ANALIZA PROSTORNOG KONCEPTA – PROSTORNA KOMPOZICIJA – PROJEKTNI PROGRAM

student: Milica Aleksid 2010/99

MAKRO NIVO nova slika grada staro – novo neuređeno – uređeno neizgrađeno – izgrađeno kompaktno – rasuto linearno – prostorno iznad .ispod .PROJEKAT – CELINA – SILUETA .

PROJEKAT – CELINA.MAKRO NIVO pravci povezivanja reke i tla objekat / objekti veze interakcija prirodnog – izgrađenog zatečenog – novonastalog propustljiva membrana lokacija tranzita potencijal blizine vode ‚‚izlaz na vodu’’ .

PROJEKAT – ELEMENTI .MIKRO NIVO pristup lokaciji okružujudi objekti – barijera nepropusni zid nemogudnost prilaza prostorno i vuzuelno zatvaranje lokacije razbijanje krute strukture stvaranje pravaca prolaza i prilaza .

putanje putanje .tačka tačka .linija linija .mreža mreža .metamorfoza metamorfoza .prelaz prelaz .celina celina .OD ELEMENTA DO CELINE centar .kretanje kretanje .promena promena .kopno Novi Beograd Sava lokacija Terazijska terasa .pravci pravci .spoj spoj .voda .

program povezivanje objekata sistemom rampi .kuda kuda .tlo linija .funkcija funkcija .KONCEPT voda .

KONCEPT pozicioniranje objekata usmerenost ka reci vizure ka reci otvaranje kuda – otvaranje sadržaja javni prostori – prostori spektakla afirmacija korisnika protočnost ambijenta .

pristupačnost spoljašnjost .KONCEPT Međuodnosi prostornih elemenata unutrašnjost .tamo .prostornost približavanje .udaljavanje blizina – daljina ovde .

Ambijenti i kreiranje ATMOSFERE .

Volumetrijska analiza .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful