U.M.F.

„CAROL DAVILA” BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ - DECANAT

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI II 2011-2012

- Pentru înscrierea în anul III 2012-2013 studenţii vor prezenta adeverinţa de practică – cu notă – care se va lua în calculul mediei anului II. Practica va fi efectuată 3 săptămâni (60 de ore) – în perioada vacanţei de vară, în orice unitate sanitară (spital, cabinet particular, policlinică etc.), iar adeverinţa de practică va cuprinde denumirea unităţii sanitare, perioada efectuării practicii de vară, parafa medicului îndrumător, nota şi ştampila unităţii sanitare). - Studenţii străini vor aduce această adeverinţă tradusă în limba română. De asemenea, pentru înscrierea în anul III este necesară completarea fişei de înscriere, care se poate ridica de la secretariat.
-

-

Sesiunea de restanţe va avea loc în perioada 10-21 sept.2012. Data susţinerii examenelor va fi stabilită de fiecare disciplină. Cererile pentru măriri de notă se primesc în zilele de 4, 5 şi 6 sept.2012. Studenţii care solicită mărirea calificativului trebuie să fie integralişti la sfârşitul sesiunii de vară. Işi pot mări notele la maximum două discipline.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful