You are on page 1of 29

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund


Af Leif Christensen, 3. juni 2010

Skelund har S lgtsgrden Nrrevang i 1i 95 r fra ca. vret tbeboet af Pedersens-slgten 1791 il 1986 og den har vret ejet af slgten i 165 r fra 1821 til 1986 eller i alt 6 slgtsled/generationer. Nrrevang-slgten omfatter anerne nr. 6 Ove Pedersen og nr. 7 Johanne Kathrine Nielsen, nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Dahl Knudsen, nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Andersen Bundgaard, nr. 48 Peder Christensen og nr. 49 Kirsten Pedersen samt nr. 96 Christen Pedersen og nr. 97 Bodil Pedersdatter. Grden hrte indtil 1821 under hovedgrden Trudsholm (dengang i Vindbls Sogn, nu Kastbjerg Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt), som de fleste grde i Skelund omrdet, dog var der fire grde og nogle mindre ejendomme, som hrte under herregrden Visborggrd og hovedgrden Havn (begge Visborg Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Trudsholm er kendt tilbage til r 1381, og den nedarvedes indtil 1623 i slgterne Thott, Krumpen og Hg. Dengang l den dog ca. halvanden kilometer lnger mod nordst for de nuvrende bygninger. Et voldsted viser stadig den oprindelige beliggenhed. Trudsholm blev i 1400-tallet overtaget af familien Krumpen. De nuvrende bygninger er opfrt i 1651 af Kjeld Krag og bestr af en hovedflj og to sideflje. Ladegrden og den nordre sideflj er opfrt 1730. Hovedfljen ligger mod vest og er i to etager (stokvrk), der er bygget i munkesten over en hj klder med sokkel af granit. Murene er en meter tykke, og klderen har hvlvede fangehuller. I grden har der tidligere vret et trappetrn. Trudsholm blev overtaget i 1726 af Etatsrd, Landsdommer Peder Marsvin, der i 1751 tilkbte de 149 td. Hartkorn bndergods fra Overgrd, som da ejedes af V. Arenstorff, der tidlige ejede Visborggrd. Det er alt overvejende sandsynligt, at Skelundgrdene har vret en del af denne handel. I 1804 blev Trudsholm kbt af Landvrnskaptajn Niels Secher for 95.000 rdl., og han frasolgte derefter ca. 100 td. bndergrde til selveje. I 1808 gik Trudsholm i de ufrie grdes klasse, og bortsalg af bndergods fortsatte helt frem til 1827. Christen Pedersen (nr. 96) 1. slgtsled Han blev stamfader til Pedersen-slgten fra Nrrevang, da han var den frste af slgten, der boede p Nrrevang, som i hans tid l midt inde i byen Skelund. Han kom fra Katbjerg og til Skelund i 1790erne, men der foreligger ikke nogen njagtig tidsangivelse. Han blev dog gift den 7. oktober 1791 med Bodil Nielsdatter i Mariager sogn. Deres fire brn, der er fdt i tidsrummet fra 1792 og til 1800, ses ikke registreret i kirkebogen for Mariager sogn, hvorfor det er alt overvejende sandsynligt, at de rejste til Skelund umiddelbart efter brylluppet. Desvrre er kirkebgerne fra den tid for Skelund brndt i forbindelse med at prstegrden brndte i 1886, s brnenes fdselsregistreringer kan ikke kontrolleres. Christen Pedersen har formentlig fstet slgtsgrden, efter han kom til Skelund, og han fik kaldenavnet Rasmussen efter en tidligere formand p grden Gammel Rasmus. (At vre fstebonde, betd, at man "lejede" en ejendom og jord af
en godsejer).

Den 10. april 1821 efter ca. 30 rs fste kbte Christen Pedersen s slgtsgrden, Nrrevang, og han var sledes herefter selvejer, hvilket var en stor ting p den tid det at have ejendomsretten over sin egen jord. Da han overtog grden og jorden, var der ca. 15 tnder land under plov. Han fik dog samtidig af bymndene i Skelund tilbudt at kunne erhverve nogle store arealer, der l uopdyrkede hen omkring Skelund, og som indtil da kun var blevet brugt til flles kreaturgrsning.
Leif Christensen side 1
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Der var ikke andre, som nskede disse jorde, da de l op til provst Vadgaards jorde, og rygtet ville vide, at han var meget vanskelig at omgs, samt at han havde en slem tilbjelighed til at stjle de kreaturer, der kom for tt p eller ind p hans jorde. Christen Pedersen tog dog kampen op og ved ihrdigt og hrdt arbejde, fik han jorderne kultiveret, s han kunne dyrke afgrder, og han havde nu en grd p over 100 tnder land, som p den tid var en af de store grde i og omkring Skelund.

Slgtshistorie

Tekst Else Pedersen (tipoldebarn til Christen Pedersen)

Leif Christensen side 2


Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Else Pedersen, der er datter af nr. 12 Karl Otto Pedersen og tipoldebarn af nr. 96 Christen Pedersen, har skrevet nogle sider af efter hendes farbroder Valdemar Pedersens optegnelser om det gamle stuehus til grden Nrrevang fr udflytningen. Her i affotograferet stand.

Slgtshistorie


Leif Christensen side 3
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Redigeret 12-09-2012

Leif Christensen side 4

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Tegning af det gamle stuehus, der hngte i hjemmet p Nrrevang og senere i Else Pedersens hjem i Skelund

Leif Christensen side 5


Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Peder Christensen (nr. 48) 2. slgtsled Han er sn af Christen Pedersen (96) og Bodil Pedersen (97) og blev fdt i r 1800 i Skelund, hvor han blev dbt i Skelund Kirke den 2. februar 1800. Den 23. maj 1837 gik hans far Christen Pedersen p aftgt, og Peder Christensen overtog for 600 Rdl. grden, som herved forblev i slgtens eje. Han var som sin far en meget virksom mand, og han fortsatte med kultiveringen af jorden, bland andet rydningen af kret. Endvidere byggede han en del til grden, sledes byggede han udhusene op, og efter en god rughst i 1855, der blev solgt til store priser, byggede han en stor krelade, samt den ene del af stuehuset. Det var generelt gode tider for Peder Christensen, som ogs fik indfriet den ptvungne 6% skat p fast ejendom, som flge af pengeombytningen i 1813.

Slgtshistorie

I forbindelse med statsbankerotten i 1813 skete der en seddelombytning. Den gamle kurantdaler skulle byttes med den nye rigsbankdaler i forholdet 6:1, og for at sikre landet mod en fortsat inflation, skulle rigsbankdaleren kunne indlses i slv. Staten ville have rigsbankdaleren i pari, hvorfor der blev plagt en 6% slvskat p fast ejendom, som kunne indfries p n gang eller over en lngere periode til en rente p 6,5%.

Niels Pedersen (nr. 24) 3. slgtsled Han er sn af Peder Christensen (48) og Kirsten Nielsdatter (49) og blev fdt i Skelund den 24. maj 1844. Den 11. juni 1863 dde hans far Peder Christensen, hvorefter moren Kirsten Nielsdatter, i henhold til skde tinglyst 11. april 1865, herefter ejede grden Nrrevang, som hun drev videre, men med snnen Niels Pedersen som bestyrer. Den 13. juni 1869 skdede og overdrog moren Nrrevang for 4.500 Rdl. til Niels Pedersen, som herefter var eneejer af grden, som sledes forblev i slgtens eje. Slgtsgrden Nrrevang blev i begyndelse af 1900-tallet i to tempi flyttet uden for byen. Frst blev avlsbygningerne flytte i lbet af 1900-01, og senere blev stuehuset flyttet i 1904-05.
Leif Christensen side 6
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Leif Christensen side 7
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Leif Christensen side 8
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Landbrugsministeriets afgrelse om udstykning fra Nrrevang matr. 8a.


Leif Christensen side 9
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Redigeret 12-09-2012

Leif Christensen side 10

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Nrrevang i 1910 efter udflytningen

Leif Christensen side 11


Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Redigeret 12-09-2012

Leif Christensen side 12

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Valdemar Pedersen, sn af nr. 24 Niels Pedersen, har skrevet en beretning om blandt andet sit barndomshjem, som flgende: Niels blev ejer af grden i 1968, jf. skde. Og ikke som skrevet her i 1871. Hun er fdt i Alstrup og ikke Hou.
Leif Christensen side 13
Redigeret 12-09-2012

Slgtshistorie

Tilskdet i 1868, jf. skde

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Forldrene er nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Andersen Bundgrd.


Redigeret 12-09-2012

Leif Christensen side 14

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Redigeret 12-09-2012

Leif Christensen side 15

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Leif Christensen side 16
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Redigeret 12-09-2012

Leif Christensen side 17

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Leif Christensen side 18


Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Leif Christensen side 19


Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Karl Otto Pedersen, nr. 12, sn af nr. 24 Niels Pedersen, har med inspiration fra hans broder Valdemar Pedersen skrevet flgende beretning om slgten og Skelund:

Slgtshistorie


Leif Christensen side 20
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Leif Christensen side 21


Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Redigeret 12-09-2012

Leif Christensen side 22

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Karl Otto Pedersen (nr. 12) 4. slgtsled Han er sn af nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Andersen Bundgrd og blev fdt i Skelund den 16. maj 1886. Den 24. september 1916 gik hans far Niels Pedersen p aftgt og solgte og afhndede for 24.000 kr. Nrrevang til Karl Otto Pedersen, og Nrrevang forblev sledes i slgtens eje.

Slgtshistorie


Leif Christensen side 23
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Fotografier af Nrrevang i forskellige rtier i 1900-tallet

Nrrevang 1935

Nrrevang 1953


Leif Christensen side 24
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Nrrevang i 1960.erne

Nrrevang 16. maj 1973


Leif Christensen side 25
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Niels Dahl Pedersen 5. slgtsled Han er sn af nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Dahl Knudsen og blev fdt i Skelund den 23. februar 1923. Han overtog grden sidst i 1950.erne, da hans far Karl Otto Pedersen gik p pension. Karl Otto Pedersen boede dog p grden sammen med sin sn Niels Dahl Pedersen og datteren Else Pedersen. Nrrevang var sledes fortsat i slgtens eje, men Niels Dahl Pedersen var den sidste i direkte linie, som havde grden, hvilket han havde indtil sin dd i 24. juni 1971.


Leif Christensen side 26
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie


Redigeret 12-09-2012

Leif Christensen side 27

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund

Slgtshistorie

Karl ge Pedersen 6. Slgtsled Han er sn af nr. 6 Ove Pedersen og nr. 7 Johanne Nielsen og blev fdt i Skelund den 15. april 1952 i Skelund. Efter Niels Dahl Pedersens dd i 1971 overtog hans sskende Else, Ejnar, Axel og nr. 6 Ove Pedersen grden, og de drev den videre med en ansat bestyrer af grden indtil 1978, hvor de solgte til Karl ge Pedersen, der overtog grden, som herved forblev i slgtens eje. Karl ge Pedersen afhndede og solgte grden efter 8 r i 1986, og den forsvandt sledes ud af slgtens eje efter 165 r, og efter at have vret beboet af Pedersen-slgten i 195 r.

Kender du den gamle grd, den gamle bondegrd, hvor det sorte bindingsvrk om hvide vgge str, hvor det tykke tagskg nsten dr og port n, og hvor vinduesruderne er ganske bitte sm? Kender du den gamle grd, den gamle bondegrd, i hvis ttte abildhave tret frugtfyldt str? Kender du de stuer sm med slagbnk og chatol og med hje planter bag gardinets fold? Folk og f fandt fred og friste i den gamle grd, Strbsomhed og njsomhed blev begge parters kr. tryghed voksede frem af slidsomt virke dag for dag, lykken blev en trofast gst som spurven under tag. Stille og sindigt leves livet i den gamle grd, medens stedse skifter sommer, vinter, hst og vr. Som et sknt og herligt minde gennem mange r, Vi l vi vrne Danmarks gamle, sknnebondegrd. (Jul. Peicher)
Sdan en gammel bondegrd var vores barndomshjem, derfra har vi vor gode og glade minder fra barndommens og ungdommens r. Nu er den gamle bondegrd borte, flyttet ud p marken og udstykket, men endnu er jorderne i slgtens eje, og gid de m vre dette i mange r endnu.

Sledes skrev Nielsine Nielsen (sster til nr. 12 Karl Otto Pedersen) i 1955 i sin Optegnelse over efterkommere efter Christen Pedersen. Den kan findes under Artikler-Aner i www.helec.dk , Scribd.com, MyHeritage.


Leif Christensen side 28
Redigeret 12-09-2012

Slgtsgrden Nrrevang i Skelund Kilde:

Optegnelser over efterkommere efter Christen Pedersen v/ Nielsine Nielsen 1955. Valdemar Pedersens (sn af nr. 24 Niels Pedersen) optegnelser om Skelund. Karl Otto Pedersens (sn af nr. 24 Niels Pedersen) optegnelser om Nrrevang mv. Else Pedersens (datter af nr. 12 Karl Otto Pedersen) fotoalbum og dokumenter. Danmarkshistorien.dk (Forordningen af 5. januar 1913). Wikipedia (Den frie encyklopdi) vedr. godserne Trudsholm, Visborggrd og Havn. Relevante kirkebger og folketllinger for Skelund og Mariager sogne.

Slgtshistorie

Leif Christensen side 29


Redigeret 12-09-2012