□ LISTA LUCRARILOR SI A PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUTIE AFERENTE FIECAREI LUCRARI Nr.

Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 Denumirea categoriei de lucrări Executarea lucrărilor de terasamente Executarea lucrărilor de cofrare Executarea lucrărilor de armare Executarea lucrărilor de betonare Executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri Sistem termoizolant la faţadele clădirilor Executarea lucrărilor de tencuieli groase Executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii Montarea tâmplăriei din lemn şi pvc Executarea lucrărilor de placaje cu plăci de faianţă Executarea lucrărilor de pardoseli reci Executarea lucrărilor de pardoseli calde Montarea pereţilor din gips-carton Executarea lucrărilor de montare a confecţiilor metalice Executarea lucrărilor de hidroizolare cu membrane Executarea lucrărilor de dulgherie pentru şarpante Executarea lucrărilor de învelitori din tablă, a jgheaburilor și burlanelor Executarea lucrărilor de instalaţii sanitare la clădiri Executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 v c.a şi 1500 v c.c Executarea instalaţiilor de încălzire centrală Executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-instalaţii interioare de utilizare Executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare Executarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă din tuburi PEHD Executarea reţelelor de canalizare menajeră din tuburi pvc Executarea căminelor de vizitare din elemente prefabricate de beton Demolarea și dezafectarea construcțiilor existente Procedura tehnica de executieCod PTE-TSF-02 PTE-BET-01 PTE-BET-02 PTE-BET-03 PTE-IZ-01 PTE-IZ-04 PTE-TPT-02 PTE-ZV-01 PTE-TMG-02 PTE-TPT-03 PTE-PAR-01 PTE–PAR-02 PTE-ZP-03 PTE-CO-01 PTE-IZ-02 PTE-CL-01 PTE-INV-04 PTE-IS-01 PTE-IE-01 PTE-II-01 PTE-IGN-01 PTE-ICV-01 PTE-RAP-01 PTE-RCM-01 PTE-CVB-01 PTE-DD-01

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful