ve dolay1s1yla di er canl1lara fiziksel zarar vermeleri gayet ola an. Hicr Suresi 27 Cini/0blis’i de daha önce kavurucu ate_ten yaratm1_t1k. Verdikleri vesveseler, ayr1ca telepatik etkileri ve kötü enerjileri ile ya_am enerjinizi olumsuz etkileyebilir hatta uzun vadede bunal1ma bile sokabilirler. Onlar1n kötü enerjilerinden korunmada namaz k1lmak, (yaln1z Allah’a)dua etmek, Kuran okumak, sürekli Allah’1 an1p _ükretmek, iyilik ve hay1r i_lerinde yar1_mak gibi güzellikleri gerçekle_tirmek önemli yer tutar. Zaten dünya ve ahiret bir bütündür, ibadetler ve güzel ameller sadece ahireti de il bu dünyam1z1 da güzelle_tirmektedir... Nas Suresi Rahman ve Rahim Allah’1n ad1yla... 1. De ki: ”0nsanlar1n Rabbine s1 1n1r1m! 2. 0nsanlar1n yöneticisine, yönlendiricisine, 3. 0nsanlar1n ilah1na; 4. K1vr1l1p k1vr1l1p saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldat1c1 _eytan1n _errinden, 5. 0nsanlar1n gö üslerine ku_kular, kuruntular sokar o; 6. Cinlerden de insanlardan da olur o!” Fussilet Suresi 36. E er _eytandan gelen kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah’a s1 1n! Çünkü en iyi i_iten O’dur, en iyi bilen O... Araf Suresi 201. Korunup sak1nanlar, kendilerine _eytandan bir görüntü/dürtü gelip dokundu unda, hemen Allah’1 hat1rlarlar. 0_te o anda görülmesi gerekeni görürler. Bunun yan1nda, Eyyub Peygamberin öyküsünde gördü ümüz üzere, u rad1 1 s1k1nt1y1 gidermesi için Rabbimiz kendisine do al bir ilaç olarak su veriyor ve ondan hem içmesini, hem de y1kanmas1n1 istiyor. Belki de bu özel _ifal1 bir su ama genel olarak sular1n bu sorunda fayda verdi i sonucuna ula_abiliriz. Bu ba lamda, kötü enerji yayan baz1 insan ve cinlerin olumsuz etkisinden s1yr1lmada baz1 ba_ka g1dalar da yard1mc1 olabilir belki.Özellikle vücudumuzu radyasyondan koruyan besinler, _ifal1 bitkiler etkili olabilir.Çünkü bedendeki radyasyonu d1_ar1 atan bir g1da ayn1 zamanda olumsuz enerjiyi de temizleyebilir. Keçiboynuzu ve yo urt gibi besinler tüketmek kötü enerjilerden korunmada ve vücutta olu_an baz1 sorunlar1 gidermede rol oynayabilir. Ayr1ca dünyadaki en etkili radyasyon temizleyici bitkilerden kabul edilen Kore Ginsengi de ak1lda tutulmal1d1r. Uzakdo ulu Ginseng zihnimizden cildimize kadar genel olarak sa l1k ve denge kazand1ran bir gençlik iksiridir ayn1 zamanda. Direncimizi artt1rd1 1ndan, d1_ardan gelen olumsuz etkilere kar_1 da güçlü k1lar. Özellikle de strese kar_1... Bu k1ssada dikkati çeken noktalardan biri de, Rabbimizin di er baz1 örneklerde oldu u gibi do rudan s1k1nt1y1 gidermeyip, bu sefer çözümü(suyu) sunmas1d1r. Böylece, bu olay1 bizlere aktaran ayetler sayesinde tüm insanl1 a konuyla ilgili yol gösterilmi_ de olunuyor. Dua etmek, Allah’a s1 1nmak ile fiziksel olarak tedavi olmak çeli_en _eyler de ildir. Ya da ba_ka herhangi bir konuda Rabbimizden yard1m istemek ile elimizden geldi ince o i_i gerçekle_tirmek için çal1_mak, çözüm üretmek... Her_ey (kendi yapt1klar1m1z da dahil olmak üzere) vesiledir, ilahi plan1n parças1d1r zaten. Biz her zaman var gücümüzle sorunlar1 çözmek için çal1_mal1 ve mücadele etmeliyiz. Ayr1ca her zaman iyilik ve iman 165

yolunda yürürsek, Rabbimiz zaten cennetimsi güzellikleri daha bu dünyada da ya_atmaya ba_lamaktad1r. Selam ve sevgiler

2.4

May

Ek_i Sözlük’e Yazd1klar1mdan Örnekler (2012-05-21 16:02)
Ek_i Sözlük’te aç1lan ba_l1klara verdi im cevaplar1n birkaç1n1 payla_ay1m sizinle dedim. Sözlü ün format1 gere i bütün harfler küçük... Her entrymin alt1na da sözlükteki adresini verdim... Selam ve sevgiler ——————————–———————————— —–—————————————–– be_ y1ld1zl1 otelde iftar yeme i vermek gayet güzel, islam’1n hedefledi i do rulardand1r. öncelikle, lüks israf falan de ildir, bu iyi anla_1lmal1d1r: [1]http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/luks-israf-degildir.ht ml ikincisi, baz1lar1 ”oruç tutmak yemek bulamayanlar1n halini anlamak içindir” gibilerinden bir_eyler söylüyor, sonra da bu kendi söylediklerine ciddi ciddi kendileri de inan1yor. sanki kuran’da böyle bir ayet varm1_ gibi bu kendi kafalar1ndaki senaryoya göre haramlar türetmeye kalk1yorlar (iftarda çok yemek günah, lüks ve güzel veya kaliteli yemek haram gibi bir ton z1rva inanç..) o zaman onlar1n bak1_ aç1s1na göre ramazanda kaliteli ve güzel seks de haram olmal1. oruçda seks yapmak yasak öyle de il mi? öyleyse oruç seks yapamayanlar1n halinden anlamak için(onlar1n hayali bak1_ aç1s1na göre) ve yine öyleyse ramazan geceleri seks yapacaklar e_leri güzel ise (ya da kad1nlar için kocalar1 yak1_1kl1 ise) seksten uzak durmak zorunda kalmal1lar. çünkü ”lüks sekse” giriyor bu durum. hele ki haz fazla olmamal1. hatta e_leri güzel (veya yak1_1kl1) olanlar bu e_lerinden bo_an1p çirkin insanlarla evlenip mütevazi bir cinsel ili_ki ya_amal1d1r ramazan gecelerinde. ayr1ca ili_kiye girilen yer kirli ve s1k1nt1 veren bir ortam olmal1 ki, seks yapamayanlar1n halinden anlas1n... komedi bir ç1kar1m olurdu de il mi bu? elbette, t1pk1 ”oruç yemek bulamayanlar1n halinden anlamakt1r ve bu yüzden iftar yeme i lüks ve çok olmamal1d1r” diyenlerin z1rval1klar1 gibi.. orucun birçok hikmeti vard1r ve bunu yaln1zca rabbimiz biliyor. bu yüzden biz kafam1zdan ”oruç _unun içindir, _unu sa lar” gibi _eyler söyleyemeyiz. sadece ve de sadece rabbimiz yetkilidir din konusunda hüküm vermeye: [2]http://www.kurandakidin.net/ ramazanda en güzel yemekleri en lüks ortamlarda yemek, di er günlerden daha bile fazla hakedilen bir durumdur. [3]http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=25580128 ben prensip icab1 sünnete kar_1y1m diyen çocuk müslüman çocuktur. yahudi gelenek ve uygulamalar1n1 rededip bir müslüman hayat1 ya_amay1 istedi ini belirten ki_idir. islam dininde allah’1n yaratt1 1 mükemmeldir ve durup dururken ameliyat edilemez: t1n suresi 4 biz insan1, gerçekten en güzel bir biçimde yaratt1k. ortada sa l1k durumu gibi özel bir neden yokken, hem de ba_kas1n1 zorla ameliyat ettirmeye kalkmak, allah’1n yaratt1 1n1 de i_tirmek tamamen islam d1_1 bir uygulamad1r kuran’daki gerçek islam hadis/mezhep ve tasavvuf ö retilerinden çok farkl1d1r. [4]http://www.kurandakidin.net/ [5]http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=25938492 filmlerde genelde i_galci uzayl1lar1n yenilmesi 166

uzayl1 filmlerinde görülen birçok mant1k hatas1ndan biridir. yoksa e er bir uzayl1 sald1r1s1 olsayd1, adamlar bilmem kaç 1_1k y1l1 uzaktan dü meye basar dünyadaki canl1lar1 oradan bitirirdi. hatta dü meye bile basmas1na gerek yok. ayr1ca dünya üzerine bir gemi yakla_acaksa ya robotlar1n1 gönderirler ya da bu gemilerin kendileri bilgisayarlar taraf1ndan yönetilen robotlar olur. yani pilotsuz birimlerle sald1r1rlar, onlardan birinin parma 1 bile incinmez. _imdi bu komediyi geçtikten sonra as1l konuya gelelim. bugünlerde hemen her hafta bir uzayl1 sald1r1s1n1 anlatan film sinemalara gelmekte. beyinler y1kan1yor, insanlar uzayl1 sald1r1s1na inanacak k1vama getiriliyor. illuminatinin plan1nda böyle bir senaryo(sahte uzayl1 sald1r1s1) oldu u y1llar önce oyun kartlar1nda i_lenmi_ti. konuyla ilgili olarak _öyle yazm1_t1m: [6]http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/1995-illuminati-kart-o yunu.html yani e er bugünlerde bir sald1r1 görürseniz bilin ki asl1nda onlar uzayl1 falan de il. hepsi bir komplonun parças1. [7]http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=26333925 evrenin her _eyi kapsayan tek bir ruhunun olmas1 islamiyet’e göre yarat1lm1_lar1n ruhu olmad1 1na ve de tüm yarat1lm1_lar allah’dan ayr1 olarak yoktan var edildiklerine göre tamamen islam d1_1 bir inançt1r. yaln1z _u olabilir, rabbimiz biz insanlara verdi i gibi evrene de bir bilinç-zeka vermi_ olabilir. evrenin kendisini de bir ba_ka birey, ba_ka bir kul olarak görecek olursak onun da kendi içinde özellikleri vard1r. evren de big bang ile do mu_, big crunch ile sonlanacakt1r ayetlere göre: [8]http://www.mucizeler.com/2011/11/buyuk-patlama %E2 %80 %99dan-buyuk-cokus %E2 %80 %99e/ yani o da bizler gibi bir yarat1lm1_t1r sadece. ama evrenin kozmik zekas1 varsa bunu ruh-hayalet falan ile kar1_t1rmamal1y1z. çünkü islam’da yarat1lm1_lar1n ruhu-hayaleti yoktur: [9]http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/islamda-canllarn-ruhu- hayaleti-yoktur.html ayr1ca evrenin kendisini tanr1 ile özde_le_tirmek veya o’nun bir parças1 olarak görmek hatas1 da büyük bir sapmad1r. evreni tapman1n de i_ik bir versiyonudur. hay1r, tüm yarat1lm1_lar rabbimizden varl1k olarak tamamen ayr1 ve yoktan yarat1lm1_lard1r. zaten bu yüzden _irk en büyük günaht1r: o (allah) evren’i (gökleri) ve yeryüzünü yoktan yaratand1r. o, bir i_in olmas1na karar verirse yaln1zca ”ol” der, o da hemen oluverir. 2-bakara suresi 117 ihlas suresi 3 ne do urmu_tur o, ne do urulmu_tur! [10]http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=20555499 kuran-1 kerim dinin tek kayna 1, insanlara k1yamete kadar 1_1k tutacak yol göstericidir. incil ve tevrat(ve de daha eski kutsal kitaplar) de i_tirildiklerinden, koruma alt1nda olmad1klar1ndan bugün dinin kayna 1 durumunda de iller. hele ki rivayet ve söylenti ad1 alt1ndaki hadis kitaplar1 hiçbir zaman... sadece kuran korunmu_tur ve islam’1n(yani gerçek dinin) tüm gerekli bilgilerini eksiksiz bir _ekilde bar1nd1rmaktad1r. namazdan hacca kadar tüm ibadetlerin ayr1nt1s1 bile mevcuttur. apaç1k ve din alan1nda eksiksiz olan kuran, birinci aç1k anlam1nda ve bütünlük içinde okunmal1, ba_ka hiçbir kitap yan1na eklenmemeli: [11]http://www.kurandakidin.net/ ayetlerin aç1k-ilk anlam1nda okunmas1 gerekti ini anlatan yaz1m: [12]http://www.diniyazilar.com/2011/06/kuran-bir-semboller-kitab i-degildir/ kuran mucizeleri: [13]http://www.mucizeler.com/ [14]http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=17892562
1. http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/luks-israf-degildir.html 2. http://www.kurandakidin.net/

167

3. http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=25580128 4. http://www.kurandakidin.net/ 5. http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=25938492 6. http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/1995-illuminati-kart-oyunu.html 7. http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=26333925 8. http://www.mucizeler.com/2011/11/buyuk-patlama%E2%80%99dan-buyuk-cokus%E2%80%99e/ 9. http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/islamda-canllarn-ruhu-hayaleti-yoktur.html 10. http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=20555499 11. http://www.kurandakidin.net/ 12. http://www.diniyazilar.com/2011/06/kuran-bir-semboller-kitabi-degildir/ 13. http://www.mucizeler.com/ 14. http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=17892562

2.5

June

Evrendeki Kusursuzluk Kendi ^art ve Hedeflerine Göredir (video format1nda)
(2012-06-03 12:21)

Evrendeki Kusursuzluk Kendi ^art ve Hedeflerine Göredir ba_l1kl1 yaz1m Kuran Ara_t1rmalar1 Grubu taraf1ndan video haline getirildi: [1]http://www.youtube.com/watch?v=3cdxr5aNyJQ Selam ve sevgiler
1. http://www.youtube.com/watch?v=3cdxr5aNyJQ

168

BlogBook v0.4, EX 2ε & GNU/Linux. http://www.blogbooker.com
A LT

Edited: July 13, 2012

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->