RPH KSSR PENDIDIKAN ISLAM : AL-QURAN 1. 2. 3. 4. 5.

M.Pelajaran : Pendidikan Islam Tahun: 1 Melati Topik :Membaca huruf tunggal hijaiah ‫ ا‬hingga ‫ ي‬yang berbaris satu atas Masa : 8.40-9.40 pagi
Standard Pembelajaran :1.1.1.1 ( Membaca huruf hijaiah ‫ ا‬hingga ‫ ي‬yang berbaris satu di atas ) Objektif : Di akhir P&P murid dapat membaca dengan betul ‫ ا‬hingga ‫خ‬ yang berbaris satu di atas Aktiviti P&P : Membaca secara kelas dan kumpulan kalimah-kalimah tunggal ‫ا‬ hingga ‫.خ‬ Membaca dengan betul huruf tunggal ‫ ا‬hingga ‫ خ‬yang berbaris satu di atas

6.

7.

- Membaca secara talaqi dan musyafahah Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Kerjasama di dalam kumpulan - Berlumba-lumba untuk membaca dengan makhraj yang betul Bahan Bantu Belajar (BBB) : Kad huruf cerai hijaiah - Huruf-huruf hijaiah ‫ ا‬hingga ‫ خ‬yang berbaris di atas Penilaian P & P : Bacaan secara talaqi dan musyafahah (Rekod Iqra’) - Membaca dengan makhraj yang betul (Rekod Iqra’) Refleksi : Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

8.

9.

10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful