Dasha Maha Vidya – Cele Zece Mari Intelepciuni Cosmice

Tantra – celebrare a vieţii Tantra este considerată a cincea Veda. În ceea ce privește rădăcinile tantrei, putem vorbi chiar de sec I. Inceputurile tantrismului sunt mai evidente în sec. al V-lea și est e foarte cunoscuta prezen a sa în sec. al VII-lea. Până în sec. al IX-lea tantra este comp let manifestată, complet răspândită, atât în hinduism, cât și în budism. Cuvântul tantra derivă din rădăcina tan – a răspândi şi tatri – originea cunoaşterii. Aceasta na răspândirea cunoaşterii. Dar unii consideră că este vorba despre tra ca sufix de la rădăci a a salva. Tantra este aşadar răspândirea cunoaşterii care salvează. Scopurile în Tantra sunt eliberarea de ciclul efemerităţii şi al dualităţii, dar și de succes l ob inut în această lume. În tantra se consideră că iluminarea poate fi atinsă chiar în timp vie ii. Pe de altă parte, reușita în această lume, împlinirea prin iubire sau în activitatea e care o faci, toate acestea sunt vizate de practicile tantrice. Succesul în plan uman nu trebuie să fie considerat un obstacol în atingerea iluminării, ne învaţă perspectiva tantrică. Una din caracteristicile tantrei este acceptarea şi cuprinderea omului cu tot ceea ce este el, atât aspectele bune, superioare cât şi cele inferioare. Oricine poate să înce apă studiul şi practica tantrei, indiferent de condiţia socială, pregătirea culturală sau ap artenenţa religioasă. Tantra îmbrăţişează întreaga Creaţie pentru a recunoaşte în ea unicitatea divină. Tantra este o celebrare a vieţii, a omului, a frumuseţii, a iubirii. Tantra este tot odată recunoaşterea eternităţii prin eliberarea de efemer, prin transcenderea dualităţii. Po rneşte de la dualitate şi ajunge la unitate. Transcenzând dualitatea și diferen ierile impuse de gândirea obişnuită, tantra îmbră ișează î litate în extaz, în fericire. Adeptul tantric intră într-o explorare spirituală, într-o expe rien ă încântătoare, plină de beatitudine și marcată de unitatea conștiin ei.

Dasha Maha Vidya – Inima Tantrei Maha Vidya este considerată a fi inima tantrei. Maha Vidya înseamnă Marea Înţelepciune (ma ha – înseamnă mare în sanscrită, iar vidya – înţelepciune sau cunoaştere ). Este vorba despre iunea divină exprimată prin zece aspecte – Dasha Maha Vidya (dasha – zece).

Cele Zece Mari Înţelepciuni sau Căi ale Înţelepciunii sunt tot atâtea aspecte fundamentale, ideale, pe care fiecare om le are mai mult sau mai puţin trezite în el însuşi. Întotdeauna realizarea spirituală este însoţită şi de trăirea deplină a Înţelepciunii, în toate cele zec te ale sale. Pentru o mai uşoară înţelegere, înţelepţii Indiei au atribuit calităţi umane acestor forme al ciunii, vorbind despre ele ca despre Mame divine, binevoitoare, ce îţi deschid calea spre Dumnezeu. Ele sunt totodată energii fundamentale ale manifestării pe toate pla nurile sale, sunt adevărate matrici energetice care constituie însuşi Universul fizic şi subtil. Indiferent dacă ştii sau nu Cele Zece Maha Vidya există în tine şi exişti prin ele. Iată câte idei despre fiecare: Kali este Înţelepciunea eternităţii, forţa transformatoare care există pretutindeni. Te ajută să depăşeşti teama şi limitele determinate de timp şi efemeritate. Tara este Înţelepciunea conştienţei, forţa compasiunii divine. Ea este Steaua călăuzitoare a uturor celor ce aspiră la o fericire adevărată. Tripura Sundari este Înţelepciunea voinţei divine, iubirea şi frumuseţea la nivel esenţial. Prin ea te ridici deasupra personalităţii limitatoare trăind iubirea şi recunoscând frumus eţea. Bhuvaneshvari este Înţelepciunea cunoaşterii supreme, energia spaţiului nesfârşit. Te ghidea ză pentru a depăşi ataşametele faţă de maya, iluzia cosmică. Tripura Bhairavi este Înţelepciunea acţiunii purificatoare, energia tapasului ardent. Ea te pregăteşte pentru a putea primi graţia lui Dumnezeu. Chinnamasta este Înţelepciunea curajului şi a sacrificiului suprem. Ea îţi trezeşte discernăm ul, bijuteria cea mai de preţ a fiecărui om. Dhumavati este Înţelepciunea Divinului ocultat, lumina de dincolo de întuneric. Ea est e forţa vidului beatific.

Focul lui Bhairavi duce la transmutarea energiilor. Ea reprezintă focul lui Kali ascuns în lumea materială. Ea este ghidul interior şi marea preoteasă a ascensiunii spirituale.cunoaşterea nelimitată. energia prin care atingi prosperit atea materială şi spirituală. puterea de a face totul clar sau evident. în focul lui Bhairavi – concentrarea perfectă. Aceasta se produce prin trezir ea lui Kundalini Shakti. Pentru fiecare dintre acestea există modalităţi specifice pentru a le trezi în propria f iinţă. pe scurt. dăruindu-ne un simţ al libertăţii. găseşti alinarea. de la multiplicitate spre unicitate. în discernământul i Chinnamasta – transcenderea minţii. măreaţă a mamei divine. dată ce este trezită. al expansiunii. ducându-ne de la multiplicitate spre unicitate. mişcarea timpului şi orientarea obiectelor în spaţiu. Dasha Maha Vid ya începe cu Kali. Este forţa vindecătoare a naturii. descoperim frumuseţea şi încântarea ca forţe interioare prin Sundari. de a ne s coate din ignoranţă şi de a ne duce spre iluminare. austeritate sau moarte. Această căutare a încântării i rioare ne conduce spre Sundari. ci este câmpul energiei prin care toate se desfăşoară. Aceasta duce la manifestarea întregii creaţii. cea care te încântă pentru a te înălţa. în natură şi în cele mai ascunse locuri ale corpului şi ale minţii noastre. în inefabila Dhumavati – pacea absolută. Sub această putere a lui Bhuvaneswari. Acţiunile ei le pr eced pe cele ale lui Kamala. Ea creează spaţiul şi libertatea noastră i terioară. dacă nu în Misterul lui Kali. elanurilor în Inima fiinţei. Unde. pentru a folosi conştient energia lor în evoluţia spirituală. trecem dincolo de tărâmul uman. în armonia lui Matangi – desăvârşirea. dincolo de forţele naturii şi ajung em în contact cu această putere guvernatoare. Ceea ce este specific tuturor acestor a este atât exaltarea dorului de Sublim. . print arte puternică. Calea spirituală nu vorbeşte numai despre renunţare. al bucuriei în t oate acţiunile. Pr in ea întreaga viaţă va fi plină de armonie. Iată cum sunt prezentate în textele tantrice. să trecem de oceanul de ignoranţă. Ducân du-ne spre interior. Doar prin această pute re toate lucrurile pot să existe. Odată ce am trecut prin Kali şi am fost conduşi de Tara către în sus. Kamalatmika este Înţelepciunea splendorii divine. experienţe ce ţin de această lume. căutarea unei frumuseţi şi a unei încântări mai înalte decât cele care pot forme. în iubirea din Sundari – esenţa vieţii. care ne conduce în iubire. forţa atracţiei Divin ului. ea iniţiază şi propulsează procesul înălţător în yoga interioară. Kali devine Bhairavi pentru a proteja. Tara cuprinde Tarana shakti sau capacitatea sau puterea de a ne salva. evenimente. amplificând influenţa lui Sundari. în expansiunea lui Bhuvaneshw ri . obiecte. a perfecţiunii. Energia lui Kali este Kriya Shakti. pentru a purifica. Tara ne ajută să depăşim obstacolele. pentru a ne transforma . inerente procesului yoghin. Tara ne dăruieşte cunoaşterea fiecărui pl n al existenţei. dar şi în viaţa de zi cu Câteva caracteristici ale celor zece Maha Vidya Înţelepciunea este revelată prin zece căi în tantra. energia de acţiune a oricărui proces yoghin interior care ne conduce de la n efiinţă spre fiinţă. ea restructurează perspectiva noastră asupra vieţii în conformitate cu înţelep ciunea ei. Matangi este înţelepciunea armoniei. dacă nu în lumina Ta a-ei. Maha Vidya cunoscută sub numele de Sundari este expresia frumuseţii şi a încântării. să acţioneze. Sundari este Akarshana shakti. Ea este Sundari a lui Kali. în aspiraţia de a ne reîntoarce spre Inima noastră. cu graţia ei.Bagalamukhi este Înţelepciunea fascinaţiei divine. Fiecare dintra Dasha Maha Vidy a reprezintă o parte din Kali. a încântării. care nu este prima dintre ele. a viziunii ei. în splendoarea lui Kama ka – încununarea fericirii? Ele nu sunt diferite înţelepciuni. în forţa lui B galamukhi – fascinaţia divină. Pavitra karana shakti este puterea purificatoare. cât şi chemarea mistică profundă. Bhairavi este forma cea mai aprigă a lui Kali. poţi să intuieşti eternitatea? Unde. Kriya shakti a lui Kali din yoga inversează procesul creaţi ei. Focul lui Bhairavi poate să distrugă toate forţele ostile . Dasha Maha Vidya: Kali însăşi este considerată Shakti Yoga sau energia în yoga. Este totodată căutarea frumuseţii celei mai înal te. Bhuvaneshvari este aspectul divin al mamei care guvernează întregul univers. Puterea sa este Vikasana shakti. Sundari este puterea atracţiei lui Kali şi ea este energia vieţii eterne. frumuseţea şi încântarea inerente în Kali. ci sunt 10 manifestări ale lui Kali.

Ea este totodată farmecul lumii interioa re. Acesta este rezultatul cel mai înalt al dansului lui Kali prin cele 10 Maha Vidya. puterea de a ascunde. Deoarece ea t ranscende gândirea mentală (manas) toate modalităţile de cunoaştere acced la conştiinţa non-m ntală (unmani) lipsită de construcţiile dualizante. este vorba despre avarana shakti. Este focul din al treilea ochi care deschide Sahashrara. diferenţierea dispărând. în special . prin tăierea simbolică a capului. Kali. Dar acesta est aspect al naturii sale. absorbindu-se în ea însăşi. focul radiind ga lben sau forţa lipsită de frică a purei conştiinţe. căutând să integreze mijloa e de cunoaştere. flori. Un y e acelaşi extaz atât în activităţile sale lumeşti cât şi în culmea vieţii mistice: gloria act unoaşterii îi aparţine”. de aceea a fost numită vidă. prin natură. ea bea nectarul lumii şi. Ea ne aduce toate forţele nat urii în ajutor în sprijinul sadhanei noastre.Chinnamasta este o formă şi mai puternică a lui Kali. Conştiinţa înfloreşte plenar. fericire. ne copleşeşte. Dhumavati este cunoscută ca jiestha sau forma mai în vârstă a lui Kali. Ea se odihneşte în etapa celei ma i înalte cunoaşteri şi face să crească bucuria. Ea este Kali ca Natura care ne înconjoară. Ea este noaptea primordială în care desc perim originile luminii eterne. dar înzestrată cu plenitudinea existenţ oarece ea conţine esenţa lucrurilor. Samharakali ”Fără gânduri. în eternitate. Ea ne ajută inclusiv prin animale. energia lui Kali ne poate opri mişcarea în timp şi spaţiu şi ne poate duce în infinit. Cu toate acestea. încân a reprezintă abundenţa interioară. diferenţierea d ispărând. este u a se naşte din nou sub forma unei adevărate Cunoaşteri. Kali este Dasha Vidya Atmika. farmecul interior care ne duce în profunzimile fiinţei. Ea debordează de bucuria faptului că. Este puterea stopării. unde găsim o abundenţă de bucurie. Această armă nu este doar caracterizată de putere. fumul de tămâie care ne inspiră. este puterea unei percepţii adânci. matrice universală. ca fiind această armă.” – Abhinavagupta ”Vidă. ghidarea ei. la cel mai înalt nivel. Această energie se naşte etern. care. ea care este cu totul vidă şi în întregime plină de bucurie. Kamala cuprinde Pusthikarana shakti sau energia hrăn irii. pentru că este lipsită de gândirea dualizantă. discernământul sau viveka . Energia resorbitoare prezintă două aspecte: o succesiune gradată (krama) când. Bagalamukhi este un alt aspect plin de forţă al lui Kali. îndoielile capabile să o umbrească fiind eliminate. ea le înţelege în unitatea lor. O omagiez pe Kali cea c are resoarbe. discriminarea. îndoielile evaporându-se. Lumina lui Chinnama ta îndepărtează ignoranţa. Străluceşte de puritate. a neu tralizării. Fumul lui Dhumavati este de asemenea parfumul de tămâie. frumuseţe. întruchiparea celor 10 forme ale înţelepciunii. În cazul ei. Abhinavagupta Tara descrisă de Frawley În forma. este Stambhana shakti. căci dacă ea închide ochii. Aceasta permite sângelui devoţiunii inimii spirituale să se reveleze şi să devină soma. Prin Bagalamukhi. ci şi de frumuseţe. Prin aspectul prosperităţii. Este energia lui Kali cunoscută ca arma sa. suferinţa. este Bagalamukhi. ea este etern născătoarea. păsări. existând plenar. culoarea și aparen a lui Tara putem găsi multe simboluri și în elesuri. Dhuma este fumul. În felul acesta . Kamalatmika ne ajută să intrăm în interior. căci Conştiinţa înfloreşte în ea plenar. Matangi este forma lui Kali care guvernează forţele naturii în lumea exterioară şi ne dăruieş e ajutorul ei. Ea ne hipnotizează cu frumuseţea ei. Este deseori simbo lizată ca o forţă care însoţeşte sărăcirea. infinită. Arma sa este aceea a mantrei şi a luminii. Ea este puterea de seducţie a lui Kali sau Mohana shakti. ea este un alt aspect al lui Sundari sau Sundari în plină acţiune pe pământ. fluviu de beatitudine şi de încântare. ea închide ochii resorbind lucrurile pentru a le face să apară din nou. Dar dacă această succesiune nu mai are loc (akrama). tristeţea. Ea este cea prin care acţionează puterea creatoare şi vindecătoare a întregii naturi. plante. de a tăinui. ultimul aspect care se revelează al lui Sundari. Matangi are şi ea aspectele ei de forţă. dezamăgirea. totodată şi ca expansiune a lui Sahashrara. această Kali se dezvăluie în natura sa infinită. Ea este Chhedana shakti sau puterea de a tăia. Ea este o dezvoltare mai amplă a e nergiilor lui Bhairavi. aceea a lucrurilor clar perc epute. Se consideră că Shak este arma lui Shiva. Ea este frumuseţea percepţiei renăscute din experienţa infinitului şi a etern ităţii prin graţia lui Kali cea neagră. însă numai în ea. Kamala este aspectul de abundenţă al lui Kali.

Beatitudinea f undamentală care se află la baza tuturor lucrurilor. legătura dătătoare de viaţă care îl leagă pe cr creatură. totul este Brahman. mul i practican i primesc ini ierea în Tara cea albă și realizeaz ica corespunzătoare când devin bolnavi.mina faptelor prin care ea este binecunoscută. kămakală. Dorinţa se produce printr-o scindare în fiinţă şi este o te sau o cuantă. cea de-a treia dintre Dasa Maha Vidyas. Tara cea albă este caracterizată de cei 7 ochi ai săi. Lumea il uziei se topeşte în Inima. kala. Ochii afla i pe fa a ei semnifică puritatea corpul i. Shankaranarayanan despre Tripura Sundari Tantra concepe Supremul în dubla sa postură de prakăsa şi vimarsa. Astfel. „S-a mişcat la început ca dorinţă înăuntru. Sundari es e astfel frumuseţea naturii dar văzută prin prisma unităţii. ce l mai adesea cunoscută în 2 forme: Tara cea albă și Tara cea verde. Descoperind aceasta pătrundem în izvorul încân ii infinite din noi înşine. Frawley despre Tripura Sundari Tripura Sundari. ”Dori nţa este secretul creaţiei. Din perspectiva ei. vimarsa. forma unei fragmentări. chiar dacă e v rba de obiecte obişnuite. nume care vine de la mantra rădăcină aflată în inima ei. bunătatea iubitoare. să crească printr-un proces de posesie. Când se mişcă pe sine pentru a manifesta cev din el. ”Roata care împlinește toate dor in ele” . Sinele întregului Univers. Lumina frumuseţii pe c re o vedem în obiecte este lumina conştiinţei. prakăsa. bucuria și egalitatea. salvând fiin ele din pericole și temeri. Această reflectare ia forma unui impuls. Dorinţa este fundamentul exis enţei. de culoare verde. totuși. Cei de pe mâini și picioare reprezintă cele patru calită i nelimitate le unui bodhisattva: compasiunea. spune Ri orit ca eu să mă multiplic. Percepţia devine bucurie. Tara cea verde e văzută ca aducând pacea. Există în tradi ia budistă multe înfă ișări pe ara le poate lua. Din acest motiv. trei pe faţă. simbol al ac iunii care trezește și al comp asiunii active. Tara este. A te orienta spre ea înseamnă a căuta frumuseţea p lutul divin. să fii cine eşti realitate. Ea va veni în ajutorul lor și îi va salva de la bo ală și moarte. Dorinţa ia mai întâi. Când ajungem la o astfel de conş ienţă vom descoperi încântarea în tot ceea ce vedem. Ea este. cele 8 Tara-e care ne salvează din cele 8 pericole și rugăciunile respective către ele. Aceasta este o revelare a lui Sundari. există o reflectare. este marea Zeiţă Tripu Sundari. un imbold. Cea mai înaltă formă de adorare a lui Sundari este să te abandonezi în Sine. câte unul pe fiecare pa lmă și câte unul pe talpa fiecărui picior. Frumuseţea provine din lumina Conştiinţei care străluceşte în obiecte. înţelepciunea existenţei în frumuseţe şi iubire – surprinsă în cateva idei d wley: Sundari înseamnă în sanscrită – frumuseţe. Această dublă dorinţă este la baza Iubirii. Supremul ca Transcend ent Absolut este strălucirea esenţială. kăma. pentru naşterea neamurilor” este exprimarea din Upanişade. când vedem toată natura ca fiind o reflectare a conştiinţei. Iubirea este o revărsare a divinei Desfătări.” (Sri Aurobindo) Potrivit profeţilor vedici. Tara cea albă este cunoscută ca fiind Chintamattra Cakra. abs orbţie. care a fost sămânţa originară a minţii”. Înţelepciunea lui Sundari oferă cunoaşterea adevărului că Tu eşti Acela… Ea ne învaţă că totu n. așa cum se poate vedea din cele 21 de forme. Tara ac ionează doar pentru binele ador atorilor ei și este rapidă în ceea ce face. Dorinţa este rădăcina manifestării. apoi încearcă să unească toate părţile într-un inul doreşte să se dăruiască pe sine prin creaţie şi apoi doreşte să primească înapoi creaţia . Ea reprezintă cunoaşterea lui Atman şi este cel mai mult iubită d e maeştrii vedantici. Sundari reprezintă frumuseţea ultimă a purei percepţii care apare în noi când vedem întregul nivers în noi înşine. Iar când fericirea se manifestă în fo . Dorinţa Divinului de a se extinde pe Sine în manifestare este transmisă în fiinţa ind ividuală care încearcă să se perpetueze pe sine. Tara cea albă este populară pentru că este cunoscută ca oferind binecuvântarea pentru o vi aţă lungă. asimilare şi stăpânire. asupra sieşi. vorbirii și min ii. Această cuantă a dorinţei Supremului. samsara este unită cu nirvana. în corela ie cu aceasta este legătura ei cu Amoghasiddhi care domnește a supra familiei de Buddha-și ai ac iunii. așa cum și numele o sugerează. o dorinţă.

Kali îşi desfăşoar l teribil al vieţii şi al morţii. jnăna sakti. camaraderie. cu toate l umile (Bhuvana) pe care Creaţia le conţine. din nou şi din nou privesc formele tale goale. Intelegerea lui Bhuvaneshwari face cu putinţă transcenderea limitărilor fiinţei umane. tra. un nas drept şi buze roşii asemeni fructelor de Bimba. Ace stă dorinţă. Bhuvaneshwari reprezintă puterea deschiderii şi a expansiunii nesfârşite. forţa-voinţă. înţelepciunea focului purificator şi a . Legenda despre apariţia Marii Puteri Cosmice Bhuvaneshwari în manifestare spune că la În ceputuri. Apoi este a doua ipostază: „Care a văzut. BHUVANESHWARI . care cuceresc prin frumuseţe şi pl inătate. care înseamnă R egina Glorioasă sau Guvernatoarea (Ishvari) întregului domeniu al Creaţiei. Zeiţa este spaţiul originar d n care se obiectivează mai apoi orice lucru sau fiinţă. Deoarece reprezintă spaţiul. afecţiune. mai apoi. spun Upanişadele. De altfel.”( Shankaranarayanan) Tripura Bhairavi este forţa Divinului de a acţiona. Ea este cunoscută ca Tripura Sundari. cu un zâmbet radios. Astfel. această Energie Supremă a luat o formă proprie sub înfăţişarea plină de splendoare a Marii Puteri Cosmice Bhuvaneshwari. a Soarelui şi a Lunii. a egalităţii în spi it şi a păcii profunde care conţine şi susţine toate lucrurile. so ‘kămayata. liberă şi complet neataşată. Spre Inima Spirituală cu Tripura Bhairavi Tantra shastra este învăţătura străveche prin care s-a dorit. dar cu toate acestea. putem sp une că Bhuvaneshwari creează într-un anumit fel „scena” pe care.). „El şi-a insuflat energie sieşi: sa tapo’ tapyata”. a întregii Naturi (Prakriti). Eterului. Focului. Înţelepţii (rishis) au implorat Soarele (Surya) să creeze mai multe lumi. aspect e care sunt precursoare creaţiei. Surya a folosit Energia sa Supremă pentru a manifesta lumile (lokas sau bhuvanas). cu ochi mari şi rotun i şi sprâncene minunate. Oricine îţi contemplă bogăţia părului tău în strălucirea lunii şi care se aseamănă de albine negre rotindu-se deasupra florilor parfumate se eliberează de toate legătu rile şi nu se va mai naşte niciodată în această lume”. shastra. divers”. O parte importantă est e Dasha Maha Vidya. unitate – toate acest a sunt anemicele expresii pe pământ ale Divinei Iubiri care îl impregnează şi îl susţine. Bhuvaneshwari es te numele ei. să devină multiplu. conferind în acest fel posibilitatea de creştere şi dezvoltare. ea înglobează toate formele. Aerului. care după cum ştim reprezintă timpul: cele două zeiţe semnifică astfel cele două faţete principale ale Zei Supreme (Shakti). nu are formă u alte cuvinte. Tronând în Transcendent. Iubirea este suverană peste întreaga manifestare. voinţă primordială este icchă sakti. Atunci. tadaikşata”.Marea Intelepciune Cosmică a Spaţiului Cea de-a patra Mare Intelepciune Cosmică în panteonul tantric hindus este Bhuvaneshw ari . Această percepţie determină ceea ce e cunoscut ca Spaţiu şi are drept rezultat forţa-cunoaştere. r evelându-ne faptul că adevărata iubire universală. Tripura Sundari din Dasha Mah . Upanişadele vorbesc despre trei aspecte ale Absolutului Divin Transcendent. Frumuseţea fizică a lui Bhuvaneshwari emană din frumuseţea sa interioară şi ea este ilustrată astfel în “Imnuri către Zeiţa Bhuvaneshwari” de către Sir John Woodroffe: “O Mamă. Îmi reamintesc adesea faţa ta. apropiere. Această analogie ne permite totodată să remarcăm faptul că supremă reprezintă în acelaşi timp atât martorul (sau cel care observă). aspect care o face să se manifeste mereu într-un mod profund altruist. Bhuvaneshwari este creatoarea Pământului. Cel de al treilea aspect este tapas. Acest tapas este forţa-acţiune kriyă sakti şi este desemna de marele nume Tripura Bhairavi. oferindu-i c a ofrandă soma. ea este Mama Divină care protejează toate lumile.rmă. Nu mă pot sătura să te privesc.cunoaştere). Cele Zece Mari Inţelepciuni sau Căi ale Înţelepciunii. Cu alte cuvinte. răs cunoaşterii (tan – a răspândi. acest atribut al zeiţei este simbolizat chiar de numele ei. cât şi cel care se ură şi se implică în dansul cosmic a lui Kali. animal etc. „El a dorit. O astfel de iubire sublimă nu limitează şi nici nu urmăreşte să ţină ceva doar pent ea însăşi.instrument. spaţiul inefabil al iubirii reprezintă un spaţiu care permanent „hrăneşte” tot ceea provine din el. Pe de al tă parte. ea se exprimă ca Frumuseţe. Ap ei. doar Soarele (sub forma Creatorului întregului Univers) era stăpânul cerului . ea nu se „contractă” şi nu se focalizează doar asupra uneia sau alteia din tre formele obiectivate (fiinţă. respectiv infinitatea şi eternitatea. Bhuvaneshwari este complementara lui Kali . aşa cum îi arată şi numele. consideraţie.Marea Zeiţă care protejează toate lumile în Manifestare. bunătate. Sentimente de bunăvoinţă. Cu alte cuvinte.

Machig si Chod O altă iniţiere tibetană în care apare Vajrayoghini este Chod. Ea s-a născut în 1055 d. prin care ochiul vede. care inspiră respect sau chiar teamă. numită Bumchan. perseverenţa. Înţelepciunea sa te duce dincolo de dualitate. Stăpânind peste Divina Minte. ardoarea ce însoţeşt drumul nostru spre idealurile propuse precum şi patosul din toate acţiunile pe care le săvârşim cu tot sufletul. Este un mod foarte efici ent de a reaminti ideile spirituale de impermanenţă. Pasiunea unei vieţi trăite profund. puterea extraordinară a Supremului. Omul devine stăpân peste sim urile lui gra ie for ei lui Chinnamasta. el. a avut multe sem . dincolo de frică sau speranţă. El nu este o pustietate moartă ci un pântece vibrant al conştiinţei din car e totul se naşte. Chinnamasta reprezintă for a neîmblânzită. Ea spunea: În acest moment e şansa ta. îţi vezi conştiinţa cum se separă de corp şi devine o dakini care apoi îţi taie co bucăţi şi îl oferă. Viaţa ei a început în cadrul ierarhiei budiste din timpul ei.concentrării perfecte. după diferite pregătiri. percepi esenţa lucrurilor. Toată lumea aştepta cu răbdare ca învăţătura să înceapă. De fapt. este puterea vo in ei superioare și a viziunii supramentale. Ea este totodată perseverenţa. Când nu vezi nimic. Învăţătura oferirii propriului corp ca nectar tuturor fiinţelor vii (chod) ne arată că acesta nu este doar un simplu sacrificiu de sine care conduce la moarte . Prajna Paramita ne învaţă că odată ce am renunţat la gândirea conceptuală. Acolo. urechea aude și celelalte sim uri își îndeplinesc func iile. ea este cunoscută ca antah karana. în locul dintre sprâncene. În noaptea conceperii lui Machig. ea este strălucirea ascunsă în inima norului. Priveşte esenţa minţii. puritatea deplină ce o trez im prin sadhana. fi ind apreciată şi privilegiată. Chinnamasta Chinnamasta face ca înţelegerea limitată să poată fi depăşită şi să se reveleze astfel realit condiţionată. Există o poveste faimoasă despre Buddha care şi-a transmis într-o zi învăţătura doar ţinând o în mână. Este o foarte puternică afi rmare a credinţei în nodualitate şi un test al curajului spiritual. Prin ea se transcende lumea obişnuită sau se conştientizează extraordinarul acestei lu mi. bazată pe înţelegerea faptului că t otul este impermanent în dualitate şi că nu există o existenţă separată. un fel de renaştere religioasă ca re a avut loc în Tibet. A părăsit toate acestea. Când priveşti mintea. Să vedem puţin care a fost povestea vieţii acestei femei deosebite. individuală. într-o formă transmutată. În acea re Machig (iniţiatoarea tehnicii numită chod) a fost capabilă să-şi ofere corpul ca hrană ar matei de demoni interiori.” Despre Chinnamasta. O floare obişnuită a şters graniţele dintre obişnuit şi neobişn Shankaranarayanan spune: ”Chinnamasta este tunetul care distruge toate for ele antid ivine. Învăţătura se încheiase. toţi au avut vis e extraordinare. insubstanţialitate şi non-dualitate şi pentru a atinge o stare de completă încredere în Dumnezeu. Când s-a născut fetiţa. în ajna cakra. Chinnamasta își are sediul în cap. cufundarea t otală în miezul oricărui lucru sau fenomen pe care îl studiem. de viţă nobilă. doar Mahakasyapa a zâmbit. focul aspiraţiei. Pentru a o realiza te duci într-un loc izolat. dincolo de mintea legată de efemeritate . un semn de bun augur în tibet. nu e nimic de văzut. vidul este revelat fiind plin.H. ci o generozitate care provine dintr-o inimă deschisă. Într-un timp de mare reînnoire. mintea este considerată de către gânditorii indieni ca fiind al unsprezecelea sim . tuturor fiinţelor spirituale ca pe o ofrandă ş fiinţelor vii ale lumii obişnuite ca un act de compasiune. Există cinci sim uri ale ac iuni armendriyas și cinci sim uri ale cunoașterii – jnănendriyas. Se spune că în existenţa anterioară ea a fost un yoghin indian care şi-a abandonat corpul în tr-o peşteră şi conştiinţa lui a călătorit spre Tibet unde a intrat în pântecele unei femei b a suflet. considerate de tib etani ca fiind o dakini. toate acestea sunt urmarea trezirii înţelepciunii lui Tripura Bhair avi în noi. ea ac ion ează prin mintea umană și este sim ul de dincolo de sim uri.

De asemenea modul în care Machig a înţeles natura demonil or se bazează pe citirea repetată şi înţelegerea sutra-ei. meditaţia şi înţelepciunea (prajna). În noaptea de dinaintea întâlnirii lor. Lumina strălucitoare din Lab (z ona în care s-a născut ea). Unii învăţaţi susţin că linia spiritual hodului provine de la Dampa. Mergi în locurile care te sperie. Dampa a devenit un învăţăt al lui Machig şi ea a primit multe iniţieri de la el. Un alt înţeles se referă la textele care revelează această înţelepciune. Guvernatorul districtului a a uzit de ea şi a testat-o public. declarând că e o dakini a înţelepciunii şi a recomandat să fie pr jată de influenţa oamenilor răi. . non-du zată pe Prajna Paramita Sutra. Un citat binecunoscut din Sutra Inimii. hărnicia plină de bucurie. Machig a crescut repede şi a fost extrem de precoce. Paramita înseamnă perfecţiune sau ceea ce trece dincolo. Ea l-a întrebat cum ar putea să ajute celelalte fiinţe vii şi el i-a răspun s: ”Mărturiseşte-ţi toate defectele ascunse. Fiinţele vii sunt nelimitate precum cerul.” Aceste învăţături sunt parte din esenţa învăţăturilor despre Chod. În acest fel ea s-a scufundat şi mai mult în această înv timp ce îşi slujea maestrul. uvernatorul a fost impresionat şi a numit-o Labdron. Întorcându-se acasă. răbdarea. Aproprie-te de ceea ce consideri respingător în ti ne. Când avea 16 ani. De asemena se referă şi la încarnarea acestei înţelepci ub forma primei zeiţe Buddhiste. Prajna înseamnă înţelepciune transcendentă acea înţelepciune care transcende realitatea obişn conduce la adevărata realitate. mergând a casele laicilor şi recitând Sutra. dar doar Prajna Paramita este înţelepciunea perfectă. doar atingerea sau vederea ei considerându se că ar fi adus binecuvântări şi vindecare. vidul nu este al tceva decât forma. Înainte de a împlini 3 ani. Sunt mai multe tipuri de prajna. Tatăl a auzit că s-a născut copilul şi a insistat să o vadă.” În timp ce Machig primea aceste învăţături profunde ale Prajna Paramitei. Dimineaţa devreme ea s-a dus în curte şi a dat peste el. El a văzut mantra sacră AH scris rte fin pe cel de-al treilea ochi al ei şi a văzut că are toate semnele unei Dakini a înţe lepciunii. Crezând că este o diformitate. Când Machig avea 13 ani. disciplina (sau conduita etică) . acea înţelepciune care trece dincolo de percepţiile şi cunoaşterea obişnuită şi vede drept în inima lucrurilor.ne speciale şi a fost înconjurată de lumină iar în mijlocul frunţii avea o formă ca de un al reilea ochi. un mare yoghin i ndian numit Dampa Sangye a venit din India datorită unei viziuni a unei încarnări prec edente a lui Machig. de două ori într-o singură zi. de înţelepciune. mama ei a murit şi ea împreună cu sora ei au început să studieze cu diferiţi învăţători. Când a împlinit opt ani deja putea să recite Prajna Paramita Sutra cea cu 8 mii de versuri. Această sutra a fost conside rată cea mai sacră dintre învăţăturile lui Buddha. Întreaga practică a Chod-ului c vizează să depăşească ataşamentul de ego pentru a percepe adevărata esenţă a fiinţei. Fii conştientă. O persoană care putea să citească repede avea o meserie foarte preţuită. Acestea sunt generozitatea. Ea a fost de acord şi a început să citească pentru mânăstirea acestuia. Ajută pe cei pe care crezi că nu îi poţi ajuta. Prajna Paramita are mai multe înţelesuri. Unul dintre ele se referă la înţelepciunea nondu alităţii pe care o au cei ”treziţi”. vidul este formă. Machig Lapdron împreună cu mama şi sora ei au petrecut 5 ani studiind şi recitând diferitele forme ale Prajna Paramita Sutra-ei. A fost capabilă să recite şi să explice înţelesul sutra-ei. Recitarea ei era o mare binecuvântare şi era im portant de câte ori era recitată . o parte esenţială a Prajna Paramitei spune: ”Forma este vid. Machig a visat şi ea despre el. care i-a transmis-o lui Machig şi aceasta a îmbogăţit-o şi a dat-o mai departe. forma nu este altceva decât vidul. S-a închinat în faţa lui dar e l a oprit-o şi şi-a atins fruntea de a ei. O alta se referă la calea care conduce la non-dualitate . Există 6 paramita care sunt văzut e ca acţiune ce trebuie realizate constant pentru a atinge perfecţiunea minţii trezite (bodhicitta). Întreaga viaţă a lui Machig a fost marcată de Prajna Paramita S utra şi învăţăturile ei se bazează destul de mult pe aceasta. un semn al statutului egal şi al unei conex iuni profunde. cunoaşterea sau înţelepciunea care conduce la trezire. El i-a cerut să rămână cu el timp de 4 ani ca cititorul lui oficial. Eliberează-te de orice lucru de care eşt i ataşată. ştia deja multe mantre . mama a ascuns copilul în spatele uşii temânduse de ce va spune soţul ei. Găseşte-l pe Buddha înăuntrul tău. doa u-i arătate literele. A învăţat foarte uşor să citească până la vârsta de 5 ani. Machig a studiat cu Lama Drapa care a învăţat-o în pr e despre Prajna Paramita Sutra.

paraliza sau neutraliza. Atunci va creşte în tine fo cul marii înţelepciuni. Dhumavati ne va reîntoarce la condiţia noastră pură. fiind puterea de a op ri. El era un învăţător faimos. se va naşte o stare dincolo de toate conceptele. dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l realizezi est e acesta: ”Dacă nu înţelegi cu mintea. i-a spus ”Eşti foarte învăţată în Prajna Paramita. Dacă renunţi la ataşamente. Dhumavati este caracterizată de cea mai înaltă beatitudine spirituală (ananda). Fiecare Maha Vidya reprezintă un aspect ideal al fiinţei umane ca şi al Divin ului. de la cel mai grosier la cel mai subtil trebuie înţeles ca jocul unui demon. dar dezamăgit de lipsa de discipoli adevăraţi. acum. cea care oferă daruri. un mare yoghin numit Lama Sonam Drapa a auzit de Ma chig. dezamăgiţi şi va fi totodată o sursă profundă iraţie pentru cei care aspiră la trecerea dincolo de dualitate. la nivel uman ele încununează viaţa împlintă. Dhumavati este descrisă ca fiind marele învăţător. Din acest mo iv a devenit un yoghin rătăcitor. îl înţeleg. dar nu pari să fi făcut învăţătura să fie o parte din tine.La puţin timp după această întâlndire. A decis să vină să o testeze. Ignoranţa întunecată a ataşamentului de ego va fi cucerită.Dasha Maha Vidya . A fost un punct răscruce al vieţii ei şi a fost momentul în care a înţeles natura demonilor. Ea este energia lui Kali care se . Forma urâtă prin care e descrisă îl învaţă pe aspirant să privească dincolo de ceea ce e supe al. Rădăcina este să examinezi cu atenţie mişcările propriei tale minţi. Când a ajuns. Tot i spus este corect. cum ar fi cunoaşterea ultimă sau eliber area. De aici se poate înţelege necesitatea trezirii acestora în fiecare dintre noi. a esenţei spirituale imuabile. în această viaţă.” Dhumavati – a şaptea rază a Înţelepciunii Cele Zece mari Înţelepciuni . El i-a răspuns: ”În mo dent eşti foarte inteligentă. oricare dintre cele zece Maha Vidya fiind pe ntru noi o rază a graţiei divine. A dat peste o secţiune referitoare la natura demonilor şi a fost atât de marcată de ceea ce a citit încât a atins o înţelegere profundă a Realităţii. cea care te salvează din necazur i. dar înţelegi adevăratul ei sens?” Ea a răspuns: ”Da.descriu Fiinţa divină prin atributele c are îi conturează perfecţiunea. călătorind prin munţi şi prin locurile sacre din Tibet. trăită fericită. Ea a explicat în amănunt tot ce a studiat şi a înţeles prin meditaţie. vei descoperi un mod proaspăt de a fi. Tantra spune că ea poate fi trăită aici. Dhumavati este cea care dăruieşte puteri paranormale. Înţelepciunea ei ne ajută să acţionăm corect în situaţia în care avem duşmani şi să ajungem l Ea îi ocroteşte pe cei care sunt singuri. Sthambhana Shakti. cel care revelează cunoaşterea ultimă care te dincolo de diferenţierile iluzorii cum ar fi cele legate de plăcere sau neplăcere. atunci când e cele mai înalte nivele spirituale. fie că mai aşteptăm câteva zeci de existenţe. care este Sinele ( Atman). să privească în profunzime şi să caute adevărurile înalte ale vieţii. Pornind de la obiectivarea ignoranţei ce leaga omul de iluzie şi suferinţă. cei care sunt trişti. bolnavi. a cunoaşterii profunde. F ie că o vom face în această viaţă. sau pustnici. Invitaţie la o întâlnire cu înţelepciunea transcenderii iluziei Meditatia cu Dhumavati îi ajuta foarte mult pe cei care se confruntă cu perioade dif icile în viaţă.” ”Atunci explică-mi-l” a rugat-o el. Ele caracterizează desăvârşirea pe care orice om o va atinge. Fă asta. vom constata şi înflorirea acestor mari înţelepciuni în noi. Înţelepţii tantrici afirmă că orice pas făcut pe una din Cele Zece Căi ale Înţelepciunii este ebit de important în evoluţia spirituală. sau călugări şi îi iluminează deopotr vă pe toţi căutătorii sinceri ai Adevărului Suprem. Înţelepciunea lui Dhumavati este Vidul care există înaintea şi în urma Creaţiei.” Machig s-a întors la Prajna Paramita Sutra şi a recitit-o în lumina a ceea ce Lama Son am i-a spus. În mod foarte simplu ea i-a definit astfel: ”Ataşamentul de orice fenomen. inclusiv spirituale. în tărâmul transcendenţei. Analog. Faţă în faţă cu minunea prin Bagalamukhi Bagalamukhi e un alt aspect al formei teribile a lui Kali.

Pentru că indiferent de calea spirituală pe care eşti. care este cunoaşterea Inimii spirituale sau eliberarea. Pentru că… Matangi . Pentru că această înţelepciune te va duce către profunzimile Inimii tale. moartea ascunsă în viaţă sau bucuria ascunsă în tris sunt modalităţi de a contacta realitatea ei. înţelepciunea ei îţi va împodobi calea cât să te fascineze evoluţia şi să dispară pericolele din faţa ta. este posibil să ne oprim mişcarea în timp şi spaţiu şi să intrăm în infinit rn. Gândiţi-vă la prima bă bebeluşului. Prin Bagalamukhi. nasului şi limbii. Pentru că este pur şi simplu un aspect al celei mai înalte Înţelepciuni. puterea cu vântului rostit şi redarea valorii limabjului sunt câteva din caracteristicile lui Mat angi. de suspendare dintre două respiraţii. nerăbdarea. Ea reprezintă cunoaşterea prin care în timp toate lucrurile devin opusul lor. pentru că atunci când începi să o faci e simbolul faptului că te afli pe calea cea bună iaţă. A vedea eşecul ascuns în succes. Bagalamukhi e vizualizată ca fiind aşezată pe un tron de aur şi înconjurată de lotuşi galbeni Ea este uimirea. violenţa suferinţa… Pentru că vei avea putere de convingere. există aşa ceva? Bagala le-ar răspunde cu multă forţă: ”Există!”. Pentru că vei face mult mai uşor tehnicile de pranayama. Dar. Vajranatha şi alţi practicanţi Dhogchen susţin că plasarea limbii pe palatul moale e o che ie în multe exerciţii de Tantra Tibetană. De ce te-ar fascina Bagalamukhi? Pentru că este înţelepciunea prin care poţi încheia cu succes orice acţiune ai început. la faptul incredibil că plantele se hrănesc cu lumină… la tot ceea ce v-a mişcat sufletul vreodată. Puja ei e realizată conform ritualului tantric. Bagalamukhi e prezenţa secretă a opuşilor în ca re fiecare lucru e dizolvat înapoi în Nefiinţă. iar cuvintele tale vor avea forţă. Bagalamukhi mai e numită Pitambaradevi sau Brahmastra Rupini pentru că ea transformă f iecare lucru în opusul lui. pentru a înfrânge duşmanii. minunarea. Pentru că este înţelepciunea prin care ceea ce te fascinează dar te trage în jos poate să nu mai fie un obstacol pentru tine şi scapi de ataşamentele distructive. Ordinea cauzală şi acauzală. dezordinea. Pentru că odată ce este trezită în tine forţa ei îţi poţi stăpâni furia. Matangi este totodată şi expresia fundamentală a tendinţei de unificare într-un tot coeren . ci una a frumuseţii. palatul moale. Dorinţa oamenilor de a vedea minuni este o manifestare directă a lui Bagala. fascinaţia pe care o trăim deseori în faţa frumuseţii. Moksha. Simţim. Punctul nemişcat dintre dualităţi. Pentru că este forţa ce dă eficienţă asanelor pe care le practici în hatha yoga. una din cele Zece Mari Înţelepciuni divin e.Armonia şi sensul vieţii Înţelepciunea armoniei divine a totului este reprezentata in Tantra Shastra de Matan gi. Prezenţa secretă a opusului. Nu numai că micşorează puterea inamicilor. la felul în care gândurile apar. incoerenţa. dar crează un mediu în care ei devin neajutoraţi. Locul ei în corp e indra-yoni. forţele naturii şi energia vindecătoare a plantelor. Pentru că vei putea trăi pacea minţii. Există minuni! Forţa plină de înţelepciune a lui Bagalamukhi ne deschide poarta spre Inima noastră prin a cele momente de hiat. urechilor. prin acele încre meniri pe care le trăim faţă în faţă cu frumuseţea. Prin trezirea acesteia toţi cei care se confruntă cu haosul. e xistenţa fără rost vor putea să depăşească aceste situaţii. ignoranţa. În momentul liniştit dintre dualităţi.manifestă ca o armă invincibilă. punctul aflat la mijloc între simţurile ochilor. egoismul. două gânduri. Pentru că vei putea transforma orice moment de fascinaţie într-un moment de revelaţie. Prin duşm ni înţelegem în primul rând orgoliul. Dar această armă işi are forţa într-o mantra şi în lumina d nu este doar o armă a puterii. ar putea unii înt eba. ea ne permite să le trans cendem. Înţelepţii tantrici afirmă că a realiza Bagalamukhi sadhana e una din marile realizări din v iaţă. inutim că viaţa ne este mult mai intensă dacă suntem în preajma miracolelor. Bagalamukhi este una din Dasha Maha Vidya.

Sursa: www. a frumusetii. Ea este adeseori vizualizata sub forma unei zeite de o frumusete orbitoare. principiu fundamental în hridaya yoga. fascinatia divina si armonia naturii dau nastere splendorii divine.zeita bogatiei. vidul beatific. focul purificator. Kamalatmika reprezinta dansul Sinelui prin cele Zece Maha Vidya. iubirea si frumusetea in esenta lor. curajul si discernamant ul. ce s traluceste extatic la nivelul inimii si trezeste gratia divina in toate fiintele din Univers. puterea compasiunii divine.com . abundenta in toate formele ei. Kamalatmika este energia prin care putem atinge prosperitatea materiala si spiri tuala.t şi unitar a întregului univers şi de aceea cunoaşterea ei deschide calea spre trăirea un ităţii şi unicităţii divine. Intelepciunea e ternitatii. cun oasterea suprema ca spatiu nesfarsit. Kamalatmika este splendoarea divina in manifestare. a fer tilitatii. a iubirii si devotiunii.tantra-mahavidya. Kamalatmika – Intelepciunea Splendorii Divine Kamalatmika este „Cea precum esenta lotusului” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful