Manager IT (Director Departament Informatica

)

I.

Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului:………………………………….. 2. Denumirea postului: Manager IT (Director Departament Informatica) [Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR. In acest caz, denumirea din COR este Director Departament Informatica.] 3. Pozitia in COR / Cod: 123606 [In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punctul de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.] 4. Departamentul / locatia: Tehnologia Informatiei (IT) [Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.] 5. Nivelul postului: a. Conducere / coordonare: Middle b. Executie: Nu este cazul 6. Relatiile: a. Ierarhice (control, intrumare, posturi supervizate):  Se subordoneaza: Directorului General  Are in subordine: Administrator Retea, Programator b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toate departamentele c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Cu furnizori de echipamente si sisteme informatice si de telecomunicatii. [Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]

II.

Descrierea postului 1. Scopul general al postului Studierea permanenta a schimbarilor majore din industria informatica in vederea introducerii noutatilor in activitatea curenta si in proiectele implementate de firma, asigurand in acest fel utilizarea optima a sistemului informatic [In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti] 2. Obiectivele postului  Coordonarea intregii activitati de planificare si organizare a sistemului informatic si telecomunicatii in firma.

Privind relatiile interpersonale / comunicarea  Asigura o comunicare eficienta cu toate departamentele firmei. sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine. in baza fiselor de post. [In functie de marimea.  Exercita permanent sau temporar. precum si protejarea impotriva virusilor informatici. formarea.  Asigura continuu formarea personalului din departament si formarea utilizatorilor pentru aplicatii specifice. prin delegarea competentelor.  Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne de catre intreg personalul din subordine.Dezvoltarea si implementarea de programe pentru cresterea profitului fiecarui sistem instalat si pentru asigurarea eficientei si utilizarii optime a sistemului informatic [In functie de marimea. conform structurii organizatorice si ROF.  Elaboreaza planul strategic pentru sistemele informatice si. CA) in sarcina reprezentantului legal. Descrierea responsabilitatilor postului a.  Participa la recrutarea.  Identifica noile cerinte ale sistemului informatic. obiectivele pot diferi] 3. stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA. acele atributii specifice specialitatii sale.  .  Stabileste. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului  Achizitioneaza si instaleaza echipamente si sisteme informatice si de telecomunicatii din firma si ofera suport pentru intretinerea si utilizarea optima a acestora.  Defineste standardele IT la toate nivelurile. specificul si organigrama firmei. dupa caz. utilizatorilor si consultantilor. face evaluari periodice ale acestuia  Pregateste Planul Operational Anual pentru IT si intocmeste bugetul pentru IT. dezvoltarea si retinerea in firma a personalului cu inalta calificare in organizarea sistemelor informatice si de telecomunicatii.  Asigura integrarea la toate nivelurile a sistemului informatic.  Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.  Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi] 4. inclusiv managementul furnizorilor.  Gestioneaza sistemul de telecomunicatii.  Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului de Resurse Umane. inclusiv standardele privind echipamentele hardware si aplicatiile software la calculatoare. daca este cazul. stabileste un management al proiectelor disciplinat pentru noile sisteme instalate. specificul si organigrama firmei.

 Are responsabilitati in pastratrea secretului profesional.  Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice. in raporturile cu alte departamente.  Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a subordonatilor.  Raspunde de luarea la cunostiinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat.  Are responsabilitati in asigurarea suportului decizional si informational al administratorilor si utilizatorilor sistemului IT.  Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala.  Nu divulga persoanelor neautorizate elemente legate de securitatea informatica (nume de utilizatori.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind oricedefectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare. Privind securitatea si sanatatea muncii  Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine. cu indicarea materialului predat. parole de acces sau alte elemente care pot duce la accesarea de catre persoane neautorizate a resurselor clasificate).  Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine. participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri. organizatorice. a duratei si a datei instruirii.Promoveaza respectul reciproc.  Se asigura ca in aplicatiile realizate nu sunt introduse rutine care sa permita patrunderea neautorizata in sistemul informatic al firmei sau care sa permita divulgarea elementelor de securitate.  Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si de asigurarea formarii continue a acestuia  Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces d. b. conform angajamentelor contractuale si procedurilor aplicabile. precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.  Raspunde de siguranta si securitatea sistemului informatic si de telecomunicatii.  Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine. igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de  .  Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului avut in folosinta c. In raport cu obiectivele postului  Asigura evaluarea si solutionarea reclamatiilor primite de la clienti. Fata de echipamentul din dotare  Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare  Raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare de catre intreg personalul din subordine. colaborarea si transparenta in interiorul departamentului.

precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma. fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare. [Conditiile de la punctele a.  Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei si asigura respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine  Respecta si aplica actele normative in vigoare si CCM aplicabil [In functie de marimea. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie. c.  Conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii): PC sau laptop. [Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. alternanta temperaturi scazute / ridicate. pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine e. sarcini delegate)  Inlocuieste pe: Administratorul de Retea. Conditii materiale  Ambientale: Lucreaza ocazional in conditii de zgomot. Conditiile postului de lucru a.  Este inlocuit de: Administratorul de Retea. in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post. masina de serviciu. Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. telefon mobil. cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii. in acest ultim caz cu responsabilitati limitate. Gradul de autonomie  Autoritate asupra altor posturi ………………………………………….prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor. Conditii de formare profesionala: Participa la diverse traininguri de specializare si are acces la literatura de specialitate in domeniul IT. Programator. daca este cazul.. b.] 6. Programator. Indicatori de performanta Diminuarea cu …….% / an a reclamatiilor privind functionarea necorespunzatoare a sistemului informatic si de telecomunicatii al firmei. specificul si organigrama firmei. [In functie de specificul firmei.  Spatiu: Are birou propriu.  Delegarea (inlocuitori. [Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM. cat si in afara firmei. pentru fiecare post in parte – in functie de marimea. d. precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor. precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei. specificul si organigrama firmei. pot fi utilizati indicatori diferiti.  Deplasari: Se deplaseaza frecvent atat in firma. Privind regulamente / proceduri de lucru  Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea RI si a ROF de catre intreg personalul din subordine. responsabilitatile postului pot diferi.] . Buget: Gestioneaza bugetul Departamentului IT. respectiv la programul de lucru inegal] b.] 7. c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati. cu valori diferite.] 5. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere. [De obicei. umiditate.

] 2. [Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma] III. flexibilitate. imbunatatirea permanenta a cunostintelor in domeniu. se pot solicita si alte calificari / specializari. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta in post) Minimum 5 ani in domeniul IT. [In functie de specificul si marimea firmei. Perioada de evaluare a performantelor: Annual [Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma] 9. precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma. [In functie de specificul si marimea firmei. capacitate de sinteza si analiza.  Capacitate de evaluare.] 4. precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma. spirit de observatie. corectitudine. [Experienta solicitata depinde de specificul si marimea firmei. nivel avansat. Evolutii posibile: Poate evolua ca Manager General IT zonal sau pe tara. Nivelul de studii: Studii superioare in domeniul informatic. Calificarea necesara  Cursuri postuniversitare de management.] 3. gandire de ansamblu. Competentele postului (pachet de competente)  Spirit de ordine si disciplina.8. APROBAT Director General . [Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei. Numele si semnatura titularului postului.).  Capacitate de delegare. precum si nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente. deschidere.  Cunostinte limbi straine: limba engleza. MBA  Cursuri de specializare in domeniul informatic (retele. precum si nevoile pentru postul respectiv in firma] Data. baze de date etc. Specificatiile postului 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful