Informa]iile con]inute în aceast` publica]ie erau corecte la data tip`ririi.

În interesul îmbun`t`]irii permanente a produsului, se rezerv` dreptul de a modifica specifica]iile, proiectul sau echipamentele la orice dat`, f`r` notificare [i f`r` asumarea niciunei obliga]ii. Aceast` publica]ie nu poate fi reprodus` sau tradus` integral sau par]ial, f`r` aprobarea noastr`. Sunt exceptate erorile [i omisiunile. © Ford Motor Company 2007 Toate drepturile rezervate. Cod manual: 7S7J-19A321-DA (CG3536en) 12/2006 20070207172944

Not`: Motorul diesel cu filtru de particule (DPF) necesit` alimentare cu motorin` tip Euro-4 (con]inut de sulf de 50ppm).

Cuprins
Introducere
Despre acest manual ......................... 7 Glosar de simboluri ............................. 7 Piese [i accesorii ................................. 7 Programarea telecomenzii............. 34 Înlocuirea bateriei telecomenzii ...... 34

Dispozitive de închidere
Blocarea [i deblocarea .................... 36 Deschiderea [i închiderea .............. 39 Accesul f`r` cheie ............................ 40

Instruc]iuni sumare de dare în exploatare
Instruc]iuni sumare de dare în exploatare ....................................... 10

Imobilizatorul motorului
Principiul de func]ionare .................. Cheile codificate................................ Armarea imobilizatorului motorului......................................... Dezarmarea imobilizatorului motorului......................................... 44 44 44 44

Siguran]a copiilor
Scaunele pentru copii ...................... 20 Pernele de în`l]are............................. 21 Pozi]ionarea scaunului pentru copii .................................... 22 Punctele de ancorare sistem ISOFIX ................................. 24 Blocajele pentru siguran]a copiilor ........................... 26 Protec]ia ocupan]ilor Principiul de func]ionare................... 27 Fixarea centurilor de siguran]` ....... 30 Reglarea în`l]imii centurilor de siguran]` .................................... 31 Sistemul de avertizare pentru centurile de siguran]` ...... 31 Utilizarea centurii de siguran]` de c`tre femeia îns`rcinat` ......... 31 Dezactivarea airbagului pentru pasager .............................. 32

Alarma
Principiul de func]ionare .................. 45 Armarea alarmei ................................ 47 Dezarmarea alarmei ......................... 47

Volanul
Reglarea pozi]iei volanului ............... 49 Comenzile sistemului audio ............ 49

{terg`toare [i sp`l`toare
{terg`toarele de parbriz .................. 51 {terg`toarele de parbriz automate ......................................... 51 Senzorul de ploaie ............................ 52 Sp`l`toarele de parbriz.................... 52 Sp`l`toarele [i [terg`torul de lunet` ......................................... 52 Sp`l`toarele de faruri ....................... 53 1

Chei [i telecomenzi
Utilizarea cheii .................................... 34 Informa]ii generale privind frecven]ele radio ........................... 34

Cuprins
Verificarea lamelor [terg`toarelor ................................ 53 Schimbarea lamelor [terg`toarelor ................................ 54 Specifica]ii tehnice ............................ 55 Avertizoare [i indicatoare acustice........................................... 84

Afi[aje pentru informa]ii
Informa]ii generale ............................ Computerul de bord ........................ Set`rile personalizate ....................... Mesajele informative ........................ 85 94 96 99

Sistemul de lumini
Comenzile sistemului de lumini ..... 56 Aprinderea [i stingerea automat` a farurilor ....................... 57 Farurile de cea]`................................ 57 L`mpile de cea]`............................... 57 Reglarea pe în`l]ime a farurilor ....... 58 Luminile de avarie ............................. 59 Sistemul de faruri autoadaptive (AFS) ....................... 59 Semnalizatoarele de direc]ie ........... 61 Luminile interioare.............................. 61 Demontarea unui far ........................ 62 Înlocuirea unui bec............................ 63 Tabel cu specifica]ii pentru becuri................................... 71

Climatizarea
Principiul de func]ionare.................. 110 Grilele de ie[ire a aerului ................. 110 Controlul manual al climatiz`rii........ 111 Controlul automat al climatiz`rii ..... 114 Înc`lzirea geamurilor [i oglinzilor .. 117 Sistemul de înc`lzire auxiliar ........... 117 Trapa electric` .................................. 121

Scaune
Pozi]ionarea corect` ...................... Scaunele cu reglare manual` ....... Scaunele cu reglare electric` ...... Tetierele ............................................ Scaunele spate................................ Înc`lzirea scaunelor ........................ Ventilarea scaunelor ....................... 125 125 126 128 128 129 130

Geamuri [i oglinzi
Geamurile ac]ionate electric ........... Oglinzile exterioare............................ Oglinzile exterioare ac]ionate electric ........................... Oglinda interioar` .............................. Oglinda heliomat` ............................. 73 76 76 78 78

Accesorii pentru confortul dumneavoastr`
Parasolare......................................... Jaluzele ............................................. Poten]iometru de reglaj iluminare bord............................... Ceas .................................................. Brichet`............................................. 2 132 132 132 132 133

Instrumente
Indicatoare [i instrumente de bord ........................................... 79 Indicatoare [i l`mpi de avertizare ... 81

Cuprins
Scrumier` ......................................... 133 Prize electrice auxiliare ................... 134 Suporturi pentru pahare................. 134 Torpedo ............................................ 134 Consol` central` ............................. 135 Compartimente de depozitare ..... 135 Buzunare posterioare..................... 136 Func]ia de memorare..................... 136 Suport pentru pahare ..................... 137 Muf` pentru intrare auxiliar` (AUX IN).......................... 138

Transmisia
Transmisia manual` ........................ 150 Transmisia automat` ....................... 151

Frånele
Principiul de func]ionare ................. 154 Sugestii privind conducerea unui vehicul dotat cu ABS................... 154 Fråna de mån` ................................ 155

Pornirea motorului
Informa]ii generale .......................... 139 Contactul .......................................... 139 Pornirea motorului f`r` cheie ....... 139 Blocarea volanului ............................ 141 Pornirea unui motor pe benzin` ................................... 142 Pornirea unui motor diesel............. 143 Filtrul de particule diesel (DPF)...... 143 Oprirea motorului ............................ 144

Controlul stabilit`]ii
Principiul de func]ionare ................. 156 Utilizarea sistemului de control al stabilit`]ii..................................... 157

Asisten]a la pornirea în ramp` (HLA)
Principiul de func]ionare ................. 158 Utilizarea sistemului de asisten]` la pornirea în ramp` ........................ 158

Combustibilul [i alimentarea
M`suri de siguran]` ........................ 145 Calitatea combustibilului - Benzina ....................................... 145 Calitatea combustibilului - Motorina ..................................... 145 Convertorul catalitic ........................ 145 Clapeta rezervorului........................ 146 Alimentarea cu combustibil ........... 147 Consumul de combustibil .............. 147 Specifica]ii tehnice........................... 147 3

Suspensia activ`
Principiul de func]ionare.................. 161 Utilizarea suspensiei active............. 161

Asisten]a la parcare
Principiul de func]ionare ................. 163 Utilizarea sistemului de asisten]` la parcare ............... 163

Pilotul automat
Principiul de func]ionare ................. 165 Utilizarea pilotului automat ............. 165

Cuprins
Regulatorul de vitez` adaptabil (ACC)
Principiul de func]ionare ................. 167 Utilizarea regulatorului de vitez` adaptabil ...................... 169 Func]ia de anticoliziune cu radar ... 171

M`suri necesare dup` o coliziune
Verificarea componentelor sistemului de siguran]` ............... 188 Sistemul de întrerupere a aliment`rii cu combustibil........ 188

Transportarea bagajelor
Informa]ii generale........................... 174 Punctele de ancorare a bagajelor ... 174 Podea glisant` pentru spa]iul de înc`rcare........................................ 174 Compartimentul de depozitare sub podea, în partea din spate a portbagajului ............................. 176 Plasele pentru înc`rc`tur` ............. 177 Separatorul retractatabil al portbagajului ............................. 178 {inele de plafon [i portbagajele exterioare ...................................... 178 Sistemul de protec]ie pentru cåini ... 178

Siguran]e
Amplasarea cutiilor de siguran]e... 190 Înlocuirea unei siguran]e ................ 192 Tabel cu specifica]ii pentru siguran]e .......................... 193

Recuperarea vehiculului
Punctele de tractare ...................... 203 Tractarea vehiculului pe patru ro]i ................................. 204

Între]inerea
Informa]ii generale.......................... 205 Deschiderea [i închiderea capotei.......................................... 206 Prezentarea compartimentului motorului -1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma).......................................... 207 Prezentarea compartimentului motorului -2.0L Duratec-HE (MI4) .............................................. 208 Prezentarea compartimentului motorului -2.3L Duratec-HE (MI4) .............................................. 209 Prezentarea compartimentului motorului -2.5L Duratec-ST (VI5) ................................................ 210 4

Tractarea
Tractarea unei remorci.................... 181 Cårligul de remorcare deta[abil .... 181

Sugestii privind conducerea vehiculului
Rodajul............................................... 185

Echipamente pentru situa]ii de urgen]`
Trusa de prim ajutor........................ 186 Triunghiul reflectorizant .................. 186

........................................ 243 Seria motorului .............................................. 234 Între]inerea anvelopelor .... 242 Seria motorului ....................... 217 Verificarea lichidului de sp`lare .... 243 Seria motorului .................................1........... 222 Remedierea zonelor cu vopseaua deteriorat` .... 222 Bateria vehiculului Între]inerea bateriei ....... 255 . 253 Instalarea telefonului ................................0L Duratec-HE (MI4).........1.2L Duratorq-TDCi (DW) Diesel ..........6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)......................... 225 Schimbarea unei ro]i ............................2...... 243 Seria motorului . 216 Verificarea lichidului de servodirec]ie .....8L Duratorq-TDCi (Kent) Diesel .. 242 Seria motorului .............. 211 Prezentarea compartimentului motorului -2.......... 217 Specifica]ii tehnice........3L Duratec-HE (MI4).. 236 Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri .............2.... 242 Num`rul de identificare al vehiculului (VIN) / Seria de [asiu ........................... 236 Utilizarea anvelopelor de iarn` .................................... 223 Utilizarea cablurilor electrice de ajutor .........................................2............................2L Duratorq-TDCi (DW) Diesel ..... 223 Specifica]ii tehnice Specifica]ii tehnice.... 218 Trusa de reparare a pneurilor .. 244 Telefonul Ro]i [i anvelope Informa]ii generale....... 225 5 Informa]ii generale.........5L Duratec-ST (VI5) ................ 236 Utilizarea lan]urilor antiderapante .. 228 Anvelopele „runflat“....... 212 Prezentarea compartimentului motorului -2... 243 Între]inerea vehiculului Cur`]area exteriorului vehiculului ............... 213 Verificarea uleiului de motor ........................0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel .......0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel/2... 237 Specifica]ii tehnice.......8L Duratorq-TDCi (Kent) Diesel .......... 215 Verificarea uleiului din cutia de viteze automat` ............ 216 Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj ......................................................................................... 214 Verificarea lichidului de r`cire a motorului ......2.......Cuprins Prezentarea compartimentului motorului -1......... 253 Setarea sistemului Bluetooth .... 242 Seria motorului ......................... 238 Identificarea vehiculului Pl`cu]a de identificare .......................... 221 Cur`]area interiorului vehiculului ....

Cuprins Butoanele telefonului ................ 269 Comenzile sistemului de naviga]ie........................ 274 Comenzile climatiz`rii......Vehicule cu sistemul de naviga]ie Travel Pilot EX ............ 264 Comenzile unit`]ii audio ............................................................................ 260 Comanda vocal` Principiul de func]ionare ..........................Vehicule f`r` Sistem de naviga]ie ...................... 263 Utilizarea comenzilor vocale .... 277 Certificate de omologare de tip ................. 257 Utilizarea telefonului ................... 256 Utilizarea telefonului ............ 264 Comenzile telefonului ....... 274 Anexe Compatibilitatea electromagnetic` . 278 6 .........

Not`: La revånzarea vehiculului.. În consecin]`. cåt [i pentru alte persoane apare riscul de deces sau v`t`mare corporal` grav`. . ci doar o urmare a particularizarii în cazul vehiculului Dvs. apare riscul de avariere a vehiculului. ATEN}IE În cazul nerespect`rii instruc]iunilor eviden]iate prin simbolul pentru "Aten]ie". ve]i putea s` beneficia]i mul]i ani de pl`cerea de a conduce acest vehicul. cu atåt va spori siguran]a [i pl`cerea de a-l conduce Not`: Acest manual descrie toate op]iunile [i modelele posibile pe diferite pie]e/]`ri. înainte orice interven]ie citi]i [i urma]i instruc]iunile relevante din acest manual. PIESE {I ACCESORII Fordul dumneavoastr` a fost construit conform celor mai înalte standarde. Manualul poate descrie anumite dot`ri op]ionale cu care vehiculul dumneavoastr` nu este echipat. Piesele Ford originale corespund condi]iilor stricte de siguran]` ale companiei Ford. În cazul producerii unor evenimente neprev`zute care impun schimbarea unei componente importante. Not`: Utiliza]i întotdeauna vehiculul în conformitate cu toate legile [i reglement`rile aplicabile în domeniu. Aceasta nu este o lips`. atåt pentru dumneavoastr`. Utilizarea pieselor Ford originale asigur` readucerea vehiculului reparat la starea sa tehnic` ini]ial` [i men]inerea valorii sale reziduale (în cazul revånz`rii). precum [i înaltelor standarde de echipare. transmite]i acest manual noului proprietar. utilizåndu-se piese originale Ford de cea mai bun` calitate. V` recomand`m s` acorda]i timpul necesar pentru a v` familiariza cu vehiculul citind acest manual.Introducere PREZENTAREA MANUALULUI V` mul]umim pentru alegerea unui vehicul Ford. finisare [i fiabilitate 7 GLOSAR DE SIMBOLURI Simboluri din acest manual AVERTISMENT În cazul nerespect`rii instruc]iunilor eviden]iate prin simbolul pentru "Avertisment". Manualul constituie o parte integrant` a vehiculului. Simboluri prezente pe vehicul Cånd vede]i aceste simboluri. v` recomand`m s` accepta]i numai piese Ford originale. Cu cåt ve]i cunoa[te mai multe despre acest vehicul.

conform tehnologiilor de repara]ie actualizate permanent. sau vehiculul a fost reparat în alte ateliere. Bar` de protec]ie [i gril` radiator • Gril` radiator • Bar` de protec]ie fa]` [i spate C`uta]i sigla Ford pe urm`toarele piese: Piese din tabl` • Capot` • U[i • Capac portbagaj sau hayon E88505 Oglind` exterioar` E88506 E88678 Geamuri • Geam spate • Geam lateral • Parbriz 8 . În cazul în care ave]i dubii.Introducere În cazul repara]iilor în urma unui accident. la standardele de calitate Ford. apela]i numai la atelierele Ford. pute]i c`uta sigla Ford. care execut` repara]iile cu piese de origine.

Introducere E88507 Sistem de lumini • L`mpi spate • Faruri E88508 9 .

citi]i [i respecta]i instruc]iunile produc`torului. într-un scaun corespunz`tor. montat pe scaunele din partea din spate a vehiculului. special pentru copii. aprobat de autorit`]i. Nu ]ine]i copilul pe genunchi în timpul deplas`rii vehiculului.cu spatele la direc]ia de mers . Scaune speciale pentru copii pentru diverse grupe de greutate Utiliza]i scaunul pentru copii corect dup` cum urmeaz`: Scaunul pentru sugari E68918 Asigura]i copiii care cånt`resc mai pu]in de 13 kilograme într-un scaun pentru sugari orientat spre spate. Nu l`sa]i copiii nesupraveghea]i în vehicul. pentru verificarea scaunelor speciale pentru copii apela]i la tehnicieni califica]i corespunz`tor. 20 . Not`: Obligativitatea utiliz`rii scaunelor speciale pentru copii difer` de la ]ar` la ]ar`. Nu modifica]i sub nicio form` scaunele speciale pentru copii.Siguran]a copiilor SCAUNELE PENTRU COPII AVERTISMENTE În cazul în care vehiculul a fost implicat într-un accident. pe locul din spate. Solicita]i scaunul special pentru copii pe care îl recomand`m pentru vehiculul dumneavoastr`.pe locul din dreapta fa]`. E68916 AVERTISMENTE Copiii care au o în`l]ime sub 1. Text original conform ECE R94.50 m sau care au mai pu]in de 12 ani trebuie asigura]i. protejat cu airbag frontal La montarea unui scaun special pentru copii. La dealerul Ford sunt disponibile mai multe sortimente de scaune speciale pentru copii aprobate de CEE.01: Pericol extrem! Nu a[eza]i un scaun pentru copii .

Nu utiliza]i perne. Nu trece]i centura de siguran]` pe sub bra]ul copilului sau prin spatele acestuia. . Nu instala]i un scaun de siguran]` sau o pern` de \n`l]are cu o centur` de siguran]` care nu este \ntins` sau care este r`sucit`. dar au mai pu]in de 1. Ave]i grij` ca spatele copilului s` stea drept. \ntr-un scaun de siguran]` sau pe o pern` de \n`l]are. c`r]i sau prosoape pentru \n`l]area copilului dumneavoastr`. PERNELE DE |N~L}ARE AVERTISMENTE Nu monta]i un scaun de siguran]` sau o pern` de \n`l]are folosind numai chinga de jos a centurii de siguran]`. 21 E70710 V` recomand`m s` utiliza]i un scaun de în`l]are care combin` o pern` cu un sp`tar. Scaunul de în`l]are E68920 Copiii care cånt`resc \ntre 13 [i 18 kilograme trebuie asigura]i \ntr-un scaun pentru copii mici amplasat pe locul din spate.Siguran]a copiilor Scaunul pentru copii mici AVERTISMENTE Asigura]i copiii care cånt`resc mai mult de 15 kilograme.50 m. Pozi]ia \n`l]at` v` va permite s` trece]i centura de siguran]` a adultului peste mijlocul um`rului copilului [i s` pozi]iona]i stråns chinga de jos peste [oldurile copilului.

regla]i sp`tarul \n pozi]ie complet vertical` [i \n`l]a]i scaunul. Atunci cånd utiliza]i. În acest caz. asigura]i-v` c` piciorul de sus]inere este bine fixat pe podea. 22 . astfel \ncåt aceasta s` fie bine \ntins`. un scaun pentru copii prev`zut cu picior de sus]inere. un scaun pentru copii orientat spre fa]`. A se vedea capitolul Scaune (pagina 125). pe un scaun de pe cel de-al doilea rånd. U Potrivit pentru scaune universale pentru copii aprobate pentru aceast` grup` de greutate. Categorii pe grupe de greutate Pozi]ionarea scaunului pentru copii E68924 0 Pån` la 10 kg X U1 U 0+ Pån` la 13 kg X U1 U I 9-18 kg UF1 U1 U II 15-25 kg UF1 U1 U III 22-36 kg UF1 U1 U Scaun pasager fa]` cu airbagul ACTIVAT (ON) Scaun pasager fa]` cu airbagul DEZACTIVAT (OFF) Al doilea rånd de scaune X Nepotrivit pentru copii din aceast` grup` de greutate. demonta]i \ntotdeauna tetiera de la scaunul respectiv. este posibil s` fie dificil` strångerea centurii transversale. Not`: Atunci cånd utiliza]i un scaun pentru copii pe locul din fa]`.Siguran]a copiilor Perna de \n`l]are POZI}IONAREA SCAUNULUI PENTRU COPII AVERTISMENT Atunci cånd utiliza]i. pe un scaun de pe cel de-al doilea rånd.

dac` acestea sunt indicate în lista vehiculului cu produc`tori de scaune speciale pentru copii. într-un scaun special pentru copii aprobat de c`tre autorit`]i. În plus. Roemer Babysafe ISOFIX (grupa 0+). D II 15-25 kg X X III 22-36 kg X X Scaune ISOFIX de pe cel de-al doilea rånd Clase* de scaune ISOFIX de pe cel de-al doilea rånd X Nepotrivit pentru copii din aceast` grup` de greutate. B1. Not`: ** Asigura]i-v` c` mecanismul curelei de fixare din partea superioar` nu intr` în contact cu husa retractabil` a portbagajului.Siguran]a copiilor U1 Potrivit pentru scaune universale pentru copii aprobate pentru aceast` grup` de greutate. B. Totu[i. * Conform defini]iei ECE-R16. D. IUF** A. v` recomand`m asigurarea copilului pe locul din spate. Scaune ISOFIX pentru copii Categorii pe grupe de greutate Pozi]ionarea scaunului pentru copii 0 Pån` la 10 kg IL E 0+ Pån` la 13 kg IL C. UF1 Potrivit pentru scaune universale pentru copii orientate spre fa]` aprobate pentru aceast` grup` de greutate. Not`: ** Cånd achizi]iona]i un scaun special ISOFIX. IUF Potrivit pentru scaune universale pentru copii prev`zute cu sistem ISOFIX aprobate pentru aceast` grup` de greutate. C. E I 9-18 kg IL. IL Potrivit pentru urm`toarele scaune ISOFIX pentru copii: Roemer Duo ISOFIX (grupa 1). se pot utiliza [i orice scaune semi-universale pentru copii prev`zute cu sistem ISOFIX. 23 . într-un scaun special pentru copii aprobat de c`tre autorit`]i. Totu[i. v` recomand`m asigurarea copilului pe locul din spate. asigura]i-v` c` [ti]i grupa de greutate corect` [i clasa de m`rime ISOFIX pentru locurile în care dori]i s` amplasa]i scaunele.

V` recomand`m utilizarea unei curele de fixare sau a unui picior de sus]inere. 2. E87591 Not`: În cazul variantei cu 4 u[i. A se vedea capitolul Scaune (pagina 125). Montarea unui scaun special pentru copii prev`zut cu curele de fixare în partea superioar` AVERTISMENT Nu ata[a]i cureaua de fixare decåt în punctul de ancorare corect. bra]e care se prind în punctele de ancorare de pe scaunele exterioare din spate. asigura]i-v` c` mecanismul de strångere a curelei de fixare r`måne accesibil atunci cånd sp`tarul este fixat pe pozi]ie. Not`: În cazul variantelor cu 5 u[i [i break. În cazul scaunelor pentru copii care au curea de fixare în partea superioar`. Vehiculul este prev`zut cu puncte de ancorare sistem ISOFIX care se potrivesc cu scaunele ISOFIX pentru copii. A se vedea capitolul Scaune (pagina 125). aprobate în întreaga lume. Pozi]iona]i scaunul pentru copii pe perna scaunului din spate [i rabata]i sp`tarul corespunz`tor în fa]`. 24 E87146 .Siguran]a copiilor PUNCTELE DE ANCORARE SISTEM ISOFIX AVERTISMENT Cånd utiliza]i sistemul ISOFIX. punctele de ancorare ale curelei de fixare sunt montate pe spatele scaunelor exterioare de pe cel de-al doilea rånd. Sistemul ISOFIX const` în dou` bra]e rigide de fixare montate pe scaunul pentru copii. în locul de la îmbinarea pernei cu sp`tarul. A se vedea capitolul Transportarea bagajelor (pagina 174). folosi]i un dispozitiv anti-rotire. 1. Demonta]i tetiera. îndep`rta]i husa retractabil` a portbagajului pentru a facilita montarea.

c` acesta nu este r`sucit` [i este bine pozi]ionat` pe punctul de ancorare. Împinge]i sp`tarul în pozi]ie vertical`. 4. Împinge]i cu fermitate scaunul pentru copii pentru a fixa punctele de ancorare inferioare ISOFIX. 3. AVERTISMENT Asigura]i-v` c` sp`tarul este bine fixat pe pozi]ie.Siguran]a copiilor AVERTISMENT Asigura]i-v` c` a]i stråns bine cureaua de fixare din partea superioar`. 6. Trage]i cureaua de fixare pån` la punctul de ancorare. Strånge]i cureaua de fixare conform instruc]iunilor produc`torului de scaune pentru copii. E87145 5. 25 .

u[ile nu pot fi deschise din interior.Siguran]a copiilor BLOCAJELE PENTRU SIGURAN}A COPIILOR AVERTISMENT Dac` a]i pus blocajele pentru siguran]a copiilor. B A E73697 A B Blocare Deblocare 26 .

Nu introduce]i obiecte ascu]ite în zonele în care sunt montate airbagurile. Aceste huse trebuie montate de c`tre tehnicieni cu o calificare corespunz`toare. Nu ata[a]i nimic de sau peste capacele airbagurilor. Modific`rile ar putea afecta declan[area airbagurilor. Not`: {terge]i capacele airbagurilor doar cu o lavet` umed`. neconcepute pentru airbaguri laterale vor afecta func]ionarea corect` a airbagurilor. Text original conform ECE R94. Husele necorespun27 z`toare. Sistemul de protec]ie la impact este compus din: • airbag pentru [ofer • airbag pentru pasager fa]` • airbaguri laterale • airbag genunchi [ofer • airbaguri tip cortin` • dispozitiv de pretensionare centur` [ofer • dispozitiv de pretensionare pentru centur` pasager fa]` • senzori de coliziune • lamp` de avertizare pentru airbaguri • sistem de avertizare pentru centurile de siguran]` • modul electronic de comand` [i diagnoz`.Protec]ia ocupan]ilor PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE Airbagurile AVERTISMENT Nu face]i niciun fel de modific`ri ale p`r]ii din fa]` a vehiculului. scaune. Men]ine]i libere spa]iile din fa]a airbagurilor. coloana de direc]ie. V` pute]i echipa vehiculul op]ional [i cu: • un întrerup`tor pentru dezactivare airbag • o lamp` de avertizare dezactivare airbag . airbaguri [i centuri de siguran]` trebuie executate de c`tre tehnicieni cu o calificare corespunz`toare. Numai o utilizare corespunz`toare a centurii de siguran]` v` poate men]ine într-o pozi]ie care permite ca airbagul s` aib` efectul optim. lipsindu-v` de protec]ie în cazul unui impact! Not`: Cånd se declan[eaz` un airbag. se aude un zgomot puternic [i este împr`[tiat` o pulbere inofensiv`. nu folosi]i un scaun pentru copii orientat spre spate! Utiliza]i centura de siguran]` [i men]ine]i o distan]` suficient` între piept [i volan. Utiliza]i huse proiectate pentru scaunele cu airbaguri laterale. Acest lucru este normal.01: Pericol extrem! Pe un scaun protejat de airbag frontal. Acest lucru ar putea afecta declan[area airbagurilor. Repara]iile la volan. A se vedea subcapitolul Pozi]ionarea corect` (pagina 125).

amortizånd astfel [ocul dintre genunchii [oferului [i coloana de direc]ie. airbagurile pentru [ofer [i pentru pasagerul din fa]` nu se vor declan[a. Airbagul se va umfla în interval de cåteva miimi de secund` [i se va dezumfla la contactul cu ocupan]ii. este posibil s` se declan[eze numai acest airbag! 28 . airbagul de la nivelul genunchilor [oferului nu se va declan[a. Airbagurile se vor umfla în cåteva miimi de secund` [i se vor dezumfla la contactul cu ocupan]ii. Airbagul de la nivelul genunchilor [oferului se va declan[a la coliziuni frontale sau la coliziuni la maximum 30 de grade stånga sau dreapta. coliziunilor posterioare [i laterale. Airbagul la nivelul genunchilor [oferului ATEN}IE Nu încerca]i s` deschide]i capacul airbagului de genunchi pentru [ofer. În cazul coliziunilor frontale minore. În cazul unor coliziuni u[oare. r`sturn`rilor.[ofer are un prag de declan[are mai redus decåt cel al airbagurilor frontale. În cazul r`sturn`rilor [i al coliziunilor posterioare [i laterale. amortizånd astfel mi[carea corpurilor spre fa]`.Protec]ia ocupan]ilor Airbagurile pentru [ofer [i pentru pasagerul din fa]` E86311 E74302 Airbagurile pentru [ofer [i pasagerul din fa]` se vor declan[a la coliziuni frontale semnificative sau la coliziuni care au loc la un unghi de maximum 30 de grade stånga sau dreapta fa]` de axa longitudinal` a vehiculului. Not`: Airbagul de genunchi .

Airbagul se va umfla în cåteva miimi de secund` [i se va dezumfla la contactul cu ocupan]ii. asigurånd astfel protec]ie pentru zona pieptului [i a umerilor. Airbagurile se vor umfla în cåteva miimi de secund` [i se vor dezumfla la contactul cu ocupan]ii. Airbagurile tip cortin` se vor declan[a la coliziuni laterale semnificative. În cazul coliziunilor laterale minore. Airbagurile laterale se vor declan[a la coliziuni laterale semnificative. coliziunilor frontale [i a celor posterioare. O etichet` indic` faptul c` vehiculul dumneavoastr` este dotat cu airbaguri laterale. Se va declan[a doar airbagul de pe partea afectat` de coliziune. asigurånd astfel protec]ie pentru zona capului. 29 . r`sturn`rilor. Inscrip]ion`rile aplicate pe panourile tapi]eriei aferente stålpului B indic` faptul c` vehiculul este dotat cu airbaguri tip cortin`. airbagurile tip cortin` nu se vor declan[a. În cazul coliziunilor minore laterale. Se va declan[a doar airbagul de pe partea afectat` de coliziune. Airbagurile tip cortin` sunt montate în interiorul panoului tapi]eriei de deasupra geamurilor laterale din fa]` [i din spate. airbagurile laterale nu se vor declan[a.Protec]ia ocupan]ilor Airbagurile laterale Airbagurile tip cortin` E72658 E75004 Airbagurile laterale sunt montate în interiorul sp`tarului scaunelor din fa]`. frontale [i posterioare sau al r`sturn`rilor.

30 . Dac` nu auzi]i un clic de blocare.Protec]ia ocupan]ilor Centurile de siguran]` AVERTISMENTE Utiliza]i centura de siguran]` [i men]ine]i o distan]` suficient` între piept [i volan. Atunci cand va pune]i centura. Nu utiliza]i o centur` care nu este întins` sau este r`sucit`. Centura de siguran]` v` poate proteja optim numai în cazul în care o utiliza]i în mod corespunz`tor. Nu purta]i haine groase. Folosi]i fiecare centur` pentru o singur` persoan`. este posibil s` se declan[eze doar dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguran]`. Utiliza]i catarama corespunz`toare fiec`rei centuri de siguran]`. Centura se poate bloca dac` este tras` brusc sau dac` vehiculul este în pant`. Dispozitivele de pretensionare a centurilor au un prag de declan[are mai redus decåt cel al airbagurilor. Retractoarele centurilor de siguran]` de la scaunul [oferului [i cel al pasagerului din fa]` sunt prev`zute cu un dispozitiv de pretensionare a centurii de siguran]`. Centurile trebuie strånse pe corp pentru a v` proteja în mod optim. E85817 E74124 FIXAREA CENTURILOR DE SIGURAN}~ AVERTISMENT Introduce]i pintenul centurii în cataram`.trage]i încet centura din locul de pe stålp în afar`. pån` cånd auzi]i un clic de blocare. Trece]i centura de siguran]` peste mijlocul um`rului [i a[eza]i chinga de jos stråns pe [olduri. (Aceast` blocare se încadreaz` într-o func]ionare normal`). înseamn` c` nu a]i prins corect centura. În cazul coliziunilor laterale minore. A se vedea subcapitolul Pozi]ionarea corect` (pagina 125).

sau alte inconveniente. "p`c`lirea" sistemului de T avertizare pentru centurile w de a siguran]`. conform în`l]imii Dvs. E87511 Not`: Dac` ridica]i pu]in dispozitivul de glisare în timp ce ap`sa]i butonul de blocare. UTILIZAREA CENTURII DE SIGURAN}~ DE C~TRE FEMEIA ÎNS~RCINAT~ SISTEMUL DE AVERTIZARE PENTRU CENTURILE DE SIGURAN}~ AVERTISMENT Sistemul de avertizare pentru centurile de siguran]` avertizeaz` în cazul în care circula]i cu centura nepus`. Dezactivarea sistemului de avertizare pentru centurile de siguran]` Ave]i posibilitatea de a dezactiva sistemul de avertizare pentru centurile de siguran]` apelånd la un dealer Ford. Sistemul de avertizare se va activa [i în cazul în care centurile de siguran]` nu sunt utilizate în timpul deplas`rii vehiculului. ap`sa]i butonul ro[u de pe cataram`. Dac` [oferul [i pasagerul din fa]` nu poart` centurile de siguran]`. eliberånd-o progresiv. Avertizorul sonor se va opri dup` cinci minute. ap`sa]i butonul de blocare de pe dispozitivului de reglare [i mi[ca]i centura dac` este necesar.Protec]ia ocupan]ilor Pentru a desface centura din prinderea în cataram`. iar vehiculul se deplaseaz` cu o vitez` mai mare de 10 km/h. Sistemul de REGLAREA ÎN~L}IMII CENTURILOR DE SIGURAN}~ protec]ie a ocupan]ilor v` va asigura un grad optim de protec]ie numai atunci cånd utiliza]i centura în mod corect. dar lampa de avertizare va r`måne aprins` pån` cånd ocupan]i î[i vor pune centurile de siguran]`. L`sa]i centura încet s` se retracteze. Pentru a ridica sau coborî centura de siguran]` în zona de pe stålp. v` va fi mai u[or s` debloca]i mecanismul de blocare. eliberarea brusc` a centurii poate s` duc` la loviri ale ocupan]ilor sau ale geamurilor. Nu trece]i centura pe sub Dvs. pentru E68587 31 . lampa de avertizare pentru centurile de siguran]` se va aprinde [i se va declan[a un avertizor sonor.

Nu utiliza]i numai chinga de jos sau numai chinga de um`r. De asemenea. este semnalizat` o defec]iune. trebuie s` solicita]i montarea unui întrerup`tor pentru dezactivarea airbagului pentru pasager. pe scaunul pasagerului din fa]`. Dac` lampa de avertizare pentru airbaguri se aprinde sau lumineaz` intermitent cånd conduce]i. Pozi]iona]i chinga de jos confortabil peste [olduri [i sub abdomen. E71313 32 . Pentru informa]ii suplimentare. Montarea întrerup`torului pentru dezactivare airbag pasager AVERTISMENT Dac` un scaun pentru copii trebuie instalat pe scaunul dreapta-fa]`. DEZACTIVAREA AIRBAGULUI PENTRU PASAGER AVERTISMENT Ave]i grij` ca airbagul pentru pasager s` fie dezactivat în cazul în care utiliza]i. lampa aflat` în panoul de bord. deasupra [i pe lång` zona abdomenului. A se vedea subcapitolul Indicatoare [i l`mpi de avertizare (pagina 81). consulta]i dealerul. un scaun pentru copii orientat spre spate. Demonta]i scaunul pentru copii [i solicita]i verificarea problemei imediat. fiind conectat [i la o lamp` de avertizare a dezactiv`rii airbagului pasagerului.Protec]ia ocupan]ilor AVERTISMENT Pozi]iona]i corect centura de siguran]` pentru siguran]a Dvs [i a f`tului. pute]i dezactiva airbagul pentru pasager dac` circula]i timp îndelungat f`r` pasager pe acel scaun. Not`: Întrerup`torul cu cheie este amplasat în torpedo. Pozi]iona]i chinga de um`r între såni.

fa]`. 33 .Protec]ia ocupan]ilor Dezactivarea airbagului pentru pasager Activarea airbagului pentru pasager AVERTISMENT Ave]i grij` ca airbagul pentru pasager s` fie activat în cazul în care nu utiliza]i un scaun pentru copii pe scaunul pasagerului din fa]`. Atunci cånd pune]i contactul.[i în cazul în care ve]i avea un pasager pe scaunul dreapta . Pune]i întrerup`torul în pozi]ia B. verifica]i dac` lampa de avertizare pentru dezactivare airbag pasager se aprinde. E71312 A Dezactivat Activat B A B Pune]i întrerup`torul în pozi]ia A.

c`[ti f`r` fir. 34 Telecomanda cu cheie rabatabil` 1 E74383 1. înseamn` c` bateria este desc`rcat`. Not`: Este posibil s` debloca]i u[ile din gre[eal`. telecomenzi [i sisteme de alarm`). echipamente medicale. prin ap`sarea neinten]ionat` a butoanelor de pe telecomand`.Chei [i telecomenzi UTILIZAREA CHEII Telecomanda cu cheie rabatabil` Raza de ac]iune dintre telecomand` [i vehicul variaz` în func]ie de mediul ambiant. Pentru instruc]iuni adresa]i-v` dealerului. În acest caz pute]i bloca [i debloca u[ile cu ajutorul cheii mecanice. PROGRAMAREA TELECOMENZII Pute]i programa maxim opt telecomenzi pentru a fi utilizate la vehiculul dumneavoastr` (incluzånd orice telecomand` livrat` împreun` cu vehiculul). Dac` frecven]ele sunt bruiate. Introduce]i o [urubelni]` cåt mai mult posibil în fanta de pe partea lateral` a telecomenzii. echipamente de radio amatori. nu ve]i putea utiliza telecomanda.Cånd raza de ac]iune scade fa]` de ceea ce era]i obi[nuit. . ÎNLOCUIREA BATERIEI TELECOMENZII E74382 INFORMA}II GENERALE PRIVIND FRECVEN}ELE RADIO ATEN}IE Frecven]a radio utilizat` de telecomanda dumneavoastr` poate fi folosit` [i de alte transmisii radio pe distan]` scurt` (de ex. împinge]i-o spre cheia rabatabil` [i scoate]i cheia.

Introduce]i cheia rabatabil` înapoi în telecomand`. 4. împinge]i afar`. Introduce]i o [urubelni]` în adåncitura de pe spatele cheii [i scoate]i cheia pliabil`. 3. Cu ajutorul [urubelni]ei. 5. 4. R`suci]i [urubelni]a în pozi]ia indicat` pentru a începe separarea celor dou` jum`t`]i ale telecomenzii. Cu ajutorul [urubelni]ei. bateria. desface]i clemele de prindere [i separa]i cele dou` jum`t`]i ale telecomenzii. ATEN}IE Nu atinge]i cu [urubelni]a contactele bateriei sau placa cu circuite imprimate. Instala]i o baterie nou` (3V CR 2032). Introduce]i cheia rabatabil` înapoi în telecomand`. 7. . 35 2. Asambla]i cele dou` jum`t`]i ale telecomenzii.Chei [i telecomenzi Telecomanda f`r` cheie rabatabil` 2 E74384 2. introducånd-o cu polul + în jos. 6. Asambla]i cele dou` jum`t`]i ale telecomenzii. E74386 1. introducånd-o cu polul + în jos. Instala]i o baterie nou` (3V CR 2032). 6. cu grij`. ATEN}IE Nu atinge]i cu [urubelni]a contactele bateriei sau placa cu circuite imprimate. R`suci]i [urubelni]a în pozi]ia indicat` pentru a separa cele dou` jum`t`]i ale telecomenzii. Cu ajutorul [urubelni]ei. 3 E74385 3. bateria. 5. cu grij`. împinge]i afar`.

Not`: Dac` vehiculul dumneavoastr` este echipat cu închidere centralizat` dubl`. semnalizatoarele de direc]ie se vor aprinde scurt o dat`. semnalizatoarele de direc]ie se vor aprinde scurt de dou` ori. În cazul închiderii centralizate duble. Not`: Închiderea centralizat` blocheaz` [i deblocheaz` [i clapeta rezervorului de combustibil. Not`: U[a [oferului poate fi deblocat` [i cu cheia mecanic`. Confirmarea bloc`rii [i debloc`rii Cånd debloca]i u[ile. Aceasta trebuie utilizat` în cazul în care telecomanda sau sistemul de acces f`r` cheie nu func]ioneaz`. semnalizatoarele de direc]ie se vor aprinde scurt numai de dou` ori cånd activa]i sistemul de închidere centralizat` dubl`. Cånd bloca]i u[ile. u[ile nu mai pot fi deblocate din interior. Închiderea centralizat` dubl` AVERTISMENTE Nu activa]i închiderea centralizat` dubl` atunci cånd în interiorul vehiculului se afl` persoane sau animale.Dispozitive de închidere BLOCAREA {I DEBLOCAREA Sistemul de închidere centralizat` Pute]i bloca u[ile cu ajutorul sistemului de închidere centralizata numai dac` toate u[ile sunt închise. Pute]i utiliza sistemul de închidere centralizat` dubl` numai dac` toate u[ile sunt închise. Închiderea centralizat` dubl` este un sistem de protec]ie antifurt care împiedic` deschiderea u[ilor din interior. E71961 36 .

de dou` ori într-un interval de trei secunde.Dispozitive de închidere Blocarea [i deblocarea u[ilor cu ajutorul cheii Blocarea [i deblocarea u[ilor cu ajutorul telecomenzii B B A A E87379 A A B C B Deblocare Blocare C Deblocare capac portbagaj Blocarea u[ilor cu ajutorul telecomenzii Ap`sa]i butonul B o dat`. 37 . roti]i cheia. E71962 A B Deblocare Blocare Închiderea centralizat` dubl` a u[ilor cu ajutorul telecomenzii Ap`sa]i butonul B de dou` ori în interval de trei secunde. Închiderea centralizat` dubl` a u[ilor cu ajutorul cheii Pentru închiderea dubl` a u[ilor. în pozi]ia pentru blocare.

pe partea interioar` a sa se afl` un måner într-un loca[. E89133 Pentru a facilita închiderea hayonului. care este in`l]at.Dispozitive de închidere Blocarea [i deblocarea u[ilor din interior U[ile din fa]` Închiderea capacului portbagajului Varianta cu 4 u[i A E89131 B E71958 Varianta cu 5 u[i A B Blocarea tuturor u[ilor Deblocarea tuturor u[ilor U[ile din spate Pentru a bloca individual u[ile din spate. ap`sa]i butonul A [i închide]i u[a la p`r`sirea vehiculului. 38 . E89132 Break Capacul portbagajului Deblocarea capacului portbagajului Ap`sa]i butonul C de pe telecomand` de dou` ori în interval de trei secunde.

din nou. dar timp de 45 secunde nu a]i intratîin vehicul. 39 .Dispozitive de închidere Reblocarea automat` Dac` a]i deblocat u[ile din telecomand`. Închiderea global` AVERTISMENT Ac]iona]i cu pruden]` atunci cånd utiliza]i închiderea global`. fie numai u[a [oferului. pute]i s` ac]iona]i geamurile electrice [i cu ajutorul func]iei de deschidere global` [i închidere global`. u[ile se vor rebloca automat . Deschiderea global` Reprogramarea func]iei de deblocare Dac` func]ia de deblocare este reprogramat` astfel încåt numai u[a [oferului s` se deblocheze (a se vedea capitolul Chei [i telecomenzi de la pagina 34). Pentru deschiderea tuturor geamurilor. iar alarma revine la starea anterioar`. ap`sa]i [i men]ine]i ap`sat butonul de deblocare cel pu]in trei secunde. Prin ap`sarea butonului de deblocare înc` o dat` se deblocheaz` toate u[ile. Ap`sa]i butonul de blocare sau. ave]i în vedere urm`toarele aspecte: Cånd ap`sa]i butonul de deblocare se deblocheaz` fie toate u[ile. În caz de urgen]`. ap`sa]i imediat un buton pentru a întrerupe opera]ia. butonul de deblocare pentru a dezactiva func]ia de deschidere. U[ile se blocheaz`. E71955 DESCHIDEREA {I ÎNCHIDEREA GLOBAL~ A GEAMURILOR Cånd contactul este decuplat. Not`: Închiderea global` va func]iona numai dac` memoria a fost setat` corect pentru fiecare geam în parte. A se vedea subcapitolul Geamurile ac]ionate electric (pagina 73).

pentru închiderea [i deschiderea vehiculului va trebui s` utiliza]i cheia rabatabil`. Acestea acoper` o distan]` de aproximativ un metru [i jum`tate de la månerele u[ilor din fa]` [i de la capacul portbagajului. activ` în timpul închiderii globale. Not`: În cazul în care sistemul de acces pasiv nu func]ioneaz`. sistemul va deveni inoperabil timp de 30 de secunde. 40 .Dispozitive de închidere Sistemul de acces pasiv nu va func]iona dac`: • Frecven]ele cheii pasive sunt bruiate. ap`sa]i [i men]ine]i ap`sat butonul de blocare cel pu]in trei secunde. f`r` prezen]a unei chei pasive valide. Not`: Dac` se trage de månerele u[ilor în mod repetat într-o perioad` scurt` de timp. Ap`sa]i orice buton din nou pentru dezactivarea func]iei de închidere. de asemenea. INTRAREA ÎN VEHICUL ÎN CAZUL SISTEMULUI “F~R~ CHEIE“ Informa]ii generale AVERTISMENT Este posibil ca sistemul de acces f`r` cheie s` nu func]ioneze în cazul în care cheia este aproape de obiecte din metal sau dispozitive electronice cum ar fi telefoanele mobile. Sistemul f`r` cheie permite [oferului s` utilizeze vehiculul f`r` a folosi o cheie sau telecomand`. E71956 Pentru închiderea tuturor geamurilor. • Bateria cheii pasive este desc`rcat`. Func]ia de antiprindere este. E78276 Închiderea [i deschiderea pasiv` a vehiculului necesit` prezen]a unei chei pasive valide într-una dintre zonele acoperite de cele trei raze de detec]ie extern`.

cheia pasiv` trebuie s` se afle în raza de detec]ie a capacului portbagajului. vehiculul va r`måne închis aproximativ trei secunde. acesta poate fi închis. Butoanele de blocare sunt situate pe fiecare u[` din fa]` [i pe capacul portbagajului. de asemenea. Pentru a activa închiderea dubl` [i a arma alarma [i senzorii interiori: • Ap`sa]i un buton de blocare de dou` ori în interval trei secunde. ca telecomand`. AVERTISMENT Vehiculul nu se închide singur în mod automat. Not`: Dac` o a doua cheie pasiv` valid` se afl` în raza de detec]ie a capacului portbagajului. Not`: Dup` activare. Închiderea vehiculului E87384 Capota portbagajului Not`: Capacul portbagajului nu poate fi închis [i se va deschide singur în cazul în care cheia pasiv` se afl` în interiorul portbagajului. Cheia pasiv` poate fi utilizat`. u[ile pot fi deschise din nou în cazul în care cheia pasiv` este în raza de detec]ie respectiv`. Acest interval v` permite s` trage]i de månerul u[ii [i s` verifica]i dac` vehiculul este închis. Not`: Dac` vehiculul se închide de la capota portbagajului. Dup` acest interval. E87435 41 . vehiculul va r`måne deschis.Dispozitive de închidere Cheia pasiv` Vehiculul poate fi închis [i deschis cu ajutorul cheii pasive. Pentru a activa închiderea centralizat` [i a arma alarma: • Ap`sa]i butonul de blocare o dat`. Dac` nu este ap`sat niciun buton de blocare. A se vedea subcapitolul Blocarea [i deblocarea (pagina 36).

Cånd vehiculul este deschis în timp ce este în acest mod. ave]i în vedere urm`toarele aspecte: Dac` u[a [oferului este prima u[` care este deschis`. Cheile dezactivate Orice chei l`sate în interiorul vehiculului atunci cånd acesta este închis. pagina 34). Pentru a putea utiliza din nou aceste chei pasive. sistemul f`r` cheie va intra în modul economic. timpul de reac]ie al sistemului poate fi un pic mai mare decåt cel normal. Deschiderea vehiculului va dezactiva modul economic. vor fi dezactivate. deschide]i vehiculul cu ajutorul unei chei pasive sau a func]iei de deblocare asigurat` de telecomand`. U[ile pot fi deblocate individual tr`gånd de månerul interior al respectivei u[i. Pentru a debloca numai u[a [oferului Dac` func]ia de deblocare este reprogramat` astfel încåt numai u[a [oferului s` se deblocheze (a se vedea capitolul Chei [i telecomenzi. Toate cheile pasive vor fi activate în cazul în care contactul este pus sau dac` vehiculul este pornit cu ajutorul unei cheii pasive valide. capacul portbagajului [i clapeta rezervorului au fost deblocate [i c` alarma a fost dezarmat`. O cheie dezactivat` nu poate fi utilizat` pentru a pune contactul sau pentru a porni motorul. E78278 Trage]i de unul dintre månerele u[ilor sau de månerul capotei portbagajului. ele vor trebui activate. reducåndu-se riscul de desc`rcare a bateriei vehiculului. celelalte u[i [i capacul portbagajului vor r`måne blocate. Not`: Trebuie ca o cheie pasiv` valid` s` se afle în raza de detec]ie a respectivei u[i sau capote. Dac` u[a pasagerului din fa]` sau una dintre u[ile din spate este prima u[` care este deschis`. ceea ce consum` curent din baterie. În cazul în care vehiculul r`måne închis mai mult de cinci zile.Dispozitive de închidere Deschiderea vehiculului Not`: Sistemul "f`r` cheie" implic` func]ionarea în stare de veghe. Acest mod implic` un consum redus de energie. 42 . Semnalizatoarele de direc]ie vor lumina o dat` lung pentru a confirma c` toate u[ile. Toate celelalte u[i pot fi deblocate din interiorul vehiculului ap`sånd butonul de deblocare de lång` månerul u[ii [oferului. vor fi deblocate toate u[ile [i capacul portbagajului. Pentru a activa toate cheile pasive.

Glisa]i butonul de eliberare în direc]ia indicat` de s`geat` [i trage]i afar`. cu degetul. Scoate]i cu grij` capacul. Scoate]i cheia detasabil` aflat` sub capacul estetic [i introduce]i-o în încuietoare. la cele dou` tipuri de cheie Tip 1 Tip 2 1 2 2 E87964 1 1. 43 . Scoate]i cheia detasabil` [i introduce]i-o în încuietoare. E78284 1. 2.Dispozitive de închidere Blocarea [i deblocarea u[ilor utilizånd cheia deta[abil`. 2. cheia rabatabil`.

pute]i ob]ine de la dealerul Ford o cheie de schimb. Solicita]i imediat verificarea imobilizatorului motorului. ARMAREA IMOBILIZATORULUI MOTORULUI Imobilizatorul motorului este armat în mod automat la o secund` dup` decuplarea contactului. Orice cheie nou` trebuie recodificat` împreun` cu cheile existente. Scoate]i cheia [i încerca]i din nou. toate cheile r`mase trebuie [terse [i recodificate. înseamn` c` exist` o defec]iune. Dac` nu pute]i s` porni]i motorul cu ajutorul unei chei codificate corect. 44 . CHEILE CODIFICATE Not`: Nu ecrana]i cheile cu obiecte metalice. etc) ar putea împiedica receptorul s` identifice drept valid` cheia Dvs. La punerea contactului. Obiectele metalice (poleial`. De la dealerul Ford pute]i ob]ine [i chei suplimentare. brelocuri. cheia pe care o folosi]i nu a fost recunoscut`. de[i este o cheie codificat` corect. Dac` este posibil.Imobilizatorul motorului PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE Imobilizatorul motorului este un sistem de protec]ie antifurt care împiedic` pornirea motorului cu ajutorul unei chei false (codificat` incorect). pe afi[ajul pentru informa]ii va ap`rea mesajul Immobiliser active (imobilizator activ). DEZARMAREA IMOBILIZATORULUI MOTORULUI Imobilizatorul motorului se dezarmeaz` în mod automat în momentul în care pune]i contactul folosind o cheie codificat` corect. Not`: Dac` pierde]i o cheie. adresa]i-v` dealerului. Dac` pe afi[ajul pentru informa]ii apare mesajul Immobiliser active (imobilizator activ). În cazul pierderii unei chei. Pentru informa]ii suplimentare. preciza]i seria cheii de pe brelocul livrat împreun` cu cheile originale.

chiar dac` cineva deconecteaz` bateria vehiculului sau claxonul Senzorii de înclinare Senzorii de înclinare detecteaz` tentativele de sustragere a unei ro]i sau de tractare a vehiculului. • Alarm` de categoria I cu senzori de interior [i siren` cu baterie de rezerv`. Aceast` alarm` este armat` direct la închiderea vehiculului. detectånd varia]iile de înclinare a caroseriei. atunci cånd în interiorul vehiculului se mai afl` oameni. Nu ecrana]i. alarma se declan[eaz` în oricare din urm`toarele moduri: AVERTISMENT • În cazul în care cineva deschide o u[`. acoperi]i sau interveni]i în niciun fel asupra acestei l`mpi! Astfel. hayonul sau capota. siren` cu baterie de rezerv` [i senzori de înclinare. animale sau orice obiecte mobile (ornamente care penduleaz` sau au p`r]i în mi[care). Aceast` alarm` protejeaz` [i sistemul audio. Not`: Atunci cånd c`l`tori]i la bordul unui feribot. dezactiva]i senzorii de înclinare prin selectarea protec]iei reduse. Astfel se evit` ca mi[carile vehiculului s` declan[eze inutil alarma. Senzorii de interior Nu activa]i alarma cu protec]ie total`. Sirena cu baterie de rezerv` Sirena cu baterie de rezerv` reprezint` un sistem de alarm` suplimentar care va emite semnale acustice atunci cånd este declan[at` alarma.Alarma PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE Sistemul de alarm` Vehiculul dumneavoastr` poate fi echipat cu unul dintre urm`toarele sisteme de alarm`: • Alarm` de perimetru. Sirena este echipat` cu baterie proprie [i va emite semnale de alarm` acustice. • Alarm` de perimetru cu senzori interiori. dac` alarma este armat`. • Alarm` de categoria I cu senzori de interior. impiedica]i senzorii s` func]ioneze corect! . detectånd orice mi[care din interiorul vehiculului. cåt [i a capotei. • În cazul sustragerii sistemului audio sau a sistemului de naviga]ie. Declan[area alarmei E71401 Odat` activat`. 45 Senzorii de interior se afl` în lampa plafonier` dintre parasolare. Senzorii func]ioneaz`. f`r` a utiliza o telecomand` sau o cheie valid`. Alarma de perimetru Alarma de perimetru este un dispozitiv cu rol de intimidare în vederea prevenirii accesului neautorizat în vehiculul dumneavoastr` atåt prin utilizarea u[ilor.

pe afi[ajul din bord apare mesajul Reduced guard (Protec]ie redus`). atunci cånd se c`l`tore[te la bordul unui feribot sau pe o platform` mobil`. Dac` dori]i s` arma]i alarma cu protec]ie total`. 46 . Not`: Pute]i seta alarma la protec]ie redus` numai pentru ciclul curent de func]ionare a motorului. Protec]ia total` [i protec]ia redus` Protec]ia total` Protec]ia total` constituie setarea standard. iar luminile de avarie se vor aprinde intermitent timp de cinci minute. la vehicule cu senzori de înclinare. în cazul în care cineva deconecteaz` bateria vehiculului sau claxonul. • În cazul în care senzorii detecteaz` o varia]ie de înclinare a vehiculului. • La vehiculele cu siren` cu baterie de rezerv`. La urm`toarea punere a contactului. ap`sa]i butonul OK atunci cånd apare acest mesaj. În cazul protec]iei totale. Not`: Acest lucru poate determina declan[area unor alarme false atunci cånd în interiorul vehiculului se afl` animale sau obiecte mobile sau. Întrebare la ie[ire Pute]i seta afi[ajul pentru informa]ii pentru a v` solicita de fiecare dat` nivelul de protec]ie pe care dori]i s` îl stabili]i. senzorii de interior [i senzorii de înclinare sunt activa]i la armarea alarmei. Dac` selecta]i op]iunea Ask on Exit (întrebare la ie[ire). II sau III f`r` a se utiliza o cheie valid`. senzorii de interior [i senzorii de înclinare sunt dezactiva]i la armarea alarmei. în cazul în care contactul este pus în pozi]ia I. etc.Alarma • La vehiculele cu cheie conven]ional`. de fiecare dat` cånd decupla]i contactul. Dac` dori]i s` arma]i alarma cu protec]ie redus`. alarma va fi automat resetat` la protec]ie total`. claxonul conectat la alarm` va suna timp de 30 de secunde. • În cazul în care senzorii de interior detecteaz` o mi[care în interiorul vehiculului. Orice alte tentative de a efectua una dintre ac]iunile descrise anterior vor declan[a din nou alarma. În cazul declan[`rii alarmei. p`r`si]i vehiculul f`r` s` ap`sa]i butonul OK. Protec]ia redus` În cazul protec]iei reduse. tren.

Ap`sa]i butonul OK pentru a confirma selec]ia. Dac` prefera]i s` vi se solicite tipul de protec]ie de fiecare dat` cånd decupla]i contactul. 47 . În cazul în care de obicei seta]i alarma la protec]ie redus`. Ap`sa]i butonul < pentru a ie[i din meniu. 6. 3. Alarma este setat` la protec]ie redus` numai pentru ciclul curent de func]ionare a motorului. Mesajele informative A se vedea subcapitolul Mesajele informative (pagina 99). selecta]i op]iunea Ask on Exit (întrebare la ie[ire). E74509 Alarm Full Guard Reduced Ask on Exit 1. 5. selecta]i op]iunea Ask on Exit (întrebare la ie[ire). 2. pentru a accesa meniul principal. Pentru revenirea direct` la afi[ajul computerului de bord. Selecta]i op]iunea Alarm (alarm`) [i ap`sa]i butonul > E70499 4.Alarma Selectarea op]iunilor de protec]ie total` sau de protec]ie redus` Not`: Selectarea op]iunii Reduced nu seteaz` permanent alarma pe protec]ie redus`. Ap`sa]i butonul > de pe volan. Selecta]i op]iunea Reduced (protec]ie redus`) sau Full guard (protec]ie total`). men]ine]i ap`sat butonul <. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor ^ [i v [i ap`sa]i apoi butonul >.

Vehicule cu sistem f`r` cheie Not`: Pentru accesul f`r` cheie. A se vedea capitolul Dispozitive de închidere (pagina 36). în interval de 12 secunde. Alarma de categoria I Dezarma]i alarma [i dezactiva]i semnalul sonor prin deblocarea u[ilor [i punerea contactului în interval de 12 secunde sau prin deblocarea u[ilor sau a capotei portbagajului cu telecomanda. DEZARMAREA ALARMEI Vehicule cu cheie conven]ional` Alarma cu perimetru Dezarma]i alarma [i dezactiva]i semnalul sonor prin deblocarea u[ilor cu cheia [i punerea contactului cu ajutorul unei chei corect codificate sau prin deblocarea u[ilor sau a capotei portbagajului cu telecomanda. Alarma de perimetru Dezarma]i alarma [i dezactiva]i semnalul sonor prin deblocarea u[ilor [i punerea contactului sau prin deblocarea u[ilor sau a capotei portbagajului cu telecomanda. cu ajutorul unei chei corect codificate sau prin deblocarea u[ilor sau a capoteiportbagajului cu telecomanda. A se vedea subcapitolul Accesul f`r` cheie (pagina 40). în zona de detec]ie de la u[a respectiv` trebuie s` se afle o cheie pasiv` valid`.Alarma ARMAREA ALARMEI Pentru armarea alarmei. Alarma de categoria I Dezarma]i alarma [i dezactiva]i semnalul sonor prin deblocarea u[ilor cu cheia [i punerea contactului. 48 . închide]i vehiculul.

regla]i în`l]imea volanului [i distan]a acestuia fa]` de [ofer. COMENZILE SISTEMULUI AUDIO A E D B E72288 C M`rire volum C`utare în sus Mic[orare volum C`utare în jos Mod A B C E71221 D E Debloca]i maneta de blocare pentru a elibera volanul. • încheierea unei convorbiri telefonice.Volanul REGLAREA VOLANULUI AVERTISMENT Nu regla]i niciodat` volanul în timpul mersului. 49 . A se vedea subcapitolul Pozi]ionarea corect` (pagina 125). Aduce]i maneta în pozi]ia ini]ial` pentru a rebloca volanul în pozi]ia dorit` Asigura]i-v` c` sunte]i a[eza]i în pozi]ia optim`. Mod Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat butonul de mod pentru a selecta sursa semnalului audio. Ap`sa]i butonul de mod pentru: • acordarea radioului pe frecven]a urm`torului post presetat • redarea urm`torului CD • redarea casetei pe cealalt` fa]` • acceptarea unui apel telefonic.

Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat butonul de c`utare pentru: • acordarea radioului prin c`utare în sus sau în jos pe banda de frecven]` • c`utarea unei piese de pe CD. 50 .Volanul C`utare Ap`sa]i butonul de c`utare pentru: • acordarea radioului pe frecven]a urm`torului post prin c`utare în sus sau în jos pe banda de frecven]` • redarea piesei urm`toare sau anterioare de pe CD • derularea rapid` înainte sau înapoi a casetei.

A B C Interval de [tergere scurt {tergere intermitent` Interval de [tergere lung 51 .{terg`toare [i sp`l`toare {TERG~TOARELE DE PARBRIZ {TERG~TOARELE DE PARBRIZ AUTOMATE D C B B E76677 A E70696 ATEN}IE Nu porni]i [terg`toarele automate \n condi]ii de vreme uscat`. chiar [i \n cazul \n care cea mai mare parte a parbrizului este uscat`. Dac` temperatura este sc`zut`. ap` sau de insecte. L`sånd aceste dåre. iar [terg`toarele vor func]iona. |nlocui]i lamele [terg`toarelor de \ndat` ce aceste \ncep s` lase dåre de ap` sau de murd`rie. opri]i [terg`toarele automate. \nainte de a porni [terg`toarele automate dezghe]a]i parbrizul \n \ntregime. Senzorul de ploaie este foarte sensibil [i poate determina pornirea [terg`toarelor \n cazul \n care parbrizul este lovit de particule mici de impurit`]i. senzorul de ploaie detecteaz` mereu apa pe parbriz. A B C D O singur` [tergere {tergere intermitent` {tergere normal` {tergere rapid` {tergerea intermitent` D C B A E70696 |nainte de a intra \ntr-o sp`l`torie auto.

acestea nu vor ac]iona decåt dac` va fi detectat` ap` pe parbriz. SP~L~TOARELE {I {TERG~TORUL DE LUNET~ {tergerea intermitent` E70777 52 . [terg`toarele vor intra în func]iune cånd senzorul va detecta o cantitate mare de ap` pe parbriz. SENZORUL DE PLOAIE A B E70316 A B Sensibilitate m`rit` Sensibilitate redus` E70776 Regla]i sensibilitatea senzorului de ploaie cu ajutorul butonului rotativ. SP~L~TOARELE DE PARBRIZ AVERTISMENT Nu ac]iona]i sp`l`toarele de parbriz mai mult de 10 secunde sau atunci cånd rezervorul este gol. Not`: Atunci cånd contactul este pus. Dac` fixa]i butonul de control la sensibilitate redus`. Dac` fixa]i butonul de control la sensibilitate m`rit`.{terg`toare [i sp`l`toare La pornirea a [terg`toarelor automate. iar prin ac]ionarea motora[ului pompei de sp`lare. [terg`toarele vor intra în func]iune cånd senzorul va detecta o cantitate mic` de ap` pe parbriz. motorul se va arde. Nu folosi]i ap` în loc de lichid de sp`lat parbrizul! Apa va înghe]a iarna. jeturile de ap` sunt înc`lzite. Senzorul de ploaie va estima în mod continuu cantitatea de ap` de pe parbriz [i va regla automat viteza [terg`toarelor.

E70777 VERIFICAREA LAMELOR {TERG~TOARELOR Trece]i cu vårful degetelor peste muchia lamei pentru a verifica rugozitatea. E70776 Sp`l`toarele de faruri vor func]iona odat` cu sp`l`toarele de parbriz atunci cånd farurile sunt aprinse. sp`l`toarele de faruri nu vor func]iona de fiecare dat` cånd utiliza]i sp`l`toarele de parbriz. dac` maneta pentru [terg`toare se afl` \n pozi]ia B. E66644 Lamele cu neregularit`]i trebuie \nlocuite! 53 . SP~L~TOARELE DE FARURI Sp`l`torul AVERTISMENT Nu folosi]i sp`l`torul de lunet` mai mult de 10 secunde sau atunci cånd rezervorul este gol. Not`: Pentru a evita golirea rapid` a rezervorului de lichid de sp`lare.{terg`toare [i sp`l`toare {tergerea \n mar[arier {terg`torul de lunet` va fi ac]ionat automat atunci cånd introduce]i schimb`torul \n mar[arier. Trage]i complet maneta spre volan [i men]ine]i-o \n aceast` pozi]ie pentru a ac]iona sp`l`torul. C sau D.

2. Elibera]i maneta atunci cånd [terg`toarele de parbriz ajung \n pozi]ia de service. Scoate]i lama [terg`torului. E85833 Iarna. 3. deci asigura]i-v` c` a]i dezghe]at complet parbrizul \nainte de a pune contactul. Schimbarea lamelor [terg`toarelor de parbriz Seta]i lamele [terg`toarelor de parbriz \n pozi]ia de service [i ridica]i bra]ele [terg`toarelor. exist` pericolul ca prin pornirea automat`. efectua]i opera]iile de mai sus \n ordine invers`. Not`: Asigura]i-v` c` lama [terg`torului se blocheaz` pe pozi]ie. {terg`toarele de parbriz vor reveni la pozi]ia normal` imediat dup` ce porni]i motorul. Pute]i utiliza aceast` pozi]ie iarna pentru un acces mai facil la lamele [terg`toarelor \n vederea cur`]`rii lor de z`pad` [i de ghea]`. 2 1 E72899 1. 54 . cånd pune]i contactul.{terg`toare [i sp`l`toare Cur`]a]i lama [terg`toarelor cu un burete moale \nmuiat \n ap`. SCHIMBAREA LAMELOR {TERG~TOARELOR Lamele [terg`toarelor de parbriz ATEN}IE Pentru a schimba lamele [terg`toarelor de parbriz. [terg`toarele s` rup` lamele sau s` se produc` alte defec]iuni. Pozi]ia de service E75188 A Decupla]i contactul [i muta]i maneta pentru [terg`toare \n pozi]ia A \n interval de trei secunde. La montare. Dac` este a[a. asigura]i-v` c` lamele [terg`toarelor nu sunt \nghe]ate pe parbriz. Ap`sa]i butonul de blocare. fixa]i [terg`toarele \n pozi]ia de service.

efectua]i opera]iile de mai sus \n ordine invers`. Ap`sa]i butonul de blocare. 3. La montare. SPECIFICA}II TEHNICE Lungimi ale lamei [terg`torului de parbriz Dimensiune \n mm Partea [oferului 650 Partea pasagerului 475 55 . Not`: Asigura]i-v` c` lama [terg`torului se blocheaz` pe pozi]ie. Scoate]i lama [terg`torului.{terg`toare [i sp`l`toare Lamele [terg`torului de lunet` Schimbarea lamelor [terg`torului de lunet` . Aduce]i lama [terg`torului \n pozi]ie perpendicular` pe bra]. Desface]i lama [terg`torului de pe bra]. 3.Break 1. 2. 3 4 3 2 E86456 2 E86457 2. 4. La montare. 4. Scoate]i lama [terg`torului. efectua]i opera]iile de mai sus \n ordine invers`. Ridica]i bra]ul [terg`torului. 5. Not`: Asigura]i-v` c` lama [terg`torului se blocheaz` pe pozi]ie. Ridica]i bra]ul [terg`torului. Schimbarea lamelor [terg`torului de lunet` Varianta cu 5 u[i 1.

Decupla]i contactul. E70725 Faza lung` [i faza scurt` Trage]i complet maneta spre volan pentru a comuta \ntre faza lung` [i faza scurt`. Pe ambele p`r]i Fixa]i butonul pentru lumini la pozi]ia B.Sistemul de lumini COMENZILE SISTEMULUI DE LUMINI Pozi]iile butonului pentru lumini Pe o parte A A B C B E75505 A B E70718 Pe partea dreapt` Pe partea stång` A B C Dezactivare L`mpi de pozi]ie spate [i laterale Faruri L`mpile de sta]ionare ATEN}IE Utilizarea prelungit` a l`mpilor de sta]ionare va determina desc`rcarea bateriei. Semnalizarea cu farurile Trage]i maneta pu]in spre volan. 56 .

E70720 AVERTISMENTE Utiliza]i l`mpile de cea]` numai cånd vizibilitatea e redus` la mai pu]in de 50 metri.Sistemul de lumini Iluminarea la garare Decupla]i contactul [i trage]i maneta multifunc]ional` complet spre volan pentru a aprinde farurile. prin aceast` func]ie. z`pezii sau ploii. iar vizibilitatea dep`[e[te 50 metri. Farurile se vor aprinde [i se vor stinge automat \n func]ie de lumina ambiental`. pute]i s` folosi]i faza lung` numai atunci cånd. Nu utiliza]i l`mpile de cea]` cånd plou` sau ninge. FARURILE DE CEA}~ APRINDEREA {I STINGEREA AUTOMAT~ A FARURILOR E70721 AVERTISMENT Utiliza]i farurile de cea]` numai atunci cånd vizibilitatea este considerabil redus` din cauza ce]ii. au fost aprinse farurile. Farurile se vor stinge automat \ntr-un interval de 30 de secunde dup` \nchiderea tuturor u[i. 57 . E70719 L~MPILE DE CEA}~ Not`: Dac` a]i activat func]ia de aprindere [i stingere automat` a farurilor.

A E70722 B A B Faruri ridicate Faruri coboråte Pute]i regla \n`l]imea farurilor \n func]ie de \nc`rcarea vehiculului.52) 3 (0. 2 58 .52) 1 (0. Vehicule cu suspensie activ`.52) A se vedea capitolul Identificarea vehiculului (pagina 242). Pozi]ii recomandate pentru butonul de reglare pe \n`l]ime a farurilor Înc`rc`tur` Scaune fa]` 1-2 1-2 1-2 1-2 1 1 Al doilea rånd de scaune 3 3 - Înc`rc`tur` \n portbagaj Max1 Max1 Pozi]ie buton 0 0 (0.52) 4 (1.Sistemul de lumini REGLAREA PE ÎN~L}IME A FARURILOR Not`: Vehiculele cu faruri cu xenon sunt echipate cu un sistem de reglare automat` a nivelului farurilor.

Not`: În func]ie de legile [i reglement`rile \n vigoare din ]ara pentru care vehiculul a fost construit ini]ial.Sistemul de lumini LUMINILE DE AVARIE Not`: Pute]i utiliza luminile de avarie [i atunci cånd contactul este decuplat. E71943 SISTEMUL DE FARURI AUTOADAPTIVE (AFS) A A B B E72897 A B f`r` sistem AFS cu sistem AFS 59 . luminile de avarie vor semnaliza \n caz de frånare brusc`.

Farurile vor trece \ntr-o pozi]ie de faz` scurt` sau central` fix`. De asemenea. 60 . În caz de func]ionare defectuoas` a sistemului. A se vedea subcapitolul Mesajele informative (pagina 99).Sistemul de lumini Sistemul de faruri adaptive (AFS) regleaz` farurile \n func]ie de direc]ia [i viteza de deplasare a vehiculului. cånd sunt aprinse luminile de zi sau cånd s-a selectat mar[arierul. L`mpile de viraj A A B E72898 B A B Fasciculul luminos al farurilor Fasciculul luminos al l`mpilor de viraj L`mpile de viraj lumineaz` interiorul curbei \n timp ce aceasta este parcurs` de vehicul. \mbun`t`]e[te vizibilitatea la deplasarea vehiculului pe timp de noapte [i contribuie la reducerea efectului de orbire provocat de farurile vehiculelor care vin din fa]`. Sistemul con]ine \n plus "l`mpi de viraj" Sistemul nu va func]iona cåt timp vehiculul sta]ioneaz`. pe afi[ajul pentru informa]ii va ap`rea un mesaj. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a sistemului.

Aceast` lumin` se va stinge automat dup` pu]in timp sau atunci cånd porni]i sau reporni]i motorul. plafoniera se va aprinde cånd debloca]i sau deschide]i o u[` sau hayonul. Ea se va stinge automat dup` pu]in timp pentru a preveni desc`rcarea bateriei.Sistemul de lumini SEMNALIZATOARELE DE DIREC}IE Dac` fixa]i butonul la pozi]ia B. Pentru a aprinde din nou aceast` lumin`. Pentru a aprinde din nou aceste l`mpi. pune]i contactul pentru scurt timp. lumina de ghidare se va aprinde. lumina de ghidare se va stinge automat dup` un timp pentru a preveni desc`rcarea bateriei. Manevra este util` \n circula]ia urban`. 61 . În cazul \n care l`sa]i o u[` deschis`. Dac` fixa]i butonul la pozi]ia C cånd contactul este decuplat. Pentru a aprinde din nou aceast` lumin`. L`mpile de lectur` LUMINILE INTERIOARE Lumina de habitaclu (plafonier`) A B C E71945 A B C Stingere Contact u[` Aprindere E71946 În cazul \n care decupla]i contactul. E70727 Not`: Ap`sa]i u[or maneta \n jos sau \n sus pentru ca semnalizatoarele s` se aprind` scurt de 3 ori. pune]i contactul pentru scurt timp. iar contactul este decuplat. Lumina de ghidare se va aprinde [i la decuplarea contactului. pune]i contactul pentru scurt timp. l`mpile de lectur` se vor stinge automat dup` un anumit timp pentru a preveni desc`rcarea bateriei.

62 . l`mpile oglinzii parasolarului se vor stinge automat dup` un anumit timp pentru a preveni desc`rcarea bateriei. E88843 3. Scoate]i [uruburile. Scoate]i suportul [i [urubul de plastic. apela]i la un tehnician calificat. În cazul \n care decupla]i contactul. A se vedea subcapitolul Deschiderea [i \nchiderea capotei (pagina 206). DEMONTAREA UNUI FAR AVERTISMENT Pentru schimbarea becurilor cu xenon.Sistemul de lumini L`mpile oglinzii de la parasolar A B E72900 E85995 A B Stingere Aprindere 2. pune]i contactul pentru scurt timp. 1. Exist` pericolul de electrocutare. Pentru a aprinde din nou aceste l`mpi. Deschide]i capota.

Not`: Urm`toarele instruc]iuni prezint` modul de demontare a becurilor. strånge]i mai \ntåi [urubul din fa]`. Pentru schimbarea becurilor cu xenon. Scoate]i farul.Sistemul de lumini ATEN}IE La montarea farului. A se vedea subcapitolul Tabel cu specifica]ii pentru becuri (pagina 71). E88982 6. Înainte de a scoate becul. ave]i grij` s` nu deteriora]i punctele de fixare. montarea becului de schimb se face \n ordine invers`. 7. apoi [urubul din spate. Not`: La montarea farului. Trage]i cu aten]ie farul spre partea central` a vehiculului. ÎNLOCUIREA UNUI BEC AVERTISMENT Stinge]i luminile [i decupla]i contactul. apela]i la un tehnician calificat. 5 E85996 4 4. 5. pentru a-l desprinde din punctul de fixare exterior inferior. Monta]i numai becuri care corespund specifica]iilor. asigura]iv` c` a]i prins bine farul \n punctul de fixare exterior inferior. l`sa]i-l s` se r`ceasc`. 63 . Exist` pericolul de electrocutare. \n spatele grilei [i barei de protec]ie. Ridica]i cu grij` col]ul farului [i \mpinge]i-l cåt mai mult posibil spre partea din spate a vehiculului. Not`: La montarea farului. ATEN}IE 7 6 Nu atinge]i cu måna partea de sticl` a becului. Dac` nu exist` alte specifica]ii. Trage]i cu aten]ie col]ul grilei [i al barei de protec]ie spre partea din fa]` a vehiculului.

Deconecta]i conectorul electric. A se vedea subcapitolul Demontarea unui far (pagina 62). Desface]i clema [i scoate]i becul. Faza lung` a farurilor 1. 64 . roti]i-l \n sens invers acelor de ceasornic [i scoate]i-l. Demonta]i becul. 3 2 E72260 2. A se vedea subcapitolul Demontarea unui far (pagina 62). Scoate]i farul. 3 E72259 2. 2 3. Scoate]i farul. Scoate]i farul. 3.Sistemul de lumini Farul Not`: Demonta]i capacele pentru a putea avea acces la becuri. A se vedea subcapitolul Demontarea unui far (pagina 62). Faza scurt` a farurilor 1. Semnalizatorul de direc]ie 1. Ap`sa]i u[or becul \n soclul s`u. Roti]i soclul becului \n sens invers acelor de ceasornic [i scoate]i-l. Roti]i soclul becului \n sens invers acelor de ceasornic [i scoate]i-l. 3. 2 3 E72261 2.

3. Lampa de sub oglinda retrovizoare exterioar` 3 2 E72262 2.Sistemul de lumini Lampa de viraj 1. 2 3 1 E85999 3 2 E72265 1. Demonta]i cu aten]ie lampa de semnalizare lateral`. 2. 65 . Deconecta]i conectorul electric. 1. 1 E72264 Semnaliz`rile laterale Not`: Întoarce]i suprafa]a oglinzii cåt mai spre interior posibil. iar apoi desface]i clema metalic` de fixare. Scoate]i farul. }ine]i de soclul becului. Desface]i clema [i scoate]i becul. 3. Scoate]i becul. A se vedea subcapitolul Demontarea unui far (pagina 62). Introduce]i o [urubelni]` \n spa]iul dintre montura oglinzii [i suprafa]a oglinzii. roti]i carcasa \n sens contrar acelor de ceasornic [i scoate]i-o.

Desface]i clemele care fixeaz` soclul becului. Sl`bi]i [uruburile. Not`: Nu scoate]i [uruburile. 4. lampa de från` [i l`mpile de pozi]ie spate Farurile de cea]` 4 1 2 E86003 3 E72267 1. Roti]i soclul becului \n sens invers acelor de ceasornic [i scoate]i-l. Scoate]i lampa. E86004 2. 66 . 2. 1. Deconecta]i conectorul electric. L`mpile spate Semnalizatorul de direc]ie. 1 2 Not`: Nu pute]i separa becul de soclul s`u. Scoate]i lampa. 3. Scoate]i becul. 3.Sistemul de lumini 2. Scoate]i panoul tapi]eriei.

Desface]i clemele care fixeaz` soclul becului. Scoate]i panoul tapi]eriei. 67 . E86006 1.Sistemul de lumini 2 A 3 B E86005 E86007 A B Semnalizator de direc]ie Lamp` de från` [i pozi]ie spate 2. Ap`sa]i u[or becul \n soclul s`u. Ap`sa]i u[or becul \n soclul s`u. roti]i-l \n sens invers acelor de ceasornic [i scoate]i-l. roti]i-l \n sens invers acelor de ceasornic [i scoate]i-l. lampa de pozi]ie spate [i lampa de cea]` A 3 B E86008 C A B C Lamp` de mar[arier Lamp` de pozi]ie spate Lamp` de cea]` 1 3. 3. Lampa de mar[arier.

2. Introduce]i \n g`uri un obiect potrivit. Scoaterea l`mpii 1. Desface]i clemele de fixare.Sistemul de lumini Lampa central` de från` Scoaterea panoului tapi]eriei Varianta cu 4 u[i Break 13 E87619 1. Desface]i clemele de fixare. 2. Scoate]i [uruburile. 68 . Desface]i clemele de fixare. Varianta cu 5 u[i 2 2 E87618 1 E87620 1 1 1. E87617 1. Trage]i cu grij` lampa spre partea din fa]` a vehiculului pentru a desface clemele cu arc.

Scoate]i lampa. 2. lentila. Desface]i clemele care fixeaz` soclul becului. 69 . E72788 1. Împinge]i afar`. cu aten]ie. 3. Lumina interioar` (lampa habitaclu-plafonier`) 4 Vehicule f`r` senzori de interior 3 E79601 4. 2. 3.Sistemul de lumini Lampa pentru pl`cile de \nmatriculare 3 E72789 E86002 1. Scoate]i lampa. Scoate]i becul. 3. Scoate]i becul. Scoate]i becul. Scoate]i lentila. 5. Desface]i cu aten]ie clema cu arc.

lampa. Împinge]i afar`. 3. lentila.Sistemul de lumini Vehicule cu senzori de interior 3. Scoate]i lentila. cu aten]ie. Vehicule cu senzori de interior E72787 1. Împinge]i afar`. Scoate]i becul. cu aten]ie. Scoate]i becul. Vehicule f`r` senzori de interior 1. 2. 3. Împinge]i afar`. Roti]i soclul becului \n sens invers L`mpile de lectur` 3 E73939 E72796 acelor de ceasornic [i scoate]i-l. cu aten]ie. Scoate]i lentila. 70 . Scoate]i becul. E72786 1. 2. lentila. 2.

lampa. TABEL CU SPECIFICA}II PENTRU BECURI Lamp` Semnalizator de direc]ie fa]` Faz` lung` faruri Faz` scurt` faruri Lamp` de viraj Semnalizare lateral` Lamp` din oglinda retrovizoare exterioar` Far de cea]` Lamp` de pozi]ie Semnalizator de direc]ie spate Lamp` de från` [i pozi]ie spate Specifica]ii PY21W H1 H7 H1 W5W W5 HB4 W5W PY21W P21/5W Putere (wa]i) 21 55 55 55 5 5 55 5 21 21/5 71 . Împinge]i afar`. cu aten]ie. 2. 2. Împinge]i afar`. Scoate]i becul.Sistemul de lumini Lampa oglinzii de la parasolar Lampa din portbagaj E72785 1. cu aten]ie. Scoate]i becul. E72784 1. lampa.

Sistemul de lumini Lamp` Lamp` de pozi]ie spate Lamp` de cea]` Lamp` de mar[arier Lamp` central` de från` Lamp` pentru pl`cu]a de \nmatriculare Lumin` interioar` Lamp` de lectur` Lamp` oglind` de la parasolar Lamp` portbagaj Specifica]ii P21/4W P21/5W P21W 5 x W5W W5W Bec tubular BA 9s W5W W5W Putere (wa]i) 4 21/5 21 5 5 10 5 5 5 72 .

E70848 A B Închidere Deschidere 73 . sistemul poate s` intre \ntr-o pauz` aceasta nu este o defec]iune ci o m`sur` deliberat` \mpotriva supra\nc`lzirii motoarelor electrice. comanda este anulat` [i geamul nu se va mi[ca. un geam r\mas par]ial deschis se va \nchide. Butoanele de la u[a [oferului Pute]i ac]iona toate geamurile cu ajutorul butoanelor aflate pe panoul interior al u[ii [oferului. Not`: Dac` se ac]ioneaz` simultan deschiderea/\nchiderea unui geam din butonul de pe u[a soferului [i din butonul de pe alta u[a. Not`: Pute]i utiliza geamurile electrice timp de cåteva minute [i dup` decuplarea contactului. A B Deschiderea global` [i \nchiderea global` Geamurile electrice vor fi ac]ionate cu contactul decuplat cånd \nchide]i cu cheia vehiculul (\nchidere centralizat` global`). \n aceast` situa]ie. Geamurile vor fi dezactivate \n momentul deschiderii unei u[i. Not`: Sistemul de deschidere [i \nchidere centralizat` global` va deschide sau \nchide geamurile \n mod automat numai la vehiculele echipate cu patru geamuri electrice. odat` cu \nchiderea centralizat` a vehiculului A se vedea subcapitolul Deschiderea global` [i \nchiderea global` (pagina 39). Not`: Dac` ac]iona]i geamurile electrice de multe ori f`r` oprire. Not`: Închiderea global` ac]ioneaz` numai dac` memoria a fost setat` \n acest sens pentru fiecare geam. pune]i contactul. Pentru a putea ac]iona geamurile electrice.Geamuri [i oglinzi GEAMURILE AC}IONATE ELECTRIC AVERTISMENT Nu ac]iona]i geamurile electrice decåt dac` acestea nu sunt obstruc]ionate.

Ap`sa]i sau ridica]i din nou butonul pentru a opri mi[carea geamurilor. va fi anulat` de comanda \n sens opus. Întrerup`torul de siguran]` pentru geamurile din spate Not`: Geamurile din spate pot fi \ntotdeauna ac]ionate de la u[a [oferului. La dezactivarea geamurilor din spate. O comand` \ntr-un sens. (strivesc) acestea se vor opri automat [i se vor deschide pu]in. 74 . la \nchidere. M`sura este destinat` securit`]ii copiilor afla]i pe locurile din spate.Geamuri [i oglinzi Butoanele de la u[ile pasagerilor din fa]` [i din spate A B E70849 E70850 A B Închidere Deschidere Unul dintre butoanele de pe u[a [oferului dezactiveaz` butoanele pentru geamurile electrice din spate. Func]ia anti-strivire AVERTISMENT Închiderea neglijent` a geamurilor poate anula func]ia de protec]ie [i poate cauza v`t`m`ri corporale. Deschiderea [i \nchiderea automat` a geamurilor Ap`sa]i sau ridica]i butonul pån` la al doilea punct de ac]ionare [i apoi elibera]i-l. iar indicatoarele butoanelor pentru geamurile din spate se sting. indicatorul butonului se aprinde. geamurile electrice \ntålnesc un obstacol pe care \l preseaz`. În cazul \n care.

intr` \n modul de siguran]`. Dac` geamul nu se \nchide dup` cea de-a treia \ncercare. reseta]i [i repeta]i procedura. este necesar` resetarea memoriei separat pentru fiecare dintre geamuri: 1. proceda]i dup` cum urmeaz`: 1. Dac` geamul nu se \nchide automat. Geamurile se vor deplasa numai timp de aprox. Ridica]i butonul pån` la \nchiderea complet` a geamului. Pentru anularea func]iei de protec]ie. 4. 2. Elibera]i butonul [i ridica]i-l din nou. timp de \nc` o secund`. Iarna. 3. \n aceast` situa]ie este interpretat` de sistemul de ridicare al geamului ca un obstacol . Geamul va dep`[i obstacolul [i se va putea \nchide complet. Închide]i geamul de dou` ori pån` cånd ajunge la obstacol [i l`sa]i geamul s` se deschid`. func]ia anti-strivire se dezactiveaz`. Men]ine]i butonul ridicat timp de \nc` o secund`.5 secunde o dat`. Asigura]i-v` c` nu exist` obstacole \n calea geamului care se \nchide. geamurile pot fi \nghe]ate la inceputul c`l`toriei. Închide]i geamurile ap`sånd din nou butonul atunci cånd acestea nu se mai mi[c`. solicita]i verificarea acestuia de c`tre un expert.Geamuri [i oglinzi Anularea func]iei anti-strivire ATEN}IE La cea de-a treia \nchidere succesiv` a geamului. 3. Dup` deconectarea bateriei vehiculului. În acest caz este preferabil` anularea func]iei de protec]ie. 0. Închide]i geamul pentru a treia oar` pån` cånd ajunge la obstacol. Deschide]i geamul [i \ncerca]i s` \l \nchide]i automat. Func]ia anti-prindere este dezactivat` [i nu pute]i s` \nchide]i geamul \n mod automat. de dou` sau trei ori. iar apoi se vor opri din nou. 75 . Solicita]i imediat verificarea sistemului de c`tre un expert. Resetarea memoriei geamurilor electrice AVERTISMENT Func]ia anti-strivire este dezactivat` pån` la resetarea memoriei. Încercarea de a deschide geamurile. 2. Modul de siguran]` AVERTISMENT Func]ia anti-strivire nu este activ` \n timp ce sistemul se afl` \n "modul de siguran]`" Dac` sistemul detecteaz` o defec]iune.

Prin urmare.Geamuri [i oglinzi OGLINZILE RETROVIZOARE EXTERIOARE Oglinzile exterioare convexe În cazul rabat`rii manuale. Obiectele v`zute \n oglinzi convexe par mai mici [i mai \ndep`rtate decåt sunt \n realitate. asigura]i-v` ca oglinda s-a a[ezat \n pozi]ia de blocare final`. Oglinzile m`resc cåmpul vizual pentru a reduce a[a-numitul unghi mort din col]ul din spate al vehiculului. cånd face]i manevre \n trafic. se simte „la mån`“ o pozi]ionare ferm` \n pozi]ia final`. A E70846 C B A B C Oglinda din stånga Dezactivare Oglinda din dreapta Rabaterea oglinzilor exterioare E71043 76 . la revenirea oglinzii la pozi]ia normal`. tine]i cont de faptul c` distan]ele pån` la vehiculele v`zute \n oglind` sunt mai mici decåt par \n oglind`. OGLINZILE EXTERIOARE AC}IONATE ELECTRIC E71042 AVERTISMENT Nu supraestima]i distan]a pån` la obiectele v`zute \n oglinda convex`.

Atunci cånd utiliza]i pentru prima oar` aceast` func]ie. oglinzile se vor \nclina \ntr-o pozi]ie presetat`. Not`: Pute]i ac]iona oglinzile de la u[i (pentru \nclinare [i rabatere) cateva minute \n plus. Deschiderea unei u[i va anula aceast` posibilitate. m`sura luat` deliberat pentru a evita supra\nc`lzirea motoarelor electrice. aceasta nu constituie un defect. La ap`sarea repetat` a butonului \n timp ce oglinzile se mi[c`. acestea se vor opri [i se vor mi[ca \n direc]ia opus`. este posibil ca sistemul s` intre \ntr-o pauz`. Rabaterea electric` a oglinzilor Oglinzile pot fi rabatate electric doar cu contactul pus. Pute]i programa gradul de \nclinare utilizånd urm`toarea secven]` de comenzi: .Geamuri [i oglinzi Pozi]ii de \nclinare a oglinzilor D G E F E70847 E72623 D E F G \n sus la dreapta \n jos la stånga Ap`sa]i butonul pentru rabaterea sau revenirea oglinzilor. A se vedea subcapitolul Înc`lzirea geamurilor [i oglinzilor (pagina 117). dup` ce a]i decuplat contactul. 77 Înclinarea oglinzii la mar[arier În func]ie de pozi]ia selectat` pentru oglinzi (A sau C). oglinda exterioar` respectiv` se va \nclina de fiecare dat` cånd introduce]i schimb`torul \n mar[arier. astfel \ncåt s` pute]i vedea bordura. Not`: Dac` oglinzile sunt ac]ionate de multe ori f`r` oprire. Oglinzile exterioare ac]ionate electric sunt prev`zute cu o rezisten]` de \nc`lzire care dezghea]` [i dezabure[te oglinda cånd sunt temperaturi sc`zute.

iar oglinda exterioar` selectat` va fi reglat` la pozi]ia presetat`. Introduce]i schimb`torul \n mar[arier. 3. Introduce]i schimb`torul \n mar[arier. Selecta]i oglinda exterioar` dorit` (A sau C). Regla]i oglinzile la pozi]ia \nclinat` necesar`. Aceast` func]ie este dezactivat` cåt timp schimb`torul se afl` \n mar[arier. A se vedea subcapitolul Func]ia de memorare (pagina 136). iar oglinda exterioar` selectat` va fi reglat` la pozi]ia presetat`. . OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOAR~ Înclina]i oglinda pentru a reduce efectul de orbire de la farurile vehiculelor din spate cånd conduce]i noaptea. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat pe butonul presetat dorit pån` cånd se aude un singur semnal sonor pentru confirmare. 3. Nu porni]i motorul. Pune]i contactul. Oglinzile exterioare vor reveni la pozi]ia ini]ial`: • Dac` vehiculul dep`[e[te viteza de 10 km/h. Setarea activ` 1. OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOAR~ CU SISTEM ANTIORBIRE Oglinda retrovizoare cu sistem automat de anti-orbire \[i regleaz` \n mod automat gradul de \nnegrire (devine mai fumurie) \n momentul \n care bate o lumin` orbitoare de la farurile vehiculelor din spate. 2. 78 E71028 E71272 5. Nu porni]i motorul. Regla]i oglinda la pozi]ia \nclinat` necesar`. 4.Geamuri [i oglinzi Not`: Pute]i dezactiva aceast` func]ie l`sånd butonul de selectare a oglinzii exterioare electrice \n pozi]ia B. Selecta]i oglinda exterioar` dorit` (A sau C). • La aproximativ 10 secunde dup` ce s-a decuplat mar[arierul. Pune]i contactul. Set`rile vor fi memorate \n mod automat. 2. Setarea pasiv` 1. 4. • Dac` butonul de selectare a oglinzii exterioare electrice este setat din nou \n pozi]ia B. 5. Decupla]i mar[arierul.

Instrumente INDICATOARE {I INSTRUMENTE DE BORD Tipul 1 [i 2 A B C D E72984 A B C D Turometru Indicator pentru temperatura lichidului de r`cire a motorului Indicator pentru nivelul combustibilului Vitezometru 79 .

Instrumente Tipul 3 A B E E87713 D C A B C D E Turometru Vitezometru Indicator pentru temperatura lichidului de r`cire a motorului Indicator pentru nivelul combustibilului Centru informativ. acul r`måne \n centrul scalei. 80 . Dac` temperatura se \ncadreaz` \ntre limitele normale. A se vedea capitolul Afi[aje pentru informa]ii (pagina 85). ATEN}IE Nu reporni]i motorul din nou decåt dup` remedierea cauzei supra\nc`lzirii. Indicatorul pentru temperatura lichidului de r`cire a motorului Afi[eaz` temperatura lichidului de r`cire a motorului.

Solicita]i verificarea sistemului de c`tre un expert. Lampa de avertizare pentru sistemul de frånare AVERTISMENT Reduce]i treptat viteza. Solicita]i cåt mai curånd remedierea sistemului ABS. Verifica]i nivelul lichidului de från`. din cauza aderen]ei sc`zute). Lampa de avertizare . Dac` se aprinde lampa de avertizare pentru sistemul de frånare atunci cånd conduce]i. Indicatorul pentru nivelul combustibilului S`geata de lång` simbolul pompei de combustibil v` indic` pe care parte a vehiculului se g`se[te bu[onul rezervorului de combustibil. indic` func]ionarea sistemului (s-a detectat o tendin]` de patinare a cel pu]in unei ro]i.Instrumente Dac` acul se deplaseaz` c`tre 120°C. decupla]i contactul [i stabili]i cauza dup` ce motorul s-a r`cit. Dac` aceast` lamp` se aprinde \ns` \n timp ce conduce]i. sistemul de frånare func]ioneaz` normal. A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de r`cire a motorului (pagina 215). A se vedea capitolul Între]inerea (pagina 205). este semnalat` o defec]iune. aceasta indic` o defec]iune la ABS. motorul se supra\nc`lze[te. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare pentru remedierea acestei probleme. \ns` ]ine]i cont c` nu dispune]i de avantajele ABS. pentru scurte momente. Utiliza]i frånele cu mult` grij`. . pentru a confirma faptul c` sistemul este \n stare de func]ionare: • Lamp` de avertizare pentru sistemul ABS • Lamp` de avertizare pentru airbaguri • Lamp` de avertizare pentru sistemul de frånare • Lamp` de avertizare pentru motor • Lamp` de avertizare pentru temperaturi ambiante sc`zute • Lamp` de avertizare pentru baterie • Lamp` de avertizare pentru presiunea uleiului (toate tipurile de ulei cu excep]ia 2.5L Duratec-ST) • Lamp` de avertizare pentru controlul stabilit`]ii (ESP) Dac` unul dintre indicatoare sau una dintre l`mpile de avertizare nu se aprinde la punerea contactului. INDICATOARE {I L~MPI DE AVERTIZARE Urm`toarele indicatoare [i l`mpi de avertizare vor lumina scurt atunci cånd pune]i contactul. Pute]i conduce \n siguran]`. este semnalizat` o defec]iune la unul dintre circuitele de frånare. 81 Lampa de avertizare airbaguri Dac` lampa de avertizare pentru airbaguri se aprinde sau lumineaz` intermitent \n timp ce conduce]i. f`r` s` ap`sa]i pe från`.ABS Aprinderea l`mpii ABS \n timpul fr`n`rii. Opri]i motorul. \nseamn` c` a ap`rut o defec]iune. Nu ap`sa]i brusc pe pedala de från`.

Indicatorul pentru farurile de cea]` Indicatorul pentru farurile de cea]` se aprinde cånd aprinde]i farurile de cea]`. Dac` lampa continu` s` lumineze intermitent. ghe]ii. Dac` lampa lumineaz` intermitent \n timp ce conduce]i. A se vedea capitolul Regulatorul de vitez` adaptabil (ACC) (pagina 167). .motor Dac` se aprinde lampa de avertizare pentru motor atunci cånd motorul func]ioneaz`. pe carosabil. Aceast` avertizare va aten]ioneaz` c` este posibil` apari]ia poleiului. 82 Lampa de avertizare pentru temperaturi ambiante sc`zute Lampa de avertizare pentru temperaturi sc`zute se aprinde [i lumineaz` portocaliu atunci cånd temperatura ambiant` din exterior este cuprins` \ntre 4oC [i 1oC. Semnalizatoarele de direc]ie Indicatorul Semnalizatorului de direc]ie se aprinde simultan cu semnalizatoarele de direc]ie. aceasta semnleaz` o defec]iune. A se vedea capitolul Pilotul automat (pagina 165). În cazul vehiculelor cu regulator de vitez` adaptiv` (Adaptive Cruise Control) indicatorul se aprinde cånd ACC este activ. Indicatorul pentru pilotul automat (CRUISE CONTROL) Indicatorul pentru pilot automat se aprinde atunci E71340 cånd a]i setat o vitez` folosind sistemul de pilot automat. evita]i accelerarea [i decelerarea brusc`. A se vedea capitolul Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC) (pagina 167). Simultan se aude o avertizare sonor`. Solicita]i imediat o verificare pentru remedierea acestei probleme. dac` a]i ac]ionat maneta de pe coloana de direc]ie (stånga sau dreapta). etc. Opri]i vehiculul imediat ce pute]i s` face]i acest lucru \n condi]ii de siguran]` [i solicita]i o verificare pentru remedierea acestei probleme \nainte de a continua c`l`toria. Lampa lumineaz` cu ro[u atunci cånd temperatura scade sub 1oC. O cre[tere brusc` a frecven]ei de semnalelor luminoase indic` faptul c` un bec s-a ars sau nu face contact \n soclul s`u. dar cu o putere limitat`.Instrumente AVERTISMENT Solicita]i imediat o verificare pentru remedierea acestei probleme Dac` se aprinde lampa de avertizare pentru sistemul de frånare \mpreun` cu lampa de avertizare pentru ABS sau cu lampa de avertizare pentru controlul stabilit`]ii. Motorul va continua s` func]ioneze. reduce]i imediat viteza vehiculului. Verifica]i vizual care lamp` nu se aprinde (fa]` sau spate). este semnalizat` o defec]iune. Indicatorul pentru radarul anticoliziune Indicatorul pentru radarul anticoliziune se aprinde atunci cånd aceast` func]ie este activat`. Lampa de avertizare .

A se vedea capitolul Afi[aje pentru informa]ii (pagina 85). aceasta indic` o defec]iune sau lipsa uleiului \n baia de ulei a motorului. Opri]i toate echipamentele electrice care nu sunt necesare [i solicita]i imediat verificarea [i remedierea acestei probleme. Indicatorul de tura]ie maxim` a motorului Indicatorul de tura]ie maxim` a motorului se aprinde la atingerea tura]iei maxime a motorului. cauza a fost nivelul prea sc`zut de ulei \n motor. Verifica]i nivelul de uleiului din motor. 83 Indicatorul pentru l`mpile de cea]` Indicatorul pentru l`mpile de cea]` se aprinde odat` cu aprinderea l`mpilor de cea]`. Indicatorul pentru faruri Indicatorul pentru faruri se aprinde cånd aprinde]i faza scurt` sau l`mpile de pozi]ie. A se vedea capitolul Între]inerea (pagina 205). Lampa de avertizare . Opri]i vehiculul imediat ce pute]i s` face]i acest lucru \n condi]ii de siguran]` [i opri]i motorul. pute]i continua drumul. Dac` a]i g`sit nivelul uleiului corect. dup` ce a]i l`sat s` treac` 3 minute de la oprirea motorului. . Indicatorul pentru mesaje Indicatorul pentru mesaje se aprinde cånd un nou mesaj apare pe afi[ajul pentru informa]ii.nivel sc`zut al combustibilului Aprinderea acestei lampi nu indic` o defec]iune ci v` avertizeaz` s` alimenta]i cåt mai curånd. Dac` a]i g`sit nivelul uleiului sc`zut pe joj`.baterie Dac` lampa de avertizare pentru baterie se aprinde \n timp ce conduce]i. Porni]i motorul. Acest indicator va lumina intermitent atunci cånd semnaliza]i cu farurile intermitent. Indicatorul pentru faza lung` Indicatorul pentru faza lung` (albastru) se aprinde atunci cånd aprinde]i farurile pe faz` lung`. aceasta indic` o defec]iune.Instrumente Indicatorul pentru bujiile incandescente A se vedea capitolul Pornirea motorului (pagina 139). Lampa de avertizare . Lampa de avertizare pentru presiunea uleiului ATEN}IE Dac` lampa de avertizare pentru presiunea uleiului se aprinde intermitent sau continuu \n timp ce conduce]i. completa]i cu ulei de motor. \nseamn` c` exist` o defec]iune important` \n sistemul de ungere! Nu mai porni]i motorul! Solicita]i imediat o verificare pentru remedierea acestei probleme. Dac` lampa nu se mai aprinde. [i urm`ri]i lampa de avertizare presiune de ulei.

ESP va ie[i automat din modul "dezactivat". 5. acesta se va dezactiva \n mod automat. ]ine]i ap`sat butonul cu s`geat` stånga.În acest caz. Pentru revenirea direct` la afi[ajul computerului de bord. Dac` dezactiva]i manual sistemul ESP. Lampa de avertizare pentru ESP va lumina intermitent atunci cånd sistemul intr` \n func]iune. demaraj. 2. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestei probleme. 3. nu indic` nicio defec]iune. Pentru a seta avertiz`rile sonore care trebuie s` fie active: Lampa de avertizare pentru controlul stabilit`]ii (ESP) Not`: Dac` apare o defec]iune \n sistemul ESP. dac` manevrele pe care le face]i (viraj. lampa este un martor al decuplarii deliberate a sistemului ESP. lampa de avertizare se va aprinde. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta de pe volan. Selecta]i op]iunea Chimes (avertiz`ri sonore) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Acest lucru se \ntåmpl` doar \n timpul mersului.) impun intrarea ESP \n func]iune. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stånga pentru a ie[i din meniu. Prin asta a]i m`rit riscul posibil de pierdere a stabilit`]ii \n condi]ii speciale de drum. 84 . Nu este indicat s` dezactiva]i ESP! E70499 1. Lampa se va stinge cånd activa]i sistemul sau cånd decupla]i contactul. La urm`toarea pornire. A se vedea subcapitolul Mesajele informative (pagina 99). pentru a accesa meniul principal. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 4. INDICATOARE {I AVERTIZOARE ACUSTICE Activarea [i dezactivarea avertiz`rilor sonore Anumite avertiz`ri sonore pot fi dezactivate.Instrumente Sistemul de avertizare pentru centurile de siguran]` A se vedea subcapitolul Sistemul de avertizare pentru centurile de siguran]` (pagina 31). Dac` lampa nu lumineaz` intermitent \n situa]iile de mai \nainte sau dac` se aprinde \n timp ce conduce]i \n regim de mers constant [i pe drum drept. atunci aprinderea l`mpii ESP semnaleaz` o defec]iune. dac` v` deranjeaz` \n timpul drumului. Aprinderea ESP este o avertizare a faptului c` a]i renun]at de bun` voie la un sistem de asistare cu care este dotat vehiculul Dvs. Selecta]i avertizarea sonor` [i ap`sa]i butonul OK pentru a activa [i dezactiva avertizarea sonor`.

Afi[aje pentru informa]ii INFORMA}II GENERALE AVERTISMENT În timpul deplas`rii vehiculului. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta: • pentru a accesa meniul principal din afi[ajele computerului de bord • pentru a accesa un submeniu. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stånga pentru a ie[i dintr-un meniu. consulta]i manualul corespunz`tor. Ap`sa]i butoanele cu s`geat` sus [i jos: • pentru a parcurge prin derulare (scroll) afi[ajele computerului de bord • pentru a parcurge prin derulare (scroll) [i pentru a selecta op]iunile dintr-un meniu. telefon etc.. Not`: Sistemul va reveni automat la afi[ajele computerului de bord dac` nu ap`sa]i niciun buton o perioad` de timp. }ine]i ap`sat butonul cu s`geat` stånga \n orice moment pentru a reveni la afi[ajul meniului principal (buton pentru ie[ire). nu utiliza]i butoanele de control al afi[ajului pentru informa]ii. Pentru instruc]iuni detaliate referitoare la sistemul audio. sistemul de naviga]ie. Butoanele de control E70499 85 . Diverse sisteme ale vehiculului dumneavoastr` pot fi controlate utilizånd butoanele de pe volan. Informa]iile corespunz`toare sunt prezentate pe afi[ajul din bord. Not`: Afi[ajul pentru informa]ii va r`måne activ timp de cåteva minute dup` decuplarea contactului. Ap`sa]i butonul OK pentru a selecta [i confirma o setare.

E80604 86 . A se vedea subcapitolul Computerul de bord (pagina 94).Afi[aje pentru informa]ii Func]iile instrumentelor de bord Func]ie Computer de bord Mesaje informative Afi[aje pentru informa]ii Setare ceas Set`ri afi[aj Setare sistem de \nc`lzire suplimentar` Control naviga]ie Control CD-uri Control CD changer Control radio Control telefon Control intrare auxiliar` Tip 1 X X X Tip 2 X X X X X Tip 3 X X X X X X X X X X X - Tipul 1 Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus [i jos pentru a parcurge prin derulare (scroll) afi[ajele computerului de bord.

A se vedea subcapitolul Computerul de bord (pagina 94).Afi[aje pentru informa]ii Structura meniului Resetare contor Contor de parcurs Consum mediu de combustibil Vitez` medie Toate valorile Informa]ii Ceas E87751 Mesaje Setare ceas Mod 24 ore Mod 12 ore Tipul 2 09:00 Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus [i jos pentru a parcurge prin derulare (scroll) afi[ajele computerului de bord.3 l 100km 123456 km E74426 234. Consum mediu de combustibil 6.2 km 87 .

Afi[aje pentru informa]ii Structura meniului Resetare contor Contor de parcurs Consum mediu de combustibil Vitez` medie Toate Mesaje Presiune \n pneuri Setare ceas Mod 24 ore Mod 12 ore Afi[are Configurare Ecran de ajutor Informa]ii radio Informa]ii telefon Informa]ii NAV Dezactivare permanent` La afi[area instruc]. de ghidare Activare permanent` Englez` German` Italian` Francez` Spaniol` Turc` Rus` Olandez` Polonez` Suedez` Portughez` Metric Anglo-saxon Informa]ii Ceas Setare Limb` A E87752 B Unitate de m`sur` 88 .

Afi[aje pentru informa]ii A B Avertiz`ri sonore Nivel sc`zut al combustibilului Informa]ii generale Avertismente generale Lumin` pentru garare Avertizare ACC Avertizare FA M`rit` Sensibilitate Normal` Redus` Avertizare acustic` Pornire \n ramp` Presiune \n pneuri Alarm` Dezactivare Auto Manual Verificare Sarcin` mic` Sarcin` mare Protec]ie total` Redus` Întrebare la ie[ire Timp 1 Setare or` Luni Mar]i Miercuri Joi Vineri Sâmb`t` Duminic` Setare or` Luni Mar]i Miercuri Joi Vineri Sâmb`t` Duminic` Radar . anticoliziune Sistem de \nc`lzire auxiliar Sistem de \nc`lzire suplimentar` Timp 2 E87753 O dat` Activ acum 89 .

ap`sa]i butonul cu s`geat` stånga. Pentru a accesa meniurile din acest mod.Afi[aje pentru informa]ii Tipul 3 Sistem de naviga]ie CD CD changer Radio E88048 Telefon Computer de bord Set`ri Intrare auxiliar` audio Utiliza]i butoanele de control pentru a parcurge prin derulare (scroll) afi[ajele meniului. Lista de dispozitive Pictograma eviden]iat` prezint` meniul utilizat la momentul curent. 90 . afi[ajul va intra \n modul de protejare a ecranului. Not`: Dup` o perioad` scurt` de timp.

destina]ii Destinat.Afi[aje pentru informa]ii Structura meniului Sistem de naviga]ie Loc de pornire Mem. A-Z Ultima destina]ie Anulare ghidare Folder / Piese CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 CD 5 CD 6 List` de posturi FM 1 / FM FM 2 FM 3 FM .AST MW / AM LW / AM-AST Agend` de telefon Reapelare Apeluri primite Apeluri efectuate Stare apel Destina]ii Destina]ii Destina]ii CD CD changer Folder / Piese Folder / Piese Folder / Piese Folder / Piese Folder / Piese Folder / Piese Posturi radio Posturi radio Posturi radio Posturi radio Posturi radio Posturi radio Posturi radio Numere de telefon Numere de telefon Numere de telefon Radio Telefon A E87754 91 .

Metric Anglo-saxon 92 .Afi[aje pentru informa]ii A Computer de bord Distan]` pân` la golire rezervor (autonomie) Consum mediu de combustibil Vitez` medie Resetare element selectat Resetare contor de parcurs Mesaje Presiune \n pneuri Setare ceas Mod 24 ore Mod 12 ore Afi[aj Teme de culori Configurare Ecran de asisten]` Informa]ii NAV Dezactivare permanent` La afi[area instruc]. de ghidare Activare permanent` Limb` Englez` German` Italian` Francez` Spaniol` Turc` Rus` Olandez` Polonez` Suedez` Portughez` Set`ri Informa]ii Ceas Setare A E87755 B C Unitate de m`s.

Afi[aje pentru informa]ii C Avertiz`ri sonore Nivel sc`zut al combustibilului Informa]ii generale Avertismente generale Lumin` pentru garare Avertizare ACC Avertizare FA Sensibilitate Avertizare acustic` Pornire \n ramp` Presiune \n pneuri Alarm` Dezactivare Auto Manual Verificare Sarcin` mic` Sarcin` mare Protec]ie total` Redus` Întrebare la ie[ire M`rit` Normal` Redus` Radar anticoliziune Sistem de \nc`lzire auxiliar E87756 93 .

Contorul de parcurs Înregistreaz` distan]e par]iale. Consumul mediu de combustibil Prezint` consumul mediu de combustibil de la ultima resetare a acestei func]ii. Modificarea stilului de condus poate duce la schimbarea acestei valori. Folosirea sistemului de \nc`lzire \n parcare duce la sc`derea nivelului de combustibil [i reducerea autonomiei \n timp ce vehiculul st` pe loc.Afi[aje pentru informa]ii A B Sistem de \nc`lzire suplimentar` Timp 1 Setare or` Luni Mar]i Miercuri Joi Vineri Sâmb`t` Duminic` Setare or` Luni Mar]i Miercuri Joi Vineri Sâmb`t` Duminic` Timp 2 O dat` Activ acum E88067 Intrare auxiliar` Distan]a pån` la golirea rezervorului (autonomia) Indic` distan]a aproximativ` pe care o poate parcurge vehiculul cu combustibilul r`mas \n rezervor. COMPUTERUL DE BORD Kilometrajul Înregistreaz` distan]a total` parcurs` de vehicul. 94 .

Resetarea computerului de bord utilizånd meniul principal Pentru a reseta un anumit afi[aj: 1. Pentru a reseta toate cele trei afi[aje. (resetare contor) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Selecta]i func]ia care urmeaz` s` fie resetat`. 3. 4. 6. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta pentru a selecta func]ia. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta pentru a accesa meniul principal. Consum mediu de combustibil Vitez` medie Temp. pân` la golire rezervor Temperatura aerului din exterior Indic` temperatura aerului ambiant exterior. 5. 2. selecta]i op]iunea All values (toate valorile) [i ]ine]i ap`sat butonul OK. Selecta]i op]iunea Reset Trip.2 km E74428 B C A B C Computer de bord Kilometraj Contor de parcurs Computerul de bord poate afi[a urm`toarele informa]ii: 95 .Afi[aje pentru informa]ii Viteza medie Indic` viteza medie de la ultima resetare a acestei func]ii.3 l 100km 123456 km 234. aer ambiant Resetare contor Dist. Tipul 1 [i 2 10:20 E74441 Average Fuel (consum mediu de combustibil) A Ap`sa]i butoanele cu s`geat` sus [i jos pentru a parcurge prin derulare afi[ajele computerului de bord. }ine]i ap`sat butonul OK . Not`: Pozi]ia afi[ajului computerului de bord poate varia \n func]ie de informa]iile prezentate pe afi[aj.

}ine]i ap`sat butonul OK. 96 A Computer de bord Resetarea computerului de bord utilizånd meniul principal Pentru a reseta un anumit afi[aj: 1. 4. Dac` radioul. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Selecta]i op]iunea Configure (configurare) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. pentru a accesa meniul principal. selecta]i op]iunea dorit` [i apoi ap`sa]i butonul OK. 4. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stånga pentru a ie[i din meniu. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 2. 6.Afi[aje pentru informa]ii Tipul 3 Tipul 1 [i 2 1. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 2. SET~RILE PERSONALIZATE În cazul select`rii afi[ajului. 2. 3. Pentru a activa / dezactiva op]iunea Help screen (ecran de ajutor). Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta de pe volan. Selecta]i op]iunea Settings (set`ri) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Selecta]i op]iunea Trip Computer (computer de bord) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. vor fi afi[ate informa]iile referitoare la acestea. ecranul de asisten]` este afi[at timp de cåteva secunde. acesta va prezenta urm`toarele informa]ii: Ecranul de ajutor [i informa]iile referitoare la radio. Tipul 3 1. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. sistem de naviga]ie [i telefon La punerea contactului. 5. A E88049 3. Pentru a selecta informa]iile care dori]i s` fie afi[ate: . Pentru revenirea direct` la afi[ajul computerului de bord. Radio Info (informa]ii radio) [i Phone Info (informa]ii telefon). 3. Selecta]i func]ia care urmeaz` s` fie resetat`. sistemul de naviga]ie sau telefonul sunt \n func]iune. Selecta]i op]iunea Configure (configurare) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. ]ine]i ap`sat butonul cu s`geat` stånga.

selecta]i op]iunea dorit` [i apoi ap`sa]i butonul OK. Tipul 3 1. Aceast` func]ie este disponibil` numai la anumite sisteme de naviga]ie. 6. Pentru a activa / dezactiva op]iunea Help screen (ecran de ajutor) [i NAV Info (informa]ii sistem de naviga]ie). 97 Informa]iile referitoare la sistemul de naviga]ie De asemenea. Selecta]i op]iunea Configure (configurare) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Pentru revenirea direct` la afi[ajul computerului de bord. Pentru a seta momentul afi[`rii informa]iilor referitoare la naviga]ie: Tipul 1 [i 2 1. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 4. • Always on (Activare permanent`): Informa]iile referitoare la sistemul de naviga]ie vor fi afi[ate permanent \n timpul utiliz`rii sistemului de naviga]ie. 5. suedez` [i portughez`. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. . Selecta]i op]iunea Settings (set`ri) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.Afi[aje pentru informa]ii 5. olandez`. 7. 2. Selecta]i op]iunea Nav Info (informa]ii sistem de naviga]ie) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Limba de afi[are Pute]i alege una dintre cele unsprezece limbi disponibile: englez`. polonez`. (spaniol`. 6. 2. francez`. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. pute]i alege momentul \n care trebuie afi[ate informa]iile referitoare la sistemul de naviga]ie. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Selecta]i op]iunea Nav Info (informa]ii sistem de naviga]ie) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. turc`. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stånga pentru a ie[i din meniu. 3. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta de pe volan. Selecta]i op]iunea Configure (configurare) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 5. ]ine]i ap`sat butonul cu s`geat` stånga. german`. 4. Selecta]i setarea dorit` [i apoi ap`sa]i butonul OK. pentru a accesa meniul principal. • On guidance (La afi[area instruc]iunilor de ghidare): Informa]iile referitoare la sistemul de naviga]ie sunt afi[ate doar atunci cånd sistemul de naviga]ie ofer` instruc]iuni de ghidare. 3. italian`. Sunt disponibile trei op]iuni: • Always off (Dezactivare permanent`): Nu se vor afi[a informa]iile referitoare la sistemul de naviga]ie. Selecta]i setarea dorit` [i apoi ap`sa]i butonul OK. rus`.

Ap`sa]i butonul cu s`geat` stånga pentru a ie[i din meniu. Selecta]i op]iunea Measure Unit (unitate de m`sur`) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 5. Tipul 3 1. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stånga pentru a ie[i din meniu. Selecta]i limba dorit` [i apoi ap`sa]i butonul OK pentru a confirma selec]ia. pentru a accesa meniul principal. 2. ]ine]i ap`sat butonul cu s`geat` stånga. . Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta de pe volan. 2. Selecta]i op]iunea Language (limb`) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 4. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 3. Selecta]i op]iunea Settings (set`ri) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta de pe volan. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. pentru a accesa meniul principal. 6. Selecta]i setarea dorit` [i apoi ap`sa]i butonul OK pentru a confirma selec]ia. Tipul 3 1. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Selecta]i op]iunea Settings (set`ri) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 6. Pentru selectarea unit`]ilor de m`sur` (sistemul metric sau anglo-saxon): Tipul 1 [i 2 1. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. ]ine]i ap`sat butonul cu s`geat` stånga. Selecta]i limba dorit` [i apoi ap`sa]i butonul OK pentru a confirma selec]ia. 5. Selecta]i op]iunea Language (limb`) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 4. Pentru revenirea direct` la afi[ajul computerului de bord. Pentru revenirea direct` la afi[ajul computerului de bord. 3. 2.Afi[aje pentru informa]ii Tipul 1 [i 2 1. 98 Unit`]ile de m`sur` Not`: Temperatura aerului ambiant este afi[at` numai \n grade Celsius [i nu poate fi setat` pentru afi[are \n grade Fahrenheit. 5. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 4. 3. 2.

Tipul 1 [i 2 1. 5. anumite mesaje trebuie confirmate \nainte de a accesa meniurile. Selecta]i setarea dorit` [i apoi ap`sa]i butonul OK pentru a confirma selec]ia. Indicatorul pentru mesaje Indicatorul pentru mesaje se va aprinde pentru a completa anumite mesaje. Indicatorul va lumina \n ro[u sau galben \n func]ie de urgen]a mesajelor [i va r`måne aprins pån` la remedierea problemei care a determinat mesajul. Selecta]i op]iunea Measure Unit (unitate de m`sur`) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.Afi[aje pentru informa]ii 3. Dup` o perioad` scurt` vor fi [terse automat [i alte mesaje. 4. Selecta]i op]iunea Messages (mesaje) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Vizualizarea mesajelor curente E70499 MESAJELE INFORMATIVE Ap`sa]i pe OK pentru a confirma [i [terge anumite mesaje din afi[ajul pentru informa]ii. 4. 99 . Solicita]i verificarea sistemului cåt mai curånd posibil. Selecta]i op]iunea Information (informa]ii) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Opri]i vehiculul imediat ce pute]i s` face]i acest lucru \n condi]ii de siguran]`. 2. Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus [i jos pentru a vizualiza mesajele curente. Solicita]i verificarea sistemului cu ocazia urm`toarelor lucr`ri de service. Simbolurile din mesaje Consulta]i manualul proprietarului. Selecta]i op]iunea Display (afi[aj) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. În cazul grupului tip 3. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta pentru a accesa meniul principal. 3.

Suspensia activ` este setat` la op]iunea sport.) Verifica]i vehiculul pentru a vedea dac` exist` semne ale unei tentative de acces neautorizat. Suspensia activ` Mesaj Lamp` de avertizare pentru mesaje Semnifica]ie A ap`rut o defec]iune la suspensia activ`. A se vedea capitolul Suspensia activ` (pagina 161). 3. IVDC malfunction (defectare IVDC) IVDC comfort (confort IVDC) IVDC normal IVDC sport galben` - Alarma Mesaj Lamp` de avertizare pentru mesaje Semnifica]ie The alarm has been triggered. 4. Selecta]i op]iunea Messages (mesaje) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.Afi[aje pentru informa]ii Tipul 3 1. Selecta]i op]iunea Information (informa]ii) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Suspensia activ` este setat` la op]iunea normal. Suspensia activ` este setat` la op]iunea confort. Alarm` declan[at` galben` Alarm system service reqd. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a suspensiei. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta pentru a accesa meniul principal. Utiliza]i butoanele cu s`geat` sus [i jos pentru a vizualiza mesajele curente. 2. Selecta]i op]iunea Settings (set`ri) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i apoi ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. (A fost declan[at` alarma. (este necesar` verificarea sistemului de alarm`) - A ap`rut o defec]iune la alarm`. 5. 100 . Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui sistem.

Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a pilotului automat Pilotul automat este activat (pilot automat pe standby) Pilotul automat este \n modul standby. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a bateriei. Este posibil ca func]ia de control al stabilit`]ii (ESP) s` fie dezactivat`. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui sistem. opri]i motorul [i decupla]i contactul. Opri]i vehiculul imediat ce pute]i s` face]i acest lucru \n condi]ii de siguran]`. \ncerca]i s` anula]i acest mesaj prin decuplarea [i punerea contactului. iar dup` o oprire. galben` Bateria este desc`rcat`. nu ve]i mai putea porni. Heater on Lamp` de avertizare pentru mesaje galben` Semnifica]ie Activare sistem de \nc`lzire auxiliar pornit. Climatizarea Mesaj Aux. Dac` v` continua]i drumul. Pilotul automat / Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC) (Adaptive Cruise Control) Mesaj Cruise control malfunction (defectare pilot automat) Cruise control active (pilot automat activ) Cruise control standby Lamp` de avertizare pentru mesaje galben` Semnifica]ie A ap`rut o defec]iune la pilotul automat. - ACC unavailable (ACC nedisponibil) - 101 . nu ve]i mai putea folosi toate sistemele vehiculului. Activa]i func]ia ESP [i \ncerca]i din nou regulatorul de vitez` adaptabil (ACC). Dac` aceast` solu]ie nu func]ioneaz`.Afi[aje pentru informa]ii Bateria [i sistemul de \nc`rcare Mesaj Overvoltage Stop safely! (Supratensiune! Opri]i vehiculul \n condi]ii de siguran]`!) Power system malfunction (defectare sistem de alimentare) Low battery (baterie desc`rcat`) Lamp` de avertizare pentru mesaje Semnifica]ie ro[ie Tensiunea sistemului de \nc`rcare a dep`[it intervalul valorilor normale la func]ionare.

open (portbagaj deschis) Bonnet open (capot` deschis`) Lamp` de avertizare pentru mesaje ro[ie Semnifica]ie U[a din fa]`. de pe partea pasagerului. de pe partea [oferului.Afi[aje pentru informa]ii Lamp` de avertizare pentru mesaje Mesaj ACC malfunction (defectare ACC) (Adaptive Cruise Control) Clean radar sensor (cur`]a]i senzorul radarului) Forward Alert malfunction (defectare radar anticoliziune) Semnifica]ie galben` A ap`rut o defec]iune la regulatorul de vitez` adaptabil. de pe partea pasagerului. z`pad`. ap` sau alte obiecte din zona din jurul grilei fa]`. Cur`]a]i orice urme de murd`rie. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a regulatorului de vitez` adaptabil. A ap`rut o defec]iune la radarul anticoliziune. de pe partea [oferului. 102 . ro[ie U[a din spate. este deschis`. galben` galben` U[ile deschise Mesaj Driver door open (u[` [ofer deschis`) Driver side rear door open (u[` spate deschis`. este deschis`. U[a din spate. pe partea pasagerului) Luggage comp. pe partea [oferului) Passenger door open (u[` pasager deschis`) Passenger side rear door open (u[` spate deschis`. este deschis`. este deschis`. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a radarului anticoliziune. ro[ie Hayonul este deschis. ro[ie ro[ie U[a din fa]`. Este posibil ca senzorul radarului s` fie obstruc]ionat. ro[ie Capota este deschis`.

Afi[aje pentru informa]ii Climatizarea Mesaj Lamp` de avertizare pentru mesaje galben` Semnifica]ie Imobilizatorul motorului este activat. Sistemul de asisten]` la pornire \n ramp` (HLA) este activat. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui sistem. Sistemul de asisten]` la pornire \n ramp` (HLA) este dezactivat din cauza unei defec]iuni. Immobiliser active (imobilizator activat) Asisten]a la pornirea \n ramp` (HLA) (Hill Launch Assist) Mesaj Hill Launch not available (pornire \n ramp` nedisponibil`) Hill Launch Assist active (sistem HLA activat) Hill Launch Assist off (sistem HLA dezactivat) Please use park brake! (v` rug`m s` utiliza]i fråna de mån`!) Lamp` de avertizare pentru mesaje Semnifica]ie galben` A ap`rut o defec]iune la sistemul de asisten]` la pornire \n ramp` (HLA). A se vedea capitolul Asisten]a la pornirea \n ramp` (HLA) (pagina 158). A se vedea capitolul Imobilizatorul motorului (pagina 44). galben` 103 . Sistemul de asisten]` la pornire \n ramp` (HLA) este dezactivat. În mod normal pe pante utiliza]i fråna de mån`. - - galben` Sistemul f`r` cheie Mesaj Steering malfunction (defectare servodirec]ie) Key not detected (nedetectare cheie) Lamp` de avertizare pentru mesaje ro[ie Semnifica]ie A ap`rut o defec]iune la sistemul de servodirec]ie. Nu a fost detectat` o cheie pasiv` valid`. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui sistem.

S-a ars unul sau ambele becuri ale l`mpilor de cea]`. A se vedea capitolul Sistemul de lumini (pagina 56). Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui sistem. Verifica]i becurile pentru faza scurt`. - Blocarea direc]iei este \nc` activat`.: Bulb fault (l`mpi de från` remorc`: defectare bec) Lamp` de avertizare pentru mesaje galben` Semnifica]ie A ap`rut o defec]iune la sistemul de faruri autoadaptive (AFS). ap`sa]i pe STOP) Key outside car (cheia \n afara ma[inii) Key battery low (cheie cu baterie consumat`) Steering locked Retry (direc]ie blocat` .Afi[aje pentru informa]ii Lamp` de avertizare pentru mesaje Mesaj Car operative Press STOP (motor \n func]iune. A se vedea capitolul Sistemul de lumini (pagina 56). S-a ars unul sau ambele becuri pentru faza scurt`. galben` galben` Înc`rca]i bateria cåt mai curånd posibil.retragere) Semnifica]ie galben` Motorul este \nc` pornit. Verifica]i becurile l`mpilor de från`. Verifica]i becurile l`mpilor de från` de la remorc`. A se vedea capitolul Sistemul de lumini (pagina 56). A se vedea subcapitolul Pornirea motorului f`r` cheie (pagina 139). Verifica]i becurile l`mpilor de cea]`. S-a ars unul sau ambele becuri ale l`mpilor de från`. - - - - 104 . Decupla]i contactul. Ap`sa]i butonul de pornire. Unul sau ambele becuri ale l`mpilor de från` de la remorc` s-au ars. Nu a fost detectat` o cheie pasiv` valid` \n interiorul vehiculului. Sistemul de lumini Mesaj Front lights malfunction (defectare lumini fa]`) Low beam: Bulb fault (faz` scurt`: defectare bec) Rear fog light: Bulb fault (lamp` de cea]`: defectare bec) Stop lamps: Bulb fault (l`mpi de stop: defectare bec) Trailer stopl.

A se vedea capitolul Între]inerea (pagina 205).: Bulb fault (semnalizatoare direc]ie remorc`: defectare bec) Semnifica]ie - S-a ars unul sau ambele becuri ale semnalizatoarelor de direc]ie de la remorc`. 105 . Engine malfunction (defectare motor) Check engine oil level (verifica]i nivelul uleiului de motor) Water detected in fuel (ap` detectat` \n combustibil) Low washer fluid level (nivel sc`zut lichid de sp`lare) Service oil (schimbare ulei) galben` galben` - - Protec]ia ocupan]ilor Mesaj Lamp` de avertizare pentru mesaje Semnifica]ie Crash mode (mod coliziune) Solicita]i verificarea sistemului cåt mai curånd posibil. Verifica]i becurile semnalizatoarelor de direc]ie de la remorc`. Nivelul de lichid de sp`lare este sc`zut. Verifica]i nivelul lichidului de sp`lare. Solicita]i cåt mai curånd verificarea nivelului de ulei de motor.Afi[aje pentru informa]ii Lamp` de avertizare pentru mesaje Mesaj Trailer turnl. A se vedea capitolul Între]inerea (pagina 205). Solicita]i cåt mai curånd schimbarea uleiului de motor. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui sistem. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui aspect. Uleiul de motor trebuie schimbat.Aceasta nu este o defec]iune. Exist` ap` \n combustibil. Între]inerea Mesaj Lamp` de avertizare pentru mesaje Ro[u Semnifica]ie A ap`rut o defec]iune la sistemul motorului. Nivelul de ulei de motor este sc`zut.

Trebuie s` ac]iona]i din nou fråna de mån`. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui aspect. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui sistem. - A ap`rut o defec]iune la sistemul EPB (ELECTRONIC PARKING BRAKE). Ro[ie Ro[ie galben` Fråna de mån` este ac]ionat`.Afi[aje pentru informa]ii Fråna de mån` Mesaj Park brake malfunction (defectare från` de mån`) Release park brake (debloca]i fråna de mån`) Re-Apply park brake (ac]iona]i din nou fråna de mån`) Park brake applied (från` de mån` ac]ionat`) Park brake released (från` de mån` deblocat`) For drive away use park brake (pentru a porni din loc. (este necesar` verificarea frånei de mån`) Lamp` de avertizare pentru mesaje Ro[ie Semnifica]ie A ap`rut o defec]iune la fråna de mån`. utiliza]i fråna de mån`) Park brake service reqd. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui sistem. A se vedea subcapitolul Fråna de mån` (pagina 155). galben` A se vedea subcapitolul Från` de mån` (pagina 155). Servodirec]ia Mesaj Power steering malfunction (defectare servodirec]ie) Lamp` de avertizare pentru mesaje galben` Semnifica]ie A ap`rut o defec]iune la sistemul de servodirec]ie. 106 . galben` Fråna de mån` este deblocat`. A se vedea subcapitolul Fråna de mån` (pagina 155). Trebuie s` debloca]i fråna de mån`.

Pneul indicat prezint` o dezumflare vizibil`... A ap`rut o defec]iune la controlul stabilit`]ii.!) Check tyre pressures (verifica]i presiunea \n pneuri) Check .. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a transmisiei Sistemul de monitorizare a presiunii \n pneuri Mesaj Check .. Verifica]i pneurile [i umfla]i-le pån` la presiunea recomandat`. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui sistem. - Transmisia Mesaj Transmission overtemperature (supra\nc`lzire transmisie) Lamp` de avertizare pentru mesaje Semnifica]ie galben` Transmisia s-a supra\nc`lzit.... Verifica]i pneul [i umfla]i-l pån` la presiunea recomandat`. Unul sau mai multe pneuri prezint` o dezumflare semnificativ`. tyre! (verifica]i pneul . ro[ie galben` 107 ..Afi[aje pentru informa]ii Controlul stabilit`]ii (ESP) Mesaj ESP off (ESP dezactivat) ESP malfunction (defectare ESP) Lamp` de avertizare pentru mesaje Semnifica]ie Controlul stabilit`]ii este dezactivat.!) Lamp` de avertizare pentru mesaje ro[ie Semnifica]ie Pneul indicat continu` s` se dezumfle. Este posibil ca acest mesaj s` fie afi[at dup` montarea unui senzor nou. tyre! (verifica]i pneul ..... Verifica]i pneurile [i umfla]i-le pån` la presiunea recomandat`.

Este posibil ca. Solicita]i cåt mai curånd posibil o verificare a acestui aspect. Presiunea \n pneuri nu este adecvat` pentru condusul la o vitez` de 160 km/h. Este posibil ca. corect umflat` [i dotat` cu senzor. Solicita]i verificarea sistemului cåt mai curånd posibil. Monta]i cåt mai curånd posibil o roat` normal`.Afi[aje pentru informa]ii Lamp` de avertizare pentru mesaje Mesaj Semnifica]ie A]i montat o roat` de rezerv` temporar`. la apari]ia unei defec]iuni. sistemul s` nu poat` detecta sau semnaliza presiunea redus` din pneu. A se vedea capitolul Ro]i [i anvelope (pagina 225). Umfla]i pneurile pån` la presiunea recomandat`. Tyre monitor malfunction (defectare sistem monitorizare pneuri) galben` S-au defectat pån` la trei senzori. 108 . Presiunea \n pneuri nu va fi monitorizat`. la apari]ia unei defec]iuni. Inflate tyres for high speed (umfla]i pneurile pentru vitez` mare) galben` Tyre sensors not detected (senzorii pneuri nedetecta]i) - To]i senzorii s-au defectat sau un accesoriu neautorizat interfereaz` cu sistemul. Acest mesaj va fi afi[at doar cåteva secunde [i va fi \nso]it de un avertisment referitor la presiunea sc`zut` din pneuri. sistemul s` nu poat` detecta sau semnaliza presiunea redus` din pneu. A]i montat ro]i sau pneuri care nu sunt dotate cu senzori. un accesoriu extern neautorizat interfereaz` cu sistemul sau a fost detectat` o defec]iune general`.

nepermis`) Lamp` de avertizare pentru mesaje Semnifica]ie - Comanda vocal` este activat`. - Verifica]i comanda vocal`. 109 . - Comanda vocal` nu este permis` \n acest mod.Afi[aje pentru informa]ii Comanda vocal` Mesaj Voice control Please speak (comand` vocal` v` rug`m vorbi]i) Voice control Not recognised (comand` vocal` nerecunoscut`) Voice control Not allowed (comand` vocal` .

Instala]ia de aer condi]ionat Not`: Instala]ia de aer condi]ionat func]ioneaz` numai la temperaturi mai mari de 4oC. GRILELE DE IE{IRE A AERULUI Grilele de ie[ire a aerului . consumul de combustibil al vehiculului dumneavoastr` va fi mai mare. unde este r`cit. direc]iona]i o parte din aer c`tre parbriz [i c`tre geamurile u[ilor. Va fi recirculat aerul aflat \n habitaclu. Condensul rezultat este evacuat \n exteriorul vehiculului [i. frunze etc.fa]` E71942 110 .Climatizarea PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE Aerul din exterior Pentru ca sistemul de climatizare s` func]ioneze eficient. Umiditatea aerului este redus` pentru a evita aburirea geamurilor. este un lucru normal dac` observa]i o pat` de umezeal` sub vehiculul dumneavoastr`. Not`: Dac` utiliza]i instala]ia de aer condi]ionat. Indiferent de select`rile f`cute. fantele de intrare a aerului din fa]a parbrizului trebuie s` nu fie acoperite de z`pad`. Aerul este direc]ionat prin evaporator. În condi]ii de vreme rece sau umed`. Aerul recirculat ATEN}IE V` recomand`m s` nu recircula]i aerul mai mult de 30 minute. o mic` parte din aer se va direc]iona mereu c`tre parbriz. Înc`lzirea habitaclului Direc]iona]i aerul c`tre picioarele dumneavoastr`. Se folose[te cånd nu dori]i s` p`trund \n habiltaclu mirosuri nepl`cute sau praf din exterior. În vehicul nu va p`trunde aer din exterior. R`cirea habitaclului Direc]iona]i aerul c`tre fa]a dumneavoastr`. Informa]ii generale privind climatizarea habitaclului Închide]i complet toate geamurile. Înc`lzirea Eficien]` sistemului de \nc`lzire depinde de temperatura lichidului de r`cire a motorului. prin urmare.

spate Butonul pentru controlul temperaturii A B E75471 Albastru Ro[u E89129 Rece Cald A B Deschidere Închidere Butonul pentru dirijarea aerului A CONTROLUL MANUAL AL CLIMATIZ~RII Ventilatorul F B A E E71379 C D Parbrizul Partea de jos a habitaclului [i parbrizul Partea de jos a habitaclului Nivelul fe]ei [i partea de jos a habitaclului Nivelul fe]ei Nivelul fe]ei [i parbrizul A E75470 B Oprire C D E F 111 A Not`: Dac` opri]i ventilatorul.Climatizarea Grilele de ie[ire a aerului . . este posibil ca parbrizul s` se abureasc`.

Deschide]i grilele de ie[ire a aerului astfel \ncåt s` satisfac` cerin]ele individuale. indiferent de set`rile f`cute. E71378 Seta]i butonul pentru dirijarea aerului la pozi]ia D sau E. 112 . Dac` opri]i ventilatorul. Atunci cånd porni]i din nou ventilatorul. R`cirea habitaclului cu aer din exterior Înc`lzirea rapid` a habitaclului E71377 Ventila]ia E71380 Cupla]i instala]ia de aer condi]ionat. instala]ia de aer condi]ionat se va cupla \n mod automat. Cuplarea [i decuplarea instala]iei de aer condi]ionat Ap`sa]i butonul A/C pentru a cupla / decupla instala]ia de aer condi]ionat. Pute]i seta butonul ventilatorului la orice pozi]ie. Indicatorul din buton se aprinde atunci cånd instala]ia de aer condi]ionat func]ioneaz`. O cantitate mic` de aer este \ntotdeauna dirijat` c`tre parbriz. instala]ia de aer condi]ionat se va decupla. Instala]ia de aer condi]ionat Aerul recirculat Ap`sa]i pe acest buton pentru a comuta \ntre admisia de aer din exterior [i recircularea aerului din habitaclu.Climatizarea Pute]i seta butonul pentru dirijarea aerului la orice pozi]ie \n dreptul simbolurilor sau \ntre simboluri.

Dac` este necesar. Asigura]iv` c` ventilatorul este pornit. Dezghe]area [i dezaburirea parbrizului E71382 Seta]i butonul pentru dirijarea aerului la pozi]ia A [i selecta]i admisia de aer din exterior. A se vedea subcapitolul Grilele de ie[ire a aerului (pagina 110). Pute]i cupla / decupla instala]ia de aer condi]ionat [i pe cea de recirculare a aerului \n timp ce butonul pentru dirijarea aerului este setat la pozi]ia A. 113 . Indicatorul butonului A/C se aprinde pe durata dezghe]`rii [i dezaburirii. E71383 Seta]i butonul pentru dirijarea aerului la pozi]ia B [i cupla]i instala]ia de aer condi]ionat.Climatizarea R`cirea rapid` a habitaclului Dac` muta]i butonul pentru dirijarea aerului la o alt` pozi]ie decåt A. porni]i sistemul de \nc`lzire a geamurilor. Not`: Pentru dezghe]area sau dezaburirea geamurilor laterale din spate. Reducerea umidit`]ii aerului din habitaclu E71381 Cupla]i instala]ia de aer condi]ionat [i pe cea de recirculare a aerului. instala]ia de aer condi]ionat se va cupla \n mod automat. regla]i grilele de ie[ire a aerului de la cel de-al doilea rånd de scaune la pozi]ia de dezghe]are [i dezaburire. Atunci cånd temperatura dep`[e[te 4°C. A se vedea subcapitolul Înc`lzirea geamurilor [i oglinzilor (pagina 117). indicatorul butonului A/C va r`måne aprins.

iar sistemul func]ioneaz` \n modul automat. [i abia dupa aceea porni]i sistemul de climatizare. iar temperatura \nauntru este mult mai 114 mare decåt cea ambiant`. pentru normalizarea temperaturii. Not`: Dac` temperatura exterioar` este sc`zut`. l`sa]i geamurile deschise un timp. Atunci cånd sistemul se afl` \n modul mono.. motorul va putea \nc`lzi habitaclul abia peste un timp. \n aceste condi]ii. cånd aerul din habitaclu este foarte cald sau foarte rece Dac` este frig.. cerånd sistemului s` r`ceasc`/\nc`lzeasc`. Cånd se dezactiveaz` modul mono. Controlul automat al climatiz`rii regleaz` \n mod automat parametrii \n func]ie de condi]iile curente. Not`: Senzorul solar se afl` pe partea superioar` a panoului de bord. curentul de aer va fi dirijat spre parbriz [i spre geamuri laterale cåt timp motorul este rece. respectiv cu dou` zone separate de temperatur` (zona [oferului [i zona pasagerului). iar dac` este cald. În vederea func]ion`rii corespunz`toare a sistemului. Not`: Nu seta]i temperatura . debitul [i direc]ia de dirijare a aerului \n func]ie de modul \n care condi]iile de trafic [i de cele atmosferice.Climatizarea CONTROLUL AUTOMAT AL CLIMATIZ~RII Controlul automat al climatiz`rii E70302 Acest sistem regleaz` automat temperatura. Sistemul asigur` o climatizare automat` tip dual-zone. Not`: O descriere a sistemului de naviga]ie Ford cu DVD \n combina]ie cu controlul automat al climatiz`rii este oferit` \ntr-un manual separat. temperatura reglat` pentru zona [oferului este aceea[i [i pentru zona din dreapta. Dac` ap`sa]i o dat` pe butonul AUTO ve]i activa modul automat. Nu acoperi]i senzorul cu niciun fel de obiecte. . grilele laterale [i centrale de ie[ire a aerului trebuie s` fie complet deschise. habitaclul este \ncins de la soare. sistemul dualzone v` permite alegerea unor temperaturi diferite pentru zona [oferului [i cea a pasagerului din fa]`.

Orice combina]ie de set`ri poate fi selectat` simultan. respectiv. Pute]i seta o diferen]` de temperatur` de pån` la 4°C.5oC. Pentru a activa din nou modul mono E70304 Pute]i regla temperatura \ntre 16oC [i 28oC \n pa[i de 0. Diferen]ele de temperatur` (dup` preferin]e) pot fi remarcate dac` 115 Pentru a activa din nou modul mono. Se afi[eaz` din nou indica]ia MONO. iar temperatura din zona pasagerului va fi reglat` \n func]ie de cea din zona [oferului. Pentru a dezactiva modul mono Selecta]i temperatura pentru zona pasagerului utilizånd butonul rotativ de pe partea pasagerului. Set`rile de temperatur` pentru fiecare zon` sunt prezentate pe afi[aj. Dac` regla]i temperatura utilizånd butonul rotativ de pe partea [oferului. Not`: Dac` seta]i o diferen]` de temperatur` de peste 4°C. Modul mono În modul mono. În modul mono. \n condi]iile date. aerul se amestec` [i temperatura devine omogen` \n interiorul habitaclului. sistemul se va comuta pe modul de r`cire permanent`. În acest moment. iar indica]ia MONO va disp`rea de pe afi[aj. temperatura pentru zona [oferului [i cea pentru zona pasagerului pot fi reglate independent una de cealalt`. ap`sa]i butonul MONO. set`rile de temperatur` pentru zona [oferului [i pentru cea a pasagerului sunt aceleasi. Dirijarea aerului Pentru reglarea dirij`rii aerului. altfel.Climatizarea Reglarea temperaturii regla]i grilele de aer c`tre zona pieptului [i a fe]ei. In aceste moduri. Temperatura pentru zona [oferului va r`måne neschimbat`. În pozi]ia LO (sub 16oC). Pentru a reveni la modul automat. se afi[eaz` indica]ia MONO. ap`sa]i butonul dorit. ambele zone vor fi setate la nivelul respectiv (f`r` reglaj). . viteza aerului care iese prin grile. Modul mono va fi dezactivat. ap`sa]i butonul AUTO. dup` un timp. Setarea ventilatorului este indicat` pe afi[aj. Ventilatorul Utiliza]i butoanele pentru a regla tura]ia ventilatorului. Not`: Dac` seta]i una din zone la HI sau la LO. temperatura din cealalt` zon` este reglat` astfel \ncåt s` se men]in` o diferen]` de 4°C. set`rile vor fi reglate la aceea[i valoare [i pentru zona pasagerului. iar \n pozi]ia HI (peste 28oC) se va comuta pe modul de \nc`lzire permanent` [i nu va regla temperatura \n niciun fel. se poate ob]ine cea mai mult` c`ldur` sau cea mai sc`zut` temperatur` posibil`.

sistemul selecteaz` automat op]iunea de recirculare a aerului. Aerul recirculat Ap`sa]i butonul pentru aer recirculat pentru a comuta \ntre admisia de aer din exterior [i recircularea aerului din habitaclu. A. Atåt timp cåt dirijarea aerului este reglat` la aceast` pozi]ie.Climatizarea Pentru a reveni la modul automat. Aerul din exterior va p`trunde \n habitaclu. Not`: Pentru dezghe]area sau dezaburirea geamurilor laterale din spate. Atunci cånd instala]ia este cuplat`. Atunci cånd instala]ia este decuplat`. B [i C se dezactiveaz` \n mod automat. Nu pute]i selecta op]iunea de recirculare a aerului. Controlul vitezei ventilatorului [i controlul temperaturii sunt pe regim automat [i nu pot fi reglate manual. Cuplarea [i decuplarea instala]iei de aer condi]ionat Dezghe]area [i dezaburirea parbrizului Ap`sa]i butonul pentru dezghe]are [i dezaburire parbriz. este afi[at` indica]ia A/C ON. Ventilatorul este reglat la vitez` mare. regla]i grilele de ie[ire aer de pe cel de-al doilea rånd de scaune la pozi]ia de dezghe]are [i dezaburire. Aerul din exterior va p`trunde \n habitaclu. iar instala]ia de aer condi]ionat se cupleaz`. este afi[at` indica]ia A/C OFF. La atingerea temperaturii selectate. sistemul va trece din nou. A se vedea subcapitolul Grilele de ie[ire a aerului (pagina 110). iar temperaturile din exterior [i din habitaclu sunt mari. nu se poate selecta op]iunea de recirculare a aerului. Op]iunea de aer condi]ionat va fi selectat` \n mod automat. sistemul de \nc`lzire cu rezisten]e a parbrizului se activeaz` automat [i se dezactiveaz` dup` scurt timp. Cånd selecta]i op]iunea de dezghe]are [i dezaburire a parbrizului. la admisia de aer din exterior. Not`: Dac` sistemul se afl` \n modul automat. 116 . Ap`sa]i butonul A/C pentru a cupla / decupla instala]ia de aer condi]ionat. pentru o r`cire mai rapid` a aerului din habitaclu. automat. A E70308 B C A B C Partea de jos a habitaclului Nivelul fe]ei Parbrizul Atunci cånd selecta]i dezghe]area [i dezaburirea parbrizului. iar temperatura la nivelul HI. ap`sa]i butonul AUTO.

. sistemul de \nc`lzire. Sistemul este alimentat cu combustibil din rezervorul vehiculului. Înc`lzirea parbrizului Înc`lzirea oglinzilor exterioare Oglinzile exterioare electrice sunt echipate cu o rezisten]` de \nc`lzire care va dezghe]a sau va dezaburi geamul oglinzii. \n apropierea surselor de vapori combustibili sau praf combustibil. Sistemul se va dezactiva automat dup` un interval scurt de timp. Ap`sa]i butonul pentru a activa sistemul de \nc`lzire a lunetei. prin \nc`lzirea circuitului de r`cire al motorului. Not`: Sistemul de \nc`lzire a geamurilor func]ioneaz` numai cånd motorul este pornit. Atunci cånd dezactiva]i controlul automat al climatiz`rii. Ap`sa]i din nou pe buton pentru a dezactiva sistemul de \nc`lzire a lunetei. Sistemul de \nc`lzire suplimentar` func]ioneaz` independent de sistemul de \nc`lzire al vehiculului. SISTEMUL DE ÎNC~LZIRE AUXILIAR (cu combustibil) Sistemul de \nc`lzire suplimentar` (sistemul de \nc`lzire \n parcare) AVERTISMENT Sistemul de \nc`lzire suplimentar` cu combustibil nu trebuie utilizat \n sta]iile de benzin`. Indicatorul din buton se va aprinde atunci cånd sistemul de \nc`lzire a lunetei este activat. ÎNC~LZIREA GEAMURILOR {I OGLINZILOR Înc`lzirea geamurilor Utiliza]i sistemul de \nc`lzire a geamurilor pentru a dezghe]a sau dezaburi parbrizul sau luneta. Ap`sa]i din nou pe buton pentru a dezactiva sistemul de \nc`lzire a parbrizului. Rezisten]a va porni \mpreun` cu sistemul de \nc`lzire a lunetei. 117 Ap`sa]i butonul pentru a activa sistemul de \nc`lzire a parbrizului.Climatizarea Dezactivarea controlului automat al climatiz`rii Înc`lzirea lunetei Ap`sa]i butonul OFF. Indicatorul din buton se va aprinde atunci cånd sistemul de \nc`lzire a parbrizului este pornit. Sistemul se va dezactiva automat dup` un interval scurt de timp. cel de ventila]ie [i instala]ia de aer condi]ionat sunt dezactivate [i este selectat` op]iunea de recirculare a aerului. sau \n spa]ii \nchise.

Pentru a preveni desc`rcarea bateriei: • Dup` ce sistemul de \nc`lzire suplimentar` a parcurs un ciclu de \nc`lzire. utilizarea sa este condi]ionat`. Not`: Trebuie s` face]i programarea cu cel pu]in 70 de minute \nainte de ora pe care dori]i s` o seta]i. este posibil s` fie emanate gaze de e[apament provenite din arderea combustibilului. Not`: Sistemul de \nc`lzire suplimentar` func]ioneaz` numai dac` \n rezervor se afl` cel pu]in 7. Sistemul de \nc`lzire nu func]ioneaz` dac` bateria este desc`rcat`. pentru a ajuta sistemul de \nc`lzire s` ridice mai repede temperatura din habitaclu. sistem de ventila]ie [i instala]ie de aer condi]ionat. • Previne pornirea cu motorul rece [i permite motorului s` ating` mai rapid temperatura de func]ionare. Not`: Trebuie s` programa]i ora [i data \n mod corect. ale dirij`rii aerului [i al ventilatorului.5 litri de combustibil. Not`: Cånd sistemul de \nc`lzire suplimentar` este activat. la urm`toarea or` programat` pentru \nc`lzire va fi activat` de sistem numai dac` motorul vehiculului a fost pornit \ntre timp. • Dup` un ciclu de \nc`lzire. A se vedea subcapitolul Ceas (pagina 132). Motorul va porni dup` ce sistemul de \nc`lzire suplimentar` a \nc`lzit lichidul de r`cire. Datorit` faptului c` sistemul de \nc`lzire suplimentar` consum` [i combustibil din rezervor [i curent din baterie. \nc`lzirea habitaclului depinde de set`rile pentru controlul temperaturii. Programarea sistemului de \nc`lzire suplimentar` Not`: Ora programat` este la ora la care dori]i ca vehiculul s` fie \nc`lzit [i preg`tit pentru deplasare. (f`r` ca motorul s` fie pornit) • În caz de \nghe]. Utilizat corespunz`tor. \nc`lzind lichidul de r`cire a motorului. Pentru a programa orele de \nc`lzire: E70499 118 .Climatizarea Acest sistem poate fi utilizat [i \n timp ce vehiculul se deplaseaz`. iar temperatura ambiant` este sub 15°C. astfel \ncåt pornirea motorului nu se mai face propriu zis "la rece". mai repede decåt o poate face motorul prin func]ionarea sa normal`. sistemul de \nc`lzire suplimentar` prezint` urm`toarele avantaje: • Pre\nc`lze[te habitaclul. conduce]i vehiculul cel pu]in pe durata unui ciclu de \nc`lzire. nu ora de pornire al sistemului de \nc`lzire. \mpiedic` depunerile de ghea]` pe geamuri [i previne condensul. Acest lucru este normal. Not`: Înc`lzirea depinde de temperatura aerului din exterior. Not`: În cazul vehiculelor cu sistem de \nc`lzire manual. evacuate pe sub vehicul.

Selecta]i op]iunea Program 1 [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 4. 5.Climatizarea 1. 2. Programarea func]iilor Program 1 [i Program 2 Program 1 Park Heater Program 1 Program 2 One-Time Active now E74468 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 1. • Func]ia Active now (activ acum) activeaz` sistemul de \nc`lzire \n acest moment. Aceste ore vor fi stocate \n memorie. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta de pe volan. E74467 • Func]iile Program 1 [i Program 2 v` permit s` programa]i dou` ore de \nc`lzire pentru fiecare zi a s`pt`månii. 3. 119 . iar sistemul de \nc`lzire va \nc`lzi vehiculul s`pt`månal la aceste ore. Pentru setarea orei la care vehiculul trebuie s` fie \nc`lzit. Selecta]i ziua \n care dori]i ca sistemul de \nc`lzire al vehiculului s` fie activat. pentru a accesa meniul principal. C`su]a de lång` ziua respectiv` este marcat` cu un x. selecta]i ora \n partea superioar` a afi[ajului [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Continua]i \n acela[i mod pentru a selecta toate zilele \n care sistemul de \nc`lzire trebuie s` \nc`lzeasc` vehiculul. Ap`sa]i butonul OK pentru a confirma selec]ia. \n zilele respective. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Selecta]i op]iunea Park Heater [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. • Func]ia One-Time (o or`) v` permite s` programa]i o or` de \nc`lzire pentru o anumit` zi. 2. pentru a v` confirma faptul c` s-a selectat ziua respectiv`. 3.

Regla]i set`rile individuale utilizånd butoanele cu s`ge]i sus [i jos [i reveni]i la setarea anterioar` sau trece]i la setarea urm`toare utilizånd butonul cu s`geata stånga sau dreapta. Procedura de programare este identic` cu cea a func]iei Program 1. pentru a v` confirma faptul c` sistemul de \nc`lzire este activat. Op]iunea Active now (activ acum) Selecta]i op]iunea Active now (activ acum) [i ap`sa]i butonul OK. Sistemul de \nc`lzire auxiliar electric pentru vehiculele cu motor diesel (\n func]ie de ]ar`) Sistemul de \nc`lzire auxiliar diesel (sistem de \nc`lzire electric` PTC) contribuie la \nc`lzirea prin rezistente electrice a lichidului de r`cire a motorului [i prin asta. 7. selecta]i op]iunea Active now [i ap`sa]i din nou pe butonul OK. 2. În c`su]a de lång` func]ia respectiv` apare un x. Ap`sa]i butonul OK [i ora va fi afi[at` \n mod intermitent. temperatura lichidului de r`cire [i sarcina alternatorului. a habitaclului . Regla]i set`rile individuale utilizånd butoanele cu s`ge]i sus [i jos [i reveni]i la setarea anterioar` sau trece]i la setarea urm`toare utilizånd butonul cu s`geata stånga sau dreapta. Pentru dezactivarea sistemului de \nc`lzire.Climatizarea 6. Dup` finalizare. Sistemul se activeaz` sau se dezactiveaz` automat \n func]ie de temperatura din exterior. Programarea func]iei One-Time 1. de exemplu ore diferite \n zile diferite sau dou` ore \n cadrul acelea[i zile. ap`sa]i din nou pe butonul OK pentru a confirma set`rile. Dup` finalizare. Selecta]i op]iunea One-Time (o or`) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. Parkheater Program 1 07:55 01:12:2006 E74469 OK = change Pute]i utiliza func]ia Program 2 pentru setarea celei de-a doua ore. ap`sa]i din nou pe butonul OK pentru a confirma set`rile. 120 . 3. Ap`sa]i butonul OK [i ora va fi afi[at` \n mod intermitent.

a habitaclului vehiculelor cu motoare pe benzin` sau diesel. Selecta]i op]iunea Aux. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta de pe volan. pe afi[ajul pentru informa]ii apare un mesaj. Atunci cånd sistemul de \nc`lzire cu combustibil este \n func]iune. Pentru revenirea direct` la afi[ajul computerului de bord. \n c`su]` apare un x. Atunci cånd sistemul de \nc`lzire este activat. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. A se vedea capitolul Afi[aje pentru informa]ii (pagina 85). Heater (sistem de \nc`lzire auxiliar) [i apoi ap`sa]i butonul OK pentru a activa sau a dezactiva sistemul de \nc`lzire. 2. 121 . Ap`sa]i butonul cu s`geat` stånga pentru a ie[i din meniu. dac` nu a fost dezactivat de dumneavoastr`. Pentru dezactiva sistemului de 3. TRAPA ELECTRIC~ E78054 AVERTISMENT E70499 \nc`lzire cu combustibil: 1. pentru a accesa meniul principal. Este responsabilitatea adul]ilor este de a nu l`sa niciodat` copiii nesupraveghea]i \ntr-un vehicul [i de a nu l`sa niciodat` cheile \ntr-un vehicul nesupravegheat.Climatizarea Sistemul de \nc`lzire cu combustibil (\n func]ie de ]ar`) Sistemul de \nc`lzire cu combustibil ajut` la \nc`lzirea lichidului de r`cire a motorului [i prin asta. În caz contrar se pot produce v`t`m`ri corporale grave. asigura]i-v` c` mi[carea acesteia nu este obstruc]ionat` de nimic [i c` \n apropierea sa nu se afl` copii [i/sau animale. 4. Înainte de a utiliza trapa electric`. Sistemul se activeaz` sau se dezactiveaz` automat \n func]ie de temperatura din exterior [i a lichidului de r`cire. ]ine]i ap`sat butonul cu s`geat` stånga.

B A E72185 A B Ap`sa]i pentru a \nchide trapa Ap`sa]i pentru a deschide trapa Înclinarea trapei E72189 Deschiderea [i \nchiderea trapei E72188 122 . glisånd sub plafon.Climatizarea / Trapa electric` Not`: Dac` butoanele sunt ac]ionate mult timp f`r` oprire. A se vedea subcapitolul Deschiderea global` [i \nchiderea global` (pagina 39). este posibil ca sistemul s` se dezactiveze o anumit` perioad` pentru a se preveni defectarea acestuia din cauza supra\nc`lzirii. Pentru a putea ac]iona trapa electric`. Exist` dou` posibilit`]i de deschidere a trapei: . Trapa electric` este ac]ionat` prin intermediul unui buton care se afl` \ntre parasolare.. Trapa se deschide [i se \nchide \n timp ce ap`sa]i butonul. prin intermediul func]iei de \nchidere/deschidere centralizat` global`. pune]i contactul. Not`: Trapa electric` poate fi utilizat` [i cånd contactul este decuplat.partea din spate a trapei se deschide prin ridicare sau trapa se deschide din fa]`. Acesta nu este un defect.

123 . Închiderea neglijent` a trapei poate cauza v`t`m`ri corporale. trapa se opre[te automat. poate accidenta pasagerii.Climatizarea / Trapa electric` A Ap`sa]i pentru a deschide trapa B Ap`sa]i pentru a \nchide trapa În cazul \n care. acest zgomot este mult mai deranjant dac` trapa este complet deschis`. Func]ia anti-prindere este dezactivat` [i pute]i \nchide trapa \n mod automat. Pentru a deschide sau a \nchide trapa \n mod automat. Deschiderea [i \nchiderea automat` a trapei Not`: Cånd se deschide \n mod automat. Trapa se va opri automat \n aceast` pozi]ie doar dac` este deschis` \n mod automat. ap`sa]i din nou pe buton. Dup` atingerea pozi]iei de \nchis. Aceast` pozi]ie asigur` zgomotul minim produs de trecerea aerului. Închide]i trapa pentru a treia oar` pån` cånd ajunge la obstacol. Asigura]i-v` c` nu exist` obstacole \n calea trapei care se \nchide. Pentru a opri trapa. proceda]i dup` cum urmeaz`: AVERTISMENT La cea de-a treia \nchidere a trapei. Dac` trapa nu se \nchide la a treia \ncercare. solicita]i verificarea acesteia de c`tre un expert. este posibil s` nu poat` fi deschis` trapa. Func]ia anti-strivire a sistemului de \nchidere a trapei AVERTISMENTE Func]ia anti-strivire este dezactivat` pån` la resetarea memoriei. asigura]i-v` c` trapa este liber` s` se deschid`. trapa se va opri la aprox. Trapa va dep`[i obstacolul [i se va putea \nchide complet. func]ia anti-strivire se dezactiveaz`. de exemplu iarna. trapa \ntålne[te un obstacol. Pentru anularea acestei func]ii antiprindere atunci cånd exist` un obstacol. la \nchidere. ea se va opri automat [i se va deschide pu]in. 8 cm fa]` de pozi]ia complet deschis.. Dac` exist` gheata sau z`pad` \nghe]at` pe acoperis. sau animalele sau poate prinde obiecte care vor produce stric`ciuni vehiculului Închiderea neglijent` a trapei electrice poate anula func]ia de anti-prindere [i poate cauza v`t`m`ri corporale. ap`sa]i pe oricare parte a butonului pån` la al doilea punct de ac]ionare [i apoi elibera]i butonul complet.

• Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat din nou butonul timp de 30 de secunde pån` cånd trapa \ncepe s` se mi[te. ap`sa]i-l din nou [i ]ine]i-l ap`sat.5 secunde odat` [i apoi se va opri din nou. Solicita]i imediat verificarea sistemului de c`tre un expert. func]ia de reini]ializare va fi \ntrerupt`. imediat. • Elibera]i butonul [i apoi. apoi se va deschide complet [i se va \nchide din nou. 124 . Reini]ializarea trapei AVERTISMENT Func]ia anti-strivire nu este activ` \n timpul acestei proceduri. Asigura]i-v` c` nu exist` obstacole \n calea trapei care se \nchide.Climatizarea "Modul de siguran]`" al sistemului de ac]ionare a trapei AVERTISMENT Func]ia anti-strivire nu este activ` \n timpul \n care sistemul se afl` \n "modul de siguran]`". Elibera]i butonul. Dac` sistemul detecteaz` o defec]iune. Dac` trapa nu se mai \nchide bine. Asigura]i-v` c` nu exist` obstacole \n calea trapei care se \nchide. Nu elibera]i butonul \nainte ca trapa s` ating` pentru a doua oar` pozi]ia \nchis. Relua]i procedura de la \nceput. Dac` nu se apas` \n mod continuu pe buton. urma]i aceast` procedur` de reini]ializare. Închide]i trapa ap`sånd din nou butonul cånd aceasta se opre[te din mi[care. Cånd este ridicat` partea din spate a trapei. • Înclina]i cåt mai mult posibil partea din spate a trapei. Trapa se va \nchide. ridica]i complet partea respectiv` [i apoi \nchide]i trapa. Trapa se va deplasa numai aproximativ 0. intr` automat \n "modul de siguran]`".

Atunci cånd sunt utilizate corect. Numai o utilizare corespunz`toare a centurii de siguran]` v` poate asigura men]inerea \ntr-o pozi]ie care permite ca airbagul s` aib` efectul optim. tetiera. scaunul. cåt mai \n fa]` posibil [i s` fie confortabil`.Scaune POZI}IONAREA CORECT~ Maximum 30° minim 254 milimetri \ntre piept [i capacul airbagului de pe volan. V` recomand`m s`: • sta]i cu spatele drept [i cu bazinul cåt mai dep`rtat de bord. • \ndoi]i u[or picioarele pentru a putea ap`sa pedalele pån` la podea. • men]ine]i o distan]` corespunz`toare fa]` de volan. E68595 AVERTISMENTE Nu regla]i scaunele \n timpul deplas`rii vehiculului. • nu rabate]i sp`tarul scaunului mai mult de 30°. • regla]i tetiera astfel \ncåt partea sa superioar` s` fie la acela[i nivel cu cre[tetul capului dumneavoastr`. centura de siguran]` [i airbagurile vor asigura un grad optim de protec]ie \n cazul unei coliziuni. • trece]i centura de siguran]` peste mijlocul um`rului [i a[eza]i chinga de jos stråns pe [olduri. Asigura]i-v` c` pozi]ia \n care conduce]i este confortabil` [i c` pute]i s` men]ine]i controlul vehiculului. • ]ine]i volanul cu bra]ele u[or \ndoite. Se recomand` respectarea unei distan]e de SCAUNELE CU REGLARE MANUAL~ Reglarea pozi]iei scaunului E70728 125 .

Scaune AVERTISMENT Dup` eliberarea manetei. apleca]i scaunul \nainte [i \napoi pentru a v` asigura c` scaunul a fost blocat \n pozi]ia dorit` de c`tre mecanismul de reglare. Reglarea unghiului sp`tarului Reglarea suportului lombar E70731 SCAUNELE CU REGLARE ELECTRIC~ Scaun reglabil \n 2 moduri E70729 Reglarea \n`l]imii scaunului [oferului 1 1 2 2 E70733 E70730 126 .

Scaune Scaun reglabil \n 8 moduri 2 1 2 1 3 4 3 4 8 7 5 6 5 6 8 E70734 7 127 .

Scaune TETIERELE Reglarea tetierei AVERTISMENTE Ridica]i tetiera atunci cånd locul din spate este ocupat de un pasager. SCAUNELE SPATE AVERTISMENTE La rabatarea sp`tarelor. ave]i grij` s` nu v` prinde]i degetele \ntre sp`tar [i cadrul scaunului. E71879 128 . Asigura]i-v` ca scaunele [i sp`tarele sunt bine fixate la locul lor. Regla]i tetiera astfel \ncåt partea sa superioar` s` fie la acela[i nivel cu cre[tetul capului dumneavoastr`. Cånd pe un scaun de pe råndul din spate utiliza]i un scaun pentru copii orientat spre fa]`. demonta]i \ntotdeauna tetiera de pe scaunul respectiv. Demontarea tetierei Ap`sa]i butoanele de blocare [i scoate]i tetiera. E72593 Unghiul unei tetiere reglabile \n 4 moduri montat` la scaunele fa]` poate fi ajustat prin rotirea acesteia \n fa]` sau \n spate.

Împinge]i sp`tarul \n fa]`. 2. ÎNC~LZIREA SCAUNELOR ATEN}IE Folosirea sistemului de \nc`lzire a scaunelor cånd motorul este oprit duce la desc`rcarea bateriei vehiculului. Amenajarea unei podele nivelate. Introduce]i degetele \ntre perna scaunului [i sp`tar [i rabata]i perna scaunului c`tre fa]`. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sate butoanele de blocare.Scaune Rabatarea sp`tarelor scaunelor ATEN}IE Coborå]i tetierele. cu spa]iu de \nc`rcare AVERTISMENT Asigura]i-v` c` indicatorul ro[u nu se vede (nu se afl` \n pozi]ia de vizibilitate) atunci cånd fixa]i scaunele \n elementele de prindere. 1. 2 2 1 1 1 3 E86612 2 1. E86611 3. 2. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sate butoanele de blocare. Împinge]i sp`tarul \n fa]`. ATEN}IE Coborå]i tetierele. 129 .

Num`rul de lumini aprinse lång` buton indic` treapta selectat`. VENTILAREA SCAUNELOR ATEN}IE Utilizarea sistemului de ventilare a scaunelor cånd motorul este oprit duce la desc`rcarea bateriei vehiculului. Not`: Aceste set`ri sunt memorate la decuplarea contactului. Sistemul de ventilare a scaunelor va func]iona numai \n cazul \n care contactul este \n pozi]ia II. 130 . Setarea sistemului de \nc`lzire este indicat` \n ro[u. E70601 Sistemul de \nc`lzire a scaunelor va func]iona numai \n cazul \n care contactul este \n pozi]ia II. Ap`sa]i de mai multe ori pe butonul + pentru a cre[te temperatura sau ap`sa]i de mai multe ori pe butonul pentru a sc`dea temperatura.Scaune Cånd nu este aprins` nicio lumin`. E71224 E70601 Regla]i nivelul de \nc`lzire al scaunelor cu ajutorul butoanelor din consola central`. sistemul de \nc`lzire este dezactivat.

sistemul de ventilare este dezactivat. este posibil ca sistemul de \nc`lzire s` se activeze \n mod automat. A se vedea capitolul Climatizarea (pagina 110). Cånd nu este aprins` nicio lumin`. E70602 Regla]i nivelul de ventilare a scaunelor cu ajutorul butoanelor din consola central`. Dac` este necesar.Scaune Not`: Pentru ventilarea scaunelor este utilizat aerul din habitaclu. efectul de r`cire depinde de temperatura din habitaclu. Acest lucru se \ntåmpl` pentru a preveni disconfortul provocat de curentul de aer cånd acesta devine prea rece. Setarea sistemului de \nc`lzire este indicat` \n ro[u. iar cea a sistemului de r`cire \n albastru. Din acest motiv. activa]i instala]ia de aer condi]ionat [i seta]i dirijarea aerului c`tre partea de jos a habitaclului. Ap`sa]i de mai multe ori pe butonul + pentru a cre[te temperatura sau ap`sa]i de mai multe ori pe butonul pentru a sc`dea temperatura. Num`rul de lumini aprinse lång` buton indic` treapta selectat`. Not`: Set`rile sunt memorate la decuplarea contactului. 131 . Not`: Atunci cånd scaunul este ventilat.

selecta]i op]iunea Clock (ceas). Mod 12 sau 24 ore E74809 Not`: A se vedea capitolul Afi[aje pentru informa]ii (pagina 85). utilizånd semnalele GPS. selecta]i op]iunea 12 Hour Mode (mod 12 ore) sau 24 Hour Mode (mod 24 ore). Din meniul Clock (ceas). Geamuri laterale A A E70723 CEAS Not`: Unele sisteme de naviga]ie vor seta ora [i data \n mod automat. 2. Din meniul Main (principal).Accesorii pentru confortul dumneavoastr` PARASOLARE Geam spate A A E86514 E72973 POTEN}IOMETRU DE REGLAJ ILUMINARE BORD JALUZELE Ridica]i jaluzelele [i prinde]i-le de cårlige (A). 132 . 1.

Accesorii pentru confortul dumneavoastr` 3. rezisten]a se \nc`lze[te mai mult decåt trebuie. Ap`sa]i pe OK pentru a selecta ora [i utiliza]i butoanele up (sus) [i down (jos) pentru a modifica valoarea. selecta]i op]iunea Set Clock (setare ceas). pune]i contactul. Dac` utiliza]i priza brichetei cånd motorul nu este pornit. bricheta pån` la 30 de minute dup` decuplarea contactului. AVERTISMENT Pute]i utiliza conectorul de brichet` ca priz` pentru alti consumatori. 2. 1. de asemenea. Ap`sa]i butoanele right (dreapta) [i left (stånga) pentru a selecta minutele. Din meniul Main (principal). Bricheta se apas` odat` [i "sare" singur` c`tre afar` cånd rezisten]a ei a ajuns la "ro[u". 4. luna sau anul [i utiliza]i butoanele up (sus) [i down (jos) pentru a modifica cifra. Folosi]i numai conectori electrici din gama de accesorii Ford sau conectori compatibili cu prize standard SAE. scoate]i \ntreaga scrumier` din suport 133 . Ap`sa]i pe OK. Modificarea datei [i orei Not`: A se vedea capitolul Afi[aje pentru informa]ii (pagina 85). Din meniul Main (principal). 3. for]ånd-o s` stea mai mult timp ap`sat`. Pute]i utiliza. ziua. bateria se poate desc`rca. BRICHET~ SCRUMIER~ E72974 E72972 ATEN}IE Nu ]ine]i bricheta ap`sat`. selecta]i op]iunea Clock (ceas). Ap`sa]i pe OK. 5. Pentru golire. Pute]i utiliza priza brichetei pentru a alimenta un aparat electric de 12V [i maximum 20A. Not`: Pentru a utiliza bricheta.

134 . SUPORTURI PENTRU PAHARE AVERTISMENT Nu folosi]i suporturile pentru pahare care con]in lichide fierbin]i. bateria se poate desc`rca. atunci cånd vehiculul se afl` \n mi[care. E72975 TORPEDO Torpedo refrigerat E86470 Priza auxiliar` poate fi folosit` pentru alimentarea unor aparate care func]ioneaz` la o tensiune de 12 V [i o intensitate a curentului de maximum 15 A. Not`: Pute]i s` utiliza]i priza auxiliar` [i \n cazul \n care contactul este decuplat. Folosi]i numai conectori electrici din gama de accesorii Ford sau conectori compatibili cu prize standard SAE. E70885 Pute]i r`ci torpedoul utilizånd aerul de la sistemul de aer condi]ionat. r`suci]i ventilul din torpedo.Accesorii pentru confortul dumneavoastr` PRIZE ELECTRICE AUXILIARE ATEN}IE În cazul \n care utiliza]i priza electric` auxiliar` cånd motorul nu este pornit. Pentru a opri curentul de aer.

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE AVERTISMENT Nu l`sa]i deschis capacul compartimentului de depozitare atunci cånd conduce]i. E73704 ATEN}IE Nu p`stra]i \n acest compartiment de depozitare produse solide sau lichide care sunt sensibile la c`ldur`. asigura]i-v` c` acest capac este bine \nchis. ap`sa]i-o presånd arcul [i apoi trage]i-o afar`. deschide]i-o. E72905 E72980 E73705 135 . Înainte de a porni la drum.Accesorii pentru confortul dumneavoastr` CONSOL~ CENTRAL~ Pentru scoaterea scrumierei.

asigura]i-v` c` zona din imediata apropiere (\n spatele scaunului) nu este obstruc]ionat` [i c` niciunul dintre ocupan]i nu are asupra sa obiecte \n mi[care. Pentru a dezactiva aceast` func]ie. De fiecare dat` cånd decupla]i contactul. De asemenea. pozi]ia scaunului [i a oglinzilor se va regla la ultima pozi]ie utilizat`. consulta]i dealerul. B Butoane presetate \n memorie. set`rile curente pentru scaun [i oglinzi sunt memorate pe telecomand` sau pe cheia pasiv` care tocmai a fost utilizat` 136 . A Butoane pentru reglare scaun. Setarea unui dispozitiv presetat \n memorie Setarea pasiv` Cånd este activat` aceast` func]ie.Accesorii pentru confortul dumneavoastr` BUZUNARE POSTERIOARE A B E86768 E74686 FUNC}IA DE MEMORARE AVERTISMENT Înainte de a activa func]ia de memorare a pozi]iei scaunului. A se vedea capitolul Scaune (pagina 125). Pot fi stocate \n memorie pån` la patru pozi]ii diferite ale scaunului [oferului [i ale oglinzilor exterioare. poate fi memorat` setarea dumneavoastr` preferat` pentru func]ia de \nclinare a oglinzii la mar[arier. vehiculul memoreaz` pozi]ia scaunului [i a oglinzilor pentru pån` la 4 telecomenzi sau chei pasive. A se vedea capitolul Geamuri [i oglinzi (pagina 73). La urm`toarea deschidere a vehiculului. În timpul deplas`rii vehiculului nu utiliza]i func]ia de memorare.

scaunul [i oglinzile se vor deplasa \n pozi]ia memorat` pe telecomand` sau pe acea cheie pasiv`. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat pe butonul presetat dorit B pån` cånd se aude un singur semnal sonor pentru confirmare.Accesorii pentru confortul dumneavoastr` Setarea activ` 1. Pentru a dezactiva aceast` func]ie. cu condi]ia ca motorul s` nu fie pornit. Regla]i scaunul [i oglinzile exterioare \n pozi]ia dorit`. Not`: În cazul \n care \n raza de detec]ie sunt mai multe chei pasive. SUPORT PENTRU PAHARE Accesarea unei pozi]ii memorate (presetare) a scaunului Not`: Pentru a opri mi[carea scaunului \n timpul acces`rii. • se va deplasa \n pozi]ia pentru condus (care este corelat` cu cheia utilizat` pentru accesare) dup` \nchiderea u[ii [oferului [i punerea contactului sau dup` ce a fost detectat` o cheie pasiv` aflat` \n interiorul vehiculului. Scaunul [i oglinzile se vor deplasa \n pozi]ia memorat` pe respectivul buton presetat. Accesarea activ` Ap`sa]i butonul presetat asociat cu pozi]ia de condus dorit`. Pune]i contactul. Accesarea pasiv` Not`: Dac` este activat` func]ia "Easy entry easy exit" (Intrare u[oar` ie[ire u[oar`). Cånd \nchide]i vehiculul cu ajutorul telecomenzii sau cånd trage]i månerul u[ii [oferului. 3. func]ia de memorare va utiliza set`rile memorate pe prima cheie (de ex. scaunul [oferului se va deplasa \n pozi]ia de intrare. iar o cheie pasiv` se afl` \n raza de detec]ie. orice butoane de memorare sau orice buton pentru oglinzi. rea scaunului se va opri [i \n cazul \n care pune]i \n mi[care vehiculul. • se va deplasa \n spate dup` deschiderea u[ii [oferului. dac` ambele persoane care intr` \n vehicul au cåte o cheie asupra lor). Deplasa137 E75193 . Pentru a dezactiva aceast` func]ie. respectiv \n cea de ie[ire. ap`sa]i orice buton de reglare a scaunului [oferului. scaunul [oferului \n mod automat: • se va deplasa \n spate dup` o accesare prin telecomand` sau cheie pasiv`. consulta]i dealerul. consulta]i dealerul. 2. respectiv din vehicul. Func]ia "Easy entry easy exit" (Intrare u[oar` ie[ire u[oar`) Pentru a permite [oferului s` intre [i s` ias` u[or \n.

138 .Accesorii pentru confortul dumneavoastr` MUF~ PENTRU INTRARE AUDIO AUXILIAR~ (AUX IN) E71969 A se vedea manualul corespunz`tor.

Pornirea vehiculului prin tractare sau \mpingere AVERTISMENT Pentru a evita defectarea vehiculului.Pornirea motorului INFORMA}II GENERALE Generalit`]i referitoare la pornirea motorului În cazul \n care bateria a fost deconectat`. La pornirea motorului elibera]i cheia. Utiliza]i cabluri de \nc`rcare [i o baterie auxiliar`. . dup` reconectarea ei vehiculul se poate comporta neobi[nuit pe parcursul primilor 8 kilometri. II Contactul este pus. trebuie ap`sata pedala de från` (la vehiculele cu transmisie automat`) sau de ambreiaj pån` la podea (la vehiculele cu transmisie manual`) \n func]ie de tipul de transmisie cu care este echipat vehiculul. Aceasta este pozi]ia cheii pentru condus. verifica]i \ntotdeauna ca volanul s` fie deblocat. De asemenea. Not`: Pentru punerea contactului [i pornirea motorului. acesta nu va fi pornit prin tractare sau prin \mpingere. Aceasta va bloca volanul \ntr-o pozi]ie [i nu ve]i putea s`-l mai roti]i. Not`: Pentru a porni motorul. Sunt activate toate circuitele electrice. volanul este liber. A se vedea subcapitolul Utilizarea cablurilor de \nc`rcare (pagina 223). Acest timp este necesar pentru readaptarea sistemului de management al motorului. sau a unor dispozitive electronice cum ar fi telefoanele mobile. creåndu-se premisa unui accident. III Este activat demarorul. 139 CONTACTUL AVERTISMENT Nu aduce]i niciodat` cheia \n pozi]ia 0 \n timpul deplas`rii vehiculului. Indicatoarele [i l`mpile de avertizare se vor aprinde. Caracteristicile neobi[nuite care se manifest` pe parcursul deplas`rii vehiculului \n acest interval de timp pot fi ignorate. E72128 0 Contactul este decuplat. În aceast` pozi]ie. trebuie s` alege]i aceast` pozi]ie [i \n cazul tract`rii vehiculului. Înainte de a porni la drum. PORNIREA MOTORULUI F~R~ CHEIE AVERTISMENT Este posibil ca sistemul de pornire a motorului f`r` cheie s` nu func]ioneze \n cazul \n care cheia se afl` \n apropierea unor obiecte din metal sau care ecraneaz` cheia. este necesar` prezen]a \n interiorul vehiculului a unei chei pasive valide. I Contactul [i principalele circuite electrice sunt decuplate. A se vedea capitolul Blocarea volanului (pagina 141). Not`: Nu l`sa]i cheia de contact prea mult timp \n aceast` pozi]ie pentru a evita desc`rcarea bateriei.

Pornirea motorului Pornirea motorului \n cazul transmisiei manuale ATEN}IE La pornirea motorului. Ap`sa]i butonul de pornire. Dac` nu pute]i s` porni]i vehiculul. E85766 Punerea contactului Ap`sa]i o dat` butonul de pornire. Sunt activate toate circuitele electrice. \ndeplini]i procedura urm`toare. Not`: Continua]i s` ap`sa]i butonul de pornire [i pedala de ambreiaj sau de pedala de från` pån` cånd motorul porne[te. Ap`sa]i u[or pedala de från`. Asigura]i-v` c` selectorul este \n pozi]ia P sau N. elibera]i butonul de pornire. iar indicatoarele [i l`mpile de avertizare se vor aprinde. Pornirea motorului \n cazul transmisiei automate ATEN}IE La pornirea motorului. acest ciclu poate dura cåteva secunde. 2. • Bateria cheii pasive este desc`rcat`. Dac` motorul nu porne[te Sistemul de pornire pasiv nu func]ioneaz` dac`: • Frecven]ele cheii pasive sunt bruiate. 1. elibera]i butonul de pornire. Not`: Eliberarea butonului de pornire sau a pedalei de ambreiaj \n timpul pornirii motorului va \ntrerupe pornirea motorului [i va pune din nou contactul. 140 . 1. 3. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån` la podea. În condi]ii de temperaturi extrem de sc`zute. Pornirea unui motor diesel Not`: Pornirea motorului nu se va activa \nainte de finalizarea ciclului de \nc`lzire cu ajutorul bujiilor incandescente care echipeaz` motorul (lampa avertizoare se aprinde \n bord). Not`: Eliberarea butonului de pornire sau a pedalei de från` \n timpul pornirii motorului va \ntrerupe pornirea motorului [i va pune din nou contactul. Ap`sa]i butonul de pornire. 2.

Cu cheia \n aceast` pozi]ie. Roti]i u[or volanul 141 . Contactul. ap`sa]i butonul de pornire pentru a opri motorul. Cu cheia \n aceast` pozi]ie. pute]i s` utiliza]i butonul de pornire pentru a pune contactul [i a porni vehiculul. pute]i s` utiliza]i butonul de pornire pentru a pune contactul [i a porni vehiculul. 1. }ine]i cheia lång` cadrul de protec]ie al coloanei de direc]ie. Împinge]i afar`. exact cum este indicat \n imagine. Oprirea motorului Cånd vehiculul sta]ioneaz`. indicatoarele [i l`mpile de avertizare vor fi decuplate. 3. 2. toate circuitele electrice. Pentru a activa sistemul de blocare a volanului: 1. Vehicule cu cheie conven]ional` E87381 1. Scoate]i cheia din contact. capacul. cu aten]ie.Pornirea motorului Tipul 1 E85767 E87382 2. Tipul 2 BLOCAREA VOLANULUI AVERTISMENT Înainte de a porni la drum. Introduce]i cheia \n suportul de cheie. 2. verifica]i \ntotdeauna ca volanul s` fie deblocat.

Vehicule cu transmisie manual` Not`: Nu atinge]i pedala de accelera]ie. 2. 1.punct mort. Ap`sa]i pedala de accelera]ie pån` la podea [i ]ine]i-o \n aceast` pozi]ie. Sistemul de blocare a volanului este activat \n cazul \n care contactul este decuplat. 3. 2. Ap`sa]i pedala de accelera]ie pån` la podea [i ]ine]i-o \n aceast` pozi]ie.Pornirea motorului Vehicule cu sistem de pornire a motorului f`r` cheie Vehiculul dumneavoastr` este echipat cu un sistem electronic de blocare a volanului. Selecta]i pozi]ia P . 3. Selecta]i pozi]ia P . Toate vehiculele Dac` motorul nu porne[te \n 15 secunde. Sistemul de blocare a volanului este dezactivat la punerea contactului. Vehicule cu transmisie automat` Not`: Nu atinge]i pedala de accelera]ie.parcare sau N . Acesta func]ioneaz` automat. Dac` este dificil s` porni]i motorul \n cazul \n care temperatura a sc`zut sub -25oC.parcare sau N . a[tepta]i pu]in [i repeta]i opera]ia. Motorul rece sau cald Toate vehiculele ATEN}IE Cånd temperatura scade sub 20°C. PORNIREA UNUI MOTOR PE BENZIN~ Not`: Nu ac]iona]i demarorul pe perioade mai mari de 30 de secunde. ap`sa]i pedala de accelera]ie \ntre 1/4 [i o 1/2 de curs` [i apoi \ncerca]i din nou. Porni]i motorul. Porni]i motorul. apoi urma]i procedura pentru Motorul \necat. 2. Motorul \necat Vehicule cu transmisie manual` 1.punct mort. 1. Ap`sa]i u[or pedala de från`. motorul nu este pornit [i vehiculul sta]ioneaz`. Vehicule cu transmisie automat` 1. Dac` motorul nu porne[te dup` trei \ncerc`ri. pune]i contactul [i a[tepta]i o secund` \nainte de a porni motorul. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån` la podea. a[tepta]i 10 secunde. Porni]i motorul. 142 . Astfel v` asigura]i c` a fost atins` presiunea maxim` a combustibilului necesar` pentru pornirea motorului. Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån` la podea. 2.

PORNIREA UNUI MOTOR DIESEL Motorul rece sau cald Toate vehiculele Not`: Dac` temperatura a sc`zut sub -15°C.parcare sau N . Acesta filtreaz` particulele diesel nocive (funinginea) din gazele de e[apament. Toate vehiculele Dac` motorul nu porne[te. Not`: Nu ac]iona]i demarorul pe perioade mai mari de 30 de secunde. Tura]ia de ralanti se va reduce u[or pån` la nivelul normal pe m`sur` ce convertorul catalitic se \nc`lze[te.punct mort. Porni]i motorul. repeta]i procedura pentru Motorul rece sau cald. Porni]i motorul. Vehicule cu transmisie manual` Not`: Nu ap`sa]i pedala de accelera]ie. Ap`sa]i u[or pedala de från`. Tura]ia de ralenti dup` pornire Tura]ia motorul la regim de ralenti imediat dup` pornire va depinde de temperatura motorului. 4. Dac` motorul este rece. Pune]i contactul [i a[tepta]i ca indicatorul pentru bujii incandescente s` se sting`. 143 .Pornirea motorului 3. În cazul \n care conduce]i de obicei vehiculul la astfel de temperaturi. FILTRUL DE PARTICULE DIESEL (DPF) Filtrul de particule diesel face parte din sistemele de reducere a emisiilor de noxe cu care vehiculul dumneavoastr` este echipat. s-ar putea s` fie necesare pån` la 25 de secunde pentru pornirea motorului. Selecta]i pozi]ia P . Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån` la podea [i ]ine]i-o ap`sat` cåt timp ac]iona]i demarorul 2. 3. 2. Not`: Continua]i ac]ionarea demarorului pån` la pornirea motorului. Porni]i motorul. Vehicule cu transmisie automat` 1. Ap`sa]i u[or pedala de från`. tura]ia de ralanti va cre[te automat pentru a \nc`lzi convertorul catalitic cåt mai repede posibil. v` recomand`m s` monta]i un dispozitiv auxiliar de \nc`lzire a blocului motor. 1. Astfel se asigur` reducerea la minim a emisiilor de noxe ale vehiculului.

nu opri]i motorul dup` ce a]i urcat o ramp`). turbocompresorul avånd tura]ia neglijabil`. ungerea lag`relor turbocompresorului este \ns` anulat`. este bine s` l`sa]i motorul s` ajung` la ralanti. 144 . turbocompresorul (care ajunge la tura]ii de zeci de mii de rota]ii pe minut \n plin` sarcin`) continu` s` se roteasc` din cauza iner]iei.Pornirea motorului Regenerarea AVERTISMENT Nu parca]i vehiculul pe teren acoperit cu frunze uscate sau iarb` uscat`. Alternativ. conduce]i normal. deoarece presiunea din sistemul de ungere a motorului a sc`zut la zero. filtrul de particule [i toate componentele sistemului de evacuare a gazelor va continua s` radieze o cantitate considerabil` de c`ldur` chiar dup` ce a]i oprit motorul. motorul fiind oprit ! Pentru a evita uzura aparut` \n aceast` situa]ie. Opri]i motorul dup` ce a func]ionat la ralanti 1 minut. Procesul de regenerare se desf`[oar` automat În cazul \n care conduce]i numai pe distan]e scurte sau dac` deplas`rile presupun pornirea [i oprirea frecvent` a motorului. Tubulatura. \n acest timp. a[a c` trebuie s` ini]ia]i procesul de regenerare la fiecare 500-800 kilometri. o perioada de timp. OPRIREA MOTORULUI Vehicule cu turbocompresor ATEN}IE Nu opri]i motorul imediat dup` ce a func]ionat \n plin` sarcin` [i la tura]ii mari! (de ex. filtrul de particule diesel a fost proiectat s` se regenereze sau s` se cure]e singur pentru a men]ine eficien]a \n func]ionare. La oprirea motorului. În acest scop. dar utiliza]i o treapt` de vitez` inferioar`. condi]iile de func]ionare a motorului nu permit o regenerare automat`. Exist` riscul de provocare a unui incendiu. Spre deosebire de un filtru normal care necesit` o \nlocuire periodic`. pe o distan]` de 40 km conduce]i vehiculul cu o vitez` de 80 km/h \n cea mai mic` treapt` de vitez` posibil` ori de cåte ori pute]i s` proceda]i astfel \n condi]ii de siguran]`.

parafin` sau benzin` \n motorin`. exist` riscul de provocare de v`t`m`ri corporale. Nu ac]iona]i demarorul pe perioade lungi de timp. În cazul pierderilor de combustibil din sistemul de alimentare.Combustibilul [i alimentarea M~SURI DE SIGURAN}~ AVERTISMENTE Opri]i alimentarea la pomp` atunci cånd pistolul pompei se opre[te automat a doua oar`. benzin` sau alte lichide. Not`: Nu recomand`m utilizarea pe perioade lungi a aditivilor pentru fluidizarea motorinei la frig. Sunt acceptabile motorinele cu con]inut de pån` la 5% ester metilic din ulei de rapi]` (biomotorin`). Acest fapt ar putea provoca deteriorarea sistemului de alimentare. [i este posibil` rev`rsarea combustibilului \n afara rezervorului. nu r`måne deloc spa]iu liber \n rezervor. ATEN}IE Nu utiliza]i benzin` cu plumb sau benzin` cu aditivi care con]in al]i compu[i metalici (de ex. CONVERTORUL CATALITIC Potejarea convertorului catalitic ATEN}IE Evita]i s` r`måne]i f`r` combustibil. CALITATEA COMBUSTIBILULUI . ATEN}IE Nu ad`uga]i kerosen. Nu folosi]i surse de foc sau de c`ldur` \n apropierea sistemului de alimentare. În caz contrar.MOTORINA Not`: V` recomand`m s` folosi]i numai combustibil de calitate f`r` aditivi sau alte solu]ii de tratare a motorului. În caz contrar se poate produce o reac]ie chimic`. Not`: Motorul diesel cu filtru de particule (DPF) necesit` alimentare cu motorin` tip Euro-4 (con]inut de sulf de 50ppm). CALITATEA COMBUSTIBILULUI . 145 . compu[i pe baz` de mangan). Utiliza]i benzin` f`r` plumb cu cifra octanic` de minim 95 care corespunde cu specifica]iile definite de EN 228 sau de standardele echivalente. AVERTISMENT Nu amesteca]i motorina cu ulei. curgånd pe carosabil Scurgerea de combustibil poate pune \n pericol participan]ii la trafic. Sistemul de alimentare cu combustibil este sub presiune. Aceste substan]e pot deteriora sistemul de control al emisiilor de noxe.BENZINA Not`: V` recomand`m s` folosi]i numai combustibil de calitate f`r` aditivi sau alte solu]ii de tratare a motorului. Utiliza]i motorin` care corespunde cu specifica]iile definite de EN 590 sau de standardele echivalente.

tubulatura. observa]i c` numai complet deschis`. Exist` astfel riscul producerii unui incendiu. ATEN}IE Dac` sp`la]i vehiculul \ntr-o sp`l`torie care folose[te sistemul de sp`lare sub presiune. este deci imposibil`! Cånd introduce]i pistolul de alimentare. s-a ad`ugat la gura rezervorului un sistem de clapet`. filtrul de particule [i toate elementele sistemului de evacuare vor radia o cantitate considerabil` de c`ldur`. este indicat s` se pulverizeze apa de la cel pu]in 20 cm fa]` de senzorii de parcare. Nu decupla]i contactul \n timp ce conduce]i. pistolul nu va putea debloca clapeta. dac` diametrul pistolului de alimentare este mai mic (a[a cum este cel de la pompa care alimenteaz` cu benzin` f`r` plumb). CLAPETA REZERVORULUI AVERTISMENTE Ave]i grij` atunci cånd alimenta]i pentru a evita v`rsarea combustibilului care r`måne \n pistolul de alimentare. pentru a permite scurgerea \n rezervor a combustibilului r`mas. Astfel se \mpiedic` umplerea rezervorului cu un combustibil necorespunz`tor. Chiar [i dup` oprirea motorului. A se vedea subcapitolul Utilizarea cablurilor de \nc`rcare (pagina 223). E86613 Ap`sa]i pe u[ita de la gura de alimentare a rezervorului [i deschide]io complet. Utiliza]i cabluri electrice de ajutor [i porni]i motorul \n modul obi[nuit. u[i]a r`måne \ntr-o pozi]ie stabil`. V` recomand`m s` a[tepta]i cel pu]in 10 secunde \nainte de a scoate pistolul de alimentare. [i nu ve]i putea \mpinge pistolul \n gura rezervorului.Combustibilul [i alimentarea ATEN}IE Nu tura]i motorul cånd una dintre buji nu func]ioneaz` sau are fi[a scoas` (\n cazul motoarelor pe benzin`) Nu porni]i vehiculul prin \mpingere sau tractare. se va deschide un element de blocare cu arc. care nu se deschide decåt dac` diametrul pistolului pompei de alimentare este exact cåt al gurii de umplere. 146 . Pentru a evita posibilitatea aliment`rii din gre[eal` cu benzin` \n loc de motorin`. Alimentarea cu benzin` \n loc de motorin`. dac` este detectat pistolul de alimentare de dimensiune corect`. convertorul catalitic . Parcarea AVERTISMENT Nu parca]i vehiculul un teren acoperit cu frunze uscate sau iarb` uscat`.

Pålnia are exact diametrul corect pentru deblocarea clapetei de obturare a gurii rezervorului. folosirea aerului condi]ionat sau a consumatorilor electrici auxiliari-sta]ii de amplificare. Aceste date sunt folosite ca baz` de compara]ie \ntre m`rcile [i modelele de vehicule. Consumul \n condi]iile de exploatare concrete. verificarea presiunii \n anvelope. varia]ii de altitudine. sunt dependente de o multitudine de factori. E86734 Vehicule f`r` trus` de reparare a pneurilor y CONSUMUL DE COMBUSTIBIL p Datele referitoare la emisiile de CO2 [i la consumul de combustibil sunt ob]inute prin teste de laborator care sunt \n conformitate cu Directiva CEE 80/1268/CEE (inclusiv modific`rile ulterioare) [i sunt efectuate de c`tre to]i produc`torii de vehicule. nu ve]i putea turna \n rezervor motorin`. Diferen]ele de consum nu sunt imputabile fabricantului.Combustibilul [i alimentarea Vehiculele cu motor diesel Vehicule cu trus` de reparare a pneurilor ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL ATEN}IE Nu \ncerca]i s` porni]i motorul dac` a]i alimentat cu combustibil necorespunz`tor (de ex. timpul cåt motorul func]ioneaz` la ralanti. Acest lucru ar putea duce la avarierea motorului. dac` a]i alimentat cu benzin` un vehicul cu motor diesel) [i dac` v-a]i dat seama de gre[eal`. viteza våntului. F`r` aceast` pålnie. condi]iile de exploatare (\nc`rcarea vehiculului. cånd este nevoie s` turna]i motorina \n rezervor dintr-o canistr`. dintre care men]ionam: viteza medie. 147 E86645 În loca[ul pentru roata de rezerv` se afl` o pålnie destinat` cazurilor speciale. folosirea unor remorci. . [i alte echipamente electrice. . montarea portbagajelor pe acoperi[ [i altele). clapeta r`månånd \nchis`. [i nu corespunde \n mod obligatoriu cu cifrele stabilite de fabricant. al vehiculului Dvs depinde de multi factori. Solicita]i imediat verificarea sistemului de c`tre un tehnician cu o calificare corespunz`toare. num`rul de opriri. stilul de conducere.

7 6.5L Duratec-ST 1.9 Emisii de CO2 g/km 172 177 189 222 151 154 156 - 148 .8 5.8 4.7 4. pute]i cere o verificare la service.3L Duratec-HE 2.5 7.Combustibilul [i alimentarea Numai dac` consumul motorului Dvs a crescut brusc \n exact aceleasi situa]ii de exploatare v` pute]i gåndi la o cauz` legat` de sistemele vehiculului [i \n acest caz.3 11.0 6. transmisie manual` cu 6 trepte 2.2L Duratorq-TDCi.6 7.3 5.8 4.0L Duratorq-TDCi.0L Duratec-HE 2.6L Duratec-Ti-VCT 1.0L Duratorq-TDCi.8L Duratorq-TDCi (100 PS) 1.7 5.2 13. transmisie manual` cu 6 trepte 2.8L Duratorq-TDCi (124 PS) 2. transmisie automat` cu 6 trepte 10. transmisie automat` cu 6 trepte 2.9 Combinat l/100km 7.6 În afara localit`]ilor l/100km 5.0 10.6L Duratec-Ti-VCT 2.2 7.4 7.6 5. SPECIFICA}II TEHNICE Varianta cu 4 u[i sau cu 5 u[i Valorile consumului de combustibil În localitate Variant` l/100km 1.9 9.4 7. Dealerul Ford v` poate oferi sfaturi referitoare la reducerea consumului de combustibil.2L Duratorq-TDCi.

3L Duratec-HE 2.9 Combinat l/100km 7.6 5.8L Duratorq-TDCi 1.6 7.3 5.5 7.8 4.2L Duratorq-TDCi.9 5.2L Duratorq-TDCi.9 4.2 7.6L Duratec-Ti-VCT 2.7 6.6L Duratec-Ti-VCT 1.4 7.5L Duratec-ST 1. transmisie automat` cu 6 trepte 2.6 7. transmisie automat` cu 6 trepte 10. transmisie manual` cu 6 trepte 2. transmisie manual` cu 6 trepte 2.0L Duratorq-TDCi.3 11.8 5.0L Duratorq-TDCi.0L Duratec-HE 2.0 6.2 13.6 În afara localit`]ilor l/100km 5.9 9.Combustibilul [i alimentarea Varianta Combi Valorile consumului de combustibil În localitate Variant` l/100km 1.9 Emisii de CO2 g/km 172 177 189 222 154 156 156 - 149 .0 10.8L Duratorq-TDCi 2.8 4.

Nu aplica]i nicio for]` lateral` pe maneta schimb`torului de viteze la trecerea din treapta a 5-a \n treapta a 4-a de vitez`. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea transmisiei.Transmisia TRANSMISIA MANUAL~ Toate vehiculele ATEN}IE Nu cupla]i mar[arierul atunci cånd vehiculul este \n mi[care.5L Duratec . Acest lucru poate duce la selectarea accidental` a treptei a 2-a de vitez` [i la deteriorarea transmisiei. Not`: Ap`sa]i pedala de ambreiaj pån` la podea [i a[tepta]i trei secunde \nainte de selecta treapta \ntåi de vitez`. Vehiculele cu transmisie cu 6 trepte de vitez` (motor 2.ST) Selectarea mar[arierului 2 1 E75051 Vehicule cu transmisie cu 5 trepte de vitez` Selectarea mar[arierului Vehiculele cu transmisie cu 6 trepte de vitez` (motoare Turbo diesel) Selectarea mar[arierului 2 1 E75052 E75050 150 .

R..Transmisia TRANSMISIA AUTOMAT~ Pozi]iile manetei selectorului Pozi]ia pentru parcare-P AVERTISMENTE Selecta]i pozi]ia pentru parcare numai dup` ce vehiculul s-a oprit. (P. dup` ce a]i trecut selectorul \ntr-una din pozi]iile de mers. Not`: Dac` deschide]i u[a [oferului [i selectorul nu se afl` \n pozi]ia P se va emite un semnal de avertizare sonor. (Nu selecta]i aceast` pozi]ie din mers \n vitez`!) Ap`sa]i pe från` \nainte de a muta maneta selectorului [i ]ine]i pedala ap`sat` pån` cånd sunte]i preg`tit s` relua]i deplasarea. [i dupa ce ridica]i piciorul de pe från`. Pozi]ia pentru mar[arier-R AVERTISMENT Selecta]i pozi]ia pentru mar[arier numai cand vehiculul st` pe loc [i motorul func]ioneaz` la ralanti. Acest fapt va m`ri tendin]a de plecare din loc. Asigura]i-v` c` maneta selectorului este bine fixat` \n pozi]ia P. nu se transmite putere la ro]ile motoare.. Treapta \n care se afla selectorul va ap`rea pe afi[ajul pentru informa]ii. Ac]iona]i fråna de mån` [i selecta]i pozi]ia pentru parcare \nainte de a p`r`si vehiculul.D. Ap`sa]i butonul de pe maneta selectorului pentru trece din pozi]ia D (drive-mers normal) \n R (mar[arier) sau \n P (parcare). Nu pute]i porni motorul decåt dac` selectorul se afl` \n pozi]ia P! Toate aceste m`suri de siguran]` pre\ntåmpin` plecarea intempestiv` a vehiculului aflat \n parcare.N. Not`: Un motor rece are o tura]ie mai mare la ralanti.) 151 . iar transmisia este blocat`. E80836 P R N D S Parcare Mar[arier Punct mort Condus normal Schimbare manual` a treptelor de vitez` [i mod sport AVERTISMENT În aceast` pozi]ie.

spre dreapta. S 1 S 2 E80837 152 . nu pute]i porni de pe loc decåt dac` selecta]i viteza I-a sau a II-a (de ex.Transmisia Pozi]ia pentru punct mort . dar transmisia nu este blocat`.(spre fa]`) [i spre + (spre spate). \n treapta a-I-a. Modul S este un mod de func]ionare automat` . a-II-a. Activa]i modul Sport mutånd maneta selectorului la pozi]ia S.). sistemul automat nu va permite decåt o schimbare \n treapta a-II-a. Deplas`rile pe distan]e scurte se pot face doar ridicånd sau ap`sånd piciorul (de) pe från`. nu se transmite putere la ro]ile motoare. pute]i porni motorul. Not`: Cu selectorul \n pozi]ia "schimbare manual`" . Pozi]ia pentru schimbare manual` a treptelor de vitez` [i modul Sport Not`: Schimb`rile manuale de vitez` se realizeaz` doar conform cu tura]ia motorului [i viteza vehiculului. stånd cu piciorul pe från`. \n care schimb`rile de trepte au loc la tura]ii mai mari.). Împinge]i maneta selectorului \n fa]` pentru a trece la o treapt` de vitez` inferioar` [i trage]i maneta \napoi pentru a trece la o treapt` de vitez` superioar`. Dac` maneta selectorului se afl` \n aceast` pozi]ie. Dac` timpul de sta]ionare se prelunge[te. \mpinge]i selectorul \n lateral.N În aceast` pozi]ie. vehiculul este liber ! Nu l`sa]i vehiculul \n aceast` pozi]ie (N) pe un drum \n pant`! Pozi]ia pentru condus normal D (drive) Selecta]i D pentru a pleca la drum. chiar atunci cånd sta]iona]i la semafoare sau \n ambuteiaje. Pute]i for]a o schimbare \n sus sau \n jos. este \ns` recomandabil s` trece]i selectorul \n pozi]ia N. (De exemplu: dac` vre]i s` shimba]i din treapta aIII-a la 100km/h. cutia automat` schimb` treptele \n mod automat. Dac` dori]i s` folosi]i sistemul de schimbare manual`. sistemul automat comut` pe tr. Modul Sport va r`måne activat pån` cånd trece]i manual la o treapt` de vitez` superioar` sau inferioar`. În aceast` pozi]ie sunt posibile dou` mi[c`ri: spre . \ns` \n limitele de siguran]a pentru transmisie [i motor. Pute]i l`sa tot timpul mersului selectorul \n D. dac` dori]i s` \ncerca]i o pornire de pe loc cu treapta a-III-a. În aceast` pozi]ie. {oferul apas` doar pe accelera]ie [i från` [i \n func]ie de condi]iile de drum.

bateria este decuplat` sau lipse[te sau este desc`rcat`. E87934 1. a \nc`rc`rii vehiculului [i a dorin]elor [oferului (accelera]ie. Lua]i piciorul de pe pedala de accelera]ie atunci cånd nu mai este necesar demarajul puternic. Debloca]i fråna de mån`. fiind un sistem electric. Lua]i piciorul de pe pedala de från` [i ap`sa]i pedala de accelera]ie. deoarece transmisia este blocat`. Lua]i piciorul de pe pedala de accelera]ie [i ap`sa]i pedala de från`. Reamintim c` \n pozi]ia P. Aceast` manevr` poate fi necesar` dac` dori]i s` muta]i vehiculul prin \mpingere. astfel \ncåt este nevoie s` debloca]i mecanic selectorul. z`vorul care execut` eliberarea selectorului din pozi]ia P nu mai poate func]iona. 1. cu maneta selectorului \n pozi]ia D atunci cånd dori]i un demaraj maxim-transmisia automat` va schimba \ntr-o treapt` inferioar`. 2. Trece]i selectorul din D \n P. Scoate]i panoul lateral al consolei centrale. Demarajul maxim . Sugestii privind utilizarea transmisiei automate Pornirea de pe loc 1. 153 . Oprirea 1. från`. vitez`). a pantei drumului. vehiculul este frånat.Transmisia Modurile de trac]iune Transmisia va selecta treapta de vitez` adecvat` pentru ob]inerea unor performan]e optime pe baza temperaturii ambiante.kickdown Ap`sa]i brusc pedala de accelera]ie pån` la podea. 2. Ac]iona]i fråna de mån`. Trece]i selectorul din P \n D. Introduce]i \n fant` o [urubelni]` cu cap drept [i roti]i [urubelni]a 90 de grade \n sensul acelor de ceasornic. E87935 Not`: Pårghia este de culoare galben`. Pårghia pentru deblocarea mecanic` din pozi]ia P \n caz de urgen]` Folosi]i aceast` pårghie pentru a muta maneta selectorului din pozi]ia P \n orice alta pozi]ie.

s` se \ndep`rteze pelicula de ap`. ap`sa]i u[or [i repetat pe pedala de från`. cel`lalt r`måne opera]ional. pån` la rec`p`tarea aderen]ei. Ap`sa]i ferm pedala de från` [i lua]i \n considerare distan]e de oprire mai mari.Frånele PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE Sistemul de frånare cu dublu circuit Cånd vehiculul ruleaz` pe ploaie. Dac` una sau mai multe ro]i se blocheaz` (patineaz` ) din cauza aderen]ei sc`zute (carosabil ud. prin \nc`lzirea discurilor/tamburilor. ABS monitorizeaz` viteza ro]ilor \n timpul unei från`ri [i variaz` presiunea la fiecare frånare. umezirea discurilor de från` va avea ca efect sc`derea eficien]ei frånelor. Sistemul ABS v` ajut` s` p`stra]i controlul direc]iei [i o deplin` stabilitate atunci cånd fråna]i puternic \n situa]ii de urgen]`. Cånd pleca]i de la o sp`l`torie auto. prin ap` de o anumit` adåncime sau \n alte situa]ii. pedala de från` va fi mai „moale“ la ap`sare. Opri]i [i ave]i grij` ca sistemul de frånare s` fie imediat verificat. polei. Fenomenul este repetitiv. Nu continua]i drumul! Vehiculul este echipat cu un sistem de frånare cu dublu circuit \n diagonal`. ghea]`. Frånele cu discuri E71354 154 . iar atunci cånd se produce sim]i]i o vibra]ie \n pedala de från`. ABS reduce presiunea de frånare pentru ro]ile respective. Sistemul de antiblocare la frånare (ABS) E71353 AVERTISMENT AVERTISMENT Sistemul ABS nu v` degreveaz` de responsabilitatea de a conduce preventiv. z`pad`). pentru ca. prin \mpiedicarea patin`rii ro]ilor mai ales \n cazul cånd fråna]i \n timp ce ocoli]i un obstacol (frånare + viraj). În cazul \n care un circuit de frånare se defecteaz`. Dac` se defecteaz` un circuit de frånare.

Frånele SUGESTII PRIVIND CONDUCEREA UNUI VEHICUL DOTAT CU ABS FRÅNA DE MÅN~ Ac]ionarea frånei de mån` E66567 AVERTISMENT E71355 Cånd sistemul ABS intr` \n func]iune. Sistemul ABS nu va elimina pericolele inerente \n cazul \n care: • conduce]i prea aproape de vehiculul din fa]a dumneavoastr`. Dac` trebuie s` parca]i \n pant` (\n sensul de coboråre). astfel roata dreaptafa]` se va sprijini \n bordur`. 2. astfel roata dreapta-fa]` se va sprijini \n bordur`. ap`sa]i butonul de deblocare [i \mpinge]i maneta \n jos. 155 . ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat` fråna de serviciu. Ap`sa]i ferm pe pedala de från`. Acest lucru este normal. • carosabilul este \n stare necorespunz`toare [i aderen]a este foarte sc`zut`. Trage]i \n sus maneta frånei de mån` pån` la nivelul maxim. Înainte de a elibera maneta frånei de mån`. selecta]i prima treapt` de vitez` [i roti]i volanul spre axul drumului i. Trage]i \n sus maneta frånei de mån`. Not`: Nu ap`sa]i butonul de deblocare cånd trage]i fråna de mån`. introduce]i schimb`torul \n mar[arier [i roti]i volanul spre bordura . • lua]i virajele cu vitez` excesiv`. Ap`sa]i ferm pe pedala de från`. pedala de från` va vibra. 2. Deblocarea frånei de mån` 1. Parcarea pe o pant` Dac` trebuie s` parca]i \n ramp` (\n sensul de urcare). chiar dac` sim]i]i vibra]ia. • vehiculul a intrat \n acvaplanare. 1. Nu ridica]i piciorul de pe pedal`! Continua]i frånarea. \n cazul \n este necesar.

Sistemul de]ine. În acest scop.Controlul stabilit`]ii PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE Programul electronic de stabilitate (ESP) AVERTISMENT Sistemul ESP nu v` degreveaz` de responsabilitatea de a conduce preventiv. B B B A A E72903 Asisten]a la frånarea de urgen]` AVERTISMENT Asisten]a la frånarea de urgen]` nu v` degreveaz` de responsabilitatea de a conduce preventiv. ESP ac]ioneaz` individual fråna asupra unor ro]i [i/sau reduce cuplul motor. de asemenea. B A A f`r` ESP B cu ESP ESP asigur` p`strarea stabilit`]ii \n situa]iile \n care. o func]ie de control \mbun`t`]it al trac]iunii prin reducerea cuplului 156 . din cauza aderen]ei. Asisten]a la frånarea de urgen]` va detecta inten]ia de frånare brusc` prin m`surarea for]ei cu care ap`sa]i pedala de från`. Se asigur` o eficien]` maxim` a från`rii atåt timp cåt ]ine]i pedala ap`sat`. Asisten]a la frånarea de urgen]` poate reduce distan]ele de oprire \n situa]ii critice. \n mod normal. motorului. independent de comenzile [oferului. A se vedea subcapitolul Indicatoare [i l`mpi de avertizare (pagina 81). virajelor [i vitezei. Lampa de avertizare pentru controlul stabilit`]ii (ESP) Lampa de avertizare pentru ESP lumineaz` intermitent atunci cånd sistemul intr` \n func]iune. Acest fapt amelioreaz` comportarea vehiculului pe carosabil alunecos sau denivelat [i cre[te siguran]a \n timpul abord`rii curbelor. \n momentul \n care ro]ile motoare pierd aderen]a (patineaz`) la demaraj. vehiculul ar fi intrat \n derapare.

De asemenea. Ap`sa]i din nou butonul pentru a reactiva sistemul ESP. Se vor aprinde lampa de avertizare pentru ESP [i lampa de iluminare a inscrip]iei OFF (dezactivare) din buton. Nu este indicat s` dezactiva]i ESP! prin aceasta. Sistemul va fi activat automat la fiecare punere a contactului. v` dispensa]i de un plus de securitate pe care vi-l ofer` sistemele electronice ale vehiculului Dvs. 157 . A se vedea subcapitolul Mesajele informative (pagina 99). pe afi[ajul din bord va ap`rea un mesaj.Controlul stabilit`]ii UTILIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL AL STABILIT~}II E71225 Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat butonul ESP timp de o secund`.

Asisten]a la pornirea \n ramp` (Hill Launch Assist)
PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE
Asisten]a la pornirea \n ramp` (HLA) faciliteaz` pornirea atunci cånd vehiculul se afl` pe o pant`, f`r` a fi necesar` utilizarea frånei de mån`. Cånd sistemul de asisten]` la pornirea \n ramp` (HLA) este activat, vehiculul r`måne sta]ionat \n pant` timp de dou` - trei secunde dup` eliberarea pedalei de från`. În acest interval ave]i timp s` muta]i piciorul de pe pedala de från` pe pedala de accelera]ie [i s` porni]i de pe loc. Frånele sunt eliberate automat dup` ac]ionarea ambreiajului [i dup` ce motorul a dezvoltat o for]` de trac]iune de suficient de mare pentru a preveni deplasarea vehiculului \n sensul nedorit; Aceasta reprezint` un avantaj la pornirea de pe loc pe o pant`, de exemplu de pe o ramp` din parcare, la semafor sau la parcarea cu spatele \n ramp`. AVERTISMENT Sistemul de asisten]a la pornirea \n ramp` (HLA) nu \nlocuie[te fråna de mån`. La p`r`sirea vehiculului, trage]i \ntotdeauna fråna de mån` [i selecta]i treapta \ntåi de vitez` sau mar[arierul. från`. Dac` selecta]i modul manual, sistemul HLA trebuie activat utilizånd pedala de från`. Setarea modului sistemului HLA:

E70499
Hill Launch (pornire în ramp`)

Off Auto Manual

E74629

1. Ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta de pe volan, pentru a accesa meniul principal. 2. Selecta]i op]iunea Setup (setare) cu ajutorul butoanelor cu s`geat` sus [i jos [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta. 3. Selecta]i op]iunea Hill Launch (pornire \n ramp`) [i ap`sa]i butonul cu s`geat` dreapta.

UTILIZAREA SISTEMULUI DE ASISTEN}~ LA PORNIREA ÎN RAMP~
Sistemul de asisten]` la pornirea \n ramp` (HLA) poate func]iona \n mod automat sau manual. Dac` selecta]i modul automat, sistemul HLA este activat automat cånd vehiculul se afl` pe o pant` [i ap`sa]i pedala de

158

Asisten]a la pornirea \n ramp` (Hill Launch Assist)
4. Selecta]i setarea dorit` [i ap`sa]i butonul OK pentru a confirma selec]ia. Dac` se selecteaz` Off, sistemul HLA este dezactivat [i nu mai poate fi activat nici automat [i nici manual. 5. Ap`sa]i butonul cu s`geat` stånga pentru a ie[i din meniu. Pentru a reveni direct la afi[ajul computerului de bord, men]ine]i ap`sat butonul cu s`geat` stånga. Not`: Cånd sistemul HLA este \n modul de activare manual`, acesta se utilizeaz` numai la pornirea de pe loc \n ramp` cu unghi de \nclinare mai mare de 3%. Dac` vehiculul se afl` pe o suprafa]` plan` sau \n pant` (\n sensul de coboråre), activarea sistemului HLA poate crea dificult`]i la pornirea de pe loc. • Motorul este pornit. • Sistemul HLA este \n activat (\n mod manual sau automat). • Fråna de mån` este complet decuplat`. • La vehiculele cu transmisie manual`, pedala de ambreiaj este ap`sat`. • La vehiculele cu transmisie automat`, u[a [oferului este \nchis`. • Nu este afi[at` nicio defec]iune. Pentru activarea sistemului HLA \n mod automat: 1. Ap`sa]i pedala de från` pentru a opri complet vehiculul. Men]ine]i pedala de från` ap`sat`. 2. Dac` senzorii detecteaz` faptul c` vehiculul se afl` pe o pant` [i este selectat` direc]ia corect` de mers (treapta \ntåi de vitez` dac` vehiculul este \n ramp` (cu fa]a spre sensul de urcare), respectiv mar[arier dac` vehiculul este \n pant` (cu fa]a spre sensul de urcare), sistemul de asisten]` la pornirea \n ramp` (HLA) va fi activat automat. Pe afi[aj va ap`rea mesajul Hill Launch Assist active (sistem de asisten]` la pornirea \n ramp` activat). 3. La ridicarea piciorului de pe pedala de från`, vehiculul va sta]iona pe pant` f`r` s` se deplaseze timp de dou` - trei secunde. 4. Porni]i de pe loc folosind pedala de accelera]ie [i pedala de ambreiaj. Frånele vor fi eliberate \n mod automat.

Activarea sistemului HLA
AVERTISMENTE Dup` ce a]i activat sistemul de asisten]` la pornirea \n ramp`, trebuie s` r`måne]i \n interiorul vehiculului. Dac` \ncerca]i s` p`r`si]i vehiculul, sistemul HLA se va dezactiva automat. Sistemul de asisten]` la pornirea \n ramp` (HLA) este activ numai dac` mesajul Hill Launch Assist active apare pe afi[ajul pentru informa]ii. Controlul vehiculului, supravegherea asisten]ei la pornirea \n ramp` (HLA) [i efectuarea interven]iilor necesare \n caz de nevoie constituie \n permanen]` responsabilitatea dumneavoastr`. Sistemul de asisten]` la pornirea \n ramp` (HLA) poate fi activat numai dac` sunt respectate urm`toarele condi]ii:

159

Asisten]a la pornirea \n ramp` (Hill Launch Assist)
Pentru activarea sistemului HLA \n modul manual: 1. Ap`sa]i pedala de från` pentru a opri complet vehiculul. Men]ine]i pedala de från` ap`sat`. 2. Ap`sa]i rapid pedala de från` pån` cånd pe afi[aj apare mesajul Hill Launch Assist active (sistem de asisten]` la pornirea \n ramp` activat). În acest moment sistemul de asisten]` la pornirea \n ramp` (HLA) este activat. 3. La ridicarea piciorului de pe pedala de från`, vehiculul va sta]iona pe pant` f`r` s` se deplaseze timp de aprox. dou` - trei secunde. 4. Porni]i de pe loc folosind pedala de accelera]ie [i pedala de ambreiaj. Frånele vor fi eliberate \n mod automat. AVERTISMENT Cånd sistemul HLA este \n stare activ` dar detecteaz` o defec]iune, sistemul va fi dezactivat [i va fi afi[at mesajul Please use park brake! (v` rug`m s` utiliza]i fråna de mån`), urmat de Hill Launch A. not available (asisten]a la pornirea \n ramp` nu este disponibil`). Vehiculul poate fi condus continuare \n siguran]` [i poate fi reparat la urm`toarele lucr`ri de service. Mesajul Hill Launch A. not available (asisten]a la pornirea \n ramp` nu este disponibil`) va fi afi[at, de asemenea, \n modul manual \n timpul unei defec]iuni sau dac` unul dintre criteriile de activare nu este \ndeplinit. Dac` a]i dezactivat sistemul de asisten]` la pornirea \n ramp` (HLA), nu va fi afi[at niciun mesaj, chiar dac` sistemul are o defec]iune. 160

Dezactivarea sistemului HLA
Pentru a dezactiva sistemul HLA, efectua]i una dintre urm`toarele opera]ii: • Trage]i fråna de mån`. • A[tepta]i dou` - trei secunde pån` cånd sistemul HLA se dezactiveaz` automat. • Dac` \n momentul activ`rii sistemului HLA vehiculul se afla \ntr-o treapt` de vitez` pentru deplasare \nainte, introduce]i schimb`torul \n mar[arier. • Dac` \n momentul activ`rii sistemului HLA, vehiculul se afla \n mar[arier, selecta]i o treapt` de vitez` pentru deplasare \nainte. Hill Launch Assist off va ap`rea pe afi[ajul din bord.

Suspensia activ`
PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE
Suspensia activ` ofer` o mai bun` manevrabilitate, sporirea confortului [i a stabilit`]ii prin reglarea automat` [i continu` a parametrilor amortizoarelor \n func]ie de condi]iile curente de drum [i stilul de condus. Acest sistem, \mpreun` cu sistemul ABS, ofer` \n plus avantajul de a reduce distan]ele de frånare pe suprafe]e de drum dificile. În func]ie de preferin]e [i stilul de condus, pute]i alege una dintre urm`toarele trei set`ri diferite:

Sport
În cazul acestei set`ri, amortizoarele ac]ioneaz` mai sportiv [i este asigurat controlul stråns al caroseriei. Caroseria va urm`ri mai stråns drumul pentru a reduce ruliul \n timpul virajelor bru[te, oferindu-v` senza]ia tipic` unei ma[ini sport

UTILIZAREA SUSPENSIEI ACTIVE Selectarea unei set`ri
Not`: Dup` selectarea unei set`ri, este posibil s` nu observa]i imediat diferen]a \n manevrabilitatea vehiculului. Efectul amortiz`rii controlate permanent depinde de starea drumului [i de condi]iile de condus.

Comfort (confort)
Cu aceast` setare, amortizoarele sunt adaptate cu u[urin]` la condi]iile de drum [i la stilul de condus oferind \n acela[i timp stabilitate maxim` \n situa]ii de rulare critice. Mi[c`rile caroseriei sunt atenuate de amortizoare, oferindu-v` o senza]ie de confort maxim la volan.

Normal
Aceast` setare asigur` performan]e optime \n cazul unui stil de condus normal-sportiv. Mi[c`rile caroseriei asigur` \n continuare senza]ia de confort, dar vehiculul reac]ioneaz` mai puternic la condi]iile de drum [i la stilul de condus \n compara]ie cu setarea confort. Comportamentul dinamic al vehiculului \n cadrul acestei set`ri este tipic autoturismelor Ford.

E70475

Selectarea set`rilor se efectueaz` cu ajutorul butoanelor aflate pe consola central`. Indicatorul de pe buton arat` setarea curent`. Pe afi[ajul din bord va ap`rea cåteva secunde [i un mesaj text care indic` setarea selectat`. Setarea poate fi modificat` \n timp ce conduce]i

161

Suspensia activ`
Defectarea sistemului
Sistemul de suspensie activ` se va dezactiva automat \n cazul apari]iei unor defec]iuni. Se va aprinde lampa de avertizare pentru mesaje, iar \n centrul informativ va ap`rea un mesaj de avertizare. A se vedea subcapitolul Mesajele informative (pagina 99). Suspensia va trece \ntr-o setare de siguran]` care permite continuarea deplas`rii, dar nu [i modificarea ulterioar` a set`rii suspensiei. Solicita]i o verificare a suspensiei cåt mai curånd posibil. Comportarea suspensiei \n cazul unei defec]iuni a sistemului de suspensie activ`, va fi identic` cu aceea a unei suspensii obi[nuite Ford. Pute]i conduce f`r` grij`, doar ca nu mai beneficia]i de avantajele sistemului.

162

Not`: La vehiculele cu transmisie automat`. ATEN}IE Este posibil ca senzorii s` nu func]ioneze normal \n timpul ploilor puternice sau \n alte condi]ii care genereaz` reflexii parazite ale undelor ultrasonice. UTILIZAREA SISTEMULUI DE ASISTEN}~ LA PARCARE Not`: Ave]i grij` s` men]ine]i senzorii cura]i. Dac` sp`la]i vehiculul cu un aparat de sp`lare sub presiune. Cur`]a]i senzorii f`r` a utiliza obiecte ascu]ite sau care zgårie. este indicat s` se pulverizeze apa de la cel pu]in 20 cm fa]` de senzorii de parcare. trebuie s` dezactiva]i manual sistemul de asisten]` la parcare utilizånd butonul din bord pentru a evita ca senzorii de asistare a parc`rii afla]i \n bara din spate. Not`: Senzorii din fa]` [i cei din spate sunt \ntotdeauna activa]i sau dezactiva]i simultan. semnalul sonor se va opri. care se afl`. Not`: Sistemul de asisten]` la parcare poate emite semnale sonore false dac` detecteaz` un semnal de aceea[i frecven]` cu cea a sistemului sau dac` vehiculul este \nc`rcat la maxim. \ndep`rtånd noroiul. Activarea [i dezactivarea sistemului de asisten]` la parcare Not`: Sistemul de asisten]` la parcare se dezactiveaz` automat cånd porni]i motorul sau cånd dep`[i]i viteza de 16 km/h. s` semnaleze mereu prezen]a unui obstacol. non-Ford. la o distan]` constant`. care \n realitate este chiar remorca.Asisten]a la parcare PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE AVERTISMENT Sistemul de asisten]` la parcare nu v` degreveaz` de responsabilitatea de a conduce preventiv. Not`: La vehiculele echipate cu cårlig de remorcare Ford. La vehiculele echipate cu alte sisteme. \ns`. Cånd intra]i cu vehiculul \ntr-un garaj. iar semnalul sonor va indica acest lucru. ghea]` [i z`pada. Senzorii din interior. Dac` distan]a dintre senzorul exterior [i peretele lateral r`måne constant` timp de trei secunde. senzorii din spate se dezactiveaz` automat la conectarea oric`ror l`mpi de remorc` (sau panouri luminoase) la priza cu 13 pini prin intermediul unui cap de tractare remorc` aprobat Ford. 163 . sistemul de asisten]` la parcare nu va func]iona cu selectorul \n pozi]ia P. senzorii afla]i \n extremit`]i pot detecta pere]ii garajului. Este posibil ca senzorii s` nu detecteze obiecte cu suprafe]e care absorb ultrasunetele. vor detecta obiectele aflate \n spate. garda la sol fiind mic[orat`. \n timpul mersului \napoi. Not`: Senzorii se afl` spre interiorul barei [i la extremit`]ile ei. Este posibil ca senzorii s` nu detecteze obiecte apropiate de vehicul (la o distan]` de aproximativ 30 centimetri deasupra sau dedesubtul senzorilor).

Asisten]a la parcare
În mod standard, sistemul de asisten]` la parcare este dezactivat. Pentru a activa sistemul de asisten]` la parcare, ap`sa]i butonul din panoul de bord sau introduce]i schimb`torul \n mar[arier. La activarea sistemului de asisten]` la parcare, se aprinde lampa din buton. Pentru dezactivarea acestui sistem, ap`sa]i butonul \nc` o dat`. Ve]i auzi un semnal sonor intermitent \ncepånd cu distan]a de 180 de centimetri \ntre obstacol [i bara de protec]ie din spate, 80 de centimetri \ntre obstacol [i bara de protec]ie din fa]` [i 60 de centimetri \n lateral. Mic[orarea distan]ei m`re[te frecven]a semnalului sonor intermitent. Dac` distan]a pån` la obstacol scade sub 30 cm, semnalul sonor devine continuu. Se va auzi un semnal sonor alternativ din fa]` [i din spate dac` distan]a dintre obstacole [i barele de protec]ie fa]` [i spate scade sub 30 cm.

Manevrarea vehiculului cu ajutorul sistemului de asisten]` la parcare
ATEN}IE Sistemul de asisten]` la parcare nu detecteaz` obstacolele care se \ndep`rteaz` de vehicul. Acestea vor fi detectate numai la scurt timp dup` ce \ncep s` se apropie din nou de vehicul. Ave]i grij` deosebit` la deplasarea \n mar[arier atunci cånd ave]i montat un cårlig de remorcare sau alte accesorii fixate \n partea din spate, de exemplu un suport pentru biciclete, deoarece sistemul de asisten]` la parcare va indica numai distan]a de la bara de protec]ie pån` la obstacol. Not`: Dac` un semnal sonor ascu]it se aude timp de 3 secunde, iar lampa din buton lumineaz` intermitent, este indicat` o defec]iune a sistemului de asisten]` la parcare. Sistemul va fi dezactivat. Solicita]i verificarea sistemului de c`tre un expert.

164

Pilotul automat (Cruise Control)
PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE
Pilotul automat v` permite s` rula]i cu o vitez` men]inut` constant de sistem, viteza fiind setabil` cu ajutorul butoanelor aflate pe volan. Pilotul automat este activ atunci cånd dep`[i]i 30 km/h. Sistemul ac]ioneaz` asupra accelera]iei, nu [i asupra frånei.

Stabilirea unei viteze

UTILIZAREA PILOTULUI AUTOMAT Activarea pilotului automat

E70615

Ap`sa]i butonul SET+ sau SETpentru a memorarea [i men]inerea vitezei curente. Indicatorul pentru pilotul automat se va aprinde.

Modificarea vitezei stabilite
AVERTISMENT Cånd coborå]i o pant`, viteza vehiculului poate dep`[i viteza stabilit`. Sistemul nu va ac]iona frånele. Trece]i \ntr-o treapt` de vitez` inferioar` [i ap`sa]i butonul RES pentru a ajuta sistemul s` men]in` viteza stabilit`. Not`: Dac` ap`sa]i pedala de accelera]ie, viteza stabilit` nu se va modifica. Cånd elibera]i pedala de accelera]ie, vehiculul revine la viteza stabilit` anterior. Ap`sa]i butonul SET+ sau SET- pentru a m`ri sau mic[ora viteza setat` care apoi va fi men]inut` constant`.

E70612

AVERTISMENT Nu utiliza]i pilotul automat \n condi]ii de trafic intens, pe drumuri cu serpentine sau cånd suprafa]a drumului este alunecoas`. Ap`sa]i butonul ON. Sistemul este preg`tit pentru stabilirea vitezei.

165

Pilotul automat
Anularea vitezei stabilite Dezactivarea pilotului automat

E70614

Ap`sa]i pedala de från` sau pe butonul CAN. Sistemul nu va mai controla viteza de croazier`. Indicatorul pentru pilotul automat se va stinge, dar sistemul va p`stra viteza stabilit` anterior.

E70613

Ap`sa]i butonul OFF. Sistemul nu va p`stra viteza stabilit` anterior. Indicatorul pentru pilotul automat se va stinge.

Revenirea la viteza stabilit`

E70616

Ap`sa]i butonul RES. Indicatorul pentru pilotul automat se va aprinde, iar sistemul va \ncerca s` revin` la viteza stabilit` anterior.

166

Regulatorul de vitez` adaptiv` (Adaptive Cruise Control)
PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE
Regulatorul de vitez` adaptabil este proiectat s` v` ajute s` men]ine]i distan]a \ntre vehiculul dumneavoastr` [i cel din fa]` sau s` stabili]i o vitez` de rulare \n cazul \n care \n fa]` nu se afl` niciun vehicul. Sistemul este proiectat s` asiste rularea vehiculului atunci cånd acesta se g`se[te \n spatele altor vehicule care sunt pe aceea[i band` [i se deplaseaz` \n aceea[i direc]ie dar cu viteze diferite. AVERTISMENTE Regulatorul de vitez` adaptiv` nu este un sistem de avertizare sau de evitare a coliziunilor. Func]ia separat` de radar anticoliziune asigur` o avertizare asupra riscului de coliziune [i o reducere a acestui risc. A se vedea subcapitolul Func]ia de radar anticoliziune (pagina 171). Trebuie s` interveni]i dac` sistemul nu detecteaz` un vehicul din fa]`. Regulatorul de vitez` adaptiv` nu poate fi utilizat \n orice condi]ii de drum, de trafic sau meteo. Cånd conduce]i, chiar [i atunci cånd utiliza]i regulatorul de vitez` adaptiv`, v` revine sarcina de a men]ine distan]a [i viteza. Trebuie s` fi]i \ntotdeauna aten]i la condi]iile de trafic [i s` interveni]i atunci cånd regulatorul de vitez` adaptabil nu men]ine viteza potrivit` sau distan]a corespunz`toare. Regulatorul de vitez` adaptabil nu ac]ioneaz` frånele \n cazul vehiculelor care ruleaz` cu vitez` mic` sau sta]ioneaz`. AVERTISMENTE Atunci cånd regulatorul de vitez` adaptabil (ACC) este activat, este posibil s` auzi]i unele sunete neobi[nuite \n timpul från`rii automate. Acest lucru este normal [i este cauzat de sistemul de frånare automat. Regulatorul de vitez` adaptabil se bazeaz` pe utilizarea unui senzor radar care proiecteaz` o raz` direct \n fa]a vehiculului, care se va reflecta din obstacolul aflat [i se va \ntoarce la unitatea radar. Aceasta va detecta orice vehicul din fa]` care este \n raza de detec]ie a sistemului. Senzorul radar este montat \n spatele grilei fa]`, imediat \n dreapta emblemei Ford (cånd vehiculul este v`zut din fa]`). La utilizarea regulatorului de vitez` adaptabil, respecta]i instruc]iunile stricte de mai jos: • Utiliza]i regulatorul de vitez` adaptabil numai atunci cånd condi]iile sunt favorabile, de exemplu pe autostr`zi [i drumuri principale cu trafic fluidizat. • Nu utiliza]i acest sistem \n condi]ii de vizibilitate redus`, respectiv cea]`, ploaie toren]ial`, burni]` sau ninsoare. • Nu utiliza]i acest sistem pe suprafe]e de drum acoperite de ghea]` sau alunecoase. • Este responsabilitatea dumneavoastr` s` fi]i permanent atent, s` conduce]i prudent [i s` ave]i tot timpul controlul asupra vehiculului. 167

Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC)
• Men]ine]i partea frontal` a vehiculului curat`, f`r` obiecte sau embleme din metal, inclusiv elemente de protec]ie frontale [i lumini suplimentare care ar putea \mpiedica func]ionarea senzorului.unit`]ii radar • Nu utiliza]i regulatorul de vitez` adaptabil la intrarea [i la ie[irea de pe autostrad`. Senzorul radar dispune de un cåmp vizual limitat. În unele situa]ii este posibil ca senzorul s` detecteze alt vehicul decåt cel care trebuia detectat sau se poate \ntåmpla ca senzorul s` nu detecteze niciun vehicul. Problemele de detec]ie pot ap`rea: • Cånd nu rula]i \n linie cu vehiculul din fa]a (A). • Din cauza vehiculelor care circul` pe marginea benzii pe care rula]i [i care pot fi detectate numai cånd au intrat complet pe banda dumneavoastr` (B). Este posibil ca motocicletele s` fie detectate cu \ntårziere sau s` nu fie detectate deloc. • Pot ap`rea probleme la detectarea vehiculelor din fa]` la intrarea [i la ie[irea din viraje (C). Raza de detec]ie nu urm`re[te curbele drumului. AVERTISMENT În astfel de cazuri regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC) poate ac]iona frånele brusc sau cu \ntårziere. {oferul trebuie s` fie permanent atent [i s` intervin` dac` este necesar.

Probleme legate de raza de detec]ie

Frånarea automat` cu ajutorul regulatorului de vitez` adaptiv`
Regulatorul de vitez` adaptiv` va ac]iona automat frånele, dac` este necesar, pentru a men]ine distan]a dintre vehiculul dumneavoastr` [i cel detectat \n fa]`. Pentru a asigura o deplasare confortabil`, f`r` schimb`ri bru[te de vitez`, aceast` frånare este limitat` la aproximativ 30% din capacitatea total` de frånare. Dac` vehiculul trebuie s` fråneze mai mult decåt permite aceast` capacitate, iar dumneavoastr` nu interveni]i ap`sånd pe pedala de från`, se va declan[a o alarm` sonor` [i un simbol de avertizare se va aprinde \n bord. 168

E71621

A Activare/Dezactivare regulator de vitez` adaptiv` (ACC) B Anulare set`ri ACC C Activare/Dezactivare radar anticoliziune D M`rire distan]` \ntre vehicule memorat` de ACC E Reducere distan]` \ntre vehicule memorat` de ACC UTILIZAREA REGULATORULUI DE VITEZ~ ADAPTIVA Sistemul este setat cu ajutorul butoanelor montate pe volan. Activarea regulatorului de vitez` adaptiv` Ap`sa]i butonul ACC ON/OFF (A). de exemplu cånd intra]i \ntr-o dep`[ire. Not`: Viteza vehiculului poate fi m`rit` sau redus` \n trepte de 5 km/h. Indicatorul pentru regulatorul de vitez` adaptiv` se va aprinde \n bord. Not`: Dac` pedala de accelera]ie este ap`sat` o perioad` scurt`. iar apoi este cuplat din nou cånd pedala de accelera]ie este eliberat`. Modul standby este confirmat pe afi[ajul pentru informa]ii. D E82310 C 169 . Exist` \n aceast` situa]ie riscul producerii unei coliziuni. regulatorul de vitez` adaptabil este temporar decuplat. Cre[teri mai mici de 1 km/h pot fi stabilite ap`sånd butonul RES. Regulatorul de vitez` adaptiv` se dezactiveaz` atunci cånd se utilizeaz` fråna sau ambreiajul. Stabilirea unei viteze E A B D E82310 C E A B Pentru a putea activa regulatorul de vitez` adaptiv`. cånd schimb`torul de viteze este mutat \n pozi]ia pentru punct mort sau cånd pedala de accelera]ie este ap`sat` un timp mai \ndelungat. trebuie s` selecta]i mai \ntåi modul standby.pentru a selecta viteza de croazier` dorit`. Ap`sa]i butonul SET+ sau SET.Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC) AVERTISMENT Trebuie s` ac]iona]i imediat dup` declan[area semnalelor de avertizare. Regulatorul de vitez` adaptiv` va trece \n modul standby (\n a[teptare). Sistemul este setat \n modul standby. Viteza va fi indicat` pe afi[aj [i va fi memorat` ca vitez` stabilit`. Pe afi[aj va ap`rea mesajul ACC override (dezactivare ACC). dac` nu sunte]i atent la drum. oferindu-v` controlul complet manual asupra vehiculului. deoarece regulatorul de vitez` adaptabil nu va ac]iona suficient frånele pentru a men]ine o distan]` sigur` \ntre vehiculul dumneavoastr` [i cel din fa]`.

Exist` cinci trepte care apar pe afi[ajul pentru informa]ii sub forma unor bare orizontale. De exemplu la o setare a distan]ei reprezentat` prin 3 bare.pentru a m`ri sau mic[ora viteza stabilit`. Ap`sa]i butonul E pentru a mic[ora distan]a sau butonul D pentru a m`ri distan]a. distan]a \n timp este de 1. iar sistemul va accelera sau va reduce viteza. pentru a men]ine distan]a stabilit`. Distan]a selectat` va fi indicat` prin intermediul num`rului de bare de pe afi[aj. 170 E82311 Distan]a dintre vehiculul dumneavoastr` [i cel detectat \n fa]` este men]inut` printr-o setare de variabil`. distan]a fa]` de vehiculul din fa]` va fi men]inut` la 50 metri. prin urmare distan]a va fi ajustat` automat odat` cu modificarea vitezei. este posibil ca distan]a stabilit` \ntre vehiculul dumneavoastr` [i cel din fa]` s` \mpiedice o cre[tere a vitezei (distan]a este prea mic`). Este indicat faptul c` la o vitez` de 100 km/h. atunci pe afi[aj. O bar` indic` distan]a cea mai mic`. Dac` senzorul detecteaz` un vehicul. Not`: Dac` regulatorul de vitez` adaptiv` nu reac]ioneaz` la aceste schimb`ri. Not`: Setarea distan]ei este \n func]ie de variabila timp. va ap`rea numai vehiculul dumneavoastr`. Acesta este un mod de utilizare liber` a vitezei de croazier`.Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC) Modificarea vitezei stabilite Ap`sa]i butonul SET+ sau SET. Dac` \n fa]` nu este detectat niciun vehicul. dup` caz.8 secunde. Distan]a stabilit` este men]inut` [i afi[at`. sub bare. iar cinci bare indic` distan]a cea mai mare. temul va men]ine viteza stabilit` atunci cånd condi]iile o permit. Setarea recomandat` pentru distan]` este de trei pån` la cinci bare. Aceste bare sunt afi[ate goale \n modul standby [i pline \n modul activ. \n care sis- . pe afi[aj va ap`rea un alt vehicul deasupra barelor orizontale: Stabilirea distan]ei dintre vehiculul dumneavoastr` [i cel din fa]` E82312 Acesta este un mod de urm`rire.

de exemplu atunci cånd conduce]i pe drumuri de munte sau deal • turatia motorului este prea mic` (de ex. iar \n cazul \n care condi]iile permit acest lucru sistemul va reveni la viteza stabilit` anterior [i la setarea anterioar` a distan]ei \ntre vehicule. Sistemul va reveni \n modul standby [i va memora distan]a [i viteza stabilit`. Dac` nu ]ine]i cont de aceast` recomandare. sau butonul CAN (B). Viteza stabilit` nu este memorat`. indicatorul pentru ACC se va stinge. 171 . Dezactivarea automat` Regulatorul de vitez` adaptabil (ACC) depinde de diverse alte sisteme de siguran]`. Indicatorul pentru ACC se va aprinde. O dezactivare automat` poate avea loc din urm`toarele cauze: • viteza scade sub 30 km/h • ro]ile pierd for]a de trac]iune (aderen]a sc`zut`) • temperatura frånelor este ridicat`. În bord. Pentru a decupla temporar regulatorul de vitez` adaptabil. Anularea set`rilor ACC Ap`sa]i pedala de från` sau pedala de ambreiaj. Revenirea la set`rile ACC Ap`sa]i butonul RES. se va auzi un semnal sonor [i pe afi[aj va ap`rea mesajul ACC cancel (anulare set`ri ACC). În cazul unei dezactiv`ri automate. utiliza]i butonul pentru anulare set`ri ACC (B). În momentul respectiv trebuie s` interveni]i [i va adapta]i modul de conducere [i viteza la situa]ia din trafic. Not`: Sistemul nu va reveni la modul standby dac` ap`sa]i butonul de dezactivare a regulatorul de vitez` adaptiv`. a \nghe]at sau a fost murd`rit) • fråna de mån` este tras` Dac` tura]ia motorului scade prea mult. va ap`rea un mesaj care v` va recomanda s` trece]i \ntr-o treapt` de vitez` inferioar` (numai pentru vehiculele cu transmisie manual`). se urc` o ramp` [i nu se poate men]ine vitez`) • senzorul radar este acoperit (a nins. cum ar fi ABS [i ESP. Dezactivarea regulatorului de vitez` adaptabil Ap`sa]i butonul ACC ON/OFF (A). regulatorul de vitez` adaptiv` va intra \n modul de dezactivare automat`. set`rile ACC sunt automat anulate.Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC) ATEN}IE Utiliza]i setarea corespunz`toare a distan]ei \n conformitate cu regulamentele de circula]ie locale. Dac` oricare dintre aceste sisteme se defecteaz` sau reac]ioneaz` la o situa]ie de urgen]`. Not`: Regulatorul de vitez` adaptiv` nu va func]iona dac` programul electronic de stabilitate (ESP) a fost decuplat manual.

coliziunea posibil` este minor`. Sistemul de radar anticoliziune utilizeaz` aceea[i senzori radar ca [i regulatorul de vitez` adaptiv`. Dac` pedala de från` este ap`sat` suficient de repede. deloc sau cånd nu este necesar. Sistemul de radar anticoliziune este proiectat s` v` asiste numai \n cazuri de urgen]`. va fi activat sistemul de asisten]` la frånare. Senzorul radar detecteaz` vehiculele din fa]` care circul` \n acela[i sens. Nu conduce]i niciodat` \ntr-un mod care s` declan[eze activarea func]ia de radar anticoliziune.Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC) FUNC}IA DE RADAR ANTICOLIZIUNE Sistemul de radar anticoliziune v` asist` prin avertizarea asupra riscului de coliziune. Acesta preg`te[te sistemul de frånare pentru o frånare rapid`. riscul producerii unei coliziuni este mic[orat. ATEN}IE În cazul \n care condi]iile de trafic nu permit ca senzorul radar s` detecteze corect un vehicul din fa]`. fapt ce poate fi sim]it ca o smucitur` u[oar`. frånarea va fi maxim`. Sistemul func]ioneaz` utilizånd dou` metode: • Sunte]i avertizat de riscul unei poten]iale coliziuni. pe afi[aj va ap`rea un triunghi de avertizare ro[u care lumineaz` intermitent. iar frånele sunt ac]ionate u[or. vreme [i carosabil. Sistemul de asisten]` la frånare este activat automat dac` este necesar pentru a reduce viteza de impact. Cånd conduce]i. Avertiz`rile sunt atåt vizuale. Radarul anticoliziune nu func]ioneaz` \n toate situa]iile [i \n orice condi]ii de trafic. Sistemul va reac]iona numai la vehiculele din fa]` care circul` \n aceea[i direc]ie [i nu va reac]iona la vehiculele care se deplaseaz` cu vitez` mic` sau la cele care sta]ioneaz`. Dac` riscul de producere a unei coliziuni r`måne [i dup` avertizarea ini]ial`. [i \n cazul \n care totu[i se produce. avertiz`rile pot fi declan[ate tårziu. Sistemul de asisten]` la frånare reduce viteza de impact numai dac` fråna]i imediat ce au avut loc avertiz`rile. chiar dac` for]a exercit` asupra pedalei este mic` (ajutor la frånare). 172 . v` revine responsabilitatea de a men]ine distan]a corect` [i o vitez` corespunz`toare chiar [i atunci cånd utiliza]i radarul anticoliziune. AVERTISMENTE Nu a[tepta]i niciodat` avertizarea de coliziune. prin urmare are acelea[i limit`ri. sistemul de asisten]` la frånare este permanent activat [i nu poate fi dezactivat. Sistemul v` alerteaz` prin avertiz`ri sonore [i o avertizare vizual` pe afi[ajul pentru informa]ii. A se vedea subcapitolul Principiul de func]ionare (pagina 167). datorit` vitezei relative mic[orate \ntre vehicule. cåt [i acustice. astfel \ncåt s` ave]i posibilitatea de a fråna mai devreme decåt \n mod normal. Cånd radarul anticoliziune este activat. • Este activat sistemul de asisten]` la frånare pentru a permite o eficacitate maxim` a frånelor. Not`: Pute]i opri avertiz`rile sonore utilizånd set`rile afi[ajului pentru informa]ii. Alertele de coliziune se vor declan[a numai dac` radarul anticoliziune este activat .

Indicatorul luminos din bord se va aprinde.Regulatorul de vitez` adaptiv` (ACC) Not`: Radarul anticoliziune poate fi utilizat cu sau f`r` activarea regulatorului de vitez` adaptiv` (sistemului ACC). A se vedea capitolul Afi[aje pentru informa]ii (pagina 85). Reglarea sensibilit`]ii de avertizare Pute]i regla sensibilitatea de avertizare a radarului anticoliziune cu ajutorul meniurilor din afi[ajul pentru informa]ii. Sensibilitatea de avertizare controleaz` cåt de repede sunt activate avertiz`rile vizuale [i auditive. 173 . Activarea / dezactivarea radarului anticoliziune E A B D E82310 C Ap`sa]i butonul de activare/dezactivare radar anticoliziune (C).

Nu conduce]i cu hayonul deschis sau cu u[a din spate deschis`.Transportul bagajelor INFORMA}II GENERALE AVERTISMENTE Folosi]i curele de fixare a \nc`rc`turii conforme cu un standard aprobat. PUNCTELE DE ANCORARE A BAGAJELOR Break E86912 174 . \n sensul de urcare. Greutatea maxim` admis` la cap`tul podelei glisante pentru spa]iul de \nc`rcare \n pozi]ia de extindere maxim` a acesteia (cu glisare \n afara compartimentului pentru bagaje) este de 120 kg. Gazele de e[apament pot p`trunde \n vehicul. Nu dep`[i]i sarcinile maxime pe osii. de exemplu DIN. ATEN}IE Greutatea maxim` admis` pe podeaua glisant` pentru spa]iul de \nc`rcare este de 200 kg. E86913 Varianta cu 4 u[i sau cu 5 u[i PODEA GLISANT~ PENTRU SPA}IUL DE ÎNC~RCARE AVERTISMENT Nu glisa]i \n spate podeaua pentru spa]iul de \nc`rcare atunci cånd vehiculul sta]ioneaz` pe pant` de 15 grade sau mai mult. Verifica]i dac` a]i asigurat corespunz`tor toate obiectele care pot s` se mi[te \n spa]iul de depozitare. Pune]i bagajele [i alte \nc`rc`turi cåt mai jos posibil \n interiorul compartimentului prev`zut \n acest scop.

Aceasta se va opri \ntr-o pozi]ie de mijloc. \n podea. 175 . Compartimentul de depozitare În partea din spate a portbagajului. se afl` un compartiment de depozitare. Pentru revenirea podelei glisante.Transportul bagajelor Not`: Dac` podeaua glisant` este \mpins` u[or \nainte este suficient s` ap`sa]i u[or månerul de blocare. 2 1 E74812 E74811 Pentru a trage podeaua glisant` la maximum. Pentru accesul la compartimentul de depozitare ridica]i podeaua glisant` dup` cum urmeaz`: E74810 Ap`sa]i månerul de blocare [i trage]i \n afara podeaua glisant`. ap`sa]i månerul de deblocare [i glisa]i-o c`tre fa]`. ap`sa]i din nou månerul de deblocare [i trage]i-o pån` \n pozi]ia final`.

Scoate]i bara de sus]inere din clema de pe spatele podelei. 2. 4. ÎN PARTEA DIN SPATE A PORTBAGAJULUI Vehicule cu podea glisant` pentru spa]iul de \nc`rcare E74813 1. 5. Vehicule f`r` podea glisant` pentru spa]iul de \nc`rcare E87689 176 . Coborå]i podeaua. 3 COMPARTIMENTUL DE DEPOZITARE SUB PODEA. }ine]i podeaua cu o mån` [i scoate]i piciorul de sus]inere cu cealalt` mån`. Introduce]i cap`tul barei \n opritorul p`trat din [ina de pe partea stång` (3). Introduce]i piciorul de sus]inere \napoi \n clem`. Ap`sa]i podeaua \n fa]` pån` la fixarea acesteia \n partea din fa]` (2). A se vedea subcapitolul Podea glisant` pentru spa]iu de \nc`rcare (pagina 174). 6. 4. Ridica]i partea din spate a podelei (1).Transportul bagajelor 1. Ap`sa]i månerul de blocare [i trage]i podeaua pu]in \n spate. Ridica]i capacul compartimentului de depozitare folosind bucla. Ap`sa]i månerul de deblocare [i trage]i podeaua pu]in \n spate pån` cånd aceasta coboar` \n pozi]ie pe [ine. 3. 2. Pentru a aduce \n pozi]ia normal` podeaua pentru spa]iul de \nc`rcare: Ridica]i podeaua pentru spa]iul de \nc`rcare pentru a avea acces la compartimentul de depozitare. 3.

E87135 1. Elibera]i curelele. Ata[a]i plasa de punctele de ancorare a bagajelor. Ap`sa]i capetele barei superioare unul spre cel`lalt [i introduce]i-le \n opritoarele de pe plafon. Demontarea plasei 1. \n sec]iunea \ngust` a opritoarelor.Transportul bagajelor PLASELE PENTRU BAGAJE Plas` pentru fixarea bagajelor Montarea plasei 2. Demonta]i barele superioare. E87054 E87052 3. E87053 2. Strånge]i curelele. 177 . Ap`sa]i bara \n fa]`. Scoate]i plasa din punctele de ancorare a bagajelor. 3. A se vedea subcapitolul Punctele de ancorare a bagajelor (pagina 174).

ap`sa]i \nspre interior unul din capetele carcasei.Transportul bagajelor CAPACUL RETRACTABIL AL PORTBAGAJULUI {INELE DE ACOPERI{ {I PORTBAGAJELE EXTERIOARE {inele de acoperi[ AVERTISMENTE Dac` folosi]i [ine de acoperi[ pe care ve]i ata[a bagaje. Prinde]i clema de fixare pe carcas`. 178 . citi]i [i respecta]i instruc]iunile produc`torului. E72970 Pentru demontarea sau montarea ruloului. Elibera]i-l din punctele de fixare [i l`sa]i-l s` se strång` \n carcas`. SISTEMUL DE PROTEC}IE PENTRU CÅINI ATEN}IE P`stra]i o distan]` de cel pu]in un centimetru \ntre sistemul de protec]ie pentru cåini [i scaunele din fa]a acestuia. consumul de combustibil al vehiculului poate s` creasc` [i poate fi afectat` ]inuta de drum a vehiculului (se schimb` suprafa]a frontal` [i pozi]ia centrului de greutate al vehiculului). E72969 Trage]i afar` capacul-rulou de portbagaj [i prinde]i-l de punctele de fixare. Verifica]i siguran]a fix`rii [inelor de plafon dup` cum urmeaz`: • \nainte de pornire • dup` ce a]i condus 50 kilometri • la intervale de 1 000 de kilometri. La montarea [inelor de acoperi[. ATEN}IE Nu dep`[i]i greutatea maxim` de 75 de kilograme admis` pentru \nc`rc`tura la nivelul acoperi[ului (inclusiv [inele propriu-zise).

Ata[a]i grila de bara inferioar` cu ajutorul roti]elor. 5. Strånge]i roti]ele. E87782 179 . \n sec]iunea \ngust` a opritoarelor. Ap`sa]i bara \n fa]`. E86848 1. Ata[a]i sistemul de protec]ie pentru cåini de punctele de ancorare inferioare. Nu strånge]i roti]ele.Transportul bagajelor Montarea sistemului de protec]ie pentru cåini Montarea \n spatele scaunelor fa]` 2. E87783 3. 4. Strånge]i [uruburile din punctele de ancorare inferioare. Ap`sa]i unul spre cel`lalt capetele barei de pe gril` [i introduce]i-le \n opritoarele de pe plafon. Nu strånge]i [uruburile.

Strånge]i roti]ele. Pentru demontare. A se vedea subcapitolul Punctele de ancorare a bagajelor (pagina 174). E86841 2. Ata[a]i sistemul de protec]ie pentru cåini de punctele de ancorare a bagajelor. Ap`sa]i bara \n fa]`.Transportul bagajelor Montarea \n spatele scaunelor spate E86842 E86848 1. 3. Ap`sa]i unul spre cel`lalt capetele barei de pe gril` [i introduce]i-le \n opritoarele de pe plafon. efectua]i opera]iile de mai sus \n ordine invers`. 180 . \n sec]iunea \ngust` a opritoarelor.

Înaintea coborårii unei pante abrupte. Not`: Greutatea maxim` a dispozitivului de ata[are a remorcii este indicat` pe pl`cu]a cu datele de identificare a produc`torului amplasat` pe bara de tractare. R`suci]i \n jos 90 de grade mufa de conectare pentru remorc` pån` la fixarea acesteia \n pozi]ia final`. Dac` tracta]i cu un vehicul gol. cårligul de tractare se transport` \ntotdeauna fixat \n mod corespunz`tor \n compartimentul de bagaje. A se vedea capitolul Identificarea vehiculului (pagina 242). nu l`sa]i niciodat` cårligul de tractare \n interiorul vehiculului f`r` a-l fixa. E71328 CÅRLIGUL DE TRACTARE DETA{ABIL AVERTISMENTE Dup` deta[are. respectånd sarcina maxim` la nivelul dispozitivul de ata[are a remorcii.000 de metri altitudine. Pantele abrupte AVERTISMENT Frånarea prin sistem iner]ial a remorcii nu beneficiaz` de asistarea oferit` de ABS. 181 . astfel se ob]ine cea mai bun` stabilitate. deoarece de acest lucru depinde siguran]a vehiculului [i a remorcii. Sub bara de protec]ie spate se afl` o priz` cu 13 pini pentru conectarea l`mpilor remorccii [i un suport pentru cårligului de tractare. În caz contrat cre[te riscul de r`nire \n caz de accident. Proceda]i cu grij` deosebit` cånd monta]i cårligul de tractare. greutatea brut` maxim` admis` a trenului se reduce cu 10% la fiecare 1. selecta]i o treapt` inferioar` de vitez`. \nc`rc`tura din remorc` trebuie plasat` spre dispozitivul de ata[are a remorcii. În zonele montane.Tractarea TRACTAREA UNEI REMORCI AVERTISMENT Nu dep`[i]i greutatea maxim` a vehiculului [i a remorcii specificat` pe pl`cu]a de identificare. Amplasa]i \nc`rc`turile cåt mai jos posibil [i cåt mai central \n raport cu axul (axele) remorcii. Cånd nu este utilizat. Stabilitatea ansamblului format din vehicul [i remorc` depinde foarte mult de calitatea remorcii. Introduce]i mufa \n loca[ul s`u.

Nu ]ine]i måna aproape de rozeta 3. Pentru blocare. 182 1. 5. 2. Trage]i afar` månerul -rozeta [i roti]i-l \n sensul acelor de ceasornic pån` cånd se aude un "clic". 1. r`suci]i cheia \n sens invers acelor de ceasornic [i apoi scoate]i cheia (2). Nu demonta]i [i nu repara]i cårligul de tractare. Semnul de culoare verde de pe rozeta trebuie s` fie aliniat cu semnul de culoare verde de pe cårligul de tractare. }ine]i bine cårligul de tractare. Introduce]i cårligul de tractare vertical [i ap`sa]i-l \n sus pån` cånd se fixeaz` la locul s`u (1). 3. Scoate]i mufa. Debloca]i rozeta. 4. 2. Introduce]i cheia [i roti]i-o \n sensul acelor de ceasornic pentru a debloca. 4.Tractarea Deblocarea mecanismului cårligului de tractare AVERTISMENT Nu utiliza]i niciun fel de instrumente pentru montarea sau demontarea cårligului de tractare. Scoate]i capacul de protec]ie. Trage]i capacul de protec]ie pån` cånd se blocheaz`. Semnul de culoare ro[ie de pe rozeta trebuie s` fie aliniat cu semnul de culoare verde de pe cårligul de tractare. . Introducerea cårligului de tractare 1 2 2 E71329 1 E71330 AVERTISMENT Cårligul de tractare poate fi introdus numai dup` deblocarea sa complet`. Nu modifica]i dispozitivul de cuplare a remorcii. Cårligul de tractare este deblocat.

3. Scoate]i cårligul de tractare. }ine]i bine cårligul de tractare. Cårligul de tractare nu trebuie s` se mi[te la [ocuri. 1. Debloca]i rozeta. E71331 2 1 E71332 Not`: Desprinde]i remorca. În cazul debloc`rii conform procedurii descrise mai sus. • rozeta (A) este \n pozi]ia corect` pe cårligul de tractare. • a]i scos cheia (B). Trage]i rozeta \n afar` [i r`suci]i-o \n sens invers acelor de ceasornic pån` cånd se opre[te. 2. Îndep`rta]i capacul de protec]ie. Ap`sa]i capacul \n partea curbat` a cheii.Tractarea Cum conduce]i cånd remorca]i? Demontarea cårligului de tractare A 3 B AVERTISMENT Dac` oricare dintre condi]iile de mai jos nu este respect`. Verifica]i dac`: • semnele de culoare verde sunt aliniate. nu utiliza]i bara de tractare [i solicita]i verificarea sa de c`tre un expert. 4. Înainte de orice deplasare cu vehiculul. 183 . Introduce]i cheia [i debloca]i. • cårligul de tractare este bine fixat pe pozi]ie. se va verifica blocarea corespunz`toare a cårligului de tractare. cårligul de tractare poate fi reintrodus \n orice moment.

Scoate]i cårligul de tractare. Introduce]i mufa \n loca[ul s`u. Nota]i seria cheii. se pot procura chei de rezerv` de la produc`tor prin specificarea seriei formate patru cifre. În cazul pierderii. \nainte de a cur`]a vehiculul cu jet de abur. 1. 184 .Tractarea Cum conduce]i f`r` remorc`? AVERTISMENT Pentru evitarea riscului de v`t`mare. Unge]i periodic suprafe]ele glisante [i bilele de blocare cu lubrifiant sau ulei. proteja]i suportul cu ajutorul mufei. 2. nu debloca]i niciodat` cårligul de tractare cu remorca ata[at`. iar mecanismul de blocare cu vaselin` cu grafit. Men]ine]i sistemul curat. Între]inerea sistemului de cuplare a remorcii AVERTISMENT Scoate]i cårligul de tractare [i.

Motorul ATEN}IE Evita]i s` conduce]i prea sportiv sau agresiv pe parcursul primilor 150 km. Frånele [i ambreiajul AVERTISMENT Evita]i frånarea violent` [i cuplarea brusc` a ambreiajului pe parcursul primilor 150 km \n localitate [i pe parcursul primilor 1.Sugestii [i sfaturi privind conducerea vehiculului RODAJUL Anvelopele AVERTISMENT Anvelopele noi trebuie rodate pe o distan]` de aproximativ 500 de kilometri.500 km \n afara localit`]ilor. Schimba]i treptele de viteze cånd este necesar . În acest timp. 185 . ]inuta de drum a vehiculului nu este \nc` optim`.[i evita]i s` supratura]i motorul.

Echipamente pentru situa]ii de urgen]` TRUSA DE PRIM AJUTOR Varianta cu 4 u[i Break E87656 E87654 Varianta cu 5 u[i TRIUNGHIUL REFLECTORIZANT Varianta cu 4 u[i E87655 E87657 186 .

187 .Echipamente pentru situa]ii de urgen]` Varianta cu 5 u[i Break cu roat` de rezerv` de m`rime normal` E87658 Break cu roat` de rezerv` de m`rime medie E87772 Vehicule cu trus` de reparare a pneurilor E87771 E87659 A se vedea subcapitolul Compartimentul de depozitare sub podea. \n partea din spate a portbagajului (pagina 176).

M`suri necesare dup` o coliziune VERIFICAREA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE SIGURAN}~ Centurile de siguran]` Centurile supuse unor solicit`ri ca urmare a unui accident trebuie \nlocuite. \n urma unei coliziuni la parcare). Butonul se va ridica atunci cånd sistemul de \ntrerupere a aliment`rii este activat. SISTEMUL DE ÎNTRERUPERE ANTIINCENDIU A ALIMENT~RII CU COMBUSTIBIL Vehicule cu motor Duratec (benzin`) E72531 Alimentarea cu benzin` poate fi \ntrerupt` ca urmare a unui accident sau din cauza unor [ocuri (de ex. 188 . iar sistemele de ancorare trebuie verificate de c`tre un expert. Sistemul de \ntrerupere a aliment`rii este amplasat pe panoul lateral din fa]a u[ii [oferului.

189 .M`suri necesare dup` o coliziune Resetarea sistemului de \ntrerupere a aliment`rii AVERTISMENT Nu reseta]i sistemul de \ntrerupere a aliment`rii cu combustibil dac` observa]i o scurgere de combustibil sau sim]i]i miros de combustibil. • Verifica]i \nc` o dat` dac` exist` scurgeri de combustibil din sistemul de alimentare. • Dac` nu constata]i scurgeri. • Pune]i contactul \n pozi]ia 0. • Pune]i contactul \n pozi]ia II. relua]i alimentarea ap`sånd pe buton (a se vedea ilustra]ia). • Verifica]i dac` exist` scurgeri de combustibil din sistemul de alimentare. Dup` cåteva secunde readuce]i cheia \n pozi]ia I.

190 . 5. 4. Scoate]i capacul pentru a avea acces la siguran]e (vehiculele cu torpedou refrigerat). La montare. Sl`bi]i [uruburile. Coborå]i cutia de siguran]e de la locul ei [i trage]i-o spre dumneavoastr`. efectua]i opera]iile de mai sus \n ordine invers`.Siguran]e AMPLASAREA CUTIILOR DE SIGURAN}E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului E72590 2. Roti]i butonul cu 90 de grade [i demonta]i cutia de siguran]e de pe consola de fixare. E72622 E72589 1. E72588 Cutia central` de siguran]e 3.

Varianta cu 4 u[i sau cu 5 u[i Cutia de siguran]e din spate . E87480 3. Debloca]i elementele de prindere. Scoate]i capacul.Siguran]e Cutia de siguran]e din spate . 2. Scoate]i capacul. 191 .Break 1 1 2 E87479 E87481 1. 3 2 3 3 E87482 2. Scoate]i capacul cutiei de siguran]e corespunz`toare. Scoate]i capacul cutiei de siguran]e corespunz`toare. 1.

deoarece. Decupla]i contactul [i toate echipamentele electrice \nainte de a \ncerca s` \nlocui]i o siguran]`. Nu atinge]i componentele metalice din interiorul cutiei de siguran]e din compartimentului motorului cu niciun fel de materiale sau scule metalice conductoare de electricitate. se monteaz` prin \mpingere. exist` riscul de v`t`mare corporal`. din cauza temperaturilor \nalte ale componentelor. Exist` riscul de v`t`mare corporal` sau de deteriorare a sistemului electric prin scurtcircuitare. \n sistemul electric al vehiculului. Repara]iile la sistemul electric [i \nlocuirea releelor [i a siguran]elor de curent mare trebuie efectuate numai de c`tre tehnicieni cu o calificare corespunz`toare. Not`: Toate siguran]ele. dimensiuni). cu excep]ia celor decurent mare. 192 . În cutia de siguran]e din compartimentul motorului se afl` siguran]e de rezerv` [i un dispozitiv extractor pentru siguran]e.Siguran]e ÎNLOCUIREA UNEI SIGURAN}E AVERTISMENTE Nu interveni]i. Not`: Pute]i identifica o siguran]` ars` prin filamentul \ntrerupt. sub nicio form`. Proceda]i cu grij` la atingerea oric`ror componente din cutia de siguran]e. ATEN}IE Monta]i o siguran]` nou` cu acelea[i caracteristici ca [i cea ars` (amperaj. utilizat \n cazul siguran]elor cu montare prin \mpingere.

Siguran]e TABEL CU SPECIFICA}II PENTRU SIGURAN}E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului E75525 Intensitate nominal` (A) 10 5 Siguran]` F1 F2 Culoare Ro[ie Cafenie Circuite protejate Modul de control transmisie Bujie incandescent` (motor diesel) 193 .

MAF (management motor. control MAF (management motor) Senzor de detec]ie ap` \n combustibil.Siguran]e Siguran]` F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 Intensitate nominal` (A) 80 60 60 10 5 10 10 10 10 15 15 40 80 60 60 60 60 30 30 Culoare transparent` albastr` albastr` ro[ie cafenie ro[ie ro[ie ro[ie ro[ie albastr` albastr` portocalie transparent` albastr` albastr` albastr` albastr` verde verde Circuite protejate Servodirec]ie hidraulic` asistat` electric (2. motor diesel) Releu instala]ie de aer condi]ionat Sistem de \nc`lzire cu filtru diesel Releu demaror Sistem de \nc`lzire auxiliar diesel (PTC) Alimentare cutie central` de siguran]e A Alimentare cutie central` de siguran]e B Alimentare cutie de siguran]e spate C Alimentare cutie de siguran]e spate D Nu este utilizat` Modul [terg`toare Înc`lzire lunet` 194 . bobine. distribu]ie variabil` cu supape (management motor)cafenie Bobine de releu Modul de control transmisie Nu este utilizat` Modul de control motor Supape.0L Duratorq-TDCi) Bujii incandescente Ventilator de r`cire motor Senzori HEGO 1 (management motor).

partea stång` Înc`lzire parbriz.Siguran]e Siguran]` F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 Intensitate nominal` (A) 30 30 40 30 40 15 5 40 40 5 10 5 15 20 10 5 20 15 Culoare verde verde portocalie verde portocalie albastr` cafenie portocalie portocalie cafenie ro[ie cafenie albastr` galben` ro[ie cafenie galben` albastr` Circuite protejate Sp`l`tor de faruri Supape ABS Pomp` ABS Sistem de \nc`lzire cu combustibil Ventilator \nc`lzire Nu este utilizat` Nu este utilizat` Claxon Nu este utilizat` Modul \ntrerup`tor lumini. partea dreapt` ABS Înc`lzire sp`l`toare fa]` Regulator de vitez` adaptiv` (ACC) Sistem de faruri autoadaptive (AFS) Nu este utilizat` Panou de bord Modul de control motor / Modul de control transmisie / alimentare EHPAS 15 Reglare pe \n`l]ime faruri. bobine cutie de siguran]e din compartimentul motorului Înc`lzire parbriz.5L Duratec-HE) {terg`tor lunet` 195 . sistem de faruri autoadaptive (AFS) Pomp` de vid (2.

Siguran]e Cutia de siguran]e din partea din spate Varianta cu 4 u[i sau 5 u[i E87483 196 .

\nchidere centralizat`. \nc`lzire oglind`) FA1 transparent` 197 .Siguran]e Break E75526 Siguran]` Intensitate nominal` (A) 25 Culoare Circuite protejate Modul u[` stånga fa]` (deschidere / \nchidere geam. pliere oglind`.

\nchidere centralizat`. spate Nu este utilizat` Ac]ionare electric` scaun pasager fa]` Claxon alarm` antifurt Nu este utilizat` Nu este utilizat` FA2 transparent` FA3 FA4 FA5 FA6 FA7 FA8 FA9 FA10 FA11 FA12 FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FB8 FB9 FB10 FB11 FB12 25 25 10 15 5 20 30 20 5 15 15 15 15 10 15 30 10 - transparent` transparent` ro[ie albastr` cafenie galben` verde galben` cafenie albastr` albastr` albastr` albastr` ro[ie albastr` verde ro[ie - 198 . spate Climatizare spate Înc`lzire scaun dreapta. \nc`lzire oglind`) Modul u[` stånga spate (deschidere / \nchidere geam) Modul u[` dreapta spate (deschidere / \nchidere geam) Blocare spate f`r` module u[i spate Priz` auxiliar` Bobine de releu Blocare coloan` de direc]ie Nu este utilizat` Ac]ionare electric` scaun [ofer Accesorii.Siguran]e Siguran]` Intensitate nominal` (A) 25 Culoare Circuite protejate Modul u[` dreapta fa]` (deschidere / \nchidere geam. modul remorc` Nu este utilizat` Modul asisten]` la parcare Modul suspensie Înc`lzire scaun [ofer Înc`lzire scaun pasager fa]` Înc`lzire scaun stånga. pliere oglind`.

Siguran]e Siguran]` FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 FC8 FC9 FC10 FC11 FC12 Intensitate nominal` (A) 7. sistem audio-video spate Ventilator instala]ie de aer condi]ionat spate Modul func]ie de memorare Acces f`r` cheie Nu este utilizat` Nu este utilizat` Nu este utilizat` 199 .5 10 7.5 20 5 20 Culoare maro ro[ie maro galben` cafenie galben` Circuite protejate Nu este utilizat` Ac]ionare electric` geamuri spate col] Nu este utilizat` Nu este utilizat` Instala]ie de aer condi]ionat spate CD changer.

från` de mån` electric` Alimentare parte electronic`.Siguran]e Cutia central` de siguran]e E75527 Siguran]` F1 F2 F3 F4 F5 Intensitate nominal` (A) 5 10 5 7.5 15 Culoare cafenie ro[ie cafenie maro albastr` Circuite protejate Senzor de ploaie Alimentare SRS (airbag) Senzor de gira]ie (ESP). siguran]` electronic` {terg`tor lunet` 200 . alimentare pedal` de accelera]ie.

5 5 15 20 7.5 15 15 10 10 5 15 5 20 5 10 5 Culoare albastr` maro cafenie albastr` galben` maro albastr` albastr` ro[ie ro[ie cafenie albastr` cafenie galben` cafenie ro[ie cafenie Circuite protejate Sistem audio (inclusiv comand` vocal`) Modul volan Bord Faz` lung` Trap` electric` L`mpi de mar[arier Nu este utilizat` Far de cea]` Sp`l`tor parbriz Regulator de vitez` adaptiv` (ACC) Nu este utilizat` Lumini interioare Imobilizator motor Brichet` Nu este utilizat` Aparat de radio.Siguran]e Siguran]` F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 Intensitate nominal` (A) 15 7. senzor de ploaie Pomp` de combustibil Nu este utilizat` Contact U[i]a rezervor de combustibil Siren` cu baterie de rezerv` (sistem de alarm`). modul climatizare F27 5 cafenie 201 . OBD II (sistem de diagnoz` prin computer de bord) Unitate coloan` de direc]ie.

Siguran]e Siguran]` F28 Intensitate nominal` (A) 5 Culoare cafenie Circuite protejate Întrerup`tor l`mpi de från` 202 .

Monta]i inelul de tractare. Pentru a-l monta. inelul de tractare nu poate fi montat \n partea din spate a vehiculului. Introduce]i un deget \n orificiul din partea inferioar` a capacului [i scoate]i capacul. Inelul de tractare trebuie s` se afle permanent \n vehicul. 203 . Utiliza]i bara de tractare pentru a tracta un vehicul. E87282 Not`: În cazul vehiculelor cu bar` de tractare. ATEN}IE ÎInelul de tractare cu filet are filet pe stånga. roti]i-l \n sens invers acelor de ceasornic.Recuperarea vehiculului PUNCTELE DE TRACTARE Inel de tractare fa]` Vehicule f`r` trus` de reparare a pneurilor E87280 E87283 Inel de tractare spate Vehicule cu trus` de reparare a pneurilor E87281 Inelul de tractare cu filet este amplasat \n loca[ul pentru roata de rezerv`.

La inelul de tractare fa]`. Dac` acest lucru nu e posibil. nu folosi]i o bar` de tractare rigid`. frånarea [i schimbarea de direc]ie trebuie f`cute extrem de lin. Nu tracta]i vehiculul cu spatele la direc]ia de mers. Pornirea. ro]ile motoare trebuie ridicate pentru a nu atinge deloc solul. care pot d`una ambelor vehicule. pune]i contactul pentru a putea folosi semnalizatoarele de direc]ie [i l`mpile de från`. În cazul unei defec]iuni mecanice la transmisie. Cheia de contact trebuie s` fie pozi]ionat` \n I sau II. ATEN}IE Tensionarea excesiv` a cablului de remorcare poate avea efecte negative asupra vehiculului dumneavoastr` sau a vehiculului tractor. . \nainte de tractare! Cånd motorul nu este pornit. În aceast` situa]ie. asigura]i-v` c` volanul este deblocat electric. La vehiculele cu sistem f`r` cheie. ro]ile motoare trebuie ridicate pentru a nu atinge deloc solul. Tractarea trebuie f`cut` cu mult` precau]ie.Recuperarea vehiculului TRACTAREA VEHICULULUI PE PATRU RO}I Toate vehiculele AVERTISMENT Dac` este posibil. Dac` se dep`[e[te viteza de 50 km/h [i distan]a de 50 kilometri. porni]i motorul \n timpul tract`rii. ]ine]i cont de faptul c` direc]ia [i fråna au nevoie de o for]` de ac]ionare mult mai puternic` fa]` de situa]ia normal` cu care era]i obi[nuit (\n special. trebuie evitate [ocurile de trac]iune. servofråna [i pompa de servodirec]ie nu func]ioneaz`. pentru a face ca servodirec]ia [i sevofråna s` func]ioneze normal. astfel \nc`t volanul s` fie deblocat. cånd vehiculul st` pe loc). La tractarea vehiculului pune]i selectorul \n pozi]ia N. 204 Tractarea vehiculelor cu transmisie automat` ATEN}IE Nu tracta]i vehiculul cu o vitez` mai mare de 50 km/h sau pe o distan]` mai mare de 50 kilometri.

• Nivelul lichidului de från`. Ave]i grij` ca måinile [i hainele dumneavoastr` s` nu intre \n contact cu ventilatorul de r`cire a motorului. Sistemul func]ioneaz` la \nalt` tensiune (motoare pe benzin`). A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214). • Func]ionarea instala]iei de aer condi]ionat. AVERTISMENT Decupla]i contactul \nainte de orice interven]ie. • Verifica]i dac` au ap`rut scurgeri la conducte. În anumite condi]ii. A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217). A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217). În plus fa]` de lucr`rile de service periodice. verifica]i • Nivelul uleiului de motor. Ace[ti tehnicieni dispun de o gam` larg` de scule [i echipamente specializate. A se vedea capitolul Ro]i [i anvelope (pagina 225). A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de r`cire a motorului (pagina 215). v` recomand`m urm`toarele. Tehnicienii specializa]i sunt cei mai bine califica]i pentru efectuarea tuturor opera]iunilor necesare vehiculului dumneavoastr`. • Starea anvelopelor. Nu atinge]i componentele sistemului de aprindere electronic` dup` ce a]i pus contactul sau \n timpul func]ion`rii motorului. • Func]ionarea claxonului. • Func]ionarea frånei de mån`. • Nivelul lichidului de servodirec]ie. realizate special pentru vehiculul dumneavoastr`. • Presiunea \n pneuri (la rece). 205 . A se vedea capitolul Ro]i [i anvelope (pagina 225). • Verifica]i strångerea corect` a piuli]elor de la ro]i. Nu atinge]i cu måna zonele fierbin]i din motor sau sistemul de evacuare! La alimentarea cu combustibil. A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216). • Luminile interioare. A se vedea capitolul Ro]i [i anvelope (pagina 225). furtunuri sau rezervoare. • Indicatoarele [i l`mpile de avertizare. O larg` re]ea de ateliere de repara]ii autorizate de Ford v` st` la dispozi]ie pentru a v` ajuta cu o expertiz` profesional`. Verific`ri zilnice • Luminile exterioare. Verific`ri lunare • Nivelul lichidului de r`cire (cu motorul rece). este posibil ca ventilatorul s` continue s` func]ioneze timp de cåteva minute dup` ce a]i oprit motorul sau s` porneasc` intempestiv. • Nivelul lichidului de sp`lare.Între]inerea INFORMA}II GENERALE Între]ine]i periodic [i corect vehiculul dumneavoastr` pentru a-l men]ine permanent \n stare tehnic` corespunz`toare.

Între]inerea DESCHIDEREA {I ÎNCHIDEREA CAPOTEI Deschiderea capotei 2. Deschide]i capota [i sprijini]i-o cu tija de sus]inere. E87786 3. E73698 1. Ridica]i pu]in capota [i elibera]i piedica rotind-o spre stånga (privind vehiculul din fa]`). Trage]i maneta. Închiderea capotei Not`: Coborå]i capota [i. ridica]i-o [i \nchide]i-o din nou! E87785 206 . pe ultimii 20-30 centimetri. l`sa]i-o s` cad` sub ac]iunea propriei greut`]i. \n caz contrar. Asigura]i-v` de \nchiderea complet` a capotei.

D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).6L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA) A B C D E J E87714 I H G F A Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj (vehicul cu volanul pe partea dreapt`): A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216). 207 . H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214).Între]inerea PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI MOTORULUI 1. I Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217). F Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere. C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj (vehicul cu volanul pe partea stång`): A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216). J Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de r`cire a motorului (pagina 215). G Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217). E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolul Siguran]e (pagina 190). B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214).

H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214).Între]inerea PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI 2. G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere. C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216). E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolul Siguran]e (pagina 190). D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223). B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214). I 1 Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217).0L DURATEC-HE (MI4) A B C D E E73231 I H G F A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de r`cire a motorului (pagina 215). Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat. 208 . F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217).

Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat. E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolul Siguran]e (pagina 190). F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217). I 1 Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217). B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214). 209 .Între]inerea PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI 2. D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223). G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere. H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214).3L DURATEC-HE (MI4) A B C D E E81313 I H G F A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de r`cire a motorului (pagina 215). C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216).

5L DURATEC-ST (VI5) A B C D E E73232 I H G F A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de r`cire a motorului (pagina 215). B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214). 210 . Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat. E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolul Siguran]e (pagina 190). D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).Între]inerea PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI 2. I 1 Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217). G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere. F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217). H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214). C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216).

D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223).Între]inerea PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI 1. H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214). 211 . E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolul Siguran]e (pagina 190). Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat. I 1 Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217).8L DURATORQ-TDCI (KENT) DIESEL A B C D E E73233 I H G F A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de r`cire a motorului (pagina 215). F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217). G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere. C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216). B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214).

H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214). G Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere. E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolul Siguran]e (pagina 190). 212 .Între]inerea PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI 2. F Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217). 1 Bu[oanele [i joja pentru ulei sunt colorate pentru a fi mai u[or de identificat.0L DURATORQ-TDCI (DW) DIESEL A B C D E E73234 H G F A Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de r`cire a motorului (pagina 215). C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216). D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223). B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214).

2L DURATORQ-TDCI (DW) DIESEL B D E A C J E87715 I H G F A Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj (vehicul cu volanul pe partea dreapt`): A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216). I Rezervorul de lichid de servodirec]ie: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de servodirec]ie (pagina 217). E Cutia de siguran]e din compartimentul motorului: A se vedea capitolul Siguran]e (pagina 190). G Rezervorul de lichid de sp`lare a parbrizului / lunetei: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de sp`lare (pagina 217). J Vasul de expansiune: A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de r`cire a motorului (pagina 215). H Joja pentru ulei1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214). F Filtrul de aer: Nu necesit` \ntre]inere. D Bateria: A se vedea capitolul Bateria vehiculului (pagina 223). C Rezervorul de lichid de från` [i ambreiaj (vehicul cu volanul pe partea stång`): A se vedea subcapitolul Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj (pagina 216). 213 . B Bu[onul de ulei de motor1: A se vedea subcapitolul Verificarea uleiului de motor (pagina 214).Între]inerea PREZENTAREA COMPARTIMENTUL MOTORULUI 2.

Între]inerea VERIFICAREA ULEIULUI DE MOTOR ATEN}IE Nu folosi]i aditivi pentru ulei sau alte solu]ii de tratare a motorului.8L Duratec-HE [i 2.5L Duratec-ST Verificarea nivelului de ulei 1.6 Duratec Ti-VCT E75473 1.0 L Duratorq .8L Duratorq-TDCi E87452 1.TDCi q E87452 E75475 214 . Not`: Consumul de ulei al motoarelor noi se stabilizeaz` dup` aproximativ 5. 2.3L Duratec-HE E75472 2.0L Duratec-HE E75474 2. În anumite condi]ii.000 de kilometri de rulare. aceste substan]e pot deteriora motorul.

Numai pentru uleiul 2. Scoate]i bu[onul de ulei.2L Duratorq-TDCi AVERTISMENT Nu scoate]i bu[onul de ulei \n timpul func]ion`rii motorului. cu excep]ia 2. În acest caz. AVERTISMENT E75475 Cånd completa]i uleiul.Între]inerea 2. este posibil ca nivelul de ulei s` dep`[easc` cu cå]iva milimetri semnul MAX. Scoate]i joja [i [terge]i-o cu o lavet` curat`. Toate vehiculele Not`: Verifica]i nivelul de ulei \nainte de a porni motorul. Roti]i-l pån` cånd auzi]i un clic. Pentru toate tipurile de ulei. Roti]i-l pån` cånd sim]i]i c` se blocheaz` pe pozi]ie. Not`: Asigura]i-v` c` vehiculul este parcat pe o suprafa]` plan`. Reintroduce]i joja [i scoate]i-o din nou pentru a verifica nivelul de ulei.TDCi Pune]i la loc bu[onul de ulei. nu trebuie s` completa]i uleiul. f`r` scame. nu dep`[i]i semnul MAX. Asigura]i-v` c` nivelul de ulei se afl` \ntre semnele MIN [i MAX.0L Duratorq-TDCi Pune]i la loc bu[onul de ulei. VERIFICAREA LICHIDULUI DE R~CIRE A MOTORULUI Verificarea nivelului lichidului de r`cire Completarea uleiului Toate vehiculele E73940 E73703 215 . Completa]i cu un ulei care corespunde cu specifica]iile Ford. Not`: Uleiul se dilat` la c`ldur`.0 L Duratorq . A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 218). Dac` nivelul se afl` la semnul MIN trebuie s` completa]i uleiul imediat. Prin urmare.

ATEN}IE Nu v`rsa]i lichid de r`cire pe componentele motorului. A[tepta]i pån` cånd motorul se r`ce[te. VERIFICAREA LICHIDULUI DE FRÅN~ {I AMBREIAJ E73702 AVERTISMENT Ave]i grij` ca lichidul de från` s` nu intre \n contact cu pielea sau cu ochii dumneavoastr`. 216 . Ave]i grij` ca lichidul de r`cire s` nu intre \n contact cu pielea sau cu ochii dumneavoastr`. VERIFICAREA LICHIDULUI DE TRANSMISIE DIN CUTIA DE VITEZE AUTOMAT~ Dealerul verific` lichidul de transmisie din cutia de viteze automat` atunci cånd efectueaz` lucr`rile de \ntre]inere curente la vehiculul dumneavoastr`. cl`ti]i imediat cu mult` ap` zonele afectate [i adresa]i-v` medicului.Ve]i auzi o [uier`tur` cånd se face egalizarea presiunilor. A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 218). Dac` motorul este cald.Între]inerea ATEN}IE Asigura]i-v` c` nivelul lichidului de r`cire se afl` \ntre semnele MIN [i MAX. AVERTISMENTE Ad`uga]i lichid de r`cire numai cånd motorul este rece. Asigura]i-v` c` nivelul lichidului de från` se afl` \ntre semnele MIN [i MAX. Not`: Lichidul de r`cire se dilat` la c`ldur`. Presiunea din rezervor scade treptat pe m`sura de[urub`rii bu[onului. cl`ti]i imediat cu mult` ap` zonele afectate [i adresa]i-v` medicului. este posibil ca nivelul lichidului de r`cire s` dep`[easc` semnul MAX cånd este cald Folosi]i numai lichid de r`cire care corespunde cu specifica]iile Ford. De[uruba]i bu[onul \ncet. Dac` totu[i se \ntåmpl` acest lucru. Dac` totu[i se \ntåmpl` acest lucru. Completarea lichidului de r`cire AVERTISMENT Nu scoate]i bu[onul rezervorului lichidului de r`cire \n timp ce motorul este cald. a[tepta]i 10 minute pån` cånd acesta se r`ce[te. Prin urmare. Sistemul de frånare [i cel de ambreiaj sunt alimentate din acela[i rezervor.

Dac` nivelul lichidului scade sub semnul MIN. ad`uga]i lichidul specificat. se va distruge. apa va \nghe]a [i nu ve]i putea folosi sistemul. Nu folosi]i apa \n locul lichidului de sp`lare parbriz! Iarna. Nu ac]iona]i sp`l`torul de parbriz dac` observa]i c` nu mai iese lichid prin duze. motorul [i pompa se pot deteriora.Între]inerea VERIFICAREA LICHIDULUI DE SERVODIREC}IE VERIFICAREA LICHIDULUI DE SP~LARE E73230 E73701 Sp`l`toarele din fa]` [i din spate sunt alimentate din acela[i rezervor. 217 . \ndep`rta]i z`pada [i ghea]a de pe sp`l`toare. Sp`l`toarele Pentru ca sistemul s` func]ioneze corect. F`r` lichid. nivelul lichidului trebuie s` se ridice pån` la semnul MAX. A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 218). Dup` completarea lichidului de sp`lare (parbriz / lunet`) pune]i la loc bu[onul rezervorului. Atunci cånd motorul este rece. iar dac` insista]i. motorul electric al pompei care este blocat` \n apa \nghe]at`.

Completarea uleiului: Dac` nu pute]i g`si un ulei care s` corespund` cu specifica]iile definite de WSS-M2C913-B. un randament redus al motorului. Utilizarea acestor tipuri de ulei poate avea ca urmare pornirea mai greoaie. Not`: Dac` utiliza]i vehiculul la temperaturi sub -20°C. SAE 5W-40 sau SAE 10W-40 care s` corespund` cu specifica]iile definite fie de ACEA A1/B1 (de preferat). un consum mai mare de combustibil [i o cre[tere a nivelului emisiilor de noxe. pute]i utiliza uleiul de motor SAE 5W-30. fie de ACEA A3/B3. timpi de pornire mai lungi.Între]inerea SPECIFICA}II TEHNICE Lichidele utilizate pentru vehicul Element Ulei de motor Lichid recomandat Ulei de motor Ford sau Motorcraft Formula E SAE 5W-30* Lichid de servodirec]ie Ford sau Motorcraft Antigel Motorcraft SuperPlus Lichid de från` Ford sau Motorcraft Super DOT 4 Specifica]ii WSS-M2C913-B Lichid de servodirec]ie Antigel Lichid de från` WSS-M2C204-A2 WSS-M97B44-D ESD-M6C57-A ATEN}IE Nu utiliza]i tipuri de ulei cu alte specifica]ii! Utilizarea unui tip de ulei nepotrivit poate cauza o avariere a motorului care nu este acoperit` de garan]ia Ford. este interzis` utilizarea uleiului de motor 10W-40. * Ca alternativ`. 218 . cu condi]ia ca acesta s` corespund` cu specifica]iile definite de WSS-M2C913-B. trebuie s` utiliza]i un ulei SAE 5W-30 de preferat).

9 Nu exist` informa]ii disponibile 70 5.6 4.3L Duratec-HE 2.Între]inerea Capacit`]i Variant` Toate Toate 1.5L Duratec-ST Element Sistem de servodirec]ie Sistem de sp`lare parbriz [i lunet` Sistem de ungere motor inclusiv filtru de ulei Sistem de ungere motor f`r` filtru de ulei Sistem de r`cire motor Rezervor de combustibil Sistem de ungere motor inclusiv filtru de ulei Sistem de ungere motor f`r` filtru de ulei Sistem de r`cire motor Rezervor de combustibil Sistem de ungere motor inclusiv filtru de ulei Sistem de ungere motor f`r` filtru de ulei Sistem de r`cire motor Rezervor de combustibil Sistem de ungere motor inclusiv filtru de ulei Capacitate \n litri Semnul MAX 3.9 6.0L Duratec-HE 2.6L Duratec-16V Ti-VCT 1.0L Duratec-HE 2.5 219 .6L Duratec-16V Ti-VCT 1.0L Duratec-HE 2.1 3.3L Duratec-HE 2.3 3.6L Duratec-16V Ti-VCT 1.3 3.3L Duratec-HE 2.6L Duratec-16V Ti-VCT 2.8 Nu exist` informa]ii disponibile 70 4.2 70 4.3L Duratec-HE 2.0L Duratec-HE 2.

1 5.5L Duratec-ST 2.8L Duratorq-TDCi 1.2L Duratorq-TDCi 2.0L Duratorq-TDCi 2.5L Duratec-ST 1.2L Duratorq-TDCi 2.0L Duratorq-TDCi 2.2L Duratorq-TDCi 2.5 7.0L Duratorq-TDCi 2.8 8.6 5.0L Duratorq-TDCi 2.8L Duratorq-TDCi 2.0 8.8L Duratorq-TDCi 1.4 70 220 .2L Duratorq-TDCi Element Sistem de ungere motor f`r` filtru de ulei Sistem de r`cire motor Rezervor de combustibil Sistem de ungere motor inclusiv filtru de ulei Sistem de ungere motor f`r` filtru de ulei Sistem de r`cire motor Rezervor de combustibil Sistem de ungere motor inclusiv filtru de ulei Sistem de ungere motor f`r` filtru de ulei Sistem de r`cire motor Rezervor de combustibil Sistem de ungere motor inclusiv filtru de ulei Sistem de ungere motor f`r` filtru de ulei Sistem de r`cire motor Rezervor de combustibil Capacitate \n litri 5.8L Duratorq-TDCi 1.5 5.9 60 sau 70 5.5L Duratec-ST 2.1 70 6.0 7.Între]inerea Variant` 2.1 70 5.

Acest lucru poate provoca deteriora anumitor componente ale vehiculului dumneavoastr`. Înainte de a intra \ntr-o sp`l`torie automat`. Dac` sunt atinse. f`r` scame sau o bucat` umed` de piele de c`prioar` pentru a cur`]a suprafa]a interioar` a lunetei. Cånd intra]i \ntr-o sp`l`torie. este posibil ca [terg`toarele s` devin` zgomotoase [i s` nu cure]e corect geamul. evita]i atingerea parbrizului [i a lunetei. Cur`]area ornamentelor cromate ATEN}IE Nu folosi]i solu]ii abrazive sau solven]i chimici. Dac` sunt atinse.) 221 . Utiliza]i o lavet` curat`. Între]inerea vopselei caroseriei ATEN}IE Nu lustrui]i caroseria cånd soarele str`luce[te puternic (caroseria este supra\nc`lzit`).Între]inerea vehiculului CUR~}AREA EXTERIORULUI VEHICULULUI AVERTISMENT Dac` apela]i la o sp`l`torie care execut` ceruire. Cur`]area lunetei ATEN}IE Nu zgåria]i suprafa]a interioar` a lunetei [i nu folosi]i solu]ii abrazive sau solven]i chimici pentru a o cur`]a. ATEN}IE Unele sp`l`torii auto utilizeaz` apa la mare presiune. V` recomand`m s` sp`la]i vehiculul cu un burete [i cu ap` c`ldu]` cu [ampon auto. V` recomand`m s` cerui]i stratul de vopsea de pe caroserie o dat` sau de dou` ori pe an. ave]i grij` s` \ndep`rta]i ceara de pe parbriz. suprafe]ele de plastic vor fi greu de cur`]at. Cur`]area farurilor ATEN}IE Nu zgåria]i lentilele farurilor [i nu folosi]i solu]ii abrazive sau solven]i chimici pentru a le cur`]a. Nu [terge]i farurile atunci cånd acestea sunt uscate (astfel se poate zgåria lentila farului. scoate]i antena. evita]i atingerea suprafe]elor de plastic. opri]i ventilatorul sistemului de climatizare pentru a evita contaminarea filtrului de polen (habitaclu). Cånd lustrui]i caroseria. Utiliza]i ap` cu s`pun. Cånd lustrui]i caroseria.

sare [i pulberi industriale). Ave]i grij` ca umezeala s` nu p`trund` la retractorul centurii de siguran]`. Cur`]a]i centurile de siguran]` cu un burete moale muiat \n ap` sau detergent pentru interiorul vehiculului. Citi]i [i respecta]i instruc]iunile produc`torului. excremente de p`s`ri. 222 . O gam` larg` de produse sunt disponibile la dealerii Ford. pete de smoal`. insecte moarte. f`r` a utiliza surse de c`ldur` (foen etc. REMEDIEREA DEFECTELOR SUPERFICIALE ALE STRATULUI DE VOPSEA ATEN}IE Îndep`rta]i imediat substan]ele aparent inofensive de pe vopsea (de ex.Între]inerea vehiculului CUR~}AREA INTERIORULUI VEHICULULUI Centurile de siguran]` AVERTISMENTE Nu utiliza]i substan]e abrazive sau solven]i chimici pentru cur`]area centurilor de siguran]`. r`[ini vegetale. L`sa]i centurile s` se usuce normal.). Trebuie s` repara]i cåt mai repede deteriorarea stratului de vopsea provocat` de pietrele de pe carosabil sau zgårieturile superficiale.

Bateria vehiculului ÎNTRE}INEREA BATERIEI Bateria este foarte u[or de \ntre]inut. Utiliza]i \ntotdeauna cabluri de \nc`rcare de dimensiuni corespunz`toare [i cu cle[ti izola]i. Nu deconecta]i bateria de la instala]ia electric` a vehiculului. Conectarea cablurilor de \nc`rcare UTILIZAREA CABLURILOR ELECTRICE DE AJUTOR ATEN}IE Conecta]i numai baterii cu aceea[i tensiune nominal`. Nivelul lichidului este verificat \n mod periodic la reviziile curente. A C D B E75183 A Vehicul cu bateria desc`rcat` B Vehicul cu baterie auxiliar` C Cablu de conectare la borna pozitiv` D Cablu de conectare la borna negativ` 223 .

Becurile se pot arde din cauza vårfului de tensiune care se creeaz` \n acel moment. Opri]i motorul [i orice echipamente electrice. 3. Tura]i motorul vehiculului B la o tura]ie moderat` (cca 1500 rpm). Conecta]i borna pozitiv` (+) a bateriei vehiculului A la borna pozitiv` (+) a bateriei vehiculului B (cablul C). Deconecta]i cablurile efectuånd opera]iile de mai sus \n ordine invers`. 2. 4. Încerca]i s` porni]i motorul vehiculului A. 2. ATEN}IE Nu conecta]i bornele negative (-) direct una cu alta! Asigura]i-v` c` niciunul din cabluri nu intr` \n contact cu o pies` mobil` sau supra\nc`lzit` a motoarelor. Pozi]iona]i vehiculele astfel \ncåt s` nu se ating` unul de cel`lalt.Bateria vehiculului 1. Conecta]i borna negativ` (-) a bateriei vehiculului B la masa \n zona flan[ei amortizorului din partea stång` a vehiculului A (cablul D). 3. l`sa]i cel pu]in 3 minute cele dou` motoare s` func]ioneze \nainte de a deconecta cablurile. Pornirea motorului 1. ATEN}IE Nu aprinde]i farurile cånd deconecta]i cablurile. 224 . Dup` pornirea motorului.

Utilizarea altor dimensiuni poate determina deteriorarea vehiculului. Verifica]i [i regla]i presiunea \n pneuri la temperatura ambiant` \n care urmeaz` s` se deplaseze vehiculul. Dac` schimba]i anvelopele montate din fabric` cu anvelope cu un alte dimensiuni. iar certificatul de omologare na]ional` de tip \[i pierde valabilitatea. E86843 A Cric B Coarb` Cricul [i coarba vehiculului dumneavoastr` se afl` \n loca[ul pentru roata de rezerv`. este posibil ca vitezometrul s` nu indice viteza corect`. Verificarea [i reglarea presiunii se fac cånd pneurile sunt reci. la stålpul B. pute]i ob]ine de la dealerul Ford o cheie de rezerv` pentru piuli]ele de blocare-antifurt de la ro]i [i piuli]e de blocare de rezerv`. Not`: Vehiculele dotate cu o trus` de reparare a pneurilor nu sunt echipate cu cric sau coarb`. asigura]i-v` c` acesta nu este deteriorat sau deformat [i c` filetul este lubrifiat [i nu prezint` urme de murd`rie sau diverse impurit`]i. Vehiculele cu roata de rezerv` A B SCHIMBAREA UNEI RO}I Piuli]ele de blocare-antifurt de la ro]i Utilizånd certificatul cu coduri de referin]`. 225 . Cricul vehiculului AVERTISMENTE Cricul care se livreaz` \mpreun` cu vehiculul trebuie utilizat numai la schimbarea unei ro]i \n situa]ii de urgen]`. Înainte de a utiliza cricul vehiculului. Un indicator cu date despre presiunea \n pneuri este amplasat \n fanta u[ii din dreptul [oferului.Ro]i [i anvelope INFORMA}II GENERALE ATEN}IE Folosi]i ro]i [i anvelope cu dimensiuni omologate. Duce]i vehiculul la dealer [i solicita]i reprogramarea sistemul de management al motorului pentru noile anvelope.

Asigura]i-v` c` to]i pasagerii au coboråt din vehicul. Dac` vehiculul este echipat cu transmisie automat`. parca]i \n a[a fel \ncåt s` nu stånjeni]i circula]ia. Dac` folosi]i alte puncte de fixare. . ATEN}IE Nu a[eza]i jantele de aliaj cu fa]a \n jos pe sol deoarece acest lucru duce la deteriorarea suprafe]ei estetice. Not`: Roata de rezerv` se afl` sub capacul din podeaua portbagajului. Asigura]i-v` c` s`ge]ile de pe anvelopele direc]ionale sunt orientate pe direc]ia de rota]ie cånd vehiculul se deplaseaz` \nainte. Demontarea unei ro]i AVERTISMENTE Cånd trebuie s` schimba]i o roat`. Atunci cånd schimba]i o roat`. selecta]i treapta \ntåi de vitez` sau mar[arierul. AVERTISMENTE Dac` vehiculul dumneavoastr` este echipat cu transmisie manual`. dar nici s` nu fi]i pus \n pericol \n vreun fel. motorul. Asigura]i-v` c` vehiculul st` pe un teren orizontal stabil [i c` ro]ile din fa]` sunt nebracate. dar schimba]i cu prima ocazie pozi]ia anvelopei pe jant`. Monta]i un triunghi reflectorizant. 226 E72908 Loca]ia punctelor de fixare a cricului este indicat` prin semne marcate pe praguri. asigura]i \ntotdeauna \mpotriva rotirii roata diagonal opus` cu cale sau sabo]i. monta]i-o astfel pentru a rezolva urgen]a (pana). Decupla]i contactul [i trage]i fråna de mån`. Ave]i grij` ca nici ceilal]i participan]i la trafic s` nu fie stånjeni]i sau pu[i \n dificultate. Introduce]i cap`tul plat al coarbei \ntre jant` [i capacul ro]ii [i scoate]i cu aten]ie capacul.Ro]i [i anvelope Punctele de fixare a cricului [i punctele de ridicare ATEN}IE Utiliza]i doar punctele de fixare a cricului specificate. selecta]i pozi]ia P. sistemul de frånare sau conductele de alimentare cu combustibil. Nu lucra]i sub vehicul atunci cånd acesta este sus]inut numai de cric. Dac` trebuie s` monta]i o roat` de rezerv` cu s`ge]ile orientate \n direc]ia opus`. exist` riscul de a deteriora caroseria. 1. direc]ia. Not`: Asigura]i-v` c` a]i montat cricul vertical fa]` de punctul de fixare a cricului [i c` baza este stabil` pe sol. suspensiile.

4. 5. Extinde]i complet coarba. strångåndu-le cu måna. v` rug`m s` contacta]i dealerul. Fixa]i cheia antifurt pe piuli]a de blocare. Nu utiliza]i anvelope runflat \n cazul vehiculelor care nu sunt dotate din fabric` cu acest tip de anvelope. Demonta]i piuli]ele ro]ii [i roata. 3. Monta]i roata. Not`: Asigura]i-v` c` suprafe]ele de contact de la roat` [i de la butuc sunt curate. 3. Not`: Asigura]i-v` c` partea conic` a piuli]elor se sprijin` pe roat`. Monta]i piuli]ele ro]ii. 1. E71948 2. De[uruba]i par]ial piuli]ele ro]ii. Fixa]i cheia antifurt pe piuli]a de blocare. Montarea unei ro]i AVERTISMENTE Folosi]i ro]i [i anvelope cu dimensiuni omologate. 6. . iar certificatul de omologare na]ional` de tip \[i pierde valabilitatea.Ro]i [i anvelope ATEN}IE Nu fixa]i jantele din aliaj cu piuli]e pentru jante de o]el. Utilizarea altor dimensiuni poate determina deteriorarea vehiculului. Pentru mai multe detalii referitoare la compatibilitate. 227 E71948 2. Ridica]i vehiculul pån` cånd roata se desprinde de sol. A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 238).

Coborå]i vehiculul [i scoate]i cricul. TRUSA DE REPARARE A PNEURILOR Dac` vehiculul dumneavoastr` nu este echipat cu o roat` de rezerv`. Nerespectarea acestor instruc]iuni duce la riscul deterior`rii pneului. ducånd la pierderea controlului asupra acestuia. Acest fapt ar putea duce la r`niri grave sau deces. Sc`derea presiunii \n pneu poate afecta manevrabilitatea vehiculului. Sistemul const` \ntr-un compresor [i o substan]` adeziv` pentru sigilarea orificiilor din pneuri provocate de cuie sau obiecte similare cu diametru de pån` la [ase milimetri. 6. 7.Ro]i [i anvelope 1 3 4 AVERTISMENT Respectarea acestor instruc]iuni este extrem de important` pentru asigurarea siguran]ei vehiculului. dar este dotat cu o trus` de reparare a pneurilor pentru cazuri de urgen]` (ContiMobilityKit) care poate fi utilizat` pentru repararea unui pneu dezumflat. În[uruba]i complet piuli]ele \n ordinea indicat` mai sus. ceea ce poate afecta manevrabilitatea vehiculului [i poate cauza pierderea controlului asupra acestuia. 5 E75442 2 4. Informa]ii generale Trusa ContiMobilityKit repar` majoritatea penelor. AVERTISMENT Solicita]i cåt mai curånd verificarea cuplului de strångere a piuli]elor [i a presiunii \n pneuri. Not`: Dac` roata de rezerv` este diferit` ca dimensiuni sau execu]ie fa]` de ro]ile care echipeaz` vehiculul. 228 . A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 238). \nlocui]i-o cåt mai curånd posibil. unele pneuri pot fi lipite par]ial sau nu pot fi lipite deloc. Monta]i capacul ro]ii ap`såndu-l cu podul palmei. 5. citi]i \n \ntregime aceast` sec]iune \nainte de a \ncerca s` repara]i un pneu dezumflat. AVERTISMENT În func]ie de tipul [i gradul de deteriorare a pneului. În[uruba]i par]ial piuli]ele \n ordinea indicat` mai sus. redånd provizoriu mobilitatea vehiculului. Trusa ContiMobilityKit se afl` \n loca[ul pentru roata de rezerv`.

• Sistemul v` ofer` posibilitatea efectu`rii unei repara]ii provizorii. • Nu \ncerca]i s` \ndep`rta]i corpurile str`ine care str`pung suprafa]a pneului. permi]ånd deplasarea pån` la primul centru de repara]ii sau pe o distan]` de maxim 200 kilometri. Utilizarea \n condi]ii de siguran]` a trusei ContiMobilityKit • Utiliza]i trusa ContiMobilityKit numai pentru vehiculul \mpreun` cu care a fost livrat`. aceasta poate cauza deterior`ri sau v`t`m`ri corporale grave. \n special dac` vehiculul este foarte \nc`rcat sau cånd are ata[at` o remorc`. • Nu ]ine]i trusa ContiMobilityKit la \ndemåna copiilor. pentru a v` asigura c` vehiculul nu se va deplasa. deoarece aceasta \i poate lovi pe ocupan]i \n cazul unei opriri bru[te sau al unei coliziuni.Ro]i [i anvelope La utilizarea trusei ContiMobilityKit. cum ar fi cuiele sau [uruburile. • Utiliza]i trusa ContiMobilityKit numai atunci cånd temperatura ambiant` este cuprins` \ntre 30°C [i +70°C. • Nu dep`[i]i o vitez` maxim` de 80 km/h. • Parca]i vehiculul \n afara carosabilului astfel \ncåt s` nu bloca]i circula]ia [i s` pute]i utiliza trusa ContiMobilityKit \n condi]ii de siguran]`. • Trage]i fråna de mån` chiar dac` a]i parcat pe o suprafa]` orizontal`. respecta]i urm`toarele reguli: • Conduce]i cu aten]ie [i evita]i manevrele [i schimb`rile bru[te ale direc]iei. • Depozita]i trusa ContiMobilityKit \n condi]ii de siguran]` [i fixa]i-o \n portbagajul vehiculului. • Dac` utiliza]i trusa ContiMobilityKit \n alte scopuri decåt cele pentru care a fost conceput`. • Nu depozita]i trusa \n habitaclu. Nu \ncerca]i s` repara]i decåt penele aflate \n por]iunile vizibile ale suprafe]ei de rulare a pneului. Nu \ncerca]i s` repara]i penele din flancurile pneului. provocånd v`t`m`ri corporale. 229 . • Niciodat` nu l`sa]i trusa ContiMobilityKit nesupravegheat` \n timpul utiliz`rii. dar opri]i-l dac` vehiculul se afl` \ntr-un spa]iu \nchis sau care nu este bine ventilat. Aerul comprimat poate s` ac]ioneze ca un agent exploziv sau propulsor. AVERTISMENT Nu utiliza]i trusa ContiMobilityKit dac` un pneu a fost deja avariat ca urmare a conducerii vehiculului cu acesta dezumflat. • L`sa]i motorul pornit \n timp ce utiliza]i trusa ContiMobilityKit. • Nu l`sa]i compresorul s` func]ioneze mai mult de 10 minute. deoarece existe riscul supra\nc`lzirii acestuia.

Ro]i [i anvelope • Înainte de data expir`rii. În acest caz. Nu v` a[eza]i \n imediata apropiere a unui pneu \n timpul umfl`rii acestuia cu ajutorul compresorului. \nlocui]i tubul cu solu]ie de lipire cu unul nou (a se vedea partea superioar` a recipientului). nu continua]i deplasarea utilizånd pneul respectiv. nu \ncerca]i s` umfla]i pneul. Urm`ri]i atent flancurile pneului. A Pomparea solu]iei de lipire [i a aerului \n pneu AVERTISMENTE Verifica]i flancurile pneului \nainte de umflare. E75436 230 . opri]i compresorul [i l`sa]i aerul s` ias` prin supapa reductoare de presiune I. Dac` acestea prezint` cr`p`turi. Dac` sesiza]i apari]ia unor cr`p`turi. umfl`turi sau alte deterior`ri similare. umfl`turi sau altor deterior`ri similare. • Trebuie s` \i informa]i pe to]i ceilal]i utilizatori ai vehiculului asupra faptului c` pneul a fost provizoriu lipit cu ajutorul trusei ContiMobilityKit [i s` \i aten]iona]i asupra condi]iilor speciale care trebuie respectate la deplasarea cu vehiculul.

Îndep`rta]i eticheta A care indic` faptul c` viteza maxim` admis` este de 80 km/h (50 m/h) de pe cutia trusei [i ata[a]i-o pe panoul de bord \n raza vizual` a [oferului.Ro]i [i anvelope B H G I J D L F K C E75437 C D E75439 AVERTISMENT Solu]ia de lipire con]ine latex de cauciuc natural. F E75438 E 231 . Scoate]i din cutia trusei ContiMobilityKit furtunul B [i fi[a de alimentare C cu cablu. Evita]i contactul cu ochii [i hainele. Deschide]i capacul. 1. 3. 2. De[uruba]i capacul portocaliu D al suportului pentru recipient [i capacul E al recipientului cu solu]ie de lipire.

Scoate]i capacul de protec]ie G de pe cap`tul furtunului [i \n[uruba]i bine furtunul H pe ventilul pneului deteriorat. Asigura]i-v` c` trusa ContiMobilityKit. 12. Introduce]i fi[a de alimentare C \n priza pentru brichet` sau \n priza auxiliar`. Opri]i pu]in compresorul pentru a putea citi nivelul curent al presiunii pe indicatorul de presiune K. Porni]i imediat vehiculul [i conduce]i circa trei kilometri astfel \ncåt substan]a de lipire s` lipeasc` zona deteriorat`. Nu de[ruba]i din suport un recipient cu solu]ie de lipire plin. 17. deoarece este posibil ca substan]a de lipire s` curg` din recipient.8 bari (26 psi). dar va sc`dea din nou dup` circa 30 de secunde. nu continua]i deplasarea utilizånd pneul respectiv. . 9. Fixa]i prin ap`sare butonul J al compresorului la pozi]ia I.5 bari (51 psi).Ro]i [i anvelope 4. Porni]i motorul (numai dac` vehiculul se afl` \n spa]iu deschis sau \ntr-un loc bine aerisit). 10.8 bari (26 psi) \n [apte minute. 8.8 bari (26 psi) [i de maxim 3. Fixa]i la loc capacul ventilului. Ve]i mai avea nevoie de trus` la verificarea presiunii \n pneu. În acest caz. Umfla]i pneul timp de maxim [apte minute pån` la o presiune de minim 1. fixa]i compresorul la 0. Not`: La pomparea substan]ei de lipire prin ventilul pneului. presiunea poate cre[te pån` la 6 bari (87 psi). 7. Dup` atingerea unei presiuni \n pneu de cel pu]in 1. dar sunt u[or accesibile. Scoate]i capacul ventilul pneului deteriorat. Scoate]i fi[a de alimentare din priza brichetei sau din priza auxiliar`. A se vedea subcapitolul Prizele electrice auxiliare (pagina 134). Asigura]i-v` c` butonul J al compresorului este fixat la 0. 11. Introduce]i recipientul \n suportul F prin rotire \n sensul acelor de ceasornic pån` cånd acesta este bine fixat. AVERTISMENT Dac` presiunea de umflare \n pneu nu atinge valoarea de 1. A se vedea subcapitolul Bricheta (pagina 133). 13. L`sa]i recipientul \n suport. De[uruba]i rapid furtunul de pe ventilul pneului [i pune]i la loc capacul de protec]ie G. 232 15. 6. 14. capacul recipientului [i capacul portocaliu sunt depozitate \n condi]ii de siguran]`. 16. \nseamn` c` pneul a suferit o deteriorare grav` [i c` nu este posibil` repararea sa provizorie. \n interiorul vehiculului. 5. ATEN}IE În[urubarea recipientului \n suport duce la perforarea sigiliului acestuia.

13. reduce]i viteza [i conduce]i cu aten]ie pån` \ntr-un loc unde pute]i opri vehiculul \n condi]ii de siguran]`. Verifica]i presiunea din pneului deteriorat [i. de[uruba]i furtunul. Scoate]i capacul de protec]ie G de la cap`tul furtunului. Dup` umflarea pneului pån` la presiunea corect`. 4.Ro]i [i anvelope AVERTISMENT Dac` sesiza]i vibra]ii puternice.3 bari (19 psi) sau dac` pneul prezint` cr`p`turi. Dac` presiunea \n pneu este prea mare. Fixa]i compresorul la pozi]ia I [i pompa]i aer pån` cånd se atinge presiunea \n pneu specificat`. Conduce]i pån` la cea mai apropiat` unitate specializat` [i solicita]i \nlocuirea pneului deteriorat. opri]i compresorul. . scoate]i fi[a din priz`. Atåt furtunul. gazele emise pot provoca otr`virea sau asfixiere. Introduce]i fi[a de alimentare C \n priza pentru brichet` sau \n priza auxiliar`. informa]i lucr`torul care efectueaz` opera]ia de schimbare asupra faptului c` pneul con]ine substan]` de lipire (a se vedea instruc]iunile separate de demontare a pneurilor). Resturile de substan]` de lipire din furtunul utilizat pot determina func]ionarea necorespunz`toare a trusei ContiMobilityKit. cåt [i recipientul cu substan]` de lipire trebuie \nlocuite dup` utilizarea trusei ContiMobilityKit. 9. 8. Porni]i motorul (numai dac` vehiculul se afl` \n spa]iu deschis sau \ntr-un loc bine aerisit). dezumfla]i-l pån` la nivelul specificat. utilizånd supapa reductoare de presiune I. Înainte de a scoate pneul de pe jant`. instabilitatea direc]iei sau zgomote \n timpul deplas`rii. 7. A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 238). 233 Verificarea presiunii \n pneuri AVERTISMENT Dac` motorul este l`sat pornit \ntr-un spa]iu \nchis sau care nu este bine aerisit (de ex. Dac` presiunea \n pneului \n care a fost pompat` substan]` de lipire este de 1. 1. Opri]i vehiculul dup` ce a]i condus aproximativ trei kilometri. nu continua]i deplasarea cu acel pneu. strånge]i capacul ventilului [i pune]i la loc capacul de protec]ie G. Asigura]i-v` c` butonul J al compresorului este fixat la pozi]ia 0.3 bari (19 psi) sau mai mare. regla]i-o la nivelul specificat. 12. 10. În[uruba]i cu fermitate furtunul H pe ventilul pneului deteriorat. regla]i-o. 11. 3. Citi]i nivelul presiunii pe indicatorul de presiune K. Verifica]i din nou pneul [i presiunea din acesta. 5. 2. Opri]i compresorul [i verifica]i din nou presiunea \n pneu. Dac` presiunea din pneu este sub nivelul de 1. umfl`turi sau alte deterior`ri de acest tip. \ntr-o cl`dire). P`stra]i recipientul \n suport [i depozita]i trusa ContiMobilityKit \n condi]ii de siguran]` \n portbagaj. dac` este necesar. 6.

asigura]i-v` c` presiunea \n pneuri este reglat` la nivelul recomandat.Ro]i [i anvelope Not`: Re]ine]i faptul c` trusele de reparare a pneurilor asigur` numai o mobilitate temporar`. Proceda]i conform indica]iilor de mai sus. Dup` golire recipientele pentru substan]a de lipit pot fi tratate ca de[euri menajere obi[nuite. Monitoriza]i presiunea \n pneuri pån` la \nlocuirea pneului reparat. consulta]i un lucr`tor specializat \n schimbarea pneurilor. ANVELOPELE RUNFLAT Principiul de func]ionare Anvelop` standard A B C E75207 A Pozi]ia jantei la presiunea corespunz`toare \n pneu B Pozi]ia jantei la presiunea insuficient` \n pneu C Anvelop` Anvelop` runflat B A D C E87667 A Pozi]ia jantei la presiunea corespunz`toare \n pneu B Pozi]ia jantei la presiunea insuficient` \n pneu C Anvelop` D Flancuri \nt`rite 234 . AVERTISMENT Înainte de a conduce vehiculul. Reglement`rile referitoare la repararea pneurilor dup` utilizarea trusei ContiMobilityKit difer` de la o ]ar` la alta. A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 238). Returna]i resturile de substan]` de lipire vånz`torului sau evacua]i-le la de[euri conform reglement`rilor locale privind evacuarea de[eurilor menajere. \ncepånd de la punctul 2 din sec]iunea „Verificarea presiunii \n pneuri". Pentru instruc]iuni.

Ro]i [i anvelope Atunci cånd o anvelop` standard suport` o sc`dere brusc` a presiunii. Pentru mai multe detalii referitoare la compatibilitate. Pentru avizarea [oferului asupra existen]ei unei defec]iuni la nivelul pneurilor. A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 238). o anvelop` standard poate fi montat` provizoriu pe un vehicul echipat cu anvelope runflat. v` rug`m s` contacta]i dealerul. Nu utiliza]i anvelope runflat \n cazul vehiculelor care nu sunt dotate din fabric` cu acest tip de anvelope. care indic` orice reducere a presiunii. \nt`rite. Nu utiliza]i combina]ii de anvelope runflat cu anvelope standard. Înlocuirea anvelopelor runflat AVERTISMENT Asigura]i-v` c` la atelier este cunoscut faptul c` vehiculul dumneavoastr` este echipat cu anvelope speciale runflat. care permit suportarea greut`]ii aplicate de jante \n caz de pierdere a presiunii. {oferul trebuie avertizat asupra faptului c` anvelopa standard nu are proprietatea de a func]iona \n caz de pan`. solicita]i verificarea jantei pentru identificarea eventualelor deterior`ri. vehiculul este echipat cu un sistem de monitorizare a presiunii \n pneuri. Anvelopele runflat au flancuri rigide. În caz de apari]ie a unui defect la nivelul pneurilor: • reduce]i imediat viteza de deplasare pån` la maximum 80 km/h • evita]i manevrele bru[te sau accidentale de frånare [i de schimbare a direc]iei [i acorda]i o aten]ie deosebit` virajelor • nu conduce]i mai mult de 80 kilometri dup` detectarea defectului • \nlocui]i pneul deteriorat cåt mai curånd posibil. este posibil s` nu observa]i niciun defect al acestor anvelope. flancurile acesteia preiau \ntreaga greutate a vehiculului prin intermediul jantei. Anvelopele runflat pot fi comercializate [i montate numai de reprezentan]i autoriza]i [i califica]i special \n acest sens. Dac` o astfel de anvelop` trebuie \nlocuit`. În situa]ii speciale. Niciodat` nu \ncerca]i repararea sau refolosirea anvelopelor runflat care sunt avariate sau care au fost utilizate cu pan`. Modul de tratare a unei pene la anvelopele runflat Datorit` propriet`]ilor de func]ionare \n condi]ii de pan`. 235 . iar pneul este distrus. Manevrabilitatea vehiculului scade foarte mult.

E70415 Pentru ca toate anvelopele vehiculului s` se uzeze lent [i uniform. ATEN}IE Evita]i frecarea flancurilor anvelopelor de borduri \n timpul parc`rii. asigura]i-v` c` presiunea \n pneuri este corect`. Nu folosi]i lan]uri antiderapante pe carosabil f`r` z`pad`. urca]i lent [i cu ro]ile perpendiculare pe bordur`. Dac` trebuie s` urca]i pe trotuar. ATEN}IE Dac` vehiculul dumneavoastr` este echipat cu ornamente la ro]i. Nu monta]i lan]uri antiderapante pe anvelopele de tip 235/45 R 17. \ndep`rta]i-le \nainte de a monta lan]urile antiderapante. UTILIZAREA LAN}URILOR ANTIDERAPANTE AVERTISMENTE Nu dep`[i]i viteza de 50 km/h. Verifica]i periodic dac` suprafa]a anvelopelor este deteriorat` de corpuri str`ine. Dac` se utilizeaz` anvelope de iarn`. A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 238). v` recomand`m s` \nlocui]i anvelopele din fa]` cu cele din spate [i invers la intervale regulate de 5. t`iat` sau uzat` neuniform.Ro]i [i anvelope ÎNTRE}INEREA ANVELOPELOR UTILIZAREA ANVELOPELOR DE IARN~ ATEN}IE Ave]i grij` s` utiliza]i piuli]ele corecte pentru tipul de roat` pe care sunt montate anvelopele de iarn`. Uzura neuniform` poate \nsemna c` geometria direc]iei este dereglat`.000 km. 236 . Verifica]i presiunea \n pneuri (inclusiv la roata de rezerv`) atunci cånd acestea sunt reci. Monta]i numai lan]uri cu zale mici. o dat` la 2 s`pt`måni. Monta]i lan]uri numai pe ro]ile din fa]`. 235/40 R 18 sau T125/90 R 16. Not`: Sistemul ABS va func]iona normal \n continuare.000 pån` la 10.

pe afi[ajul pentru informa]ii apare un mesaj de avertizare.0 0.3 bari. Atunci cånd sistemul detecteaz` sc`derea presiunii \n pneuri. reduce durabilitatea suprafe]ei de rulare a pneului [i poate afecta capacitatea de a conduce vehiculul \n condi]ii de siguran]`. 237 .3 bari. Nu conduce]i vehiculul cu pneuri foarte dezumflate. A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 238). [i un receptor care se afl` \n interiorul vehiculului. Selecta]i op]iunea Tyre pressure (presiunea \n pneuri) din meniul Information (informa]ii). Sistemul va oferi doar un avertisment \n caz de presiune sc`zut` \n pneuri. ve]i vedea simbolul + afi[at sub valoarea presiunii. 0. verifica]i presiunea \n pneuri cåt mai curånd posibil [i umfla]i-le pån` la presiunea recomandat`. Pneurile trebuie montate de c`tre tehnicieni cu o calificare corespunz`toare. Sistemul m`soar` presiunea doar pån` la valoarea 3. A se vedea capitolul Afi[aje pentru informa]ii (pagina 85). Verificarea presiunii \n pneuri Tyre press. Presiunea sc`zut` m`re[te consumul de combustibil. Sistemul monitorizeaz` presiunea \n pneuri utilizånd senzori . Sistemul nu va umfla pneurile.emi]`tori amplasa]i \n jante.0 bar 0. Simbolul + indic` faptul c` este posibil ca presiunea \n pneuri s` fie mai mare. ATEN}IE Nu \ndoi]i [i nu deteriora]i ventilele atunci cånd umfla]i pneurile. Dac` se afi[eaz` un mesaj de avertizare privind presiunea sc`zut` \n pneuri.0 bar 0. Acest lucru duce la supra\nc`lzirea pneurilor [i la pene. Dac` acest lucru se \ntåmpl` frecvent. solicita]i stabilirea cauzei [i remedierea problemei cåt mai curånd posibil. Este posibil ca sistemul s` detecteze mai greu presiunea sc`zut` \n pneuri dac` a]i montat lan]urile antiderapante.0 E74435 Not`: Dac` presiunea \n pneuri este mai mare sau egal` cu 3.Ro]i [i anvelope SISTEMUL DE MONITORIZARE A PRESIUNII ÎN PNEURI AVERTISMENT Acest sistem nu v` degreveaz` de responsabilitatea de a verifica periodic presiunea \n pneuri.

Ro]i [i anvelope Stabilirea \nc`rc`rii vehiculului Set`rile corecte pentru presiunea \n pneuri depind de \nc`rcarea vehiculului.2 238 .2 Înc`rcare total` Fa]` bar 4.2 Spate bar 4. A se vedea subcapitolul Specifica]ii tehnice (pagina 238).2 Spate bar 4. selecta]i op]iunea Tyres (pneuri). În meniul Setup (setare). Tyres (pneuri) Check (verificare) Low Load (\nc`rcare mic`) High Load (\nc`rcare mare) E74434 SPECIFICA}II TEHNICE Cuplul de strångere al piuli]elor de la ro]i Toate ro]ile 130Nm Presiuni \n pneuri (pneuri reci) Pån` la 80 km/h Presiuni \n pneuri Înc`rcare normal` Variant` Dimensiune pneu T125/90 R 16 Fa]` bar Toate 4. A se vedea capitolul Afi[aje pentru informa]ii (pagina 85). Sistemul poate detecta presiunea sc`zut` \n pneuri numai dac` a]i introdus datele privind \nc`rcarea vehiculului la momentul curent. apoi selecta]i op]iunea Low Load (\nc`rcare mic`) sau High Load (\nc`rcare mare) [i ap`sa]i pe OK.

2 2.3L Duratec-HE 2.5L Duratec-ST 2.2 2.2 Înc`rcare total` Fa]` bar 2.8 2.5 2.4 2.8L Duratorq-TDCi 1.5 2.8 2.8 2.5 2.4 2.4 2.8 2.0L Duratorq-TDCi 2.2 2.2 2.2L Duratorq-TDCi 2.2 2.8L Duratorq-TDCi 1.8L Duratorq-TDCi 1.8 2.2L Duratorq-TDCi 2.0L Duratorq-TDCi 2.3L Duratec-HE 2.5 2.Ro]i [i anvelope Pån` la 160 km/h Presiuni \n pneuri Înc`rcare normal` Variant` Dimensiune pneu 205/55 R 16 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 205/55 R 16 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 Fa]` bar 1.2 2.8 2.4 2.5 2.2 2.4 2.3L Duratec-HE 2.2 2.2 2.2 2.5 2.0L Duratorq-TDCi 2.4 2.5 Spate bar 2.6L Duratec-TiVCT 2.5 2.8 2.8 2.5 2.0L Duratec-HE 2.8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.8 2.8 2.4 2.2L Duratorq-TDCi 2.2 2.2 2.5 2.5 2.2 2.4 2.0L Duratec-HE 2.5 2.5 2.2 2.5 2.2 2.8L Duratorq-TDCi 2.5 2.2 2.5 2.2 2.2 2.2 2.8 2.0L Duratec-HE 2.4 Spate bar 2.5 2.4 2.8 239 .8 2.5L Duratec-ST 1.2 2.8 2.8 2.8 2.8 2.4 2.5L Duratec-ST 2.2 2.5 2.4 2.2 2.4 2.5 2.5 2.8 2.8 2.

8 2.6 2.8 240 .4 2.8 2.0L Duratec-HE 2.8L Duratorq-TDCi 1.2 2.2 2.4 2.6 2.6 2.3L Duratec-HE 2.0 2.0 3.8L Duratorq-TDCi 2.8 2.Ro]i [i anvelope Vitez` constant` peste 160 km/h Presiuni \n pneuri Înc`rcare normal` Variant` Dimensiune pneu 205/55 R 16 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 205/55 R 16 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 Fa]` bar 1.2 2.5L Duratec-ST 2.5 2.4 Spate bar 2.5 2.2 2.2 2.5 2.2 2.2 2.5 2.3 2.5 2.0L Duratec-HE 2.5L Duratec-ST 2.8 2.2 2.8 2.4 2.3 2.5 2.3L Duratec-HE 2.0 3.2 Înc`rcare total` Fa]` bar 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.6 2.8 2.7 2.2 2.4 2.5 2.0 3.8L Duratorq-TDCi 1.5 2.8 3.6L Duratec-TiVCT 2.7 2.4 2.8 2.3L Duratec-HE 2.0L Duratec-HE 2.2 2.5 2.5L Duratec-ST 1.8L Duratorq-TDCi 1.7 2.8 2.5 Spate bar 2.3 2.

8 2.2L Duratorq-TDCi 2.5 2.6 2.4 2.8 241 .8 2.8 2.4 Spate bar 2.4 2.2L Duratorq-TDCi 2.6 Spate bar 2.2 2.4 2.2 Înc`rcare total` Fa]` bar 2.2 2.4 2.2L Duratorq-TDCi 2.4 2.2 2.2 2.8 2.6 2.0L Duratorq-TDCi 2.8 2.5 2.Ro]i [i anvelope Înc`rcare normal` Variant` Dimensiune pneu 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 215/55 R 16 235/45 R 17 235/40 R 18 Fa]` bar 2.5 2.0L Duratorq-TDCi 2.0L Duratorq-TDCi 2.2 2.

vizibil` prin parbriz. Num`rul de identificare al vehiculului (VIN) se afl` [i pe o etichet` \n partea stång` a panoului de bord.6L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA) Seria motorului este imprimat` pe spatele blocului motor. lång` scaunul din fa]`.0L DURATEC-HE (MI4) Seria motorului este imprimat` pe spatele blocului motor.Identificarea vehiculului PL~CU}A DE IDENTIFICARE NUM~RUL DE IDENTIFICARE AL VEHICULULUI (VIN) / SERIA DE {ASIU A B E E85610 D C A Num`rul de identificare a vehiculului (seria de [asiu) B Greutatea total` a vehiculului C Masa brut` a vehiculului plus a remorcii sau rulotei D Masa maxim` admis` pe osia fa]` E Masa maxim` admis` pe osia spate Num`rul de identificare al vehiculului [i masele maxime admise sunt indicate pe o pl`cu]` amplasat` pe stålpul B (stålpul dintre u[ile de pe partea dreapt` a vehiculului . 242 . SERIA MOTORULUI . \n partea stång`. E87496 Num`rul de identificare al vehiculului este [tan]at \n panoul de podea. \n partea stång`. pe partea dreapt`. din afara vehiculului.2. SERIA MOTORULUI .v`zut de la [ofer).1.

3L DURATEC-HE (MI4) Seria motorului este imprimat` pe spatele blocului motor. \n partea stång`.Identificarea vehiculului SERIA MOTORULUI . 243 .2.0L DURATORQ-TDCI (DW) DIESEL/2.1.2.2. SERIA MOTORULUI . SERIA MOTORULUI .5L DURATEC-ST (VI5) Seria motorului este imprimat` pe spatele blocului motor.2L DURATORQTDCI (DW) DIESEL Seria motorului este imprimat` pe blocul motor lång` filtrul de ulei [i r`citorul de ulei. \n partea stång`. SERIA MOTORULUI .8L DURATORQ-TDCI (KENT) DIESEL Seria motorului este imprimat` pe colectorul de admisie.

Specifica]ii tehnice SPECIFICA}II TEHNICE Dimensiunile vehiculului Varianta cu 4 u[i D A C E87088 E B 244 .

Specifica]ii tehnice Element A B C D E E Descriere dimensiune Lungime maxim` L`]ime total`.1589 1595 .1500 2850 1579 . inclusiv oglinzi exterioare În`l]ime total` la greutate la gol Ampatament Ecartament fa]` Ecartament spate Dimensiune \n mm 4844 2078 1453 .1605 245 .

inclusiv oglinzi exterioare În`l]ime total` (vehicul gol. ne\nc`rcat) Ampatament Ecartament fa]` Ecartament spate Dimensiune \n mm 4778 .1589 1595 .1500 2850 1579 .4802 2078 1453 .1605 Element A B C D E E 246 .Specifica]ii tehnice Varianta cu 5 u[i D A C E87089 E B Descriere dimensiune Lungime maxim` L`]ime total`.

Specifica]ii tehnice Varianta Combi D A C E87090 E B 247 .

ne\nc`rcat si f`r` bare portbagaj exterior În`l]ime total` vehicul gol.1548 2850 1579 .1605 248 .1589 1595 . inclusiv oglinzi exterioare În`l]ime total` vehicul gol.1512 1502 .Specifica]ii tehnice Element A B C C D E E Descriere dimensiune Lungime maxim` L`]ime total`. ne\nc`rcat inclusiv bare portbagaj exterior Ampatament Ecartament fa]` Ecartament spate Dimensiune \n mm 4830 .4856 2078 1466 .

Centru cårlig de tractare .lonjeron Parte interioar` lonjeron Centru cårlig de tractare .centru cårlig de tractare Centru cårlig de tractare .cap`t cårlig de tractare Punct de prindere .centru punct de prindere 2.centru punct de prindere 1. Dimensiune \n mm 102 1 1150 438 876 434 707 249 .Specifica]ii tehnice Dimensiunile dispozitivului de remorcare Varianta cu 4 u[i A B C D E F E87091 G Element A B C D E F G Descriere dimensiune Bar` de protec]ie .centru cårlig de tractare Centru roat` .

centru cårlig de tractare Centru roat` .cap`t cårlig de tractare Bar` de protec]ie .cap`t cårlig de tractare (cu bar` de protec]ie model sport) Punct de prindere .centru punct de prindere 2.centru cårlig de tractare Centru cårlig de tractare .Specifica]ii tehnice Varianta cu 5 u[i A B C D E F E87092 G Descriere dimensiune Dimensiune \n mm 100 90 1 1082 438 876 364 637 Element A A B C D E F G Bar` de protec]ie . 250 .lonjeron Parte interioar` lonjeron Centru cårlig de tractare . Centru cårlig de tractare .centru punct de prindere 1.

Specifica]ii tehnice Varianta Combi A B C D E F E87093 G 251 .

cap`t cårlig de tractare Punct de prindere .centru punct de prindere 2. Dimensiune \n mm 100 1 1134 438 876 419 692 252 .lonjeron Parte interioar` lonjeron Centru cårlig de tractare .centru cårlig de tractare Centru roat` .Specifica]ii tehnice Element A B C D E F G Descriere dimensiune Bar` de protec]ie . Centru cårlig de tractare .centru punct de prindere 1.centru cårlig de tractare Centru cårlig de tractare .

Pute]i cump`ra suportul potrivit pentru telefonul dumneavoastr` de la dealer. a telefonului dumneavoastr` mobil cu sistemul audio sau cu sistemul de naviga]ie aflat \n dotarea vehiculului. Not`: Asigura]i-v` c` telefonul este \mpins complet spre spate \n suport. \ns` poate fi setat` de Dvs s` fie \ntre 0 [i 60 de minute. f`r` cablu. Aceast` setare poate fi realizat`. Not`: Telefonul mobil nu se \nchide imediat dup` decuplarea contactului: \ntårzierea pentru \ntreruperea aliment`rii este presetat` la 10 minute. INSTALAREA TELEFONULUI Condi]ii pentru conexiune prin suport Telefonul dumneavoastr` trebuie instalat \ntr-un suport pentru telefon mobil \nainte de a putea fi utilizat ca telefon cu suport \mpreun` cu sistemul de comand` vocal`/handsfree. În cazul \n care sistemul de comand` vocal` [i Bluetooth este utilizat o perioad` mai lung` \n timp ce vehiculul sta]ioneaz`. 1. Componenta Bluetooth pentru telefonul mobil a sistemului asigur` conexiunea prin radiofrecven]e.Telefonul INFORMA}II GENERALE Aceast` sec]iune descrie func]iile [i caracteristicile sistemului de comand` vocal` [i al sistemului Bluetooth pentru telefonul mobil. Conecta]i telefonul la suport. Suportul trebuie s` fie complementar tipului exact de telefon mobil pe care il ave]i. Sec]iunea prezint` urm`toarele variante: • telefon mobil cu suport. asigura]i-v` c` motorul este pornit pentru a evita desc`rcarea bateriei. tine]i seama c` trebuie corelat cu suportul sau trebuie schimbat suportul (dac` schimba]i m`rcile de telefon mobil-) A[ezarea telefonului \n suport Not`: Telefonul dumneavoastr` trebuie instalat \ntr-un suport de telefon mobil care v` permite s` conecta]i telefonul mobil la suport. dac` schimba]i telefonul mobil. Componenta de comand` vocal` (voice control) a sistemului poate fi utilizat` pentru a controla: • apelurile de pe telefonul mobil • func]iile sistemului audio • func]iile sistemului de climatizare a vehiculului. A[eza]i baza telefonului \n elementul de conexiune din suport. 253 . Aceast` component` v` permite s` folosi]i sistemul audio sau sistemul de naviga]ie pentru a efectua sau primi apeluri f`r` a utiliza telefonul mobil. creånd \n agenda telefonului mobil o \nregistrare numit` Timer (temporizator) [i introducånd perioada de \ntårziere dorit` ca num`r al acestei \nregistr`ri. ci sistemul audio al vehiculului. \n func]ie de telefonul dumneavoastr` mobil. f`r` comand` vocal` • sistem de comand` vocal` [i Bluetooth cu suport de telefon mobil • sistem de comand` vocal` [i Bluetooth f`r` suport de telefon mobil.

Telefon Mobil 2 1 Acas` Birou Fax E87688 Not`: Conexiunea la sistem va fi indicat` pe afi[ajul telefonului. ca pictogram`. accesul la agend` poate fi \ntårziat cu pån` la dou` minute. 254 Not`: Datele introduse pot fi afi[ate f`r` precizarea unei categorii. Agenda telefonic` Dup` pornire. Categoria poate fi indicat`. Atunci cånd ve]i pune din nou contactul. Transformarea unui telefon \ntr-un telefon activ din punct de vedere al sistemului PHONE al vehiculului Cånd utiliza]i sistemul pentru prima dat`. . niciun telefon nu este conectat la sistemul vehiculului.Telefonul 2. Totu[i. Ap`sa]i telefonul \n jos pån` cånd se aude un clic. acesta devine telefonul activ. de asemenea. Dup` punerea contactului. sistemul va selecta ultimul telefon ca telefon activ. consulta]i meniul telefonului. telefonul cu suport [i telefonul Bluetooth sunt recunoscute \n mod diferit de c`tre sistem. \n unele cazuri telefonul Bluetooth trebuie activat prin ap`sarea butonului pentru postul corect de pe unitatea audio sau de pe cea de naviga]ie. Pentru mai multe informa]ii. De exemplu: M O H F Mobile (mobil) Office (birou) Home (acas`) Fax Telefonul Bluetooth Dup` conectarea telefonului Bluetooth la sistem. pe unitatea de naviga]ie sau pe cea audio pot fi afi[ate diferite categorii. Categoriile de date introduse \n agenda telefonic` În func]ie de datele introduse \n agend`.

Not`: Dac` un apel este \n desf`[urare atunci cånd telefonul utilizat este selectat ca noul telefon activ. Conecta]i un alt telefon Bluetooth dup` cum se indic` \n condi]iile pentru o conexiune Bluetooth. Sistemul Bluetooth trebuie s` fie activat pe telefon [i pe unitatea audio. În aceste cazuri. la sistemul vehiculului se pot conecta pån` la cinci telefoane Bluetooth. La vehiculele neechipate cu suport de telefon mobil. Telefonul cu suport Telefonul nu devine activ \n mod automat doar prin instalarea sa \n suportul de telefon mobil. Pe telefonul Bluetooth nu trebuie activat modul privat. Not`: Chiar dac` este conectat la sistemul vehiculului. C`uta]i dispozitivul audio. telefonul dumneavoastr` poate fi utilizat [i \n modul obi[nuit. unul dintre acestea trebuie [ters din memorie pentru a putea conecta un nou telefon. SETAREA SISTEMULUI BLUETOOTH Înainte de a putea utiliza telefonul \mpreun` cu vehiculul. Codul PIN 0000 al sistemului Bluetooth trebuie introdus cu ajutorul tastaturii telefonului.Telefonul Conectarea unui alt telefon Bluetooth Not`: Înainte de a se conecta un alt telefon Bluetooth. conexiunea activ` Bluetooth existent` trebuie dezactivat` utilizånd telefonul mobil. acesta trebuie conectat la sistemul de telefonie al vehiculului. Condi]ii pentru conexiunea Bluetooth Înainte de a putea realiza o conexiune Bluetooth trebuie \ndeplinite urm`toarele condi]ii. 2. consulta]i paragraful Schimbarea telefonului activ din sec]iunea corespunz`toare care descrie sistemul instalat pe vehiculul dumneavoastr`. 5. 4. Telefoanele memorate de c`tre sistem pot fi accesate utilizånd lista de telefoane de pe unitatea de naviga]ie sau unitatea audio. acesta va fi transferat la sistemul audio al vehiculului. consulta]i ghidul de utilizare al telefonului dumneavoastr`. Manipularea telefoanelor Un telefon poate fi conectat la sistemul vehiculului utilizånd o conexiune prin suport sau o conexiune Bluetooth. 3. La vehiculele echipate cu suport de telefon mobil. Pentru mai multe informa]ii. Selecta]i op]iunea Ford Audio (sistem audio Ford). la sistemul vehiculului se pot conecta pån` la [ase telefoane Bluetooth. Telefonul mobil trebuie s` posede facilitatea Bluetooth: 1. Not`: În cazul \n care au fost conectate [ase telefoane Bluetooth (cinci telefoane Bluetooth pentru sistemul de telefoane cu suport). 255 .

Pentru a evita aceast` situa]ie. Pentru detalii suplimentare. care \n unele cazuri poate reduce semnificativ performan]ele sistemului. 256 . Din aceast` cauz`. trebuie utilizate numai telefoanele recomandate. produc`torii de telefoane mobile pot introduce o varietate de profile \n dispozitivele Bluetooth. v` rug`m s` contacta]i dealerul. Telecomanda Unul dintre urm`toarele tipuri de telecomand` poate fi montat \n vehiculul dumneavoastr`: Butoanele de comand` vocal` [i de mod 1 2 E87661 1 Butonul de comand` vocal` (VOICE) 2 Butonul de mod (MODE) Apelurile primite pot fi acceptate ap`sånd o dat` pe butonul MODE sau pot fi respinse ap`sånd de dou` ori pe acela[i buton. CD/AUX) apelurile active pot fi terminate sau apelurile primite pot fi respinse. Compatibilitatea telefoanelor ATEN}IE Deoarece nu exist` niciun acord comun. Acesta este definit ca un fi[ier SIS [i este disponibil pe site-ul Ford. convorbirea telefonic` va continua. Telefoanele cu sisteme de operare Symbian Not`: În cazul anumitor telefoane este necesar` instalarea unui fi[ier special pentru a permite accesul complet la agenda telefonic` prin intermediul sistemului Bluetooth. V` rug`m s` contacta]i dealerul pentru mai multe detalii privind lista curent` de compatibilitate. BUTOANELE TELEFONULUI Terminarea sau respingerea apelurilor Prin ap`sarea unuia dintre butoanele pentru func]ii de pe unitatea audio sau de naviga]ie (de exemplu: AM/FM. poate ap`rea o incompatibilitate \ntre telefon [i sistemul hands-free.Telefonul Not`: O convorbire telefonic` \n curs va fi \ntrerupt` dac` sistemul audio/de naviga]ie este dezactivat. În cazul \n care contactul este decuplat.

consulta]i ghidul sistemului audio.VEHICULE F~R~: SISTEM DE NAVIGA}IE Aceast` sec]iune descrie func]iile de telefon ale unit`]ii audio. Chiar dac` este conectat la unitatea audio. În cazul vehiculelor cu un buton de acceptare/respingere a apelurilor. Butonul de mod de pe volan UTILIZAREA TELEFONULUI . Not`: Pentru detalii referitoare la butoanele de control. AM/FM sau AUX. 2 Butonul de acceptare/respingere a apelurilor Butonul VOICE este utilizat pentru a activa sau dezactiva sistemul de comand` vocal`. Not`: Pute]i p`r`si meniul telefonului ap`sånd pe oricare dintre butoanele pentru surs` CD. Not`: Unele unit`]i audio au butonul de acceptare/respingere a apelurilor pe partea frontal`.Telefonul Butonul de comand` vocal` [i de acceptare/respingere a apelurilor Numai pentru butonul de mod 1 2 E87664 E87662 1 Butonul VOICE În cazul vehiculelor care nu au un buton VOICE. Not`: Nu ve]i putea utiliza butonul MODE pentru a activa sistemul de comand` vocal` \n timpul unui apel primit sau \n timpul unui apel activ. butonul MODE de pe telecomand` este utilizat pentru a activa sau dezactiva sistemul de comand` vocal`. Acestea func]ioneaz` \n acela[i mod. telefonul dumneavoastr` poate fi utilizat \n modul obi[nuit. Nu ve]i putea utiliza butonul MODE pentru a controla sistemul audio. E87663 257 . apelurile pot fi acceptate sau respinse prin ap`sarea butonului corespunz`tor. Trebuie s` existe un telefon activ.

Ap`sa]i butonul PHONE (telefon) sau pe cel de acceptare a apelurilor. Ap`sa]i butonul PHONE sau butonul de acceptare a apelurilor pentru a forma num`rul de telefon dorit. 3. 5. Reapelarea ultimului num`r format Not`: Aceste indica]ii se aplic` numai \n cazul unit`]ilor audio cu tastatur` de telefon. fie prin intermediul sistemului Bluetooth. Ap`sa]i butonul MENU. Selecta]i lista CALL OUT (apeluri efectuate) sau lista CALL IN (apeluri primite). Terminarea unui apel Apelurile pot fi terminate prin: • ap`sarea unuia dintre urm`toarele butoane de pe unitatea audio: PHONE. Reapelarea unui num`r de telefon 1. Ap`sa]i butoanele de c`utare pentru a selecta num`rul de telefon dorit. Ap`sa]i butonul MENU. 1. 3. Ap`sa]i butonul de acceptare a apelurilor. 4. 2. 258 . Ap`sa]i butonul PHONE (telefon) sau pe cel de acceptare a apelurilor. AM/FM. Ap`sa]i butonul de acceptare a apelurilor. • ap`sarea butonului de respingere a apelurilor. ON/OFF • ap`sarea butonului MODE de pe telecomand`. pute]i forma direct num`rul prin introducerea acestuia pe afi[ajul radioului cu ajutorul tastaturii [i ap`sånd pe butonul de acceptare a apelurilor: 1. 5. * [i #). ap`sa]i butonul de c`utare \n jos pentru a [terge ultima cifr`. 2. pute]i termina un apel numai cu ajutorul butonului de respingere a apelurilor. Dac` ave]i o unitate audio cu tastatur` de telefon (butoane 0-9. Datele introduse \n memorie vor ap`rea pe afi[ajul unit`]ii audio. Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat pe 0 pentru a introduce semnul +. Not`: Dac` telefonul activ nu furnizeaz` o list` de apeluri efectuate. }ine]i ap`sat pe butonul MENU pån` cånd este afi[at mesajul PHONEBOOK (agend` telefonic`). va fi afi[at ultimul num`r format/introdus. Ap`sa]i butonul PHONE sau pe cel de acceptare a apelurilor pentru a forma num`rul de telefon selectat. Not`: Dac` introduce]i o cifr` gre[it` \n timp ce introduce]i num`rul de telefon. 4. CD. Not`: Ap`sa]i [i ]ine]i ap`sat pe butonul de c`utare pentru a s`ri la urm`toarea liter` a alfabetului.Telefonul Efectuarea unui apel Formarea unui num`r Pute]i accesa agenda telefonului fie cu telefonul pus \n suport. Forma]i num`rul utilizånd tastatura de telefon de pe unitatea audio. Ap`sa]i butonul de c`utare de pe unitatea audio. Not`: Dac` ave]i o unitate audio cu tastatur` de telefon. 2. O ap`sare mai lung` va [terge tot råndul de cifre. 3.

Telefonul
1. Ap`sa]i butonul de acceptare a apelurilor. 2. Ap`sa]i din nou pe butonul de acceptare a apelurilor pentru a afi[a ultimul num`r format. 3. Ap`sa]i pentru a treia oar` pe butonul de acceptare a apelurilor pentru a forma num`rul. semnal sonor [i ve]i avea op]iunea s` termina]i apelul activ [i s` accepta]i cel`lalt apel. Acceptarea celui de-al doilea apel Al doilea apel poate fi acceptat prin: • ap`sarea butonului de acceptare a apelurilor. • ap`sarea butonului MODE de pe telecomand`. • ap`sarea butonului PHONE. Not`: Dac` face]i acest lucru se va anula apelul \n curs. Respingerea celui de-al doilea apel Al doilea apel poate fi respins prin: • ap`sarea butonului de respingere a apelurilor • ap`sarea butonului CD • ap`sarea butonului AM/FM. Not`: Dac` ave]i o unitate audio cu tastatur` de telefon, pute]i respinge un apel numai cu ajutorul butonului de respingere a apelurilor.

Primirea unui apel
Acceptarea unui apel primit Apelurile primite pot fi acceptate prin: • ap`sarea butonului PHONE • ap`sarea butonului MODE de pe telecomand` • ap`sarea butonului de acceptare a apelurilor. Respingerea unui apel primit Apelurile primite pot fi respinse prin: • ap`sarea butonului de respingere a apelurilor • ap`sarea butonului CD • ap`sarea butonului AM/FM. Not`: Dac` ave]i o unitate audio cu tastatur` de telefon, pute]i respinge un apel numai cu ajutorul butonului de respingere a apelurilor. Not`: Nu pute]i respinge un apel primit utilizånd telecomanda.

Schimbarea telefonului activ
Not`: Înainte de a putea activa un telefon, acesta trebuie s` fie conectat la sistem Utilizarea butonului pentru memorarea posturilor 1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe unitatea audio. 2. Ap`sa]i pe num`rul de presetare corespunz`tor (utilizånd butoanele de presetare a postului 1 - 6). 259

Cum proceda]i \n cazul primirii unui al doilea apel
Not`: Trebuie ca pe telefonul dumneavoastr` s` fie activat` func]ia pentru al doilea apel primit. Dac` se prime[te un apel \n timp ce este deja unul \n curs, se va auzi un

Telefonul
Not`: Acest procedeu este valabil numai pentru unit`]ile audio f`r` tastatur` de telefon. Utilizarea meniului unit`]ii audio 1. Ap`sa]i butonul PHONE sau butonul de acceptare a apelurilor. 2. Ap`sa]i butonul MENU de pe unitatea audio. 3. Selecta]i op]iunea ACTIVE PHONE (telefon activ) pe unitatea audio. 4. Parcurge]i prin derulare diferitele telefoane memorate utilizånd butoanele de c`utare pentru a afi[a telefoanele conectate. 5. Ap`sa]i butonul MENU pentru a selecta telefonul pe care dori]i s` \l activa]i. Not`: Dup` conectarea unui telefon Bluetooth la sistem, acesta devine telefonul activ.

UTILIZAREA TELEFONULUI - SISTEM TRAVEL PILOT EX
Acest capitol descrie func]iile de telefon ale sistemului de naviga]ie Travel Pilot EX. Not`: Pentru detalii referitoare la butoanele de control, consulta]i ghidul sistemului de naviga]ie Travel Pilot EX. Trebuie s` existe un telefon activ. Chiar dac` este conectat la sistemul de naviga]ie Travel Pilot EX, telefonul dumneavoastr` poate fi utilizat \n modul obi[nuit.

Efectuarea unui apel
Formarea unui num`r telefon cu suport Utilizarea unui telefon cu suport v` permite accesarea agendei telefonului mobil. Datele introduse \n memorie vor ap`rea pe afi[ajul sistemului TravelPilot EX. 1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe unitatea audio. 2. Utiliza]i op]iunea PHONEBOOK (agend` de telefon) din meniu. 3. Alege]i una dintre litere. 4. Selecta]i num`rul de telefon dorit, rotind butonul rotativ din dreapta. 5. Prin ap`sarea butonului INFO pot fi afi[ate detalii despre respectivele date din agend`. 6. Ap`sa]i butonul rotativ din dreapta.

Deconectarea unui telefon
Un telefon poate fi [ters din sistem oricånd, atåta timp cåt nu exist` un apel \n curs pe acest telefon; 1. Ap`sa]i butonul PHONE sau butonul de acceptare a apelurilor. 2. Ap`sa]i butonul MENU de pe unitatea audio. 3. Selecta]i op]iunea DEBOND (deconectare) pe unitatea audio. 4. Parcurge]i prin derulare diferitele telefoane utilizånd butoanele de c`utare pentru a afi[a telefonul care urmeaz` s` fie deconectat. 5. Ap`sa]i butonul MENU pentru a selecta telefonul pe care dori]i s` \l deconecta]i.

260

Telefonul
Formarea unui num`r telefon Bluetooth Utilizånd un telefon Bluetooth pot fi formate numere de telefon cu ajutorul sistemului de comand` vocal`; consulta]i capitolul Comanda vocal`. Terminarea unui apel Apelurile pot fi terminate prin: • ap`sarea butonului de respingere a apelurilor • ap`sarea butonului MODE de pe telecomand`. • ap`sarea butonului de \nchidere de pe sistemul de naviga]ie • ap`sarea butonului rotativ din dreapta. Reapelarea unui num`r telefon cu suport 1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe unitatea audio. 2. Ap`sa]i butonul MENU. 3. Selecta]i lista CALL OUT (apeluri efectuate), lista CALL IN (apeluri primite) sau REDIAL (reapelare). 4. Ap`sa]i butonul PHONE de pe unitatea audio pentru a forma num`rul de telefon dorit. Reapelarea unui num`r telefon Bluetooth 1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe unitatea audio. 2. Ap`sa]i butonul MENU. 3. Selecta]i op]iunea REDIAL (reapelare).

Cum proceda]i \n cazul primirii unui apel
Acceptarea unui apel primit Apelurile primite pot fi acceptate prin: • ap`sarea butonului de acceptare a apelurilor • ap`sarea butonului MODE de pe telecomand`. • ap`sarea butonului PHONE de pe unitatea audio • utilizarea op]iunii ACCEPT (acceptare) din meniu. Respingerea unui apel primit Apelurile primite pot fi respinse prin: • ap`sarea butonului de respingere a apelurilor • ap`sarea unuia dintre urm`toarele butoane de pe unitatea audio: CD, AM/FM • utilizarea op]iunii REJECT (respingere) din meniu. Not`: Nu pute]i respinge un apel utilizånd butonul MODE de pe telecomand`.

Cum proceda]i \n cazul primirii unui al doilea apel
Not`: Trebuie ca pe telefonul dumneavoastr` s` fie activat` func]ia pentru al doilea apel primit. Dac` se prime[te un apel \n timp ce este deja unul \n curs, se va auzi un semnal sonor [i ve]i avea op]iunea s` termina]i apelul activ [i s` accepta]i cel`lalt apel.

4. Ap`sa]i butonul PHONE de pe unitatea audio pentru a forma num`rul de telefon. 261

Telefonul
Acceptarea celui de-al doilea apel primit Al doilea apel poate fi acceptat prin: • Ap`sarea butonului de acceptare a apelurilor. • Ap`sarea butonului MODE de pe telecomand`. • Ap`sarea butonului PHONE de pe unitatea audio. • Utilizarea op]iunii ACCEPT (acceptare) din meniu. Not`: Procedånd astfel se va anula apelul \n curs. Respingerea celui de-al doilea apel primit Al doilea apel poate fi respins prin: • Butonul de respingere a apelurilor • unul dintre urm`toarele butoane de pe unitatea audio: CD, AM/FM. 1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe unitatea audio. 2. Selecta]i op]iunea DEBOND (deconectare) in meniu. 3. Selecta]i telefonul din list` folosind butoanele de presetare. Not`: Dup` conectarea unui telefon Bluetooth la sistem, acesta devine telefonul activ. Totu[i, \n unele cazuri telefonul Bluetooth trebuie activat prin ap`sarea butonului pentru postul corect de pe unitatea audio sau de pe cea de naviga]ie.

Schimbarea telefonului activ
Not`: Înainte de a putea activa un telefon, acesta trebuie s` fie conectat la sistem 1. Ap`sa]i butonul PHONE de pe unitatea audio. 2. Utilizånd op]iunea ACTIVE PHONE (telefon activ) din meniu, selecta]i telefonul activ din list` folosind butoanele de presetare.

Deconectarea unui telefon
Un telefon poate fi [ters din sistem oricånd, atåta timp cåt nu exist` un apel \n curs pe acel telefon.

262

Comanda vocal`
PRINCIPIUL DE FUNC}IONARE
Recunoa[terea vocal` permite operarea sistemului audio f`r` a fi nevoie s` v` distrage]i aten]ia de la drum pentru a schimba set`rile sau pentru a primi r`spunsul sistemului. De cåte ori da]i una dintre comenzile definite \n timp ce sistemul este activ, sistemul de recunoa[tere a vocii converte[te comanda dumneavoastr` vocal` \ntr-o comand` func]ional` pentru sistemul audio. Semnalele introduse iau forma unor dialoguri sau a unor comenzi. Sunte]i ghidat prin aceste dialoguri prin anun]uri sau \ntreb`ri. V` rug`m s` v` familiariza]i cu func]iile sistemului audio \nainte de a utiliza sistemul de recunoa[tere vocal`. Not`: În cazul \n care sistemul de comand` vocal` [i Bluetooth este utilizat o perioad` mai lung` \n timp ce vehiculul este oprit, porni]i motorul, pentru a evita desc`rcarea bateriei. Not`: Sistemul de comand` vocal` este specific limbii. Dac` dori]i ca sistemul s` func]ioneze \n alt` limb`, v` rug`m s` contacta]i dealerul.

R`spunsul sistemului
În timp ce sunte]i \ntr-o sesiune de voce, sistemul v` va aten]iona cu un semnal sonor de fiecare dat` cånd este gata s` treac` mai departe. Nu \ncerca]i s` da]i comenzi pån` cånd nu auzi]i semnalul sonor. Sistemul de comand` vocal` va repeta fiecare comand` dup` dumneavoastr`. Dac` nu sunte]i sigur cum s` proceda]i \n continuare, spune]i „HELP" pentru asisten]` sau „CANCEL" dac` nu mai dori]i s` continua]i. Func]ia „HELP" furnizeaz` numai cåteva dintre comenzile vocale disponibile. În paginile urm`toare pute]i g`si explica]ii detaliate ale tuturor comenzilor vocale posibile.

Comenzile vocale
Toate comenzile vocale trebuie date folosind un ton normal, ca [i cum a]i vorbi cu un pasager sau la telefon. Nivelul vocii dumneavoastr` trebuie s` fie \n func]ie de nivelul zgomotului din interiorul sau din exteriorul vehiculului, dar nu trebuie s` ]ipa]i.

Comenzi recunoscute
Sistemul de comand` vocal` v` permite s` controla]i urm`toarele func]ii ale vehiculului: • telefon • radio • CD player • climatizare • sistem de naviga]ie.

Eticheta de nume
Func]ia de etichet` de nume poate recunoa[te telefonul, sistemul audio [i de naviga]ie utilizånd func]ia „STORE NAME" (memorare nume).

263

care v` permit s` controla]i unele func]ii ale vehiculului f`r` a mai fi nevoit s` urma]i \ntreaga procedur`. "DIAL NAME" (formare num`r de telefon corespunz`tor nume) [i "REDIAL" (reapelare) • CD player: "DISC" [i "TRACK" (pies`) • climatizare: "TEMPERATURE" (temperatur`) [i "FAN" (ventilator) • radio: "TUNE NAME" (selectare nume-post) • naviga]ie: "ZOOM" (m`rire) [i "ROUTE SETTING" (setare rut`). Acestea sunt: • telefon: "MOBILE NAME" (nume telefon mobil)1. "DIAL NUMBER" (formare num`r). Comenzile rapide Sunt disponibile un num`r de comenzi vocale rapide. 1) Numai atunci cånd telefonul mobil este prev`zut cu sistem de comand` vocal` [i Bluetooth Începerea sesiunii de comunicare cu sistemul Înainte de a \ncepe s` da]i comenzi sistemului. <> indic` un num`r sau o etichet` de nume memorat` care trebuie introdus` de utilizator. UTILIZAREA COMENZII VOCALE Utilizarea sistemului Ordinea [i con]inutul comenzilor vocale sunt oferite \n urm`toarele liste. • Timpul de \nregistrare mediu pentru fiecare etichet` de nume este de aproximativ 2-3 secunde. 264 . E87665 COMENZILE UNIT~}II AUDIO CD player/CD changer Pute]i alege un disc sau o pies` de pe disc direct prin comand` vocal`.Comanda vocal` • Pute]i introduce \n memorie pån` la 20 de etichete de nume pentru fiecare func]ie. Tabelele arat` secven]a de comenzi vocale [i r`spunsul sistemului pentru fiecare func]ie disponibil`. trebuie s` ap`sa]i mai \ntåi pe butonul VOICE sau MODE pentru fiecare opera]ie [i s` a[tepta]i pån` cånd sistemul v` va r`spunde cu un semnal sonor.

Pa[i 1 Comanda utilizatorului "CD" R`spunsul sistemului "CD" 265 .Comanda vocal` Prezentare general` Prezentarea general` de mai jos arat` comenzile vocale disponibile pentru utilizarea CD playerului. Piesa Pute]i alege. b) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. o pies` direct de pe CD. de asemenea. pute]i alege num`rul discului. specifica]i num`rul discului) 3 "DISC <number>" (num`r) a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. "CD" "HELP" (asisten]`) "DISC"a "TRACK"b (pies`) a) Poate fi utilizat` numai cu un CD changer. Urm`toarele liste v` vor oferi mai multe informa]ii despre meniul complet de comenzi. Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "CD" "DISC"a "a number between 1 and 6" (un num`r \ntre 1 [i 6) R`spunsul sistemului "CD" "DISC NUMBER PLEASE" (v` rug`m. Discul Dac` dispune]i de un CD changer.

"RADIO" "HELP" (asisten]`) "AM" "FM" "TUNE NAME"a (selectare nume) "DELETE NAME" ([tergere nume) "DELETE DIRECTORY" ([tergere director) "PLAY DIRECTORY" (redare director) "STORE NAME" (memorare nume) a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. 266 . Prezentare general` Prezentarea general` de mai jos arat` comenzile vocale disponibile pentru utilizarea radioului. Radioul Comenzile vocale pentru radio recunosc func]ia radio [i v` permit s` selecta]i posturi de radio prin intermediul comenzilor vocale. specifica]i num`rul piesei) "TRACK <number>" (PIES~ <num`r>) 3 a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. Selectarea frecven]ei Aceast` func]ie v` permite selectarea posturilor de radio prin intermediul comenzilor vocale.Comanda vocal` Pa[i 2 Comanda utilizatorului "TRACK"a (pies`) "a number between 1 and 99" (un num`r \ntre 1 [i 99) R`spunsul sistemului "TRACK NUMBER PLEASE" (v` rug`m. Urm`toarele liste v` vor oferi mai multe informa]ii despre meniul complet de comenzi.

Comanda vocal` Pa[i 1 Comanda utilizatorului "RADIO" "AM" 2 "FM" 3 "frequency" (frecven]`) R`spunsul sistemului "RADIO" "FREQUENCY PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i frecven]a) "FREQUENCY PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i frecven]a) "TUNE frequency" (SELECTARE frecven]`) Memorarea numelui Dac` a]i selectat un post de radio. Pa[i 1 2 3 Comanda utilizatorului "RADIO" "TUNE NAME"a (selectare nume) "name" (nume) R`spunsul sistemului "RADIO" "NAME PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i numele) "TUNE name" (selectare nume) a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "RADIO" "STORE NAME" (memorare nume) R`spunsul sistemului "RADIO" "STORE NAME" (memorare nume) "NAME PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i numele) "REPEAT NAME PLEASE" (v` rug`m s` repeta]i numele) "STORING NAME" (memorare nume) "name STORED" (nume memorat) 3 4 "name" (nume) "name" (nume) Selectarea numelui Aceast` func]ie v` permite s` accesa]i un post de radio memorat. 267 . \l pute]i memora introducånd \n director un nume pentru acesta.

Comanda vocal` {tergerea numelui Aceast` func]ie v` permite s` [terge]i un post de radio memorat. R`spunsul sistemului "RADIO" "NAME PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i numele) "DELETE name" ([tergere nume) "CONFIRM YES OR NO" (confirma]i da sau nu) "DELETED" (nume [ters) "COMMAND CANCELLED" (comand` anulat`) Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "RADIO" "DELETE NAME" ([tergere nume) 3 "name" (nume) "YES" (da) 4 "NO" (nu) Redarea directorului Aceast` func]ie v` permite s` l`sa]i sistemul s` v` spun` toate posturile de radio memorate. R`spunsul sistemului "RADIO" "DELETE DIRECTORY" ([tergere director) "CONFIRM YES OR NO" (confirma]i da sau nu) "RADIO DIRECTORY DELETED" (director radio [ters) "COMMAND CANCELLED" (comand` anulat`) Pa[i 1 Comanda utilizatorului "RADIO" "DELETE DIRECTORY" ([tergere director) 2 "YES" (da) 3 "NO" (nu) 268 . R`spunsul sistemului "RADIO" "PLAY DIRECTORY" (redare director) Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "RADIO" "PLAY DIRECTORY" (redare director) {tergerea unui director Aceast` func]ie v` permite s` [terge]i deodat` toate posturile de radio memorate.

b (nume telefon mobil) "DIAL NUMBER"a (formare num`r) "DIAL NAME"a (formare nume) "DELETE NAME" ([tergere nume) "DELETE DIRECTORY" ([tergere director) "PLAY DIRECTORY" (redare director) "STORE NAME" (memorare nume) "REDIAL"a (reapelare) "ACCEPT CALLS" (acceptare apeluri) "REJECT CALLS" (respingere apeluri) a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. Prezentare general` Prezentarea general` de mai jos arat` comenzile vocale disponibile pentru utilizarea telefonului. "PHONE" (telefon) "HELP" (asisten]`) "MOBILE NAME"a.Comanda vocal` COMENZILE TELEFONULUI Telefonul Sistemul telefonului v` permite s` crea]i o agend` telefonic` suplimentar`. 269 . Numerele de telefon memorate cu ajutorul comenzii vocale sunt memorate \n sistemul vehiculului [i nu \n telefonul dumneavoastr`. Urm`toarele liste v` vor oferi mai multe informa]ii despre meniul complet de comenzi. Numele/numerele memorate pot fi apelate prin intermediul comenzii vocale. b) Este posibil numai la telefoanele mobile care sunt conectate prin Bluetooth [i sunt prev`zute cu sistem de comand` vocal` [i etichete pentru numele memorate.

Comanda vocal` Crearea unei agende telefonice Memorarea numelui Datele noi pot fi memorate cu ajutorul comenzii „STORE NAME" (memorare nume). R`spunsul sistemului "PHONE" (telefon) "NAME PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i numele) "DELETE name" ([tergere nume) "CONFIRM YES OR NO" (confirma]i da sau nu) "DELETED" (nume [ters) "COMMAND CANCELLED" (comand` anulat`) Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "PHONE" (telefon) "DELETE NAME" ([tergere nume) 3 "name" (nume) "YES" (da) 4 "NO" (nu) 270 . R`spunsul sistemului "PHONE" (telefon) "STORE NAME" (memorare nume) "NAME PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i numele) "REPEAT NAME PLEASE" (v` rug`m s` repeta]i numele) "STORING NAME" (memorare nume) "name STORED" (nume memorat) "NUMBER PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i num`rul de telefon) "phone number" (num`r de telefon) "STORING NUMBER" (memorare num`r) "phone number" (num`r de telefon) "NUMBER STORED" (num`r de telefon memorat) Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "PHONE" (telefon) "STORE NAME" (memorare nume) 3 "name" (nume) 4 "name" (nume) 5 "<phone number>" (num`r de telefon) 6 "STORE" (memorare) {tergerea numelui Numele memorate pot fi [terse. din director. de asemenea. Aceast` func]ie poate fi utilizat` pentru a forma un num`r prin apelarea numelui [i nu a \ntregului num`r de telefon.

b (nume telefon mobil) a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. 271 . b) Numai atunci cånd telefonul este prev`zut cu Bluetooth [i sistem de comand` vocal` (depinde de tipul de telefon mobil). R`spunsul sistemului "PHONE" (telefon) "MOBILE NAME phone dependent dialogue" (dialog care depinde de numele telefonului mobil) Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "PHONE" (telefon) "MOBILE NAME"a. R`spunsul sistemului "PHONE" (telefon) "DELETE DIRECTORY" ([tergere director) "CONFIRM YES OR NO" (confirma]i da sau nu) "PHONE DIRECTORY DELETED" (director radio [ters) "COMMAND CANCELLED" (comand` anulat`) Pa[i 1 Comanda utilizatorului "PHONE" (telefon) "DELETE DIRECTORY" ([tergere director) 2 "YES" (da) 3 "NO" (nu) Func]iile telefonului Numele telefonului mobil Aceast` func]ie v` permite s` accesa]i numerele de telefon cu etichet` de nume memorate \n agenda telefonului mobil. R`spunsul sistemului "PHONE" (telefon) "PLAY DIRECTORY" (redare director) Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "PHONE" (telefon) "PLAY DIRECTORY" (redare director) {tergerea unui director Aceast` func]ie v` permite s` [terge]i toate datele memorate deodat`.Comanda vocal` Redarea directorului Utiliza]i aceast` func]ie pentru a permite sistemului s` v` comunice toate datele introduse \n memorie.

272 . R`spunsul sistemului "PHONE" (telefon) "NAME PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i numele) "DIAL name" (introduce]i numele) "CONFIRM YES OR NO" (confirma]i da sau nu) "DIALLING" (formare num`r) "COMMAND CANCELLED" (comand` anulat`) Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "PHONE" (telefon) "DIAL NAME"a (formare nume) 3 "name" (nume) "YES" (da) 4 "NO" (nu) a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. R`spunsul sistemului "PHONE" (telefon) "NUMBER PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i num`rul de telefon) "phone number" (num`r de telefon) "CONTINUE" (continua]i) "DIALLING" (formare num`r) "repeat last part of number CONTINUE" (repeta]i ultima parte a num`rului. continua]i) Pa[i 1 2 3 Comanda utilizatorului "PHONE" (telefon) "DIAL NUMBER"a (formare num`r) "phone number" (num`r de telefon) "DIAL" (formare) 4 "CORRECTION" (corectare) a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`.Comanda vocal` Formarea num`rului Numerele de telefon pot fi formate dup` ce a]i dat comanda pentru eticheta de nume. Formarea numelui Numerele de telefon pot fi formate dup` ce a]i dat comanda pentru eticheta de nume.

zero.Comanda vocal` Reapelarea Aceast` func]ie v` permite s` reapela]i ultimul num`r format. Pa[i 1 2 "<numbers 1 to 9. Pa[i 1 2 3 Comanda utilizatorului "PHONE" (telefon) "ACCEPT CALLS" (acceptare apeluri) "REJECT CALLS" (respingere apeluri) R`spunsul sistemului "PHONE" (telefon) "ACCEPT CALLS" (acceptare apeluri) "REJECT CALLS" (respingere apeluri) 273 . star>" (numere de la 1 la 9. hash. stelu]`) Comanda utilizatorului Not`: Func]ia DTMF poate fi utilizat` numai \n timpul unui apel \n curs. Comanda utilizatorului "PHONE" (telefon) "REDIAL"a (reapelare) "YES" (da) 3 "NO" (nu) R`spunsul sistemului "PHONE" (telefon) "REDIAL" (reapelare) "CONFIRM YES OR NO" (confirma]i da sau nu) "DIALLING" (formare num`r) "COMMAND CANCELLED" (comand` anulat`) Pa[i 1 2 a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. respectiv pentru a interoga de la distan]` robotul telefonic de acas`. zero. DTMF (formarea \n ton) Aceast` func]ie transform` numerele vorbite \n tonuri DMTF. R`spunsul sistemului "NUMBER PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i num`rul de telefon) Set`rile principale Acceptarea [i respingerea apelurilor Apelurile pot fi acceptate sau respinse utilizånd sistemul de comand` vocal`. diez. Ap`sa]i butonul VOICE sau butonul MODE [i a[tepta]i mesajul de ghidare al sistemului.

comanda rapid`.Comanda vocal` COMENZILE SISTEMULUI DE NAVIGA}IE Pentru detalii referitoare la meniurile de comand`. Prezentare general` Prezentarea general` de mai jos arat` comenzile vocale disponibile pentru utilizarea sistemului de climatizare. COMENZILE CLIMATIZ~RII Climatizarea Comenzile vocale pentru climatizare recunosc func]ia de vitez` a ventilatorului [i set`rilor pentru temperatur`. 274 . „FAN" (ventilator) nu este disponibil`. Urm`toarele liste v` vor oferi mai multe informa]ii despre meniul complet de comenzi. "CLIMATE" (climatizare) "HELP" (asisten]`) "FAN"a (ventilator) "TEMPERATURE"a (temperatur`) "AUTO MODE"a (mod automat) a) Poate fi utilizat ca [i comand` rapid`. Nu toate func]iile sunt disponibile la toate vehiculele. Pentru vehiculele echipate cu un modul de limb` englez`. v` rugam consulta]i ghidul separat de naviga]ie.

Comanda vocal`
Ventilatorul Aceast` func]ie v` permite s` regla]i viteza ventilatorului.
Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "CLIMATE" (climatizare) "FAN"a (ventilator) "MINIMUM" 3 "<a number between 1 and 7>" (un num`r \ntre 1 [i 7) "MAXIMUM" R`spunsul sistemului "CLIMATE" (climatizare) "FAN SPEED PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i viteza ventilatorului) "FAN MINIMUM" (ventilator la viteza minim`) "FAN <number>" (ventilator la viteza cu num`rul:) "FAN MAXIMUM" (ventilator la viteza maxim`)

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. Pentru vehiculele echipate cu un modul de limb` englez`, comanda rapid` „FAN" (ventilator) nu este disponibil`. Dezghe]area/Dezaburirea
Pa[i 1 Comanda utilizatorului "CLIMATE" (climatizare) "DEFROSTING/DEMISTING ON"a (activare dezghe]are/dezaburire) "DEFROSTING/DEMISTING OFF"a (dezactivare dezghe]are/dezaburire) R`spunsul sistemului "CLIMATE" (climatizare) "DEFROSTING/DEMISTING ON" (activare dezghe]are/dezaburire) "DEFROSTING/DEMISTING OFF" (dezactivare dezghe]are/dezaburire)

2

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. Pentru vehiculele echipate cu un modul de limb` englez`, comanda rapid` „FAN" (ventilator) nu este disponibil`.

275

Comanda vocal`
Temperatura Aceast` func]ie v` permite s` regla]i temperatura.
Pa[i 1 2 3 Comanda utilizatorului "CLIMATE" (climatizare) "TEMPERATURE"a (temperatur`) "MINIMUM" "<a number between 15 and 29 °C with 0.5 increments>" (un num`r \ntre 15 [i 29 °C cu cre[tere \n pas de 0,5) sau "<a number between 59 and 84 °F>" (un num`r \ntre 59 [i 84 °F) "MAXIMUM" R`spunsul sistemului "CLIMATE" (climatizare) "TEMPERATURE PLEASE" (v` rug`m s` specifica]i temperatura) "TEMPERATURE MINIMUM" (temperatura la nivelul minim)

4

"TEMPERATURE <number>" (temperatura la nivelul cu num`rul:)

"TEMPERATURE MAXIMUM" (temperatura la nivelul maxim)

a) Poate fi utilizat` ca [i comand` rapid`. Modul automat
Pa[i 1 2 Comanda utilizatorului "CLIMATE" (climatizare) "AUTO MODE" (mod automat)
a

R`spunsul sistemului "CLIMATE" (climatizare) "AUTO MODE" (mod automat)

a) Modul automat poate fi dezactivat prin selectarea unei alte temperaturi sau a unei alte viteze a ventilatorului.

276

Anexe
COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETIC~
AVERTISMENTE Vehiculul dumneavoastr` a fost testat [i certificat conform legisla]iei europene privind standardele de compatibilitate electromagnetic` (2004/104/CE). Este responsabilitatea dumneavoastr` s` v` asigura]i c` orice echipament montat este \n conformitate cu legisla]ia local` aplicabil`. Orice echipamente trebuie montate de tehnicieni cu o calificare corespunz`toare. AVERTISMENTE Echipamentele cu transmisie \n radiofrecven]` (RF) (de ex. telefoane mobile, emi]`toare pentru radio amatori etc.) pot fi montate pe vehicul numai dac` sunt \n conformitate cu parametrii din tabelul de mai jos. Nu exist` prevederi sau condi]ii speciale privind instalarea sau utilizarea. Nu monta]i emi]`toare, microfoane, difuzoare sau orice alt element \n zonele unde ar putea s` \mpiedice declan[area airbagurilor. Nu lega]i antena de cablajul original al vehiculului, de conductele de combustibil sau de conductele din sistemul de frånare. Men]ine]i antena [i cablurile de alimentare la o distan]` de cel pu]in 100 mm fa]` de orice module electronice [i orice airbaguri.

6 4 1 2 3 5 8

7
E85998

277

Anexe
Band` de frecven]` (MHz) 1 - 30 30 - 54 68 - 87.5 142 - 176 380 - 512 806 - 940 1200 - 1400 1710 - 1885 1885 - 2025 2400 - 2500
1

Putere maxim` de ie[ire Wa]i (Vårf RMS) 50 W 50 W 50 W 50 W 50 W 10 W (2 W ) 10 W 10 W (1 W ) 10 W (1 W1) 0.1 W
1 1

Pozi]ii anten` 3, 8 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 (61, 71) 2 1, 2, 3, 4, 5 (61, 71) 1, 2, 3, 4, 5 (61, 71) Toate pozi]iile

Numai pentru telefoane mobile GSM/3G, cu anten` de conectare instalat` pe partea interioar` a parbrizului.

Not`: Dup` instalarea emi]`toarelor RF, verifica]i interferen]ele de la [i c`tre toate echipamentele electrice din vehicul, atåt \n modul standby cåt [i \n modul de transmitere. Verifica]i toate echipamentele electrice: • cu contactul pus (\n pozi]ia ON) • cu motorul pornit • \n timpul unei test`ri \n condi]ii de trafic, la diferite viteze. Verifica]i cåmpurile electromagnetice generate \n interiorul cabinei vehiculului de c`tre emi]`torul montat, pentru a v` asigura c` acestea nu dep`[esc valorile limit` de expunere a oamenilor specificate \n Directiva 2004/40/CE.

CERTIFICATE DE OMOLOGARE DE TIP Sistem Bluetooth/recunoa[tere voce - declara]ie de conformitate
Noi, partea responsabil` de conformitate, declar`m pe propria noastr` r`spundere c` produsul Handset Integration (sistem de integrare a telefonului) RX-1C este \n conformitate cu prevederile urm`toarei Directive a Consiliului: 1999/5/CE. O copie a declara]iei de conformitate poate fi g`sit` la adresa: www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity

278

Anexe
Logo-urile [i marca verbal` Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. [i orice utilizare a acestora de c`tre Ford Motor Company se face sub licen]`. Alte m`rci comerciale [i denumiri comerciale apar]in proprietarilor acestora. Nokia Corporation Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlanda

279

280 .

..... 277 Anvelopele A se vedea: Ro]i [i anvelope ............................... 40 Blocarea [i deblocarea u[ilor cu ajutorul cheii..................... 85 Avertizoare [i indicatoare acustice .............. 41 Aprinderea [i stingerea automat` a farurilor ........................... 110 ABS A se vedea: Frånele ........ 158 Principiul de func]ionare ............. 7 A se vedea: Utilizarea regulatorului de vitez` adaptabil ........................... 190 Cutia de siguran]e din spate Varianta cu 4 u[i [i cu 5 u[i .................................................. 234 Înlocuirea anvelopelor runflat........ 158 Acoperitoarea portbagajului ......................Index A Anvelopele de iarn` A se vedea: Utilizarea anvelopelor de iarn`............ 43 Cheia pasiv` ....................................... 41 Cheile dezactivate ................................................. 190 Cutia de siguran]e din compartimentul motorului ............... 163 Asisten]a la pornirea în ramp` A se vedea: Utilizarea sistemului de asisten]` la pornirea în ramp` ................................................................... 40 Închiderea vehiculului ........................................... 225 281 ......... 163 Principiul de func]ionare .................... 37 Blocarea [i deblocarea u[ilor cu ajutorul telecomenzii ....... 154 Anvelopele runflat.. 45 Principiul de func]ionare.............. 235 Modul de tratare a unei pene la anvelopele runflat .......... 34 Alimentarea cu combustibil .......... 38 Confirmarea bloc`rii [i debloc`rii .....Break .......... 36 Anexe ......................... 190 Cutia central` de siguran]e ....... 235 Principiul de func]ionare .............................................. 132 Accesul f`r` cheie .. 163 Asisten]a la parcare ................ 57 Armarea alarmei ....................................................... 38 Capacul portbagajului ......................................................... 42 Informa]ii generale . 234 ACC A se vedea: Regulatorul de vitez` adaptabil (ACC)... 236 A/C A se vedea: Climatizarea ................................................................................ 59 Alarma................................ 147 Amplasarea cutiilor de siguran]e.. 45 B Bateria telecomenzii A se vedea: Înlocuirea bateriei telecomenzii ................................................ 44 Asisten]a la parcare A se vedea: Utilizarea sistemului de asisten]` la parcare................................................................. 36 Blocarea [i deblocarea u[ilor cu ajutorul cheii.... 26 Blocarea [i deblocarea .... 47 Armarea imobilizatorului motorului.....................................................84 AFS A se vedea: Sistemul de faruri autoadaptive (AFS) .. 169 Accesorii pentru confortul dumneavoastr`............................. 191 Cutia de siguran]e din spate ........................................................ 178 Afi[ajele pentru informa]ii ................................................... 42 Deschiderea vehiculului ... 158 Asisten]a la pornirea în ramp` (HLA) ................................. 167 Accesorii A se vedea: Piese [i accesorii ................................ 223 Blocajele pentru siguran]a copiilor . 191 Bateria vehiculului ........................... 37 Blocarea [i deblocarea u[ilor din interior......................................... 84 Activarea [i dezactivarea avertiz`rilor sonore ................... 85 Informa]ii generale ....................

........................................ 273 Telefonul.................. 85 Certificate de omologare de tip ...... 176 Centrul informativ A se vedea: Afi[aje pentru informa]ii .. 34 Cheile codificate................................................ 274 Climatizarea ........ 139 Comenzile sistemului de lumini ........ Temperatura aerului din exterior.... Închiderea centralizat` . 110 Blocarea volanului ....................... 50 Mod ................... 269 Crearea unei agende telefonice ...... 57 L`mpile de sta]ionare............................................................................................................. 270 Func]iile telefonului .................................................... Kilometrajul.......................... 274 Comenzile telefonului ....................... 132 Modificarea datei [i orei ................... 263 Combustibilul [i alimentarea.... 147 Bricheta..................... 278 Compatibilitatea electromagnetic` . 256 Telecomanda ................ 146 Vehiculele cu motor diesel ...... 56 Pozi]iile butonului pentru lumini ................. 145 Cårligul de tractare deta[abil .......................................... 183 Deplasarea cu vehicul f`r` remorc`..................... 135 Compartimentul de depozitare sub podea.............................................................. 141 Vehicule cu sistem de pornire a motorului f`r` cheie........................ 264 Radio............... 263 Principiul de func]ionare ... 264 CD player / CD changer................. 181 Deblocarea mecanismului cårligului de tractare ................. 146 Climatizarea.............................. 176 Vehicule cu podea glisant` pentru spa]iul de înc`rcare ...................... 36 36 39 39 Clapeta rezervorului..... 256 Terminarea sau respingerea apelurilor.... 136 C Cablurile de înc`rcare A se vedea: Utilizarea cablurilor de înc`rcare .................................................... 277 Computerul de bord ...... 223 Comenzile sistemului de naviga]ie................ 274 Comenzile sistemului audio ....... 110 Principiul de func]ionare........................................ 133 Butoanele telefonului .................... 182 Demontarea cårligului de tractare....... 133 Modul 12 sau 24 ore.......................... 44 282 ......................... 176 Vehicule f`r` podea glisant` pentru spa]iul de înc`rcare ........................................................................................... 56 Semnalizarea cu farurile............................................................................. Distan]a pån` la golirea rezervorului.......................................Index Închiderea centralizat` dubl` .................................................... 184 Comenzile unit`]ii audio ........183 Deplasarea cu vehicul cu remorc` .................................................................................................................................. 49 Butonul pentru demaror A se vedea: Contactul.......... Reblocarea automat` ........... 266 Ceasul .. 56 Faza lung` [i faza scurt` ........................ 34 Cheile A se vedea: Utilizarea cheii.... 269 Calitatea combustibilului............................................ 256 Comenzile climatiz`rii........................................... în partea din spate a portbagajului .......................................................................................... 145 Specifica]ii tehnice ........................... 141 Comanda vocal` ......................... Contorul de parcurs .......... 94 Consumul mediu de combustibil ......................................... 132 Compartimente de depozitare ........... 49 C`utare ........................... 56 Iluminarea la garare.. 56 Buzunarele posterioare.... 184 Introducerea cårligului de tractare ........ 142 Vehicule f`r` sistem de pornire a motorului f`r` cheie............ Reprogramarea func]iei de deblocare ...... 271 Set`rile principale .... 182 Între]inerea ... 94 94 94 94 95 Chei [i telecomenzi .......... 278 Sistem Bluetooth/recunoa[tere voce declara]ie de conformitate........

....... 157 Controlul stabilit`]ii............................... 206 Controlul vitezei A se vedea: Pilotul automat......221 Cur`]area farurilor ................... 95 Cur`]area interiorului vehiculului ........................................................ 112 Ventilatorul........ 135 Consumul de combustibil A se vedea: ............ 39 Deschiderea global`................... 146 Utilizarea unui convertor catalitic ................................................................................ 39 Închiderea global`...... 114 Aerul recirculat ............................................................ 47 Vehicule f`r` sistem de acces f`r` cheie ................ 111 Butonul pentru dirijarea aerului ..................... 115 Reglarea temperaturii..................... 111 Dezarmarea alarmei ............. 112 Instala]ia de aer condi]ionat ......................................... 33 Dezactivarea airbagului pentru pasager........... 222 Consola central` ........................ 32 Montarea întrerup`torului pentru dezactivare airbag pasager .............................. 47 Vehicule cu sistem de acces f`r` cheie ............. 156 Dezarmarea imobilizatorului motorului.......................................................................................... 116 Dezactivarea controlului automat al climatiz`rii............................. 114 Cuplarea [i decuplarea instala]iei de aer condi]ionat................................................................................................... 147 Contactul ........................................ 221 221 221 221 E Echipamente pentru situa]ii de urgen]` ............................................. 112 Butonul pentru controlul temperaturii ................ 112 Ventila]ia. 96 Viteza medie ........................................................ 186 283 .................... 206 Despre acest manual . 116 Controlul automat al climatiz`rii ...................... 147 Cutia de viteze A se vedea: Transmisia ......................................................................... 145 DPF A se vedea: Filtrul de particule diesel (DPF) .... 150 Consumul de combustibil .............................................................................................. 116 Distribu]ia aerului ...................................................... 115 Ventilatorul...................................... 206 Închiderea capotei................. 206 Deschiderea capotei.. 32 Activarea airbagului pentru pasager.............................. Între]inerea vopselei caroseriei ....... Cur`]area lunetei ............................................ 143 Cur`]area exteriorului vehiculului................................ 165 Convertorul catalitic .. 62 Deschiderea global` [i închiderea global` ............................ 156 Principiul de func]ionare .......................................................................................... Cur`]area ornamentului cromat .............................. 39 D Deschiderea [i închiderea capotei........... 111 Înc`lzirea rapid` a habitaclului................... 47 Controlul stabilit`]ii A se vedea: Utilizarea sistemului de control al stabilit`]ii.................................... 115 Demontarea unui far ......Index Tipul 1 [i 2 ......... 222 Centurile de siguran]` ................................................. 95 Tipul 3 ...................... 32 Controlul manual al climatiz`rii.............. 36 Dispozitivul de închidere a capotei A se vedea: Deschiderea [i închiderea capotei ........................ 139 Controlul automat al climatiz`rii .................................. 44 Dispozitive de închidere.............. 117 Dezghe]area [i dezaburirea parbrizului .......... 115 Modul mono....... 145 Parcarea ... 111 Aerul recirculat . 7 Dezactivarea airbagului pentru pasager ..........................................................................

................................................. Modul de siguran]` ...... 136 Accesarea unei pozi]ii a scaunului memorate.................................. 155 Ac]ionarea frånei de mån` ..................... 155 Grilele de ie[ire a aerului . 158 A se vedea: Utilizarea sistemului de asisten]` la pornirea în ramp` ........... 111 Fråna de mån` ............ 242 Imobilizatorul A se vedea: Imobilizatorul motorului ... 44 I Func]ia de radar anticoliziune ................................ Deschiderea [i închiderea automat` a geamurilor................... 173 Reglarea sensibilit`]ii de avertizare.................................... 110 Fixarea centurilor de siguran]` ........................................ 82 Indicatorul pentru farurile de cea]` ......... 83 Indicatorul pentru l`mpile de cea]` ............... 81 Indicatorul pentru temperatura lichidului de r`cire a motorului ............... 83 Lampa de avertizare pentru ABS ............ 155 Parcarea pe o pant`............................. 154 Principiul de func]ionare ..... 82 Indicatorul pentru radarul anticoliziune.................................................................................... Butoanele de la u[ile pasagerilor din fa]` [i din spate ......... 83 Indicatorul pentru mesaje............... 144 Simboluri din acest manual .......................................fa]`....................... 158 Frånele ....... 7 Grilele A se vedea: Grilele de ie[ire a aerului.................................................. 81 Geamurile [i oglinzile ........................................ 137 Setarea unui dispozitiv presetat în memorie........................................... 81 Indicatorul pentru bujiile incandescente........... 154 Func]ia de memorare.............. 44 Indicatoare [i instrumente de bord ....... 83 Indicatorul pentru pilotul automat .... 79 Indicatorul pentru nivelul combustibilului..................... 82 Indicatorul pentru tura]ia maxim` a motorului.......................... 110 Grilele de ie[ire a aerului .... 143 Regenerarea .............. 73 Butoanele de la u[a [oferului......................................... 7 284 ...................... Întrerup`torul de siguran]` pentru geamurile din spate ................. 136 Identificarea vehiculului ............................. 82 Indicatorul pentru faza lung` ......................... 155 Deblocarea frånei de mån`................................. 30 Fråna de mån` A se vedea: Fråna de mån` ...................... 110 Grilele de ie[ire a aerului .......................................... 7 Simboluri prezente pe vehicul ......... Resetarea memoriei geamurilor electrice ... Deschiderea global` [i închiderea global`. 73 74 73 74 74 74 75 75 Indicatoare [i l`mpi de avertizare ..................Index F Farurile de cea]`................................ Func]ia anti-prindere ...... 82 Indicatorul pentru faruri .......... 80 G Geamurile ac]ionate electric .................... 137 Func]ia „Easy entry easy exit“ (intrare u[oar` ie[ire u[oar`).................................................. 57 Filtrul de particule diesel (DPF)............. 173 Imobilizatorul motorului ........................................spate .................. 171 Activarea / dezactivarea radarului anticoliziune.......................... 44 Principiul de func]ionare........................................... 155 H HLA A se vedea: Asisten]a la pornirea în ramp` (HLA)... 73 Glosar de simboluri ........................................

... 63 Înlocuirea unui bec.......... 63 Farul....................................... 223 Între]inerea vehiculului .................................. 110 J Instruc]iuni sumare de dare în exploatare . 66 Lampa central` de från` ........................................................ 82 Sistemul de avertizare pentru centurile de siguran]` .......................... 35 Înlocuirea unei siguran]e ............................... 221 Instala]ia de aer condi]ionat A se vedea: Climatizarea ................................................................. 117 Înc`lzirea geamurilor ................ 61 Înc`lzirea scaunelor ........................................................................... 218 Între]inerea anvelopelor ........................................ 236 Î Înc`lzirea A se vedea: Climatizarea ........... 57 Luminile de avarie ......... 110 Înc`lzirea geamurilor [i oglinzilor................................. 70 L`mpile spate ........................... 117 Înc`lzirea oglinzilor exteriore............ 192 Înlocuirea unui bec A se vedea: Înlocuirea unui bec .......................... 129 285 ............. 59 Luminile interioare......... 61 L`mpile pentru oglinda de la parasolar .......... 69 Semnaliz`rile laterale ................ 83 Lampa de avertizare pentru motor .......................................83 Lampa de avertizare pentru presiunea uleiului.............................. 65 Lampa pentru oglinda de la parasolar ............................ 205 Specifica]ii tehnice..... 83 Lampa de avertizare pentru controlul stabilit`]ii (ESP) ................................................. 82 Semnalizatoarele de direc]ie ..........Index Lampa de avertizare pentru airbaguri.10 Instrumentele .............................................254 Între]inerea............................... 64 Farurile de cea]` ............... 61 L`mpile de lectur` ... 82 Lampa de avertizare pentru nivelul sc`zut al combustibilului ............................................. 83 Lampa de avertizare pentru sistemul de frånare.................... 71 Lampa pentru pl`cu]a de înmatriculare....... 117 L`mpile de cea]`...... 81 Lampa de avertizare pentru baterie..... 254 Condi]ii pentru conexiune prin suport.. 66 Lumina interioar`............... 71 L`mpile de lectur`............................ 34 Instalarea telefonului ......................................... 34 Telecomanda f`r` cheie pliabil`.................................................. 253 Agenda telefonic` ............ 132 L Lan]urile antiderapante A se vedea: Utilizarea lan]urilor antiderapante ................................. 7 Jaluzele .................................... 205 Informa]ii generale................................................. 253 Categoriile de date introduse în agenda telefonic`.................................... 79 Introducere .......................... 62 Lumina de ghidare......................... 253 Conectarea unui alt telefon Bluetooth ...................... 81 Lampa de avertizare pentru temperaturi sc`zute ....................................................................... 83 Înlocuirea bateriei telecomenzii .......... 69 Lampa pentru portbagaj... 65 Informa]ii generale privind frecven]ele radio ................................ 34 Telecomanda cu cheie pliabil` .............................................. 255 Transformarea unui telefon într-un telefon activ........ 236 Între]inerea bateriei ................. 68 Lampa de acces ..................................................................................................... 254 A[ezarea telefonului în suport..................

. 106 Simbolurile din mesaje .. 165 Principiul de func]ionare .......76 Înclinarea oglinzii la mar[arier ........ 223 Num`rul de identificare al vehiculului (VIN) / Seria de [asiu .... 101 Comanda vocal` ..................107 Sistemul f`r` cheie..... 188 Mesajele informative ........... 77 Plierea oglinzilor exterioare....................... 103 Bateria [i sistemul de înc`rcare................................................................................... 174 Compartimentul de depozitare.....Index M M`suri de siguran]` ........................................................................................... 105 Pilotul automat / Regulatorul de vitez` adaptabil (ACC).................................................................................................. 22 Scaunul de siguran]` ............. 103 Indicatorul pentru mesaje.............................................. 144 Vehicule cu turbocompresor .......................................................................... 78 Oglinda interioar` .................. 8 Pilotul automat A se vedea: Utilizarea pilotului automat .............................................................................................. 139 O Pornirea motorului f`r` cheie ......... 106 Imobilizatorul motorului ..................... 78 Oglinzile A se vedea: Înc`lzirea geamurilor [i oglinzilor................................................ 7 Acum pute]i avea certitudinea c` toate piesele dumneavoastr` Ford sunt piese Ford originale ................ 177 Muf` pentru intrare auxiliar` (AUX IN) ......................................... 77 Pozi]iile de înclinare a oglinzilor ............... 140 Pornirea motorului cu ajutorul transmisiei manuale ................... 145 M`suri necesare dup` o coliziune ................................................ 100 Transmisia .................... 7 C`uta]i sigla Ford pe urm`toarele piese. 132 Pernele de în`l]are... 139 Informa]ii generale.. 101 Protec]ia ocupan]ilor . 138 Pl`cu]a de identificare .............................................................. 21 P Piese [i accesorii .. 140 Oprirea motorului ........ 165 Pilotul automat ........... 76 Oprirea motorului ........................ 99 Oglinzile exterioare ac]ionate electric ................................... 101 Climatizarea..................................... 103 Suspensia activ`......................................................... 107 U[ile deschise .............. 104 Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri ............................. 76 Plierea electric` a oglinzilor.. 144 Parasolare............................. 242 Podeaua glisant` pentru spa]iul de înc`rcare ............. 141 Pornirea motorului cu ajutorul transmisiei automate ......... 139 În cazul în care motorul nu porne[te ........... 99 Între]inerea ......................... 109 Controlul stabilit`]ii (ESP)........ 140 Oglinda heliomat` .............................................. 242 Pornirea motorului.................................. 177 Plas` pentru fixarea bagajelor .................................. 99 Alarma ......... 102 Vizualizarea mesajelor curente... 105 Servodirec]ia .................... 99 Sistemul de lumini.......... 117 A se vedea: Geamuri [i oglinzi....................................... 21 Perna de în`l]are .................................................................... 175 N Pornirea cu o baterie auxiliar` A se vedea: Utilizarea cablurilor de înc`rcare ........................................... 107 Fråna de mån` ............................ 100 Asisten]a la pornirea în ramp` (HLA) ........................... 165 Plasele pentru înc`rc`tur` ................................................. 77 Oglinzile exterioare convexe ....... 73 286 ...................................

............ unghiului sp`tarului....................... 225 Specifica]ii tehnice.. 143 Regulatorul de vitez` adaptabil (ACC) ..................... 225 Demontarea unei ro]i ...............................................................................................................174 Break ........................................... 20 Scaune speciale pentru copii pentru diverse grupe de greutate .........................................................Index Pornirea unui motor diesel................. 126 Scaun reglabil în 8 moduri.....................................................................................................24 Montarea unui scaun special pentru copii prev`zut cu curele de fixare în partea superioar` ................................ cu spa]iu de înc`rcare .............. 34 Ro]ile [i anvelopele..................................... 128 Amenajarea unei podele nivelate... 142 Tura]ia de ralanti dup` pornire ........................... 207-213 Prize electrice auxiliare ............................................... 126 125 126 126 Punctele de ancorare sistem ISOFIX ............ 167 Principiul de func]ionare ............................... 22 Prezentarea compartimentului motorului .... 203 Reglarea în`l]imii centurilor de siguran]` .......... 49 Regulatorul de vitez` adaptabil A se vedea: Utilizarea regulatorului de vitez` adaptabil ..................... 174 Varianta cu 4 u[i sau cu 5 u[i................. 127 S Punctele de ancorare a bagajelor ................ 133 287 ............. 24 Scaunele pentru copii ... 125 Pozi]ionarea scaunului pentru copii...................... 129 R Recuperarea vehiculului ................ 58 Pozi]ii recomandate pentru butonul pentru reglarea pe în`l]ime a farurilor .................................................................................. 227 Piuli]ele de blocare de la ro]i....................................... 134 Programarea telecomenzii. 185 Anvelopele............................................................................................................. 125 Reglarea Reglarea Reglarea Reglarea în`l]imii scaunului [oferului ........... 142 Motorul înecat ..... 125 Scaunele cu reglare electric`............ 140 Pornirea unui motor cu benzin` ................ 226 Reglarea volanului. 58 Schimbarea lamelor [terg`toarelor ................................... 54 Lamele [terg`torului de lunet`............. 174 Scaunele cu reglare manual` .... suportului lombar ........ 140 Punerea contactului...... 143 Remedierea urmelor superficiale de deteriorare ale stratului de vopsea .......................................129 Rabatarea sp`tarelor scaunelor .......... 27 Scaunele ..................................... 27 Principiul de func]ionare....................... 185 Poten]iometrul de reglaj iluminare bord.. 225 Cricul vehiculului............. 225 Punctele de fixare a cricului [i punctele de ridicare ............................. 167 Pornirea unui motor diesel.................. 226 Montarea unei ro]i .. 185 Motorul .................... pozi]iei scaunului .......... 225 Informa]ii generale........ 126 Scaun reglabil în 2 moduri .................... 20 Punctele de tractare .................................................. 185 Frånele [i ambreiajul ...... 203 Scaunele spate.........54 Lamele [terg`toarelor de parbriz ...... 55 Schimbarea unei ro]i .......... 142 Motorul rece sau cald......... 31 Reglarea pe în`l]ime a farurilor ................. 238 Protec]ia ocupan]ilor ................. 169 Scrumier` ..222 Rodajul.............. 34 A se vedea: Programarea telecomenzii........... 143 Motorul rece sau cald..................................... 132 Pozi]ionarea corect` ..........................

.. 242................................................................................... 121 Sistemul de înc`lzire suplimentar`.................................................... 98 Sp`l`toarele de faruri ..................................... 59 L`mpile de viraj..... 255 Manipularea telefoanelor.. 179 Sp`larea A se vedea: Cur`]area exteriorului vehiculului............ 96 Informa]iile referitoare la sistemul de naviga]ie ............................................................... 117 Sistemul de înc`lzire auxiliar diesel (în func]ie de ]ar`)...221 Sp`l`toarele A se vedea: {terg`toare [i sp`l`toare ............. 134 Suspensia activ` A se vedea: Utilizarea suspensiei active .................................. 238 {inele de plafon ................ 243 Setarea sistemului Bluetooth ........ 55 288 ......... 237 Verificarea presiunii în pneuri ..... 53 {tergerea intermitent` .. 256 Condi]ii pentru conexiunea Bluetooth ..................................... sistem de naviga]ie [i telefon ..................... 61 Senzorul de ploaie ....... 51 {tergerea intermitent`.... 53 Siguran]a copiilor...................... 51 Set`rile personalizate .... 188 Vehicule cu motor Duratec ............................................ 117 Sistemul de întrerupere a aliment`rii cu combustibil ............................................................... 117 Sugestii privind conducerea vehiculului . 52 Seria motorului.......... 161 Sistemul de înc`lzire cu combustibil A se vedea: Sistemul de înc`lzire auxiliar.................................... 96 Ecranul de asisten]` [i informa]iile referitoare la radio.................. 52 {tergerea în mar[arier ............... 51 {terg`toarele de parbriz automate ............................................... 53 Sp`l`toarele de parbriz........... 51 { {terg`toarele [i sp`l`toarele ..................... 188 Sistemul de lumini ... 237 Stabilirea înc`rc`rii vehiculului......................................... 20 Siguran]ele........................................ 244 Sugestii privind conducerea unui vehicul dotat cu ABS A se vedea: Sugestii privind conducerea unui vehicul dotat cu ABS ............................. 51 Specifica]ii tegnice ......................... 190 Sistemul de avertizare pentru centurile de siguran]`........................................................................... 137 Suporturile pentru pahare........................................................................................................ 161 Principiul de func]ionare......... 31 Dezactivarea sistemului de avertizare pentru centurile de siguran]` ..... 52 Sp`l`toarele [i [terg`torul de lunet` ......... 178 Montarea sistemului de protec]ie pentru cåini .........................221 Specifica]ii tehnice........... 178 {inele de plafon [i portbagajele exterioare ................................................ 120 Sistemul de înc`lzire cu combustibil (în func]ie de ]ar`) ...... 31 Sp`l`toriile auto A se vedea: Cur`]area exteriorului vehiculului......... 97 Limba............. 178 {terg`toarele de parbriz .................... 56 Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri ................. 60 Sistemul de înc`lzire auxiliar ............................................ 185 Suportul pentru pahare ....................... 154 Sistemul de faruri autoadaptive (AFS) ................................... 97 Unit`]ile de m`sur`........... 255 Compatibilitatea telefoanelor ....... 52 Sp`l`torul...................................... 255 Sistemul de protec]ie pentru cåini ......................................Index Semnalizatoarele de direc]ie ..............................................................

..... 186 Trusa de reparare a pneurilor ............. 223 Conectarea cablurilor de înc`rcare......................................................................................................... 204 Vehiculele cu transmisie automat` ................... 264 Utilizarea lan]urilor antiderapante 236 Utilizarea pilotului automat ..... 34 Telecomanda cu cheie escamotabil`............................................. Verificarea presiunii în pneuri .... 166 289 ....................31 Utilizarea cheii .................................... 204 Toate vehiculele................ 71 Tabel cu specifica]ii pentru siguran]e .................................. 224 U Transmisia manual` ............................................ 228 Informa]ii generale...... 174 Trapa A se vedea: Trapa electric` .............. 178 Transportarea înc`rc`turilor .123 Reini]ializarea trapei ..................Index Tabel cu specifica]ii pentru becuri ....................... 122 Înclinarea trapei....... 121 Deschiderea [i închiderea automat` a trapei. 165 Anularea vitezei stabilite ....................... 150 Transmisia automat` ... 128 Reglarea tetierei ....................... 165 Activarea pilotului automat ...............223 Pornirea motorului ......... 122 Modul de siguran]` la nivelul trapei............... 128 Demontarea tetierei........... 166 Dezactivarea pilotului automat.................................. 152 Pårghia pentru deblocarea din pozi]ia pentru parcare în caz de urgen]` ............ 124 Protec]ia la nivelul trapei prin func]ia anti-prindere............................. 34 Utilizarea comenzii vocale........................ 196 T Transportarea înc`rc`turilor A se vedea: {inele de plafon [i portbagajele exterioare ................................. 174 Informa]ii generale.......... 260 Telefonul.................. 128 Torpedoul ................. 264 Utilizarea sistemului ............5L Duratec-ST) .............. 193 Cutia central` de siguran]e ........ Vehiculele cu transmisie cu 5 trepte de vitez` .... 123 Deschiderea [i închiderea trapei .. 204 Transmisia.................................................... 258 A se vedea: Utilizarea telefonului ........ 151 Modurile de trac]iune........................................... 181 Tractarea unei remorci....................... 228 230 229 233 Tractarea vehiculului pe patru ro]i .................................... 151 Sugestii privind utilizarea transmisiei automate ................. Utilizarea în condi]ii de siguran]` a trusei ContiMobilityKit ............... 257....... 124 Telefonul A se vedea: Utilizarea telefonului ......................................................................................................... 186 Trusa de prim ajutor... 200 Cutia de siguran]e din compartimentul motorului ................... 253 Tetierele ..152 Pozi]iile manetei selectorului ....................... 134 Tractarea ................................................. 253 Informa]ii generale............... 193 Cutia de siguran]e din spate ................... 181 Triunghiul reflectorizant ........... 134 Torpedoul refrigerat ........................................................ Pomparea solu]iei de lipire [i a aerului în pneu........................ 236 Utilizarea cablurilor de înc`rcare .... 152 Utilizarea anvelopelor de iarn` ......... Vehiculele cu transmisie cu 6 trepte de vitez` (motor 2............................................... 181 Pantele abrupte...................... 150 150 150 150 Utilizarea centurii de siguran]` de c`tre femeia îns`rcinat`.................... 121 Trapa electric` ..... Vehiculele cu transmisie cu 6 trepte de vitez` (motoare Turbo diesel) ........................................ 150 Toate vehiculele.....................................................................

.........53 Verificarea lichidului de från` [i ambreiaj ........................................................................................ 260 Cum proceda]i în cazul primirii unui al doilea apel ................. 49 290 ............................................................................................... 216 Verificarea uleiului A se vedea: Verificarea uleiului de motor .............. 160 Verificarea lichidului de transmisie din cutia de viteze automat` .............. 216 Verificarea lichidului de r`cire A se vedea: Verificarea lichidului de r`cire a motorului........................................Index Modificarea vitezei stabilite.................................. 161 Defectarea sistemului ............................................... 158 Activarea sistemului HLA............................... 162 Selectarea unei set`ri........................ 215 Utilizarea telefonului ... 217 Verificarea lichidului de sp`lare ........ 169 Activarea regulatorului de vitez` adaptabil ................. 130 Ventila]ia A se vedea: Climatizarea ............................ 215 Verificarea lichidului de r`cire a motorului .................................. 262 Efectuarea unui apel ............. 161 Verificarea uleiului de motor . 159 Dezactivarea sistemului HLA.................. 188 Centurile de siguran]` ................. 171 Dezactivarea regulatorului de vitez` adaptabil .......... 261 Deconectarea unui telefon ... 157 Utilizarea suspensiei active......................... 165 Revenirea la viteza stabilit`.................. 260 Schimbarea telefonului activ.............. 215 Completarea lichidului de r`cire ...................................... 170 Revenirea la set`rile ACC ........................... 171 Stabilirea distan]ei dintre vehiculul dumneavoastr` [i cel din fa]` ................................................... 216 Verificarea nivelului lichidului de r`cire ........... 166 Stabilirea unei viteze ............................................................................ 171 Dezactivarea automat` ................................................................. 165 Utilizarea regulatorului de vitez` adaptabil...... 242 Volanul ... 257................. 169 Anularea set`rilor ACC . 163 Activarea [i dezactivarea sistemului de asisten]` la parcare............. 164 Verificarea lichidului de servodirec]ie ........................................... 188 Verificarea lamelor [terg`toarelor .......... 169 Ventilarea scaunelor .............. 170 Stabilirea unei viteze ........ 171 Modificarea vitezei stabilite ............................... 217 Utilizarea sistemului de asisten]` la pornirea în ramp` .... 262 Verificarea nivelului uleiului de motor ..261 Cum proceda]i în cazul primirii unui apel.... 214 Utilizarea sistemului de control al stabilit`]ii........... 163 Manevrarea vehiculului cu ajutorul sistemului de asisten]` la parcare .............................. 110 V Verificarea componentelor sistemului de siguran]` ....................... 215 Utilizarea sistemului de asisten]` la parcare ................ 214 VIN A se vedea: Num`rul de identificare al vehiculului (VIN) / Seria de [asiu ............................... 217 Sp`l`toarele.......................... 214 Completarea uleiului ...............................................................

. .

Feel the difference 7S7J-19A321-DA (CG3536en) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful