##

Mathew Bridges, Godfrey Thring
adapt dupã Carmen Gavril

˙.
œ
œ
œ œœ
## c
&
˙.
œ
œ
œ œœ
##
.
& c œ œœœ œ ˙
&

Mnd.1

Mnd.2

Mndla

&

Chit

6

II

III

IV

V

I

II

III

##

c

D

&
&

##
##

#œ œ

œ œ
## œ
œ
&

V

œ œ
œ œ œ ˙.

D

œœ œœœ

œ œ

œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ

œ œ
œ œ œ ˙.
œ œ
œ œ œ ˙.

G

D

œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œœ œ œ œ
&
œ œ
œ œ œ
##
Œ
&
œ œ
œ
œ œ
#œ œ œ œ œ
11
##
œ œ.
& œ #œ œ œ ˙.
##
œ œ.
& œ œ œ
œ ˙.
## œ
œ œ.
œ œ œ ˙.
&
##

E

E

IV

œ

George J. Elvoy

Apoc. 19:12

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
Œ
Œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ ˙.
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ ˙.
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
.
œ œ œ ˙
œ œ œ œ
œœ œ
œ

œ œœ
c œœ œœ œœ
œ œ œ

## c
&

Bas

I

CE-016 Vrednic e Mielul Sfânt!

A

D A

D

# # œœœ œœ œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œœœ
&
# œ œ œœ
œ œ œ
œ
3
3
##
&

œ
œ œœœ œ œ œ œ œ œ

G

D

œ

˙

G

D

A

œœ œœ
œœ

G

˙.

D

œ

˙.
˙.

œ
œ

œ œ œ œœ
œœ œœ œœ œ
œ
œ
œ œ
3
œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ
œ
œ

œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œœ

œœ
œœ

œœ œœ
œœ
œ œ3

A

D

œœœ œœœ
œ œ

G

Bm

œ
Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
j
œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ w
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
J

œœœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ
j œœœ œ œ
.
œ œœ
œ
œ

D

œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ

D

Bm D

G A D

Cântările Evangheliei-2003 Nr. 16 şi 414
Repertoriu: (CE016-Orch-Vrednic e Mielul Sfant) CE016 vezi şi CE414

œ œœ œ œ œ œœ œœ ˙˙
œœ œ œœ œœ œœ œ œ ˙
œ
œœ ˙
œ
œ

G

D

A

D

œ œ œ œ œ œœ˙

Orchestraţia: Ionică Ionescu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful