~~~~rafBe$

MANJUL

m

<

Manjul Publishing House Pvt. Ltd., 10, Nishat Colony, Bhopal, lNDIA.-462 003 Ph.; 91-755·4240340 Fax ; 91-755-2736919 E-mail;manjul@manjulindia.com Website; www.manjulindia.com

lu~

mrst published in India by

Ji~/I Ji~/I

d)Q;Z_,

~~/I

ott-et
C{/t6~

afla;d _,~~/I

~~~~%
'..:31TWf~c{fcfi'~t

Slfd1cF11

ix xiii

Wi afrn~ffr.TIiPR ~

~~~CiiT
I.

1 27

~afu:~~in fum: iRP:rm cnp:fIT % I

"~C5f~%ir~

45
71 95 113

~
~C5f~

Slf5fi'4I~

~mcnr'WB1 .. ~cnr~ :'"''OOr:cnr~
amofiT~
~C5f~

125 141 155 177 185

~lgf.t'4i

qql BWf

qmit.1lft ~

~
~
q)f

~
~

~
$~

~ ri" Rm~
~

fCrffi ~

lFJr 1""flS it ~

ml
~

tm1l

c5t ~
~I

~

~
c6" ~

m,
~

f16Ebffl~1 CP-lT rtJ;q\ij;::{f

it I f.ttr~TT"d ft ~ ~
qqll1QR~

m~~
Ft~

<:rn tfaT ~

m ffi" 1lft ~
f?K;fi-1 ~

~

-~

~ ~ iA" ~ m:q-"Ebl ~ ~ ffi" ~ "d ~ C6T ~ ~ ~ it : ~, ~l<tf1rq;q<, ~,
~,~I

A1

BWf ~

~

~.

~ ftR;fj-,

\itT 1lft ~ ~ it ~ cfr ml ~ ~I -q <:rn ~ ~ ~ q)f -w-:rm I ~ ~ c6" lOI~l'1dlOl

-~ ~

~,

~,

~,

~,

~

"d iA" ~
~ C6T ~.
~.~·I
~ ~

c5t ~
~,~

~

"d WIT, "R ~ <:rn ~ c6" ~ ~ ('175 ~
fqx
q)f

ffi
~ ~

m \ifFfffi
~

-q

'iftm"

~?"
3fi1T

~"9:T

$ IFf ~

C6T ~

~~

-w-:r ml
6Ff wfl
i3lf11 ~
-Ef ~ ~ .~ ~ qql ~

~ ~-~

fi:R;R $ ~ ~ ~

~ m ft ~m ~ ~~

~.

~

-31R fuN ~
c5t ~ ~

ml lffi" ~
~I ~ ~ ix

~

fl ~, ~

!;Fl'd 14Ci11

xi

~f·· ~

-aT ~
.~ \ifffiT

~
mI

if ~

ma-r t I ~
~
if ~

if ~

UIR -&fq

~ ~ m, -aT % iWn ~ ml ~ m ~ if ~ ~
~ afR ~

a:rT"("

fc6Bt 1i&~L£Of "11'1ChI{1 g5T 0lR & ~ ~ g5T ~ Wft '4"m em ~~1T~ cral=JR 1'I41'IChdf..m cir m ~ MI
qIT ~
dq) ~. ~ ~

m alR B"ii m ~
WIT

!RifCf

u«1"
\WTm

q"{

qfq ~

m,
9CflZ

1WR ~

"~~T"

mrR'f fWfj

CfiR c& ~ ~ ct ~ trfu-1:JFiT cf; d'1ll:lq:of ~
~ ~ 1f'4T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

%R,

...nCl'1fll~,~,

::flChR'4i '"l"~

I3TR" :>r+IT~R ~

~I

~

cit ~
~ Tf'4T I .

m~

m rtt

FiQPi41

tID Chl<::i ICh~

Ch&IPi'4i

m~

Freff, ~
~ ..

tID ~

~"ffCI?T1 Ch&IR'41 ~

ftlwir
Tf'4T1~

m~~
~~

em

BtRT

Bt ~

if ~
it+:r ~ ~

~

~

HI

itq
Cffill

~ :it

ct ~ ~

dq) ~

~J1~:;rt'1 ~R

m cSt m~T~ ~ ~,% ~
m "2Rrt
cSt ~~ ~

cff ~

~ met

tID ~.~ ~

m, "t .f€f1r
;;tf

~ml

fum cSt ~ mq ;;tf m, ~g~crRl c& ~ if 0l10~'41 ~ ~ ~ crtf. ~ ~I BRf ~ ~ q~

\ffi ~

eft

m, ~ ~

d'q;" ~

~

c& ~
~~,

~~

3N'ft ~
~~I ~

~~ em ~«1'"lI~ ~ 3N'ft ~. ~. ~ ~ frs alR ~ ~nfltt;r ~I ~#." ~ cit Wffl" M fct it ,m ~ ct ~ 0j"q'Pff ~ qii I" ~. g~I:l~@.lIW"ll ,3fR ~ cit ~ ~@.lIP:fm ct ~, t-~ ~.qft" 0ltR ~ ct ~, A wif ,3fR ~ C!M "fit ~ ~cff ~ 0j"q'Pff ~ ~ c& ~ Wffl" M I ~ 'liT c6" "ERl if .~" ~ 0l141f\iJd g5T ~, ~ ID<it ~ ~ T5lq,jHl ~ ~ cit" ~~ fffisTr;IT1 n ~ ~ ct ~ ~ "H ~ ~ g5T ~ ~ fct ~ ~~ ~~ ~ ~,

ct

qJt

if eft] ~

'!'41c;J{H

~
q

~

crqq;:r

'"li?I"H'1'"l ~

BRf ~

,,;mfB
.~

,B" ~
<\fT't;'

cSt it+:r ~ ~ c& 120 ~ Wft ~ ml q ~ ~ ~ ~ m ~~, ~ "ill"fr c& tID ~«1'"lI~ ~ I~ '{iJlT ffi m, ~ ~~~ ~ cit ~ g5T~ 3N'ft ~ -&fq ~ ml 0l1f?si(ChI( .me
RChII@I ~

rtt

~t
I

W~

m~

@1=1'

~nfltt;r t I ~ W!f ~

-~

~~

tfuf ~ ~ c& fu;lt;:r ~

ct ~ ~

~~oo

ct 'lfuR

d'q;"

1p::ff

q~
~.

~
'liT

fuilt:r ~ ~
iillChT5l<::i ~T

I ~'"l~H tID ~

ifIk <SA'R ct qm- ~ ~ ~ 'l1{ ct .~ ffi<if cit ~ m - alR t I ~ it+:r ~ ~ \ffi ~ cit ~ ~ t] ~ ~ 'liT "$ ~ i3N, \1fTfu alR ~T "$ ~ ~ cSt ~~6'4i PlmIT W, ~ ~~ ct -gfu ~ ~ '&lCRi ~'~I ~~
"1lFfFIT

m

~ ".~ '~I

if

rt, -aT

rtt

,:-:i-h:1f=db.

&i, i%5t~R~
~
-. ~

~

~~

m;r

~~ ~ qw;; ~. d'q;" fct ~~ltn q"{
~
~ ~

~

fct ~

1p::ff ~

..~ .~"5ffi<T.~
~':i,:,='=', .

fct ~
~ ~

~
~

m c& ~ m c& ~
~ ~

Chi?IPi<.:ff g5T ~

~

"$ ~ 0l11l ;;tf ~ ~

~m ~ ~
I~
q

c&

~~
t, m

w,

~

ifttk if ~

%~

WI Q;m ~
t{9ffi

t
~

m ~ ~ t m 0lT4
fct
0l11l ~ ~ Cf&" ~

f

4l ~

0lT4

1f'4T ~

W;pffi

if ~
~

·.fcm;1 .~.~.

~

~

~

tID ~

n

~ if .f 0llG~f
$lCfi

=~'l'i~ :: T
~~ if ~

0l11l

mmf ~ I

~

~"fit
if~':"~

~

::~\.~1~1

~

7lm.tIY"l$~"

ill\:ii,,~ ..
.~ ¥t ~
~.~ '~~if.~
q5-'OOT q50WfTCIT ~

q5~

wWr rtt
~~

tliiRbI{1

~ ~,m- arrq ~
tt ~

&m ~

1"I'q"

A~
~

tbi?

If.i

41 '1ft ~ ~

fi I

00-, ~
-;;IT ~

~ "fftl

~ntCb(!f1

-, -Q;m

~,~

If ¥t ~ ~ ~~

tR "arrq"

!lR qIT
~

tb"{RT ~

~ ;;qfcl;a1Id ~ 'w;r 6!:!fcl;alld
~ ~ Tp;ff

m

tl "arrq" !llGf ~ if ~ rn ~I l)u ~
~

m~

~ tl if;:) ~~
~

cpr ~

tl

~

cR, ~

~~

~

t ~ arrq ~
~
~ ~

t~
~

'ffiq-

tt
~
~ ~ ~ fml

~
i31]'q"

~qIT

~ ~

<3fu~

~-ep)

'WRt ~ u:iT ~

$# ~

~ 'R 'R

m ~, ~ ~<IT qr ~
rn tl
c6R ~ I
i31]'q" ~

~~

arrq ~

~ I arrq ~

~ arrq ~

~~,

m:crr

~

itft ~
~ '£I'31feil'1
ij.'f

If ffi1if

3{P;IT

<3fu- ~
~ I

if ~

'3tf

~ ~

arfifa"

qIT ~

I3q~RI

?nT ~' if ~ ~, ~ ~

t t, ~

:m

13Cf1I~d'

'qO!:fffi

-ep)

~

if

itft

ct m 'Bt ~
~

'lI"Im ~

p:aq;

~
~

cp) ~

if er=rr ~

~

~

~~:

m ffi', w, >3fp- ~ ct ~ fli?<i'I@Cbl rtt ~ w m-3R", ~ ;:i"iil~,
~

~T

~
~

m~,

~,

~ sqiff;:.tJ"i, ~ ~, sT. '31f.:r :t, sT. '31f.:r ~, sT. ~~, c;ffrc;r ffl'31F1<Ol:(, t, ~ ~, lffilf ~, sT. :m ~, sT. ~ ~, ~T alR sT. :g% ~ ~I

sT. '31f.:r

t : '31T-1 ~,

cp) ~

if ~
~

~ ffiq- if cr iftJk
~

~lOJlfi41,

itU ~,

~

~,

~,
;fun

mm~,

~~;
••

Gfur

if ~ iftJk rtt

~!lR

iP1 q5- ~
~,
~

~R"I(!"i, ~

~
~

~ -q.f >3fpij.'f ~

~~,

q.:rR

rtt ~

~

if ~

fml

'd-I

f.1cu '31M I Bm tt§:.gW9B,t rtt 'Bt, mcr~JQ5;~;;
",

~

ffi1if rtt 'Bt ~

t:

sT. ~
~t

fCl21tf1
qJ ~

/

I

.. <.

'"l1~f~~~/arR/~
0ITtf

;;it ~

ft CfR" ~

~ lIT

oFr ~

tI

~
o31f1:{ fctt:r fmJ q.:r;rr qrffi @'?

11CPC

irar t

3-

~

cp:;ff

ow:r
'-'

c# 'l1<fiFf if «P'lT qrffi ow:r fcm:r fR¥" C5T ~
~

@'?

cp:;ff

o31f1:{

<r<ir

iR:lTCff ~

qrffi @' ?
V

I?
,

iiFfAT ~

>3W1 ~

-,

w
r">

t Fct

<b,,);s qRl ~?

~,

ow:r

ifcffim

~rrf/ft<b" ~
q5- ~
q5- ~

c# ~,
I

~

~

ofR

. GT~~" eoliI(1~J.Q;<:;/iq~I·(-;~-~f4fPIt1 eollqleo(fq ~~~

Sf. \rfR

g ~\

;........-..... -,

~'"lL::>·;, ..j;i7:-:../ .:
tI

w~~

CfiT l:I&R ~

w
m<T

"f[q ~ 4"( ~

t-« ~

-g3TT, ~ tl

#w~

f&r<TT

Fct

o"'~., ~ ~ ow:r ~~ ~tl

v

v
TT5111-:i1

~ t cp:;ffl""#

CfGr:-r-T( w fflq-~

kR 6T 'd tfit,
[Fct 1#'~

"~W

~.~

tt ~

.
q:qr

ow:r

'mO,

atl~ffi'4t #
~
C6T1f

011~461,

~ tt ~

~"lIT

RJ,A7#Js, Rl<bilO1, ~, ~, JTir mt .fit, 'ff1f tNt ~ tt ~~, qx d II ~ ;:rrz:r ~ t!

~

1TQlC;

itaT"t

5

~

~

qn

f.f<Fr. t!

~
~ml ffi'q

m~R,

~~~m~m6:fR/~mo~m

~ ~ #~

# un- #t rft# orr m 'I, ~ '31N .3fTR ~ Cff( ?W ~l afR- cT iR ~ mr~ ~ ~ ~ m~, un- i3lTWi ~ "# t I </'TOft un- >3m ?W ~ I 3JTtfCt.~ if un- 'lfr FM m t, ~ >3m ~
~~Cff(?W~1

~
<rtt ~

~
~

ct

·BRT

m~

it
~,

7J(IT

ml

~

~

~~1T m

afR
......

~~TT ~I

"~

R~

~

qlttlW<:f)

m:q - ~

~lf.ffi"~ I"
(1834-1891)

qi)- • q;) ~
\3lN ~
q;-{ffi" ~ 1

~
CffiIT ~ 1 ~
q)f

~

Jili?~ dliit?bkf ~
q)f ~

~
~
~
~

~

ct ~ ~
W·~
q;)
<3iTf.fiT{

c5 ~ tR'f"-'0fR- ~
<:t>W ~
;fflt ~ ~

..
fcfi-

WI ~
\3lN ~ ~

f.1<:r:r ~
f.=r;q1:r ~

~
~

~

-a- m ~, <:jW ~1f4f1liH

ct

lii?I·-R'1li ~

oi" ~

~

~~

~

q)f ~

~

~ffck1~tlJl ~
~ICfflfq4(,

~I
~ ~

~qmf·t
«

~ il;fIT

iI- ~

ct w ~

ct ct
.

q;f

I ~ B&R ~.

Rlfffl4li

('fqi ~

~ ~
~I ~,

If ftmrT<rr ~I ~ If arqo M t I
~, ~

~
~

~
~,

~

oi" ~ B,ftdqm.l oi" ~
~
W
~

~ ~

1912 ~ ~
"<:jW ~

oi" ~
~ ~

ct ~

q)f

quf;r qmf ~
q( ~

<:t>m m,
q)f ~

f.1<:r:r ~, ~

fijgi)'1I~T q

lWfI oi" ~. \3l1:Rt ~
~~,ij(fI, ~f
~ q)RUf

..~~~~~m~~,
~.~ ~~,

w~ \3l1:Rt ~

~, ~ ~ ~f.:f ~

qlt.l";bif'l ciA" <R: 0fR ~
arqo ~

m-u- ~,
~

~~

ctr f.t'l:R ~ I"

~~

;wr 0flR W

~
~~I ~

l:fiqu~,
~

~~,

~~,

~

~

0fR~

If 0!:[CR'j" gOO ~, ~ ~01:ICR1m-3ITm~~~~~~Jim~~;m
<:f)$,P141
3000

~

3TR

~

0fR ~
~

ctT ~
~-~
TT<IT ml

~~ctT
~~
~

megg

~fdi?IWbl~
q)f

~

~

~

ct't ~
~
~I
I ~q

:JUP1T"f ~

~
~I

~

ct ~
<:jW

~
0IT~~

.6fR ~

~
~

~

~I ~

~

W~

ct ~

tm ~ ~ ~
q;) ~ ~

q( ~

~ afR

~
\Ff

~
q( ~

ct't ~
q.:r ~I

W~
~

~~
~qi)-

~

iI-

ct mtIT
~

~~

rn

q;) BlmT
Ji(i1dJ01&

~

~~

~.~

~

ptqf ~ ~ ~

6
r;:;\

~

~~

~
~ ~

~v

5141<:tG'{
>3fITf ~

.:;........... ......

f ~ fffit
?FIT >3fITf ~

~J{;UitI
1

>rifr:mr ffl7T
~

{ffT('q7[ 96

~~ ~? ffl l:J,ii-f.mffto

IF# ~ mtl

tI

f ~ <:w fffit

w.rr-r t?
'.ff/TlIT

>rifrm
<:w

G5T ffi<f

t .:iR-

IF# 0/5 ~

w~ ~ ~
~~
it m ~

q;r ~

t / <R13fflCiI"
\ifT

3lIlctJliCa
'0~f \1fR
.: Ji'~,,< ~ v

..-cfldI;
<t ~.

~Jl/tot/

ctJ ~ett

-H-

=ellvit. ctft .

\31 fli '(1 9) #T
C'R"!Q ~

~~
~, ~ ~

tfi wirrr it .mltIT 9- 0llR ~
~. 'fITq-fl"l$'lCb~ ~

?it ~
~I ~ ~

fcl;<;n
~ \31N

<:w

~ m::ris t, =it ~

t ~ 4' ~
cB" ~

q( orrwr ~ q;r iffi ~ em- ~ 'tfRFIT f .:iR- <:w ~

0TR1Fi ~

-wrr /

f~~

~. tfi fcrmr .~ Tftf \i'fliR tff ~ I
fug§ ~

~I
~ ~I ~

~ ~

0llR ~
~

~ q-ff ~ ~

~
~

~
~

~ ~ fcritm fcrmr ?it ~ fcRrn- ~ tfi q-ff ~ rn ~I ~ afR- ~ ~ ~~ ~
&"ffi' cpr ~

~~

~m~lRifr ~ m &B- ~
/....--~

~! ~

~m~lRifr afRt

$ft ~

~

~m
~

~ ~
~

~~

~

~ 00

~

tfi

'Cf'iRUT

tt ~

~

~~

it m -.:r it, ~ 00 ~I ~
~
'3c;liHGI ~

~~~mmit~ootl

~~t6f~tl

qyq 51'£461 ~

'-'

v

~\

'v/
q)f ~

II
cf)
W
1fiiR'1T

i ;&fIl ~
&1-, ~
q-ff ~ ~

~

n

~

tfi ~ ?it ~ ?it ~ mit, ~ ~
~

cpr ~
Cfi"{

C§t5 ~

tt ~

it ~ ~, ~ ~ iRt ~ ~ ~~ ~ TfcrR tfi ~ ~ ~ 0llR ~ :,o~ w.p ~.~ ~ -.:rtf ~ ~ I ~ q-r;f tfi ~ it <Jm,3fR ~ ~ tfi ~ cpr ~ mft it
it ~ ~

~

11RifI" it m -.:r it, ~

mm

BRT ~

~n Q;BT Cfif
~
~~

mm ~
~~

;:/

~
~
ffJiF[

~

011q:;iSfop~

!oo?

!oo ~

m ffi ~

tfi
~I

r
~ ~

,ii" tt>'

qqJ

t'r

~ ~, ~ ;ft:;;ff em- ~
'R'R" tR" <:mf ~

~ 1/ <rRt ~ dfJ

fci~~ t~
.

ffJiF[

c;(aRrof ~

'fiT# ct·

~ 009- fum,

~t6ff.1qq~tffi~~~~rir~
~1 ~ ~ 0A ~

Ttcrr

m I iSliHiW:rl,~

~

it l'Tm ,3fR ~ ~?it ~ mft
~3='6r ~ ~

~
CIR

tfi ~
~ ~

cpr 'Cf{ij",Sf ~ rr:rT1 ~ ~ ;;:rR "Efi ~ ~ ~ cpr 5{ ~ it CfThJl q5- flCbI'!lt"ICb
~
q){ffi

fcrqffi rir
~"Efi

~t

0llR ~
&fIl ~

~

f.1qq c5" ~
q-ff ~ ~~
~0lT, ~

m~

f$-~

&fIl ~.~

~~

~'''!W

~t
~

cIT 3{fq" ~ I 3lftR
itqr;

.

~ ~.~

fum I

~I

Cfi'4T ~
~I ~I

~.11'!"Slfdffu41

t ~~ ~ I ~m

wR

i3lltR ~

-qm

& c5" mt ~ ~
~

WT if, ~ 3{fq" ~~T R, CN ~ tt ~ ¢
3{fq". ~ ~

-Q;m ~

ift·~

-"',

.

·~t·ffl~C6T~~~~~~~~
tifR
WR'1T ~I ~ ~

if
~

.~

'I:R." ~

~~,

fcl; ~

~

B- ~

m~

W=m-r if ~ ~
msR tff~lFf ~I ~
~I

mt ~
~ ~

~
~

~
q-{

if .~
\3llWI" ~

~

~

I 30f

qcp! 30f
~I

\5{lq ~.

B'Rsr ~ ~ .~.~'

n~ ~ ~
,..,.:v~"'"T

m~
fcpmJ

if
~. ~
~

v

S;(IEf2(
~
~J

.

B- ~
rsr

m wmrr -.~, ~ B"I1R .qj-"&oo ml m wmrr~,
m<rrl m ~
i3lltFt i!ff i!ff 7Jl'i ct
~ ~

C!5T ~
TfAT ~

-;:nIT ~

11TQ;
q-{

~~

mI

~

TfAT ~

ct ~ ~ ~ ~
.qj- Of

C6T fum ~ ~

iJI7R". arrq ~

"# ~
Bfq ~ ~

~

~

wit,

m

Cf1T

I3IJTT<ii

W=m-r
qJfffi"

iW:r"# orr

~

f!+P.:r ~

~

er=n '!TI

~

m, ~
~

W=m-r if

~

"&R-"&R TfFIT

Wfff

~
~

~
~

~

W=m-r ·if
q.:rr~,
10"11

\3l1G" CFIT ~

~

nT ~ ~
~

i3lT% ~
~•.....
u

if ~

m ~I

,3ftr ~

0fq0f[

~~
CI?T ~

e:rFr

ciffittr Cf){ ~ fuqffi C!5T ~~T<ffl ~
~

~

~,

~

B ~-~ ....

m 1FIT
i31R ~

mI ~ ~ B \3lICbiTfa Cf){
~
Cf){

i!ff ~

fcpmJ

C!5T~.

fum I

ct

~Cf)

/

/;/>__
0jfT ~

~
<w

~ 0id<f@=¥,;~ rrrnro- ~ir:r "# '~'ff?t'if ~~'if-~
~
&<f ~

tJ~~~~~1

.~
.'

\ifF("

ct

aHil ( 195
m"#
~ ~

~

~PI"~~I

fit PI" q:qr "# # ~qj~

~ I qmCR ~

~."# ~~~"#~~"iFrr~.
GfiTlf ~

~
ci;

mrr
A$I'1(F"I

nwrr

t,

~

~
if
~
v

~

6Of~

qrt "# BWit ~
<IT

~
~
qm ~

~

affiffr ct ~ "#

row ~, ;;nfT

~, ~

~

Cfif

f.?r:rr1

tI

~

~
arrq ~

~ Wl

B"fC6f{

aiR ~ ~
&<f

~Tfcffi!iTTffi ~ B i3lT% ~ m \1fRt ~ I ~ ~

~

nm'51P

I(CICbd I

if

w! <.:t1l" wr
i3&

~

c5t
I

~oo
"&R-"&R

'51Ft ~

i3lT%

\1fRt~!

qr

wm- ~
~

~

q-;:r ~

~, ~ ~

~ / arrq ~

IJIh'
~

q;dt ~J ~ ~ CI?T ~

'h~: \ifF(" \3H"i1( 195
Ii:," ~

-'~
~ fit
"# fflq
IR ~ qft- ~

~

~

mft ~
~~

~
~

~"TTfi!rer. ~ <3ftt it ~

~I ~

~ tI
q[(-q[(

CifT7r w Oftf ~
60f ~
~

YiI<N4

qj- qrq ~

~J ~

'lft, ;ffi- ~~
G""dT ~ CFIT

~

tT ~

ct ~
Cfif ~

~-;:nIT~1

\3lR~
<.:t1l"

if ~
fcl; ~

~

~

~

ct

"R

~ct

~,.~ ~ if ~

~~~, \3ffiFfr B
~

~

~~ wmrr ~ ~, cp:fffcp it

# Cfif ~ ffi·qft- ~ ~ ~ t, .qfqPft ~ <tt, arrrif JiICHHJ4T ~ <tt... iJI7R" arrq i3"# ~ "# ~ d ~, arrq 81T g;lotei4qj- "WfR'fR: ~ m CR -rr ~,

tlAtlA)Ji

;¢ ~

ffi <tt

-rr ~, :m ~ "# \ffi" -rr ~, \ffi"
qx;q;:rr ~

iJI7R" arrq

"10

~

~

.. sT. \itl ~
~ ~
~ ~

PclGI&I

iicR W I
\ffi"

fi?im *'rff ~, ~

uMT 'iitw eN tI
~

ooqqft

~

q;-ffl- ~ I

~ W~
fcIqpf

am ~

~

~~R

m JiHff!fb ~~<:f»)UI ~ w:rR ~ Bl1R ~ ..em- .~ ~ I qRullt1fq~q, l1f'1iflfb ~fQq,)OI~lm

rre- t Pt

"WiRif

mn-

?r 5R1Tful

~ lPR

yjj~41

w-U, ~rr, m=rn: ct 4R ~ ~ tl m- ~I i3fR ~ ilctil'ffi q;) '3fTtf I31tFt tt.

~

;#tq.:r ~

fiBff t6f

("i;FfT

'I5«fT

tI

CR«
W1f{UT

w!

f.:r;rq

CfRCft

\3ll% ~

~

ct ~

~

q;).~·cpVTrl"

w=r ~

ct

ct

B- ~
~ W~"f1"j

;:rfi- ~

~

~@i?l\jj"'f B€r;=r lR ~

WI ~ ~

W! 0lNcT; ~
em- ~ ct ~ If ~ c& ~. m ~

"i¥/iT'#l!kJk;t
~

(1866-1949)

"'WfR~

~

~ m'~~
~

~

~

~ afR ~

~

OW ~

!!€teil'41"j ~

We; w.t'J ~

tI
~

c& ~. ilct<?l<4l 00 t I ~ ~ ~#'tr~'i;f~ ~ ..3fR. ~ < ~ em- ~'."~. ~,~ ~~
~ ~~ -3lT4" ~ I

-mq.

.. itt··

~ $wr i3fR g;)~;::ffi ~

~

m ~~
01R ~
em- ~
~I

Be ~
CD{

t

~, ~ ~ dT ~
i3"H

~

uftcFr #
~

~;mqct

tel ~ I

m-m

ilctil"f¥l lR q;) ~

q5T

~

~,

m~ ~

\WR" &TG" ~

~

~

~ m- ~m~mrfr~
'S.,~ ~
.... ~

"BI-1m'h ~~

~~

~ I"

~

1f BCf~

~

.: ~

# .~ ~

-B- ~

:~ ~ .. %)~'ffi

.~

W Pt ~

~M1i?l\jj"'f

# ~~. tl Bq m ~ t Pt·.~ . B \RIIGIa'! mm~ .. wm qffi- W Pt rre- ~ &ffiT t, ~ ~ "'Iff . ~.~. ~.WPt ~ $wr c& ~ g;)~..m mw t ~ ~ ~ ~$l~<4llR $ror Be qmf W, m ~ -3li:A ~*1Rl\jj"'f lR am .. ~ ~WI ~ .~ ~ !ll<i!'ffi ~ W~ ~ &Tq ~ i3"ff ~.lR ~ iR fi ~ ~ ~, ~ am~

~~R q;r. ~~R ~~~&M"'fq5T.~

0/ 1mRUT Clm1T

t~
.....

"Z¥W;ff Glt7M
.....
"'!I4'1-:1 CROI:"'TT(

'5fTJ? JITtT W[W ~

ufr.t
W~R~,

qft- ~

Cl#it, fir
R~f$~#

0fp:r ~

~~cifitl ~ qmrr
~ ®Cr ~ ~

#,'
~

i3fu: ~ ~ >.6l<i!..mlR W: CR ~
®Cr ~
.

effl1~'li1TjlR~

~

~

~
~

~,

I

m~ ~

~ ~~

f.:r;rq

am

B"~Tcffi"

~~R'ifcR

~ifCl{'~:'~ ~':.' ,',: :, = " - "': ....

A~~Tf1ffi

~I

~ <3fR ~
~ ~

ct ~

lR q;l'M

.qr &'~14\l1'1 ~Wffi~mift~~R

WI ~
u~

a:mttr ~

qjfl=f ~

tr.01R1Ff ~, ~ ~ rtT ~.~~;;ft

o:fR"

cit ~
Bitcf;:r ~ -B-

~ ~, ffi· 3T[q ~. a:r:R ~ q;r WIfuT

.Cf)(.

~

~

~ m

~

m
.

ct

<3lTm ~, ...

~?"

12

~

w ~.*r
[ I" 31Trr ~

~

~

dR' ~
Cfi(ffi"

ct.~

d~, "if ~ # w i!fR'f ~
ff'R" W ~

~ rwf& ~ ~ fRm &CfiF: d i I 31Trr ~ ~
q;(

d

~I '1ftorrq : ~

~

fiRMtl

;,J,j{ir ~

'0/~\ \TfR \3H11 it I 9)
~
~I ~

'-"

~qjf~~~tl

&Pr ~ qp- 7f
i!fR'f W

';fit ~
'ifT[-'ifT[ ~

~

aIR' f!tR' ~
r;ft# ep:ff ~

d ~~ ~q:qr kr-r QT d ~~ ~ fW.f
'fI1q

# ~ "1tf
tl

tI ~

~.

~

~~tafR"~'qT'fft~ q;)- ~ ~ ~qjf~~qtr~tl

~~

q){ ~"

~~mqR~~~,

~I

qjf ~ ~ ~ f#o ~ ~' qft ~ ~ fiT-q ~ ~ fcl; ~ q:qr ;fflf ~ #, ~ ~ fcl; ~ q:qr ~ ~I M fcRrrtt ~ ~ cpt afR" M :(~ ~ J ~ q;):(TT:(CR'f t afR" ~ q;tf ~';nff tJ

m CfiT ~

~

~

"1tf ~

t

til fulCf)
~

m PrCblffi fCl;:"p
I~
6Q

mm

11RCf ~

~~

'# qcn ~
rtr~tl
~

~"~~"
~ ~i '3';'f ~ ~ ~ ~ "~

'# ~,
~I" ~

~ t, 'J'll ~ ~~~CfiT~~~, ~, Cfill=I" ~
~

'# ~

~

tl

tft:;:ff qrt 7f ~ ciffjffl rim i, crT ~ ~ - R 'ifT[ / 'JFf

ct

Cfi{

f.Frq ~

i o31k 9J ~

Iq 'B~Ictd) Cf) (ij I fcr~~ o31l$1)Cb);f) t/ O,ifi:f ow:r i3PFfT ~

ct ffiW

i3'l W &fR

CbT f.Frq ~

~
~

ow:r ~
~

~
'fITiR'IT"

w;:r ftK;r m t afR" ~ '~~~\\ffI'crn-~afR"~t,

tfuft ~
B' ~
~

, ~mt

~

'J'll,~
~

~
~~

~

~

afR" mR ~

t~q;:r

~

t<it, ~ &1l t! ~ ~

fiT ~ ~ am ~ ~ ~ i J ~ ~, RiF=rct ~ 7f ow:r
R qrr ~ ~
C(3"

i

ow:r i3'l tfwif - "if ~ & ';fit ~

arrqqft ~ W &fR ciffjffl Cb«f
'fITiR'IT,

~

~I

~l

~

qw crT 1i[ff i3'l ~ fitq d i I ~ CbT f.Frq ~ <iT ~
l1( &fR ~

ct f.Frq

om- ~

#~ #~ ~ ~~~ om- w.oz q;(

i, ~,

~

'.

itm
7f

qrr-qrr

m~~~1

. Cb"?OT ~ I 'JFf

ow:r Fcmft ~
>31rr:r CR"i3ffiCir

;;iT .~~,

fiT

mt ~

m i, .'flIt
mc5R" 'fR

7f ~

am-

uftq;:r

'-"

v

di, R<P1 ~ ~
q;f ~
i!fR'f q§T ~ <iT ~;

~

"";:;51;"":q-:-r(i1

!~
~ q;:;;f

Cfir

q;f ~

IiFRt ~

31Trr

R<P1 crT ~

ct tm?

w~
~

tnt ~
qj"fflT

';fit ~

'iimlff fR d

tI ~

~ <iT ';fit I
~

t ~ 31Trr M
W dPR 31Trr

~ \3lTG"~m~~~
qq5BH'1i~ ~

t ffi ~

~~~qmf~~
ijff ~

~rtr

tmt ~

:(T~r ~

i, crT 0fT1r

7f

~

~

'qT ";:rcIT ~"

~ . qjf ~ ~ q){.~ ~I ~ cpr ~ u;:rcIT" -rrr m 'ffi'W ~ '"it6WCGCb~~ C6T lfll1 -rrr .qrq

m

, ,'.;:ftf

'~t I ~wmr t:
"if ~ ~

u:rq

\31TtT "ICbI'!ICi"Ffl

~~

~

f, ill ~

"CbT~

"~

~

"# ~

-aE Iffl ~I"

[~

Wtr ~

~

~

ffl I3frr ¢ ~ $fI-

1]%# # tt m/"
tr( ~ ~

"#

R q;q¢f

W iSfFf "if

m 'fi't#
';:nIT ~

w~ ~
~

-.:rtf

lJk''ICbI''l1 ~

~
~ [I"

~

t I"

[ I3frr

m \3WfPfT
,

~

cpr ~

anqq;)- qft -a-

m t, ~

a:R -q

.mq ~

<t W'

-~~!
v v

¥r ~
"if

Ft ~

~
~

t I"
[I"

~

....rr~ 1.....-6RO ~ ........ <i7T ~ ~flTT q;r=r
q;(ffT

"if.m- ~

"#

~~ ~
r.m-ffi" [ ~

m ~I"
~

~ 0Wfirfvr
~ '!Jf"fq I" BTtr

~ <H~,

wW

Wtr

W~

t, 'fJ1#

~

Wtr ~

tR" ~

"'

<H ~J

IT

"if -.:rtf ~ ~~~ ~ u# '~ [ f4J w ~
ff
~T

dR" ¢ ~

qClt1'1rAt it q:n M~
~

~ aTIQ;1"
=ijC;=d4...&.-~\f1;f1-~

"CbTRqq~

cpr~tl

# mer
qjr

~
~

~
&m ~
3lN ~

~ I3fR" ~ ~
F.6T

it,~

~a:rr t! >3fftl
~lT
~

~~mm~~w~
~ ~ ~ ~ tl tl ~ ~'"R ~lT ~
~

afrr ~
~ ~ ~ ~ CfR" ~

" "if "if

.,m ~
"# ~

arrft J " ~~
[~~

qffi

w'11ft ~
~

t~ I"

-q ~
~ ~

tl

~ q;r ~ CfR" ~ 1:iffii F.6T ~ <iT"~, ~

m
61[q"

cfi

c& ~A
~, ~

m

~
~I"

M~

<tiT ~ ~J"

Bffl ~

<JfFf

~

-m- ~~
'''if

it ~
[~~

"if ~
"C6fIl F.6T ~~I"
~,(ff&qf

~ '5TlJ" #T # ~ ff
BCf)ffi

~~' BTft ~

~ it ~lfcR:r~m#t~ am
tilT ~

t:rffi ~

t f?t
~

>31[q" ~

fuqf Bl'aetl,( ~

-q

~I

~'4 ,~

.,m ~

I"

"ffiT1f

~

[,

~

if ~

'Gpf~m

{1 r @fil ~ FlCblffi~,~ ~ t, ~ w
?ff

'3fRT,tt .sw:r ~

fiiT1f?fRf/T

Wtr ~
q;r'f.F:l:q

WI
q;rq ~

~'$fI~ q;r

~

.3fR"

m.=rr

~l"

OF<T JjAIR4T <i7T ~

f?Rr r.mrnT [J"

m~
aT ~

~

tJ

~ <Ht '# ~
?Jil1J

t/
?Jil1J"

t, aT'~
<H ~
qc;r

;;rq arrq ~

tI

q;r ~

m (ifT[d1 t JW
~

~ qR-

f.Fw ,#~,W, ' '" ""

rms

~ W

r;ffyr ~

W

mrr ~

~,

~

NOT

tJ

Tfif J~.~i1ft<

qq; ~'~>

16 ~

~~itcrr% fctm

17

Blq "d~l ~ ~ ~ m ~ Blq"dtl ~ ~ ~ 0ffq Blq"dtl ~ 0ffq ~ cfi Gflt q ~ ~ tm.~ Blq"d- ~l ~ 0ffq C6l""{ ~ t, m 0ffq ~ ~ WI ~ ~ ~ ~ m t, m~~ ~ ~I ~ -« 'f"I1&lm n em Bfq.:rr ~ ~ itffi t, ~ ~ m ~ t I '\'Hr{61~, ;ffq- qm ~ -tt ~~ m-:r -« trrn cfi ~. ~ ferqffi 'IT C61ll CImft ~ I ~ ~ -« trrn ~ ~ m-if I
~ ~
JOOJ

~~

~~

-« ~

m fctm -tt '-'fIG ~ ~, ~ t m 2MlM\jj<i ~ t, ctt~,3if ~ mq ~ W, m

t

m ~ ;:rm, ~

j'IOll&ltH

m~

~

~

~I

~
~
~~~I

~

~

m

~
I 0llR

q Q;m '3fR ~
\3lfq

BFl ~

am-

-qm ~

"f& ~

ffelRl4i ~~, ~ i3ll%T fctm q;r ~ I{CbIJldl -« 'iff ~ t ~ t, i3Bcfi BFl ~ m "d- t, ffi·i3tf q(if \3lfq ~~ "CP{ ~ W, ~ ~ q \3lfq m

ooqcfi Tffirf tff ~ t, tre" f.fq-q ~ qtj- Tffirf lR1lft:f '3fR >ICIR:. CIRdT ~ I· ~ B'~FfiI ~ ~ q;r ~ ~ w.mt ~ ~ .~ ~ ~ qRfB.ITa d"m ~ g;T w.mt ~ I

mn- ~

'Ff ~ ~

~

>3iR" itct.
\3lfq ~

.c€t ~

~
~

I~Cb(f1 ~~ fJ ~CbfCl~ ~1T m- m t/ :;rror '4T fcI:ffit •
J(fffi'

wt/
0ll'1 ~
"CP{ ~ ~

t, or ~ ~
~

t 'lIT

~

r:m:r

OR

m

t/
i~

qj- q;:r if q;}t ~ q;rJJtICbI#1<i ~ iFf fcri;rRf it q;}t.~ WIi?:

~;f01"'"

mar
i?R ctt ~

.~

.~

~~2: ?; 0
"ffl1 q;r ~

,

-~.

,

~~<

alti':J:k{yq~-2'\ mf.q' ~fik~co
-v

~vV~/Jor'

it?T -&it
0ll'1 ~
\3lT4'

~

m 'ffi:q
~

~
~

t

.~ 1 \3lfq

B' ~

.. 'qmf ~, qtj-~~

~

'Gl]'q. "6ll~lT'ffi:q

~ q .~

~

~

~, ~

.~ W m ~. q >ICIR: ~ I
~

'qTCfi ~ ~ CfiT R'qfur "6ll~lT R'qfur "CP{
tff ~ ~ .

017<i&J~<i qfrif OR

Cb"{. ~

"d- WI ~
g:rr;:r ~

tI
-&it
.

f1CJffiT

m/

m m ffm

tiWr it ~

m, uit it?T ~
"fir:rqf
OR

Alf&1fi)?fJ AEq/~4i ~I

m/ ~
~

"~t'~
-mq .~ ~I ..•... ;~.<31ftf
:..,_~.. .'

.~
..~

-tt ~
-mq

fcrq-p:"~. f.afR
~

c€t ~

tr ~ ~
WI ~

m~

~, ~ ~

m ~,

.'41" ~

B&
qtj- ~!

~l

.~ m it ~ ~ mer qgo ~ m, or '3'it iflq1gfJ~?fJ ffi7f it?" ~
0ftP1R" CffRT ~
~/ ~
~

(iIm=r if ~ 01<R ~ <tt ~ if ~ mer <'fir11 emit ffi7f a-it ~ I CW qgo ('Ff[q if -mrr m, ~ cT ~ m 21'1 ~ ~ ff?CI' tR' ~

m

el, ;;ff M "fR'ir tt
?fJiil[g'4<i ~

rffi'?f)'[

~

~
G"{ ~

~-t3fq f5«1T "(ifT{ff(

ft
~

I31R ~.~
CfiR"11T

~-t3fq

"'. _,.

"CP{ ~

w, m ~

CfiT ~

~
qjfl1

a-it

m,

'or HlfctrfiJ?fJ
~ ~.

~

ill"

i?R f# i?R

lIT

rir( ~

ml.;mq;r

tfiffl

ell

mI

\31T tR'

i?R emit mt ~

aiR'
tR'

~

Alf#P!?fJ

i;/R" m t, (ik;r \3"# ~ ~ ~, ,,¢ 1 glT ~ ~ mft tfITif qffi" d m-, ~ glT "fiff wrffl m-I it ~ t ffl5" ~ arrt if ~ ~ ~ WR'f t .3fR- u:rq ~ ~ Fcmft ~ tR" <ff[ff ,,"~T "ff &fA" ~ C5fflf t, ffl ~ ~ w:tI?J ~ m-ffi" t!n

# \3"#

"OifffTllf

~. w "fiff

ffl5" ~"

rnrrr ~

qmrr

t1 #

ir.f ~

tR" &fA" ~

~

;;mq;r

~'~~~4R~~~t!

~

wmf ~ I f.m~~

~

$:IT ~.

~

"f"ff OO~]

~
•. arrr:r~

~tpJll1
WR'f ~ qft ~

qff 't?tPja' m ~, ~
~

i3'ff't~ ~ q)f I:1roA" W gq <nr ~ fit<:rr Fct ~ iTIfr ~ rrr &fA" cif&q cRrrr, ~ w qmrr t I i3'ff't ~ ~ r.omm ;:ttl ~ ~"ff sits ~ '# ~ ~<31T, W ~ "ff Cfi11 'ffff m-I i31'fffm:r \3"# mmt 21, iF(qjT lIT ffl Fcmft ¢ ~ '# ~ m- T«ff, lIT iHM

1(JOi 1~Cf){t'I q~ f~ ~Cf)fEI~
"1/'lfi4?d/

*~~

arrr:r I3P#t
I

11%
-31T4' ~
I5W

Of(ff

tl

if 00 ~,tTTff ~ ~

iff

lIT ~

<rifT

qfr:r;ff ~
l&T

~ lIT
Cif1TT I

>3fFt
ffl

m-,
~
rrr
~

!lH 1 ~

ffi'lf crit rrr 21 tr "fiff I .u:rq W ~-3TCT ~ ffi'lf ~ ~ 21 dR· <tM iffi ffrr "fiff

*' ~

iffi ffffRT

~

tR" ~.

finrr I *,\3"# ~ ~ \3"# ~

ow:r '#
C5fflf

;7tf

moor
at!

tf ~

ill I3JT11

m ~ ~~ -q 'iWI«1Cf)
'iT

>311< Iwb ~I ~
~

CfRffl

-;ffq

f*W ~
9:fFf cif&q

finrr, ~

~ w, ~ ~ .m-.~ fit<:rr dR ir.f ;:fj;;ff' rrr 9:fFf. ~ C6Rf w "fiff qmrr !lH, ~. ~ S?JfT !lH lIT ~

~
~ ~

tf ~ ~ ~ qrt if, i3'B'
I

wt ~ I ~
\31JtI' ~

~

-31T4' ~ q;:r

:jj'R

wt ~ ~ -rrrn
~~

~

;or

m, ~

~

qrt if,

-m ~

~~!

~

~

if tl

if, ~

qmrr

m-I

sT. ~

...

~ .~

~~ ~~, ~ ~ \3:rtFi.fcrqffi CflT ~ ~I ~ if 'Q;Cfl' 0fWT JJ5lctil41 ~Fttl ~ CflT ~ JJ5lctil<4l ?t ~ ~ *it it :!I, 'C!Tt W:rfu fcI;a;:fr m ~ ~ I~ ~ ~ FcRrnT ~ ~ ~ !;hlctil4 ~ ~ 0fR ~ ~ ~
~~~l

~.1r?' # m rrr arrr:r qrifir ffl5" w ~ <lFft ~ .3fR- ~ <tr !lWKr ~ ;:tt f*W if 'flTif 'fRli ~ ~ ffl ~.3ftFfr 0W1 ~.~ 'Sf( tl

glil~...fl

.

WmT. tI

r

()& Ptfbl~
arrr:r ~
qff

~ ~

~ ~ if 'C!Tt \1lT

~
~\3TI

st.

if

tt

-31T4' ~

~

~

~

~,

~

-31T4'

¢t ~

\3:rtFi ~

~

0lG'ft

.3ftFfr 01k ~ i;/R" d ~ I am1-'1"f"ff ffi'lf, ;frq:;ft, iJRfk.lRlqi, "ffro, ~, ~ 7fl~ft, ~ CfiR', ~ ~ I dR 0WFt ~ A qff rjqcF; ;:tt mw i3ftFft 01k

*~

.
qft
{f[ ~ ~ ~

*

~I

arrr:r

1R" ~

20

~ ?ifqr t I \5f[q ~ qrt t I I31Jqqif WI" i1ftcFr ~
);/CbtJCb '( UJ

i!f

ffi'qff

~t

i3"#

tI

~

if ~

mrrm

i!f ~
q;r

cnN fcrqRf

<M

~.

~

~I ~

-3fff{

if ~
~.~

"Cf111 \ifTI

m ~OO- ;:ffif t, m ~
\3ffi1-qm-

\31TG" ~

~~

\31TG" 'it?Mm'1

W~
1~

~

Bfq ~

~

FtT ~

~ ~~
c6"
~

m %1

m~ t
GfR"
~ 'it?Hd'i

~

~

~

q;:m:rr

t, ~

;:ffif

tI

~

~

~

c6" ~
~~q"{

B- qt

"fiftl

~ ~

~

~~~~~·'tffi"~tl mt ~ :>rfUTt ~ cfi qp:r ~ t, ~

c6" ~

c6". ~
~

-H

CfiTI1

,3Nof ~

>fff m ~~ I qp:r f.1uf<:f ~ -H or:R ~ 'tffi"RlifoT ~ ctt ~~

tl ~ orq;fr.~

mar

~

'tffi">f1WT ~

m~
1

~~
~
~,

~

fi:m'ffl"

c6" ~

-mm BRiff if
~ ~
c6" ~~

~

~~

\3N 't?lf ~

%I
,.

,3Nof I1I'1rei:fl

CJjUlI'"£Rf

GfR" ~

cfi ~

~

wi" ~ 1
~Tl'ftrCif ~

'ifki% ~

FtT ~

OO~>:44\J'j'1q) " q'il'1I~q)

fef~q c6"
~,

~, ~

q)1<~'~,

ilCfflfq~H,

I

. 7i.f>"::"~ ':.r~ ;:;:; l',
<t.iq)irlCb(rC/'11

,/..~z: '.....
qqfClf

"\,\~ . t-: -, '1 ....

'.

sT. ~
"#

<:fqjctl 93«61( \"4'5)dl ~

ctl@ '4lRtGh~lT~t ffl~H
l{t.r1~
<rr CbI&tlHCb
4Plirl4'1

@............
o~

~

!At<f2(
arrrr ~ ~
Fr$ ~

...... 'I-T--o_ CbT ~ ~ ~, fit ~
<:fW ~

,3fR

"""' 0PR."

.~t

ct ~f?GCbluJ
if

.n" """
tI

*rr ~I m- ffCfjffl t arrrr ~ q# ~ ~ if, &iB ~ ~ arrcr cmrt " q;r I3fFiq ffit ~ I "# ~ ~ €: Fr$ ~ cfm" fIifI=r <Iffift tJ ~ "# W <mf ~ €: : arrrr ~ #M ~ q;r ~ r:rq;r m ~~ 01TtT';:ffi" ~ CbT '4t r:rq;r ¢~
OR

~. -.:r!J "ffC5fIT·aftr··~ t, ... ~ qR- i!f ffi'qr
aJlff
i3f[q ~

f?hM<ffi~ &f.;r ~tfit" ~
~

qff

ct

am- ~
f€r;rr ~
;:ffi"

rWm

q[\3ffi{tf

nIT

tI

'fim"

tfRf smfg it 1ft CbT 0fPW ~ nIT

Cb""( nIT

m~!

'"I1~C6tt1
0Ffffi: ~ CffRT ~
\jql{f

q~fg ~Cf)PcI~
1f"i?Ff ~ ~ '1Cbl<!lt"'lCb ~

q5-.qp~ I

if~,
\3l[qq5f

m~
~
q)"f

cfi ~
~

~lfcH~lIcRt ~Ff sT. ~ c6" ~
~

..•. ~.
'

"t.... if ~ "Wl
,'

·m.,3Nof.~
....•..

.

'3iR ~ m ~I \31TG" Rl1ftrr m l ~ ~ c6"

Bfqm

t, ~

if ~

iieR ~

crm ~
~ ~

~

FtT ~

~

\1fFf

0lT

t fcI;

t Fr$ ~ ~ wFtq

q# ~ Wtr ~ '-ffff # qm FcImit mt '1CbJ<!I(lf'$ ~ ~I . fej;- ~ WT # w mffm" it "iJCfIT

ct ~

~CbI'(lt"'ICb

cfi
-H
Tf

f.1qfur

if

m .~

m-~tl

~lfifflWcift

mar tl w·~

ct·~

#~

T'fT ~

ffi<if qft fFiaT

W

qJq

:i:.~

,.,,,.' ......

~

~

iIcrr~23·

~

~

it

m ~ ~ fct ~
"'1Cbl < Ic<i if)

fcr;:mT
3lJ11 ~

%I ~

-3fR

~

-q ~
B1""f<:r
"fI"C.f)

"'1if)I<!:ltiiif)

WTTffiT ;:FbI

m~~
~~

€til( $V!1, >WR

-q fiicrr ~,

~

-q

~
~

ftkui3iT CbT ~
~

"#it i ¢t ~ ~ ~ am fu$ ~ ~ tt ~ I ¢t B1""f<:r ~ cfi ~. ~ fco ~ A ~ ~ !Hf<ttr~nW w afR A
~ T"IT ~
~I

m- ~I m 0lf!l ,m
WliC

'1 Cbl < ltii Cb ~ ~

< Ic<i Cfj "fftq ctt

~

~ ~

~

mffif ~

WT,

mat

~

~6 ~ sT..
~ arq;t ~ .. W ~

>WR 3lJ11 "'16bI<ic<iCb '1CbI<Ic<i6b ~ ~

m ~m ~

-q ~

0P# ~

if ~

Rl21&1 ct qp- if ~
{if, ~

ct ~
~

eFt, arq;t ftrtm" am ~ ~ ct r:f;k;fr ff" J am ~ ~

~
'1JR<<f/fI qft

.ff Tf ,sfR

"lJfrf

~/ "fFIT

am,

d ff",

·cwam~~1

m~
~ ~I ~

q"{

GFt
Cf)f

'1CbI'!ltl""ICf) ~

~

1w:r ~

P Wm F1Cblffi
"(~qr q;r
rftq.

if
~

:am ~ Fc5" futrrif ct .31R
~

gmwrr .~
~

aIR"

aIR" ~

ff11<l

WfffT ~ I

~

~~
~
~

~
g;p:rcrr ~

if l:T9 iiffff I wr<T wR afR: ck ~ ~
~I ~

"ffF.f

'lit ~ iiffff ff I.. Sf7R' qw ~,
.mqqfr ~ ~ if ~ i3frr. qc5

:am ~ Fc5" a:rrcrq;
ff

rwm-

rn ct
nt

err, ~ "fI"C.f) ~ ~ tt ~ ~ fco BnRT -q ~ tl BnRT ~ em ~lR=r C!X ~ %, ~ em ~ m -q ~ 'Imit t -3fR ~TfR" ~ ~ 'q{ -am tl ~ ~ ~ ~ fcf;" ~ ciit ~ c€r ~ ~ t i ~Gmi +l ~ ffi;:r it qff ~ ChJltt ~I ~ 'q{ it tt ~ ~ q"{ ~ ~ m c& ~~.~~tl

n iRR n ~

C6T ~

afuI:;r

m~

BnRT ... qj"fflf

t I ;:rrq: ('fCfj"

em ~lR=r ~

~

~mmat

~

m

a:rcRr ~

CfiT

4Rnr ~

ct .m~I

<f<ir ~

~,

m fcfqffi
# I ;:rrq:
0Jlq ~

w,

"it ~

~ qR fcfqffi
~

+l

\ffTTTW5 ~

~~ ~-~
~

3lJ11 ~ ~

Cf)f ~

~I" ~

0Jlq ~

13ft tt ~ \l'ffif W I ern- ~
WI ~

CbT

€I"R-~

~'4T qx WfKf efR ~ q'{ l1"'1'""f W, ill ~ "t ~ 8RT

,m ~

Cj)f 0Jlq ~

f.lortoT thR c& ffift it ~
~

.~ ~
~
~

~

~

m
~
~

fITq ~

WI

~m~
@TT,

qm- ~

t, ~
~

>WR ~.'I=R"

wq ~
0lN

CbT ~
q'{ ~

~

~~ t

am ~ ~

¢t w:p:[!

wmf WI fIl""I<l ~ ~ ;oru: ~ fITq wmJ W ~

WI

,m

m

it

"'16bI<Ic<itb ~ 0lN ¢t fIl""I<l

m, m

anqq;f '3T€I"

~
'5ff

m %, ~
'qa:f ~
q"{

0Jlq ~

~

'qO!:f~'

~
~

~

~.fcr;:mT
~

CbT ~
wq

'qO!:f ~"

~

!I6loM<+l1 ~

ma-r %,

~,

~~~m~1

~

.3fR

c& !;b9~...m
qr;::rr ~

ctt ~ ~ %1 ~
~ ~

~

# ftF

it

tt"~
0lf!lcF:rr

WI ~

I3TR" lbl~;;ffi

$I;

~
~ ~,

q;r ~
~:jfq

cmmr t Frs
01T!1 ~

W1Ff

fctqrif q;t

0TfFft aitr ~

fcroR" ~
qmf ~ 1

miff

rp:fFf

~

~, fir

q;} ~

01T!1

'3ift ~

3RT

•~

~ ~ dR" iR ~ $I- ~ wcNo41 ~ tl :jfq om #~ omf ~, fir c1 ~ if ~ ~ dR" ~ $I- fRY! '3ift d1cNo41. M mfI" ~ q;} ~ qmf ~, iR ~ W~ m "fIqj" 'lW'ft am "fIqj" ~ omft. t I
1R

JR=flf«f

a:rTtr ~
Cff( ~

~~Fr

~

$I- ~

~ I \HTf?: 01T!1

~, fir arq;:f ~

~

y;114..m ~
'lWft ~

0TfFft ~

~

dR" arq;:f fctqrif # y;lcN..m # ciT( ~ ~ ~ .
#1
q;r. f.?r::Tfur
Cff( ~
~

• om
~<nt
qmf~,

crcfr:n;:r ~

ifwffl-

om
~~~"QT

~

I

am

~q(

~

9:fPf ~

W~~#WRi?T~1

25

..

~.... ql~Ch(TI q~fg~ChfEl~
.~.~
qR'f

cwr
>31TlT
~

FrmfI ~ ff ctM % rrtf ~ t fcn ~ ff Y'TW ~ I
>31TlT
~ qjf ~

m t I \WR"

m:ris

1{ ~

t, ~

9, <5tc1/fbQ'''/ '*# ~ ff ;fW fTmf >31TlT ap:;§ ~

t, riT t

~

~

ij"f ~,

m ~~ afR~~

qjf ~

tl ~

~ ~

1flcqlCbosl°1 ~ tl

ct ~

.:~

flc:[all41 tl

~

;;[, sT. ~
>31TlT

~ cr:ffi" .;m% ~ ~ !W:rr t I ~

fcl21(1'1
1{ ;;ft c[ ~

wmr ~, u#
#
\3""ff ~

w

rR-~TFf <rr ~
i!f{ff ~

~I # W arnfr· rrtf (if(f

W ~ ~, rr-:# ~ W ~TTfi:rO:r ~, ~
i!f{ff

~ ..
qJt 1{
i;fFfOT [

\3""ff Cf5T[ ~

rR-:?TFr

!W:rr I #

q;J- ~
qwf

rt Wf9 q;J- ~

Pftf !W:rr

q;J- ~

m iWft I >31TlT

arait ~

fcn

Pftf !W:rr

~

emf

W, ffm:Fr ~

Pftf !W:rr

WI q;rgfr
grr I"

27···

"#

em- ~

em- ~

t, ~.l:[C1} 01Tt1tt ~
~ ~ qfr ~ ~ ~

qro ~ ft<rr!TT1 ~
~;;Tf"f

C6FiT ~,

~
~

'ifr, am# \311 em- ~ ~ ~
~ ~~,

~

'-'

~

o3T[q" ~

aT ~
or ~

rp:rif Fcfflrr

~

;;mft

tI
~ cp)- ~
qff ~ ~,

~I rp::r ~

*~
"""'5'_'1

'-'

;q,..,...f!I .....
CifPr ~
~ F$- ~

0ik" ~

~

~-~ ~ IR ~
ii1l"1QJ,fI ~

~.3if
~
~

em- ~ Q#
;nff
tl ~
(W ~

m
~

~ ~,

qi- ~
mq ~

oft?~ ~
~,~

R

'fiE;r ~

am- W qffl
~

311ill ~ I ~ ~~

~·~I~~···~if~Mt~~mt~~~
~·· .• ~qi-m ~ f.1-W1. qi- ~ ~~ ;fflf. ~ .~ ~

"il'f"Rft ~, ~
qfr g5)~;:J)

~

it W'T ~

mer
qi-

tit ~
~

t f$

~~

~m
~
qfr

~I ~

~
~

~

~

tR qi- qff

mw

~

'4t ~-~ ::nr-=R-

ri fcIffit ~
qi- ~
&Jq" ~

it ~
~ ~
<'€l'1Ii;iii;f) ~~

'm ~fij;it

"Itt
~

m-.I"
·~T

m~ ~ ~ ~
~,
qi-

6Fft I

3fil(

Wrff

qfr cp)- ~

%l~Pfft ~ ~ qRfklRNi
~ ~I

m f$ ~ mR1 ~
0/ ~ ~

w~~

if ~ ~, it ~ 1]fRft
~

m;T1 ~

~

~~
01W

qi- ~

~

if ~

rtt ~

~

~ MI fmt~,
&'1\lfR ~ I· .

tR ::rJtifff ~ R$rur ;fflf t, or ~,

m

:TI g'f. \itT
~

felll (fI
qwffl
ijTf

fWr ~

Cbl"i'!11€l qi- B"ffif ~
CfR ~

wrq 0/ ~

ffi

~,. uilq;- ~, CiIlT ~

ffl ~ ~ ~ F$f.Fm;:ft ~ Mt? ~ ffl '!f?f ~
ijTf

orrr:r ~

ffP/" ~

~, aT ~
~

a11Ff FcremT
q;rq ~ I"

tIm CiIlT
qft

~

~ ~.~.ffi" ftrt ~ qfr ~ t~ '1ft ~ m ~ ~? ~ &Jq" ~ ~
,~ ~o/

&Jq"

¢t ~

~

'1:f

m ~~ I

~,

~

~

arrq ~
~

~
~

C6'FIT ~

w * 1iW ~
if en il'fTCPIT1

tIm ~

'fflr ~ I
~ o3fR arrq -qit. ~ifiqx:
Cf)fI1

mer ~

~
~

fc5m
fij;\31Jq

~

&I\f ~

t ~~

•. ~;fflf
:','."';', :", .

t?
~ 3lR.~

;rrora- ~

m~

~, ~ ~

4R~Rv<l1
~ ~

0/ ~

'9:'f ~ 'dl ~

~, \1Il ~ ~ ~

fWr ~
~

~ Cfi{

~

~~

~

<:fl«f ~ I G:rrl ~

"m···&Jq" ~

~ ~

.,ift
. ' .•.....

, c6". qff if ~

o3fR IJfFFIT ~ if ftri ~~
~? ~
~ ~

~~

m~ ~
~

. .~ m, qtf
~tmf';:f
. ....

tmf ~
qj"f ~

f
{1Cfi"

t~
3lR&Jq"

~

~.iifT"o/TTl
1

tfR1:aq nc6" ;fflf ~ ~
~~)t;X{-<'X;:'i;2:.;·;/,··' . . ".,'

\l'j'q

fq;- ~

iIi/InEai7;i:3#,

~

.

I

·.... ,.

,~

cpr iH&llCPiuIJ;

~

mw?#
~

t :~
tl

I~

~

~ '!ffIT ifflt

t t$'

fP=r

cp:ff

~, ~
qmfft

... ¢m ~,

U'fT ~

"fr~

~.;:nff.

WI .;t ~
!W

~

WI

~~"'i:!r:=el'iufm~1
~ <:p{

~ 'ltf~ cSt ~ ~

I

~

wmft ~I ~ ~ ~ qr;{ c6- ~ ~ ~ feRIR lR -qc:;::rr c6- 1W'I~Cb ~
cSt ~.em;IT
G6f(UT

~

~~~

c6-~~ ~

~
meR ~ I

1fr ~

lmff

0{I"q

~
~lT ~

lR

~

~ ~

~lTfim~ I ~g:r,1t:I"""(fI~
~~
'-'

w.n ~~,.~
~ ~I

~I W ~

~

\WR ~ ~ !W "&R 01Jt1

q;g ~, ,,~ q;g ~ ~I

-.:rm -.,m
~

tt ~

'ltf ~

ctm ~

~~
~I ~

~ fcI;-

BC5ffi 01Jt1
F5{

fcI;- 01Jt1
~

3R6T ~

Of[q ~

....

rtm ~
~ ~~

~~

m tR
nsAT

-tBr ~ m ~?"
~

$rr. ~
F5{ 0{I"q ~

.'f -qr. ."d- ~I "d- ~, ill ~ ~ F5{. ~ <:p{ ~

!W B'CJRif ~

Of[q ~

-q ~

J'iPIWb

mit ft-

mw?#
~.~~~~~~~
w:J(:f ~

~

~

~I

it ~ ~ ~ W ~
i31N(f(IT~~~1

fP=r

q:<ff

~ ~

!W ~ ~

tl

~
~ ~ ~.

mlft, ~
0{I"q ~ ~

~
~

mn~

lii:!r:=elq:uf~ ft- ~ ~ ~ 00 ~I !W ~

4W ~,

.€R. -qr

Q;m ~~

~

~~
-tBr ~

~

\3lTtR ~ .~ ~ ~ ~ ~ ~\3lT·:QT1 ~ m~~~ ft-13TJtf Cfqf ~ ~ ~I
~\3lT
<:p{ ~ ~, ~

'WIT, ~ "# ~.~

~m

~Am

~ ~ ~

~ I 0fl"R"

mI

-

~
~
~

~
~
~

"d- ~, ;ffi ~
~
~ ~~ ~.~!W

tt ~ t ill Q;m
~

~ ill ~
~
i3CtFr

w:J(:f

c6~

'l1TCFIT~

~

~

qm
~~

d WI
~

t~
~

i31N ~

J£lFf441
i31N ~

q<;f ~

~

Cf5"«f~, ill

l!blcRl..m
~~ cpr ~.

tR ~ I ~
~.~

I3TJtf ~ ~

~

01Jt1 ~ ~lT

I3TJtf

tR

"fftcl, ~ .(f(IT ~"d-

~~ ~I

~

.T!rr ~
~

"fftcll ~
!W ~ ~

Of[q ~

t ~ I3TJtf

~~

cSt ~ctiI;:8) tR ~ I ~ ~ cSt ~ m=<ftt ~
~ I·

m
~ . _-",!;;;

51RlEb41 ~

~
~ ~~.

~
~~

~ ~,

~

.. 01Jt1

~

~ m cSt

I3TJtf ~

~

"# uftcR -q .Q;m 0fR- ~ m I &% ~ooJ"

cnW ~t

~

\WR ~ ~~ -qr ~ '1tf ~ ~, ill i31N q-(almif CW ~ t qRfftlH4i ~OO, ~ ~~~

-

32

~

r~
~
~ ~";f

r1 ~

Pi Cf)){f{1
[ffiT ~
W;

~1~
\3m§T ~

~

'3Trf qn
~ tl <m[ff CR

t R5 am<t rm:r ~
tjfff q(if

U'fTaT

t, ~

'qfq

0fR" ~ ~

~ R~
~

"lfift
~,

"fI?ff! u:rq am- ~ fir am I3fI#r i3Tk ~ ~
fJA-#~&Sf~~tl

iP1fq,

?Pft, ~,

~ 1 qn~T 'tfTCRT0if qn 'JWFfTaif ~

i3f["q ~ ~ ~ ~ ~, ffi" ~ ~ !ffi % .~ 0f1tf ~'~ ~ "d- ~ I i3f["q 00 ~ lR ~ ~ -qcp ~~TCfa" Yi!¥i"ffl ~ "d- ~, ~ ~ ~~ ~ 9 ~~ ~ "ciT ~, ~ i3f["q ~ ~ cpfitl ~ 0f1tf ~ ~ ~"d- m,

I3TfR"

aT ~
~

~eM~m~,

q"ffi qft ~ qmf ~

~~
i3f["q ~

~
~

~
~

cpf I t:I1l" U1R ~ fcI; ~ qft ~ ~

am- ~
'qJCRT~

r

qrq
W; ~

.....

~~~fl

'-'

":::Ig""I.;q.-r(iJ=
~

0m1Ff

~

CR

m [?"
q;ror

t1

"ft ~ ~

i3P1~,

mdl

"if &Sf ~
qmf ~

[I" ~

I3fI#r i3Tk f<tff am- $m ~ m~? ~ '!ffff t, qw tr ~
~ ~ 0f1tf ~I~ 0f1tf

~: ~ ~ ~ -mil ~I ~ ~ ~ t ~ ~ OOT ~ ~

m fcI; alJ11 ~

Q;m

m -;::ffif fcI; ~

~ ffi'q ~~?

ea ~ ~
. tR ~ -qr

II .~ <$"1il(i5
<nfi, ~
p{ ~ "€fRf qn ~ 'Rtt ~ "# ;;rr

~

~

~

~

~ ~ W, ffi" ~

'iC6I(lt'""ICb

~

ikft ~ R5 ~ ~ d ~-qr <nfi 1
'tffi"(1ll ~

m:ff

~ fl ~,

'1tf
(ff~

~I

m.~1fq
0f1tf~m

ooq ~ ~

%: ~

q ~ mt,

~

t~
qy

f! ~~

~~

BCPct ~I ~ ~ m.rr ~ ml ~ tITif,
~f
~J

orm- ~

~

<:fIG ffl, ~ ~ . fcmfr ~ qft ~

~~
~
~

o

fJ1£; lffiff ~ IY195
.'. ." ·0 -31W >3W1
o3('€gf

tfffll· ~ 'ifuR tt ~ ~ fiWr ~ tI
?6T

Cffi ~

~

~

f, m Cffi ~ ~ q $" \ifKfT tl ~ WfFfYi!~4\'t ~ ~\ifKfT ~ ~ ~ 'q]"CF'fJ-31T q1 l=fT9.ll1 ~ ~ Wttil4 q3t fWT
~ ~ ~ ~~

cpr 1Hill"?ICb

I~

\l1€f

i3f["q

d'~, ;;ff ~ ~aft ci; ~ tl o3PT?" am ¥IT ~ CR d ~, am- # ~ fir qn f.F:Tfur CR d ~, ~ ;;ff ~0if ci; fur:rttrr t I ~ qn Awr R ~, R rror qnq
CR ~

'WJ!f 'R "?t W; fir

>3W1

*~

f.:mfur

'R

q1 l=fT9.ll1 ~ ~ lR ~ I arrqq§t ~ ~. ~ ~ ~

~~ ~~
OO%T

fcI;

m mqis ~
~ ~

'q]"CF'fJ~
~

i3f["q

dli!l4;:ffl ~

ilcgH1ji"I ~!
q[ffi

g;-jttil"ffl

q;ffl

f,

fir

~ iftq# ~ ~ cw ~ qn f¥Ifrrr CR m t I o3PT?" arrq ffiffTo -qr ~ ~ am ~ u:f7cR "# qro- erc.rraif eM~ CR d ~;;ff

m tl

m~,

~

ffiffTo

q;f -qr

wtf I

~,;;ff

~,

m~
WI{

"~~

~.mit
\3lTtf ~
'G("~ ~

~

~"dq[ffi

m ~ ~ .mit
~

Wqur <SRiR1T ~,

~I" ~

Wqur <SRiR1T

t,

~
t<~

~

¥~

WI ~

~"d-

~

f,
fl"
erR'fT

cr<fCf WI ~
~

OOT

ffi

t, "t1dICl41! ~

~

~ f, aT ~

fcRmT

~ .mit
qft ~

~I

34

~

'" Cf)R I~ C6

~ m wtT
g§)~'1{;)

w~;:ffi ~ ~ ~ I !!6l~;;ffi
~I ~dlq;fj!"

~

I !>If)tlCb~ t

iJ I

Cf5T

-¥;rrtr
.';
~
F5{ «

W
~

fcRw ~ ¢

&ffi:r: ~
~

~

~
~

-rt fcRrRf

m~

CbT '31ICbf6RJ Rl;m, !!6l~;;;ffi
I~ Cf5T, F5{. ~I

~
~

~ 0TR
1:ff ~
~

,3f1Kift ~

cpt, aT ~
~I

~

~

"tl{ W 0itt ~ ~ ~~CbT~~~M~~~~if~1

am ~ ~

'31")"q ~"

~.

cpt

(1f

CbW

"'CflI(I~Cb

~

1:ff e:rFT ~ I ~

~

um

cr:Rf >31fCI' '1Cbl (I~Cfl

CbT '4t '3Nft i3lR ~ ~ ~ CbT ~
::l'f€f dOll ~

!>IRlBlwI

at ~
B"

::l'f€f ~

W "tt
~

'3"B" ~

0{+'q ~

if ~ ~
iJ'fTlJ:ir ~

~
'31")"q

~~
~
'-"

€.I&mCb~ ~ q§;qICb~ ~

!;6lctilTfll
.....

m ~,
1:ff ~

aT
I

>31fCI' ~

1J""q" ~

F5{

eft ~

0itt ~

~~

Jr6lztil"fil

~

$l~<4I B" ~
®q'

a:rrq ~ Tf ~ I iil~~Cb~ "fflT ~ I ~

Cb«ft ~ ~~Wfa"
~

aIR"

!>IR\8P41Q;

~

~

Cf5T

m fcfflR
~ '3"B" ~ ~

$r ftt1;cf~R 0Gf dOll

mffl. ~,
~
CbT i31f...
.

~ if

,c.

~

\3ltR ~
~

~ cpr ~

Cf5T ~

~I~

~

r

~
~

qtt ~; qe ;:¢i, ~

m

':::Igml'4rr.~= ftm
ill qrt if

tl<Fl-m ~ efR \3"Wt ~
t, ~
qrt

'l1TCRT\3U B" ~ ~~
~ &Jfm;r

l1T9 ~
.3ttFft

>S1HCfllfi ~

fcp ~ ~l

tl<Flo4l CbT \i'fCb9 ~ ~~ ~"

~ ~
if
F5{ ~ F5{ ~

~ ~
~l

if ~

if orrr:r ~/
/

q;r

d

orrr:r iftq ?W ~ I

~
~

~
~

I3FRt 'l1fCI"IT\3U B" ~

m mg;r ~

~ qr(-qr( gMT ~I \JITR" ?PW/~ r:rWr # ~ M <6 ,fpzt if q}z WT ~ t,)ii" ~ ~ ~ 1m" <1ft ~ mm- mft f I im" a:@1n q;Y ~ '4t ~ ;:fflf mrrr t Fci; .m- 'q"fCFfTaff if ~ m ~ ~ qe JTlFf rat ~ - oft?" ~ riT ~ ~ tl .

WW

am ~
~

mTiffi tlztil<41
'"I1~Cf)(fJ
01fq" ~ ~

~

~

c5" ~

~lq"1If4q) ~

~

W~

~

'lfTCFfTaif

B" ~

m-

~.~trl

~.
~

OPT< i3IT%T ~

emf f,
;::r ~,

<1ft ~
~

or ~

~

~
rrq;

iN rrq;

if[

~aff
~ ~ Cf5T ~

riT

m-.ff riT ~

ow:r ~

awr M ~ ciT
q;:ffl

mrrr t .3fk" ow:r ~

~
arrFI1 1[.5 ~ ~ ~

iSI~fg ~Cf)f4~
f I 0lTCf
ufIcl;:r
~

?WPf

mI

<6 f.:m"q- W?T di/-, \ift iFf

tt

q;r ~

tt
~

.m- 'CfTif
if ~

~

Cfi(

wmt

~

9tr ~

fl

01fq"

~

CfQ ~

;::r ~ I qf(urrq <r6

qQffR1
'qJq

if Q;ft ~

m~
~
qqi

~

M,
cpr ~

::l'f€f Q;Cfl"

t

rtf ~ <6 ~ rtf ~ <6 ~ ow:r ~ tt ~
~

q.:r ~.1

~
~

fl

0WT<t ~

nw it" 3&fg ®% ~"&W ~
WR

q;r

m~,~ nw,
fcp

~

qJq (;(T

~
Tf

~"~ ~ ml ~ ~ gOO m, ~ $r R l{ifffi fmt

mn- B"

~

gOO m

~

~

~I

at
~

®q ~

$m ~
iWR"
0T(q" ~

F5{«

~? W
~

qtif

~

Gl]"q

'3"B" ~

Cfi«l tr I

-.:rtf ~

~, ~

tm

<.

36 :~
. "'3lN W

if ~-~
~I"

.:wR ~

~

f.1qfur

~

~

rt:J sT.
~

\1Il

VEl 21 (f(
~ ~

.

. ~~~~,
~

~~~~4$teI'io{t, sn::tfg q ifefm r& ~ >$if q;)- ~

rn wrwft t I

t dR" ~

~<w~~
~

am- iffiT

~

~~Mt,
~ ~

;;:it~~~~dR" 4§illqJft I

~am-ffiFfttt~~

00tf ~

@~
-4.

~

/

,'1"
.;~.

'"I1~Cb(f(
~

q~fg ~CbVEl~
'ht ~

tfrli ~
;)iIlWl4Sdl <:

m Wf& ~,ffi"~
~

tfi/T. q[PfT.~.

m-"~ 'ht ~ ikf #1 ~ ~ w 4" amrt uftcFr q ~ "It ftw ttT, &fcR
\ifij"

t, ~

FrmH ~ <FR: N #, or q::qr 00tf ~ # frIi ¢ ~ tfCif "if ~ W«f ~? ~ ffi" 7TRT '&f1TT & 'IT ~"'~"'/4 &if - ~ omr.6f ~ ~ 0JITCflTT I 'IT Frmt ~ ~ rt ~"if ~l m~'IT M # ~ rt ~ if W#, f.Jrfflt 00tf ~ fZIT( qmt ~ dR" iffiT w ~ ~ ffll ijff fcriIR q;}- ~ ~ ~ "# ffl <if I ijff fcriIR 'ht ~ M [ffft ~ 'ht ~ "# i31R tt .".ff I if 7ITitt ~ [ frIi 00tf ~ ~ rn m-I .
01W 00tf 00tf
~

~1Cf2(

"if+f

>rJ1Tq ~

~

q"R=f ~.

qR"I!;1\bl ctt ~
~

#~ ~
~ ~

~~
~I ~

.J1T!f ~

q;}- ~

~

~

#1

l<~.R

'ffuf

qIT ~

:;.; qft;.:~J,\3lJll ..

mat

ctT

!lm t, ~ \3ltAt 'mCFfT®

\3lJll
qIT ~

tt cIT

m

c6". lRif, ~

qmf ~ I

:;~7 : m:

5I1~RI<:tJ ~'l, ~

~= ~~'!:~~;:
B:r:r ~, ~ ~.tilnl:'1:l,:

# ~, -m ~ tt lRif if ~ ~, 1Wfr cg;ITaif ctt

~

~

I~

qR"IdCbl
'l=fTCf~F3'it.~

~,~_:4icfc;

38

~

m
q)Jlf

it fcm:fr -qcp .~
~ 1"

CR err;:r ~

tp{ ~

I i3R'fTf-0WfTf

~

CR

cr{~

0WfTf-0WfTf

cR, ffi" ~
if ~

an% lFifmq CJil~,
cpr

~

.\3flT{

F.fiW ~

~t8"1({i1

~

~

it

qq;-m ~

cp{ I ~ cpr ~

Wictil4
WRiT

~
il

m

~
cpr

~

~
~
~ ~,

c6-.~ ~ ~ ;i ~ c6- ~ c€t ~~1RT ~ ~ Wi cpr ~ r.om tIT I ~ CR ~. ~ if ft& ~ l{m q:ql ~ tIT I \3flT{ ooq M c6- qrt. if Bh:ffi ~, ffi" <?t ¥ fcRrn- ~.uftcR if ~ c6-WT iNl ooq cpr Tftf, fu'gf ~ tp{ ~ ~ I \3flT{ ooq W:r c6- fcRrn- ~ ~, ffi" ~
.. ~

mF ~
{i1l'l1 ~

~~ ~
~
f;fT

am
~

¥

-m
if

~

~

\iICj"1I~tb

l:Im·it
ooq ~

~ SlRii*J'41
~

W:r c€t t ffi" ~ Cfi{ffi i, ~ ooq W:r ~ 3fu- ~~,

-

~!

\31'1R

... ~

m~

W:r

cpr ~

~

~
CR ~ I

«At tt ~

Wictil..m

~m

cpr~~1

l, ~ ;;;;:rriJ .CfiW1T am <fSO ~ ~IClrtl{i'/Cb fklffr if ~.~ 1 ~ am .icR r:m;rq ~ ct J1ffr W:r ~ Cb"U'f ~, or Wr qft ClQ ~ ~. arrqq} ~ if ~ ~ ffllPft 1 ~ fi5o;:rr ~ ~·t!· .
q(

WJ.9T ~ 1# (ifT1[

mrr # 1 ~

m "f5f

fffimr ~.
~

..

"

.

q}

r:m;rq ~

"~~~CJil~~~~~

. c€t ~

3fu- ~ ~

~m~
~

iR lfRCft;q- Nqffi CR ~

t, %

~

qr;i cpr f.f;q-q

tl ~~ iR~,

~cra 3fu- ~

~

t I W=r
~

iR

q~R,iR
~q.:r

~ f.f;q-q qIT

3fu"1\l'I"{~

~
iR ~

i, ~
W=r i I W:r it

UfT BCPffi I 'q]'C["1T ~

~

"~i3TR

·~Tf.ffi"m·~ ~

W:r

cpr ~-3fOT ~

tin

c6- ~

qIT

~

i 3fu- ~ ~ WI"

o:rm ~

if

rmr#~
'.W:r ~
.. ooq ~ ;~

c€t ~.~
~ CIX

l:Im
CIX ~ ~I 0fN R

tl

W=r cpr
0fN

'I=f[q % ~

wt,~

\3flT{

;iA~P'I.IYf.6·::~ ~'tbl'4ltb{iC(

crnr ~ ~
I

m

Wictil41 t
qIT
CIX

t;;}£; llRff ~ I'i(9)
. ':¥') ~

am ,3TIT-'f fcfflrif ofrr 'qfq;'f(aIT
~

iR ~

W=r if
'

~

itWf

wt ffi"

~~

#, ~

ClIRtRiCbdl

ayqqft. ~m
q;r

rn;f

f.F:ifr;rr

wr# ~, or am tkif
fr.rrrr ~

cot ~
~I

#1

~

m ~ fl$ am ·arrRt..
~ooqqft ~ .

frnT

;:F{

.r:rf

\,:,

:-- ..

-

..

,_

.."

... .• 1ffiff ~
«~ ~

;llffiFf
~ ~ ~

~

~
iOJ$('q'£lf ~

q)f ~

~ (ffi" ~

~

~

t:
(ffi"

wmrr t, 'q:qr ~

~

j"q'*,I'flf

t' ?"
CfiT ~

~
~

ct ~

ct ~

~
~

~qjtJldi~
~
(ffi" ~ ~~(ffi"~~

~ "it

j"q'ildlCfOft I" cp.:IT? ~

-a-a- ~,

~ct~&RT~~~WrrI
~.~~

-at

m

"lffi" ~
fIq)ffi"

m, ~it~~

~I

~
~

ct

Cf5R."I7r PI" ~

&R- ~

~

it~
~T

ct~

~fcs~ ~I ~

ti~,sf'fif t ~ 6ftr +i~tlITf~

i~

~

t 3fR
O"qj"

(ffi" ~

fmrf~~~~~~~~ml

~

m t!"
~
~

~

i! ~
~if

ct f.iwr rt qm<IT ~ ~ .~ m<rrl ~ w:r:r Rtffilqj( mfg. ~ ~,'''~

~

\3Tfq

<::ffi Bfq

mt~ rt m ~ ~ ~.
C6t
\3Tfq

~

~!

6ftr
3fT

~

~ .

t!

R~

~

~

3tR

~t

3tl~tiH ct
"(ffi"

m ~l ~

~ CiR m il ~ ~ \i'fR" (if, m:ris j"q'ild I'fl f ~!

~ coT ~ awl Cfqj" m ~ (ffi" ~ ~ CiR mis ~ tl mis ri~. ~ qjf ~ 3tR& R ~ if 1ffl fmr· ~ mil .~ R q)J'q' if ~

mw
I%~

"lffi"

~~ i , iJ11q"

~
~ ~ ~

~

mt
tT
~
~

ri~.

CfiT··~

~

CiR

..

mil"

;;IT ~

~

q;}- ~

fI'Ift ~ ~ 3f1tI'q)f f.11:rfm ~ 3fR ~
lfCfif·~

~

~

~

"ffClKft c6f ~

m~

t/ 3f1q
~

'fitffl cfi ~
lFr ~

fcs

3f1q

~

"lffi" 15fR'1' lFr ~

t
~

l"t
I

3f1tI' ~
~~

.C6«t ~

':J'104"Jfu~

~! 3f1tI' ~
~ ~~

3f1tI' ~
3fTqq)f

~ "fh:nr if

C6T ~ ~ q;f ~ t=CfITRf t! ~

3fTqq)f

~~

~ 3fTqq)f

fl ~

t1

~ct

~

t=CfITRf ~

~"E5f

W.qr ~
• ~ C'fClj" C'fClj" ~

Rw=r ~
~I

"E5f

Rw=r ~ 1

!j6t"C1ICbr:{OI

<t Rw=r <it. CRF tT
Of ~,
CF( .•..

am- ~
.qr ~

ooqqft

fc.Ttrrr m ~ '<fWr ."E5f ~ f:iic:W # ;¢f I31T mrnfT I

~

.. . ...

0fItr ~

<p;ff

f

f<ti

mw d ~,w ~ Cfi?" d ~I ~ ~ iP1 mw d # I
<p;ff

~ fWr ~
frnFf

#1

# ~ f<ti0fItr
c( ~ ~.

tID···

ifflT ~

•~

wwrnr # I3PFfr 0ik ~
.•

qmf f, fir am- ~ i I Ojfq ®tr 0ff.EN ~

'JftR

fc.Ttrrr ~
ifflT ~ ~

Fct

1b1q;ij4
0fItr

Wt ~

F<fm w<ffl4
q;«f

ff<T qmf

f~

~ i, fir
f1

ooqqft ~ ~ tR' f 1 Ojfq 0fItr ~ ~ ~ qft dlq;ij4 fIT ~ ®tr ~ I3Wir ® r.p}- .

q;«f ~, ~

. Wfkr arrq-qft 'qfq.fTaif !!J1<ti1;:@ -~ mIl
'qp.f

~

qRqr{q"

;;ffl- ~

r.p}- i!fW

m

~

I ~ rwr w # ~

~

l[{

'31f4"f5f

r.rricftcrr

• Wr"E5f

qw ~

tt ~

0fItr

FJm;:rr ~

mill" tli)

!!J1'fC1;:ffi t, fJrff ®tr m;:Tf:s # ~ ~~ ,( Wr ~ ~~ qmf I, arrq-qft ~·'3?f.fti

3lfq"

(tF'IICi"lCb ~ &m~

~ 1····~;c5':·f.1irq

IDJ:T:~
0fR-\3'ldl8i'(l
~ ..•• ~

CbT

f.1+rlut
C6T ~

c€t ~
~

OOBFftl lii§I'1dli~lC6T

m
l=ffiR

~ a;q;t ~ ~

~

~lW
~.q.:r

tI ~

~

~'~~~'(~'1ICi"1Cb 4lRlCb'i!lIOO cf; ~
~

... ~ ~

m;:ris cf;~~

tl ~

tr -;:fflf t

4)i§IP!q1 c€t ~"It11 ~ it ~ ~ tl ~ ~ cf; ~ ~.CbT aT ~ ~ fu, ~ CbtHP!ql .q ~ c€t ~ tl

# t 0fRC6T ~

m

L~t
~ ~
~

afrf. '3Wt ~
~ OOTOT

ilR qfp:
"amqff ~

~

ctt ~ ~ 1fflTt if m J :mr t afrf ~ ~ fflgj' qmrr t,aT··fJF:r 0mfT tl fJFr ~1T ~ it 'ami ~t·~
t ~ fJF:r

tt iRT armT ~r
Tf<:fT

~

'3fTtf fmf;ft

orw

if em
'3fTtf ~

~~

ctt ~

fft;:r ~

m, c1

("fq;' ~, tfq

9ftiPft

aT ~

9ft qmrr
I'

~IDrrr

t, ~:
;fflf~,. ..

.

",\'46i.·.~
'--.:/'>

.".~.
~ ~cfi

qrt
iNliT

if ~

~J

arq .~

em- 01tFft ~
~ "(1Wl]

em-

orq;:f ~

~
~ ~

<mffi" ~ / Fc!f1:F:r
~,

f1irmaif it ~

mm- t I fiR
~J

I:R"

'ffl7l cp( I ~ ffl, ~

~

0!WT-0!WT

-.wr FcP:r ~ I:R" q;}-( ~

f;;F:r

1iFf

~

'qr&
'. . .fifTff

, , . Pcb CfiT{ ~. "~

"ifflIT m ~ 0IR- orq;:f fW[ ~ ~ fm' ~ m '~em- ~ m ~, R f1irm it ~ ~ ~ ~

i?1T ~

rsror ~ :

t, u:rT ~

~

¢ ~ 0IR- f;;F:r ~ I

r;:;:.

~

it

~""

~
~

v

""';V'!--r-o....-

-.;, 3m ~T

'ffWFf
trr

s;tICfCy{
cp:fi'

~

~?

~ it lfuqm~
W"{

t!"

~ ~~~mrr
0lti orcA~ ~ ~T ~I
Cf)f qKiFf

qx ~~,

tfct~
~ ~

~

~
~
~

6it~1T ~ ~~1T ~

~~,
,~
~'. q"{

i3#
# ~.~,

m

am ~
tl ~
~ ~t{RT~'~!

m~,

tI ~
lfT"f

coT ~

tI

tt ~¢~
~
Cf)f

~

11R"

WIT

t{RT

.~! ~

t fct
~

~

WIT

c6 ~ W .3ftr . ~'~q"{ ~ircrrc6~ ~tl ~ ri ~~if :w~ .~ Gfi"{ffi" ~ I ~ B'1 # ~ tt ~ 0fRiT t, ~ ;04fCkp;if, qRfF!lRtql ~ ~aTI c5- ~ ~~ ~ ¢m
Cffi11
t{RT ~

m ~, i3#
coT ~ ~

~! am ~

t ~ am ~ m ~ lfT"f mm t fq;- am ~

am ~

afR:"

m~, ~ ~ ~
m~
c6 ~

f.:r:r:r

oi

t .3ftr

m ffrt
<:r&

em-m~~:J

"#.~ Wfij' ~ ... " 0IR- fiR ~ q;f

ffflsr ~ / ~

ato ~ 0IRCfiKif

i3f{

~

if fW;# / 3m W ~ ~·~w aiR ~

em-.~
[t
cfi R

.
~

fq, 3m orq;:f ~

mr
.~ ~
~

1ft

c6

If

~
~

~.
~
~

If ~
'WR ~

~

~
~

~

q;p:[tl

am ~

mrrr

mar

i fct am
fq;-

cp:rr ~

~, cp:rr ~
Cf)f ~

~
~

~ ~I ~

am ~ ~~, m
If
t

~

If

-a- BCI5m I &<R

a;rq .. ~

!!tl~4fI
~1fqq ~
\ij'q

~t

ffig;f ~
tRiT

wnTt fct am ~

qfturrq

tt ~ ~
cp:rr ~

m
<:m"

WI

If'~

Pi ..furt:r. ~

Cf>{

?;m

tI

~ fij; am 'fftqJ .~
~

t, eft

~

1ft tIT ~

~

~ q;:r ~ fq;- a;rq cp:rr ~
Cf)f

w
~

~ I \3F!I"

am
~

7JlR ~

m
?

GfR' ~

.3ftr ~

(il"'1IC4"1Cb ~

qm;:rr ~

m:1 .§:rT( ~

~
(W q"{ ~,

~ qft ~

if fij; ~ ~ If ~

ffl

m ~f.f
~

m, ~

t. ~

am ~

~
d1r.~

qft ~

~! ~ ~ ~I 'fH +frT m:!

c6 ~~

~.qr,*
.:'gror

. ' .. ' ·

48

~

~

:sT. \JIl
W~

fCl21 (iJ
~

"~

co) ~

~

~,

~

w~
#1

arrqq)f

qff qfk C6Wrr! q \3'"ff '<ft;;r qff CZTfcI:rr q.:r;:rr ~ ~ I" 0IT'r ~ qff W

~

m-I

tl W.ffT ~ <ifTf( o:rrrr ~ q;::;f ~

m- TTt ~ ~
# dR" ~

"¢t ~

~

~

~

~ ~I

~

tfu;f. "

f4~'Cf'R1 ~
>3TI ~I

%~.
~

~a:mw ~

tt amwr tl
~;fflf ~I ~

#, "q qfk C6Wrr! q ~ 01fRT ~ if ;fa~

~~ c6~ ~qn:r ~ i3lR -a: I ~ qR # ~ml ~r.p;ftc6qR~~~1

m~ ~m

~ ~-~ *R tr %1 ~~~~ ~
~
;fflf

~~
~ ~

~,

mm

cpr ~

~

illfrft ~

%%~

~

~l ~

~
~
~tF1IC'"1Cb ~

~
~

~ ~I ~

m~

-m m

%1 i31fq ftri~ ~ t.l c6 ~ ~ l=[Pf"#
;fflfl ;fflf ~ ~ 1
i31fq i31fq

t:1;CP ~

mw m~
<:rn"

m~~~~~l"
~ 1:f«f cinq ~ .~,

~ ~ em ~,

~ ~~
"i?l4'C ilJA
I.i

m~ t
~

qt~TR mqR
i31fq

..
r,

r

~m ~
1

(1885-1950)

qR # ~

~~

m ~%
CR"ffi%,

# '4t EITffi %1 ~

fmt -qq; ~ ~ fmt ~
~ ~

Elq(Ji~H ~

~ t%~

~~<:f

~~

#~
~
~

qmf

'"1'1Qltfl ~
~

~

tt ~

W~
qn:r

t, i3'ffi

w

en ~

i31fq cp::[f ~

~~

~l iWR ~

"#

1:f«fWT~~~~~q;f~~#~~
~

~I

fljt;_J{/

2 : ;u¢1ot
cR fct
~

ClJ?
arrrrctt mam"lf if

>3TI%T ~ em CbT'""I" ~, 0flft~ cor ~ml ep:ff? cpr ~ ~ ~ feRmT
cp:rr ~
tl '"1$iq I fI

Blq.:rr ~

~~ co) ~

;fflf ~

<:rn" ~

%~ ~

~

fct

',-~.

r ~ t q ¢ am:err ~~ ~~~~tl
?:f?fiFr ~
I I

f1 ~

PiCbl6'("1
amtr

~ ~ flR;r;l q;f ~
CffJ ~

fct

i3f[q

q;-fflT [I

>3TI%T ~
#~

;:nl

~"CbT

<:rtR qx;:rr irn fct ~ ~ ~ ~ wtT· t J ~ H ~ ~~ l:Rtf \3lTtR ;:nl x:frrr ~, i3tIT ~ ~ ~ m¢tl ~~ 0fR~~.~tt iWR anq- ~ ~~ ~ cpr ~ ~ ~ W, m ~.~ anq- ~ B ~ \i1Kl W "<3fR ~ # wit ~ ~ w, ~ anq- .~ ~ % \3lTtR ~ ~
~!lem:r

~0IT

~ ~ ~, aT $At itrITl ~ ~
q;f ~

mftror cor ~ W I ~ ~ ~ ~ t I 3[l"['( i3f[q 'i3"1" tftm rtt ~

cor ~

~ i3f[q ;:nl ~ ~ dCO ;fflf
I~

fitffi t,
~

&Ill dCO qfqraT t I aT q;f 1:fTffi mi I 3[l"['( >3TftJ

anf.:rr t·~ ~

t, ~

i3f[q ~

en

i3f[q

'3"tl" ~""

~

~

~

%~ ~ "CbT ~ ~ qA- rtt 'IlfCRT rtt J;fi)<Hrffl

m-rrr

~

m-rrr
~

'"1'1Quf:c ~ ~R

m~
i3f[q ~

~
1

# rota- CR tff

q"{i3f[q

d"'""Il"""I"

w, ~

qRfBrlRi41·, ~

~

~

~

~

i3f[q

~ aT

rtt ~
~

~cpr~ht~~~m~1

~

~

~~

~ w, ~ Cf)R" cpr ~ ~ ~ m +fCtiR W fct <t tfu;f ~ ¢ WI i3f[q ~ ~ ~!lR rtt ~;fflf ~ Wm~

m

50
~

~
q)R

~CDT~$ir~ <:IT JfC6R .;fit ~

51

~ I 0I"l'R" 0lTG"

~~m~1
~
~

~ femm:r q ~ mft ~ ttm ~ -« ~ m 61ft{ ~ if ~ ~
~ ~I~
~

~~,
~

ffi ~
~I

mro ~ ~ ~ <:IT
~

~CIR~ern-~

'I1IQi ~

~

ClRfcs it ~

-« &=r

Cf)f ~

Yf{q CfR"?;lrr,
61ft{ ~ Cf)f ~ ~

fi ~
'c6" ~ ~

~

~ \l'f€f 0lTG" ~. I mft qRffeI~J;a, 'fflTrff &R


~

~

lIT· crrcrr

~m~t

m~

~ q~

CIR, ~

~
~,

~
ffi
q;)
""1&

t .ffiF.p' 0IT% ~ _,~mB"tI"

~~

<iI"1ICi"1Cf)

~1fCR;

61ft{ ~

~ sT. \ill Pc! col(il
~ ~ ~ ~ oqqfP4ft ~

~

~'m

~.:m
~I

~ am Cif1Prr I

crqr. ~

off IWr ~

qi)-

GCf)

fctfr
qffi

d«?

.ClRI ~
~

Cffl" ~

m, ill Utt-Utt

-« m ~
61ft{ ~

d«? ~
~

m I \l'f€f

$ ~ ~? ~ ~ ClRI ~ d«? ~ CIR, ~

.~

~~g5)(t5
Cffhif it ~
'Pf ~ ~

~ ~

lIT ~ ~ ~ ¢ ~I ~ fug§ ~ lIT Si~Qb;q1 ;fflf ~ ~I ~ ffi ~ SiRlQb;q1 ~ ~I ~41imq ~ c6" ~ ~I ~ -ml ~ ern-

~

m ~ ern- ~ *ffi ~ m ~ ~
~

0lTG" ~

~

qmf
@~ ~

~ ff ~ "fft .eft t, ~ qr# W ~ qw
v .....

'f!Tffl W, <fflWt
if7ft I

~ qi)-

qw ~ 'Pf

<w "fft ~

<tr ~

tt

$t

wnG

mar ~ mqrn,
;:ffi- ~

antrctr .~

~ I \l'f€f 0lTG"

wit.; qmf ~ fcs

ern- 'ffuf ~

~

~

~ '4t ~

~

~

~ fcrqffi lIT ~ ~ ~ ¢ t ~<STlt q

~ ~

...... ........ st...."ICf c,--r'( arrq 'iJfff ~
~

;Jffo/IT ~

~

~

m

~c6"~~m~l
'q-r ~ ~-

t:

W ~Tf<Rf
ffi ~
~~

~

<w ~
'iJfff ~

#T fflFr it tt "fft m ~
iJfFff/T

~m.r qR',
m fit

fit ~
qw

ffi1R <w ~ ¢~ ~
cmffT

&"f crqr ~ qw

#T ~ ~. ¢ $t ~ ~

m<tr t,
cmffT

~ fit

tl . tI

.~"' sT. \ill Pc! CO I ~
~?pJ ~

"i31[q

'l~"Rl 0f]'q' .\3# ~
~

qft ~ ~

<w ~
oqqfP4ft

'1ff ~ ;:ffi- ~ ., m BC6-, 'l~"Rl 0f]'q' -« 'Cf)l1=I' m <iI "11Ci"1Cf) q;'{ Cf)f Si7WT ~ Bt& ~ I iffi" ~ t{Cfl".~ q3- ~ 'm~~,it~~'Cf)l1=I'~I"~qm

~c6"mq~qrr~~ifl

$t WIT!
'31f ~

qft ~

"fft t ~ <w $t mwl <nff t fit ~~ q;f ~
q;)

~
~
q)Ilf

~

C6W ~

~

~m

~ t-« srm
~ ~

<:IT ~.
q)Ilf

61ft{ GCf) Cf)f

t-« q[-qlqlll,
'Cf)l1=I' tl ~ ~
gmf ~ ~ ~

~

'1ff'.~1
~

~

ffi ~
~

'Cf)l1=I'

fflt, ~
.~ 0f]'q' ~

5rWr q

m ~1fCR; ~ ~ ~I ~ tfR c6" 8R q;) ~ •. ~

~ ?i"1 \l'f€f i31]"q" ~ itTfT, ffl 0IT% &RT
~I ~
WRfr

qm ~

m~T

t fcs

~

\5'f'R enW gij~'+fl q ~ qrr \3l'l:rrcr ircrr ~~ '1ffJ fcs ern- ~ ~ -«

t-«

m

52
~.

~
GTff ~

tI ~
'lif % I

~ ~ ~

'{iJTi'ffi"

% %" -.:w

COlli ~

I3WfCI5T

tT

CIR'1T

%.~
~ @~

fffir

~
&eFt
t6f11 ~
~ fiif1f

~"!IT

~

3llG" ~

I <>:l"11~q5

% %" ~ \3'B" Cf)ll1 cpf ~ ~ -q ct& ct ~ -q ~

IiI~Cb(f1 is! ~
iiQ ~

~. ~ if <&ft;r
;:rtf

~Jif

R" ~
~

f4 ~ CbPc! ~
~I '31W 01IT:f

t

q;ffl ~ ~

ffl

in:fcffffl ~ ~ ~

t#

!'I1Cf2<

mr,

if

qar ~

am W Gf70 ;fflf "fRit 1/ .. w I oft?m" arq;f am ~ 01k" ~

..

0Tl'1 ap:r.ft' ~

m~

¢~~mtl

amct "IV( 7Ef ~ ~ ~ amw if ~ :tm ;:r iT ~ q;)- ,m ~ if BJC5ff fIR: wt J 01FFl?r

fffi ~

~#

mr

q(Cf

J

~

qf{

~

I
~

fi:Fx ~
qy ~l

C6t %"

\3T[q ~

qy ~

r

rj ~
;;rq ~

PiC61&f1

.

~

~

\lfq \3T[q ~~.

<ffW ¢ 'tfm ;;wr rytfamftl,ffi: ~ ~ "# ~ ~ m- ~ II ~ f.rn'~ m- ~11·~·:tfrN ~ WRf II :tfrN & frRT:tTTqft 'q"{"q.'jT affl:Ittl ~ :tfrN .qijfer:tq(ff if ~ '# I :tfrN qft 'q"{"q.'jT qij- ~.'dR: .~. ~ W~ ~ ott 'q"{"q.'jT "(W ~ I "if·~ [ ~ ~ 'fir.,;r #T .3fR" 01J Nt- t dR: VRt if t I"

ctIT !JiIctil<tt1 "!IT ~ I \3T[q mft ~ !JiIctil..m ."!IT~ aiR ~ ~ rt m cfflT ~ lliifit, ~ ~"!IT
~ \31TR .i5lN 'l',¥

~

~
~

fmtr ~

coT
~

com~, ~
!JiI~;::ffi

~I

aiR fGR" ~
\3T[q

.m- am ~
~"it,
I~

qFt

t, i5lN
%
"IT?

ctIT

~

cpf. ~

~

ctr

"!IT ~

>31ffi

~, ~

3llG" ~

qy ~l

~

¢fiJl/

3: Q/&
~
t

,.:,

~ m ~I
~
~

~

!JiI<t<'l<tt'1 ~ 0Mt qy m ~l ~
cpf
\3"ff

ctr

~ (~ m<Rf

.m- ~
111 ~

~ q)f &eFt ~
~

~

ffif d"funT ~

qwn
~

-q

%, "it -

('f+fftJ ..

~

'q'"{ ~)

¢r ~
~ ~

111 ~

cpf ~

cpt I

m

¢r ~
tl"

.t1 •. ~Plq)1&f1
'.

\3"ff ~

C6T ~

"it I

.afR: C6t, M
~

r

..'

~r~rcfhm

~

~

C/R' / i3fft ~
q(Cf ~

dR: ~

~

..qfj- ..qr;f ..~

C/R', fJffr ~ am q;fif J ¢ ri ~ Cfif I
~

tfRfl ~

~

if amft
i3""ff

irft ~ ~'%l

~

"".'~

..• ~llilg) +mff.
.~~ if ~

ern- ~~%%"~~~~~~"!IT ~ $m ~ srm I ern- ~ ~ cir ~ ~ ~ -q m ~ t %" ern- ~ ~ $it, ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ m ern- ~ ~
~ ¢r ~
I3ffBT ~

m fi:r:;r lfRff

-q ~

~mr

tI ~
<:IT

~

~

CIffift lIT ~

t$T ~

t I ern- ~
I

ern-

tl

~

••••.

'firWT ~ ~ I, fJffr w

~

m wrq

~

am

dR:

~T W1T Afkf4'iatt, ~ qij- i3fft y,1<i4<tf1

w

"Efill

onqqfr ~

'fir.,;r

t/

,~;5.~i <~
@~
-.!

..'~.:'... ., ~·i···~-

~

!'IICfc(
am ~

~tl

~~
"~

>JfGf

m ctr ~

~

cit ~

# orr ~

#~

~~

<# ~, fit· 0W1

<rnt

~

<ti'ilf4Cb

r ..?t ~ 1
~
~t

qpsf

'-'

v

'=S;:;"'I

;q (fI......

w$rr q

m '4T ~,

~

m

tR ~

t ~ am ~ r:rf i31f ~ cit ~ 'ffll <ffi" 1?t wtt tl W fi':R, 03mCbT.~ ~ <wf m ctr Jkurr /1rt;r ;;;rr<[ I I3ITt1CbT ~ m ~ <ffi" "'Iff. ~ # ffl ~ ~ # Cfi{ ~ [, cffl';;r <ffi".~ lffifr ~ tIn i3flf( ~ <ffi" t, fit arrr:r 'flit ?TRf r:rf ~. ~
"~,

~I

qr ~I"

~2/:22 .. tt ~ ~·Cffif ~~ ~ ~ ~ fcI;~, ill \31N ~ mJ1ICf qr ~ I"
·~t

w$rr ~

"m 'lft ~

~

~

~ qrr wi m ctr ~ '1ft ~, ~ d1W am ffl - i31fI" ff"lt?t ~ "f./f( d ~, ff"lt?t ~ m:ds ffl am qq;. ~ ~ ctr CbTfmT fR ill t, fit am ~ft ctr ~ ~ CfiM I am i3ffil~('1 ~ CfiM I WFf urn- 06? 'ifTQ}Tf I am

\31N ~

qr

"1m q;p:r.

cit ~
~

errt ~
cff ~

W fR
"Cj;"fl=f"

trCb& ~ I

OWL£ rr . 24
.. ~ ~

q)J1=f

qTq
,. ~
(if7TRT

v

':::rs"l

;q~&I:::r
~ WFf ~ ~ r:rf ~
1FliFf 0Wl'F{

* t : IDta Cfiif
0{fq

rp:f F.PT ~ :§1m. ~
\3"B" ~

~

~
%

CbT ~,

'ffl"·W ~

~m
~I ~ CbT ~
qw:(f ~

t ~~
CbT ~ ~

~

oftg;r I.~
~

c5Fr
~

~
ffi"

qr;t qft ~

~

t I I3fCFft

~
r:rf ~

mm t ~
ct ~
cff ~
~

TJ""I1 ~

CBT BfCj;"ff 1 IDta Cfiif
0{fq

t, ~
~

o:rm

m

"ffCfiffi"

-wn-I

~

cpq ~
?5(

t, ~
q)J1=f

\31N qA-

cff ~

cff ~
q)J1=f

q)J1=f ?5(

J;ltJ IfHfuC1

qA-

ctT

llilet¥m
~~
~

mm .~ 3fptR

rr ~1 WR rr ~,ill qw
0{fq

cff ~

~

cpq
~

iRf ~ 1

~

~

~

em: if Z"R" ~

#~
~ 0{fq

<1if afr?' ~ ~ ~

m qft

ct W ~/.~

%Ff qft ~~ WFf ~

~

I3fCFft

~0#
effi;r ~

m <t ff!n:r .~
cit
"f7i I qr;t # ~
<iW"

;;ff
"{fq

~

m
wtt t t, ill

'1ft

~
~
~.~,
-wn-, ~ -wn-I

~

fcI;- ~
Cf)Jll

~
qmf ~

~

tl M
~ -wn-

~

CBT
\31N

~
~
\31N ~

"d"
~ qA-

~I

fi:R#T1

~ ~ *t fcI;- ~
&R-. fip{
0ffq. ~

I3iR

* ~ ~ ~ mffi- t, ~
~
qr ~I

Q;m ~

~, ~

~

~

~
>3ITCr.

~
qm ~

it ~

ern- ~

t fcI;-

\Rt

qr

wt ~ I

~

* ~ CJilf t 3fptl

?t ~

cff ~

*~

~-wn-,

t ~ ~ rr'~ 1 ~ l'I4lfHfuC1 ~ ~ "C1"m ~ t <SfmCf t ~ #tB ctT

CJilf

'3fR ~
~

*rr.
Q;m

;clT,i~
~I'

mc5R.

qmf ~

tr$

56

~

~ m, ~
q;t:f ~
4(TJc;qj", ~

em ~1t5ir

CIii

57

m m I .oq am ~

"q;t:f" ~

~
~ ~

~
qpf

~
q( ~

~
~
~

~

cnT 0lT%

m::rrn- ~

~

®

tit ~,

tJffi

tit ~,

m
~

<mIT
-3fT11

mit ~ ~
~, ~

~

~

~ ~,

~

~

-3fT11 "C{CI) ~

~I ~

am ~

B

~

~

rfrq

WI ~ ~ am

R~

-3fT11 ~
~

i3tf

qr;:rr

I

~

'TI ~. ~
~

Pcl21ti1
'*f ~

~m.".R I c
~ cfl ~ ~

ffrn' Tff& ~ fRk ~ ~ rtr JkuTr CfiT rwr tl i3fR- ~
(instincts)
q)( q-{

tJ
~

fcroiq .".
'*f

a:m- H

lIT,

arrirT ~ lIT, '*f lIT, ffi" ~ ~ qi( <RT ~ fft ~ tJ

cR I cit<mT .".

W<11

cnT \31tFft ,3ffi- ~ ~ ~ cnT ~ ~, ~ ~ '3ffi: ~ ~ if fufr:ft ~ ~ ~~~~.~c5Rwfcpf~~~ ~:citT mc=t~, am~ ft ~~ ~ ~~, -3lT'R ~, ~em:r ~ WfR ctt ~~ 'tffi ~ ~ tI
\Ff ~

cnT 01tFIT 0lR ~ cp;rr ~ t eft -3fT11 ~. ~ ~ I am m ~
I -3fT11

~

~
..
~

'"I1~Cf)ti1
ow:r ~
~ 11<

# ~ rR

at~ fi ~Cf)PcI~
ft ~I

m ~, ~ ~
~ ~

H,

fi?r.=rr & qrffl

~
~ ~ q-{. ~.

~
~

~0iT
q)"{

mtI

BPT· ~

m ~I

<wi ~ ~

'IRlm Cfli I ~ ~ 'tffi ~~Tm t, m

om
~

~
@~

~.~

ctt i5ffi" tit ~ m ~I qyq !"I1Cf2(
~. o3T[q' ~ ..... rT ~-... .....

Cflil am ~

~~

t, qA- ctt !il~<4I If=r if ~ ~ ~, aT ctt ~ ~ Brft ~
'tffi ~Tm

qq? & <iFIT

ftrgf Ii"ltllil ~

tl ~
~

~ t, .Cfi?
Cfi? ~

~
~

$" ~
~

i3l7f~<:f B -rp<:r#

# >31N1 qq; ~ ~ it ~ ~ m I ~ ~
wg ~ ~ I

ctt ~

ctt
~
~

lffIidT·

~

&R ~

ctt ~
m

B~

q.fi

~
~

~

q;V];/ ~,

thl rtr ffiiffif t, ffi" ow:r ~ ~ m-I 01W qJ-Rff rtr ffiiffif t, ffr 13fT1=[ iFi ~ mI 01W M ~ ~rtr ~ t, ffl o3T[q' ~ ~
~ ~
fR.T6 &lFf

ffiWf

rtr

R~

~~

qi(

f!PT I

~
I3Ff(

~

mR't
H~

~

~~~~, ~·'*fow:r~~~rtr ~ ow.t Wmr if 00 ~,ffl I3([q' iFf· dtif lIT ~ ~

$=rr ~

Fct

o3T[q'

Fcmt

W
qi(

~

~ ~

~ anqqft

am- ~

ct Wfr
~ I dR"
~

aftr

~ dh" 4/R1(4fbrtJ if ~ rt 0fiR"UT mar t I

WIt! ~ r:fuif ~

~

~

qm

*
~

ifr ~ woe ~.~ qt ifr F, ffl ~ ~ ~ ~ ~ aftr ~ afflo: ~ ~ ~ rtr ~ orrrr ~ ~ qm ~ ~I
~

W<1 Fct 0Wl (Iff if C6T( FRiIT I ~5&1J~;::(i rtr fugf ifr # <rl- ifr ~ ;mit" oq; ~ I o3T[q' J;f&!yi)Pf.qJ oq; ?TRt '*# if C6T( FRiIT <rl- -«r ~ oq; fft ~ tJ ~ ~. ur:R ~ ~ woe itrft I 01W Q1i <RT ~ ~

<$~tt@5

rr .~

W qff.wm
Fct ~

~

.wm <rl-

t

m ~,~ . mar

t

m aftr
~TT

i3ffit woe itrft
if & ~,

q(

'Iffim

'iRT ~

~

'11ff m Ft if ~

rlil

'IRlm ~, ~
q5- ~

~, ~
CfiT ~

~I

c5~

~

~
q(

tB

58 .~ ~ ~I ~
G[fI" ~-~

CfiT qftuyrq~,

~

~

~

cp(lf

~ qftuwr qir ~ q ifI;k cnT ~
tJl"fI" >3if

~~

~ ~,

1IW I

m~
~

~

~

~

~~

cffi" ~

m,

~~

ftw;rr

%~~

~

i3ftr

~

~

t ~ -q B'lft :elM
~ ~, ~ ~ \3l1GC6T ~

%;

&'ICl5T tjlllq'€lll

(metabolism)

"+frZ fcRrR" ~
q.:r

m+rr t
,3fR

ct ~

m&'lCl5T ~

WI

\31ff{

OOtl"~~M·~~qir~q"{~~~~~q"{
~

urrr:rrr
m, ~

00tl" ~

~

rit~~~~ml

"~

00 cffi" ~;rtf

qQ"ffi

~I tl ~

~ ~ ~

1:{ft ~
'i3OT ~I" (1929-1968)

sJ: ~07

~Bati

C{f/iikw

OO-rr rit wA" ,3fR ~ ct ~ ~ m ct qfG C@'f'1 q)l1 ffl"IT

m~

m

ct ~ ~

C@Ff

~

TTmI
'$>3if

if ~

~~ ~~
i3fR ~ ~

~~,

~,

~

m~ ~
~

~

<'€I'1I~<:b ~

C@'f'1" q)l1 ~

WI

~ ~ fct '3"f<:bT
~

CfiT ~@ql{ij

iFf
~

mrrr

ct
t,3fR

m'l1 ~ ~

m TTm, m ~ ~
3l"j"q ~

"+fR:rt" c6t ~ ~.i3ffi" ~

~

~

mar t
-qr

~
1~

~

q.:r "ll"m I

~

~

if ~
grr;:r

wit I ;;ril"

m ct ~
%I

"+frZ ferqRf" cpr ~ ftw;rr "~" 1IW i3fR iFf ~ ~, ~ m ~ "+fR:rt" ·CfiT

mm t i3ftr ~

~

t ~~

iFf·

~~ ~ ct ~

l1'l ~

"tIT2" ~"

~~
~I

143 ~

C@Ff

~~

c€t ~
~ "{{ ~
1~

%1 ~
\31ff{ 00tl" C@'f'1" Cf)I{ ~

m if ~
~

qwffi qm ~ ~

m, ~ \3l1GC6T
q)l1

\ifR ~ ~

~" .,m
~
~

m ~ FeRrnct~.

qqr;:r

q)l1 ~

00

i3Jrq ~
~

tI ~

CfiT

am ~
q)l1

rit ~

m ~,
~

~

q"{ grr;:r ~

00tl"

qqr;:r

~~

mI~
iRf WI
~

00tl" ~TI

"~
~
~

m qqr;:r
q)l1

~i
~
~
ferqR1

%1 ~~,.fcrr:mCfiT

t,

m~ ~

ct ~

~ m fct;- ~ C@'R" ~ ct ~~_ ~ -;:fflf ~ % &R- ~ if ~ c6lft ~
-;:fflf ~
\31ff{ ~ \3l]:qCfiT C@'Ff

ewFr
~
~

m

q)l1 ~

~I ~ ~ q"{ grr;:r ~

~
~, ~

qfturrq ~ I

~f

~ ~ ct CWUT mc=rr % fct;- ~ m ~ ~ C6T ~ ~ t afR" ~
~ .~,

C@'R"

"{{

C@'R"

m

C@'R"

.qr ~f

~

ti
I

iFf

rtf ~
~

~
qqr;:r

A~
C@Ff CO'( ~

qm ~
q)f{1JT

%~ ~
~

cnT ~ .,m m

qqr;:r ~

t, aT ~ "+frZ fcr;:w" ~ ~ '$>3lT t, ~ qm CfiT ~ m m., ml "~fcRrR" ~
~l ~ ~ ~~ "ll"m

tI ~

rtf ~
~~

<SIlt if fcr;:w
\31ff{

~ cnm dCI) .,m ~

ferqRf

cnT ~
dCI)

~~
00tl" ~ .,

W5ill, ;;'jq

~I ~ ~ "f1T-q rl fct;-. ~ .~

~,

fcIxft

~%I .,m % I WI
% fct;qi.?eq"!"f

<:bf

i31f ~

cffi"~

~

~~ Ml

~f~cffi"~%~%,~~0Rm .~ cffi" u;q- Yi.?~'i?f 00tl" 0Rm.~~
~. qm

m%

~f

~ml
~

%, ~

M-

~ m mrrr

cnT ~

~

m~ ~

11111'u~s "J:ffi'.r

mm

1Jfu it

cffi" ~

~

00tl"

M Q;# ~

&IfcRr cnT ~

60

ifit,

* ~c€r ~ "it ~ ~
0fR ~
q)f ~
~ (tF'IIi:i'ICb

~

~cm~'t5it~

61
0T['q" mI? ~

~-~ ~
q;J ~

"00 "f["q?ffi"

t, ~
~

"!S1'R ~ cfi

i, "~
~

iR:T ~ ~

~ if ~

m iR:T

~~TI

3f"[q~f -ac=rr i I"
i!"

qm:rr

WIT,

~, 01tFIT ~
~ Gflffi .. l t

~

~~

0I"fC1'CbT ~

~

-gOO ~

~T

3f"[q~f ~

0fR

~rtr;:- itT

m ~f m .,., ~
~ 0fR
~

~

~

illfup ~

ffi1if c€r d'"«IT~T ~ ~, q)f ~~-:q!f itt I \if&{
~
~ ~I

5I"~iBT ~
0T['q" ~

~~cfi~~~q)f~~:

i3""ff 'qfCFff
C6"{ ~

itT ~
~

~~

or

0T['q" i3""ff

0fR .,., 5I"~iBT ~ ·~f ~ CbT
~rtr;:- "Cffi.i1t

~I i3l7R ~

~

-.:, flJt:.CR/ 1: Jl/ld rz:
i3""ff <:rn"f

'ClfFf
~

'1 ~, ~
q"{ ~

01tFIT 'ClfFf ~

~,3fR

\31l ~

m

~

~,

~~f

or '3"f

q"{

Wrrn if ~
c€r~~~1

cfi ~ if ~ iI- Bffl, \1il 0T['q" q-r;:rr ~ ~ ~ % ~~f ~ cfi ~ 0T['q" ~ m ~f ~ c€r ~"fl"T"'fl ~ 0fR ~ ~~

m

~I ~

~I

i3l7R ooq$. qm- ~

~

c€t ~

'1

m, or ~

~~

~I c€r ~

~

'3Tf.m

~

"f.IR'lT ~I·

~
0I1T{

"f.IR'lT ~

~

if ~
~I ~~ffif ~

flJt:.CR/ 2 : ;w.t}?;m; ~
~~~WTT%~~I

q}{

~ ~

~, ill fqx 0T['q" ~~f 'Cf:l1Tf itT ~ ;::ffif i3l7R ooq ~ ~rtr;:- cfi ~ if ~ ~ ~~, or ~ 'l:rrq t 0fR 0T['q" ~ ~rtr;:- cfi ~ if -rt ~ itT ~ ~ ~
I \311R ooq

I~

"16~'iaf

i, ~

m~
ooq ~

if

'3Tf.m. ~

cr:Rl ~

~rtr;:- ct

%

&rq'"Cbf

~

"IlCJ.I)

"f.IR'lT

~~f WIT, ~
<:rn"f ~.

m~
"f.IR'lT

it ~

WIT, ~

~~
~

~fer~em:r~mr

~

~

~f

~

tl ~~itT~f~qffi~~mrl
.. "."~
q"{

m~

M,

~
~ I

~,

ill

m ~rtr;:- c€t
Cb'4t ;::ffif ~ '3lR ~

0f'[q' ~

ooq ~ ~ c€r illfup ~
\if&{ 0:rrq

0fR
~

itT ~
~q(" ~

~ -nsf ~

~

if ~

m ~ CbT ~ if \1il ~ i, i3""ff
'1 ~ I

m
qfd

~

<:rn"f ~ '1 ~I '1 \3"f ~ ~

am:m ~ 0fR
I ~f m tl ~
0T['q"

itT

GPTi I m
itT ~ ~

m~,
q"{ 'ClfFf

c€t 1l~tR- ct &\31BZ
<:rn"f
~

cra1=rR

~~ ,3ftr
t~
~ ~,

~
CbT ~

W, ill- 0:rrq
C6"{ ~

itT ~ if ~f .. ~ ~ m ~f ~ cffi"wcH4

tJTQ;ir I ~ ill ~ t % ~ cRit.1 m ~rtr;:- ct m-:{t1:r ~ I m ~. if ~ ~f qRf

0i

IMlf.1"1l ~

i3fR ~

~

w~

q"{

WI

W 0fR ~f

'3Tf.m ~

~

if if ~.t.t

0T['q" ~

if ~

~

"f.IR'lT ~

~if

t

~f

ct ~

<:rn"f ~

~~~~~if"!S1'Rcfi~if~~~~wl <t ~ ~ W % W"fT ~ ~ "f.IR'lT ~ Im ~ itT

~ i3""ff

t~
tR". ~

itt i3fR

tR" ~

'ClfFf ~ W"fT

"!S1'R ctt

62

~

~
~1~ ~
(§fRT ~ F;T'IG ~

cpT~
!:Ilm cpr ~
~ ~ ~ ~

~I
q"{ ~

~
~

WmT
~

0i'R" 0f1:R ~ ~ ~
~ ~

q)t ~~

c6T

cmti4'

~

~

cID

~
~

'cihl ~

~it ~
cpT ~

tl W, i3W$
~

i3PR ~

~
~

~
~

it ~
~

W-l"

\3{fqCf5T

m"'!"it~,m 3IN ~ ~ tt ~ %!
;nIT
WTffi

~I

~"€fR 911<:!~~I(

(§fRT ~

\3{fqCf5T

1:J:'!T grr;:r ~

ootl

~

~

~

~

00 t, at ~
q"{ F;T'IG

01E11IiICb,! ffil WfIilT

~ ~~ tl ~ ~ t ~ \WR WIi" 0f1:R ~ cpT ~ ~ ~ ~, i3W$ 0l1'"1qql<:!Cb ~ q"{ 1:J:'!T grr;:r ~ Cfit, at ~ ~ ~Tfu:.~ ~f WI" ~ q"'q \i'fTffi" t 3fR qfturrq ~ ~ ~f crn-::r .. fl:rer ~ ~I crn-::r Ftt -qfr ~

~

00 t ~ % & ~ qp:f ~ ~ & ctt Hilq;Cj4fl ('ff.p qfq.t ~ .~ w*l<+fl q( ~ \iffit t ffl ~ ~

tl ~

m~ ~
~

~

>fCfR; ~

~

~

m

Ftt

%, ~
ijff ~

m-g;qcp

~m%1

* B ~B tt ~W, ~ tf3IN ~
3IN~~, ~

'!m ~ ~

~

~.
arq;ff

mf W I :Jp!f 3IN ijff
>fCfR;

~

m~

%1

t, mitt

~~m

fumq

B ~f

~

q;-r
~

t~ 4

\3ffi ~
~

m~

~~ ~
~T

~f~.q(

Cfitl

im crn-::r wmrr WI ~

116

tffs

qrc:r ~

r

q-rq

'-'

=g""l £I:T:(fI:::r

v

awliR' m>rfg ~ ~

tim en ~ ~'ootl
~ R

~~
~T

~

~

tl ~ ~ eWtt $;:r ~ ~.~
~ Cfmrr

t:{"( ~

~

~

:;;~;jt filJ(Mf/{1 sT. GIl fclcoltfl
\r

.~d(;JI/

iJtdld/{1
"f/if"f, ~, 4T

-b-?
WJiC

if ;fflf

amtt t 1 <fir
~
t:{"(

&~

J<l4mfH

~

tJ em:r rn W1<T t/ 4tt m 1WFf ~

fFf{Cf

tI

""~

<'fr:r qq;

mI 4i m ~
~ ~ WI"

t, ~

m- if

~

dR" wm;r ~
~

~, ";n:r

~?"

F&rwr "it fot ~

dR- ~
-;l ~

ffh:r f?Rz

1# rm=r Cfftt f.Frq ~
qq; ~ qrc:r ~
~ ~
~ ~'~. ~

4# ~
~
4T ffif

tI
tI
~ ~

"W.f ~ "W.f ~

;fflf

rff.:r ft.:r
~

ffh:r ft.:r
-.:rp:ffJfT

%1 ~
~

m-it, ~ ~fl.~'~
q5t ~

qrc:r ~"€fR

3IN

m, aT ~TIW ~
cpr .~

~

%1 0f1R
~
~ ~

W1<T ~ I" dR" "<fir eWtt ~ Wf?l q;rgft t t" <t m>rfg if ffl ffif Cfftt Rw1: ;fflf qr;t qfj-. ~ &-

00 t I ~

~

areR=r?" m; .~

f.:rW Cfmrr t fot 131To/t trPrm- if <fflT wr m t:{"( f.:rW Cfmrr t fot ~ ~. trPrm- if q:qr
~, "m; ~

w ~ ~, fJr;::t
arr1; ~

tI ~

~

fWi

t, ~ er1?r
qq;

<R:

ffif

~

:;;fur

ffl ~"iT1

t I arrtr ~ ~ J<lRlm41
~.

~

~

qj«f ~ I

& ~ Wf?l Wrr - 'f!lt erg-

W"{. ~

\WR arrq ~
Cf){

m, aT 3IN m fct

m~~

coT l{t5" c6 qfG ~ ~ W ~.W"{

WI ~
~

tt

m % 3TR" ~
q

&rq ~

m~

~

W tl

~
~

ct ~
CfITI ~

~

q5t 5fCP2" CIR"IT

w, ~

~ ~~ *

m ~ .~

~

\3W.6R cpr ~ \RAT

WI

m
~'&Rfi

a:rR1R

%, ~

ma-r' t 1
~

CfiIT tl ~ ~ Ci'f1"F'ft %, ~

~

~ CfB .~ % 0i'R" ~ CfIT
~

l{t5" ~

~Cb~dl· Ciffi1JT ~

m

~CI5T~15-it~
·.~···Cfff

65

~ltl

~

~

~

~

~

mat

t i3ftr

l:l;Cfl" ~

~

~

q(

;:met ~.

Rl11T"r ~

~I

i3'B

tJQf

qw ~

~

r~
..'; ~

qrq
r¢ qrr

.....

""'s:r-.ttI,..,..,(f'I"'" I

'-"

TPU fts ~ C6T Rwr ~ ~ ~ fltlCbdl t I i3"#t \3itFft. 3Inltl ti\il "1 Cf) a'fl1cU Gl'R" 111F.ffi" CbT ~ c6t 111F.ffi" B ~ 'l{t ~ q:IT ,3N-ft ~

c<f/7it q;t mit ;:ft;if if ~ ~ ~, <ittt 'fftW

« ~ q;-f, qq;- qsq- W awtftfn m qft

~

mrft t, ~
~
qq7 ~

W

~

'ifT"q.'fT

'?7if I

«I

~

m~

.rr C6TI1 Cfi«fr m TPU ffi qw
~

..

lim

?t

'3lR

TIm

tl ~ Nl1qm?t ~ tl

0fq qw ~

~

~

trr.l tt ~ ~

q)(

gf4 s
~~~

m~T·'~,
fflrr ~
"iJfTff

fCbth~
~~Tq)

.. /
~

CF1
~

fc6m miT. ~
Atlibdl ~

a-fu6T t I ~ t ~ itcP W ~ ml M·W~B~mCbT~~1
C6T 3lTffiPf

rr ~

qwrr ~

~

B~
(f

~~

m
~
~

Wk ~ Gl'R"
~

?t Rwr q5t qq; ~ ctt %Ffi

00 ~
~

~ ;;rw qft ~ ;;rw ~ ~ ~
~ q;(

qrcr.« w ~ ~ ~
~ 00 t iWRt em( ~
'fflr

qft ;;rw

<Fit

rrr tnor l?T& t
frrc;r ::;:m:fT

ifr
qmrr

t1

t·o/r(

if

t o/r(

?WI"

t1 ~ tl if ~
95 ~Rf

ff; ~ ~ qft
~

iWRt

ct
qw

mw d1<Fft
rrr ~
~

o:/tgff

rrr

em(

(if ~

q]'q ~Rf

o:/tgff

qq7-q?-

o/r( fq;( qiff qft

em( iSfTR

::1fi" ctT,
.,~ ~
···.;,+···f~

.~

.~ m ~
~.~

if

m- i3'B ~
~

0fI0T

"t ~ tt %. w.=rr ffifft lim "t Rwr tt CflRUT tr i3'B ~ ~ tI
Cffi ~

m

l:l;Cfl ~ ttl" ~ I ;m.t i3'B ~

CR ~ [I ~
~

R qrr

<:rn ~

mrr

f?Ac ~ \fflffi" t fmT if

tl

q(

Rl11AT ctt ~

t \1fR

~

ffi

0fq

>3lN ~

~

ffi "~ ~
"€fR ~

tt ~
ttl" ~

~

~
~
~'fl

~

~~
~
~

~

q:IT ~

t, ~ "R
Cfi«fr

~
'qffi

~ \i'fRiT

fuit if qq; ~ ~
ww~

~

if ~

~ rn mI

qq; ~

~tr~~l qif~~ -ern- ~ ~ ml ~ fuit if ~ ~ t 1Tc: q(~! D:n .... <1<!"·.~~?tmlfuf ;nIT, • & crtr ~, ~. :1T/a;E.m··~ ~ttl" ~. ?t itcP~ m~ ~

·.~··ffi ~

RBfuT ~

m

ml

mm tt ~

t, ~l1Tr I <t ~
q(

ttl ~

~l1Tr m \i'fTffi" t" CRlT \i'fTffi" t I (;ff "~

m

CfRilT ~ >3lN

~I

Q;m ~

m

~

qq; "t

~.

~.C6T

66··~

~
~

/ildt
iilIOtlY
~ f.1qq
q;:rr
\:"

qft- ;.ahit/Ott q;l!cit
q;ffi
i3W{

~ (~m ~~)
"~" q){

~

~

\i'I{iGiill#l

0fR ~
l:f{ ~

-<71/

'd"

tI

~

i3ir:r \i'li;rGiilhr11 i1fTft

t~

~ ~, ill \1fR
i3ir:r ~

~~

~

0fR g;p;f # 0ltR fW1; ~ ~ ~, ill 00tr ~ m
~~
~.q)f

B ~

~

m

W5Cf t

cor wITrr
\rfr ~

m ~~ ~~ ~
m, .~
~I
i3W{ ~ ~

q;r:r q5T

qM

~I ~~~~~,

ct ~

wWT ~ GIlt # %Cf ~ # rrnr.if H. ~ ~ '''~01N~Bmt; WIT,' at 01N ~~
:n~-~ ~
~ mq ~

~~#
'l:RT ~I ~

~Wn ~ ~ ~

~~~

i3fff
~

~

~qcp~~~¥t&coT~~1 RtFr ~ if itm qRft:4fu:qj

~~,
"~"
I~ ~I
~ ~, "~" q){ ~, ~ ~

\Ji(iClcill'if1
~,

mrrr I WR
cor ~
~

~

I3/tr ~
i3ir:r

~

i3fR ~

¥t

u

~~

.~ 1:fTH ~ ~

~

il*lTffl B ~ ~
~

coT~
CI)),~
~

cIT ~

tRif

li~;:q'i0f

ffi

~,

~
~

'~'.~~

~ICbI:qi:'1

Cb«f t ~ ~

~

1:{T~~

$" ~
"(ffl(

t

-« ~
~.~

.;SIT ~Rp.l1 q# ~

Q;m ,
~

Cb'Qffi

CfiRUT Fp1

m ~I
.~~(f

~

~

CD{~,
~ ~

~
~

'd" t, cIT ~
~

tt ~ ~I WR
i3ir:r ~

~

Wl ~.

rrTff q<:ffr:n W1CT ~

LffiT

q:qft:a: ~
i3ir:r ~ ~
CDr ~

;:rtt
~

t

cIT ~

~

tl ~,

~ $" ~

t~
WR ~ ~

Pf ~

Ft ~
LffiT ~

Ft $" BRl llWr-llWr
B~

~~

B <itqurr~,
~ ~I
~

"~

01N~~+l~~~st~~~~ i31fW:J ~ .c6 ~ 0IT~ifcm:r ~, ffi 01N ~
~q#~ ~~q5T~~~CD{~1 ~ ~ ~

coR ~

-« ~

~I" ~ i3ir:r ~

t,;sIT
~

~ 0ltR 'lW.ft ;;ftq.:r
~ iiIR ~ >3lPl

m $" ~
CDr

Rl1fur

%m

m emij' mFRf
tl ~

~.

~,~ ¢ ~wff #, ~ lil'1rnCb ~ ~:m ~'Btr ~ ~~ ~ q#'~
~' CbTC6Pi ~ tl"

~
q;[l=J" ~

~
~,

B'Ift ~
~ ~

u CI))

CDr ~

if ~ ~ ~, cIT ~ ~ ~ CDr trFr c6t ~ if ~ \i'flit I ~
~

mW5 ~

~

tI

i3ir:r I

t

~

q){ ~

ftelfu ~ ~~!

c6t ~ ~

~ CI)) ~tbl(ICCWl

:\;tl¥cil~\ .•~1

ot ~ ~ra'f 1870 $" ~TCfi if fur@' ~I ~ tbiR!'bI{l ~ ~l ®q ~ B ~ m t ~ ~ fe:o:r, ~ ~ t& qJt if ~ .H tiFeFrr ~ t[~c<:I'i"f ~ t I ~~TCfi ~ ~ d 0ltR ~ $" qJt ".~ ~ ..cor mim ~ ~a:rr mrrr i3fR \mCDT ~ \i'I{iGiill#I am

~.

~

fu:fcrft ctr· ~. ~ Ft iiIR # ~ B ffiif I ~ ~tblml1<:f) qftuw:r c6t ~ m ctr ~ sror ~ I 0ltR ~ q;[l=J" ~ 0N-ft ~.~ if _ c6t ~ q;) ~ ~ ~I ~ Bfq ~ fcf; >3lPl ~ ~ ~ tl WR a:rrcr Q;m q){ Wffif w, ill ®q ~ ~ B 0ltR ~ '.
CDr

f.1+:rfuT ~

~

I

•~
~ Wi

<S ~

Ww
W

•~
~

<S fJR
qffiff

t/

qfft- ~

tr ~

q;r ~

w~

qrf / ~
lR" ~T
Cfj(

~

ml
~

ctr

~m

qfft<m-.~ q;r ffiW ~···w fit q@ffTr qfr ;;;pnr ~ ~ Fittr ~ •../" WI31TO i ~ qft ~ q;N Cfj(. ~ ffi I ;:;rq \31TT1 qft "iifR -&-iT, ffi" 01fC( ~ ~ ~ ~

~m

rn

t

rn

~q"1j{i1Cb ~

.mqqfr ~
~

~ •~
~

ffR

000Ff

t : -s:frT,
~

~

~

qft if .mqqfr ~ qrf, • ~I

m

~

t!

• R fq.r ~

cff GfTt if ~
i31P1 ~

i/" ffiq rff fit
rftr.

tt ~ ~

\31TT1
q;r

i3"#

f.?r:ifor

tm

rn mI

q.=fF(f

~

ti"

i/" ow.ft ~
i31P1 CF1T

..wr ffn<Tr t I
$Rf
~

mm=r t I ~

#PR Cfj( ~ ~ an% 'Wn!r q ~

GfTt if ~

~

t$rr t t, or &rR

• ~ ffi +t ~ ~ q;rs:r ~ #Pft ¢ ~ fiwr ~

q;r-:rr,

t,

or ~

t I ;:;rq

~

~

q;r

~

q.::rr ~

tl
\3"ff ~ ~
iJFF§f

m,
~

\31TT1 ~

'€R:"1T0IT •

rrr #r

~rrfirc;r qfft- ?bJrki4J qRfRlRt'47 qft

t, ~

dJ rki4
..'..

4Ft Cfi( ~ cff ;:;nq ~
'R

Cb'M I ri qfEr un& t I ~

q;r-:rr

t, ~

m- arrrr

i31P1 ~

~

9ft
~

m
qfr

.~
qff ~

~

~,

Cfi1f q;N

~

rt fWq "~ Cfi1f m" 'R &IFf ciffihr ;::r qrf I ~f ~ 'R &IFf <tfjffl qrf I ~ ~f ~ Cb'M, at arrrr ~ ~ ~ ~ ow.ft .3fk

~
•~

1R cifit/
qft .mqqfr ~

fWq qcff ifc;r( I 68

ifCff

9ft ~
W

+t sm '4T
iRRT

WR ~

tr 000Ff t, ~

B'1'4'

.,-tt

CiI7ffiT

Fc5 ~

tI ~
~
69

4'€

IT"j sT. ~ fcl co ICfI
~«~
~, or ~

arq;:fi-. ~ 4R~Rlqf ~ ~ ~I ~ ~ o/fff ~ f8'gf Cffiirl;:r ~ I \ifiif aw:r.~

t

4Rf(:luRi
"f5T ~.

if ?k,

*'

<1T qffit

~m-,
~

.W&.

<IF:
.

. f.lR'

Cffiirl;:r ~

~

~I

~
'fITq

cr*rR ~ 'd' w t ~

0ITG"

~~ IFf mm 'Effi' I3ltR ferqm i3fR- ~&t

qftuw:r ~, .. .~. ~

cnT ~

.~,

cit

~~afR·~tpT~~~t
"~~
~.~

qIT ~
~~t

~

~ .•.
~~\5tf~cpf

i3fR-.~

~
~~,
\jf[JRJ

'Effi'

;;:IT

00 ~

.. tT ~Tfcffi cS 5Ifu ~ ~ <

% I"
(1866-1954)

Ii$~

#.~

-mlTTf5"

P

tcftm Fi Cbl &f(
~ ~
~ ~ ~

~

arrrr 0TtFft qRf?:€1RtafT riI" ~ 0TtFft ~ ~ m7ft I ~
~ ~ ~ ~ ~

~
qrr

~ or qqrr mrr t - ~
~ ~ qft ~ cwf qft ~
;nff

qft 1IT!~Tff

~, CIR" ~ tl ~ ~~ r:mrf tr f?R;rnr t, or ~ kFr ;nff "iRT ~ I~ ~ ffl-;:r arrrr 0PR ~ qft ~ 6b'ffl" I : qqrr r:mrf crit w -mr? "it, cwf eriT w t I qqrr cwf ~ Cff&IT t? "it, cwf ~ q[&fT tl~? ~ arrrr ~ ct ~ If ~ iTl ~~ w-s:R- <3IT 1Wf, ~ ~ "fliT f.1<rq r;it~rr ~ fcrqffi ct !#r 01I$1I6bI;f) "ikrr t I ~ W q6b" (ffRfFf qif - ~ qft 1ft, ~ qft ~ 6b"t!

if ~! arrrr ~ 6b'ffl" ~ I arrrr cwf ct ~

# ffif

rro-

qft tr P/6b&lctl

~, or q-gci/arrrr 0TtFft 01T~icDr ~ wrff
\jfq

~ f,

oJffiTff

ct

0Jfi!f 3Wf

0TtFft ~

fcr<mf o3fR" q;r<if c6 qRulJtif
f!T(iR'f

qft

"fR1lj"

t3"ffit ~. riI" ~ w mr:r ~ ~ ~ I%- ~

6f}"?'#

I, ffl
if 'AT

crern- ..I:af)-(
riI" q6b" ON #. 1ft irzft I

*

!OIEPc:mT

·

..~.

73

IDEr··~

'3!T4" ~
~

f!T(iR'f

tI
~

~

ffl-;:r

~
~
-:I

If ~

~

(563 ~_tI..-483 ~.tI..) fua:rq) ~.~ mqur 'CPT

~

~~ ~ 1954 ~ ~

~

,m

~ ~

~
'qfIS[Uf ~

~,
~ ~]

~
~

~
'CPT
~

ftefurr;:r]" ~
&{

~
TIC'J
~

~~] ~ c6r ~®
~

~

~
~

~

~~

t~ ~
~, ~

t]

~
00tI' ~ 00tI' ~ ~

~
~

t, ~
~, "~ ;#Iq.:r ~

<:rn ~

~
~

~
~
\Ff ~

;§my qlq ~

i31l I3lT%

.": ~t

m ~~]

~l \Ff ~

fcIR:r ~

ttl" ~ -;:r cpt, ~ ttl" ~ qx"d-~?
qft

m- ~

~

~

t]"

ttl"
00tI'

3ltR ~ if .. ~ ~ ~, ~ 3{ft(" '!.llii~\4 m ;:;nit] ~ 3{ft(" 3ltR ~. ~ ~-3if cpT 3ltR ~ ~ ~~ ~, cIT 0TTCl" \311 ~ ·cir a:r:Rt WtM..w ~ ~ ctml ~ aftt ,m ~ F.IRif c& ~ ~ 'lilT ~ crm W;;f4"+l"( ~ ~I~ B'lflT\4T # ~ ~ ~~ ~~ q-;:rr m ~l 0TTCl" ~ ttl" ~ ~ ~ ~l ~~ t5'4t ~ ~;Nf mat t] ..
~i'1'tll$l ~ ~

~ ~ ~ fFt c& ~ ~ mit] ;Nf ~~ m, cIT 3{ft(" ~

itft ~ Bf.f ;:;:rR # ~

tff 'l"ffiU ~
'l1{

\WR

-m

~merr, 0TTCl" w:r

"~

-;l

t:K'f

~

tPT

#

m~ ~ ~

!\-

f!l1~lct'{
OfF(

fW[

I, "w if

fflrr 0TtFft ~

Whr

~

em-

Ii

W

or

trtt

[I" W '3!T4" ;:rtf ~ I W ffl '3!T4" it I ~ ct ~ I%- ooqcf; ~ ~ If tfl1fr;o 4# ;:rtf I !1T ooqcf; ;:fflf f, ~ '3!T4" ~ ~ !1T ~ :af)-( 'R'R' t:f( Pftf II W a:rrq<fij" qffqFf ~ Pftf .31TfTrii q;r<if <fir 4R"urr=r t / fP1

qRfP4R1;qT

"fR1lj"

~

W

mrr

'I'<F'f ~

~

~aCiKtI/ ctfl;- ~tct"a

y;tilJt.lt1/
~

... :sT. \ill ct:J
~ &fTtf ~
Cfi(

Pci21tt1

'.. ~

m-~? ~ ~~, ffirq &fTtf ~ ~I ~ arrqqft mw ~ ~ t1 ~
S'llPf

R1fl[

01LFfT ~

q;r tbf4fCbCi4
iFf ~

ci; ffirq

<i4T

«
I

~

~/'. .. a-::

,

CfCftITJ/"R &@ffi" iJfRffl CfRPiT mwffi" W~

fi'11~$1IP1Cbt .~

~

~ie1<~~
W aftr W >flftt/rerl

s« em
01LFfT ~

arrqqft ~ 01Rm:r

'R

rtfta

S'llPf

01Rm:r
&fTtf iFf &fTtf

cit coR ci; ~
fNr ~
~

2lT ffl? ~ Jftr fflff<!T0if

rr ~ ~

qft ~~, ~

fi

t~
rp.T ~

m qft orftg; CIRffl t, ffl W <i4T
~ q)f1f

t ffl?

i;fq ~

qf"it ~
CfRPiT mwffi"

CIRffl tl

cit ~
ffiqff

tI

J{$ifrr

if $ffl

qmfT

tl

tJ

t?

mt-mt

Wff <i4T

o:nff t I

'R ~

2lT 1 .~

~

07Ttf qq;- OTWT

ciS"

ffi1J," ~

\3RU(

qmf

1/

m wr& ~, ~
cp)- ~

w.rrr if ~ ~

~/ <flit if

4 ~ om- if ~ ~
Cfi(

:sT. ~
eM

giilR:~
Jftr ~ ~

I,

.m

I3('CFf

~I

«~

~

~

~

'!'tl'1INtb

~,3ff
~ ~

rt ~
~ I i31N ~

AI,:j\J'1tq
;p::ff

0flR" <:rn" ~ ~ ~

fFs

t, cIT ~ ~
<:rn" WT tl"

If mat

c€t

tI
If

f..-:: if ! w f.rrr ..". ~ ~ """'" ~
~ 1];$f # ~
R1fl[

'3OHT

[Jftr
ciS"

~

q2;cr;::¥

(1860-1911)

~ [, ~ fNq if ~ [,I if ~ <ffIt if 'if tr ~ sq ~ ci; q)f1f W frrqzr m [I if at ¢ ~ qft .3ir( m [Jftr ~ qfj- ~ ~ Cfi( m [I

Jftr ~

~ [, I, ffl if ~
q)f1f ~

.-"" t / .,.
fiR. N$T
~

"~I"R~,
R1fl[

[, "~}"
if

#

iFf ~

cit ~

m

Gfi?OT

*"

l1ffif ~ Iii1g)
~ ~ if ~ ~ 'Eit# c;rR
q;r

3TWI'

i3tI14"

tI

~ ft.:r m ~ t rt ~ ft.:r cP)- it tb'Ift.;:nft W'f ~
q-(" ~

rt
I~

'H~TcFa" ~

qcp

fFs ~ Wf 0fR ~

~

~I

~

~

~

it ~ ~.~;:nft c€t tNt ~ ~
ftlR ~
~

tr ft.:r ~ it .. ~ 'Ift

cp)- f9l~I(jI., ~ qIT ~.

c€t ~ ~ tR- q)~f q-(" ~

~
~

tR ~ I
~

~ ~ t, ~ t, "~I"

t. "~,"

it
~

q$r

~

rt ~... . .. it im«IT t..m .... ~ ~~~f·=
:0.,.· ..... =r.

~

t, .~.:
.•.•.

"~I" ~

~

0fR ~

m 'Al""f!f··~ifh·:

em;T~

.~
:Fl'

%,.. m<ri·'<i'lf0'

~g.\~

76

~

~
~

~
fI'q) ~ ~

~
~

~
"~"

<mtt. ~
~ ~

tl ~ ct ltrt:r raft ~
~I

~

~
cot,

ct
\l'jq

w;:r
fI'q)

rrn~

tm11

Ef ,3NPf ~"CbT ~ \:fAT ~ ~, fc6-.~ ..q-Wr B" ~ ~ ". ~ ~ if ~ cnm qRfB:lRgnqIT w;qq.,..- ~

m ~ .i3fR- BCbI"'I~Cb
~

U-. ~

m

t

~ ,3NPf ~

m tl

~

~

if

\3"ff ~ \3"ff

WI"

B"

uffi cSt~

ct ~ ..~

~.


q){

qIT lInlinW ltIiif¥-m ~ tp{

+ sT.
~

·~m

m t, ~
.0lN ~

~ ~

tl

ct~tt~~cotl

ct ~ ~

~

~

w, ~
ct

C6T ~

~

~

nfuDr ~
~~C6TB4)I~I~Cb ...

'1tff .t I

q.,..@?@i?18 ~ ;:;:rr:l

,3NPf
~

un1{ ~

tr4T ~

%I.~

~;f
ml Cf _

itft ~

~

~~,

'rtf..,~

~.~

C6T ~.

WIT fl Cf iftk if lI.·.~ 4)f w:Wt4)'{aT% I 'f'41&ltH it'i:R:f ~ ~ ~~. C6ffl ~I 'i3lT ~. ~ ...~. ~ ..~ ~

~m

aifg) ~·ftcr~·.·~.·.~

~A il~
~

~
1910

C6T

oi Cf iftk ftmq mct~·~·.~ fc6- ~ ~~ cSt ~. I~ ~. '4t- ~ fc6- ~ c€t ~ tt ~~. mU·.·~.~~, ~~ \WR ~ if mfmir t6t ~I ~. #:~ -31R...• ~ ~ ~ 'rtf %, ~ ~~ ~ ~. C6T witrr C6ffl ~, mtt B" mtt # 1ft1 ~ t6t ~

m~ri

·~I.~.~ ~
awm
~

ct ~

ifqr ~ ~

.~ 'iifCfPIT® u-

am<t qfff ERf::rFr if <Jft. t, ;jfi!f ~ ~ ~ ~ I, ill011l1. ~~ ~ 5 q;T ~ q;;# I fit"?" am<t qfff ~ • r:fM arr ~, ~ tWr 01111 ~ rl ~ 1/ 01111 wit afr[ ~ em? ~ I, "~, 0/ qfff ~. ~ PITff: t, IiMt it ~ [J 0/ qfff ctm 1FfiFf o:rif t, "mT it ~ [I 0/ qfff ctm Jf/4Y1mait Y1if t, "mT it ~ [I 0/ qfff ~ ~ Y1if tt IiMt it ~ [I" '3W' «A ~, «A ~, <T it mfT r:fM I, ;it 01111 "Iff ~ II \Ff M T:ff &ZfFf ~ ..cR, ;it ~ qfff ~ ff tT I dR: ~ ~ 011l1~ rl ~ II ~ ~ tt 0fTT1 ~ ~ ct ~ ~ iff, FJF:Rt 01111 <:fir ~ r:n; rr II rl ~ t, 0fTT1 aTtR ~ ~ .q3-. ~~ iff I "it, arrq fcI;-ffl [ffit ~ ct mq '4T ~ rl ~ II ~ arrq ~ ff ~ ~ ct fW[ ~ m It ill J1TfFfit ..31fFfr ~ ~ w ~ f?r&- WlXft t I

m fclcolCfl

fc6- ~

B" m

~

~

tt

4)J+f

~

~

m, ffi ~
I

C6T~

~1I'tt;fi.

~ <'iR ~

. 01111 m om- if

"i3ltFft ~
~ ~ ~
~I"

cSt ~
ffi"rr ~

.fm;Rq.,..-

1ft .~. ~lI1T"~"
~ ~

.:3TR- ~

mm

~ wf

mU mm qIT mfi ~ 'rtf "Cb+fi,ct "Cf)f("UT

#
~

~4ccr'i¥
~ ~ %1

C6ffl ~

I~

~
~

lI~ .. ·fTfffi%1 ~

..c€t

~ .:3TR- ~ ~

~

C6ffl ~ fc6- ~ #~
m

&rtt ~lI)W·<'iR .'rtf. lin

wtt

~
%1

~

0f1R
tfR1 ~

\jlJq

m qre
~

."i~~i~fct<rr

'~~1ft

tm % ~.

·t, ~

~ ~

~

C6T witrr .~. %1 .. l"R . !3Wl 3

m~

#~ ~
~,
~,

~
\jlJq

0lFlT ~

fcrcrR ~
~I ~

w? ~
~

c5" ~

#~

iq, ~
~ ~

m "~

;nIT" t6t ~ I31NCbT I31NCbT fmt ~ ..~ ~

t ~ri

am

~5tl&jdl cSt~. '1qjl'U~Cb· ~ CIW·

-;:fflf ~,

m~
~I ..

'1tff •. .•.. ~ ~ ..fiCb91:~

78

~

~, "IT
~

0fN ~
~

~
~

qq)

~
~~~~I
~

cra11R emqrn ~

ct ffiq

m~
~

~I

it

'1CflHI~Cfl 'lW-r ~

~

~

CfIT

~l

~

o:rtf

t

,mq ~

em- ~
~

aT

,mq ~

~, ~ Jbl~41 CflT
0fN ~

$I" If nw #rnr [ afR- ~

~
~~ ~ ~

[J

Vff

q;J-

#

~
CRfIT

q;} ~
.

"f./KffT [,

~

<FlT ~J

[? aw-ft $I" ~

crif fi=R;r ~

m ff1Pl

..f&rq.

#

Wfq

m ct ffiq ~

~ ~~,

*t ~ aT ~
~

m

Pl4iQdl

~ ~
~

ct ~ -q
#.~

t, ~

ffiq ~
Blq;l
m

q;f I

~

~,

t~

\ifq

ffiq ,mq

"IT ~
~~

~
~

m aiR ~

Pl4ilitll

mu tr

0fR ~

~~
~I

Ftt

4N ~l ,mq ~

iR ~

ct fcRrffi
Ftt

~

Ci5T !fflUT ~ J;b~~;::ffi ~ $

1ffR" If ~ ~ ~ ~ ~J ~ ~ ci5" qq;;t 1# ~ tR'€R cnT ~ W5T, "~ op:[f ~?" # \ffi ~ ~ If <rnTW afR-. tR'€R]6r ryp:r ~ fefzrr J it ~ qrc; 1# t{Tf[ c:fuvr amfJq;r # ~ #c1 '3WH, "w ~ .fro qf( C61TTr 9( ~ I \ffi ~"'kJ$R~ m- 1fflT
oqfiffi-

m ~ ~ .~
tR'€R tR'€R

~ J <FlT

"~J"

;mq ~ ~

ffl;:r ~
W~

~~,~~~~~m~i ('~~~~%~t,~
~ ~ 0fN
qq)

<iIFf ~

tR'€R ~

tR'€R i3"Of"q"

afR- \ffi

2T, ~
$r M; 1
i3ff(fiT

$r w.mf ~?" # rm-, tT fi=R;r ~ ~l ~ ~ # .~ fiArr ~ ~

0WMT i

'qJ"(-rfi"q
II

m- qrc; ~ Fm-

~4ctr~
/

Wffff

ff~

m ~I 0Fr

cnr <iIFf ~.~

"fffiTlIT, "~

sTerr ci; ~

~ ID\3lr ,) .~. ~ ,,><,..,.,.--..,'
.> : ~ ... ,_ t

~

cnT

4<14qj/

#~ '§C9 # qq;- ~ ~ ~ off fWI ~ ~ ~1

#c1 firnr, "1# # qf( I" Fm- m arrT ofR" ~ ~ [I ~ ~
tff€R ~ ~ ~

aftr

ijf{

0Tf4CI5T <iIFf-<iIFf

~

I"

~~ ~~/fu~~<~cA~-c_.~m
[
FcI;R~ qff

<,

f*7ft If itm ff1Pl amrr ~, ~ cnr crnror t, "4RfP4R14i m ryff t," <IT "~ W7:? m tl" qqr ~ ~ 1# 4W:rrr # ~ tT qRfkiRilii eft, ffl ~ qqr tR'€R firor 1fflT ofR" # .~ ~ ~ m I # ijf{ rmff cnT aw-ft $r # nw fWrr ofR" ~, "~ ~ # ~ rmff cnT ~,ffl R qff # Frtm ~ tf&r cnT <mr ~, ~ f0<:r # ~ [1" R ~ i3O& tT # ijf{ rmff q;J- ~ tern- 'R # ~ t31tRr

#~

B"ffi a$1iPl<'h ~

ct ~

~

-q

m

~

~ Wfq, ~
<'h"{ ~

~i3lR'f ~~.~l ~ ~

~

<:nr ~
~ "~"

"ffl1Tffi ~

m~ t~
~I ~

m I zwtt .:rrftq ~

~

1{5f:1iCfltfoi

0fR ~

Ci5T

m

~~

~W~qq)~u;r;:ffi

~
~

-q

ct ~

wm ~

~

i~

¥At ~ ct a$1iPlCbl CfIT ~ ~ ~, ~ ~~ ~ 0fR ~ ~ ~: ~~ ct qijHaq a$1iPlCbl -q

~~t~

<'h"{ ~

~,

~~q.:r~i

80

~ ~~
q)f ~

"'ti'1ICi"tCf.i ~

fI'~TCRl ~

fctAT

"IT W5ill ~ I

~
~

~
~I~

\WFft ~
~

~

cRl
~

m, ~ ~
"~
••• Jj

;f "'ti'1ICi"tCf.i qft ~

cR: +-iTif1 ~ ~
(~

fil;r

<:mtt

~

*
~
~

qft

llI'i cST ~ 1l ~ ~lfCRr ~ ~ c6 ~ ~ # \1fT ~tIT '4t ~ ~ W, ~ ~ ~i3lRf cR, # ~ ~ ~~T $ ~ t
'PI ~)
I

dlldl/~

~

~liCa
I1l'1iflfh am ~
~TCf.i"

afiiJt¥//
(visualisation)

,~:zcuit
-qCf.i"

q{t-'
t, \ill" B'lfr +mR cra1=rFr. WT c6 ~ •.
;f if ~

q)f

0fR- ~
~

~,ffl ~ ~ qft qqi fI'~ effl" & an%'qn:r ~ wr::r ~
~ Cf){ ~

~'~

~'~

~

~~, ~ ~
~ ~

~
~I~ ~

~ ~ wtr
~ ~

%R \3q~}tffi" ~~~~I ~

'4t mft ~
~ ferqffi

~

-qm ~
~I

it ftrsmf
~I 1912

&f ~

it ~
(~

~

~r

fct

~~l1l'1iflfhom~if~ffic6'
fll~lftGb ~
q)f ~

WI ~ fl:R;r

~

~

~
~

~

~
q(!f

cST ~

wtt m I

~

~

~, ~ ~~ ~ it ~ '11:l; ~ q5T\31lCRf ~, ~

~
~

~ fu"'1" c6 ~
~

~I

~

~

11$&.Icrf ~

~ ~ fct ~ ~
I1l"1iflCf.i ~

ffi

~ '4t ~
C6T ~
~ ~

~
.~

'Cf.itrIT I)

iR ~ mr ~ ~ CfCf) ~ ~ ~ CI?T w:RT 00, zffiT tR<r it if ~ iftJk ~ c6 ~ ~ fu"'1" ~ ~ m, \1fT ~ 1l ~1T ~I ~ ;;m '4t ~ "ftf m fct ~ ~ ~ qft ~ CfCf) cW- w ~, ~ ~ tpT ~ m fct mffi" ~ i3ffq' ~ 00 m qrn ~ amprr 1 if 0ftRT tpT 'a:fR qfttrrrq tR ~~ml iR~q5T'Wfr~~c6f1 ~~-qr ,, ~ q5T~ q;:r TJl, ?IT ~ c6 TR- ~ ~ I3fR- ~ ufleR ,..-q,' ~ cST ~ 0TT ~ I if ~ iftJk cST ~ iP=r c6 ~ \31F3'f '4t '~ t I3fR- ~ cST iIft lWfl", ~ 'I1JCf'1T \31F3'f '4t ~ t I w:r ~ ~ iP=r q;:r ~ t \1fT ~ t:Rtf ~ it ~ t I ~ w:rrft
~~ <sR

~
~
~ ~ ~I~ I1HiflCf.i

cST ~ ~ ~~ -q-;:r it Qjr ~

cST ~ ~lfCRr ~ c6fIW ~

'CfIfI' ~

ml

0fR-

'l:ncf ~ ~ ~:

~ ~

~, ~ ~ .'~

it, ~
~

mm t, ?IT
~
'fIli(:f

t fctl ~

I1I'1iflCf.i ~

41ff1RiGb

am
~

FmAT m
'fIli(:f ~

fI'~TCRl ~ fI'~TCRlJtl<Fl"ffl ~
31']"q

mffi ~ I
qft ~

t I3fR~

31']"q '\3'fI"

it ~
if

q)f ~

fum:;f

W~

mTCRl

qft Y'Gb9
d'cn

'ffl"rrr i3fR- ~

qft ~

~

if

$

~,J~~r~ it awR ~

~

~~~if~ml

d
~

51. gPift
#~
'f.FITlIT1
~
q;(

~2@
rt
ff ~
~rq;f

wtr

tl '

~

~ if ~
~ ~0Rif

m q§T >TfWrr
~
~,~J

1980 fmT 1990

m~ ~
~

ffl .afTr if ¢ ~
ffi"EfiR"
0ifT

0rrr1 ~

~

<ffl' ~ I mff ~

ct ~

~,

fir

arrq \3Tf

'fiWr ~
<?fTff ~

if o/F, ~

~~

~

rmif t

~I ~ fqmij" ~

rmif t ~ ~
qif ~ ~ ~10~~qif1R#~ :

qif~,

NI

03PRT ~
I

em- fTr,

~,;:pf,~, cit I OFf

03PRT ~

.3fh# ~
::r(

m#~
f5R"
~ ~

t ~.

~

rmif I3fR- ~

cit

qfkq tR' ~

3lIf4~I~~1

~

~
~ ~

61lf4~l'I.l

~

qJt ~ ~I
~
\Sfq

~ ~

~

~

~

~I.~~~~·I~~~~~~I· 61iACN.is~ m&q ~ $Cbt1kll .' ~ ~

~T~'·~'~I

ffi<IR t@T I i3tFf ~ ~ 00 I ~ ~ ~, ill ~ ~ "ffi"tT ~~ ~ ~
~l ~~~ ~~

m

~<'ilg}l'i I ~

fcI;-

qc6 ~

of 0f1Ft lifu1~ ~. ~
%~ ~ ~

61IRl~H

m~
~

~

ctJ if. ~
w~
~
q?f

f421tf1
q.::['f'GfJ

IW~

mar t, ~
~ ~~

f5R"

em- ~ w~
'3B" ~

tt

~;:df

T:JTff ~

-« tt tl
~
(f<\f

mffl t, ~

'c/lfHRJCb

WTi'fT

qm ~

t~

i3tJ ~
.

q;T ~

~

gr. ~
JiI'iMCb ~

q;r ~$d;fl'i ~ CI5T ~
~, ~

mU~ ~
~I
'3fR

~, ~
~

-3Wl

<t ~.'~ .'~ ~~
•• ->~ ~

~lfcffi cffi- ~

sfff
I

n
q;T

61lf4~l~ ~I~ W11 ~

+ref

~'1:[Of
@1 ~

'31mIT tJP.PR' ~
~ ~

mr ~
~ C6RUr

~

-q

.m ~

~

~
q-{

\Sfq ~

N~ ~
~I ~
(i:.FIT ~

Cllfftf4Cb -q.:r ~

~J ~~,

~

~

c5

_;",~

••.1=fFICf ~

~.~ 114 ((1')1 (l qrr ~

i3OT?t ~

~3lT1

fu-;:r ~

~i:HI~Cb

c5

,Jl3:m~r.~ t I" m ffc1rffi t ~ ~~, "-# "0 ~ qIT ~ ';;~'~.C{4it,.~ ~ ~ ~ ~I" ~ '4t ~ ~«~ ·j~.;-.:rtfm~ I m:er c5 ~ qIT ~ o:rmo=r ~
\Sfq 0[fq'

m.~

t ~ ~ ~, "itt

G"ffi

"0 ~

~ ~ ~ rtf" (i:.FIT $r q;r m ~ ~I ~ irU, ~ -3Wl "1HMCb ~ -q q[q w6 ~ ~ ~ ~

mm ~ I ~
-3Wl ~

~ ~

~Cllfdf4Cb lO!CbilCb,(ulill i3tJ ~

~

~ $r t
C/JttJRJqj

ct ~

rtf" ~

~.;:rtf

"Cf){

3lIRltCbl'(<:f)1 ~

~ ~ ~ il

w6 ~ I i3tJ
~ ~

B' ~

c6"

C/JttJRJ¢

$r

m~1

\Sfq

~

t ill ~

$r -q ~

GTff "H

~.fl:ror

;~~ir~~;~{:;%"; ...~

,.~;ill

~

GC'fT. ~

fcI;- ~

.\ffiit '4t ~

.~

tI

G"ffi.,

ftrqf ~

~
#~

~~<:b~(I'S
~

w:r ffl w t ~ ~

t I ''if[ff

# fflJr

~

trr ~
ifrq-ff ~,

# ;:df, ~""'i=Wfll
u3f1Tr

if

Hq;)J'tIf.:tF;b\>
,'.
'

.. ":,~

...... _.:

.

84

~

~ mw# wij "If{ I31TFft ~ I31TFft ffi=iftr ffl;t c;rlJ:, at
fflW
01(q" .,

~
v

qft
v

Wi ~7fflr ~

"If{

~fT qft 'J.TTq.ff 1ffRJJf "fit "fit -MT I

w qm6t- t I"

tffi;r

ct ~
~

ct

m·if

WTr ~
qsffl ~,

m sT. ~
at
~ ar<R" qiT~
01(q" ~

~C:Itf1
wrrfg
N~I

.w $ ~ ~,t a
01(q" ~

qrc;ft

~mtl
~
tffi1

kR

wens

~

t, iJIit ~

dR"

Wtffl

r

~
01(q"

g-=T-TllI"I':(ft::r 1m

em- if ~
"If{

em- ~
'J.TTq.ff ~ 'qTq.fT

fi=rc;r ~" ;nff, ~
~ 'J.TTq.ff ~

~

1ffRJJf qsffl dit, ~#tr~rMrJ
qiT

\mit ~ qqJ if "fit, ~

"M F0- #

~

qff-

'J.ITCRT ~

1:fR1

1ffRJJf cR I "~T ens ens em- -MT" qff~

~ct
~
~

A~
~
~

~ ~ ct
qmf ~I
\jf<\f ~

q-r{

at

if

tI

'J.TTq.ff

t/

~~~mtaT>3lfq~CfiT<:rn"~~~fcs~
!rcIR: qx "d-

m~
#~

# ~~,

~,~

~

#~
~qm-. ~

~

~
arrRIT

ar<R"

01(q"

~

.mqqfT ~

em- ~~TT

.~
..

lil-~Cf)Ct1
Wf

q~fg
~

~
~ qqJ iWffflT

~Cf)~er
ffi=Cft?
?SJk;r ~,

.~~qff-~m~m~J
"<n? ~~ ~ ~

ens

'J.TTq.ff ~

~
WI

cp;rr
'3fRaT

t

t fcs <n? t I"

<n?

if ~

<SRfT ~

I

if at

~ c6T ClWfTt

l:Iftuw:r q"{ a:rR ~ qx"d,3fR ~ qx "d" ~, ~ ~ ~ 0/ :iRT g;rr;:r ;fflf ~ "d" ~ fcs -q-m "cf;B-" WIT I ~ l"Il'1fuq) ~ rtt iRft tl ~ ~ i311 ~ CfiT ~ wr # ~ ~ ~ ~ ~ ~ c6T ~ ~.~ ~ fRW . %, ~ ~ ~ fr ffifm" m- w& m-I ~ l"Il'1i"fl'b ~ M
cp;fffq;- >3lJ11 'l1TCRT q:IT ~
~

t,

"¢t ~

tI

>3lJ11 ~.

I

~crR;"?

cp/~

~(1847-1922)

""'if ~.

1'\ sT. ~
;;if

PctC:Itf1 ~ cwr R f;t;:r
'tl1ftq I
\3F.f§( ~

~

~,

~

<w ~
~

WFfT

~
sem
f#r~

~~9JltrS
q;p:f

~

ffl; ~

c6 w:Wr if ~ iAT 'tl1ftq I ~
~
/ ~

.m:r
~~fT

Bt?t€l'iU{ ~

lJ:ft ~

t

..

$# en[ ~ W/HT W t/ rprr c5 ~ ff $# at .3ftFt ;mr:r WR i?T iifTo/TT J

efrr

if ~

aiR"

~
flj::i"'1f4 ~

~
~

'tl1ftq/ ~

ff ~

.. /
ql

YI~4) ~
"$#" mrrfg om,- c5 M
"'1FmT
en[ ~-~

~~

# c6T

IiI'ii"flCb

~ ~

M c6T

tJ

mz,

{fur,

ffi;r

tl ~ arrcrci; dR" ~ dR" m4"'1f49,uf ~

~miRft
~ ~

~I ~

~,

if ~
qx ~
tl

"fITFt c6
qiT ~TT

fcIrq;:f
<n?

l"Il'1i"flCb ~

m

q)fq ~

ct fum; wffi ~ Wn:rr '#r ~ HCblcl4

mI m ~

at ~

~

m~
ct
q-r{

ct A ~. # ~ ~ Of

86

~

ctt ~

-ml ~~,

~

Wn:r B" ~
~

~

cpqi,

~illijj~c<, ~,

~

~

~-frFr

~ ctt ~

~

~ ~,

~ ...

"~~~.~~.r!~~~~

fcn ~ aw:R aNt-sMt
~ ~

&fC6T ~ li~l'1('jli

aw:R W:rm ~ ~
lil'1ffiCb ~

"@t ~!

~

t
t

;:rr?

:nfeffi"~ ~ B" ~

ft -;:nft ~

t li I'1ffi Cb ~

i I"

uM4l4~s
~lct"C1I

~~

"~ aWttr

m m ~ ml
~

li I'1ffiCb ~

~

:qW ~
~

t:rW

lif<iffiCb ~

~q;r~~~I"

(Jtuf/;
1f ~
tfrr;if'

-Herst ~
~

«fiiJ;ULY~

~1ih\U/

lfI:'

45:Js

(1881-1960)

u:u ..' ~ 'U'ft ffi7T ~
~
mr! ~

P£~: ~ ~·-~V:~h' +i1~1 ~1'"I1g; I~ •
'fm!
Of)( ~ ~

W
~

tR 'iHffiCb

~

glilfl-il ~
WR ooq- ~

m~~ml
\3c\f~~Uf

~ ..~

fcn

m~

-q ~ fuq cIT \JfT ffi t m ~. ~ l{<R1cflRI{TfI (WHI~l-q ~ ~I~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~, ill ~ ~ t, ~ ~ ('1"$ ~ ~~ ~ ~ -q ~ ~

m rt ~

gsgf

w ~

t Frs
q.:r.~

amo

~ ~
~

~ em-

"fffffl ~ # I ~"fffffl
q:)~fHlll flBbllttf

ti10r

t I qm ~
W

~ "fffffl # I ~ t, ~.c(

:;;fkf ~, ;:J;p":f ~ ~ ~ ;ffR cnc;t ffi7T ~
~~
Of)( ~

cri'm'f .

m qq?
#1

ti10r

t, ~
qrr ~

~

~

~.~, c( ~.

~

erc.rr 'ftf

t, c( R
~r!TcRi ~
t

f!f7TTfflr

ctt ~ C5t ~ ~ ~ ~ cpt fcn ooq- ~ m "dr t &iJf CfCj) \JfT ffi t ~ .~ -t~ tR ~ nsf ffi t~. ffi ~ ~ ~ ffi .~~. it trRt em- ~ .. m ffi ~I ~ ~ ~ ~ ~I ~ ~·Wftf ooq- ~ ~ -q ~ ~ ~ Cb( ~'~l ~. ~ ~ -q trRt ctt ~ t ~ ¢ ~ B" arrq &iJf CI5T Wffi1fr ~ cn«ft ~ I ~ ~ ~ ~ ~<rfur!fR;rc:rr B" ~ ~ em- 'i11ffiq:) ('1"$ w i, ill ~ ~ 0Ttr ~ ~~

-t ~, ~

tR ql ~

cIT

\JfT

6ftr ~ ~ ~

ctt ~

ffi ~, m ~ ~ q;l ~

ct B-

q!1Tffit ~

'1'Tli"ctt "ifu;rr ct qft -q t, ~ Cf ffik ~ ~ ~I·ern~ ~ -q q)lf it q)lf ~ qr{ -wIT, ~ 001 . ctt ~ ~ ttCI) ~ \JfTI{ I ern- ~. cfR- tR ~~ it ~ ml \3"fFr B1m fcn ~ f?reAT ~~<:'1~<i ~

~

~!1m

m

~t,to:rr?

..

~I

88

~

~ err I

4" ~

~

CfiT ~ qm ~ ~~ ~l W
~ ~ ~

qlq ~ ctt ~ ~ fcl:; qlq ~

~, ~
~

m

~
~
~ ~

Cf{.~

m.- B'

m- ml

~
q)f

ft:rgf ~

q)f ~

cnIT err,

~ \1lT qlq

~
~

cj5- WI"
~ ~

q CFff ~

'l"fm I ~

,~

err ~ Q;m ~
rp;rr

s0IT,

q;y ~ill1lCi1 ~

ml
q-ffi 'qCij'

~

Btl" ~ 1R ~ cj5- ~ 'i:Ril" m-I CRIT '3l]"q" ~ q"{I1 ~ ctt ~ CIR wmf ~, ~ ~ ~ G:fR ~ qlq ~ CfiT m ffilFt ~ oo? qlq Cf{ 1R ~ ~ m t ~ ~ CfiT fmsrr;'t q5- ~ ~ ~ 'I:ff q ~ m t, ~ w::tis ctt.~ ctt ~ ~liTT ~f M t·1 ~ 4" ~ m ~ fc6- qlq .~ B' ~ ~€R'ifl'1 ~, ~ q5- f.p;p::r 4" ~, qRfB!lfu!11 0:ftr crz;:rr® ~ ~ mw ~ CR ~ fcp ~

~

~,

~~

ctt

i3;r

~ ~fi ~ CfIT ~
"~
~

-q m \3ft <:rn" ctt lim t!

err

fcp

m

~
~,

~
~

~

~
\3tf '3l]"q"1"

m TTtlTI
~
G:fR ~

~

err - ~

~mq5- ~
' ~~

CfIT ~

\3ft ~

m B ;fflT

fu'1 ~ mit B' & ~ ~ of ~, ~ ~ i3frt ~"# ~ ~~
t:R" TTtIT

~ ~ ~ ml ~

¥1ft ~

PfTl=r q5- ~

q)f

~ ~ qftcm- ~ ~ l{ ~

c€t t, ~ if ~ ~ ~ c€t ~ ~ ctt ~ ~ "# WFIT ~ I \3tf 'ffi1 "qRif if Bit ~ ~ ctt BCITft
~I"

. s-~t·
~

ct fW:r fr:m: t
~
~
~

q.:r 'fflit ~I it ~~, if mrr fW:rr t 0fR" if arq;# ~ ~ "fiR" ;:fflf 0mt ~ I "ffffFi

ffl<r ~ rgrr

"ff7F1

fTCI) ~

r&& ~ afR" it ~ ~~ "if rtmr lrl". ~ [I # ~ ~

citFcA ~ ~

ct :W:T
;:fflf ~

~

U1T ill

[I" ~

~

rgrr

"iiffR ~

\3lTrolt ~
~ 1R ~I

~
~

~
~

Wf!f ~

afR ~ w., ~ ~
q3-R

~

m~

cj5-

Rrn; q3- ~

4" ~

~

cj5qrn

~

WR'fT

t, "<w
r:mtT

Ffrgf "ffffFi tR" ~
qw:r

fr/f( CRlT itw? ~

~

~
WI"

~

-..ct ·

'i;:rt

w:r·:m <3fu: ~
4" \1lT ~
qftcrR~~~~"#

#~

m~ ~

~~

q5-

\ffi

~

qftcm- ~ I ~
q)f ~ q)f ~

Tf"!IT, Rrn;

W: Wf!f
f2cg ~ ~

qftcrR
\3l1R

afR"

"ffffFi

ct :W:T

BR ~

t, "~~
."111<F-f
~ ~ ~

lrl" 'fflit ~ I
~

t I" .om ~ tt ~ ~T
m

~

q;)-

~,

t"
M ~,
I

~

TTtIT I ~ TTtIT I

err, ~

m 11m,
~

~

~

&Jq

-w.:R ~
q)f q)f ~

"#
~,

~

~

~

m

ill ~
trer
lim

f.p;p::r ~
~

m~
~

liTCl?Tq)f
~

c$ ~
trer ~I <:rn" ~,

~

~ "if ~

'clfq ~

firn
\3tf

\3ft "itR ~

~

fcr;:rn- CfiT ~ ~
~7 ~

...•~

~

ilRT ~

liTt5" ;:fflf

m~ ~

mq)f

tJftcIR ~ ~~

~

q){

'd"

~ m.r m til'

~

~ I~

afR ~ ~

t fcp

~I
<:rn" ~

\JfFf a:J '81 ( 19)
<itt ~ ~ ~
CfRFii ~
~ cfi

'oJ

rr

"fTliT

err I

qft;:r:r ;:f
~

"PM,
~.
~

"arrtr
~

n- <Fit
Cf?T

Fr<Pi cif ~ cfi ~ if ~ ~~. ~ err fFj; 0flfT mI 1995 # # qq? fcm;:r ~ fct<rr I # R;m '4t r;:fu;r cif ~ ~ <:fT

tI
if
~

0l11{§l?tbH ti1Wf"fTliT

if

[ fFj; ~. "fTliT CfWf ~

o3Il[??4?CbI? R lIT ~

on~?CbI?

C[if ~

~

err, ~

em: ~

<:fT ~

<:fT

;;f}eH~I0t, \ffi" ~ ~ WIT -@" err! R -# ~ ~ err 0& 11FIffrq, ~

w.r

qft ~

~

if qfq

"fTliT, ~

#~

m~
~

i; ~

# ~ fcm;:r <itt w ~ mi cif

1# ~

#it

d ~?" "~if Fr<Pi t# C5fli ~ qft ~1fCRr ti1Wf "fTliT ~ [, ;ffl- #it qWf t, R

I

~.W

Cf?T

#;:f ~

q.rr( ~ I ~

1# 11C1iFf

ciS"

"# ~
;nff 'i'.RilTJ"

wRi

Cf?T %Pf

'fI'fm 21T
~~cfi~ %1" . ~

fWl: '4T 'CfiR'7R" m t I 0& ~ ~ sm '4T

t, erg-

~

~

f?ror wtr if /
tf9T I

err I if ~
~

\ffi"

fiR ~ ~

dR-

~
~ I

¢

~
m-?T ~
"(fWf

"f1TIiFf ciS" ~ I

~TR ~
1fCI)Ff ~

fiR okra: if
qq;
1fCI)Ff

if

~TR iifFfT ffl ~

"~mBGf~tl cpr ~~R
~

0&

tftq

if

cfiPlilP(41

ffR'f oq;

. fiR
.

# ffRT ffi11Ff ~ I qq? ·w <kr qff;:Ff 1# I3ifffIm" if an<Tr I W·Wffiit qft ~ lIT tftq "(fWf # ojq qq; <f{OfffT nElT err I .~ "PM, "~ '# 0flfT t, ~?" # ~, "~ 1#. ~ mi ff /" ~ f]!§f, "fcm;:r <itt 0flfT ~ t1" # ~, "<rsff, ~ if ~ mr ~. f&rnmr [I ~ rJmT cif it ;;f1q.:r '# ~. ~ ~ [, iFlCIft.~ CbTCf({ [ afrr ~ ..mr .~wq ~ Wrr [J"
tftq ffR'f ~

#~

qfq

"fTliT, ~

#

cft;:r

(1881-1960)

"Icfl41Cb? 01

<IRT<:fT

ofR" pnr

qq;
~ ~ tR ~ ~
1~ ~

~

~
tR

~ m a:r:Rt ~
srm ~ ~

~~
CiiT I
~

~ ~~,
~
~ ~ i3'lWTI

m c6t ~
t
~

~ ~ ~.:r
~
~
~ 3l'Tt{

~ ~~, mt ~ Q;m ~

\39R

m
m

~I

3l'Tt{

~

~

~

~
~,

~.qiT
::;:rnT3l'Tt{ ~ 1:{l"ff

m
~

UTI \R ~

3l'Tt{

qr

cB- \31tR 0fR qR ct furq; ~

CiiT'. ~

~

~

err, ~

t, ~

tftq

"(fWf

qft ~
<31ffiFf

'#. W <nr

i3'lltb4ul

cpr ~

# ~, "<kr, && if
Cf?T ~

[1 <nr ~

of'm;r.;ffw I"

wt.· fcm;:r

"f[(ff

;nff ~ q7i ~

WEffi"

~

fcb ~ fum~m~~1
"~
~

qtg q.:rR

-« ~
~

fu<srFt

om ~ ~

cpr .~

~ ct

mtf>r %1 ~ lfTffi-fttmi3'll ....,.-=., ~.

~I

#
~
"f[(ff

<f{OfffT

if
~

~ tt
21T, ~
~I

q7i lIT qq? 11C1iFf qft ~ ~, q'fq ffi{ff ~ 11FIffrq, ~ ;fur m 21T I W qft ~ fFj; fP1 ~ ~ ~ 11C1iFf rt rr d it I <nr cftq:; 11C1iFf 21T - # q?"\3ffi{if ~ 'ffTFif Cf?T 11C1iFf ~ "IJ/;:fjqj(ul CfRNT 21T ofr?'1]it ~ "f[(ff qrJT ;nff

&T& I qq; fcm;:r.

~"
~

'¥!lfil~C:O ~

cB- ~

ffik" ~ ~
~

c6t ~
1:{l"ff ~

if

\ffi"

M qft

ffITli ~

m WIT, ~

if ~

tt

~
~

~
~

~
~ ~

cIT I ~ Cf ~ itefItt 'lift m I ~ ~. ~ fi1ffi" ~ if "~~"
q;) :rgn ~

~

.:r ~

~mt
~

tR "Cf

-a-clt ~,
q-{

qtg q.:rR cB- ~

+1

-« Q%

~
~

m! iWR ~

+1
~

~
~I

qtg

q-{ ~

ern ~ c6 ~ ~

qlftiTr "@1IT

c6

92

~

YHi'BCb ~

~

cpr ~

~

B~ffif

0~i€?",OI

~~ii
itft
~

.n- ct
~

awrrcrr '4T ~

~ ~~~~~

C6T 0f1:FIT q'1Ff

ct ~

~

~

4- ~
+iCWf
act) ~

~
cpr

itft YT c6- ~ ~l ~lfm"c6-~ m i itft .n- 4- ~ l1r.wf

~ ~

qc=5

rrw ~
qff ~

~mt
<f

J iFf

~; iFf ~

cd,

Fit;iif qf/" ~ ~ i3fTtf ;fflf

cd, f;r;i mmt. ~ I .

01]'q'

_"

..

cpr ~:RIYRiI

wR ctr ~
cpr ~

itm" ~

&q;=fJ act)

~m,
.~ ~

Pff11 ~

WllT i ~

ctr i
0WlT ~

c6- >:K Fk:T ~ ~ iRA" ~ ~ C6T ~
~

aw-=rr

~

-.:r:rr

coR

cpr ~ ~

~ G"ffi ~
~

i I~

• ~~~~~~if~~~rit&R

G"ffi <:ffi"-<:ffi" 0f1:FIT ~ 0"fr ~

ctr qqi
~

~~mfr

!1ffl;-qr
~

tI
~

0;% ~

W arrq ~

wqrt r:rrA" .m- '<ftyf ~, ~ rit.~ Ci?M1
r:rnc;f

fWq ~

B"RT ~

m~
Cf){

l=[CPR ~

• .3PFfT ~
rit
'+IICI<'1lfiitb ~I

ri&if ~ fffir
1!Rir ~

.1:lffi ~

{lYiRW~, ~
~W~~%R~~I

~0;%~m~~, ~~~!.

ftff<;rr i i ~ ~ ~~ ~ &it

t~

'#

it ~

01]'q' ~

if ~

~ #~

"ff~roifr #ff

~13#

$ffi"

~~~0PR~#~~ctr~tJ ~~ if arrq .WFft ~

~.

~~gj)(ig
01]'q' ~ ~ ~

~
~

m ~,rT i3fTtf c
~

~

w.re ~ I
~
~, OW ~

ifmw cd ~
~

I

<mfJ.:r cd ~
~ ~~

arrq ~

qr

~w~
cd I ~ '# tt ~

fWq ifqq tl ~ fffir GiG m ~
qm-

cd ~ tl

arrq ~

am- fiIK
~

<r§ft;:r
~
arrq

R~

~.m
~

ot<fR- ~
qm-"i?R"

~

cd

am- i;# ~
ffl71T

~~ ~
&w ~

i3ff W ~

cR, ~
,3fFfr; iff I CR ;f, ~

ctr ~

~

.m- ~

0Wi ~

cR

~
1{ ~

01T% ~
errl

'ffwif qn 0fFiq ffif ~ I ~ arrcr & ~~ qm-~ ~ tlWq;ff fcrm'r q;@ ~, fiIK ~ qn ~ iffiT ~ rit.·'mf # $=r '{rrr t, ~ ffl # anq;t i;# .m ~
i3ff

rit ~
i3ff

~t,

W 'Tc1T

& rit o:rrrWi ~

fiIK attFfT ~ ~ 'Wm ffl ~ ~
#~
WR

fffir

~

•~
~,

~ f.t<T1r
qf#q;- ~

qn

(ijpf.~

~

fWq ~

fffit
rit ~

qq;- ~

armr

ctr

~<f

grw iff I ~ qff <rGT'ITi31T
OW
01fl!§{

i3fTtf r:rnc;f

• RW
~ i3ff

m:r "l"R' # r:rnc;f
1{ ~,

lIT tfCif ~

0l'mT Of ~,

wi

ffl:rmt' ~

crT i31T .3ltFf ~

~ I o:rR ~
1{ ~

1ft

rn- ~

I

93

"~~
~ 1;ffi ~

~

qIT ... ~

~.~~,
(1902-2002)'

'4t ~ ~ ~I" SC'cr;:!l, ~:ocel:t7i
itft ~ ~

~
~
4HR:!qjdl

i$~':b~(is
o:t ~
&'SO
(1fRf

""qjl~lt"'Iqj

.'1J'C'Td" ~

uffi w Fc!; a:rw am<t l::/Rf 4w t, at .3frr:r <Wit <$ l::/Rf 4m iIor t ~ Ctw it?f w -.:rtf \3TfdT t I 1# fim7 qn qr;? fWr CfPP.1 ~, "w? ~ WTfI7 t, "If ?Jqjy5(ij;;: [?" ~. Mt w:fl[ ~ "lftt::r ~ Fc!; ~ ~ t I ~, ~ "If ~. ~ Rf.:r # f?rotT, ('fq cmff ~

~ mw I

qz

W

4"R"Cf ~ ~
@jf,

~

efT I it 'ffi'q& ~ Fc!; <WfR: c;frr [ffif <$ R~ ~ tT 0Pft? qqq;:r # tT "e5 qr#" # 1# ~ # &'SO

eft, cp;fffct

1# fT:tor

qff

em-

e~

~ g, .~

fW;t ~

#

ap:Rf ~

q;J ~

W1'I ~I

'Efffflr [
~ ~

PrJ;- go:r

q<5 <JW!l fP.T

tl" im" 'R1T<T #t ~ ~ ~ &0 ~ ~ eft, ~ # fWr, "£I qq;- B"R'f if qc5 Cif"R£f :sfc« ~ 'Efffflr [1" ~, ~ :;;r(T 1ft r:rnT ~ m fcj;#qm-rtff(5"(~[1 ~~, ~~~~ m eft! # of q'8" if tr q;w ~, "£I ~ ~ (5"( m i, # w tf( ~ (5"( m i, # ~ "fff.f ~ q;rJ1 ~ 'iff m iafrr # ~ mrds if ~ 'iff mil" of # ~ (5"( ~I
~

Fc;, qm-

m <5T ~

rmt ~

tf( ~

Wn:r Ff1 ;;;:mr ,3fR" g+# qqr ~0Tr t, ~ # g+# im" ~

<6&, oi'r ~

<i9f

!IT PrJ;- i3#
f.1cif

;;;:mr

qit ~

<fliffct ~ crif !fSOl#r if (if'fT "?WffT m I ~ 1# Wwr if 'o/S ~ # rff;:rr, 6FT( qroqff em- #t ~ <ii ~ if CfdT q& ;;;:mr, of ~ tJR Cif"R£f cWT~
~ >j<5T at,

fitR" #

fiY<!41c6C::

if

~lIF1'tif ~""OfCII<OIn ~

.1·
'qT1Jf11T 'qT1Jf11T

I#

~ "ffl?if ~

~wtl"
fflP:f q.rr;:f CNf

"C/R1 ~

~

qff ~ ~ ~ m-, ~ !IT 1 of # 'o/S qWf q; i3i'R qff ~ tf( ~
(1~

~

aw-t

~

'o/S' ~

~

ftmrrt

fcj;ffl1??{

#
~

"iff

fB ,WFfT ~
~
<5T ~ ~ ~ >Jfff

ok

~~,

Cf6 fflP:f

f#r<rr I ~
~

aw-t
#

m I # I31Ttl<5T ~. if qqr 'flffi fcj;- Cf6 ~ !lftc;rffi ~ eft ,3fR" ~l'Wf ~'1i'fC1I4i(i(if ffisr ~ eftl "~ ~~I~CilI~Z\ift;r" qff Rlq4~Rj, 1# Wn!r if ~ ~, ~, 03W, ~ ~ ~ ~ (5"( m t 1 Cf6 ffisr, 8"Cf 1J<!T afrr~qff~~~1
qk;ft-, "131Ttl<5T

tIr ~

<ii ~ ~ <ii ~

l=ftt;t ~
~

#~
I
'qT1Jf11T

<ii ~

<ii

m~
([f5 ~

1#

if

*rr ~

iI ~ m W

iSfgQ ~

<mt I" ~

~

i3i'R ~ 0Tr 'iITfIT

afrr 'o/S <W&: ~ ~ ~ W ii:f/"q.f~Mr qff ~ .1iFlR m ~ m 1 ~ qrc:r ~ t fcj;- 'o/S l=ftt;t 0<Fi ~ 1ft ~ erz;:rr ~ ¢I 1# 1R if ~ 1ft tJ4&blfi ~ ~ aw:rr I FcIiffi" ;:f 1ft ~ ~ 4"« ~ WI 1

m, of ~ crif tf( ~ m PrJ;- ~ W fflP:f t I ~

'iITfIT m ,3fR" ~ ~ # I3Wi ok (5"( (iffir m

#~

~.(5"(

~

'Efffflr W fcj;- # aw-t ii:f/"q.f it ~ ~ ~arremm et, f:;Jr;rif Cf6 ~ 1ft $7IftIw eft I c#T %r4T em- RW:r if· ~ ;;;:mr, of ~ 1m B"R'f 'o/S ffl@" ~ qff ~
qffFfT

m-

wtl

p:rrft ~

~ Fc;, ~
;:f ~

~, w<ii ~
of
ep:[f ~

~~T

m-

92,327 ~

eftl ~

ep:[f 0f[q" ~ <5T(7R" ~

~

"i"J"(f
~

,3fR" ~

qwf ~,

"~

of ~ <ii ~

'o/S l=ftt;t ~

1# 1R if #
afrr
"iR

fWr, ~

"6FT(

([f5 <W&: ~
"6FT( tf( ~

<5T ~

aw:rr I' ~
qff <5T

q;w N #, "~~ ffftgrr 'o/S Cif"R£f q;

q'ff.

wml

~tr1#Wwrifaw:rrml
qff <If;r;rr q.n( / ~ ij-q ~

rff;:rr,

2iT, ~#1Rif~~~~~ ~ 1ft t fcj;- >Jfff ~ 4"f if mm ~ Imtf( ~ ~ itw ,3fR" ~ ~ m-w J) ;~;WJ~.<.ifTffijJ. Fc;, tJR ffl@" ~' <t& ~ / m

·~&trm
131m1!!1T)

~

'o/S

Cif"R£f

ik« f?rw ~

m

#

#([f5~~m

,WFfT ~
~ ~

mr
t

CfdT, ~

of tl ~ m$T ~

1ft qwr 'flR7rr?" #

~

tI" #t r:wfr
qwr qmrr C6fiT, "~

t 1" t,
~

<W&:

m tl"

i"

m qrc;fT

(iff'1f

m-, of

qrc:r ~

fcj;- ~

·;am,.w ~

('o/S ~

# W-mTffj;:f~ ~~ G~ ~q; ~";jf"ff ~ if4c;it <5T $ <5TCT, ffl ~ aw-t ~ it 'o/S ~ o/fT eft, ~ ~~ qp- FcIiffi" qi)- m wml ik« <5T $ ~. N,#/

# aw-t ~
q:<:TT ~ ~ ~

&

iJfFfffT

W, ~

Cfi74" qmrr

t? ~

#~

~

"ififflrtl .• '~·ijft"

(5"('Ffif['F

98

~

orr

fWf

frmr 0/k" m:r

roWI

w.r

<t

q{?[

q

'0/4 ~

q;r

o31Fk ~

~

'qJq.'ff

~

~

CI5T ~

m<:r ct
\ill" ~
>3lfq

ffi'1

afR- ~
~.~

~~
'3"ff ~

cit ~
tR ~

ct ~ atsr -q ~
tt
\ill" ~

~l ~ tfRT ~

WI ~

~

~~
~

il

i, ~

~

cR ~ >31fCf ~ ~~~WI ~ ~~"iT~~, ~ 'ffl1Tft -;l ~
~ ..~ ~

m- tt

cR, ~ ~ ~
~
~

~'qm-

~

~

Cfitl &=r mtr ~ em- ~ W I ~ BIt ~ cpR tt ~
~

~':il

'3"ff

tt ~ Cfit,;ffi"
\ifR1T

tRt em- ~ ~. -q ~ -q
~ tffil ~

~
'ffi:q

cpR ~

furq ~

tR ~ ~

~

~

-q- ~

~
~

~

~,
~

"d- W fcI;- \3TI% tffil ~ ill >3lfq ~. ~ -q Q;m 4RiflaRl!ll ~
qm- q;Ji'

tRt ~

t{AT ~

i, ~ ~

WI ~

i fcI;- >3lfq m f{l:rr.r tRt .,m W I q;Ji' tRt tR
~

~ ~ ~ "it ~

'm-rrr I

i ~~ $(; "CfiT ~«1lil(iJ ift?k tt~1 ~ -q:en ~ ~ ~

~cR~~~~i!~mF:D ~~ >31fCf

t ill ~

m ~ ~'" -wr ~'i ".

il

~,

tt ~

tR ~

~

trB- "irT I cfl(iJ(14~ ~ .m-rrr I
-;::r:rr

ct ~ ~
-q- ~

q){

~

Ptfft ~

fc6" ~
TIel; ~

~

ct

tffil ~
'qJq.'ff

ttm .,m ~
cit ~
~
'-=IT
'l1Jq ~ ~

"CfiT

~q)Jkl

ferqffi IDU ~

tffil

6Wf.~

m

"CfiT"{UT

m t, ~
qffi

~

t

"1 q)1~ICiiq) ~,

~ ~ cit i39R m ~ ~ ~ afRCfitfc6" ~ tffil ~ ~~ ~ ~ il Q;m ~ ~ ~ ~ i! >3lfq ~ ~fc6" ~ >3lfq &1(iJ(14~ ~ "CfiT ~ ~ afR- "€ror ~, ill >31fCf ~ trB- ct ~ -q ~ ~ cpR m I afR- ~ >3lfq ·.tRT ct ~ -q ~ ~ ~ ~, ill tR=rr ~ ~ -q ~
"~"~I

ct ~ ~

~ m ~ ~-q:en
~~

wta- ~
~ ~

~

I

~
~I ~~

~

~ .,m
0fC£~<:f
~ ~

tffil ~

~~

-q ~

~ afR- ~ tm-r. ~ TIel; ~ ~, ~ ~

~~
ct ~

iI

~

~

~

il ~ ~
IDU

trB- tt ~
qffi ~

trB-

CI5T

>3lfq (1q)

CI5T ~

~~ >3lfqQ;m ~

>3lfq ~ ~

em-

m qffi

i, '3"ff"1T tm-r ftm.,m i, ill
\3lFl ~ TIel; ~

\3lFl B" \3lFl

W~
~

"CfiT ~

~-tt-~ ~ ~
~

CO{ ~

WI

~~tt~~~1

ct ~ ~ct~~ct~

~.m~.

ct

~-:~'-~~q;:r

~,

ill ~ ct ~

"CfiT ~

:;rrqtlT I

~
~,
~
~
~~,

tt ~

~ ;ffi" ~ ift?k
~.I
~

~~
¥lfll~C:

~

~ ~ilor

-;l ~
tR ~

\ill" ~
"CfiT ~

~I~
>3lfq ~

www.thesecret.tv cffi"n $p ~ furq
>3T4"'1T '1l11, ~,
~

~ afR- ~

-q

cffi"n ~
5113'1i5115

tm tt ~

'TTf1'Ff

m~1

ir ~

~

~
IDU

-q:en ~l~WTffi
>3lfq

'qJq.'ff

~

I~

~

trB- tt ~

CI5T ~

>3lR ~

>31fCf ~

fu';:r ~

~I

~

tt ~

~

'lWR .~

00 ~

100 ~ ~ ~

~ ~ ~

I

citt ~
c6q';ft
~

w., ~ -q <;ffi ~ $" lFTf -q :pi" m ctr ~ ~ c6 ~ 1#T cm;:ft 1#T ~11fB:l~1 ~ crroiT errI \jfq iFt ~ ~ F.fif ~ c6 fuR; ~ ~ cffi" ~ C&, ffi" qR~RI'4i ~ ~ ~I ~ ~ q;J
~0lT ~ ~
q"ff

ffRif

~JjI@_
~

1R etJI/UJt .£tj fila

ctd
m:

~

msr ~
m

ct-.J sT.

ml

..

if ~

miFt~.fW;rr~l#uftcRctrR~-~~

c6t. ~
q;J ~,~

:nrFror
~

fW;rrI itt \3iq:jIJ2?;~
~

m - '1ft ~ ~
qmf ~,

llt, ~
c6 ~
qff

iFt ~

qmf ~

~

iFf ~
tp" ~

~
~ ~

iFt

-nm ~ .~ c6 ~-~ ~~ ~ ~.nfu.if ~~, ~ If.l if <t ~ ~~, ~
F.fif ~ F.fif or:r-t W:rr, .~

m

BlGT ~

'f[q

~m
~

Pt ~~ if ~

qfturp:r tR ~

~ft ~

ctr ~

<:rnftry fit;m!

~m met m 4 ~ qx ~ m I iFt ~
\\fCiRT ~

m~ ~ ~

~

or:r-t ~ i I 4 or:r-t
~

-q ~

, ffiTr <fllT ~ ?t "it ~ ;fflq;:r if ~ tM q;f rW. ~ CD?" tfffiffl [? it ~ <rlz rW ~ CD?" tfffiffl [? if .~ ~ oftr • rW qr tfffiffl [? ~ if ~ ~ q3- cnr=r q;f qgrr r:r*" ~ [, ffit;:r if ~ ~ m q5- q;'ff ~ rW ~ qr w:IffiT [ oftr ~ ~ ~ Fr5 itft owwft ffi#!q.~, ~ ~~ q5- m if tt"# tfffi".01T ~~? if oftr ~ rW ~ 'fI7lR'1T [1" ~ ~ "f?if! .
fb?"f{qffif [

m ~21{f1

Fr5 qgrr

mt

or:r-t

ml

W:rrl

iWl: ~

mm

itt

~~~
q;rq 'lW

~~~i!
<;ffi

~ .~ c6 ~ ~ -q >m '4T ~ ~

.if ~
.>, ~

m

'ffif ~ ~~ ~

~

t ~ qR

qGP 'fIYf

c€t ~
q;J

tI
'ffl=r'4'

'3lfq ~

~ t I .;Jf1R' trw ~ R if ~ ~~, at 'lW ~ am fcIm;:rr 4'RT r:rAT ~ I "if ~ fflff Wit if ~ m ~~ ~ sfr;R: (<IT ~ oftr~) r:rAT ~ 'lW &% f@:r ~~~ qrffl-q',

FiJ'rsrurr

if ~ qrt if qgrr NT qRf CD?" ~
f5RT

t Fr$

arrtr ~

q3- ~

J amq;r ~ <fllT r:rAT

t

Fr$
~I"

*"'"
-q
~

tI

cot I Q:m ~

~~ft Gfff ~

fffi

~i'fiCI;G ~
~

W~ ~

'lIT ~

F.fif ~ ctr iFf ~0il
tp" '3lfq

-q ~
q;T ~
iFf

C6T

\3lTR' ~

a:rr:R &ffia if ~ ~ d'1¥llfj ct. W1 if m an% qn:r
~ ~ I cp:rr a:rrq
<;ffi ~

<;ffi

fcr;:m:" -nm

0lT BCPffi

t ffi
~~

i ~tmT
fcr;:m:" q;T ~

fu"gf

\311

op) ~ ;:r fu"gf

q:;tit,

>m ~

~

-3ltFIT ~ if~~ft Gfff ~

~

A
~I

~ ~~ m, ffi 0IT%'t~if
~ ~ ct mm
~ 06J11 a:rrq
<;ffi ~

tIT ~

~~

\3lTR' a:rrq ~

~

ctr ~
~

~ ~ ~, :rmm ~
I~ C6T

WF ~

~ 0IT%'t R ~ ~ ~~ tl l1R C6T -m ~ iMr I \jfq '3lfq ~~ft ffi ~ ~ ~ ~ 0IT%'t ~ -q $=r ~ an% ~ ~ ~131l F.fif

~ a:rr:tC6T
~ ~

'l:RiIT ~

m.rr I

~

m ~.?

mm ~

'ffl'lTFIT a:rr:tC6T 06J11 ~

~~tl

ill <Sj11

~

i fcp

iWl:. ~ ~ i Gfff <;ffi tfffi i ~tmT ~ qn:r "~" ~ I a:rr:tC6T a:rrq ~, <;ffi ~ <W fcp a:rrq ~ qr ~ f
Pt ~

·····<i02·.·~
.~ ~~ ~~fr ~ ~ I~

acr cpr~.

103

if, ~ ~
\S~
"" "oJ

~

Cf){

WIT % ~. ~

fcrcRuT
-3l[q" dCI) ~

t.fiT qsrq ~

~

m
.

4itllQ)'1I1

m; m ~ ~
~ CO{ ~ ~

"if ~

~ "itt

\3OT ~"

q5T
~I

if, "if ~
qr{-qr{

~m~"4'R1
~

*B .~

0=rR ~

mar ."ft.~
qin_iI4'j( ~

¢T fI1i7.T tl ~

q]q

"oJ ...-.'st:;""'1

--~

#~ ~ mrr @-J ~ .~ cT ~TT q;'1f # r#t diT J arrq ~ ~ ~ ~, \ffi .3ftFfT 0iR-' ~ ~ ~ J m- ~ t arrq cot, u~ if , fit q;'1f ff ~ ~ ~ [J" ~ ~ % -.:rtf f19ill . t fcff orrq q;'1f ff ~ ~ ~ ~ <1T ~ oicrr <JfTPfT ~.~, ~ >3PR" orrq q;'1f qR- # tmr ~ ~, fir orrq q;'1f &5T ~ ~ ~ ~ J qf,if ~ ~ fFIT rif dR-

cte ( ..............
f5f (if~

R

q;'1f

"ffiB ~

~

0lT4"

q5T ~ ~I ;w:RT ~ q5T 1R
i30T ~ ~ 0fT4" ~

-aRt

i30T ~

t! if ~ ~ ~~ ct ~
~

~
'O'A" ~ ~

t!" ~
~

~,
~ i30T ~

"if ~
~

~
qft ~

tlif
~

m q5T

~

~

~

l,¥

#
.

"*

m~
coR

~

ct

t I" ~
qi{

qm"ft ~~,

m 4%,
q)j- ~
i30T ~

~

tl" ~ ..6lTG" '
"if ~.~
-qr

1fBWf,
q)j- ~
~ ~~

m~,

~!?f1tl'1

fiR ~
l1R~, ?m

'R &IFf ~

cRJ

m

0lT4" ~

I 0lT4" ~

fef~qrn'~
~
0{fq" ~

m~
CO{

"if ~

tl"l@T<

trt ct

m

qi{ if ~ fcp 0lT4" ~

~

\3Of ~

~,

m

mm··q;f
ctt

~

-.

3lJGCb1 ~

% fcI;- -3l[q" ~ ~ ~ ~ I~ 0fT4" ,.....;y:r ~ ~ 9;fR ~ "ltf 4R~, ~ ~ ~ ~ 0fT4" 0fR ',:, ~~q5f~~1 ~Q;m~~WIT, ~ .', a:rrq ~ ct ~ ~ ~ g:rr;:r ~ Cf){ BCff I ~ i31'iET ~ ~ q;f ~ ~ WIT, mfcp ~ 'qffi m ~I

~qm \ft ~ ~

~

mt~q;fm-

%, ~~

if ~

~~~I

r

(j ~
'Ff

atW orrq amq;t ~ 'R ~

cmt <1T ® 'R &IFf
~
~,
;Jfif[

PtCblCifl
~ ~

'R &IFf ~
~
J ;;ifOf

~

tr fi=rWTT
~,
orrq
u~

~, ~

arrq

;;ifOf

~

<ffRf ~

tM -.:rtf
~
~

,m

0irrr

w
-

arrFr ~

,m ~

01T%

~, >3PR" orrq

@- -

qm- ~

~. ~
\3Of orrq ~

-.:rtf

i30T ~" orrq ~ ~, ~

~ fcff. JTTfT<t qmfW[ tflIi<a tM 'ffff ~, fit 0irrr Cfi'4t ~ ~ -.:rtf q;f ~ ~ ~

"* "* ~ ~
~,

qm-

-.:rtf ~, fit "fWl aNreff qR- #

qri[it, ~

&5T ~ arrq ~

m-I

>3PR"
Jrq(fIT

fit fiR

'R, ~

'R &IFf ~

cRJ

fi:reRfr t ri ~ .,-m

"~

~,

~.

mit ~

men ~ I ~

cmft ~.,
R ~.'

104 ~ ~ qrn ~

~

0lR ~ SlRlRbill CI?«fT

~
~ I"

~

+ITrff .~
(1854-1948)

W, ~
~

q~~~m~~~~~c6t~R:64j

~

~ fch- ~
l{m ~

-q/W&

1iJ~
.srrq ~ ~

$6 ~ CbT

m
mR

~

cfi ~
~

~
~

gp.p ~

If ~

~I

~

it ~
~

~

~

~®,

m, ill ~
~ q"{.~

aw

.srrq ~

U'fR ~

~

qffl-·m
~ ~

ltm ~
q"{ ~~

W 0frr \ffi't ~
~

fcIl

WI

\W§f

\T[q

ffim
~

Jj(iJdti C\

$if cpl ~

~

CDr

ml
m

$6 11< ~

fc6ilT,
ct5-

m~
$6

~

c6t

~
q"{

\ffi" ~

~ it ~!IT
~
WE"

CbT I31tFft .0iR: ~
<:JT.~.~

CJ5lft

~

-=rtf, ~~

~>3U

CbT ~

~

0frr ~ ...t~, ; ~ t$rr.··~1
qm-

qR~Rl4f

itl ~

W~
~I

~

cfi 1k cfi ~

~
~

~~Tt it
$p

err I if

q 0ftRt
<:J6 ~ ~ ~

'IfI"CRT>3U cpl ~

'3€MfICbI! ~ ~I"

\ift ~

i311c6

qm- ~, % ~

'4T ~ I

~

0lR ..:mq#
~

mft

i afR

err, ~
~ ml

m

if m- ~ ~ <:J6 ~ ~ if ~ IOIffil'45 # ~ i3lPT ~ ~ "I!lfu ~. ~ ~ ;mq-l if ~ ~
cfi

m ~. ~

fch-

m CR"~

fu-q; if ~

m, "~ 4trr
~" ~

WI if
11m!

m

®

fcl;- ~

q ~~.GD( If·-m!

fffg:f ~

~ Pt ~

m~ 0frr

~

~

~

~ ~.~

~

·.~·I .~

~~~~.~

~"il"

~

~

"fIlt .~

~

c6t "I!lfu ~ ~ m, m- "I!lfu q5- i3lPT if ~
c6t ~ ~
~

q;:;f

m

\35tR

~

q
~

11< ~d$1dl

afuI

"Itt® ~ ~I emrft "I!lfu c6t ~
'PldR CIR" ~

it ~ if ~
<:J6 'IfI"CRT

mI
err
~

#~ ~

m "~," m-~ if m- m CbT ~
~

~

err, "~

~ ~
~

~

i3lPT

~
~

err

if

q;t. ~
(i'"q)

~

~

e:rr ~

~ ~ l1R -qu ~ ~ m, ~
fcl;-

~

~

'd"<\f

(i'"q)

ri "Itt ~
fcl;- ~ $6
~

"Itt
<:J6~

'l1{ ~

qc; q
c6t
fch- ~

if ~ CbT
'IfI"CRT

~
lfq

@(iJ€4Jl

<3'fTffi

cfi ~

WIT, ~

~

m~ ~
tt#
~

m I if "i3fA'"ffl err it" ~ qc;
~
®~

~#.

WI

m, ~
~

m

(i'"q)

fcl;- ~ ;:fflf ~

~

m,m~

t

~
0fIT{

fu-q; ~ ~.~® ~ cfi W ~

Bt

meAT cpl ~
t:('R1 ~

it -31Ft .~·I if"i3fA'"ffl m ~ ~~Tt c6t ~ -nsRt I~ ct5- 1k qrr <:J6 W #
~·iftl

#@(iJ€4W1

FR

m ~ -m ~.~ I

~

qfi ~

it

\3lN ~ ..~ \3lN ~ ...•. ;:;m:r.

106 ~

~
~

f$-.~
>3ITq ~ ~,

~

cot.=r fIT ~.~

m G"ftun+:r

~

~ ~!

~

~

q;p::r qmfi

%1

[,

~

~

~,

u~,

'3Wf

CfR" 'ffClffiT /"

~,

c;rTrff qft-

o/rr "E/R" # Wf cfi
e=PfflT

~

~,

~

'# -::rtf
fiq'sr

'ffm" arq;f ~

aft?:

ClItli"trI!4

em- ~

mffi" ~ /
~
~

"~
~

~
~ f$-

~
3f["qCf)f

%

f$- ~
~ ~

>3ITq

~

~

em:uTTan ~ ~

c€t m- B ~
~q;

Ii~f':I '!"

~

~ "Ilft, ~

~ -mffi %

~

f %, \3"BT ~

c€t .~
~
1

~

WT

TITfI"h=Q1~dl

I" (1803-1882)

£TIlTs) ~

¥Jffi

if ~

tm- rit ~
AmJ!f ~

~
~

~
'q"ffi"

%, mit rit ~

~.gGl5
~ ~

ffi4(
qt ~ if W iifR if ~ ~ firN ~ w & ~ fit;- ~ #;m ~

0fR- m m:r ~ ~ ~ ~ if ~ 00 0l]"q" ~ 'q"ffi" rit ~ ~ ~ I ~~ 0fR- ~ ~ ~ cnt, "~ m:r ~ B- ¥Jffi ~ % I" "'CFf t6t ~ % ~ ~ ~ qJ'fI' 0IT -nIT % I" if ~ tI3T ~ t I" "if tm- B- t<:IT(" ~ t 0fR- itm ~ t<:IT(" ~. t I" "~ 'iR" w., ~ fiRer -nIT t I" "~I ~ 1~ I"
if -mm ~

'iCbI(It1"1<:b ~

¥Jffi

tm- rit ~ WIT I tm- q5- ~

tm-

0iR ~ iMTl ~

rt ~ if -mm ~

~ ~~ %, ~ ~
'CfRf

~.~
q5qfff ~

~
~

&A B- ~

~~ ~

~I ~

<t

@ ~! .~

qq;~I

4F1fA?fJf1I

~/

~

!4 (I'll ((JJ til·\J141 (
~ #.~ ..5t ~ ~ c
. H;flfil$l/"1

~tqui/;~~~t~
itm ~
~ ~

aft?: mw#

~
qt

[, ~ fffRt· & ~

80

W&~7ff ftR:rr ~

m~
~ GNf~

if ¥Jffi itm CiJR c€t ~
-3lTG"

mar

~l

if ~

t6t ~

qm ~

t fcl; ~.

%.".-w~,"~
q5- ~

~
~

t, ~
%1" ~

~1(ijdY& ti1Trr ~

m:r ~

~. ~

-mr ~ I~
~-~

~ T_fIT!

~

~.~

~

% afR ~

~

.~

~~

··t~~~~if~~mft~CfiT~~~

if~ff#mciT~~t, IT tfOT<T <ftsm' ~
CfiT ::fffWf ~

qf1m;r @ ~ W I

~"~"~,~. '4T ~ ~

t - w4T ifif # I
CfX'lT ~ TTm

tI

~.

-3PR 6lN -ffiq ~
3{q

\3W1~ ~~
C5{ ~

~ ~ 1~

~
~

~

~

trfrr ~,

t ~ ~ iffi m ~,"~! % fcl; i3lIG't qfff ~ tRt ~ ~ t! -3PR ;mq 11ffi~ ~ t fu-o: ~ ~ trft ~ t ffi" ~ .mq m1" ~ if ~ ~Tffi %, ffi" ~ C5T f.1<:rq

t', "itt

qffi ~

% fcl; Cll!.'1d+ic: .: q.f=ff ~enm- ~ ~ ~ ;:nft t, ill q ~ ~ ~ ~ ~ i1:IfB:1<!:4~31d arfg? -e: ttl $eWI tit"fm .~ c6r ~ t.:rr .~ 1 ~ ~i?d€l"1 ~ ~~ l1dT -m¥rr fcn ~, ~, ~,
3{1l"( ~

<::ffi ~

~

'3lfq .~

~

m1" ~
ffl ~

wt

1

~,~
~0R

~ ~ 3l'tt ~ ~ ~~ ~
c6T
~ B1=fR ~ ~ ~-~-~

~ if ~ ~ martl tl ~ ~ Wf4" ~
-

'lWAT&r ~ ~
~
cpr ~

<rT t ~ fi:tful4.q~
;mq ~ ;mq ~

~

afrr ~

~ ~ ~ ~m ~
!llM ~!i/\#
Cf){

t mW)~, ~
~, ~ ~

m

..qr "Iff
1 ~

~

~ 1

~

~;:ffif

<t f.lIclCfitiJ ~
CfiT

~I ~

¢~ ~ ~ '1tf 00 tl ~~: ~ fucl" ~ ~ ~ ~ am ,~ ~
if ~ ~ t $R ~ ~ if ~ ~

m~
1

%1·l:{CP ~

~

tl.·~ ~ ~
~

m .;mt:pTI

CfiT. f.:r:rq ~ 0Tft1 ~

·crffl· m0f14C:&I'Qqj qw:ff cffi' t{Cf)9 ~ ~ ~
~ ~ ~

~ ~ ttr \3iR

m ~I

mm~,

t;

t ~ t'
.qr ~ ~
C5{

~

\jjriiffi<& iR ~ \i'fFf ~. ~

~ ~

t &nt~
if ~

uftcRtf;{~if~~if~~ctr$ftt~
~I ~
-3tfq

W i3fu: ~

B"CPff t 1

~ tl~

~ ~
%1

WIT 1 'Wf 01N ~ GfR ~

%

& ~,~

amrit m:Ft ~

WI aFT i3lIG't 1:flB' ~

%1~ $ft~

~ ~~

if mit
r.F<~\

L-~t
~

if~&~q#~t,

"fi<N ~ ~ ffl lfiJ ~ ;ftwo o:rff t 1 01]t[ -em cii rft& ~ ~ ffi" q.:( WFi& ~, ~ ~ ~ c& $ 1fTiiT rytf t rn, 01]t[ c?i&lt"f4c: q.:( ~ I if w ~ % m t rn, W 00 CfiT mw- o:rff t 1 W $'[Cff t I ffiiIH ~ ffigf mw- t I

~ m ff ~

~~ffi?TWaT~*,

*1

1U~ rm~·-~

11T6f .~ 1t1195
~I ~qsr-qq)Ff~~, ~,~~~-.ftyf~~J rw:TT qrc:r

#~

& mt<r ~

~,m~#~~

c& ~

#

¥~ t1 ~
~

t~~
ct

c& ~
~T

wttr

~m31tFft.#w
;:rtf

fiwR

qffl" ~

~ CfiT

~ qrffl ~

~

W# ~ft fi:ror ;:;mpfr, ~.

tfuw w ~

it ~,

t rn, ~ ~~
\WGf

.qrffi
(iff?[

mw <t

qmf ~ ~
1Wi&IT

t

~ I~

fiwA" cii

llO~

~
~

~jt ~
~; ~ qrq

~@r, ~.

~-[k

"it

ff1TR ~.'f.[M cpr

WfiG mfT

c6T I3-1k ~ ff I
Wffi qROjjQl'
Cf)T

m=rrr i I
qft ~

~

~

"G'll
~ tR

>3fI1l ~

~

~~ ~ ~ ~mB" ~
~ ~ e:r«ft ~ ~

Be

mm cpr
~j ~.,.,

t~

q)"fl1

i! ~
ctt...~

qftuyp:r ~ I ~

Cf5T

#

~

~m~~

mm ~
~I ~

~~

ilcti14

~

m ~I

m

~
tR

tW c6T f61fr
o31FfT

~

~ <t lR &IFf ~ arn"qq ~ / q;'t ~
~ "fM ~ W mIT

fWr ~

CI5"ffl t, ffi".m% ~#
fi=R;rrft
~

~

&IFf ~

cri / ~
~. .

i3{ff1

rtm

~

~
~

r:m:r

~ ~ m, ffi" .m%
~
"fIR.'1T

& om

tW rt <'fit # ~

rtm ~,

C1R't & ~
;;ft
i3f1q'

II

tI
~ ~

"lfW

~

qf(

ffl
om ~

CN

~

~
if ~

~J

4ffl" ~

WlTI
~

FcIr Ww <'fit #
ffi;r

•~

~ ~~, ~tT
"lfW

.m% ~ c6T

if

tmr ~

CfiT

"lfW

m, uif
i3f1q'

mcrr ~ ~
~

FcIr a:rrrr ap::pft ~
~

i30T Wfiffl

~mJ
• 0w-t ~
ffiW ~
i3f1q' ~

fR"ir

ap::pft iffq q;'t ~

[I if ~ ~ Wfiffl [J" ~ cifit ~ tW <t <'fit if ~ rmJ!f

R~

c6T ~

~

m-&

if ~

t d/(

tmr ~
~

<t fctrq
q;'t ~

q#

w wto ~

t, "iR" r:m:r ~

em

tmr ~
"ffOfl[

cri I ;Jft§{
o3m§f ~

i3f1q'

tmr ~ I"

4# rt CI5"ffl I, ffi"

•~
if~1

~

rt ~

rt ~

cmfI' ~

q;'t 'qffi ffll

~

rt <'fit

4fr
~
~

:s )tOp:i:s ... iJ-. ~ 11ffl~fGffir,fu~/~ ~
a

_

<fiT ~

w t ftt ~ ..~

.._/

~
~~,

cfi Frs:rfor

if

~
ffiW(

~

~ ofrr ~ u:iI" ~ ~ ~ ~~ if WI5Z irfrl ofrr ~ ~ 4iki:l'i0f~, i2kft ~ I

q;pfT ~

~,

ew

Qr

~ ~.

enft ~

~

qq; ~ frrqfor

0frrn ~

if qq; it I ~

arrt 514?rt2 '!
o:rtR-

qfj- ~ ~ ??SIT 2T1' ofrr ew I3fTFIT ~ 'fit ;fur;rr ~

cfi WIT fflt eft, ~
R:@trr ~

cfi

ER"

%
Qr

rmI"

iP1i« if
~?"

i3W .3fm:r qff ffFfR" WIT fflt t I" ~~, "~ W ifft<r ~ r:m'G tl # ¢ ~ >k ~ tl" # "w crT ofrr ~ ¢ ~ t, cp;fWt. arrq;t .~ .am*

~

# em,

mo i31T m 6Mt1"
"'fit, ~

# iFfff em, "~
~

-prr

m eft, urn-

u:iI" ~ ~1F ~ E1JT;t if qq; rrr.r qq; ~ ~
%

"rp:n.13i1tl ~ I "fITff "iJflTif. w

em,

CifJRIT

m it, "if t ftt

114~
'!. tFlIt<1¢di

,JfR" ~

~rfWr <trW <iT t I"
;;ftq.r

#~
iWfi(

#~

cwr tt

~

urr ~ qm t, ~ ~
arf.R:f ~,

'1,f§T, "o3fTI1 <Frr ~

I?" u# ~ ~
[I" #~, ?fiR
c6"

* -#

~~~
~, <FZifFct qff{ ~ ;:rff

fEr( ~

~~ t
~

~

Mtl ~
~~

0fR-aT ~.meT WI" q;Rf ~ ~ qf)- qftrr q.rrq I rlFr ~ afrf i3""ff i3ftft f&@tlT m c6" ~

row

,3fC1Pft iffZtr # ii<r WI"

"m t, ~
~
or#WN,

-#

tI

~

q;-ffl ~ 1

it ~ ~ cwf *fm ~
.cm-aT ~

~

~

m~
"I:R" ~I

B- tt~ ~ ffi~, ~ 0fR it CfiPt, ~
~m~m;ft- ~ ~,

it

cft;r

fuqp- ~, ~

F.f))11

CR ~

m ~t
Cf1TI ~, ~

6if ~
~ ~

~ ~

m Pf m fcn~
Cfill=IT cpf ~
~
~I ~

~

~.~

tffiT m<lT ~

~~

~"d~ ~

~I ~

mfuT c6't ~
~ fu"& ~

~~
~~ Cf1TI i3lTG" ~

(§W~~~~#r~~¢, "~ # ~ tID t1"

.~
~

qmft-

t I cr· 1# ~ ~

u~

t, <FZifFct
"C/(

"C/(

:JfRT

~
gfbr

WI"

or ~
~,

'?"it W ~ aFT·· ~ ~. ~ if fft;r fi:R;r '?"it II 1# ~ # ~ nft II" $t~, "w ~ .3frJit i'iWf t I" ttR i3"iff.:f ~ ,3fC1Pft TIt ~
;nff ~ "£f ~ -.:mmT

q;(

~~ m [I W

~.t,

~

'flIiRft t I" # tar, "r?;m eft'/" # qM, u£f ~ ~ mWf·~ ~.qr~ 1#

~!

.arq 0Irffl ~

m-

~

~

CIT; ~

~ m~ ~ ~.m ~ ~ ~
~ ~ ~
~

eft, \ill tMt ~

~

m~
c6t ~
~

~

fcn·

~
~

cffi" ~
"I'""lqlti

q)f

i3W-f> ~~ ~"d- ~ ff;p ~ ~ t, ~ ~. wm Wbif ~ 7:!W \OIRi~f€lfl o:rtf tR ~ ~ I .rn ~ ~ c6 ~ qw .rn ~ feRrR cpl
q"{ ~

¥

\1fT q:m ~?~

m mI

~~

tR tWIT I ~

\3ffifA" ~

. .'iP1tfr
ffi{if

[I" "#
~

~

iPffi:r ~

&1" ~
.q(C[.

\WIft ~rffi" if 7ft drr
rp.;fffrp ~
~
WfjZ

Wr ~

fWT, "01rHT,

or

[I

01W £f ~ fib( ~

iffZtr

Wi?ffl [, q.rr .

~~~<:8T~3TR~c6~am~~~
1{ ~
\3l1R

-t ~
~,

g~1
3T(q ~ ~

~ff qf)- ~
>3Ff

#~

q;rr(/ ~
7fJ$T ~ I

qq;

cffi" ~

~
Cf)fI1 ~

1{ dilMtfa ~
'6f ~

~
Pf T]1:{ ~

~
~
[M
Rf( _

~
~ ~

cpt

qm .~[o31T,
.~.

~

..<mit. ff'ff
i3o/tt ~

.m- ~ ~ ~
if rrrt WI ~ rff,
qf)-

fcn ~ ~

qf)- ~
~

W, ~

'If,;rr I

15&li!Hul if

~aff ift?k 1{ ¢t'qr ~
if ~ ~

C§tQ ~

~.~

i3PTf

am .. ~ ¢"f.WfRf II

wr·_ ~.~
ffi<'f ~ ~

~
~

or am
qffl

~

q;r

~

Fcrm.r

<wtt

m-,

~
1{ ~

of ~

t[ ~ ~ ~ ~
~

~

00 .~
if ~ ",.,~q"1fllm

cR I

m

MC/€[:ijJI

fIR"

f1m

m errl clCiAT ~

cffi" ~
1FT 1{ ~

tMt <JUff Fit ~
liH!'BCb qffi

err

~
ff;p ~

ml

c6t ~ t, \ill ~f mA ~.-mfr Cf)fI1 ~
$m

1J11q'""lfl[~

'~~Itm
.-,:; •• p •~ " '_ ,"', .' • ,

.~

~ ~.~

m~

ct ~

.t.~

~ 001

c6t ~
cpf ~
~

'6f

~f

15(11$(01

~
~ Cfl(" ~.

\OIfuPiif€lfl ~
~ ~

\jfq ~

~

.~

c6t ~

m ~, m
~ ~

tI

t

Ff;
t:ffiT

~

~

~f

~ 'iFIT W ~ ~ ~ ~ .~ m Fit ~ tR m m [ tt ~ F.PI"I'
q)f ~~

m.rr ~,

~ ..~
1{ ~

~

:~

;;fIQ"1fll41
\jfq

;fflf Q ~ err I
~ ~

m -t

.

I~

'4t

<t

ff~"Pffl

C6f+1

cR,

~.~ w m,

m~ ~

Cffi

ill ~

err

\lllCJR" ~

~ ~ 0W

-t ~ ~
~I

i3B- ~.~.:.,
.
.

~~<

-_-

..

'

-:.~,,,-;~~,:,;-,~,\

116 ~ .If(:IT ffi
~

fth:J ~ ~ -q ~ t, ffi" ~ ~~f 'lfjcHfI[[j1 cpf{ ~ IWr aT ~ tt "11ff qcft i! ~. cpr:f mqfg ~ ~ ~ ~ ~ ffi '3"fr ~ "11ff i fco '3"fr ~ m si ~ ~ ill ~ ~ ~ fth:J G6t ~ G6t ofR ~ ~ l:!;CP ~
C6f(

~

cpr:f ~

+1"'1tllil ~

cpr ~

~

~

~I

WR G6t ~ I

~ ~

~ ~ W:rr I ~ flt;f"!'Idl~ ~ '3"fr ~ -;ffif m ofR ~ ~ q}"{ fum I 'CfR ~ ct ~ ~~ ~ if 'Cffi"q' q}"{ I

Cf){

~
if

m, ~

"ffilfFf

<iR:" ~
~ ~

mm

m i3fR- m ~

~Cb[(fjCb(

~
~
~

~
~I
~

~
~ ~

~
~

~
~

~f
~

~ m~
rn~1
~ ~~~~I "~"

"O{1l'Oq

~_"11ff

~

ml ~ ~ ~ 1Wr·~ 3W1TC1T, ~ ~~ct~ifmmm,
tJT;:rr ~
q"{ ~ ~

'I:ft ir I

q~
~

IJfI~Hfll4t·G6t

.~

ctt ~~,
~~

cpf{ ~

IWr ~
ct IWr
~

~ ~ q~

'lfjcHfilm

~
~I

~

\WR ~
'lfjeHtl[~

em!?

~
~

fum afR ~
~ -: ~

ct

~

IWr

~ ~

fco 0lT'R c;p::rr -qjTnt I ~ ~ ~ ~. ffi q;r:r ~ 1frfr si ~ ct fcRTu if "1" m, ~ ~ mI ~ ~ ~ ~, M i3iN +t"'ltlltl ~ c6t tIT "'!W crtr ~, m i3iN '3tf :cfuij ct ~ ~ \5'fR q"{ m I ~
if '3tf ~i31T
{1"~T<fCf ~

~ffi:R:r~mfl" ~

ct

~

IWr ~
~

qfr
I.

&"'1iit I

!>IRtfisiP1ld
~

m ct IWr ~ ~ m i3iN. ~
q"{

I cpr

~ lffum ~ fu;:R:q"{ ~

tI'q; GTff ~

~ <t B"'4't {1"~lCRicpr:f ~ tt ~ ~f >Alc("'If1lm~
If(:ITl ~ ~ ~ c«(R'lFcifb.~

~f 'lfjcHflt41· fctq ofR ~ ~ ~

qfr ~,

~

mI

~

~,
~ ~~

m ~ ~ ofR
~

If(:IT m,ill

ill· ~ lffum M '3"fr ~ if an
'3tf

~<i

~

ct}/JI/

c:tR
qmi/"
l1i?f3J'iu{

~~

~
cpr l:!;CP

~

~

~I

ofR '3~I$(ul ~ ~ ~. cpfi, \1Il q ~ ~ ctt 5iWfffi ~ il ~ 311~f@:q[if~ cpr:f ~ m m I ~ i3iilRfbl >3TI"1T ~ m 0fR m ~ .i3il&fI" if ~ ~ 'Cffi"q' q}"f"1T ~ m I ~ ~
"~ c6t

m"

r ~~ om-&ffOfit m t or wwit ct if ~ ~
__ ~t .r- w ~.
0j"{q'

f1 ~

Pl c61 ffi
tI
q;:r ~

of;-(

~7Tf?rc;r

"ftf

ffOfit qmi/" ~

cor ~
~

ff:rgf ~

qrt;nqft- ~

"itfrr t PrJ;IT

..
mgr

tI

~

c6t ~

mctlWr

~

...~

~ 31'f~~:qlif

tt .~ m
c6t

B"'4't 00

~

m, ~
mI

'Cffi"q' q}"{

m m, ~
'C'f'i\'{ ~

~

\WR ~

~
'3"fr ~

qftuw:,

~~

qfr

C1Rit
~
mgr mgr
'

~

m ~ ~~ ~
ffi ~ "~
'"

ctt ~
~

~I ~

q}"{
,

{:Rtmif~"{1~lCRi
;_":':~'.'.
.,

rt\"m,

c(1R'lRifb I~

·M ~ ~
'Cffi"q'. ~

.wft

\WR ::fficr;:r c6'r ~

si ~ f?Rof TTi m I aT ~
~

mil

~an

cpr ~

c6t ~

"11ff ~

aw:Rt ~

if? qq;- qp: fiR, if <if '3ffo/Tf I ~

rpftr_

~ q;r ~ ~~ rWrr, o311R" arrcr ~ IT

~

cri?

fmr IT ~

~.

q( ~

w~,~

m cor ~

~,

"ftf Cfif RlR <rr~ ¢o31T% ~ ftf&?: i?Rr itrrr I "#
rpftr

.m ~ ~
[:

~

~

0fflT ~

0j"{q'

~

0j"{q'

~

~

¢~

ct

.

118 ~
~ 0fN ~

~

5Jffi ~
cB" ~

cB" ~

~

~

~, ill

~

;:fflf ~
0fN ~

W, *m

0fN ~

B'

qft ~

~
~I

af'p"if

wmll ~

Cl?l+f ~

"ff.liT<Ri"

~m~
~, ~
~
~

0fN ~

ill ~ "1tf ~
~

1&:4ql"1

W=r aiR tr=I1R q){ ~ t ;;IT % mt ~ m~ ~ ;:fflf ~ I

FcRrnT

cpr crcfur W, ~ \3lTR" cm ~ ;:fflf ~ W, ill 0fN

cffi" q;'4f ;:fflf ~

::;rq
"if

orr

rr<ii f?j;- ~

qqi m« # ~ q;)- r:pfor rr<ii W W, &1T ~ aw:r [fflf q;)- ;# qft ~ if

cB" ~

m·~
ftlx ~

ill fu"gf qftun1:r. ~I '.qm-ur ~ W:f i3fR fI+l1R B'~T ~ rnr I ~ F.fiTPrr rnr ~ ~ ~···!!hlek1"ff1 tR ~
I~

3I'R- ~

~

~,

.~

\3l1R"·~·m ~
~. ~

0fN ~

14~cq,!of,

~
~

~
~

"ffim
WI "1"m

cpr ~ ~~ cffi" fum·. ~ @1if qj) ~ \31TtPlT, ;;IT ~ W:f ~~l

~

.0fR: .~

~

"WI1R ~.

err 1

~I if .~

il' W I
~

~

~~
~ ~

~
~I ~

cffi" ~
QT{0114Bl(o;4
~~

~
~

TJm
~ ~

t ~ ~ ~ ~m .sfR" ~ ~ qfr
~ ~ ~, lj:gilHOidl

~·Wif
~ ~

of ~
cB" ~

~~

it ~ ~

~.~

fcrqffi .~ ~ Tfflf· t, ~

~ .~. t ofu-. ~ ~:
furo: WiF ~
~.~ •.~-3TI
q;r.~

if ~

~

t, ~

~

~

~
~I"

~ t·ofR ~ ~ ~~ \1fRt. ~ I nmr! ~ ~ cB" a:Wffi ~ t, "~ furo: ~
<SA"

CI5T~ ~~~I~~~~~rnrl
"~.li"ffi ~

-qm ~Rlql

~~,

m~
~ ~

GfR- ~

m ~ ~.

~

~
if
q;r

~
~

~

~~

-qm 'qTCRJ-3TI ~ ~

W:f ~
if ~
~

..~ 3fR. ~ ~ ~

iq ~ ~. ~ GfTiMtI ~

.~."1tfq){~,.~ "1tf.~ ~
···~~51.I~yq(fkH

cot I i3fj'q"
i3fj'q".~

~ wp:il~l~ t ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ ~-3TI q;r
~

if ~ ~ cB"

~

C6T~~~,~~~~1
q~'!:~lt.iI, ~

wmrr t, ~ ~
~ ~ ~ ~~.liT' Ci'fI'l=f ~

cit

0RiflT TI.liFIT

qffi ~ ~
ID(T

I

.i3fj'q"q;r q;r;r

-a-ff

t ill ~ ~
rir
~.lif ~

~

cffi" q;::rr;:rr
I

tI

~

~

~ i3fj'q" ~

3I'R- ~

t.sfR"
C6T~

.lilfcttt"

~~~m
ti"
~, ~

RfflTC1" t, ~~

'm q.:r

'm

ffiimT',

~~ ~

'm

~

~

!!6l~"ft1 ~

irft 3fR
~ ~ i3fj'q" ~ ~ ~

~

.~ ..g;OO .~

.. sT. ~

't..
.~

aw:r ~q?;
~

FW:r ~ m tiM ~. qff- ffi1B" "if oW, "arq aw:r w W ~ t ~ ~
~ ~, ~
q;)- ~ ~I ~.q;}-

"!t

cit ~
~

m~
~ ~
~

~
~

~~
~

~

cB" ~ ~ ~ tR ~

"1tf
~I

~I

~ W;.liTt
1:p" ~

~

.~

;Ar ·~/"

q;r;r

m

RflUlcH{ ~

0ltfft

t

qrn ~

fcp >31fC1
~

m
~.lift .

~

t~

I ~ 0lJq" i3fI11CI5T. ~

0ltfft
~

~I ~

~~Tt

C6T ~

~

"ffim t, ~

wGfR."

.

0lJq"~/
r ,

120 ~

~

Offfi-qfff

W,

m am
~I

ct ~

~m ~
~

~I ~
if ~

a:rrq. ~

'3'Plli IIId1 ~

ct ~

;sr;:r

m

'3l'Rt W I
;nft

om:r-~ rt. ~ "&JfcI:a" 0fR
;:j'fq

am ~!lft ~

WI ~

m~

~

~

~

r ..

(j ~
?fr«rr
ii'f{f

f.'iCbl&fi
i4@t{II/,

.
at ~
# ~ ~?fr«rr
-mt;;r c[ ~. ~
.<:fT

(fffi!lT cor Fr:r=r ~ ~ ~ if 0fR ~ ~ R@IPIlI i31['q" ~ ~ if ~ ~, '3"fr ~ ~ ~ I ~\3UC'f if ~ fcnm ~ "'J11T et· ~ if ~ ~ I~ cor ~ !>OIRtl?6<!:11~ ~ ~~
I~ flCbI~IC""Itb ~ Cfit I
;:j'fq i31['q" ~

~

rt qff if ~

'ifu:if

WIT

.'lftffi"

qr erR ~

Cfii1T,

m~

ctt

~

#~~#q¢Wi~~fc$~~~#r

# ¢.~

m 2ft,

~

~~
~uarmf

qpft eft 1

m~~~!
~
_, ~
"fR
;:jfff
v

~

~

I~

~

'TTI ctt

~T

Cfit·1 3fTR"

i31['q" ~,

if 'fflm - ~ ~ frrfWf, a:rq;t ¥rmit ~ c=rq; <:mFfI g;A<n- ;f 'Jft ~
c=rq;

(she-roes) '4i4)ACb ~, ~ c[ ~ eft, ~

cis?: ~

dk ~

~

~,

-

.;ffi ~ a:rq;t. ~ ."ifif,a:rq;t

~ iff I
WTft,

W-tf"Bf"
2ft1
<ifq.

=

-s~

...... v;;.....,...., .......

~ICRO(

qp- if ~

iilFf

~7FIW( '€fTff

# Wi~
I 3fTR"

mw

>3PRT 0WFR ~

q;-r;=f

qq ..

00 t! ~ wifTr I
E£!:C

Wr Pfif·· ~ ~, ~.

m [I # at ~ ®(q-~ om ~ # Wi m, at

~ # Wf ~

m [I q¢ iilTf

~

at W

t1

if ~
IFf ~

m« #
?bT

a:rq;t

1# ep:fg cit '€fTff <=iff cit '€fTff q;r m [I afrr om ~ # 'Jft Wi q;-r;=f

.wr-t

?bT

Cfii1T,

~

~ ~ f, ~if·~·~~~1

m~

~ -« W=r

~

~

m anq-

~

~

\ffi

W=r ;fflf ~ ~ I .;;Jfq a:rrq ~ ~ if ~ BR W=r ~ ~. coT UcP ?it W, ;;Jft
i31['q"

~-«

\iU{J} WiW if
~

BRff ~ Ill!g)
Qq" ~

ci;
~7f

ctt il~4.·qr ~ mctt
;nft ~

~

-« .~

~

i31['q" ~

...~

.'3fR. ~

~,.~

if 'FT ~ ~ t Q;m wrm t ~ 'lftffi" <it ~, ~ ~ ~ if ~ mft ~ afR" W=r !lnfiWr ~ - ~!lft ~ ~ ~
~

m

iilFf .Wffl" ~
'GfIFP(

fcIrlr, "~wm- ~
~

ci;

iilR if ~
Lff ~

~I ~

.~~~~ml
i::~~~

t .~ em- ~ ..~, ~
~

il~;:ffi
i31['q" ~

qr

~

9iI~;:ffi

WI ~

0fR ~

ctt ~

qRfB:lRt~l

qr ~ f I ~ .qft ~

i31['q" ~

qff

if ~
cP(

~

~

~

m

~

ci; flqaif w ci; iilR ·if ~

q.:rR

ci;

~

fcIrlr ~ tWr-t ~
~ ~
~ ?tit,

aWffl

t, ~ ~ iilFf ~RT?"ffi" t I" lfTPfI"
ffif{

~~

q;-r;=f ci;

01ffl ~
~

t, ~
ci;

tI
qffr ~ fc$ ~
f{l:5{if

cit ~
QTw 1

t1

~
c=rq;
Qq"

"ffff, ~
iFf ~

.<ifq

qq c=rq; ~

c[

W# afrr ~
~ TfW

~WftJ

g,l~;:ffi ~

mt~

~-~
~

w

~ tt rilt ~ ¥ft ~. if ~ - ~ ~ 7'f9'T¥~, "ffff oto m ~, rilt ~ .. cit RbdJh:fl q.:r
'Jft am s-fT ~ ?bT ~ qco CfiT!F( W iFf ~ ~
~
.. bT ?

mrrr ~

~

'lftffi"

ctt A ~.

Fcf;ff c=rq;

fffiff,

~ I I3PTCit ffh:r
fiFrctt

om

122 ~

~
~
qjt

~

~

~

"if

rmFfT

&

0Wr

i3'# frq 'IR.iI" WI
~ 0Wr f.Ti?"

CF«t ~

I iJ<1 ~

qm-uif
0Wr ~

<t om- "if ffl'ef,
~

?Rrro

CIffif ~,
Wlffl

0Wr ~

qjt rmFfT q;-r& ~

q;r

or ~

J;f~im ~

~~ ~
[Rif

.3fR' \F# ~

tI

rnifit fit
~

fit

CfiJ

qjt FcIm.ft

i>1<if 0Wr ~ f?Cfr

IR. &lR ~

'IR.iI" ~,
if i39 ~

:nfiffi<if
I

\jfq \3ITI;{"

fi=rWft afrr ~

q;f fit ~ ~ CR?t
• ~ ~

M~ ~
~I
IR ~
~

fcroR-, ~~,
~?it
qm-

#~
q;#

.3fR' W~T awrrtr ~.3if tl
q;) q;f
iJfq·wo

q.rm ~

~,

or w ~
Cfif

Fcrmr
'W

r~ t
qj?

r1~
~

PiCblffi
i3{fq

afrr q;("qr( cf ~

q# ~

~~7T, ~

rmrw I

qw
~

~-?7T fliT ~0if <t

f.:rqforr ~
~.iffiq;r

Cfif ~

<M
~!

opjf ~
Cfif ~
~

~7T <t

lWTT-m, ~~,
f.:rqforr

t? ~ t I afrr
~
..

m

qq;

tt

"if ~TTfi:R;r

m-

m t I awrrtr
ctr
~ ~.~.~qx 8:RT Wi ~I

q-( ~

~7T

~t

"fir ~. $jqPjmefl

t-

f.:rqforr ~ cqfim ~
\3ITI;{"

C#&,

('fq ~

~

eM <t fffir ~
J~

0Wr ~

~~

qjt' ~

tl

or .~

I it

or "iff"« awrrtr ~~ m~

Cfif ~

• ~ & Wr afrr ~ 'ift '3TfL1# frq .3fR' ~
• iJfq \3ITI;{" ~ ~

Cfif ~
Cf5T ~

mI

# ffirr ~

iiit

~-?7T
tI

~ mft ~ft Wi ·~~~1Mt ~lotil;;ffi ~ I am ffi".~ m ~
.~ ~I
.3lfq

~~otiIr4'l W=r ~

m ~ ~~
~

tff ~ -

~ wrn
;fflf ~ ~

m~~~~1
• iJ<1??if Cfif IR

qrw- ~

CR

ffit g afrr ~

qrt if ~

~
~

q;-r& ~, 0Wr frq fferT ffi7ff q# ~

or

<t m=& if

m W,_
~

ft

~ ~

~

Wi wP afR".~

meAT ~ ~
qx ~

~

~ &'R- W, ~

W=r rtt ~ ~ i3lN ~

m i3lN m
if,
~I
~

ctr ~

Wi ctr
~

t

~I ~ ~ !:rITOT ~ ~
\jff

ctr
~,

I

&fR

~

meAT ~

ml

f.r4oT ~

I3TfR' # afk" ~

cR,

fJr;#

a:rJtr ~

if _ q;ffl ~ I :Fr ~ ~, 'ift ~

£RiG

Ft
~

i'l ~

~ft ooqctf '31R ~ m ~-.~ "TIT m! ~ ~ ~ ~ 0IR ~ ~ ~ ~, ~ i3lN Wi qx Bet I ~ i3lJq Wi ~ m, ffi" Q;Br m<Prr ~. t{n ~ ~ ~ ~ &mT 'ifuf Cf){ m ~,~ .,~ .~ ..•. ~~I:PIT 'ifuf ~ m ~ &R- ~ ~ aWffi· ~ ~ ilfuR '·;·ff'm~rntl ;m ~ Q tl '~\·:~k:~·.t_.~;~ ..''-_". '-, . .'..:"-,:~.,~ I
i3lJq ~

~ if, ~I m'3';f ~ if I W=r m Wi ~ ~

~~~

W=r qx ~

tF
~

~

rtt ~

61<1\i1f/01 ~ ~ ~

itcf

• M~

q;} ~ ~

~~

CR gn;:r ~~,

w, ~

w, ~

W=r qx

1]Uif tff ~ or~it~~1

cR I

~

<t fffir f117Ft ~
iJfq

am ~'lfrkr<if

~~
1R ~

q-(

~,

rifftff Clffif ~,

mm

-4

l

sT. ~
\NfJR"

~ t:MT ~

<t

m "# 'iP1 ~
qqr
~TCIR" qft-

glOiI fl;:ft
~

t, ~

'fir qqr
0(Tq

;uff,

<iMt mft
~

~rm.- w ~
tI
~

rt <ilR- "# U'IF'I'& 1/ ~
W1)'g

;uff

mrr

..
tJ

qft;:r q# ~
q;r JNrq
qfff ~

~

0fp- ~
~iTw-Fiofaif ;:f

I3ITT'W

1if9f

{'ffi:f

tJ

qp:

aT

t fct; ~

\34f./wlj

I fct; 'fir ~ qqr iR:rr tt
q;r ~

mrr t I

qqr

tl

\NfJR" "'I$fqI.J.a{

'fir qqr ~

'4T ~

mrr t I
125

"# ~

··.···.· -;.··.·J.26······~. · .
~ c5"
!NJCf

<::';:<~~i;+i,_~': ~J '.', ;;::,:-:\~.:-~ ,~~,-

c5" qft # ~

~
~

c5" ~

orrcr ~
~ ~I ~
\jfq

~

BCfiT ~

~
~~

cfi ~
~I ~

# Am; ~
~

ffi=crff ~

~

qmf

w

~ ~ ~, qm€t ~1fetn~m;ft~

fop ~ qmf ~

111m ~
\31CfiT ~

m~

crtl" .f?rWrr ~
l
..

~~
~
~

0fR
qg-

m~
~

qcrr ~,

m

'3":t

I

sT. ~
a:{"lR"

gJO:1I fl4'l

q#( ~

Fl$( ~qjflfqqj

qft-

~Mt~~~m-ff'fKfrt, ~ q-qr *f if ~ H4~i;ml t I ~, <if{?{ '1ft ~ tffiT WTAT ~ &IT fit ~

c5Fr

m- ~

it ~

t, or
tffiT ~

em ~

0ffiCift q-qr ~ ~

t Fct ~

t

<H
a:{"lR"

\3"ff ~

qj}- ~

CfR"

or~t
<fflT CfR" ~

m tI

BRT

wrrcr ~
~ "frf ~

'1tb](lCi"l Cfl

~"Tfml
~

q-qr-3if q# e;;f;if

~

~ it

q-qr-3if

eN ~

ffiS'F/" qfr arq;:fr iif1TW

iiI'ffi"

t

~

'ifRT ~I

ct m tJ ct!R"

J

feRrR ~ 0fR
qw:r
q){ ~ ~

~m m 'Bt ~
i.

~mG~ \1fRIT ~I

m~ ~ ~ ~
gti IF?:~

gg ~ '16flIi(ICi"lCb fefflR ~ ~ ~~ err I ~ \3lTtFt ~ m, orrcr i3B- ~ wmf W ... ~ gg ii16flI'!ICi"lCb
ii1CbRICi"lCfl

wrrcr ~

m~~

fefflR ~ ~ ~, ~

~ ~~
~

mrr

t, ~

0fR~:

err ~

'1tf wrrcr
~

'1CflIi(ICi"ltb ~

feRrR"ft

I

~
~3if"ft
~ ~

~

ijff«
q){

~.m t Bm ~
rir ~
w.fiClT ~ I

I

\3lTl"{

"Birf ~"

t ~~ ~ ~
-q6fl" ~

«~, -at
~ ~

q(" ~

:sT. ~
~

t6T{ ~ ~

~

~

~ Bfq B"CbClT ~, ~.

tt ~

& t, ~

&IT. #
C§8"

..

mil" ~

-qrmmmi

$1Tftftqj- Ff;r 'f{# ~ i;f.:f tI ~ ~ it ~ 'f{# <ffITfiTt '1tf t <H rp::f ~ aft?" ~ ~

ct fW[ ~ ~ Cfi"fffT fit ~ ~f?2qjlUI ~

fI

crrwrr q#( ~

~

'1tf ~ I W fop Wr 0fR ~

$rm- t "fickr aft?"
~
~

r ~ctWJfflT arrR ~ ~ tmr
qJT ~

() ~

PtCblffi

tI ~~,

am ~ qfr WJfflT ~ ct ~ • ~ ~, nT am -&rttr,
;:;:rq

:sT. @1lfl41 .~
'16flI'!iCi"lCbdl ~

&CIT ~ ~

~

Cf){ ~,

~

'16flIi(ICi"ltbdl

~~~t~ CfR"

~.:!fr, '5fPk .3/p- at ffi:f ~, fir

C'f11"fli ~

'tft# ~

~~,

m, \ifT ~
~ffqfql

Wr 0fR ~
'€jqttf)I'!
Cf){ ~ Cf){ ~

~
wmf WI

WI

#
~

TI«1T ~
~

wmf W, tm9 fmirr ~
W,

m ~ mI
CfiT

.~.... ..... ~
~ afR-.

afR- ~

~

'Bt ~

;:;:rq I3ITrr '1qj/'!l{i1qj ~

it arrR ~ wr ~ ~

'$ ~

~

tft?r ~

I3TTfT<fft

rR.:!TFft ~
R~

i'rrft, d ~
I

~,

i'rrft .3/p-

¢

1i1~C6tt1
~
~~ if f<rnt

fflrr w

q~fg cS1Gf)Rier
wm;r

~~

q1- ~

W§&~,
i3f!F'f

";JfFf

rt ~

cfr:rrfr

~

"fRW qft r:ff~TFfr (it 01R'fT

~7fcm' &

W

qfr{ cqf<Rr ~ ~r& citm t <H .:w:r:f ~ t, Cf<lT 'trtt"' "fitFJ qft

R6hI(ft~

c6 ~

rnr

~

ett ~.0fR q ~!1ft ett !11fcffi"I ett ~
~

m ~TfI< ett ~
~ Wffl ~, ~

~

flUffi ::;rr

WiifIT

t ?"

m

cf;m 'WR ~
~ ;:fpf.::r ~

~~

~~

~

~

~

t, "iff!

~ eft m I

~

c6 ~

t1~ ~

~(ftWt/ ~

~
C§F9

6bT

-qql "~"
q)f ~

lfM
I

tl ~
aq; ~

ml ~
-;t ~

~

1jir. k tm: ~ ~ :qr I ~ >WR ~ "# '3ft ~ of'« m;fIT ~Cffff :qr Fct "# ttqr ~ ~ WI R~if~~, "itt~<tfflq~/" wmm: if ~ ~, "itt ~ <t ffi'q ~I" # ,3ftl't ~ "# ~ ~ ~ Fct "# ttqr ~ wtr WI # q;t ~ w:r "# m, M cfffir itt ~ if qrqr :qr tr rrtf f
01'RT ~

t~ ~5il~~ ~

oqf4=~:p1 (1

Gf)~

141

~I

ffi";:f ~

~·m,

Wilt ~

~ m] ~ aA" l1tRT c6- 'ifu:R ~ iPRft -;t ~ ~ 6bT ~4t¢1( ett ~.

m~

~ m.3fR

-;t ~ ~ ~.Cf$" ~ ~ coR q)f ew ~

ftigf ...
~.

~

~
J

mRcB~

«IT,

~~
/l\J
~~

~~~~~~1ft~~~1

~~

~, m ~
-=\1'1

mft

"ICbI'!I{iiCbdl ~

Rli?bffil tJ

wm-~BCf~·

#~~~m.~f .oftr ~ ~

#

m <t ~
~
;;rFr& ~

o/ff
I
'fFfTf[
i.fq'CfR"

en, <Piffct
?fiT

qgrr

Wt ~ m- ~
rmr
?fiT 7JITfKifT

"fF::r

Fct tJ

~

if~m-~,

am-

~?fiT

~

c#

?fiT

aT

row-~

~I

sf. $r
"fF::r

'""'T"""'ll

~l"T'1fi=r1
t I i1f€f ~. tl ~ ~
~

Hlft.,

qq; ~.~
cftifi ~ ~
~

rrh:rrq

mrr tl ~.
<t ~
q;J ~

-wm;r

qft ~T

Cfffit

tr o:rtf

"017('l1-\3"tTf[f("

%f iifTffl

cirt mer ~

t, aT
~ ~

wr<T ff'W[

.(b14J;qNJ <t ~

m

~

m;R ~

mI
I

am- w ~

~

m~

tf
<t after
wn:rT ~Ff

t, aT ~~
~

qw ~

¥dlR?NI~Fr
FJRTllT rp;[[

\31ffl" ~
0{"tAT ~

~~

mor
tI

~

~

M

ffi;:r
<H

rp:f{

ris~ett .. . ~ ~ ~ ~ ii~>'<ir~&I$(OI t :.~

%At ffi";:f ~
q1- ~ ~

ett~m,

!1~

~

c6

_,.."-.

130 ~

sf. ~
~

~\ii~"1 ~ ffl w t ~ m ~rfp- ct ~ ftRtR ~ ~ ~/ q;f ftRt ~ ~ rf ~ g 01k" qmft ~ m& rf/ ~

~

ffiQ ~

~
~

"# ~
4ll=ll,*st

.c6t ~ ~TfR ~
fmT;=r

~~ ~
WFr

~

-mrr tl
~

"fWiff

*~ ~
Cf){ ~

#

R qCfi

*

t, ~.

~

-q tt ~

-q tt M .~~$lIPitb I
";{lIT

~.fcRm:T

at«. ~

-.:r<rr ~rfp-

~

t ~ ~ WI .~rm-~ BRii -q ~ ~ t I W itm <FIT t ~ .~ m ~1fR-q m"ffi ~M t? ~r ~ ~ -t ~ ~ ffigf fcrqrif .c6- Cf)["{OT tt ~ t, ~
~

"#~ ~ ~ i3fR ~ ciwr~ ~~ ~ tt 'jjT''""Ifu'1 l1-1T ~ ~1fR m ~ ~ \3flTffi \i1riO(R'i 31TQ;, ffi ~ tR ~ ~

m, ~
~!

~

-m~

cir i3l1Fft ~

m

\ijfCfT

tl

-q ~

~

\i1"'4R"1

-ctr ~

C6t afR W ~
Of Of ~

~··tl

~
ij'(q.

~
~

w.o fct
~"#,
~

ooq ~
tIT~~

C!5T ~ ~

m~~
tR ~ ~

$p tR me ~
cmfj

wnit,

~I qmrr

irrft

cpr ~
Cf){

oftl:rrft cir ~

~

m

t, .~.0/

WTTill{

grr;:r

C!ffifCf

# -qm ~

~

-m tt 11IT t I

mFf ~

t, 0fR

.~

W tl

~
~.~

~~
tIT ~

~fl
v

B" arttr ~f ~, ~f ~RR, ~f ~ WI arttr ~ c6t ffiw ~ B" W ~
'-"

~

Tfcrr (perfection) c6- feRrR ~ I ~ .~ .~. ~ ml \i1"R ~
~.~
0lJ11 ~

~

~ll

tff mR ~

~

~frT,~3fR~ W cir mOO .~

C6t ~ ..~em=r<1i,'iif
'f.iffl ~
il

if ~f

't I"

feRrn: ~ t:fFfq ~ t CfiTSit t ~ t WI '1q?I~I<;iiq? ~ ~ WFr ~ B" \31WT CfJ{ ~ WI ~ ~ ~~ ffrt ~f ~ ~ 't I if ~f
~

~

t

fct.

fmIf ~

~rrm# <=Itt
tt

~ ~,
tl ~ ~

@~
"~

~
TiFf ~

"1'IMI ifGr-T""T'(
~
en(

~

~

B'q

c6ftn
0'f1T1 ~

ffi

0{Iq

\3W-5f ~

;nt

?# ~

t I 0Ff
~
en( ~

<3fJR \fIN ;;nr 'R mFf
en(

afrr "

& ;;met "flTt rf ~
~

?# I,
~

Wit ~
mitl ~

I ~:

~T"fR"

ffl

qfJ- ~

'N ~~

'R

$

~l

m
I

~
Q;m- ~

rn tR

~

~

if.f.... •.. B" ~ jp:A- ~rm.~lfu-q?)- .fcI;m ~ .•
~.·
}·~',"_:;·:';'7/ :.

t

aftr ~ cir ~ ~rm- -ctr ffiQ ~
~ Cf){

Acfm;r. ~
~

~f

m'ar~

.•. ~·I

# tt ~ q)f t fct iR ~ Cffi11 UC'l1m :.c.:~:;:c.:···
.cge- ~

afR ~
fW;rr I

..~

m tR ~

iR ~

m, ffi ~
~.

~~

\3itR fcrqp- ~ ~ #~
~.

f, ~

mt W!<:f ~c6- ~ # ~ m.~ WI ~ mt ~ ~ c6- \\fR # ~ ffif W, ~
~
Of

Of ~

ml

C6t -

WI

WR ~
ij'(q

~

~

~.Cf){

~

\ifF[

m fct
qffiIT

~

m fct

-31N ~

~ "if~

m-

~."#
qf¥rr~ ~.~l

~

yt?{€Iq:of

t,

m ~I

~
qmu

'tl q~

~~

epf~"#~

~

~

~~,

t," .~ ~

W

132 ~ ~ ~ arrq ~ CfK ~

~~ ct~iftr~l
arrq

m citt ~ ~ % it ~ ~ % 0!1'Fcm ~ ~ ctfeRrR~CIIT<m:" ~tl
qftp:rr ~
~,

or

<f CIR" ~

arrq ~

q"f[ ~

~

m ~ ~~
~
?[q;

~

r

qlq 51q(ff
"lIW ffi'T <fr=rrtr Oik ~ -wlffUff tR" tpT &TFf ~ ~ ~, at ct i3# ~ em- ~ I .i3flFff( ('fij" 'ffCff ;:ffl' mw, :Jfq WE Fr$ ct 0ftFfT ~ <fr=rrtr ct ~ ~ q-( cifFtff ;:ffl' q;( c# I cp.:f;ffc ~ ~ ?fiT R<fq t I
"~ oq:;

M ~ cit ~
tffi ~

?[q; ~

"%9" ~,
~ I 0IN ~

;; Bfq ~ fijj- >31IG' Bfq;:rr ~ zm

Q;m q;r ~

C6fl1 q;r ~

i3it ~
tffi

qp:f

i3lR

tffi ~

t.=u

&F=nft
~I~ ~

em ~
~tl

aim ~

~

. ~, or ~
~

Cf5'ffl ~, or 0IN ~ ~ -m- 0!1'Fcm em '4t ~ ~ '4t ~ ~ ~l ~ fcrcrn- -3ftr ~

t:R

0!lTn ~ <m:" W, ~
~

~ Jfttr ~ ~ I aiR
>31N

'4t ~

0IN ~

M

~

cit ~ 1:J!T fcrcrn- citt
t:R ~

fijj- >31IG' <:rn" t <:rn" t I 'fflTrif CIIT q;r ~
e:rFf

~

~mn~9!T&qft~mt~
al1R ~TfR: if

B'oqq

m, ~ ~ ~
00 ~I"

~

fcl5- ~

elfR ~

JJR-i¥ dldt!b75

>31IG' ~

~

~

;::@ q;r ~
>31N ~

~ I 0IN
~

'3Wtt ~

~. mt
.

rn

t:R ~ ~I ~ ~

cit ~

mm

~

ctr ~
cit ~

em ~

if ~

~
~

g'f. ~
:Jfq

~

~

.

~

~

aiR

qp:f.

crtf ~

rn

~

CIWlT ~

ct ~~~

~,

qr-rr
.

q;r ~ 1

m-amc5 ~Cblffi r cit
f1
11FT
qp:f

Prrt fefflrr ~~TT1T ~ ~, at ~ d/1l/)J;f?:I@ 'iff ~"FYfT q.:r ~ t, ~ ~ !('Tft?" ~ «JOT t aiR" . ~ ~T & ~ "'1fbl<Jfi1fb fefflrr ,3ftr fFITCf !('Tft?" q ~ I qft ?fiTlfwmr fbT ~ ~~ q;( em- t I ~ <bRUT 4fJ t Fr$ Prrt fefflrr aiR" 'JfTer Prrt ~ fbT WfRfT( q-;:rr& om oq4Fk.ict ~ & ~, WfRfT( ;::pJT q-;:rr& & ~ i3# I

~\J1Rf1'i

i3Pi# ff r:;cn

irl" ffi'T ~, ~

~

~

ieon

~
c5J.:r

t fri; i3# ~$T Oik ~ 'iff iffit $;r ?fiT ~ t, ~
tR" ~ ~

Oik

~jT 'R ~ ~ ?fiT ~ i317Wr # ufurr t, qw iR ~ ~

m-

qq7

tr ~ ct ~
~

t,

~I
qw

~
Wif

'R ~

op:jf 00 'i'.lTftq I [ff?T qw <fts:rrft, ~ Oik
~

"q<::l4f+1HJ"
ffl ~

t?

qffjkf ~

?fiT ~

t I ~ ff

~T WIT. ~ "flif11§:~ft ~.~ ctr ~ "1§:~T ~ CIWlT" qGTf tf{ t I i3it ri ~ W, W ~ 'qffi (ffip ~ '4t ffi

aiR

~ ~ if ~ dCf5" W \1lT '4t ~ w.mt ~ - ~ ~ '4t 0fR ~ ~ m I

fctim
1§:~ft
crqr

'lit fcrcrn-

m,

3fJtI"

i3it

Bfq;:rr

ct

m

ml

tl ~ ~ ~ aiR ~ ~

'<fr:rrtI"

tl m=r

rr ~
it ~

crFt ct ~

~
'lftfrr ~
011:FIT ~

~

"fCb/(jfliC15 ~ qn tJWFf q;f I ~ ~

q;f &Tn ~

~
..

drr mtr
3'rq;-

tr ~ tr ~
~
q;(

rtr ~

~
I3TCfP!rT

~

ikft

Wrr I

f.

#~ q;f 00vMt hIT t I # attm
q)f qffi

'"I1~Cf')t"I

~'1fg ~Cf)RI~
qff" ~

~ q;l ~ mtrr ~, en- .~ ~, "~ ~ ~ ~ fcff (fi;:r' f?;;:ff ~ '4lw ~ &W1 ~~ ~ ~ crl ~ ~ m-rrr?" if;t ~ ~, ";:ffif, ~ ~~CR q)f ~ ~ fcp ~ qw ;fflf ~, ~'.~ . fcRm- # fu1:rm if ~ m ~! q ill ~ ~ \1fFKIT m fcff q ~'
\lfif

iFt cr ffuk ~ ~ ~

:if. ~

«.~ ~
t I"
(~

m

ffl ~ tl #
q#
BRif

wmf

,3fR" ~

m q#.~
wrr
q)f

Ci5fI1 ~

w.I5W

00 t I

IDm. ~!)
:if.. ~
-;l

t

\31l{ ~

#

CO{

W5fIT

~

~

«.~

~

ml ~ m crl \lfif q ~ ~ m;:r m m, ill tFt ~ cI:i ~ ~ 'q~+rr
mw.~1 ~ ~ ~
'Pll{ ~

m#

~

q~

#~ ctt ~
i30rIT I ~
~~

'q~+rr WIT m

mm cP) ~

if ~.

ctt ~

-vm if

WTTI
q)ll

i31lR ~TfR # ~ "~" ~ crl W<J Rmm:, ~ ~ ~l4ttbf'" ctt "¥JrIT if itft e ctt U!I-Rt q5f ~ ~., .. ms ~. ~ ~ I w;r ill ~ ~ fcff ~ i3N-ft ~ ctt mHt UG if ~ ctt ~ ~, ~ ffi;r w.rr if ~ :cfurf q)f :¢t :q IiCCbIRCb ;::rcff WIT m I "lfIG ~, ~ if ~ \3fu: aw.6R" q)f "C6W. .

m

~m-.

~~
~ ~I

#it ~

ctt ~

~
cP)

.~

/ u~m~
, q;-p:r

ml ~

err

;;j'fFf-~

;.-«.msr <.<~

,:,~.~ ~ t
~ ~

m'fcff if ~

~ fcRrR" q;l +rrrr fuJm m fcff iN ~ ~ 3f'mIT \ffiW ~ ~ ~ ~ ~ l=A" if WITi ~ eft ~I ~ :nIT fcnm m, ~ m m fcI:r;n ill m I if ~
fuqffi ~ F.PRllT ~
~

01tR ~

~

fcff

iN ~ ~

~~

\3fuID ctt

~

mm
(;[l ~

mm
~

~ ~
~

~ mar ~I m 3lR11'1" tl
fcpffi ~

~ ~

Ci5T ~ WfFf~;

~ ~

ctt
~

cP) ~

~

Ef9T 1Wl, ~

~

tf 0fR ~f

~

tnt

air{ ~
'1CbI(I(1=tCb ~
q'(" ~ ~

m M ~ ct5" ~ ftri ~ ~ if ~l WR ~ fuJm err, ill ~ ~
cP)

Cfitl

m~

« .~

m t ~ ~ ~ ctt
.....+ ~-;:"'H ~~~
"PI <J1Cl't 't ~'tI<J1I,

iF!" ~

~

cP) ~ ctt fcp
iN
~

if q~
<J11't
~$,.....

CiI1m

if ~
I~

m I ifit

m~
~

t, ~
..,. -""3.-,

l41'1reCb
l
~-<u{

..; .:<;It;<'ll't

"tit ~.

~ ~ !:?'"II~ "l!:?I':'I1

<J1'-1'1

~........;;.

!*I~i."# .. ~
.,~"''-;'; ~a

am w.=rr

"-:;':~'.'.' .. t ~ .• ~ ¢ </rJr ..~ .•. : . ;....1 . .... ~
,.'.
,,\_~~
,'_:<'_ ..';-..:,~' . ". ' .. ,,}-,~- -:

« msr ~
~

~WT

~

if
_.

m

# ~ wm=rr'~/' #;f ~ q"{ ~ ~ ~ ctt ~ ~ i3fulif ctt m-Rt ~ itq) m ~
if
p:p5i!ffl

t, if ~

~

iA" ~

#

sT. ~
~tl" ~
'1" ~ ~Tr

....
tl

jJ,Ai{

%flT.#, ~

g41R"4)
qn ~

t,
~.
~

u~

~~.

~~

Lcffi:·'q~J:JT~

TIm I ~

"ff ~

w.tmT

[I

if ~
~

t~ ~
~ d'llICb~d

t

fcff ~

fflI@I&1~'i$)~;:;:

@~ii11\11

~

~

itfr ~

if

'\11~ti1I\jj" q)f

~m~'~r~~!t,

q5f~g'3IT:~i'~'W
" ". :'-'-:':?-::',~,:,:.,j:\t:(~~};':~~-

"ij

~,Wro:
~I ~

~
~

it ~

~ ~ qm ~
~,~

A, ~

~~, ~ i3lJq'.qr ~.1ft ~ ~~ qm ~ ~, ~ ~ ~ u€llifCbH" itff ~I ~, ~ ~ ctt ~ % 'dt ff, ~ mtt
~~

~

~
1f)f(01

W ~

(""&T

..,-qr I ifq:df ., q;wr

rii

"# i$rm ~
qp:-qr(

mrr Pfiff ~
dr, ~
~
..,-qr I

~
~..,-qrl

t?$ ~
I~ ~

;:pz:~.

i31TFlFlf &tTl"

~l{mm~1

1:~= M~,:f!
~
(!l '(9jq) '1;)11'{

=~!, ~~ ~,_
-". . ~,

ffl ~

oJtm ~~,

~

'IT?

«<?

#f 0fRlT t?$ qm #f 0f"Ft ~ "fffIffiT '# ~
q.:[f<JT

oft?:

q;fflt

u~

01J~(qjP

W~
;$&
1!1T,

Nk:r &It, ~
~

Nk:r
qiT ~

mit,
if

m-

"#

.m ~
~

urT ~

if ~ q#f ~ ~ wR & ~ I

~I

I!1T I

aiR" # ~ f5T'f
&~ ~,
tl

cfi

Wf'[

~'&

q(R I

CR ~

"#

~
~

~
ifi:rq

'"I1R f11$~"1

Pfiff
~

if m=r

m qiT

~
~

ifqzff ., q;wr I!1T t?$

.m cfFif
~I

~

cor ~

w

W

#f ~

~ rift qqj..,J+:g'! m-"If( W,W ~ oft?: ~,(;ji:J~qj&t crcfOO ~ "If( w, W f.Frc;r;t 'qft W1ffT ~ m- ir{ w, -It '@T-rft' Pfiff "fffIffiT err, W ~, ;:pz m- ..,-qr 1!1T, -It f1Rf Pfiff ~ "fffIffiT I!1T I "# qff ,0PHr rrwt ~ "fffIffiT I!1T I :;mfR t, ifqzff';t itfr 6Rifff ~ q;wr t?$ -Itft;t<f1ft 'J:R" '3Pi<r tt~, ~OPHr~tt~~I~#'~ if ~ ~ m, ~ ~ ~tf 'q#f g;?If #f I:f?fIT I!1T I lii?fq'i0{ <mr or ~ 2ft t?$ "# <FTr mwar I!1T I # i$rm ~ ~ qft ~ m, f-;rn# -It I3ftFf W lIT ~
~&q(R~ml!1Tl '

~

~'" , V&d(1:t:4l.4- Cj'qffi';::~• W~ 10 11'T'ft 1981 qiT ~ ikfr tl ~ m w ft;t<f1ft ~ ~ "If( I -It ~ Wr qiT ~ Pfiff ~ LfTIffirr/W ,~ ~ c:q]fT "lfiH I tIft "fR'"ir ,wfrr 6Rifff if ~ ~ ..,-qr I W

~,s,.....~,..".

01W <5!SC
cor ~:?T

'liFT ~ R

0PHr ft;t<f1ft if ~ if q(f( ~ [, u~ ~tf"

m-,

qiT OOT# ct fWr ~ 01W ~ R q;T ~ ~ CR mmt -Pi ¢ ~

0PHr ~ if ~ -m- if

t, or

m-

t?$ cT

Cf6 "ifF( ;JfffIT

t, ~

~Fiif
Cf6

iffm:r ~
ID?k ~ ~
~

q>ftl'""ll;qjlfi

~

liFIT ~ TT<IT, ~ '31idRfb ~

tI
~

~ ~

~~
~ ~

~

~&
~
~

.qr & c5"

~~

fNq I c5" qft ~ ~, ffi<;rr tl ~

ern- ~ ~, ,~ t 'ilfu:r ~
~ ~

q>f ~Tkft tl"'iTmf

ctt ~
~ ~

~m~ ~
-i

c5" ~ ctt ~ %~~
cpA 'q>f

~

q>f

q

wrm'
~

C6"{ -&<rtl ft q>f ~f<

ctt
~
41liIR41'

~

~
q

~~ ID?k ~
~

fW:rr1
fu;tt:r
~
q

m~~
q[ff

~

~

m 'iW",
ctt ~
-i
~

c5":~:."

~
~

cfi ~

"# ?JtI

ffigf
CR ~

.m ~
?JtI f5T'f
tl

lIT C1R'

01W a:rrqq;r ~

~

cit ~

cmrr CR m m-, or

ffl c5" ~
~

fromT i!1T, o3fTtf iR"

'31l ~,

~

%~

mik ~

ctt

c6t ~

B"

B"

t,dT~&~tl

tl'""lcqjl;fi Cbitlf.'l1l1 tic!; ft ~'31T tl \3l1R ~ '

m~

wl

138 ~

q gr. ~ ~
~ ~ ~

~
~m
q;T ~

c€t n- ~
\3m=R

c€t !!hlcti1..m ~

e6" ~ iMf e6" ~ ~ qltl41tl : "~13W ~ Rtflbct"ll t <pI ~ ~ ~"d" ~I c€t ~ Hilct4"'ffl ~ 0fR ~ ~ JtlctCl'+i1 ~ e6"
1I~

m-

~

~

I .~ ~

~

m CJRilT

0fR ~

m I tffl" ~ Fcmc: ~. I3W dCP m \!il9T -rn<:r ~ I "
q)f

%t1" \3lmR ~, qN ~ ~

m m 'qlg~I¢"lCfl
~.I'~· ~

~

~ ~

n- ~

BTlR

mm
!Tcl5G

~ mr ~
QT
;Jf{ffi"

~

~

~

oT \ffi CTft ~

~

q} Ff<:rs:r. qit. ~

tI

t, Rm:r

CffifT

t

q;r \3WfRUT"

tI
([ClT

.<jpS[ "

lR"· ~

fij;- ~ .<mfFr

qft 1ffift ~
CfR"fIT

""

t i3fu"

t,

iR1"<'6T ~

• u"ftrtof
atr:A ~
•~

Ff/"fV7 !R
ffR ~

&IFf

qfflffl ~"
qrt ~

~
~"~

#,

"~ F:fu;r QT m

nl

t,"

;it

s« ~

tllO/rrJ)IRCb ~

~ft <ot l31TCf#!kr <'IRift t, <1Cbm(i1~H1 <ot ~ itmfT t" afrr qft aiR" w u:mft" t / . ."

• ~~mif~~mtTt,·~~~..m-if~ t, ~ qrt if qrff <5ffl t afrr
J1W OW ~

~

~

OW

¢ afrr ~

tJ ~~,

~

Tffl" t, oT
~

~

I, at ~ "ffTt if
;::r ~

\3"f(

!R ~

#~
"Gf1ff ;::r

&IFf. ~ ;jfq "flCff

1/ f?6- "

qsf -

fit I

OW ~

~

~

ct ~

~

ff~JCfff

~ fcRm" ~

~ OW f!iMf qft <iPrrft q;r -.ihrrft if ~ ;:;;;;if um-" $f qft 0W 4T5.~ afrr i3'# ~

qsf / .

"

• wtqft~~~ifmtTt, ~#~~ a:p:r;ft. WFrr # ~ f.?rnm;r ~ I .3OOf $a- afrr fW?- "~!R
~qsf, ""

&lR

"

• <fj·nRqJ"

aih- wt

q}

~I '1¢hI</(ii¢h ~if

#~

..m- if

ff4Nf

'JOO"

if 0flR( "ftf mr I

~

qrfif

r:rr

C5R ;, "

p ~ ~~~~,~ "'"'..__,.: ~
C5"ffiT i I if ~ ~ il" ~, fJR ef "ftf ~g, ~ ~ ch?R if ~ ef ~ tr· .: WPf wmf ff I ~ '<ft?if qft- fR1D ~ ef \31<RR ~ g ~ ef 'iF# iR:T ~ i, [r flK ~ i w ~ ~ g, ~ 'fRW ef ~ ~ qft- w;:rf ~ g I PITt "(fqFif if ~ .JFTFmft '<ft?if rt ~ m~ if ¥ ~ # I .~ ...

i, "tt, if ~ ~
'<ft?if
CfiT

rt ~

-r.nffl ~

t, ~ s«

rt ~

ml ~
;rtf ~

m, ,Tfft<iT rt ~ rt ~ m,
gI
~

WPt ~ rt ~
·ft m

<311ti,tP4Iq·

rt ~

m, m,m

.c~

R im ~

1tR.Ttqfti!fRf wt jij;-

~~M~ifm~~·tl

qm

.WJfir···~
1tR.Tt 'R'

·~·(0·:~

~:<::c:.·r~~..:':~::..<. ",:~.:'~."
ciht WI. ~
.iJffiT~,
~

.'{~142·.··.··'~

or ~ ~

'31W ~

f.6'(

?# ~ aiR' ~

01LFft' R ifI' ~
ffi"gf ~
~ ~, %

f<Wr ~.

?:IT CfX.iffJ" ?:IT ~

?# ~ I

'R ~ ~
i3WN

ft ~ \i'fTft

imT

tI

r

(j ~
ft

PiCblffi
<fiT

~

"~

a:rrq. ~

ffifT ~ I"

mtWq, ~ (fJ"I$I~I& fctfrif t31tFfT mit ~ ~ ~ ?:IT fi'I;-r
?:IT ~ t:R' ~ ~

~

~

t Fcn I, at ~

01W ~

Fctffit &

q;f ~ CIR"ff ~

~ I ;;rm q;f

\3"ff 'R ~

t? ~
~q{ff',

~

frEffl' '??!ffi' ~

Wr, ~

~,

fmrr

cR'?

~

v

-:::rg""I;q=&I~
~
q;r ~

·v

N~, "<=rtt # ~ Tit;;r q;f ';ftf qmrr[, ~ ~ # ~ 'fRI2' :mwr ~ [ - fvm' 'fRI2' ~ C!fff :mwr <R m [I" '(ffl' fit <w t Fc/; ~ IFf 'If 0/5 ~ wwr 'fflCr 'itar t, "# <w 'q'{q.jf ~ qmrr [I" ;::Rft;;rr <w 'itar t FrJi qft 'iWAT ~ £( ~ r:m:r qc;fT _ t I

t Fc/; ~

orrq ~

qmf ~, ~;;rr&

m q;r

~
CfR1IT

cf;;1 g,~ (is
<nrFf eft I ~ qq? qrr
%(

<w

~ fur ~ fflT
~
311<TI~d

qmf ~

orrq ~

f<Wr ~-fFRhlt
eft I

fflT 'If ftffir ;%f ~ I tt, o3flT( &q ~riIfr ~ Isr ei' ~ eft I c( ~ arrr:r ~ tr ~ cit, ~ ~ ct fWI ~

err, "#

q;1ft

cR, at ~ ~

~~t!

fctffit ~
.~
tl ~

~~
q:IT ~

~

~

FeRnU nm
~ 0f[q'

m<ftt ~
~ .~

mr$

ctt

itdT t, ~
m~T ;::p:rr ~ ~ .... ~ ~l furo:~~~AT~

(ffl'

aT~
~I(ffl'

m~

~

~ ·wtt
~T

&R ~
~

'Bfer-'fF3TI ~ ~

~I

¢ U ~~.
~

~

~

TTffi ~ ~
~ <SA ~

q:IT~

~

.~

t~

&R ~Wffl' ~~~I 01R ~ ~I ~ ...q ~
(ffl' ~~.~

~ ~., a:rrq at
~ ~
<:IT

qR~Rtqi

a:rrq ~

tl

$o~;-r gil (is
~-fFRhlt

~~
<SA ~

ctt
~,

0Jf0=r ff ~
iFf

.0Jf0=r ff ~
'UWf

5 'R .,~M~!

.,~M~ <#&a

~
CR

~

m- ~
sq- ~ I ~
~

II

i3(qP"f.

?# W,f.tr;#

w t FrJi ~

;::/WT-fFRhlt

;%f ~

i-

FeRnU ~ ~ ~ ~ If 00 ~afR::m ~
~

lIT ~ ~ ~ ~

feRrR ~ ~ ~ tl 5!tg' ffi ct ~ ~ ~ I ~ it feRrR .3fR

~.~

.~ -.Rll. ~ \
'3ff .~ ~ .~

~

~

.q

m~ ~ ~

~

q-{ ~

~

I

ere- ~

Wl

~

m ~I

'qfCf

q:IT

q-{ ~

cp{ ~,

~

at

a:rR ~
%~

i3N1T ~

'1rr~lf1T

{1j-/~i:~·,~Y}·~·~'··· ;::'>_- ; ..

')';·i;~~\~··

."

~cm~

145

~

"~.~

m m, ~
~ em
~

il <W{

BlWFIT ~.~

~ ~ ~ il 3flFft ~

\1lT

m, ~ ~
m~ ~
c5t ~
~ ~

\1lT

i, ~

m ct ~

~

~ afR egg "ftf ~
C5T ~ ~I"

m, ~

m m, ~ \i'fir
em

~~

if ~

B- mit I mt ~

3{ffi-qrn"

~

m m ~ m, >31(q"

Wf alR .

~

~q5T~~~~~~~~~~1

t,

mctm"

m
i,
~

L~t
;£ ~
.~

\ffi" ~

~

~ t I"

i!fR"

ffi7r ~
JiI"1QJI{)

roR-

q;ffl ~, "~~,
rrq;

GTItf ~

iR1¢t qrc; C5T tffiT ~

"# <rtf ~
ct5- ~

~
~
ct5- ~ I~

or mw ttq; t, ~
I

\if1'1QJ/;[l

or ~

~ •..•...

eotr& diUii'i'
=-rr=-d-C

~
~

~'1':b~~
~ tf?"
gfFf

~
cf;:rr ~

ooW ~ WAT m q;f qm:rr [I" ~ ~ ~ t fcI; arrrr ~ ~ <t qrt -q ~ ~ orrff Clffif ~ GTr ~ ~ cor ~ ~ qof;r qffir ~, 'RC6 qrt "# ~ ~ ~ ~ ofR~
~

on<R -q cftcp i?T WfmT t fi'i; cor ~ f?rorffl t, "if ~ ~

!!IT I

Wt ~
~

aftr ~

tR ~
~
~ ~ ~

~
~
~

% if itcft ~;:pff
~
~ ~ ~

~
~
~ ~

;fflf~,

~

~

~
~

;fflf ~

UfFfT' ~

~r ~

fi'1fi41~\'11

~

.~

'11#, 01[q~~~.ok~q;f~"#~
~d
~I
q-{ ~

f.;rn;rr ~

~

~ fi'i; ;;f ~

~

~-

or ~

~

~

\3ffi1lWf

cIT fuyf ~

~t ~ ~ ct ~ if ~ mft ~
iI

m- tr

~ if "lIT oi(H~<l

8llffi" t aT ~ ~
~

~

~

~

mt
~ ct ~

~ aT ~

fitUl1:m: ~

~ ..... ~ fr;pW<

em

tI
~

~ ~~ ~r ~.CJlR1lT~;

~

~.

I \lffl".

c€t
C5T

~

~

ctt

f1&blldl

'3GI&~ol

'1tbHlCl""ltb

:BCPCf

ft
&Jq-

grr;;

~

lat ~
,Atbl(ICl""Itb ~

r

~

c€t

q;ffi ~
'1tbl'OCl""ltb

"f

fuyf ;st ~

m tit .m ~I
c€t ~ ~

t ~ ~ ~ if ~ ~
cIT ~ ~ ~ coT ~
WR" ~,

~OO

~
q(

c5t ~
grr;; ~

o:nft

q;-{

Cfmf

~ ~
~

~ ;:p:rr ~
~I

~ ~

~

~

-a- ~
q(

~,

,3fR '3"1" ~

% A ~, grr;; ~ ~,

m~

ijfq"

~

... ~
'\~~.~

'.~
.. ~

~
q)f

m i ~~
WR ~
qrn-

if

l:1;t6" ~

ir

,""~e6(1 q~fg
ff.eRW'IT

~CbPcl£f

.. £:mr,~·)jt6d·$Rr ~I

":'\-i'~ ..;:ffif~

.,.::.';.'~;I/~1\i1?tT ...• .•F WfI«IT

I .~

'1"lfr:n
q(

~~

lIWffl

tr

~

ww:rr i, aq ~ c€t 1jlITt
r ~

~

m

~
0lfCI"

atR- ~

grr;; ~

qR

mm ct ~

q( ~

I3PR ~ q;f If« Efu;:r '1ft ~ rM, f.Jr« >3{Ttf ~. ~": ~. ~ ... 'Jfit ~ ~ t, qtf ~ ~. mWTcfl'.t;I.i

'fi1i;:ff # ~

mw it &lFr
arM~ GTr ~

~

rihi I "'IfbJ'(j{'·/Cb
q;f ~ .. CfR:

'414"1lt<"1fb

&

uft-f .
',:--:,'~,'-~--i~:

146 ~

~q;y~

147

~~~t~~ciT~cpu
~~I"

"0fTR

3fTG" ~

~

it ~

~, cIT ~

+\ sT. \ill Rlcol ~
~~

Cf'q"f

3fTG". \w ~

~ffiFJ ~ ~
~
q-{

~ ~,
g;rr;:r ~

::sIT ~
~ ~,

~

tfR1

~? ~

ooq. ~

cIT ~

if ~
i31']"q" ~

~

~

~

fit

~~

"ffi[i[

fflrT w ~

~

~ ~ fit aftr ~ fflrT ~
;nff qfJ-

<fflT ~
~

'ffT07Ff ~

~
tl'm

m, 3fTG" .~
~

q:mf ~I ~

~

0llG" ~

if ~
~
~

~
~
~

~
(iff ~

en ~

~.if

~~
3fTG" ~

~I ~

3fmT ~

"Cf?Cl ~, cIT

cIT ~

m ~,

~I 0llG"

(ffil? ~

rt ~
~

ffli:nMlli ;nff <R ~?

it

0fW R ~ qfr ~
<fflT R ~

"ifF{

#it,

~?

~

'"I1~fb~
~ c5 qff &~tJ
1fFICfffl'

CS(~fg
if~

~fbRl~
qRf

~~~~~~! ~ ~ ,3fR ~~f ~ tf CfiTI1 C6«'IT ~ I

w

t

Fcv

R

lFfi

rt

fW.[ ~

-4 #-p:;m ~
& ~.

l

sT. ~
t
fcJ;- ~

~JO(lfl4)
[, ~ ~
~ ;;ftq.r

'TiFf, ~

aftr ~ it
<it". ~

qft ~

u:mft t, fit ~ <R fW;n- t!

aftr ~

~

qft

m

-.:rfRiPif W

r
CIR ~

r1. ~
tJ
~

~

PlCblffi
i~T~. q;rq $II ~
i3mi-rrrtr

c5 ~ lFfi ~ qp:[fflqft ~ q;rq qmrr t I aftr w ~ w t, "s« 9fow if ~ fWr rp;rfr:o ~ ~ ;nff ~ J Wi W qr:ft t, ifp:n- t aftr r:rqfr:n ;nff t J W ~ (if]Tff qfr:sr, ffi(ifff, ~ qft ~ ::sft;t c5 ~!M@ ~ tJ ~ W 00 t fcJ;-:sr, ~, ~ aftr qr:ft <t <t fcrqp- ~ ~ #~ it 'ifRf ~ I ~ WIrfT t M 9fow ;:f ¥t m ~ cm;ft 77Mt ~ ffi" t I
U

c5 ~

fit ~

#~ .r~

rt (if]Tff qfr ~ rt ww; rt ffi"?:[

~
qc;p((

'Jf:t"f rt'fRT

tI

t dR- ~

CfffI1 ;nff

t I q-qfr;a
tI
rp;rfr:o
\3tT ~

~ fit w

t fit
&~

~

#
N"'I/Ci145

WFt ron:r

&~
if

q-qfr;a & ~ fcrqp- ~ I q-qfr;a & ~

~r{

\WF=r

i31']"q" ~

m

t~
ffi" ~

~ ~~ ~
~ fjjl-4qlfl ~

W"{ ~T

~I ~

I ~,,~,

~ ~i:l

rn ~
~~

~~

~·t

'4T. ~

~5I'CI?2"

~

I

fGR ~
if

m, ffi~
~~

Cf5T qwr;:r

"ffrt if ~

!Pi t I rp:rfrq "# ~ ~ft t I it WOOf t, uir arrRt ~ ~ tl
"f ~

$m
<t

W~

~

~
CIR

i:

5I'CI?2" ~ .: q3f .. Jil'1mq) ~ &jCffiq'ij r

~

m~ m

"fl{ ~

Bf;lt ~
q-{ ~

~~cnT~
~I ~

~

if ~

fW{ ~
q-{

itm ~
Wf

~ ~~~
~~ ~

t~ A~
~~W"{ ~

m~,\ifGf
~tf

anW ~

i31']"q" ;:jfR ~

~ tf co+ft ,3fR m+n~ ~ tf ~

-nrrm ~

~

~

m

Wl1 I

'48 ~

~cm~

..
149

t; ~ ~

Q{~

~ m~
"# (ill
~tl

~~~~.~~~~m-tl "# Q{ & c6 ~ ctt '!iI'1lf"1&5 ~m

~ ~, m

m ~I

~~

t? ~ ~
'1ft ~ >3lR Q;w

t I ffi ~
\3lTl1 ~ ~ \3lTl1 ~ ~

an% ~ &5lft
~ ~

~

ctt ~
~

JOlHiflCf) ~
~~T

~

95Gl1 ~I

tl

~

~ B1W tl

~

~, ~
Q{ ~

a=rttrr \jHi'1~d

t,

~~"#

m BCPcftt
~
"ffi;r •
~

j~

~.

fll~iflCf)

ctt ~

ctt·~
~~
~

~
~

"&It "# ~ c6
\.3P:l1~d ~

\3lTl1Cf)l ~

i3N-ft

ct "&It "# \Jj 1'lfCI&5 ~

~ ~
~,

Bffi#tt~~afR~-~~.~~1

~ mI

ot ~

~

(ffi

~(iI'i'H:q

f!ffil ~ ~

~ ~

fcp .~
~ ~

~

~

-3R"

q;qf.p..'i ~ i ~m"# ~

m ~ mr ~
;;tt ~

~ qiT "ffi;r ~

~,

"# ~
I

~T ~

1flIT ~

~

L~t
~ ~. ~ q(

~~

ctt ~

ft ~~ 01illtil(o ~ err I

"ffi;r '31;q1~Cf)

il+1 ;:t ,

m qffi- R 1WT"'f
(ffi

~ ~J

;f

a:rrrTcfiT

"iifff{lf(

t~

~
"~~

if ~

(abundance) ~ B'R ~
~

~ct~"#tt~tl
(iI'1lf"1Cf)

~ ~ mma- ~

t - ;; m m=mr-r,

~ 1 ~ fu"gf
ij){ ~ ~ ~

t

fcp~

~

ct
"#~
1

~~mm-~mam~~1

~m~ aitr ~,
iP1 ~ iP1

m~ ~

~WI1m~ct&f{~

~

"&It"#~~;~~~,~
.~

ffl ctt ~
v

~

ct fctim m fcRrR c5t m ~
;; -&-1"

CfR"fT ~,

"# ~

CfR"fT ~

-4 ~
~

.t

sT. ~
'<ftW
qs}- ~ ~

gqlf~~
~~

iP1Tt <mf ~

iWFfT ~-~

rmr ~ /

ct BR ~

t, .~

0TrR

qm- ~

t

0m1-<mf qft

\1fR ~H11(1g)
~ iP1

+"- aT. \ill
WI' ~

~

\1f'l&~, f.ir;ffl'

rmm ~ ~ ~
ctt~
'3~I~(OI I tl

crtr CWf
~~
~

!?T '?t ~, fir ~
ON!?T ~

tI

;rq ~

'"'~ ~,
q)f

~
~

~il+1
(ffi ~

~
~ ~

\RCF1 ~

ctt~
ctsI4~<R4

riT i31<pFf qm- t I iP1 ~ ~ ~ 1ft oqfiffl- qs}- ~
'EITffl ~ I iP1 ~

~21(i1 , ~ ~ ~ # ~ iff7Tff ~ of« arq;ft ~ r:fhN m ~,iT it W1R '<ftW q)f rfIm ~ m r
r;q; Nt

~ '1ft /
iP1

~

oflq'{s~ 1fiR" "ftf 'EITffl ~ /

cit

ot 5IftmuT

~""l~PtfkCf)

ftbPlti'l(ill;ffi 5IftmuT ct ~
err

sr4~<Rtfot

fe"qr

.~ fcr~cm:rfc6m ~ ~ ~

sT. ~

c6

JOll'1ifl&5

fcr~m sT. iFft ~ ~ffittf ct ~ ct ~ ffi.;:r ~ W ct ~ "#

~

(~~
\3lTl1~

w #) "ftf ~
~q-{ ~

rmWff
~

'EITffl ~ I iP1 ~ r;q; # "ftf 'EITffl ~ / iP1

e« ...
~

~

~

~/
3TtRT ~ ~ ~. uit q.:rr ~

Wffi"

~
(ffi.~

t!

~

~

\3lTl1 ~

t~

~

·~;i~>~~"<~-::,:~:f"'";~""\""
.J$O··~
"

.,"(.'

.... ~

Bt+rr ~

t, ~

~
c6" ~

rtt &T%t ~
C5T ~ ~ ~

rtt ~

BFn ~
~

.'. ~t ~

.,m ~
qm)- ~,

3T("q ~

~

~

m

mnit ~

I

3T("q ~

?rTTR 0ll'T ~ ffl ~ 1:ff ~ .:mq fuqf WfR ~trfifd<:if em- ®ffl ~ ~

rtt

~T

em- i.RC6t ~

~~

~

mI

P

~
~
~

~I

'"II ~ Ch til q rt f:J ~ Chfcl ~ ~~ :f R l;fC15" oct fcifq tf<.lfr:o ~"/ ~

I3Wf urT '1ft tful ~ ~, W R W:;r - p, Wi, ~, ~, ~ - <liT w t ;iff arrqqfJ- ~ :f .31F{ ct fcqqft<:nT tl <!ffi" ~ ~ ~ ~ ~ ~QMtI ~ ~ ~ ?75FfT Wrrl i;pf awr ap:pfT 1FffITtt. W:;r <fiT ~ ?7iit om- iffi qr;t <t ~ @a m- ~, ffi" ~ R~ ~ om ~ ~ ~I ~ o3fRl-'Cff«<tT ~

PtGbl('ff

~ #, ~ ~ ~ ~ .3frr ~ f&n:r "fMIf w ~ m+r.t WliG m- ~I W WI" tl
"3f1R

o3fTI1 ~ "fIR: ~

If?lfR
~,

~ ;:r
C6"?

r:fty:ff

rit ~

I~

ffi"

rwr

<mI7, >3flR' ?§fS ~

;m% qrn t5lfr ~, \WR 0lflT ::Tfr<ft <IT

c6"~~,
~l

~~c6"~~~~tl ~~em-~~~c6"Wm;.~~-orm
~~~~l"

~Wmq"{

aT"Q;m ~
~

Tftf

m ~<IT ~ wrncr ~
~m

~.~

m-

\37U'ff ~ cnr ~

m 'if, ffi" zy;, ~
~I
~"PiG

~

;:r qR'1 R ~

;:r 'if err -3WTit "'I'i'""l)I9;"" err ~ rn if I3fCRr >iwr rit 71& ~, 0Tfib ~

amftq ~ q ~

!lffl:rr ~

I

fiwr

\ffi11 ~

cffi- ~
"R. ~

mtm
0f[tl"

cf;

it

~~"h11'flf

t.r
em- ~~
~

ctt ~ ~ ~ 61T~ftq-~! ffl"ftg; W=r ctt Wlf;;q g,1ct4;::ffi q-{ mel ~ 1 ~
::g:dJOflcl ~, ~ ell

em-

"61T~ftq ~

tftit ~ 'i@:lC!H \3lR ~ >rmrr ~ I"

~ fct;

\WR
~

'3iffi-qffi

m- <IT 61T~ftq--~
~
Cf)f

~

if ~
~ 61T~ftq

Cf)f

~

~
\3"R'~

1:JR1 ~ ~ I r.p;rr <3T[q

t m
~

~ t ~ &r% ofR ~ -qcp is ~ ~ aftt ~ ~~,"~ ~~

c6t

ct~

aRT

ff'4T~

a¥ffiT ~ fct; 0lflT ~

~·tl cfft .~ ~
tmfq; ~

~ ~
~?

m-m ofR
~
anq

tl""~

~

~
~

tIT> ~'B~

if tl" "~ ~~ if wR
~

B"M' -;:fflf OOT GTcf ~ I ~Flft '*~ftq- (blessing) rtt ~ ~_. 61Tltftqf~ JOtlrRr ~ ~ <IT ~ ~ ~TI"~:,~ ~~ ~ ~ if 61T~ftq ctr ~ em- \1ffiR1" ~ ~. ~;~ i3fR R ~ om ~ C5T 61T~frsr~ I ~ ~ ~fm '4T ~, .~

~ mm t, ~ ~~ ~~ ~

~ ctt !?WRr ~

0fR ~~ft qFt ct ~ Cfii tWiT c6"ffitI 61T~

if ~ ri ;t ~ err I ~ emfrqlfIT-f

~~

~ffiffl' ~

~EbJldl ~

wr
.•

~ ~, "W
~ 0iN ~

am qA- ttr "{1T1l&( t 1 tt Q:m CI){ ~ ~I

mcr-=rr~ c6"~

~~

Cf ~~

'lIT ~

tt

~~-3iR~1

t~ ~

~ 0lflT ~

<IT 'Cffq
~1Fro{

ctr >r~fm m- t, or· \3W{ m ~ -dilctil'"f11 ~Cffit t, m ~ fit "Tft

C6RT ~, ~

fugf

.~;: .

. .~

~l1-'ff c& ~ ~fUT ~ afu.- ~
~,

~!I-q;ff qIT !llTtr ~

aT

~

\31T~

~ I 0llR

\3lTG" ~ q~tllo;llil '$;r

Cffi.!llJq' q{ijlfb( arrqqfJ- ~ ~

mfr
1{
~

\WT'("

\3lTG" ~
'1CbI(I(ii4ldl

\31T!!1tq- ~

f.1fm1 W=r ~
.. ~ ~

&R ~ ~~
~ffi

&R ~ 4lT m ~
0fffiT

tI
~

ffiftg; ~ %, ill >3{fq" % "ff~T ffiftg; q \31T!l1tq~ ~ ~!l1tq~
q"("

\37Jq" ~

q)f ~

~

~,

i3"ff i31'#r o:k ~

~!lfuT
~

'~~~~~MI~~~tfcp~ ~ ..~%l

t fcp>3{fq"

3fR ~

w<til..m

M&

~

0Tftr WFJf 'qTq.ff

am

Cf)( ~ 'qTq.ffaif ff qq;-

<t ~

#
~

\ITT qr 01tBT

~

<p:[T

aw-t ~ rfc60 ~ I
~

wr

~

a:rFf ~

CIR& tJ. .3fR JP:Ft ~ .
ctt ~

~.~,

0fTtf "'ItbJiU{i"jq:}

Wvif
0Tftr

~

~

~ I

;;pi(

CIR& ~, aT

if.i<rr

qr &IFf ~

If ~

0Tftr ., ffrgf

13'# ~
Off[f

~

if.i<rr
F, •.

"fifCfR".

"1CbJiUCi1tb "f[C"'fTaif

an;t ~

"147I'OMCb

'fft;;if q;T ~
qr

ffir #}

i31'#r ~.'

qr.mpf

..

.# ..

<

~m-ctt~m~~~~iftl
.-~ m'1"

rnw m ~~
it

W~

q)f ~

WJ'§T ~

tl

"@"'1"

• if.i<rr • if.i<rr
q-q{r:ff

ctt 'WWlTaif

J;TWffl, ~

.3fR ~@r qr

&IFf ~ &IFf q

'F5'ff wrrft I

m ~~

~em:r, Wi,
<TiT

\3lTG" \1l1l1(C\Cb <SR ~

, ifl .~ c6" ~ ~ ~, ~
"t

%- ~
~
~

~
~

~
m'1"

c6- ~

if ~

:fi'rffi

~ &R ~

3fR ~
tJ:Of
~ f61d::tdl

~

~
~

~ c6- ~ '&fi Cbl~q(, c6- fua1uT it
~ ~
q){ ~ q){ ~

if ~ ff ~

ri" r;fu;f q;qj- ~ '1tf iJ7fr, ~ tl ~ ~ afR' ~ mr ~I

m~
Cfi( ~

~'ill~

tl ~ ~ c6- ~ fcp~.;;n:r f61c1::tdl ~

<iIl~ l=I"RCT

~

~

q)f 'q{ijT

m- 3fR ~

c&

!1m c6" 1=JTUI11 it
mt ~

B'4lit % I

fm;ft tl
WT<" ~

•~

~
>3[l'q" ~

'ffif

t
q I

q;R

afR' ~

~

~

~

aft?- ~
~

m- qfT ffi1Wf
'1ft ~ afR'
CfR" ~

<t ~

ff ~

tI

0fT!:Jfrf
~I ~ ~

• if.i<rr
Wi -

qfT R $rr qfT arftg;- q:;(
qr

'fITi'.PR

"1CbmCi1~dl

afR' ~ qjq ~I

am ~

~fTq

~

0Tftr

yfJq:ij;::Jj ."

~

~ sr. aW, ~
'ffIif
&ffl

~\1fRrl"1
'lit mn FcI7
~
Cfif

t, CffJ

m ~Rk qff m
ffigf ~ ~

t I.

1R

W fJif \ilt ~

......... & ~~:t R
m'QT-

~y;.L.. \jfR

'-'

\31("'1 h! 19)
qc15"

tt

qzyf ~ q.#

t, 'CfTt

CffJ \31fClCN ~

m-, ~

ffrnm· m-I

sf. ~
~~
~ ~

\l11~{"'1~
~
i:R

~ ERr
[I ~

t I ~,

fiT ffrn1ig t, ~ ~

if

W

"f[{ff

~

If ooqqfJ~7Tfrrr, fiIx

155

156 ~
~ $ffi",

3ITQip

fulJ ~

157

<3frr
~,

firR" ~

~

I

firR" ~

t/ ~

ff5r 0PJ] : ofk" ff5r ~ ~ qgo # Rfif of; ont if ~

m of; mR" if 0frff
I

"ffif

cf?r

t, ~

ofk" ff5r ~

t,

1Jffn:

qR 1f ~ ~

~
~

~~
~
"fR"W antf

~
qIT ~

gj)~4l1 qIT ~

t ill ~
~

00 % I wq
~

YiI~;:ffi

0/ ~

GDT qm-ur ~

~ifR~~tl

0fR ~
~ ~ q;l ~
.~
~ ~

'3# ~

~

~~

~
if

amtgf'S1'1ctJ fWi'ilBl

rt ~ if ~ ~ ~ m fcff· cp:ff ~ am ~ m,- \1fT ~ ~ I ~ \ill m 1 .~. Rb1V1<tfl afR "fQ; fcrnA"ctr ~
~I ~. ~ ~ I~

~

CI5T ~

a:rR ~ ~ ~ 0fR '3#

t

q-rqr, effl" ~

~~R
q(

~~if c6
{l"1i'tlCf) ~

fil&i'ilf4

if ~.~

t~
~

~
q

lffiR ~~

cfi .~ ~TCbfcfi
~

'9.IR ~

~
~, ~

~
effl" ~

~

~, ~ ctr ~ ctr il~;4\ ~ ~
~ ~
~

i1cR ~

~ ~ 3fRf ~! ~ 0lN ~ ~ t, ill 0{fq' ~ ~ rt tRlfTOloIT rt t6tR -3frFfr t3ir?- ~ ~ t I 0!lG" ~rt m
~ .~

i311c6 ~

%, fuRl ~
~

~

~

&m .

'ff

-3lN

CI5T ~

.~

if ~ Cf:Rl ~

~

~
~

~
~

iSlR fuim ~
c6

%1 ~ ~ ~
-mq q;ffl CfiR1lT ~

%1
Ufq \3l]"q ~

~

~

if ~

~
~
~

fMl1"ffl qIT ~ ~. ~·mmft ~ c6·mr q(
~.~

ml ~

~~ "11ft. qft, ~ qrff, ?it tt ~~m:&

\lW ~
~ ~ I

~

~·tt
if ~
~

Rbiit"ffl rt.~
c6 ~ if 1Rr ~ if ~
W1RaT

~~
qIT! ~
~

~, ?it 0lN ~ ctr~ :iteR if ~

~

~

Ril*1..m
~
~

om- if ~
wmt % ~
f.?r;rq ~

~

-m \ilRft ~ I
qIT ~ ~

~~

m
C@

q(

$ ~ ~~ I

~~ % fct ~.
~, ~

CI5T ~

~

r¢mrrr
~,
~
q(

..~
cpr

~ ~cmr ~

m 'iIKfT
~

t ill ~

c6

'fP1Ff ~

~I antf ~

c6 ~

~
~

~
~ ~

~

%1 ill mfI ~
antf
~

tt ~

t ~ ,mq
if ~
~

m cp«ft ~ I ~
0{'fq" ~ ~

.~ 1 \3lffiFf 'ffi1iIT

~

tm

~~lR'ft

(vibration) ~

mm t ~

~ ·afR ~

t~
#~

ilcH4 ~ ~
~

m~

00

~~R
'1"

M *~~4
q( ~

ifcR

~ ~~ ~ ckl;:ffi ~.
~ "ffRtf
~.Ufq

~ ~ ~ ~I ~ ~ ~ctr ~ G6«fT % I ~ ~ Ci!lfr.Kr '3Wt furtt ~ "11ft "11ft CR wmITl ~ ~ afR ~ m~

if ~

qmfr ~ I
~

g,')~4t
CR ~
q){

Bffi
~

~$11f.1Cf)~
Cf)fl1

"11ft %1

CfRifT tfwr ~

~

~

~ fct ~
"S!lttiitlq ~
~

ss: m, ~ ~. ~
~
effl"

C6fflT

\ill ~ ~ ctt· iR· 'Effi;r

~t

t~ m Wiff
I

cp:ff ~

,3fu" ~

~ afR

m

rn

~ I antf

~I ~

ftrt ..m'1" "11ft ~, ~ :
~~ ~

(substance)

~
~ffl~I'1T

~W«=r~, \ill ~
CI5T ~ ~

t~ ~ tf{"IT'Jl

t~

~

&RT
~

~~~159

mt,
01TC1iR"
I3Tfq

IT~'i'fT~eft~1T~mwt,?:ffl"

M ~m:;it" ~

if,

o3fTCfiT?"

sm .3fk- 13WliR". it 'ffflR" ~

~
u~

t I"
~.

~1t1T Wrr, ~ q.:rp;ff ut ~ ;r{f fcIim iifT fP!iffT I iJfT ~1t1T err, ~1t1T ?Prr, o3fTCfiT?" if, ~ mr aft?" 6ffEfiTr ?fTIT ~ -dm" I" qvf.r crt/" <:ffl 1t~ "~1T

<FfIW" qr; U'fCfPiT

err .3fk-

em,

r:rTff iifTCIR" ~

"f,tw ;t I" &

t, i1tw

~~,

qjf

qufo:r qR'.1

ct

\31WT-<3Fif1T

t,

m,

t,

rfWr-'1f/c;r W'1 d:U-, at ~ ffiq WI arrrr ~ #1 arrrr o/1i ~ $r #, 'i'fT o/1i ~ w3'ff $r if ~

at

01W I3Tfq ~

~

ff5 arrrr fffit u#h:r

ct ~"

~,

\ifT ~.

t,
cr;)-

"~
~

~
~ 1 ~

ci5-

m
~

<w
;;j 1<1 (':\*1

mr ~
c6 ~
m

~
CfiT ~
;:plG ~

~
~~
~ ~

~
~f··

~? ~

Wffiif

.~

&( ~

ct ~
~

q.:r;:rr '~ CfiT {l'R' CfiT ffi"{ (live wire) ~ 1 qIT W"{ fM(r d ~
CfiT ~
q){ffi ~,

~
cpt ~

fuRiT +wffit ~ 1 0lN \F1Jf W ~
\35\Tff ~
~

ct ~

~.

if \F1Jf

~·~I

ci5- ~
SiI$l

~

~I .~.~

mtr~m~~~t"

iilt4 ~

q;) 'fCI'~

ill ~ ~

«IT ~ 0fR-

0fR ~

~
~Tf

~
~

0lN!

~ ~
~

~ ~

m{,

~

10lN
~ ~

c6 ~
WI ~
i3lfq

;:nff

m~

~

~~Tf
f

-eucr# dkJk;t
1tTftr ~ ~

1Nt ~
qx
~

q-{ i3lfq ~

wmT
~

w? ~
~

~

~

".~t
~
. ~.

~

;:rtf qx m.;:rtf ~, ~
i3lfq

m

if ~

tt ~
~~

m~ ~ ~
q){ ~

;:rtf

m Ftt ~
w?

~~,
WI

i3lfq ~

~I

i3lfq

~lT~W ~

~

arrrr ~

ffl1r ~ ~

"IThfitmR

Iif.r ~ I ~ iFJ'Ii
~.qm-

ct

1tTftr

"ftf :U-, 41~)f4iIq ct ;:ftW am ~ qrt if ?:ffl" \5'IR"& t : am ~ CfCI7Z7:r
"~~

CfiT ~

CR& #,

\ifTqf(

j~~¥1pq! .~. 0/

,~?Jt,C[Q ~

~

~t,

"~ ~

t'

~

rET quf.; ?:ffl"

~

fc6<rr

iifT ~,

ftfr ~ ~ ~ ref I "& t I ~Tr eft, ~Tr

160~

.~

ftffi?' ~

161

sT. ~
~

if ~\i1~'1

\3W~

~if
tl ~ lifui&;fj
&.f)

~~~t
~

iJcAPlCffi

~ WffO: ~ ~~ ~. ffTft ffi1=IJit "fff ~ ft tom~ ~~ ~ ffif W, aT ~ i31tRt

om- ~

Cb/f+11&1Y;;fJ ~

~

t 0'ftr. ~

#Z emf

~

~

ma

CfiT .!OICb21q}?o/ ~ CfiT

m?T·~~m
wWr ~

tl otern-: ~ ~ cit ~ m~
\3PRr ~

W~ .'EI7"if i3ik" <1ft

BRT mA, ~

c€t mft ~ ..~
~~
~

t~

R~

~~fum;~ ~ it

3tlfcll'?bl{

~3tT
~

tt ~
~
~ 3tlf£itibl(

tJ
Wl if

liltuiil;q
\ifFt
;:r ~
\3lfCf ~

if ~
~

lil"1cfill

lifuil'?b

&RT ~

cpr ~

WI ~

iii tuiil;q liffil

WJ

® cit
q;t ~

w.rr ~ ~ ~
tJ

i31tRt$r;rr

a:rrqqft $r;rr

i I fitffiT ~& qff ?"fFIT cor cfi ~ rt ~ ~ ?bTi .~ &"('f[ W, cp:fffc& otern-: i3"ff ~ $r;rrCfiT .fh:m t,. criT ~

ml
~

ft ~
li"1'6llm ~

c€t W{ ~ t, ~ ern- oqf1:ffi~
qy ~

'1ft

~

~

~

WI" ?:IT

~

~

~~~

q3- ~

.:mq-. i3"ff ~1fiRr CfiT'1q}Wf<iq}
.~

. cfi
.~

~:rm-, fcI;B" ~
~ qff ~

"if({ff

tj"[

Fnfr

Cb"?""fIT

rt ~ciT
q;:rrff

t ~ ~ mo- rt ~
I, ~
i3?Ff

wWr

~
qmf

~ ~~3tl

i

WBq}mf<iCb,

~

emf W / ~

if ~

~

~
.~

~
~

~~
~

CbT~, FcPm ~~~

ft ~ ~ ~ WI ,rn ~ ~ ~ m CI?T ~ ~~. WI CbT 'FT ~ c6" furq ~ qnr

~?

\3lfCf ~

"WI«'iCbC'11

01lfcll!45l( ~I

afflq: ~

'1" fi1gf .~

~

.'41". q;:rrff
CR"~

cit

citt

IJ

~

iftqr

4#'q/'1H.om-·.

*?:fR"
~

~rFfflCfiT

~OO t J

m

"*.f¥:rfrrr # J ~ ~ WKfT qff '1if·t / ~ ~ ffC(5" ~ ~ m ~ ~ emf #, iffiT ~ ffC(5" ~ i31tRt emf # I om- ~ #~ otern-: ~ FcroR:
~

3t Iii! tibH ~

~~~3tl ctt ~T ~ ~.~ ~ ~ q3- qft if ~ ;sH "fI"]""Cf)ff ~ ~ I <3UtICbT q3- fum; ~ ;fflf ~ t 1t1 q\;Q 1'=1 cb y ifd tib if ew
tl t~
~ ~

m~

~
G"fturrq
q)(""1T

~
1:[(" ~

ft it ~
~

~

m

GfB

,rn
~

yffi1&;fj
~
fITC6f(" ~

CbT ~
ctt ~

~
ctt cpr

~

t I 3t"lR"
~

CI1? anq~~

\3lfCf ~

W, ~
"fI"]""Cf)ff

com W 0fu- ~
cot I
~
W{ ~

W, ill \3lfCf ;sH

com W, m
~

ttt W I ~.fiRrr
tl

~I~ctt~~~~~t~~~

~t 3fR. r:mIT t ~ W{ ~ ~ t 0fu- 'd;m ~ ~ ;fflf t, ~ flCI\;Q14Cb mind) ;:r m I ~ W{ ~ if &fTCd" t I flq\;Q14q)
~ it
&~T
.... ~.!&'IT ..~ ~

ligl'1dy~m

0fu- ~

-t ~

cpr

eruf;r ~. ~
SlItuiil4 yifdtib

~

cot 0fu: ~
"tcft ~

~

if ~

~ifu~~t
-: ,.,',

~ft,

3fR ~

W{ ~

-&rf t ~ ~ m~

yfuitib

(universal lifui1!45 mA,

~

'-c¥W&I!2~

tit>

~:

I 3tTR ~

~

flcfdll4Cb

SlItuiil4 yifdtib

t 0fu- ~

.\)4<;,·~ 3tfll(l95
-,-;h;'O, ~
u~

~
qff

~
I3Wf

WIT I
~

~

~ 'lW

I31ftf

cwm "ItT ~
~,

~,
ffi ~

~

~

~ I fP::r

<!'if" cor ~
~

'o/ff ~
-3TTl1 ~~~ ~I ~ ~
~, "ffq ~

m- tl

w ;:nff

~

~

;:nff

tI ~

r:nfr ~ I "~ if ~ r.ft;;r ~

qiT"

.3ftr
?:W

tI

am
~,

md ~ ~

~ ~r

\3lG'l ~ 4RIf:aRl4T ~ ~
~ ~ 0l]"q ~

q5- ~

#~ .m m '3ftz afucr: I31ftf m ~I
~
~ ~,

am ~

~

~. mawr' cfif.F.F:r
(ijTrff ~
~ .~.

-qq;'

ffi ooq ~

cB" ~ ~ ~,

~

'1ft ~
~~ ~

3IR ~,
fjq

~
af;{, ~

<:IT l:% (~"1If"lCb
if'{ B"(f ~.

m

tzyfi ~

crtt il ~ fen.R ~,
qN ~

~
"ffq ~

-qq;
;rrq ~

m~
~-~

WI ~

~

~

~ \3lG'l ~ ~;;F1r{iiCb q.::rRf mr

~~
fugf

Plct5R'1"1rm

CbT

fm:Br ~ I

q{ (;f;{Ff ~

<rl •
Cbtffi"

aft< 0itRT

mft ~ tl
"R

~ fI'ilCb,!or .~ ~
~~ i aftr

3f[q ~

~I

~~I m:ri:g ~ ~ ~ ~

~ ~m
~,ffi

q5- ~
~ ~

If ~
~ ~

0{q

3f[q ~

q5-

f.:n:r:r q5- qff If

-3TTl1 ~ ~

~I

~

I31ftf ~

~

'1tf ~ 0fR' 'l1lCRT01T ~ ~

~

m

M~
\1fT W-I5"ffi, ~

cB"

m~

#.~
~~!
\F[

"1Cbh"lt"ICb

~

~qql
'3U ~

q~tll~~I~ m6'fcoooq ~ .~

~
'"ICflRIf"lCb

fcr;:mT
I~ ~

~

~

cit ~

tR

ffi *f ~ I M '1ft

~t

~

~ 1fi i, ~
ooq- ~ "1CflI'Uf"l<:6 ~ ~

~
~

#

4RIf:aRlai'i ~ ~01T am 3f[q (fq; ~ ~ iI ~ q5- f.F.F:r ~ ~ Ci5- ~ ~ m +Wtl ~ ere- ~ i, ~ ~ ~ ~ ~~~. ~ trR If Bll~ ~ il ~ 3f[q ~ ~ ~ ~ ~~f $6l<M'"'t1"1 ~ ~, ffi ~f ~, qRIf:aRlql afR ~. ~ aft< ~ Wft ~ 3f[q $ CIW ~ $I ~!
~ q5- ~ q5- .~ ~ ~,

&~

-;:r ~
.~

0Tftr "1·CflI'Uf"l€b

·.wrn ~
..'~

~~

ffll<T ~
:TWf ~ CbT ~

~~~
~,

~~'~~I

'B]q q-{ ~

I~

# ~ -qq:;
-q 0lWr
~

ffi

>311G" q;;fi ~

. '3lMR ~

~~m~1
~ +R

il ~~

Ci5- ~

~

~.~

~

CbT I3GI~(ol

~ I -qm:;ft mcf
ijof<:6f

If ~

~~

\31Kl ~, ffi-q.~~
~~~qfl

ffi ~ t
Cbf{UT

fco 'lW.

orr:rt
~

\3MTCI" Ci5-ftrq

cit
~

11l'ilfl Cbi1 I

i, ~ ~

~Rlm:~

~

~

~t

itl;mq

C6& ~~~~~.

~ mPif ~ ~ CbT ~ ~ ~ I W5f.IT ~ CbT .~ ffi .. E,~ ~ ~ i, 01T11 '3# ~, mrc: ~, ~CR, ~ ~ m'ai%'~> ;:n+r ~I ~'arrCr ~ ~ ~ ~~, ffi mG ~ ~ -mtR .~. ~ tr Yilctil..m tff ~ 0fu" ~$tiilq ~ cf; BI+1'S'1ft! # W-IX ~~ cf;~ -q ~ -aiR" ~ ~ tl ~~ # ~ ~ >ffiT of "fflril, qRIf:aRi4i 0fR" ~01T ~ ~ ~. \3W{. ~ ere- ~ qfqr~, ~ ~ AWl il

m, ~

iWR ~+R ooq ~.

#.~
~.

164~

r

f1 ~
m; 'qfr

f.iCbltrf1
or
~TfI-f ~
i31T{lff

.
~

p:r ar<f?R ~ ffrgf ~

t fit 9.t w

qrr 'qT;f qff- ~ w.mfT
?:'ir:r~,

~W qrr ~,,~

om 0Fi0 uftcR t'l om fir#~f~ Tr<Tf tl

t I' ~
t,

~

#~
ooqqff

u:mr #,.
i31T{lff ~

fit HC5ffl t 0WR qw ~ qft ~ qft fit, if ~ .3fT% ~ if I W fqj-r m- tff1ffiT t 0WR ~ 'fit f<tw it I if 'f/WffT [ fit om ~ ffC/Tfjf. W fur;rrr cR, u0TT%t ~ uftcR if ,,*,~. fiRq d ~, q;qr i3fp;r ~ ~

"* ~

31Jtfcr> fc:::rr! ~

165

~

'Cf1"ffl t'? ~

J11~Cf)t1 lSf~fg ~Cf')i4~ ~ t amTT( W p:r ~ ~ # fct; -g#' (~W ;:f .m- r§/Fr
if
q;:rp.n-

t? ~

'fit I,

~

or

q;qr cf ~ fqj-r CfllT

I3WTct ~

qm ~

lftT ~

qff ~Wffl

~ tl

OPR" cf 0Wl"ft qrr @ -w:rir 'fit

~?"

t·~

w:Tfs ~

~~
">3TfCf
~ (}~

t.m-

p:r ~.

tfqR

~I

p:r .~
~"J ~

.~
~

t~
~~;:;qI'1~ ~

if ~

~ t'IW~rr-r~"J

it m

# .Frt- ~ lmT ~ t' fct; s«
.

f.:r:P.r:rT '# % I"

"mU

~m~ ~\31Rfr

%, ~.

~~

\J'IT ~,
~

~~m~~~~

~
(1895-1983)

fICPffi I"

3nlT 3tllIdl/t

3«tla
qit

Old);" ~
l1R"ff II cf ar<ffl"?" I I m- 'fI?IffiT t, cf rd RJEJ2"1fbra ~ if 'ff9f l1R"ff # fit ~ 85
"'Iff
ffiifRI7

~

i¥Qj~

!f7Cih:!
lffi:r 11ft, ~
I \3lN ~ ~~ ~ ~

\31[q.

t~

q)f

~TTf'IfUt;- ~

uftq;:r.

~,\J'IT

W
anq .

~ I \3lN ',~

~fur~1
. Cf)"{it

~m'~I '
'qQ!:f

em ~

~ # 'w.g. Cf)"{ ffi
>3TfCf ~ ~~

~I >3TfCf

~I

>3TfCf ~

~mCRf
ilftq ~ I >3TfCf

ea ~
~
~

til ~

~"1 «:b9 (is
#
<if/7T ~ qff ~oif

qff- ;;ftcFr qrr ~

~ >3TfCf ~ I
q{ ~.~

~ iFt t:ftz;t ~
qg{1

<i'r'7 ~

~

1fTOT-frraTW

I31fuq;f~T JOOHM$1If.'lf.b RlEJ2"1CbltJ ~

~I

\3lN ~

r:rftr~Tff· ~
qrnrff

~I.,.

m t fit -31N
err, ffr 1ffi"

ffl I, ~
~ frraT ~

1/

~

~

W

L-~t
-c..~

mfifq, r:riw F.9Fcr . if "('fH Tr<Tf dR. ~Wffl r ~

t

t / ~ ~.
0TTRT

if

'ffITllr

Tr<Tf

t

-mm:m·

fit 0TT%t t fit ~
qfj-

. '..
(tI"1lf4fb

1#
qff ~CR qfj- lff+mT ~Wffl t /

1fTOT-frraT ~~

eT J 7#
;:fj ;:f ~

fIRif qrr

mo

t, w fflR:ft

;t

ffClT(q

9ft.

emit I ? ~ ~ ffr awi ~~ ~ I, w ~ -31N aw.ft ~ ~ II. ~ <if/7T ~.~

w

t, I3Pf

"1" fflR:ft ~

if ~

arrq CfllT

m- ~

a;@fo

t:ftc& eT J Jiq if 8Q".. W-Tr .... ~,~ qfj-. ~ tJ ormit t'? .:Wr arrq CfllT ~
i:p- 2lFf ~ W .'a<:rFf ~ ~"

.

'.
'.

~

W 2lFf ~

~.~2

~.

166 ~

~II
~

ill ~
fiT

Wtiff
'JfTOT

!fT<:pf

~

'WRft I oW ~
~~~~

Wtiff ~

t;?5~~&ffTt,

lil~Gfj(iJ
~ qj- ~

~~fi~Cf)fcler
qj-

tI

W it ~ CR W6& I I 0IN ~ ~ ~ ~ CR ~ i oW 01r:r-t ~ 'qTCRT ~ CR mnff I I ~ i3W
W1PrrI

om- if WR ~

'lW

"ormm- ffiq"
~

t ~ I3fTQ"

~

I,

qj- ~

it .3Ip- ~fT <tr afMm41 m-

j-j
~

sT.

~,-3TT% ~ it ~

m RI cl{fl
1FT

t I" 4T 00% 1FT if w fFf~qm- IT<rr ~, -. uq W;iff ~ m [, ~ ~ ~ m [I" ~ '$ ~ cor >I<Wr ~ ~ vtm mi, ~ w.mt I J
am ~ q;}- ~

if Cfi( ~

mw,

*it,

u~

if

0lG't 0Rfu:r c5t ~ ~ 1f 0lG't ~ ~ ~ IDs ~,. ~ ~;ffl" 'Iff ~I ~ . ~ IDT ~ ~ ~ Fcrffir ~ ~
WR i3m

q"{

qR~Rp~1~
.

mR ~

ctmt ~,

m
~J

tf_ '""I1~Cf)t'1 ~~fg ~Cfj~er
i31N ~

..

~

fu¢ ~
."~

~ f.:r::rtrr
~

~
q)( ~ ~

rt ~ Fcrffir ~ ~ ~ t, m

m~

tJ

q)(.~

WR ~

fcIffit
i31N ~

q)( ~ ~, ~

~I i3m '<ZIFf ~

m~

~~,

!Tffif ~ f2tm:ra, fji&pmEf) r:r&m&, G141filEf) ~& it Pfn CR W6& I .3Ip- 'lW mfrffl" CR wmt i ~ ~ ~ ~ rifrrr <tr ~m it~¢tl

;ffl"
~ ~ ~

\jff ~

i31N ~

~I ~ qm1 ~, ~

~

..:~ ~m
'~. C5"AT

t~ ~

t

m~

q"{

qmf

~ ~ lOIRlffu'4l ~I m ~ ctr ~ ~ mo;ftl
0WfCii mr if
0IN ~

a:rN ~

~

err~

~:::-~ ~ t 0IN ffiq d if, "'lW ~ !i?\' # ~ ryff CR Wfiffi" I" 'IT, uitft ~
iMt"!" iII,
~ qj- ~

'x\IJ'6-

sT. ~

~ql(tg')
~

.
01$ ~

"w qfff
itt
~~m1fT
'IT,

qm- ~

r

rl ~
>3{'Tq

ACblW1
arq;fT ~
qj-

~

~

~. fWmf I I

ffifur I I
~

t, Rmt'am ~

II

t

.3Ip- ~ .3Ip- ~

#

crtt

.

or:fR" Pfif [I"

~

Ctit ryff I/" 'IT, Uq ~ ~ qj[I" 'IT, "# ~ m- qj- ~ T:f<Tkr "q ryff [, # Pfif [, q ryff t # o:rtf WJ"
~

qm ~ ~ ~

~

~

~/"

~

t, ~
orif

.

m-

'IT, u'lW

168 ~

"tr ~ tr...

9lA" ~,

m_;:rm·tr t,
~ ~~ CfiT ~

t

cfi ~ if ~ ~~ q[('f tl '1lT ~. cnmf t ~ Fr=!fur cg ~ ~ t ~ra:IT ctt ~lf.fflcfi Gfft if :gJ. ~ ;OJ- '1lT B"~Ttffi
a:rrq en?

t," ~

~~
~

~ ~ "~ ... [," m ~ ~
~

ri

~mm

;OJ- ~

it ~

0lJ11

cg ~ ~ I ~

"q

m "~ ~
c6- ~

~t"

~ m~
~ tl

m "q ~ ~" "m "q ~ it $ ~"m "q ~ ~," m ~ ~ t
~T qm ~

q5- ~~ ~ cg ~ ~, ~ a:rrq ~ ~ ~I i3lfq W~q5~ a:rrq ~ ~,"~ ~

~lf.fflit cfi ~ if "

if, \Rt. ~ ~cfi ~ if ~I ~ 0ITC1 ~ ~ ];fq)f~T Ftt TTfu ft ~ ~·I FlP=r q"ffl" 0ITC1 ~ r q"ffl" ~ :¢l(';liti4 ~ ~ if f("fq" ~ iRrr il ~ 0ITC1 ~ qfkjl45 if ~ ~ c6t ~ ~ ffi" ~ fcr~Cf'IB" -ni fcI; ~ ~ i 0fR" ~ lOlGbi1Cb(UI ~. ~

m

t~ ~~ ~

t

t
~
~t

if

~

~ ~

<=rtf "it
"m? ~

"W-fmT 1

Bm ~ ~131T ~"

il"
~

w ~" "~
B"~FRf

m

~

~
~

qm cg .B"Gb"ffi

i, ~
if ~
cfi ~

'C6"R

ffil:rr <=rtf % I

~ ~ m, ~ ~
if· ~
if it ~

ctt ~

cpt I i3"B" ~f

~~f ~

~

if

Bq"it "lGbT %1"

~

~l&IT it..
"iflR

~

i C6T $k9 '11t'l
~

~

<=rtf %

fcI;

~, {I

if ~

\£<3'jfctl~

t I"

if ~

0ITC1 ~ (!1l'l1 cfi qr W {I if ~~T tl C6T ~ {I if

m~
~
q5- ~

M'q- CiR? ~ ~ if iWftr {I if ~
{I iflR ~

cit

m

-emr4~ m cit
~ ~ "ffiCI5R cg ~. ~, ~ ~~: "ffiCI5R ~ tl'1wm

~mm ~
~

q)'ff.

cff

cIT

0fffi-qfff cfi ~;Oj-

&rc6f ~

~

~ ~

Cfft ~ if ~ coT W:II~ij CB'«IT %I ~ ?JCIT % fcI; ~ ~ tfIft" ~ q;r ~ 1 it 0lflT" q;mf ~, "~ ~ ~~ lR i3"B" ~

~ %, ~
~

?JCIT qmf ~ fcI; l[CP

.~Tcg"d- itl m m ~ it I it ~ \i'fFRf it ~ it ~
"<3lTR" a:rrq 't1Tq

~

~

"~"

~~

wR cit

"CbT ~

ffi1iT it ~ <31FRf it I

ctt

~
~

~

W-IKJT

c6- ~

% 0fR ~

~

~

~~""it~~["

mr

q)f'(17T ~

%,

m ~ ~ ctt ~

%

fBolRl4j
m

c;f fft a:rrq cg "fIGbit ~
q){

fcI; Wwq ~

B"fq c;f

fft
if

a:rrq ~

"fIGbit

t cIT

m

qf.:ff

~

\31N

Btl ~ l"

m

<:r6

.
>3llG~f,

dot-c:ft ~
~

(1863-1947)

~ ~

~

% : "tY 'lui, 0fR ~~T ~I"
~

~lfcfij-~mft, '3ct"116'1'£(, !t~,

Cfm \31N ~
~ q){

PcP a:rrq
1~ ~

cpt

"fIGbit ~? ~ ~

#

\31l""g

'1lT ~,

en?

\317R" ~ ?:fif "~T

'1~qIQl" ~
'l:f(T

."~<l

iffi;m

WTdT

"it, ffi" Bf ~~

if ft

~sff'tlE6( cr~<l

cit ~

if crrR

CfiT

-

0ITC1

"it B"Gb"ffi %, ~ ~TR'ft ~I

"fIGbitt
~,

it
~
3lJ1:r

a:rrq <31T ~,
q[('f <3'j"Ff ~

% CfiTl1 cg ~

t

1

if ~
~

coT

Cf)ll ~ ~

fcI;

"it fcI; 0ITC1 ~ a:rrq femG ~

ct.

170 ~

~fu'Q'~

171

~

t~ ~
qft l{ ~

~ rn t?"
~

a:r:R ~

~
~

qc;r 0fTC1 ~

B ~ ~~,
'WI".~ ~~ ~

~.'.~
~l ~ I~ ~

CfiT ~

..
~
~~if

~

tf". ~ ~
~

JOfI~C6(i'J
\PR

~ ~ t?
.~"f§ff

q~fi ~q)Fcl~
;:rtf

~~ ~ cR, ~ ~ ~, ~lfr.K:J cSt '51Jl IWfld I if tft ~ mtt !1m t I ~ GRft. ~ ~~ c6T \li1<1('if.f)dl qIT "fWl
-rfRr
~ ~
q.:f ~

cir ~

cSt

\lijll{<\C!$dl

t I s«

~;:rtf,

~,

47'4dlq, ~

am-

a:rF<ffi". ~J &mit .2t ~. a:rF<ffi" 2t 'lfuff qff1PT.~

if ~ f5rq-

t "~ m
~

CfiT ~

<d!n ~

~

itt

~"f4?T

I

$Tf<faq"f '~~l

3llliit filttl;ili ilJ ~. .(jtjal/¢.\ct) i!!tilt
mff~m
~ifil'
.'qJq.c6T

cit
.
,3fR:- ~

q ~
~

?:fTCi

nsR
B~

qf{?:fTCi

ill~~~~~~if~~l~~~~
~ {ilT['d"[ ~,

t fc6- ~ 1ft ~ Wrm ~ "~"
~!1m:- mc=rr i
~ d~ $ ~~ \l1"Rft

nf, ~ mn

if ~

\li1'1('iCb

~

$ rn m,

~

ffi"q ~

t,

t 'qT

~

~ ~m ct~.

if IilPi(Oif.f).m-

!1WRr cir
~

~I ~ ~
~~

mtt ~ ~ t~ \liP

<:IT 0lffi-G"R1

<:IT ~

m~

~

m~ ~
~
mcft

~

~1RT ~ ~ if ~

~ fcff ~ ~ ~~ amft tl ~ ~ -q ~

~ rn t?
~

~
q.:f

cp::rr ~ ~

13TfC1Cffi".~

~~
~. '~aif
q.:f

~ct

mm~. ¥
~~
~

t-f ~ ~
~

BctmT
~"IilT

i, ~m 61fq
~ ~
~ CO{

~

~I

W, ~

i{<lCb

crm qfq ~

"\1f1ill

tI ~

t?"

t. "~cp::rr
'WI" ~

ID'q ~

0fR ~

t ~ 'WI" if
B~
q.:f ~

rn t?

if

~

m~
cp::rr ~

t I -q

\l1TaT

W, ill

<FIT ~

-Q;BT qmfr

~ fcff
~l

~I 3fl11 ~

mfjCfT

~I ftn( ~
~

..i31k '~ ..'Ii1TfIT
IilI<jWb

t r-q '~PgiBid ~ \l1Tff t ill &ft1 ~
BTft
~

CflT ~

m~ if m ~<3lR
~ ~

~

mm
I~

~

c6T
qft

61fq

~
~

~ $r ~ ~l'~

?:itf ..~ ~ "'~ .. ~

~mil
'''if ~
~

fcrqffi ~

~ fcff 61fq fWu ~ ~
\ljC§f

0fTC1 ~

qmf

W, aT ~
c6T ~

c6T

.... ~

<:Fffi~?

~

~,~

s;6i$3~( •• ~

~ ~,

WFr cp;rr ffiq- «IT

t?

if ~ .~.

~~

61fq

qm

.~ ~ ~ ~.~ m ~. ~

ct ~

a:r:R B'lft Wffiiff -rrro ~ iF!" ct

~m-t m \lilll{<\f.f)

fi!wr .. ~ I qrq- ~ ~ ~·ctT a:r:R ~ ~ Cf5f ~

ct ~.

~

~

GfR ~

~
'~.'

.~
~
.•~.

~~ml
~

~ « :Wr ~

~
W=r
I~

~, at ~ ~

ctt ~
c6t
~

~~ ~
~

~

w-

«~ ~
~

m-:rn

m c6"

i311R ~

ftrq" ~

tm[ tff ~

\3 qi(:;qf?!

(presence) .q-r.•,
..

arR ~

~
~

~

~ m.nl ~ ~ c6" ~ ~~·::mt{1 ~ ~ ~ qff- \3qfR.lffr ~ ~ tff 'alA ~ I ~ \31]q ~ \3q~RI tff 'alA ~ qmf ~, at ~ ~ ~ wg m~C.\

m

~

~f
~

:Wr om ~
~
\3q~RI

~I ~

ctt

'l-TICFfT ~ ~ ~ \3q~RI 0lltrcI5T ~ ;mq- ~

tff 'alA ~.

qmt ~ ~
~~~q~qrrl

~~im
~

m- tt, at
~ff
IDU ~

«~ ~

tt,

~f ~I ~ C11ff1R1Cb ~ \ffi ~

INfklfff

~L~

.,.

-w:r ~
6ilRT 'afFl

~

tf, W=r tiflTit,

~m
+IT?
~I ~

0lTtf ~

\34rRJRt ,3fR ~
~ ~ ~ I3q~ 0lTtf _ ctt ~I

~f

l?R ~ ~ ~~f ~ tff ~ ~ if ~ ~ mfr ~ ctt n~Fftif com g;r ~ ~
~
~

.-

«~, ~
~~,

'4Rrft ctt ~ ~ it
~l

(W

itm; tWIT -:qyt, ~

~

~

ctt

~

"1Cb((I~Eb \3Qff:4fu 1:ff ~ ~

~ fc6m

\WfRt if ~
~

~

~,
~~

~

~

ctt ~
~,

~

m

'IR 0:fR \ffi W=r

g;r ~

~

q;t I ~f

~

'WR

em

~~~it~1

"~ ~

«~m
~

<:1I~Pe!€f)

~ ~.~ 'ft' ~f ~ 'ft' ~ ~ I3frr ~
it Bq:;ffil~

Tf
~

;fflf it ~

r"

~~,

~ i31mf
~

~I

• IT~~tl0m~ct~l,~0m~~8RT

Q?"~ q;]- orq;:fT ~mQ?"~~'Wfll
"11l2"

um- ~
#1

mil

am ¥
aftr ~
~

q;]- ~

~.#

• am ~

~
~.;;rr ~

i3fTT1 ~ - <:fir."iffff

i
~

mm ~

"fff

~!#1T ill

t aftr
ffrnT

q;]- q;+fr ~ <iT I~ ..J![qqi[

~TT

dm-I
;::r

t

• smts ~ smts ct '4t

ff

W$G

f.?r:rkrr II

t I 'iPf

fffit ~

~

ct, ~

fcrqpf q§t ~

~
aftr ~

aftr

m~
if

~

Q?"~

~"lim 01T"Ftt' tffl;rr

t

iFii
J

~

i3fTT1ct ~ .~ tI ~ if ifqrq.n".3if" ct ~ if ~
qTR ~

~,

iN ~

~

m II

#_

'iPf ~;;;j"

8lI l aftr 'iPf
&@Iq

rrq

qq;- ff-I

• .31ffiff qft- ~,

t I am IT ~
orq;:fT~.3if" q;]-

«iRj}rnCb ~.3if"

l,

aftr

;iT ~

fjJl11MCb W(UTT.3if" q;]- ~ ;;ftq.f qsr .Frz:ifuT ~ ~ i,

~3TTtT~ll

W$G ~

iN ~

orq;:fT ~

T:fu;r ...q;]-.

'[Uf
if,

~ctmif~tl
• 01T"Ftt'!#Wffl i3fTT1ct fcrqpf "~~ q;]- ~ mil'

if t, ~

ii("fT{W15"

dI ¢

$p;if

;fu.tr gl'"ilt!5 ·~~T ....
~ t

0t{1{

~t:4 ~.

C[CffiT

\3fR
'flff

~e:t·IRYCb, -

*~ICJ1€Cb
am:p:fFf

Q:m- ~ ~'flff H 'if, u;:fh;r ~ ~T I ~ ~, urr' ~Cf?t)f1r:j)' mft rt m fm:# if ?WfTT i!.Tf, urr... " dR: fi:R crtT _ ;JfW' ~'/ ~ ~ ~ t Fcli '# ~ rp:f{ q:)( m [, '# w <flit '3[P:fT [, ~ i3N ~ <it ~ dR: T;fffT '&7TPfT, t fr.n ~w <t 1Ff "# 0/ f&q <R"~ rp:f{ t J ~ ~~tt~tJ
tR"

;of ~ ~ I anwrB "#

~w

"# Q:m- ~
~

Cfif ~~

t, fm;r tR" , m- fir~Ff fWm t, fm;r ..,

urr a1T'1 ~
~~
~ i?trrri

anqq:;r ~~

dR: ~

<it ~ 1/ anqq:;r W~

qft

t, urr a1T'1 :qpr&
~

., / ~

0T[qCfif

'iCT4itb'j

m <t f&q ~

tt i?trrr,~ ~

~~

qft
a1T'1

t,

~
177

fli~~"r=".
c -.~

~Cf)f~

179 I QI"TR"

F'L3i':4i;f;"~"~ ~
maril
~
q){ .~ I

rt ~cr;<!lli cp) ~ ~ 0TftR ~ fi C6'f.RT ~ t6r ~. ~ ~ q;)- fl:R:r ~, \1fT ~
\3llR qm

W;rr ~, ffi B"# tm5 'GW -;:fflf ~ i

~

B-

m~

qtr C6J+1 ~, i3lTG" ~,
<;f[

\1fT ~

~

if I

~

tt ~
~
tfdT ~

~~ft·~
~ ~

-!~ ~"'" .,~~;S~ .
~ ~ - <:rtf
q(,

~ iI ~ ~

~~~~qw~~~~&R-~~~~~
1:fCfi tm5 ~
~ ~,~l

i~

~m~ ~

i3lTG" \3N

\3'B~!

$mr ~

q){

~ w:tfikf m ;;:rnf ~, eft ~ ~, tiIFff, qRffetfu'4l, ~-3if
i3lTG"

"1{fi

-;:fflf ~ ~ft ~

~~ ~ ~ i?" ~ \3TItf ~

~ 'l§!~ft f4Wft,

-3lR ~

~~

&R-~~ft rt 01T% uftq;:r if .~
q5t ~'ffi
~, ~

aT ~." ~

~~ft t5T

~

q){ ~

~

I

OPT ,"" ... if o;n" qq; ~ ~ <t mer <i@" ?:TT fi5 ~ ~ f.fiT1f qwrr ~ ~ OM" if ~ <nff CIR" m [,·at (~qr~ ~w

s0iT

Yfft
;;pif

~l

~

~cr;Jldl

~

~~T ~I q;rq ~

~ ~ ~ i I 0fTR" ~ ~

~

it

~I
3ffC[

W

t, at #
fY<l

if ~
fugf
cncp:[

~ crit

'flIT f.fiT1f ~

fi5 W

t : "QPR"

~ft ~ qwrr Cf1l1T, ~ ~ ~ft ~ eft J w# rwrr <nff amrr t, at ¢ Offf
I:fimT ~

~~,

aT ~

~

<:rtt
~

~

~cr;trhdl ~ ...
il

~

<:rtt

'~..t

rt ~

~

~~T cr;);j'J'Ff

~!"

..
....
;" ','

~
~

S)~ICi'S ~T
~ cit
(fCff. ~

~1T, Wr,

=« ~, Mt/ ~CDRatrf~~
'ffi'WfT

q[ff

tJ

'*~(,,:~.~ ri"1\6l«5 "*. ~
,,~ ~r
rf ~

'tt.~

~ q# J q#,

QPR" ~

~

wR rf ~

f?rc;rnr f?rc;rnr t,

at ~

t, at

OM"

1jffq" ~

~

~

~

d1k ~
~
~ ~I

~
qwrr ~

m ~, aT qm

t/ 0W ~ t ~ <nffl
~,

o/! d t / o3TflR ¢ orrR ~
arrrrq;r ~

'ffWT

OM" ~

CIR" ~,

0f1R' ~

~

~

qff( ~

<t

~

fIR" ~

'if/

Rmffl ~

3mW ~ m<nff m- m m-, at 3mW ~ m-, ~

t fi5

ctr

I3W:r ~

ff1P.T

wr&

#

ff1P.T

3fFiq qfJ- wrn1T q ~ # a:rFk qfJ- wrn1T if

[I ~
[/

~

!d$lfflS2:"'i'~ -;;':'Mf$:";~-~>;,-~'-:".: -; '. ,.

tf:L~ if ~q#.{ffiTTffR" ;~;;9H;4·?fi' .~. ~'iffl"'aw.ft
'i!fPi .' ,~.: . .'#t .~

im" ~

~ Ef& q;r ~ ffl'1T 'f$r ap:r;t 1jffq"' WIiG. ~ 'Sf'T{ft t /

rf

ffl'1T ~

~ ~~
il

t5T w.l ~

~

~

~ffhm.il ~

m if i I i3lTG" I31tR
~ il

fi1ffl' ~

tl ~
furq
~ tIT

-m '1ft ~,
-;:fflf, ~

~. ~ ~'. i,.~.~,i~i ~. ~~I~::%~;

t5T ~ ~("qdSldl ~

~~:~}i;ii*d;;
., , ....

180 ~

",m ~ cnft '1ft ~

CfiT ~

~ m ~, u:rtT fF4T W 00 ~ I"

<lit ofR: WJTi:s ~

(j}~c1;izcM

r

t1 mm Pi cblW
~
iiN.· dfTtf

8R'

~

0Jt1# I31R'G <'liT ~ qmt ~, ffT dfTtf ffirR' ~~ -q @ ~I om mqfg qff >F![ffff ~ ~ ~ riM iffl ~10WT ~ ~ct~ ~ ~ ~

~

m- ~

~ I I3TlWf'

"itrrfq, ~

~,

~

~~q;:r~tJ

Tj

.~

sT. ~
if ~
Cfffi'fT

sT. ~
~21(jf ~~Tf # <:rtf ~
<'liT ~ ~

g\i1~'1
~
~ wrar ~ W fcr~q qft ~ ~, ~*''ilcq2b Wffff CfiT ~

if ~~,

m[ -~

<3PFf \3"ffi'W

m [ - .3fR- if ~

-&rfq, ,3fCFt
CWf

W, ~ qfffi-tsq; qff ~
~T,

#~

~0if
5

CfiT ~
~1ff

<kmT [I ij1Cf
WffiT

CfiT

fiR

w

[I

tJ ~ ~

~d

~J ~Tff-r:@r~

m- 'fff wmr
Jf&
q(

~ afR"

~J ~

m- q;r
~

mmt
Cf)f

~I ~

fm:rr <'liT ~ u:rtT c;fTTr ~ 'Ft q][ d if I ~ q;ff '1ft qr ~ il
~ ~I ~

!J<1Pr

~
~

~
~ ~

w.:rnl

ct ~ af?r ~
Cf)"{ ~ ~ ~ ~ 'Cf)f ~

iP=ITU ~

~
WI
\i'fq

" 4trqq,514&15 ",: ~ ~.,
o3R!f7T

~

:;rR"

ffir
~,

t fcI;-

~m~ CbT ~ m ~ ct ri ~
~
~, ~
~f ~,

m '!.lyj'CI¢

q-;ffi ~ CbT ~

,~ ~

~

3lt;'Wi:J~ ~, "ill" m

+fRClCfT

c6T

CJ/RtfeiCbdl,

~

~
il

aitr ~
~

"f!iP1m

i?"~,

q,~lt".mr/ ~ 'ili¢ ~ t ~.mr/~

qq; ~

;fflq.:r

-q ~
ct ~

J

ofR:
qmf cf; ~

~

l'I1E:1ilTlq!)j, ~

I3rof1T ~

~

{'CI"'lttli;f)~1

c6 ~ af?r ~

arcRf

MI

q;qr , v v

'_
~~

~

TT~~I "T"~ CfCr:-r'
em- >3PFft ~ ~
R~

m-? &tT ~ wr em- t# ~? ~ qr'sk:r .,-if qj?' 'f[qjffl, [fm ~ <rFfJ rytf1JT'ttQk!i7]Y ~~ ~ ~ ;fflf fffiEr WIKfT I arrq qrt :Jtt if, ~' qrt :Jtt if, 0Tfqq;J wr<T ~ t ~! ".:.

<itI

~3il4~t

~ lftr "flO qffffff t I ..wf1o <t ~ 'R# # ~ <it qrrf ~ ~ '# ~

~ mm ~,
~ "flO ~

<t ~

~I

Cift;s(, ~

R~ tie: R q;r R ~ «Wff q;r ~ cd I

m

amm

mrr

wt
~~~~I

i I \JIR

eT \JIR ern- t ~
~

qm( <r(
arrq ~

I~

arrq ~

~

cRir,

W~

Ii ct mit
;;rr;r

i3"ff"fT

tt

JOOtI~Cf)(JI d4~fg ~Gf)~~ it <RbFr ~ [ % arrq ~ ~, % 0fTl:l# <itI ~ 'T'T t, ~ tt t31T'1<1fr ~ if ~ mn ;;:ff W gun- it, oq& tt arrq ~ em- fcJm;:rr w ~ <IT 'FfT ~ if I ~ wr
arrq UfTtJ" ~

~~~I

~

~maw:TFt
<[if

#

mwrr" ~
~ ~

qf(iT, ~

ffl wMt I
~I
<[if ~

#

w~
~

~

.

<[if ~

uftcr;r
'~l'
<[if

~~~~:n~qrr~~
~ urq;ft ~ i311 ~ tff qf:q M, ~ >3lN ~

m -nff
~,~

~~, ~ ~

~

~,

5tq ,3fR ~

~mq;:r

~

~

m~
~,

qr ~ ~I ~I ~WJ<:f~,

arrqq;t.~

~

~f

~

~
q;:r ~,

ctt ~
~ q;:r

~ ~f.:r em- ~ ~
<:1& ~ ~
~
I

I

~, m-lff11T ~, ~Tr R@iqJfi, arr% ~ ffW 01Ttf ~ qw ~ <f I tf<fflft 1JTttt t I
~
Jjlllillld

q;:r ~I

yft tff ~

~.~I

win ~ ~ ~ >3lN ~ t ~~ ~.~ >3lN ~ ~ W, ~ tff ~ ~ ~I qffi ~ "Ell{ ml ~ f<lRr ~ ~ Cf)f ~ ~ ~'~I ~ ~.~ qrt q ~ ~ ~ m m, ~ arrq ~.'."~ wi' ~ ~ arrq ~ c6R ~ I arrq ~ c6 ~.~,I 0lJq",~ c6 ~ WI ~ ~ ctt ~ WI ,3fR i3lGf arrq.... ~ I ;:;.'~. fuillt ~ ~
.

mar ~

~

~ I qaft ~

~

TJ"Rf W 1

wi ~

~

~

q

~-'l1R.T \¥JCfT ~

~ \3ffif

~~t~w
, ",<"

R 'F'RT rr&r arrqq;t ~ ~ wr <t ~ m err I ~ rot % ~ rm=r I31W :Jtt ~ OfT ~ t, i3Wt arrq awT <flff qj?' m ~ ~ arrq ;;rr;r ~ I i % orrr:r ~ arq;ft ~ ~ i I fit 01Ttf .F<fxRr ~ qj?' ~ i? 01Ttf f<txr;rr ~ iffR ~ ~? orrr:r fffgf ~ ~ #~ ~ Nrif em- omftlST cf WIRf t? arrq ~ rr&r <t fW.T R~ ~,
~ qj?'

"<:1& m<:r

;s:fff ~!m "WIT I"

\j.=f

B"'4T

~q5T

~

..

~,

.

• o31T%qm.m~~~q;}-~~~~~~ amrr itffl t I

mrr ~

• ~~~~~t,qQtWWFl~~
~I
• i3fTLl ~ ~

~~q;}-~·~~ml

~mCfiI"

farn;rr ~

~

m

t

~

tr

$" iN, aT ~ Cfifir I
qQ ~

"iP1

0/5

~TFffiT"?" q<T

~

if

"?W

R~

d ff I.. <J(q. if ~

"iP1

ffififff ~
qf(-.~

C!T& ~
'4O!fflT ~ ~

q;}-

Cfif, ~.
~ ~ qff- qrc; r.nT ~ CR d ffl

~

F$" ~

~
~
~

am ~

"WW ~ Wtr ~.
~ ~

« "W~ft firorfft

"W~ft·fi:rffi:ft

m-I i3PR" am ;;!t iifFf"ff ff t, aT vii,"#'r ~ft <P1T t Y" m- ;;;n& fft aT am "W~TTfT cWT am "W~ft· CfiI"
t ~

• ~ am ~
0/

o31T%

tI

~

$fR

r.nT tWsr ~
~

~
qffi-

tJ

~

~

m-, mt Wrr I I3Pf

ff I ~

rp;ff

~

m::rfg qff-

t, 'fiJ" am mft ~m

184

~~~~rafBe$

MANJUL

m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful