You are on page 1of 57

o P

T

E G

]\J

E

L

S E

R

over efterkommere efter

M E

T T

født

E

K

I R

S

T

C H

R

I S

T E

I

N E

N

S

E D A T T

J

N S

E N

E R

FRA Romdrup Nørkjær

-

l

-

I anledning af slægtsfesten for Met'Kirstin's efterkommere havde jeg tænkt mig

at lave en stamtavle, der kunne bel~se de gensidige slægtsforhold for deltagerene, så-

ledes, at det var mere overskuelig at finde frem til, hvem man egentlig. var, når man

talte sammen, idet der for de flestes vedkommende vil være over 80 %,man ikke kender

og især

for de yngre generationer.

Nu kan

man jo nok undre sig, hvorfor man laver en stamtavle med Met'Kirstin som

udgange punkt og ikke hendes mand Niels JE,insen.Det skyldes, at han døde -'- en ung alder

ae;

o

pa

o

derfor ikke fik e a stor betydning for børn, børnebørn og oldebørn som "Bejste ude

ret",

o

som hun kaldes. Ude pa hendes lille husmandssted var der altid varme og

gæstfrihed, og det blev familiens samlingssted i mange mange Ar. Hun vil huskes af man-

ge, og de der ikke har kendt hende har uden tvivl hørt en masse om hende.

Det viste sig dog hurtigt, at det ville blive et stort og tidskrævende

rbejde,

hvis stamtavlen skulle have været lavet, som jeg havde til hen2igt fra begyndelsen,

da jeg gerne, for hver enkelt person, ville have rne dt aget : fødselsdato og -sted, livs-

gerning, bosættelse, vielsesdato og for de kvinder, der har giftet sig ind i slægten

deres pigenavn. Endvidere for dem de~ er de: datoen, stedet og evt. årsagen.

Men da man, de fleste i hvert fald, ikke gir og husker på datoer ud over de nær-

meste familiemedlemmer,

ville det kræve et større arbejde og evt. studie

ger for at finde frem til de jagtige fakta.

Jeg kunne dog ikke forliges med tanken om, at der ikke skul:;Lelaves

af kirkebø-

en eller an-

den form for stamtavle, som vi kunne have som udgangspunkt for festen, hvorfor jeg la-

vede en form for familieoversic;t, som jeg vil h&be, man kan bygge videre på, og til

sidst få en rigtig stamtavle over Met'Kirstin's

efterkommere. Det kunne gøre e på

den

måde,

at de der var interesseret evt.

i tiden efter festen og fremover prøver at samle

alle de oplysninger, det kan lade sig gøre om de forskellige personer i stamtavlen.

Det er jo let nok for den nærmeste familie, og m&ske er der, nogen der ved noget om de,

der er borte.

I

I

 • I Derefter kan man evt. sende oplysningerne til undertegnede, hvorefter jeg vil be-

I

I

 • I arbejde dem og med tiden få lavet en rigtig stamtavle, som evt. kunne fremlægges ved

I

 • I en evt. - ad åre - kommende slægtsfest, hvis der stadig er interesse for slægtsfester
  I

I

 • I og slægtsforhold efter denne fest.

I

I

 • I Ligeledes ville det være af interesse, hvis der V2r nogen, som har g mIe billeder

I

 • l som kunne affotograferes
  I

således, at de kunne bruges til at sætte på en fototavle ma-

l

 • I ge til den, der er lavet til denne fest således, at tavlen bliver større og mere inte-

I

l

 • I ressant. Dette arbejde tager jeg mig gerne, hvis

der da ikke ligefrem finde~ en be-

I

 • I hjælpel"g fotograf i familien.
  I

I

I

I

l

 • I Selve familieoversigten

l

er lavet p& den måde,

at den viser Met'Kirstin's familie

!

 • I tilbage til hendes oldeforældrelog

derefter er hendes børn nævnt med numre l-A, l-B,

I

 • I -- l-+p.llet staOr for -r ~. gener
  I

l-C o.s.v.

v_

l

I

l

I

I

I

t"~'

lon eI~er Me

>, t'K"

lrs~ln, og Dags averne s ar

't

,",

t

"

tO

~

- 2

-

fOT børnene5 aldeTsmæssige placering. Derefter er hV8Tt enkelt barn trukket frem med

oplysninger om, hvem de er gift med (ugift), og hvilke børn de haT. Deres børn f~r

også et nr., som sættes fOTan forældrenes nr. f.eks 2-A/I-B, hvor 2-tallet står fOT

2. generation, bogstavet A for det første barn, og nr. bag skråstregen l-B viser for-

ældrene, der er fra l. generation og i dette tilfælde andet barn. ledes

fortsætter

det med et nyt nr. foran hver ny generation. Det ser m~ske lidt indviklet

ud ved før-

ste øjekast, men se nu lidt familieoversigten,

for sig, så finder man hurtigt ud af systemet.

hvoT hveT familiegren er taget hver

Bag

i bogen findes et personregister.

Trods megen omhu har det næppe været muligt helt at udelukke fejl, men jeg håber

at disses antal må vise sig at være begr nset til det mindst mulige. For påpegeIsen

af evt. fejl elle~ unøjagtigheder,

samt for oplysninger som før nævnt og om fremtidi-

ge begivenheder i slægten, så som fødsler, vielser eller død5fald, vil jeg til enhver

tid være meget taknemmelig for.

Samlet af Egon Chri5tensen, Ulstrupvej, Sdr. Onsild, 9500 Hobro, tlf. 08-544270

og Leif Christensen, Listedvej 84, 2. tv, 2770 Kastrup, tlf. 01-518037.

Leif Christensen

Søren Christensen

 • f. p~ nørg~rd i

Ellishøj den ?

gift den 28.1.1759

med

Johanne Pedersdatter

f.

den?

Mette Kirstine Christensdatters

slægt

Laurs(Lars) Jensen

 • f. i Bonderup

gift med

r1ar@1'1 Hadsdatter

f.

den?

Morten Christensen

f. den?

boende i Storvorde

gift den 20.5.1784

med

Walbor5 Christens-

datter, f. den?

Christen Madsen

f.

den?

husfæste i Storvorde

gift den 17.10.1784

med

Anna Christensdatter

 • f. den ?

· ·

··

·

·

·

• •

Adam Sørensen

f. 27.1.1771 i

Ellishøj sg.

d. L~.2.185o

g.m. Mette Laursdatter

f. 1783

cl. 13.8.1818

·

··

· ·

• •

Christen Mortensen g.m. Anne Christensdat-

døbt 26.9.1785

gårdfæste i Stor-

vorde.

ter, døbt 23.8.1792

cr:-?

.

.

Christen Adamsen

 • f. 29.6.1815 i vårst

 • d. 5.7.1896 i Romdrup

rdfæste i Romdrup -

på Kærhe_vegård

gift med

.

.

Ane Christensdatter

 • f. 21.11.1818 i Storvorde

 • d. 15.1.1900 i Romdrup

Mette Kirstine Christensdatter

 • f. 15.6.1850 i Romdrup

 • d. 3.5.1933 pi Romdrup Nørr

Mette Kirstine- Christensdatter (Met' Kirstin's) blev gift med Niels Jensen(Væver)

f. den 21.3.1841 i Romdrup og d. den 24.6.1889 i Romdrup.

rr, hvor han blev indsidder. Hun mistede dog allerede

De flyttede ud på Romdrup

i en ung alder sin mand og

sad tilbage med lo børn, som hun nu skulle opdrage og forrge, samtidig med, at hun

passede husmandsbruget.

De blev stamfarældre til en talrig slægt.

Deres Børn:

l-A. Christen Adam Nielsen

l-B. Kristine Jensen

l-C. Anine Jensen

l-D. Jensine Jensen

l-E. Karoline Jensen

l-F. Laurine Jensen

l-G. Marthine Jensen

l-H. Ottine Jensen, senere navnefora. til Alsholm.

l-I. Kjeld Jensen, senere navnefora. til Alsholm.

lTJ. Elvine Jensen

l-K. Martin

Jensen, senere navnefora. til Alsholm.

_ L~ _

l. generation efter Met'Kirstin'

l-A

Christen Adam Nielsen, født 15.11.1868 i Romdrup og døbt i kirken s.st.

den 7.3.1869. I kirkebogen st~r: n af ugift Mette Kirstine Christen-

sen af Romdrup 18t ~r •••• Udlagt

i Romdrup.

barnefader, ungkarl Niels -l een , Væver

Død den 9.1.1871 i Romdrup og begravet den 15.1.1871. I kirkebogen st~r:

Død mandsn - alder 2~ &r - søn af det ugifte fruentimmer Mette Kirstine

l-B

2-A/I-B

2-B/I-B

Christensen i Romdrup.

Kristine Jensen

 

g.m.

JvlarinusGriem

 • f. 31.~.1873

 
 • f. 7.5.1873

d .

19 l }7

 • d. 19.53

Deres Børn:

2-A/I-B. Nielsine Griem

 

2-B/I-B. Henry Johan Griem

 

2-C/I-B. Johanne Griem

 

2.

generation

Nielsine Griem

g.m.

Karl @visttorff

 • f. 27.2.1896

 
 • f. 9 •• 1891

 
 • d. 11.3.1961

Deres rn:

3-JV2-A/I-B.

Poul Qvisttorff

 

Henry Johan Griem

 

g.m.

Thomine Brøndum

 • f. 29.10.1897

23.9.1923

 • f. 29.7.1897

 • d. 9. 1 t.1974

 
 • d. 13.6.1974

Deres Børn:

3-A/2-B/I-B. Erik Br øndum Griem

3-B/2-B/I-B. Sven Brøndum Griem

2-C/I-B

Johanne Griem

g.m.

Kristian l"ladsen

 • f. 16.8.1903

13.11.1926

 • f. 31. 12 .1898

 • d. 5.4-.1967

 • d. 1.12.1957

Deres Børn:

3-A/2-C/I-B. Kaj Hadsen

3-B/2-C/1-B. Inger Madsen

3.

generation

3-A/2-A/I-B

Poul Qvisttorff

g.m.

Birthe

 • f. 18.8.1927

 • f. 23.8.1928

Deres Børn:

4-A/3-A/2-A/I-B. Mette Qvisttorff

Lt-B/3-fl/2-A/I-B. Lotte

Qvisttorff

 

-

5

-

3-A/2-J/1-B

Erik Brøndum Griem

g.m.

Bente Ruth Karger

fe 11.7.1925

30 .1.195L~

f. 28.7.1933

Deres Børn:

4-A/3-A/2-B/1-B. John Karger Griem

 

L~-B/3-A/2-B/1-B. Carsten Karger Griem

3-B/2-B/1-B

Sven Brøndum Griem

ugift

5.8.1950

3-A/2-C/1-B

Kaj Hadsen

 

ugift

f.

5.10.1927

d.

22.9.1945

3-B/2-C/1-B

Inger Madsen

 

g.m.

Jørgen Rasmusoen

f.

24.2.1931

f. 19.5.1926

Deres Børn:

 

4-A/3-B/2-C/1-B. Henrik Rasmussen

 
 

4. generation

-A/3-A./2-A/1-B !>lette~visttorff

 

fe 17

1953

L~-B/3-A/2-A/1-B

Lotte qvisttorff

f.

29.10.1958

4-A/3-p.j2-B/1-B

John Karger Griem

 

f.

25.11.1961

Lf-B/3-A./2-B/1-B Carsten Karger Griem

4-A/3-B/2-C/1-B

I

I

I

I

I

I

I

!

I

I

i

I·

I

I

 • f. 11.8.1964

Henrik Rasmussen

f. 1.101973

l----------------

-

6 -

l. generation efter Met'Kirstin'

l-C

Anine Jensen

ugift

l-D

Jensine Jensen

 • f. 12.9.1875

 • d. 21.6.19 L I·7

Deres Børn:

2-A/I-D. Anna Sørensen

g.m.

2-B/I-D. Niels Jensen rensen

2-C/I-D. Martin Sørensen

2-D/I-D. Asta rensen

2-E/,1-D. Erna rensen

2-F/I-D. Edith rensen

2-G/I-D. Holger rensen

2-H/I-D. lvIethaKristine Sørensen

2-A/I-D

2-1/1-D. El1y Sørensen

2-J/I-D. Aksel Sørensen

2. geners.tion

Anna Sørensen

 • f. 27.7.1899

 • d. 12.10.1971

g.m.

Deres Børn:

3-A/2-A/I-D. Ragna Emilie Bendixen

 

-, '''j'2 \j'l

5-b

..

-}-- -.

D

3-C/2-A/I-D.

Ove Bendixen

Arne Bendixen

3-Dj2-A/I-D.

Ejvind Bendixen

3-E/2-A/I-D.

Erik Bendixen

3-Fj2-A/I-D.

Herdis Bendixen

3-G/2-A/I-D.

Aksel Bendixen

2-B/I-D

Niels Jensen Sørensen

g.m.

 • f. 29.9.1900

18.6.1930

Deres Børn:

3-A/2-B/I-D. Birthe Sørensen

3-B/2-B/I-D. Ellen Hertz rensen

3-C/2-B/1-D. Gerda Hertz rensen

3-D/2-B/1-D. Gurli Hertz Sørensen

ren rensen

f.

15.12.1870

cl. 15.2.1961

Jørgen Bendixen

f.

18.2,,1891

d.

6.5.1964

Ester Hertz Christensen

f.

13.8.1910

 

-

7 -

2-C/I-D

Hartin rensen

 

ugift

f.

26.1.1902

 • d. 25.7.1968

 

2-D/I-D

Asta Sørensen

 

g.m.

Jens Nielsen Jensen

 • f. 23.6.1905

 
 • f. 29.8.1896

Deres Børn:

 

3-fl./2-D/I-D.Ebba Jensen

 

3-B/2-D/I-D. Leo Jensen

3-C/2-D/I-D. Ib Jensen

2-E/I-D

Erna Søre