Unitatea de invatamant: LICEUL “PROFESIA” PROFESOR: ROXANA APALAGHIE An şcolar 2011 - 2012 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

VIZA DIRECTOR VIZA SEF CATEDRA

Conform Programei în Vigoare Consiliere şi orientare
Clasa a X-a SEMESTRUL I

Nr. Crt 1.

Unitatea de învăţare Utilizarea abilităţilor de management al informaţiilor pentru obţinerea performanţei şi asigurarea succesului

Competenţe specifice Identificarea surselor de informare privind piaţa muncii Evaluarea critică a informaţiilor Sintetizarea informaţiilor în vederea rezolvării problemelor Planificarea dezvoltării abilităţilor de învăţare necesare de-a lungul vieţii

Conţinuturi Managementul informaţiilor • Surse de informare. Credibilitatea surselor. • Servicii de consiliere prin telefon. • Procesul de modelare în achiziţia de informaţii despre profesii. Managementul învăţării • Condiţiile învăţării care conduc la performanţă în învăţare. • Rolul abilităţilor şi deprinderilor în performanţa şcolară. • Motivele pentru care elevii utilizează strategii eficiente de învăţare. • Dimensiuni ale inteligenţei emoţionale: conştiinţa de sine, autocontrolul, motivaţia, empatia, aptitudini sociale. • Evaluarea inteligenţei emoţionale. • Învăţare permanentă. Abilităţi transferabile. • Program de dezvoltare a creativităţii pentru adolescenţi. Creativitate în organizaţii şi companii Cariera - explorare şi planificare • Stereotipuri de gen: activităţi / meserii specifice femeilor / bărbaţilor.\ • Obstacole identificate pentru intrarea pe piaţa munci a persoanelor defavorizate. • Oportunităţi şi constrângeri impuse de lumea contemporană. • Condiţii de angajare. Raporturi angajat - angajator. • Deprinderi transferabile. Competenţe şi standarde de comportament profesional. Etică profesională. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nr. ore

Săptămâna S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

2.

Dezvoltarea resurselor personale şi managementul ofertelor de educaţie şi profesionale pentru planificarea carierei şi adaptarea optimă la cerinţele pieţei muncii

Analizarea oportunităţilor de muncă la nivel local şi regional Descrierea stereotipurilor şi barierelor care îngrădesc accesul la muncă al femeilor / persoanelor defavorizate Identificarea condiţiilor de angajare şi completarea fişei postului Realizarea profilului unui antreprenor

1

Managementul stresului şi impactul stresului asupra deciziilor personale privind cariera. afaceri de succes. SAPTAMANA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE Calitatea mediului de muncă • • • • • • Schimbările sociale. • Promovarea valorilor şi principiilor personale. Componentele calităţii vieţii. • Consecinţe emoţionale. Crt 1. Conceptul de sănătate ocupaţională. politice şi tehnologice în stilul de viaţă tipurile de profesii pe piaţa muncii. controlul afacerii. ore Săptămâna Calitatea relaţiilor sociale • Violenţa domestică. legislaţie. serviciilor şi resurselor care promovează un stil de viaţă sănătos Analizarea relaţiei dintre stilul de viaţă şi planificarea carierei Identificarea efectelor schimbărilor sociale. • Consecinţe cognitive. Unitatea de învăţare Dezvoltarea abilităţilor de management al stilului de viaţă Competenţe specifice Identificarea informaţiilor. economice şi tehnologice asupra stilului de viaţă şi a profesiilor Identificarea strategiilor de implicare comunitară şi promovare a stilului de viaţă în opţiunile de carieră Descrierea conceptului de sănătate ocupaţională Calitatea vieţii personale • • • • • Calităţii vieţii şi stilul de viaţă. Impactul stilului de viaţă asupra planificării carierei Impactul stilului de viaţă asupra dezvoltării personale. Tipuri de programe de sănătate ocupaţională. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12/ 27 S13 S14 S15 S16 S17 S 18 S 19 S 20 Conţinuturi Nr. plan de afaceri. • Strategii de prevenţie în comunitate. Oameni de succes. resurse materiale. • Strategii de prevenţie în şcoală. Campanii de promovare a stilului de viaţă în şcoală şi comunitate. economice. Rolul lui în alegerile personale şi de carieră. resurse umane. Nevoile pieţei. • Consecinţe comportamentale. 2 .SEMESTRUL al II-lea Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful