REFLEKSI OLAHRAGA

Saya Mohd. Hasrul Asraf Bin Othman bernombor kad pengenalan 850110-04-5025 dan nombor matrik 124248 telah menyiapkan sebuah portfolio olahraga dengan penuh jayanya. Olahraga merupakan salah satu matapelajaran yang wajib diambil oleh semua guru pelatih yang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI – SR). Saya sebagai seorang guru pelatih sedemikian mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pensyarah En.Yunus Bin Yusof yang telah banyak memberi dorongan dan tunjuk ajar tentang cara menyiapkan portfolio olahraga ini dengan sempurna. Pelbagai pengalaman dan pengetahuan telah saya dapat daripada hasilan portfolio olahraga ini.. Saya telah mendapat pengetahuan tentang sukatan pelajaran yang terkandung dalam Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI-SR). Pelaksanaan Kejohanan Olahraga Tahunan telah memberikan beberapa peluang kepada guru- guru pelatih dalam memenuhi kehendak sukatan GERKO Olahraga (WAJ 3112), mengeratkan hubungan silaturahim antara guru pelatih IPG Kampus Dato Razali Ismail dan mendapat pengetahuan tentang kaedah–kaedah dan prinsip latihan acara–acara dalam pertandingan olahraga serta mendekatkan diri dengan aktiviti yang menyihatkan badan. Selain itu, mengambil bahagian dalam kejohanan sukan tahunan pula merupakan satu peluang yang begitu bernilai untuk diri saya sebagai peserta dan pengelolaan pertandingan olahraga dimana ia telah memberi pendedahan tentang kepentingan bersukan dalam kehidupan seharian. Tambahan pula, ini memberi peluang untuk mewakili institut ke temasya sukan di peringkat yang lebih tinggi seperti mewakili Institut dalam Kejohanan Antara Gerko Untuk Maktab (KAGUM) dan memberi pengalaman kepada guru-guru pelatih tentang cara mengelola Kejohanan Sukan Tahunan di sekolah kelak. Saya juga diberi input tentang pelaksanakan satu acara larian di padang dengan menggunakan starter block serta cara-cara mengurus dan mengendalikannya dengan cara yang teratur dan sistematik. Sebenarnya, mula-mula saya keliru tentang bagaimanakah dapat menyiapkan folio olahraga ini, namun dorongan dan tunjuk ajar pensyarah Olahraga saya iaitu; En. Yunus Bin Yusof telah menjayakan usaha saya menyiapkan folio ini.

pegawai yang menjaga masa. saya juga dapat bergaul mesra dengan ahli–ahli lain sewaktu menjalankan tugas. saya juga telah mengalami beberapa halangan dalam menjalankan acara sukan tahunan serta menyertai kelas olahraga. berkeyakinan dan berdisiplin diri serta bertanggungjawab.program khidmat masyarakat ini. prosedur menjalankan larian. Terdapat beberapa peluang yang telah saya pelajari hasil daripada portfolio olahraga ini. pencatat masa dan sebagainya. Selain daripada itu. cara penyampaian hadiah dan pengadilan dalam memilih pemenang. saya telah berpeluang untuk mempelajari lebih mendalam tentang cara mengadakan aktiviti padang. Sukan tahunan telah banyak memupuk nilai-nilai bekerjasama. Selain daripada kekuatan dan kelemahan. Pertamanya. iaitu penggunaan starting block. . saya telah amat menyedari peribahasa ‘masa itu emas’. prosedur juru acara.Kami juga sekaligus mengambil bahagian dalam acara sukan tahunan serta mempelajari cara –cara mengendalikannya mengikut pengurusan masa.Terdapat beberapa kelemahan yang tidak dapat saya elakkan dalam menyiapkan portfolio olahraga ini. Pertamanya. Salah satu cadangan bagi olahraga ini adalah supaya menambahkan masa pengajaran bagi aktiviti di padang dan di dalam kelas supaya dapat melakukan amali dan praktikal dalam olahraga demi menambahkan minat dan pengetahuan dalam sukan. Sebagai contoh. Pertamanya. cara berkawat dalam perbarisan serta perhiasan khemah. Satu lagi masalah yang telah saya hadapi dalam menyiapkan kerja kursus ini adalah kurang kemahiran dalam melaksanakan aktiviti padang. Kadangkadang ada perjumpaan penting yang perlu dihadiri serta menggantikan kelas olahraga. kesuntukan masa telah banyak mempengaruhi dalam menjalankan pelaksanan bagi aktiviti ini dengan cepat. penjaga bendera. keadaan juga sangat mempengaruhi kelas olahraga dimana pada hari hujan aktiviti padang terpaksa ditangguhkan. Seterusnya. dimana saya terpaksa mengejar masa dalam pembahagian tugas.

Akhirnya saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang menolong memberi idea terutamanya En. Hasrul Asraf Bin Othman 850110-04-5025 . Disediakan oleh: ………………………………………. Mohd. pensyarah saya yang berdedikasi dalam memastikan guru pelatihnya menyiapkan portfolio olahraga dengan baik. Yunus BinYusof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful