Alamat ng Bundok Mayon

Noong unang panahon, sa kaharian ng Albay ay may isang makapangyarihang Rajah. Siya ay may anak na kaakit-akit na ang palayaw sa kanya ng mga tao sa Daragang Magayon na ang kahuluga’y “Magandang Dalaga.” Maraming naakit sa kanyang taglay na kagandahan kaya di mabilang na mga datu at mga ginoong tanyag ang nag-alay sa kanya ng pagmamahal. Ang isa sa mga nanligaw ay si Kauen, anak ng mayamang Rajah sa kanugnog na kaharian. Naghandog ng mahalagang hiyas at ginto ang binata subalit tumanggi sa regalo ang dalaga. Si Kanuen ay nabigo subalit nagyabang pa na ang dalaga ay magiging kanya pagdating ng araw. Mula sa malayong Katagalugan narinig ni Gat Malaya ang nabalitang kagandahan ni Daragang Magayon. Marami siyang mga pagkakataong makaniig ang paraluman subalit nagkaroon ng mga sagabal. Minsan, malapi sa munting ilog, nakita ang dalagang namumupol ng bulaklak. Kinamaya-maya’y ang binibini’y nagtampisaw sa batis. Ang binata’y nagparinig ng himig ng masayang awit upang matawag ang kanyang pansin. Nagkatitigan sila at ang binata’y nginitian. Nabuhayan ng loob ang prinsipeng Tagalog at ito’y nagsalita, “Magandang Mutya, mula ako sa malayo upang ikaw ay sadyain at Makita ang tangi mong kariktan!” “Sino ka? Hindi kita kilala! Isa kang pangahas!” “Ako’y si Gat Malaya, galing sa kahariang malapit ditto. Bigyan mo ako ng isang bulaklak at ako’y masisiyahan na!” Bantulot na ihinagis ng dalaga ang bulaklak. Dumapo sa mga palad ng binata at ito’y kagyat na idinampi sa kaliwang dibdib. “Maaari bang kita’y makitang muli?” At nagsimula ang maraming tipanan ng dalawa sa makasaysayang batis. “Isang araw,” mungkahi ng lalaki, “kita’y iniibig. Tayo’y pakasal!” “Ngunit ang Rajah? Ang aking ama?” may alinlangang paliwanag. “Dapat niyang malaman!” “Huwag kang mag-alala! Hihingin ko ang kamay mo sa kanya!” Pumayag ang Rajah. Ang batang prinsipe ay kanyang nagustuhan pagkat magalang at nakakahalina kung kumilos. Itinakda ng Rajah ang kasal sa pagbibilog ng buwan, matapos ang anihan. Nagpaalam si Gat Malaya upang ipabatid sa kanyang mga magulang ang itinakdang kasalan. Kakaunin niya ang ama’t ina at silang tatlo ay babalik sa Albay. Nabalitaan ni Kauen (nabigong manliligaw) ang napabalitang pag-iisang-dibdib. Kanyang sinamantala ang pagkakataong wala si Gat Malaya. Pinuntahan niya si Daragang Magayon. Matigas ang pagtanggi ng dalaga sa kabila ng mga pagbabala: “Kung hindi kita makamtan, walang magkakamit sa iyo sinuman!” Ang prinsesa ay natakot dahil sa pagbabala sa buhay niya at sa kanyang ama. Siya’y sumagot, “Ako’y magiging iyo kung si Gat Malaya ay hindi bumalik!” Nagtumulin ang mga araw at mga lingo. Malapit na ang tag-ani ngunit wala pa si Malaya. Hindi pa siya nagbabalik. Gabi-gabi ang dalaga’y nakaupo sa duruwangawan at naghihintay. Nang dumating ang kabilugan ng buwan napilitan nang pakasal si Daraga kay Kauen. Nagkaroon ng maringal na handaan – kainan at sayawan. Sa gitna ng kasayahandumating si Gat Malaya kasama ang mga magulang. “Ako’y naparito upang angkinin ang aking nobya!” sabi ni Malaya. “Hindi maaari!” tugon ni Kauen. Nagkaroon ng sukatan ng lakas. Magugunita na si Malay ay subok sa espada subalit si Kauen naman ay malansi at mapaglalang. Nang ihahagis ni Kauen ang kanyang sibat, si Daragang Magayon ay tumakbo upang pumagitna at sawayin ang dalaga. Sa kasamaang-palad, ang sibat ay tumama sa dibdib ng dalaga. Niyakap ni Malaya ito ngunit pataksil na sinibat ng katunggali. Kapwa nalagutan ng hininga ang magsing-ibig. Nagluksa ang Rajah at ang buong palasyo. Ipinagutos niya na ang dalawa’y ilagak na magkasama sa isang hukay. Lumipas ang mga araw. Himala ng mga himala. Ang lupa sa puntod ng libing ay tumaas hanggang sa itoy maging bundok. Napakaganda at perpekto ang hugis. Tinawag itong Bundok ng Mayon, bilang alaala kay Daragang Magayon.

The Legend of Mount Mayon

A long time ago when the Philippines was not yet separated by a wide stretch of water from the mainland of Asia, there was neither then high mountain nor volcano in the region now known as Bikolandia or Kabikolan the old name given by the inhabitants to this place. There once dwelt a distinct group of people composed of beautiful women and sturdy warriors. Many suitors from far away regions went to Kabikolan purposely to court its maidens. They, however, returned home dejectedly because it was the unbroken code of that place that no strangers could marry its daragas (maidens). So strict were the fathers with regard to the marriage of their daughters that tribal wars would frequently mar the beauty of the village. The inhabitants, of course, were secure from the onslaught of the invaders from all of them were mostly experienced warriors. Of all the women in Kabikolan, none was more winsome than Tiong Makusog’s daughter, Daragang Magayon, whose name literally means woman beauteous. That was why in the whole region, she was the kabinibinihan (modest) of them all. Among the native who fell madly in love with her, was the wealthy but selfish Paratuga. Thrice did this suitor thrust his spear near the stairs of Tiong Makusog’s house as a sign of his love of Daragang Magayon, and thrice did he present valuable gift of pearls, diamonds and gold, only to be answered with firm words of refusal. “He is not the man for me, father,” the beautiful woman would say whenever she was enjoined by Tiong Makusog in behalf of the native lover. Since the old man was open-minded, he could do no other but follow her wish. One midnight, while silence pervaded the place, Daragang Magayon unexpectedly confessed to her father of her love affair with a certain man who lives beyond the border of Kabikolan. “Tatay”, she began tremulously,” it will mean eternal disgrace to our family if I am known to be in love with a stranger who lives on the other side of Kabikolan (the boundary river that separates Kabikolan from Katagalogan, the region inhabited by the tagalogs). To me he is the handsomest of all men I have ever seen. I owe my life to him, because he was the brave man who saved me from the mad currents of Kabikolan, when one morning while I was bathing in the river, my feet unfortunately slipped on the rock I stood upon”. Tiong Makusog became grief-stricken after learning that his only daughter had already chosen her life-partner without his knowledge. Nevertheless, he controlled himself, and queried, although scarcely intelligible, who her strange sweetheart was.

as when a volcano erupts. Indeed. Today the imposing mountain of Daragang Magayon still stands in Albay. He was taken to the home of this treacherous suitor where he was demanded as ransom. with its top almost piercing the clouds. Amihan. is trying every once in a while to exhume her grave to emit all the pearls. sensing that their leader was dead and realizing that they were outnumbered. What shall we do father? I don’t love Paratuga. assured her. they usually disperse into volleys of raindrops. whereupon. Tiong Makusog buried her beside the sea. Panganoron was unnoticeably attacked from behind. he laid all that she had possessed. Apparently the spirit of Panganoron seems to be grieving over the death of his sweetheart. with his trusted guide. It finally reached Panganoron’s ears whom upon learning the strange happening. To the thousand pairs of eyes that witnessed the splendid ceremony. is wandering in the form of clouds above the peak of the mountain. The spirit of Panganoron. He reeled to the ground. diamonds and gold he had given to her as gifts. along its steeply slope. The people of Albay contend that these frequent visits of the spirit of Panganoron to the mountain of Daragang Magayon. Daragang Magayon appeared immensely beautiful. however. they could see that grief had lodged on her lovely face. while Tiong Makusog was hunting in a nearby forest. During the countless years that followed that incident.□ . large masses of stones with heavy layers of ashes. Unfortunately one morning. thus keeping the plant vegetating on the mountain slopes fresh all year round. “Namomotan ta ka man. took to their heels and left him lifeless to their enemy. on the other hand. That same day. pouring particularly on the crest of the hill. Daragang Magayon forgot her gentle Panganoron. Paratuga’s chief messenger arrived at Daranga Magayon’s house and delivered to her a letter written on a piece of white bamboo It contained a demand for her hand in marriage to Paratuga. nevertheless. For did she not assure him of her love. (I love you) he told me one sunset when we met again at the bank of the river. the news of Daragang Magayon’s proposed marriage speedily spread far and wide. or her refusal would mean immediate death of her father. These clouds usually visit the burialplace of Daragang Magayon and never fail to kiss it. In the midst of the wedding ceremony. the real lover could not believe what he heard. A week. in the form of clouds and rain may account for its having a heavy rainfall every year. Messengers with swift heels were sent to al villages in Kabikolan purposely to broadcast the news and to invite every one to attend the nuptials. This horrible occurrence frightened the natives so that in a short period. and mounds of dying warriors gave a horrible sound in the fight. too. the hand of his daughter. but sadly enough. Pearls. so the legend says. are thrown out. the daring warrior. At night the people would be awakened by strong earthquakes that seemed to emanate from the grave of Daragang Magayon. all the natives of Kabikolan were sad. The date of the wedding of Daragang Magayon to the wealthy Paratuga was immediately announced. They were amazed. all the inhabitants of that place were surprised to find the grave mound of Daragang Magayon steadily rising into a hill. Nowadays the Albayanos. to save her father. So with a bold determination to save his sweetheart from an impending danger. Never before had they seen such a winsome woman. women and children speed away for safety. perpetually clad with the green foliage of plants. several strong henchmen of Paratuga suddenly seized him unawares. The next day. Instead of the gifts. Panganoron and his followers arrived in Kabikolan on the day of Magayon’s marriage with Paratuga. why sometimes a flock of white clouds floating over the hill would suddenly turn black and burst into a cloud and heavy shower strangely enough. whatever consequence might befall on her? Indeed. “Namomotan Ta Ka”. gathered all his men in Katagalogan to invade Kabikolan. Linog. The invaders were determined to slay the unwanted suitor and his people. the man who had saved her from drowning. I prefer a thousand deaths than wed him!” She ended firmly. I was already saved from drowning and he had immediately told me. gold and other precious stones were given lavishly to Tiong Makusog as gifts to the would-be bride. the burial-hill of Darangang Magayon had kept on growing and growing until it was transformed into a high mountain. To him only force could make Daragang Magayon accept the marriage to that hated man. “I am sure you don’t know his name because when you arrived. always a radiant symbol of hope. a stray arrow fatally hit her. the mountain that marks her resting place is now called Mayon (short for Magayon) and the village by its slopes is at present a thriving town as Daraga (derived from Daragang) which is still noted for its pretty women. Paratuga and his warriors remained to await the invaders headed by Panganoron. albeit heavy was his heart. Before the altar sat Tiong Makusog. a few hours after Tiong Makusog had been taken as captive. followed by a thundering noise of rolling stones. my daughter. Daragang Magayon at once rushed to him. with the help of Linog’s. In his efforts to lift the weakening body of his sweetheart. what a striking parallelism to find this mountain. the spirit of Paratuga. Daragang Magayon seemed to have trailed her father thoughts. with Daragang Magayon and Paratugaon each of his side. Paratuga was the first to gall. a sharp cry of “Tulisanes are coming!” from a villager outside suddenly put the scene into a medley of shrieking voices. the place had become deserted. Seeing her returned lover. after the burial. to honor and remember the memory of Daragang Magayon. “I will help you to find the best way out. In front of them was the high priest who was busily mumbling words of incantation prior to the formal proclamation of the two parties as husband and wife.” (I love you too) I replied. for whenever clouds gather at the top. Daragang Magayon was dead. However. Realizing the futility of a further refusal. The sharp metallic clash of blade filled the air. otherwise death from the wounds of hundred arrows would be his punishment. bleeding and breathless. In her grave. Men. at the hands of the bold Panganoron.” Tiong Makusog. As if aided by the wind. diamonds. believed that the spirit of Paratuga is the cause of the occasional eruption of the mountain that was formerly the grave-mound of Daragang Magayon. like the winsome lady of former Kabikolan. In a moment the battle was on. including the priceless gifts of Paratuga. Only Daragang Magayon. She at once rushed down the stairs and proceeded to Paratuga’s village to accept his terms to be his wife. I felt his lips tenderly pressing on mine. The legend tells us that in order to avenge his failure to wed the beautiful daughter of Tiong Makusog. His men. was moved with surprise. however.“That is it”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful