NL DE TECHNISCHE TECHNISCHES HANDLEIDING DATENBLATT

ES MANUAL TÉCNICO

PT MANUAL TÉCNICO

FT PLANUX 01

Gebruiks- en programmeerhandleiding Planux Gebrauchs- und Programmieranleitungen Planux Manual de uso y programación de Planux Manual de utilização e programação Planux

Assistenza tecnica Italia Commerciale Italia

0346/750090 0346/750091

Technical service abroad (+39) 0346750092 Export department (+39) 0346750093

Comelit Group S.p.A. - Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo BG Italy - tel. (+39) 0346 750 011 - fax (+39) 0346 71436 www.comelit.eu www.simplehome.eu info@comelit.it commerciale.italia@comelit.it export.department@comelit.it

GROUP S.p.A.

INHOUD NEDERLANDS 1 BESCHRIJVING 1.1 Beschrijving van de monitor 1.2 Navigatietoetsen 1.3 Toetsen en videodeurtelefoonfuncties 2 GEBRUIK VAN DE MONITOR 2.1 Gebruik van de handleiding 2.2 Instelling van de taal 2.3 Een oproep beantwoorden 2.4 Gebruik van de functie ‘algemene relaissturing’ 2.5 Gebruik van de functie ‘beeldoproep’ 2.6 Gebruik van de functie ‘bellen naar portierscentrale’ 2.7 Gebruik van de privacyfunctie 2.8 Beeldinstelling 2.9 Volumeregeling 2.10 Beltooninstelling 2.11 Gebruik van een relaissturing via menu (art. 1256) 2.12 Beeldweergave vanaf externe camera’s (art. 1259C) 2.13 Gebruik van de functie ‘toetsenbordvergrendeling’ 2.14 In- en uitschakeling van de handsfreefunctie 3 INSTELLEN EN PROGRAMMEREN VAN DE MONITOR 3.1 Programmeren van de toets 3.2 Programmeren van de toets 3.3 Programmeren van de toets ‘beeldoproep’ 3.4 Uitschakelen van de toets ‘beeldoproep’ 3.5 Naam wijzigen (Menu relais en camera’s) 3.6 Programmeren van de toets privacy/arts 3.7 Weergeven van de softwareversie 3.8 Openen van het programmeermenu 3.9 Instellen van de relaiscodes 3.10 Instellen van de cameracodes 3.11 Taal van het menu wijzigen 3.12 Systeemherstel

Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3

Blz. 4 Blz. 4 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 5 Blz. 5 Blz. 5 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 8 Blz. 8

Blz. 9 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz. 11 Blz. 11 Blz. 12 Blz. 12 Blz. 13 Blz. 13 Blz. 14 Blz. 14

FT PLANUX 01

2

FT PLANUX 01
1 BESCHRIJVING NEDERLANDS 1.1 Beschrijving van de monitor 1 Microfoon 2 LCD-kleurendisplay; toont het menu van de monitor en de beelden die afkomstig zijn van het entreepaneel of van andere camera’s (indien aanwezig). 3 Luidspreker 4 Intercomtoets 5 Toets slot 6 Navigatietoetsenbord 7 Toets bellen naar portierscentrale (programmeerbaar) 8 Toets algemene relaissturing (programmeerbaar) 9 Toets beeldoproep (programmeerbaar) 10 Toets privacy-/artsfunctie OPMERKING Als een toets na het indrukken 4 seconden knippert, betekent dit functie niet gevonden of systeem bezet. BEVESTIGINGSTOETS Hiermee bevestigt u de gemaakte keuzes en gaat u naar het volgende niveau in het menu. NAVIGATIETOETSEN Hiermee kunt u door de verschillende menu-opties lopen en de waarde van de gekozen menu-optie wijzigen.

1.2 Navigatietoetsen MENUTOETS Hiermee kunt u het menu openen en sluiten en één niveau achteruit gaan in het menu. Bij inactiviteit sluit de monitor het menu na 15 seconden automatisch af.

1.3 Toetsen en videodeurtelefoonfuncties INTERCOMTOETS Hiermee kan het gesprek met het entreepaneel worden in- of uitgeschakeld. De led knippert om aan te geven dat een oproep is ontvangen. De led gaat branden om aan te geven dat er een gesprek gaande is. TOETS SLOT Hiermee kan het eraan gekoppelde slot worden geopend. De led knippert om aan te geven dat een oproep is ontvangen. PROGRAMMEERBARE TOETS 1 Programmeerbare toets met de functies bellen naar portierscentrale, relaissturing met code, bediening externe camera (inschakeling art. 1256 of art. 1259C). Af fabriek ingesteld voor de functie ‘bellen naar portierscentrale’. PROGRAMMEERBARE TOETS 2 Programmeerbare toets met de functies algemene relaissturing, relaissturing met code, bediening externe camera (inschakeling art. 1256 of art. 1259C). Af fabriek ingesteld voor het activeren van een algemene relaissturing. TOETS BEELDOPROEP Hiermee kan de monitor worden ingeschakeld, kunnen de beelden van het video-entreepaneel of van de externe camera’s worden weergegeven (indien aanwezig) (inschakeling art. 1259C) en kunnen de relaissturingen met code worden gebruikt (inschakeling art. 1256). TOETS PRIVACY/ARTS • Met de privacyfuncie kan de oproep vanaf het entreepaneel of vanaf de centrale worden uitgeschakeld. • Met de artsfunctie kan de deuropener automatisch in werking treden bij een oproep vanaf het entreepaneel. • Met de privacy- en artsfunctie kan, naast de uitschakeling van de deurtelefoon zoals bij de privacyfunctie, de deuropener automatisch in werking treden bij een oproep vanaf het entreepaneel. De rode led geeft aan dat de gekozen functie geactiveerd is.
3 FT PLANUX 01

GROUP S.p.A.

2 GEBRUIK VAN DE MONITOR NEDERLANDS 2.1 Gebruik van de handleiding De handleiding beschrijft stapsgewijs hoe de Planux-monitor moet worden gebruikt en geprogrammeerd. De verschillende beeldschermen hebben de volgende indeling: 2.3 Een oproep beantwoorden De twee leds knipperen na een oproep.

MENU IN GEBRUIK

IN TE DRUKKEN TOETSEN GESELECTEERDE MENU-OPTIE

ACTIEVE MENU-OPTIE

LINGUE ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL

Druk op de knop om het geluid in te schakelen en wacht tot het lampje van de led voortdurend gaat branden, voordat u het gesprek begint.

WEERGEGEVEN SCHERM

2.2 Instelling van de taal Als het menu voor het eerst geopend wordt, wordt gevraagd om de taal in te stellen. Druk op de knop om het elektronische slot in te schakelen.

LINGUE ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL

De monitor laat een geluid horen om te bevestigen dat het slot is geactiveerd. Tijdens een oproep kunnen de volgende functies worden gebruikt: algemene relaissturing (2.4), relaissturing via menu (2.10), beeldweergave vanaf externe camera’s (2.11).

NEDERLANDS NO OK

FT PLANUX 01

4

FT PLANUX 01
2.4 Gebruik van de functie ‘algemene relaissturing’ Druk op de toets om de functie ‘algemene relaissturing’ in te schakelen (inschakeling art. 1256 of art. 1259C). 2.6 Gebruik van de functie ‘bellen naar portierscentrale’ NEDERLANDS Druk op de toets om de functie ‘oproep naar portierscentrale’ in te schakelen.

*

*

De monitor laat een geluid horen om te bevestigen dat de functie geactiveerd is 2.5 Gebruik van de functie ‘beeldoproep’ Druk op de toets om de functie ‘beeldoproep’ in te schakelen.

Er wordt een oproep naar de gekoppelde portierscentrale verzonden 2.7 Gebruik van de privacyfunctie

*

Druk op de toets

om de privacyfunctie in te schakelen.

*

Op het beeldscherm verschijnt het beeld van het gekoppelde entreepaneel.

De rode led gaat branden om aan te geven dat de functie ingeschakeld is.

Door herhaaldelijk op de toets te drukken kunt u tussen de entreepanelen switchen (MAX 2 , indien aanwezig).

*

Deze functies zijn beschikbaar in de fabrieksconfiguratie, zie het deel INSTELLEN EN PROGRAMMEREN VAN DE MONITOR op blz. 9 om ze te wijzigen.
5 FT PLANUX 01

p.8 Beeldinstelling NEDERLANDS 2.9 Volumeregeling PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING INSTELLINGEN BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INFORMATIE INSTELLINGEN BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INFORMATIE BEELD INSTELLEN CONTRAST HELDERHEID KLEUR VOLUME INSTELLEN BELTOON AUDIO BEELD INSTELLEN CONTRAST HELDERHEID KLEUR VOLUME INSTELLEN BELTOON AUDIO FT PLANUX 01 6 .GROUP S. 2.A.

Als er geen externe camera is.5 om de naam van de relais te wijzigen. verschijnt de melding APPARAAT NIET GEVONDEN APPARAAT NIET GEVONDEN ENTREEPANEEL TOON TOON TOON TOON TOON TOON TOON 1 2 3 4 5 6 7 Zie punt 3. 1256) NEDERLANDS PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING INSTELLINGEN BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INFORMATIE RELAIS ALGEMENE RELAISSTURING RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 NAAM WIJZIGEN TOON INSTELLEN ENTREEPANEEL PORTIERSCENTRALE ETAGEBEL De monitor laat een geluid horen om te bevestigen dat de functie geactiveerd is. 7 FT PLANUX 01 .FT PLANUX 01 2.11 Gebruik van een relaissturing via menu (art.10 Beltooninstelling 2.

p.en uitschakeling van de handsfreefunctie CAMERA'S CAMERA 1 CAMERA 2 NAAM WIJZIGEN PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING Door herhaaldelijk op de toets te drukken kunt u tussen de verschillende camera’s van de geselecteerde groep en het entreepaneel switchen Druk herhaaldelijk op de toets om het menu af te sluiten en het beeld van de camera op volledig scherm weer te geven Als er geen externe camera is. 1259C) NEDERLANDS 2. CAMERA'S CAMERA 1 CAMERA 2 NAAM WIJZIGEN TOETSENBORDVERGRENDELING ANNULEREN BEVESTIGEN De functie ‘toetsenbordvergrendeling’ gaat na 60 seconden of na een ontvangen oproep automatisch uit.5 om de naam van de camera’s te wijzigen HANDSFREE ON OFF Met de handsfreefunctie kan het geluid automatisch worden ingeschakeld na een oproep.14 In. 2. 2.A. zonder dat de knop hoeft te worden ingedrukt FT PLANUX 01 8 .13 Gebruik van de functie ‘toetsenbordvergrendeling’ PLANUX PLANUX RELAIS RELAIS CAMERA'S CAMERA'S HANDSFREE HANDSFREE INSTELLINGEN INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING TOETSENBORDVERGRENDELING Op het scherm verschijnt het beeld vanaf het entreepaneel.GROUP S.12 Beeldweergave vanaf externe camera’s (art. verschijnt de melding APPARAAT NIET GEVONDEN Zie punt 3.

FT PLANUX 01 3 INSTELLEN EN PROGRAMMEREN VAN DE MONITOR NEDERLANDS 3.2 Programmeren van de toets PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING INSTELLINGEN BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INFORMATIE INSTELLINGEN BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INFORMATIE TOETSEN PROGRAMMEREN TOETS 1 TOETS 2 TOETS TOETS TOETSEN PROGRAMMEREN TOETS 1 TOETS 2 TOETS TOETS TOETS 1 RELAI 1 RELAI 2 RELAI 3 CAMERA 1 CAMERA 2 PORTIERSCENTRALE TOETS 2 RELAI 1 RELAI 2 RELAI 3 CAMERA 1 CAMERA 2 PORTIERSCENTRALE 9 FT PLANUX 01 .1 Programmeren van de toets 3.

3 Programmeren van de toets ‘beeldoproep’ NEDERLANDS 3. 3.4 Uitschakelen van de toets ‘beeldoproep’ PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING INSTELLINGEN BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INFORMATIE INSTELLINGEN BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INFORMATIE TOETSEN PROGRAMMEREN TOETS 1 TOETS 2 TOETS TOETS TOETSEN PROGRAMMEREN TOETS 1 TOETS 2 TOETS TOETS TOETS RELAI 1 RELAI 2 RELAI 3 CAMERA 1 CAMERA 2 BEELDOPROEP OFF TOETS RELAI 1 RELAI 2 RELAI 3 CAMERA 1 CAMERA 2 BEELDOPROEP OFF FT PLANUX 01 10 .GROUP S.A.p.

FT PLANUX 01 3. TOETS DOKTER PRIVACY PRIVACY + DOKTER NAAM WIJZIGEN RELAI 1 CANCELLO 11 FT PLANUX 01 .6 Programmeren van de toets privacy/arts NEDERLANDS PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING RELAIS ALGEMENE RELAISSTURING RELAI 1 RELAI 2 RELAI 3 NAAM WIJZIGEN INSTELLINGEN BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INFORMATIE NAAM WIJZIGEN RELAI 1 RELAI 2 TOETS 1 TOETS 2 TOETS TOETS TOETSEN PROGRAMMEREN Druk op de navigatietoetsen om door de letters van het alfabet te lopen. Druk op de toets om de letter te bevestigen en automatisch naar de letter rechts ervan te gaan.5 Naam wijzigen (Menu relais en camera’s) 3. Druk na de invoer ter bevestiging op .

VERS.: EE.8 Openen van het programmeermenu In het programmeermenu is het mogelijk om de codes van de relais (art. 1256) en van de camera’s (art. drukt u 3 maal op de navigatietoets en daarna 3 maal op de navigatietoets TOETSEN PROGRAMMEREN TOETS 1 TOETS 2 TOETS TOETS INFORMATIE SW. 3. 1259C) in te stellen.: 2. de taal van alle menu’s te wijzigen. VERS.A. de versie van de geïnstalleerde software weer te geven en om de monitor weer in de fabriekstoestand te zetten.p. Ga als volgt te werk om het menu te openen: PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING FT PLANUX 01 12 .GROUP S.: 1 P 3.ADR.1 2.7 Weergeven van de softwareversie NEDERLANDS INSTELLINGEN PLANUX RELAIS CAMERA'S HANDSFREE INFORMATIE INSTELLINGEN TOETSENBORDVERGRENDELING BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INSTELLINGEN BEELD INSTELLEN VOLUME INSTELLEN TOON INSTELLEN TOETSEN PROGRAMMEREN INFORMATIE Als u eenmaal in het menu ‘toetsen programmeren’ bent.2 PROGRAMMEERAPPARAAT RELAIS CAMERA’S TALEN RESET SIMPLEBUS.

Openen van het programmeermenu PROGRAMMEERAPPARAAT RELAIS CAMERA’S TALEN RESET 3. 1256 zie FT/SB2/02 of MT/SBC/01.9 Instellen van de relaiscodes Voor meer informatie over art.10 Instellen van de cameracodes Voor meer informatie over art.FT PLANUX 01 3. 1259C zie FT/SBC/05 of MT/SBC/01 Openen van het programmeermenu PROGRAMMEERAPPARAAT RELAIS CAMERA’S TALEN RESET NEDERLANDS RELAIS RELAI 1 RELAI 2 RELAI 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 ___ ___ ___ ___ ___ CAMERA’S CAMERA 1 CAMERA 2 CAMERA 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 ___ ___ ___ ___ ___ RELAIS RELAI 1 RELAI 2 RELAI 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 4 ___ ___ ___ ___ CAMERA’S CAMERA 1 CAMERA 2 CAMERA 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 223 ___ ___ ___ ___ RELAIS RELAI 1 RELAI 2 RELAI 3 RELAI 4 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 4 ___ ___ ___ ___ CAMERA’S CAMERA 1 CAMERA 2 CAMERA 3 CAMERA 4 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 223 ___ ___ ___ ___ 13 FT PLANUX 01 .

11 Taal van het menu wijzigen NEDERLANDS Openen van het programmeermenu 3. Openen van het programmeermenu PROGRAMMEERAPPARAAT RELAIS CAMERA’S TALEN RESET PROGRAMMEERAPPARAAT RELAIS CAMERA’S TALEN RESET TALEN ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL RESET ANNULEREN BEVESTIGEN ENGLISH NO OK RESET RESET UITGEVOERD FT PLANUX 01 14 . 3.GROUP S.12 Systeemherstel Dit procédé zet het systeem terug in de fabriekstoestand door alle ingestelde codes van de relais en de camera’s te wissen.p.A.

3 Tasten und Funktionen der Videosprechanlage 2 MONITORVERWENDUNG 2.FT PLANUX 01 INHALTSVERZEICHNIS 1 BESCHREIBUNG 1. 19 S. 26 S. 20 S. 17 S. 18 S. 21 DEUTSCH S. 24 S. 21 S. 20 S.3 Ruf entgegennehmen 2. 25 S. 17 S. 24 S. 18 S.5 Menüelemente umbenennen (Menü Relais und Kameras) 3. 1259C) 2.8 Bild einstellen 2. 17 S.5 Verwendung der Funktion Selbsteinschaltung 2.1 Taste programmieren 3.12 Anzeige des Bildes von separaten Kameras (Art.9 Relaiscodes einstellen 3. 16 S.2 Sprache einstellen 2.2 Navigationstasten 1.11 Sprachmenü ändern 3. 16 S. 18 S. 27 15 FT PLANUX 01 .7 Verwendung der Funktion Rufabschaltung 2. 22 S.8 Menü des Programmierers aufrufen 3.9 Lautstärke einstellen 2.4 Deaktivierung der Taste Selbsteinschaltung 3. 22 S. 23 S.11 Verwendung eines Relais über das Menü (Art.13 Verwendung der Funktion Tastensperre 2.10 Melodien einstellen 2.7 Softwareversion anzeigen 3. 25 S. 23 S.6 Verwendung der Funktion Ruf an Portierzentrale 2.10 Kameracodes einstellen 3.14 Aktivierung und Deaktivierung der Funktion Freisprechen 3 EINSTELLUNGEN UND PROGRAMMIERUNG DES MONITORS 3.3 Programmierung der Taste Selbsteinschaltung 3.4 Verwendung der Funktion allgemeine Relaissteuerung 2.6 Programmierung der Taste Rufabschaltung / Arztruf 3. 16 S. 27 S.1 Verwendung der Datenblätter und Anleitungen 2. 1256) 2.2 Taste programmieren 3. 18 S. 26 S. 21 S.12 System Reset S.1 Monitorbeschreibung 1. 19 S.

NAVIGATIONSTASTEN Zum Durchlaufen der einzelnen Menüelemente und zur Änderung des Werts des gewählten Elements. 3 Lautsprecher 4 Sprechtaste 5 Türschlosstaste 6 Navigationstastatur 7 Taste Ruf an Portierzentrale (programmierbar) 8 Taste allgemeine Relaissteuerung (programmierbar) 9 Taste Selbsteinschaltung (programmierbar) 10 Taste Funktion Rufabschaltung/ Arztruf HINWEIS Wenn die Taste nach dem Drücken für 4 Sekunden blinkt. TASTE SELBSTEINSCHALTUNG Zur Einschaltung des Monitors. PROGRAMMIERBARE TASTE 1 Programmierbare Taste. 1256). • Die Funktion Arztruf gestattet die automatische Betätigung des Türöffners nach einem Ruf der Außenstelle. FT PLANUX 01 16 . 1259C). Deaktivierung des Gesprächs mit der Außenstelle. dass die gewählte Funktion aktiviert ist.1256 oder Art.GROUP S. Die LED blinken. codierte Relaissteuerung. 1 BESCHREIBUNG 1. belegbar mit den Funktionen Ruf an Portierzentrale. Die LED blinken. um einen eingegangenen Ruf anzuzeigen. um einen eingegangenen Ruf anzuzeigen. TÜRSCHLOSSTASTE Zum Öffnen des zugeordneten Schlosses. codierte Relaissteuerung. ist die Funktion entweder nicht verfügbar oder die Anlage besetzt.A. Die LED blinkt. Werkseitig programmiert für Funktion Ruf an Portierzentrale. 1256 oder Art. Anzeige der Videoaußenstelle oder der separaten Kameras (falls vorhanden) (Aktivierung Art. Werkseitig programmiert für Funktion allgemeine Relaissteuerung. BESTÄTIGUNGSTASTE Zur Bestätigung der vorgenommen Wahlen und zum Zugriff auf die nächste Menüebene. sondern gestattet die automatische Betätigung des Türöffners nach einem Ruf von der Außenstelle. Schaltung separate Kamera (Aktivierung Art.3 Tasten und Funktionen der Videosprechanlage SPRECHTASTE Zur Aktivierung bzw. TASTE RUFABSCHALTUNG /ARZTRUF • Die Funktion Rufabschaltung ermöglicht die Deaktivierung des Rufs von der Außenstelle oder der Portierzentrale. PROGRAMMIERBARE TASTE 2 Programmierbare Taste. zeigt das Menü des Monitors und die von der Außenstelle oder anderen Kameras (falls vorhanden) eingehenden Bilder an. Ein inaktiv gebliebener Monitor bricht den MenüModus automatisch nach 15 Sekunden ab. 1259C) und Verwendung der codierten Relaissteuerungen (Aktivierung Art. Die rote LED zeigt. DEUTSCH 1. Schaltung separate Kamera (Aktivierung Art. belegbar mit den Funktionen allgemeine Relaissteuerung.1 Monitorbeschreibung 1 Mikrofon 2 LCD-Farbdisplay.2 Navigationstasten TASTE MENÜ Gestattet das Aufrufen und Abbrechen des Menüs und das Zurückspringen um eine Menüebene. 1259C).p. • Die Funktion Rufabschaltung + Arztruf deaktiviert nicht nur den Klingelton der Sprechstelle wie im Fall der Funktion Rufabschaltung. um ein stattfindendes Gespräch anzuzeigen. 1.

DEUTSCH NO OK 17 FT PLANUX 01 .2 Sprache einstellen Beim ersten Zugang zum Menü wird die Einstellung der zu verwendenden Sprache verlangt. ANGEZEIGTES DIALOGFELD 2.10).11). LINGUE ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL Der Monitor gibt ein Tonsignal aus. wenn die LED auf Dauerlicht umschaltet. Die einzelnen Dialogfenster sind folgendermaßen aufgebaut: ZUR ZEIT VERWENDETES MENÜ 2.FT PLANUX 01 2 MONITORVERWENDUNG 2. Anzeige des Bildes von separaten Kameras (2. um die erfolgte Aktivierung des Schlosses zu bestätigen. Zur Aktivierung des elektronischen Schlosses die Taste drücken. ZU DRÜCKENDE TASTEN DEUTSCH ZUR ZEIT AKTIVES ELEMENT GEWÄHLTES ELEMENT IDIOMAS ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL Zur Aktivierung der Sprechfunktion die Taste drücken und erst dann sprechen.3 Ruf entgegennehmen Die beiden LED blinken nach einem Ruf.1 Verwendung der Datenblätter und Anleitungen In den Anleitungen werden die einzelnen Schritte zur Verwendung und Programmierung des Planux Monitors erläutert.4). Relaissteuerung über Menü (2. Während eines Rufs können folgende Funktionen verwendet werden: Allgemeine Relaissteuerung (2.

2.GROUP S. 1256 oder Art. 2.A. 1259C) drücken.5 Verwendung der Funktion Selbsteinschaltung Die Taste zur Aktivierung der Funktion Selbsteinschaltung drücken.4 Verwendung der Funktion allgemeine Relaissteuerung Die Taste zur Aktivierung der Funktion Allgemeine Relaissteuerung (Aktivierung Art. siehe Abschnitt RESET UND PROGRAMMIERUNGEN MONITOR S. 18 FT PLANUX 01 . Durch wiederholtes Drücken der Taste kann man zwischen den Außenstellen (MAX. * In der werkseitigen Konfiguration verfügbare Funktionen. Um Änderungen vorzunehmen. dass die Funktion aktiviert ist. 2 falls vorhanden) hin.7 Verwendung der Funktion Rufabschaltung * Die Taste zur Aktivierung der Funktion Rufabschaltung drücken. Es erfolgt ein Ruf an die zugeordnete Portierzentrale 2.6 Verwendung der Funktion Ruf an Portierzentrale Die Taste zur Aktivierung der Funktion Ruf an Portierzentrale drücken. 2. um die erfolgte Aktivierung zu bestätigen. * Am Video erscheint das Bild der zugeordneten Außenstelle. 9.p.und herpendeln. * * DEUTSCH Der Monitor gibt ein Tonsignal aus. Die rote LED leuchtet und zeigt.

9 Lautstärke einstellen PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE DEUTSCH EINSTELLUNGEN BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN EINSTELLUNGEN BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN BILD EINSTELLEN KONTRAST HELLIGKEIT FARBE LAUTSTÄRKE EINSTELLEN KLINGELTON AUDIO BILD EINSTELLEN KONTRAST HELLIGKEIT FARBE LAUTSTÄRKE EINSTELLEN KLINGELTON AUDIO 19 FT PLANUX 01 .8 Bild einstellen 2.FT PLANUX 01 2.

1256) PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE DEUTSCH EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE EINSTELLUNGEN BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN RELAIS ALLGEMEINE RELAIS STEUERUNG RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 MENÜELEMENTE UMBENENNEN MELODIEN EINSTELLEN AUSSENSTATION PORTIERZENTRALE RUF ETAGENRUF Der Monitor gibt ein Tonsignal aus. Sollte keine separate Kamera vorhanden sein.10 Melodien einstellen 2.11 Verwendung eines Relais über das Menü (Art. um die erfolgte Aktivierung zu bestätigen. erscheint die Schrift GERÄT NICHT GEFUNDEN GERÄT NICHT GEFUNDEN AUSSENSTATION MELODIE MELODIE MELODIE MELODIE MELODIE MELODIE MELODIE 1 2 3 4 5 6 7 Sich zur Umbennung der Relais auf Punkt 3.A.p.5beziehen. FT PLANUX 01 20 . 2.GROUP S.

KAMERAS KAMERA 1 KAMERA 2 MENÜELEMENTE UMBENENNEN TASTATURSPERRE ABBRECHEN BESTÄTIGEN Die Funktion Tastensperre aktiviert sich automatisch nach 60 Sekunden oder nach einem eingegangen Ruf 2.14 Aktivierung und Deaktivierung der Funktion Freisprechen KAMERAS KAMERA 1 KAMERA 2 MENÜELEMENTE UMBENENNEN PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE Durch wiederholtes Drücken der Taste kann man zwischen den verschiedenen Kameras der gewählten Einheit und der Außenstelle hin.5beziehen.12 Anzeige des Bildes von separaten Kameras (Art. 1259C) 2.FT PLANUX 01 2.13 Verwendung der Funktion Tastensperre PLANUX PLANUX RELAIS RELAIS KAMERAS KAMERAS FREISPRECHEN FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE TASTATURSPERRE DEUTSCH Am Bildschirm erscheint das Bild von der Außenstelle. um das Menü zu beenden und das Kamerabild im Vollbildformat anzuzeigen Sollte keine separate Kamera vorhanden sein. FREISPRECHEN ON OFF Die Funktion Freisprechen gestattet die automatische Aktivierung der Sprechfunktion nach einem Ruf ohne weitere Tastenbetätigung 21 FT PLANUX 01 . erscheint die Schrift GERÄT NICHT GEFUNDEN Sich zur Umbennung der Kameras auf Punkt 3.und herpendeln. Die Taste wiederholt drücken.

3 EINSTELLUNGEN UND PROGRAMMIERUNGEN DES MONITORS 3.GROUP S.p.A.1 Taste programmieren 3.2 Taste programmieren PLANUX RELAIS KAMERAS PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE DEUTSCH FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE EINSTELLUNGEN BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN EINSTELLUNGEN BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN TASTENPROGRAMMIERUNG TASTE 1 TASTE 2 TASTE TASTE TASTENPROGRAMMIERUNG TASTE 1 TASTE 2 TASTE TASTE TASTE 1 RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 KAMERA 1 KAMERA 2 PORTIERZENTRALE RUF TASTE 2 RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 KAMERA 1 KAMERA 2 ALLGEMEINE RELAIS STEUERUNG FT PLANUX 01 22 .

FT PLANUX 01 3.3 Programmierung der Taste Selbsteinschaltung 3.4 Deaktivierung der Taste Selbsteinschaltung PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE DEUTSCH EINSTELLUNGEN BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN EINSTELLUNGEN BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN TASTENPROGRAMMIERUNG TASTE 1 TASTE 2 TASTE TASTE TASTENPROGRAMMIERUNG TASTE 1 TASTE 2 TASTE TASTE TASTE RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 KAMERA 1 KAMERA 2 SELBSTEINSCHALTUNG OFF TASTE RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 KAMERA 1 KAMERA 2 SELBSTEINSCHALTUNG OFF 23 FT PLANUX 01 .

GROUP S. um die Buchstaben des Alphabets zu durchlaufen.6 Programmierung der Taste Rufabschaltung / Arztruf PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE DEUTSCH EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE RELAIS ALLGEMEINE RELAIS STEUERUNG RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 MENÜELEMENTE UMBENENNEN EINSTELLUNGEN BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN MENÜELEMENTE UMBENENNEN RELAIS 1 RELAIS 2 TASTE 1 TASTE 2 TASTE TASTE TASTENPROGRAMMIERUNG Die Navigationstasten drücken. Nach der Eingabe drücken. um zu bestätigen. 3.A.p. Die Taste drücken. MENÜELEMENTE UMBENENNEN RELAIS 1 GATE TASTE ARZTRUF RUFABSCHALTUNG RUFABSCHALTUNG + ARZTRUF FT PLANUX 01 24 .5 Menüelemente umbenennen (Menü Relais und Kameras) 3. um den Buchstaben zu bestätigen und automatisch zu dem rechts davon gelegenen zu gehen.

8 Menü des Programmierers aufrufen Im Menü des Programmierers lassen sich die den Relais (Art. 1259C) zugeordneten Codes einstellen.7 Softwareversion anzeigen EINSTELLUNGEN PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN DEUTSCH EINSTELLUNGEN BILD EINSTELLEN LAUTSTÄRKE EINSTELLEN MELODIEN EINSTELLEN TASTENPROGRAMMIERUNG INFORMATIONEN Im Menü Tastenprogrammierung die Navigationstaste Mal drücken und sofort danach die Navigationstaste ebenfalls 3 Mal TASTENPROGRAMMIERUNG TASTE 1 TASTE 2 TASTE TASTE 3 INFORMATIONEN VERS. die installierte Softwareversion anzeigen und den Monitor auf die werkseitige Einstellung zurücksetzen.FT PLANUX 01 3. Zum Aufrufen des Menüs folgendermaßen vorgehen: PLANUX RELAIS KAMERAS FREISPRECHEN EINSTELLUNGEN TASTATURSPERRE 25 FT PLANUX 01 . EE : ADR. SW: VERS. SIMPLEBUS: 2.2 1P PROGRAMMIERER RELAIS KAMERAS SPRACHE RESET 3. 1256) und den Kameras (Art. die Sprache aller Menüs ändern.1 2.

10 Kameracodes einstellen Für weitere Informationen zu Art. 3. 1256 siehe FT/SB2/02 oder MT/SBC/01.p.A. Menü des Programmierers aufrufen PROGRAMMIERER RELAIS KAMERAS 3. 1259C siehe FT/SBC/05 oder MT/SBC/01 Menü des Programmierers aufrufen PROGRAMMIERER RELAIS KAMERAS SPRACHE RESET DEUTSCH SPRACHE RESET RELAIS RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 ___ ___ ___ ___ ___ KAMERAS KAMERA 1 KAMERA 2 KAMERA 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 ___ ___ ___ ___ ___ RELAIS RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 4 ___ ___ ___ ___ KAMERAS KAMERA 1 KAMERA 2 KAMERA 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 223 ___ ___ ___ ___ RELAIS RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3 RELAIS 4 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 4 ___ ___ ___ ___ KAMERAS KAMERA 1 KAMERA 2 KAMERA 3 KAMERA 4 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 223 ___ ___ ___ ___ FT PLANUX 01 26 .GROUP S.9 Relaiscodes einstellen Für weitere Informationen zu Art.

Menü des Programmierers aufrufen RELAIS KAMERAS SPRACHE RESET PROGRAMMIERER RELAIS PROGRAMMIERER DEUTSCH KAMERAS SPRACHE RESET SPRACHE ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL RESET ABBRECHEN BESTÄTIGEN ENGLISH NO OK RESET RESET DURCHGEFÜHRT 27 FT PLANUX 01 .11 Sprachmenü ändern Menü des Programmierers aufrufen 3.12 System Reset Dieser Vorgang setzt das System auf die ursprüngliche Werkeinstellung zurück und löscht alle eingestellten Relaisund Kameracodes.FT PLANUX 01 3.

4 Uso de la función Actuador genérico 2.8 Regulación de la imagen 2.12 Visualización de la imagen de telecámaras remotas (art.5 Uso de la función Autoencendido 2. 30 Pág.3 Responder a una llamada 2. 37 Pág. 40 Pág. 29 Pág. 1259C) 2.11 Uso de un actuador mediante menú (art.10 Configuración de los códigos de las telecámaras 3.3 Programación de la tecla de autoencendido 3.2 Configuración del idioma 2. 36 Pág. ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 1.1 Uso del manual 2. 32 Pág. 31 Pág.4 Inhabilitación de la tecla de autoencendido 3.6 Uso de la función Llamada a la centralita 2.11 Modificación del idioma del menú 3. 30 Pág.GROUP S.2 Teclas de navegación 1.6 Programación de la tecla Privacidad/Doctor 3. 38 Pág.12 Restablecimiento del sistema Pág. 39 Pág. 32 Pág.p. 1256) 2. 31 Pág. 38 Pág.1 Programación de la tecla 3. 34 Pág.3 Teclas y funciones del videoportero 2 USO DEL MONITOR 2.7 Uso de la función Privacidad 2.9 Regulación de los volúmenes 2. 29 Pág. 31 Pág. 29 ESPAÑOL Pág.2 Programación de la tecla 3. 33 Pág. 35 Pág. 33 Pág. 36 Pág.13 Uso de la función Bloqueo del teclado 2. 35 Pág.5 Renombrar funciones (menú actuadores y telecámaras) 3. 34 Pág. 39 Pág.A.10 Configuración de las melodías 2. 31 Pág.9 Configuración de los códigos de los actuadores 3.8 Entrar en el menú del programador 3. 37 Pág. 40 FT PLANUX 01 28 .7 Visualizar la versión del software 3. 34 Pág.1 Descripción del monitor 1.14 Activación y desactivación de la función Manos Libres 3 CONFIGURACIONES Y PROGRAMACIÓN DEL MONITOR 3. 30 Pág.

como en la función Privacidad. Configurada en fábrica para la llamada a la centralita. 1256 o art. TECLA DE LA CERRADURA Permite abrir la correspondiente cerradura. 1259C) y uso de los actuadores con código (activación art. El led parpadea para indicar que se ha recibido una llamada. 1256). mando de la telecámara remota (activación art. tras pulsar una tecla. El led parpadea para indicar que se ha recibido una llamada. 1256 o art. Mando de la telecámara remota (activación art. 1259C). 1259C). el monitor sale automáticamente de la modalidad menú tras 15 s. además de desactivar el tono de llamada del teléfono. Si no se pulsa. 1. Actuador con código. 1. ver la unidad externa vídeo o las telecámaras remotas (si están presentes) (activación art. • La función Doctor permite accionar automáticamente el abrepuertas tras una llamada desde la unidad externa. 29 FT PLANUX 01 .FT PLANUX 01 1 DESCRIPCIÓN 1. TECLA PROGRAMABLE 2 Tecla que es posible programar con las funciones de actuador genérico. Configurada en fábrica para un actuador genérico. permite accionar automáticamente el abrepuertas tras una llamada desde la unidad externa.1 Descripción del monitor 1 Micrófono 2 Pantalla de cristal líquido en color: visualiza el menú del monitor y las imágenes procedentes de la unidad externa o de otras telecámaras (si están presentes).2 Teclas de navegación TECLA DEL MENÚ Permite entrar y salir del menú y retroceder un nivel en el menú. TECLA PRIVACIDAD / DOCTOR • La función Privacidad permite excluir la llamada desde la unidad externa o la centralita. TECLA PROGRAMABLE 1 Tecla que es posible programar con las funciones llamada a la centralita. significa que la función no se encuentra disponible o que la instalación está ocupada. El led se enciende de manera fija para indicar que hay una conversación en curso. ESPAÑOL TECLA DE CONFIRMACIÓN Permite confirmar las elecciones efectuada o acceder al siguiente nivel del menú. 3 Altavoz 4 Tecla de la línea audio 5 Tecla de la cerradura 6 Tecla de navegación 7 Tecla de llamada a la centralita (programable) 8 Tecla de un actuador genérico (programable) 9 Tecla de autoencendido (programable) 10 Tecla para la función Privacidad/Doctor NOTA Si. TECLA DE AUTOENCENDIDO Permite encender el monitor. El led rojo indica que la función elegida está activada. actuador con código. esta parpadea durante 4 segundos.3 Teclas y funciones del videoportero TECLA DE LA LÍNEA AUDIO Permite activar o desactivar la conversación con la unidad externa. • La función Privacidad + Doctor. TECLAS DE NAVEGACIÓN Permiten desplazar las diferentes funciones y modificar el valor de la función elegida.

GROUP S. ESPAÑOL NO OK FT PLANUX 01 30 . se solicita que se elija el idioma. ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL PANTALLA VISUALIZADA 2. pulsar la tecla y. Durante una llamada es posible utilizar las funciones: Actuador genérico (2. 2 USO DEL MONITOR 2.3 Responder a una llamada Los dos leds parpadean tras una llamada.10) y visualización de las imágenes de telecámaras remotas (2.2 Configuración del idioma Cuando se accede al menú por primera vez. Para activar la cerradura electrónica.A.1 Uso del manual En el interior del manual se ilustra cómo utilizar y programar el monitor Planux.11). LINGUE ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL El monitor emite un tono que confirma la activación de la cerradura. actuador mediante menú (2.p. antes de hablar. Las diferentes pantallas están estructuradas de la siguiente manera: 2. esperar a que la luz del led se encienda de manera fija.4). MENÚ ACTIVO TECLAS POR PULSAR FUNCIÓN SELECCIONADA FUNCIÓN ACTUALMENTE ACTIVADA IDIOMAS ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS Para activar el audio. pulsar la tecla .

Pulsando repetidamente la tecla a otra unidad externa (máx. * ESPAÑOL En el monitor se visualiza la imagen de la unidad externa asociada.6 Uso de la función Llamada a la centralita Pulsar la tecla centralita. Se envía una llamada a la centralita asociada. . véase la sección CONFIGURACIONES Y PROGRAMACIÓN DEL MONITOR en la pág. se puede pasar de una * Funciones disponibles en la configuración de fábrica. 2 ). para activar la función Llamada a la (activación art. 31 FT PLANUX 01 . 1259C). * * El monitor emite un tono que confirma la activación. 1256 o art.7 Uso de la función Privacidad * Pulsar la tecla para activar la función Privacidad. 2.5 Uso de la función Autoencendido Pulsar la tecla para activar la función Autoencendido.4 Uso de la función Actuador genérico Pulsar la tecla para activar la función Actuador genérico 2. 9. Se enciende el led rojo para indicar que la función está activada.FT PLANUX 01 2. 2. para modificarlas.

p.A.8 Regulación de la imagen 2.9 Regulación de los volúmenes PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO CONFIGURACIONES REGULA LA IMAGEN REGULA LOS VOLÚMENES CONFIGURACIONES REGULA LA IMAGEN REGULA LOS VOLÚMENES CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES ESPAÑOL CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES REGULA LA IMAGEN CONTRASTE BRILLO COLOR REGULA LOS VOLÚMENES TONO DE LLAMADA AUDIO REGULA LA IMAGEN CONTRASTE BRILLO COLOR REGULA LOS VOLÚMENES TONO DE LLAMADA AUDIO FT PLANUX 01 32 . 2.GROUP S.

FT PLANUX 01 2.11 Uso de un actuador mediante menú (art.5. véase el punto 3.10 Configuración de las melodías 2. 33 FT PLANUX 01 . DISPOSITIVO NO PRESENTE EXTERNA MELODÌA MELODÌA MELODÌA MELODÌA MELODÌA MELODÌA MELODÌA 1 2 3 4 5 6 7 Para renombrar los actuadores. Si no hay ninguna telecámara remota. se visualiza el mensaje DISPOSITIVO NO PRESENTE. 1256) PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO CONFIGURACIONES REGULA LA IMAGEN REGULA LOS VOLÚMENES CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES ACTUADORES ACTUADOR GENÉRICO ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 RENOMBRAR FUNCIONES ESPAÑOL CONFIGURA LA MELODÌA EXTERNA CENTRALITA FUERA DE LA PUERTA El monitor emite un tono que confirma la activación.

2. es posible pasar de las diferentes telecámaras del grupo seleccionado a la unidad externa y viceversa. MANOS LIBRES ON OFF La función Manos libres permite activar el audio automáticamente.A. Pulsar repetidamente la tecla para salir del menú y visualizar la imagen de la telecámara a pantalla completa.p. Para renombrar los actuadores. 2. véase el punto 3. 1259C) 2.14 Activación y desactivación de la función Manos Libres TELECÁMARAS TELECÁMARA 1 TELECÁMARA 2 RENOMBRAR FUNCIONES PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO Pulsando repetidamente la tecla . sin tener que pulsar la tecla FT PLANUX 01 34 .12 Visualización de la imagen de telecámaras remotas (art. tras una llamada.GROUP S. se visualiza el mensaje DISPOSITIVO NO PRESENTE. TELECÁMARAS TELECÁMARA 1 BLOQUEO DEL TECLADO CANCELAR CONFIRMAR ESPAÑOL TELECÁMARA 2 RENOMBRAR FUNCIONES La función Bloqueo del teclado se desactiva automáticamente tras 60 segundos o bien tras recibir una llamada.5.13 Uso de la función Bloqueo del teclado PLANUX PLANUX ACTUADORES ACTUADORES TELECÁMARAS TELECÁMARAS MANOS LIBRES MANOS LIBRES CONFIGURACIONES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO BLOQUEO DEL TECLADO En la pantalla se visualiza la imagen de la unidad externa. Si no hay ninguna telecámara remota.

FT PLANUX 01 3 CONFIGURACIONES Y PROGRAMACIÓN DEL MONITOR 3.1 Programación de la tecla 3.2 Programación de la tecla PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO CONFIGURACIONES REGULA LA IMAGEN REGULA LOS VOLÚMENES CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES CONFIGURACIONES REGULA LA IMAGEN ESPAÑOL REGULA LOS VOLÚMENES CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA TECLA 1 ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 TELECÁMARA 1 TELECÁMARA 2 CENTRALITA TECLA 2 ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 TELECÁMARA 1 TELECÁMARA 2 ACTUADOR GENÉRICO 35 FT PLANUX 01 .

A.4 Inhabilitación de la tecla de autoencendido PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO CONFIGURACIONES REGULA LA IMAGEN REGULA LOS VOLÚMENES CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES CONFIGURACIONES REGULA LA IMAGEN REGULA LOS VOLÚMENES CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES ESPAÑOL PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA TECLA ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 TELECÁMARA 1 TELECÁMARA 2 AUTOENCENDIDO OFF TECLA ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 TELECÁMARA 1 TELECÁMARA 2 AUTOENCENDIDO OFF FT PLANUX 01 36 .GROUP S.p.3 Programación de la tecla de autoencendido 3. 3.

TECLA RENOMBRAR FUNCIONES ACTUADOR 1 CANCELLO DOCTOR PRIVACIDAD PRIVACIDAD + DOCTOR 37 FT PLANUX 01 .5 Renombrar funciones (menú actuadores y telecámaras) 3.FT PLANUX 01 3. Una vez finalizada la inserción.6 Programación de la tecla Privacidad/Doctor PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO ACTUADORES ACTUADOR GENÉRICO ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 RENOMBRAR FUNCIONES CONFIGURACIONES REGULA LA IMAGEN REGULA LOS VOLÚMENES CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES ESPAÑOL RENOMBRAR FUNCIONES ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS Pulsar las teclas de navegación para recorrer las letras del alfabeto. Pulsar la tecla para confirmar la letra y pasar automáticamente a la siguiente letra de la derecha. pulsar para confirmar.

EE: DIR. SIMPLEBUS: 2. visualizar la versión del software instalado y restablecer los valores de fábrica del monitor. pulsar la tecla de navegación 3 veces seguidas y. 1259C).p.GROUP S. la tecla de navegación también 3 veces seguidas. luego. cambiar el idioma de todos los menús.7 Visualizar la versión del software CONFIGURACIONES PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO REGULA LA IMAGEN REGULA LOS VOLÚMENES CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES CONFIGURACIONES REGULA LA IMAGEN REGULA LOS VOLÚMENES Tras entrar en el menú Programación de las teclas.2 1P PROGRAMADOR ACTUADORES TELECÁMARAS IDIOMAS RESTABLECIMIENTO 3.A. Para entrar en el menú hay que ejecutar el siguiente procedimiento: PLANUX ACTUADORES TELECÁMARAS MANOS LIBRES CONFIGURACIONES BLOQUEO DEL TECLADO FT PLANUX 01 38 .1 2. 1256) y las telecámaras (art. PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA ESPAÑOL CONFIGURA LA MELODÍA PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS INFORMACIONES INFORMACIONES VERS. 3. SW: VERS.8 Entrar en el menú del programador En el menú del programador es posible configurar los códigos correspondientes a los actuadores (art.

1256 . véase FT/SBC/05 o MT/SBC/01 Entrar en el menú del programador PROGRAMADOR ACTUADORES TELECÁMARAS IDIOMAS RESTABLECIMIENTO ACTUADORES ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 ___ ___ ___ ___ ___ TELECÁMARAS TELECÁMARA 1 TELECÁMARA 2 TELECÁMARA 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 ___ ___ ___ ___ ___ ESPAÑOL ACTUADORES ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 4 ___ ___ ___ ___ TELECÁMARAS TELECÁMARA 1 TELECÁMARA 2 TELECÁMARA 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 223 ___ ___ ___ ___ ACTUADORES ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 ACTUADOR 4 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 4 ___ ___ ___ ___ TELECÁMARAS TELECÁMARA 1 TELECÁMARA 2 TELECÁMARA 3 TELECÁMARA 4 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 223 ___ ___ ___ ___ 39 FT PLANUX 01 . véase FT/SB2/02 o MT/SBC/01.9 Configuración de los códigos de los actuadores Para mayor información sobre el art.10 Configuración de los códigos de las telecámaras Para mayor información sobre el art. Entrar en el menú del programador PROGRAMMATEUR ACTUADORES TELECÁMARAS IDIOMAS RESTABLECIMIENTO 3.FT PLANUX 01 3. 1259C .

Entrar en el menú del programador PROGRAMMATEUR ACTUADORES TELECÁMARAS IDIOMAS RESTABLECIMIENTO PROGRAMMATEUR ACTUADORES TELECÁMARAS IDIOMAS RESTABLECIMIENTO IDIOMAS ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL RESTABLECIMIENTO CANCELAR CONFIRMAR ENGLISH NO OK RESTABLECIMIENTO RESTABLECIMIENTO EFECTUADO FT PLANUX 01 40 . 3.11 Modificación del idioma del menú Entrar en el menú del programador 3.GROUP S.A.12 Restablecimiento del sistema Este procedimiento restablece la configuración de fábrica del sistema y borra todos los códigos de los actuadores y las telecámaras configurados.p.

42 Pág. 47 PORTUGUÊS Pág. 50 Pág. 42 Pág.7 Visualizar versão software 3. 50 Pág. 51 Pág. 49 Pág.8 Aceder ao menu Programador 3.9 Regular volume 2. 49 Pág. 43 Pág. 53 41 FT PLANUX 01 .1 Descrição monitor 1. 47 Pág. 51 Pág. 46 Pág. 1259C) 2. 45 Pág.14 Activar e desactivar a função Mãos livres 3 PROGRAMAÇÃO DO MONITOR 3. 44 Pág.5 Renomear item (Menu Actuadores e Câmaras) 3. 52 Pág.2 Programar idioma 2. 1256) 2. 44 Pág.3 Programar tecla Acendimento automático 3.9 Configurar códigos dos actuadores 3. 48 Pág.5 Utilizar a função Acendimento automático 2. 46 Pág.11 Modificar idioma do menu 3. 53 Pág. 47 Pág.12 Repor sistema Pág. 52 Pág. 43 Pág. 43 Pág.FT PLANUX 01 ÍNDICE 1 DESCRIÇÃO 1.10 Configurar códigos das câmaras 3.1 Como utilizar o manual de instruções 2.3 Teclas e funções do vídeointercomunicador 2 UTILIZAR O MONITOR 2.13 Utilizar a função Bloqueio Teclado 2.8 Regular imagem 2.11 Utilizar um actuador através do menu (art.4 Utilizar a função Actuador geral 2.3 Responder a uma chamada 2.2 Teclas de navegação 1.7 Utilizar a função Privacidade 2.1 Programar tecla 3.2 Programar tecla 3. 45 Pág.10 Configurar melodias 2.6 Programar tecla Privacidade/Médico 3. 44 Pág. 48 Pág.4 Desactivar tecla Acendimento automático 3.6 Utilizar a função Chamada à central 2. 42 Pág.12 Visualizar imagens das câmaras desincorporadas (art. 44 Pág.

comando câmara desincorporada (activação art.p. A luz indicadora pisca perante uma chamada recebida. TECLA ACENDIMENTO AUTOMÁTICO Permite o acendimento do monitor. 1. permite o accionamento automático da abertura de porta aquando de uma chamada do posto externo. 1259C). exibe o menu do monitor e as imagens provenientes do posto externo ou de outras câmaras (quando presentes). como na função Privacidade.A. TECLA CONFIRMAR Permite confirmar as escolhas realizadas e aceder ao nível seguinte no menu. TECLA PRIVACIDADE/MÉDICO • A função Privacidade permite excluir as chamadas do posto externo e da central. significa função não disponível ou aparelho ocupado. Quando inactivo. 1256 ou art. A luz indicadora pisca perante uma chamada recebida. actuador com código. • A função Médico permite o accionamento automático da abertura de porta aquando de uma chamada do posto externo. além de desactivar a campainha do intercomunicador. 3 Altifalante 4 Tecla áudio 5 Tecla fechadura 6 Tecla navegação 7 Tecla chamada à central (programável) 8 Tecla actuador geral (programável) 9 Tecla acendimento automático (programável) 10 Tecla função Privacidade/Médico NOTA: Se após premir a tecla. 1 DESCRIÇÃO 1. o monitor sai do modo menu automaticamente após 15 segundos. 1256 ou art. Configurado de fábrica com a função chamada à central. 1259C) e a utilização dos actuadores com código (activação art. actuador com código. FT PLANUX 01 42 . a mesma piscar por 4 segundos.3 Teclas e funções do vídeointercomunicador PORTUGUÊS TECLA ÁUDIO Permite activar ou desactivar a comunicação com o posto externo. • A função Privacidade + Médico. 1. comando câmara desincorporada (activação art.2 Teclas de navegação TECLA MENU Permite aceder e sair do menu e retroceder a partir de um nível no menu. TECLA PROGRAMÁVEL 2 Tecla programável com as funções actuador geral. TECLA FECHADURA Permite abrir a fechadura associada. Configurado de fábrica com a função actuador geral. TECLAS NAVEGAÇÃO Permitem percorrer os vários itens e modificar os valores do item seleccionado. a visualização do posto externo vídeo ou das câmaras desincorporadas (quando presentes) (activação art.GROUP S. A luz indicadora vermelha indica que a função escolhida se encontra activada. TECLA PROGRAMÁVEL 1 Tecla programável com as funções chamada à central. A luz indicadora acende-se perante uma comunicação em curso. 1256).1 Descrição monitor 1 Microfone 2 Visor LCD a cores. 1259C).

premir o botão indicadora se fixe antes de falar. Actuador através do menu (2.10). Os vários ecrãs encontram-se estruturados no seguinte modo: MENU EM UTILIZAÇÃO TECLAS A PREMIR 2.11). LINGUE ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL O monitor emitirá um som a confirmar a activação da fechadura.FT PLANUX 01 2 UTILIZAR O MONITOR 2.2 Programar idioma No primeiro acesso ao menu. Visualizar imagens das câmaras desincorporadas (2. Para activar a fechadura electrónica. premir o botão . ITEM ACTUALMENTE ACTIVADO ITEM SELECCIONADO IDIOMAS ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL Para activar o som.3 Responder a uma chamada As duas luzes indicadoras piscam perante uma chamada. Durante uma chamada é possível utilizar as funções: Actuador Geral (2. PORTUGUÊS NO OK 43 FT PLANUX 01 . é solicitada ao utilizador a configuração do idioma de utilização.4). e aguardar que a luz ECRÃ EXIBIDO PORTUGUÊS 2.1 Como utilizar o manual de instruções No interior do manual de instruções são exibidas várias informações sobre como utilizar e programar o monitor Planux.

7 Utilizar a função Privacidade * Premir a tecla para activar a função Privacidade. 2.GROUP S. * * PORTUGUÊS O monitor emitirá um som a confirmar a activação. (activação art.4 Utilizar a função Actuador geral Premir a tecla para activar a função actuador geral 2. A luz indicadora vermelha acende-se indicando que a função se encontra activada.p.6 Utilizar a função Chamada à central Premir a tecla para activar a função chamada à central. 44 FT PLANUX 01 . 9. * Funções disponíveis na configuração de fábrica. 2. 1259C). Para modificar. 2 quando presentes). 1256 ou art.5 Utilizar a função Acendimento automático Premir a tecla para activar a função Acendimento automático.A. consultar a secção PROGRAMAÇÃO DO MONITOR na pág. * No vídeo surge a imagem do posto externo associado. Premir repetidamente a tecla alterna entre os postos externos (MÁX. Será realizada uma chamada à central associada 2.

MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES REGULAR IMAGEM CONTRASTE LUMINOSIDADE COR REGULAR VOLUME CAMPAINHA ÁUDIO REGULAR IMAGEM CONTRASTE LUMINOSIDADE COR REGULAR VOLUME CAMPAINHA ÁUDIO 45 FT PLANUX 01 . MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES CONFIGURAR REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG.8 Regular imagem 2.9 Regular volume PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES PORTUGUÊS CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO CONFIGURAR REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG.FT PLANUX 01 2.

Caso não se encontre nenhuma câmara desincorporada. 2.10 Configurar melodias 2. DISPOSITIVO NÃO PRESENTE EXTERIOR MELODIA MELODIA MELODIA MELODIA MELODIA MELODIA MELODIA 1 2 3 4 5 6 7 Para renomear os actuadores. FT PLANUX 01 46 . MELODIAS EXTERIOR CENTRAL CAMPAINHA EXTERNA O monitor emitirá um som a confirmar a activação.A.11 Utilizar um actuador através do menu (art. é exibida a indicação DISPOSITIVO NÃO PRESENTE. 1256) PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO PORTUGUÊS CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO CONFIGURAR REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG. MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES ACTUADORES ACTUADOR GERAL ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 RENOMEAR ITEM CONFIG.GROUP S.p.5. consultar o ponto 3.

1259C) 2.14 Activar e desactivar a função Mãos livres CÂMARAS CÂMARA 1 CÂMARA 2 RENOMEAR ITEM PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO Premir repetidamente a tecla para alternar entre as várias câmaras do grupo seleccionado e o posto externo.12 Visualizar imagens das câmaras desincorporadas (art.5 MÃOS LIVRES ON OFF A função Mãos Livres permite activar o som automaticamente após uma chamada. sem ter que premir o botão 47 FT PLANUX 01 . CÂMARAS CÂMARA 1 CÂMARA 2 RENOMEAR ITEM BLOQUEIO TECLADO ANULAR CONFIRMAR A função Bloqueio Teclado desactiva-se automaticamente após 60 segundos ou após uma chamada. 2. consultar o ponto 3. é exibida a indicação DISPOSITIVO NÃO PRESENTE. Premir repetidamente a tecla para sair do menu e visualizar no modo de ecrã completo a imagem da câmara. Caso não se encontre nenhuma câmara desincorporada.FT PLANUX 01 2. Para renomear as câmaras.13 Utilizar a função Bloqueio Teclado PLANUX PLANUX ACTUADORES ACTUADORES CÂMARAS CÂMARAS MÃOS LIVRES MÃOS LIVRES CONFIGURAR CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO BLOQUEIO TECLADO PORTUGUÊS No ecrã é exibida a imagem do posto externo.

p.GROUP S.1 Programar tecla 3. MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES PROGRAMAR TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA PROGRAMAR TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA TECLA 1 ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 CÂMARA 1 CÂMARA 2 CENTRAL TECLA 2 ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 CÂMARA 1 CÂMARA 2 ACTUADOR GERAL FT PLANUX 01 48 . 3 PROGRAMAÇÃO DO MONITOR 3.2 Programar tecla PLANUX ACTUADORES CÂMARAS PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO PORTUGUÊS MÃOS LIVRES CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO CONFIGURAR REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG. MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES CONFIGURAR REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG.A.

3 Programar tecla Acendimento automático 3. MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES CONFIGURAR REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG.FT PLANUX 01 3. MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES PROGRAMAR TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA PROGRAMAR TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA TECLA ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 CÂMARA 1 CÂMARA 2 ACENDIMENTO AUTOMÁTICO OFF TECLA ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 CÂMARA 1 CÂMARA 2 ACENDIMENTO AUTOMÁTICO OFF 49 FT PLANUX 01 .4 Desactivar tecla Acendimento automático PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES PORTUGUÊS CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO CONFIGURAR REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG.

TECLA RENOMEAR ITEM ACTUADOR 1 GATE PRIVACIDADE + MÉDICO MÉDICO PRIVACIDADE FT PLANUX 01 50 . Premir a tecla para confirmar a letra e passar automaticamente à letra que se encontra à direita. No fim.5 Renomear item (Menu Actuadores e Câmaras) 3. premir para confirmar. MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES RENOMEAR ITEM ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA PROGRAMAR TECLAS Premir as teclas de navegação para percorrer as letras do alfabeto.p.GROUP S.6 Programar tecla Privacidade/Médico PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO PORTUGUÊS CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO ACTUADORES ACTUADOR GERAL ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 RENOMEAR ITEM CONFIGURAR REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG.A. 3.

realizar o seguinte: PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO 51 FT PLANUX 01 . SW: VERS. Para aceder ao menu. premir a tecla de navegação 3 vezes.8 Aceder ao menu Programador No interior do menu programador é possível configurar os respectivos códigos dos actuadores (art. EE: END. PROGRAMAR TECLAS TECLA 1 TECLA 2 TECLA TECLA INFORMAÇÕES VERS. 1256) e das câmaras. alterar o idioma e todos os menus. MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES PORTUGUÊS CONFIGURAR REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG.2 1P PROGRAMADOR ACTUADORES CÂMARAS IDIOMAS REPOSIÇÃO 3. 1259C).7 Visualizar versão software CONFIGURAR PLANUX ACTUADORES CÂMARAS MÃOS LIVRES CONFIGURAR BLOQUEIO TECLADO REGULAR IMAGEM REGULAR VOLUME CONFIG. visualizar a versão do software instalado e repor as definições de fábrica do monitor. SIMPLEBUS: 2.1 2.FT PLANUX 01 3. (art. MELODIAS PROGRAMAR TECLAS INFORMAÇÕES No interior do menu Programar Teclas. seguida da tecla navegação 3 vezes.

9 Configurar códigos dos actuadores Para mais informações sobre o art. consultar FT/SB2/02 ou MT/SBC/01. consultar FT/SBC/05 ou MT/SBC/01 Aceder ao menu Programador PROGRAMADOR ACTUADORES CÂMARAS IDIOMAS REPOSIÇÃO PORTUGUÊS IDIOMAS REPOSIÇÃO ACTUADORES ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 ___ ___ ___ ___ ___ CÂMARAS CÂMARA 1 CÂMARA 2 CÂMARA 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 ___ ___ ___ ___ ___ ACTUADORES ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 4 ___ ___ ___ ___ CÂMARAS CÂMARA 1 CÂMARA 2 CÂMARA 3 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 223 ___ ___ ___ ___ ACTUADORES ACTUADOR 1 ACTUADOR 2 ACTUADOR 3 ACTUADOR 4 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 1 2 3 4 ___ ___ ___ ___ CÂMARAS CÂMARA 1 CÂMARA 2 CÂMARA 3 CÂMARA 4 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 220 221 222 223 ___ ___ ___ ___ FT PLANUX 01 52 . Aceder ao menu Programador PROGRAMADOR ACTUADORES CÂMARAS 3.GROUP S.10 Configurar códigos das câmaras Para mais informações sobre o art. 3.A.p. 1256 . 1259C .

FT PLANUX 01 53 FT PLANUX 01 .

A.p. FT PLANUX 01 54 .GROUP S.

FT PLANUX 01 55 FT PLANUX 01 .

4 Building No.com.Fax 081 953 5951 www.brucceri@comelit.info@comelit.comelitgroup..de .comelit. 2G40000114 . 081 516 2021 .Fax 01707 377204 www.info@comelit.ae .Dubai U.be .L. #06-01 . 0086-21-64517710 www.tani@comelit.41812 Erkelenz Tel. Duarte Rd.ie .it roberto. 626 930 0388 .info@comelitsud. Via Corso Claudio.Fax 934 084 683 www.ie [ NL ] Comelit Nederland BV Aventurijn 220 .3 Doornveld 170 .comelit.eu .es .it Comelit Group Singapore Representative Office 54 Genting Lane.Athens Greece Tel.Fax 04 72 28 83 29 www.be [ D ] Comelit Group Germany GmbH [ E ] Comelit Espana S.1731 Zellik ( Asse) Tel.co. Box 54433 .info@comelit.es Brusseler Allee 23.cn comelit@comelit. China Tel.ae Unit 4 Mallow Park Watchmead Welwyn Garden City Herts AL7 1GX Tel 01707 377203 . 18 84083 Castel San Giorgio (Sa) Tel.comelit.08027 Barcelona Tel. Suite B Monrovia.Singapore 349562 Tel.comelit.comelit.comelitusa.com sales@cyrexnetworks.cn [ SG ] [ UAE ] Comelit Group U. Tel +971 4 299 7533 .69800 Saint Priest Tel 04 72 28 06 56 . [ UK ] Comelit Group UK Ltd Middle East Office P.Fax +971 4 299 7534 www.com FT/PLANUX/01 – 2a edizione 12/2008 – cod. +353 (0) 1 619 0298 www.Fax: 078 61 70 955 www. 16452 Argiroupolis .A.E.scame@scame.nl .merlo@comelit.info@comelit.gr [I] Comelit Piemonte Str. Assistenza tecnica Italia Commerciale Italia 0346/750090 0346/750091 Technical service abroad (+39) 0346750092 Export department (+39) 0346750093 [B] Comelit Group Belgium Z. 210 99 68 605-6 .O.it [ IRL ] Comelit Ireland Suite 3 Herbert Hall 16 Herbert Street .info@comelit.p.de [ F ] Comelit Immotec 15.it luca. Del Pascolo 6/E 10156 Torino Tel e Fax 011 2979330 www.nl [ RC ] Comelit (Shanghai) Electronics Co.NH@wanadoo. Shanghai.Dublin 2 Tel.Ltd 5 Floor No.30 Hongcao Road Hi-Tech Park Caohejing.comelit.uk [ USA ] Comelit Cyrex 250 W.A. +65-6748 8563 .comelit.A.co.fr [ GR ] Comelit Hellas 9 Epiru str.comelit.l.Comelit.sg [ I ] Comelit Sud S.r. Josep Estivill 67/69 . 02 411 50 99 .comelit. +353 (0) 1 619 0204 Fax. Rue Jean Zay .Fax 626 930 0488 www.Fax 02 411 50 97 www.com.Fax +65-6748 8584 office@comelit. 0086-21-64519192/9737/3527 Fax.comelit. CA 91016 Tel. 932 430 376 . 00492431/90151-23 .gr .GROUP S.eu gino.fr .E.uk info@comelitgroup.Fax 210 99 45 560 www.telergo@otenet.3316 LB Dordrecht Tel 078 65 11 201 .scame.00492431/90151-24 Fax: 004990151-25 www. Ruby Land Complex Blk 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful