TOPIK SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN

DESKRIPTOR AKTIVITI

Udara disekeliling kita Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Membuktikan bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen B5D6E1

tenaga dan wap air semasa respirasi melalui ekperimen Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen B5D5E1 B5D5E2 .TOPIK SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN DESKRIPTOR AKTIVITI Udara disekeliling kita Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida.

TOPIK SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN DESKRIPTOR AKTIVITI Udara disekeliling kita Menganalisa kesan pencemaran udara Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk meneganai:  Pencemaran udara  Cotoh bahan cemar udara dan sumber  Kesan pencemaran udara  Langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal  Cara mengekalkan udara supaya bersih  Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih B6D5E1 .

TOPIK SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN DESKRIPTOR AKTIVITI Udara di sekeliling kita Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan cirri-cirinya melalui aktiviti Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan cirri-cirinya melalui aktiviti B4D11E1 B4E11E2 .

oksien.TOPIK SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN DESKRIPTOR Udara di sekeliling kita Memahami komponen dalam udara Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran Menyatakan peratusan bagi nitrogen. karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera Menentukan peratusan oksigen dalam udara Membuktikan udara menganduni wap air Menunjukkan udara mengandungi mikroganisma dan habuk B2D6E1 B3D9E1 B3D9E2 B4D10E1 B4D10E2 B4D10E3 AKTIVITI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful