EPIC B521 G111 X721 August 2005

SIStemul ekOPlaStIk

IndIcaţII de mOntaj PPR

ŢEVI ŞI FITINGURI PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE

O soluţie inteligentă pentru clădiri şi instalaţii

IndIcaţII de mOntaj PPR
PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE

cuPRInS

I. II. III. IV.

Utilizarea Sistemul Ekoplastik Garanţie Informaţii de bază asupra sortimentului fabricat Proprietăţile Sistemului Ekoplastik 1. Avantaje 2. Marcarea elementelor Sistemului Ekoplastik 3. Informaţii privind materialul de bază, necesar fabricării Sistemului Ekoplastik 4. Norme de fabricare şi de testare 5. Certificare Caracteristicile mediului din interiorul reţelelor ¨ de conducte 1. Parametrii de bază ai conductelor de apă 2. Parametrii de bază ai încălzirii

3 3 3 4 4 3 4 4 4

X.

Indicaţii de montaj 1. Generalităţi 2. Dilataţia şi contracţia de lungime Graficele pentru calcularea schimbării de lungime a conductei şi de calculare a mărimii compensaţiei Exemple de calculare a dilataţiei, compensaţiei şi compensaţiei cu precomprimare 3. Distanţele între suporţii conductelor 4. Fixarea conductelor 5. Tragerea conductelor 6. Legarea în sistem 7. Izolaţia 8. Proba de presiune

12-24 12

13-16 17 18 18-20 20-21 21-22 22 22 22 23 24-26 24 24 24 24-26 26

V.

5 5 5

VI. Condiţiile de exploatare a conductelor PPR – conducte de apă VII. Condiţiile de funcţionare a conductelor din PPR – conducte de încălzire 1. Proiectarea sistemului de încălzire 2. Stabilirea duratei de viaţă a conductelor din sistemul de încălzire 3. Exemplu de stabilire a duratei de viaţă a conductelor de încălzire 4. Modificări în sistemul de încălzire, ţinând cont de durata de viaţă a conductelor 5. Specificitatea încălzirii prin pardoseală VIII. Posibilităţi de instalare a conductelor Ekoplastik IX. TABELELE 8-11 1. Parametrii operaţionali ai sistemelor PPR pentru reţele de apă potabilă, conform DIN 8077/1997 2. Parametrii operaţionali ai sistemelor PPR pentru reţele de încălzire, conform DIN 8077/1997 3. Parametrii operaţionali ai sistemelor PPR, conform CSN EN ISO 15874 4. Izotermele de rezistenţă ale PPR

5

XI. Depozitarea şi transportul materialului XII. Prevederi finale Anexă – Proces verbal de efectuare a probei de presiune XIII. Procedeul de sudare prin polifuziune 1. Sculele necesare 2. Pregătirea sculelor 3. Pregătirea materialului 4. Sudarea propiu – zisă XIV. Procedeul de sudură în electroformă XV. Reparaţiile conductelor XVI. Derivaţii ulterioare - şa XVII. Tabele cu calculul pierderilor de presiune

5-7 5-6 6 6 6 6-7 7

29-35

XVIII.Valorile coeficientului de pierderi locale ζ pentru fitingurile sistemului Ekoplastik

8 9 10 11 

TELEFON +420 326 983 111

FAX +420 326 983 110

E-MAIL ekoplastik@ekoplastik.cz

IndIcaţII de mOntaj PPR
PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE

I. utIlIzaRea SIStemul ekOPlaStIk PPR
Conductele Sistemului Ekoplastik PPR pot fi utilizate pentru sisteme de distribuţii în locuinţe, clădiri administrative şi culturale, cât şi pentru industrie şi agricultură.

Sistemul Ekoplastik PPR este destinat transportului de apă rece şi apă caldă, încălzirii prin pardoseală şi, cu condiţia respectării instrucţiunilor din aceste Indicaţii de montaj şi pentru încălzirea centrală. Conductele Ekoplastik pot fi utilizate şi pentru transportul aerului. Utilizarea rezistenţei chimice şi a altor proprietăţi ale conductelor pentru transportul altor materiale lichide, gazoase sau solide, trebuie să fie apreciată pentru fiecare caz în parte.

Conductele STABI sunt conducte din trei straturi: conducta interioară din polipropilenă este îmbinată din fabricare cu un strat de aluminiu şi ulterior, acoperită cu un alt strat de polipropilenă, exterior. Datorită stratului de aluminiu conducta câştigă nu numai o mai bună rezistenţă termică şi la presiune, ci şi proprietăţi tipice pentru conductele metalice, cum ar fi: rigiditate sporită, dilataţie termică mai mică. Pentru protejarea mecanică a stratului de aluminiu, conducta este prevăzută şi cu un strat de polipropilenă exterior. În cazuri rare singulare, se poate produce o precipitare a umidităţii reziduale de la fabricarea conductei interioare de polipropilenă, sub formă de protuberanţe ce apar sub acest strat exterior. Ţinând cont de faptul că acest strat nu influenţează proprietăţile mecanice ale conductei finale, este vorba doar de o problemă de estetică. Pentru seria cu cea mai mare presiune (PN 20) se fabrică şi diferite tipuri de fitinguri şi accesorii: ❚ Fitinguri complet din plastic (manşoane, coturi, piese T întregi şi reduse, reducţii, piese de obturare, cruci). ❚ Fitinguri combinate cu filet din alamă nichelată, pentru îmbinările cu filet (reducţii directe, coturi, piese T, coturi de perete, ansambluri universale de perete, reducţie cu piuliţă oarbă). ❚ Fitinguri combinate, pentru îmbinările cu flanşă. Ventile directe din plastic cu tijă de alamă (clasice şi instalate sub tencuială). ❚ Robinete sferice din material plastic, cu bila din alamă nichelată (clasice şi instalate sub tencuială). ❚ Elemente speciale (încrucişări, bucle de compensare, piese din alamă). Sistemul Ekoplastik PPR este extins cu o ofertă a următoarelor accesorii: ❚ Scule (maşini de sudat, maşini de tăiat, foarfeci, dispozitive de curăţat, raşchete, termometre şi dispozitive pentru sudură). ❚ Izolaţii. ❚ Braţări, manşoane, jgheaburi metalice şi dopuri (obturatoare). ❚ Lista amănunţită şi actualizată a pieselor este menţionată în catalogul produselor.

II. GaRanţIa
Pentru elementele standard ale Sistemului Ekoplastik PPR se oferă o garanţie de 10 ani. Această garanţie este condiţionată de aplicarea corectă a produselor şi de respectarea indicaţiilor de montaj care urmează. Pentru celelalte produse se oferă o garanţie de 2 ani. (Elementele standard sunt marcate în catalogul produselor cu prescurtarea S)

III. InfORmaţII de bază deSPRe SORtImentul PROduS
Conductele şi fitingurile Sistemului Ekoplastik PPR se fabrică în următoarele dimensiuni (este menţionat diamentrul exterior al conductei): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 şi 110 mm. Pe baza unor combinaţii posibile de presiuni şi temperaturi de exploatare se fabrică conducte în serii de presiuni diferenţiate (cu grosimea diferită a peretelui): ❚ ❚ ❚ Conductele EKOPLASTIK PN 10 în general pentru apă rece şi pentru încălzire prin pardoseală PPR, Conductele EKOPLASTIK PN 16 în general pentru apă caldă şi pentru încălzire prin pardoseală, Conductele EKOPLASTIK PN 20 în general pentru apă caldă şi pentru încălzire centrală, conform indicaţiilor din aceste Indicaţii de montaj. Conductele EKOPLASTIK STABI PN 20 în general pentru apă caldă şi pentru încălzire centrală, conform instrucţiunilor din aceste Indicaţii de montaj.

SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007

IndIcaţII de mOntaj PPR
www.ekoplastik.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 3

cât şi drept suport pentru eventuale reclamaţii. ❚ Zgomot redus.9 greutatea specifică limita de curgere la tracţiune prelungire la limita.12 2. norma pentru fabricare (ČSN EN ISO 15874 + specificarea utilizării conform acestei norme). Croaţia.cz . de curgere E modul de elasticitate la îndoire MPa 25 – 26 % N / mm2 kJ / m2 kJ / m2 10 – 15 850 – 900 22 ± 3 4 – 4.5 AL ¨ PP rezistenţa la tăieturi coeficientul de dilatare termică în lungime coeficientul de conductibilitate termică 23 °C 0 °C mm / m °C 0.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE IV. Posibilitatea identificării fiecărei piese este un instrument important atât al controlului calităţii.5 W / m °C 0. Sistemul Ekoplastik este certificat în următoarele ţări: Bulgaria. Spania. DIN 4726.24 4. este inofensiv. Pe baza cerinţelor normei CSN EN ISO 15874. pierderi reduse de presiune ca urmare a frecării. economic (posibilitatea reciclării sau a arderii inofensive). DIN 8078. în afara tipului de piesă. Elementele sunt marcate cu un minim de date: Conductele: Wavin Ekoplastik PPR dimensiune în m x grosime perete. Polonia. PROPRIetăţIle SIStemuluI ekOPlaStIk PPR 1. România. pentru asigurarea calităţii sunt controlate în mod regulat şi după procedee standardizate foarte exigente. montaj uşor. Republica Cehă. următoarele: ❚ ❚ ❚ ❚ caracteristicile materiei prime de intrare parametrii produsului în diferitele faze de fabricaţie echipamentele de fabricaţie parametrii aparatelor de măsură. DIN 8077. Ucraina. se va trece treptat de la marcajul seriei de presiune PN la marcajul SDR şi anume: PN S 10 5 16 3. Slovacia. Rusia. Diferitele ambalaje ale fitingurilor sunt completate cu eticheta de ambalare care. DIN M 16962. ❚ Produs ecologic. Polipropilena de tip 3 = (statistic) random copolimer polipropilen (prescurtat PPR) 5. Japonia. Avantaje ❚ La o aplicare corectă. conductele şi fitingurile sunt marcate în fabrică. rapid şi curat. 3. Portugalia. Fitingurile: Ekoplastik (eventual se marchează numai prescurtat EK sau EKO) şi dimensiunile. care este utilizată la fabricarea. Slovenia. în concordanţă cu cerinţele normelor germane DIN 8077. ❚ Flexibilitate. Informaţii privind materialul pentru producerea sistemului Ekoplastik Ţevile şi fitingurile sistemului de ţevi Ekoplastik sunt realizate din polipropilenă de tip 3. Conform ISO 9001. Polipropilena este poliolefin. CARACTERISTICILE PPR caracteristici unitatea cantitatea g / cm3 cantitatea 0. EN 15874. greutate redusă. conţine data ambalării şi identificarea persoanei de la controlul de ieşire. 4 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik. Norme de fabricaţie şi de testare a produselor Elementele Sistemului Ekoplastik PPR sunt fabricate conform normei interne de întreprindere PN 01. Ungaria. Germania. ❚ Din punct de vedere igienic. Norma internă de intreprindere este permanent modificată cu caracteristici din sistemul de norme europene EN nou introdus. data de fabricare şi marca liniei de producţie. nu sporeşte în volum. ❚ Nu corodează. durata de viaţă este de 50 de ani.2 20 2. Marcarea elementelor Sistemului Ekoplastik PPR Din motive de identificare în reţeaua de vânzare şi la utilizare.

Dacă se ţine cont de acest lucru.7.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE V. PaRametRII de exPlOataRe a cOnductelOR dIn PPR – cOnducte de aPă Prin parametri de exploatrare se înţelege presiunea maximă de exploatare. Acest sistem este special construit pentru utilizarea sistemelor de distribuţie din plastic. de funcţionare (°C) pînă la 20 °C * pînă la 60 °C ** Sistemul Ekoplastik se poate utiliza pentru toate aceste variante. temperatura şi durata de viaţă. Proiectantul sistemului de încălzire o alege în dependenţă de temperatura cerută la intrarea în corpurile de încălzit. un număr superior din seria de presiuni facilitează la acelaşi temperaturi. de funcţionare (bar) 0 – 10 0 – 10 temperatura max. VI. Pentru sistemul de conducte din material plastic se prevede o durată de viaţă de 50 ani. 70/50 °C. care condiţionează pe mai departe concepţia de soluţionare a sistemului de încălzire. Plaja de temperaturi 75 / 65 °C 70 / 50 °C 70 / 60 °C 80 / 60 °C VII. temperatura maximă a apei potabile este de 20 °C. 70/50 °C. Alegerea materialului conductelor este o decizie. La efectuarea calculului s-a utilizat coeficientul de siguranţă 1. Parametrii de bază ai reţelelor de alimentare cu apă. Proiectarea sistemului de încălzire Pentru conductele sistemului de încălzire sunt recomandate conductele EKOPLASTIK PPR 20 şi EKOPLASTIK STABI. unde este menţionată în acelaşi timp şi utilizarea seriilor de presiuni ale conductelor pentru distribuţiile de apă rece şi apă caldă.ekoplastik. 80/60 °C. 45/35 °C. încă de la proiectarea traseelor de conducte ale sistemului de încălzire. 2. cât şi corelaţia între ele. ca protecţie împotriva opăririi. Parametrii de bază a sistemelor de încălzire La aprecierea oportunităţii utilizării elementelor Sistemului Ekoplastik pentru încălzire trebuie să folosim valoarea calculată a temperaturii de intrare a apei de încălzire t1. circulaţie). SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www. mediu apă rece apă caldă * Din motive de igienă. montarea la ieşirea cazanului sau boilerului a unei porţiuni de 1. adică temperatura maximă care apare în sistem. constă în faptul că. conform posibilităţilor tehnice ale sursei de căldură şi de tipul vasului de expansiune.2 m de ţeavă din metal. cu excepţia platformelor tehnice şi a altor spaţii de insstalare asemănătoare. Un exemplu tipic de aplicare corespunzătoare a conductelor de plastic este aşa numitul sistem în formă de stea. Sistemul Ekoplastik PPR se poate utiliza pentru toate conductele interioare de apă (apă rece potabilă. diferenţa de bază din punct de vedere al proiectului. În pricipiu este vorba de un sistem de încălzire vertical cu două ţevi. Plajele de temperatură utilizate în mod obişnuit în practică pentru sistemele de apă caldă sunt de 90/70 °C. dar mai ales pentru 75/65 °C. Principiul de calcul al sistemului de încălzire rămâne acelaşi ca la conductele metalice tradiţionale. scade presiunea de exploatare maxim permisă a apei din seria de presiuni dată. se recomandă ca şi măsură de protecţie împotriva supraîncălzirii.5 °C. odată cu creşterea temperaturii. cele din material plastic nu pot fi trase liber. şi pentru ansambluri de temperaturi joase. La instalaţiile realizate din material plastic. ** în sistemele de distribuţie a apei calde se presupune o temperatură maximă a apei de 57 °C la bateria de evacuare. apă rece menajeră. 75/65 °C. În mod general este valabil faptul că. Următorul tabel prezintă criteriile generale de bază pentru alegerea seriei de presiune. care apar în interiorul conductelor de apă: presiunea max. (Obs.. Prin respectarea proprietăţilor diferite ale materialelor plastice poate fi sporită calitatea întregului sistem. care sunt trase în stratul de beton al pardoselei. unde înaintea cerinţei de lungime minimă a conductei este prioritară cerinţa numărului minim de legături ale conductei de plastic. Din considerente de igienă – lichidarea microbacteriilor patogene şi a bacteriei Legionela. Parametrii de exploatare se află în tabelul de la pag. a seriei de presiune şi a corectei aplicări. Proiectantul alege seria de presiune. 70/60 °C. aşa numitele valori de presiune şi temperaturi. 85/75 °C. iar la sistemele de temperatură joasă sunt 55/45 °C. la sistemele de distribuţie a apei calde se prevede varianta unei supraîncălzirii de scurtă durată la temperaturi superioare (70 °C) la punctele de încălzire. cu condiţia alegerii corecte a materialului. apă caldă. în mod excepţional 92.5. cu un număr limitat de conducte coborâtoare şi cu racorduri foarte lungi ale corpurilor. 70/60 °C şi pentru sistemele de temperaturi joase. presiuni de exploatare mai mari şi că.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 5 . Temperaturile recomandate pentru încălzire – sistemul Ekoplastik PPR.5/67. în funcţie de sistemul de încălzire a apei calde şi de reglarea temperaturii ei. caRacteRIStIcIle medIuluI dIn InteRIORul ReţelelOR de cOnducte 1. 35/25 °C. La compararea conductelor metalice şi a celor din material plastic. În acest scop este ideală utilizarea conductei EKOPLASTIK PPR înfăşurată colac. Fitingurile Sistemului Ekoplastik sunt fabricate pentru seria de presiuni PN 20). PaRametRII de exPlOataRe a cOnductelOR dIn PPR – cOnducte de încălzIRe 1. aceasta va fi o condiţie a soluţiei economice şi de sigurantă.5 .

Exemplu de stabilire a duratei de viaţă a conductei din sistemul de distribuţie a încălzirii Date de intrare parametrul conducta utilizată temp. Presupusa durată de viaţă rezultată. conform formulei: 3.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE O altă variantă corespunzătoare pentru conducta de plastic îl constituie sistemul clasic orizontal.4mm) 80 °C 0. ţinând cont de durata perioadei de încălzire: 12 luni 7 luni .cz . eventual facilitează soluţionarea dilataţiei şi îmbunătăţeşte estetica distribuţiei.11. 2.3.4 . în ani).22 MPa 7 luni 2. (D .5) 1/ reducerea presiunii maxime de exploatare – este necesar să se efectueze un nou calcul al sistemului de încălzire şi o nouă apreciere a duratei de viaţă. scopul încăperii cameră de locuit cameră de baie ambianţa din jurul bazinelor temperatura maximă de suprafaţă [°C] 26 30 32 4.de funcţionare durata sezonului de încălzit factorul de siguranţă valoarea PN 20 (20 x 3. 6 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik. în funcţie de durata de viaţă a conductei În cazul în care rezultatul stabilit prin apreciere este necorespunzător. Durata de viaţă se va prelungi.: 25 de ani.max. Modificări în sistemul de încălzire.k 25 ani . bineînţeles cu condiţia îndeplinirii tuturor celorlalte condiţii de montaj şi exploatare şi cu respectarea condiţiilor de calcul (presiunea maximă de exploatare şi temperatura). adică. Conducta proiectată trebuie să fie apreciată din punct de vedere al duratei de viaţă. = 43 ani Marcare mărime efortul de calcul [MPa] diametrul exterior al conductei [mm] grosimea peretelui [mm] presiunea maximă [MPa] coeficient de siguranţă (pentru încălzire 2. care asigură. 3. Stabilirea duratei de viaţă a conductelor din sistemul de încălzire Pentru stabilirea duratei de viaţă a conductei din sistemul de încălzire este necesar a se stabili efortul de calcul în peretele ţevii. 2/ reducerea temperaturii maxime de exploatare a apei pentru încălzire – este necesar să se efectueze un nou calcul al sistemului de încălzire şi o nouă apreciere a duratei de viaţă.4) 2 . se pot efectua următoarele modificări: σv D s p k Pentru 1MPa = 10 bari După stabilirea efortului de calcul conform formulei precedente trecem această valoare în graficul de la pag.5 σv = 0. Din intersecţie tragem o perpendiculară în jos pe axa orizontală.s) 2. (20 . 11 pentru izoterma 80 °C) este de 216 000 ore.5 = 1.s Durata minimă de viaţă la o încălzire neîntreruptă (extras din graficul de la pag. Pe axa orizontală constatăm durata minimă de viaţă în cazul unei încălziri neîntrerupte. Caracteristicile încălzirii în podea La instalarea încălzirii cu apă caldă prin pardoseală este necesar să se menţină temperatura maximă de suprafaţă a stratuluide pardoseală.de exploatare a apei de funcţionare a apei presiunea max. stabilim coeficientul cu care înmulţim durata minimă de viaţă în cazul unei încălziri neîntrerupte. Valorile tensiunii sunt date pe axa verticală. Pentru apreciere este necesar de ştiut: ❚ temperatura maximă a apei de încălzire (°C) ❚ grosimea peretelui ţevii utilizate (mm) ❚ presiunea maximă de exploatare (MPa) ❚ coeficientul de siguranţă pentru încălzire ❚ diametrul exterior al ţevii utilizate (mm) ❚ durata perioadei de încălzire pe an (luni) 2. pe care se calcă şi numai în încăperile unde se locuieăte permanent. unde conducta este trasă în canal sau de-a lungul construcţiei într-o manta de protecţie. care ne prezintă timpul în ore (pe o scală mai mică.22 . 5. Durata de viaţă se va prelungi substanţial. protecţia mecanică a conductei. Stabilim punctul de intersecţie al valorii de calcul a efortului (linia dreaptă orizontală) cu izoterma temperaturii maxime a apei (linia dreaptă diagonală).34 MPa σv = p . care reiese din presiunea maximă de exploatare. Valoarea rezultată ne indică durata minimă reală de viaţă a conductei. Din contribuţia duratei anului calandaristic (în luni) la durata perioadei de încălzire.

tavan) sau să fie acoperite cu o manta de protecţie. Ţevile de încălzire se aşează în construcţia pardoselei. După aşezarea ei. întrucât în majoritatea cazurilor încălzirea prin podea este numai unul din sistemele de încălzire utilizate în clădire. trebuie să ţinem cont de faptul că pe conductele STABI pot apărea protuberanţe (mici umflături). Pentru instalarea circuitelor de încălzire se utilizează conducta înfăşurată în colac. Conducta poate fi fixată cu ajutorul unei reţele metalice a sistemului de izolaţie termică. În timpul instalării este necesar să se asigure poziţia conductei şi distanţa ei axială. Toate circuitele încep în distribuitor şi se termină în colector. de compoziţia construcţiei podelei şi de valoarea de calcul a temperaturii exterioare. Presiunea în conductă se stabileşte conform parametrilor de exploatare a sistemului de încălzire. Pentru aceşti parametri se utilizează conductele EKOPLASTIK PPR PN 10 sau PN 16. Din motive estetice. Conducta se poate trage: ❚ prin canale în perete ❚ în traverse de instalare (montajul în faţa peretelui) ❚ prin podele. Pentru o exploatare cât mai eficientă a încălzirii prin podea. ţinând cont de toţi factorii. Pentru a fi utilizate toate avantajele ei. în formă de spirală. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată fixării conductei de reţeaua metalică de bază. De această încălzire se ocupă în detaliu indicaţiile speciale de proiectare şi montaj pentru încălzirea prin podea cu ajutorul conductelor Ekoplastik. Contrucţia podelei cu conducte de apă caldă încorporate trebuie să fie separată de pereţi din punct de vedere al dilataţiei. în locurile mobilate nu se aşează ţevi pentru încălzirea încăperii. deoarece nu este necesar să se folosească nici un fel de îmbinări în construcţia pardoselei. Dispotrivă. Secţiunile încăperii cu mai multe circuite de încălzire trebuie să fie separate din punct de vedere al dilataţiei (inclusiv suprafaţa pe care se calcă). vezi capitolele V. VII). placa de acoperire banda de dilatare suprafata podelei podeaua din beton conducta din PPR izolatia termica placa profilata tavanul SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www. după care se prinde treptat de suport.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Pentru facilitarea transferului de căldură. La conducte trebuie să se asigure posibilitatea aerisirii în locul cel mai de sus. conducta trebuie să fie adusă la o temperatură de aproape jumătate din temperatura de exploatare.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 7 . Lungimea maximă a serpentinei de încălzire pentru un circuit de încălzire este de 100 m. tavane ❚ de-a lungul pereţilor (liber sau în mantale) ❚ în puţuri şi canale de instalare ❚ utilizarea conductelor în afara clădirilor trebuie să fie apreciată în funcţie de condiţiile particulare ale fiecărei locaţii. Conductele înfăşurate în colaci sunt mult mai avantajoase. la încălzirea prin pardoseală se aleg viteze reduse de curgere a apei de încălzire (aproximativ 0. Temperatura apei de încălzire se stabileşte prin calcul.3 m/s). POSIbIlItăţIle de tRaGeRe a cOnductelOR ekOPlaStIk Posibilităţile de tragere a conductelor de apă şi a celor de încălzire sunt identice (ţinând cont de specificitatea sistemelor de încălzire. Viabilitatea şi funcţia conductelor nu este influenţată de acest fenomen şi în nici un caz acesta nu constituie motiv de schimbare a conductelor (vezi capitolul III). pentru a nu se ajunge la torsionarea ei. să se efectueze printr-o conexiune metalică. sau se poate monta în profilele sau canalele de dirijare ale sistemului de izolaţie termică. Dacă conductele nu sunt acoperite. Este necesar să se asigure protecţia mecanică a conductelor şi să se aibă în vedere necesitatea de a sprijini conductele şi de a compensa dilataţia. la încălzirea prin pardoseală apar temperaturi de maximum 45 °C şi o presiune de 0. mai ales în funcţie de tipul încăperii. recomandăm ca racordarea corpurilor de încălzit care rămân libere. Încălzirea prin podea este unul dintre modurile foarte plăcute şi eficiente de încălzire. Conductei i se dă forma finală şi numai după aceea se trece la efectuarea unor altor straturi de podea. de exemplu printr-o ţeavă de cupru cromată. Diametrul şi pasul ţevilor este necesar să se stabilească prin calcul. podea.ekoplastik. Temperatura minimă pentru montaj este de 15 °C. Conductele de încălzire în interior recomandăm să fie trase prin construcţie (perete. Nu este permis ca în locul de fixare să existe pericolul deteriorăriii mecanice a conductei. Este de asemenea necesar ca în proiectul încălzirii prin podea să se stabilească modul de reglaj al randamentului de încălzire a podelei şi să se asigure menţinerea temperaturii maxime de suprafaţă. În locurile cu un necesar mai mare de randament şi unde nu se locuieşte permanent (sub ferestre) ţevile de încălzire se aşează mai des.3MPa. La aşezare conducta trebuie să fie desfăşurată cu grijă de pe colac. În general. VIII. este necesar ca sistemul de încălzire să fie proiectat cu multă grijă. stratul superior al podelei trebuie să fie realizat dintr-un material cu rezistenţă termică cât mai mică (cel mai adecvat material ar fi gresia). din locul unde se află contrucţia.

5 13.5 22.7 25.8 21.6 16.7 10.0 11. tabel TEMPERAT TIMPUL DE EXPLOATARE (ANI) 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 SERIA DE PRESIUNE PN 10 17.0 23.9 11.9 15.4 15.8 12.7 25.1 20.7 7.3 18.8 9.5 10.4 6.5 15.7 8.9 23.1 12.9 10.4 7.5 23.0 11.3 26.7 5.5 14.1 27.5 PN 16 27.6 8.2 3.2 15.5 9.6 11.0 5.0 18.5 24.3 13.4 14.8 4.0 APA CALDA STABI 35.3 .0 33.1 8.1 15.3 17.1 30.3 21.2 8.5 4.5 6.0 16.0 7.3 30.cz COEFICIENTUL DE SIGURANTA 1.6 18.1 4.8 18.0 28.1 6.8 21.5 23.6 6.6 15.7 6.6 15.3 9.5 15.0 SUPRAPRESIUNEA DE EXPLOATARE PERMISA (BAR) [°C] 10 20 30 40 50 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 60 70 10 25 50 1 5 10 25 1 5 APA RECE 80 95 8 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik.3 12.8 22.4 9.3 13.1 16.9 2.7 21.4 15.6 16.2 10.8 18.5 10.1 27.7 10.0 6.5 20.9 15.3 17.0 33.5 13.2 12.8 10.3 17.7 17.3 12.1 10.3 18.1 8.2 19.4 20.4 11.8 13.0 6.2 9.5 10.3 17.0 PN 20 35.3 5.1 21.1 22.1 13.5 25.1 31.3 21.9 23.9 9.0 10.9 9.3 5.2 32.0 14.9 5.8 13.9 6.0 14.4 7.1 9.0 11.7 13.6 18.1 4.9 11.3 26.7 24.3 12.6 7.4 25.8 26.6 8.7 5.1 30.3 8.6 12.2 19.3 30.4 14.2 11.1 31.5 25.7 13.2 6.0 28.7 13.0 15.2 8.0 3.0 16.7 7.5 20.9 12.2 19.2 32.5 8.0 6.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Ix.

00 SUPRAPRESIUNEA DE EXPLOATARE PERMISA (BAR) 30 10 25 50 1 5 40 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 50 60 10 25 50 1 5 10 25 50 1 70 80 95 5 10 25 1 5 încălzire centralizată Tabel: Parametrii funcţionali ai conductelor din PPR pentru distribuţia de apă (conform DIN 8077/1977) ▲ SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www.20 9.20 6. Durata de funcţionare menţionată în tabel este calculată la o funcţionare neîntreruptă.10 7.84 4.34 13.48 6.36 9.86 13.76 11.76 4.10 6.ekoplastik.86 13.96 6.70 8.62 PN 16 12.54 9.10 4.52 5.20 9.54 6.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Tabel: Parametrii funcţionali ai conductelor din PPR pentru încălzire (conform DIN 8077/1977).38 10.62 3.86 7.68 7.98 10.5 10.30 14.14 7.80 3. ţinând cont de lun- gimea duratei de încălzire.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 9 COEFICIENTUL DE SIGURANTA 2.90 9.80 4.28 10.24 8.06 5.02 6.80 3.62 3.54 9.08 12.90 12.32 PN 20 15.14 7.98 10.12 11.54 5.10 6.60 9.12 11.98 10. Presupusa viabilitate rezultată.70 8.98 7.28 7.38 13.08 12.90 12. TEMPERAT [°C] TIMPUL DE EXPLOATARE (ANI) 1 5 SERIA DE PRESIUNE PN 10 7. 9.98 7.54 8. vezi: presupusa viabilitate rezultată.34 13.24 9.88 5.24 8.28 7.98 10.62 7.62 7.06 5.76 4.64 5.54 5.06 5.62 10.40 10.72 6.24 9.00 încălzire prin pardoseală STABI 15.12 11.26 9.38 13.54 8.98 .30 14.92 4.28 10.76 11. trebuie să fie calculată conform exemplului de la pag.56 7.02 6.80 7.84 4.52 5.00 8.80 7.90 9.

7 2. 2 Valori Scalc.4 1.următoarea coloană) 5 20 Urmat de 60 Urmat de 80 14 25 10 Urmat de (v. în şocuri) şi 100 de ore la o temperatură de 95 °C (stare de avarie).1 Utilizare Categ.max calculate în baza grosimii peretelui ţevii: Presiune de calc. 1 Bar 4 6 8 10 6.următoarea col. 5 Exemplu: Scara de presiune PN 20 = seria s 2. 6.max 5.cz . 4 Categ.3 4.3 3. această informaţie este marcată pe tuburi în forma class 1/10 bars. 10 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik. 5/6 bars.9 3.) 90 1 100 100 Radiatoare de înaltă temperatură Urmat de (v.9 Categ. Acest lucru este similar şi la celelalte categorii. Este valabil tabelul cu valorile maxime Scalc.6 2.5: conform tabelului trebuie să fie valabil că S ≤ Scalc. În funcţie de acestă normă sunt specificate patru categorii diferite de utilizare.) Urmat de (v. 8 sau 10 bar. de calcul TD °C 1 2 4 60 70 20 Urmat de 40 Urmat de 60 Timp Temperatura max.9 5. 4/10 bars.1). pentru PD Categ.2 2.1 3.următoarea coloană) Fiecare categorie se combină cu presiunea de lucru de 4.8 3.max Utilizând cu apă caldă (temperatura maximă a apei calde 60 °C – protecţie împotriva opăririi) – categoria 1: se poate utiliza la o presiune de 10 bar (2. cOnfORm ČSn en ISO 15874 Această normă utilizează în mod oarecum diferit definirea parametrilor de funcţionare decât norma DIN 8077. un an la temperatura de 80 °C (teperatura creşte inegal.următoarea col.5 Temperatura rateu funcţional Tmal °C 95 95 100 Timp la Tmal ore 100 100 100 Alimentare cu apă caldă (60 °C) Alimentare cu apă caldă (70 °C) Încălzire prin pardoseală şi radiatoare de temperatură joasă Utilizare tipică 20 25 Urmat de (v.5 4.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE PaRametRII de funcţIOnaRe a ţeVIlOR PPR.5 °C 80 80 70 ani 1 1 2.1 6.9 5. la bază stau însă aceleaşi izoterme de rezistenţă. durata de viaţă 49 de ani la temperatura de 60 °C.2 3. 2/8 bars. Timp la TD de calcul Tmax la Tmax ani 49 49 2. întotdeauna durata de viaţă este de 50 de ani: Categ.5 ≤ 3. Temperatura de util.

IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Izotermele de rezistenţă ale PPR 25 22 20 18 16 14 12 10 9 8 7 Efortul comparativ sv [MPa] 6 5 70 °C 80 °C 90 °C 95 °C 100 °C 4 3.5 1 5 10 25 50 100 1 ANI Durata de viaţă (ore) Terminarea izotermei ne dă viabilitatea maximă şi la tensiuni mai mici.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 11 .5 3 2.5 2 110 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 1.ekoplastik. SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www. Izotermele din grafic nu se prelungesc.

sau prin sudarea cap la cap. Fileturile se etanşează cu bandă din teflon sau cu chituri speciale de etanşare. recomandăm să se utilizeze dopuri (obturatoare) din material plastic. Îmbinarea părţilor din material plastic se efectuează prin sudare polifuzionară. că raza minimă de îndoire este de 8x diametrul conductei (D). Tăierea fileturilor la elementele din material plastic este interzisă. tinând cont de sudare.+15 °C. Nu este permis ca elementele să intre în contact cu flacără deschisă. Pe întreaga perioadă a montajului şi transportului trebuie ca elementele sistemului din material plastic să fie ferite de şocuri. În timpul sudurii apare o îmbinare omogenă. Pentru realizarea îmbinării este necesar să se respecte procedeul exact şi să se utilizeze aparatele corespunzătoare. eventual a unui ansamblu universal de perete. din cauza unui posibil transfer de căldură asupra lui. Încrucişarea conductelor se efectuează prin elemente speciale pentru acest scop.cz . de înaltă calitate. Temperatura minimă pentru montajul distribuţiilor din material plastic este de +5 °C. lovituri de material în cădere şi de alte modalităţi de deteriorare mecanică. Dacă după un fiting combinat urmează o conductă metalică.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Ix. Pentru închiderea coturilor de perete. Nu se recomandă ca elementele Sistemului Ekoplastik să fie sudate cu elementele altui producător din cauza revendicării garanţiei. Încovoierea conductelor fără încălzire se efectuează la o temperatură de min. nu se poate ca în apropierea fitingului să se realizeze o îmbinare prin lipire sau sudare. înainte de montarea armăturilor de evacuare (de exemplu în cursul probei de presiune). La temperaturi mai scăzute se asigură destul de greu condiţiile pentru efectuarea unor îmbinări de calitate. Pentru ţevile cu diametru de 16 .32 mm este valabil. apoi prin sudare cu ajutorul electroformelor. 12 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik. IndIcaţII de mOntaj Generalităţi Pentru montaj se pot utiliza numai elementele. care în timpul transportului şi depozitării nu au fost deteriorate sau murdărite. Pentru îmbinările cu filet este necesar să se utilizeze fitinguri cu filet.

12 şi EKOPLASTIK stabi α = 0.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 13 .10. Lungimea de compensaţie Ls depinde de alungirea de calcul (scurtarea) a traseului. Δ l) [mm] k constanta materialului. pentru PPR k = 30 D diametrul exterior al conductei [mm] Δ l schimbarea de lungime (mm) calculată din formula precedentă. în pereţii ţevilor se concentrează un efort auxiliar de Compensator în formă de U Exemplu de compensare prin modificarea traseului datorită construcţiei PB – punctul fix KU – contact cu alunecare SK – compensator cu buclă L Ls – lungimea de calcul a conductei – lungimea de compensaţie Δl – schimbarea de lungime Lk SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 – lăţimea compensatorului IndIcaţII de mOntaj PPR www. Dilataţia şi contracţia de lungime Diferenţa de temperatură în timpul montajului şi al exploatării. Δt [mm] α coeficientul de temperatură al dilaţiei de lungime [mm/m °C].05 L lungimea de calcul (distanţa dintre două puncte fixe. L k = 2 . care sigură ca. Valoarea schimbării de lungime Δl şi valoarea lungimii de compensare Ls se pot citi din grafice – vezi pag. produce schimbări de lungime – alungire sau scurtare. a materialului şi a diametrului conductei. 14 şi 15. la dilatarea traseului drept să nu apară eforturi auxiliare substanţiale de întindere şi de compresiune în pereţii ţevii. de ex. L .d) întindere şi un efort de compresiune. adică dacă nu se facilitează alungirea sau scurtarea conductei.ekoplastik. Ls lungimea compensaţie Dacă schimbările de lungime pe conductă nu sunt compensate în mod corespunzător. pentru proiectul EKOPLASTIK PPR α = 0. Tabulei de instalare a compensatorului cu buclă diametrul conductei [mm] distanţa între punctele fixe L [m] STABI 16 20 25 32 40 Compensatorul cu buclă 24 27 30 36 42 PPR 8 9 10 12 14 Δl = α . Δ l + 150 [mm] şi deasemenea L k ≥10. când în conductă este transportat un mediu cu temperatura diferită de temperatura de montaj.d Cu condiţia: L k = (min.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 2." Un mod adecvat de compensaţie este acela în care conducta se înclină în sens vertical pe traseul iniţial şi pe această perpendiculară se lasă o lungime liberă de compensare (marcată Ls). care scurtează durata de viaţă a conductei. vecine pe linia dreaptă) [m] Δt diferenţa de temperaturi în timpul montajului şi al exploatării [°C] Ls = k . √(D . "Pentru compensarea schimbărilor de lungime la polipropilenă se utilizează flexibilitatea materialului sau compensatorii de dilataţie.

Alungirea (mm) 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 15m 100 °C 90 °C 80 °C Alungirea pe lungimea conductei EKOPLASTIK PPR STABI Δt Diferenţa de temperatură [°C] Exemple: L = 10 m Δt = 40 °C 70 °C 60 °C 50 °C 40 °C 30 °C 20 °C 10 °C 0 °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Δl .IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Prin modificarea înălţimii conductei 1m 100 °C Compensator în formă de U 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 15m Alungirea pe lungimea conductei EKOPLASTIK PPR 90 °C 80 °C 70 °C 60 °C 50 °C 40 °C 30 °C 20 °C 10 °C 0 °C 0 10 20 30 48 40 50 Δt Diferenţa de temperatură [°C] Exemple: L = 10 m Δt = 40 °C 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 Δl .cz 14 .Alungirea (mm) TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik.

Alungirii (mm) SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www.ekoplastik.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 15 .IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Stabilirea compensaţie L s Exemplu pentru conductele Ø 40 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 4100 4000 3900 3800 3700 3600 Ø 110 mm Ø 90 mm Ø 75 mm Ø 63 mm Formarea lungimii libere a compensatorului L s 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 10 20 30 40 48 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 Ø 50 mm Ø 40 mm Ø 32 mm Ø 25 mm Ø 20 mm Ø 16 mm 1315 Δl .

L . 16 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik.12 . Δl + 150 [mm] Lk = 2 . care facilitează scurtarea lungimii de compensare. √(D . 48 + 150 = 246 mm Lk > 10 D 246 mm < 10 . 24) = 930 mm Lungimea liberă calculată Ls se înţelege fără nici un sprijin sau suspensiune (în interiorul acestei lungimi) care ar împiedica dilatarea. Lungimea liberă Ls n-ar trebui să depăşească distanţa maximă a sprijinului în funcţie de diametrul ţevii şi de temperatura mediului. Direcţia pretensionării este alta decît schimbarea în lungimea prevăzută iar mărimea pretensionării este jumătatea schimbării presupuse.12 10 mm/m °C diametrul exterior al ţevii m schimabarea lungimii din calculele anterioare tρ tm 60 20 °C °C Soluţia: Lk = 2 . 10 . √( 4 0 . √( D . 4 8 ) = 1315 mm Soluţia: Lsp = k . Δt [mm] Δl = 0.cz .tm) Soluţia: simbol valoare ? unitate mm 3) Enunţ: mărime lătimea compensatorului U constanta materialului α L 0.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Exemplu pentru conductele EkoPLASTIk PPR 1) Enunţ: mărime schimbarea în lungime coeficient de alungire lungimea conductei temperatura de funcţionare temperatura de montaj diferenţa de timp la montaj şi la funcţionare (Δt = tρ. Δ l ) [mm] Ls = 30 . √(40 . 40 => Lk = 400 mm Δl 48 mm D 40 mm simbol Lk k valoare ? 30 unitate mm – Δl Δt 40 °C Δl = α . 40 = 48 mm 2) Enunţ: mărime lungimea de compensare constanta materialului diametrul exterior al ţevii schimbarea în lungime din calculul anterior Soluţia: simbol Ls k D valoare ? 30 40 unitate mm – mm La compensarea alungirii se poate folosi şi pretensionarea ţevilor. mărime Lungimea de compensare la pretensionare Constanta materialului Diametrul exterior al ţevii Schimbarea în lungimea din calculele anterioare simbol valoare unitate Lsp k D ? 30 40 mm – mm Δl 48 mm Δl 48 mm Ls = k . Δ l / 2 ) [mm] Lsp = 30 .

Ţeava EKOPLASTIK STABI PN 20 Diametru ţeavă [mm] 16 110 20 120 25 140 32 145 40 150 50 155 63 165 75 170 90 190 110 205 Conductă [mm] 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 Ø Distanţa între suporţi [cm] la temperatura 20 °C 80 90 95 110 120 135 155 170 180 200 30 °C 75 80 95 105 120 130 150 165 180 195 40 °C 75 80 95 105 115 125 145 160 170 190 50 °C 70 80 90 100 100 120 135 150 165 180 60 °C 70 70 80 95 105 115 130 145 160 175 80 °C 60 65 75 80 95 100 115 125 135 155 Distanţa maximă între suporţii ţevii [cm] SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www.3.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 17 . Distanţele între suporţii conductelor Distanţa maximă între suporţii ţevii EKOPLASTIK PPR PN 10 (conductă orizontală) Distanţa maximă între suporţii ţevii EKOPLASTIK PPR PN 16 (conductă orizontală) Conductă [mm] 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 Ø Distanţa între suporţi [cm] la temperatura 20 °C 75 80 85 100 110 125 140 155 165 185 30 °C 70 75 85 95 110 120 135 150 165 180 40 °C 70 70 85 95 105 115 130 145 155 175 50 °C 65 70 80 90 100 110 125 135 150 165 60 °C 65 65 75 85 95 105 120 130 145 160 80 °C 55 60 70 75 85 90 105 115 125 140 Conductă [mm] 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 Ø Distanţa între suporţi [cm] la temperatura 20 °C 90 95 100 120 130 150 170 185 200 220 30 °C 85 90 100 115 130 180 160 180 200 215 40 °C 85 85 100 115 125 140 155 175 185 210 50 °C 80 85 95 110 120 130 150 160 180 195 60 °C 80 80 90 100 115 125 145 155 175 190 80 °C 65 70 85 90 100 110 125 140 150 165 Distanţa maximă între suporţii ţevii EKOPLASTIK PPR PN 20 (conductă orizontală) Pentru conducta verticală. distanţa maximă a conductei se înmulţeşte cu coeficientul 1.ekoplastik.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 3.

Conducta trebuie să fie împărţită în porţiuni. sau robineţi. distingem 2 tipuri de suporţi: Punctul fix: Este un mod de fixare în care conducta nu are posibilitatea de a se dilata. însă nu este împiedicată mişcarea de dilataţie (alungirea. Înaintea instalării elementului recomandăm să se probeze capacitatea lui de închidere. încât să fie diferenţiate punctele fixe şi contactele cu alunecare pentru presupusa schimbare de lungime a conductei. unde este posibilă evacuarea prin robineţi de evacuare separaţi sau prin ventile de închidere cu evacuare. Pentru instalarea în tencuială se utilizează ventile speciale sub tencuială.cz .IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 4.5 % faţă de locurile cele mai joase. 18 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik. contractarea). care în caz de necesitate se pot închide. necesitatea compensaţiei. Pentru închidere se utilizează ventile directe sau robineţi din material plastic. – printr-un dispozitiv de fixare la fiting Contactul cu alunecare Este o modalitate de fixare la care se împiedică devierea conductei din axa traseului. Modalităţi de fixare a conductelor Din punct de vedere al fixării conductei. condiţiile de exploatare date (combinaţia presiunii şi a temperaturii) şi modalitatea de îmbinare. Fixarea conductelor Efectuarea traseului de conducte trebuie să respecte materialul sistemului de distribuţie. Tragerea conductelor Conducta este montată cu o înclinare de minimum 0. Fixarea sistemelor de distribuţie se efectuează în aşa fel. adică în locul de sprijin nu se poate mişca în axa conductei (nu poate aluneca). Contactul cu alunecare poate să fie realizat de exemplu. adică mai ales dilataţia termică de lungime.: – printr-un manşon liber – în locul conductei – printr-un manşon cu cârlig – în locul derivaţiei – în locul aşezării armăturii pe conducă – prin aşezarea conductei într-un jgheab liber – cu ajutorul unor manşoane strânse fix – prin tragerea conductei în izolaţie sub tencuială – prin-o brăţară între fitinguri 5.

care asigură o poziţie exactă.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 19 . 135 sau 150 mm. Se recomandă izolaţia prin spumă de polietilenă (polietilenă expandată) sau spumă de poliuretan (poliuretan expandat). Pentru utilizare la montajele unde nu se folosesc şanţuri pentru echilibrare. Canalul pentru tragerea conductei izolate trebuie să fie liber şi trebuie să faciliteze dilatarea conductei. în afară de considerente termice şi ca protecţie a conductei împotriva deteriorărilor mecanice şi. este necesar să se asigure poziţia lor exactă şi fixă. In general. Este necesar să se amplaseze cu o grijă deosebită suporţii pentru asigurarea traseului de conducte.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Pentru finalizarea conductei la locul de montaj al unei armături combinate de evacure. printr-un contact cu alunecare SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www. Compensaţia la conductele verticale se asigură: – la baza conductei verticale. 135 sau 150 mm. se recomandă montajul acestor piese de perete pe suporţi de material plastic. duş. se recomandă utilizarea unui ansamblu universal de perete. unde pasul filetelor este astfel deplasat. Conducta trebuie să fie trasă cu posibilitate de a se dilata. care sunt acoperite. încât eventualele inegalităţi ale distribuţiei să poată fi echilibrate cu ajutorul etajelor. La tragerea conductelor de apă prin traversele de instalare este necesar să se asigure poziţia conductei printr-un dispozitiv de fixare corespunzător. spaţiul de aerisire dintre conductă şi mantaua de protecţie formează o izolaţie termică. Înainte de înzidire este necesar să fie fixată conducta în canal (prin dispozitive de prindere – manşoane din plastic sau din metal. conducta este trasă prin canal. La finalizarea sistemului de distribuţie cu coturi de perete. Suporţii au găuri de montaj pentru piesele de perete în conformitate cu paşii obişnuiţi ai armăturilor de evacuare. Tragerea conductei de legătură EKOPLASTIK PPR Conducta de legătură se execută mai ales din conducte cu diametrele de 16-20 mm. Conducte din material plastic trase liber se utilizează foarte rar şi anume pentru distanţe scurte şi pentru spaţii mai puţin exigente (spălătorii. Tragerea conductelor verticale EKOPLASTIK PPR La conductele verticale este necesar să se acorde o mare atenţie la amplasarea punctelor fixe. etc). sau 25 x 1/2” (cod SNKK025XXX). În timpul montării armăturilor de evacuare nu este permis să se ajungă la efortul de torsionare al coturilor de perete. cu excluderea unor eventuale impreciziuni. în acelaşi timp. compensaţia dilaţiei de lungime se va soluţiona în dependenţă de secţiile de conductă. spaţiile tehnice ale unui obiectiv. modelate din material plastic (din polietilenă). ca strat care ajută la compensaţia dilataţiei de lungime. Izolaţia de pe conductă este necesară. Este utilizabil tot pentru un pas al bateriei de apă de 100. poate fi reglat la 100. care asigură protecţia mecanică. prin acoperire cu ipsos. iar conducta va fi prevăzută cu o izolaţie de calitate (dacă va fi de exemplu o conductă de apă rece trasă liber pe perete într-o încăpere încălzită. De aceea. Conducta poate fi trasă liber pe perete numai în spaţiile unde nu există pericolul unei deteriorări mecanice la exploatarea conductei. În acelaşi timp. trebuie să fie asigurată înălţimea lor corespunzătoare şi axele paralele ale fitingurilor. La tragerea conductelor de apă în construcţiile din podele sau în tavane pe conductă se utilizează mantale de protecţie. de exemplu printr-un sistem de manşoane metalice cu elemente de sprijin. Pasul filetului este la fel ca la bateria de apă. Utilizarea acestui element garantează un montaj de calitate şi rapid. Mai ales la montajul a două coturi de perete pentru armături combinate de evacuare (pentru cadă. există marele pericol de condensare a umidităţii pe peretele conductei). după aceea trebuie să fie izolată. printr-un contact cu alunecare – în vârful conductei verticale. etc). baterie de chiuvetă). a contactelor cu alunecare şi la crearea unui mod corespunzător de dilatare.ekoplastik. de exemplu la instalarea sub rigips se foloseşte SETUL DE PERETE PENTRU RIGIPS – cu pas precis de 20 x 1/2” (cod SNKK020SXX). La instalarea distribuţiei de apă sub tencuială este bine să se folosească SETUL DE PERETE UNIVERSAL 20 x 1/2” (cod SNKK020XXX).

prin care se împiedică în acelaşi timp căderea conductei verticale. de-a lungul unei construcţii. iar lungimile de compensare vor fi categoric. prin posibilitatea de deplasare a conductei de racord în locul de trecere prin perete prin crearea unei lungimi de compensare pentru dilatarea conductei verticale pe verticală 20 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik. Avantajoasă este de asemenea tragerea conductei într-o construcţie prin podea.IX. Compensaţia poate fi soluţionată la nivel perpendicular cu construcţia tavanului. la tragerea în canal se poate utiliza aşa numitul montaj rigid. la varianta „b)“ se aşează în jgheab conducta deja izolată. care trebuie să fie liber. partea a 7-a) inclusiv jgheabul. eventual în canal. a) printr-o distantţă suficientă a conductei verticale faţă de trecerea prin perete b) Compensarea dilataţiei de lungime se face adesea prin schimbarea traseului conductei sau prin utilizarea compensatorilor în formă de U. În felul acesta se utilizează rigiditatea mai mare a conductei. deoarece se foloseăte stabilitatea de formă şi rezistenţa mecanică ridicată a conductei. Tragerea conductei de lagătură EKOPLASTIK STABI Sub influenţa stratului de aluminiu îmbrăcat conducta EKOPLASTIK STABI are o dilataţie de 3x mai mică. aceasta se realizează prin amplasarea unor puncte fixe. încât dilataţia termică se transferă în materialul conductei şi nu se manifestă.cz . unde se vor utiliza distanţele posibil mai mari dintre suporţi. Aşezarea cea mai frecventă este în jgheaburi zincate sau din material plastic. mai mici.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE La derivarea unei conducte de racord este necesar să se ţină cont de dilatarea conductei verticale: În cazul că este necesar să se împartă conducta verticală în mai multe sectoare de dilatare. Condiţia unui astfel de montaj o constituie manşoanele. Pot fi utilizate şi buclele de compensare. Punctul fix de pe conducta verticală se instalează sub şi deasupra piesei T de la derivaţie sau la ştuţ. aşadar prin procedeul clasic de soluţionare a compensaţiei. Asta înseamnă că la conductă se monteazăpunctele fixe aşa fel. De asemenea. La varianta „a)“ conducta este izolată (vezi cap. Conducta EKOPLASTIK STABI se poate monta pe baza aceluiaşi principiu ca şi conducta complet din material plastic. o rigiditate mai mare şi o rezistenţă mecanică mai mare decât conducta EKOPLASTIK PPR. Tragerea unei conducte culcate EKOPLASTIK PPR La conductele culcate este necesar să se respecte cu grijă dilataţiile şi să se soluţioneze compensaţia şi modul de aşezare a conductelor. în manşoane. care vor fi capabile să susţină în mod real conducta şi vor fi suficient de bine ancorate. în locul de îmbinare a conductei. Conducta de legătură din EKOPLASTIK STABI este adecvată la tragerea ţevii la diferitele armături de evacuare.

conducta de apă rece se izolează împotriva cumulărilor termice şi împotriva acoperirii cu nouă a conductei. la conducta de apă caldă şi la conducta de încălzire se utilizează în principiu reducţii cu fileturi matriţate interioare şi exterioare. menţinerea temperaturii apei calde la limita superioară. 7. de exemplu prin lipire. De asemenea. având în vedere menţinrea calităţilor igienice ale apei potabile. înainte de sudare. Este necesar să se asigure grosimea minimă de proiectare pe întreg diametrul conductei şi pe întregul traseu (asta înseamnă că izolaţia care se îmbracă deja tăiată pe conductă. dupa montaj trebuie să fie din nou refăcută sub forma profilului întreg. pe baza umidităţii aerului din spţiul de tragere a conductei. Toate metodele trebuie să fie făcute exact după procedeele de lucru şi cu aparate sigure destinate acestui scop. Sudarea Sudarea poate fi prin polifuzionare. trasă în paralel cu conducta de apă caldă Conducta îngropată sub tencuială. Conducta trebuie să fie izolată pe întregul traseu. Racordarea la sistem Conducta Sistemului Ekoplastik se poate racorda prin sudură sau printr-o legătură mecanică. Etanşarea îmbinărilor Etanşarea îmbinărilor prin şurub se efectuează exclusiv cu bandă de teflon.ekoplastik. stabilită de norma privind protecţia împrotriva opăririi. cu ajutorul unor dispozitive speciale de curăţat şi asta se va face pe toată lungimea părţii introduse în ştuţul fitingului. Pentru etanşarea îmbinărilor prin şurub cu fileturi matriţate se utilizează chei de etanşare cu bandă. înainte de montarea armăturilor de evacuare se utilizează obturatoare din material plastic. IndIcaţII de mOntaj PPR www. Recomandăm să se utilizeze foarfeci speciale sau tăietoarele de conducte din material plastic. sau cu chit special pentru etanşare. dacă reducţia nu este prevăzută cu înşurubare cu mai multe laturi direct la partea metalică. trasă separat Conducta îngropată sub tencuială. sunt alături de soluţiile tehnice ale încălzirii apei (de exemplu sterilizarea termică) şi o componentă importantă a sistemului de protecţie împotriva bacteriilor. Grosimea izolaţiei se stabileşte pe baza rezistenţei termice a izolaţiei pe care dorim să o utilizăm. Grosimea minimă a izolaţiei termice la conducta de apă rece – exemplu Tragerea conductelor grosimea izolaţiei la λ = 0. de exemplu de tipul Legionella pneumophila.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 21 . inclusiv fitingurile şi armăturile.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 6. SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 Conducta trasă liber în încăperi neîncălzite (de exemplu în subsoluri) Conducta trasă liber în încăperile încălzite Conducta din canalul de instalare fără tragerea paralelă a conductei de apă caldă Conducta în canalul de instalare. să fie înlăturată partea superioară din PPR şi stratul mediu din aluminiu. ai căror parametri sunt controlaţi. la efectuarea unor sisteme de distribuţie provizorii. Pentru închiderea coturilor de perete sau a ansamblurilor universale de perete. sau cap la cap. trasă împreună cu conducta de apă caldă Conducta îngropată în beton 4 mm 9 mm 4 mm 13 mm 4 mm 13 mm 4 mm Observaţie: pentru alte caracteristici termice ale izolaţiei este necesar ca grosimea izolaţiei să fie recalculată. Îmbinările înşurubate. cu ajutorul electroformei. Legarea ţevii cu un fiting se face în acelaşi fel atât la conductele EKOPLASTIK PPR ca şi la EKOPLASTIK STABI. ATENŢIE: Utilizarea reducţiilor cu filete din material plastic nu este admisă în tehnica sanitară din considerente termo-tehnice şi fizico-mecanice! Reducţiile cu filete din material plastic pot fi utilizate de exemplu. din cupru nichelat. este şi o măsură de limitare a influenţelor bacteriilor.040 W/mK Tăierea ţevilor Ţevile pot fi tăiate (decupate) numai cu scule bine ascuţite. Izolaţia Conducta de apă caldă se izolează împotriva pierderilor termice. şi a diferenţei de temperatură a aerului din încăpere şi a temperaturii apei care curge. Izolarea conductei de apă rece este importantă pentru menţinerea temperaturii de maxim 20 °C. prinsă cu cleme sau cu bandă de lipit). reducţiile din material plastic – metal Pentru reducţia material plastic – metal. Menţinerea temperaturii apei calde şi a unei circulaţii funcţionale. fitingurile fiind aceleaşi. Din ţeava EKOPLASTIK STABI trebuie ca.

iar la consumurile de vârf. Conducta din material plastic se depozitează sprijinită pe întreaga lungime în aşa fel. Fitingurile din material plastic se depozitează în saci şi apoi pe paleţi. La depozitarea ţevilor în ambalaj de plastic şi a fitingurilor în saci de plastic.02 MPa (0. este necesar ca acesta să fie protejat împotriva deteriorărilor mecanice. La trasportarea materialului la locul de montaj. după exemplul din anexa I. Se va întocmi un proces verbal referitor la desfăşurarea probei de presiune. Armăturile de evacuare pot fi montate numai în cazul în care corespund suprapresiunii de probă. după felul lor. Elementele se scot din depozit în funcţie de vechime (mai întâi se iau din cele mai vechi). Conducta se probează fără hidranţi. containere.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE La transportul de apă caldă este bine să ţinem cont de faptul că ţeava din material plastic are proprietăţi termoizolante mai bune decât ţeava metalică. iar la şantier să fie aşezat pe un suport. la o rezistenţă termică de λ = 0. căzi.cz . să fie protejat împotriva murdăririi. etc.5 MPa (15 bar) min. etc) şi împotriva deteriorării mecanice. 22 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik. adezivi şi alte materiale asemănătoare. fitingurile de asemenea în saci. să fie curată şi vizibilă pe întregul traseu. maşini de spălat. sau în cartoane). vopsele. Proba de presiune poate fi efectuată la minim o oră de la aerisirea şi etanşarea sistemului. 8. Proba de presiune Umplerea sistemului de distribuţie cu apă este posibilă la cel curând o oră după efectuarea ultimei suduri. însă lungimea maximă recomandată este de 100m. să înlăturăm defecţiunea şi să efectuăm o nouă probă de presiune. La asigurarea unei temperaturi minime de +5°C este necesar să se menţină distanţt minimă de 1 m între elementele din material plastic şi radiatoare. Prin izolaţie se pot economisi alte 15 % de căldură. În conducta umplută cu apă ridicăm uşor presiunea pânâ la valoarea de probă. În timpul transportului este interzis să se tragă produsele pe jos sau pe platforma camionului. când conducta nu are suficient timp să se încălzească la temperatura de exploatare. cu excepţia echipamentului de aerisire a conductei. Proba de presiune durează 60 de minute şi pe timpul efectuării ei este permisă o scădere a presiunii de maxim 0.040 W/mK. pierderea de căldură din conducta de material plastic este cam cu 10 mai mică decât la conducta metalică. Depozitele pentru materiale plastice trebuie să fie separate de spaţiile unde se depozitează dizolvanţi. 1. pierderea de căldură este cu până la 20 % mai mică decât la ţeava metalică. dePOzItaRea şI tRanSPORtul mateRIaluluI Elementele trebuie să fie ferite de efectele intemperiilor. înălţimea maximă de depozitare este de 1m. este necesar să găsim locul de pierdere a apei. a efectelor dizolvanţilor. Recomandăm ca proba de presiune să fie efectuată după 24 de ore de la umplerea conductei cu apă. after this period is overpresure increased to 15 bars (testing overpresure). +5°C Presiunea de probă: Începutul probei: Durata probei: Scăderea max. În mod obişnuit. de presiune: min. îndată ce din ele curge apa fără bule de aer. (acest proces verbal este unul din documentele unei eventuale reclamaţii). xII. coşuri. xI. Conducta se umple din locul cel mai jos în felul următor: se deschid toate locurile pentru aerisirea conductei şi se închid treptat.1 oră după aerisirea şi etanşarea sistemului 60 minute 0. în care este bine să fie lăsate pânâ la folosirea lor la montaj. Grosimea izolaţiei conductei de apă caldă variază de regulă între 9 şi 15mm. După terminarea montajului sistemului de distribuţie de ţevi trebuie să se efectueze proba de presiune în următoarele condiţii: În cazul în care scăderea este mai mare. etc. debitmetre şi armăturile lor. economia este din nou de 20 %. PReVedeRI fInale Aceste indicaţii de montaj au fost elaborate în iulie 2006. La consumurile mici şi de scurtă durată. Este de asemenea interzis. la efectuarea probei de presiune acestea sunt înlocuite cu obturatoare. Elementele sunt livrate din fabrică în ambalaje de protecţie (conductele sunt în saci de polietilenă. Lungimea conductei testate se stabileşte în funcţie de condiţiile locale. Prin executarea unei conducte din material plastic este posibil să se economisească foarte mult din cheltuielile de exploatare! La consumurile mari (de exemplu băi.2 bar) Conducta pregătită pentru probă trebuie să fie aşezată conform proiectului. sau liber în cutii. After fulling the system with water will be the internal water system stabilized with operational overpresure at least 12 hours. ca produsele să fie aruncate din platforma camionului pe jos. Închizătoarele montate trebuie să fie deschise. ca o protecţie împotriva murdăririi. a efectului direct al căldurii (contactul cu corpurile de încălzit. ţevile şi fitingurile din material plastic se depozitează separat.) la curgerea apei calde prin ţeavă de material plastic neizolată. Elementele trebuie depozitale la o temperatură de minim.02 MPa. încât să nu se ajungă la încovoierea ei. de radiaţiile UV şi de murdărie.

.. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . MPa Rezultatul testului:. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . .... .. . . . . .. . . . . .. . ... . .. . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . ... . . . . . . . .. .... . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . ... . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .... . . . .. . . . . . . . .. . Locul SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 . . .. . .... . . .. . . . .. . . .. . . Sfârşitul probei: ... .. . . . .. . . . . . .. Durata probei: . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. ... . . Client am receptionat lucrarea: Confirmăm prin semnătură preluarea instalaţiei în perfectă stare . ... .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .. . .. . . ştampila şi semnătura Pentru şi în numele Furnizorului: .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Presiunea de probă: . . . ...... . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . ...... .. . .. ştampila şi semnătura IndIcaţII de mOntaj PPR www. .ekoplastik. .. ... .. . . . . . . . .. .... ... . .. . . . . . . ... ... . . . . . .. . . . . . . m peste manometru Proba de presiune: Începutul probei: .... . . . . data .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . . .IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE anexa Descrierea instalaţiei: Locul: Obiectul: PRoCES vERBAL DE EFECTUARE A PRoBEI Lungimile de conductă instalată: Ekoplastik PPR diametrul conductei [mm] 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 lungimea conductei [m] Descrierea pe conductă Locul cel mai ridicat al evacuării ……………. . .. . . ... .. . . . .. . . . . . .. . . . .cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 23 . .. . .. . . . .. . . . . . MPa (începutul probei) Pierderea de presiune în cursul probei de presiune. . . . . . ... . . .. . . . . . . .. . . . . data . .. . .. . . . . . . .. ... .. . . .. . .. .. . . ... . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. . ... . .. .. . . .. . .. . . ... . MPa Presiunea pe timp de 1 oră.. .. Locul . .. . .. . .

Pregătirea materialului Orice fel de material trebuie controlat cu grijă înainte de începerea lucrului. Dacă utilizăm fierăstrăul pentru metale. Cu maşina de sudat putem începe sudarea. Termometrul de contact serveşte la reglajul temperaturii la 260 °C. inclusiv cordonul electric flexibil (şnurul). pentru îmbinările de conductă EKOPLASTIK STABI. prevăzută cu bacuri de sudură pentru dimensiunea dată. marcator. La elemente nu este permis ca peretele să fie slăbit în nici un fel.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE xIII. 9/ Dispozitiv de curăţare a conductelor. Fitingurile se pun pe mandrină şi se controlează dacă nu au joc prea mare. Sudarea propriu – zisă 1/ Măsurăm lungimea necesară de ţeavă şi tăiem ţeava. În acelaşi timp. În stare încălzită. vom curăţa apoi cu cuţitul aşchiile de pe marginea tăiată a ţevii. care ar putea îngusta secţiunea fitingului în locul de sudură. 4/ Un cuţit de buzunar ascuţit şi cu lama scurtă. Cu ajutorul regulatorului reglăm maşina de sudat la temperatura de 250° – 270 °C şi o cuplăm la reţea. 2. înainte de sudare. Sculele necesare 1/ Maşina de sudat pentru sudură polifuzionară. iar fileturile le controlăm cu contrapiesele. Pregătirea sculelor In primul rând se fixează muştiucul de încălzire la maşina de sudat (cu ajutorul şuruburilor – depinde de tipul de maşină de sudat). În cazul că sudăm conducte EKOPLASTIK STABI. Fitingul care 24 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik. Fitingurile care se clatină pe mandrină sunt eliminate!!! 4. trebuie să ascuţim sculele 3. 8/ La sudarea unor profile de peste 50 mm – raşchetă şi dispozitiv de montaj pentru sudură. În timpul tăierii de control nu este permis să se ajungă la turtirea diametrului exterior al ţevii. PROcedeul de SudaRe PRIn POlIfuzIOnaRe 1. se curăţă şi se degresează. 5/ După aceea recomandăm să se marcheze poziţia sudurii pe ţeavă şi pe fiting. înlăturăm cu dispozitivul de curăţat atât stratul de material plastic de deasupra. Fără această degresare s-ar putea să nu se ajungă la o îmbinare ideală a straturilor sudate! şi acum trecem de fapt la încălzirea propriu . conform adâncimii manşonului de sudură al fitingului. câp şi stratul mediu de aluminiu pe toată lungimea de introducere în ştuţul fitingului. 4/ Se recomandă să se marcheze pe ţeavă cu carioca sau un marcatorul lungimea de introducere a capătului ţevii în fiting. la elementele de închidere controlăm funcţionalitatea înainte de montaj. şi anume pe lungimea de introducere. pentru a nu se ajunge la deteriorarea stratului de teflon. 7/ Mai întâi punem pe mandrina de încălzit fitingul care. se încălzeşte un timp mai îndelungat. este necesar să se ia în consideraţie faptul că nu este voie să fie împins capătul conductei pînă la capăt în manşonul fitingului. Funcţionarea corectă a forfecelor sau a rotiţei de tăiere se controlează printr-una sau două tăieturi făcute la o ţeavă de probă. Dacă se întâmplă aşa ceva. 6/ După marcare este necesar ca suprafeţele de sudat să fie curăţate şi degresate. 3/ Foarfeci speciale sau cuţit (adică falcă cu rotiţă de tăiere). 6/ Alcool sau Tangit. Trebuie să rămână liberă o limită de min.1mm) de pe suprafaţa ţevii. 2/ Termometru cu contact. curăţăm muştiucul de încălzire de impurităţile de la sudura precedentă cu ajutorul unei cârpe din material nesintetic. 1 mm pentru materialul îngrămădit. Stratul oxidat are influenţe nefavorabile asupra calităţii sudurii. marginea exterioară a capătului ţevii. fie cu un cuţit sau cu un dispozitiv special. Apoi controlăm dacă fitingul nu este prea liber pe mandrină. în caz deosebit fierăstrău pentru metale. În acest scop se pot folosi liniile de montaj trasate pe fitinguri. Cu ţeava de plastic astfel pregătită lucrăm în acelaşi fel ca şi cu ţeava întreagă din EKOPLASTIK PPR. să se efectueze curăţarea stratului oxidat (grosime de 0. că maşina este suficient de încălzită. 7/ Metru. 2/ Recomandăm ca. după ce ne-am convins cu ajutorul diodei LED şi a termometrului de contact. Timpul de încălzire al maşinii de sudat este în funcţie de condiţiile de mediu înconjurător.zisă. Prin acesta se împiedică răsucirea ţevii faţă de fiting după introducere. Prin aceasta se împiedică îngrămădirea materialului la introducerea capătului ţevii în fiting. 3/ La sudarea profilelor mai mari (peste 40 mm) este foarte important controlul ovalităţii şi este absolut necesar ca. ·tuţurile de sudură şi părţile de ţevi care se introduc în ştuţ. având un perete mai gros decât ţeava. stabilită pentru a fi încălzită să se teşească sub un unghi de 30 – 45° şi aceasta mai ales la diametrele de peste 40 mm.cz . 5/ Cârpă din material nesintetic.

29. de la 50 mm în sus inclusiv se recomandă utilizarea maşinilor de sudat. Timpul de încălzire se măsoară din clipa când ţeava şi fitingul sunt puse pe muştiucul polifuzionar pe toată lungimea. După aceea. eventual a dispozitivelor de sudură. În cazul depăşirii timpului menţionat. să introducem ţeava în manşonul fitingului pînă la adâncimea de introducere. fără răsucire axială. punem ţeava pe mandrina de încălzit.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE I. 2 de la pag. Apoi controlăm îmbinarea axială a ţevii cu fitingul. există pericolul răcirii stratului topit şi realizării unei suduri reci. pentru a se asigura presiunile necesare şi a se respecta coaxialitatea conductelor.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 25 . înainte de a se trece la răcirea parţială a îmbinării. Este necesar ca îmbinarea proaspătă să fie fixată pe un timp de 20-30 s. 9/ După terminarea timpului de încălzire scoatem fitingul şi ţeava şi le îmbinăm în aşa fel. Recomandări pentru sudarea diametrelor mari: Ţevile până la profilul de 40 mm se pot suda în mână. 29 ne prezintă timpii de la scoaterea de pe muştiuc până la introducerea ţevii în fiting. care deja nu mai permite ieşirea ţevii din fiting din cauza comprimării de sudură şi nici schimbarea poziţiei fitingului faţă de ţeavă. Umplerea conductei u apă este posibilă cel mai curând la o oră după efectuarea sudurii. pentru a nu se ajunge la îngrămădirea materialului. Pregătirea conductei curăţarea II. centrarea şi apoi refacerea după încălzire sudura finală după răcire încălzirea SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www. În ceea ce priveşte etanşarea la introducere. care a fost marcată. Pregătirea conductei pregătirea marginiiî nu stă pe mandrină pe toată suprafaţa este eliminat. prinderea de dispozitiv. Tabelul nr.1 de la pag. În cursul încălzirii nu este permisă nici un fel răsucire. încât printr-o împingere uşoară şi egală. 10 °C) faţă de cât s-a stabilit iniţial. La o aşezare greşită a ţevii şi a fitingului pe mandrină este posibilă o uşoară răsucire a ambelor piese (max.ekoplastik. de calitate necorespunzătoare. 8/ Ambele părţi sunt încălzite pe o perioadă stabilită în tabelul nr. deorece încălzirea inegală duce la o sudură de calitate necorespunzătoare. La profilele mai mari. sunt valabile aceleaţi inddicaţii ca şi la fiting.

Umplerea conductei cu apă este posibilă cel mai curând la o oră după efectuarea ultimei suduri. PROcedeul de SuduRă în electROfORmÁ 1. Pregătirea sculelor Pregătim maşina de de sudat la locul de sudură şi desfăşurăm cordonul de legătură. 20. 26 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE Tab: 1 D [mm] 16 20 25 32 40 Tab: 2 D [mm] 16. 5/ Metru. cu ajutorul dispozitivului de curăţire înlăturăm stratul de deasupra din plastic şi stratul mediu din aluminiu pe lungimea de introducere în ştuţul electroformei. Sudarea începe după apăsarea butonului start. 2/ Foarfeci speciale sau cuţit de tăiat. 40. deoarece în timpul încălzirii. cu ajutorul raşchetei sau a dispozitivului special înlăturăm stratul oxidat şi degresăm (cu Prin desfăşurarea corectă a sudurii electrice se realizează presarea materialului în punctele de control marcate pe suprafaţa exterioară a fitingului. Pregătim conducta la lungimea necesară. Controlăm funcţionarea corectă a sculelor de tăiat (vezi sudarea polifuzionară). Controlăm ţeava şi fitingul şi pregătim maşina de sudat electrică. Cu ajutorul contactelor cuplăm electroforma şi maşina de sudat electric. Este necesar să se asigure poziţia ţevii în electroformă. 6/ Dispozitiv de montaj pentru fixarea poziţiei conductei şi fitingului. Sculele necesare 1/ Maşină electrică de sudură pentru sudatul electric al conductelor din polipropilenă. 4/ Alcool sau Tangit. marcator. 75. 7/ La sudarea profilelor de peste 50 mm – raşchetă şi dispozitiv de montaj pentru sudură. sub influenţa măririi volumului materialului plastic. iar după efectuarea sudurii. Dacă îmbinăm conducte EKOPLASTIK STABI. maşina de sudat electric se decuplează automat. 3/ Cârpă din material nesistetic. 50 63.cz . la sudarea conductelor EKOPLASTIK STABI 2. 8/ Dispozitiv de curăţare a conductelor. Cuplăm electroforma la reţea (220V) şi aşteptăm reglajul maşinii de sudat în poziţia de lucru. se ajunge la împingerea ţevii din fiting. 90 110 Timpul de refacere [s] 4 6 8 10 Durata de răcire [min] 2 4 6 8 Timpul de încălzire [s] 5 5 7 8 12 D [mm] 50 63 75 90 110 Timpul de încălzire [s] 18 24 30 40 50 alcool sau Tangit) suprafaţa exterioară a ţevii şi suprafaţa interioară a electroformei. 3. Sudarea propriu-zisă Tăierea ţevilor se face cu foarfecele sau cu rotiţa de tăiat. Marcăm lungimea de introducere a conductei în electroformă. D = diametrul interior al conductei [mm] xIV. Introducem conducta în electroformă. 25 32.

un aparat de sudură. pentru toate tipurile de aparate de sudură cu tijă. tăiem cu foarfeca restul de stik corector. se reglează la temperatura maximă şi apoi aşteptăm cel puţin până la al doilea ciclu de încălzire. un creion. 3 Incepem să încălzim stikul corector şi introducem treptat adaptorul de încălzire în orificiul pregătit.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 27 . RePaRaţIIle cOnductelOR  Uscăm şi degresăm orificiul. SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www.ekoplastik. fără răsuciri. Aparatul de sudură cu adaptorul pregătit se cuplează. 1 Orificiul perforat se va perfora (calibra) din nou cu un burghiu de 10 mm. Setul de RePaRaţII ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ O posibilitate unică de reparare a unei conducte perforate – nu trebuie să lipsească din dotarea nici unui instalator! Limitează evident amploarea lucrărilor de demolare şi de deteriorare a plăcilor de faianţă Trusa cuprinde un adaptor de încălzire special şi stikuri corectoare Adaptorul este universal. 4 Stikul corector încălzit se va introduce treptat în orificiul încălzit. pentru toate seriile de presiune Lucrează pe principiul sudării prin polifuziune şi pentru el sunt valabile toate indicaţiile generale pentru sudarea prin polifuziune – vezi indicaţiile de montaj Ekoplastik PPR. fără răsuciri. o foarfecă (cleşte). o cârpă sau un şerveţel pentru degresare şi uscare. La utilizarea setului de reparaţii fără o experienţă anterioară vă recomandăm să efectuaţi înainte două suduri de control. 5 După ce sa răcit. adaptorul fuzibil special.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE xV. inclusiv a celor în unghi O parte componentă a setului de reparaţii o constituie acum adaptorul fuzibil! Setul de reparaţii este destinat reparării unei conducte perforate Ekoplastik PPR şi Ekoplastik Stabi Este universal pentru diametre de la 20 la 63 mm. un metru. pe care le veţi tăia şi veţi efectua un control vizual al sudurii rezultate – îmbinarea materialului şi mărimea inelelor din material topit. o şurubelniţă. Pe stikul corector marcăm adâncimea introducerii în funcţie de grosimea peretelui în care se află conducta perforată + 2 mm. Scule necesare: un burghiu de 10 mm. Incălzim timp de 5 secunde. pe adaptorul fuzibil introducem şaiba de distanţare. un stik corector.

maşină de perforat. 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 4 Şaua încălzită se introduce în orificiul încălzit şi se fixează cam 16 sec. 90 mm şi pentru toate seriile de presiune Se păstrează principiul sudurii prin polifuziune de tip C Pentru fiecare diametru al conductei. un cuţit pentru teşirea marginilor (la conductele Stabi). iar pentru toate tipurile de aparat de sudură plan.0 27.8 63x32 1 75x32 90x32 110x32 110x40 63x3/4“ 2 75x3/4“ 90x3/4“ 63x3/4“ 3 75x3/4“ 90x3/4“ 3 Şaua de sudură se introduce pe adaptorul fuzibil în aşa fel. racord de sudură.5 72. un aparat de sudurâ. un adaptor special de încălzire. După o oră de la realizarea sudurii. se vor curăţa marginile orificiului perforat. încât semnele de pe adaptor şi de pe şa să coincidă. şa de sudură şa de sudură cu filet interior diamensiune D 63 75 90 110 110 63 75 90 63 75 90 D1 32 32 32 32 40 Rp R A 18 18 18 18 21 B1 27.8 Dimensiunile sunt date în milimetri.5 64. Noua metodă (dreapta): se foloseşte o şa de sudură 90x32 mm ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Un larg sortiment de fitinguri înlesneşte crearea unei derivaţii cu diametrul de 32 mm sau o derivaţie cu filet interior şi exterior (¾”) Pentru conducte EKOPLASTIK PPR şi EKOPLASTIK STABI cu diametrele 63.7 80.5 72.cz . 44.5 64. Curăţăm şi degresăm fitingul şi orificiul perforat. deRIVaţII ulteRIOaRe – şa acum InaInte Derivaţie 32 mm pe o conductă cu diametrul de 90 mm. adaptorul fuzibil special.7 58.8 44. o cârpâ sau un şerveţel pentru degresare. Dacă folosim o conductă Stabi. 1 B1 D1 3 R D 1 şa de sudură cu filet exterior Cu burghiul special se perforeazâ un orificiu în conductâ. Timpul de încălzire este acelaşi ca şi în cazul ţevii de diametru de 32 mm (8 sec.3 89.8 44.  Curăţăm.0 80. Se încălzesc orificiul şi şeaua de sudură. In case of weld in saddle parts 110 x 32 and 110 x 40 is the heating-up time same as in case of dimension 40mm = 12 sec. Vechea metodă (stânga): se foloseşte o piesă „T” de 90 mm. un adaptor universal Face economie de timp şi de spaţiu – înlocuire a pieselor „T” şi al reducţiilor Prin îmbinarea şeii şi conductei se obţine o îmbinare perfectă pe toată suprafaţa de sudură 2 A B B1 B D D Rp B1 B Dotarea necesarâ: un burghiu special. reducţie 90/63 mm şi reducţie 63/32 mm. 75.0 27.7 25. 28 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik.).3 82.0 27.0 B 58.0 25.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE xVI.0 76. conducta poate fi umplută cu apă sau supusă la presiune.0 27.7 27.

078 0.133 0.180 0.3 0.40 2.011 0.20 4.004 0.150 2.068 0.3 0.008 0.903 2.006 0.319 0.002 0.80 5.1 0.337 0.373 0.017 0.004 0.940 1.022 0.266 v m/s 0.2 2.4 0.045 0.4 2.009 0.3 0.003 0.00 3.3 0.4 0.004 0.8 0.137 0.5 0.4 1.038 0.3 mm R kPa/m v m/s 32 x 2. tabele cu calculul PIeRdeRIlOR de PReSIune PN 10 k = 0.020 0.5 0.2 0.006 0.497 1.454 2.532 0.954 1.14 0.6 0.322 3.844 0.2 0.00 2.404 0.037 0.20 1.087 0.2 0.9 2.064 3.1 0.6 2.6 1.00 4.108 0.604 0.1 0.1 3.3 0.5 0.2 0.006 0.5 0.1 2.094 0.1 1.287 0.9 3.016 1.126 0.939 8.273 1.2 0.3 0.028 0.060 0.001 0.054 0.078 0.3 0.8 0.0 2.250 0.1 0.7 0.222 0.3 2.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE xVII.489 0.7 1.001 0.097 0.60 2.3 0.60 4.6 0.001 0.431 0.20 3.118 0.4 0.4 0.003 0.192 0.4 2.124 1.058 0.1 0.1 0.042 0.50 0.4 0.175 0.6 0.01 0.03 0.4 0.004 0.160 0.022 0.093 0.16 0.611 0.1 0.0 1.385 0.3 1.2 25 x 2.60 3.005 0.00 1.030 0.4 1.011 0.642 0.4 0.7 0.014 0.2 0.2 3.001 0.7 1.099 0.6 0.2 0.332 1.9 mm R kPa/m v m/s 40 x 3.02 0.5 2.063 0.013 0.2 mm R kPa/m v m/s 110 x 10 mm R kPa/m v m/s 0.1 1.1 0.8 0.9 0.176 1.4 0.1 0.2 1.001 1.340 0.2 0.076 0.2 0.369 0.018 0.6 0.179 0.003 0.1 0.033 0.891 1.9 2.049 0.7 0.006 0.011 0.8 0.1 0.8 2.4 0.9 1.60 1.0 1.8 0.1 0.343 0.107 0.017 0.731 0.262 2.7 1.076 0.039 0.037 0.045 2.2 0.9 1.2 0.063 0.1 0.436 0.3 2.003 0.40 4.998 3.2 1.006 0.007 0.2 0.6 mm R kPa/m v m/s 63 x 5.06 0.1 0.9 1.005 0.4 1.1 0.062 0.112 0.023 0.2 0.674 1.002 0.1 0.3 1.1 0.9 3.1 0.099 0.5 0.5 0.026 0.085 0.235 0.6 0.062 0.008 0.1 0.142 0.1 0.1 0.3 1.1 0.80 4.006 0.014 0.0 1.1 0.545 0.227 0.900 4.002 0.0 1.01 Q 1/s 0.549 0.002 0.065 0.314 0.20 0.6 1.4 0.8 1.5 0.1 1.5 1.8 0.269 2.6 1.015 0.187 0.3 0.7 0.292 0.1 0.002 0.052 0.1 0.051 0.027 0.0 1.1 0.7 0.6 0.5 0.001 0.009 0.2 1.465 0.70 0.6 3.3 0.037 0.2 0.10 0.005 0.5 0.60 0.3 0.3 1.032 0.80 0.012 0.018 0.166 0.3 0.3 1.2 0.009 0.011 0.029 0.004 0.3 0.0 1.6 0.6 2.6 1.6 0.30 0.2 0.002 0.9 3.ekoplastik.193 0.2 0.12 0.2 2.469 0.280 0.108 0.4 0.069 0.7 0.008 0.1 2.1 0.3 0.003 0.08 0.7 0.40 3.291 0.015 0.4 0.5 1.019 0.033 0.762 0.1 2.073 0.4 0.1 0.90 1.05 0.029 1.3 0.1 0.1 0.9 1.221 0.246 2.126 0.003 0.352 1.7 3.146 0.675 2.2 0.008 0.6 1.760 1.5 0.2 1.20 2.5 1.8 0.2 0.971 5.1 1.507 0.337 0.026 0.2 0.649 3.1 0.9 1.095 1.6 0.9 2.188 0.8 1.370 3.012 0.07 0.002 0.819 4.258 0.2 0.7 1.672 2.634 2.4 1.655 0.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 29 .40 1.474 0.2 0.4 3.7 0.5 0.436 0.6 2.00 20 x 2.0 1.04 0.025 0.020 0.09 0.1 0.1 0.3 0.898 0.3 mm R kPa/m 0.2 0.019 0.774 0.863 1.671 1.2 0.9 2.80 2.5 0.1 0.2 2.031 0.012 0.4 0.041 0.010 0.1 0.4 1.2 0.8 2.3 0.153 0.0 1.211 0.40 0.1 0.574 1.080 0.0 3.041 0.155 0.092 0.022 0.8 mm R kPa/m v m/s 90 x 8.006 0.1 1.2 0.7 mm R kPa/m v m/s 50 x 4.001 0.166 0.7 0.0 2.260 0.8 0.3 0.141 0.1 0.3 2.4 0.065 0.002 0.023 0.008 0.1 0.1 0.2 0.1 0.020 0.798 0.9 1.1 0.5 1.5 0.211 0.80 3.4 0.868 0.038 0.3 0.049 0.1 1.6 0.455 0.5 0.329 0.045 0.067 0.4 0.055 0.1 0.1 0.826 5.732 0.003 0.8 SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www.2 1.1 3.7 0.175 0.1 0.050 0.003 0.854 2.1 1.8 0.6 0.2 0.5 0.097 0.3 0.007 0.064 3.2 0.027 0.8 mm R kPa/m v m/s 75 x 6.129 0.1 0.7 0.1 0.1 1.052 0.18 0.666 0.4 0.273 0.

266 0.7 0.8 0.1 0.147 0.220 0.3 0.cz .264 0.0 1.053 0.40 1.003 0.8 2.449 0.122 0.007 0.4 0.063 0.5 0.5 0.8 1.1 1.076 0.055 0.380 0.943 1.6 mm R kPa/m v m/s 63 x 5.2 2.7 1.0 2.417 1.2 1.5 1.7 1.959 2.003 0.198 0.015 0.3 0.006 0.072 0.001 0.097 0.9 0.9 3.001 0.016 0.1 0.017 0.6 1.016 0.031 0.108 0.6 3.306 2.686 0.002 0.4 0.041 0.4 2.2 mm R kPa/m v m/s 110 x 10 mm R kPa/m v m/s 0.8 0.1 0.90 1.7 0.002 0.6 0.40 3.7 0.012 0.005 0.1 2.001 0.80 3.031 0.60 4.00 3.3 0.1 0.7 0.3 1.6 0.1 0.3 0.1 0.021 0.011 1.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE tabele cu calculul PIeRdeRIlOR de PReSIune PN 10 k = 0.464 0.6 0.004 0.2 0.004 0.00 1.2 0.649 0.2 3.628 3.045 0.011 0.3 1.1 0.4 0.7 0.118 0.01 0.5 0.005 0.2 1.3 1.003 0.034 0.005 0.6 2.009 0.0 2.002 0.004 0.1 0.3 0.057 0.505 0.1 1.2 0.8 0.3 mm R kPa/m v m/s R kPa/m = 50 °C 25 x 2.1 0.001 0.3 0.048 0.210 0.450 1.064 0.2 1.6 0.60 2.5 0.206 0.2 0.118 0.594 3.076 0.013 0.128 0.70 0.050 0.1 0.4 0.5 0.3 mm v m/s 32 x 2.396 5.1 0.516 0.545 0.365 4.018 0.010 0.40 4.5 0.18 0.061 0.147 0.978 2.80 5.80 0.051 0.8 30 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik.034 0.394 0.2 0.8 0.761 0.022 0.030 0.042 0.065 0.1 0.327 4.7 0.7 mm R kPa/m v m/s 50 x 4.026 0.0 1.104 0.851 1.2 0.5 1.019 0.129 0.317 0.3 0.00 4.0 1.1 0.009 0.344 0.1 0.4 1.626 0.014 0.1 0.03 0.05 0.041 0.4 0.4 0.00 2.6 0.4 0.045 0.642 0.642 1.1 0.006 0.040 0.613 1.177 0.1 0.043 0.6 1.006 0.570 0.06 0.10 0.60 3.5 0.20 0.062 0.1 0.7 1.291 0.6 0.1 0.132 0.0 1.1 1.001 0.242 0.5 0.3 0.023 0.1 0.064 0.162 0.9 2.008 0.14 0.3 0.6 0.6 0.006 0.1 0.015 0.4 2.1 0.9 2.793 0.021 0.7 3.5 0.3 0.401 0.3 1.3 0.307 0.8 mm R kPa/m v m/s 90 x 8.009 0.052 0.1 0.023 0.362 0.4 0.0 1.1 0.4 0.5 0.6 1.224 0.882 1.5 1.2 0.2 0.1 0.057 0.284 0.004 0.284 0.006 0.001 0.2 0.8 0.019 0.02 0.4 0.1 0.2 0.003 0.1 0.9 3.553 0.08 0.3 0.351 1.146 0.3 2.5 0.005 0.8 0.4 0.20 1.5 0.1 1.9 1.053 0.2 0.4 0.20 3.271 0.2 0.008 0.3 0.5 0.012 0.001 0.2 1.811 0.081 0.6 0.002 0.112 0.008 0.961 2.1 1.3 0.4 0.5 0.002 0.079 0.296 1.30 0.9 1.2 0.3 0.1 0.030 0.4 1.7 0.20 4.7 0.677 3.369 0.4 1.4 0.0 1.8 2.1 0.785 1.9 1.1 2.143 0.003 3.07 0.04 0.158 0.1 0.9 mm R kPa/m v m/s 40 x 3.372 0.6 2.105 0.1 1.037 0.014 0.139 0.50 0.022 0.561 0.5 0.926 1.1 0.6 0.80 2.0 1.149 1.099 0.077 0.089 0.109 0.177 0.2 0.2 0.018 0.002 0.005 0.152 2.6 0.1 0.4 3.183 0.950 2.878 0.3 0.093 0.7 0.2 0.349 2.024 0.005 0.7 0.2 0.9 2.4 1.3 0.8 0.8 1.188 5.006 0.2 0.003 0.6 1.229 0.2 1.642 0.726 0.00 0.9 1.081 0.2 0.5 2.1 0.2 0.12 0.80 4.2 0.151 0.1 0.7 0.010 0.548 0.033 0.9 3.3 2.032 0.16 0.2 0.6 2.139 0.0 3.4 0.8 mm R kPa/m v m/s 75 x 6.3 0.015 0.009 0.001 0.027 0.1 1.031 0.1 0.383 0.964 2.2 0.947 0.1 0.155 0.9 2.070 0.6 1.2 0.40 0.1 0.1 0.01 Q 1/s 20 x 2.2 0.003 0.9 1.4 0.132 7.027 0.016 0.2 0.1 3.325 0.042 0.089 0.20 2.1 0.242 0.026 0.1 2.007 0.1 0.053 0.1 0.6 0.0 1.60 0.009 0.2 2.051 0.018 0.4 0.747 0.40 2.460 0.002 0.037 0.2 0.5 1.1 3.416 0.3 2.1 0.8 0.2 2.087 1.7 1.090 0.8 0.002 0.4 1.1 0.393 1.1 1.1 0.2 0.2 0.003 0.004 0.1 0.001 0.3 1.4 0.246 0.1 0.186 0.9 1.158 0.148 1.022 0.09 0.277 0.182 0.2 0.3 0.082 0.3 0.002 0.003 0.215 0.012 0.60 1.

2 0.2 1.00 1.5 0.3 0.1 0.2 0.1 0.221 0.6 0.087 0.756 0.5 mm 110 x 15.018 0.2 0.019 0.671 0.452 0.8 2.109 0.003 0.031 0.826 0.2 0.7 2.026 0.1 0.3 0.183 1.1 0.70 0.2 0.7 1.041 0.974 1.0 2.2 0.967 2.027 0.8 0.014 0.058 0.1 0.4 0.8 0.2 0.056 4.2 0.80 4.5 0.382 1.20 2.9 20 x 2.1 25 x 3.7 0.040 0.361 0.3 0.2 0.8 0.002 0.01 16 x 2.132 0.1 0.617 0.176 0.026 0.093 0.601 0.324 0.4 0.1 0.058 0.5 0.6 0.002 0.006 0.08 0.9 1.4 0.591 1.005 0.009 0.1 0.5 mm R kPa/m 0.1 2.854 1.039 0.004 0.2 0.604 0.2 1.152 0.2 1.1 0.8 0.00 3.227 0.3 2.553 1.285 4.2 2.1 0.5 0.90 1.8 1.123 0.958 1.306 1.1 0.819 1.0 1.574 0.7 2.1 3.995 3.1 0.3 0.6 1.845 0.2 1.8 0.544 1.9 2.002 0.196 0.60 1.037 0.1 0.8 1.012 0.3 0.9 1.1 0.5 32 x 4.2 0.9 1.195 0.9 1.048 0.7 0.002 0.097 0.4 2.2 0.6 0.050 0.14 0.5 0.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 31 .1 0.4 0.7 0.071 v m/s 0.80 3.3 0.873 0.2 0.30 0.9 mm R kPa/m v m/s 63 x 8.020 0.2 mm R kPa/m v m/s R kPa/m v m/s R kPa/m v m/s R kPa/m v m/s 0.4 0.008 0.182 v m/s 0.020 0.80 5.513 8.8 2.3 0.081 0.449 0.117 5.1 0.006 0.060 0.261 0.065 0.ekoplastik.001 0.133 0.20 3.3 1.6 0.376 0.013 0.379 0.8 mm R kPa/m 0.669 0.114 0.2 0.499 8.002 0.5 mm R kPa/m v m/s 50 x 6.2 0.1 0.134 0.2 1.869 5.199 0.025 0.4 0.2 2.0 1.036 0.9 0.1 0.7 1.6 mm 75 x 10.112 6.031 0.2 0.60 4.09 0.002 0.016 0.468 0.023 0.1 1.1 0.07 0.4 0.839 2.1 0.1 0.003 0.139 0.4 1.4 1.8 0.5 0.5 2.316 1.223 0.004 0.4 0.009 0.136 0.180 1.176 0.446 0.1 0.727 0.046 0.2 0.7 0.001 0.010 0.236 v m/s 0.00 R kPa/m 0.686 0.3 0.290 0.5 1.020 0.9 1.843 1.558 1.189 0.2 0.6 2.785 0.311 0.4 0.006 0.118 0.002 0.03 0.588 3.1 0.8 3.4 0.6 0.960 4.337 0.3 0.4 1.003 0.001 0.0 2.948 1.1 2.7 1.3 3.010 0.824 2.022 0.7 0.2 0.0 SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www.313 0.5 1.0 2.1 0.190 1.089 0.60 2.5 0.277 5.4 0.18 0.053 0.068 1.1 0.7 0.480 4.20 4.194 0.767 0.2 0.80 0.2 1.001 0.3 0.032 0.2 1.4 mm R kPa/m v m/s 40 x 5.8 0.3 0.257 0.2 0.683 1.422 0.091 0.01 0.006 0.008 0.1 0.00 2.6 0.386 0.6 1.125 0.083 0.006 0.002 0.069 0.302 0.047 0.282 0.279 0.097 0.2 0.4 1.160 0.8 2.005 0.057 0.7 0.40 1.40 2.215 0.9 2.6 1.80 2.9 1.1 0.1 0.10 0.60 3.4 0.4 0.515 0.9 1.40 4.110 0.4 1.005 0.114 0.0 1.3 mm Q 1/s 0.7 0.235 0.1 0.069 0.1 0.1 1.777 0.0 1.7 0.048 0.3 2.003 0.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE PN 16 k = 0.1 1.50 0.1 1.041 0.0 1.874 3.056 0.3 0.367 0.5 0.2 0.40 3.3 0.1 0.2 0.047 0.011 0.997 1.5 0.2 0.2 1.682 2.066 0.0 1.1 0.6 0.1 2.017 0.022 0.06 0.081 0.027 0.565 0.015 0.6 0.014 0.8 3.3 0.360 1.1 0.9 2.4 1.0 1.074 0.9 3.40 0.090 0.05 0.5 1.118 1.4 2.248 0.298 0.576 0.5 0.4 0.2 0.014 0.588 3.326 0.8 0.110 0.4 0.085 0.980 2.4 1.5 0.5 3.034 0.104 2.427 1.1 1.074 0.028 0.1 0.6 0.9 3.1 0.60 0.108 0.095 0.2 0.5 2.6 0.003 0.105 0.448 2.521 0.019 0.3 0.02 0.253 0.1 0.0 1.014 0.4 0.3 1.067 0.20 0.002 0.1 0.1 3.137 0.6 0.9 3.032 0.1 0.5 0.4 0.1 0.170 0.401 0.6 0.1 0.00 4.164 0.3 0.004 0.040 0.345 0.4 0.1 0.045 0.5 0.20 1.6 0.032 0.3 1.2 0.1 0.080 1.332 0.010 0.528 0.868 2.0 1.007 0.168 0.290 0.6 1.1 3.0 2.7 0.12 0.1 0.04 0.418 0.7 1.140 0.1 1.011 0.16 0.004 0.008 0.2 1.0 1.2 0.158 0.017 0.786 3.8 2.6 1.959 0.6 0.145 1.465 0.3 0.008 0.900 10.4 0.141 0.4 mm 90 x 12.385 2.8 0.1 0.459 0.005 0.6 2.8 2.9 1.322 2.7 1.2 0.003 0.5 0.1 2.1 0.275 0.422 1.013 0.3 1.066 0.641 0.4 2.006 0.

016 0.9 3.2 2.061 0.005 0.002 0.070 0.1 0.080 0.627 2.8 0.20 0.5 2.021 0.4 0.0 1.9 2.2 0.4 0.5 mm 110 x 15.468 1.40 0.382 0.230 0.2 0.2 0.093 0.6 1.351 1.002 0.1 0.748 0.441 0.9 1.05 0.3 0.5 32 x 4.1 0.07 0.138 0.90 1.034 0.1 0.6 0.008 0.1 0.511 0.40 3.770 0.002 0.60 0.528 0.2 mm R kPa/m v m/s R kPa/m v m/s R kPa/m v m/s R kPa/m v m/s 0.008 0.345 2.6 0.136 0.5 0.3 mm Q 1/s 0.1 0.7 0.1 0.3 2.7 1.731 7.0 1.322 1.0 2.2 1.589 1.008 0.624 0.06 0.828 2.7 0.2 1.007 0.2 1.7 1.001 0.203 0.02 0.60 2.439 4.004 0.048 0.112 0.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE tabele cu calculul PIeRdeRIlOR de PReSIune PN 16 k = 0.9 1.006 0.425 5.0 2.2 0.1 0.9 1.6 0.2 0.1 1.1 0.016 0.004 0.4 0.4 0.00 2.057 0.70 0.698 0.073 v m/s 0.0 2.053 0.2 0.3 1.020 0.08 0.6 0.211 0.2 1.5 0.5 0.1 0.4 0.03 0.494 3.1 2.4 0.011 0.2 0.4 0.01 0.4 1.30 0.001 0.3 0.3 1.20 3.007 0.7 0.5 0.00 3.009 0.002 0.3 0.4 0.075 0.172 8.1 0.1 1.0 32 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik.2 0.316 0.9 mm R kPa/m v m/s 63 x 8.009 0.1 0.002 0.5 0.198 0.2 1.4 0.4 0.325 4.005 0.cz .113 0.5 3.4 1.20 2.1 0.006 0.251 0.110 0.022 0.2 2.376 3.2 0.1 0.8 0.016 0.067 0.146 0.079 2.056 0.012 0.8 0.1 0.828 v m/s 0.040 0.6 1.091 0.081 0.1 0.1 1.7 0.019 0.028 1.074 0.034 0.8 3.843 1.181 0.054 0.001 0.026 0.4 mm R kPa/m v m/s 40 x 5.716 0.7 1.6 1.6 2.80 0.1 3.623 0.2 0.016 0.3 1.7 0.317 0.689 2.014 0.1 0.030 0.217 0.837 0.675 7.099 1.003 0.126 0.4 1.373 0.6 0.3 0.592 1.220 0.60 1.578 2.320 0.60 4.018 0.055 0.239 1.7 2.038 0.4 0.1 0.5 0.9 1.168 1.161 0.073 0.8 0.664 0.7 0.185 0.005 0.1 0.018 0.164 0.40 1.067 0.2 1.5 0.154 0.001 0.016 0.2 0.5 0.807 0.14 0.3 0.3 1.18 0.585 0.1 2.3 0.1 0.792 0.342 0.9 3.9 1.2 0.8 0.014 0.4 1.1 0.4 mm 90 x 12.004 2.277 0.439 0.5 0.20 4.103 0.7 0.376 0.8 0.039 0.358 0.001 0.047 0.1 0.2 0.5 1.025 0.16 0.2 0.7 0.5 1.9 1.098 2.2 1.4 1.385 0.014 0.1 0.004 0.302 0.1 0.038 0.190 0.6 0.2 0.1 0.450 0.285 0.4 0.1 2.473 0.0 1.079 0.09 0.1 0.002 0.032 0.2 1.2 0.441 0.530 0.1 0.256 0.148 0.935 1.60 3.4 0.011 0.3 0.1 0.6 0.044 0.3 0.002 0.032 0.039 0.565 2.138 0.002 0.004 0.1 0.5 1.0 1.2 0.6 1.115 0.372 1.3 3.2 0.8 0.002 0.4 2.045 0.4 0.3 0.033 0.2 0.061 0.088 0.2 0.229 0.2 0.6 1.80 5.261 0.575 0.1 0.1 3.4 0.072 0.9 1.1 0.236 0.1 0.773 3.003 0.240 0.1 0.4 0.3 0.030 0.80 3.039 0.980 1.1 0.4 1.8 2.003 0.005 0.181 0.2 1.5 mm R kPa/m 0.1 1.4 0.3 0.8 3.9 3.483 0.257 0.8 2.021 0.8 2.055 0.238 0.166 0.298 0.696 0.9 2.111 0.2 0.1 25 x 3.006 0.277 0.036 3.8 1.161 v m/s 0.785 4.04 0.8 0.1 0.510 0.00 R kPa/m 0.011 0.003 0.7 0.1 0.009 0.1 1.0 1.5 0.6 0.01 16 x 2.3 0.40 4.001 0.930 1.6 0.5 mm R kPa/m v m/s 50 x 6.175 2.997 1.013 0.8 mm R kPa/m 0.8 2.5 0.9 0.644 2.5 0.10 0.1 0.0 1.022 0.162 0.50 0.0 1.108 0.6 2.676 0.027 0.3 0.131 0.4 2.2 0.0 1.4 1.285 0.562 0.1 0.629 0.5 2.9 2.4 0.005 0.40 2.026 0.008 0.6 0.6 0.7 0.091 0.091 0.2 0.2 0.0 1.1 0.003 0.036 0.003 0.577 4.925 0.3 0.007 0.7 1.1 0.6 0.132 0.088 0.047 0.716 0.2 0.3 0.005 0.00 1.2 0.729 0.1 0.104 0.011 0.549 3.4 2.3 0.011 0.050 0.12 0.095 0.183 1.478 0.2 0.330 2.2 0.9 = 50 °C 20 x 2.096 0.001 0.80 4.398 0.178 1.1 0.3 2.1 0.068 0.8 0.8 2.7 2.026 0.0 2.978 1.0 1.650 0.5 0.334 0.6 0.6 0.1 0.6 mm 75 x 10.1 2.00 4.3 0.023 0.004 0.20 1.8 1.1 3.9 1.118 0.025 0.1 1.131 1.4 0.1 0.80 2.012 0.7 1.888 1.5 0.075 0.2 0.

0 1.7 0.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 33 .2 0.2 1.161 1.0 0.1 1.399 0.2 0.3 0.0 3.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE PN 20 k = 0.1 0.3 1.3 0.5 0.4 0.18 0.849 1.6 0.444 0.1 0.2 mm 32 x 5.3 3.377 0.0 1.20 2.1 0.015 0.240 0.3 2.014 0.414 4.503 0.410 0.973 1.013 0.286 0.160 0.006 0.2 3.031 2.1 0.540 0.5 0.1 0.032 0.5 0.802 1.2 0.742 2.6 0.971 14.170 0.9 3.279 1.6 0.3 0.118 0.3 0.2 0.04 0.002 0.004 0.110 0.2 0.225 0.1 0.650 2.417 0.14 0.3 1.008 0.4 0.5 0.011 0.157 0.3 0.251 0.062 0.735 7.761 0.4 1.8 3.021 0.2 0.038 0.16 0.5 2.0 1.417 4.1 0.264 1.2 2.1 0.4 0.6 0.638 0.183 0.029 0.6 0.9 2.001 0.7 0.9 1.5 mm 90 x 15.8 3.286 0.8 2.286 0.009 0.054 0.2 0.200 0.003 0.1 0.696 0.032 0.1 0.5 0.2 1.5 1.6 0.559 0.00 3.1 0.259 0.0 mm 110 x 18.5 mm 75 x 12.9 1.050 0.3 1.80 4.3 0.096 0.041 0.301 1.1 1.3 0.002 0.6 0.1 1.1 0.8 0.4 1.3 1.441 1.669 5.1 0.000 2.6 1.9 2.585 0.2 0.2 0.4 0.133 0.1 0.016 0.211 1.9 1.075 1.8 2.5 2.046 0.2 1.1 0.2 0.60 2.4 1.159 0.0 3.835 0.022 0.002 0.3 0.125 5.016 0.7 0.099 0.054 0.006 0.1 0.101 0.9 0.3 2.010 0.1 0.08 0.7 0.0 2.1 0.1 0.2 0.50 0.8 0.4 2.585 0.803 3.162 0.172 0.005 0.752 2.001 0.7 0.2 0.1 1.1 0.587 0.60 3.3 0.0 1.399 6.5 0.691 0.01 Q 1/s 0.2 0.4 0.070 2.5 2.9 1.610 1.816 1.2 0.4 1.163 0.1 0.207 0.60 1.020 0.635 4.463 2.026 0.775 0.196 0.0 1.048 0.311 2.0 1.1 0.894 1.4 0.012 0.066 0.5 0.622 2.981 1.5 0.522 v m/s 0.1 0.00 4.139 0.0 1.9 25 x 4.559 0.073 0.1 0.917 1.939 3.7 0.021 0.2 3.9 1.004 0.4 1.1 0.1 0.3 0.022 1.4 0.515 2.131 2.9 1.4 mm R v kPa/m m/s 0.01 0.007 0.007 0.6 1.40 1.463 0.8 0.003 0.2 1.207 0.6 0.5 0.773 0.002 0.80 0.005 0.20 4.003 0.087 0.004 0.029 0.1 0.1 0.2 0.6 0.232 0.2 0.4 0.05 0.4 0.761 4.683 3.0 2.452 1.2 0.1 0.1 0.080 0.00 2.423 2.4 20 x 3.498 0.119 0.0 2.7 1.3 2.8 2.7 0.07 0.012 0.2 0.7 0.6 0.8 0.1 0.1 2.009 0.4 1.1 0.673 2.20 0.5 1.40 4.184 0.5 2.068 0.060 0.8 0.8 2.425 0.912 0.004 0.009 0.158 1.003 0.3 0.039 0.135 0.5 0.003 0.7 mm 50 x 8.516 0.427 0.663 0.40 0.80 3.623 0.241 0.03 0.003 0.6 1.2 0.165 1.019 0.3 0.034 0.992 1.6 1.071 0.1 0.1 0.60 4.5 0.005 0.40 2.1 1.024 0.002 0.6 0.070 0.084 0.004 0.286 0.4 0.357 1.70 0.236 0.7 mm R kPa/m 0.4 mm R v R v kPa/m m/s kPa/m m/s 40 x 6.3 mm R v R kPa/m v m/s R v R v R kPa/m v m/s R kPa/m v m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s 0.4 0.1 0.002 0.203 0.001 0.9 1.475 0.2 0.704 0.334 0.3 0.249 0.6 0.8 0.30 0.016 0.4 0.6 1.1 0.60 0.168 0.3 1.2 0.ekoplastik.397 0.8 0.017 0.5 0.40 3.083 0.1 0.80 2.010 0.1 1.2 2.097 0.5 0.385 0.1 0.8 3.127 0.1 0.80 5.140 0.020 0.101 0.718 0.2 2.338 0.6 0.030 0.440 0.099 0.2 2.510 0.8 1.3 2.045 0.061 0.7 0.5 0.8 0.006 0.7 0.070 0.6 1.057 0.06 0.994 8.1 0.665 0.001 0.002 0.319 2.09 0.949 2.791 3.7 1.208 3.375 0.1 0.2 0.591 0.676 4.8 0.008 0.121 0.267 0.3 mm 63 x 10.6 1.5 0.028 0.7 2.9 3.346 0.7 0.014 0.4 1.00 16 x 2.047 0.145 0.3 1.12 0.0 1.233 0.4 1.2 0.9 1.071 1.133 0.110 0.012 0.10 0.008 0.3 3.4 0.7 2.1 0.084 0.3 0.3 0.375 0.1 0.025 0.041 0.2 0.025 0.2 1.126 0.9 1.4 0.325 0.1 1.006 0.02 0.059 0.1 0.4 0.1 0.198 0.768 6.20 3.480 0.20 1.3 0.00 1.070 0.2 0.90 1.5 0.021 0.3 0.1 0.010 0.089 0.128 0.6 2.206 0.1 1.039 0.2 0.001 0.030 0.296 0.776 1.3 0.2 SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www.017 2.3 2.1 2.0 2.5 2.048 0.035 0.316 0.005 0.7 1.147 0.0 1.8 1.

9 1.4 0.204 0.0 3.020 0.001 0.2 0.056 0.2 2.6 0.2 0.5 0.00 1.6 0.1 1.0 mm 110 x 18.8 2.666 1.1 0.660 0.2 0.247 0.011 0.012 0.40 1.486 1.701 1.049 0.236 0.099 0.918 5.008 0.2 0.016 0.8 3.12 0.348 0.397 1.1 0.7 1.0 1.037 0.877 0.065 1.026 0.2 3.1 2.cz .193 0.074 0.116 0.0 1.4 1.4 0.017 0.6 1.002 0.281 0.9 3.01 0.065 1.017 0.046 0.485 0.051 0.491 0.001 0.245 1.7 0.80 2.044 0.6 1.3 0.003 0.7 0.101 0.235 1.476 0.8 0.710 1.1 0.5 2.4 0.315 0.001 0.134 0.1 0.545 1.1 1.473 0.9 2.3 0.80 5.2 1.5 0.003 0.9 25 x 4.010 0.994 1.3 0.390 0.0 2.1 0.5 0.016 0.003 0.9 1.003 0.3 2.684 2.446 0.5 1.582 0.2 0.2 2.3 2.197 0.563 0.3 mm 63 x 10.2 0.011 0.1 0.373 0.8 0.4 1.2 0.006 0.4 mm v kPa/m m/s 0.9 1.1 0.964 6.7 0.616 0.034 0.6 1.1 0.351 0.092 0.160 0.1 0.2 0.2 1.392 1.388 2.0 0.218 0.8 1.9 1.031 0.032 0.040 0.6 0.006 0.364 0.1 1.026 0.002 0.1 0.4 1.024 0.3 0.541 4.40 3.10 0.083 0.111 0.7 0.007 0.14 0.135 0.3 0.3 0.4 0.003 0.174 0.096 0.1 1.050 0.3 0.4 0.591 0.886 1.1 0.6 0.394 0.1 1.05 0.3 1.04 0.809 3.353 0.30 0.00 2.121 0.20 3.996 1.1 0.2 3.03 0.68 v m/s 0.0 2.5 mm 90 x 15.6 0.672 0.90 1.2 mm 32 x 5.1 0.8 2.7 0.07 0.123 1.0 2.132 0.5 2.816 5.60 0.1 0.9 3.20 0.2 1.2 0.023 0.962 4.2 0.2 0.4 1.7 1.007 0.3 0.3 0.5 0.281 0.421 0.106 2.039 0.5 0.1 0.195 0.013 0.033 0.6 0.3 3.6 0.856 0.033 4.5 0.6 0.649 0.083 0.221 0.057 0.169 0.00 3.0 1.9 1.002 0.442 0.126 1.8 0.004 0.4 0.60 2.4 0.679 2.002 0.8 0.007 0.023 0.325 0.5 0.069 0.445 2.004 0.033 2.1 0.20 1.5 0.40 0.18 0.002 0.281 0.016 0.3 0.1 0.5 2.5 0.20 2.1 1.551 0.108 0.054 0.018 0.7 0.5 1.828 1.082 0.293 0.653 0.002 0.014 0.021 0.024 0.5 0.5 0.1 0.3 1.6 0.4 1.70 0.410 0.121 0.1 0.138 3.2 34 TELEFON +420 326 983 111 FAX +420 326 983 110 E-MAIL ekoplastik@ekoplastik.0 1.1 0.501 1.2 0.4 0.005 0.5 0.1 0.104 3.2 0.1 0.317 2.742 2.1 0.7 0.071 0.006 0.6 0.001 0.1 0.1 0.587 0.155 0.4 R = 50 °C 20 x 3.60 1.5 mm 75 x 12.3 1.3 2.348 3.002 0.06 0.5 0.3 0.0 1.006 1.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE tabele cu calculul PIeRdeRIlOR de PReSIune PN 20 k = 0.321 0.130 0.4 2.4 0.7 0.153 0.202 0.80 3.532 0.028 0.8 0.9 0.349 0.057 0.4 0.060 0.6 2.01 Q 1/s 0.1 0.3 0.267 0.267 0.2 2.6 0.240 0.0 1.078 0.2 0.069 0.6 1.20 4.137 0.1 0.482 0.2 0.020 0.326 0.5 0.013 0.4 0.9 1.8 3.066 0.111 0.011 0.423 0.242 0.786 0.3 0.1 0.4 0.2 0.390 0.048 0.5 2.027 1.8 3.702 0.2 0.008 0.3 0.001 0.024 0.7 0.308 0.1 0.3 1.1 0.168 0.013 0.690 0.2 0.423 0.791 2.038 0.038 0.090 0.356 1.9 1.2 0.135 0.001 0.196 0.1 0.1 0.002 0.5 0.008 0.4 0.1 0.5 2.2 2.40 4.8 0.1 0.032 0.16 0.7 2.2 1.106 0.102 0.0 2.0 1.00 16 x 2.114 0.3 0.718 0.1 0.4 1.004 0.0 3.010 0.001 10.7 2.3 2.1 0.6 0.210 2.004 0.778 0.8 0.256 1.971 3.4 0.143 0.1 1.6 0.1 0.8 2.169 0.1 0.3 0.017 0.187 0.3 mm R v R kPa/m v m/s R v R v R kPa/m v m/s R kPa/m v m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s 0.863 2.80 0.3 3.5 0.141 0.028 0.1 0.7 mm R kPa/m 0.234 0.7 1.007 0.2 0.344 3.807 1.08 0.2 0.3 2.167 0.001 0.058 0.3 0.005 0.4 0.60 4.523 3.1 0.8 0.972 2.4 1.2 1.0 1.3 1.044 0.3 0.1 0.1 1.167 0.058 0.00 4.02 0.7 mm 50 x 8.7 0.40 2.6 1.09 0.080 0.020 0.004 0.1 0.086 0.4 1.3 1.972 12.009 0.039 0.081 0.2 0.60 3.80 4.2 0.379 0.8 2.010 0.006 0.6 1.930 1.6 1.8 1.1 2.9 1.2 0.273 7.765 0.1 0.005 0.1 0.0 1.7 0.8 0.2 0.1 0.005 0.50 0.4 mm R v R v kPa/m m/s kPa/m m/s 40 x 6.003 0.1 0.9 2.9 1.2 0.

942 1.5 0.443 0.010 0.083 0.6 0.065 0.155 0.1 0.3 3.002 0.002 0.3 0.3 1.1 0.80 5.3 1.384 2.3 2.006 0.1 0.2 0.033 0.942 2.1 0.010 0.4 0.001 0.012 0.12 0.4 0.121 0.07 0.1 0.6 0.261 0.3 0.021 0.3 0.2 1.4 0.085 0.6 0.5 0.4 0.1 0.016 0.391 0.2 0.5 0.4 0.214 0.040 0.069 0.1 0.009 0.156 0.1 0.956 1.2 0.2 0.245 0.2 0.90 1.036 0.510 0.2 0.1 0.9 1.275 0.5 1.900 4.4 0.8 0.022 0.2 1.501 0.963 1.8 2.1 0.4 1.0 1.2 0.974 3.40 0.1 0.0 0.6 2.6 0.6 1.001 0.8 0.155 0.1 0.4 8.002 0.01 0.182 0.446 0.9 1.2 0.8 2.005 0.0 1.4 0.60 2.3 2.0 1.8 0.3 1.2 0.616 0.6 0.042 1.4 0.7 0.14 0.09 0.087 0.020 0.155 0.1 1.6 1.010 0.3 2.107 0.40 4.250 0.3 0.744 0.8 2.047 0.7 0.018 0.2 2.230 0.7 0.037 0.20 4.2 0.386 0.7 mm 50 x 8.4 0.1 0.126 0.012 0.349 0.1 1.327 0.1 0.5 2.016 0.6 0.0 1.218 0.30 0.054 0.416 0.099 0.04 0.5 mm 75 x 12.061 0.022 0.8 1.001 0.3 Z 0.1 0.6 0.014 0.5 1.4 R = 80 °C 20 x 3.045 0.188 0.2 2.8 3.113 0.024 0.2 0.6 1.7 1.7 0.421 1.025 0.002 0.045 0.5 2.4 1.20 0.5 0.395 1.08 0.471 1.3 0.818 1.3 0.1 2.4 1.359 0.20 2.2 xVIII.565 2.4 0.346 4.3 0.80 2.123 0.001 0.4 1.09 v m/s 0.7 0.1 2.356 0.024 0.364 0.645 2.003 0.006 0.412 0.058 0.006 0.162 0.111 0.1 0.304 0.1 0.2 1.60 1.031 6.679 0.5 0.328 0.988 1.050 0.9 0.005 0.192 1.2 0.075 0.324 0.1 Tee egal cu ramificaţie Teu – separation of flow Teu redus cu trecere directă in case of flow Tee – reduced separation Teu redus cu ramificaţie of flow Tee reduced – passage Cot 90 Elbow90 °° Teu egal trecere directă of separation of flow Tee – passage in case Racord metal thread with metal – plastic Racord metal – cap nut Metal reducer withplastic redus.1 0.5 1.549 0.4 1.18 0.936 1.015 0.812 0.001 0.60 4.1 0.661 0.3 1.6 1.119 0.16 0.4 0.0 mm 110 x 18.146 0.1 0.0 2.80 3.6 1.3 0.2 0.001 0.2 3.9 1.6 1.1 0.015 0.4 mm R v R v kPa/m m/s kPa/m m/s 40 x 6.2 0.528 0.3 0.001 0. cu piuliţă oarbă Reducing sleeve SISTEMUL EKOPLASTIK PPR 2007 IndIcaţII de mOntaj PPR www.029 0.015 0.1 1.2 0.188 0.012 0.721 0.8 0.7 mm R kPa/m 0.682 3.905 3.9 2.1 0.1 0.5 0.3 1.094 0.0 3.3 3.626 5.3 0.2 0.5 0.007 0.004 0.263 0.9 1.4 0.1 0.1 0.1 0.186 2.261 1.9 2.7 0.5 0.00 2.098 0.8 0.2 0.00 3.2 0.293 0.002 0.9 1.8 0.730 0.142 0.619 0.7 0.536 0.204 0.331 2.9 1.ekoplastik.5 0.6 0.001 0.1 0.4 0.104 0.003 0.205 0.6 0.557 0.328 1. ValORIle cOefIcIentuluI de PIeRdeRI lOcale ζ PentRu fItInGuRIle SIStemuluI ekOPlaStIk FITING FITING Socket Mufă Reduction by dimensiuni) Reducţie (cu 22 dimension Z 1.0 1.094 0.9 3.630 5.145 0.2 1.2 0.007 0.044 0.4 mm v kPa/m m/s 0.0 1.304 0.4 0.565 1.3 0.155 0.2 0.2 0.003 0.1 0.124 0.00 4.5 0.80 0.1 0.9 3.022 0.1 1.1 0.004 0.282 0.712 6.3 0.443 0.301 0.003 0.605 0.171 1.1 0.3 0.029 0.226 0.051 0.700 2.5 mm 90 x 15.2 0.8 0.009 0.224 0.130 0.006 0.8 0.456 0.20 1.7 0.55 1.092 0.7 0.003 0.5 0.1 0.8 3.5 0.1 0.166 1.0 1.006 0.018 0.5 0.051 0.5 0.003 0.2 mm 32 x 5.2 1.173 0.3 0.00 16 x 2.1 1.621 1.1 0.026 0.124 0.006 0.2 3.323 0.035 0.9 1.4 0.1 0.02 0.3 2.103 0.9 1.005 0.826 3.028 0.1 0.5 0.015 0.7 2.8 1.292 0.2 0.918 1.005 0.7 1.291 1.8 3.0 1.3 mm 63 x 10.6 0.002 0.5 2.7 1.0 1.1 0.064 0.1 0.054 0.06 0.1 0.70 0.40 2.447 0.179 0.002 0.6 0.5 0.3 1.828 0.7 2.1 0.3 0.206 3.2 0.0 2.03 0.021 0.10 0.621 0.1 0.40 1.1 0.80 4.018 0.3 mm R v R kPa/m v m/s R v R v R kPa/m v m/s R kPa/m v m/s kPa/m m/s kPa/m m/s kPa/m m/s 0.125 0.995 1.074 0.00 1.01 Q 1/s 0.296 2.075 0.6 1.60 0.858 2.1 4.746 0.5 1.071 0.0 2.009 0.134 0.0 3.8 2.2 0.20 3.197 2.003 0.001 0.4 1.0 2.3 0.719 4.3 0.05 0.299 0.1 1.052 0.9 25 x 4.1 1.532 0.035 0.030 0.007 0.2 0.4 2.774 0.778 1.1 0.062 0.60 3.031 0.6 0.004 0.9 1.1 0.5 2.1 1.4 1.113 2.882 0.cz PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE 35 .6 0.40 3.012 0.077 0.3 0.7 0.2 0.004 0.636 12.063 0.1 1.617 1.053 0.103 0.033 0.IndIcaţII de mOntaj PPR PENTRU APĂ ŞI ÎNCĂLZIRE PN 20 k = 0.1 0.002 0.3 2.50 0.041 0.003 2.2 2.397 0.011 0.5 2.8 0.3 0.4 1.003 0.077 0.064 1.036 0.392 0.177 0.009 0.042 0.7 0.2 2.

r. www. clădiri administrative şi culturale.ekoplastik.o.SIStemul ekOPlaStIk IndIcaţII de mOntaj PPR SISTEME PENTRU REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI REŢELE DE ÎNCĂLZIRE: SISTEMUL PPR SISTEMUL PEX SISTEMUL ALUPEX Conductele Sistemului Ekoplastik PPR pot fi utilizate pentru sisteme de distribuţii în locuinţe .com WAVIN Ekoplastik s. edition 2007 .cz 1.: +420/ 326 983 111 Fax: +420/ 326 983 110 ekoplastik@ekoplastik. cât şi pentru industrie şi agricultură. Rudeč 848 277 13 Kostelec n/Labem Czech Republic Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful